Vol StrategiMagasinet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vol. 1 2015. StrategiMagasinet"

Transkript

1 Vol StrategiMagasinet

2 I denne udgave Leder Kollektiv læring GroupLearnEnabler Strategiplan Skab forretningsmæssig værdi Strategisk marketing Skab mening gennem samtaler Brug samtalen Narrativ evaluering Strategisk sprogarbejde Lær at træffe beslutninger Beslutningstagen Netværksbaseret projektledelse Professionel risikostyring Risikostyring af offentlige projekter Nej tak til strukturimperialister Visionpool Læringsbaseret innovation Sådan behandler du stress Lær at styre dit held Øg dit personlige overskud Forandringsledelse Narrativ forandringsledelse Slip din stress Strategisk forandringsledelse

3 Tid til at skifte blik? Hos cph:learning hjælper vi offentlige, private og frivillige virksomheder med at øge deres performance gennem en større strategisk bevidshed. Af Claus Nygaard Lederskab og medarbejderskab er krævende discipliner, som fordrer mindst fem blikke: indblik, udblik, tilbageblik, fremblik og overblik. Det er karakteristisk for os mennesker, at vi oftest har trænet et af disse blikke igennem vores opvækst og uddannelse. Måske er vi fagligt dygtige til et bestemt område og har derigennem stort indblik i løsning af bestemte typer af opgaver. Bagsiden ved indblik kan være, at vi går i detaljer og mister overblikket, når driften kalder på teknisk problemløsning. Så bruger vi vores indblik til hurtigt at slukke en ildebrand uden et tilbageblik på, om vi flere gange tidligere har brugt ressourcer på at slukke den samme type ildebrand i virksomheden.

4 Farten og tempoet gør måske, at vi ikke får skabt os et fremblik, hvor vi systematisk tænker flere runder frem. Konsekvensen kan vel være, at vi får skabt løsninger uden en proaktiv helhedsforståelse. Måske har vi slukket ildebranden ud fra vores egen forståelse af den og mangler gennem et målrettet udblik at inddrage interessenternes reaktion. Måske gør vi brug af de fem blikke, men i fragmenter? Indblik, udblik, tilbageblik, fremblik og overblik er individuelle discipliner. De er gensidigt afhængige og gensidigt befordrende. Men de kommer ikke af sig selv. Vi skal være bevidste om deres betydning og sammenhæng. Vi skal udvikle dem. Og vi skal holde dem ved lige gennem træning. Det skal vi gøre som ansvarlige medarbejdere og ledere. Til gavn for os selv og til gavn for vores arbejdsplads. Derved bliver de fem blikke også kollektive discipliner, som må stå øverst på listen hos enhver strategisk tænkende ledelse, der har ansvaret for medarbejderudvikling og ledelsesudvikling. Den enkelte virksomhed kan nemlig få stor effekt af at arbejde systematisk med at skabe indblik, udblik, tilbageblik, fremblik og overblik. Effekten vil vise sig som øget performance, når kollektivet først er trænet i at udvide og kombinere deres blikke. Fagpersonen med stort indblik kan trænes til at søge udblik til kollegerne. Arbejdsgruppen kan trænes til at skabe fremblik gennem berigende tilbageblik. Medarbejderne kan trænes til kollektive søge-læreprocesser, som skaber fornyet overblik. Hos cph:learning hjælper vi offentlige, private og frivillige virksomheder med at øge deres performance gennem en større strategisk bevidsthed. Det gør vi på individniveau, teamniveau, afdelingsniveau og organisationsniveau. Vi hjælper individer og kollektiver med at skabe indblik, udblik, tilbageblik, fremblik og overblik. Vores arbejde bygger på veldokumenterede aktionslæringsmetoder. Vores medarbejdere udgiver bøger og artikler om vores arbejde vores metoder, de teorier vi arbejder med og vores resultater. I vores optik går individuel og kollektiv læring hånd i hånd med udvikling. Som mennesker lærer vi gennem vores samspil med andre. Det er igennem den kollektive effekt af vores individuelle handlinger, at vi udvikler os selv og vores fællesskab. I respekt for vores faglighed er det naturligt at vi udgiver StrategiMagasinet. Magasinet har til formål at gøre opmærksom på os selv, fordi vi selvfølgelig gerne vil sælge vores kvalitetsydelser til dig og din virksomhed. Med magasinet vil vi gerne skabe indblik (hvilke fagligheder og metoder arbejder vi med?); udblik (hvad sker der omkring os?); tilbageblik (hvad er vores erfaringer?); fremblik (hvad kommer der til at ske?); overblik (hvordan skabes helhedsløsninger?). Jeg ønsker dig god læselyst og håber at høre fra dig og din virksomhed, når det bliver jeres tid til at skifte blik! Claus Nygaard professor, ph.d., direktør cph:learning

5 [Faglig artikel] Kollektiv læring som nyt strategisk fokuspunkt Af Claus Nygaard Uddannelse i virksomheder sker oftest med udgangspunkt i den enkelte medarbejders personlige kompetenceudvikling. Sjældent stilles der krav om mulig kollektiv læring til gavn for virksomhedens performance. Det er synd, for mange virksomheder bruger store beløb på efteruddannelse. De penge kunne anvendes mere målrettet i forhold til virksomhedens overordnede strategiske udvikling. I denne korte artikel behandler jeg kollektiv læring som nyt strategisk fokuspunkt. Og jeg argumenterer for, at det vil være til gavn for virksomhedens performance.

6 I godt tyve år har jeg undervist på en lang række virksomhedsrettede uddannelsesprogrammer for både medarbejdere og ledere i offentlige og private virksomheder. Det undrer mig, at virksomheder sjældent stiller krav til deres ansatte om, at de proaktivt skal udarbejde en strategi for, hvordan de vil anvende læring fra den virksomhedsbetalte uddannelse i deres fremadrettede erhvervspraksis til gavn for virksomhedens performance. Når jeg beder deltagerne reflektere over konsekvenserne af en sådan manglende uddannelsesstrategi, har de ofte mange gode forslag til, hvordan de selv kan ændre praksis fremadrettet. Men det bliver ofte ved den individuelle læring på bekostning af den kollektive læring. Jeg vil jo argumentere for, at det er vigtigt for virksomheden at anvende sine uddannelsesmidler strategisk, så kompetenceudviklingsaktiviteterne tænkes ind i en fokuseret strategi om kollektiv læring. Dermed undgår man, at uddannelse blot bliver et privat anliggende for de særligt betroede medarbejdere. To spørgsmål rejser sig i den anledning: 1) Hvad er kollektiv læring? 2) Hvordan skabes kollektiv læring? Hvad er kollektiv læring? I teorien skelner man mellem individuel læring og kollektiv læring (Argyris & Schön, 1978). Individuel læring angår meningsskabelse hos den enkelte medarbejder (Piaget, 1970; Bruner, 1998; Freeman, 1999; Frøyen, 2000). Kollektiv læring angår en fælles meningsskabelse hos en gruppe af medarbejdere, som i bedste fald sætter gruppen i stand at øge kvaliteten, effektiviteten og/eller andre performance-egenskaber i deres arbejde (Bandura, 1975; Vygotski, 1987; Kolb, 1984; Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). Fordelene ved kollektiv læring er stor for virksomhederne, fordi [det antages, at] skabelse af fælles mening, [der] fører til bedre tilpassede sociale normer, mere hensigtsmæssige værdier, mere realistiske fælles grundlæggende antagelser eller en mere funktionel kultur (Madsen et al., 2010). For den strategiske ledelse i virksomheden er det derfor attraktivt at efterstræbe kollektiv læring som strategisk fokuspunkt. Hvordan gøres det så i praksis? Hvordan skabes kollektiv læring? Der ikke er nogen simpel vej til skabelse af kollektiv læring. Læring er erfaringsbaseret og situeret, hvilket betyder, at medarbejdere opfatter situationer forskelligt og lærer forskelligt. Omvendt er det heller ikke umuligt. Jeg formulerer her tre enkelte fordringer, som virksomheden må indfri, hvis den vil have kollektiv læring som nyt strategisk fokuspunkt. Læring er erfaringsbaseret og situeret, hvilket betyder, at medarbejdere opfatter situationer forskelligt og lærer forskelligt.

7 Fordring#1: Start med individuel læring. Skab motivation for individuel læring. Tag udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og erfaringer. Uden match mellem erkendt behov og erfaringer skabes ingen motivation for individuel læring. Sørg for at koble motivationen for individuel læring til virksomhedens strategiske mål med medarbejderens daglige praksis. Det er vigtigt, at medarbejderen selv kan argumentere for sin uddannelsesaktivitet i forhold til øget performance i sin daglige praksis. Fordring#2: Aktiv kobling til kollektiv læring. Stil krav om, at den individuelle uddannelsesaktivitet aktivt tænkes i forhold til såvel medarbejderens individuelle praksis som en større systemisk forståelse af virksomhedens kollektive praksis. Sørg også for at koble den kollektive læring til virksomhedens strategiske mål, så det ikke bliver kollektiv læring for fællesskabets skyld. Det er vigtigt, at medarbejderen selv kan argumentere for sin uddannelsesaktivitet i forhold til øget kollektiv performance. Fordring#3: Skab videnproducerende team. Sørg for, at medarbejderen eller medarbejderne, som deltager i uddannelsesaktiviteter, indgår i videnproducerende team, der eksplicit har til opgave at give forslag til, hvordan den individuelle læring og kollektive læring omsættes til ny viden til gavn for virksomhedens ansatte og virksomhedens performance. Det er vigtigt, at uddannelsesaktiviteterne ses i forhold til en systemisk helhed og ikke blot i forhold til den enkelte medarbejder eller det enkelte team. Hvordan kommer man i gang? Som i alle andre af livets svære situationer er der kun ét at gøre: Se at komme i gang. Hvis virksomheden ikke handler strategisk proaktivt, er der en risiko for, at uddannelsesaktiviteterne forbliver private anliggender for særligt betroede medarbejdere, uden at den nyerhvervede viden deles bredt i virksomheden. Det er vigtigt at gøre sig klart, at de tre fordringer ikke skal præsenteres i virksomheden som stalinistiske krav i en forhandling med medarbejderen om midler fra uddannelsesbudgettet. Der er næppe noget mindre motiverende end umotiverede ledelseskrav. Fordringerne kræver virksomhedens oprigtige engagement i medarbejdernes efteruddannelse og en vilje til at give medarbejderen mulighed for at bidrage mere proaktivt til udvikling af virksomhedens praksis. Hvis dette oprigtige engagement gennemsyrer uddannelsespolitikken, så er virksomheden godt på vej til at have kollektiv læring som nyt strategisk fokuspunkt til gavn for medarbejderne og virksomhedens performance. Referencer Argyris, C. & Schön, D.A. (1978): Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Reading, Mass.: Addison-Wesley. Bandura, A. (1975): Social Learning & Personality Development. New Jersey: Holt, Rinehart & Winston. Bruner, J. (1998): Uddannelseskulturen, Munksgaard. Freeman, W.J. (1999): How Brains Make Up their Minds. Phoenix: Orion Books. Frøyen, W. (2000): Ansvar for andres læring. København: Gyldendal. Kolb, D.A. (1984): Experiential Leaning. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Lave & Wenger (1991): Situated Learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. Madsen, B., i samarbejde med Birkelund, F.S., Clausen, S.W., Iversen, K.S., Svanholt, J.Thrane, M. & Aagaard, K. (2010): Aktionslæringens DNA. En håndbog om aktionslæringens teori og metode. Århus, ViaSystime. Piaget, J. (1970): Psykologi og pædagogik. København: Hans Reitzel. Vygotsky, L.S. (1987): The Collected Works of L. S. Vygotsky. Volume 1: Problems of general psychology. London: Plenum Press. Wenger, E. (1998): Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. Cambridge: Cambridge University Press.

8 [Workshop] cph:learning GroupLearnEnabler Der er store fordele ved at lave organisations- og kompetenceudvikling på organisationsniveau, hvor læringen udvikles og forankres kollektivt blandt medarbejdere og ledere. Steffen Löfvall og Claus Nygaard fra cph:learning har udviklet en ambush-metode for kollektiv læring.

9 Indhold Baggrunden for cph:learning GLE Efter knap tyve års design af læreprocesser på universitetsniveau - herunder med ansvaret for pædagogiske kurser for undervisere på CBS og supervision af undervisning, vejledning og eksamen fra CBS og ITU - kom vi [Steffen Löfvall og Claus Nygaard] til den erkendelse, at læring med stor fordel kan knyttes til aktuelle kontekster, organiseres kollektivt og aktivt indtænke konkrete outputs. Derfor udviklede vi en slags ambush-metode for kollektiv læring, der på ultrakort tid skaber synlige resultater i virksomheden. Det blev til cph:learning GLE (GroupLearnEnabler). Om cph:learning GLE GLE-metoden er specielt designet med kollektiv læring og kollektivt output som strategisk fokuspunkt. GLE-metoden baseres på samskabelse principper (co-creation). Grundlaget for metoden er social læringsteori (se artiklen Kollektiv Læring som Strategisk Fokuspunkt ). Kollektiv læring angår den fælles meningsskabelse hos en gruppe medarbejdere, som under GLE-metoden sættes i stand til på ultra-kort tid at samskabe et konkret output til brug i deres fremtidige arbejde. Fordelene ved kollektiv læring er stor for virksomhederne, fordi den skaber fælles mening og fælles output. Det fører til løsninger, der i høj grad er fremadrettede og kan danne grundlaget for fremtidig kollektiv praksis. Kontakt os, hvis du vil høre mere om cph:learning GroupLearnEnabler som workshop-metode i din virksomhed.

10 Workshop cph:learning GLE til skriftlig samskabelse Formålet med denne cph:learning GLE er at producere fælles skriftlige oplæg på kort tid. Med denne cph:learning GLE giver virksomheden medansvaret for strateginotater, policy-dokumenter, bekendtgørelsesudkast, case-beskrivelser m.m. til medarbejderne. Gennem aktiv samskabelse af den nye retning for virksomheden afstemmes fortolkninger og forventninger, hvilket fører til større engagementet og øget ejerskab. Det accelererer forandringsprocessen positivt og skaber større grad af implementering. Samtidig kan den bruges til at dele best practice i rapporteller bogform. Resultat Den bagvedliggende metode har indtil videre vist sig at være særdeles god til produktion af skriftlige rapportudkast, strategi/policy-dokumenter og ekspertevalueringer. Kort fortalt består samskabelsesprocessen af tre arbejdsfaser, hvor deltagerne i vekslende grupper skriver og diskuterer deloplæg til det samlede dokument. På få timer ligger der et kollektivt udkast klar til videre redaktionel bearbejdelse. Fordelene ved at anvende cph:learning GLE-metoden er til at få øje på: Samskabt og fælles accepteret skriftligt output. Hastigheden hvormed skiftlige output produceres. Varighed 3 ½ time. 30 minutters introduktion til metoden og arbejdsarkene og 3 timer til udarbejdelse af skriftligt output. Cases Antologi udarbejdet af 350 projektledere fra hele landet ved et landsmøde. Antologien blev offentliggjort på Folkemødet på Bornholm i Statusevaluering udarbejdet af 25 sagsbehandlere og projektledere i en kommune. Servicekoncepter udarbejdet af 30 specialister i en international it-virksomhed. Policy dokument udarbejdet af 110 kommunale chefer fra hele landet ved et landsmøde.

11 Workshop cph:learning GLE til udvikling af ledelsesdna / medarbejderdna Formålet med denne cph:learning GLE er at producere et afklarende DNA for forskellige typer af praksis i virksomheden. Hvad kræver det at være en god medarbejder/leder inden for et bestemt funktionsområde? Samtidig er formålet at formulere individuelle og kollektive udviklingskrav samt fælles accepterede performancemål for fremtidig praksis. Med denne cph:learning GLE afstemmes forventninger og performancekrav kollektivt blandt medarbejdere og ledere. I en samskabende proces analyseres kompetencebehovene for forskellige typer af praksis i virksomheden, og der udarbejdes et kompetencehjul, som fører til en kollektiv DNA-profil for medarbejdere/ledere. Samtidig foretages individuelle og kollektive statusopdateringer på kompetencesiden, og der prioriteres fremtidige individuelle og kollektive kompetenceudviklingsprocesser, ligesom der skabes fælles performancemål for fremtidig praksis. Resultat Deltagerne samskaber et kompetencehjul for virksomhedens praksis. På baggrund af kompetencehjulet samskabes en DNA-profil, der danner grundlaget for positionering af den enkelte medarbejder/leder i relation til virksomhedens praksis. Derefter skabes kollektive og personlige udviklingsmål i relation til DNA-profilen. På få timer ligger der et samlet og kollektivt accepteret udkast til kompetencehjul, DNA-profil, kollektive og personlige udviklingsmål samt kollektivt afstemte performancekrav. Fordelene ved at anvende denne cph:learning GLE-metode er til at få øje på: Samskabt og fælles accepteret forståelse af virksomhedens kompetencer (kompetencehjulet). Samskabt og fælles accepteret DNA-profil. Samskabt og fælles accepteret individuelle og kollektive udviklingskrav. Samskabt og fælles performancemål for fremtidig praksis. Varighed 3½ time. 30 minutters introduktion til metoden og arbejdsarkene og efterfølgende 3 timer til udarbejdelse af ledelsesdna eller medarbejderdna. Cases LedelsesDNA og performancemål udviklet af partnere i stor dansk advokatvirksomhed. MedarbejderDNA og fremtidige strategiske indsatsområder udarbejdet af konsulenter i tværgående kvalitetsudviklingsafdeling i offentlig organisation.

12 Workshop cph:learning GLE til implementeringstjek Med cph:learning GLE kan du syreteste centrale og decentrale organisationsenheders implementeringsplaner. Med GLE-metoden foretages et aktivt implementeringstjek i relation til virksomhedens strategi/politik/retningslinjer. Derved undgår man, at ledelsen udarbejder strategier og retningslinjer for arbejdet, uden at de bliver implementeret (se artiklen: Hvis strategiplanen er død, hvad er så planen? ). Workshoppen består først af et fagligt oplæg om tre implementeringstilgange samt en gennemgang af procesmetoden. Dernæst anvender deltagerne den trinvise arbejdsproces, der gør dem i stand til at kvalificere virksomhedens implementeringsplaner. Hvis planerne ikke er formuleret inden workshoppen, introduceres indledningsvist et implementeringsformuleringsredskab, der visualiserer mål, fokus og trin i implementeringsprocessen. Resultat Medarbejdere og ledere samskaber resultater efter cph:learning implementeringscirklen, som er et kombineret analyse- og formuleringsværktøj til at skabe indsigt i implementeringsprocessen. Redskabet består af tre spørgsmålsbatterier og en arbejdsmetode, der bygger på praksisforskning samt tre forskellige teoretiske tilgange til succesfuld implementering. Fordelene ved at anvende denne cph:learning GLE-metode er til at få øje på: Samskabt og fælles accepteret implementeringsplan. Reduktion af uhensigtsmæssige lokale fortolkninger. Homogen forståelse af den bagvedliggende strategiplan. Kvalitetssikring af udkast til implementeringsplan. Varighed 3 ½ time. 1 times fagligt foredrag og efterfølgende 2 timer til gruppevis vurdering af formulerede implementeringsplaner vha. cph:learning Implementeringscirklen. Cases Foredrag og processtyring på et strategiseminar med 120 kommunale socialchefer. Foredrag og introduktion til cph:learning Implementeringscirklen for 40 kommunale projektledere fra hele landet. Foredrag og introduktion til cph:learning Implementeringscirklen for 35 chefer i en statslig myndighed. Foredrag og introduktion til cph:learning Implementeringscirklen for 30 chefer i en dansk udviklings- og produktionsvirksomhed.

13 Workshop cph:learning GLE til kvalitetsinnovation Formålet med denne cph:learning GLE er at få medarbejdere og ledelse til at samskabe grundlaget for kvalitetsinnovation i praksis inden for forskellige funktionsområder. Gennem styrede dialogiske processer med udgangspunkt i appreciative inquiry og benchlearning, hvor der er tilknyttet kreative outputkrav, formuleres grundlaget for kvalitetsinnovation. Det kan være i forhold til proces, produkt eller service. Samskabelsesprocessen foregår i fire fastlagte faser: 1) dokumentation af det kvalitativt virksomme i virksomheden og dens netværk, som kvalitetsinnovationen kan bygges på; 2) idégenerering til fremtidens kvalitetsinnovation; 3) affirmativt design af fremtidens kvalitetsinnovation; 4) forpligtende tilslutning til fremadrettet deltagelse i benchlearning-processer. Resultater Medarbejdere og ledere samskaber et forhandlet billede af de nødvendige kvalitetsinnovationer i relation til virksomhedens proces, produkt eller service. De tager udgangspunkt i de virksomme processer i virksomheden og dens netværk. Samtidig skaber de et affirmativt design af fremtidens kvalitetsinnovation, som de personligt forpligtiger sig til at realisere. Fordelene ved at anvende denne cph:learning GLE-metode er til at få øje på: Samskabt og fælles accepteret forståelse af, hvad der er virksom praksis. Samskabt og fælles accepteret billede af fremtidens kvalitetsinnovation. Samskabt og fælles accepteret design af fremtidens kvalitetsinnovation. Samskabt og fælles accepteret personlig og kollektiv forpligtigelse til at realisere kvalitetsinnovationen. Varighed 3½ time. 1 times fagligt oplæg om kvalitetsinnovation og efterfølgende 2½ time til samskabelse og deling af den formulerede kvalitetsinnovation. Cases Engelsk business school formulerer grundlaget for syv fremadrettede kvalitetsprojekter med deltagelse af 20 forskere, studerende og administratorer. Stor offentlig dansk koncern formulerer grundlaget for proces- og service-innovation for 80 deltagere på medarbejder-, mellemledelses- og ledelsesniveau.

14 [Faglig artikel] Hvis strategiplanen er død, hvad er så planen? Af Claus Nygaard Forskning har vist, at strategiplaner sjældent bliver implementeret. Det sker endog, at CEO en forlader virksomheden, før strategien er implementeret, og en ny kommer til med nye planer for fremtidens strategi. Hvis vi tager konsekvensen af vores viden og erklærer strategiplanen for død, hvad er så planen?

15 For at forstå, hvorfor nogle overhovedet har været så tåbelige at udvikle stort set ubrugelige funktionalistiske værktøjer til udarbejdelse af strategiplaner, må vi se nærmere på den tid og kontekst, de er udviklet i. Jeg vil ikke gå tilbage til de japanske og tyske krigsstrategier, men i stedet se på den professionelle fremkomst af strategier for virksomhedsledelse fra begyndelsen af 1900-tallet. I 1911 udgav Frederick W. Taylor artiklen The Principles of Scientific Management, hvor han adskilte planlægning, koordinering og vurdering fra opgaverealisering. I hans optik var det lederens rolle at identificere, planlægge og koordinere arbejdernes opgaver for at sikre det optimale output. Hans ledelsesteknologier var at forsyne arbejderne med rette værktøjer og specifikke opgaver; give udtrykkelige instruktioner; måle arbejdernes indsats gennem tidsstudier; give økonomisk betaling for effektivt udført arbejde. Lyder det bekendt for nutidens styringslogik i både private og offentlige virksomheder? I 1916 udgav Henry Fayol General and Industrial Management, hvor han introducerede klassiske begreber som kommandoveje og hierarkisk struktur. I hans optik var lederens rolle at planlægge, koordinere og kontrollere arbejdernes opgaver. Hans ledelsesteknologier var, at alle arbejdere kun skal have én leder; alle arbejdere skal være under opsyn; der skal udarbejdes en konsekvent hierarkisk struktur; der skal være klar arbejdsdeling; der skal være lighed mellem arbejdere. Lyder det bekendt for nutidens styringslogik i både private og offentlige virksomheder? Taylor og Fayol var de største af de første, der anskueliggjorde ledelse som professionel disciplin, og deres ledelsesfilosofi fik banebrydende effekt på alt fra lederuddannelser til virksomhedsdrift og økonomisk politik op igennem 1900-tallet. Styringslogikken i deres ledelsesfilosofi gennemsyrer den klassiske strategilitteratur, som efterfølgende er vokset frem i samme århundrede. Først analyseres virksomhedens problem. Dernæst designes en løsning. Til sidst bedes arbejderne om at effektuere løsningen. Hvis ledelsen er usikker på, hvorvidt arbejderne udfører arbejdet tilfredsstillende (og det er ledelser per default altid pga. de indbyggede negative konsekvenser af deres styringslogik), så installerer ledelsen overvågningssystemer, kontraktslige systemer og incitamentssystemer. Principal-agent-teorien fra Jensen og Meckling (1976) viser på glimrende vis, hvorfor styringslogikken må være eneste alternativ, når ledelsen (som principal) bærer risikoen, og arbejderne (som agenter) er opportunistiske. I denne gammeldags, funktionalistiske og angstfulde underskudstænkning drives arbejdet med virksomhedsstrategi frem i tre faser: 1) analyse af problemsituationen; 2) formulering af strategiplan for fremtidig handling; 3) implementering af strategiplan. Det er en tilgang til strategi, hvor lederen som kongen af Korinth, Sisyfos, er dømt til at rulle strategiplanen ud over virksomheden, og hver gang, man næsten er i mål, sker der noget uforudset, som kræver genudrulning af strategiplanen. Forskning viser: 70% af alle strategiplaner implementeres ikke tilfredsstillende (Corboy & O Corrbui, 1999). 60% af de ansatte mener, at deres virksomhed er dårlig til strategieksekvering (Nielson, Martin & Powers, 2008). Størstedelen af CEO er fejler pga. manglende strategieksekvering (Charan & Colvin, 1999).

16 Det er min klare overbevisning, at de virksomheder, som tør erklære strategiplanen for død og kaste sig ud i inkluderende og meningsgivende strategisk kvalitetsledelse, får en stor positiv effekt på både kort og langt sigt. Okay, hvis strategiplanen er død, hvad er så planen? Alternativet til klassisk arbejde med strategiplanlægning er IKKE at arbejde uden plan for fremtiden. Men at være bevidst om, at planer for fremtiden kun er ledelsens nuværende idéer for ønskværdig fremtidig udvikling. Og at medarbejderne gennem meningsskabende samtaler forstår sig selv, deres job, organisationen og den større kontekst. Medarbejdernes mening om virksomhedens ønskværdige fremtid kan meget vel være anderledes end ledelsens. Det betyder, at den ledelse, som ønsker at realisere en plan for fremtiden, behøver at inddrage medarbejderne i samskabelse af mening. Det betyder ikke, at strategiarbejdet skal være bottom-up som alternativ til topdown (eller middle-up-down, som der vist var en kæk forsker, der opfandt i 1980 erne). Det betyder derimod, at en væsentlig del af strategiarbejdet skal etablere arenaer for samskabelse af mening i virksomhedsstrategien. Frem for strategisk ledelse i klassisk forstand argumenterer jeg for, at ledelsen skal bedrive inkluderende og meningsgivende strategisk kvalitetsledelse, der med stor sandsynlighed resulterer i de nedenstående fire fordele for den enkelte medarbejder/deltager i strategiarbejdet: Mening når mit arbejde er en del af noget større, skaber jeg bedre mening; Medejerskab når jeg er medskaber af noget meningsfuldt, tager jeg medejerskab. Implementering når jeg føler medejerskab til noget, har jeg lyst til at implementere det. Videndeling når jeg har implementeret noget, som virker, har jeg lyst til at dele successen med andre. Det bør være den strategiske ledelses ambition at skabe mening, medejerskab, implementering og efterfølgende videndeling snarere end at udarbejde en strategiplan og bagefter forsøge at rulle den ud over organisationen. Skal det lykkes, kan den strategiske ledelse med fordel organisere sin strategiske kvalitetsledelse ved at inddrage medarbejderne i strategiprocessen gennem etablering af

17 arenaer for samskabelse af mening i virksomhedsstrategien. Det kan være uformelle arenaer, hvor medarbejdere og ledelse spontant drøfter arbejdets strategiske implikationer. Sådanne uformelle arenaer skabes typisk ved at lederne i hverdagen stiller nye typer spørgsmål til medarbejderne, som får fokus drejet hen på det virksomme i praksis i relation til strategien. Det kan være ved kaffemaskinen, på gangen, i produktionshallen, i bilen på vej til et møde osv. Her er der tale om systemiske refleksionsspørgsmål som: Hvad kunne vi gøre anderledes for at hjælpe dig i dit arbejde? ; Hvordan tænker du, at udviklingen i salgsafdelingen burde organiseres, hvis den skulle understøtte dit projekt?. Sådanne spørgsmål er virksomme alternativer til: Hvor langt er du kommet med opgaven?, Har du lukket salget til kunden?, Overholder I budgettet?. Det kan være formelle arenaer, hvor samskabelsen af strategi er sat på dagsordenen som en bevidst proces. Her er mange muligheder for at facilitere en dialogisk proces, og jeg vil ikke fremhæve en bestemt teknologi/metode som værende bedre end andre. Nogle virksomhedskulturer egner sig til mere formelle strategimøder, mens andre slår gækken løs med design-processer, simulationer og spil. Det er en række vigtige forudsætninger, som skal være opfyldt, før etableringen af arenaerne for samskabelse reelt set kan skabe udbytte i strategiprocessen. For det første skal inddragelsen være ægte. Medarbejderne skal inddrages, fordi deres praksisforståelse er vigtig for den strategiske udvikling af virksomheden. Ikke fordi, det er moderne at inddrage medarbejderne. For det andet skal der etableres et magtfrit rum. Ikke sådan forstået at lederne skal foregive at have fralagt sig deres ledelsesret, men forstået på den måde, at lederne ikke efterfølgende skal anvende deres indsigt fra den samskabende strategiproces til at underløbe medarbejderne. For det tredje skal ledelsen fralægge sig sin autoritative forståelse af virksomhedens strategiske retning og lade sig inspirere af medarbejdernes praksisviden, praksiskunnen og praksisforståelse. Dette er blot tre af de vigtigste forudsætninger. Det er min klare overbevisning, at de virksomheder, som tør erklære den strategiplanen for død og kaste sig ud i inkluderende og meningsgivende strategisk kvalitetsledelse, får en stor positiv effekt på både kort og langt sigt. Referencer Corboy, M. & O Corrbui, D. (1999), The Seven Deadly Sins Of Strategy. Management Accounting: Magazine for Chartered Management Accountants. 77(10), pp Fayol, H. (1916), General and Industrial Management. Jensen, M. C. & W. Meckling (1976), Theory Of The Firm: Managing Behavior, Agency Costs, And Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 3(4), pp Nielsen, G.L., Martin, K.L. & Powers, E. (2008), The Secrets To Successful Strategy Execution. Harvard Business Review. 86(6), pp Taylor, F. W. (1911), The Principles of Scientific Management.

18 [Kursus] Skab forretningsmæssig værdi for din virksomhed Mange medarbejdere anvender på forbilledlig vis deres store indblik og ekspertviden til sekventiel problemløsning inden for deres ekspertområde. Ekspertviden er så beskattet i virksomheder, at ledelsen ofte ender med at have skabt en funktionsopdelt organisation, hvor eksperter sidder i hver deres silo og suboptimerer for at nå egne resultater på bekostning af virksomhedens samlede forretningsstrategi. Kender du det billede fra din egen virksomhed? Fortvivl ikke! Ved at træne dine medarbejdere i strategisk forretningsforståelse kan I udvikle en ny grad af helhedstænkning, som kommer virksomheden til gavn i form af forretningsmæssig værdi. Steffen Löfvall og Claus Nygaard viser dig vejen!

19 Indhold Hos cph:learning kender vi værdien af strategisk forretningsforståelse. Vi rådgiver både offentlige og private virksomheder, hvor forretningen nødvendigvis skal være den centrale driver for valg af problemløsningsmetode. På baggrund af vores rådgivningspraksis - samt tyve års forskningserfaring inden for forretningsstrategi, organisationsteori og ledelsesteori har vi udviklet et 4-dages aktionslæringsbaseret kursus, hvor du får konkrete værktøjer til at skabe forretningsmæssig værdi for din virksomhed. Værktøjer, der kan hjælpe dig med at: Forstå kerneelementerne i din virksomheds forretning i forhold til organisationen; konkurrerende teknologier og produkter/services markedet. Videreudvikle virksomhedens forretning på strategisk niveau. Udvikle konkrete implementeringsplaner for nye strategiske tiltag, der skaber forretningsmæssig værdi for din virksomhed. Med udgangspunkt i 15 relevante strategiske værktøjer får du konkret træning i at skabe værdi for din virksomhed. Du trænes i at arbejde strategisk værdiskabende på tre områder: Analyse og udvikling af virksomhedens produkt/service, teknologi og marked. Formulering af løsninger på virksomhedens strategiske udfordringer i relation til produkt/service, teknologi og marked. Udarbejdelse af konkrete og prioriterede implementeringsplaner, som bringer dig fra analyse til implementeret løsning. Dit udbytte Forskningsbaseret viden om: Hvordan virksomheder driver forretning. Hvordan forretningsmulighederne bedst analyseres. Hvordan løsninger formuleres. Hvordan forretningsmæssige løsninger implementeres. Værktøjer til at: Analysere din virksomheds produkt, teknologi, marked og organisation. Formulere legitime og acceptable løsningsforslag for din virksomhed. Udarbejde realistiske og prioriterede implementeringsplaner for virksomhedens forretningsmæssige udvikling. Mere info om kurset Se kursusdatoer, kursussted og kursuspris online på Om Steffen og Claus Claus Nygaard er professor, ph.d. og direktør for cph:learning. Han har i mere end 20 år forsket og undervist i strategi, organisation og ledelse. Steffen Löfvall er ph.d. og chefkonsulent hos cph:learning. Han har i næsten 20 år forsket og undervist i strategi, organisation og ledelse.

20 Kursusplan Kursusdag 1: Analyseværktøjer Wicked Problem-analyse. Boston Vækstmatrice-analyse. Five Forces-analyse. SWOT II-analyse. Kraftfeltsanalyse. Kan du benytte dem i praksis, bliver du mere værdifuld som medarbejder, idet du hurtigt kan sætte dig ind i komplekse situationer og skabe klarhed over det eksisterende datagrundlag eller manglen på samme. Samtidig vil du lære hurtigt at søge relevante data forud for virksomhedens forretningsmæssige beslutninger. Kursusdag 2: Formuleringsværktøjer Strategisk målformulering. Strategisk forandringskommunikation. Scenariebeskrivelser. Strategikort. Business Model Canvas. Kan du benytte dem i praksis, bliver du mere værdifuld som medarbejder, idet du vil være i stand til at formulere forretningsmæssig værdiskabelse, så det forstås i virksomheden og blandt interessenterne. Kursusdag 3: Implementeringsværktøjer Strategisk ændringsledelse. Strategisk legitimitetsskabelse. Strategisk værdiskabelse. Strategisk interessentinvolvering. Strategisk Roadmapping. Kan du benytte dem i praksis, bliver du mere værdifuld som medarbejder, idet du vil være i stand til at planlægge en implementeringsplan for den forretningsmæssige værdiskabelse, så den går fra en skrivebordsløsning til en løsning på operationelt niveau.

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Aktionslæring på dansk grund Den korte version

Aktionslæring på dansk grund Den korte version Benedicte Madsen, November 2012 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tlf. = mobil: 8612 6260, e-mail: benedic@psy.au.dk Konference om aktionslæring 8.-9. November 2012 i Århus Aktionslæring på dansk

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Rambøll Management Consulting Attractor

Rambøll Management Consulting Attractor Maj Britt Andreasen, Thomas Bonderup, Finn Borch, Thomas Gerstrøm, Per Møller Janniche, Dorthe Jensen, Trille Frodelund Lykke, Søren Moldrup, Asbjørn Molly, Hanne Vibeke Moltke, Kim Martin Nielsen og Pernille

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter Pathfinder intensive en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter 2 // Pathfinder INTENSIVE Få et kraftfuldt indspark til dit projekt, din karriere eller din personlige udvikling. Deltag

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Succesfuld Strategiimplementering

Succesfuld Strategiimplementering Succesfuld Strategiimplementering HD-arrangement, CBS 7. oktober 2014 Claus Nygaard Professor, Ph.d i Economics and Business Administration cand.merc. Strategi, Organisation og Ledelse e-mail: cn.mpp@cbs.dk

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Af Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Januar 2014 Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 V. Martin Finderup Andersen, Adjunkt University College Nordjylland, Act2Learn, Pædagogik Læreruddannet, Diplom i Ledelse og Master i Ledelses-

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d.

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d. DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014 Per Krull, ph.d. IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 01 Baggrund og behov Med et ønske om at hjælpe flere nyuddannede

Læs mere