Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina kl Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1."

Transkript

1 kl Badolato, Agriturismo Donna Stella 1. Valg af Dirigent Lars Stanley vælges som dirigent. Dirigenten beretter at generalforsamlingen er korrekt varslet. Alle medlemmer er indkaldt. Villa 48 er indkaldt via Vista Mare. Der er på mødet repræsenteret 65 huse og 14 fuldmagter er modtaget. Generalforsamlingen erklæres lovlig. 2. Bestyrelsens beretning. Præsentation af bestyrelse og ansvarsområder. Der bydes velkommen af Formanden, hvor bestyrelse og organisering præsenteres KEA deltager ikke og ønsker at udtræde af bestyrelsen. Beretningen. Det kan ikke være nogen hemmelighed, at det har krævet en meget stor arbejdsindsats at starte Villa Collinas Ejerforening i Italien. Vi har indtil nu kun arbejdet med lapperier og lært området og italienerne at kende. Det har været svært at igangsætte og opbygge en organisation til at håndtere de mange udfordringer i et fremmed land. Det har været og er stadig umuligt at forudse, hvilke nye udfordringer næste dag vil bringe. Vi føler dog nu, at pilen peger opad. Vi har behandlet de spørgsmål og udfordringer, der er opstået undervejs. Ved overtagelsen af Villa Collina modtog vi intet materiale fra Vista Mare. Det er vores opfattelse, at de har gjort, hvad de kunne for at modarbejde os. Vi kører retssager mod Vista Mare for bl.a. at få fat i den garanti, de har stillet som sikkerhed i forbindelse med levering af fællesarealerne. Vi har opgjort et betydeligt erstatningskrav i en kommende erstatningssag. Vi erfarede meget tidligt, at Vista Mare havde tømt deres selskab for penge. Derfor måtte vi undersøge, om der kunne gøres et personligt ansvar gældende overfor ledelsen. Vi har også undersøgt, om der kunne gøres ansvar gældende overfor den tidligere advokat Rossi, især fordi vi ikke fik sikret villaer på egen parcel. Det blev også hurtigt klart for os, at det var nødvendigt at finde en lokal advokat, der kunne tale vores sag i det fremmede land. Her måtte vi også skifte advokat på grund af de traditionelle italienske metoder. Nogle har fået brændt haver af, som italiensk traditionel straf, for ikke at ville indordne sig. Bestyrelsesmedlemmer er af det italienske system blevet truet. 1

2 Vi har løbet panden mod muren i kommunen. Vi kunne ikke få hjælp herfra. Vi kunne ikke få udleveret den nødvendige dokumentation. Vi har været i kløerne på det traditionelle italienske system i form af organisationen Global Service. Denne organisation blev arvet fra Vista Mare. Den er oprindelig etableret af Parretta, Antonella og Mauritzio, alene med det formål at yde en begrænset service til os for en høj pris. Entreprenørejeren blev under etableringen af Villa Collina valgt til Borgmester. Han havde nu en position, så han kunne gøre, som han lystede, især fordi Vista Mare har været totalt talentløs i deres ansvar som Total Entreprenør. Deres talentløshed har afstedkommet bedrageri lignende forhold. Vi har skiftet administrator. Vores gamle administrator var for infiltreret i de systemer, vi overtog fra Vista Mare og GS. Vi skulle lære den italienske lovgivning at kende, især med hensyn til at etablere egen organisation. Vi skulle lære at samarbejde med italienerne. Vi har fra starten ikke været klar over, hvor svært det ville være at økonomistyre en organisation, der var beliggende i Italien, og som havde flere forskellige økonomisystemer. Vi var ikke klar over, hvilke omkostninger der var ved at organisere sig. Vores gamle administrator var ikke i stand til at hjælpe med dette. Vi fejlbedømte situationen med det resultat, at vi sidste år stod i et totalt rod med hensyn til økonomien, gennemsigtigheden og overblikket. I løbet af det sidste år har vores nye økonomiansvarlige fået sat skik på dette, og der er etableret de nødvendige præcise aftaler. Det har været en meget svær periode, fordi det har vist sig, at etableringen i Italien, samt de løbende retssager, er endog meget kostbart. Det er ingen hemmelighed, at der er delte meninger om hvorvidt man skulle vente med at udføre nødvendige handlinger til der var penge i kassen eller, man skulle bede om flere penge. Vi valgte det sidste. Vor mening er, at ser vi på resultaterne, har de økonomiske omkostninger været små. Indsatserne og engagementet har været stort. Havde vi levet i en verden, hvor mennesker ikke snød hinanden, ville vi have haft det meget lettere. Havde vi købt et villakvarter i Lübeck, var vi sluppet meget lettere og billigere. Vi er altså 100 familier, der har købt et projekt i den mest besværlige del af Italien af personer, der har handlet dybt uforsvarligt og med en meget dårlig moral. Det er Bestyrelsens opfattelse, at opgaverne er håndteret og bliver håndteret på den rigtige måde. Det har dog ikke altid været på den mest hensigtsmæssige måde, men vi er blevet meget klogere gennem de sidste 3 år. Vi har været parate til at tage de nødvendige beslutninger og konsekvensen af disse. Det stod meget hurtigt klart, at vi skulle kæmpe på mange fronter. En af opgaverne var at kæmpe mod det italienske system, herunder GS, samt den ligegyldighed, vi blev behandlet med i Kommunen. Vi fremstillede en Denuncio, som langt de fleste villaejere skrev under på. Den viste, at vi stod sammen og ikke var bange. Dette var årsagen til, at forholdene begyndte at ændre sig positivt for 2

3 os i Italien. Carabinieri har været vore trofaste beskyttere. Det ser ud til, at alle vore klager i denne Denuncio er ved at være historie. Det kunne vi ikke have gennemført uden at have Carabinieri som medspiller. Status rapporten, der er fremstillet, peger også på mange nødvendige opgaver, der skal løses eller opstartes i det kommende år. Bestyrelsens visioner for Villa Collina er beskrevet og vil blive fremlagt som et selvstændigt punkt. Vi vil igen bede generalforsamlingen om at give mandat til bestyrelsen, så den kan fortsætte den linje, der er lagt. Sidste år blev der ved en ekstraordinær generalforsamling givet bestyrelsen mandat til at indkøbe jord. Det har indtil videre resulteret i, at vi har købt den strimmel jord, hvor vores brønd er beliggende. Nu kan ingen tage den fra os, det er vores. Vi har nu mulighed for at etablere et beskyttende hus omkring de kostbare installationer. Advokater og retssager Da vi fra Vista Mare havde overtaget ejerforeningen 16. oktober 2008, (for 3½ år siden)måtte vi konstituere os og i det hele taget finde ud af, hvad vi havde overtaget og, hvordan vi skulle forholde os i henhold til italiensk lovgivning. Vi fik absolut ingen hjælp fra Vista Mare tværtimod gjorde de, hvad de kunne for at gøre livet svært for os. Vi havde indledende kontakter til kommunen og borgmester Parretta. Her var man mere interesseret i, at vi skulle anvende deres folk og familie til at hjælpe os. Det var helt klart, at vi skulle søge hjælp andet sted. Der var også en igangværende konflikt mellem Parretta og Vista Mare, som vi blev blandet ind i på forskellig vis. Vi skulle fjernstyre etableringen hjemme fra Danmark. Det var lidt af en opgave. Vi kontaktede derfor advokat Lisbeth Andersson. Hun skulle være specialist i italienske forhold, fordi hun også havde igangværende husprojekter i vores område, og hun kunne sproget. Hun kunne stille med sine advokatforbindelser dernede og de folk, hun ellers samarbejdede med. Vi havde problemer med i det hele taget at finde ud af, hvad vi ejede og finde papirer på det. Vi blev chikaneret ved, at der blev sat kæder og låse på lågerne til fællesaktiviteterne. Vi skulle have garantien på de 3 mill, der var stillet overfor køberforeningen, flyttet over i ejerforeningens regi, hvilket vi heldigvis fik gjort, lige inden Fokdal blev stævnet med krav om udlevering af denne. Og vi fik mange andre mere og mere komplicerede opgaver. Vi oplevede, at Lisbeth Andersson gav Fokdal en forkert information, der nær havde kostet os garantihensættelsen. Vi besluttede derfor, at hun ikke havde den nødvendige præcision og kompetence til at kunne hjælpe os fremadrettet. 3

4 Vi havde brugt kr ,- til Lisbeth og hendes partnere. I stedet blev Jesper Bøge Pedersen fra Abel & Skovgaard valgt til at fortsætte som advokat til os. Vi måtte begynde forfra med at sætte ham ind i den viden, vi havde opsamlet på dette tidspunkt. Jesper Bøge flyttede sit kontor over til Bech&Bruun, og vi flyttede med. Jesper havde herefter desværre ikke det nødvendige engagement til at sætte sig grundigt ind i vore problemer, en lang historie igen og vi måtte indse, at vi ikke havde tillid til at fortsætte med ham og hans organisation. Vi mente også, at de økonomiske aftaler, vi havde haft med ham fra begyndelsen, ikke blev overholdt. Den samlede omkostning blev for Bech&Bruun på kr ,- heri medregnet omkostninger til Advokat Kim Ulrich for hjælp til at få en kreditering på omkring kr ,- fra Jesper Bøge Pedersen. Kim Ulrich er så fortsat som advokat for os i Danmark og har hjulpet os i de mange forskellige opgaver, vi skulle tage beslutninger om. Jeg vender tilbage til de væsentligste sager, vi har kørt med hjælp fra ham. Indtil videre har den samlede fakturering fra Kim Ulrich været på kr ,- Vi blev af den danske ambassade anbefalet at engagere en lokal advokat, der kunne tale vor sag i Italien. I starten af året 2010 engagerede vi den lokale advokat Fabrizio Costarella. Vi aftalte et fast honorar for et års arbejde. Han var med på hele opstarten af at opstarte en ny administrator og etableringen af vores egen service. Han havde opgaver med at få vores daværende gasleverandør til i det hele taget at levere gas til os, Vi havde hærværk i haver og på pumpestationen. Vi skulle slutte samarbejdet med Global Service. Fabrizio har kostet os kr ,- for et års arbejde. Vi havde et rigtigt fint samarbejde med ham, lige indtil han blev truet ud af samarbejdet. Vi har herefter i året 2011 engageret advokat Francesco Saraco, og han er virkelig en meget stor hjælp og støtte i alle de daglige opgaver, der skal løses. Vi har aftalt en fast årlig pris med ham på ,- foreløbig også for året Spørgsmål: Villa 89, Svend. Hvordan er forhold mellem ejerforening og bankgaranti. SVAR: Bankgarantien tilfalder Ejerforeningen. Villa 114, Ole: Er Rossi sagen en del af garantisagen. SVAR: Nej. Generelt: Vista Mares regnskab pr udviser et pantsat bankindestående på kr. 3,0 mill. (pantsat til sikkerhed for bankgarantien) Ingen øvrige aktiver. Skyldige poster kr dvs. en egenkapital på 2,3 mill. ingen mulighed for at betale omkostninger til retssag m.v., når bankgarantien udløses. Torben. Hvis garantien bliver frigivet, skal den bruges på specielt område. SVAR: Nej det skal den ikke. Bestyrelsen skal dog bevise, at der er mangler vedr. byggeriet på 4

5 mindst 3 mill. Dette er bevist gennem flere omgange gennem de seneste år. Leif, der er opgjort erstatningskrav. Hvor meget er det samlede erstatningskrav? SVAR: Vi går efter de 3 millioner. Leif, kan der gøres personligt ansvar mod Vista Mare? SVAR: Først skal der dom på om de har snydt os. Dette er et større arbejde, som skal vurderes om det anvendes. Dette er der ikke taget stilling til i BS, men det vurderes at det pt. ikke er aktuelt. Andre retsager og opgaver Vi er blevet stævnet af Global Service. Vi havde meddelt dem, at vi ikke ville forlænge kontrakten, der kun var tegnet indtil udgangen af De mener, at en eller anden havde forlænget deres kontrakt, så de kunne opkræve honorar for 3 måneder mere uden at udføre arbejdet. Vi kører sagen og vinder den. Inkassosagen mod hus nr. 48. Der kører en inkassosag for at få betalt skyldigt kontingent fra Vista Mare. Vi har ved retten i Danmark fået afklaret, at en sådan sag skal køres i Italien. Når denne sag er afsluttet, vil det være betydeligt nemmere fremover at sende andre skyldnere til inkasso i Italien. Det giver en del flere omkostninger at føre en sag i Italien, men måske i sidste ende lettere for os at pante i en Villa, hvis væsentlige skyldige kontingenter ikke bliver betalt. Vi forventer en afklaring i løbet af april måned. Ifølge vores italienske advokat er Vista Mare forpligtiget til at betale al gæld. I samme forbindelse skal Vista Mare også tilpligtes at indføre den tekst i skødet, de selv har beskrevet i vedtægterne, altså teksten om medlemspligt af ejerforeningen. Vores krav på erstatninger ser ud til at smuldre. Det er blevet mere og mere åbenlyst, at der er mange ting, vi ikke har fået fra Vista Mare. Vi har et meget stort erstatningskrav, som vi desværre ikke kan gøre gældende. Tiden går, og vi ser hvordan Vista Mare har tømt deres selskab for midler. De har gjort alt for at trække tiden, og det er helt klart nu, at der ikke er flere penge tilbage i selskabet. Vi har diskuteret, hvordan det kunne gå så galt. Hvad kunne have været gjort anderledes, inden vi overtog husene? Køberforeningen havde engageret Rossi som advokat for denne sammenslutning. Han var blevet anbefalet af udenrigsministeriet. Han havde markedsført sig overfor os som specialist i italienske forhold, især vedrørende hushandler. En gennemgang af alt materiale, der ligger tilbage fra Rossi viser, at der er begået rigtig mange fejl. Efterfølgende viser det sig, at sagerne er forældet, og vi kan desværre ikke kræve erstatning fra ham eller hans forsikringsselskab. Der er dog ét område, der ikke er forældet. Rossi har ikke sikret os tilstrækkeligt i vores oprindelige garantistillelse overfor Vista Mare. Han skulle have sikret sig, at betalingen ikke blev frigivet til Vista Mare, før husene var tilskødet på egne parceller. Det er de jo aldrig blevet, selvom Rossi var klar over, at der var et problem her. 5

6 Vi er først blevet bekendt med problemet for et år siden. Derfor mener vores advokat, at dette problem ikke er forældet. Vi har brugt en del tid på at forsøge en forhandling med forsikringsselskabet. De kan ikke forstå, hvad vores krav går ud på, selvom det er en meget simpel sag. Eller også forstår de det meget godt og håber på, at vi opgiver sagen. Med de indsatser vi allerede har gjort, vil det være muligt at indgive en stævning mod Rossi og hans forsikringsselskab for en omkostning på kr ,- Spørgsmål: Villa 25, kim: Ejer vi villaerne og kan vi handle dem. Giver det os retten til at sælge eller pantsætte. Det er ikke lidt et tab, så det er derfor svært at få er erstatning. Det anbefales, at man ikke bruger midler på dette område. SVAR: Det vil koste ¾ mil, hvis alle villaer skal have deres parcel opmålt og tinglyst Villa 29, Torben. Der står i skødet hvad der tilhører Torben. Er det rigtigt forstået at selv om ens navn står i skøde og tegning, så er det ikke udmatrikuleret korrekt. SVAR: Ja Villa 29, Torben: Rossisagen, hvordan kan vi køre en sag når vi ikke har lidt et tab og ejerforeningen ligeledes ikke kan køre en fælles sag. Jeg anbefaler at der ikke bruges ressource på Rossisagen SVAR: Vi mener at forsikringsselskabet er på vej til et forlig. Yderligere Svar: Rossisagen der er brugt dkr ,-. Hvis vi taber sagen koster det os dkr ,-. Det med Rossisagen og udmatrikulering er to forskellige ting. Vi er oppe i mod nogle dygtige advokater I Italien er der en Notar, der noterer skødet, hvorefter man kan sælge huset på normal vis. Det anbefales at bestyrelsen køres varsomt i denne sag da det kan koste penge Leif Rørbech. Når vi stævnes at GS og lignende sager, så skal foreningen tage til genmæle. Rossi sagen bør vi ikke gennemføres. Spørgsmål fra salen. Hvad vil bestyrelsen gøre omkring Rossi sagen. SVAR: Der blev afholdt en vejledende afstemning blandt de fremmødte medlemmer, hvor emnet var enten at stoppe sagen mod Rossi nu eller fortsætte med en stævning af Rossi. Der var flertal for at fortsætte sagen mod Rossi med en stævning, hvilket PET ville anmode Kim Ulrich om at gøre. Generalforsamlingen påbød dog bestyrelsen at holde omkostninger ved sagen på det laveste mulige niveau. Retssager i DK. Garantisagen gik på, at Jens Fokdal var stævnet med krav om udlevering af garantien på de 3 mill kr., som Vista Mare havde stillet. Vista Mare mente, at de havde leveret, hvad de skulle i henhold til aftalen. Jens Fokdal og køberforeningen, kunne under ingen omstændigheder udlevere eller frigive garantien, fordi den retsmæssigt var videregivet til ejerforeningen. Byretten fastslog, at Jens Fokdal ikke var rette tiltalte. Vista Mare blev dømt til at betale sagsomkostninger på kr ,- 6

7 Vista Mare appellerede sagen til Østre Landsret. Der var afsat 2 dage til at behandle sagen, der var ikke væsentligt nyt fra Vista Mare, og dommerne var tydeligt irriteret over, at skulle behandle gammelt irrelevant materiale igen. Under retssagen bliver Lone Hansen kaldt op i vidneskranken igen. Dommeren i midten, rets formanden, siger nu til Lone Hansen. De har tidligere forklaret for retten, at de er uddannet bibliotekar. Dette er jo en meget kompliceret sag fru Hansen, hvordan kan de som bibliotekar, påtage dem direktørjobbet i denne virksomhed og styre et sådant byggeri? - Vista Mare har også tabt sagen i Landsretten, byrettens dom stadfæstes. - Vista Mare dømmes til at betale yderligere kr ,- til sagsomkostninger. - Vista Mare skal inden den 12. april kl derfor betale ca. kr. 260,000,- til Villa Collinas ejerforening. Der kan herefter ske en af to ting: - Vista Mare betaler ikke og bliver erklæret konkurs af os kl Vista Mare betaler, og vi opstarter erstatningssagen. Under garantisagen har vi forberedt det meste af erstatningssagen, så det bliver en betydelig mindre sag at føre. Rigets tilstand. Henning, startede for 5 år siden i forbindelse med køberforeningen. Der er stadig mange problemer. Der henvises til folderen Denne udsigt kan blive din Kommunen lever i dag ikke vand det gør vi selv fra egen brønd. Kommunen har en plan for at bygge pumpestation ved villa 70. forventes forår Bestyrelsen vil startes en forsikringssag op omkring pool og picnic område omkring erstatning. Spørgsmål: Villa 51: Hvis picnic område gennemføres må platoerne ikke være for små. Leif Rørbech, der er en GF beslutning om at armaturer på tennisbanen skal drejes ned. Vi ønsker et nyt stillads. Henning lover at det ordnes på et tidspunkt. Villa 71, Det anbefales, at der sættes solceller på til at supplere elforsyningen evt. bruge Picnic området til dette. Villa 51, Til understøttelse af Swimmingpool anbefales, tværgående støttepiller/stræbere. Poolen. Servicering-her har vi haft aftale med Castiglioni om, de skulle klare dette sidste år men de havde meget svært ved at overholde aftaler. De mangler stadig at montere et styrekort i børnepoolens anlæg. De mangler også at servicere den store pools CLOR-doseringsanlæg. Cristina har rykket dem 7

8 utallige gange, og vi er endt med, at al kontakt nu går gennem vor advokat Francesco. Daglig drift: Vi har bestilt en ny støvsuger hos Castiglioni; men den har de heller ikke leveret, så Aquilla har været så venlige via Francesco at låne os en af deres støvsugere indtil videre. Situationen med Castiglioni som leverandør er lidt meget uholdbar, så det var med stor glæde, at advokat. Francesco hjalp os med at komme i forbindelse med én lokal VVS-mand Ettore her fra Badolato, som nu tager sig af driften i samarbejde med Tony, som mere og mere bliver sat ind i hele arbejdsgangen, så vi på den måde fremtidssikrer os. TANKEBAREN-Det var med stor glæde, vi i tirsdag havde rejsegilde på byggeriet- et rigtig flot arrangement med en flot krans bundet af Malou og Jeanne. Selve ideen og tegningen har Henning stået for, og sammen med sine raske svende har de fået en fantastisk flot bygning næste færdig, med en meget spændende konstruktion og en facade udformet i bambus fra området, bundet fast med bast en de omhyggelige damer- vi kunne jo nærmest kalde dem vor egne BAMBUSKAER. Daglige vedligeholdelse- det er meningen, at Tony overtager dette mere og mere med hjælp af vor livredder, Sebastiano, i højsæsonen. Hvad gør vi selv: Bestyrelsen vil appellere til, vi overholder anvisningerne og husker ar vaske os inden brug at pools- hvis ikke vil forbruget af klor blive enormt.- Husk også at jeres børn og gæster overholder reglerne- ligeledes vil bestyrelsen appellere de ejere, der lejer huset ud på en mere tydelig måde at tydeliggøre badereglerne. Statusrapporten Vi har fremstillet en redegørelse om komplekset Villa Collina, fordi vi ønsker at få samlet oplysninger om vitale områder og, hvad status er på disse i dag. Vi har haft hjælp af vores advokat og af Carabinieri for at sikre, at vi nu kunne få de nødvendige oplysninger fra kommunen og få den nødvendige opmærksomhed på vore problemer. Vi har engageret os med en ingeniørvirksomhed og vores landmåler Rapporten er fremkommet ved, at der først er fremstillet et 28 siders prospekt (på dansk og italiensk) hvor alle problematikker er beskrevet og synliggjort. Der blev så stillet en række spørgsmål, der skulle afklare de forskellige forhold. Vi er så efterfølgende kommet til den konklusion at: - Vista Mare har fra starten været problemet. - De har solgt noget til os, som de ikke ejede. Det er efter italienske forhold en strafbar handling. - De har overhovedet ikke haft styr på opførelsen af komplekset, og de har ikke foretaget de nødvendige aftaler, der var påkrævet. - Vi har ikke modtaget noget materiale om komplekset, tværtimod har de gjort, hvad de kunne for at chikanere os. - Der har igennem forløbet været handlet i ond tro både fra Immobilgests side (Parretta) og fra Vista Mares side. 8

9 De italienske huse: Det har aldrig været meningen at de italienske huse skulle bygges, som beskrevet af Vista Mare. I stedet er de italienske huse opført ulovligt både med hensyn til placering og volumen. Picnicområdet: Som Henning har gennemgået er picnicområdet ikke udført efter forskrifterne, og man har stjålet adgangen til området fra os. Picnicområdet er aldrig afleveret i entreprisemæssig forstand til os. Der har aldrig været afholdt en afleveringsforretning. Afgravningen af kammen: Afgravningen af kammen er sket uden anden begrundelse end at sikre, at der kan bygges på de bagvedliggende grunde, på vores bekostning. Det er en kendsgerning, at Villa Collina 4 skulle have været bygget, men blev standset af manglende kapital og sikkerhedsstillelse. Hvem ville så have tjent på afgravningen? Man forstår så bedre strategien med, at området nord for villa 70 ikke er tilskødet os, og at der er stjålet de 2 parceller ved indgangen til picnicområdet. Disse to områder skal give adgang til det bagvedliggende område. Vi kan da sagtens forestille os, at der startes et nyt byggeri af 80 huse på denne grund. Man kan også forestille sig, at det vil stå på i 3 år. Al arbejdskørsel vil ske gennem hele Villa Collina startende i området langs poolen og ind nord for villa 70 og ud gennem områdes sydlige del. Vores erfaring fra byggeriet af de italienske huse viser, hvordan vejene bliver ødelagt og, hvordan hele området vil blive plaget af støj og møg. Picnicområdet, med den tilkørsel vi har i dag, vil være umuligt at komme til. Nedsættelse af udvalg Det anbefales at der nedsættes to udvalg, med følgende ansvarlige: - Kammen problematikken. Villa 59 og Villa 61 - Italien Husene. Villa 74 og Villa 75 Forslag er vedtaget Afstemning om beretningen Der bakkes op omkring bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskabet med revisionsberetning til godkendelse Der fremlægges årsregnskab for 2011 med et underskud på kr Der er sket en oprydning for tidligere års mangelfyldte bogføring, hvor manglende periodiseringer pr , betød at resultatet i 2010 skulle have været kr lavere, end det regnskabet for dette år udviste. 9

10 Spørgsmål: Villa 22, Arne Spørgsmål vedr. reparationer af fortov/vej, er det noget som vi kan sende regningen videre? SVAR: Der er ikke noget konkret svar 102, Lars Christian. Hvad er årsagen til at El/vand/gas er steget med dkr ,-. SVAR: Det er rigtigt vi kørte med for højt tryk og tryk er nu sat ned nu. Der er ingen konkret forklaring på dette. 29, Torben. Vi har købt en grund, hvor står den i regnskabet? SVAR: Den står under diverse. Pris ca ,- Regnskab godkendes af generalforsamlingen 4. Fremlæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse Der blev fremlagt et resultatbudget for 2012, der udviste et overskud på kr , der delvist skulle finansiere sidste års underskud. Overskuddet på kr er lig med Ejerforeningens negative egenkapital pr Bestyrelsen tilkendegav, at der vil blive gjort alt for at overholde budgettet for Spørgsmål: Villa 114, Ole. Der er en nettoomkostning på service kontoret, selvom denne er baseret på brugerbetaling. SVAR: Det er en generel omkostninger på Cristina og Tony til løn, dette dækker generelt omkostning til pool, tennisbane, etc., ligeledes spørgsmål stillet af bestyrelsen og deltagelse i opgaver fra bestyrelsen. Bestyrelsen ser i 2012 nærmere på optimering af omkostninger til servicekontoret og brugerbetaling. Villa 89, Svend. Det ønskes at der kommer fuldtidsansatte med i regnskabet. SVAR: Det kommer med i regnskab til næste år. Villa 51, Leo: Hvor meget udgør brugerbetalingen. SVAR: Det står i regnskabet nummer side ,-. Villa 114, Ole. Hvornår er bruger betalingsrater godkendt? SVAR: De er revideret i januar. SVAR fra Cristina vedr. generelle spørgsmål omkring service kontoret og brugerbetaling. Vedtagne brugerbetalingsrater (se hjemmeside), benyttes sjældent. Villa 89, Svend: Ønske om mere brugerbetaling, så de ,- dækkes ind den vej. SVAR: Det anbefales, at der kommer et forslag til næste generalforsamling. Villa 86, Christian: Lægger have ordninger sig op af faktiske omkostninger. SVAR: Ja, idet der i januar i år er lavet nye kalkulationer baseret på et beregnet timeforbrug. Villa 89, Svend: Har strategi planen noget med budget at gøre. SVAR: Nej, det har den ikke. 10

11 Budget for 2012 godkendes af generalforsamlingen 5. Behandling af indkomne forslag. Strategiplan Bestyrelsen fremlagde en overordnet skitse til strategiplan for Villa Collinas udvikling over de nærmeste år. Generalforsamlingen tilkendegav med stort flertal, at den ønskede, at bestyrelsen arbejdede videre med detaljering af denne plan i relation til vores økonomiske situation og muligheder. Forslaget er forkastet Forslaget er forkastet Forslaget er forkastet Guldkort til Aquilla Brugerbetaling til foreningen for forbrug af havevand Associazione Sportiva di Badolato og køber mindst 2 adgangskort Forslaget er frafaldet inden afstemning. Mogens Tollings forslag 6. Valg af bestyrelse To medlemmer stiller op som medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne PET, MM, HP, EM og KEW ville trække sig, hvis de to nye kommer ind. Kompromis ender med at bestyrelsen forbliver uændret med de nuværende bestyrelses medlemmer. 7. Valg af revisor samt suppleant Kim fra villa 25 vælges som Revisor og som revisor suppleant vælges Lars Ovesen villa Evt. Det besluttes at Leo Juelsgaard der er forsikringsmægler, kan gå videre med undersøgelse af fælles hus og indbo forsikring. Det globale forsikringsselskab hedder Chardis (tidligere AEG). Det er ikke enten/eller løsning, men en løsning hvor alle 100 villaer skal være en del af aftalen. Der skal gennemføres vedtægtsændringer at ovenstående kan gennemføres. For at få tilbud på banen, skal villaejere komme med nogle risikooplysninger. Fx skades oplysninger 3 års baglæns. Områder som Jordskæld og oversvømmelse, byggesjusk er ikke med.det forventes, at der kan opnås en billigere forsikring end den nuværende. Villa 35: det anbefales at der ryddes op i Picnic/affalds område Der ønskes mail om alarmnumre og henvisning på hjemmesiden. SVAR: Der sendes mail / link rundt 11

12 Generalforsamlingen afsluttes og dirigenten takker generalforsamlingen. General forsamlingen afsluttes kl

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura.

Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura. Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura. Formanden byder velkommen. Dirigent: Lars Stanley Nielsen nr. 75. Referent: Inger Krogh nr. 56 Lars gennemgik, hvordan

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Til stede fra bestyrelsen: Konstitueret formand og fungerende kasserer Martin Iversen, Sekretær Erik Frederiksen, menigt medlem Peder Sterll,

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere