Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. ABC-guide til nye elever 15"

Transkript

1 Velkommen ABC-guide til nye elever 15

2

3 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad, hvor på Silkeborg Gymnasium. Velkommen på Silkeborg Gymnasium!

4 Nyttige navne og numre Ledelse Rektor Erik Olesen Vicerektor Tina Riis Mikkelsen Uddannelseschef Jane Sundbæk Johansen Uddannelseschef Kaj Sørensen Uddannelseschef Brian Krog Christensen Uddannelseschef Flemming Glerup Uddannelseschef Peter Søgaard Povlsen Studievejledere Jens Jacob Thorndahl Lindballe Tanja Schumacher Holting Merethe Buhl Nina Bendix Michael Grumstrup Pedersen Administration Liva Bremerstent lok.nr. 280 Tina Petersen lok.nr. 281 Mette Kaucki lok.nr. 270 Lotte Øgendahl Andersen lok.nr. 292 Bogholderi / SU Vibe Broberg lok.nr. 289 Lotte Sterup lok.nr. 282 Pedel John Nielsen Pædagogisk værksted Trygvi Restorff Kantinen Kantineleder Fillippa Nicole Agerskov IT-support IT-leder Finn Grønne Kristensen René Johansen Dan Busk Psykolog Lisbeth Brødsgaard Rektor Erik Olesen træffes efter aftale

5 ABC-guide til nye elever Rektors velkomst... 6 Highlights fra året der gik... 8 Administration Adresseændring At gå en klasse om Befordring Bestyrelsen Bøger Bogaflevering Café Skrymer Coaching Elevernes rettigheder og pligter Elevråd Fitnesslokalet Formiddagssamlinger Forældreforeningen Forældrekonsultation Fællestimer Glemte sager Idrætshallerne Introduktionsforløb Kantine Karakterer Klageregler Ledelse Lægeerklæring Lærerteam Læse- og skrivevejledning Mødepligt og forsømmelser Office-pakken Operation Dagsværk Orlov Radio SG & SGoop Skema & Lectio Statens Uddannelsesstøtte (SU) Studiemodul og frivillige aktiviteter 33 Studie- og ordensregler Studierejser Studieretninger Studievejledning Sygdom Udmeldelse Personaleoversigt Grundplan SG... 56

6 Rektors velkomst Silkeborg Gymnasium er Danmarks største gymnasium. Vi tilbyder 25 forskellige studieretninger inden for en meget bred vifte af fagområder naturvidenskab, matematik, sprog, samfundsfag, musik, drama, mediefag, psykologi, filosofi mv. Gennem et to-måneders grundforløb sørger vi for, at du får prøvet dine interesser af, inden du træffer dit valg af studieretning. Endvidere er der en meget lang række valgfag. I de fleste studieretninger er der plads til 1-3 valgfag, som du kan bruge til at tone din studieretning. Du kan fx vælge at tone en samfundsvidenskabelig studieretning med erhvervsøkonomi og/eller innovation, tone en naturvidenskabelig studieretning med informationsteknologi eller tone en sproglig studieretning med retorik. Men du kan også tage valgfag inden for et helt andet område end din studieretning. En studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser, men visse uddannelser stiller krav om bestemte fag og niveauer. En studentereksamen giver dig et særdeles solidt grundlag at bygge videre på, uanset hvilken videregående uddannelse du måtte vælge. Silkeborg Gymnasium i top 10 Vores elever opnår flotte resultater ved studentereksamen. Årgang 2014 var Silkeborg Gymnasiums hidtil største, og de opnåede også SGs hidtil højeste gennemsnit, nemlig 7,9 hvilket er markant over landsgennemsnittet på 7,2. Resultatet placerer Silkeborg Gymnasium som nr. 6 blandt de offentlige gymnasier i Danmark, kun overgået af nogle af storbygymnasierne, der har en væsentlig højere andel af elever med forældre, der har en længere videregående uddannelse. 6 I Velkommen I 2015

7 Helt moderne faciliteter Skolen har de seneste år gennemgået en omfattende udbygning. Kantineområdet er blevet udvidet, musiklokalerne er blevet ombygget og udvidet, der er opført en helt ny fløj til naturvidenskab og en ny fløj med auditorium og studieområde. Endvidere er der bygget endnu en idrætshal med tilhørende undervisningslokaler og et stort fitnesslokale, der er til rådighed for eleverne i løbet af skoledagen. Senest er der opført en ny fløj, der rummer de kunstneriske fag: drama, dans, billedkunst, design og mediefag. Dermed er den samlede udbygning afsluttet, således at der overalt er topmoderne faciliteter og plads til at vores ca elever kan udfolde sig. Med til et godt gymnasieliv hører et godt socialt miljø med gode kammerater, fester og café-arrangementer. Alt dette og de mange muligheder for at dyrke særlige interesser som fx musik, teater, sport, studiekredse og meget andet kan du læse mere om her i hæftet og på vores hjemmeside. Det drejer sig om at gribe de muligheder der er, således at du, når du står med den røde studenterhue, kan se tilbage på gymnasieårene og sige: Det var de bedste tre år i mit liv.

8 Highlights - fra året der gik Julekoncerten Clement Kjersgaard til fællesarrangement Den nye KREA-fløj Teaterkoncerten Aktivitetsdag 8 I Velkommen I 2015

9 Fodboldkamp mod lærerne Ankomst til lanciers i Jysk Arena Blachman holder oplæg for alle elever Lanciers i Jysk Arena

10 Administration Skolens administration er åben i skoletiden kl , fredag til På administrationskontoret sidder Lotte A, Liva, Tina og Mette. På skolens bogholderi- og personalekontor sidder Lotte S og Vibe. Skolens uddannelseschefer har kontorer for enden af administrationsgangen. Administrationen varetager skolens daglige drift. Man tager sig bl.a. af forholdet mellem skolen og forskellige myndigheder, skemaer og skemaændringer, terminsprøver og eksamen og ekspederer sager for lærere og elever. Du er altid velkommen til at henvende dig til alle de ansatte, men hver har sit særlige arbejdsområde. Kun i ganske særlige tilfælde kan kontorets personale påtage sig at formidle kontakt til elever i skoletiden. Adresseændring At gå en klasse om Hvis du får ny adresse, skal du straks give besked til kontoret. 1. En elev i 3.g kan kun få tilladelse til at gå en klasse om, hvis en prøve ikke er gennemført, eller hvis den samlede eksamen ikke er bestået. Elever i 1.g og 2.g kan kun gå en klasse om efter tilladelse fra rektor. 2. Får man tilladelse til at gå en klasse om, betragtes man som optaget på ny. Herefter træder eksamensbekendtgørelsens bestemmelser i kraft. Aflagte prøver, som er bestået, kan efter anmodning fra eleven, overføres fra det tidligere afbrudte forløb til det nye. Konkret betyder det fx, at en elev, som går 3.g om, kan få godskrevet prøver (herunder studieretningsprojektet), der måtte være bestået første gang, eleven gik i 3.g. Eleven kan imidlertid også vælge at tage hele 3.g om og således undlade at overføre karakterer fra det første, ikke afsluttede, 3.g-forløb. Det er rektor, som afgør, om en elev kan optages påny i 3.g. En elev, som har bestået studentereksamen, kan ikke gå 3.g om. Befordring Elever sørger selv for betaling af befordring, men der kan ansøges om økonomisk støtte i form af et såkaldt Ungdomskort. For 11,24 kr. pr. gyldighedsdag kan du med et Ungdomskort rejse mellem din bolig og dit uddannelsessted, rejse ubegrænset i hele dit lokale takstområde, samtidig med at du kan køre til børnetakst i og på tværs af andre takstområder. Hvis du har spørgsmål vedrørende befordring, kan du rette henvendelse til Liva Bremerstent på kontoret. 10 I Velkommen I 2015

11 SG Stafetten, en årlig begivenhed i maj, hvor elever og lærere løber side om side på en ca. 3,5 km lang rute. En festlig begivenhed med musik, underholdning og mange sjove udklædninger.

12 Bestyrelsen ved Silkeborg Gymnasium Formand Steffen Lange Øvrige bestyrelsesmedlemmer Teresa Jørgensen, Huno K. Jensen, Palle Broman, Britta Riishede, Helle Risvig, Mette H. Kristensen, Josefine B. Jensen og Thea Karoline Marx Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver: Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik godkendelse af budget og årsrapport ansættelse og afskedigelse af rektor udpegning af revisor stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål, ved bl.a. at: sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra. Bøger Skolens bogkontor findes til højre lige før indgangen til skolens administration. Der er åbent hver dag i pauserne efter 2. og 3. lektion. Det er gratis at låne bøger, som skal bruges i undervisningen. Hver gang man får udleveret en bog, skal man kvittere med sin underskrift for modtagelsen. Det er den enkelte elevs ansvar, at de lånte bøger behandles forsvarligt. I tilfælde af bortkomst eller uforsvarlig behandling bliver eleven afkrævet en erstatning svarende til bogens værdi. 12 I Velkommen I 2015

13

14 14 I Velkommen I 2015

15 Bogaflevering Café Skrymer Coaching I årets løb vil du jævnligt blive bedt om at aflevere bøger på bogkontoret. Det er vigtigt, at du afleverer bøgerne så hurtigt som muligt. Hver gang du afleverer en bog på bogkontoret, skal du efterfølgende huske at tjekke din oversigt over lånte bøger i Lectio for at se, om bogafleveringen er blevet registreret. Når du skal aflevere en bog, er det vigtigt, at du medbringer dit studiekort eller dit sygesikringsbevis, så vi hurtigt kan finde dig i bogsystemet. Ved afslutningen af 3.g skal alle udleverede bøger afleveres. I 1.g og 2.g gælder som hovedregel, at bøger til de fag, der afsluttes det pågældende år, skal afleveres. Dog kan der omkring eksamenstidspunktet være bøger, der skal afleveres, selvom du ikke er færdig med at bruge dem. Dette skyldes, at der er andre, der skal bruge dem til eksamen. Hvis en bog bliver hjemkaldt, kan du på din forside i Lectio se, at bogen skal afleveres, og så er det vigtigt, at du afleverer den hurtigst muligt. Bøger, der ikke afleveres, skal erstattes. Café Skrymer er gymnasiets fredagscafé. Her har du mulighed for at hygge med vennerne på tværs af klasser og årgange og deltage i sjove konkurrencer. Café Skrymer bliver afholdt 4 gange om året med forskellige temaer. Fx afholdes hvert forår det traditionsrige Bordkaprings-Skrymer, hvor 1.g- og 2.g-klasserne har mulighed for at tilkæmpe sig de bedste pladser i kantineområdet, ligesom der i begyndelsen af skoleåret afholdes en Comedy-Skrymer med deltagelse af kendte standup-komikere. De seneste år har Christian Fuhlendorff og Brian Mørk fx optrådt. Skrymer-caféerne arrangeres af Skrymer-udvalget, der består af ca. 5 elever fra hver årgang. I begyndelsen af skoleåret nedsættes udvalget, og nye 1.g ere opfordres til at søge ind i det. Som elev på SG er der mulighed for at få en række samtaler med en coach. Coachen kan hjælpe dig med at holde fast i dine faglige og personlige mål og udfordringer. Mulige emner for sådanne samtaler kunne være skoletræthed, problemer med at prioritere din tid, manglende aktivitet i timerne eller problemer med at aflevere de skriftlige opgaver. Du kan kontakte coachen direkte, via dine teamlærere eller via din studievejleder.

16 Elevernes rettigheder og pligter Hjemmearbejde Ud over arbejdet med de skriftlige afleveringer skal du som elev regne med, at du skal bruge et par timer i gennemsnit pr. dag til at forberede dig til undervisningen. Selv om lærerne tilstræber at fordele hjemmearbejdet jævnt, vil du opleve ret store udsving i hjemmearbejdets omfang. Det er vigtigt at lægge mærke til, at lektiemængden nævnt ovenfor er et gennemsnit og dermed ikke angiver en øvre grænse for, hvor stor en lektie lærerne kan give til en given skoledag. Lærerne stiller de skriftlige opgaver i så god tid inden afleveringsfristen, at du har mulighed for at langtidsplanlægge dit arbejde. Lærerne koordinerer undervisningen og det skriftlige arbejde bl.a. med henblik på at give dig de bedste muligheder for at forberede dig til undervisningen og aflevere de skriftlige opgaver rettidigt. Som elev i gymnasiet skal du møde velforberedt til alle lektioner, og du skal aflevere samtlige skriftlige besvarelser rettidigt. Lektier Lærerne indskriver lektier i Lectio senest to dage før lektionen. Såfremt du har lektioner to eller flere dage i træk i et fag, indskriver læreren lektier senest to dage før den første lektion og derpå senest kl dagen før den næste lektion. Lektier til mandag indskrives i Lectio senest fredag kl Skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver (med 4 timers elevtid eller mere) stilles mindst 2 uger før afleveringsfristen og rettes og leveres tilbage senest 3 uger efter, at de er afleveret. Mindre skriftlige opgaver (med under 4 timers elevtid) stilles mindst 1 uge før afleveringsfristen. Som hovedregel leverer læreren opgavesættet rettet tilbage til eleverne inden en ny opgave skal afleveres. Større opgaver (SRO og dansk-historie-opgaven) rettes og leveres tilbage højst 4 uger efter at de er afleveret. Hvis det nødvendige stof for at løse en opgave ikke er gennemgået, når en opgave stilles, fastsætter læreren afleveringsfristen efter, hvornår stoffet er gennemgået. Snyd med skriftlige opgaver Snyd accepteres under ingen omstændigheder! Det opfattes som snyd, hvis du helt eller delvist afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis du lader andre skrive besvarelsen for dig. Du kan læse mere information om snyd i skolens studie- og ordensregler, som du finder på skolens hjemmeside. 16 I Velkommen I 2015

17 Evaluering af undervisningen Evalueringerne giver lærere og elever mulighed for at vurdere, i hvilket omfang undervisningen understøtter de mål, der er sat for undervisningen. Undervisningen evalueres løbende og i overensstemmelse med kravene i læreplanerne for de enkelte fag dog mindst to gange om året. Undervisningen evalueres skriftligt og anonymt mindst én gang om året. Når der er gennemført en evaluering, drøfter læreren resultatet med klassen/holdet. Læreren følger op på evalueringen i samarbejde med klassen/holdet. Regler for brug af egen computer i undervisningstiden Udgangspunktet for disse regler er, at din computer skal være til gavn for dig selv - og ikke til ulempe for din og andres læring. Derfor gælder følgende regler i forbindelse med brug af computer i undervisningslektionerne: Din computer må kun anvendes til notetagning og andet fagligt arbejde i timerne medmindre læreren har givet tilladelse til andet. Andre programmer må derfor ikke være åbne, medmindre det indgår som en del af undervisningen. Du må altså ikke være logget på sociale medier såsom Facebook, Youtube og lign. eller have spilprogrammer åbne. Aktivitet på computeren, som ikke er relevant for undervisningen, er fuldstændig uacceptabelt. Du forstyrrer både dig selv, dine kammerater og læreren og dermed undervisningen. Læreren kan suverænt bestemme, at alle eller nogle computere skal være slukkede/ nedklappede i kortere eller længere tid. Du skal derfor hver dag medbringe blok og skriveredskab. At tage noter på computeren er ikke en ret. Læreren har til enhver tid ret til at kontrollere, hvorvidt du på din computer overtræder nogle af reglerne i regelsættet. Du kan læse mere om brug af computere i skolens studie- og ordensregler, som du finder på skolens hjemmeside. Rygning Der må ikke ryges på skolens område, hverken inde eller ude. Fotografering og videooptagelser Fotografering og videooptagelser på skolens område er ikke tilladt i forbindelse med fester og caféer. Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren.

18 Elevråd Hvad er elevrådet, hvorfor er det her, og gør det overhovedet en forskel? Det er sikkert blot nogle af de spørgsmål, man som gymnasieelev vil stille sig selv. Vi kan ikke give et endeligt svar på, hvad elevrådet er, da det løbende dannes af dets medlemmer, men alligevel vil vi her forsøge at kaste lidt lys over, hvad elevrådet på SG står for. Elevrådet er først og fremmest elevernes demokratiske talerør til skolens ledelse og vej til indflydelse. Vi lægger stor vægt på, at alle bliver hørt, og både store og små sager er velkomne. Elevrådet består som udgangspunkt af 2-3 elever fra hver klasse. Som elevrådsmedlem kan man vælge at være mere eller mindre aktiv, men den fornemste opgave som elevrådsrepræsentant er at repræsentere sin klasse i såvel elevrådet som over for skolen. Ca. én gang månedlig holder elevrådet et fællesmøde, hvor vi diskuterer nye tiltag og aktuelle problemstillinger på SG. Når emnerne er diskuteret, fordeles de ud på en række forskellige udvalg med hver deres fokusområde. Elevrådet bestemmer fra år til år, hvilke udvalg det ønsker at oprette, men for at få en idé om, hvad elevrådsarbejdet kan bestå af, er her en række eksempler på nogle af de udvalg, som altid oprettes eller deltages i af elevrådet: Aktivitetsudvalget: Her arbejdes der med elevaktiviteter i og uden for skoletiden. Der arrangeres bl.a. fællestimer, koncerter, foredrag og aktivitetsdage. Bestyrelsen: Til gymnasiets øverste myndighed, Bestyrelsen, vælges der hvert år én elev fra 1.g som derefter sidder i bestyrelsen resten af skoletiden. Se også afsnittet Bestyrelsen ved Silkeborg Gymnasium i dette hæfte. Forretningsudvalget: Her foregår elevrådets administrative arbejde som planlægning af møder, fordeling af opgaver, møder med rektor osv. Forretningsudvalget består af 4 medlemmer og ledes af elevrådets formand. Miljø- og Kantineudvalg: Her arbejdes der med det fysiske miljø på SG og med skolens kantine. Opgaverne varierer fra at være helt små som opsætning af mikrobølgeovne til de helt store som at tage initiativ til og planlægge skolens nye Studiecafé. Ud over disse udvalg oprettes der som regel Pædagogisk Skoleudvalg, Årbogsudvalg, Studenterhueudvalg og IT- og Kommunikationsudvalg. Medlemmerne til disse samt formanden vælges, når 1.g erne er kommet i deres endelige studieretningsklasser efter efterårsferien. Har du spørgsmål eller forslag, er du altid velkommen til at kontakte elevrådsformanden. Formand for elevrådet Anton Vigen Smolarz 18 I Velkommen I 2015

19 SG byder på mange forskellige talenttilbud. Fx Master Class Sprog (øverst) og Master Class Biologi (th.) her foran plantevæggen i naturvidenskabsfløjen.

20 Fitnesslokalet Fitnesslokalet er til afbenyttelse for gymnasiets elever og personale. I skoletiden mellem er lokalet i udgangspunktet reserveret til idrætsundervisningen. Men med et kørekort må fitnesslokalet benyttes af elever og personale mandag, onsdag og fredag mellem kl Nøgle kan lånes på kontoret mod forevisning af kørekort. Tirsdag og torsdag er fitnesslokalet reserveret personalet fra kl Ca. 6 gange om året afholdes formiddagssamling i hallen. Formiddagssamlingerne tilrettelægges og afvikles af et udvalg bestående af lærere og elever. Ved formiddagssamlingerne gives der informationer af almen interesse, ligesom der er musikalske indslag og konkurrencer. Formiddagssamlinger Forældreforeningen Silkeborg Gymnasiums Forældreforening Forældreforeningens formål er at styrke samarbejdet mellem forældre og gymnasiets lærere og elever, varetage elevernes og forældrenes interesser over for gymnasiet samt yde gymnasiet støtte udadtil. Gennem året støtter Forældreforeningen forskellige kulturelle og praktiske arrangementer. Det drejer sig bl.a. om støtte til fællestimer, studierejser og særlige aktiviteter i undervisningen, ligesom Forældreforeningen arrangerer lanciers-øveaften for 3.g erne og deres forældre og her sørger for forfriskninger til de fremmødte. Hvert år udskriver Forældreforeningen en essaykonkurrence blandt 3.g-eleverne. Vinderen offentliggøres og præmieres i forbindelse med dimissionen i juni. Forældreforeningen og fester Eleverne arrangerer typisk tre store fester og tre mindre fester i årets løb, og der er tradition for, at garderoben passes af forældre. Det er rigtig hyggeligt at møde de unge i festligt humør. Har man som forælder lyst til at give en hånd i garderoben til festerne, kan man henvende sig til Ulrik Højbjerre fra Forældreforeningen: Medlemskab og betaling Alle forældre er automatisk medlem af Forældreforeningen, har stemmeret og er valgbare. Men foreningen lever kun, hvis der er aktive medlemmer. Bestyrelsen håber derfor, at alle forældre slutter op om foreningen ved at give et lille økonomisk bidrag. Forældrebetalingen er hele grundlaget for, at foreningen kan være med til at gøre gymnasiet lidt mere spændende, og alle midler kommer eleverne og gymnasiet til gode. 20 I Velkommen I 2015

21 Kontingentet er fastsat til 300 kr. pr. elev. Beløbet dækker hele gymnasietiden. Pengene overføres direkte til Forældreforeningens konto, reg. nr.: 5347, kontonr eller via Mobile Pay / Swipp nr Husk at skrive elevens navn og klasse på indbetalingen. Vil du være med i Forældreforeningens bestyrelse? Vil du være med til at give eleverne udfordringer, inspiration og en hjælpende hånd, kan du melde dig til bestyrelsesarbejdet. Det er ikke særligt krævende og både sjovt og hyggeligt. Vi holder 5-6 møder af ca. en times varighed om året. Kom til vores generalforsamling i efteråret. Den endelige dato kommer på gymnasiets hjemmeside. Bestyrelsen Følgende sidder p.t. i bestyrelsen for Forældreforeningen: Peter Nyegaard Jensen (formand), Ulrik Højbjerre (koordinerer garderoben til gymnasiefesterne), Jytte Bjørnskov-Halkier Ulla Hald Inga K. Andersen Lene Kingo Ellen Vilsøe Jensen Birger Nielsen Flemming Glerup (SG-repræsentant) Peter Ulrik Jytte Ulla Inga Lene Ellen Birger

22 Forældrekonsultation Forældre til elever i 1.g indbydes til samtaler med klassens lærere i løbet af foråret. Det vil i løbet af januar fremgå af skolens kalender, hvornår de enkelte klasser har konsultationer, ligesom forældrene modtager en skriftlig invitation. Hvis der er behov for en ekstra samtale, kan man henvende sig til en teamlærer eller til studievejlederen. Fællestimer Glemte sager Der afholdes 5-6 fællestimer om året. De betragtes som omlagt undervisning, og der er derfor mødepligt. Fællestimerne arrangeres af aktivitetsudvalget. Nogle fællestimer er for alle elever, mens andre fællestimer kun er for én årgang, ét fag o.l. Før fællestimen afholdes, orienteres der om fællestimens indhold via plakater, opslag, kalenderen og eventuelt også via en faglærer eller teamlærer. Punge, nøgler, telefoner, smykker o.l. afleveres og hentes på kontoret på administrationsgangen. Nøgler og smykker udstilles evt. også i glasskabet ud for pedellernes kontor. Opladere afleveres og hentes på IT-kontoret. Tøj, tasker og øvrige ting afleveres og hentes i kælderen - første dør til højre ved foden af trappen ned mod Starland. Idrætshallerne Introduktionsforløb 1. Hallerne må ikke benyttes af elever i skoletiden, uden en lærer er til stede. 2. Betingelsen for at benytte hallerne efter skoletid er, at de tildelte tider nøje overholdes, og at hallen forlades fem minutter, før tiden udløber. 3. Skolen påtager sig intet ansvar for sager, som er efterladt i omklædningsrummene. Værdigenstande kan opbevares i et aflåst skab. Formålet med introduktionsforløbet er, at du som elev skal finde dig godt til rette på gymnasiet. Du skal få et indtryk af rammerne på skolen, og du skal først og fremmest lære de nye klassekammerater at kende. Derudover vil du blive orienteret om en række praktiske forhold (skema, ordensregler, adgang til computere mv.), og du vil stifte bekendtskab med gymnasiets arbejdsformer. Du vil ligeledes blive introduceret til mulighederne for at engagere dig i elevrådsarbejde og andet udvalgsarbejde. Til hver klasse bliver tilknyttet et lærerteam, der består af to lærere, som har særligt fokus på klassens trivsel. De vil bl.a. gennemføre samtaler med hver enkelt elev i begyndelsen af gymnasieforløbet. Som et led i introduktionen vil der tidligt i grundforløbet være en hyggeaften for alle 1.gklasser. Når de endelige studieretningsklasser er dannet, afholdes der en intro-tur, som varer to dage. Klassernes teamlærere står for at arrangere turen. Turen er alkoholfri. 22 I Velkommen I 2015

23 På SG er der mange muligheder for frivillig idræt. Du har bl.a. mulighed for at træne i vores fitnesslokale.

24 Kantinen på SG bruges til mange forskellige formål her 3.g ernes sidste skoledag. 24 I Velkommen I 2015

25 Kantine Skolens kantine har dagligt åbent fra kl Kantinen har en grøn profil og tilbyder bl.a. hjemmebagt brød, sandwiches og en stor salatbar. Der er selvafrydning i kantinen, og det er vigtigt at alle rydder op efter sig, så vi kan bevare det dejlige miljø i kantinen. Når man køber mad og drikke i skolens kantine, betaler man med en kantinebrik. Man kan ikke betale med hverken kontanter eller med betalingskort. Det er en ordning, vi har indført for at give hurtigere ekspeditionstid i kantinen. Du indsætter penge på din brik på samme måde, som når du handler på nettet. Du vælger et beløb og betaler med dit betalingskort. Når du forlader skolen efter endt skolegang forventes det, at du har tømt din brik, så der er nul kroner på den, når du leverer den retur til skolen. Der er et nummer på brikken, som er dit personlige briknummer. Dette nummer bør du notere og gemme, så du har det, hvis du skulle være så uheldig at miste din brik. Karakterer Faglærerne giver standpunktskarakterer i efteråret og i foråret samt afsluttende standpunktskarakterer ved skoleårets slutning. Disse karakterer er udtryk for elevens standpunkt på det pågældende tidspunkt. Klageregler Elever eller forældremyndighedens indehaver kan klage over pædagogiske afgørelser, som rektor har truffet i henhold til Gymnasiebekendtgørelsen. Klage over forhold vedr. prøver indgives til rektor senest to uger efter at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. En grundig gennemgang af klageregler findes på gymnasiets hjemmeside.

26 Ledelse Rektor er skolens pædagogiske og administrative leder og har det overordnede ansvar for gymnasiet over for bestyrelsen og Undervisningsministeriet. I gymnasiets ledelse indgår seks uddannelseschefer. Uddannelsescheferne varetager en række forskellige funktioner (økonomi, personale, planlægning mv.) og fungerer som uddannelseschefer for et antal grundforløbs- og studieretningsklasser. Lægeerklæring Lærerteam Læse- og skrivevejledning Såfremt en elev bliver syg før eller under eksamen og ikke kan gennemføre en eller flere eksamener, skal sygdommen normalt dokumenteres ved en lægeerklæring. Eleven eller vedkommendes forældre/værge afholder udgiften til lægeerklæring. Alle 1.g- og 2.g-klasser har et lærerteam, der består af to af klassens lærere. Lærerteamet tager i første omgang hånd om introduktionen til gymnasiet bl.a.første skoledag og intro-turen. Derudover er det teamets opgave at holde øje med, om alle elever trives og at medvirke til det faglige samarbejde mellem klassens lærere. Teamet fungerer generelt som bindeled mellem klassen og skolen i øvrigt. Det sker bl.a. gennem løbende drøftelser med et elevteam, der repræsenterer den samlede klasse. I 3.g har en klasse tilknyttet én klasselærer. Tager læsningen for lang tid? Forstår du ikke helt det, du har læst? Er det svært at få skrevet en god stil? Har du mange sprogfejl? Skolens læse-skrivevejledere, Kirsten Molbech og Heidi Rahbæk, står parat til at hjælpe dig, hvis du har læse- og/eller skrivevanskeligheder. Når du starter på Silkeborg Gymnasium, møder du hurtigt læse-skrivevejlederne, der med hjælp fra nogle dansklærere screener alle 1.g-elever i stavning og læsning og senere på efteråret møder op i din klasse for at snakke om forskellige måder, man kan læse fagligt lektiestof på. I hele gymnasieforløbet kan du bruge læse-skrivevejledningen, hvis du oplever særlige vanskeligheder med læsning, stavning og skrivning. Er du ordblind, kan der søges om IT-hjælpemidler og støttetimer. Læse-skrivevejlederne kontaktes via mail eller gennem en faglærer. 26 I Velkommen I 2015

27

28 28 I Velkommen I 2015 Musik og teaterkoncerter fylder meget på SG. Men man kan også slå sig løs med andre kreative fag som billedkunst, dans, design og mediefag.

29 Mødepligt og forsømmelser Der er mødepligt til undervisningen. Dette skyldes, at skolen ved indstilling til eksamen har ansvaret for, at eleven har deltaget forsvarligt i undervisningen. Det skal understreges, at mødepligten gælder alle fag. Forsømmelser i et enkelt fag er i princippet lige så alvorlige som generelle forsømmelser. Manglende afleveringer svarer til fravær fra undervisningen. For sent afleverede opgaver kan af rektor erklæres for ikke-afleverede. Forsømmelser registreres dagligt, og resultatet er tilgængeligt via Lectio. Viser en elevs forsømmelser sig at være uacceptabelt store, gælder følgende procedure: Advarsel Udbetaling af SU standses Særlige eksamensvilkår dvs. at der skal aflægges eksamen i alle afsluttende fag I særligt grove tilfælde bortvisning fra undervisningen og status som selvstuderende Skolen kan endvidere i særligt grove tilfælde nægte eleven oprykning til næste klassetrin Eleven kan anke afgørelser til Undervisningsministeriet. Skolen sender information om advarsel til hjemmet, hvis eleven er under 18 år. Tilsvarende gælder, hvis eleven skal aflægge eksamen på særlige eksamensvilkår, bortvises eller nægtes oprykning til næste klassetrin. Elever, som har været fraværende, skal huske at angive årsagen i Lectio. Elever, som har problemer af længerevarende, alvorlig art, eller i øvrigt gyldig grund til fravær, skal tage kontakt til deres studievejleder. Elevernes fravær følges særligt tæt i 1.g. Når der konstateres et højt fravær hos en 1.g-elev der endnu ikke er fyldt 18 år, sendes et brev til forældrene indeholdende en orientering om fraværets omfang inkl. udskrift af fraværsoversigt samt elevens angivelse af fraværsårsager. Forsømmelse i idræt 1. Idrætslærerne fører dig fraværende, hvis du ikke er omklædt. Er du pga. skader ikke i stand til at udføre visse øvelser, skal du deltage i det øvrige program, så godt du kan. 2. Når du er fraværende fra idræt i mere end fire uger, skal du aflevere en lægeattest til din uddannelseschef.

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx.

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Orientering til nye lærere 2013

Orientering til nye lærere 2013 Orientering til nye lærere 2013 1 Kære nye kollega. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015 eucnord.dk INDHOLD Introarrangementer HH1... 4 Lektiecafé... 5 Aktivitetsdag... 7 Fredagscafé... 8 Elevrådsfester... 9 Gæsteforelæsere... 11 Wii... 13 Julehygge...

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere