Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina kl Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1."

Transkript

1 kl Badolato, Agriturismo Donna Stella 1. Valg af Dirigent Lars Stanley vælges som dirigent. Dirigenten beretter at generalforsamlingen er korrekt varslet. Alle medlemmer er indkaldt. Villa 48 er indkaldt via Vista Mare. Der er på mødet repræsenteret 65 huse og 14 fuldmagter er modtaget. Generalforsamlingen erklæres lovlig. 2. Bestyrelsens beretning. Præsentation af bestyrelse og ansvarsområder. Der bydes velkommen af Formanden, hvor bestyrelse og organisering præsenteres KEA deltager ikke og ønsker at udtræde af bestyrelsen. Beretningen. Det kan ikke være nogen hemmelighed, at det har krævet en meget stor arbejdsindsats at starte Villa Collinas Ejerforening i Italien. Vi har indtil nu kun arbejdet med lapperier og lært området og italienerne at kende. Det har været svært at igangsætte og opbygge en organisation til at håndtere de mange udfordringer i et fremmed land. Det har været og er stadig umuligt at forudse, hvilke nye udfordringer næste dag vil bringe. Vi føler dog nu, at pilen peger opad. Vi har behandlet de spørgsmål og udfordringer, der er opstået undervejs. Ved overtagelsen af Villa Collina modtog vi intet materiale fra Vista Mare. Det er vores opfattelse, at de har gjort, hvad de kunne for at modarbejde os. Vi kører retssager mod Vista Mare for bl.a. at få fat i den garanti, de har stillet som sikkerhed i forbindelse med levering af fællesarealerne. Vi har opgjort et betydeligt erstatningskrav i en kommende erstatningssag. Vi erfarede meget tidligt, at Vista Mare havde tømt deres selskab for penge. Derfor måtte vi undersøge, om der kunne gøres et personligt ansvar gældende overfor ledelsen. Vi har også undersøgt, om der kunne gøres ansvar gældende overfor den tidligere advokat Rossi, især fordi vi ikke fik sikret villaer på egen parcel. Det blev også hurtigt klart for os, at det var nødvendigt at finde en lokal advokat, der kunne tale vores sag i det fremmede land. Her måtte vi også skifte advokat på grund af de traditionelle italienske metoder. Nogle har fået brændt haver af, som italiensk traditionel straf, for ikke at ville indordne sig. Bestyrelsesmedlemmer er af det italienske system blevet truet. 1

2 Vi har løbet panden mod muren i kommunen. Vi kunne ikke få hjælp herfra. Vi kunne ikke få udleveret den nødvendige dokumentation. Vi har været i kløerne på det traditionelle italienske system i form af organisationen Global Service. Denne organisation blev arvet fra Vista Mare. Den er oprindelig etableret af Parretta, Antonella og Mauritzio, alene med det formål at yde en begrænset service til os for en høj pris. Entreprenørejeren blev under etableringen af Villa Collina valgt til Borgmester. Han havde nu en position, så han kunne gøre, som han lystede, især fordi Vista Mare har været totalt talentløs i deres ansvar som Total Entreprenør. Deres talentløshed har afstedkommet bedrageri lignende forhold. Vi har skiftet administrator. Vores gamle administrator var for infiltreret i de systemer, vi overtog fra Vista Mare og GS. Vi skulle lære den italienske lovgivning at kende, især med hensyn til at etablere egen organisation. Vi skulle lære at samarbejde med italienerne. Vi har fra starten ikke været klar over, hvor svært det ville være at økonomistyre en organisation, der var beliggende i Italien, og som havde flere forskellige økonomisystemer. Vi var ikke klar over, hvilke omkostninger der var ved at organisere sig. Vores gamle administrator var ikke i stand til at hjælpe med dette. Vi fejlbedømte situationen med det resultat, at vi sidste år stod i et totalt rod med hensyn til økonomien, gennemsigtigheden og overblikket. I løbet af det sidste år har vores nye økonomiansvarlige fået sat skik på dette, og der er etableret de nødvendige præcise aftaler. Det har været en meget svær periode, fordi det har vist sig, at etableringen i Italien, samt de løbende retssager, er endog meget kostbart. Det er ingen hemmelighed, at der er delte meninger om hvorvidt man skulle vente med at udføre nødvendige handlinger til der var penge i kassen eller, man skulle bede om flere penge. Vi valgte det sidste. Vor mening er, at ser vi på resultaterne, har de økonomiske omkostninger været små. Indsatserne og engagementet har været stort. Havde vi levet i en verden, hvor mennesker ikke snød hinanden, ville vi have haft det meget lettere. Havde vi købt et villakvarter i Lübeck, var vi sluppet meget lettere og billigere. Vi er altså 100 familier, der har købt et projekt i den mest besværlige del af Italien af personer, der har handlet dybt uforsvarligt og med en meget dårlig moral. Det er Bestyrelsens opfattelse, at opgaverne er håndteret og bliver håndteret på den rigtige måde. Det har dog ikke altid været på den mest hensigtsmæssige måde, men vi er blevet meget klogere gennem de sidste 3 år. Vi har været parate til at tage de nødvendige beslutninger og konsekvensen af disse. Det stod meget hurtigt klart, at vi skulle kæmpe på mange fronter. En af opgaverne var at kæmpe mod det italienske system, herunder GS, samt den ligegyldighed, vi blev behandlet med i Kommunen. Vi fremstillede en Denuncio, som langt de fleste villaejere skrev under på. Den viste, at vi stod sammen og ikke var bange. Dette var årsagen til, at forholdene begyndte at ændre sig positivt for 2

3 os i Italien. Carabinieri har været vore trofaste beskyttere. Det ser ud til, at alle vore klager i denne Denuncio er ved at være historie. Det kunne vi ikke have gennemført uden at have Carabinieri som medspiller. Status rapporten, der er fremstillet, peger også på mange nødvendige opgaver, der skal løses eller opstartes i det kommende år. Bestyrelsens visioner for Villa Collina er beskrevet og vil blive fremlagt som et selvstændigt punkt. Vi vil igen bede generalforsamlingen om at give mandat til bestyrelsen, så den kan fortsætte den linje, der er lagt. Sidste år blev der ved en ekstraordinær generalforsamling givet bestyrelsen mandat til at indkøbe jord. Det har indtil videre resulteret i, at vi har købt den strimmel jord, hvor vores brønd er beliggende. Nu kan ingen tage den fra os, det er vores. Vi har nu mulighed for at etablere et beskyttende hus omkring de kostbare installationer. Advokater og retssager Da vi fra Vista Mare havde overtaget ejerforeningen 16. oktober 2008, (for 3½ år siden)måtte vi konstituere os og i det hele taget finde ud af, hvad vi havde overtaget og, hvordan vi skulle forholde os i henhold til italiensk lovgivning. Vi fik absolut ingen hjælp fra Vista Mare tværtimod gjorde de, hvad de kunne for at gøre livet svært for os. Vi havde indledende kontakter til kommunen og borgmester Parretta. Her var man mere interesseret i, at vi skulle anvende deres folk og familie til at hjælpe os. Det var helt klart, at vi skulle søge hjælp andet sted. Der var også en igangværende konflikt mellem Parretta og Vista Mare, som vi blev blandet ind i på forskellig vis. Vi skulle fjernstyre etableringen hjemme fra Danmark. Det var lidt af en opgave. Vi kontaktede derfor advokat Lisbeth Andersson. Hun skulle være specialist i italienske forhold, fordi hun også havde igangværende husprojekter i vores område, og hun kunne sproget. Hun kunne stille med sine advokatforbindelser dernede og de folk, hun ellers samarbejdede med. Vi havde problemer med i det hele taget at finde ud af, hvad vi ejede og finde papirer på det. Vi blev chikaneret ved, at der blev sat kæder og låse på lågerne til fællesaktiviteterne. Vi skulle have garantien på de 3 mill, der var stillet overfor køberforeningen, flyttet over i ejerforeningens regi, hvilket vi heldigvis fik gjort, lige inden Fokdal blev stævnet med krav om udlevering af denne. Og vi fik mange andre mere og mere komplicerede opgaver. Vi oplevede, at Lisbeth Andersson gav Fokdal en forkert information, der nær havde kostet os garantihensættelsen. Vi besluttede derfor, at hun ikke havde den nødvendige præcision og kompetence til at kunne hjælpe os fremadrettet. 3

4 Vi havde brugt kr ,- til Lisbeth og hendes partnere. I stedet blev Jesper Bøge Pedersen fra Abel & Skovgaard valgt til at fortsætte som advokat til os. Vi måtte begynde forfra med at sætte ham ind i den viden, vi havde opsamlet på dette tidspunkt. Jesper Bøge flyttede sit kontor over til Bech&Bruun, og vi flyttede med. Jesper havde herefter desværre ikke det nødvendige engagement til at sætte sig grundigt ind i vore problemer, en lang historie igen og vi måtte indse, at vi ikke havde tillid til at fortsætte med ham og hans organisation. Vi mente også, at de økonomiske aftaler, vi havde haft med ham fra begyndelsen, ikke blev overholdt. Den samlede omkostning blev for Bech&Bruun på kr ,- heri medregnet omkostninger til Advokat Kim Ulrich for hjælp til at få en kreditering på omkring kr ,- fra Jesper Bøge Pedersen. Kim Ulrich er så fortsat som advokat for os i Danmark og har hjulpet os i de mange forskellige opgaver, vi skulle tage beslutninger om. Jeg vender tilbage til de væsentligste sager, vi har kørt med hjælp fra ham. Indtil videre har den samlede fakturering fra Kim Ulrich været på kr ,- Vi blev af den danske ambassade anbefalet at engagere en lokal advokat, der kunne tale vor sag i Italien. I starten af året 2010 engagerede vi den lokale advokat Fabrizio Costarella. Vi aftalte et fast honorar for et års arbejde. Han var med på hele opstarten af at opstarte en ny administrator og etableringen af vores egen service. Han havde opgaver med at få vores daværende gasleverandør til i det hele taget at levere gas til os, Vi havde hærværk i haver og på pumpestationen. Vi skulle slutte samarbejdet med Global Service. Fabrizio har kostet os kr ,- for et års arbejde. Vi havde et rigtigt fint samarbejde med ham, lige indtil han blev truet ud af samarbejdet. Vi har herefter i året 2011 engageret advokat Francesco Saraco, og han er virkelig en meget stor hjælp og støtte i alle de daglige opgaver, der skal løses. Vi har aftalt en fast årlig pris med ham på ,- foreløbig også for året Spørgsmål: Villa 89, Svend. Hvordan er forhold mellem ejerforening og bankgaranti. SVAR: Bankgarantien tilfalder Ejerforeningen. Villa 114, Ole: Er Rossi sagen en del af garantisagen. SVAR: Nej. Generelt: Vista Mares regnskab pr udviser et pantsat bankindestående på kr. 3,0 mill. (pantsat til sikkerhed for bankgarantien) Ingen øvrige aktiver. Skyldige poster kr dvs. en egenkapital på 2,3 mill. ingen mulighed for at betale omkostninger til retssag m.v., når bankgarantien udløses. Torben. Hvis garantien bliver frigivet, skal den bruges på specielt område. SVAR: Nej det skal den ikke. Bestyrelsen skal dog bevise, at der er mangler vedr. byggeriet på 4

5 mindst 3 mill. Dette er bevist gennem flere omgange gennem de seneste år. Leif, der er opgjort erstatningskrav. Hvor meget er det samlede erstatningskrav? SVAR: Vi går efter de 3 millioner. Leif, kan der gøres personligt ansvar mod Vista Mare? SVAR: Først skal der dom på om de har snydt os. Dette er et større arbejde, som skal vurderes om det anvendes. Dette er der ikke taget stilling til i BS, men det vurderes at det pt. ikke er aktuelt. Andre retsager og opgaver Vi er blevet stævnet af Global Service. Vi havde meddelt dem, at vi ikke ville forlænge kontrakten, der kun var tegnet indtil udgangen af De mener, at en eller anden havde forlænget deres kontrakt, så de kunne opkræve honorar for 3 måneder mere uden at udføre arbejdet. Vi kører sagen og vinder den. Inkassosagen mod hus nr. 48. Der kører en inkassosag for at få betalt skyldigt kontingent fra Vista Mare. Vi har ved retten i Danmark fået afklaret, at en sådan sag skal køres i Italien. Når denne sag er afsluttet, vil det være betydeligt nemmere fremover at sende andre skyldnere til inkasso i Italien. Det giver en del flere omkostninger at føre en sag i Italien, men måske i sidste ende lettere for os at pante i en Villa, hvis væsentlige skyldige kontingenter ikke bliver betalt. Vi forventer en afklaring i løbet af april måned. Ifølge vores italienske advokat er Vista Mare forpligtiget til at betale al gæld. I samme forbindelse skal Vista Mare også tilpligtes at indføre den tekst i skødet, de selv har beskrevet i vedtægterne, altså teksten om medlemspligt af ejerforeningen. Vores krav på erstatninger ser ud til at smuldre. Det er blevet mere og mere åbenlyst, at der er mange ting, vi ikke har fået fra Vista Mare. Vi har et meget stort erstatningskrav, som vi desværre ikke kan gøre gældende. Tiden går, og vi ser hvordan Vista Mare har tømt deres selskab for midler. De har gjort alt for at trække tiden, og det er helt klart nu, at der ikke er flere penge tilbage i selskabet. Vi har diskuteret, hvordan det kunne gå så galt. Hvad kunne have været gjort anderledes, inden vi overtog husene? Køberforeningen havde engageret Rossi som advokat for denne sammenslutning. Han var blevet anbefalet af udenrigsministeriet. Han havde markedsført sig overfor os som specialist i italienske forhold, især vedrørende hushandler. En gennemgang af alt materiale, der ligger tilbage fra Rossi viser, at der er begået rigtig mange fejl. Efterfølgende viser det sig, at sagerne er forældet, og vi kan desværre ikke kræve erstatning fra ham eller hans forsikringsselskab. Der er dog ét område, der ikke er forældet. Rossi har ikke sikret os tilstrækkeligt i vores oprindelige garantistillelse overfor Vista Mare. Han skulle have sikret sig, at betalingen ikke blev frigivet til Vista Mare, før husene var tilskødet på egne parceller. Det er de jo aldrig blevet, selvom Rossi var klar over, at der var et problem her. 5

6 Vi er først blevet bekendt med problemet for et år siden. Derfor mener vores advokat, at dette problem ikke er forældet. Vi har brugt en del tid på at forsøge en forhandling med forsikringsselskabet. De kan ikke forstå, hvad vores krav går ud på, selvom det er en meget simpel sag. Eller også forstår de det meget godt og håber på, at vi opgiver sagen. Med de indsatser vi allerede har gjort, vil det være muligt at indgive en stævning mod Rossi og hans forsikringsselskab for en omkostning på kr ,- Spørgsmål: Villa 25, kim: Ejer vi villaerne og kan vi handle dem. Giver det os retten til at sælge eller pantsætte. Det er ikke lidt et tab, så det er derfor svært at få er erstatning. Det anbefales, at man ikke bruger midler på dette område. SVAR: Det vil koste ¾ mil, hvis alle villaer skal have deres parcel opmålt og tinglyst Villa 29, Torben. Der står i skødet hvad der tilhører Torben. Er det rigtigt forstået at selv om ens navn står i skøde og tegning, så er det ikke udmatrikuleret korrekt. SVAR: Ja Villa 29, Torben: Rossisagen, hvordan kan vi køre en sag når vi ikke har lidt et tab og ejerforeningen ligeledes ikke kan køre en fælles sag. Jeg anbefaler at der ikke bruges ressource på Rossisagen SVAR: Vi mener at forsikringsselskabet er på vej til et forlig. Yderligere Svar: Rossisagen der er brugt dkr ,-. Hvis vi taber sagen koster det os dkr ,-. Det med Rossisagen og udmatrikulering er to forskellige ting. Vi er oppe i mod nogle dygtige advokater I Italien er der en Notar, der noterer skødet, hvorefter man kan sælge huset på normal vis. Det anbefales at bestyrelsen køres varsomt i denne sag da det kan koste penge Leif Rørbech. Når vi stævnes at GS og lignende sager, så skal foreningen tage til genmæle. Rossi sagen bør vi ikke gennemføres. Spørgsmål fra salen. Hvad vil bestyrelsen gøre omkring Rossi sagen. SVAR: Der blev afholdt en vejledende afstemning blandt de fremmødte medlemmer, hvor emnet var enten at stoppe sagen mod Rossi nu eller fortsætte med en stævning af Rossi. Der var flertal for at fortsætte sagen mod Rossi med en stævning, hvilket PET ville anmode Kim Ulrich om at gøre. Generalforsamlingen påbød dog bestyrelsen at holde omkostninger ved sagen på det laveste mulige niveau. Retssager i DK. Garantisagen gik på, at Jens Fokdal var stævnet med krav om udlevering af garantien på de 3 mill kr., som Vista Mare havde stillet. Vista Mare mente, at de havde leveret, hvad de skulle i henhold til aftalen. Jens Fokdal og køberforeningen, kunne under ingen omstændigheder udlevere eller frigive garantien, fordi den retsmæssigt var videregivet til ejerforeningen. Byretten fastslog, at Jens Fokdal ikke var rette tiltalte. Vista Mare blev dømt til at betale sagsomkostninger på kr ,- 6

7 Vista Mare appellerede sagen til Østre Landsret. Der var afsat 2 dage til at behandle sagen, der var ikke væsentligt nyt fra Vista Mare, og dommerne var tydeligt irriteret over, at skulle behandle gammelt irrelevant materiale igen. Under retssagen bliver Lone Hansen kaldt op i vidneskranken igen. Dommeren i midten, rets formanden, siger nu til Lone Hansen. De har tidligere forklaret for retten, at de er uddannet bibliotekar. Dette er jo en meget kompliceret sag fru Hansen, hvordan kan de som bibliotekar, påtage dem direktørjobbet i denne virksomhed og styre et sådant byggeri? - Vista Mare har også tabt sagen i Landsretten, byrettens dom stadfæstes. - Vista Mare dømmes til at betale yderligere kr ,- til sagsomkostninger. - Vista Mare skal inden den 12. april kl derfor betale ca. kr. 260,000,- til Villa Collinas ejerforening. Der kan herefter ske en af to ting: - Vista Mare betaler ikke og bliver erklæret konkurs af os kl Vista Mare betaler, og vi opstarter erstatningssagen. Under garantisagen har vi forberedt det meste af erstatningssagen, så det bliver en betydelig mindre sag at føre. Rigets tilstand. Henning, startede for 5 år siden i forbindelse med køberforeningen. Der er stadig mange problemer. Der henvises til folderen Denne udsigt kan blive din Kommunen lever i dag ikke vand det gør vi selv fra egen brønd. Kommunen har en plan for at bygge pumpestation ved villa 70. forventes forår Bestyrelsen vil startes en forsikringssag op omkring pool og picnic område omkring erstatning. Spørgsmål: Villa 51: Hvis picnic område gennemføres må platoerne ikke være for små. Leif Rørbech, der er en GF beslutning om at armaturer på tennisbanen skal drejes ned. Vi ønsker et nyt stillads. Henning lover at det ordnes på et tidspunkt. Villa 71, Det anbefales, at der sættes solceller på til at supplere elforsyningen evt. bruge Picnic området til dette. Villa 51, Til understøttelse af Swimmingpool anbefales, tværgående støttepiller/stræbere. Poolen. Servicering-her har vi haft aftale med Castiglioni om, de skulle klare dette sidste år men de havde meget svært ved at overholde aftaler. De mangler stadig at montere et styrekort i børnepoolens anlæg. De mangler også at servicere den store pools CLOR-doseringsanlæg. Cristina har rykket dem 7

8 utallige gange, og vi er endt med, at al kontakt nu går gennem vor advokat Francesco. Daglig drift: Vi har bestilt en ny støvsuger hos Castiglioni; men den har de heller ikke leveret, så Aquilla har været så venlige via Francesco at låne os en af deres støvsugere indtil videre. Situationen med Castiglioni som leverandør er lidt meget uholdbar, så det var med stor glæde, at advokat. Francesco hjalp os med at komme i forbindelse med én lokal VVS-mand Ettore her fra Badolato, som nu tager sig af driften i samarbejde med Tony, som mere og mere bliver sat ind i hele arbejdsgangen, så vi på den måde fremtidssikrer os. TANKEBAREN-Det var med stor glæde, vi i tirsdag havde rejsegilde på byggeriet- et rigtig flot arrangement med en flot krans bundet af Malou og Jeanne. Selve ideen og tegningen har Henning stået for, og sammen med sine raske svende har de fået en fantastisk flot bygning næste færdig, med en meget spændende konstruktion og en facade udformet i bambus fra området, bundet fast med bast en de omhyggelige damer- vi kunne jo nærmest kalde dem vor egne BAMBUSKAER. Daglige vedligeholdelse- det er meningen, at Tony overtager dette mere og mere med hjælp af vor livredder, Sebastiano, i højsæsonen. Hvad gør vi selv: Bestyrelsen vil appellere til, vi overholder anvisningerne og husker ar vaske os inden brug at pools- hvis ikke vil forbruget af klor blive enormt.- Husk også at jeres børn og gæster overholder reglerne- ligeledes vil bestyrelsen appellere de ejere, der lejer huset ud på en mere tydelig måde at tydeliggøre badereglerne. Statusrapporten Vi har fremstillet en redegørelse om komplekset Villa Collina, fordi vi ønsker at få samlet oplysninger om vitale områder og, hvad status er på disse i dag. Vi har haft hjælp af vores advokat og af Carabinieri for at sikre, at vi nu kunne få de nødvendige oplysninger fra kommunen og få den nødvendige opmærksomhed på vore problemer. Vi har engageret os med en ingeniørvirksomhed og vores landmåler Rapporten er fremkommet ved, at der først er fremstillet et 28 siders prospekt (på dansk og italiensk) hvor alle problematikker er beskrevet og synliggjort. Der blev så stillet en række spørgsmål, der skulle afklare de forskellige forhold. Vi er så efterfølgende kommet til den konklusion at: - Vista Mare har fra starten været problemet. - De har solgt noget til os, som de ikke ejede. Det er efter italienske forhold en strafbar handling. - De har overhovedet ikke haft styr på opførelsen af komplekset, og de har ikke foretaget de nødvendige aftaler, der var påkrævet. - Vi har ikke modtaget noget materiale om komplekset, tværtimod har de gjort, hvad de kunne for at chikanere os. - Der har igennem forløbet været handlet i ond tro både fra Immobilgests side (Parretta) og fra Vista Mares side. 8

9 De italienske huse: Det har aldrig været meningen at de italienske huse skulle bygges, som beskrevet af Vista Mare. I stedet er de italienske huse opført ulovligt både med hensyn til placering og volumen. Picnicområdet: Som Henning har gennemgået er picnicområdet ikke udført efter forskrifterne, og man har stjålet adgangen til området fra os. Picnicområdet er aldrig afleveret i entreprisemæssig forstand til os. Der har aldrig været afholdt en afleveringsforretning. Afgravningen af kammen: Afgravningen af kammen er sket uden anden begrundelse end at sikre, at der kan bygges på de bagvedliggende grunde, på vores bekostning. Det er en kendsgerning, at Villa Collina 4 skulle have været bygget, men blev standset af manglende kapital og sikkerhedsstillelse. Hvem ville så have tjent på afgravningen? Man forstår så bedre strategien med, at området nord for villa 70 ikke er tilskødet os, og at der er stjålet de 2 parceller ved indgangen til picnicområdet. Disse to områder skal give adgang til det bagvedliggende område. Vi kan da sagtens forestille os, at der startes et nyt byggeri af 80 huse på denne grund. Man kan også forestille sig, at det vil stå på i 3 år. Al arbejdskørsel vil ske gennem hele Villa Collina startende i området langs poolen og ind nord for villa 70 og ud gennem områdes sydlige del. Vores erfaring fra byggeriet af de italienske huse viser, hvordan vejene bliver ødelagt og, hvordan hele området vil blive plaget af støj og møg. Picnicområdet, med den tilkørsel vi har i dag, vil være umuligt at komme til. Nedsættelse af udvalg Det anbefales at der nedsættes to udvalg, med følgende ansvarlige: - Kammen problematikken. Villa 59 og Villa 61 - Italien Husene. Villa 74 og Villa 75 Forslag er vedtaget Afstemning om beretningen Der bakkes op omkring bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskabet med revisionsberetning til godkendelse Der fremlægges årsregnskab for 2011 med et underskud på kr Der er sket en oprydning for tidligere års mangelfyldte bogføring, hvor manglende periodiseringer pr , betød at resultatet i 2010 skulle have været kr lavere, end det regnskabet for dette år udviste. 9

10 Spørgsmål: Villa 22, Arne Spørgsmål vedr. reparationer af fortov/vej, er det noget som vi kan sende regningen videre? SVAR: Der er ikke noget konkret svar 102, Lars Christian. Hvad er årsagen til at El/vand/gas er steget med dkr ,-. SVAR: Det er rigtigt vi kørte med for højt tryk og tryk er nu sat ned nu. Der er ingen konkret forklaring på dette. 29, Torben. Vi har købt en grund, hvor står den i regnskabet? SVAR: Den står under diverse. Pris ca ,- Regnskab godkendes af generalforsamlingen 4. Fremlæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse Der blev fremlagt et resultatbudget for 2012, der udviste et overskud på kr , der delvist skulle finansiere sidste års underskud. Overskuddet på kr er lig med Ejerforeningens negative egenkapital pr Bestyrelsen tilkendegav, at der vil blive gjort alt for at overholde budgettet for Spørgsmål: Villa 114, Ole. Der er en nettoomkostning på service kontoret, selvom denne er baseret på brugerbetaling. SVAR: Det er en generel omkostninger på Cristina og Tony til løn, dette dækker generelt omkostning til pool, tennisbane, etc., ligeledes spørgsmål stillet af bestyrelsen og deltagelse i opgaver fra bestyrelsen. Bestyrelsen ser i 2012 nærmere på optimering af omkostninger til servicekontoret og brugerbetaling. Villa 89, Svend. Det ønskes at der kommer fuldtidsansatte med i regnskabet. SVAR: Det kommer med i regnskab til næste år. Villa 51, Leo: Hvor meget udgør brugerbetalingen. SVAR: Det står i regnskabet nummer side ,-. Villa 114, Ole. Hvornår er bruger betalingsrater godkendt? SVAR: De er revideret i januar. SVAR fra Cristina vedr. generelle spørgsmål omkring service kontoret og brugerbetaling. Vedtagne brugerbetalingsrater (se hjemmeside), benyttes sjældent. Villa 89, Svend: Ønske om mere brugerbetaling, så de ,- dækkes ind den vej. SVAR: Det anbefales, at der kommer et forslag til næste generalforsamling. Villa 86, Christian: Lægger have ordninger sig op af faktiske omkostninger. SVAR: Ja, idet der i januar i år er lavet nye kalkulationer baseret på et beregnet timeforbrug. Villa 89, Svend: Har strategi planen noget med budget at gøre. SVAR: Nej, det har den ikke. 10

11 Budget for 2012 godkendes af generalforsamlingen 5. Behandling af indkomne forslag. Strategiplan Bestyrelsen fremlagde en overordnet skitse til strategiplan for Villa Collinas udvikling over de nærmeste år. Generalforsamlingen tilkendegav med stort flertal, at den ønskede, at bestyrelsen arbejdede videre med detaljering af denne plan i relation til vores økonomiske situation og muligheder. Forslaget er forkastet Forslaget er forkastet Forslaget er forkastet Guldkort til Aquilla Brugerbetaling til foreningen for forbrug af havevand Associazione Sportiva di Badolato og køber mindst 2 adgangskort Forslaget er frafaldet inden afstemning. Mogens Tollings forslag 6. Valg af bestyrelse To medlemmer stiller op som medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne PET, MM, HP, EM og KEW ville trække sig, hvis de to nye kommer ind. Kompromis ender med at bestyrelsen forbliver uændret med de nuværende bestyrelses medlemmer. 7. Valg af revisor samt suppleant Kim fra villa 25 vælges som Revisor og som revisor suppleant vælges Lars Ovesen villa Evt. Det besluttes at Leo Juelsgaard der er forsikringsmægler, kan gå videre med undersøgelse af fælles hus og indbo forsikring. Det globale forsikringsselskab hedder Chardis (tidligere AEG). Det er ikke enten/eller løsning, men en løsning hvor alle 100 villaer skal være en del af aftalen. Der skal gennemføres vedtægtsændringer at ovenstående kan gennemføres. For at få tilbud på banen, skal villaejere komme med nogle risikooplysninger. Fx skades oplysninger 3 års baglæns. Områder som Jordskæld og oversvømmelse, byggesjusk er ikke med.det forventes, at der kan opnås en billigere forsikring end den nuværende. Villa 35: det anbefales at der ryddes op i Picnic/affalds område Der ønskes mail om alarmnumre og henvisning på hjemmesiden. SVAR: Der sendes mail / link rundt 11

12 Generalforsamlingen afsluttes og dirigenten takker generalforsamlingen. General forsamlingen afsluttes kl

Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura.

Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura. Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura. Formanden byder velkommen. Dirigent: Lars Stanley Nielsen nr. 75. Referent: Inger Krogh nr. 56 Lars gennemgik, hvordan

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere