DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984"

Transkript

1 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

2 ISBN Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S.

3 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe under side 19 Handelsskibe på 500 og derover Fiskeskibe Skibe, hvis i Danmarks Skibsliste er anført med to tal, er i statistikken opført under største tal. Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne

4 FORKORTELSER: Bpl. = Boreplatform Fy. = fyrskib D. = dampskib Hvalf. = hvalfanger M. = motorskib Is. = isbryder S. = sejlskib Kr. = kran SM. = sejlskib med hjælpemotor Lf. = lystfartøj Lgt. = lægter Lst. = lastskib Bgs. = bugserskib Pa. = Bj. = bjærgningsskib Skib. der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer Bjkr. = bjærgningskran Patr. = patruljefartøj Bjlgt. = bjærgningslægter Pont. = ponton Pf. = fiskefartøj Sdp. = sandpumper Fg. = færge Tk. = tankskib Fry. = Skib. hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum Ud. = uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe under 500 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Besætningen År utilregnelig Fejl og Samlet Fejl ved årsag, forsømmelse antal Vejrforhold skib eller herunder fejl fra besætsøulykker udrustning ved farvands ningens side Uopklaret Forlis afmærkning ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 37. Summen af tallene i kolonnerne 38 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 5

6 Uddraq af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på 500 og derover (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Besætningen År utilregnelig Fejl og Samlet Fejl ved årsag, forsømmelse antal Vejrforhold skib eller herunder fejl fra besætsøulykker udrustning ved farvands ningens side Uopklaret Forlis afmærkning ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 37. Summen af tallene i kolonnerne 38 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 6

7 Uddraq af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Besætningen År utilregnelig Fejl og Samlet Fejl ved årsag, forsømmelse antal Vejrforhold skib eller herunder fejl fra besætsøulykker udrustning ved farvands ningens side Uopklaret Forlis afmærkning ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 37. Summen af tallene i kolonnerne 38 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 7

8 HANDELSSKIBE UNDER 500 I 56 tilfælde er handelsskibe på 20 og derover, men under 500, blevet ramt af en søulykke. I 6 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Ulykkerne opført under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag" skyldes for de flestes vedkommende dårligt vejr med høj sø. I 5 tilfælde skyldes ulykken imidlertid sejlads i is. 9 af de under "Anden fejl eller forsømmelse" opførte ulykker skyldes mangelfuld navigering. I 4 tilfælde skyldes ulykken dårlig udkig. Følgende oversigt angiver antallet af handelsskibe på 20 og derover, men under 500, ved årets udgang. (Kilde: "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik)

9 HANDELSSKIBE UNDER 500 SØULYKKER Formodet årsag Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Kollision, påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari 1 1 Brand, eksplosion Forsvundet Ialt: Antal Samlet 9

10 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER I 21 tilfælde er handelsskibe på 500 og derover blevet ramt af en søulykke. I ingen af tilfældene har ulykken ført til forlis. Blandt de 6 søulykker under "Anden besætningen utilregnelig årsag" kan nævnes, ramt undervandshindring, forkert oplysning om bros gennemsejlingshøjde, antændelse af oliedampe i maskinrum og brand forårsaget af overophedet fritureolie. De 2 under "Anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes mangelfuld navigering. Den tredie skyldes forkert udsætning af redningsbåd. At 2 kollisioner er opført under "Uopklaret" skyldes, at de skete med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger. Følgende oversigt angiver antallet af handelsskibe på 500 og derover ved årets udgang. (Kilde: "Danmarks skibs og skibsfart", Danmarks Statistik)

11 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DEROVER SØULYKKER Formodet årsag Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet Kollision, påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 1 Andet havari 2 1 Brand, eksplosion Forsvundet Ialt:

12 FISKESKIBE I 88 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I 25 tilfælde er skibet forlist. Ulykkerne opført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" skyldes i mange tilfælde diverse motorhavarier samt kollisioner, hvor fejlen ligger hos det andet skib. Af de 24 ulykker henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering eller manøvrering, mangelfuld udkig, og at vagthavende er faldet i søvn. At 17 ulykker rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Følgende oversigt angiver antallet af fiskeskibe på 20 og derover ved årets udgang. (Kilde: "Danmarks skibe og skibsfart", Danmarks Statistik)

13 FISKESKIBE SØULYKKER Formodet årsag Forlis Ar t Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet Kollision, påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 1 1 Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet Ialt:

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne 1517 fremgår, at der i året 1983 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe under Handelsskibe på 500 og derover Fiskeskibe Ialt: 33 (19) 37 (16) 12 (7) De i parentes anførte tal er de tilsvarende tal for året I tabellerne er der kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE UNDER 500 Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne Kollision, påsejling 1 2 Kæntring 1 8 Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende 1 2 Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 1 1 Andet arbejde Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE PÅ 50 0 OG DEROVER Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne Kollision, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 4 4 Forgiftninger, ætsninger og lignende 1 1 Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 FISKESKIBE Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne Kollision, påsejling 1 1 Kæntring 2 4 Skibet forlist eller forsvundet 3 8 Brand, eksplosion 1 1 Andet havari Overbordfald 1 1 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag 3 3 I alt

18

19 H A N D E L S S K I B E U N D E R B R T 19

20 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger ACTIC Nyborg SM.behandlingsskib Ramsgate Nyborg Kæntret Nordsøen 1. februar Nyborg 2. februar og 8. marts Vejrforhold samt manglende erfaring i at håndtere sejlskib. Forlist. 8 personer omkommet AGERSØFÆRGEN Agersø M.Pa.Fg Brand Agersø 21. marts Utæt udstødsrør ALF Marstal M.Lst Stettin Randers 421 t kul Lysegrund 30. maj Rudkøbing 17. juni Mangelfuld navigering. Bragt flot ved fremmed hjælp efter at en del af ladningen var lægtret ALRØ Horsens M.Lst Horsens Korsør Sand Farvandet N. f. Fyn 13. september Mangelfuld navigering ALRØ Horsens M.Lst Horsens Korsør Støbesand Kollision Horsens Fjord 1. september Horsens 12. september Kollideret med motorbåd "ANNA KARINA". Mangelfuld udkig ombord i "ANNA KARI NA" ANDERS MARTIN Frederikshavn M.Sdp Anholt Frederikssund Sand Sprunget læk Kattegat 20. oktober Frederikshavn 1. november Sprunget læk. Forlist ANDERS OLSEN Godthåb M.Lst I havn Sydprøven 6. maj Julianehåb 10. maj Storis i havnen ARTEMIS Marstal M.Lst Bremen Odense Ballast V. Bremerhaven 6. september Kraftig vind i forbindelse med ringe maskinkraft 20

21 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger BEATRINES 299 Rotterdam Påsejling Rotterdam Vejrforholdene. Påsejlet Marstal 294 Posajes Rotterdam 10. februar Botlekbroen M.Lst Elektrodejern 25. januar BELLA NOVA 299 I havn Brand Cardiff Rygning. Aptering udbrændt Korsør 368 Cardiff 5. maj og maskinrum svært beskadi M.Lst. Træ 30. april get. 1 tilskadekommen BLÅSIDE 46 Egedesminde Skruehavari Angmagssalik Sejlads i storis. Bugseret i Godthåb 101 Angmagssalik Grønlands SØ 2. august havn SM.Lst. spids (Kap Far 1949 vel) 29. juli CHRISTIAN SIMO 16 I havn Brand Overophedet ovn. Mindre sty NY 55 Godthåb havn rehusbrand Godthåb 17. april M.Lst. DINNE 398 I havn Påsejling Ærøskøbing Vind under sejlads i snævert Faxe 221 Nyborg 12. december havneafsnit. Påsejlet fiske M.Lst november fartøj og en jolle DINNE 398 Vejle Ærøskøbing Drevet for ankeret Faxe 221 Sakskøbing Smålands far 12. december M.Lst Kul vandet 18. november DINNE 398 Rønne Assens Mangelfuld navigering Fakse 221 København Sundet 6. juni M.Lst juni 21

22 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger DYNEKILEN Nyborg M.Lst. FRIGGA Korsør M.Bgs. FURSUND Fur M.Fg. GRINDAL Esbjerg M.Lst. GRØNSUND Bogø M.Pa. H. J. RINK Godthåb SM.Lst. H. J. RINK Godthåb SM.Lst Göteborg Halden Kalundborg Fredericia Stege Grenå Melasse Stubbekøbing Bogø Passagerer, biler Qaqortoq Passagerer, stykgods Godthåb Arsuk Svensk Kattegat skærgård 31. ma j Farv. N. for Fyn 20. februar Branden færgeleje 18. januar Kollision Kattegat 8. april Kollision Grønsund 2. september Grønlands Vestkyst 24. august Påsejling Arsuk 17. august Nyborg 23. september Fredericia 23. februar Grenå 8.april Stubbekøbing 14. september Julianehåb Forkert rormanøvre Mangelfuld navigering. Trukket flot ved fremmed hjælp Orkan Uopklaret. Kollideret med finsk skib "EIRA". Søforklaring fra "EIRA" foreligger ikke Påsejlet motorjolle, hvor 1 kom til skade. Jollen førte ikke lys Isforhold. Grundstødte da 24. august man forsøgte at omsejle et isfjeld Narssaq 19. august Fejlbetjening af omstyring. Påsejlet kajen 22

23 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken INGRID 99 Brand Skagen 128 København M.Lst september søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Uopklaret. Brand opstået i kabys JENLIL 299 Marseilles Vejrforholdene Marstal 294 Benghazi Benghazi red M.Lst Stykgods 30. marts KAREN FOLMER 299 SaintMalo Kæntring København 368 Invergordon Den engelske M.Lst t kunstgød Kanal ning 9. december Cherbourg 13. december Lasten forskubbet sig som følge af hårdt vejr. Forlist KIMIK 72 I havn Påsejling Godthåb 250 Nanortalik Politikutter maj KLAPMYDSEN 87 Frederiksdal Godthåb 154 Nanortalik Grønlands Øst M.Lst Stykgods + passa kyst gerer 14. januar KROSSTINDUR 300 Ballina, Nordir Torshavn 313 land Killala Bay M.Lst juni LANGØ 31 I havn Brand Rungsted 110 Helsingør M.Pa oktober LILLELISE 299 Køge Åbenrå 368 Montrose Sundet M.Lst t cellulose 24. februar Nanortalik 20. maj Nanortalik 8. februar Torshavn 11. juli Åbenrå 15. marts Manglende omhu ved forhaling. Påsejlet fortøjet jolle Stærk strøm. Kom flot ved egen hjælp Usigtbart vejr Defekt oliefyr. Branden slukket af brandvæsenet Mangelfuld kontrol med den automatiske selvstyrer 23

24 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken LODSFARTØJ 4 14 Brand København 110 Stubbekøbing 15. oktober søforklaring Formodet årsag Bemærkninger Varmeledning fra hovedmotorens udstødsrør MARAG METTE 499 Gunness Påsejling Hamburg København 583 Hamburg Nordsøen 8. juli M.Lst Ballast 5. juli MARIANNE DAN 399 Orehoved Brand København COAST 368 Tripoli Atlanterhavet 11. oktober Tuborg Havn oktober M.Lst. Mangelfuld navigering. Påsejlet olieproduktionsplatform Uopklaret. Brand opstået i apteringen. 1 omkommen MARIAREGINA 98 Søderhamn Mangelfuld navigering Svendborg 99 Svendborg Svenske Skær M.Lst gård 14. december MARIE MILJØ 149 I havn Påsejling København 485 Helsingør havn M.Lst august MARILENE 299 Port of Spain Sprunget læk København København 221 Belize Caraibiske Hav 19. maj M.Lst Eksplosiver 13. maj LISELOTTE 115 Kollision Rødby Havn 110 Kattegat M.Sdp marts Uopklaret. Påsejlet ved kaj af "JOHANNA LUCRETIA af MUIDEN". Søforklaring fra "JOHANNA LUCRETIA" foreligger ikke Havari på skrueaksel. Forlist Mangelfuld udkig. Kollideret med fiskeskib "RIKOMUNK" af Ebeltoft 24

25 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger LONELIL 399 Leixoes Kollision Esbjerg 368 Åbenrå Atlanterhavet M.Lst t granit 13. august Vigø 14. august Uopklaret. Kollideret med libysk "EBNMAGIB". Forlist, 2 mand omkommet. Søforklaring fra "EBNMAGIB" foreligger ikke NAKUAK 93 Godthåb Påsejling Godthåb Stærk vind. Drevet ind mod Godthåb 294 Eftersøgning Godthåb 23. juni "VANJA", der lå fortøjet ved Politikutter juni kaj NAKUAK 93 Godthåb Mangelfuld navigering Godthåb 294 Vestgrønlands 29. august Politikutter 1969 skærgård 23. august NUKIK 77 I havn Kollision Godthåb 294 Qagssimiut Politikutter april Havari på skruens omstyring. Tørnede mod stejl klippevæg OCEAN TRADER 299 Midvåg Klaksvik Vagthavende faldet i søvn. Klaksvik 368 Klaksvik Færøerne 10. juni Skibet flot ved egen hjælp M.Lst Stykgods 10. juni PAJUTTAAT 498 Nanortalik Qaqortog Drivis i indenskærsruten Godthåb 662 Qaqortog Skær ved Sard 5. april M.Lst loq 2. april PALMYRA 299 Odense Kollission Frederikssund Uopklaret. Kollideret med Åbenrå 221 Lindøværftet Odense fjord 23. august vesttysk lystbåd "BRILIANT". M.Lst t stålplader 18. august Søforklaring fra "BRILIANT" foreligger ikke 25

26 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken SAMKA 149 Anholt Nørresundby 171 Fredericia Lillebælt SM.Lst Ballast 6. august SIGGA SIF 1599 Ellesmere Port Påsejling København 2650 Frederikshavn Frederikshavn M.Lst Ballast 3. januar søforklaring Fredericia 8. august Frederikshavn 6. januar Formodet årsag Bemærkninger Vagthavende ikke sikret sig, at afløsning fandt sted, før han forlod styrehuset Vejrforholdene. Påsejlet nordlige molehoved ved havneanløb i nordgående strøm med Slig vind, 20 m/sek. SIGRIDUR 225 Andet havari Havnsø 257 Østersøen M.Sdp februar Brud i krankonstruktion. Kran væltet SIGYN 268 Christianshåb Egedesminde Tæt tåge og isfyldt farvand København 1762 Egedesminde Disko Bugt 30. maj M.Bgs maj SPODSBJERG 498 Korsør Rudkøbing Mangelfuld navigering Lohals 883 Lohals Storebælt 9. november M.Pa.Fg september TENAN 427 Klaksvik Klaksvik 926 Lorvik Lorvik havn M.Fg august Torshavn 12. august Berørt grunden under vanskelige havnemanøvrer TERNAN 427 Klaksvik Klaksvik 916 Lorvik Færøerne M.Fg Passagerer, biler 1. februar TRAMP 299 Fuglefjord Sprunget læk Aalborg 184 Silloth Nordlige At M.Lst Fiskemel lanterhav 5. juni 26 Klaksvik 2. februar Aalborg 14. juni Mangelfuld navigering. Rørt grunden ved indsejling til Lorvik og efterfølgende påsejlet kajen Forlist

27 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring UJARAK 103 Kunait Påsejling af Julianehåb Stormvejr Godthåb SM.Sdp Arsuk kaj Arsuk 19. december 15. december UJARAK 103 Godthåb Godthåb SM.Sdp Eftersøgningsområde Grønlands vestkyst 23. september Godthåb 28. september UJARAK 103 Nanortalik Julianehåb Sejlads i is Godthåb 202 Julianehåb Vestgrønlands 15. februar SM.Sdp skærgård 12. februar Formodet årsag Bemærkninger Motorstop på grund af overophedning ULLALIS 223 Stralsund Grenå Vagthavende forlod broen Rudkøbing 206 Oslo Stevns 11. november M.Lst Salt 21. oktober 27

28

29 H A N D E L S S K I B E PÅ B R T O G D E R O V E R 29

30 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning BRAVO SIF 1599 Heysham Kollision København 2772 Greenock Greenock M.Lst Stykgods 21. marts søulykken CAPE ISLAND 1599 Brand Færøerne Fawley M.Tk. 18. juli søforklaring Glasgow 25. marts Formodet årsag Bemærkninger Stærk vind. Påsejlet mole fortøjet færge samt 2 hjælpefartøjer Oliedampe fra hjælpemotor antændt CLARA MÆRSK Jeddah Jeddah Mangelfuld navigering København Dubai Rødehavet 14. november M.Lst november CLIFFORD MÆRSK Kobe Kollision København Long Beach Stille Havet M.Lst oktober DORIT SKOU 9623 Helgoland Påsejling København 8679 Sønderborg Alssund M.Lst april Los Angeles 10. november Sønderborg 27. april Uopklaret. Kollideret med japansk fiskefartøj. Søforklaring fra dette fartøj foreligger ikke Fejlagtig oplysning om gennemsejlingshøjde. Påsejlet Alssundbroen FYNSHAV 706 Fynshav Kæntret red Fåborg 942 Bøjden ningsbåd M.Pa Passagerer, bi Lillebælt ler 10. september Manglende erfaring ved udsætning af redningsbåd. Ikke samtidig udhugning af taljeløbere JENS KOFOED 8203 Ystad Rønne Rønne Bornholm M.Fg Passagerer, bi 7. januar ler Rønne 14. januar Mangelfuld navigering. Foretog undvigemanøvre tæt ved Rønne havn KONG FREDERIK 4084 Nakskov IX 6767 Gedser Nakskov fjord Gedser november Tæt tåge. Kom fri ved egen hjælp. Lods om bord M.Pa.Lst. 30

31 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger KONG FREDERIK IX Gedser M.Pa Warnemünde Gedser Passagerer, biler Tørnet Båke Rødsand Rende 26. april Nykøbing F. 6. maj Tåge i forbindelse med ringe manøvreevne. Bovport totalskadet. Diverse indtrykninger. Skader på 4 lastbiler KUNUNGUAK København M.Pa.Lst Grønlandshavnen Grønland Brand Kattegat 18. marts Overophedet olie i friturekoger. Brand opstået i kabys KÅRNAN Helsingør M.Pa.Fg Helsingborg Helsingør Påsejling Helsingør havn 7. februar Helsingør 8. marts Stærk N.gående strøm. Påsejlet sundbus "PERNILLE", som lå ved kaj MEONIA København M.Lst Felixstowe Le Havre Stykgods Felixstowe red 9. juli Le Havre 11. juli Strømsætning i tæt tåge MERCANDIAN GOVERNOR København M.Lst Esbjerg Middlesbrough Trailere Maskinhavari Nordsøen 24. september København 3. oktober Havari på hovedmotor medførte strømsvigt NAJADEN Helsingør M.Pa Påsejling Helsingør havn 17. januar Helsingør 25. januar Vind af kuling styrke. Påsejlet nybygning på Helsingør værft under havnemanøvre NORTHERN København M.kabelskib I havn Brand St. John's, New Foundland 19. november Kortslutning i elinstallation. Slukket af brandvæsen fra land PETER MÆRSK Svendborg M.Tk Freeport Wilmington Olie Cape Fear River 28. juni Rotterdam 19. juli Ramt ukendt undervandsgenstand. Lækage i forskibet. Korn fri efter lægtring 31

32 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger ROMSØ Korsør M.Pa.Fg Halsskov Knudshoved Passagerer, biler Brand Storebælt 23. november Uopklaret. Brand i krumtaphus til bagbord hovedmotor SIMBA København M.Lst Balboa Felixstowe Containere Mistet 18 containere Nlige Atlanterhav 2. september Rotterdam 7. september Kraftig sø. Lettere skader over dæk SINALOA København M.Lst Los Angeles Hong Kong Stykgods, korn i bulk Hårdtvejrsskade Stillehavet feb. og mar. Hong Kong 19. marts Skader på skib og ladning i hårdt vejr SOFIE MÆRSK København M.Tk Kollision Mexikanske Gulf 5. oktober Uopklaret. Kollideret med amerikansk trawler "BECKY SUE". Søforklaring fra "BEC KY SUE" foreligger ikke WILLY Odense Pram Enstedværket Fynsværket Odense fjord 24. november Århus 30. november Kanaleffekt ved passage af grundt vand 32

33 FISKESKIBE 33

34

35 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger AGNETHE HOLM Hirtshals M.Ff For anker Fisk Vandindtrængning Østersøen 10. februar Fejlbetjening af søventil Vandindtrængning i maskinrummet ALICE ENGHOLM Esbjerg M.Ff Kirkwall Fiskeri Orkney Øerne 24. april Strømsvigt til styremaskinen ANJA Neksø Ff Fiskeri Neksø Østersøen 16. april Neksø 22. april Mangelfuld navigering ANNE VIBEKE M.Ff Rødvig Neksø Sprunget læk Østersøen 8. oktober Rønne 24. oktober Uopklaret. Sprunget læk under bugsering, forlist ANETTE Rønne SM.Ff Rønne Fiskeplads Maskinhavari Østersøen 23. maj Rønne 2. juni Bugseret i havn BELLIS Klitmøller SM.Ff I havn Påsejling Hanstholm 19. december Thisted 2. januar 1984 Påsejlet ved kaj af fiskeskibet "PALERMO". Slået læk BERLINGA Frederikshavn M.Ff Skagen Brand Skagerrak 27. juli Hjørring 5. august Uopklaret. Brand i maskinrummet. Forlist BIRTHE SKOVGÅRD Neksø M.Ff Neksø Grenå Saltholm 3. oktober Rønne 24. oktober Mangelfuld navigering 35

36 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger BJØRN Gilleleje Ff Gilleleje Fiskeri Forlis Kattegat 2. oktober Uopklaret. Formentlig sprunget læk. Forlist. 1 omkommen BOLETHE MØLLER Holsteinsborg M.Ff Brand Qiviarfik v. Holsteinsborg 17. januar Holsteinsborg 2 0. januar Akkummulatoreksplosion ved gnist fra elanlæg BOYE Hanstholm SM.Ff København Rønne Hadderrev, Rønne 24. februar Rønne 25. februar Mangelfuld navigering. Tåge, trukket flot ved fremmed hjælp BRØDRENE Kastrup SM.Ff Fiskeplads Fisk Kollision Østersøen 16. februar Rønne 22. februar Ikke holdt behørig udkig. Påsejlet af Ff. "LINE LUND" af Stubbekøbing CHR. SIMONY Godthåb Ff. Atangmik Godthåb Grønlandske skærgård 11. august Godthåb 17. august Uopklaret. Grundstødt på skær DAGNY Rønne M.Ff Christiansø Fiskeri Østersøen 5. november Rønne 10. november Mangelfuld navigering DANLISE Esbjerg M.Ff I havn Påsejlet kaj, Esbjerg 28. februar Esbjerg 7. marts Brændstofrør var afmonteret. Under forhaling gik motoren i stå DAVID OLSEN Godthåb M.Ff Sisimuth Fiskeplads Kollision v. Vestgrønland 9. juli Holsteinsborg 11. juli Kollideret med fiskeskib "LASARUS" under overførsel af trawl mellem skibene 36

37 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger EMMA VÅEN Hirtshals SM.Ff I havn Skagen havn 9. juni Knækket wiretræk til frakobling af selvstyremotor ESTHER Gjøl SM.Ff I havn Påsejling Hanstholm 19. december Thisted 2. januar 1984 Påsejlet ved kaj af fiskeskibet "PALERMO". Sunket men hævet umiddelbart efter FREM Sletten SM.Ff Fiskeplads Vedbæk Fisk Forlist Øresund 20. januar Helsingør 8. marts Dybt lastet, hårdt vejr. Forlist, 2 mand omkommet FRIDBORG Skalavik SM.Ff Fiskeri Kæntring Østersøen 22. oktober København 25. oktober Sagen ikke afsluttet. Forlist FØNIX Neksø SM.Ff Fiskeplads Neksø Fisk Bornholm 20. februar Rønne 22. februar Mangelfuld navigering GEYTI REYDI Gøtu M.Ff Gøtu Fiskeri Sprunget læk Nordatlanten 3. august Torshavn 4. august Uopklaret. Vand trængt ind i skibet. Forlist GITTE RUBY Lemvig Ff Fiskeri Thyborøn Sprunget læk Nordsøen 27. august Lemvig 30. august Uopklaret. Vand trængt ind i maskinrum. Forlist GULLDRANGUR Fuglefjord Ff Fiskeri Borday 25. maj Fuglefjord 13. september Mangelfuld navigering. Trukket flot af Ff. "HAVGASIN II" af Klaksvik H. A. MØLLER Jakobshavn SM.Ff I havn Kæntring Jakobshavn 29. maj Jakobshavn 2. juni Kæntret ved kaj på grund af isens tryk. Forlist 37

38 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger HANS HENDRIK Holsteinsborg SM.Ff Brand Ud for Kangamiut 19. september Sukkertoppen 25. september Kortslutning i det elektriske system. Forlist. HANS PETER Hunde Ejlande M.Ff Egedesminde Fisk Forsvundet V. Grønland Efter 15. juni Egedesminde 12. september Uopklaret. Skibet forsvundet. 5 omkomne HAVBUGVIN Toftir SM.Ff Brand Haldalsvik 22. juli Gaseksplosion under montering af flaskegasanlæg. 1 tilskadekommen HAVFRUGVIN Strendur SM.Ff Mjovanæs 25. juli Fuglefjord 22. august Mangelfuld navigering HENDRIK LENNERT Holsteinsborg SM.Ff Gået fast i storis Grønlands Østkyst 27. februar Holsteinsborg 1. marts Skibet forladt af besætningen. Forlist ILIMMAASAQ Godthåb M.Ff Sprunget læk Vestgrønlands skærgård 20. januar Godthåb 8. februar Under sejlads i is er styrbords iskniv revet af og af skruen slået op i bundtank INGOLF Esbjerg SM.Ff Påsejling Nordsøen 16. februar Esbjerg 3. marts Uopklaret. Påsejlet til ankers af ukendt skib 38

39 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger JAN POLARIS Sæby SM.Ff Fiskeri Sæby Kattegat 18. november Sæby 16. december Mangelfuld navigering JANE KIRSTINE Hirtshals Ff Grenå Fiskeri Kattegat 4. marts Hjørring 30. marts Mangelfuld navigering JANNIE ANN Thyborøn SM.Ff Fiskeplads Fisk Kollision Nordsøen 9. september Lemvig 13. september Uopklaret. Kollideret med et belgisk fiskeskib, medens "JANNIE ANN" var i færd med indhivning af trawl. Søforklaring fra det andet skib foreligger ikke JANNIRENE Neksø SM.Ff Fiskeplads Neksø Fisk Kollision Østersøen 16. september Rønne 22. september Uopklaret. Kollideret med polsk skib. Søforklaring fra polsk skib foreligger ikke. JEANNIE DENNIS Skagen M.Ff Skagen Fiskeplads Skagen havn 18. september Maskinhavari JETTE SMED Hanstholm SM.Ff Påsejling Peterhead 23. april Thisted 5. maj Uopklaret. Påsejlet ved kaj af skotsk fiskeskib "STAN HOPE 3". Sunket. Søforklaring fra "STANHOPE 3" foreligger ikke JØRGEN GRAM Esbjerg M.Ff Plymouth Esbjerg Fisk Kollision Nordsøen 8. februar Esbjerg 21. marts Uopklaret. Kollideret med "TEA DEMOCRACY". Søforklaring fra "TEA DEMOCRACY" foreligger ikke 39

40 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger KAKA Julianehåb Ff. I havn Påsejling Julianehåb havn 20. januar Julianehåb 1. februar Isforhold. Beskadiget af sammenpressede ismasser i forbindelse med andet skibs isbrydning KALORIUS Skagen SM.Ff. Skagen Fiskeplads Fisk Sprunget læk Skagerrak 17. april Frederikshavn 22. april Uopklaret. Sprunget læk i maskinrum, forlist KARINA Ff. Østerby Fiskeri Brand Kattegat 25. juli Frederikshavn 15. august Brand opstået i den elektriske installation i maskinrummet. Forlist KATANGUTINGIT Holsteinsborg SM.Ff Gået fast i storis Grønlands Østkyst 27. februar Holsteinsborg 1. marts Skibet forladt af besætningen. Forlist KIMIEL Havneby SM.Ff Esbjerg Fiskeplads Rejer Brand Nordsøen 13. februar Esbjerg 28. februar Olieudslip i maskinrummet. Skibet udbrændt. Forlist KIVI Thyborøn SM.Ff Fiskeplads Thyborøn Fisk Sprunget læk Agger 17. april Holstebro 25. april Sprunget læk i maskinrummet. Skibet sat på grund. Forlist KONOYGGIN Haraldsund M.Ff Brand Færøsk farvand 17. juni Klaksvik 27. juni Manglende vedligeholdelse af isolering ved fremdrivningsmaskineriets udstødsrør KOSAK Østerby Havn SM.Ff Østerby Havn Fiskeplads Fisk Brand Kattegat 8. april Frederikshavn 22. april Fejl i elektriske installationer. Skibet udbrændt. Forlist 40

41 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger LAILA MORTENSEN Grenå SM.Ff. LAPECA Ristinge SM.Ff. LASARUS Holsteinsborg SM.Ff Anholt Grenå Hummere Fiskeplads Bagenkop Fisk Brand Kattegat 24. september Kæntring Østersøen 27. januar Kollision V. Vestgrønland 9. juli Grenå 30. september Holsteinsborg 11. juli Antændelse ved udstødsrør. Betydelig skade i maskinrum Vejrforholdene. Kæntret, forlist. 1 mand omkommet Kollideret med fiskeskib "DAVID OLSEN" under overførsel af trawl mellem skibene LEILA VERINO Hanstholm SM.Ff. LINE LUND Stubbekøbing SM.Ff Stubbekøbing København Fiskeplads Rønne Fisk Dragør 8. maj Kollision Østersøen 16. februar Thisted 20. maj Rønne 22. februar mangelfuld navigering Ikke holdt behørig udkig. Påsejede Ff. "BRØDRENE" af Kastrup MANITSOQ Godthåb M.Ff. MARIE NORDFISK Skagen M.Ff. METTE NIELSEN Køge M.Ff I havn Dragør Dragør Påsejling Sukkertoppen 29. juli Kollision Falsterbo Rev 18. marts Kollision Køge Bugt 26. juli Sukkertoppen 24. august Skagen 9. maj København 12. august Maglende kendskab til skibets manøvreevne. Påsejlet fartøjet M/S "ICEPORT" Uopklaret. Påsejlet af uidentificeret fartøj Uopklaret. Kollideret med "HEBE" af Stavanger. Søforklaring fra "HEBE" foreligger ikke 41

42 skibet søulykken søforklaring Formodet årsag Navn Hjemsted Type kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Bemærkninger MILLGRETH Esbjerg SM.Ff Påsejling Esbjerg havn 22. december Esbjerg 16. januar 1984 Påsejlet mole NINA DAHLMANN Esbjerg M.Ff Fiskeplads Esbjerg Fisk Trosse i skruen Nordsøen 10. marts Esbjerg 21. marts Trosse med bøje var ikke udstyret med lys NINNI DICH Neksø Ff Fiskeri Neksø Østersøen 24. februar Rønne 25. februar Mangelfuld navigering NORDSTJERNEN Hornbæk Ff Vedbæk Fiskeri Sprunget læk Sundet 3. december Utæt nåd i skandækket. Forlist OLAVUR HALGI Torshavn M.Ff Torshavn Fiskeri Færøerne 18. januar Torshavn 19. januar Mangelfuld navigering PALERMO Hanstholm SM.Ff I havn Påsejling Hanstholm 19. december Thisted 2. januar Fejl i propelleromstyringen. Påsejlet og beskadiget to fiskeskibe, "ESTHER", der sank og "BELLIS", der blev slået læk PANDALUS Skagen SM.Ff Kollision Kattegat 6. januar Frederikshavn 31. januar Påsejlet "SONJA LARSEN" af Strandby, der lå til ankers. Ikke holdt behørig udkig 42

43 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger PIPALUK Jakobshavn M.Ff. PISON Klaksvik M.Ff Sprunget læk Prins Christians Sund 3. december Brand Klaksvik 13. januar Quqortoq 19. december Nanortalik 12. januar 1984 Sprunget læk under havnemanøvre i isfyldt farvand. Forlist Defekt varmeapparat. Brand i mandskabslukaf RAGNA Mellerup SM.Ff. RANDI Toftir Ff. RIKOMUNK Ebeltoft SM.Ff. RIMSØ Grenå Ff Søen Toftir Ebeltoft Fiskeri Tunø Grenå Påsejlet drivtømmer 16. februar V. Raktanga 4. februar Kollision Kattegat 8. marts Påsejling Tunø 22. juli Fuglefjord 8. februar Grenå 17. marts Mellemaksel bøjet Den vagthavende faldt i søvn. Ramte land og blev stående Kollideret med M/S "LISELOT TE" af Rødby havn Besætningen beruset. Påsejlet opankret Lf. 1 person skadet på "RIMSØ" og 1 person på Lf. ROCKI NALLE Hanstholm Ff Fiskeri Hanstholm Nordsøen 20. februar Thisted 4. marts Garn i skruen SATURN Vagur SM.Ff Fiskeplads Våg Fisk Færøerne 13. juli Vagur 14. juli Vagthavende forlod broen. Kom flot ved egen hjælp 43

44 Navn Hjemsted Type skibet kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning søulykken søforklaring Formodet årsag Bemærkninger SILVERLAND Hundested SM.Ff Kolding Åbenrå Påsejling af kaj Åbenrå 20. november København 20. december Omstyring svigtede under havnemanøvre SKOPARIN Torshavn SM.Ff Fiskeplads Torshavn Fisk Færøerne 7. april Torshavn 12. april Vagthavende faldet i søvn SKORABERG Klaksvik M.Ff Klaksvik Fiskeri Brand Atlanterhavet 28. november Klaksvik 1. december Uopklaret. Brand i ventilationsrummet ved gas og iltflasker i forbindelse med anvendelse af skærebrænder STELLA NORDFISK Skagen M.Ff Fiskeplads Skagen Fisk Skagen 19. september Skagen 23. september Mangelfuld navigering. Påsejlet den indre NØ.lige mole i Skagen havn STINA JETTE Grenå SM.Ff. 7 Fiskeplads Grenå Brand Kattegat 8. august Grenå 17. august Transmissionsvarme fra udstødsrøret. Styrehus og maskinrum udbrændt STOLP Neksø Ff Neksø Fiskeri Påsejling Neksø 16. februar Rønne 22. februar Føreren uopmærksom. Under udsejling fra havn påsejlet betonpille. SØJBERG Esbjerg M.Ff Rønne Hals Barre Fisk Sundet 26. marts Esbjerg 11. april Motorstop. Trukket flot ved fremmed hjælp TATALOS Thyborøn M.Ff Fiskeplads Thyborøn Sprunget læk Fladengrund 24. oktober Lemvig 14. november Læk i rør mellem bundventil og hovedmotor. Reparation sket med assistance fra engelsk inspektionsskib. 44

45 skibet søulykken søforklaring Formodet årsag Navn Hjemsted Type kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Bemærkninger TENNA Hundested M.Ff Kollision Nordsøen 7. juni Frederiksværk 28. november Uopklaret. Kollideret med britisk fiskeskib "SURMOUNT". Søforklaring fra "SURMOUNT" foreligger ikke THOMAS NYGAARD Eidi M.Fj Sprunget læk Vestmannaøerne 10. maj Vandfyldning af maskinrum ved kaj. Sagen ikke afsluttet TONIANN Christiansø Ff Neksø Christiansø Frederiksø 30. marts Rønne 7. april Mangelfuld navigering. Trukket flot ved fremmed hjælp TOVE BONDE Thyborøn SM.Ff I havn Brand Thyborøn 10. marts Maskinrumsbrand. Stikflamme fra oliefyret. Branden slukket af halonanlægget UNGAK Jakobshavn SM.Ff Vestgrønlandske skærgård 23. oktober Jakobshavn 25. oktober Ikke holdt behørig udkig. Forlist VIDAR Esbjerg M.Ff Esbjerg Fiskeri Kollision Nordsøen 10. juni Esbjerg 16. juni Uopklaret. Kollideret med hollandsk bomtrawler "HER MINA". Søforklaring fra "HERMINA" foreligger ikke VIKINGUR Klaksvik SM.Ff Fiskeplads Klaksvik Fisk Færøerne 29. juli Klaksvik 4. august Vagthavende faldet i søvn. Skibet fri men grundsat påny for at undgå forlis WINNIE Agger SM.Ff Fiskeplads Thyborøn Fisk Kæntring Nordsøen 19. januar Lemvig 28. januar Vejrforholdene. Kæntret ved indsejlingen til Thyborøn Kanal, 3 mand omkommet. Forlist 45

46 skibet søulykken søforklaring Formodet årsag Navn Hjemsted Type kw Byggeår Afgangssted Bestemmelsessted Ladning Bemærkninger ØRVUR Klaksvik M.Ff Klaksvik Fiskeri Maskinhavari Nord for Vidoy 11. februar Klaksvik 14. februar Vand i smøreolien 46

47 KÆNTRING AF REDNINGSBÅD En aften i september måned modtog en færge via Lyngby Radio melding om, at en lystbåd med 4 personer var synkende. Der var frisk sydlig vind med byger. På vej mod lystbådens position observeredes flere nødraketter og på et tidspunkt kunne man visuelt se en redningsflåde. Undervejs var redningsbåden gjort klar til udsætning og bemandet. Inden færgen nåede redningsflåden, og inden man havde fået taget farten af færgen, affiredes redningsbåden med det resultat, at båden bordfyldte, og foreste taljeløber huggede ud. Af redningsbådens besætning på 4 mand faldt de 3 i vandet, men blev senere bjærget af en redningshelikopter. Besætningen på redningshelikopteren har efterfølgende konkluderet, at en hurtig opdagelse af de 3 personer fra redningsbåden var betinget af, at de bar redningsveste, hvorpå der var påmonteret refleksstriber. Herved var det muligt at observere dem i ca m afstand i helikopterens projektørlys. En drivende redningskrans blev observeret i meget kort afstand og viste sig næsten umulig at få øje på på grund af dens matte gulrøde farve. Opsamlingen af de nødstedte skete med lift fra redningshelikopteren og viste sig at være urimelig besværlig, bl.a. fordi ingen af de nødstedte havde iført sig redningsvestene korrekt, idet man ikke havde snøret vestene sammen foran. Sammenfattende henstiller besætningen på redningshelikopteren, at man ifører sig redningsvestene korrekt, og at disse forsynes med gribestropper samt får påmonteret lys, idet en opdagelse af vestene med refleksstriber er betinget af, at disse bliver belyst. 47

48 PÅSEJLING AF PLATFORM En dag i juli måned ved middagstid var et dansk skib i ballast på rejse fra England til Vesttyskland. Der var ingen vind og sø, og sigtbarheden var ca. 2,5 sømil. Kort efter middag bestemmes skibets position ved hjælp af pejling og afstand til en platform, og kursen korrigeres sydover for at gå klar af en anden platform ret forude. Ca. 25 min. senere tørner skibet sidstnævnte platform med bagbord låring, dog uden nævneværdig skade til følge på skib eller platform. Som årsag til hændelsen anfører skibets vagthavende styrmand strømsætning. Omkring den pågældende platform er der i lighed med øvrige platforme i Nordsøen etableret en sikkerhedszone med en radius på 500 m, inden for hvilken sejlads er forbudt. Styrmanden blev ved retten idømt en bøde på 1000 kr., subsidiært 4 dages hæfte. 48

49 FARLIGT GODS En mindre coaster lastede i Oslo ca. 400 tons stålspåner i bulk til Frederiksværk. Under skibets ophold i en mellemliggende havn gik 2 styrmænd ned i lastrummet for at hente noget kasseret stuvetræ. Styrmændene var af føreren instrueret om at afdække forreste lugesektion, hvorunder træet lå. Efter et kort ophold i land kom føreren tilbage til skibet og observerede, at den forreste lugesektion ikke var afdækket, og han så fra dækket gennem en dør til lasten de to liggende livløse i rummet. Falck blev alarmeret og hentede ved brug af iltmaske de to op fra lasten, som ved ankomst til sygehus var afgået ved døden som følge af indånding af iltfattig luft i skibets lastrum. Efter indlastningen i Oslo modtog føreren et konossement, hvoraf der ikke fremgik oplysninger om godsets farlige karakter, ligesom føreren i Oslo ikke modtog nogen instruks med henblik på befragtningen. Den nævnte last er farligt gods, klasse 4.2, "let antændelige faste stoffer og andre stoffer, der kan fænge ved selvantændelse". Stuvning og transport heraf skal ske i overensstemmelse med International Maritime Dangerous Goods Code (IMDGkoden). Af IMDGkoden side 4104 fremgår, at stuvetræ (dunnage) skal fjernes fra lastrummet, før lastning af stålspåner, og at adgang til lastrummet med disse spåner alene må ske med lugerne åbne eller ved brug af friskluftudstyr. Fra politiets side har man ikke foretaget videre overfor skibets fører, idet han ud fra sin erfaring med tidligere laster har søgt at iværksætte losningen at stuvetræet på betryggende måde, og idet føreren på grund af manglende oplysninger fra afskiber ikke havde haft anledning til at konsultere IMDGkoden. De norske myndigheder har oplyst, at man efter en samlet vurdering af sagen ikke har fundet anledning til en strafferetlig sanktionering overfor afskiberen. For at undgå gentagelsestilfælde opstillede statens skibstilsyn umiddelbart efter uheldet en række yderligere betingelser for disse laster overfor skibe, der sejler med stålspåner til Frederiksværk. 49

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING HØJVANDSMØBLET DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING Hasløv & Kjærsgaard - om beton i kystzonen Lemvig - byens liv og forudsætninger Højvandsmøblet i brug Processen i Lemvig Højvandsmøblets

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Kalkgrund til Flensburg 101 // 108 nat fyrkarakterer 2 Gråsten til Gelting Mole 101 // 108 torden brosignaler 3 Eckernförde

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

DANSK SØULYKKESSTATISTIK

DANSK SØULYKKESSTATISTIK DANSK SØULYKKESSTATISTIK for og Søfartsstyrelsen December INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion Søulykkernes fordeling efter hændelsestype og skibstype Oversigt over forliste Søulykkernes årsag 0 Menneskelig

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE Maj 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE Maj 2013 FALKEN Kulilteforgiftning den 22. juli 2012 Den Maritime Havarikommission 15. Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk Hjemmeside: www.dmaib.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1965 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet 2009 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen 2010 Råstofproduktion i 2009 Havområdet Produktionsmængde fra samtlige optagningslokaliteter samt udlosningssteder

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1954 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1955 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 12. januar 2005 Sag 199948196/12 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

M/S Frida Dan, 1969 part I

M/S Frida Dan, 1969 part I M/S Frida Dan, 1969 part I I de gamle KGH Besejlingsjournaler kan man læse, at M/S Frida Dan afgik København den 16. august 1969 på rejse til Sdr. Strømfjord og Jakobshavn via Holsteinsborg hvortil skibet

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1961 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1962 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1951 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1952 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Thyholm Thyholm Jegindø Jegindø A B B A 9 9 º, N 0º, Ø º, N º, Ø 0º, Ø 0º, Ø º, Ø 0º, Ø Strandbjerggård Strandbjerggård º, N 0º, Ø º, N

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 24. januar 2005 Sag 199949292/11 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade

Læs mere

Dansk Søulykkesstatistik for 1989

Dansk Søulykkesstatistik for 1989 Dansk Søulykkesstatistik for 1989 Udgivet november 1990 af Søfartsstyrelsen Opklarings og Kontrolenheden S1039 ISBN 8774541919 4 Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 5 Udvikling 1980 1989... 7 Søulykkernes

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1967 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1968 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1960 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1961 SØFARTENS BIBLIOTEK Nyhavn 63 København K. Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Nordstjernen. Procedurer

Nordstjernen. Procedurer Indholdsfortegnelse 1 - Nødsituationer - procedurer med kontakttelefonnumre.... - 3 - I nødstilfælde.... - 3 - Alarm.... - 3 - VHF... - 4 - Nødkald... - 5 - Nødkald - Mayday... - 5 - Nødmelding... - 5-2

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Bjærgning og bugsering

Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering i isfyldte polarfarvande er nok altid en større udfordring end andre steder på kloden. Her følger to beretninger om dels bjærgning og dels om kombineret bjærgning

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1965 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1966 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1958 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1959 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1962 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1963 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1959 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1960 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Ulykker til søs 1993

Ulykker til søs 1993 Ulykker til søs 99 Dansk Søulykkesstatistik 99 Dansk Arbejdsskadesstatistik 99 Dansk Dykkerulykkesstatistik 99 December 99 Søfartsstyrelsen Vermundsgade 8C København Ø Ulykker til søs 99 Ulykker til søs

Læs mere

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1953 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1954 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1952 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1953 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere