Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. ABC-guide til nye elever 15"

Transkript

1 Velkommen ABC-guide til nye elever 15

2

3 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad, hvor på Silkeborg Gymnasium. Velkommen på Silkeborg Gymnasium!

4 Nyttige navne og numre Ledelse Rektor Erik Olesen Vicerektor Tina Riis Mikkelsen Uddannelseschef Jane Sundbæk Johansen Uddannelseschef Kaj Sørensen Uddannelseschef Brian Krog Christensen Uddannelseschef Flemming Glerup Uddannelseschef Peter Søgaard Povlsen Studievejledere Jens Jacob Thorndahl Lindballe Tanja Schumacher Holting Merethe Buhl Nina Bendix Michael Grumstrup Pedersen Administration Liva Bremerstent lok.nr. 280 Tina Petersen lok.nr. 281 Mette Kaucki lok.nr. 270 Lotte Øgendahl Andersen lok.nr. 292 Bogholderi / SU Vibe Broberg lok.nr. 289 Lotte Sterup lok.nr. 282 Pedel John Nielsen Pædagogisk værksted Trygvi Restorff Kantinen Kantineleder Fillippa Nicole Agerskov IT-support IT-leder Finn Grønne Kristensen René Johansen Dan Busk Psykolog Lisbeth Brødsgaard Rektor Erik Olesen træffes efter aftale

5 ABC-guide til nye elever Rektors velkomst... 6 Highlights fra året der gik... 8 Administration Adresseændring At gå en klasse om Befordring Bestyrelsen Bøger Bogaflevering Café Skrymer Coaching Elevernes rettigheder og pligter Elevråd Fitnesslokalet Formiddagssamlinger Forældreforeningen Forældrekonsultation Fællestimer Glemte sager Idrætshallerne Introduktionsforløb Kantine Karakterer Klageregler Ledelse Lægeerklæring Lærerteam Læse- og skrivevejledning Mødepligt og forsømmelser Office-pakken Operation Dagsværk Orlov Radio SG & SGoop Skema & Lectio Statens Uddannelsesstøtte (SU) Studiemodul og frivillige aktiviteter 33 Studie- og ordensregler Studierejser Studieretninger Studievejledning Sygdom Udmeldelse Personaleoversigt Grundplan SG... 56

6 Rektors velkomst Silkeborg Gymnasium er Danmarks største gymnasium. Vi tilbyder 25 forskellige studieretninger inden for en meget bred vifte af fagområder naturvidenskab, matematik, sprog, samfundsfag, musik, drama, mediefag, psykologi, filosofi mv. Gennem et to-måneders grundforløb sørger vi for, at du får prøvet dine interesser af, inden du træffer dit valg af studieretning. Endvidere er der en meget lang række valgfag. I de fleste studieretninger er der plads til 1-3 valgfag, som du kan bruge til at tone din studieretning. Du kan fx vælge at tone en samfundsvidenskabelig studieretning med erhvervsøkonomi og/eller innovation, tone en naturvidenskabelig studieretning med informationsteknologi eller tone en sproglig studieretning med retorik. Men du kan også tage valgfag inden for et helt andet område end din studieretning. En studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser, men visse uddannelser stiller krav om bestemte fag og niveauer. En studentereksamen giver dig et særdeles solidt grundlag at bygge videre på, uanset hvilken videregående uddannelse du måtte vælge. Silkeborg Gymnasium i top 10 Vores elever opnår flotte resultater ved studentereksamen. Årgang 2014 var Silkeborg Gymnasiums hidtil største, og de opnåede også SGs hidtil højeste gennemsnit, nemlig 7,9 hvilket er markant over landsgennemsnittet på 7,2. Resultatet placerer Silkeborg Gymnasium som nr. 6 blandt de offentlige gymnasier i Danmark, kun overgået af nogle af storbygymnasierne, der har en væsentlig højere andel af elever med forældre, der har en længere videregående uddannelse. 6 I Velkommen I 2015

7 Helt moderne faciliteter Skolen har de seneste år gennemgået en omfattende udbygning. Kantineområdet er blevet udvidet, musiklokalerne er blevet ombygget og udvidet, der er opført en helt ny fløj til naturvidenskab og en ny fløj med auditorium og studieområde. Endvidere er der bygget endnu en idrætshal med tilhørende undervisningslokaler og et stort fitnesslokale, der er til rådighed for eleverne i løbet af skoledagen. Senest er der opført en ny fløj, der rummer de kunstneriske fag: drama, dans, billedkunst, design og mediefag. Dermed er den samlede udbygning afsluttet, således at der overalt er topmoderne faciliteter og plads til at vores ca elever kan udfolde sig. Med til et godt gymnasieliv hører et godt socialt miljø med gode kammerater, fester og café-arrangementer. Alt dette og de mange muligheder for at dyrke særlige interesser som fx musik, teater, sport, studiekredse og meget andet kan du læse mere om her i hæftet og på vores hjemmeside. Det drejer sig om at gribe de muligheder der er, således at du, når du står med den røde studenterhue, kan se tilbage på gymnasieårene og sige: Det var de bedste tre år i mit liv.

8 Highlights - fra året der gik Julekoncerten Clement Kjersgaard til fællesarrangement Den nye KREA-fløj Teaterkoncerten Aktivitetsdag 8 I Velkommen I 2015

9 Fodboldkamp mod lærerne Ankomst til lanciers i Jysk Arena Blachman holder oplæg for alle elever Lanciers i Jysk Arena

10 Administration Skolens administration er åben i skoletiden kl , fredag til På administrationskontoret sidder Lotte A, Liva, Tina og Mette. På skolens bogholderi- og personalekontor sidder Lotte S og Vibe. Skolens uddannelseschefer har kontorer for enden af administrationsgangen. Administrationen varetager skolens daglige drift. Man tager sig bl.a. af forholdet mellem skolen og forskellige myndigheder, skemaer og skemaændringer, terminsprøver og eksamen og ekspederer sager for lærere og elever. Du er altid velkommen til at henvende dig til alle de ansatte, men hver har sit særlige arbejdsområde. Kun i ganske særlige tilfælde kan kontorets personale påtage sig at formidle kontakt til elever i skoletiden. Adresseændring At gå en klasse om Hvis du får ny adresse, skal du straks give besked til kontoret. 1. En elev i 3.g kan kun få tilladelse til at gå en klasse om, hvis en prøve ikke er gennemført, eller hvis den samlede eksamen ikke er bestået. Elever i 1.g og 2.g kan kun gå en klasse om efter tilladelse fra rektor. 2. Får man tilladelse til at gå en klasse om, betragtes man som optaget på ny. Herefter træder eksamensbekendtgørelsens bestemmelser i kraft. Aflagte prøver, som er bestået, kan efter anmodning fra eleven, overføres fra det tidligere afbrudte forløb til det nye. Konkret betyder det fx, at en elev, som går 3.g om, kan få godskrevet prøver (herunder studieretningsprojektet), der måtte være bestået første gang, eleven gik i 3.g. Eleven kan imidlertid også vælge at tage hele 3.g om og således undlade at overføre karakterer fra det første, ikke afsluttede, 3.g-forløb. Det er rektor, som afgør, om en elev kan optages påny i 3.g. En elev, som har bestået studentereksamen, kan ikke gå 3.g om. Befordring Elever sørger selv for betaling af befordring, men der kan ansøges om økonomisk støtte i form af et såkaldt Ungdomskort. For 11,24 kr. pr. gyldighedsdag kan du med et Ungdomskort rejse mellem din bolig og dit uddannelsessted, rejse ubegrænset i hele dit lokale takstområde, samtidig med at du kan køre til børnetakst i og på tværs af andre takstområder. Hvis du har spørgsmål vedrørende befordring, kan du rette henvendelse til Liva Bremerstent på kontoret. 10 I Velkommen I 2015

11 SG Stafetten, en årlig begivenhed i maj, hvor elever og lærere løber side om side på en ca. 3,5 km lang rute. En festlig begivenhed med musik, underholdning og mange sjove udklædninger.

12 Bestyrelsen ved Silkeborg Gymnasium Formand Steffen Lange Øvrige bestyrelsesmedlemmer Teresa Jørgensen, Huno K. Jensen, Palle Broman, Britta Riishede, Helle Risvig, Mette H. Kristensen, Josefine B. Jensen og Thea Karoline Marx Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver: Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik godkendelse af budget og årsrapport ansættelse og afskedigelse af rektor udpegning af revisor stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål, ved bl.a. at: sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra. Bøger Skolens bogkontor findes til højre lige før indgangen til skolens administration. Der er åbent hver dag i pauserne efter 2. og 3. lektion. Det er gratis at låne bøger, som skal bruges i undervisningen. Hver gang man får udleveret en bog, skal man kvittere med sin underskrift for modtagelsen. Det er den enkelte elevs ansvar, at de lånte bøger behandles forsvarligt. I tilfælde af bortkomst eller uforsvarlig behandling bliver eleven afkrævet en erstatning svarende til bogens værdi. 12 I Velkommen I 2015

13

14 14 I Velkommen I 2015

15 Bogaflevering Café Skrymer Coaching I årets løb vil du jævnligt blive bedt om at aflevere bøger på bogkontoret. Det er vigtigt, at du afleverer bøgerne så hurtigt som muligt. Hver gang du afleverer en bog på bogkontoret, skal du efterfølgende huske at tjekke din oversigt over lånte bøger i Lectio for at se, om bogafleveringen er blevet registreret. Når du skal aflevere en bog, er det vigtigt, at du medbringer dit studiekort eller dit sygesikringsbevis, så vi hurtigt kan finde dig i bogsystemet. Ved afslutningen af 3.g skal alle udleverede bøger afleveres. I 1.g og 2.g gælder som hovedregel, at bøger til de fag, der afsluttes det pågældende år, skal afleveres. Dog kan der omkring eksamenstidspunktet være bøger, der skal afleveres, selvom du ikke er færdig med at bruge dem. Dette skyldes, at der er andre, der skal bruge dem til eksamen. Hvis en bog bliver hjemkaldt, kan du på din forside i Lectio se, at bogen skal afleveres, og så er det vigtigt, at du afleverer den hurtigst muligt. Bøger, der ikke afleveres, skal erstattes. Café Skrymer er gymnasiets fredagscafé. Her har du mulighed for at hygge med vennerne på tværs af klasser og årgange og deltage i sjove konkurrencer. Café Skrymer bliver afholdt 4 gange om året med forskellige temaer. Fx afholdes hvert forår det traditionsrige Bordkaprings-Skrymer, hvor 1.g- og 2.g-klasserne har mulighed for at tilkæmpe sig de bedste pladser i kantineområdet, ligesom der i begyndelsen af skoleåret afholdes en Comedy-Skrymer med deltagelse af kendte standup-komikere. De seneste år har Christian Fuhlendorff og Brian Mørk fx optrådt. Skrymer-caféerne arrangeres af Skrymer-udvalget, der består af ca. 5 elever fra hver årgang. I begyndelsen af skoleåret nedsættes udvalget, og nye 1.g ere opfordres til at søge ind i det. Som elev på SG er der mulighed for at få en række samtaler med en coach. Coachen kan hjælpe dig med at holde fast i dine faglige og personlige mål og udfordringer. Mulige emner for sådanne samtaler kunne være skoletræthed, problemer med at prioritere din tid, manglende aktivitet i timerne eller problemer med at aflevere de skriftlige opgaver. Du kan kontakte coachen direkte, via dine teamlærere eller via din studievejleder.

16 Elevernes rettigheder og pligter Hjemmearbejde Ud over arbejdet med de skriftlige afleveringer skal du som elev regne med, at du skal bruge et par timer i gennemsnit pr. dag til at forberede dig til undervisningen. Selv om lærerne tilstræber at fordele hjemmearbejdet jævnt, vil du opleve ret store udsving i hjemmearbejdets omfang. Det er vigtigt at lægge mærke til, at lektiemængden nævnt ovenfor er et gennemsnit og dermed ikke angiver en øvre grænse for, hvor stor en lektie lærerne kan give til en given skoledag. Lærerne stiller de skriftlige opgaver i så god tid inden afleveringsfristen, at du har mulighed for at langtidsplanlægge dit arbejde. Lærerne koordinerer undervisningen og det skriftlige arbejde bl.a. med henblik på at give dig de bedste muligheder for at forberede dig til undervisningen og aflevere de skriftlige opgaver rettidigt. Som elev i gymnasiet skal du møde velforberedt til alle lektioner, og du skal aflevere samtlige skriftlige besvarelser rettidigt. Lektier Lærerne indskriver lektier i Lectio senest to dage før lektionen. Såfremt du har lektioner to eller flere dage i træk i et fag, indskriver læreren lektier senest to dage før den første lektion og derpå senest kl dagen før den næste lektion. Lektier til mandag indskrives i Lectio senest fredag kl Skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver (med 4 timers elevtid eller mere) stilles mindst 2 uger før afleveringsfristen og rettes og leveres tilbage senest 3 uger efter, at de er afleveret. Mindre skriftlige opgaver (med under 4 timers elevtid) stilles mindst 1 uge før afleveringsfristen. Som hovedregel leverer læreren opgavesættet rettet tilbage til eleverne inden en ny opgave skal afleveres. Større opgaver (SRO og dansk-historie-opgaven) rettes og leveres tilbage højst 4 uger efter at de er afleveret. Hvis det nødvendige stof for at løse en opgave ikke er gennemgået, når en opgave stilles, fastsætter læreren afleveringsfristen efter, hvornår stoffet er gennemgået. Snyd med skriftlige opgaver Snyd accepteres under ingen omstændigheder! Det opfattes som snyd, hvis du helt eller delvist afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis du lader andre skrive besvarelsen for dig. Du kan læse mere information om snyd i skolens studie- og ordensregler, som du finder på skolens hjemmeside. 16 I Velkommen I 2015

17 Evaluering af undervisningen Evalueringerne giver lærere og elever mulighed for at vurdere, i hvilket omfang undervisningen understøtter de mål, der er sat for undervisningen. Undervisningen evalueres løbende og i overensstemmelse med kravene i læreplanerne for de enkelte fag dog mindst to gange om året. Undervisningen evalueres skriftligt og anonymt mindst én gang om året. Når der er gennemført en evaluering, drøfter læreren resultatet med klassen/holdet. Læreren følger op på evalueringen i samarbejde med klassen/holdet. Regler for brug af egen computer i undervisningstiden Udgangspunktet for disse regler er, at din computer skal være til gavn for dig selv - og ikke til ulempe for din og andres læring. Derfor gælder følgende regler i forbindelse med brug af computer i undervisningslektionerne: Din computer må kun anvendes til notetagning og andet fagligt arbejde i timerne medmindre læreren har givet tilladelse til andet. Andre programmer må derfor ikke være åbne, medmindre det indgår som en del af undervisningen. Du må altså ikke være logget på sociale medier såsom Facebook, Youtube og lign. eller have spilprogrammer åbne. Aktivitet på computeren, som ikke er relevant for undervisningen, er fuldstændig uacceptabelt. Du forstyrrer både dig selv, dine kammerater og læreren og dermed undervisningen. Læreren kan suverænt bestemme, at alle eller nogle computere skal være slukkede/ nedklappede i kortere eller længere tid. Du skal derfor hver dag medbringe blok og skriveredskab. At tage noter på computeren er ikke en ret. Læreren har til enhver tid ret til at kontrollere, hvorvidt du på din computer overtræder nogle af reglerne i regelsættet. Du kan læse mere om brug af computere i skolens studie- og ordensregler, som du finder på skolens hjemmeside. Rygning Der må ikke ryges på skolens område, hverken inde eller ude. Fotografering og videooptagelser Fotografering og videooptagelser på skolens område er ikke tilladt i forbindelse med fester og caféer. Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren.

18 Elevråd Hvad er elevrådet, hvorfor er det her, og gør det overhovedet en forskel? Det er sikkert blot nogle af de spørgsmål, man som gymnasieelev vil stille sig selv. Vi kan ikke give et endeligt svar på, hvad elevrådet er, da det løbende dannes af dets medlemmer, men alligevel vil vi her forsøge at kaste lidt lys over, hvad elevrådet på SG står for. Elevrådet er først og fremmest elevernes demokratiske talerør til skolens ledelse og vej til indflydelse. Vi lægger stor vægt på, at alle bliver hørt, og både store og små sager er velkomne. Elevrådet består som udgangspunkt af 2-3 elever fra hver klasse. Som elevrådsmedlem kan man vælge at være mere eller mindre aktiv, men den fornemste opgave som elevrådsrepræsentant er at repræsentere sin klasse i såvel elevrådet som over for skolen. Ca. én gang månedlig holder elevrådet et fællesmøde, hvor vi diskuterer nye tiltag og aktuelle problemstillinger på SG. Når emnerne er diskuteret, fordeles de ud på en række forskellige udvalg med hver deres fokusområde. Elevrådet bestemmer fra år til år, hvilke udvalg det ønsker at oprette, men for at få en idé om, hvad elevrådsarbejdet kan bestå af, er her en række eksempler på nogle af de udvalg, som altid oprettes eller deltages i af elevrådet: Aktivitetsudvalget: Her arbejdes der med elevaktiviteter i og uden for skoletiden. Der arrangeres bl.a. fællestimer, koncerter, foredrag og aktivitetsdage. Bestyrelsen: Til gymnasiets øverste myndighed, Bestyrelsen, vælges der hvert år én elev fra 1.g som derefter sidder i bestyrelsen resten af skoletiden. Se også afsnittet Bestyrelsen ved Silkeborg Gymnasium i dette hæfte. Forretningsudvalget: Her foregår elevrådets administrative arbejde som planlægning af møder, fordeling af opgaver, møder med rektor osv. Forretningsudvalget består af 4 medlemmer og ledes af elevrådets formand. Miljø- og Kantineudvalg: Her arbejdes der med det fysiske miljø på SG og med skolens kantine. Opgaverne varierer fra at være helt små som opsætning af mikrobølgeovne til de helt store som at tage initiativ til og planlægge skolens nye Studiecafé. Ud over disse udvalg oprettes der som regel Pædagogisk Skoleudvalg, Årbogsudvalg, Studenterhueudvalg og IT- og Kommunikationsudvalg. Medlemmerne til disse samt formanden vælges, når 1.g erne er kommet i deres endelige studieretningsklasser efter efterårsferien. Har du spørgsmål eller forslag, er du altid velkommen til at kontakte elevrådsformanden. Formand for elevrådet Anton Vigen Smolarz 18 I Velkommen I 2015

19 SG byder på mange forskellige talenttilbud. Fx Master Class Sprog (øverst) og Master Class Biologi (th.) her foran plantevæggen i naturvidenskabsfløjen.

20 Fitnesslokalet Fitnesslokalet er til afbenyttelse for gymnasiets elever og personale. I skoletiden mellem er lokalet i udgangspunktet reserveret til idrætsundervisningen. Men med et kørekort må fitnesslokalet benyttes af elever og personale mandag, onsdag og fredag mellem kl Nøgle kan lånes på kontoret mod forevisning af kørekort. Tirsdag og torsdag er fitnesslokalet reserveret personalet fra kl Ca. 6 gange om året afholdes formiddagssamling i hallen. Formiddagssamlingerne tilrettelægges og afvikles af et udvalg bestående af lærere og elever. Ved formiddagssamlingerne gives der informationer af almen interesse, ligesom der er musikalske indslag og konkurrencer. Formiddagssamlinger Forældreforeningen Silkeborg Gymnasiums Forældreforening Forældreforeningens formål er at styrke samarbejdet mellem forældre og gymnasiets lærere og elever, varetage elevernes og forældrenes interesser over for gymnasiet samt yde gymnasiet støtte udadtil. Gennem året støtter Forældreforeningen forskellige kulturelle og praktiske arrangementer. Det drejer sig bl.a. om støtte til fællestimer, studierejser og særlige aktiviteter i undervisningen, ligesom Forældreforeningen arrangerer lanciers-øveaften for 3.g erne og deres forældre og her sørger for forfriskninger til de fremmødte. Hvert år udskriver Forældreforeningen en essaykonkurrence blandt 3.g-eleverne. Vinderen offentliggøres og præmieres i forbindelse med dimissionen i juni. Forældreforeningen og fester Eleverne arrangerer typisk tre store fester og tre mindre fester i årets løb, og der er tradition for, at garderoben passes af forældre. Det er rigtig hyggeligt at møde de unge i festligt humør. Har man som forælder lyst til at give en hånd i garderoben til festerne, kan man henvende sig til Ulrik Højbjerre fra Forældreforeningen: Medlemskab og betaling Alle forældre er automatisk medlem af Forældreforeningen, har stemmeret og er valgbare. Men foreningen lever kun, hvis der er aktive medlemmer. Bestyrelsen håber derfor, at alle forældre slutter op om foreningen ved at give et lille økonomisk bidrag. Forældrebetalingen er hele grundlaget for, at foreningen kan være med til at gøre gymnasiet lidt mere spændende, og alle midler kommer eleverne og gymnasiet til gode. 20 I Velkommen I 2015

21 Kontingentet er fastsat til 300 kr. pr. elev. Beløbet dækker hele gymnasietiden. Pengene overføres direkte til Forældreforeningens konto, reg. nr.: 5347, kontonr eller via Mobile Pay / Swipp nr Husk at skrive elevens navn og klasse på indbetalingen. Vil du være med i Forældreforeningens bestyrelse? Vil du være med til at give eleverne udfordringer, inspiration og en hjælpende hånd, kan du melde dig til bestyrelsesarbejdet. Det er ikke særligt krævende og både sjovt og hyggeligt. Vi holder 5-6 møder af ca. en times varighed om året. Kom til vores generalforsamling i efteråret. Den endelige dato kommer på gymnasiets hjemmeside. Bestyrelsen Følgende sidder p.t. i bestyrelsen for Forældreforeningen: Peter Nyegaard Jensen (formand), Ulrik Højbjerre (koordinerer garderoben til gymnasiefesterne), Jytte Bjørnskov-Halkier Ulla Hald Inga K. Andersen Lene Kingo Ellen Vilsøe Jensen Birger Nielsen Flemming Glerup (SG-repræsentant) Peter Ulrik Jytte Ulla Inga Lene Ellen Birger

22 Forældrekonsultation Forældre til elever i 1.g indbydes til samtaler med klassens lærere i løbet af foråret. Det vil i løbet af januar fremgå af skolens kalender, hvornår de enkelte klasser har konsultationer, ligesom forældrene modtager en skriftlig invitation. Hvis der er behov for en ekstra samtale, kan man henvende sig til en teamlærer eller til studievejlederen. Fællestimer Glemte sager Der afholdes 5-6 fællestimer om året. De betragtes som omlagt undervisning, og der er derfor mødepligt. Fællestimerne arrangeres af aktivitetsudvalget. Nogle fællestimer er for alle elever, mens andre fællestimer kun er for én årgang, ét fag o.l. Før fællestimen afholdes, orienteres der om fællestimens indhold via plakater, opslag, kalenderen og eventuelt også via en faglærer eller teamlærer. Punge, nøgler, telefoner, smykker o.l. afleveres og hentes på kontoret på administrationsgangen. Nøgler og smykker udstilles evt. også i glasskabet ud for pedellernes kontor. Opladere afleveres og hentes på IT-kontoret. Tøj, tasker og øvrige ting afleveres og hentes i kælderen - første dør til højre ved foden af trappen ned mod Starland. Idrætshallerne Introduktionsforløb 1. Hallerne må ikke benyttes af elever i skoletiden, uden en lærer er til stede. 2. Betingelsen for at benytte hallerne efter skoletid er, at de tildelte tider nøje overholdes, og at hallen forlades fem minutter, før tiden udløber. 3. Skolen påtager sig intet ansvar for sager, som er efterladt i omklædningsrummene. Værdigenstande kan opbevares i et aflåst skab. Formålet med introduktionsforløbet er, at du som elev skal finde dig godt til rette på gymnasiet. Du skal få et indtryk af rammerne på skolen, og du skal først og fremmest lære de nye klassekammerater at kende. Derudover vil du blive orienteret om en række praktiske forhold (skema, ordensregler, adgang til computere mv.), og du vil stifte bekendtskab med gymnasiets arbejdsformer. Du vil ligeledes blive introduceret til mulighederne for at engagere dig i elevrådsarbejde og andet udvalgsarbejde. Til hver klasse bliver tilknyttet et lærerteam, der består af to lærere, som har særligt fokus på klassens trivsel. De vil bl.a. gennemføre samtaler med hver enkelt elev i begyndelsen af gymnasieforløbet. Som et led i introduktionen vil der tidligt i grundforløbet være en hyggeaften for alle 1.gklasser. Når de endelige studieretningsklasser er dannet, afholdes der en intro-tur, som varer to dage. Klassernes teamlærere står for at arrangere turen. Turen er alkoholfri. 22 I Velkommen I 2015

23 På SG er der mange muligheder for frivillig idræt. Du har bl.a. mulighed for at træne i vores fitnesslokale.

24 Kantinen på SG bruges til mange forskellige formål her 3.g ernes sidste skoledag. 24 I Velkommen I 2015

25 Kantine Skolens kantine har dagligt åbent fra kl Kantinen har en grøn profil og tilbyder bl.a. hjemmebagt brød, sandwiches og en stor salatbar. Der er selvafrydning i kantinen, og det er vigtigt at alle rydder op efter sig, så vi kan bevare det dejlige miljø i kantinen. Når man køber mad og drikke i skolens kantine, betaler man med en kantinebrik. Man kan ikke betale med hverken kontanter eller med betalingskort. Det er en ordning, vi har indført for at give hurtigere ekspeditionstid i kantinen. Du indsætter penge på din brik på samme måde, som når du handler på nettet. Du vælger et beløb og betaler med dit betalingskort. Når du forlader skolen efter endt skolegang forventes det, at du har tømt din brik, så der er nul kroner på den, når du leverer den retur til skolen. Der er et nummer på brikken, som er dit personlige briknummer. Dette nummer bør du notere og gemme, så du har det, hvis du skulle være så uheldig at miste din brik. Karakterer Faglærerne giver standpunktskarakterer i efteråret og i foråret samt afsluttende standpunktskarakterer ved skoleårets slutning. Disse karakterer er udtryk for elevens standpunkt på det pågældende tidspunkt. Klageregler Elever eller forældremyndighedens indehaver kan klage over pædagogiske afgørelser, som rektor har truffet i henhold til Gymnasiebekendtgørelsen. Klage over forhold vedr. prøver indgives til rektor senest to uger efter at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. En grundig gennemgang af klageregler findes på gymnasiets hjemmeside.

26 Ledelse Rektor er skolens pædagogiske og administrative leder og har det overordnede ansvar for gymnasiet over for bestyrelsen og Undervisningsministeriet. I gymnasiets ledelse indgår seks uddannelseschefer. Uddannelsescheferne varetager en række forskellige funktioner (økonomi, personale, planlægning mv.) og fungerer som uddannelseschefer for et antal grundforløbs- og studieretningsklasser. Lægeerklæring Lærerteam Læse- og skrivevejledning Såfremt en elev bliver syg før eller under eksamen og ikke kan gennemføre en eller flere eksamener, skal sygdommen normalt dokumenteres ved en lægeerklæring. Eleven eller vedkommendes forældre/værge afholder udgiften til lægeerklæring. Alle 1.g- og 2.g-klasser har et lærerteam, der består af to af klassens lærere. Lærerteamet tager i første omgang hånd om introduktionen til gymnasiet bl.a.første skoledag og intro-turen. Derudover er det teamets opgave at holde øje med, om alle elever trives og at medvirke til det faglige samarbejde mellem klassens lærere. Teamet fungerer generelt som bindeled mellem klassen og skolen i øvrigt. Det sker bl.a. gennem løbende drøftelser med et elevteam, der repræsenterer den samlede klasse. I 3.g har en klasse tilknyttet én klasselærer. Tager læsningen for lang tid? Forstår du ikke helt det, du har læst? Er det svært at få skrevet en god stil? Har du mange sprogfejl? Skolens læse-skrivevejledere, Kirsten Molbech og Heidi Rahbæk, står parat til at hjælpe dig, hvis du har læse- og/eller skrivevanskeligheder. Når du starter på Silkeborg Gymnasium, møder du hurtigt læse-skrivevejlederne, der med hjælp fra nogle dansklærere screener alle 1.g-elever i stavning og læsning og senere på efteråret møder op i din klasse for at snakke om forskellige måder, man kan læse fagligt lektiestof på. I hele gymnasieforløbet kan du bruge læse-skrivevejledningen, hvis du oplever særlige vanskeligheder med læsning, stavning og skrivning. Er du ordblind, kan der søges om IT-hjælpemidler og støttetimer. Læse-skrivevejlederne kontaktes via mail eller gennem en faglærer. 26 I Velkommen I 2015

27

28 28 I Velkommen I 2015 Musik og teaterkoncerter fylder meget på SG. Men man kan også slå sig løs med andre kreative fag som billedkunst, dans, design og mediefag.

29 Mødepligt og forsømmelser Der er mødepligt til undervisningen. Dette skyldes, at skolen ved indstilling til eksamen har ansvaret for, at eleven har deltaget forsvarligt i undervisningen. Det skal understreges, at mødepligten gælder alle fag. Forsømmelser i et enkelt fag er i princippet lige så alvorlige som generelle forsømmelser. Manglende afleveringer svarer til fravær fra undervisningen. For sent afleverede opgaver kan af rektor erklæres for ikke-afleverede. Forsømmelser registreres dagligt, og resultatet er tilgængeligt via Lectio. Viser en elevs forsømmelser sig at være uacceptabelt store, gælder følgende procedure: Advarsel Udbetaling af SU standses Særlige eksamensvilkår dvs. at der skal aflægges eksamen i alle afsluttende fag I særligt grove tilfælde bortvisning fra undervisningen og status som selvstuderende Skolen kan endvidere i særligt grove tilfælde nægte eleven oprykning til næste klassetrin Eleven kan anke afgørelser til Undervisningsministeriet. Skolen sender information om advarsel til hjemmet, hvis eleven er under 18 år. Tilsvarende gælder, hvis eleven skal aflægge eksamen på særlige eksamensvilkår, bortvises eller nægtes oprykning til næste klassetrin. Elever, som har været fraværende, skal huske at angive årsagen i Lectio. Elever, som har problemer af længerevarende, alvorlig art, eller i øvrigt gyldig grund til fravær, skal tage kontakt til deres studievejleder. Elevernes fravær følges særligt tæt i 1.g. Når der konstateres et højt fravær hos en 1.g-elev der endnu ikke er fyldt 18 år, sendes et brev til forældrene indeholdende en orientering om fraværets omfang inkl. udskrift af fraværsoversigt samt elevens angivelse af fraværsårsager. Forsømmelse i idræt 1. Idrætslærerne fører dig fraværende, hvis du ikke er omklædt. Er du pga. skader ikke i stand til at udføre visse øvelser, skal du deltage i det øvrige program, så godt du kan. 2. Når du er fraværende fra idræt i mere end fire uger, skal du aflevere en lægeattest til din uddannelseschef.

velkommen ABC-guide til nye elever I 2014 Oslovej 10 DK-8600 Silkeborg www.gymnasiet.dk

velkommen ABC-guide til nye elever I 2014 Oslovej 10 DK-8600 Silkeborg www.gymnasiet.dk velkommen ABC-guide til nye elever I 2014 Oslovej 10 DK-8600 Silkeborg www.gymnasiet.dk Adresse Silkeborg Gymnasium Oslovej 10 8600 Silkeborg Tlf. 86 81 08 00 Fax. 86 81 26 06 sg@gymnasiet.dk www.gymnasiet.dk

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

AT-synopsisprøven. * Rammer og procedurer. * Lærernes informationshæfte *

AT-synopsisprøven. * Rammer og procedurer. * Lærernes informationshæfte * AT-synopsisprøven 3g * Rammer og procedurer * Lærernes informationshæfte * 2013 2 1 Administration og logistik Planlægning og administration af AT-synopsisprøven i 3g foregår i et samarbejde mellem administrationen,

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Optagethedsskema. Silkeborg Gymnasium. maj juni 2012

Optagethedsskema. Silkeborg Gymnasium. maj juni 2012 Optagethedsskema Silkeborg maj juni Allan Jensen (AJ) iholdt iholdt 2i 2i c 1w MA (7) / PF c 2f Fi / LG Anders Nielstrup Sørensen (AS) re c 1y DA (8) / AM Tørring re Kultur () Kultur () Kultur Andreas

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

Allan Friis Clausen rektor

Allan Friis Clausen rektor 2014-15 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdier og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Ud over det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde for årgang

Velkommen til informationsmøde for årgang Velkommen til informationsmøde for årgang 2017-2020 Program Velkomst v. rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation af skolen og uddannelsen v. rektor Jan Mandrup Jacobsen og uddannelsesleder Gitte Engelund

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Velkommen til skoleåret

Velkommen til skoleåret Velkommen til skoleåret 2017-2018 2 3 Kære nye elev og forældre SAMMENHOLDET, WOW!! 1.G ER FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE Velkommen til Horsens Gymnasium. Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Velkommen til Velkommen skoleåret 2016/2017

Velkommen til Velkommen skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 SAMMENHOLDET, WOW!! 1.G ER FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE Kære nye elev og forældre Velkommen til Horsens Gymnasium. Horsens Gymnasium er et

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Faaborg Gymnasium gør din verden større

Faaborg Gymnasium gør din verden større 1 Faaborg Gymnasium gør din verden større Når du vælger Faaborg Gymnasium, bliver tilværelsen mere udfordrende. Du får nye mulig heder for at gå på opdagelse i en verden, der bliver større på flere måder.

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Velkommen til skoleåret

Velkommen til skoleåret Velkommen til skoleåret 2017-2018 2 3 Kære nye elev og forældre SAMMENHOLDET, WOW!! 1.G ER FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE Velkommen til Horsens Gymnasium. Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Grundforløbet 2017 STX

Grundforløbet 2017 STX Grundforløbet 2017 STX Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Palle Broman, Teresa Jørgensen, Erik Olesen, Mathies Jæger Andresen og Mette Hosbond Kristensen. I mødet

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015

AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015 AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015 AT i grundforløbet OS i grundforløbet AT1 2 20 % omlægges for A-/B-fag med mindst 10 elevtimer Sum 2 20 % omlægges for matematik C AT i foråret

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere