INDHOLDSFORTEGNELSE. MONTAGE OG INSTALLATION 22 Systemoversigt 22 Montage på traktor 23 Montage på spreder 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. MONTAGE OG INSTALLATION 22 Systemoversigt 22 Montage på traktor 23 Montage på spreder 26"

Transkript

1

2 AFSNIT INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE OVERBLIK FUNKTIONER 1 BETJENING 2 INFO GENERELLE INFORMATIONER 3 FUNKTIONER 4 PRAKTISK BRUG 5 VEDLIGEHOLD 6 SIKRING IMOD UHELD 6 SPREDEBREDDE INDSTILLING 7 DOSERINGS INDSTILLING 7 INDSÅNINGS PROCEDURER 8 Manuel Indsåning - MI 9 Automatisk Indsåning - AI 10 Fuld Automatisk Indsåning - FAI 13 PÅFYLDNINGS PROCEDURER 15 TREND KANTSPREDNING 18 DIST DISTANCEMÅLING 20 HA AREAL INFORMATIONER 20 ÅBEN REGULERINGSVISER / SKOD 21 MONTAGE OG INSTALLATION 22 Systemoversigt 22 Montage på traktor 23 Montage på spreder 26 MENU OG INDSTILLINGER 27 Opsætning 28 Spreder Model 28 Hastighedsinput 29 Aktuator kalibrering 30 Vejecelle kalibrering 31 Tank Sensor 33 Data overførsel 34 TEST OG FEJLCHECK 36 REDSKABSDEL 42 GARANTI OG ANSVAR 46 NOTATER 47

3 MENU indstillinger OVERBLIK FUNKTIONER Afbryd / 0-still INFO-billede 3874Kg 11,9Ha No Kg/Ha 28,3Ha + Tænd / sluk Forøg værdi / Cursor op % - differentiering (+) Bekræft valg Areal informationer Hjælp information Distancemåling Åben reguleringsskod 345 Kg/Ha 0% 12,3Km/h 540rpm 22,50Kg 0,3% W - Reducer værdi / Cursor ned % - differentiering (-) Start / Stop spredning Skifter mellem Start / Stop Indsåningsproces Doseringsindstilling Trend - kantspredning Påfyldningsinformationer Arbejdsbredde indstilling CALIBRATOR UNIQ s manøvreringstaster hhv. [+] og [-], fungerer principielt som en PC mus. [+] svarer til op [-] svarer til ned Ved ændring af værdi er [+] og [-] tasterne indrettet sådan at: Ét tryk ændrer sidste decimal To hurtige tryk dobbeltclick ændrer den næste decimal Ved store værdiændringer kan man med fordel benytte dobbelt eller tredobbeltclick [ENTER] [0/ESC] ESC (Xs) Bekræfter valget Annullerer valget [0/ESC] holdes nedtrykket i (X sekunder) Side 1

4 BETJENING CALIBRATOR UNIQ betjenes via tryktaster, hvor diverse funktioner vælges og bekræftes i en logisk og enslignende rækkefølge. Tryktasterne afgiver et akustisk BIP signal ved aktivering Funktionstasterne markeres med grøn lysdiode under funktion aktiveret Procentuel doseringsdifferentiering markeres med rød blinkende lysdiode Tast rækkefælgen er altid: Vælg FUNKTION Vælg VÆRDI eller UNDERMENU BEKRÆFT valget CALIBRATOR UNIQ er betjeningsmæssigt opbygget efter Windows strukturen, hvor displaybillederne består af en række menubilleder med underliggende rullemenuer. Se eksempel INFO / MENU Dette betyder at betjeningen kan foretages med begrænset brug af instruktionsbog, idet vejledningen til diverse funktioner, beskrives direkte i CALIBRATORens display. 3874Kg 11,9Ha No Kg/Ha 28,3Ha Opsætning 345 Spreder model Kg/Ha 0% Hastighedsinput 12,3Km/h Aktuator kalibrering 540rpm Vejecelle kalibrering Tank sensor 22,50Kg 0,3% Test Data overførsel W + - Informationerne i CALIBRATOR UNIQ s grafiske display skal således betragtes som brugervejledning under markarbejdet. Følg ALTID anvisningen i displayet og læs altid HELE teksten! Der kan rekvireres HJÆLP i forbindelse med diverse funktioner. CALIBRATOR UNIQ beskriver den aktuelle funktion Følg anvisningen i displayet: Side 2

5 INFO GENERELLE INFORMATIONER INFO billedet er det displaybillede der under spredningen informerer om alle væsentlige forhold, der er medvirkende til, at sikre en korrekt dosering. Aktuelt beholderindhold Aktivt arealnummer ➊ Gennemsnitlig dosering på aktuelt areal ➋ Aktuel dosering Aktuel hastighed 3874 Kg 11,9 Ha Areal Kg/Ha 28,3 Ha Kg/Ha 0 % ➌ Restareal m/aktuel beholderindhold Aktuel arealstørrelse jfr. aktuelt areal nummer ➍ Procentuel doserings differentiering Aktuel PTO hastighed Aktuel indsåningsværdi Spredning startet 12,3 Km/h 540 rpm 22,50 Kg 0,3 % Indsåning aktiv Trend kantspredning aktiv W - ➎ Procentuel ændring af indsåningsværdi ➊ Kalkuleret gennemsnitlig dosering (Kg/Ha) for det aktive markareal ➋ Aktuel dosering, reguleret jfr. procentuel doserings differentiering ➌ Det restareal der kan gødskes med aktuel beholderindhold og dosering ➍ Procentuel afvigelse - faktisk og grafik. Vælges med [+ / -]. Rød lysdiode aktiv. ➎ Procentuel ændring i forhold til sidste indsåningsværdi Side 3

6 FUNKTIONER CALIBRATOR UNIQ er udviklet primært til styring og kontrol af BOGBALLE gødningsspredere. Det er imidlertid også muligt at koble CALIBRATOR UNIQ til andre redskaber som eksempelvis en sprøjte. CALIBRATOR UNIQ Gør gødningssprederen 100% kørselsafhængig / hastighedsuafhængig. Sikrer enkel og præcis indsåning af sprederen og dermed automatisk justering til den aktuelle gødningstype. Giver mulighed for at differentiere / variere den tildelte gødningsmængde. CALIBRATOR UNIQ har to hovedfunktioner: 1. At regulere sprederens dosering i forhold til fremkørselshastighed og spredebredde 2. At overvåge, alarmere og informere omkring sprederens funktioner Overvågning og alarmering ved: Spreder startet o Sprederens doseringssystem er åbent Automatisk indsåning er aktiv (Kun W-modeller) o Sprederens doseringssystem reguleres automatisk Trend kantspredning er aktiv TIL SKEL o Sprederens foretager kantspredning TIL SKEL Trend kantspredning er aktiv FRA SKEL o Sprederens foretager kantspredning FRA SKEL For lav eller for høj fremkørselshastighed o Reguleringsviser < 2,0 og >9,0 For lille restmængde i beholder o Mængde < 200 Kg Konstant Displaysignal 2 x BIP Blinkende Displaysignal 2 x BIP Blinkende Displaysignal Blinkende Displaysignal Blinkende Displaysignal 3 x BIP Blinkende Displaysignal 3 x BIP W KM Side 4

7 Side 5 PRAKTISK BRUG Under praktisk brug skal sprederen håndteres ifølge sprederens instruktionsbog, samt såtabel for den aktuelle gødningstype. Det er vigtigt at følge anvisningen, særligt omkring diverse indstillinger, hhv.: o o o Valg af vingetype Indstilling af vinger Indstilling af kip-vinkel Det er vigtigt at checke diverse CALIBRATOR UNIQ indstillinger og værdier, før spredningen påbegyndes, hhv.: o o o Indsåningsværdi Spredebredde Dosering Typiske indsåningsværdier (Kg): Kun retningsgivende Egne notater GØDNINGSTYPE Værdi GØDNINGSTYPE Værdi NPK, granuleret 25 Kg Kg NPK, prillet 25 Kg Kg Kalkamonsalpeter 25 Kg Kg PK 23 Kg Kg Kali 20 Kg Kg N34 30 Kg Kg Det anbefales som udgangspunkt at checke indsåningsværdien for den aktuelle gødningstype på BOGBALLEs hjemmeside. - under menuen Såtabeller. Vær særlig agtpågiven ved spredning af eksempel prillet Urea. Sådanne materialer er særdeles letløbende, har lav vægtfylde og spredes i små mængder. Vær opmærksom på at: o Der ikke er fremmedlegemer i sprederens udløb o Reguleringssystemet er velsmurt og lukket ved skalatal 0 o Indsåningsudstyret er monteret korrekt uden blokering af gødningsflowet o At sprederens ene udløb ikke er lukket efter at der er foretaget manuel indsåning o Indsåningsværdien er i overensstemmelse med Typiske værdier o CALIBRATORen viser konstant og stabil fremkørselshastighed Ved spredning af meget finkornede materialer som raps o.l. anbefales det at fastspænde reguleringsviserens skalastop på det skalatal der er angivet i såtabellen for den aktuelle gødningstype.

8 VEDLIGEHOLD CALIBRATOR UNIQ computeren skal opbevares tørt og må ikke direkte afvaskes med vand. Computeren aftørres med en let fugtet klud. Under rengøring af sprederen må der ikke spules vand direkte på: o Stikforbindelser o Reguleringssystemets aktuator o Trend aktuator o Vejecelle(r). Garantiforpligtigelsen omfatter ikke defekt forårsaget af vand. Afvaskes sprederen med højtryksrenser, skal alle elektriske dele afskærmes. Rengøring af elektriske dele på sprederen, foretages med sæbevand og blød børste. Efter rengøring indsmøres alle bevægelige dele med et tyndt lag rent olie. (Eksempelvis hydraulikolie, silikoneolie eller medleveret beskyttelsesspray) Stikforbindelser beskyttes mod korrosion og fugt ved at spraye den medleverede beskyttelsesspray direkte ind i stikkets han og hun del. Lad beskyttelsessprayen tørre inden systemet tages i brug. (Benyt aldrig almindeligt smøreolie eller fedt til dette formål) CALIBRATOR UNIQ systemets stikforbindelser må ikke adskilles / samles når der er strøm på systemet. Benyttes impulssensor påmonteret traktorens hjul, skal føleren holdes ren og fri for jord o.l. Det skal sikres at sprederens mekaniske dele er let bevægelige. Disse skal i brugsperioden indsmøres dagligt. Henstil aldrig sprederen uden først at smøre alle bevægelige dele. SIKRING IMOD UHELD Før ALDRIG hånd / genstand ned i sprederens beholder når CALIBRATOR UNIQ er tændt / ON. I særdeleshed ned imellem sprederens reguleringsskod. Forsøg ALDRIG at med hånd / genstand, at bremse / holde sprederens reguleringsviser eller øvrige bevægelige komponenter. Side 6

9 ARBEJDSBREDDE INDSTILLING En korrekt indstilling af arbejdsbredde er en forudsætning for korrekt dosering samt for en korrekt arealmåling. CALIBRATOR UNIQ sættes i arbejdsbreddestatus Følg anvisningen i displayet: KILESPREDNING I forbindelse med spredning i kiler eller ved reducerede markstykker, kan arbejdsbredden justeres under udbringningen. Er CALIBRATOR UNIQ STARTet og tastes der [ARBEJDSBREDDE] - kan arbejdsbredden ændres ved hjælp af [+/-] i takt med at arealbredden ændres. Benyttes denne funktion vil: Arbejdsbredde ændres i trin af 1 meter Rød lysdiode blinke Arealopmåling / tælling korrigeres i forhold til det faktiske areal Der er ikke mulighed for at gemme den ændrede arbejdsbredde. Der returneres til forvalgt arbejdsbredde med [0/ESC] DOSERINGS INDSTILLING Doseringen indstilles som en forvalgt mængde i hele Kg/Ha. CALIBRATOR UNIQ sættes i doseringsstatus Følg anvisningen i displayet: Informerer om Aktuel Dosering før justering Informerer om procentuel doserings Ændring i forhold til den aktuelle dosering Side 7

10 INDSÅNINGS PROCEDURER En korrekt indsåning af maskinen er altafgørende for, hvor præcis den reelle dosering er set i forhold til den ønskede dosering. Der foretages altid indsåning sådan indsåningsværdien indstilles / justeres i forhold til den aktuelle gødningstype. Indsåningsværdien kan variere særdeles meget, i forholdet mellem de forskellige gødningstyper, gødningspartier, eller som følge af vejrligets forandringer. Foretag derfor ALTID en ny indsåning hvis forholdene ændrer sig. Er der olie, vand eller lignende belægninger på beholderens inderside vil en forøget friktion mellem beholder og gødning, påvirke indsåningsværdien og det anbefales at foretage flere indsåninger, indtil indsåningsværdien er stabil. CALIBRATOR UNIQ giver mulighed for at foretage indsåning på tre forskellige måder hhv.: Manuel Indsåning MI (Alle spreder modeller) Automatisk Indsåning AI (W-spreder modeller) Fuld Automatisk Indsåning FAI (W-spreder modeller) Side 8

11 Manuel Indsåning - MI Manuel Indsåning foretages stationært ved påmontering af indsåningsudstyr for opsamling af indsåningsmængden og med efterfølgende manuel afvejning og justering / indstilling af indsåningsværdien. (Indsåningsværdi er lig den gødningsmængde (Kg), der opsamles under indsåningen). Spredevingerne på maskinens højre side afmonteres Sprederens højre beholderdel påmonteres indsåningsudstyr Sprederens højre beholderdel ifyldes minimum 200 Kg. gødning PTO- akslen bringes til at rotere mellem 200 og 250 omdr./min. CALIBRATOR UNIQ sættes i indsåningsstatus Følg anvisningen i displayet: Der kan med [+/-] vælges: Manuel Indsåning - MI: o Gennemfører hele indsåningsproceduren hvor reguleringssystemet åbner til skalatal 4,5 og igen lukker automatisk efter 30 sekunder. o Skifter automatisk skærmbillede sådan den afvejede indsåningsmængde kan justeres med [+/-]. (Indsåningsværdi). Informerer om den Aktuelle Indsåningsværdi Informerer om justeringens procentuelle Effekt på dosering o Justeringen bekræftes med [ENTER] Vær særlig opmærksom ved spredning af prillet UREA, eller lignende finkornet materiale. Ved spredning af sådanne materialer, skal indsåningsværdien muligvis justeres / korrigeres. Det anbefales ikke at lade CALIBRATOR UNIQ dosere raps eller lignende materiale i meget små mængder Der kan med [+/-] vælges: Juster Indsåningsmængde: o Giver mulighed for at justere indsåningsværdien med [+/-] uden at gennemføre hele indsåningsproceduren. Informerer om Aktuel Indsåningsværdi Informerer om Effekt på doseringen Jo større Indsåningsmængde des mindre dosering! Jo mindre Indsåningsmængde des større dosering! o Justeringen bekræftes med [ENTER] Side 9

12 Automatisk Indsåning - AI Automatisk Indsåning foretages under spredningen i marken, hvor CALIBRATOR UNIQ på baggrund af den reelle udbragte mængde og det gødskede areal, automatisk indjusterer indsåningsværdien. Den egentlige indsåning foretages med sprederen og PTO- akslen stoppet og traktoren standset. Automatisk Indsåning anbefales i de tilfælde hvor der spredes på et meget bakket og ujævnt terræn (Mere end 8%). Ellers anbefales Fuld Automatisk Indsåning. Der udbringes minimum 200 Kg. gødning Sprederens udbringning stoppes PTO- akslens rotation standses (0 rpm) Traktoren standses (0 Km/h) Sprederens vejesystem skal falde til ro Det anbefales at foretage første Automatiske Indsåning efter udbringning af godt og vel 200 Kg gødning. Automatisk Indsåning kan foretages så ofte man ønsker det dog accepterer CALIBRATOR UNIQ ikke indsåningsmængder under 200 Kg. Herefter følges nedenstående procedure, hvor der eksempelvis foretages Automatisk Indsåning, hver gang sprederen ifyldes gødning. Sprederen ifyldes gødning Start AI Gødning udbringes Spreder næsten tom. Klar til påfyldning Fortsæt AI Side 10

13 Der kan med [+/-] vælges: CALIBRATOR UNIQ sættes i indsåningsstatus Følg anvisningen i displayet: Automatisk Indsåning AI: Start AI o Skifter automatisk til INFO og AI symbolet aktiveres W o Efter udbringning af 200 Kg gødning vil CALIBRATOR UNIQ afgive akustisk BIP og AI symbolet vil ændres (Der må gerne udbringes en større mængde end 200 Kg.) W Sprederens udbringning stoppes PTO- akslens rotation standses (0 rpm) Traktoren standses (0 Km/h) Sprederens vejesystem skal falde til ro CALIBRATOR UNIQ sættes i indsåningsstatus Følg anvisningen i displayet: Der kan med [+/-] vælges: Automatisk Indsåning AI: Informerer om Informerer om Informerer om Informerer om Informerer om Der kan med [+/-] vælges: Fortsæt AI Forventede udbragte mængde Reelt Udbragte mængde Aktuel Indsåningsværdi Ny indsåningsværdi Procentuel ændring af Indsåningsværdien o Proceduren fortsætter og kan gentages når der er udbragt minimum 200 Kg. siden der sidst er foretaget AI o Skærmbilledet skifter automatisk til INFO, hvor AI værdien samt den procentuelle ændring, vises nederst på displaybilledet. Det anbefales ikke at lade CALIBRATOR UNIQ AI-dosere raps eller lignende materiale, der skal doseres i meget små mængder Side 11

14 Der kan med [+/-] vælges: Afbryd AI o Giver mulighed for at afbryde indsåningsproceduren. Der kan med [+/-] vælges: Juster Indsåningsværdi: o Giver mulighed for at justere indsåningsværdien med [+/-] uden at gennemføre hele indsåningsproceduren. Informerer om Aktuel Indsåningsværdi Informerer om Effekt på doseringen Jo større Indsåningsmængde des mindre dosering! Jo mindre Indsåningsmængde des større dosering! o Justeringen bekræftes med [ENTER] CALIBRATOR UNIQ accepterer kun indsåningsværdier mellem hhv. 10 Kg og 45 Kg. Vær opmærksom på at sprederens reguleringsskod ikke klemmer helt sammen når skoddene lukkes. Dette vil kunne påvirke vægten. Jo oftere den der foretages AI - des mere præcist vil doseringen foretages (Ofte med en præcision bedre end ±1%) Side 12

15 Fuld Automatisk Indsåning - FAI Fuld Automatisk Indsåning foretages under spredningen i marken, hvor CALIBRATOR UNIQ på baggrund af den reelt udbragte mængde og det gødskede areal, automatisk indjusterer indsåningsværdien. Justeringen gennemføres på baggrund af målinger foretaget 10 gange / sekund og systemet kontrollerer og styrer hele processen uden manuelle handlinger. CALIBRATOR UNIQ sættes i indsåningsstatus Følg anvisningen i displayet: Der kan med [+/-] vælges: Fuld Automatisk Indsåning FAI: Start FAI o Skærmbilledet skifter automatisk til INFO, W hvor FAI værdien samt den procentuelle ændring, vises nederst på displaybilledet. o Processen er aktiv og vil Fuld Automatisk foretage løbende justeringer af indsåningsværdien. Justeringen foretages efter et kompliceret mønster, der sikrer en særdeles præcis udbringning. Det anbefales ikke at lade CALIBRATOR UNIQ dosere raps eller lignende materiale, der skal doseres i meget små mængder GENVEJ: FAI kan hhv. aktiveres og afbrydes ved at holde i 3 sekunder. tasten nedtrykket Side 13

16 Der kan med [+/-] vælges: Afbryd FAI o Giver mulighed for at afbryde indsåningsproceduren. Der kan med [+/-] vælges: Juster Indsåningsmængde: o Giver mulighed for at justere indsåningsværdien med [+/-] uden at gennemføre hele indsåningsproceduren. Informerer om Informerer om Aktuel Indsåningsværdi Effekt på doseringen Jo større Indsåningsmængde des mindre dosering! Jo mindre Indsåningsmængde des større dosering! o Justeringen bekræftes med [ENTER] CALIBRATOR UNIQ accepterer ikke umiddelbart ændringer af indsåningsværdien, større end 20%. Er ændringen større end 20%, vil der advares herom og ændringen skal bekræftes. CALIBRATOR UNIQ accepterer kun indsåningsværdier mellem hhv. 10 Kg og 45 Kg. Side 14

17 PÅFYLDNINGS PROCEDURER Påfyldningsproceduren giver mulighed for at kontrollere hvor meget gødning der er påfyldt sprederen, samt at få information om den udbragte gødningsmængde. CALIBRATOR UNIQ s øvrige funktioner påvirkes ikke af, hvorvidt påfyldningssystemet benyttes eller ej. Påfyldningstasten aktiveres altid før påfyldningen påbegyndes. CALIBRATOR UNIQ giver mulighed for at benytte Påfyldning på maskiner både med og uden vejesystem. Maskiner med vejesystem (W spreder modeller), tager udgangspunkt i den reelt ifyldte og afvejede mængde. Maskiner uden vejesystem (Ikke W spreder modeller), tager udgangspunkt i en manuelt indstillet og beregnet mængde. Side 15

18 Påfyld: W-spreder modeller Påfyld registrerer alle forhold omkring udbragt- samt påfyldt mængde. Herefter følges nedenstående procedure, hvor [PÅFYLD] aktiveres, hver gang sprederen påfyldes gødning. Spreder klar til påfyldning Påfyld Gødning påfyldes Påfyldning bekræftes med [ENTER] CALIBRATOR UNIQ sættes i påfyldningsstatus Følg anvisningen i displayet: Der kan med [+/-] vælges: Påfyld: o Påfyld giver en række vigtige informationer: Informerer om Overført Påfyldt før denne påfyldning Informerer om Beholderindhold Før påfyldning Informerer om Beholderindhold Nu under påfyldning Informerer om Aktuelt Påfyldt under denne påfyldning Informerer om Sum påfyldt siden sidste 0-stilling o Påfyldningen bekræftes med [ENTER] når vægten er i ro Der kan med [+/-] vælges: Udbragt mængde: Informerer om Den udbragte mængde siden sidste 0-stilling Side 16

19 Påfyld: Ikke W-spreder modeller Påfyld beregner udbragt, samt påfyldt mængde i forhold til manuelle indateringer. Herefter følges nedenstående procedure, hvor [PÅFYLD] aktiveres, hver gang sprederen påfyldes gødning. Spreder klar til påfyldning Påfyld Gødning påfyldes Påfyldning justeres tilsvarende aktuel påfyldt mængde med [+/-] og bekræftes med [ENTER] CALIBRATOR UNIQ sættes i påfyldningsstatus Følg anvisningen i displayet: Der kan med [+/-] vælges: Beholder indhold: Informerer om Beregnet beholderindhold Beholderindholdet kan justeres med [+/-] til en ønsket forvalgt mængde. Normalt foretages justering i forbindelse med Påfyld. Der kan med [+/-] vælges: Påfyld: o Informerer om Overført Påfyldt før denne påfyldning Informerer om Påfyldt mængde (Justeres med [+/-]) Informerer om Sum påfyldt siden sidste 0-stilling Påfyldningen bekræftes med [ENTER] Der kan med [+/-] vælges: Udbragt mængde: Informerer om Beregnet Udbragt mængde Side 17

20 TREND KANTSPREDNING CALIBRATOR UNIQ er i stand til at håndtere diverse forhold omkring kantspredning hhv. Til Skel og Fra Skel. Omskift fra NORMAL til KANTspredning kan foretages på følgende måder: o Elektrisk Trend skift styret direkte via CALIBRATOR UNIQ. Det forudsættes at systemet er påmonteret en intakt PTO sensor. o Kabel Trend skift o Manuel Trend skift I forbindelse med Trend skift SKAL PTO akslen ALTID standses før omskiftning af transmissions omløbsretning! Kantspredningen kan foretages på to forskellige måder hhv.: Til Skel Fra Skel Første kørespor placeret 1/2 spredebredde fra skel. Spredningen foretages med begge spredeskiver Arealmålingen foretages på baggrund af 1/1 spredebredde. Benyttes kun i de tilfælde hvor sprederen er forsynet med Elektrisk Trend skift. Første kørespor placeret umiddelbart langs skel Spredningen foretages med venstre spredeskive og sprederens højre side lukket. Areal- og mængdemåling halveres på baggrund af 1/2 spredebredde. Side 18

21 Spreder forsynet med Elektrisk Trend skift. Der kan med [+/-] vælges: Til Skel: o o o CALIBRATOR UNIQ sættes i Trend status Følg anvisningen i displayet: PTO hastighed skal være lig 0 rpm. Trend aktuator skifter transmissionens omløbsretning Til Skel markeres i display med blinkende symbol Omskiftning / flytning at aktuatorens position tager ca. 5 sekunder PTO en må IKKE startes før omskiftningen er fuldført! Spreder forsynet med Elektrisk Trend skift. Der kan med [+/-] vælges: Fra Skel: o o o o o PTO hastighed skal være lig 0 rpm. Trend aktuator skifter transmissionens omløbsretning Maskinens højre side lukkes Styreplade nedklappes Fra Skel markeres i display med blinkende symbol Omskiftning / flytning at aktuatorens position tager ca. 5 sekunder PTO en må IKKE startes før omskiftningen er fuldført! Spreder forsynet med Elektrisk Trend skift. Der kan med [+/-] vælges: Normal: o o CALIBRATOR UNIQ sættes i Normal status Følg anvisningen i displayet: PTO hastighed skal være lig 0 rpm. Trend aktuator skifter transmissionens omløbsretning Omskiftning / flytning at aktuatorens position tager ca. 5 sekunder PTO en må IKKE startes før omskiftningen er fuldført! Side 19

22 DIST DISTANCEMÅLING CALIBRATOR UNIQ er i stand til at opmåle tilbagelagt Distance / strækning. Funktionen kan benyttes i forbindelse med: o o Udmåling af køresporsafstand på arealer uden anlagte kørerspor. Check af hastighedsinput / puls pr. meter. CALIBRATOR UNIQ sættes i Distance status Følg anvisningen i displayet: Total tæller kan justeres / forvælges til en ønsket værdi. Trip tæller 0-stilles ved tast på HA AREAL INFORMATIONER CALIBRATOR UNIQ er i stand til at informere omkring diverse beregnede arealforhold, hhv.: Areal Areal / mark nummer Kg/Ha Gennemsnitlig beregnet Dosering på 63 forskellige arealer Ha Areal / mark størrelse Kg Beregnet Udbragt mængde pr. areal / mark Total Sum af alle arealer / marker optælles altid, uanset hvilket areal nummer der er aktivt. Side 20

23 CALIBRATOR UNIQ sættes i HA TOTAL status Følg anvisningen i displayet: o 0-stil eet VALGT areal af gangen [0/ESC (3s)] o 0-stil ALLE arealer på én gang [HELP] & [0/ESC] o Justering af eet VALGT areal [HA TOTAL] & [HA TOTAL] ÅBEN REGULERINGSVISER / SKOD CALIBRATOR UNIQ åbner sprederens Reguleringsskod til maksimal åbning - sådan rengøringen letteregøres. o Kan kun gennemføres hvis hastigheden er mindre end 2 Km/h. o Lukker automatisk hvis hastigheden overstiger 2 Km/h Side 21

24 MONTAGE OG INSTALLATION Før spreder og CALIBRATOR UNIQ tages i brug, skal systemet monteres i henhold til nedenstående anvisninger. Det er særdeles vigtigt, at systemet opmonteres korrekt. Såfremt systemet fejlmonteres, vil dette medføre fejldosering. Efter at systemet er korrekt opmonteret, skal CALIBRATOR UNIQ indstilles programmæssigt. Se afsnittet MENU OG INDSTILLING. o Der er leveret montagebeslag med systemet, men på grund af den store forskel imellem diverse traktorer kan det vise sig at være nødvendigt at tilpasse beslag, eller alternativt at nyfremstille sådanne. System oversigt ➍ Pos. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Del / komponent Forsyningskabel ±12V m/ sikringsholder - 8 Amp. sikring Impuls Sensor f/ hastighedsaftastning m/ Jack stik (stereo). CALIBRATOR kabel til sprederdel m/ 22 pol AMP -hanstik. CALIBRATOR UNIQ computer Reguleringsaktuator m/ 22 pol AMP -hunstik. Samlebox f/: Vejecelle(r), PTO-sensor, Trend Aktuator, Tank-sensor ➎ ➌ ➋ ➊ (W) ➏ Side 22

25 Montage på traktor CALIBRATOR UNIQ - Computer Computeren fastgøres på medleverede beslag på et egnet sted i førerkabinen, under hensyntagen til: o At der skal være let adgang til betjening o At placeringen sikrer minimal sol / lysindfald i displayet o At Computeren ikke udsættes for vand o At Computeren ikke ryster / vibrerer under markarbejdet, eller når traktorens motor går i tomgang. ➌ ➊ ➋ (➋) ± 12V ➊ ➋ ➌ Forsyningsspænding 12V Hastigheds input Stikforbindelse, sprederdel CALIBRATOR UNIQ er forsynet med diverse kabler og stikforbindelser. RS 232: seriel kommunikationsstik ISO: AMP 4 pol kommunikationsstik ➋ Jack stik : Hastigheds input ➌ Kabel m/ stik til sprederdel ➊ Forsyningsspænding ± 12 V Side 23

26 ➊ FORSYNINGSSPÆNDING o RØD monteres til (+) 12V Forsynet med 8 Amp. sikring o SORT monteres til (-) STEL Disse kabler må under ingen omstændigheder ombyttes. Forsyningskabelets 12V og STEL ledninger, kobles direkte til traktorens batteri. Undgå at belaste forsyningen med andre strømforbrugende komponenter og tilse at spændingsforsyningen er stabil og sikker. Forlænges forsyningskablet, skal forlængerkablets kvadrat / diameter, være minimum tilsvarende forsyningskablets kvadrat. Forsyningskablet tilsluttes efter, at alle øvrige forbindelser og installationer er foretaget. Spændingsforsyningen skal kunne belastes med minimum 16 Amp. ➋ HASTIGHEDS INPUT Hastigheds Input tilsluttes via To- eller tre polet Jack stik og nedenstående hastighedsgivere med følgende data: Betegnelse Type / Norm Max. Frekvens [Hz] V HI [V] V LOW [V] Sensor Mangler Sensor Kortsluttet Impuls Sensor Namur, Induktiv 20K 6,3 5,5 >8,05 <3,0 Radar ISO K 6,5 5,5 - - Traktor Board CMOS <18V 20K 6,5 5,5 - - Der henvises til instruktionsbogens afsnit MENU OG INDSTILLINGER Hastighedsinput Jack stik (-) Stel (Ekstern Start / Stop) SIGNAL Skitserede Jack stik er et Stereo stik m/ tre poler. Side 24

27 o Impuls Sensor Impuls Sensoren påmonteres sådan der aftastes direkte på traktorens hjulnav eller alternativt på kardanaksel. Impuls Sensoren er en induktiv sensor, der kun aftaster magnetisk jern. Montering på HJULNAV Ved baghjulstræk anbringes sensoren ved forhjul Ved firehjulstræk - anbringes sensoren ved baghjul Der anbefales at montere sensoren således aftastningen foretages på navets bolte-hoved (Normalt 8 stk.). ➊ Afstand fra sensor til navbolt 1 3 mm Er afstanden større vil dette medføre ustabil aftastning / hastighed. ➋ Afstand mellem nav og boltehoved Min. 3 mm. Er afstanden mindre vil dette medføre ustabil eller manglende aftastning / hastighed. ➌ Sensoren anbringes ud for navboltens centerlinie. Sensoren skal fastgøres så der ikke opstår vibrationer eller resonans hvilket vil medføre ustabil aftastning / hastighed. Den indbyrdes afstand mellem Impulsgiver (navbolte eller lignende), skal være ens. ➊ 1-3 mm ➌ ➋ Min. 3 Montering på KARDAN Det kan på enkelte traktorer, være nødvendigt at aftaste på traktorens kardanaksel. I sådanne tilfælde benyttes Impulsclips, der fastgøres med lim / fugemasse og fastholdes under hærdning med plaststrips. ➊ Afstand fra sensor til Impulsclips 1 2 mm Er afstanden større vil dette medføre ustabil aftastning / hastighed. ➋ Kardanakslen må ikke slå / vinke under rotation. Dette medfører ustabil aftastning / hastighed. ➊ 1-2 mm ➋ Traktor RADER og BOARD De fleste nyere traktorer er i stand til at levere et hastighedssignal der direkte kan tilkobles CALIBRATOR UNIQ. Hastighedssignalet skal overholde de angivne data og normer. Ledning og Jack stik herfor kan leveres som ekstraudstyr. Side 25

28 Montage på spreder Reguleringsviser - Aktuator En korrekt montering og justering af sprederens reguleringssystem er afgørende for at sprederen foretager korrekt dosering. Bemærk. ➊ At reguleringsviser er indstillet på skalatal 0. ➋ ➌ ➍ At sprederens reguleringsskod er lukkede (ca. 0,5 mm. åbning). At sprederens forbindelsesstang er monteret i korrekt position. Der henvises til instruktionsbogens afsnit MENU OG INDSTILLINGER Spreder Model At systemets samlebox er monteret på korrekt sted. Samleboxen SKAL være beskyttet af medleverede PLASTHÆTTE (Ikke vist) ➍ ➊ ➌ ➋ Reguleringsskod lukkede v/ skalatal 0 (Åbning ca. 0,5 mm). Afstanden justeres på forbindelsesstang mellem reguleringsviser og sprederens reguleringsaksel. Reguleringsskoddene må ikke lukke helt sammen / klemme, idet dette vil belaste aktuatoren unødigt. Ligeledes vil vejesystemet påvirkes. Side 26

29 MENU OG INDSTILLING Før maskine og CALIBRATOR UNIQ tages i brug, skal der foretages diverse opsætninger. En korrekt opsætning er en forudsætning for at udstyret fungerer korrekt, hvorfor alle parametre skal indstilles i forhold til den aktuelle maskine, den aktuelle traktor og brugerens individuelle ønsker. CALIBRATOR UNIQ sættes i MENU status I displayet ses nedenstående MENU struktur: Opsætning Spreder Model Hastigheds Input Aktuator Kalibrering Vejecelle Kalibrering Tank Sensor Test Data overførsel Under MENU funktionerne mærket med, findes diverse undermenuer. Menu og undermenu udvælges med [+ / -] Hvorefter valget bekræftes med [ENTER] Sidst udførte funktion vil automatisk være valgt og highlightet næste gang der vælge MENU. Efterfølgende vises ikke alle undermenuer og displaybilleder i instruktionsbogen, hvorfor det er vigtigt at følge anvisningen i CALIBRATORens display.? Side 27

30 Opsætning o Sprog Vælg det sprog der skal benyttes i CALIBRATORens display o Kontrast Indstil kontrasten sådan displaybilledets læsbarhed optimeres Kontrasten kan også justeres ved at holde [HELP] tasten nedtrykket og foretage justering med [+/-] o Dato /Tid Indstil det interne ur og datosystem o %-step Indstil det ønskede procentuelle step i forbindelse med differentiering af doseringen [% +/-] Maksimum 10% / Minimum 1% Spreder Model o Model / Maskintype Vælg den aktuelle maskintype Standard + 40% - 40% MODEL M3 MODEL M3W Standard Standard vælges typisk ved udbringning af mængder mellem 50 og 250 Kg/min., hvilket er dækkende for langt den overvejende del af udbringningen. Maskinen påmonteres forbindelsesstang med 10 mm. tap + 40% + 40% vælges i de tilfælde der ønskes mængder større end 250 Kg/min. Doseringen forøges +40% jfr. Standard. Maskinen påmonteres forbindelsesstang med 12 mm. tap - 40% Standard + 40 % - 40% - 40% vælges i de tilfælde hvor der udbringes meget små mængder - under 50 Kg/min. Doseringen reduceres 40% jfr. Standard (Kun M modeller) Maskinen påmonteres forbindelsesstang med 8 mm. tap I alle tilfælde er det absolut en betingelse, at CALIBRATORens indstilling tilsvarer den aktuelt påmonterede forbindelsesstang. (Se også montage på spreder). Den valgte indstilling er markeret med Side 28

31 Hastighedsinput o Impuls Sensor Vælges i de tilfælde hvor hastighedssignalet genereres via BOGBALLEs impulsføler, påmonteret traktorens hjul eller kardanaksel o Radar Vælges i det tilfælde at radar benyttes som hastighedsgiver. Vær opmærksom på at et radarsignal kan være ukonstant i høj afgrøde o Traktor board Vælges i det tilfælde at traktorens interne hastighedsgiver tilkobles o Fast hastighed Vælges i nødstilfælde eksempelvis ved et defekt hastighedssignal. Ved valg af fast hastighed regulerer systemet ikke i forhold til den aktuelle fremkørselshastighed. Derfor skal aktuel og fast hastighed være identisk. Fast hastighed markeres i displayet med FIX Der er tale om forskellige signaltyper. I tilfælde af, at der ikke kan opnås et signal ved valg af eksempelvis Traktor board, vælges en anden signaltype, Radar eller Impuls Sensor, indtil systemet fungerer tilfredsstillende. Tekniske data: Se MONTAGE OG INSTALLATION HASTIGHEDS INPUT. Generelt: o CALIBRATOR UNIQ skal justeres i forhold til antal impulser pr. tilbagelagt meter. Det aktuelle impulstal pr. meter findes ved at tilbagelægge en velkendt og præcis strækning, imedens antallet af impulser tælles. Herefter beregnes og justeres impulstallet / meter. Det anbefales at optælle impulsantallet over en strækning på minimum 100 Impuls Sensor 3,28 1/m meter. Ved valg af hhv. Impuls sensor, Radar og Traktor board, indeholder displaybilledet en Impuls tæller. Impuls tæller Husk at 0-stille pulstælleren før optælling ESC (3s) Reset 0 ESC (3s) Hold [0/ESC] nedtrykket i 3 sekunder. Side 29

32 Aktuator kalibrering Systemets aktuator (Elektrisk spindelmotor v/ reguleringsviser), skal for at opnå korrekt dosering, altid være kalibreret sammen med den aktuelle CALIBRATOR. Nye systemer er kalibreret fra fabrikken og skal kun kalibreres hvis maskinens reguleringsviser ikke indstiller sig korrekt når der foretages Manuel Indsåning Under Manuel indsåning skal maskinens reguleringsviser indstille sig på skalatal: 4,5. (Se eventuelt Test Reguleringsaktuator ) Er systemet ikke kalibreret korrekt, gennemføres kalibreringsproceduren, hvor reguleringssystemet automatisk vil åbnes og lukkes to gange. (Følg anvisningen i CALIBRATORens display) Før kalibreringen fastspændes reguleringsviserens skalastop præcist på skalatal 9,0 Det skal checkes at alle mekaniske forbindelser går let og ubesværet og at der ikke er dannet korrosion. Under kalibreringsproceduren vises følgende displaybillede efter første åbning og lukning: Reguleringsvisers aktuelle skalatal (0-9) Aktuator kalib Potentiometerspænding (1 10 V) Aktuatorstrøm (ved 0 og 9 max 11A - mellem 0 og 9 max 3A) Batterispænding belastet (min. 12,0 V) Motor status effpos Pot-meter Strøm Bat. spænding Motor status ESC 0,00 1,136 V 2,64 A 13,674 V OK Cansel Efter gennemført kalibreringen bekræftes med [ENTER] Systemet er nu kalibreret og skal kun kalibreres igen - i tilfælde af, at der udskiftes enten CALIBRATOR eller aktuator. Kalibreringen kan eventuelt checkes ved at gennemføre en Manuel Indsåning. Side 30

33 Vejecelle kalibrering Systemets vejecelle(r) skal for at opnå korrekt vejning og dermed korrekt dosering, altid være kalibreret sammen med den aktuelle CALIBRATOR. Nye basismaskiner er kalibreret fra fabrikken og skal kun kalibreres hvis maskinens vejesystem ikke vejer korrekt. Er maskinen påmonteret ekstraudstyr, vil vejningens 0-punkt være forrykket og der skal minimum foretages en 0-punkts kalibrering. Maskinens beholder skal før kalibrering påbegyndes, altid være tom og ophængt i trepunktophænget. Vejesystemer kan efter at være belastet over en periode flytte systemets 0-punkt. Er dette tilfældet foretages en 0-punkts kalibrering. o Fuld kalibrering Vælges i de tilfælde hvor systemet ikke er i stand til at afveje en kendt mængde. Step 1 af 2 Beholder skal være absolut tom Ustabil vægt angives m/ blinkende X Beholderindhold angives automatisk til 0 kg Indhold lig 0 kg, bekræftes med [ENTER] Fuld Kalib. ENTER Næste ESC Cansel Step 1 af Beholder SKAL være tom Beholder indeholder 0 kg Step 2 af 2 Beholder påfyldes en kendt og præcis vægt Ustabil vægt angives m/ blinkende X Beholderindhold justeres med [+/-] sådan displayværdien er lig den påfyldte vægt. Udgangspunktet er automatisk 500 kg Beholderindhold bekræftes med [ENTER] Fuld kalib. ENTER Næste ESC Cansel Step 2 af Påfyld minimum 500 kg Juster præcis påfyldt mængde [+/- ] 500 kg Side 31

34 Fuld kalibreringen skal aktivt vælges med [+] og Accepteres med [ENTER] Hvis der ikke aktivt Accepteres, vil kalibreringen Ignoreres og dermed ikke foretages Systemet er nu kalibreret og skal kun kalibreres igen - i tilfælde af, at der udskiftes CALIBRATOR eller vejecelle. Det kan dog i visse tilfælde efter længere tids henstilling, være nødvendigt at foretage en ny kalibrering. Systemet kan kalibreres med en vægt der er mindre end 500 kg, men - Jo større vægt des bedre kalibrering. o 0-Punkt kalibrering Vælges i de tilfælde hvor systemet er i stand til at foretage vejning, men at 0-punktet er forrykket sådan at en tom spreder ikke er lig 0 kg. Beholder skal være absolut tom Ustabil vægt angives m/ blinkende X Beholderindhold angives automatisk til 0 kg Indhold lig 0 kg, bekræftes med [ENTER] 0-Punkt Kalib. Beholder SKAL være tom Beholder indeholder 0 kg ENTER Næste ESC Cansel 0-Punkts kalibreringen skal aktivt vælges med [+] og Accepteres med [ENTER] Hvis der ikke aktivt Accepteres, vil kalibreringen Ignoreres og dermed ikke foretages Side 32

35 o Fabriks kalibrering Vælges i de tilfælde hvor systemet er ude af kalibrering og hvor der ikke er mulighed for at foretage en Fuld kalibrering. Kalibreringen, der er foretaget fra fabrikken, kan benyttes i nødstilfælde, men skal generelt betragtes som vejledende. Kalibreringen kan foretages uanset hvorvidt der er et indhold i beholderen, eller om denne er tom. Fabriks kalibreringen skal aktivt vælges med [+] og Accepteres med [ENTER] Hvis der ikke aktivt Accepteres, vil kalibreringen Ignoreres og dermed ikke foretages Ønskes Fabrikskalibreringen ændret sådan Fabrikskalibreringen er tilpasset den aktuelle maskine, er dette muligt: Der foretages en Fuld kalibrering. I step 2 af 2 holdes [HELP] tasten nedtrykket samtidigt med at der tastes [START / STOP]. Herefter vil den aktuelle kalibrering lagres som Fabrikskalibrering. Tank Sensor Maskinen kan udstyres med en tanksensor, der registrerer lavt beholderindhold. Tanksensoren skal aktivt vælges som installeret. Tanksensor er ekstraudstyr og kan kun påmonteres IKKE-W systemer. Tanksensor er fra frabrikken valgt som Ikke installeret Side 33

36 Data overførsel CALIBRATOR UNIQ er i stand til via den serielle RS 232, 9 pin port at kommunikere hhv. med en standard PC, en PDA eller diverse differentieringsudstyr, samt med en SCRIPTOS 12V printer. o Data overførsel Print alle arealer Benyttes ved tilslutning af SCRIPTOS printer. Alle 63 arealer udprintes - uanset om de enkelte arealer har været aktivt benyttet. o Data overførsel Print aktive arealer Benyttes ved tilslutning af SCRIPTOS printer. Kun de arealer der har været aktivt benyttet vil udprintes. o Data overførsel Bootloader Benyttes ved tilslutning til PC. Her gives der mulighed for at sende og modtage dokumentation mellem CALIBRATOR UNIQ og en standard PC. Herunder opdatering af CALIBRATOR UNIQ med nye softwareprogrammer. Aktiveres Bootloader vil CALIBRATORens display slukkes og rød lysdiode vil blinke. Dette indikerer at systemet er forberedt for kommunikation. Bootloader kan også aktiveres ved at slukke CALIBRATOR UNIQ og derefter holde ON tasten nedtrykket i 5 sekunder. o Bootloader skal ligeledes benyttes i det tilfælde at man ønsker dataoverførsel fra CALIBRATOR UNIQ til PC På den tilsluttede PC skal programmet WINCAL være installeret. Der er således mulighed for: At udskrive data for diverse markarealer At foretage udskrivning af logdata (Tekniske checkdata for CALIBRATOR UNIQ) Side 34

37 PC skærmbillede WINCAL for udskrivning af Markdata Areal nummer Udbragt gødningsmængde pr areal [Kg] Arealstørrelse [Ha] Gennemsnitlig dosering pr areal [Kg/Ha] Overførsel af nye data Udprint alle arealer Udprint aktive / benyttede arealer Vis logdata (checkdata for CALIBRATOR UNIQ Vælg den aktuelle PC port hvortil det serielle RS 232 kabel er tilsluttet PC skærmbillede WINCAL for udskrivning af Log / Checkdata Side 35

38 TEST OG FEJLCHECK CALIBRATOR UNIQ foretager løbende en række forskellige check og test, der har til formål at sikre korrekt funktion af alle tilsluttede enheder, samt af CALIBRATOR UNIQ s interne funktioner. Efter CALIBRATOR UNIQ er tændt ON vises der i displayet, et STATUS billede med følgende informationer: Hardware version HW-version Version XX Software version SW-version XXXX Serie nummer Serial-No XXXX Dato hvor CALIBRATOR UNIQ er taget I brug * XX.XX.XXXX XX:XX Spreder Model / Type Spreder Model MODEL XXX Doseringstabel hhv.: Standard, +40% eller 40% Tabel XXXXX STATUS billedet kan Fryses ved at taste [0/ESC], medens billedet er aktivt i displayet. Efter STATUS billedet vises OPSTARTS-TEST, hvor systemets tilsluttede enheder testes: Strømforsyning / traktorbatteriet tilstand Strømforsyning OK Regulerings Aktuator til stede og intakt Reg. Aktuator OK Trend Aktuator til stede og intakt Trend Aktuator Til stede PTO sensor til stede og intakt PTO sensor OK Hastigheds sensor til stede og intakt Hastigh. Sensor OK CALIBRATOR UNIQ s interne funktioner intakt Interne funktioner OK OPSTARTS-TEST billedet kan Fryses og Testes igen ved at taste [0/ESC], medens billedet er aktivt i displayet. CALIBRATOR UNIQ vil herefter - og under forudsætning af, at alle funktioner er som forventet gå direkte videre til INFO-billedet. Opstår der systemfejl, vil CALIRATOR UNIQ på displayet, hhv. beskrive fejlen i klar tekst - og samtidigt rådgive omkring afhjælpning af fejlen. Side 36

39 Test CALIBRATOR UNIQ kan foretage en række forskellige systemtest der giver mulighed for at finde og konstatere eventuelle fejl i de enkelte enheder, der indgår i det samlede CALIBRATOR system. o Test Strømforsyning Strømforsyningens testbillede giver en lang række informationer omkring status for diverse komponenter. Efterfølgende er kun de væsentligste grænseværdier angivet. Overskrides disse grænseværdier, udskiftes det anførte komponent. Følg FEJL / CHECK anvisningen. FSI-Speed : 3,0V 8V Impulssensor FSI-Pto : 1,2V 8V Pto sensor Temperatur: CALIBRATOR UNIQ U Ref : 2,4V 2,6V PSU Strømforsyning U Bat/D : 12V - 15V Traktor batteri [ENTER]: FEJL CALIBRATOR UNIQ slukker og derefter tænder uden at der er tastet ON / OFF. Systemet er ustabilt og åbner / lukker umotiveret. CHECK o o At traktorens batteri kan opretholde minimum 12V ved aktuator aktiv. At der er stabil forbindelse mellem traktorens batteri og CALIBRATOR UNIQ. o At der er direkte forbindelse både mellem hhv. +12V kabel og stelkabel - fra batteri til CALIBRATOR UNIQ. o At alle ledningsforbindelser har minimum samme kvadrat som CALIBRATOR UNIQ +12V forsyningskabel. o Fastfryser talværdierne Strømforsyning I-Aktuator U-Aktuator Potmeter FSI Speed FSI-Pto SI AuxIn SI Impl SI Tank Temperatur U Ref U Bat/D U Flex/D U Eke/D U el/d U sgp/d U Sgn/D ENTER ESC Frys On/Off Exit At stikforbindelse mellem CALIBRATOR UNIQ og spredersystem er intakt - uden kortslutninger og at forbindelsen er renholdt uden korrosion. Side 37

40 o Test Regulerings Aktuator Regulerings Aktuatorens testbillede giver mulighed for at teste hvorvidt systemet er korrekt kalibreret, eller om der er opstået systemfejl. Manglende kalibrering eller fejl betyder ofte at aktuatoren bevæger sig ustabilt og pendlende. Følg FEJL / CHECK anvisningen. Reg. Aktuator [+ / -] Ønsket skalatal Curser step 0,25 Curser og aktuatorposition ændres med [+ / -] Aktuator skalatal Forventet position Aktuel tilbagemelding fra aktuator set pos : 0,00 9,00 Indstillet skalatal eff pos : 0,00 9,00 Registreret skalatal Forskel : -0,1 +0,1 Afvigelse mellem set/eff pot-meter : 1,00 10,00 Potentiometer spænding Strøm : 0,00 3,00 Batteristrøm Bat. spæn : 12,00 15,00 Batterispænding Motor status : OK Aktuel motor status set pos eff pos Forskel pot-meter Strøm Bat. spænding Motor status 0,01 0,01 1,214 0,01 13,72 OK ESC Exit FEJL Reguleringsaktuator er ustabil og pendler umotiveret frem og tilbage. Reguleringsaktuatoren placerer sig ikke på korrekt skalatal, eksempelvis skalatal 4,5 under manuel indsåning. CHECK o At der er overensstemmelse mellem Set pos, Eff pos og regulerings viserens position / skalatal. o At aktuatoren er korrekt kalibreret. Gennemfør under alle omstændigheder en Aktuator kalibrering. o At alle bevægelige mekaniske forbindelser går let og ubesværet og at der ikke er dannet korrosion. o At stikforbindelse mellem CALIBRATOR UNIQ og spredersystem er intakt - uden kortslutninger og at forbindelsen er renholdt uden korrosion. o At der er minimum 12V til rådighed ved aktuator aktiv o At der ikke trækkes en strøm på mere end 11A ved aktuator aktiv Side 38

41 o Test Trend Aktuator Trend Aktuatorens testbillede giver mulighed for at teste hvorvidt Trendsystemets aktuator fungerer korrekt. Under testen må traktorens PTO under ingen omstændigheder bringes til at rotere idet dette kan beskadige sprederens transmission. Trend Akt. Test [+ / -] Ønsket Aktuator position Curser og aktuatorposition ændres med [+ / -] Aktuator position Forventet position Aktuel tilbagemelding fra aktuator Advarsel! Normal Trend Position Normal Status Ok PTO må IKKE startes under testen! + ENTER - ESC Flyt til TREND Stop Flyt til NORMAL Exit Før testen afsluttes, SKAL Trend aktuatoren ALTID efterlades i NORMAL position. FEJL Trend aktuator skifter ikke position ved aktivering CHECK o At CALIBRATOR UNIQ har været slukket og igen tændes efter monter Trend aktuator. o AT PTO akslen ikke roterer o At PTO føler er intakt og korrekt påmonteret hhv. mekanisk og elektrisk. o At systemet ikke er mekanisk blokeret som følge af korrosion eller beskadigelse. o At alle ledninger er korrekt imonteret systemets samlebox og at der ik vand / fugt i boxen. o At aktuatorens tilbagemelding er korrekt i forhold til den aktuelle position. Side 39

42 o Test Vejesystem status Vejesystemets testbillede giver en lang række informationer omkring status for hhv. CALIBRATOR UNIQ og systemets vejecelle(r). Efterfølgende er kun de væsentligste grænseværdier angivet. Følg FEJL / CHECK anvisningen. Vejesystem Status (zsa) : punkts værdi full scale : Maks. Kalb. vægt (zsk) : 0 10 Værdi tom beholder i Kg full scale : Max. kalib. vægt i Kg (zsa) zero scale a/d: full scale a/d: (da) diff a/d: (zsk) zero scale kg: 0 full scale kg: 500 (dk) diff kg: 500 (av) actuel a/d: (d) av zas: (f) da/dk: Resultat : Aktuelt beholderindhold Zsk + d/f = kg: 0 [ENTER]: Fastfryser talværdierne ENTER Frys On/Off ESC Exit FEJL Vægten er ustabil og pendler umotiveret fra 10 kg til 200 kg Vægten er ude af kalibrering og pendler mellem 0 kg og 9999 kg CHECK o At diverse grænseværdier overholdes. Er dette ikke tilfældet foretages en Fuld kalibrering af vejesystemet. Alternativt kan Fabriks kalibrering vælges. Valg af Fabriks indstilling giver et hurtigt svar på, hvorvidt der er tale om defekt, eller en fejlkalibrering. o At stikforbindelse mellem CALIBRATOR UNIQ og spredersystem er intakt - uden kortslutninger og at forbindelsen er renholdt uden korrosion. o At der ikke vand, fugt eller korrosion i vejesystemets samlebox, monteret på sprederen. o At der ikke fysisk beskadigelse af maskinens mekaniske parallelle vejesystem. o At der ikke er fremmedlegemer i klemme mellem maskinens forramme og chassis. o Bemærk! Vejesystemet er et Kg system, hvor 1 Kg svarer til 0,01%. Derfor kan vægten kan svinge +/- 5 Kg indenfor 5 10 minutter, hvilket er tilladeligt. Over længere perioder kan vægten forsættes op til 20 Kg. Side 40

43 o Test Vægt check Der er mulighed for at teste vejesystemets funktion, ved eksempelvis at belaste maskinen med vægten af én person. Når testen er igangsat, skal belastningen foretages indenfor 60 sek. Beholderindhold før belastning Beholderindhold under belastning Forskel i beholderindhold = belastning Vægt Check step 1 af 3 Nedtælling 60 sek Vægt før Vægt nu Forskel 500 kg 580 kg 80 kg ENTER Start nedtælling ESC Cansel FEJL Den aktuelle belastning er ikke lig Forskel i beholderindhold CHECK o Der skal foretages en Fuld kalibrering af vejesystemet. Alternativt kan Fabriks kalibrering vælges. o Følg anvisningen under TEST Vejecelle status o Test Display Der er mulighed for at teste displayets funktion. Testen gennemføres automatisk, hvor der skiftes mellem 4 forskellige displaybilleder. o Test Seriel I/O Denne test kan kun foretages hos BOGBALLE o Test Fejlmeddelelser Denne funktion giver mulighed for at fjerne alle advarselssignaler i forbindelse med test af systemet. Eksempelvis vil manglende reguleringsaktuator under test, bevirke at systemet melder fejl. Denne fejl vil således ignoreres. Funktionen afstilles ved igen at vælge Fejlmeddelelser, eller ved at slukke og igen tænde CALIBRATOR UNIQ. Side 41

44 REDSKABSDEL CALIBRATOR UNIQ er i stand til at registrere og informere omkring diverse væsentlige funktioner i forbindelse med udbringning med marksprøjte, gyllespreder eller i forbindelse med eksempelvis såarbejdet. Ved tilkobling af BOGBALLEs specielle REDSKABSDEL, ændres CALIBRATOR UNIQ automatisk til at håndtere forhold ud over sprederens funktioner. INFO REDSKABSDEL INFO billedet informerer, ved tilkobling af flowmåler, omkring nedenstående forhold Aktuelt tankindhold Aktivt arealnummer ➊ Gennemsnitlig dosering på aktuelt areal ➋Aktuel dosering Ønsket / forvalgt dosering Aktuel hastighed 1876 l 11,9 Ha Areal l/ha 16,8 Ha 115 l/ha 0 % 115 l/ha 24,0 m + ➌Restareal m/aktuel tankindhold Aktuel arealstørrelse jfr. aktuelt areal nummer ➍ Procentuel doserings differentiering Aktuel arbejdsbredde Aktuel dosering i liter/minut Sprøjtning startet 8,3 Km/h 38,2 l/min ➊ Kalkuleret gennemsnitlig dosering (l/ha) for det aktive markareal ➋Aktuel dosering, reguleret jfr. procentuel doserings differentiering ➌ Det restareal der kan sprøjtes med aktuel tankindhold og dosering ➍ Procentuel afvigelse - faktisk og grafik. W Side 42 -

45 ARBEJDSBREDDE INDSTILLING En korrekt indstilling af arbejdsbredde er en forudsætning for korrekt arealmåling. CALIBRATOR UNIQ sættes i arbejdsbreddestatus Følg anvisningen i displayet: DOSERINGS INDSTILLING Doseringen indstilles som en forvalgt mængde i hele l/ha. CALIBRATOR UNIQ sættes i doseringsstatus Følg anvisningen i displayet: Den ønskede dosering skal altid forvælges således CALIBRATOR UNIQ på baggrund heraf, er i stand til at beregne og informere omkring de forhold der viser i INFO billedet. Ved montering af flowmåler for eksempelvis gylle skal l (liter) læses som, m 3. Informerer om Aktuel Dosering før justering Informerer om procentuel doserings Ændring i forhold til den aktuelle dosering Bemærk: REDSKABSDEL er et BOGBALLE ekstraudstyr. FOLWMÅLER (impulstype) forhandles ikke af BOGBALLE Mængderegulering foretages på sprøjtens reguleringsventil og IKKE via CALIBRATOR UNIQ Side 43

46 UDBRAGT MÆNGDE Det er muligt at få oplysning omkring den udbragte mængde. CALIBRATOR UNIQ sættes i mængdestatus Følg anvisningen i displayet: TANK INDHOLD / PÅFYLDNING Det er muligt at inddatere den påfyldte mængde samt at få information omkring tankens indhold. CALIBRATOR UNIQ sættes i påfyldningsstatus Følg anvisningen i displayet: Sprøjte klar til påfyldning Påfyld Væske påfyldes Påfyldning justeres tilsvarende aktuel påfyldt mængde med [+/-] og bekræftes med [ENTER] ØVRIGE FUNKTIONER Øvrige funktioner som HA TOTAL og DIST fungerer identisk med sprederdelen. Side 44

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE CALIBRATOR 2003 /W OVERBLIK 1

INDHOLDSFORTEGNELSE CALIBRATOR 2003 /W OVERBLIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT OVERBLIK 1.. Side BETJENING.. 2 FUNKTIONER.. 3 GENERELT.. 4 VIGTIGT.. 4 VEDLIGEHOLD OG RENGØRING.. 5 GARANTI / ANSVAR.. 5 SIKRING IMOD UHELD.. 5 SYSTEMSKITSE.. 6 STANDARDUDSTYR

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR TeeJet No. 020-122-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1200

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BOGBALLE A/S. Hvem er vi?

BOGBALLE A/S. Hvem er vi? M-line BOGBALLE A/S. Hvem er vi? I 1934 startede BOGBALLEs grundlægger, Anders Peter Laursen, produktion af inventar til fjerkræavl i landsbyen Bøgballe. Tiderne skiftede og i starten af 1950 erne blev

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 1 940510 BRUGSVEJLEDNING, PX OMBI 821, version 4. F.on om..ha Km/h L/Ha Ha L+ F.no. LYKKETRONI PX OMBI 821 Generel oversigt: Traktorcomputeren har følgende

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

BOGBALLE A/S. Hvem er vi?

BOGBALLE A/S. Hvem er vi? S-line BOGBALLE A/S. Hvem er vi? Vi er en af verdens førende leverandører af salt- og sandspredere. Med afsæt i en stor produktion af gødningsspredere er vores program i saltspredere et særdeles kompetent

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S LH nr. 010-202-DK LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.lh-agro.com 1 Oversigtstegning: 1. 1200

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift: Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri.

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. LCD Center Display... 4 2.1 LCD Center Display, Displaybeslag

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Trust Predator Extreme Brugsanvisning

Trust Predator Extreme Brugsanvisning Trust Predator Extreme Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere