Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse"

Transkript

1 ISSN Nr Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab for ledere til udvikling af medarbejdere og dermed hele organisationen. Fra har vi stillet et meget spændende redskab til rådighed for ledere og organisationer til at systematisere og forenkle hele MUS-processen. Intet redskab er dog bedre end de ledere, som anvender det. Derfor skal vi i dette nummer af Opdateret Lederskab sætte skarp fokus på, hvordan lederen optimerer udbyttet af dette fantastiske ledelses-redskab, så lederen (og derved også medarbejderen) får maksimalt udbytte af MUS. Det handler om kommunikation evnen til at lytte og spørge ind til, gå i dybden for at finde guldet God læselyst! MUS handler om tillid Omdrejningspunktet i MUS er tillid. Ligesom i enhver menneskelig relation. Som leder må du derfor sætte alt ind på at skabe og vedligeholde tillidsfulde relationer også selv om I kan vurdere meget forskelligt! MUS skærpes af evnen til dialog Mennesker er skabt med to ører og én mund. Sikkert for at minde os om, at vi må lytte dobbelt så meget, som vi taler? I hvert fald kan man hurtigt tale en dialog i stykker. Det begyndte som en god og ligeværdig, anerkendende dialog, men det endte som en dræbende enetale. Sådan må det ikke gå med MUS. Derfor skal ledere træne deres evne til at lytte og føre en konstruktiv dialog. Hvor lederen spørger ind til og lader sig overraske og justere. Og hvor lederen demonstrerer, at der er forskel på at lytte for at svare og lytte for at lære. Derfor må lederen virkelig lytte og lytte og lytte, og træne sig igennem dialogen at opleve, hvad der sker, når dialogen forløser potentiale hos medarbejderen. Det giver lederen et kick af dimensioner! MUS og målbarhed I har vi fremlagt et elektronisk MUS-koncept, som er blevet vel modtaget af en lang række spændende kunder i det private og offentlige område. Et vigtigt grundtema i dette MUS-koncept er, at medarbejdernes udsagn skal høres og modtages med samme valeur og vægt på begge sider af bordet. Derfor har vi haft som grundtanke, at alle udsagn skal kunne måles på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er højst. Derved giver det lederen det bedst tænkelige udgangspunkt for at spørge konkret og målrettet ind til, hvordan man så herefter skal og kan forbedre tingene i det kommende år. Og det er vigtigt. Se selve spørgerammen på ovenstående hjemmeside. Opdateret Lederskab, Nr. 9/2008 Side 1 af 7

2 ISSN Lederstøtte til spørgsmålene i MUS-skema Her får du som leder hjælp og guidelines til at agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i din MUS, Medarbejder-Udviklings-Samtale med medarbejderne. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor alle spørgsmål skal scores fra 1 til 6 med 6 som top. Jobbet 1 Er du glad for dit job? Afdække præcist, hvad og hvad ikke Søge at nå frem til, hvad der kan forøge denne glæde Det gælder stort set alle spørgsmål: Hvad kan medarbejder selv gøre, hvad kan kolleger gøre, og hvad kan leder gøre? 2 Føler du dig godt klædt på til jobbet? 3 Giver opgaverne dig tilstrækkelige udfordringer? 4 Hvordan vurderer du kvaliteten i dit arbejde? 5 Hvordan fungerer samarbejdet med din nærmeste leder? 6 I hvor høj grad er dine mål klart definerede? 7 Føler du dig værdsat af din leder? Her skal du afdække tydeligt, hvor og hvor ikke Og så skal du lave konkrete aftaler, som straks skrives ind i spørgsmålene 34 og 35! Husk at spørge ind til: Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvor meget? Hvad? Sammen med hvem? Ideer og forslag til andre udfordringer? Her er en prøvesten på den gode leder: Med respekt og anerkendelse må du have skarp fokus på definition og vurdering af dagligdagens kvalitet Og du må være klar til med oprejst pande at sætte udvikling og proces i gang, som bedre sætter i stand til at levere den ønskede kvalitet Vær meget åben for kritik og gode råd spring for alt i verden ikke over, hvor gærdet er lavest Hvis der kommer konkret kritik af dig og din ledelse så bed medarbejderen hjælpe med ideer og forslag til hvor og hvordan du kan forbedre Som leder må du endelig ikke opfatte et negativt svar som gold kritik og gå i baglås. Tværtimod er det en mulighed for som organisation at blive klogere og sadle om med klarere mål Spørg derfor ind til, hvad medarbejderen mener og kunne ønske sig Dette er en yderst alvorlig prøvesten på opfattelsen af din samlede fremtoning som leder, og hvad du rent faktisk gennem din lederstil signalerer. Personligt vil jeg ikke mene, at den bør ligge under 5 så skal der en konkret handlingsplan til! Vær meget opmærksom på, at medarbejderens følelse af situationen tages alvorligt! LYT LYT LYT, også til medarbejderens evt. non-verbale signaler her! Det er også i din egen interesse! Opdateret Lederskab, Nr. 9/2008 Side 2 af 7

3 ISSN Kollegerne 8 Hvor god er du til at skabe relationer i afdelingen? Det handler både om, at du får skærpet dit billede af afdelingen og dens enkelte medarbejdere og at du bidrager til at åbne et vindue til refleksion for medarbejderen over sit eget selvbillede Og så gælder det om at se muligheder heri ved at fokusere på det positive 9 Hvordan fungerer samarbejdet MUS er ikke en sladder-klub! mellem kolle- Vi anbefaler, at man gerne må kommentere navngivne kolleger gerne i afdelingen? men at lederen straks forpligter sig til at handle på det. Derved undgår man sladder og gør det i stedet konstruktivt Her skal lederen spørge dybt ind til funktionsvilkår for den enkelte medarbejder 10 Hvor godt bidrager du til teamwork i afdelingen? Først gælder det at lytte sig ind til medarbejderens opfattelse af eget bidrag eller mangel på samme, vanskeligheder, komplekser o.l. Tag gerne udgangspunkt i medarbejderens bedste oplevelse med teamwork og prøv derfra at trække læring og tråde til dagsaktuelle udfordringer Fokusér på nødvendigheden af teamwork og sæt konkrete mål for det (+ husk at få det skrevet over i aftalerne, spørgsmål 34) Bemærk, at spørgsmål netop er formuleret meget personligt, så det gælder den konkrete medarbejders bidrag og ikke kun alle de andres Lederen må beholde fokus på dette! 11 Hvor god er du til at Lad gerne medarbejderen give eksempler på dette tackle små-konflikter i afdelingen? Brug eksemplerne til at brede en evt. god og ønskelig adfærd ud på andre områder, så det gode derved multipliceres 12 Hvor god er du til at samarbejde på tværs af afdelinger? Nøglen til succes ligger i mange organisationer på evne og vilje til at arbejde gnidningsløst på tværs af afdelinger og faggrupper. Sæt derfor meget klart fokus her Vær konkret og bed medarbejderen give eksempler både på succes og det modsatte Brug energien fra en succes til at tackle det modsatte og give det ny fremdrift og opdrift 13 Føler du dig værdsat af dine kolleger? Her er nøglen til at forstå det daglige samspil i en afdeling brug det til for alvor at komme rundt i alle hjørner og få afdækket potentielle lommer af disrespekt, som skal tackles 14 Hvor god er din leder til at sætte klare mål for afdelingen? Din succes som leder står og falder med, hvor god du er til at modtage og handle positivt på feedback også fra dine medarbejdere Derfor må du møde deres udsagn optimalt positivt og bede dem konkretisere: hvordan, hvor, over for hvem o.l. 15 Er målene en del af din Visioner og mål er hos nogle kun temaer ved festlige lejlighe- Opdateret Lederskab, Nr. 9/2008 Side 3 af 7

4 ISSN hverdag? Borgere/ brugere 16 Hvor god er din relation til borgere/brugere? 17 Hvor godt håndterer organisationen relationer til brugere/borgere? 18 Hvordan vurderer du kvaliteten i afdelingens ydelser? 19 Hvordan oplever du samspillet mellem politikere og organisation? Virksomheden 20 Hvor stolt er du af din arbejdsplads? der og skåltaler Det er ikke godt nok! Derfor skal du være skarp til at se alle de steder, hvor kæden måske hopper af fra målene til dagligt liv i afdelingen og konkret også for den enkelte medarbejder! Også her har lederen fokus på at åbne et vindue til selvrefleksion over egen praksis for medarbejderen Og så gælder det om åbenhed og ærlighed fra begge sider En medarbejder kan let i dagligdagen blive bragt i en situation, hvor man føler at kunderne er i vejen - men så må lederen gennem dybdegående dialog skabe forståelse for, hvorfor vi er her, og hvad vores egentlige Mission er! Det vil være meget værdifuldt at få den enkelte medarbejder til at give sit bud på, hvordan selve organisationen lykkes med samme tema? Men her skal du som leder også spørge ind til konkrete eksempler, episoder, klager, o.l. så det ikke bare bliver luftigt Der skal helst kunne handles på sådanne udsagn det vil gavne hele organisationen I spørgsmål 4 handler det om personens egen kvalitet nu gælder det afdelingens Bed igen medarbejderen være meget specifik Og det skal altid vendes fremad: Hvad skal der til, for at kvaliteten kan forbedres på kort sig, på mellemlangt sigt og på langt sigt Nogle medarbejdere kan synes, at det er vanskeligt at svare på dette spørgsmål men prøv alligevel at fastholde temaet og få dem ud af busken. Det er eneste mulighed for, at politikerne også kan få respons fra medarbejdere! Heller ikke her må det få karakter af løse påstande men veldokumenterede udsagn! Mange steder savner man en stoltheds-kultur. Det skal vi fremme med alle kræfter, for der ligger masser af energi heri Det gælder for så vidt alle spørgsmålene fra 1 til 30, som scores med karakteren fra 1 til 6, hvor 6 er det højeste at man altid skal forsøge at være konkret med en lavere score: Hvad skal der til, for at dette løftes til næste år? Og sæt gerne en konkret aftale på! Gå til spørgsmål 34 og Opdateret Lederskab, Nr. 9/2008 Side 4 af 7

5 ISSN Udnytter organisationen dine kompetencer optimalt? 22 Har du passende ansvar i dit job? 23 Hvordan vurderer du de fysiske rammer? 24 Hvor tilfreds er du med organisationens øverste ledelse? 25 Har du kendskab til strategi og værdigrundlag? Fremtiden 26 Har du de nødvendige kompetencer til fremtidens udfordringer? skriv ind! Her er vi ved et guld-spørgsmål! Man kan klage over, at afdelingen igen er beskåret med 4,5% o.l. men tænk, hvis det er rigtigt, at din afdeling kun udnytter medarbejdernes kompetencer 65-70%?? Så ligger der jo guld lige for næsen af dig! Gå derfor til benet her få afdækket præcist, hvilke kompetencer, medarbejderen mener at have, som du ikke udnytter og lav handlingsplan på det Vær også opmærksom på, at der ofte vil være 5-10%, som du måske slet ikke har mulighed for at udnytte i din afdeling Men alligevel: begynd bare med de 15-20%! Lederen skal her være meget individuel, fordi passende ansvar jo skal matche den enkeltes kompetencer Her må lederen både i dialogen vurdere det konkrete ansvar for den enkelte lige nu og de muligheder fremadrettet, som kunne tænkes Få gerne medarbejderen ud af busken med ideer og forslag og vær meget opmærksom på, at det evt. skal følges af noget kompetenceudvikling for medarbejderen. Gå straks til punkt 35 og skriv ind! De fysiske ramme om arbejdet kan have stor betydning for medarbejderens oplevede tilfredshed og derfor skal dette spørgsmål behandles meget seriøst Der vil altid være mulighed for ved relativ små omstruktureringer at forbedre nogle vilkår for arbejdet og dets tilrettelæggelse. Det må frem her Den nærmeste leder får hermed mulighed for at drøfte med medarbejderen, hvordan vedkommende vurderer organisationens øverste ledelse. Pas meget på din egen loyalitet mod ledelsen her! Også her gælder, at du skal spørge ind til konkrete eksempler og muligheder for forbedring. Det er vigtigt, at medarbejderen kommer i dybden med at forholde sig til både strategier og værdier Er kendskabet godt nok? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvad kunne ellers gøres? Hvordan får vi alle bedre ejerskab til strategi og værdier? Her må lederen sikre gennem dialogen, at begge parter har et nogenlunde ensartet billede af fremtiden: hvor bevæger vi os hen? hvad betyder det for vores arbejde og måden at arbejde på? hvilke kompetencer vil det indebære? Opdateret Lederskab, Nr. 9/2008 Side 5 af 7

6 ISSN Er din leder god til at forberede afdelingen til fremtiden? 28 Hvor gode er dine udviklingsmuligheder i vores organisation? 29 I hvor høj grad har du lyst til nye opgaver? 30 Har du mulighed for at tage imod flere opgaver? Privat 31 Er der private forhold, som har indflydelse på dit arbejde? Råd 32 Giv gerne 2-3 gode råd til din leder Herefter må medarbejderen melde ind med, hvordan vedkommende ser sin situation og sine kompetencer i lyset af fremtiden? Og begge må være skarpe med at indgå aftaler om fremtiden, så der skabes troværdighed og håb med sigte på fremtiden Her peger flaskehalsen mod lederen Og her skal lederen lytte for at lære Hvad kan lederen gøre bedre her? hvor? over for hvem? hvornår? En organisation kan have stillingerne besat på en sådan måde, så udviklingsmuligheder kan være sparsomme for bestemte typer medarbejdere Dog vil der normalt kunne skabes små huller og lommer, hvor det vil kunne ske i begrænset omfang, hvis der er vilje: Hvor? med hvad? over for hvem? hvornår? hvad skal der ske? Her gælder det at lytte til medarbejderens egen historie og se tingene gennem medarbejderens optik? Gennem dialog må lederen også her åbne vinduer til selvrefleksion hos medarbejderen, så vedkommende får et realistisk billede af fremtiden Foregående spørgsmål kan evt. gå direkte over i dette Vær meget konkret og specifik Her skal lederen afdække muligheder for en rimelig fordeling af arbejdstrykket rundt i afdelingen Og den enkelte medarbejder skal træne sine sociale kompetencer til at udvise empati i forhold til hårdt pressede kolleger Her skal lederen være forsigtig for det er ikke en udstilling af privatlivet. Men det handler om evt. private forhold, som har indflydelse på arbejdssituationen. Det kan være skilsmisse, sygdom i familien, psykiske og/eller misbrugs-problemer o.l. Vær meget opmærksom på at få lavet aftaler herom! Medarbejderen får her mulighed for helt frit at give gode råd til lederen: Hvis jeg var i dit sted, så ville jeg lægge vægt på? Årets tema 33 Drøftelse af et tema, Dette tema kan den enkelte afdeling aftale fra år til år, hvad Opdateret Lederskab, Nr. 9/2008 Side 6 af 7

7 ISSN som den enkelte afdeling eller organisation kan sætte op for året. man ønsker at fokusere på. Det afklares og meldes ud inden MUS går i gang Aftaler om fremtiden 34 Din egen kompetenceudvikling. Konkrete aftaler: 35 Dine mål for næste år. Konkrete aftaler: Punkt 34 og 35 er vitale punkter gennem hele samtalen. Lederen skal trænes sig at mestre dette punkt: hver eneste gang, der ved et spørgsmål opstår muligheden for enten at sætte et mål sammen eller aftale kompetenceudvikling, så går man straks herover og skriver det ind, så der automatisk følges op på det Kompetenceudvikling behøver ikke kun være kurser og videreuddannelse i egentlig forstand, men også sidemandsoplæring eller anvendelse af kompetencer man har, som nu kan sættes i spil på nye steder Se oven for. Hjælp til leder-udvikling L*Profil for bedre lederskab er til for lederens skyld, har stor erfaring og særlig kompetence i leder-udvikling og tilbyder: hjælp, inspiration, coaching for den enkelte leder sparring og inspiration til at udvikle egen organisation og medarbejdere kurser og processer i udvikling, samspil og kommunikation og motivation en lang række unikke redskaber til de vitale processer med medarbejderne! for bedre lederskab Gør dit MUS værdiskabende! Her er hjælp til at give MUS et løft og bidrage til at MUS bliver et genialt ledelses-redskab grafiske oversigter som indikatorer på trivsel og ledelsesevaluering konkret hjælp til opfølgning og overblik. Næste nummer af Opdateret Lederskab udkommer medio december Opdateret Lederskab, Nr. 9/2008 Side 7 af 7

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Brug medarbejdernes egne historier til at Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Udvikling med afsæt i medarbejdernes fortællinger af Karen Lumholt,

Læs mere