Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. ABC-guide til nye elever 15"

Transkript

1 Velkommen ABC-guide til nye elever 15

2

3 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad, hvor på Silkeborg Gymnasium. Velkommen på Silkeborg Gymnasium!

4 Nyttige navne og numre Ledelse Rektor Erik Olesen Vicerektor Tina Riis Mikkelsen Uddannelseschef Jane Sundbæk Johansen Uddannelseschef Kaj Sørensen Uddannelseschef Brian Krog Christensen Uddannelseschef Flemming Glerup Uddannelseschef Peter Søgaard Povlsen Studievejledere Jens Jacob Thorndahl Lindballe Tanja Schumacher Holting Merethe Buhl Nina Bendix Michael Grumstrup Pedersen Administration Liva Bremerstent lok.nr. 280 Tina Petersen lok.nr. 281 Mette Kaucki lok.nr. 270 Lotte Øgendahl Andersen lok.nr. 292 Bogholderi / SU Vibe Broberg lok.nr. 289 Lotte Sterup lok.nr. 282 Pedel John Nielsen Pædagogisk værksted Trygvi Restorff Kantinen Kantineleder Fillippa Nicole Agerskov IT-support IT-leder Finn Grønne Kristensen René Johansen Dan Busk Psykolog Lisbeth Brødsgaard Rektor Erik Olesen træffes efter aftale

5 ABC-guide til nye elever Rektors velkomst... 6 Highlights fra året der gik... 8 Administration Adresseændring At gå en klasse om Befordring Bestyrelsen Bøger Bogaflevering Café Skrymer Coaching Elevernes rettigheder og pligter Elevråd Fitnesslokalet Formiddagssamlinger Forældreforeningen Forældrekonsultation Fællestimer Glemte sager Idrætshallerne Introduktionsforløb Kantine Karakterer Klageregler Ledelse Lægeerklæring Lærerteam Læse- og skrivevejledning Mødepligt og forsømmelser Office-pakken Operation Dagsværk Orlov Radio SG & SGoop Skema & Lectio Statens Uddannelsesstøtte (SU) Studiemodul og frivillige aktiviteter 33 Studie- og ordensregler Studierejser Studieretninger Studievejledning Sygdom Udmeldelse Personaleoversigt Grundplan SG... 56

6 Rektors velkomst Silkeborg Gymnasium er Danmarks største gymnasium. Vi tilbyder 25 forskellige studieretninger inden for en meget bred vifte af fagområder naturvidenskab, matematik, sprog, samfundsfag, musik, drama, mediefag, psykologi, filosofi mv. Gennem et to-måneders grundforløb sørger vi for, at du får prøvet dine interesser af, inden du træffer dit valg af studieretning. Endvidere er der en meget lang række valgfag. I de fleste studieretninger er der plads til 1-3 valgfag, som du kan bruge til at tone din studieretning. Du kan fx vælge at tone en samfundsvidenskabelig studieretning med erhvervsøkonomi og/eller innovation, tone en naturvidenskabelig studieretning med informationsteknologi eller tone en sproglig studieretning med retorik. Men du kan også tage valgfag inden for et helt andet område end din studieretning. En studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser, men visse uddannelser stiller krav om bestemte fag og niveauer. En studentereksamen giver dig et særdeles solidt grundlag at bygge videre på, uanset hvilken videregående uddannelse du måtte vælge. Silkeborg Gymnasium i top 10 Vores elever opnår flotte resultater ved studentereksamen. Årgang 2014 var Silkeborg Gymnasiums hidtil største, og de opnåede også SGs hidtil højeste gennemsnit, nemlig 7,9 hvilket er markant over landsgennemsnittet på 7,2. Resultatet placerer Silkeborg Gymnasium som nr. 6 blandt de offentlige gymnasier i Danmark, kun overgået af nogle af storbygymnasierne, der har en væsentlig højere andel af elever med forældre, der har en længere videregående uddannelse. 6 I Velkommen I 2015

7 Helt moderne faciliteter Skolen har de seneste år gennemgået en omfattende udbygning. Kantineområdet er blevet udvidet, musiklokalerne er blevet ombygget og udvidet, der er opført en helt ny fløj til naturvidenskab og en ny fløj med auditorium og studieområde. Endvidere er der bygget endnu en idrætshal med tilhørende undervisningslokaler og et stort fitnesslokale, der er til rådighed for eleverne i løbet af skoledagen. Senest er der opført en ny fløj, der rummer de kunstneriske fag: drama, dans, billedkunst, design og mediefag. Dermed er den samlede udbygning afsluttet, således at der overalt er topmoderne faciliteter og plads til at vores ca elever kan udfolde sig. Med til et godt gymnasieliv hører et godt socialt miljø med gode kammerater, fester og café-arrangementer. Alt dette og de mange muligheder for at dyrke særlige interesser som fx musik, teater, sport, studiekredse og meget andet kan du læse mere om her i hæftet og på vores hjemmeside. Det drejer sig om at gribe de muligheder der er, således at du, når du står med den røde studenterhue, kan se tilbage på gymnasieårene og sige: Det var de bedste tre år i mit liv.

8 Highlights - fra året der gik Julekoncerten Clement Kjersgaard til fællesarrangement Den nye KREA-fløj Teaterkoncerten Aktivitetsdag 8 I Velkommen I 2015

9 Fodboldkamp mod lærerne Ankomst til lanciers i Jysk Arena Blachman holder oplæg for alle elever Lanciers i Jysk Arena

10 Administration Skolens administration er åben i skoletiden kl , fredag til På administrationskontoret sidder Lotte A, Liva, Tina og Mette. På skolens bogholderi- og personalekontor sidder Lotte S og Vibe. Skolens uddannelseschefer har kontorer for enden af administrationsgangen. Administrationen varetager skolens daglige drift. Man tager sig bl.a. af forholdet mellem skolen og forskellige myndigheder, skemaer og skemaændringer, terminsprøver og eksamen og ekspederer sager for lærere og elever. Du er altid velkommen til at henvende dig til alle de ansatte, men hver har sit særlige arbejdsområde. Kun i ganske særlige tilfælde kan kontorets personale påtage sig at formidle kontakt til elever i skoletiden. Adresseændring At gå en klasse om Hvis du får ny adresse, skal du straks give besked til kontoret. 1. En elev i 3.g kan kun få tilladelse til at gå en klasse om, hvis en prøve ikke er gennemført, eller hvis den samlede eksamen ikke er bestået. Elever i 1.g og 2.g kan kun gå en klasse om efter tilladelse fra rektor. 2. Får man tilladelse til at gå en klasse om, betragtes man som optaget på ny. Herefter træder eksamensbekendtgørelsens bestemmelser i kraft. Aflagte prøver, som er bestået, kan efter anmodning fra eleven, overføres fra det tidligere afbrudte forløb til det nye. Konkret betyder det fx, at en elev, som går 3.g om, kan få godskrevet prøver (herunder studieretningsprojektet), der måtte være bestået første gang, eleven gik i 3.g. Eleven kan imidlertid også vælge at tage hele 3.g om og således undlade at overføre karakterer fra det første, ikke afsluttede, 3.g-forløb. Det er rektor, som afgør, om en elev kan optages påny i 3.g. En elev, som har bestået studentereksamen, kan ikke gå 3.g om. Befordring Elever sørger selv for betaling af befordring, men der kan ansøges om økonomisk støtte i form af et såkaldt Ungdomskort. For 11,24 kr. pr. gyldighedsdag kan du med et Ungdomskort rejse mellem din bolig og dit uddannelsessted, rejse ubegrænset i hele dit lokale takstområde, samtidig med at du kan køre til børnetakst i og på tværs af andre takstområder. Hvis du har spørgsmål vedrørende befordring, kan du rette henvendelse til Liva Bremerstent på kontoret. 10 I Velkommen I 2015

11 SG Stafetten, en årlig begivenhed i maj, hvor elever og lærere løber side om side på en ca. 3,5 km lang rute. En festlig begivenhed med musik, underholdning og mange sjove udklædninger.

12 Bestyrelsen ved Silkeborg Gymnasium Formand Steffen Lange Øvrige bestyrelsesmedlemmer Teresa Jørgensen, Huno K. Jensen, Palle Broman, Britta Riishede, Helle Risvig, Mette H. Kristensen, Josefine B. Jensen og Thea Karoline Marx Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver: Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik godkendelse af budget og årsrapport ansættelse og afskedigelse af rektor udpegning af revisor stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål, ved bl.a. at: sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra. Bøger Skolens bogkontor findes til højre lige før indgangen til skolens administration. Der er åbent hver dag i pauserne efter 2. og 3. lektion. Det er gratis at låne bøger, som skal bruges i undervisningen. Hver gang man får udleveret en bog, skal man kvittere med sin underskrift for modtagelsen. Det er den enkelte elevs ansvar, at de lånte bøger behandles forsvarligt. I tilfælde af bortkomst eller uforsvarlig behandling bliver eleven afkrævet en erstatning svarende til bogens værdi. 12 I Velkommen I 2015

13

14 14 I Velkommen I 2015

15 Bogaflevering Café Skrymer Coaching I årets løb vil du jævnligt blive bedt om at aflevere bøger på bogkontoret. Det er vigtigt, at du afleverer bøgerne så hurtigt som muligt. Hver gang du afleverer en bog på bogkontoret, skal du efterfølgende huske at tjekke din oversigt over lånte bøger i Lectio for at se, om bogafleveringen er blevet registreret. Når du skal aflevere en bog, er det vigtigt, at du medbringer dit studiekort eller dit sygesikringsbevis, så vi hurtigt kan finde dig i bogsystemet. Ved afslutningen af 3.g skal alle udleverede bøger afleveres. I 1.g og 2.g gælder som hovedregel, at bøger til de fag, der afsluttes det pågældende år, skal afleveres. Dog kan der omkring eksamenstidspunktet være bøger, der skal afleveres, selvom du ikke er færdig med at bruge dem. Dette skyldes, at der er andre, der skal bruge dem til eksamen. Hvis en bog bliver hjemkaldt, kan du på din forside i Lectio se, at bogen skal afleveres, og så er det vigtigt, at du afleverer den hurtigst muligt. Bøger, der ikke afleveres, skal erstattes. Café Skrymer er gymnasiets fredagscafé. Her har du mulighed for at hygge med vennerne på tværs af klasser og årgange og deltage i sjove konkurrencer. Café Skrymer bliver afholdt 4 gange om året med forskellige temaer. Fx afholdes hvert forår det traditionsrige Bordkaprings-Skrymer, hvor 1.g- og 2.g-klasserne har mulighed for at tilkæmpe sig de bedste pladser i kantineområdet, ligesom der i begyndelsen af skoleåret afholdes en Comedy-Skrymer med deltagelse af kendte standup-komikere. De seneste år har Christian Fuhlendorff og Brian Mørk fx optrådt. Skrymer-caféerne arrangeres af Skrymer-udvalget, der består af ca. 5 elever fra hver årgang. I begyndelsen af skoleåret nedsættes udvalget, og nye 1.g ere opfordres til at søge ind i det. Som elev på SG er der mulighed for at få en række samtaler med en coach. Coachen kan hjælpe dig med at holde fast i dine faglige og personlige mål og udfordringer. Mulige emner for sådanne samtaler kunne være skoletræthed, problemer med at prioritere din tid, manglende aktivitet i timerne eller problemer med at aflevere de skriftlige opgaver. Du kan kontakte coachen direkte, via dine teamlærere eller via din studievejleder.

16 Elevernes rettigheder og pligter Hjemmearbejde Ud over arbejdet med de skriftlige afleveringer skal du som elev regne med, at du skal bruge et par timer i gennemsnit pr. dag til at forberede dig til undervisningen. Selv om lærerne tilstræber at fordele hjemmearbejdet jævnt, vil du opleve ret store udsving i hjemmearbejdets omfang. Det er vigtigt at lægge mærke til, at lektiemængden nævnt ovenfor er et gennemsnit og dermed ikke angiver en øvre grænse for, hvor stor en lektie lærerne kan give til en given skoledag. Lærerne stiller de skriftlige opgaver i så god tid inden afleveringsfristen, at du har mulighed for at langtidsplanlægge dit arbejde. Lærerne koordinerer undervisningen og det skriftlige arbejde bl.a. med henblik på at give dig de bedste muligheder for at forberede dig til undervisningen og aflevere de skriftlige opgaver rettidigt. Som elev i gymnasiet skal du møde velforberedt til alle lektioner, og du skal aflevere samtlige skriftlige besvarelser rettidigt. Lektier Lærerne indskriver lektier i Lectio senest to dage før lektionen. Såfremt du har lektioner to eller flere dage i træk i et fag, indskriver læreren lektier senest to dage før den første lektion og derpå senest kl dagen før den næste lektion. Lektier til mandag indskrives i Lectio senest fredag kl Skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver (med 4 timers elevtid eller mere) stilles mindst 2 uger før afleveringsfristen og rettes og leveres tilbage senest 3 uger efter, at de er afleveret. Mindre skriftlige opgaver (med under 4 timers elevtid) stilles mindst 1 uge før afleveringsfristen. Som hovedregel leverer læreren opgavesættet rettet tilbage til eleverne inden en ny opgave skal afleveres. Større opgaver (SRO og dansk-historie-opgaven) rettes og leveres tilbage højst 4 uger efter at de er afleveret. Hvis det nødvendige stof for at løse en opgave ikke er gennemgået, når en opgave stilles, fastsætter læreren afleveringsfristen efter, hvornår stoffet er gennemgået. Snyd med skriftlige opgaver Snyd accepteres under ingen omstændigheder! Det opfattes som snyd, hvis du helt eller delvist afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis du lader andre skrive besvarelsen for dig. Du kan læse mere information om snyd i skolens studie- og ordensregler, som du finder på skolens hjemmeside. 16 I Velkommen I 2015

17 Evaluering af undervisningen Evalueringerne giver lærere og elever mulighed for at vurdere, i hvilket omfang undervisningen understøtter de mål, der er sat for undervisningen. Undervisningen evalueres løbende og i overensstemmelse med kravene i læreplanerne for de enkelte fag dog mindst to gange om året. Undervisningen evalueres skriftligt og anonymt mindst én gang om året. Når der er gennemført en evaluering, drøfter læreren resultatet med klassen/holdet. Læreren følger op på evalueringen i samarbejde med klassen/holdet. Regler for brug af egen computer i undervisningstiden Udgangspunktet for disse regler er, at din computer skal være til gavn for dig selv - og ikke til ulempe for din og andres læring. Derfor gælder følgende regler i forbindelse med brug af computer i undervisningslektionerne: Din computer må kun anvendes til notetagning og andet fagligt arbejde i timerne medmindre læreren har givet tilladelse til andet. Andre programmer må derfor ikke være åbne, medmindre det indgår som en del af undervisningen. Du må altså ikke være logget på sociale medier såsom Facebook, Youtube og lign. eller have spilprogrammer åbne. Aktivitet på computeren, som ikke er relevant for undervisningen, er fuldstændig uacceptabelt. Du forstyrrer både dig selv, dine kammerater og læreren og dermed undervisningen. Læreren kan suverænt bestemme, at alle eller nogle computere skal være slukkede/ nedklappede i kortere eller længere tid. Du skal derfor hver dag medbringe blok og skriveredskab. At tage noter på computeren er ikke en ret. Læreren har til enhver tid ret til at kontrollere, hvorvidt du på din computer overtræder nogle af reglerne i regelsættet. Du kan læse mere om brug af computere i skolens studie- og ordensregler, som du finder på skolens hjemmeside. Rygning Der må ikke ryges på skolens område, hverken inde eller ude. Fotografering og videooptagelser Fotografering og videooptagelser på skolens område er ikke tilladt i forbindelse med fester og caféer. Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren.

18 Elevråd Hvad er elevrådet, hvorfor er det her, og gør det overhovedet en forskel? Det er sikkert blot nogle af de spørgsmål, man som gymnasieelev vil stille sig selv. Vi kan ikke give et endeligt svar på, hvad elevrådet er, da det løbende dannes af dets medlemmer, men alligevel vil vi her forsøge at kaste lidt lys over, hvad elevrådet på SG står for. Elevrådet er først og fremmest elevernes demokratiske talerør til skolens ledelse og vej til indflydelse. Vi lægger stor vægt på, at alle bliver hørt, og både store og små sager er velkomne. Elevrådet består som udgangspunkt af 2-3 elever fra hver klasse. Som elevrådsmedlem kan man vælge at være mere eller mindre aktiv, men den fornemste opgave som elevrådsrepræsentant er at repræsentere sin klasse i såvel elevrådet som over for skolen. Ca. én gang månedlig holder elevrådet et fællesmøde, hvor vi diskuterer nye tiltag og aktuelle problemstillinger på SG. Når emnerne er diskuteret, fordeles de ud på en række forskellige udvalg med hver deres fokusområde. Elevrådet bestemmer fra år til år, hvilke udvalg det ønsker at oprette, men for at få en idé om, hvad elevrådsarbejdet kan bestå af, er her en række eksempler på nogle af de udvalg, som altid oprettes eller deltages i af elevrådet: Aktivitetsudvalget: Her arbejdes der med elevaktiviteter i og uden for skoletiden. Der arrangeres bl.a. fællestimer, koncerter, foredrag og aktivitetsdage. Bestyrelsen: Til gymnasiets øverste myndighed, Bestyrelsen, vælges der hvert år én elev fra 1.g som derefter sidder i bestyrelsen resten af skoletiden. Se også afsnittet Bestyrelsen ved Silkeborg Gymnasium i dette hæfte. Forretningsudvalget: Her foregår elevrådets administrative arbejde som planlægning af møder, fordeling af opgaver, møder med rektor osv. Forretningsudvalget består af 4 medlemmer og ledes af elevrådets formand. Miljø- og Kantineudvalg: Her arbejdes der med det fysiske miljø på SG og med skolens kantine. Opgaverne varierer fra at være helt små som opsætning af mikrobølgeovne til de helt store som at tage initiativ til og planlægge skolens nye Studiecafé. Ud over disse udvalg oprettes der som regel Pædagogisk Skoleudvalg, Årbogsudvalg, Studenterhueudvalg og IT- og Kommunikationsudvalg. Medlemmerne til disse samt formanden vælges, når 1.g erne er kommet i deres endelige studieretningsklasser efter efterårsferien. Har du spørgsmål eller forslag, er du altid velkommen til at kontakte elevrådsformanden. Formand for elevrådet Anton Vigen Smolarz 18 I Velkommen I 2015

19 SG byder på mange forskellige talenttilbud. Fx Master Class Sprog (øverst) og Master Class Biologi (th.) her foran plantevæggen i naturvidenskabsfløjen.

20 Fitnesslokalet Fitnesslokalet er til afbenyttelse for gymnasiets elever og personale. I skoletiden mellem er lokalet i udgangspunktet reserveret til idrætsundervisningen. Men med et kørekort må fitnesslokalet benyttes af elever og personale mandag, onsdag og fredag mellem kl Nøgle kan lånes på kontoret mod forevisning af kørekort. Tirsdag og torsdag er fitnesslokalet reserveret personalet fra kl Ca. 6 gange om året afholdes formiddagssamling i hallen. Formiddagssamlingerne tilrettelægges og afvikles af et udvalg bestående af lærere og elever. Ved formiddagssamlingerne gives der informationer af almen interesse, ligesom der er musikalske indslag og konkurrencer. Formiddagssamlinger Forældreforeningen Silkeborg Gymnasiums Forældreforening Forældreforeningens formål er at styrke samarbejdet mellem forældre og gymnasiets lærere og elever, varetage elevernes og forældrenes interesser over for gymnasiet samt yde gymnasiet støtte udadtil. Gennem året støtter Forældreforeningen forskellige kulturelle og praktiske arrangementer. Det drejer sig bl.a. om støtte til fællestimer, studierejser og særlige aktiviteter i undervisningen, ligesom Forældreforeningen arrangerer lanciers-øveaften for 3.g erne og deres forældre og her sørger for forfriskninger til de fremmødte. Hvert år udskriver Forældreforeningen en essaykonkurrence blandt 3.g-eleverne. Vinderen offentliggøres og præmieres i forbindelse med dimissionen i juni. Forældreforeningen og fester Eleverne arrangerer typisk tre store fester og tre mindre fester i årets løb, og der er tradition for, at garderoben passes af forældre. Det er rigtig hyggeligt at møde de unge i festligt humør. Har man som forælder lyst til at give en hånd i garderoben til festerne, kan man henvende sig til Ulrik Højbjerre fra Forældreforeningen: Medlemskab og betaling Alle forældre er automatisk medlem af Forældreforeningen, har stemmeret og er valgbare. Men foreningen lever kun, hvis der er aktive medlemmer. Bestyrelsen håber derfor, at alle forældre slutter op om foreningen ved at give et lille økonomisk bidrag. Forældrebetalingen er hele grundlaget for, at foreningen kan være med til at gøre gymnasiet lidt mere spændende, og alle midler kommer eleverne og gymnasiet til gode. 20 I Velkommen I 2015

21 Kontingentet er fastsat til 300 kr. pr. elev. Beløbet dækker hele gymnasietiden. Pengene overføres direkte til Forældreforeningens konto, reg. nr.: 5347, kontonr eller via Mobile Pay / Swipp nr Husk at skrive elevens navn og klasse på indbetalingen. Vil du være med i Forældreforeningens bestyrelse? Vil du være med til at give eleverne udfordringer, inspiration og en hjælpende hånd, kan du melde dig til bestyrelsesarbejdet. Det er ikke særligt krævende og både sjovt og hyggeligt. Vi holder 5-6 møder af ca. en times varighed om året. Kom til vores generalforsamling i efteråret. Den endelige dato kommer på gymnasiets hjemmeside. Bestyrelsen Følgende sidder p.t. i bestyrelsen for Forældreforeningen: Peter Nyegaard Jensen (formand), Ulrik Højbjerre (koordinerer garderoben til gymnasiefesterne), Jytte Bjørnskov-Halkier Ulla Hald Inga K. Andersen Lene Kingo Ellen Vilsøe Jensen Birger Nielsen Flemming Glerup (SG-repræsentant) Peter Ulrik Jytte Ulla Inga Lene Ellen Birger

22 Forældrekonsultation Forældre til elever i 1.g indbydes til samtaler med klassens lærere i løbet af foråret. Det vil i løbet af januar fremgå af skolens kalender, hvornår de enkelte klasser har konsultationer, ligesom forældrene modtager en skriftlig invitation. Hvis der er behov for en ekstra samtale, kan man henvende sig til en teamlærer eller til studievejlederen. Fællestimer Glemte sager Der afholdes 5-6 fællestimer om året. De betragtes som omlagt undervisning, og der er derfor mødepligt. Fællestimerne arrangeres af aktivitetsudvalget. Nogle fællestimer er for alle elever, mens andre fællestimer kun er for én årgang, ét fag o.l. Før fællestimen afholdes, orienteres der om fællestimens indhold via plakater, opslag, kalenderen og eventuelt også via en faglærer eller teamlærer. Punge, nøgler, telefoner, smykker o.l. afleveres og hentes på kontoret på administrationsgangen. Nøgler og smykker udstilles evt. også i glasskabet ud for pedellernes kontor. Opladere afleveres og hentes på IT-kontoret. Tøj, tasker og øvrige ting afleveres og hentes i kælderen - første dør til højre ved foden af trappen ned mod Starland. Idrætshallerne Introduktionsforløb 1. Hallerne må ikke benyttes af elever i skoletiden, uden en lærer er til stede. 2. Betingelsen for at benytte hallerne efter skoletid er, at de tildelte tider nøje overholdes, og at hallen forlades fem minutter, før tiden udløber. 3. Skolen påtager sig intet ansvar for sager, som er efterladt i omklædningsrummene. Værdigenstande kan opbevares i et aflåst skab. Formålet med introduktionsforløbet er, at du som elev skal finde dig godt til rette på gymnasiet. Du skal få et indtryk af rammerne på skolen, og du skal først og fremmest lære de nye klassekammerater at kende. Derudover vil du blive orienteret om en række praktiske forhold (skema, ordensregler, adgang til computere mv.), og du vil stifte bekendtskab med gymnasiets arbejdsformer. Du vil ligeledes blive introduceret til mulighederne for at engagere dig i elevrådsarbejde og andet udvalgsarbejde. Til hver klasse bliver tilknyttet et lærerteam, der består af to lærere, som har særligt fokus på klassens trivsel. De vil bl.a. gennemføre samtaler med hver enkelt elev i begyndelsen af gymnasieforløbet. Som et led i introduktionen vil der tidligt i grundforløbet være en hyggeaften for alle 1.gklasser. Når de endelige studieretningsklasser er dannet, afholdes der en intro-tur, som varer to dage. Klassernes teamlærere står for at arrangere turen. Turen er alkoholfri. 22 I Velkommen I 2015

23 På SG er der mange muligheder for frivillig idræt. Du har bl.a. mulighed for at træne i vores fitnesslokale.

24 Kantinen på SG bruges til mange forskellige formål her 3.g ernes sidste skoledag. 24 I Velkommen I 2015

25 Kantine Skolens kantine har dagligt åbent fra kl Kantinen har en grøn profil og tilbyder bl.a. hjemmebagt brød, sandwiches og en stor salatbar. Der er selvafrydning i kantinen, og det er vigtigt at alle rydder op efter sig, så vi kan bevare det dejlige miljø i kantinen. Når man køber mad og drikke i skolens kantine, betaler man med en kantinebrik. Man kan ikke betale med hverken kontanter eller med betalingskort. Det er en ordning, vi har indført for at give hurtigere ekspeditionstid i kantinen. Du indsætter penge på din brik på samme måde, som når du handler på nettet. Du vælger et beløb og betaler med dit betalingskort. Når du forlader skolen efter endt skolegang forventes det, at du har tømt din brik, så der er nul kroner på den, når du leverer den retur til skolen. Der er et nummer på brikken, som er dit personlige briknummer. Dette nummer bør du notere og gemme, så du har det, hvis du skulle være så uheldig at miste din brik. Karakterer Faglærerne giver standpunktskarakterer i efteråret og i foråret samt afsluttende standpunktskarakterer ved skoleårets slutning. Disse karakterer er udtryk for elevens standpunkt på det pågældende tidspunkt. Klageregler Elever eller forældremyndighedens indehaver kan klage over pædagogiske afgørelser, som rektor har truffet i henhold til Gymnasiebekendtgørelsen. Klage over forhold vedr. prøver indgives til rektor senest to uger efter at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. En grundig gennemgang af klageregler findes på gymnasiets hjemmeside.

26 Ledelse Rektor er skolens pædagogiske og administrative leder og har det overordnede ansvar for gymnasiet over for bestyrelsen og Undervisningsministeriet. I gymnasiets ledelse indgår seks uddannelseschefer. Uddannelsescheferne varetager en række forskellige funktioner (økonomi, personale, planlægning mv.) og fungerer som uddannelseschefer for et antal grundforløbs- og studieretningsklasser. Lægeerklæring Lærerteam Læse- og skrivevejledning Såfremt en elev bliver syg før eller under eksamen og ikke kan gennemføre en eller flere eksamener, skal sygdommen normalt dokumenteres ved en lægeerklæring. Eleven eller vedkommendes forældre/værge afholder udgiften til lægeerklæring. Alle 1.g- og 2.g-klasser har et lærerteam, der består af to af klassens lærere. Lærerteamet tager i første omgang hånd om introduktionen til gymnasiet bl.a.første skoledag og intro-turen. Derudover er det teamets opgave at holde øje med, om alle elever trives og at medvirke til det faglige samarbejde mellem klassens lærere. Teamet fungerer generelt som bindeled mellem klassen og skolen i øvrigt. Det sker bl.a. gennem løbende drøftelser med et elevteam, der repræsenterer den samlede klasse. I 3.g har en klasse tilknyttet én klasselærer. Tager læsningen for lang tid? Forstår du ikke helt det, du har læst? Er det svært at få skrevet en god stil? Har du mange sprogfejl? Skolens læse-skrivevejledere, Kirsten Molbech og Heidi Rahbæk, står parat til at hjælpe dig, hvis du har læse- og/eller skrivevanskeligheder. Når du starter på Silkeborg Gymnasium, møder du hurtigt læse-skrivevejlederne, der med hjælp fra nogle dansklærere screener alle 1.g-elever i stavning og læsning og senere på efteråret møder op i din klasse for at snakke om forskellige måder, man kan læse fagligt lektiestof på. I hele gymnasieforløbet kan du bruge læse-skrivevejledningen, hvis du oplever særlige vanskeligheder med læsning, stavning og skrivning. Er du ordblind, kan der søges om IT-hjælpemidler og støttetimer. Læse-skrivevejlederne kontaktes via mail eller gennem en faglærer. 26 I Velkommen I 2015

27

28 28 I Velkommen I 2015 Musik og teaterkoncerter fylder meget på SG. Men man kan også slå sig løs med andre kreative fag som billedkunst, dans, design og mediefag.

29 Mødepligt og forsømmelser Der er mødepligt til undervisningen. Dette skyldes, at skolen ved indstilling til eksamen har ansvaret for, at eleven har deltaget forsvarligt i undervisningen. Det skal understreges, at mødepligten gælder alle fag. Forsømmelser i et enkelt fag er i princippet lige så alvorlige som generelle forsømmelser. Manglende afleveringer svarer til fravær fra undervisningen. For sent afleverede opgaver kan af rektor erklæres for ikke-afleverede. Forsømmelser registreres dagligt, og resultatet er tilgængeligt via Lectio. Viser en elevs forsømmelser sig at være uacceptabelt store, gælder følgende procedure: Advarsel Udbetaling af SU standses Særlige eksamensvilkår dvs. at der skal aflægges eksamen i alle afsluttende fag I særligt grove tilfælde bortvisning fra undervisningen og status som selvstuderende Skolen kan endvidere i særligt grove tilfælde nægte eleven oprykning til næste klassetrin Eleven kan anke afgørelser til Undervisningsministeriet. Skolen sender information om advarsel til hjemmet, hvis eleven er under 18 år. Tilsvarende gælder, hvis eleven skal aflægge eksamen på særlige eksamensvilkår, bortvises eller nægtes oprykning til næste klassetrin. Elever, som har været fraværende, skal huske at angive årsagen i Lectio. Elever, som har problemer af længerevarende, alvorlig art, eller i øvrigt gyldig grund til fravær, skal tage kontakt til deres studievejleder. Elevernes fravær følges særligt tæt i 1.g. Når der konstateres et højt fravær hos en 1.g-elev der endnu ikke er fyldt 18 år, sendes et brev til forældrene indeholdende en orientering om fraværets omfang inkl. udskrift af fraværsoversigt samt elevens angivelse af fraværsårsager. Forsømmelse i idræt 1. Idrætslærerne fører dig fraværende, hvis du ikke er omklædt. Er du pga. skader ikke i stand til at udføre visse øvelser, skal du deltage i det øvrige program, så godt du kan. 2. Når du er fraværende fra idræt i mere end fire uger, skal du aflevere en lægeattest til din uddannelseschef.

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2007 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer, udvikler optimale kompetencer til at navigere

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere