STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning"

Transkript

1 STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning

2 REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME JQ

3 STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger Java JBoss MySQL Adgang til eksterne miljøer Adgang til spærrelister Installation Installationsmetode Fillokationer MySQL Test af installation Konfiguration JBoss Admin beskyttelse DataSource Luna modul Logning Database Audience konfiguration (ITS) Audience konfiguration (Sosi2OIOSaml) Generel opsætning Verifikation af certifikat under opstart Datasource opsætning Opsætning af Seal/føderation CVR-RID opsætning Fallback opsætning Monitorering

4 4.3.6 Spærrelister Autorisation IdentityTokenService (ITS) OIOSaml2Sosi billetomveksling Sosi2OIOSaml billetomveksling Timing Timer-relaterede tasks Tilpasning til produktion 17

5 STS Installationsvejledning 1 / 17 Chapter 1 Introduktion Dette Dokument beskriver installationen og initiel opsætning af en STS service/server. STS installationen vil blive refereret til som service eller installation.

6

7 STS Installationsvejledning 3 / 17 Chapter 2 Forudsætninger Det forudsættes at STS en installeres på et NSP-lignende miljø. Herunder beskrives afhængigheder hertil i detalje. 2.1 Java STS kræver minimum Java 7, som kan downloades her: Desuden stiller SOSI biblioteket visse krav til konfigurationen af Java, som er beskrevet i "The SOSI Library: Programmers Guide" (se afsnit 3 "Set-up"). Dokumentet kan downloades sammen med SOSI biblioteket her: https://svn.softwareborsen.dk/sosi/tags/release-2.2.4/modules/seal/src/site/sosi%20programmers%20guide.pdf 2.2 JBoss STS er testet og udviklet mod JBoss 8 (Wildfly) samt testet på et NIAB lign. miljø. 2.3 MySQL Der stilles ikke direkte krav til MySQL versionen, dog er version 5.1 brugt til udvikling. Det forventes at STS kan nå databasen på passende vis gennem en JBoss konfigureret datasource. Leverancen indeholder et eksempel herpå. 2.4 Adgang til eksterne miljøer Der kræves adgang til følgende tjenester på internettet: 1. Krydscertifikater 2. CVR-RID tjenester Disse er del af DanId s infrastruktur, og udstilles pt. på internettet indenfor følgende IP range: til Adgang til spærrelister Der kræves adgang til en database indeholdende opdaterede data fra NSP Certificate Revocation Authority (CRA)

8

9 STS Installationsvejledning 5 / 17 Chapter 3 Installation STS installationen består overordnet af: konfiguration af JBoss, deriblandt placering af konfigurations filer og deployment arkiv, og opsætning af database. 3.1 Installationsmetode Ved en ny installation forventes der ikke opsætning fra en tidligere installation. Nærværende vejledning beskriver dette scenarie. Hvis der derimod opgraderes fra en tidligere version af STS kan følgende bemærkes: 1. Konfigurationsfiler skal opdateres til nyeste version; stier, passwords og lignende skal med over i ny konfiguration. 2. Database indhold kan bevares, såvidt det er muligt i forhold til skema ændringer. 3. Cachen i databasen, navnligt cprhash og cprcache, kan tømmes. 3.2 Fillokationer Leverancen indeholder et sæt af filer og kataloger, som skal installeres på en NSP søjle. Her tages kun højde for opsætning til test formål, altså til testføderationen. Tilpasning til produktionmiljø beskrives senere. Her følger en liste af filers placering: teststs-1.keystore`, nsp-test-rid.jks, testtdc.keystore, test-new-nemlogin-idp.keystore skal i /pack/sts/ sts.war skal i /pack/jboss/standalone/deployments. sts-ds.xml skal i /pack/jboss/standalone/deployments. crasts-ds.xml skal i /pack/jboss/standalone/deployments. hele kataloget sts, hvori der findes en række xml filer, skal i /pack/jboss/standalone/configuration. log4j-sts.xml, log4j-nspslalog-sts.properties og nspslalog-sosists.properties skal i /pack/jboss/standalone/configuration. jboss/stsadmin-users.properties og jboss/stsadmin-roles.properties skal i /pack/jboss/standalone/configuration. Øvrige filer skal bruges til database opsætning og som skabelon til konfigurering.

10 3.3 MySQL Der bruges en database til caching af data og vedligehold af adgangsinformation, så følgende skridt er nødvendige før STS kan startes: 1. Opret database 2. Opret bruger med passende privilegier. 3. Opret tabeller Se eksempelvis filen createdb.sql. For at testen i SOSI bibliotekets testtool fungerer mod opstillede STS, så skal bestemte certifikater være henholdsvis black- og whitelisted. Det kan gøres via administrationsinterfacet, men det kan også gøres ved direkte indsættelse i databasen, f.eks. ved at indlæse filen teststsdata.sql, hvilket er anbefalet. 3.4 Test af installation Både til test- og produktionsopsætning er det muligt at checke følgende egenskaber via http-kald: 1. opsætning af STS certifikat og dets gyldighed. Dette gøres via /sts/checkstatus. 2. kan krydscertifikater nåes. 3. kan konfigurerede CVR-RID tjeneste med tilhørende SSL opsætning nåes. De sidste 2 punkter verificeres ved at kalde: Det kan tage lidt tid at udføre kaldet. Retur kode vil ikke kunne bruges. (Den vil altid være 200) Derudover skal denne URL ikke bruges til automatisk verifikation, da det vil påvirke normal drift. I testføderationen er det muligt at udføre tests, som vil checke installationen. Derudover kan Seal.java s testtools (også omtalt som SOSI bibliotekets testtool) ligeledes bruges. Disse 2 tests er beskrevet i "Guide for udviklere". Udover egentlige tests er det en god ide at forespørge checkstatus URL en efter endt installation og konfiguration.

11 STS Installationsvejledning 7 / 17 Chapter 4 Konfiguration Installationen som beskrevet her vil fungere til testføderationen, og testbrugere vil kunne bruge det medfølgende web interface. 4.1 JBoss Det forventes at JBoss 8.x (Wildfly) anvendes og er installeret. Filplaceringer beskrevet nedenfor er rettet mod en NIAB/NSP installation Admin beskyttelse Admininistrations interfacet til STS er beskyttet af HTTP basic authentication, hvilket i JBoss angives ved at tilføje et securitydomain elememt under security-domains rod elementet i /pack/jboss/standalone/configuration/standalone. xml <!-- STS admin login --> <security-domain name="stsadmin" cache-type="default"> <authentication> <login-module code="usersroles" flag="required"> <module-option name="usersproperties" value="${jboss.server.config.dir}/ stsadmin-users.properties"/> <module-option name="rolesproperties" value="${jboss.server.config.dir}/ stsadmin-roles.properties"/> </login-module> </authentication> </security-domain> Herefter burde det være muligt at tilgå web interfacet med anvendte akkreditiver på: Password og bruger kan ændres i property filerne. Det er anbefalet at ændre disse ifht. hvad der følger med i leverancen DataSource Det forventes at en datasource kan slåes op i JNDI. Dette kan tilvejebringes vha. en JBoss datasource descriptor. Hvis installationsvejledningen allerede er fulgt findes sådan nogle allerede i /pack/jboss/standalone/deployments/sts-ds. xml og /pack/jboss/standalone/deployments/crasts-ds.xml. Deri findes password, brugernavn og databasenavn til database-forbindelse. Disse kan frit ændres. Anden opsætning af datasource er overladt til NSP projektet, dog ville det give mening at have en pool og sætte en forbindelseschecker op. Dette er medtaget i leverancens eksempel.

12 4.1.3 Luna modul STS kan integrerer med en Lunaboks på to forskellige måder. Seal integrationen til bokse købt inden 2014 og NLL integrationen til bokse købt efter Det forventes at den JBoss som STS deployes på indeholder et jboss-modul med navnet dk.nsi.nsp.sts.luna. STS afhænger af eksistensen af et sådant modul. Modulet kan være tomt - men skal, såfremt man anvender nyere Lunabokse, ændres til at indeholde Luna biblioteker (driver). Herved kan disse deployes/opgraderes uafhængig af STS. Et modul oprettes på følgende sti: /pack/jboss/modules/dk/nsi/nsp/sts/luna/main Herunder skal passende jar-filer placeres samt filen module.xml, som skal indeholde følgende: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="dk.nsi.nsp.sts.luna"> <resources> <resource-root path="lunaprovider.jar" /> </resources> <dependencies> <module name="javax.api" /> </dependencies> </module> Dette vil fungere med Luna biblioteket, der fulgte med 2014 Luna-indkøbet. For integration op mod tidligere Lunabokse skal Luna driverne fortsat manuelt indlejres i sts.war inden deployment Logning Logging i STS er normalt konfigureret i filen, /pack/jboss/standalone/configuration/log4j-sts.xml. 1 Der findes 3 overordnede log-emner: 1. TIMING; heri logges timing information, som nedbryder responstiden i de enkelt operationer. Denne funktion kan slåes fra. 2. AUDIT; heri logges request og respose. Denne log indeholder hele requestet, hvori også certifikatet kan findes. 3. øvrigt logges til filen sts.log Derudover anvendes NSP-util til at sla logge. Dokumentation herom findes i tilhørende dokumentation samt i STS ens Driftsvejledning. Konfiguration heraf findes i filerne log4j-nspslalog-sts.properties og nspslalog-sosists.prope rties. Afstemning af log-niveauet, rotation samt placering af logfiler overlades til NSP driften. 4.2 Database Dette afsnit beskriver konfiguration, der skal ligges i databasen. Konfiguration i databasen er af dynamisk natur, som forventes opdateres løbende på foranledning af anvendere. 1 navngivning og placering af logkonfigurationen kan ændres

13 STS Installationsvejledning 9 / Audience konfiguration (ITS) Audience konfigurationen har følgende attributer: lifetime (default: 0) certificateasreference (default: false) cprnumber (default: false) cvrnumber (default: false) orgname (default: false) itsystemname (default: false) authorizationcode (default: false) usereducationcode (default: false) idcardmaxage (defaulter til ikke at bruges) En attribut, f.eks. lifetime, for en given audience tilføjes ved: insert into audienceconfiguraiton values ( audience-uri, lifetime, ) Der eksisterer et unique-constraint på audience og attribut, så det er ikke muligt at indsætte flere værdier for samme audienceattribut par. Kun ovennævnte attributter er understøttet Audience konfiguration (Sosi2OIOSaml) Audience konfigurationen har følgende felter: audience normaliseret jvf. Anvenderdokument. publickey text felt. recipienturl streng. includebst angivelse om idkortet skal inkluderes i svar. deliverynotonorafteroffset tidsforskydelse i millisekunder. notbeforeoffset tidsforskydelse i millisekunder. notonorafteroffset tidsforskydelse i millisekunder. Alle felter er påkrævet. En række identificere konfiguration for den angivne audience. Denne indsættes f.eks. ved: insert into iboconfig values ( //sundhed.dk, MD9FDKG..., aspx, false, 60000, 0, ); Her er deliverynotonorafteroffset sat til et minut, og gyldigheden af det omvekslede assertion er på en time.

14 4.3 Generel opsætning I forhold til tidligere STS konfiguration, markerer version 2.0.0, en radikal forandring. Tidligere blev der anvendt en normal java property fil. Fra og med version anvendes Spring xml konfiguration. Konfigurationen er bredt ud på følgende filer: sts/config.xml sts/cvr-rid.xml sts/interface.xml sts/seal.xml sts/services.xml sts/timers.xml Der er mange aspekter af funktionaliteten der kan ændres i disse xml, og ikke alle er driftsorienteret. I det følgende bruges følgende syntax for at referere til en delmængde af indeholdet af en given konfigurationsfil: config:log4jinitialization Hermed refereres til det første bean-element i filen config.xml, altså bean-definitionen log4jinitialization. Dette er tilfældigvis, hvor log4j konfigurationsfilens placering kan bestemmes. I den element kan placering af log konfigurationen ændres. I det følgende vil konfigurationen gennemgåes i detalje Verifikation af certifikat under opstart STS verificerer dens certifikat under opstart. Dette kan slåes fra ved at udkommentere følgende element: config:startupverification Dette er dog ikke anbefalet. Certifikatet verificeres også på hvert request samt ved check-status kald Datasource opsætning Enkelte services benytter sig af databasen. Disse services kan konfigureres uafhængigt af hinanden. Som default er alle services dog sat op til at bruge to datasources angivet i: config:sts.db config:cra.db Disse id er går igen i de omtalte services. Men tilsvarende opsætninger af nye datasources, som er anderledes konfigureret, kan sættes op og benyttes til de enkelte services. Se f.eks. : services:authorizationservice Her angives datasourcen som første argument. (Konstruktor argument) Opsætning af Seal/føderation Det er vigtigt at føderationen sættes rigtigt op. Dels skal den rigtige føderation vælges, hhv. test eller produktion, og dels skal issuer sættes op til en fornuftig værdi i seal:sealsetupproperties. Føderationen vælges i: seal:sosifederation Her kan value sættes ifht:

15 STS Installationsvejledning 11 / 17 Table 4.1: Føderations opsætning Værdi dk.sosi.seal.pki.sositestfederation dk.sosi.seal.pki.sosifederation Beskrivelse Dette er testfederationen og skal bruges i sammenhæng med test. Den skal ikke bruges i produktion. Dette er produktions federationen. Derudover skal STS certifikatet sættes op. Der er dertil lavet et konfigurations-alias, credentialvault. Dette er i leverancens konfiguration sat til at være fil-baseret. Dette kan ses i følgende 2 elementer: seal:credentialvault seal:filebasedcredentialvault I det sidste referede element kan stien samt password til det java keystore, hvori certifikatet ligger, konfigureres. Med STS følger et testcertifikat, teststs-1.keystore, som kan benyttes til testformål. Til produktion kan der benyttes en Luna Box baseret løsning. Dertil kan følgende element benyttes: seal:lunabasedcredentialvault Der er udkommenteret to forskellige konfigurationer seal:lunabasedcredentialvault. Den første er til tidligere Lunabokse og den anden er til nyere Lunabokse. Hvis der for dk.sosi.seal.vault.lunacredentialvault ønskes yderligere properties sat til konfiguration af Luna Boxen, skal disse indsættes i seal:sealsetupproperties. Bla. kan følgende parameter tilføjes <prop key="dk.sosi.seal.vault.lunacredentialvault.slot">42</prop> <prop key="dk.sosi.seal.vault.lunacredentialvault.pwd">test1234</prop> <prop key="dk.sosi.seal.vault.credentialvault.alias">soso:alias_system</prop> For dk.nsi.nsp.nll.lunacredentialvault sættes de fleste properties direkte på bean definitionen, dog skal følgende værdi tilføjes til seal:sealsetupproperties <prop key="sosi:cryptoprovider.sha1withrsa">lunaprovider</prop> Når der vælges en anden vault, så skal tidligere nævnte alias opdateres. For at anvende en af de udkommenterede, så skal følgende f.eks. bruges: <alias alias="credentialvault" name="lunabasedcredentialvault"/> CVR-RID opsætning STS skal kunne mappe certifikater til CPR, hvor dette er muligt. Derfor skal den kunne tilgå CVR-RID services. Disse kan findes segmenteret eller samlet for forskellige miljøer. Konfigurationen tillader at sætte en CVR-RID service op for et givet rod-certifikat. Et rod-certifikat definerer dermed et givet miljø. I produktion findes pt. OCES1 og OCES2. Mapningen fra rod-certifikat til service kan findes i: cvr-rid:cvridendpoints I det leverede er alle test miljøer sat op: IG, PP og OCES1 test. Til produktion skal kun de allerede nævnte miljøer, OCES1 og OCES2 blot sættes op. Fra ovenstående element refereres der til en række andre elementer i samme fil. I disse konfigureres de enkelte endpoints med trust- og keystore samt dertilhørende akkreditiver. Desuden kan man angive en connect-timeout til angivne URL. Udover endpoints kan caching strategien desuden konfigureres. En fundet mapning vil ikke ændres, hvorfor der aldrig vil være en forretningsmæssig grund til at tømme cachen. Mapninger gemmes i databasen, hvortil datasource, som tidligere omtalt kan

16 tilpasses. Mod databasen kan der vælges om CPR nummeret skal gemmes eller om et hash skal gemmes. I begge tilfælde vil der blive gemt nok til, at afgøre om et givet CPR nummer tilhører et givet certifikat. Dog vil sidstnævnte ikke alene kunne bruges, hvis CPR nummeret ikke leveres med i requestet. Derfor er den ikke-hashede udgave at anbefalde, men der kræves dertil også større sikkerhed (godkendelse). Konfigurationen hertil findes som følgende: cvr-rid:cvrridnonhashcache cvr-rid:cvrridhashcache Den ene er leveret udkommenteret. Når en af disse vælges skal tilhørende alias opdateres: cvr-rid:cvrridcache Fallback opsætning Til testsammenhænge er det muligt at ændre opførslen, når en CVR-RID service fejler. Der kan sættes en WsOcesCvrRidFal lbackservice op, som vil gøre følgende: Hvis kaldet til servicen fejler og cpr nummeret er kendt fra id-kortet, så vil dette blot blive anvendt som om det var resultatet. Hvis kaldet til servicen fejler og cpr nummeret ikke er kendt, så vil et konfigureret cpr nummer blive anvendt. Ved begge tilfælde vil hændelsen blive logget. Konfigurationen sættes op i: cvr-rid:cvrridservice Hvor alias et skal ændres sådan at cachingcvrridservice erstattes med cvrridfallbackservice. Sidstnævnte bean definition skal være aktiv; den findes udkommenteret lige efter førnævnte indgang. STS indeholder nsp-test-rid.jks, der kan benyttes til at identificere STS overfor cvrrid (test) servicen. Ligeledes indeholder STS en testtdc.keystore, som benyttes som truststore - og markerer at vi stoler på cvrrid testservicens certifikat Monitorering Det er muligt at finpudse diverse ikke direkte funktions orienterede aspekter, såsom monitorering og aftestning. Til monitorering kan database select-statement ændres, dette gøres i: interface:monitordbcheck Til aftestning af endpoints til CVR-RID og krydscertifikater findes der også, som omtalt i driftsvejledningen, et check. Dette check konfigreres i: interface:cvrridendpointstocheck interface:xcertocheck Førstnævnte burde blot være et alias til cvrridendpoints, da der dermed checkes den konfiguration, der er sat op til STSs normal funktion. Dog kan man vælge enkelte endpoints specifikt, hvis man ønsker dette. Dette er hvad den leverede konfiguration beskriver. Sidstnævnte element bruges til konfigurering af check af krydscertifikat, altså om givne URL er kan hentes af STS en. Det hentede vil ikke på nogen måde bidrage til STS ens funktion det er kun til test formål. Som det leverede viser, så kan connection-timeout samt read-timeout konfigureres pr. URL.

17 STS Installationsvejledning 13 / Spærrelister Spærrelister hentes fra en CRA database der kan konfigureres i services:certificatestatuschecker Det er muligt at vælge om STS skal cache alle revokeringer fra CRA databasen eller om der skal laves et opslag for hvert request som STS modtager. For bedre performance anvendes CraOcesCrlServiceCacheImpl og for mindre hukommelsesforbrug anvendes CraOcesCrlServiceDbImpl. Følgende parametre eksisterer: Table 4.2: CRL setup Parameter strict ttl Beskrivelse Denne boolean afgører hvad der skal ske, hvis en CRL ikke findes i databasen. Hvis den sættes til true vil manglende spærreliste betyde at certifikatet er spærret. Angiver hvor lang tid en spærreliste kan få lov til at leve ud over den tid, der er angivet i spærrelisten selv Autorisation Autorisation servicen kan konfigureres til at tilgå autorisations registeret i en given database med et given SQL query. Dette gøres i: services:authorizationservice Som default er følgende konfigureret: SELECT aut_id, edu_id FROM autreg WHERE cpr=? Det essentielle er her at der returneres et par med aut_id og edu_id ud fra indsatte CPR nummer. Der kan og skal returneres multiple rækker/par, hvis det findes IdentityTokenService (ITS) Til IdentityToken servicen kan der konfigureres 3 parametre: den datasource, der benyttes til at hente en specifik audience konfiguration, fuzzytime, som er tiden et Identity Token har som levetid bagud i tiden, 2, og endeligt den SQL query, der bruges for at forespørge databasen. Alle parametre konfigureres her: services:itsconfigservice Per default er SQL query sat til: SELECT attribute, attribute_value FROM audienceconfiguration WHERE audience =? Det query returnerer alle attributter og deres værdier for en given audience, f.eks. kan være en audience. Attributterne er beskevet i Section Dette er for at komponensere for usikkerheden i tiden hos anvendere.

18 4.3.9 OIOSaml2Sosi billetomveksling Til billetomveksling, her omveksling fra OIOSaml tokens til SOSI id-kort, kan der konfigures en række parametre. Disse findes her: services:nboconfiguration Overordnet er det: Table 4.3: Billetomveksling setup Parameter fuzzytime idcardduration trustedvault alloweddriftinseconds Beskrivelse Gyldigheden bagud i tid af det omvekslede SOSI id-kort. Gyldigheden fremadrettet i tid for det omvekslede SOSI id-kort. Det java keystore (vault), hvori trust til OIOSaml token etableres. Heri skal der til produktionsformål ligge certifikatet fra NemLogin IdP en. Den tilladte drift i tid i sekunder ifht. NemLogin IdP en. Dette tal angives som et ikke-negativt antal sekunder. Værdien bruges under validering af OIOSaml tokens. I det leverede er der anvendt et keystore, som indeholder 2 certifikater: det er "det nye test NemLogin IdP" og så et yderligt, som blot er valgt arbitrært, nemlig Seal certifikatet navngivet VicValidVoces. Disse certifikater bruges til aftestning og er nødvendige for at integrationstesten er succesfuld Sosi2OIOSaml billetomveksling Til billetomvekslingen fra SOSI ID-kort til OIOSaml tokens findes der 2 konfigurations muligheder udover selve servicen: en service til hentning af enkelte audience konfigurationer og så en konfigurations checker. Konfiguration af hentning findes her: services:iboconfigservice Her kan datasourcen samt SQL query konfigureres. Default query er SELECT publickey, recipienturl, includebst, deliverynotonorafteroffset, notbeforeoffset, notonorafteroffset FROM iboconfig WHERE audience =? Nævnte kolonner er beskrevet i Section Konfigurations checkeren er egentlig blot en funktionalitet, der aktiveres ved opstart som normaliserer alle fundne audiences i databasen. Konfiguration heraf findes i: services:iboconfigchecker Heri findes yderligere SQL queries, der kan ændres. Følgende kan tilføjes (en eller begge) til elementet: <property name="selectaudiences" value="select audience from iboconfig"/> <property name="updateaudiences" value="update iboconfig set audience =? where audience =?"/> Angivne queries er også default. Selve servicen konfigureres her: services:iborequesthandler Her er der mulighed for at sætte validateenvelopesignature til true eller false. Denne værdi angiver om signaturen på forespørgelser valideres eller ikke. I sammenhænge med SOSI-GW skal denne sættes til false. Øvrige værdier i elementet burde ikke ændres.

19 STS Installationsvejledning 15 / Timing STS funktionalitet afhænger i nogen grad af leverede libraries samt eksterne services, derfor er det vigtigt at kunne fortælle hvor lang tid enkelte dele af STS ens funktion tager. Dertil er der introduceret en "timing"-funktionalitet som rapporterer hvor lang tid enkelte dele tager. Denne konfigureres i: timers:timing Hvis funktionaliteten ikke ønskes slået til, kan elementet blot fjernes. Dette er dog ikke anbefalet, da det kan være meget behjælpeligt i debug-sammenhæng. SLA-logning overlapper for visse dele denne funktion, men udfylder ikke helt funktionalitet. Lognings kategorien samt ignorerede værdier kan konfigureres som de første 2 parametre til arguments listen. (Sidste værdi er dybden af kald-stakken, der kan imødekommes) Ignorerede værdier angives som prefix til følgende format class#method Name Timer-relaterede tasks Der konfigureres 2 tidsrelaterede jobs opsætning af disse er placeret som de 2 sidste elementer i filen timers.xml. Table 4.4: Timer setup Id checkdbtask checkcrltask Beskrivelse Er et job, der forespørger database/datasource med angivne query og i det angivne interval. Dette er et job, der sørger for at opdatere spærrelister fra CRA databasen hvis CraOcesCrlServiceCacheImpl er valgt. Hver enkelt timer job sættes med følgende parametre: delay tiden i millisekunder efter opstart, der ventes før jobbet udføres første gang. onetime boolean, der angiver om jobbet kun skal udføres en gang. period intervallet i millisekunder jobbet udføres i medmindre onetime er sat til true. Den leverede konfiguration hertil er anbefaldet.

20

21 STS Installationsvejledning 17 / 17 Chapter 5 Tilpasning til produktion Den leverede konfiguration samt beskrivelsen i indeværende dokument passer til opsætning ifbm. test. Når en produktion opsætning ønskes, så er der en del konfiguration, der skal ændres. Her følger en lister af punkter: 1. OIOSaml2Sosi trust skal ændres, hvilket gøres i services:nboconfiguration. 2. Sosi2OIOSaml; der skal tages stilling til om validering af forespørgelser skal slåes til eller ikke. Se Section nborequesthandler skal pege på dk.sosi.sts.server.nborequesthandler og ikke dk.sosi.sts.server.nbotestrequesthandler. 4. Signerings certifikatet (STS ens certifikat) skal ændres til produktions certifikatet, se Section I seal:sosifederation skal SOSITestFederation ændres til SOSIFederation. 6. CVR-RID konfigurationen skal tilpasses til produktionsmiljøer; der skal ikke længere refereres til IG, PP og OCES1 test. Se Section Endpoints-check skal tilpasses produktions endpoints, se Section

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret web service Version 1.2 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan man tilkobler en Java-baseret

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 NemHandel infrastruktur Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret

Læs mere

Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare

Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare Brugervejledning Date: 2011-01-31 Version: 1 Author: Martin Schou Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Side 1 af 8 JURIDISKE

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS Forfatter: Bjarne Madsen Rev.: 2.2.0 Antal sider:42 Dato: 06-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 ANVEND OUTLOOK2SMS TIL SMS...3 1.1 Åben SMS vinduet...3 1.2 Opret din

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 XDS Konfigurationsvejledning Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Miljø... 2 Opsætning

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Projekt: NemHandel signaturer

Projekt: NemHandel signaturer Ejer: mysupply ApS Projekt: NemHandel signaturer Emne: Installationsvejledning Dette dokument omfatter en vejledning for download og installation af funktionscertifikat i forhold til brugen i VAX NemHandel

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

Offline besked. Det budskab, der vil blive vist på sitet, når webstedet er offline.

Offline besked. Det budskab, der vil blive vist på sitet, når webstedet er offline. Global Configuration Websted> Global Configuration. Indstillinger for websted Site Offline. Denne indstilling viser, hvornår sitet er offline. Kun Administratorer vil være i stand til at se stedet, når

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

bedreweb.dk - Bolette Obbekær 2012 SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL

bedreweb.dk - Bolette Obbekær 2012 SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL TRIN 1: WORDPRESS MAPPEN WordPress er et gratis program, der bruges til at lave hjemmesider og blogs. Du skal downloade WordPress og bagefter lægge det på dit

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

EDH-dokumenter. - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer

EDH-dokumenter. - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer EDH-dokumenter - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer Opbygning EDH-dokumenter For at præsentere EDH dokumenter på en hjemmeside, skal der konstrueres et system til hjemmesiden, der

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Opsætning af mail, pkt. 2 (Generelt)

Opsætning af mail, pkt. 2 (Generelt) Opsætning af mail, pkt. 1 På alle de maskiner i klinikken der skal kunne tilgå mailløsningen (dvs maskiner på klinikkens netværk), trykkes på følgende link (linket kan også kopieres og indsættes i browseren

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold DET KONGELIGE Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 7.... 2 Hent drivers til Windows Windows 7.... 5 Udpak driver... 6 Windows 7 installation af printer.... 8 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

NemID JS Developer site vejledning

NemID JS Developer site vejledning Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR no. 30808460 NemID JS Developer site vejledning DanID A/S 26. maj, 2014 Page 1-25

Læs mere

OIOSAML.NET og Umbraco. ved Thomas Ravnholt ravnholt @ silverbullet.dk

OIOSAML.NET og Umbraco. ved Thomas Ravnholt ravnholt @ silverbullet.dk OIOSAML.NET og Umbraco ved Thomas Ravnholt ravnholt @ silverbullet.dk Silverbullet, stiftet 2003 Silverbullet A/S IT- rådgivning, projektledelse og implementering Officiel SKI-leverandør Kontorer i Århus

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed SDSD Projektmodel Kravspecifikation 007d.01 Stamdata Register Infrastrukturprogrammet fase 2 FMKi projektet Dato: 13.12.2010 Version: 1.0 Udarbejdet af: Digital Sundhed Sammenhængende Sundhed i Danmark

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose Mappe- og filstyring MAPPESTYRING AutoPilot mappestyring er en programudvidelse, der giver dig adgang til en sags filer på serveren med et enkelt klik. Ved

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

TrueLink og integration til økonomisystemer

TrueLink og integration til økonomisystemer TrueLink og integration til økonomisystemer Dette dokument forklarer, hvordan du lettest muligt foretager integrationen mellem TrueLink klienten og dit økonomisystem. Integrationen mellem disse systemer

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere