STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning"

Transkript

1 STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning

2 REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME JQ

3 STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger Java JBoss MySQL Adgang til eksterne miljøer Adgang til spærrelister Installation Installationsmetode Fillokationer MySQL Test af installation Konfiguration JBoss Admin beskyttelse DataSource Luna modul Logning Database Audience konfiguration (ITS) Audience konfiguration (Sosi2OIOSaml) Generel opsætning Verifikation af certifikat under opstart Datasource opsætning Opsætning af Seal/føderation CVR-RID opsætning Fallback opsætning Monitorering

4 4.3.6 Spærrelister Autorisation IdentityTokenService (ITS) OIOSaml2Sosi billetomveksling Sosi2OIOSaml billetomveksling Timing Timer-relaterede tasks Tilpasning til produktion 17

5 STS Installationsvejledning 1 / 17 Chapter 1 Introduktion Dette Dokument beskriver installationen og initiel opsætning af en STS service/server. STS installationen vil blive refereret til som service eller installation.

6

7 STS Installationsvejledning 3 / 17 Chapter 2 Forudsætninger Det forudsættes at STS en installeres på et NSP-lignende miljø. Herunder beskrives afhængigheder hertil i detalje. 2.1 Java STS kræver minimum Java 7, som kan downloades her: Desuden stiller SOSI biblioteket visse krav til konfigurationen af Java, som er beskrevet i "The SOSI Library: Programmers Guide" (se afsnit 3 "Set-up"). Dokumentet kan downloades sammen med SOSI biblioteket her: https://svn.softwareborsen.dk/sosi/tags/release-2.2.4/modules/seal/src/site/sosi%20programmers%20guide.pdf 2.2 JBoss STS er testet og udviklet mod JBoss 8 (Wildfly) samt testet på et NIAB lign. miljø. 2.3 MySQL Der stilles ikke direkte krav til MySQL versionen, dog er version 5.1 brugt til udvikling. Det forventes at STS kan nå databasen på passende vis gennem en JBoss konfigureret datasource. Leverancen indeholder et eksempel herpå. 2.4 Adgang til eksterne miljøer Der kræves adgang til følgende tjenester på internettet: 1. Krydscertifikater 2. CVR-RID tjenester Disse er del af DanId s infrastruktur, og udstilles pt. på internettet indenfor følgende IP range: til Adgang til spærrelister Der kræves adgang til en database indeholdende opdaterede data fra NSP Certificate Revocation Authority (CRA)

8

9 STS Installationsvejledning 5 / 17 Chapter 3 Installation STS installationen består overordnet af: konfiguration af JBoss, deriblandt placering af konfigurations filer og deployment arkiv, og opsætning af database. 3.1 Installationsmetode Ved en ny installation forventes der ikke opsætning fra en tidligere installation. Nærværende vejledning beskriver dette scenarie. Hvis der derimod opgraderes fra en tidligere version af STS kan følgende bemærkes: 1. Konfigurationsfiler skal opdateres til nyeste version; stier, passwords og lignende skal med over i ny konfiguration. 2. Database indhold kan bevares, såvidt det er muligt i forhold til skema ændringer. 3. Cachen i databasen, navnligt cprhash og cprcache, kan tømmes. 3.2 Fillokationer Leverancen indeholder et sæt af filer og kataloger, som skal installeres på en NSP søjle. Her tages kun højde for opsætning til test formål, altså til testføderationen. Tilpasning til produktionmiljø beskrives senere. Her følger en liste af filers placering: teststs-1.keystore`, nsp-test-rid.jks, testtdc.keystore, test-new-nemlogin-idp.keystore skal i /pack/sts/ sts.war skal i /pack/jboss/standalone/deployments. sts-ds.xml skal i /pack/jboss/standalone/deployments. crasts-ds.xml skal i /pack/jboss/standalone/deployments. hele kataloget sts, hvori der findes en række xml filer, skal i /pack/jboss/standalone/configuration. log4j-sts.xml, log4j-nspslalog-sts.properties og nspslalog-sosists.properties skal i /pack/jboss/standalone/configuration. jboss/stsadmin-users.properties og jboss/stsadmin-roles.properties skal i /pack/jboss/standalone/configuration. Øvrige filer skal bruges til database opsætning og som skabelon til konfigurering.

10 3.3 MySQL Der bruges en database til caching af data og vedligehold af adgangsinformation, så følgende skridt er nødvendige før STS kan startes: 1. Opret database 2. Opret bruger med passende privilegier. 3. Opret tabeller Se eksempelvis filen createdb.sql. For at testen i SOSI bibliotekets testtool fungerer mod opstillede STS, så skal bestemte certifikater være henholdsvis black- og whitelisted. Det kan gøres via administrationsinterfacet, men det kan også gøres ved direkte indsættelse i databasen, f.eks. ved at indlæse filen teststsdata.sql, hvilket er anbefalet. 3.4 Test af installation Både til test- og produktionsopsætning er det muligt at checke følgende egenskaber via http-kald: 1. opsætning af STS certifikat og dets gyldighed. Dette gøres via /sts/checkstatus. 2. kan krydscertifikater nåes. 3. kan konfigurerede CVR-RID tjeneste med tilhørende SSL opsætning nåes. De sidste 2 punkter verificeres ved at kalde: Det kan tage lidt tid at udføre kaldet. Retur kode vil ikke kunne bruges. (Den vil altid være 200) Derudover skal denne URL ikke bruges til automatisk verifikation, da det vil påvirke normal drift. I testføderationen er det muligt at udføre tests, som vil checke installationen. Derudover kan Seal.java s testtools (også omtalt som SOSI bibliotekets testtool) ligeledes bruges. Disse 2 tests er beskrevet i "Guide for udviklere". Udover egentlige tests er det en god ide at forespørge checkstatus URL en efter endt installation og konfiguration.

11 STS Installationsvejledning 7 / 17 Chapter 4 Konfiguration Installationen som beskrevet her vil fungere til testføderationen, og testbrugere vil kunne bruge det medfølgende web interface. 4.1 JBoss Det forventes at JBoss 8.x (Wildfly) anvendes og er installeret. Filplaceringer beskrevet nedenfor er rettet mod en NIAB/NSP installation Admin beskyttelse Admininistrations interfacet til STS er beskyttet af HTTP basic authentication, hvilket i JBoss angives ved at tilføje et securitydomain elememt under security-domains rod elementet i /pack/jboss/standalone/configuration/standalone. xml <!-- STS admin login --> <security-domain name="stsadmin" cache-type="default"> <authentication> <login-module code="usersroles" flag="required"> <module-option name="usersproperties" value="${jboss.server.config.dir}/ stsadmin-users.properties"/> <module-option name="rolesproperties" value="${jboss.server.config.dir}/ stsadmin-roles.properties"/> </login-module> </authentication> </security-domain> Herefter burde det være muligt at tilgå web interfacet med anvendte akkreditiver på: Password og bruger kan ændres i property filerne. Det er anbefalet at ændre disse ifht. hvad der følger med i leverancen DataSource Det forventes at en datasource kan slåes op i JNDI. Dette kan tilvejebringes vha. en JBoss datasource descriptor. Hvis installationsvejledningen allerede er fulgt findes sådan nogle allerede i /pack/jboss/standalone/deployments/sts-ds. xml og /pack/jboss/standalone/deployments/crasts-ds.xml. Deri findes password, brugernavn og databasenavn til database-forbindelse. Disse kan frit ændres. Anden opsætning af datasource er overladt til NSP projektet, dog ville det give mening at have en pool og sætte en forbindelseschecker op. Dette er medtaget i leverancens eksempel.

12 4.1.3 Luna modul STS kan integrerer med en Lunaboks på to forskellige måder. Seal integrationen til bokse købt inden 2014 og NLL integrationen til bokse købt efter Det forventes at den JBoss som STS deployes på indeholder et jboss-modul med navnet dk.nsi.nsp.sts.luna. STS afhænger af eksistensen af et sådant modul. Modulet kan være tomt - men skal, såfremt man anvender nyere Lunabokse, ændres til at indeholde Luna biblioteker (driver). Herved kan disse deployes/opgraderes uafhængig af STS. Et modul oprettes på følgende sti: /pack/jboss/modules/dk/nsi/nsp/sts/luna/main Herunder skal passende jar-filer placeres samt filen module.xml, som skal indeholde følgende: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="dk.nsi.nsp.sts.luna"> <resources> <resource-root path="lunaprovider.jar" /> </resources> <dependencies> <module name="javax.api" /> </dependencies> </module> Dette vil fungere med Luna biblioteket, der fulgte med 2014 Luna-indkøbet. For integration op mod tidligere Lunabokse skal Luna driverne fortsat manuelt indlejres i sts.war inden deployment Logning Logging i STS er normalt konfigureret i filen, /pack/jboss/standalone/configuration/log4j-sts.xml. 1 Der findes 3 overordnede log-emner: 1. TIMING; heri logges timing information, som nedbryder responstiden i de enkelt operationer. Denne funktion kan slåes fra. 2. AUDIT; heri logges request og respose. Denne log indeholder hele requestet, hvori også certifikatet kan findes. 3. øvrigt logges til filen sts.log Derudover anvendes NSP-util til at sla logge. Dokumentation herom findes i tilhørende dokumentation samt i STS ens Driftsvejledning. Konfiguration heraf findes i filerne log4j-nspslalog-sts.properties og nspslalog-sosists.prope rties. Afstemning af log-niveauet, rotation samt placering af logfiler overlades til NSP driften. 4.2 Database Dette afsnit beskriver konfiguration, der skal ligges i databasen. Konfiguration i databasen er af dynamisk natur, som forventes opdateres løbende på foranledning af anvendere. 1 navngivning og placering af logkonfigurationen kan ændres

13 STS Installationsvejledning 9 / Audience konfiguration (ITS) Audience konfigurationen har følgende attributer: lifetime (default: 0) certificateasreference (default: false) cprnumber (default: false) cvrnumber (default: false) orgname (default: false) itsystemname (default: false) authorizationcode (default: false) usereducationcode (default: false) idcardmaxage (defaulter til ikke at bruges) En attribut, f.eks. lifetime, for en given audience tilføjes ved: insert into audienceconfiguraiton values ( audience-uri, lifetime, ) Der eksisterer et unique-constraint på audience og attribut, så det er ikke muligt at indsætte flere værdier for samme audienceattribut par. Kun ovennævnte attributter er understøttet Audience konfiguration (Sosi2OIOSaml) Audience konfigurationen har følgende felter: audience normaliseret jvf. Anvenderdokument. publickey text felt. recipienturl streng. includebst angivelse om idkortet skal inkluderes i svar. deliverynotonorafteroffset tidsforskydelse i millisekunder. notbeforeoffset tidsforskydelse i millisekunder. notonorafteroffset tidsforskydelse i millisekunder. Alle felter er påkrævet. En række identificere konfiguration for den angivne audience. Denne indsættes f.eks. ved: insert into iboconfig values ( //sundhed.dk, MD9FDKG..., aspx, false, 60000, 0, ); Her er deliverynotonorafteroffset sat til et minut, og gyldigheden af det omvekslede assertion er på en time.

14 4.3 Generel opsætning I forhold til tidligere STS konfiguration, markerer version 2.0.0, en radikal forandring. Tidligere blev der anvendt en normal java property fil. Fra og med version anvendes Spring xml konfiguration. Konfigurationen er bredt ud på følgende filer: sts/config.xml sts/cvr-rid.xml sts/interface.xml sts/seal.xml sts/services.xml sts/timers.xml Der er mange aspekter af funktionaliteten der kan ændres i disse xml, og ikke alle er driftsorienteret. I det følgende bruges følgende syntax for at referere til en delmængde af indeholdet af en given konfigurationsfil: config:log4jinitialization Hermed refereres til det første bean-element i filen config.xml, altså bean-definitionen log4jinitialization. Dette er tilfældigvis, hvor log4j konfigurationsfilens placering kan bestemmes. I den element kan placering af log konfigurationen ændres. I det følgende vil konfigurationen gennemgåes i detalje Verifikation af certifikat under opstart STS verificerer dens certifikat under opstart. Dette kan slåes fra ved at udkommentere følgende element: config:startupverification Dette er dog ikke anbefalet. Certifikatet verificeres også på hvert request samt ved check-status kald Datasource opsætning Enkelte services benytter sig af databasen. Disse services kan konfigureres uafhængigt af hinanden. Som default er alle services dog sat op til at bruge to datasources angivet i: config:sts.db config:cra.db Disse id er går igen i de omtalte services. Men tilsvarende opsætninger af nye datasources, som er anderledes konfigureret, kan sættes op og benyttes til de enkelte services. Se f.eks. : services:authorizationservice Her angives datasourcen som første argument. (Konstruktor argument) Opsætning af Seal/føderation Det er vigtigt at føderationen sættes rigtigt op. Dels skal den rigtige føderation vælges, hhv. test eller produktion, og dels skal issuer sættes op til en fornuftig værdi i seal:sealsetupproperties. Føderationen vælges i: seal:sosifederation Her kan value sættes ifht:

15 STS Installationsvejledning 11 / 17 Table 4.1: Føderations opsætning Værdi dk.sosi.seal.pki.sositestfederation dk.sosi.seal.pki.sosifederation Beskrivelse Dette er testfederationen og skal bruges i sammenhæng med test. Den skal ikke bruges i produktion. Dette er produktions federationen. Derudover skal STS certifikatet sættes op. Der er dertil lavet et konfigurations-alias, credentialvault. Dette er i leverancens konfiguration sat til at være fil-baseret. Dette kan ses i følgende 2 elementer: seal:credentialvault seal:filebasedcredentialvault I det sidste referede element kan stien samt password til det java keystore, hvori certifikatet ligger, konfigureres. Med STS følger et testcertifikat, teststs-1.keystore, som kan benyttes til testformål. Til produktion kan der benyttes en Luna Box baseret løsning. Dertil kan følgende element benyttes: seal:lunabasedcredentialvault Der er udkommenteret to forskellige konfigurationer seal:lunabasedcredentialvault. Den første er til tidligere Lunabokse og den anden er til nyere Lunabokse. Hvis der for dk.sosi.seal.vault.lunacredentialvault ønskes yderligere properties sat til konfiguration af Luna Boxen, skal disse indsættes i seal:sealsetupproperties. Bla. kan følgende parameter tilføjes <prop key="dk.sosi.seal.vault.lunacredentialvault.slot">42</prop> <prop key="dk.sosi.seal.vault.lunacredentialvault.pwd">test1234</prop> <prop key="dk.sosi.seal.vault.credentialvault.alias">soso:alias_system</prop> For dk.nsi.nsp.nll.lunacredentialvault sættes de fleste properties direkte på bean definitionen, dog skal følgende værdi tilføjes til seal:sealsetupproperties <prop key="sosi:cryptoprovider.sha1withrsa">lunaprovider</prop> Når der vælges en anden vault, så skal tidligere nævnte alias opdateres. For at anvende en af de udkommenterede, så skal følgende f.eks. bruges: <alias alias="credentialvault" name="lunabasedcredentialvault"/> CVR-RID opsætning STS skal kunne mappe certifikater til CPR, hvor dette er muligt. Derfor skal den kunne tilgå CVR-RID services. Disse kan findes segmenteret eller samlet for forskellige miljøer. Konfigurationen tillader at sætte en CVR-RID service op for et givet rod-certifikat. Et rod-certifikat definerer dermed et givet miljø. I produktion findes pt. OCES1 og OCES2. Mapningen fra rod-certifikat til service kan findes i: cvr-rid:cvridendpoints I det leverede er alle test miljøer sat op: IG, PP og OCES1 test. Til produktion skal kun de allerede nævnte miljøer, OCES1 og OCES2 blot sættes op. Fra ovenstående element refereres der til en række andre elementer i samme fil. I disse konfigureres de enkelte endpoints med trust- og keystore samt dertilhørende akkreditiver. Desuden kan man angive en connect-timeout til angivne URL. Udover endpoints kan caching strategien desuden konfigureres. En fundet mapning vil ikke ændres, hvorfor der aldrig vil være en forretningsmæssig grund til at tømme cachen. Mapninger gemmes i databasen, hvortil datasource, som tidligere omtalt kan

16 tilpasses. Mod databasen kan der vælges om CPR nummeret skal gemmes eller om et hash skal gemmes. I begge tilfælde vil der blive gemt nok til, at afgøre om et givet CPR nummer tilhører et givet certifikat. Dog vil sidstnævnte ikke alene kunne bruges, hvis CPR nummeret ikke leveres med i requestet. Derfor er den ikke-hashede udgave at anbefalde, men der kræves dertil også større sikkerhed (godkendelse). Konfigurationen hertil findes som følgende: cvr-rid:cvrridnonhashcache cvr-rid:cvrridhashcache Den ene er leveret udkommenteret. Når en af disse vælges skal tilhørende alias opdateres: cvr-rid:cvrridcache Fallback opsætning Til testsammenhænge er det muligt at ændre opførslen, når en CVR-RID service fejler. Der kan sættes en WsOcesCvrRidFal lbackservice op, som vil gøre følgende: Hvis kaldet til servicen fejler og cpr nummeret er kendt fra id-kortet, så vil dette blot blive anvendt som om det var resultatet. Hvis kaldet til servicen fejler og cpr nummeret ikke er kendt, så vil et konfigureret cpr nummer blive anvendt. Ved begge tilfælde vil hændelsen blive logget. Konfigurationen sættes op i: cvr-rid:cvrridservice Hvor alias et skal ændres sådan at cachingcvrridservice erstattes med cvrridfallbackservice. Sidstnævnte bean definition skal være aktiv; den findes udkommenteret lige efter førnævnte indgang. STS indeholder nsp-test-rid.jks, der kan benyttes til at identificere STS overfor cvrrid (test) servicen. Ligeledes indeholder STS en testtdc.keystore, som benyttes som truststore - og markerer at vi stoler på cvrrid testservicens certifikat Monitorering Det er muligt at finpudse diverse ikke direkte funktions orienterede aspekter, såsom monitorering og aftestning. Til monitorering kan database select-statement ændres, dette gøres i: interface:monitordbcheck Til aftestning af endpoints til CVR-RID og krydscertifikater findes der også, som omtalt i driftsvejledningen, et check. Dette check konfigreres i: interface:cvrridendpointstocheck interface:xcertocheck Førstnævnte burde blot være et alias til cvrridendpoints, da der dermed checkes den konfiguration, der er sat op til STSs normal funktion. Dog kan man vælge enkelte endpoints specifikt, hvis man ønsker dette. Dette er hvad den leverede konfiguration beskriver. Sidstnævnte element bruges til konfigurering af check af krydscertifikat, altså om givne URL er kan hentes af STS en. Det hentede vil ikke på nogen måde bidrage til STS ens funktion det er kun til test formål. Som det leverede viser, så kan connection-timeout samt read-timeout konfigureres pr. URL.

17 STS Installationsvejledning 13 / Spærrelister Spærrelister hentes fra en CRA database der kan konfigureres i services:certificatestatuschecker Det er muligt at vælge om STS skal cache alle revokeringer fra CRA databasen eller om der skal laves et opslag for hvert request som STS modtager. For bedre performance anvendes CraOcesCrlServiceCacheImpl og for mindre hukommelsesforbrug anvendes CraOcesCrlServiceDbImpl. Følgende parametre eksisterer: Table 4.2: CRL setup Parameter strict ttl Beskrivelse Denne boolean afgører hvad der skal ske, hvis en CRL ikke findes i databasen. Hvis den sættes til true vil manglende spærreliste betyde at certifikatet er spærret. Angiver hvor lang tid en spærreliste kan få lov til at leve ud over den tid, der er angivet i spærrelisten selv Autorisation Autorisation servicen kan konfigureres til at tilgå autorisations registeret i en given database med et given SQL query. Dette gøres i: services:authorizationservice Som default er følgende konfigureret: SELECT aut_id, edu_id FROM autreg WHERE cpr=? Det essentielle er her at der returneres et par med aut_id og edu_id ud fra indsatte CPR nummer. Der kan og skal returneres multiple rækker/par, hvis det findes IdentityTokenService (ITS) Til IdentityToken servicen kan der konfigureres 3 parametre: den datasource, der benyttes til at hente en specifik audience konfiguration, fuzzytime, som er tiden et Identity Token har som levetid bagud i tiden, 2, og endeligt den SQL query, der bruges for at forespørge databasen. Alle parametre konfigureres her: services:itsconfigservice Per default er SQL query sat til: SELECT attribute, attribute_value FROM audienceconfiguration WHERE audience =? Det query returnerer alle attributter og deres værdier for en given audience, f.eks. kan være en audience. Attributterne er beskevet i Section Dette er for at komponensere for usikkerheden i tiden hos anvendere.

18 4.3.9 OIOSaml2Sosi billetomveksling Til billetomveksling, her omveksling fra OIOSaml tokens til SOSI id-kort, kan der konfigures en række parametre. Disse findes her: services:nboconfiguration Overordnet er det: Table 4.3: Billetomveksling setup Parameter fuzzytime idcardduration trustedvault alloweddriftinseconds Beskrivelse Gyldigheden bagud i tid af det omvekslede SOSI id-kort. Gyldigheden fremadrettet i tid for det omvekslede SOSI id-kort. Det java keystore (vault), hvori trust til OIOSaml token etableres. Heri skal der til produktionsformål ligge certifikatet fra NemLogin IdP en. Den tilladte drift i tid i sekunder ifht. NemLogin IdP en. Dette tal angives som et ikke-negativt antal sekunder. Værdien bruges under validering af OIOSaml tokens. I det leverede er der anvendt et keystore, som indeholder 2 certifikater: det er "det nye test NemLogin IdP" og så et yderligt, som blot er valgt arbitrært, nemlig Seal certifikatet navngivet VicValidVoces. Disse certifikater bruges til aftestning og er nødvendige for at integrationstesten er succesfuld Sosi2OIOSaml billetomveksling Til billetomvekslingen fra SOSI ID-kort til OIOSaml tokens findes der 2 konfigurations muligheder udover selve servicen: en service til hentning af enkelte audience konfigurationer og så en konfigurations checker. Konfiguration af hentning findes her: services:iboconfigservice Her kan datasourcen samt SQL query konfigureres. Default query er SELECT publickey, recipienturl, includebst, deliverynotonorafteroffset, notbeforeoffset, notonorafteroffset FROM iboconfig WHERE audience =? Nævnte kolonner er beskrevet i Section Konfigurations checkeren er egentlig blot en funktionalitet, der aktiveres ved opstart som normaliserer alle fundne audiences i databasen. Konfiguration heraf findes i: services:iboconfigchecker Heri findes yderligere SQL queries, der kan ændres. Følgende kan tilføjes (en eller begge) til elementet: <property name="selectaudiences" value="select audience from iboconfig"/> <property name="updateaudiences" value="update iboconfig set audience =? where audience =?"/> Angivne queries er også default. Selve servicen konfigureres her: services:iborequesthandler Her er der mulighed for at sætte validateenvelopesignature til true eller false. Denne værdi angiver om signaturen på forespørgelser valideres eller ikke. I sammenhænge med SOSI-GW skal denne sættes til false. Øvrige værdier i elementet burde ikke ændres.

19 STS Installationsvejledning 15 / Timing STS funktionalitet afhænger i nogen grad af leverede libraries samt eksterne services, derfor er det vigtigt at kunne fortælle hvor lang tid enkelte dele af STS ens funktion tager. Dertil er der introduceret en "timing"-funktionalitet som rapporterer hvor lang tid enkelte dele tager. Denne konfigureres i: timers:timing Hvis funktionaliteten ikke ønskes slået til, kan elementet blot fjernes. Dette er dog ikke anbefalet, da det kan være meget behjælpeligt i debug-sammenhæng. SLA-logning overlapper for visse dele denne funktion, men udfylder ikke helt funktionalitet. Lognings kategorien samt ignorerede værdier kan konfigureres som de første 2 parametre til arguments listen. (Sidste værdi er dybden af kald-stakken, der kan imødekommes) Ignorerede værdier angives som prefix til følgende format class#method Name Timer-relaterede tasks Der konfigureres 2 tidsrelaterede jobs opsætning af disse er placeret som de 2 sidste elementer i filen timers.xml. Table 4.4: Timer setup Id checkdbtask checkcrltask Beskrivelse Er et job, der forespørger database/datasource med angivne query og i det angivne interval. Dette er et job, der sørger for at opdatere spærrelister fra CRA databasen hvis CraOcesCrlServiceCacheImpl er valgt. Hver enkelt timer job sættes med følgende parametre: delay tiden i millisekunder efter opstart, der ventes før jobbet udføres første gang. onetime boolean, der angiver om jobbet kun skal udføres en gang. period intervallet i millisekunder jobbet udføres i medmindre onetime er sat til true. Den leverede konfiguration hertil er anbefaldet.

20

21 STS Installationsvejledning 17 / 17 Chapter 5 Tilpasning til produktion Den leverede konfiguration samt beskrivelsen i indeværende dokument passer til opsætning ifbm. test. Når en produktion opsætning ønskes, så er der en del konfiguration, der skal ændres. Her følger en lister af punkter: 1. OIOSaml2Sosi trust skal ændres, hvilket gøres i services:nboconfiguration. 2. Sosi2OIOSaml; der skal tages stilling til om validering af forespørgelser skal slåes til eller ikke. Se Section nborequesthandler skal pege på dk.sosi.sts.server.nborequesthandler og ikke dk.sosi.sts.server.nbotestrequesthandler. 4. Signerings certifikatet (STS ens certifikat) skal ændres til produktions certifikatet, se Section I seal:sosifederation skal SOSITestFederation ændres til SOSIFederation. 6. CVR-RID konfigurationen skal tilpasses til produktionsmiljøer; der skal ikke længere refereres til IG, PP og OCES1 test. Se Section Endpoints-check skal tilpasses produktions endpoints, se Section

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013 Side 1 af 29 19. april 2013 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.4 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT

Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT Installations- og driftsvejledning til Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Generelt... 4 3.1 Systemkrav... 4 3.2 Portering... 4 3.3 Skalering... 5

Læs mere

Transportlag 5.2 Installation til Windows Server 2003 SP2

Transportlag 5.2 Installation til Windows Server 2003 SP2 Transportlag 5.2 Installation til Windows Server 2003 SP2 Transportlag Via OIOSI 1 af Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudsætninger for installationen... 4 Installation på flere servere... 4 Systemoverblik...

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne > Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne IT- & Telestyrelsen, Kontor It-infrastruktur og Implementering februar 2010 Indhold > 1 Introduktion 4 1.1 Føderationsfordele

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer oprettet på Nemhandelsregistret 2 Navision Stat og Nemkonto Navision Stat og CVR-registret

Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer oprettet på Nemhandelsregistret 2 Navision Stat og Nemkonto Navision Stat og CVR-registret Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MILE Dato 15.04.15 NS Transportlag 7.0 installationsvejledning Overblik Formål Transportlaget bruges til at udveksle data mellem: Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer

Læs mere

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway

Læs mere

UDVIKLING AF ET SOA-BASERET SYSTEM. Morten Feldthaus. Kongens Lyngby IMM-B.Eng-2008-43

UDVIKLING AF ET SOA-BASERET SYSTEM. Morten Feldthaus. Kongens Lyngby IMM-B.Eng-2008-43 UDVIKLING AF ET SOA-BASERET SYSTEM Morten Feldthaus Kongens Lyngby IMM-B.Eng-2008-43 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

e-tinglysningsprojektet

e-tinglysningsprojektet E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC e-tinglysningsprojektet Løsningsspecifikation: Tværgående moduler Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Tværgående Moduler e-tl (Elektronisk Tinglysning)

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Systemdokumentation. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0. Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51

Systemdokumentation. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0. Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Systemdokumentation Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0 Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 03-10-2014 Lars Christensen

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Bucket Airlines. SW02 Projekt. Gruppe 2:

Bucket Airlines. SW02 Projekt. Gruppe 2: Bucket Airlines SW02 Projekt Gruppe 2: Alireza Derakhshan Frodi Hammer Lars Sønderby Jessen Michael Vestergaard Jessen kianosh@mip.sdu.dk frodi@mip.sdu.dk ljessen@mip.sdu.dk emjay@mip.sdu.dk 30. maj 2003

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere