Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management"

Transkript

1 Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen

2 Lean i service og administration Lean er oprindeligt et produktionssystem (Toyota) men vinder stigende indpas i service og administration den offentlige sektor er især kommet med på Lean-bølgen. Der er stort potentiale for Lean i service og administration men implementeringen kan være svær. I administrative processer falder vi nemt tilbage til den måde, vi plejer at gøre tingene på! Slide 2

3 Hvad er Lean? Lean betyder trimmet eller slank Lean er kvalitet og effektivisering Lean er ikke rationalisering Lean er ikke et quick fix Lean er forandring af kultur og holdninger Lean er ikke brandslukning, men et lang sejt træk! Lean er let Lean er svært! Slide 3

4 Hvorfor Lean? Fordi Lean kan bidrage til: Mere fokus på borgerne Kortere gennemløbstid / sagsbehandlingstid Bedre udnyttelse af ressourcer og øget effektivisering Mindre stress, bedre kvalitet og større arbejdsglæde Bedre borger- og virksomhedsservice - sammenhængende forløb Større organisatorisk og forretningsmæssig effekt af it Mulighed for forbedringskultur Vores erfaring er, at de fleste organisationer kan opnå markante gevinster ved brug af Lean eksempelvis halvering af sagsbehandlingstider og effektivitetsforbedringer på 30% Slide 4

5 Historien bag Lean

6 Baggrund Taiichi Ohno grundlægger af Toyota Production System (TPS) umiddelbart efter 2. Verdenskrig Toyota Motor Company tog kampen op mod Ford Ford vs. Toyota (masseproduktion vs. Lean) Slide 6

7 TPS Toyota Produktions System Bedste kvalitet Laveste omkostning Kortest gennemløbstid Højeste sikkerhed Høj moral Ved eliminering af spild så flowet afkortes Just-in-Time Takttid Flow Pull Udvælgelse Fælles mål Mennesker & Teamwork Gå og se (Genchi Genbutsu) 5 x Hvorfor? Reduktion af spild Fælles beslutningstagning Træning på tværs Løbende forbedringer Eyes for waste Problemløsning Jidoka Udbedring af fejl Fejlsikring Poka Yoke Jævn produktion (heijunka) Stabile og standardiserede processer Visual Management Kilde: The Toyota Way Jeffrey K Liker egen oversættelse Slide 7

8 Løbende forbedringer Løbende forbedringer er et centralt værktøj til at nå målet: Kai Continuous Zen Improvement Løbende forbedringer Slide 8

9 Den negative spiral Muda Ikke-værdiskabende aktiviteter Mura Ubalance Muri Overbebyrdelse/overbelastning Slide 9

10 Spild - Aktiviteter der forbruger ressourcer uden at skabe værdi Bevægelse Unødvendig bevægelse, f.eks dårlig indrettet arbejdsplads. Medarbejderen skal bevæge sig mere end nødvendig. Transport flytning af mennesker og materiale Lager/arkiv Kontormaterialer til ½ års forbrug. Opgavebeholdning som er sat på standby. Spild (Muda) Fejl og mangler Returløb fra en proces til den forrige pga. forkert eller manglende informationer. Overproduktion Unødigt højt detaljeringsniveau, udføre mere end kunden har bedt om. Ventetid Vente på materiale, informationer eller mennesker. Uhensigtsmæssig proces Gentagne indtastninger i ITsystemer. Uklare ansvarsfordelinger. Spild af medarbejdernes intellektuelle ressourcer Slide 10

11 Øvelse - spild Giv eksempler på de otte spildtyper fra jeres bibliotek Slide 11

12 Betydelige spildprocenter i de daglige aktiviteter En typisk gennemløbstid i en proces består af følgende: Værdiskabende aktiviteter; 5% < 5 % af tiden tilføres produktet/servicen værdi 35 % er nødvendige ikke værdiskabende aktiviteter Nødvendige aktiviteter; 35% 60 % er ren spild Spild; 60% Kilde: Dansk industri & Lean Institute Slide 12

13 Betydelige spildprocenter i de daglige aktiviteter En sagsbehandlingsproces eksempelvis en byggesag 1 dags samlet sagsbehandling 4 uger Ansøgning Tilladelse Slide 13

14 Lean ideen---

15 Lean-begrebet opstår i 90 erne Hvad er det, de japanske bilproducenter gør bedre end de andre? Forskningsprojekt etableres v. Womack & Jones 1990 Womack & Jones, The Machine That Changed the World 1996 Womack & Jones, LEAN Thinking Slide 15

16 Basis for store forbedringer Toyota USA Europa Produktivitet Fejl (pr. 100 biler) Kilde: Womack & Jones, 1996 Slide 16

17 Lean Lean betyder trimmet Målet er at optimere det daglig arbejde, så der skabes mest værdi for kunden Principperne bygger på en samling af værktøjer og principper med det formål at opnå løbende forbedringer i gennemløbstider, behandlingstider, kvalitet, medarbejdertilfredshed og produktivitet Lean har kunden i centrum Slide 17

18 De fem grundlæggende Lean-principper 1. Fastlæg, hvad der giver værdi for borgeren ( kunden ) 2. Identificer alle trinene i værdistrømmen. Fjern eller reducer de trin de trin, der ikke skaber værdi 3. Sammensæt de resterende trin i en tæt og integreret proces, så der skabes flow i sagsbehandlingen - med færrest mulige stop og ansvarsskift - hermed minimeres ventetid og bunker one-piece-flow 4. Skab træk i stedet for at skubbe sagerne i sagsprocessen 5. Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer Værdi Flow Træk Værdistrøm Perfektion Slide 18

19 Værdi Specificer hvad der giver kunden værdi Hvem er kunden? Hvordan ved I, hvad der giver kunden værdi Gør det konkret/beskriv Sæt tal på hvis muligt Slide 19

20 Værdi Specificer hvad der giver kunden værdi Hvad er værdiskabende og hvad er ikke? Værdiskabende aktiviteter - ændrer en ydelses/services værdi Formidling Myndighedsafgørelse (ansøgning, tilladelse, ydelse) Evaluering Ikke værdiskabende aktiviteter tilføjer ingen værdi til ydelsen/servicen Sortering Journalisering Arkivering Optælling Kontrol Slide 20

21 Værdi Specificer hvad der giver kunden værdi Hvad er værdiskabende, og hvad er ikke? Værdiskabende aktiviteter - ændrer en vares værdi Udskæring Svejsning Maling Montering Ikke værdiskabende aktiviteter tilføjer ingen værdi til varen Sortering Optælling Pakning Ekspedition At producere et forkert produkt på den rigtige måde er spild! Slide 21

22 Øvelse Værdiskabende aktiviteter Nævn tre værdiskabende aktiviteter i dit bibliotek Slide 22

23 Identificer værdistrømme Værdistrøm Formålet er at identificere de værdiskabende og ikkeværdiskabende aktiviteter i en organisation Værdistrømme er summen af de specifikke aktiviteter der er nødvendige for at tilvejebringe et produkt/ydelse til kunden. Værdistrømsananalyse (VSA) handler om sags- og informationsflow. Ikke om medarbejdernes arbejdsflow. VSA er et visuelt værktøj og skaber et billede af, hvorledes materialer og informationer bevæger sig i værdikæden. Formålet er at identificere de værdiskabende og ikkeværdiskabende aktiviteter i en organisation Slide 23

24 Fra værktøjskassen Værdistrømsanalyse Værdistrøm Værdistrømsanalysen (VSA) giver et billede af, hvordan ressourcer, sager/dokumenter og informationer bevæger sig i værdikæden på tværs af organisatoriske enheder Nuværende værdistrøm Slide 24

25 Skab flow Værdi Flow Træk Værdistrøm Perfektion At skabe flow kræver reorganisering af arbejdspladsen og redefinering af roller - væk fra det funktionsopdelte arbejdsmiljø Placer medarbejderne logisk i forhold til hinanden, så det understøtter flow og så gåtid, ventetid og transporttid elimineres Øg flowet ved at arbejde hen i mod enkeltstyks-proces Formålet er at undgå afbrydelser i den samlede proces Slide 25

26 Skab flow Værdi Flow Træk Værdistrøm Perfektion Funktionsopdelte processer og masseproduktion Ansøgning Bunke Bunke Færdig tilladelse Proces A Proces B Proces C En samlet proces og enkeltstyks-flow Ansøgning Kontinuert flow Færdig tilladelse Slide 26

27 Kundens værdi er altafgørende Værdistrøm Flow Samlet reduktion i spildtid: 7 min. (23 %) Samlet reduktion i kundens Ikke-værdiskabende tid: 12 min. (40 %) Vække barn Vække barn Skifte barn Varme morgenmad Finde tøj Skifte barn Give barn tøj på Finde tøj Varme morgenmad Give barn tøj på Indtage morgenmad Finde tøj Vække barn Varme morgenmad Skifte barn Give barn tøj på Indtage morgenmad Indtage morgenmad Slide 27

28 Lad kunden trække varerne gennem produktionen Træk Push vs. Pull Flowet af varer skal styres så ydelsen foregår til den takt som kunden efterspørger Eliminer planlægning, overproduktion, ventetid og lager Pull er en fleksibel enkeltstyksproces med kort leveringstid og til tiden Slide 28

29 Træk Skub vs. Træk i en sagsbehandlingen Afdeling 1 PROCES Scanning & registrering Skub Afdeling 2 PROCES PROCES Scanning & registrering Træk PROCES Sagsbehandling Sagsbehandling Supermarked Slide 29

30 Øvelse push eller pull? Værdi Flow Træk Værdistrøm Perfektion Er der push eller pull i din afdeling? Slide 30

31 Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer Værdi Flow Træk Værdistrøm Perfektion Alle i virksomheden skal lære at stille spørgsmål til den nuværende situation Ledelsen skal give plads og opbakning til at der stilles spørgsmål, og til implementering af nye tiltag Kaizen er en metode til løbende forbedringer Kaizen udføres af alle medarbejdere Kaizen er små skridt i den rigtige retning Formålet er løbende eliminering af ikke-værdiskabende aktiviteter Slide 31

32 Træk De fem grundlæggende Lean-principper 1. Specifér hvad der giver kunden værdi 2. Identificér alle trin i værdistrømmene værdiskabende og ikke værdiskabende 3. Skab flow 4. Lad kunden trække varerne gennem produktionen 5. Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer (Kaizen) Værdi Flow Træk Værdistrøm Perfektion Slide 32

33 Øvelse Lean i dit bibliotek Hvordan forestiller du dig, Lean kan implementeres på dit bibliotek? Slide 33

34 Hvad er de tunge områder, hvor er der volumen og hvem er kunden? udlån, aflevering, fornyelser elektroniske bestillinger af egne materialer fjernlån bøder, regninger, incasso vedligeholdelse af og katalogisering til pjecebasen materialepleje materialevalgsforberedelse indkøb af materialer klargøring af materialer budget og regnskab personaleadministration erstatningssager ekspedition (udlån, aflevering, påpladssætning m.m.) Slide 34

35 PAUSE Slide 35

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011 Inspirasjonsdag IHR-Studier 3. oktober 2011 Agenda 1. Innledning - Roller, mål og hensikt med dagen 2. Presentasjon av delprosjektene v/arbeidsgruppene (gjennomgang av prosjekt A3 + underliggende data)

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

Lean Virksomhed og Tavleledelse

Lean Virksomhed og Tavleledelse Lean Virksomhed og Tavleledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Agenda Hvad er

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Lean Thinking i produktudvikling

Lean Thinking i produktudvikling Lean Thinking i produktudvikling Søren Madsen er kemiingeniør og MBA i teknologiledelse. Søren har 10 års erhvervserfaring med produktudvikling inden for fødevareindustrien og 4 års erfaring som virksomhedskonsulent.

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Hands on dag Mer Værdistrømsanalyse

Hands on dag Mer Værdistrømsanalyse Hands on dag Mere Værdistrømsanalyse Mer Værdistrømsanalyse Agenda Hands On dag Lidt erfaringer Værdistrømsanalyse fysisk produktion Værdistrømsanalyse administration og service Fredagsøvelse Egen værdistrømsanalyse

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser WHITE PAPER Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser LEAN SAGSBEHANDLING GJORT ENKELT Flere undersøgelser viser, at a-kassernes top 5 udfordringer er og i lang tid har været: Øget omkostningsbevidsthed

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Lars Tegl Rasmussen Download free books at Lars Tegl Rasmussen Introduktion til Lean BusinessSumup 2 2008 Lars Tegl Rasmussen & BusinessSumup ISBN 978-87-7681-279-9 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lars Halskov Nielsen & DEADY/SET/GO. 25. Jan. 12. Hanne Merete Lassen READY/SET/GO. Lars Halskov Nielsen, lean Hanne Merete Lassen, innovation

Lars Halskov Nielsen & DEADY/SET/GO. 25. Jan. 12. Hanne Merete Lassen READY/SET/GO. Lars Halskov Nielsen, lean Hanne Merete Lassen, innovation DEADY/SET/GO READY/SET/GO Lars Halskov Nielsen, lean, innovation Program Hvem er vi Udfordringer ved innovation Din leanrejse De fire spørgsmål? Dialog forum DI hvad kan vi tilbyde 2 Hvem er vi. DEADY/SET/GO

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Find vejen til flow. Undgå brandslukning og få en bedre kundeservice. af Ian Glenday. Forord af Daniel T. Jones

Find vejen til flow. Undgå brandslukning og få en bedre kundeservice. af Ian Glenday. Forord af Daniel T. Jones Lean Enterprise Academy Find vejen til flow Undgå brandslukning og få en bedre kundeservice af Ian Glenday Forord af Daniel T. Jones Et Lean Action-arbejdshæfte fra Lean Enterprise Academy Find vejen til

Læs mere

Tal, driftsstyring og driftsoptimering driftslederens blinde vinkel

Tal, driftsstyring og driftsoptimering driftslederens blinde vinkel Tal, driftsstyring og driftsoptimering driftslederens blinde vinkel Seniorkonsulent Jan Erik Dahl,, og seniorkonsulent, Six Sigma Master Black Belt Thomas Lauridsen, De fleste danske virksomheder har de

Læs mere

UD af krisen. Få mere ud af dit IT-budget med Demings 14 punkter

UD af krisen. Få mere ud af dit IT-budget med Demings 14 punkter UD af krisen Få mere ud af dit IT-budget med Demings 14 punkter Martin Jul 2008-2009 1. udgave: 15. november 2008 2. udgave: 16. marts 2009 2 Forord I en tid, hvor mange undskylder deres problemer med

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Talsmandsseminar 2008 Workshop 1. Lean og ledelse. Direktør Gert Bronton Ledernes Hovedorganisation

Talsmandsseminar 2008 Workshop 1. Lean og ledelse. Direktør Gert Bronton Ledernes Hovedorganisation Talsmandsseminar 2008 Workshop 1 Lean og ledelse Direktør Gert Bronton Ledernes Hovedorganisation Hvem er Medlemsbetjeningen i LH? MB servicerer det enkelte medlem vedrørende livet på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION CFO CONTENT Vol. 3-2012 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen.

Læs mere

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere