Logistik og Supply Chain Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logistik og Supply Chain Management"

Transkript

1 KAPITEL 1 Logistik og Supply Chain Management Det klassiske problem i enhver virksomhed, der lagerfører fysiske varer, er, at det ofte er de forkerte varer, der ligger på hylderne. Enten er der for meget på lager, eller også er der for lidt, med det resultat at varen går i restordre, eller at kunden henvender sig til en anden leverandør. Det sidste kan hurtigt blive aktuelt, hvis der er flere udbydere af samme type vare med samme vilkår. Nogle virksomheder prøver at løse dette problem ved at holde et højt lagerniveau, hvilket medfører stigende omkostninger til kapital bundet i lagre. Virksomheder må således på den ene side tilfredsstille deres kunder for at blive på markedet, men må på den anden side tilstræbe lave omkostninger. Denne opgave er blevet vanskelig at løse i en globaliseret verden karakteriseret ved dynamiske og uforudsigelige markeder, med krav om lave priser uden, at der gås på kompromis med kvaliteten, og stigende miljøkrav. Produkter er ikke længere standardiserede, men tilpasses i stigende grad individuelt til den enkelte kunde. Desuden ændres gamle produkter, eller der udvikles helt nye produkter som følge af ny teknologi ofte inden for 1-2 år. Produkter har en stadig kortere levetid. Virksomheder kan således ikke levere varer udelukkende ved lagerføring baseret på prognoser om det fremtidige behov. Gode produkter og markedsføring er ikke nok, virksomheder skal kunne levere individuelt tilpassede produkter med korte leveringstider og til tiden samt tjene penge på det ved at holde omkostningerne nede. Foto: Scanpix Logistik er her blæksprutten, der samler informationerne for de produkter og serviceydelser, som kunden har bestilt, og koordinerer forskellige funktioner internt i virksomheden, således at kundens behov tilfredsstilles, samtidig med at omkostningerne holdes på et minimum. Logistik har overordnet set til formål at skabe denne rigtige balance mellem leveringsservice og tilsvarende logistikomkostninger formuleret gennem et mål for logistisk effektivitet, som beskrives i kapitel 2, side

2 1 Logistik og Supply Chain Management Den agile virksomhed Den stigende globalisering har også medført, at virksomheder for at klare sig i konkurrencen vælger at outsource de opgaver, der ligger uden for virksomhedens kernekompetence. Således reduceres omkostningerne ved at vælge leverandører, der enten er billigere eller bedre til at udføre disse opgaver. Derved udvides logistikopgaven fra en interfunktionel koordinering til en interorganisatorisk koordinering, der omfatter flere aktører i form af transportører, leverandører, kunder, servicevirksomheder m.fl. i den såkaldte forsyningskæde. Dette har ført til implementering af nye styringskoncepter, der indebærer integration af logistikprocesser på tværs af virksomheder drevet af avancerede IT-systemer under overskriften Supply Chain Management (SCM). Dette betyder, at virksomheder ofte indgår i forsyningskæder, der konkurrerer med andre forsyningskæder. Dette ses især inden for dagligvarebranchen, hvor der hersker stor konkurrence om forbrugerne mellem kæder som f.eks. Dansk Supermarked og Coop Danmark. I denne forbindelse taler man om, at virksomheden og dens forsyningskæde konkurrerer på at være agil, dvs. adræt og responsiv i forhold til den endelige kunde. Logistikvirksomheder Logistik og SCM er relevant for alle typer virksomheder, men vil naturligvis have forskellig prioritering og substans afhængig af virksomhedens kontekst. Nogle virksomheder udfører logistikopgaver for andre og benævnes ofte TPLleverandører (Third Party Logistics). Mærsk-selskab går sammen med Boeing Kilde: Baseret på Berlingske Business, 5. september Selskabet A.P. Møller Mærsks logistikselskab, Damco tidligere Maersk Logistics, har netop indgået en samarbejdsaftale med den amerikanske flygigant Boing, som i disse måneder kæmper hårdt for at få lov til at levere afløseren for de gamle F-16 fly. Derfor vil Boing indgå aftaler med danske virksomheder, som kan nyde godt af returkøb, der altid følger med ved køb af militært udstyr. I denne sammenhæng har de to selskaber Boing og Damco indgået en aftale om at udvikle fælles logistikløsninger. Det er systemer, som kunder, alt fra dagligvarebranchen til militær over hele verden, benytter til at sikre, at transporten af varer udføres så optimalt som muligt. Damco leverer Supply Chain Management og godstransport over hele verden og kan således karakteriseres som en TPL-virksomhed. Koncernen har medarbejdere og omsætter for omkring 15 mia. kr. Selskabet er en uafhængig forretningsenhed i A.P. Møller Mærsk. 14

3 Logistik og Supply Chain Management 1 Det er virksomheder som Damco, TNT, DHL etc., der er i stand til at hjælpe virksomheder med deres globale distribution af varer, idet de har kompetence og ressourcer til at udføre logistik og SCM, der kan sikre en høj logistisk effektivitet i hele forsyningskæden. Logistik og Supply Chain Management er komplekse begreber, der kan være vanskelige at kommunikere, fordi de er relativt nye i professionel anvendelse, og der er forskellig opfattelse af, hvordan de relaterer sig til hinanden. I denne bog ses de som indbyrdes forbundne, således at Supply Chain Management handler om, hvordan logistik anvendes i et samspil med andre aktører, herunder kunder og leverandører i forsyningskæder. Virksomheder vil typisk være aktører i flere forsyningskæder, og derfor kan man også tale om egentlige forsyningsnetværk. Denne bog vil beskrive, forklare og anbefale, hvordan forskellige teorier, modeller og styringsværktøjer kan anvendes til at forbedre virksomheders logistik og Supply Chain Management. I litteraturen bliver mange begreber benævnt med engelske navne eller forkortelser, f.eks. anvendes bogstaverne SCM i daglig tale som synonym for Supply Chain Management. Derfor vil de kendte engelske navne i en dansk kontekst blive anvendt uden noget forsøg på en dansk oversættelse, fordi begreberne simpelthen er kendte således. 1. Logistik Logistik refererer til det græske udtryk logistikos, der betyder beregning og ræsonnement. Det kan spores tilbage til det franske militær i 1600-tallet og havde her til formål at styre levering af krigsmateriel og forsyninger til militære enheder. I nyere tid blev logistik fremhævet som en væsentlig årsag til, at USA og dets allierede vandt Golfkrigen i I de sidste 20 år er logistik blevet et etableret fagområde i de fleste større virksomheder. Og mange erfaringer fra store internationale og globale virksomheder, i uprioriteret rækkefølge, som Dell, Walmart, Zara, LEGO, Danfoss, Grundfos, Oticon, B&O har længe været rollemodeller for, hvordan logistik udøves mest effektivt. Den mest operative definition omfatter 7 specifikke logistikmål 1. De 7 logistikmål (7 R er) er: At levere det rigtige produkt, i den rigtige mængde, i den rigtige kvalitet, på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, til den rigtige kunde og til den rigtige pris. 1 Bloomberg, D.J.: Logistics, Prentice Hall,

4 1 Logistik og Supply Chain Management Denne definition handler om, hvilke kundebehov der skal tilfredsstilles, men siger intet om, hvordan virksomheden skal realisere disse mål. Dette fremhæves i følgende definition 2 : Logistik har til opgave at styre varer og serviceydelser og den dertil hørende information, fra råvaren modtages og transformeres til slutprodukter, der tilfredsstiller kundens behov på en sådan måde, at virksomhedens overskud maksimeres. Denne definition fremhæver, at logistik er et værktøj, der kan bidrage til at øge virksomhedens overskud. Logistik fokuserer på følgende to flows i virksomheden: Materialeflow, der omfatter råvarer, halvfabrikata, produkter og serviceydelser. Informationsflow, der indeholder data om kundebehov, jf. de 7 logistikmål. Der eksisterer også et finansflow, der indeholder udveksling af fakturaer, betalinger via bankoverførsler etc. Dette vil her blive betragtet som en del af virksomhedens informationsflow, da dette flow ikke bliver eksplicit behandlet i denne bog. Virksomhedens materiale- og informationsflow styres gennem en såkaldt interfunktionel koordinering af logistiske aktiviteter i 3 funktioner i virksomheden, nemlig salg, produktion og indkøb. Målet er at integrere disse logistikaktiviteter, således at virksomheden opnår et jævnt og friktionsfrit flow af materialer fra leverandører, gennem virksomheden og videre til kunden, der opfylder virksomhedens logistiske mål. Dette samspil er vist i fig. 1.1, der illustrerer at logistik handler om interfunktionel koordinering af forskellige logistikaktiviteter baseret på fælles logistikmål for virksomheden. Dette betyder, at logistikbegrebet organisatorisk tager udgangspunkt i systemteorien, der opfatter virksomheden som en helhed, dvs. at indkøb, produktion og distribution af varer, service og informationer ses i en sammenhæng og ikke som adskilte dele. Derved opnås en synergieffekt. 2 Council of Logistics Management,

5 Logistik og Supply Chain Management 1 Interfunktionel koordinering Logistikmål Koordinering Indkøb Produktion Salg Leverandør Transport Lager Informationsflow Processer Lager Materialeflow Transport Kunde Fig. 1.1 Logistik varetager en interfunktionel koordinering i virksomheden. En synergieffekt baserer sig på den grundlæggende tanke, at alt hænger sammen, således at helheden er mere end summen af enkeltdelene. Dette betyder, at de 3 funktioner: indkøb, produktion og salg skal samarbejde frem for at suboptimere ved at arbejde uafhængigt af hinanden. Eksempelvis er det vigtigt, at salgsafdelingen koordinerer salgsplanerne med produktionsafdelingen, ellers vil produktionen fremstille varer i et antal, der ikke matcher de aktuelle kundebehov. Ligeledes er det vigtigt, at produktionen koordinerer produktionsplanerne med indkøbsafdelingen, ellers vil indkøbsafdelingen indkøbe varer, der ikke matcher de aktuelle produktionsbehov. Denne koordinering benævnes i litteraturen for sales and operations planning eller SOP-processen og indgår som en særlig form for overordnet såkaldt aggregeret planlægning, der har til formål at samstemme salg og produktion til en fælles plan, der udarbejdes og koordineres af virksomhedens topledelse. SOP-processen beskrives i kapitel 6 om produktionsstyring, hvor den også på dansk benævnes helhedsplanlægning. 17

6 1 Logistik og Supply Chain Management 2. Styring af logistikaktiviteter Som nævnt i afsnit 1 udføres der forskellige logistikaktiviteter i funktionerne indkøb, produktion og salg. Disse aktiviteter styres ved hjælp af nogle styringsbegreber, der dækker over forskellige styringsværktøjer,og som er velkendte i litteraturen under følgende kategorier: Distributionsstyring udføres af salgsfunktionen og omfatter de logistikaktiviteter, der styrer det færdige produkt fra kundeordremodtagelse, plukning af varer fra lageret og transport til kundens leveringssted. Disse aktiviteter omfatter følgende spørgsmål: Hvordan fastlægges virksomhedens servicegrad? Hvilke distributionsstrategier skal anvendes? Hvilke transportformer skal anvendes? Hvem skal distribuere varerne? Produktionsstyring omfatter de logistikaktiviteter i produktionsfunktionen, der styrer transformationen af råvarer og halvfabrikata, gennem forskellige fremstillingsprocesser og mellemvarelagring til færdige produkter. Disse aktiviteter omfatter følgende spørgsmål: Hvordan fastlægges den vigtige produktionsstrategi? Hvordan skal produktionen styres? Hvordan skal materialeflowet organiseres? Hvordan kan der opnås en høj kapacitetsudnyttelse? Hvordan kan der opnås en høj fleksibilitet? Indkøbsstyring indeholder de logistikaktiviteter (benævnes også materialestyring), der styrer disponering af råvarer, komponenter og halvfabrikata til produktionsafdelingen eller til videresalg f.eks. i form af reservedele. Disse aktiviteter vedrører: Skal varerne købes eller fremstilles i virksomheden? Hvordan findes de rigtige leverandører? Hvordan vælges leverandører? Hvordan skal der samarbejdes med leverandørerne? Hvordan opnås den rigtige pris? Hvordan skal indkøbet styres? Hvordan skal leverandørerne evalueres? 18

7 Logistik og Supply Chain Management 1 Lagerstyring udføres i alle 3 funktionsområder og har til formål at styre, hvor meget der skal lagerføres af råvarer, komponenter, halvfabrikata og færdige produkter baseret på logistiske mål for virksomheden, jf. fig Lagerstyringen omfatter også fysiske aktiviteter, dvs. at placere varer på la geret, plukke varer og pakke disse inden transporten gennemføres til kun den. Returlogistik udføres ligeledes i de 3 funktionsområder og har til formål at modtage og behandle reklamationer, defekte dele, reparationer, recirkulering og genanvendelse af materialer. Denne oversigt er naturligvis ikke fyldestgørende, og den indeholder styringsområder, der kunne nævnes eksplicit som kundeservice, forecasting, informationsstyring, informationsteknologi og kvalitetsstyring. Disse relaterede områder behandles i det omfang, det er relevant for logistikbegrebet. 3. Logistik en forretningsproces Som beskrevet i afsnit 1 har logistik til formål at udføre en interfunktionel koordinering af logistikaktiviteterne i funktionerne salg, produktion og indkøb. Dette kan gennemføres ved at beskrive og definere logistik som en forretningsproces 3 : En forretningsproces udgør en sammenhængende kæde af tværgående aktiviteter i virksomheden og på tværs af virksomheder med et klart input og output, som skaber værdi for kunden. Logistikprocessen kan således ses som en forretningsproces, der består i at planlægge og gennemføre logistikaktiviteter internt på tværs af funktionerne salg, produktion og indkøb, og eksternt i samarbejde med kunder og leverandører således at produktet og serviceydelsen leveres i overensstemmelse med kundens behov. I det følgende beskrives kort et simpelt eksempel på logistikprocessen i en virksomhed, der leverer standardvarer, som kan leveres direkte fra et færdigvarelager. Eksempel Salgsafdelingen modtager en kundeordre. Hvis varen ligger på lager, udskrives en faktura, og varen udleveres fra lageret. Hvis varen ikke er på lager, 3 Baseret på Ambeck, K.D. & Beyer, P.: Veje til fornyelsen, Samfundslitteratur, København,

8 1 Logistik og Supply Chain Management og kunden vil vente udskrives en restordre. Hvis varen skal fremstilles først, udskriver salgsafdelingen en ordre til produktionsafdelingen. Produktionsafdelingen melder en leveringstid til salgsafdelingen og udskriver en produktionsordre, plukker råvarer og komponenter, fremstiller færdigvaren i et antal, der kan være højere end det, kunden har efterspurgt, idet produktionsafdelingen beregner det antal enheder, det er mest optimalt at producere. En såkaldt økonomisk ordrestørrelse. Hvis der mangler råvarer eller andre komponenter, kan produktionsafdelingen ikke sætte ordren i gang og må udskrive en ordre til indkøbsafdelingen. Indkøbsafdelingen melder en leveringstid til produktionsafdelingen og udskriver en indkøbsordre til den relevante leverandør. Indkøbsafdelingen beregner, hvilket antal det er mest optimalt at købe en såkaldt økonomisk indkøbsordrestørrelse. Leverandøren sender en ordrebekræftelse til indkøbsafdelingen og sender varerne til virksomhedens varemodtagelse. I varemodtagelsen gennemføres en kvalitetskontrol, hvorefter varerne lægges på lager og er klar til udlevering til produktionsafdelingen. Hvis der opstår kassationer i kvalitetskontrollen, skal varerne retur, og processen forsinkes. Hvis varerne godkendes, meldes dette til indkøbsafdelingen, der melder videre til produktionsafdelingen. Produktionsafdelingen starter produktionen af færdigvaren og melder til salgsafdelingen, når ordren er afsluttet og lagt på færdigvarelager. Salgsafdelingen kan nu melde videre til kunden, at varen er klar til udlevering. I fig. 1.2 er vist, hvorledes logistikprocessen styres i et samspil mellem distributionsstyringen, produktionsstyringen og indkøbsstyringen samt med et input fra leverandør og output til kunden. Logistikprocessen Materialestyring Produktionsstyring Distributionsstyring Ordre Indkøb Ordre Produktion Ordre Salg Kundeordre Leverandør Transport Fremstilling Transport Kunden Informationsflow Materialeflow Fysiske lager Aktivitet Tilstand Fig. 1.2 Logistikprocessen er en forretningsproces. 20

9 Logistik og Supply Chain Management 1 Som det fremgår af dette eksempel, er der mange muligheder for, at logistikprocessen kan forsinkes, eller der kan opstå fejl i kommunikationen af de forskellige informationer fra de forskellige aktører i processen. Målet er således at effektivisere denne proces med henblik på at skabe værdi for kunden gennem forskellige logistiske koordineringsmekanismer. Dette vil blive beskrevet i kapitel 9 om Organisering af logistik. 4. Supply Chain Management (SCM) Virksomheder indgår som tidligere nævnt ofte i forsyningskæder, der konkurrerer med andre forsyningskæder, hvilket betyder, at logistikopgaven udvides fra et virksomhedsperspektiv til at omfatte flere virksomheder i en såkaldt forsyningskæde. Denne opgave har fået navnet Supply Chain Management, eller forkortet til SCM, og vil her blive defineret på følgende måde 4 : SCM omfatter de aktiviteter, der styrer materiale- og informationsflowet fra råvareudvinding til slutkunden i forsyningskæden ved at integrere disse aktiviteter gennem ledelse af relationer på tværs af virksomheder med henblik på at opnå vedvarende konkurrencefordele. Denne definition beskriver, hvordan logistikopgaven udvides fra en interfunktionel koordinering internt i virksomheden til en interorganisatorisk koordinering af logistikaktiviteter på tværs af virksomheder. Opgaven udvides til et forsyningskædeniveau. Desuden fremhæver den, at opgaven udføres gennem ledelse af relationer, samt at det ikke kun handler om at øge overskuddet i virksomheden (som beskrevet i definition på logistikbegrebet), men målet er, at opnå vedvarende konkurrencefordele. I fig. 1.3 er vist et eksempel på en forsyningskæde. Forsyningskæde Natur Leverandører Producenter Grossister Detaillister a a a a a Forbruger Upstream Downstream Fig. 1.3 Et eksempel på en forsyningskæde i dagligvarebranchen. 4 Hanfield, R.B. & Nichols, E.L.: Introduction to Supply Chain Management, Prentice Hall, New York,

10 1 Logistik og Supply Chain Management Fig. 1.3 viser et eksempel på en forsyningskæde i dagligvarebranchen, der omfatter flere virksomheder, som leverer varer til hinanden i et sekventielt forløb. Virksomheder placeret fremad i kæden mod kunden benævnes downstream, og de, der befinder sig bagud, benævnes upstream. SCM-processen kan f.eks. forløbe på følgende måde: Forbrugeren køber mælk i Superbrugsen (Detaillist) Superbrugsen afgiver ordrer på mælk hos CoopDanmark (Grossist) Coop Danmark afgiver ordrer på mælk hos ArlaFoods (Producent) Arla Foods får leveret mælk af landmænd (Leverandør) Hvis virksomhederne i denne forsyningskæde ikke samarbejder og udveksler informationer med hinanden, må de hver især gætte (prognosticere) sig frem til, hvor meget de skal indkøbe og lagerføre. Den såkaldte Forrestereffekt 5 har påvist, at der i denne situation vil opstå lagerophobninger upstream i kæden, fordi de enkelte virksomheder overdisponerer for at sikre deres leveringsservice. Forrestereffekten viser, at mindre udsving i behovet hos slutkunden kan forstærkes upstream i forsyningskæden. Det blev påvist ved forsøg, at udsving på mindre end 10 % hos slutkunden kunne forøge produktionen hos upstream-virksomheder med %. Forrestereffekten benævnes også piskesmældseffekten eller sneboldeffekten. Forrestereffekten opstår, fordi den enkelte virksomhed reagerer på den aktuelle efterspørgsel fra kunden og benytter denne til at bestemme, hvor meget der skal købes fra dens leverandør. Hvis der opstår udsving i efterspørgslen, vil virksomheden øge sin lagerføring og afgive flere ordrer, end der aktuelt er behov for. Leverandøren tror nu, at behovet stiger og reagerer tilsvarende mod sin leverandør etc. Således forsættes upstream i kæden, og disse virksomheder producerer flere varer, end slutkunden oprindelig bestilte. Forrestereffekten er illustreret i fig Forrester, W.: Industrial Dynamics, MIT Press, Boston, Se også Hau. L.: The bullwhip effects in Supply Chains, Sloan Management eview, MIT, Boston,

11 Logistik og Supply Chain Management 1 Forrestereffekten Ordrestørrelse Ordrestørrelse Ordrestørrelse Ordrestørrelse Tid Tid Tid Tid Leverandører Producenter Grossister Detaillister Forbruger Materialeflow Informationsflow Fig. 1.4 Princippet i Forrestereffekten. Det største argument for SCM er således at reducere Forrestereffekten til et minimum ved, at samtlige virksomheder i kæden deler informationer om kundebehov og disponerer på samme grundlag. Effektiv anvendelse af informationsteknologi kan give samtlige virksomheder i kæden et realtidsbillede af det virkelige behov og derved skabe en integreret forsyningskæde. Dette er illustreret i fig Integreret forsyningskæde Kundebehov Natur Leverandører Producenter Grossister Detaillister Forbruger Fig. 1.5 Den integrerede forsyningskæde. Levering af behov Målet med SCM er således at designe en forsyningskæde, der er responsiv (agil) og integreret, således at forsyningskæden i princippet fungerer som en virksomhed, der indeholder de 3 funktioner: Indkøb (source), Produktion (make) og Salg (distribute), hvilket forudsætter relationsledelse i kæden som nævnt i definitionen på SCM side

12 1 Logistik og Supply Chain Management 5. Forsyningsnetværk (the supply chain network) Virkeligheden er ofte kompliceret og kan ikke altid beskrives som en simpel forsyningskæde. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der fokuseres på i den fokale virksomhed (den der betragtes) og i samspillet med andre virksomheder. SCM kan således designes og udføres på flere niveauer 6 : Funktionsniveau På dette niveau fokuseres kun på et problem inden for den enkelte funktion i virksomheden, f.eks.: Hvor mange enheder skal vi købe? Hvordan kan vi øge produktiviteten i produktionsafdelingen? Hvordan kan vi spare transportomkostninger i salgsafdelingen? Der er således tale om afgrænsede problemstillinger, der til gengæld kan medføre suboptimeringer, fordi der ikke foregår nogen koordinering med relevante funktioner i virksomheden. Det er dog på dette niveau, at der skal være en specialviden om funktionens logistikaktiviteter og de styringsværktøjer, der kan realisere funktionens delmål. Virksomhedsniveau Dette niveau fokuseres på hele virksomheden, og det er dette niveau, litteraturen omtaler som virksomhedslogistik, der som tidligere nævnt handler om interfunktionel koordinering af forskellige logistikaktiviteter baseret på fælles logistikmål for virksomheden. Dette kan f.eks. vedrøre: Hvordan opstiller vi logistiske delmål? Hvordan koordinerer vi vores salgs-, produktions-, og indkøbsplaner? Hvem har ansvaret for logistikopgaven i virksomheden? Dyadeniveau En dyade omfatter relationer mellem to virksomheder. Det kan være mellem: Producenten og leverandøren, producenten og kunden, leverandøren og transportøren (TPL) etc. Langt de fleste analyser og indsatser foregår i dyader, da det er den mest overskuelige relation. Hvem er vores vigtigste leverandører? Hvordan samarbejder vi med de kritiske leverandører? Hvordan får vi mere viden om kundernes behov? Skal vi etablere partnerskaber med nogle af leverandørerne? Kan vi opnå bedre leveringsservice ved at indføre tværgående informationssystemer med de vigtigste kunder? 6 Lamming, R. et al: An initial classification of supply networks, International Journal of Operations & Production Management,

13 Logistik og Supply Chain Management 1 Kædeniveau Et kædeniveau omfatter mindst 3 led i en kæde af virksomheder, der skal analyseres. SCM fungerer således på dette niveau, og det kan naturligvis omfatte flere end 3 led. Det er her nye tværgående styringskoncepter implementeres. Kendt under navne som Vendor Managed Inventory (VMI), Efficient Consumer Response (ECR), Collaborative Planning Forecas ting and Replenishment (CPFR). Især dagligvarebranchen i USA (Walmart) og England (Tesco) er kendt for at arbejde med sådanne koncepter. Forsyningsnetværk SCM er blevet defineret lineært, men virksomheder indgår normalt i flere kæder samtidig og har et stort netværk af forskellige typer leverandører, kunder, konsulentvirksomheder, videncentre, TPL-virksomheder etc. Eksempelvis leverer leverandører af rugbrød og mælk til flere kæder i dagligvarebranchen, leverandører af komponenter i automobilbranchen leverer til flere forskellige bilproducenter etc. En virksomhed kan også konkurrere med en af sine leverandører. Eksempelvis bliver de fleste komponenter i et B&Otv leveret af Philips. SCM kan således beskrives som et forsyningsnetværk (supply chain network er den engelske betegnelse) som vist i fig Forsyningsnetværk Leverandør B Producent Den fokale virksomhed TPL Distributør Leverandør A Grossist Detailhandler Underleverandør Fig. 1.6 SCM omfatter et forsyningsnetværk. 25

14 1 Logistik og Supply Chain Management Som vist i fig. 1.6 er den fokale virksomhed (i dette eksempel producenten) centrum for analysen i netværket af mange aktører. På dette niveau handler det om at undersøge, hvilke virksomheder i netværket der eksempelvis er kritiske for den fokale virksomhed, og hvor der eventuelt skal udvikles partnerskaber, der kan styrke den fokale virksomheds konkurrenceevne på langt sigt. I et forsyningsnetværk lægges vægt på kompetenceopbygning gennem tæt samarbejde. En integreret forsyningskæde og SCM som et forsyningsnetværk vil blive beskrevet i kapitel 9 om SCM-koncepter. En case om logistik og SCM Box 1.1 I 1985 startede Michael Dell produktion af pc er og gjorde det på en måde, der er blevet et idealbillede på Supply Chain Management. Efter 5 år gik Dell Computer på børsen og blev verdens største computerproducent, i de senere år dog i stor konkurrence med HP Compaq. Dell er en af de relativt få virksomheder, der med succes har opbygget sin forretningsmodel omkring internettet og sammen med udvalgte partnere har udviklet et forsyningsnetværk, der kan reagere hurtigt og pålideligt efter kundernes behov til lave priser i høj kvalitet. Dell har specialiseret sig i salg af pc er og computerudstyr over internettet uden anvendelse af mellemled i form af agenter og forhandlere. Produktporteføljen omfatter såvel store virksomhedsløsninger som pc er rettet mod konsumentmarkedet. Halvdelen af salget skabes over internettet, den resterende del kommer fra telefoniske henvendelser. Virksomhedens fysiske infrastruktur omfatter et kontormiljø og fire fabrikker, der kun laver montagearbejde. Fabrikkerne er de eneste fysiske aktiver, og det er her, produkterne samles og transporteres videre til kunden. Samtlige komponenter og tilbehør leveres af udvalgte leverandører, der indgår i et partnerskab med Dell. Al kommunikation til disse partnere foregår løbende over et tæt integreret elektronisk netværk, et såkaldt ekstranet, som Dell benævner valuechain.dell.com. Transport og forsendelse til kunden er outsourcet til en TPL-leverandør. Logistikprocessen forløber således: Kunden sidder foran sin skærm og bestiller en pc ud fra et katalog af muligheder. Denne information videresendes over nettet upstream til de leverandører, der er partnere i Dells forsyningsnetværk. Dette medfører, at leverandørerne kan levere deres varer hurtigt til montagen i Dells fabrikker. Rent faktisk har disse partnere (Intel, IBM, Cisco m.fl.) lokaliseret sig fysisk i nærheden af disse fabrikker. Når montagen er gennemført, transporteres den færdigmonterede pc direkte til kunden af en TPL-leverandør inden for 24 timer. Dells supply chain går ofte under navnet The direct model, fordi der er en direkte kommunikation mellem kunden, producenten og leverandørerne. Modellen er således idealbilledet på den agile forsyningskæde. 26

15 Logistik og Supply Chain Management 1 6. Styringsniveauer Mål, strategier, aktiviteter og værktøjer til Logistik og Supply Chain Management foregår på 3 styringsniveauer som vist i fig Styringsniveauer Tid Strategisk Strategisk Taktisk Taktisk Operativt Operativt Detaljeringsgrad Fig. 1.7 Det strategiske, taktiske og operative styringsniveau. Fig. 1.7 viser 3 styringsniveauer med forskellig tidshorisont og detaljeringsgrad: Det strategiske styringsniveau Det taktiske styringsniveau Det operative styringsniveau Det strategiske styringsniveau På det strategiske styringsniveau gennemføres beslutninger, der har en tidshorisont fra 2-10 år. Disse beslutninger er baserede på en usikker viden om fremtiden, og informationerne er ikke særlig detaljerede og såkaldt kvalitative, dvs. at de ikke indeholder mange kvantitative data i form af konkrete tal og beregninger. Derfor er beslutninger på det strategiske niveau ofte risikable, fordi de kan være irreversible, dvs. vanskelige eller umulige at ændre. På dette niveau vil beslutningerne vedrøre hele forsyningskæden eller netværket. Dette kan vedrøre outsourcing af produktion og distribution, udvikling af nye produkter, opkøb af virksomheder, ny produktionsteknologi, strategiske partnerskaber, implementering af it-systemer i forsyningskæden etc. 27

16 1 Logistik og Supply Chain Management Det taktiske styringsniveau På det taktiske styringsniveau gennemføres beslutninger, der har en tidshorisont på ½-1 år. Disse beslutninger er baserede på kvantitative data i form af beregninger, der viser konsekvenserne af budgetter og planer. På dette niveau vil beslutninger vedrøre virksomhedens interne integration og relationer på et dyadisk niveau. Dette kan vedrøre koordinering af salgs-, produktions-, og indkøbsplaner for en kortsigtet periode i forskellige detaljeringsgrader (måned, kvartal, år), styringssystemer til distribution, produktion og indkøb med relationer til leverandører og kunder. Det operative styringsniveau På det operative styringsniveau gennemføres beslutninger, der har en meget kort tidshorisont (f.eks. uger, dage eller timer). På dette niveau vil beslutninger vedrøre virksomhedens interne funktioner, hvor aktiviteter skal optimeres. Disse beslutninger er baserede på præcise informationer eksempelvis: Er der kapacitet nok til en konkret kundeordre? Hvilke ordrestørrelser er optimale i produktion og indkøb? Hvad er lagerservicegraden? Disse beslutninger kan også gå på tværs af funktionsområder og i dyadiske relationer. Eksempelvis kan indkøbs- og lagerstyring ske i et samarbejde med leverandøren. Diskussionsspørgsmål 1. Hvad er formålet med logistik og SCM? 2. Hvordan hænger de to begreber sammen? 3. Hvad er de centrale elementer i logistik og SCM? 4. Hvilke forudsætninger er vigtige for at opnå succes med logistik og SCM? 5. Hvordan kan SCM bidrage til at reducere Forrestereffekten? 6. Diskuter, hvilke ulemper eller risici der kan være ved SCM 7. Skitser logistikprocessen i en grossistvirksomhed i VVS-branchen 8. Skitser logistikprocessen i et supermarked 9. Hvad er et forsyningsnetværk? 28

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater.

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER

Læs mere

LEVERANDØRSTYRET LAGER VENDOR MANAGED INVENTORY

LEVERANDØRSTYRET LAGER VENDOR MANAGED INVENTORY Syddansk Universitet, Odense Juni 2010 Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Kandidatspeciale LEVERANDØRSTYRET LAGER VENDOR MANAGED INVENTORY Kandidatspecialet er udarbejdet af: Cand. Merc. i Optimering

Læs mere

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM)

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) Brug af it-teknologi i Business to Business Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) skaber merværdi af produktionsingeniør Hans Esmann Eriksen, hans@dragsteddevelopment.dk

Læs mere

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. England... 2 2.1 NHS Logistics Authority... 2 2.1.1 NHS Logistics'

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION Jan Stentoft Arlbjørn Ole Stegmann Mikkelsen Kristin Balslev Munksgaard Jakob Schlichter Antony Paulraj ISBN: 978-87-92471-07-9 Design og produktion: hegnet.dk

Læs mere

Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse

Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse White paper Anne Pedersen Jan Stentoft Arlbjørn Henning de Haas Anders Haug Frederik Zachariassen 2009 Institut for Entreprenørskab og

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Oversigt over Produktionsfilosofier

Oversigt over Produktionsfilosofier Oversigt over Produktionsfilosofier Kresten Kragh-Schmidt John Johansen 1998 P2000 Produktion efter År 2000 1 Forord Denne rapport diskuterer de mange nye produktionsbegreber, der er fremkommet specielt

Læs mere

Indhold. 1 Introduktion 13. 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29. 3 Fremgangsmåden 55. Forkortelser 11.

Indhold. 1 Introduktion 13. 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29. 3 Fremgangsmåden 55. Forkortelser 11. Indhold Forkortelser 11 1 Introduktion 13 Doors A/S 16 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29 Specifikationer 29 Specifikationsprocesser 31 Mass customization og specifikationsprocesser 35

Læs mere

Postponement 5.7. 1. Introduktion

Postponement 5.7. 1. Introduktion Postponement Postponement af professor Jan Stentoft Arlbjørn, jar@sam.sdu.dk, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet i Kolding og professor John Johansen, jj@iprod.auc.dk,

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Oplæg til fastlæggelse af principper og standarder for e-handel mellem medicobranchen og amterne

Oplæg til fastlæggelse af principper og standarder for e-handel mellem medicobranchen og amterne Oplæg til fastlæggelse af principper og standarder for e-handel mellem medicobranchen og amterne 1. Indledning Denne rapport er udarbejdet på grundlag af drøftelser i møde den 11. februar 2002 i Sinerfa

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

Den intelligente virksomhed

Den intelligente virksomhed Den intelligente virksomhed Hovedrapport 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Resumé 4 2.1 E-business bidrager til positiv bundlinje 4 2.2 First mover innovation betaler sig på bundlinjen

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

En mosaik af dansk logistikforskning

En mosaik af dansk logistikforskning En mosaik af dansk logistikforskning ISBN 87-7307-659-7 2002 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag Udgiver: Aalborg Universitetsforlag Langagervej 6-302 9220 Aalborg Ø Telefon 96357140 Fax 96350076

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel Det Danske Ledelsesakademi 2009 Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer Forskningsbaseret artikel Jan Stentoft Arlbjørn Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere