Mercodia Insulin ELISA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mercodia Insulin ELISA"

Transkript

1 Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE Uppsala Sverige

2 FORKLARING AF SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTER = 96 Reagens til 96 bestemmelser Udløbsdato Opbevar ved 2 8 C Lotnr. Til in vitro-diagnosticering Mercodia

3 TILSIGTET ANVENDELSE Mercodia Insulin ELISA er en metode til kvantitativ bestemmelse af humant insulin i serum eller plasma. OVERSIGT OG FORKLARING AF ANALYSEN Insulin er det vigtigste hormon i forbindelse med styring af glukosemetabolismen. Det syntetiseres i beta-cellerne i de langerhanske øer ligesom forløberen, proinsulin, der behandles for at danne C-peptid og insulin. De udskilles begge i ækvimolære mængder i portal cirkulation. Det modne insulinmolekyle består af to polypeptid-kæder, A-kæden og B-kæden (med henholdsvis 21 og 30 aminosyrer). De to kæder kædes sammen af to disulfid-broer mellem kæderne. Der er også en kædeintern disulfid-bro i A-kæden. Insulinudskillelsen styres primært af glukosekoncentrationen i plasma, og hormonet har en række vigtige stofskiftefunktioner. Den primære funktion er at styre optagelsen og udnyttelsen af glukose i perifert væv via glukosetransporteren. Denne og andre hypoglykæmiske aktiviteter som f.eks. hæmningen af hepatisk glukoneogenese og glycogenolyse modvirkes af de hyperglykæmiske hormoner, herunder glukagon, epinephrin (adrenalin), væksthormon og cortisol. Insulinkoncentrationer er kraftigt reduceret ved insulinafhængig diabetes mellitus (IDDM) og visse andre tilstande som f.eks. hypopituitarisme. Insulinkoncentrationen er forhøjet ved insulinuafhængig diabetes mellitus (NIDDM), fedme, insulinoma og visse endokrine dysfunktioner som f.eks. Cushings syndrom og akromegali. PRINCIP FOR PROCEDUREN Mercodia Insulin ELISA er en tosidet solid phase-enzymimmunanalyse. Den er baseret på den direkte sandwich-teknik, hvor to monoklonale antistoffer rettes mod separate antigene determinanter på insulin-molekylet. Under inkubation reagerer insulin i prøven med peroxydasekonjugeret anti-insulin-antistoffer og anti-insulin-antistoffer bundet til mikrotitreringsbrønden. En enkel skylning fjerner ubundet enzym-mærket antistof. Det bundne konjugat registreres ved reaktion med 3,3,5,5 -tetramethylbenzidin (TMB). Reaktionen stoppes ved at tilsætte syre for at give et kolorimetrisk endepunkt, der aflæses spektrofotometrisk. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Til in vitro-diagnosticering. Indholdet af dette kit samt rester deraf må ikke komme i kontakt med drøvtyggende dyr eller svin. Stop Solution i dette kit indeholder 0.5 M H 2 SO 4. Overhold almindelige forholdsregler for håndtering af farlige kemikalier. Alle prøver skal håndteres som potentielt smittefarlige. Hver brønd kan kun bruges en gang. 3

4 NØDVENDIGE, MEN IKKE MEDFØLGENDE MATERIALER Pipetter med passende volumen (repetitionspipetter foretrækkes til tilsætning af enzyme conjugat 1X opløsning, Substrate TMB og Stop Solution) Rør, bægerglas og målebægre til klargøring af reagenser Redestilleret vand Magnetomrører Hvirvelblander Mikropladeaflæser (450 nm-filter) Rystebord ( omdrejninger per minute, orbital bevægelse) Skylleanordning til mikroplader med overflow funktion (anbefalet men ikke påkrævet) REAGENSER 1X96 Hvert Mercodia Insulin ELISA ( ) kit indeholder reagenser til 96 brønde, nok til 42 prøver og en kalibratorkurve i dublet. Til større analyseserier skal der bruges puljereagenser fra pakker med samme lotnummer. Udløbsdatoen for hele kittet er angivet på den yderste etiket. Den anbefalede opbevaringstemperatur er 2 8 C. Coated Plate 1 plade 96 brønde Klar til brug Monoklonalt anti-insulin fra mus Strimler med 8 brønde Ved ubrugte mikrotiterpladebrønde skal posen genforsegles med klæbebånd. Opbevares ved 2 8 C og bruges inden for 2 måneder. Calibrators 1, 2, 3, 4, 5 5 hætteglas 1000 µl Klar til brug Rekombinant human insulin Farvekodet gul Koncentration angivet på hætteglasets etiket Calibrator 0 1 hætteglas 5 ml Klar til brug Farvekodet gul Enzyme Conjugate11X 1 hætteglas 1.2 ml Klargøring, Peroxidas-konjugeret monoklonalt anti-insulin fra mus se nedenfor Enzyme Conjugate Buffer 1 hætteglas 12 ml Klar til brug Farvekodet blå Wash Buffer 21X 1 flaske 50 ml Fortynd med 1000 Opbevaring efter fortyndning: 2-8 C for 2 måneder ml redestilleret vand for at lave wash buffer 1X opløsning Substrate TMB 1 flaske 22 ml Klar til brug Farveløs opløsning Bemærk! Lysfølsom! Stop Solution 1 hætteglas 7 ml Klar til brug 0.5 M H 2 SO 4 4

5 Forberedelse af enzyme conjugate 1X opløsning Forbered den påkrævede mængde enzyme conjugate 1X opløsning ved at fortynde Enzyme Conjugate11X, (1+10) i Enzym Conjugate Buffer i henhold til tabellen nedenfor. Hvis der forberedes enzyme conjugate 1X opløsning til en hel plade, hæld hele indeholdet af Enzyme Conjugate Buffer over i Enzyme Conjugate 11X røret. Bland forsigtigt. Bruges inden 24 timer. Antal strimler 12 strimler 8 strimler 4 strimler Enzyme Conjugate 11X 1 hætteglas 700 µl 350 µl Enzyme Conjugate Buffer 1 hætteglas 7.0 ml 3.5 ml REAGENSER 10 X 96 Hvert Mercodia Insulin ELISA ( ) kit indeholder reagenser til 10 x 96 brønde, nok til 42 prøver og en kalibreringskurve i dublet per plade. Til større analyseserier skal der bruges puljereagenser fra pakker med samme lotnummer. Udløbsdatoen for hele sættet er angivet på den yderste etiket. Den anbefalede opbevaringstemperatur er 2 8 C. Coated Plate 10 plader 96 brønde Klar til brug Monoklonalt anti-insulin fra mus Strimler med 8 brønde Ved ubrugte mikrotiterpladebrønde skal posen genforsegles med klæbebånd. Opbevares ved 2 8 C og bruges inden for 2 måneder. Calibrators 1, 2, 3, 4, 5 5 hætteglas 1000 µl Klar til brug Rekombinant human insulin Farvekodet gul Koncentration angivet på hætteglasets etiket Calibrator 0 1 hætteglas 5 ml Klar til brug Farvekodet gul Enzyme Conjugate11X 1 hætteglas 12 ml Klargøring, Peroxidas-konjugeret monoklonalt anti-insulin fra mus se nedenfor Enzyme Conjugate Buffer 1 hætteglas 120 ml Klar til brug Farvekodet blå Wash Buffer 21X 2 flasker 200 ml Klargøring, se nedenfor Substrate TMB 1 flaske 220 ml Klar til brug Farveløs opløsning Bemærk! Lysfølsom! Stop Solution 1 hætteglas 70 ml Klar til brug 0.5 M H 2 SO 4 5

6 Forberedelse af enzyme conjugate 1X opløsning Forbered den påkrævede mængde enzyme conjugate opløsning ved at fortynde Enzyme Conjugate 11X, (1+10) i Enzym Conjugate Buffer i henhold til tabellen nedenfor. Bland forsigtigt. Bruges inden 1 dag. Antal plader 10 plader 5 plader 3 plader 2 plader 1 plade Enzyme Conjugate 11X 1 hætteglas 5.0 ml 3.0 ml 2.0 ml 1.0 ml Enzyme Conjugate Buffer 1 flaske 50 ml 30 ml 20 ml 10 ml Forberedelse af wash buffer 1X opløsning Forbered den påkrævede mængde wash buffer 1X opløsning ved fortynding af Wash Buffer 21X i redestilleret vand (1+20) i henhod til tabellen nedenfor. Bland grundigt. Antal plader 10 plader 5 plader 3 plader 2 plader 1 plade Wash Buffer 21X 2 flasker 180 ml 110 ml 70 ml 35 ml Opbevaring efter fortynding: 2 8 C i 2 måneder. Redestilleret vand 8000 ml 3600 ml 2200 ml 1400 ml 700 ml UDTAGNING OG HÅNDTERING AF PRØVER Serum Tag blod ved venepunktur, lad det koagulere, og adskil serummet ved centrifugering. Prøver kan opbevares ved 2 8 C i op til 24 timer. Længere opbevaring skal ske ved 20 C. Undgå at nedfryse og optø af flere omgange. Plasma Tag blod ved venepunktur i rør med heparin eller EDTA som antikoagulant, og adskil plasmafraktionen ved centrifugering. Prøver kan opbevares ved 2 8 C i op til 24 timer. Længere opbevaring skal ske ved 20 C. Undgå at nedfryse og optø af flere omgange. Klargøring af prøver Fortynding er normalt ikke nødvendigt plasma og serum prøver, men prøver med en koncentration på over Calibrator 5, skal fortyndes med Calibrator 0. 6

7 TESTPROCEDURE Alle reagenser og prøver skal bringes til stuetemperatur før brug. Lav en kalibratorkurve for hver analysekørsel. 1. Klargør enzyme conjugate 1X opløsning og wash buffer 1X opløsning. 2. Klargør tilstrækkeligt med mikropladebrønde til Calibrators, kontroller og prøver i dublet. 3. Pipetter 25 μl af både Calibrators, kontroller og prøver i de relevante brønde. 4. Tilsæt 100 μl enzyme conjugate 1X opløsning i hver brønd. 5. Inkuber på et rystebord ( rpm) i 1 time ved stuetemperatur (18 25 C). 6. Vask 6 gange med 700 µl wash buffer 1X opløsning per brønd, anvend en automatisk pladevasker med overflow funktion. Efter sidste skylning vendes og bankes pladen mod absorberende papir. Benyt ikke soak funktion i vaske proceduren. Eller manuelt: Bortkast væsken i pladen ved at vende den på hovedet over en vask. Tilsæt 350 µl wash buffer 1X opløsning til hver brønd. Bortkast vaske opløsningen, bank pladen flere gange mod absorberende papir for at fjerne overskydende væske. Gentag 5 gange. Undgå at forlænge perioden hvor brøndene står med væske i løbet af vaskeperioden. 7. Tilsæt 200 μl Substrate TMB i hver brønd. 8. Inkuber i 15 minutter på bænken ved stuetemperatur (18 25 C). 9. Tilsæt 50 μl Stop Solution i hver brønd. Placer pladen på et rystebord i cirka 5 sekunder for at sikre blandingen. 10. Aflæs optisk densitet ved 450 nm, og beregn resultaterne. Aflæs inden for 30 minutter. Obs! For att forhindre kontermination mellem konjugatet og substratet, anbefales det at anvende seperate pipetter. INTERN KVALITETSKONTROL Kommercielle kontroller som f.eks. Mercodia Diabetes Antigen Control (Cat no / ) og/eller interne serumpuljer med lave, mellem og høje insulin-koncentrationer skal regelmæssigt analyseres som prøver, og resultaterne afbildes fra dag til dag. Det er god laboratoriepraksis at registrere følgende data for hver analyse: kitets partinummer, forberedelsedatoer for kittets komponenter, OD-værdier for blindprøver, Calibrators og controls. Laboratoriet skal følge regeringens regulativer eller akkrediterings krav for frekvens af kavalitets kontrol. 7

8 BEREGNING AF RESULTATER Computerberegning Computersturet datareduktion af absorbansen for Calibrators, bortset fra Calibrator 0, i forhold til koncentration ved hjælp af cubic spline-regression kan udføres for at opnå koncentrationen af insulin. Manuel beregning 1. Plot de absorbansværdier, der er opnået for Calibrators, bortset fra Calibrator 0, mod insulin koncentrationen på log-log papir, og tegn en kalibratorkurve. 2. Aflæs koncentrationen for de ukendte prøver fra kalibratorkurven. Eksempel på resultater Brønde Identitet A 450 mu/l Gennemsnit konc. 1 A-B 1 C-D 1 E-F 1 G-H 2 A-B 2 C-D 2 E-F 2 G-H 3 A-B Calibrator 0 Calibrator 1* Calibrator 2* Calibrator 3* Calibrator 4* Calibrator 5* Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 * Koncentration angivet på hætteglassets etiket / / / / / / / / / Exempel på kalibratorkurve Der vises en typisk kalibratorkurve. Brug ikke denne kurve til at bestemme faktiske analyse resultater. 8

9 KONVERTERINGSFAKTOR 1 µg/ll= 23 mu/l; 1 mu/l = 6.0 pmol/l PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Som ved alle diagnosticeringsanalyser må en definitiv klinisk diagnose ikke baseres på resultatet af en enkelt analyse, men skal foretages af lægen, efter at alle kliniske resultater er blevet bedømt. Anvendelsen af denne test på individer, der allerede er i insulinbehandling, kompliceres af dannelse af anti-insulin-antistoffer, der kan forstyrre analysen. Stærkt lipæmiske, ikteriske eller hæmolyserede prøver forstyrrer ikke analysen. Hæmolyse i serumog plasmaprøver kan dog resultere i en degradering af insulin, som kan give falske lave værdier og bidrager til større inter-assay variation. Degraderingen afhænger af tid, temperatur og hæmoglobinkoncentration. Opbevar hæmolyserede prøver koldt eller på is for at forhindre insulindegraderingen. Separate pipettespidser skal anvendes ved pipettering af konjugatet og substratet. FORVENTEDE VÆRDIER God praksis foreskriver, at hvert laboratorium fastlægger sine egne intervaller for forventede værdier. Følgende resultater kan fungere som en vejledning, indtil laboratoriet selv har indsamlet tilstrækkelige data. Fasteniveauer for 137 testede, tilsyneladende sunde individer gav et gennemsnit på 9.2 mu/l, en medianværdi på 6.9 mu/l og et interval, der svarer til de midterste 95% af observationerne på 2 25 mu/l. YDEEVNE Registreringsgrænse Detektionsgrænse defineres som detektionsevnen i henhold til ISO11843-Part 1. Detektionsevnen skal betragtes som en del af metodevalideringen snarere end den laveste målbare koncentration. Detektionsgrænsen er 1 mu/l bestemt ved hjælp af metodikken, der er beskrevet i ISO Part 4. Koncentrationen af prøver med en absorbans, der ligger under Calibrator 1, skal ikke beregnes, men istedet udtrykkes som mindre end eller lig med ( ) koncentrationen, der er angivet på hætteglasset med Calibrator 1. Genfinding Genfinding efter tilsætning er % (gennemsnit 104%). Genfinding efter fortynding er % (gennemsnit 106%). Hook-effekt Prøver med en koncentration på op til mu/l kan måles uden at få falsk lave resultater. 9

10 Nøjagtighed Hver prøve analyseres 6 gange ved 6 forskellige lejligheder. Prøve Gennemsnit Variationskoefficient mu/l inden for analyse % mellem analyse % samlet analyse % Specificitet Der blev fundet følgende krydsreaktioner: C-peptid <0.01% Proinsulin <0.01% Proinsulin des (31-32) <0.5% Proinsulin split (32-33) <0.5% Proinsulin des (64-65) 98% Proinsulin split (65-66) 56% Insulin aspart 4 % Insulin detemir n.d. Insulin glargine 24 % Insulin glulisine n.d. Insulin lispro n.d. IGF-I <0.02% IGF-II <0.02% Rotteinsulin 0.7% Musinsulin 0.3% Porcine insulin 374% Ovine insulin 48% Bovine insulin 31% n.d. = not detected (ikke påvist) KALIBRERING Mercodia Insulin ELISA sættet er kalibreret mod den 1 st International Reference Preparation 66/

11 GARANTI De angivne ydeevnedata blev opnået ved af den angivne fremgangsmåde. Alle ændringer af fremgangsmåden, der ikke anbefales af Mercodia AB, kan påvirke resultaterne, og i dette tilfælde ophæver Mercodia AB alle garantier, det være sig udtrykkelige, stiltiende eller lovbefalede, herunder den stiltiende garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. I et sådant tilfælde kan Mercodia AB og dennes autoriserede distributører ikke drages til ansvar for indirekte skader eller følgeskader. REFERENCER Gaines-Das RE and Bristow AF (1988) WHO International reference reagents for human proinsulin and human C-peptide. J Biol Stand 16: Lindstrom T, Hedman CA and Arnqvist HJ (2002) Use of a novel double-antibody technique to describe the pharmacokinetics of rapid-acting insulin analogs. Diabetes Care 25: Riserus U, Vessby B, Arner P and Zethelius B (2004) Supplementation with trans10cis12-conjugated linoleic acid induces hyperproinsulinaemia in obese men: close association with impaired insulin sensitivity. Diabetologia 47: Rudovich NN, Rochlitz HJ and Pfeiffer AF (2004) Reduced hepatic insulin extraction in response to gastric inhibitory polypeptide compensates for reduced insulin secretion in normal-weight and normal glucose tolerant first-degree relatives of type 2 diabetic patients. Diabetes 53: Sjostrand M, Gudbjornsdottir S, Holmang A, Lonn L, Strindberg L and Lonnroth P (2002) Delayed transcapillary transport of insulin to muscle interstitial fluid in obese subjects. Diabetes 51: Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside:

12 OVERSIGTSPROTOKOL Mercodia Insulin ELISA Tilsæt Calibrators, kontroller* og prøver 25 µl Tilsæt enzyme conjugate 1X opløsning 100 µl Inkuber Vask med wash buffer 1X opløsning 1 time ved C på et rystebord rpm 700 µl, 6 gange Tilsæt Substrate TMB 200 µl Inkuber Tilsæt Stop Solution Aflæs A min (18-25 C) 50 μl Ryst i 5 sekunder for sikre blanding Evaluere resultaterne * ikke medsendt For alle detaljer se side Version 11.0

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Adiponectin ELISA

Mercodia Adiponectin ELISA Mercodia Adiponectin ELISA Brugsanvisning 10-1193-01 REAGENSER TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro diagnostisk brug Regulerende status i USA: Kun til forskningsbrug Ikke til brug til diagnostiske procedurer.

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

Konjugering af Alexa Fluor 488 til Insulin

Konjugering af Alexa Fluor 488 til Insulin Konjugering af Alexa Fluor 488 til Insulin Modul 2 Projekt i Kemi Institut for Natur, Systemer og Modeller Roskilde Universitetscenter Juni 2007 Skrevet af: Simon Hockenhull Vejleder: Søren Hvidt Abstract

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug

System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug Tilsigtet brug: VACUETTE blodprøveglas, prøvetagningsholdere og kanyler. Samlet er disse dele beregnet til venøs blodprøvetagning. VACUETTE rørene

Læs mere

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer Metabolismen er de levende cellers stofomsætning. De mange processer er oftest katalyseret af enzymer. Nogle af processerne er nedbrydende (biolytiske eller kataboliske),

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Alkalisk fosfatase i undervisningen

Alkalisk fosfatase i undervisningen Alkalisk fosfatase i undervisningen Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium, Marianne Schou Nielsen og Marie Eiland, Køge Gymnasium Kendskab til metoder og teorier inden for bioteknologi fylder mere og

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

1.0. Status og nyheder fra DEKS

1.0. Status og nyheder fra DEKS 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. Dansk TILSIGTET BRUG Affirm VPIII Microbial Identification Test (Affirm VPIII mikrobiel identifikationsundersøgelse)

Læs mere

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet side 161 Insulin Så blev den ferie ødelagt! Pernille fik konstateret sukkersyge - diabetes - da hun var 10 år gammel. Fra da af skulle hun stikke sig selv og indsprøjte insulin flere gange dagligt. Det

Læs mere

INTERCEPT LYSBOKS INT100

INTERCEPT LYSBOKS INT100 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT100-50 til 50 Hz INT100-60 til 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH Amersfoort

Læs mere

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING 03/09/2012 Rel 1.1.5 SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING Callegari S.p.A. Via Adamello 2/a 43122 Parma ITALY - ph: +39 0521 273274 - www.callegari1930.com 1 CONTENTS FILE 0 ADVARSLER... 7 GENEREL INFORMATION...

Læs mere

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Sammenligning af FISH og Duo-CISH Fluorescerende og chromogen in situ hybridisering til detektion af translokationer i lymfomer ved brug af en break-apart probe Bachelorprojekt efterår 2009 Professionshøjskolen

Læs mere

talent m ed bredd e talent

talent m ed bredd e talent talent m ed bredd e talent Afprøvning og med bred de talen t med br edde tal SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS AU UNIVERSITET tilpasning af en talentudviklende model - Talent med Bredde Rapporten er udarbejdet

Læs mere