Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden!"

Transkript

1 ISSN Nr Tema: Motivation af medarbejdere Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! Mange ledere slider med personaleledelsen, og kan slet ikke forstå, at personalet ikke bare lige fanger samme gejst, som lederen selv. Og selv om jeg som leder giver dem gode rammer og vilkår, så virker medarbejderne ofte næsten utaknemmelige! Jeg har hørt mange ledere sukke i den retning. Problemet her er ikke nødvendigvis medarbejderne men lederen! Lederen trænger til at forstå, hvad der motiverer en medarbejder og så træne sig i at gøre det. Her ligger nøglen til vækst i din organisation og det en mærkbar vækst på de indre linjer, som også kan aflæses på bundlinjen. I dette nummer af Opdateret Lederskab giver vi lidt input og sætter derefter en række spørgsmål op, som du meget nøje bør gennemgå og finde dine svar på. God læselyst! Hjerne og hjerte Både ledere og medarbejdere har hjerne og hjerte. Det forbliver indtil videre min påstand i det mindste! Tidligere var virksomheder mest optaget af medarbejdernes hjerne (dvs. kundskaber og færdigheder). Men den nye virkelighed på arbejdsmarkedet i dag er under markant forandring: Man får ganske enkelt ikke adgang til medarbejderens hjerne uden det også inkluderer hans hjerte (dvs. følelse, engagement, motivation, værdier). Medarbejderne i dag ønsker at være og blive mødt som hele mennesker. Derfor må fremtidens ledere også lede ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor man tager hensyn til det hele menneske: både arbejdsliv og familieliv, kundskaber og følelser, hårde facts og bløde værdier. Derfor er der også en række nye ledelsesredskaber at øve sig på i dag! Vi er for længst kommet over Maslows nederste dele af behovspyramiden. Desto bedre vi magter hos os at agere på ikke mindst de 2-3 øverste trin af pyramiden, desto mere moden er vi som virksomhed til at tage de næste og nødvendige skridt for at kunne leve godt på markedet i morgen! I modsat fald ser det sort ud med fremtiden Hvilke motiver har medarbejderen? Når mennesker har dækket de mest basale behov i livet: mad, bolig, fundamental tryghed, fællesskab og følelsesmæssige samvær og venskaber så melder der sig nye behov. Sådanne nye behov er mere bestemt af ønsket om anerkendelse, position, feedback, selvbestemmelse, frihed, ansvar, udfordringer og det at måtte sætte egne fingeraftryk på dagligdagen på arbejdet. De behov hos medarbejderne må lederen være meget bevidst om. Lad os et øjeblik kaste et blik på Abraham Maslows såkaldte behovs-pyramide: I selve Opdateret Lederskab, Nr. 3/2008 Side 1 af 6

2 ISSN pyramiden ser vi de enkelte dele af behovene med de fundamentale behov nederst. I højre side ser vi så, hvordan de enkelte behov skal modsvares fra virksomheden og ledelsen - og med hvilken indsats. Abraham Maslows behovs-pyramide: Selvrealiserings-behov Udnytte dybeste kreative og produktive potentiale Sociale behov Samvær, relationer baseret på følelser, venskaber Trygheds-behov Undgå fysiske og psykiske skader Fysiologiske behov Vand, føde og tag over hovedet og ledelses-udfordringerne på hvert trin Selvbestemmelse, frihed, ansvar, udfordringer, fingeraftryk Ego-behov Anerkendelse, feedback, Selvagtelse, selvrespekt og position anerkendelse Teambuilding, feedback Arbejdsmiljø, seniorpolitik, pension/forsikring, kontrakt, personalepolitik Løn, sygesikring o.l. Når vi taler om motivation og medarbejderudvikling, spiller alle dele en rolle. Men de basale dele har dog undergået en vis forandring gennem årene. Omkring de fysiologiske behov handler det f.eks. i dag ikke om, hvorvidt jeg kan få mad og drikke og tag over hovedet. Men det handler mere om, hvorvidt jeg gennem mit arbejde kan tjene så mange penge, at jeg fortsat kan bo i min fleremillion-villa, eller jeg kan være nødt til at skifte den ud med en mindre eller søge at bo i en lejlighed! Det er klart, at i dette perspektiv vil det stadig indgå i en motivationssammenhæng men kun sekundært. Det er således i højere grad de to måske tre? - øverste lag i pyramiden, som trænger til at udvikles for at sætte turbo på motivationen i dag. Og det betyder så at både ledelsens redskaber og medarbejdernes længsel må afstemmes efter dette. Hvad kan for alvor motivere? Den klassiske og lettere karikerede cheftype vil gerne motivere sine medarbejdere til at yde en ekstra indsats. En sådan leder drysser lidt frynsegoder ud til højre og venstre og kommer det højt: måske også lidt ekstra på lønkontoen. Og hermed lever chefen i den tro, at han har motiveret sine medarbejdere på en rigtig god måde. Ak og ve! Det er et (selv)bedrag. Det giver næppe varig og vedvarende motivation. I hvert fald ikke for alvor! En af dem, som har forsket betydeligt i motivationsfaktorer er Frederick Herzberg. Han skelner mellem hygiejne og motivation. Frederick Hertzberg Motivation af medarbejdere Vedligeholdelses-faktorer: -Løn -Jobsikkerhed -Frynsegoder mv. Vedligeholdelses-faktorer Motivations-faktorer: -Ansvar -Indflydelse -Meningsfyldt arbejde -Anerkendelse -Vækst Motivations-faktorer U-tilfreds Ikke-u-tilfreds Ikke-tilfreds Tilfreds Hygiejne-faktorer eller Vedligeholdelsesfaktorer er f.eks. løn, jobsikkerhed og diverse frynsegoder. Men hygiejnefaktorer magter ikke at skabe egentlig motivation og vedvarende tilfredshed i jobbet. Hygiejnefaktorerne Opdateret Lederskab, Nr. 3/2008 Side 2 af 6

3 ISSN kan højst bevæge en medarbejder fra u- tilfredshed til ikke-u-tilfredshed. Skal man bevæge sig fra at være ikke tilfreds til at blive tilfreds, så må man i stedet have fokus på de egentlige motivationsfaktorer. Og det er f.eks.: at man oplever selvstændigt ansvar, får indflydelse på jobbet, oplever et meningsfuldt arbejde, får anerkendelse og er i en sammenhæng, som er præget af (i hvert fald: menneskelig) vækst. At motivere medarbejdere i vidensamfundet Du står som leder af en institution, en afdeling, en virksomhed eller et forvaltningsområde. Også hos dig vil udfordringen være at få det maksimale ud af begrænsede ressourcer. Og her vil fokus straks rettes mod de menneskelige ressourcer. Hvordan skal du som leder søge at optimere kvalitet og produktivitet hos dine medarbejdere? Flere elementer må indgå i overvejelserne her, ikke mindst sådanne: selve jobbeskrivelsen for den enkelte medarbejder medarbejdernes udrustning arbejdsmiljøet redskaber, materialer, teknologi dine evner til at koordinere medarbejdernes indsatser i et større billede dine evner til at motivere, at finde det bedste frem i den enkelte medarbejder og sætte det på fri fod! Arbejdsorganisation Ledelsesformer Viden-samfundet stiller store krav til såvel den enkelte som teamet. Kreativiteten må sættes på fri fod, man må være proaktiv og meget opsøgende for at skaffe sig nye kompetencer til at varetage udfordringerne. Viden- Her skal vi i hovedsagen koncentrere os om det sidste element: evnen til at motivere. Op gennem forrige århundrede begyndte udviklingen at gå stærkt. Fra industrisamfundet bevægede vi os ind i informationssamfundet. Og ved århundredskiftet var vi på vej gradvis ind i en ny virkelighed, det nye samfund: drømmesamfundet, viden-samfundet eller kompetencesamfundet. Kært barn har mange navne. Der gælder fundamentalt helt andre spilleregler for samfundet i den nye virkelighed i forhold til den gamle virkelighed. Og det, som kan gøre det en smule vanskeligt for mange ledere som medarbejdere er at de måske i deres arbejdsliv har gennemlevet både industrisamfundet, informationssamfundet og nu også med det ene ben i viden-samfundet. Vanskeligt? Javel, men nødvendigt at kunne tackle! Den gamle og den nye virkelighed Traditionelle Medarbejdere et vedhæng til maskinen Hierakisk struktur Personalearbejdet usynligt Faste ansættelses- og arbejdsvilkår Styring gennem regler og kontrol Smalle jobs Lav grad af autonomi Enkeltmands-organisering Erhvervelse af kvalifikationer Fleksible Medarbejdere en vigtig ressource Flad struktur Personalearbejdet professionaliseres Fleksible ansættelses- og arbejdsvilkår Styring gennem mål og værdier Brede jobs Høj grad af autonomi Teamwork Kompetenceudvikling Fra Arbejdets nye ansigter, Børsen 2003 Opdateret Lederskab, Nr. 3/2008 Side 3 af 6

4 ISSN medarbejderen må levere unikke og elle bidrag til teamets samlede løsninger. Hvad får den enkelte medarbejder til på en helt unik måde at bidrage med sit personlige engagement og udfolde sin kreative kompetence for helheden? Helt klart: motivation! Det at medarbejderen ser en mening med og er i en sammenhæng, som bidrager med merværdi til medarbejderens verden. Tidligere kendte man også betydningen af motivation, men kaldte det måske noget andet, lysten driver værket. Og i en traditionel produktionsvirksomhed vil den motiverede medarbejder måske kunne yde en indsats, som ligger 10-20% højere. Men i viden-samfundet kan det i virkeligheden betyde 2-300%: Kun den top-motiverede medarbejder kan yde det nødvendige bidrag for at organisationens performance er konkurrencedygtig i nutidens knivskarpe konkurrence, hvor masser af arbejdspladser årligt flytter til Fjernøsten. Som matematisk hovedfagskandidat troede jeg, at helheden var lig summen af delene indtil jeg begyndte at arbejde med teams. Da jeg så blev fodboldtræner, så jeg, at helheden aldrig er lig summen af delene. Den er enten større eller mindre, afhængig af hvor godt de enkelte arbejder sammen. (Chuck Noll, fodboldtræner, Pittsburgh Steelers, USA) Det får afgørende indflydelse på fremtidens leder-adfærd og leder-udrustning. Lederen må først og sidst kunne skabe motivation! Erfaringen viser, at motivationen styrkes og udvikles gennem konkret, stadig og målrettet feedback. Derfor sammenkæder vi netop her motivation og lederens vilje og evne til at skabe en konstruktiv feedbackkultur. Positive elementer ved et job og motiverende elementer Et af de helt grundlæggende elementer i at arbejde med motivation er at skelne mellem positive elementer ved selve jobbet og så motiverende elementer. På trods af et markant opbud af positive elementer ved et job kan medarbejdere være helt igennem demotiverede. Frederick Herzberg har hermed skabt et helt konkret og anvendeligt værktøj til at vurdere, hvordan jeg som leder kan sikre mig, at jeg sætter ind på de parametre, der skaber motiveret handling og ikke blot tilfredshed. Prøv at være hudløs ærlig En leder er en, som mennesker vil følge! Nu skal vi prøve at stille skarpt ind på netop dig og din ledelsesstil i din dagligdag. Prøv at droppe alle de fine fornemmelser og vær 100% ærlig, hudløs ærlig. Se på dig selv med dine medarbejderes skarpe, men forventningsfulde øjne, som er rettet mod dig med ønsket om at have en motiverende leder. Gå stille og roligt igennem nedenstående statements og svar på spørgsmålene. Drøft dem evt. med nogle kolleger, så I også lærer sammen: Brug dine medarbejdere, så de oplever deres arbejde som et sted, hvor de virkelig præsterer noget Opdateret Lederskab, Nr. 3/2008 Side 4 af 6

5 ISSN o Forskellen på blot at yde og at præstere er bl.a. om der er et klart mål, som man kan præstere at nå o Hvad gør du for at dine medarbejdere faktisk ser målet og udrustes til at nå det og fejrer succes erne med dem? bliver anerkendt for deres præstationer: o Hvordan reagerer du og resten af organisationen, når et mål eller delmål er realiseret? o Hvordan kommunikerer I gejst og anerkendelse til hinanden? arbejder med opgaver, der stimulerer dem: o Hvilke opgaver slider på dine medarbejdere og hvilke giver dem mere energi? o Hvad gør du konkret ved denne erkendelse? arbejder med opgaver, der har ledelsens og evt. omverdenens interesse: o Det kan ikke siges klart nok: Meget få (næsten maskinagtige ) mennesker har evnen til at være motiveret, hvis de arbejder med en opgave, som deres leder og kolleger overhovedet ikke interesserer sig for. o Hvordan arbejder du med at vise ægte interesse for dine medarbejderes opgaver? og lader dem føle, at de er værdifulde for virksomheden og dig? har et klart ansvar og føler et klart ansvar: o Har medarbejderen en klar rolle og betydning? Har du som leder været i stand til at bryde organisationens målsætning ned, så medarbejderen har del i helhedens succes/fiasko og er bevidst om det? Giver du dem ansvar? Hvor? Hvordan? Hvor meget? o Tænk alle medarbejderne igennem en-for-en : Hvor kan du give den enkelte mere selvstændigt ansvar, og hvad tror du, det vil gøre ved den enkelte? føler, at de har indflydelse på deres opgaver og ansvarsområde: o Hvordan inddrager du dine medarbejdere i formuleringen af deres opgave? o Oplever dine medarbejdere, at de reelt har indflydelse på jobbet? Hvad gør du konkret for at de skal få det? er i vækst forretningsmæssigt og kompetencemæssigt: o Hvordan vokser dine medarbejdere? Er det en tilfældig proces? o Er det synligt for medarbejderne, at de bevæger sig mod at kunne varetage et større ansvar, et mere attraktivt ansvarsområde, et mere selvstændigt ansvar, etc.? Tænk meget konkret! har mulighed for at opnå arbejdsmæssigt avancement gennem deres præstationer, hvis de vil: o Hvordan stiller din virksomhed sig til rådighed for medarbejdere, der ønsker at avancere? Nogle er bange for at miste nøglemedarbejdere andre udnytter at mange medarbejdere motiveres ved at arbejde i et miljø, der giver mange personlige muligheder. Evnen til at få den menneskelige kapital til at yngle er en helt igennem motiverende trumf for en virksomhed. o Oplever dine medarbejdere, at du vil investere din tid og dine ressourcer i Opdateret Lederskab, Nr. 3/2008 Side 5 af 6

6 ISSN deres personlige og karrieremæssige udvikling? Motivation ikke forkælelse Det engelske ord for at forkæle hedder spoil (= at ødelægge) og kan være en fin illustration af udfordringen til ledere for moderne videnmedarbejdere, som mange af vores jo er. Man opnår ikke sine medarbejderes commitment ved at forkæle dem. Forkælelse vil blot ødelægge dem. Medarbejdere vil trives og være motiverede, når de udfordres og bliver brugt rigtigt! Litteratur Et par gode bøger, som arbejder med temaet: Per Oxvig-Østergaard: Motivation vejen til større resultater (Børsen 2000) Bason, Csonka og Ejler: Arbejdets nye ansigter. Ledelse af fremtidens medarbejdere (Børsen 2003) Konkret tilbud til dig som leder eller chef: Hjælp til motivations-proces L*Profil for bedre lederskab er til for lederens skyld, har stor erfaring og særlig kompetence i motivationsprocesser og tilbyder: hjælp, inspiration, coaching for den enkelte leder sparring og inspiration til at udvikle egen organisation og derved rekruttere de rette ledere og medarbejdere kurser og processer i udvikling, samspil og kommunikation og derved motivation! en lang række unikke redskaber til de vitale processer med medarbejderne! for bedre lederskab Næste nummer af Opdateret Lederskab udkommer ultimo april Gør dit MUS værdiskabende! Her er hjælp til at give MUS et løft og bidrage til at MUS bliver et genialt ledelses-redskab grafiske oversigter som indikatorer på trivsel og ledelsesevaluering konkret hjælp til opfølgning og overblik. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2008 Side 6 af 6

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009 ISSN 1901- Nr. 2 2009 Tema: Teams at bygge holdbart Fra hyggelige teams til velfungerende, effektive teams Gennem nogle år har det stor plusord været: teams! Og sandt er det, at der ligger meget guld og

Læs mere

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009 ISSN 1901- Nr. 6 2009 Tema: Organisation og ledelse. Ledelse og metaforer om organisationen Det er vitalt at se sammenhængen mellem organisation og ledelse. De skal passe samme som fod i hose, ellers kører

Læs mere

Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab.

Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab. ISSN 1901- Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab Menneske først leder så Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv flytter sig stadig for mange medarbejdere. Det har positive følger for mange og negative

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

FOREDRAG KATALOG. www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85

FOREDRAG KATALOG. www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 FOREDRAG KATALOG www.ps4.dk E-mail: info@ps4.dk Telefon: 70 27 85 85 HVIS DIT LIV VAR EN FILM, VILLE DU SÅ HAVE HOVEDROLLEN? Tag mod til dig, og luk din indre eventyrer ud Foredraget bidrager med stærkt

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 3 2012 Tema: At rekruttere GULD Hvordan optimerer du din rekrutterings-proces? Hver gang man skal ansætte en ny medarbejder (eller leder) er organisationen oppe til eksamen. Det er et ledelsesansvar,

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget

MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget MOTIVATION - for ledere i anlægsgartnerfaget Hvad er dét der motiverer, når man vælger, at blive anlægsgartner? Rapporten giver svar på dette spørgsmål og giver lederen nogle regler, som man kan arbejde

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere