DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977"

Transkript

1 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

2 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010

3 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe på 500 BRT og derunder side 19 Handelsskibe over 500 BRT Fiskeskibe Skibe, hvis BRT i Danmarks Skibsliste er anført med to tal, er i statistikken opført under største tal. Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne 517.

4 FØLGENDE FORKORTELSER ANVENDES: D. = Dampskib Fy. = Fyrskib M. = Motorskib Hvalf. = Hvalfanger S. = Sejlskib Is. = Isbryder SM = Sejlskib med hjælpemotor Kr. = Kran Lgt. = Lægter Lf. = Lystfartøj Bgs. = Bugserskib Lst. = Lastskib Bj. = Bjærgningsskib Pa. = Skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer Bjkr. = Bjærgningskran Bjlgt. = Bjærgningslægter Patr. = Patruljefartøj Ff. = Fiskefartøj Pont. = Ponton Fg. = Færge Sdp. = Sandpumper Fry. = Skib, hvis hovedlastrum Tk. = Tankskib er indrettet som kølelastrum Ud. = Uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på 500 BRT og derunder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 37. Summen af tallene i kolonnerne 37 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2). ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 5

6 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe over 500 BRT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Semlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 37. Summen af tallene i kolonnerne 37 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2). ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 6

7 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samletantal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret; Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 37. Summen af tallene i kolonnerne 37 er derfor ikke lig med det samlede antal ulykker (kolonne 2). ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 7

8 HANDELSSKIBE PĂ 500 BRT OG DERUNDER I 59 tilfælde er handelsskibe på 500 BRT og derunder blevet ramt af en søulykke. I 4 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Tåge og strøm var de almindeligste årsager i de 8 søulykkestilfælde opført under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag". 10 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag", og blandt disse er vanskelige besejlingsforhold og strømsvigt ofte forekommende. er henført under denne årsag skyldes i de fleste tilfælde fejl begået i det andet skib. Af de 20 tilfælde henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves uforsigtig navigering, direkte fejlnavigering og vagthavende faldet i søvn eller forladt sin post. I 9 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. I de fleste af disse skyldes dette manglende søforklaring fra et udenlandsk skib. Den 31. december 1976 var der registreret 878 danske handelsskibe mellem BRT. 8

9 HANDELSSKIBE PĂ 500 BRT OG DERUNDER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage, påsejling Kæntring Sprunget læk 1 Maskinhavari 1 Andet havari Brand, eksplosion 1 Forsvundet I alt

10 HANDELSSKI BE OVER 500 BRT I 20 tilfælde er handelsskibe over 500 BRT blevet ramt af en søulykke. 5 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" såsom grundstødning på ukendt skær eller ved bugsering i gravet rende. De under "Anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes bl.a. forhold som fejlnavigering, mangelfuld navigering og fejlbetjening af selvstyreanlæg. At 4 sager rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Den 31. december 1976 var der registreret 421 danske handelsskibe over 500 BRT. 10

11 HANDELSSKI BE OVER 500 BRT SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvnin g Anden fejl eller forsommelse Uopklaret , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskin havari Andet havari Brand, eksplosion 1 1 Forsvundet I alt Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage 11

12 FISKESKI BE I 104 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 16 tilfælde er skibet forlist. Et væsentligt antal af de 24 under "Anden besætningen utilregnelig årsag" nævnte søulykker er kollisioner, hvoraf mange skyldes fejl begået i det andet skib, mens et mindre antal skyldes svigtende omstyring. Af de 27 ulykker henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering eller manøvrering, mangelfuld udkig, vagthavende faldet i søvn og spirituspåvirkning. At 34 ulykker rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvor søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Den 31. december 1976 var der registreret 1844 danske fiskeskibe på 20 BRT og derover. 12

13 FISKESKI BE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage, påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 1 Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet I alt

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1976 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe på 500 BRT og derunder Handelsskibe over 500 BRT Fiskeskibe Ialt: 40 (35) 32 (35) 17 (10) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord. Blandt ulykkestilfælde opført under "Andet arbejde" og "Anden årsag" kan nævnes fald fra stilling og barn i klemme i vandtæt dør.

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKI BE PĂ 500 BRT OG DERUNDER Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne, påsejling 1 4 Kæntring 1 1 Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 4 4 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler Antal Tilskadekomne Arbejde med fortøjninger 1 1 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 4 4 Andet arbejde Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE OVER 500 BRT Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 4 4 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger 1 1 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 2 2 Andet arbejde 1 1 Anden årsag 3 3 I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 FISKESKI BE Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne, påsejling 1 1 Kæntring Skibet forlist eller forsvundet 1 4 Antal Tilskadekomne Brand, eksplosion 1 3 Andet havari Overbordfald 5 5 Forgiftninger, ætsninger og lignende 2 3 Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum 1 1 Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag 2 2 I alt

18

19 H A N D E L S S K I B E P Å B R T O G D E R U N D E R

20 Byggear A.FABRICIUS Marstal Rønne Horsens Skærver Kattegat 10.april Assens 23.april Taget fejl af vragafmærkning. Påsejlet vrag. AQUAMARINE Eitheim Vesterås Zink Mälaren 8.oktober Vejle 18.oktober Lods påvirkede styrepind ved uheld. BARDIC PRINCE Porto Torres Antwerpen Plastickugler Scheldefloden 29.februar Kollideret med M/S HOLLYWOOD af London. fra H. foreligger ikke. BONAVISTA Rungsted SM.Pa Rungsted Sundet 5.marts Fejlnavigering. BONAVISTA Rungsted SM.Pa Anholt havn Grenå Påsejling Anholt havn 13.juni Vejle 29.juni Beskadiget 3 lystfartøjer under ukontrollabel havnemanøvre. C.HERUP Marstal Leixoes Ondarroa Tørnet mole Ondarroa havn 18.januar Bilbao 27.januar Vanskelige besejlingsforhold. 20

21 COSTAS Rotterdam Goole Sojabønner 5.marts Fredericia 11.marts Mangelfuld navigering. DANIA Arhus Oxelösund Bremen Jernplader 2.februar Ålborg 6.februar Mangelfuld navigering. EGENÆS Egernsund Fakse Ladeplads Rudkøbing Kalk Rudkøbing Løb 31.august Uforsigtig navigering. ELLY FREM Erith Rapsfrø Limfjorden 5. September Odense 21.September Taget fejl af afmærkningen. ELSE Pumpeplads Ballast 23juni 29.juni Overtrædelse af reglerne for sejlads i tåge. Kollideret i tape med LIDA NIELSEN af. ERIK BOYE Marstal Anzio Avonmouth Foderstoffer Middelhavet 28.marts Vagthavende faldet i søvn. 21

22 ERIK JØRS Marstal Liverpool Bilbao Stykgods Grundstadning Det irske Hav 16.december Føreren sov på vagten. FALKEN Frederikshavn S Sprunget laek Frederikshavn havn 23.juli Frederikshavn 3.august Sunket ved kaj som følge af lækage i bund en. Arsag til lækagen ukendt. FINHVAL God thåb S Sarfánguaq Holsteinsborg Holsteinsborg havn 10.September Holsteinsborg 20.September Vanskeligheder med omstyringen. Påsejlet Ff. NIISA, som var fortajet langs kaj. FIONIA Odense Elnesvågen Irvine Marmor Atlanterhavet 11.juli Odense 4.august Vagthavende forladt broen uden at være afløst. GLACIA Tórshavn Gloucester Fryselast Havari Atlanterhavet 3.januar Tórshavn 5.januar Vejrforholdene. Havari pa dækshus i dårligt vejr. Søgt nadhavn. IDANY Kalundborg S Holbæk Odense Hvede Odense Fjord 29.januar Kalundborg 24.februar Farvandsafmærkningen ikke på. plads. 22

23 Byggear IKIUT Godthåb SM.Lægebåd Qorqut Godthåb Storøen 20.november Godthåb 30.november Vagthavende forladt styrehuset for at påfylde olie i maskinrummet. INGRID FREM Peel Scheveningen Sild i tønder Kæntring Atlanterhavet 12.oktober 15.oktober Forskydning af ladning som følge af sammenpresning af plastictønder. Forlist. JUTO Marstal Rønne Horsens Skærver Kattegat 10.april Ærøskøbing 26.april Påsejlet vrag, som ikke var indført i søkort. KAMINA Ålborg S Sakskøbing Kolberg Kæntring 28.oktober Ålborg 18.november For ringe stabilitet. Forlist. KAREN FREM Odda Rotterdam Zinkbarrer Hardangerfjorden 14.juli Rotterdam 23.juli Selvstyresvigt. KRISTINA COAST Næstved Ålborg Lagos Mælkepulver Den engelske Kanal 9.oktober Næstved 21.oktober Sagen ikke afsluttet. Forlist. 23

24 Bemaerkninger KROSSTINDUR Tórshavn Klakksvik Bordoyarnes 8.januar Tórshavn 9.januar Vagthavende sov. LI DA NIELSEN M.Sdp Pumpeplads Sand 23juni 29.juni Overtrædelse af reglerne for sejlads i tåge. Kollideret i tåge med Sdp. ELSE af. LONELIL Welles Thyborøn Ballast Thyborøn havn 5.September 13.September Kollideret med Ff. PISCATOR af. Manglende omhu ved navigeringen i P. LOTTE DANIA Faro Skagen Kreaturfoder Skagerrak 3.november Skagen 4.november Kollideret med norsk M.Fg. BORGEN. fra B. foreligger ikke. LYN Alborg Cement s havn 28.januar Ålborg 17.februar Misforstået hinandens manøvrer. Kollideret med M/S SKRÆP af. LYN Ålborg S Køge Fredericia Hvede Sjællands Rev 8.oktober Ålborg 14.oktober Føreren ikke, som beordret, varskoet ved anduvning af Sjællands Rev. 24

25 Byggeør LYRAKIS Frederikshavn Lübeck Salt Østersøen 8.marts Frederikshavn 12.marts Kollideret med M.Fg. PETER PAN af Lübeck. fra P.P. foreligger ikke. LØVENØRN M.Fyrinspektionsskib På vagertur Kasserodde Flak 19.maj Fredericia 20.maj Påsejlet Ff. REILA af Fredericia, der lå fortøjet ved vager. MALIK Godthåb M.Redningsog politikutter I havn Påsejling Sukkertoppen havn 29.april Sukkertoppen 15.oktober Påsejlet af trawler MANITSOK af Godthåb. MALIK Godthåb M.Redningsog politikutter Ikamiut Sukkertoppen Ud for Sukkertoppen 23.august Sukkertoppen 15.oktober Svigtende koblingstryk i forbindelse med dårligt vejr. MESTER Nykøbing Fl M.Bgs Gedser Gedser Rev Bugserulykke Gedser Rev 2.december Nykøbing Fl 7.december Trukket ned af STENA NORMAN DICA under bjærgningsmanøvrer. 1 omkommet. 25

26 MJØLNER Åbenrå M.Bgs Århus Malmön Kattegat 13.oktober Århus 18.oktober Uopklaret. Påsejlet af Bgs. BOHUS af Uddevalla. fra B. foreligger ikke. NAUJA Godthåb Sm.Lst Prins Christians Sund Reykjavik Ballast Havari Atlanterhavet 6.august Reykjavik 10.august Ramt af forkert sø. NAVIGATOR M.Øvelsesskib Svendborg Svendborg Sund 15.marts Svendborg 29.marts Kollideret med M/S ANNELIES af Glückstadt. fra A. foreligger ikke. NETSIDEN Godthåb Narssalik 26.februar Frederikshåb 3.marts Grundstødt på ikkekortlagt skær. NINA JUNIOR Pointe á Pierre Santo Domingo Olieprodukter Tørnet mole Santo Domingo red 27.juni Santo Domingo l.juli Manglende fyrbelysning. Tørnet mole under indsejling i havn. NUKIK Godthåb M.Redningsog politikutter Havari Julianehåb red 7.april Julianehåb 12.april Vejrforholdene. Drevet for ankret, hvorved agterfortøjningerne beskadigede ligeledes fortøjet M.Pa. POLARSTAR II. 26

27 PHØNIX Peel Kolobrzeg Sild sforskydning Little Minch 6.januar Køge 19.februar Vejrforholdene. Kraftig slagside som følge af ladningshavari. PILOT II Kalundborg Lodsbåd Kalundborg StoreBælt Kalundborg Fjord 18.november Kalundborg 23.november Misforstået hinandens manøvrer. Kollideret med Ff. VICK HØYER af Kalundborg. POLARSTAR II Godthåb M.Pa Havari Julianehåb red 7.april Julianehåb 12.april Vejrforholdene. Skade på gelænder forårsaget af ligeledes fortøjet M/S NU NIK, s fortøjninger. REGITZE THOLSTRUP St.Helier St.Sampson Den engelske Kanal 24.december Kollideret med britisk M/S HERM TRIDENT. fra H.T. foreligger ikke. RIKKE STEEN Assens Cagliari Weston Point Atlanterhavet 18.august 15.februar Kollideret i tåge med Ff. DULCINHA af Aveiro. fra D. foreligger ikke. RÓKUR Tórshavn Newhaven Lagos Stykgods Brand Atlanterhavet 14.oktober Las Palmas 23.oktober Selvantændelse i en dellast Hydrogen Peroxide. Brand opstået i forreste lastrum. 27

28 SANASSOK Godthåb M. Godthåb Fiskenæsset Indenskærsruten 27.maj Godthåb 7.juli Unøjagtig navigering. Ramte et skær. SIVAL Ålborg Malmö Wismar Ballast Østersøen 21.september SKRÆP s havn 28.januar Misforstået hinandens manøvrer. Kollideret med K/S LYN af Ålborg. STELLA MOJAC M.Bgs Søby Kæntring Østersøen 21.november 23.november Uopklaret. Sunket under bugsering af slæbebåden SCHLEPPER. STENA Hvidovre M.Sdp Køge Sten Kalvebodløbet 6.april Vanskelige besejlingsforhold. SVEND Odense M.Bgs I havn Havari s havn 21.august Sten i klemme mellem skrue og rordyse. 28

29 SØKONGEN Godthåb Kangamiut Sukkertoppen Grønlands V.kyst 2.april Sukkertoppen 13.april Skibet presset på grund ved isgang. TATERAK Godthåb M.Pa Nanortalik Augpilagtoq Maskinhavari Grønlands V.kyst 11.august Julianehåb 13.august Defekt leje. Maskinhavari. TRINE Ålborg S Århus Rønne Salt Øresund 13.november Køge 15.november Kollideret i tåge med M/S PSTROWSKI af Stettin. fra P. foreligger ikke. ULLALIS Rudkøbing S Isefjord 23.oktober Kollideret i sejlrenden ved Kulhuse med Lf., som sank. URD Kalundborg M.Bgs Nakskov Lindøværftet Kattegat 20.februar Mangelfuld navigering. VIVIAN THERE SA Ringkøbing M.Tk Gulf oliehavn Benzin Påsejling Storstrømmen 11.maj Fredericia 12.maj Uforsigtig navigering. Påsejlet Storestrømsbroen. 29

30

31 H A N D E L S S K I B E O V E R B R T

32 BAMSA DAN M.Lst Grønnedal Tørnet mole Grønnedal havn 8.marts Ålborg 16.marts Fejl i KaMeWaanlæg. BASRA M.Lst Amsterdam Singapore Middelhavet 3.maj 24.august Mangelfuld udkig. Kollideret med M/S BORNRIF af Napoli. fra B. foreligger ikke. CASUARINA M.Lst Seattle Tamano USA.s V.kyst 23.juni Vancouver 5.juli Grundberøring under bugsering i gravet rende. GELTING Fåborg M.Pa Gelting Fåborg Passagerer Pøls Rev 8.oktober Fredericia 13.oktober Fejlbetjening af selvstyre anlæg. GRETE MÆRSK Dragør M.Tk Honolulu Singapore Ballast Suluhavet 1.februar JUNIOR LILO M.Lst Hongkong Det sydkine siske Hav 16.februar Tåge. Kollideret med kinesisk fi skejunke. 32

33 JUNIOR LILO M.Lst Påsejling Keelung, Taiwan 28.marts Hongkong 14.april Påsejlet til ankers af M/S FINE FRUIT af Singapore. JYTTE SKOU M.Lst Salvador New York Stykgods 12.december Salvador 12.december Grundstødt under udsejling fra Salvador. JYTTE STEEN Assens M.Lst Abidjan Houston Kaffe Brand Atlanterhavet 13.august Las Palmas 27.august Brand opstået i maskinrum. KASPAR SIF M.Lst Trondheim Sharpness Jordnødder St.George s Channel 5.december Bristol 16.december Sagen ikke afsluttet. KNUDSHOVED Korsør M.Pa.Fg Puttgarden Rødby Passagerer Rødby havn 12. september Rødby 17.september Grundstødt som følge af strømsvigt. LITA BEWA M.Lst Hamburg Helsingfors Cement og stykgods Den finske Bugt 6.februar Helsingfors 12.februar Vanskelige besejlingsforhold på grund af is. 33

34 LITA BEWA M.Lst Abu Dhabi Basra Ballast Den persiske Golf 8.april Kollideret med græsk IKAROS. fra I. foreligger ikke. METTE BEWA Helsingør M.Lst Helsingfors Forhaling Ballast Helsingfors red 7.maj Svendborg 24.maj Mangelfuld navigering. NINA LÖNBORG M.Lst Odda Leningrad Zink Nordre Røse 12.juli 24.august Mangelfuld navigering. OLAU WEST Ribe M.Pa.Fg St.Malo Portsmouth Passagerer St.Malo 7.august Rotterdam 17.august Vanskelige besejlingsforhold. Grundstødt under havnemanøvre. PRINS HENRIK Korsør M.Pa Korsør Nyborg StoreBælt 16.april Korsør 4. maj Strømsætning i forbindelse med afventen af passerende færge efter svajemanøvre. SARGODHA M.Lst Århus Hamburg Kielerkanalen 6.juli Hamburg 9.juli Kollideret med M/S SCHLEI af Flensburg. fra S. foreligger ikke. 34

35 THALA DAN M.Pa Hobart Dumont d Urville Ekspeditionsud styr SydIshavet 12.december Melbourne 24.marts 1977 Grundstødt på ukendt skær i SydIshavet. WINSTON GHUR CHILL M.Pa Harwich Brand 14.december 20.december Brand på vogndæk. Påsat af besætningsmedlem. 35

36

37 F I S K E S K I B E

38 ALICE SNE BANG Strandby SM.Ff Strandby Kattegat 1.april Frederikshavn 13. og 23. april Sejlads mod sejlretningen i den S.gående rute i trafik separeringsområdet. Kollideret med Ff. SKAWBOEN af Skagen. AMALIE M Kaersut SM.Ff. På fiskeri Forsvundet Diskobugten Ca. 13.decem ber Uopklaret. Forlist. 4 omkommet. AMAZONE M.Ff På fiskeri Brand Skagerrak 15.juli 21.juli Uopklaret. Aptering udbrændt. ANEMONE SM.Ff Grimsby Påsejling 7.juli 27.juli Påsejlet til ankers af hol landsk trawler MAARTEN CORNE LIA. fra M.C. foreligger ikke. Forlist. 1 omkommet. ANETTE JOHAN NESEN SM.Ff På fiskeri Sprunget læk 18.februar 24.februar Uopklaret. Forlist. 38

39 ANETTEMICHA EL Struer SM.Ff Thyborøn Havari Thyborøn Ka nal 26.juni Maskinen løb løbsk. ANKER M.Ff I havn Kirkwall havn 2. september 24.september Fortøjninger kastet uden be sætningens vidende. Påsejlet britisk Ff. GIRL LINDA. ANNIE Ff marts Hjørring 10.maj Rorgængeren uopmærksom. Kollideret med Ff. CONNIE ME RETHE af. BEN HUR SM.Ff På fiskeri Påsejling 26.september 15.november Påsejlet til ankers af tysk trawler BX 754. fra BX 754 foreligger ikke. BODANES Tdrshavn M.Ff I havn Tdrshavn havn 28.februar Omstyringssvigt. Påsejlet ved kaj af Ff. KRÚN BORG af Tórshavn. BODØ Gilleleje SM.Ff Forhaling i Gil leleje havn Gilleleje havn 22.september Helsinge 13. og 25. ok tober Manglende agtpågivenhed fra førerens side. Påsejlede Ff. GRETHE GILBJERG af Gilleleje. 39

40 BOUNTY Torsminde Ff. CARL EGEDE Godthåb M.Ff Torsminde Indsejlingen til Torsmin de 2.april Sukkertoppen 6.februar Sukkertoppen 16.februar Strømsætning og tilsanding. Under havnemanøvre påsejlet Ff. LEITHE SENIOR af Godthåb. CITHA K.Ff Forlis 14.august 17.august Uopklaret. CONNIE MERE THE Ff marts Hjørring 10.maj Rorgængeren uopmærksom. Kollideret med Ff. ANNIE af. CYRANO SM.Ff februar 1.april Kollideret med britisk mine stryger. fra mi nestrygeren foreligger ikke. DANLISE K.Ff På fiskeri 10.november 16.december Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. PENTA af. 40

41 DAN THOMAS Hanstholm SM.Ff Brand Østersøen 1.maj Neksø 5.maj Fejl i det elektriske system. Brand i maskinrum. DOPEVA SM.Ff Brand 30.oktober 8.november Uopklaret. Brand i maskinrum. Forlist. ELIN SKJOLD M.Ff juni 14.juli Mangelfuld udkig. Kollideret med ukendt skib. ELLA BREINER SM.Ff På. fiskeri 12.juni 15.juli Mangelfuld udkig. Påsejlet til ankers af Ff. ANNA HELENE af. Forlist. ELLEN PEDER SEN M.Ff Skagerrak 7.juli 15.juli Kollideret med ukendt tank skib. ELSE RUD SM.Ff september 4.oktober Fejlmanøvre. Kollideret med Ff. LARS MIKA EL af. Forlist. 41

42 FIONA Korsør SM.Ff. Korsør StoreBælt 4.juni Kollideret med ZIEMIALUBEL SKA af Stettin. fra Z.L. foreligger ikke. FRAM Nanortalik Ff. 25 Sprunget læk Grønland 7.april Nanortalik 9.april Trukket ned under bugsering i isfyldt farvand. FROYUR Oyndarfjørd M.Ff Skala Slættanestan ga 27.november Vagthavende styrmand faldet i søvn. GRETHE GIL BJERG Gilleleje SM.Ff Gilleleje Påsejling Gilleleje havn 22.september Helsinge 13. og 25. ok tober Manglende agtpågivenhed fra føreren af det andet skib. Påsejlet af Ff. BODØ af Gil leleje. HANSIS Frederikshavn M.Ff Hanstholm Tørnet mole Hanstholm havn 24.maj Mistede styring ved undvige manøvre. Påsejlet kaj. HAVALDAN Saltangará M.Ff På. fiskeri Kæntring Atlanterhavet 23.oktober Tórshavn 2.november Forlist som følge af indtræn gende vand. 42

43 H. BØRSMOSE Hjerting SM.Ff På fiskeri Påsejling 14.juni 28.juni Påsejlet af hollandsk trawler URSULA MAJOR. fra U.M. foreligger ikke. HELLEDORTE Agersø Ff Brand Agersø 13.januar Brand opstået i forbindelse med overophedning af olieovn. HELLEINGRID SM.Ff Neksø Østersøen 17.februar Rønne 19.februar Manglende omhu ved navigerin gen. HJELLEN Hanstholm SM.Ff På fiskeri Brand 5.august Løs elledning mod udstødsrør. H.MATHIASEN Vejle SM.Ff Kalvsund Frederikshavn Göteborg Skärgård 29.oktober Vejle 16.december Lommelampe med magnetophæng placeret ved kompasset. INGER SAND M.Ff Brand 4.marts Defekt ellandtilslutnings kabel. Brand på dækket. 43

44 JENS GEISLER Jakobshavn Ff Påsejling Christianshåb 10.juli Føreren spirituspåvirket. Påsejlet fortøjet Ff. under havnemanøvre. J.K. NØRGAARD Thyborøn SM.Ff På fiskeri Brand 5.juni Maskinrumsbrand formentlig opstået som følge af fejl i elinstallation. JOHNNY JOAN Torsminde Ff. 20 På fiskeri Påsejling 18.juli Torsminde 30.juli Påsejlet til ankers af Ff. ERICA af Cuxhaven. Søforkla ring fra E. foreligger ikke. JONAS Ff. 3 s havn Havari Øresund 31.juli Styrehus uforsvarligt befæ stet. 2 mand skyllet over bord med styrehus. 1 omkommet. JUANITA SM.Ff Øresund 5.marts 11.marts Manglende omhu ved navigerin gen. JUANITA SM.Ff Brand 13.juli 21.juli Løs luftskrue i brændsels oliefilter. Maskinrumsbrand. 44

45 JYTTE ENGHOLM Hanstholm SM.Ff Hanstholm havn Påsejling Hanstholm 12.november Fejlbetjening af manøvregrej. Påsejlet kaj. KAREN MARIE SM.Ff Falsterbokanalen Påsejling Falsterboka nalen 4.april 27.april Påsejlet uafmærket cementpil le ved anløb af Falsterboka nalen. KINGSTON Vesterø,Læsø SM.Ff Brand Østerby havn 19.marts Uopklaret. Brand opstået i lukaf ved ildovns aftræksrørs gennem føring. KISSER SM.Ff Børsmose Strand 26.marts 8.april Tåge. KORNBÆK Skagen M.Ff På fiskeri Sundet 11.marts Frederikshavn 23.marts Kollideret med vesttysk coa ster. fra coa steren foreligger ikke. KRÚNBORG Tórshavn M.Ff I havn Tórshavn havn 28.februar Omstyringssvigt. Påsejlet Ff. BODANES. 45

46 LARS MIKAEL SM.Ff På fiskeri 29.september Esbj erg 4.oktober Kollideret med Ff. ELSE RUD af på grund af fejl manøvre fra E.R.s side. LEIKUR Tórshavn M.Ff Maskinhavari Godthåb havn 27.februar Tórshavn 18.marts Revner i cylindrene. LEITHE SENIOR Godthåb M.Ff Sukkertoppen 6.februar Påsejlet af Ff. CARL EGEDE af Godthåb, mens L.S. lå for tøjet ved kaj. LEITHE SENIOR Godthåb M.Ff Godhavn Grønlands V.kyst 3.december Godhavn 5.december Vagthavende faldet i søvn. på skær. LISE HANSEN Bruserup Ff Gedser Gedser havn 6.juli Kollideret med tysk Lf. ROSI 3. LISSY BJERRE GAARD Hanstholm SM.Ff På fiskeri Brand 28.april Thisted 5.maj Brand opstået i maskinrummet. Forlist. 46

47 MAI Saltangará M.Ff Midvaag SkaaleFjord Hestø 7.april Strømsvigt, hvorved selvsty reren faldt ud. MANDALAY Grenå SM.Ff Brand Grenå 13.januar Overophedet olieovn. Brand opstået i lukaf. MANITSOK Godthåb M.Pf Sukkertoppen Isskader Davisstrædet 3.april Sukkertoppen 20.april Fastskruet i isen under und sætningsaktion. MANITSOK Godthåb M.Ff Sukkertoppen Sukkertoppen havn 29.april Påsejlet politikutter MALIK af Godthåb under havnemanøvre. METTE Frederikshavn SM.Ff På fiskeri 16.februar Påsejlet af britisk Ubåd ORACLE. fra O. foreligger ikke. MONACO SM.Ff På fiskeri 30.juni 22.juli Påsejlet under opankring af M/S SIEGERLAND af Hamburg. fra S. forelig ger ikke. 47

48 MONA MARIE Skagen SK.Ff Falkenberg Brand Kattegat 29.februar Frederikshavn 9.marts Tændpatron faldet ned gennem lem til afspærringsventiler for brændselsolie. MORGUNRODIN Klakksvík Ff Klakksvík Færøerne 10.november Klakksvík 11.november Rorkæden sprængt under drej. Forlist. NIELSHELLE M.Ff På fiskeri 30.maj 15.juli Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. PONDUS af Hanstholm. NIISA Holsteinsborg Ff I havn Påsejling Holsteinsborg havn 10.september Holsteinsborg 20.september Påsejlet af Sm. FINHVAL af Godthåb i Holsteinsborg havn. NIM Tvøroyri M.Ff Fuglafjørd Tvøroyri Påsejling Lille Dimon 29.august Tvøroyri 31.august Mangelfuld navigering. NINA LISBETH M.Ff Skallerup 4.januar 20.januar Vejrforholdene. Fartøjet forladt og senere strandet. 48

49 OLE NIELSEN Skagen M.Ff Skagen Skagerrak 24.juni Frederikshavn 14.juli Kollideret med norsk Ff. DYRØY. fra D. foreligger ikke. OLGA BOEL M.Ff Skudesnæs havn Påsejling Skudesnæs havn 24.april 13.maj Svigtende omstyring. Påsejlede norsk Ff. TRAAL, som lå ved kaj. OLYMPIA SM.Ff På fiskeri Brand 15.september 7.oktober Brand i maskinrum. Forlist. PANDALUS Skagen SM.Ff Skagen Lækage Kattegat 23.marts Beskadiget kalfatring. PENTA M.Ff På fiskeri 10.november Hjørring 19.november Mangelfuld udkig i det påsej lende skib. Påsejlet af DANLISE af Es bjerg. P.HUNDEBØLL M.Ff På fiskeri Kæntring 1.november 5.november Kæntret under bjærgning af trawl. 49

50 PISGATOR SM.Ff Thyborøn Grenå Thyborøn havn 5.september 13.september Manglende omhu ved navigerin gen. Kollideret med M/S LONELIL af. Forlist. PLATESSA Skagen Ff Skagen Grenen 3.januar Skagen 13.januar Vejrforholdene. Forlist efter stranding. PLUTO Skagen SM.Ff Skagen Kattegat 13.august Skagen 19.august Uopklaret. Kollideret med indisk KIRALI. fra K. forelig ger ikke. POBIEBANK Hanstholm SM.Ff Hanstholm Brand Skagerrak 21.september Thisted 22.september Uopklaret. Brand opstået i maskinrum. Forlist. POLYZENA M.Ff Brand På bedding i 20.marts Uopklaret. Apteringsbrand under værfts ophold. PONDUS Hanstholm M.Ff På fiskeri 30.maj Thisted l.juni Mangelfuld udkig i det andet skib. Kollideret med Ff. NIELS HELLE af. 50

51 RAGNA Mellerup Ff Påsejling Randers Fjord 10.marts Påsejlet drivtømmer. REILA Fredericia Ff. På fiskeri Kasserodde Flak 19.maj Fredericia 20.maj Fortøjet til vager påsejlet af LØVENØRN af. Sunket, men bjærget af L. kort efter. ROSHAGE Hanstholm M.Ff På fiskeri Brand 24.marts Thisted 6.april Uopklaret. Brand opstået i maskinrum. RUTH KRYGER Hjerting SM.Ff På fiskeri Brand 14.juni 8.juli Brand i maskinrum. Forlist. SANNA Tórshavn SM.Ff Tórshavn Eksplosion Atlanterhavet 17.marts Fejlinstallation af gasapparat. SILJA MARTINE M.Ff Hull Humberfloden 30.juni 29.juli med trawler CLARK WOOD af Aberdeen. fra C. foreligger ikke. 51

52 SILVERFJORD M.Ff maj 31.maj Kollideret med M/S RAFTO af Bergen. fra R. foreligger ikke. SIMMELHOLM M.Ff På fiskeri Påsejling 9.august 26.august Påsejlet til ankers af trawler Z.600 af Zeebriigge. fra Z.600 foreligger ikke. SKAGKLIT Skagen SM.Ff Skagen Falsterbokanalen 25.februar Skagen 18.marts Lavvande. SKARDHAMAR Skopun SM.Ff Påsejling Tórshavn 3.februar Påsejlet af Ff. ÆGIR, medens S. lå ved kaj. SKAWBOEN Skagen M.Ff Skagen Sundet 1.april Frederikshavn 13.april Kollideret med Ff. ALICE SNE BANG af Strandby, der sejlede mod sejlretningen i det trafikseparerede område. SOFIE Sukkertoppen Ff Sukkertoppen Havari Grønlands V.kyst 3.januar Sukkertoppen 18.november Fastklemt i pakis, hvorved stævn, klædning og køl beskadigedes. 52

53 SUSANNE JETTE Hanstholm SM.Ff Neksø Østersøen 11.april Rønne 13.april Kollideret med østtysk Ff. BARENTSSEE. fra B. foreligger ikke. SZIZON Gilleleje SM.Ff Forhaling i Gilleleje Påsejling Gilleleje 10.j anuar Kraftig snefog. SØLADOING SM.Ff Sprunget læk 15.april 3.maj, 1. og 11.oktober Fri søforbindelse gennem sonarrør til forepeak. Forlist. TRILLE REDTZ Hvide Sande SM.Ff Sprunget læk 11.september 15.september Utæt forbindelse ved søventil. TRIO M.Ff Brand havn 21.maj Fejl i elinstallation. Apteringsbrand. VERA SØGAARD Øster Hurup Ff Grenå Kattegat 28.januar Grenå 4. og 23. februar Tåge. Kollideret med svensk EUROPA FÆRGEN I. 53

54 VERTRAUEN SM.Ff Sprunget læk 25.marts 5.april Sprunget læk. Forlist. VIBEKE NIEL SEN Skagen M.Ff Skagen Skagerrak 31.marts Frederikshavn 8.april Kollideret med Ff. MARION af Smögan. fra M. foreligger ikke. VICK. HØYER Kalundborg Ff Kalundborg Kalundborg Fjord 18.november Kalundborg 23.november Misforstået hinandens manøvrer. Kollideret med lodsbåd PILOT II af Kalundborg. VINGA Lemvig SM.Ff På fiskeri Påsejling 27.august Lemvig 6.september Påsejlet til ankers af trawler ERICA af Cuxhaven. VAADHØJ M.Ff Thyborøn Sprunget læk 3.juni 17.juni Sprunget læk. Forlist under bugsering til havn. WELL BANK Skagen Ff På fiskeri Brand Kattegat 17.januar Kortslutning. Brand i maskinrum. 54

55 WIVA Neksø M.Ff Ronehamn Østersøen 13.maj Neksø 5.juli Vanskelige besejlingsforhold i forbindelse med usigtbart vejr. YERSEKE Nykøbing M M.Ff På fiskeri Harre Vig 1.oktober Lavvande. ÆGIR Tórshavn SM.Ff Påsejling Tórshavn 3.februar Fejl ved omstyring. Påsejlet SM. SKARDHAMAR af Skopun, der lå fortøjet ved kaj. 55

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1962 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1963 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1963 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1964 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Klubstandere, alfabetisk ordnet

Klubstandere, alfabetisk ordnet Klubstandere, alfabetisk ordnet Landsforeninger Danmarks Fritidssejler Union Danmarks Tursejlerforening Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Dansk Sejlunion Foreningen til Langturssejladsens Fremme J-klubben

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING HØJVANDSMØBLET DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING Hasløv & Kjærsgaard - om beton i kystzonen Lemvig - byens liv og forudsætninger Højvandsmøblet i brug Processen i Lemvig Højvandsmøblets

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen Rapportering af sejladser foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

101 Højer Bådklub. 103 Ribe Sejlklub. 104 Fanø Sejlklub. 105 Esbjerg Søsport. 106 Varde Sejlklub innlandet. 107 Bork Havn.

101 Højer Bådklub. 103 Ribe Sejlklub. 104 Fanø Sejlklub. 105 Esbjerg Søsport. 106 Varde Sejlklub innlandet. 107 Bork Havn. 101 Højer Bådklub 103 Ribe Sejlklub 104 Fanø Sejlklub 105 Esbjerg Søsport 106 Varde Sejlklub innlandet 107 Bork Havn 108 Stauning Havn 109 Ringkøbing Havn 110 Hvide Sande Bådeklub 111 Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By Sjælland Sø 01-jul 11.00 Furesøbadet Frederiksborgvej 101 Værløse Havn 01-jul 12.00 Blegstrædehagen Kanalvej (v. Holbæk Havn) Holbæk AquaCamp 01-jul 13.30 Fløng Svømmehal, Hedehusene Fløng Byvej 24 Hedehusene

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Kravspecifikation for udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib XVII. Motor: 3 cyl. glødehovedmotor Vølund, årgang 1921, 135 HK

Kravspecifikation for udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib XVII. Motor: 3 cyl. glødehovedmotor Vølund, årgang 1921, 135 HK 1 Kravspecifikation for udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib XVII Formål 1.1 Hoveddimensioner og byggested Skibets type: Motorfyrskib Materialer: Eg Motor: 3 cyl. glødehovedmotor

Læs mere

Bjærgning og bugsering

Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering i isfyldte polarfarvande er nok altid en større udfordring end andre steder på kloden. Her følger to beretninger om dels bjærgning og dels om kombineret bjærgning

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Frederikshavn Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Beliggenhed Kattegat 57 26,1'N 10 32,9'E - kort 123 Indsejlingen og S-lige del

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 24-6-2016 Aalborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011 Beliggenhed Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Tunnelbassinet - fotograferet

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

Kalundborg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Fartbegrænsning. Afmærkning

Kalundborg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Fartbegrænsning. Afmærkning Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2017 Kalundborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Storebælt, Kalundborg Fjord 55 40,6'N 11 05,1'E - kort 145 Anmærkning

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

SØKORTRETTELSER 48. Rettelse nr. / Correction no. 430-442. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 48. Rettelse nr. / Correction no. 430-442. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 10. december 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 430-442 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 430 142

Læs mere

Hareskov Badminton - Klubmesterskaber 2010. Hej alle sammen. Velkommen til årets klubmesterskaber der afholdes i uge 16, 2010.

Hareskov Badminton - Klubmesterskaber 2010. Hej alle sammen. Velkommen til årets klubmesterskaber der afholdes i uge 16, 2010. Hej alle sammen. Velkommen til årets klubmesterskaber der afholdes i uge 16, 2010. Vi starter alle spilledage kl. 19.00 Vær omklædt og klar til at spille kl. 19.00 på dine spilledage. Finalerne spilles

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede:

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede: Rapportering af lodsninger foretages i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1077 af 21. november 2012 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste

Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste BEK nr 453 af 29/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sagsnr. 1208015 Senere ændringer

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

DM-DU Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon ( opdateret sept. 2014)

DM-DU Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon ( opdateret sept. 2014) DM-DU Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon ( opdateret sept. 2014) Klubbens samlede medaljehøst ( tal i parentes er holdmedaljer) Guld Sølv Bronze 32(4) 29(3) 33 (4) TOP 10 Guld Sølv Bronze 1 5 4 3

Læs mere

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet

Læs mere

NOTAT. Ulykker til søs. Dette notat giver overblik over udviklingen i:

NOTAT. Ulykker til søs. Dette notat giver overblik over udviklingen i: NOTAT 25. juni 2015 Vores reference: Sag 2015009851 Ulykker til søs Dette notat giver overblik over udviklingen i: 1. Arbejdsulykker på skibe hjemhørende i Danmark og Grønland 2. Søulykker i danske og

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Godkendte Blå Flag strande 2008

Godkendte Blå Flag strande 2008 Godkendte Blå Flag strande 2008 1 Egense Skanse Aalborg Nordjylland 2 Egholm Strand Aalborg Nordjylland 3 Hesteskoen Strand Aalborg Nordjylland 4 Hou Strand Aalborg Nordjylland 5 Møllestenen (Koldkær Strand)

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bilag 4 Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne.

Læs mere

REDEGØRELSE. Juli 2014

REDEGØRELSE. Juli 2014 REDEGØRELSE Juli 2014 BRYGGEN Arbejdsulykke den 5. april 2014 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid kan

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008.

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008. Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina Kære Lene, Jan og Mads Kære Helle, Per og Aya Kære Kim Kære Edith og Aage Kære Gitte, Benny, Lasse og Alex Kære Lene, Henrik, Thomas og Louise Kære Sonja, Lars, Mette

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

DANSK SØULYKKESSTATISTIK

DANSK SØULYKKESSTATISTIK DANSK SØULYKKESSTATISTIK for og Søfartsstyrelsen December INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion Søulykkernes fordeling efter hændelsestype og skibstype Oversigt over forliste Søulykkernes årsag 0 Menneskelig

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Dänemark. Hans Klüche

Dänemark. Hans Klüche t Hans Klüche Dänemark Entdeckungsreisen im meerumschlungenen Königreich: Von den Dünenstränden der Nordsee zu den Klippen von Bornholm und Møn, vom nördlichen Skagen ins weltstädtische Kopenhagen Skjern

Læs mere