Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina kl Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i ejerforeningen Villa Collina. 06-04-2012 kl. 14.00 19.30. Badolato, Agriturismo Donna Stella. 1."

Transkript

1 kl Badolato, Agriturismo Donna Stella 1. Valg af Dirigent Lars Stanley vælges som dirigent. Dirigenten beretter at generalforsamlingen er korrekt varslet. Alle medlemmer er indkaldt. Villa 48 er indkaldt via Vista Mare. Der er på mødet repræsenteret 65 huse og 14 fuldmagter er modtaget. Generalforsamlingen erklæres lovlig. 2. Bestyrelsens beretning. Præsentation af bestyrelse og ansvarsområder. Der bydes velkommen af Formanden, hvor bestyrelse og organisering præsenteres KEA deltager ikke og ønsker at udtræde af bestyrelsen. Beretningen. Det kan ikke være nogen hemmelighed, at det har krævet en meget stor arbejdsindsats at starte Villa Collinas Ejerforening i Italien. Vi har indtil nu kun arbejdet med lapperier og lært området og italienerne at kende. Det har været svært at igangsætte og opbygge en organisation til at håndtere de mange udfordringer i et fremmed land. Det har været og er stadig umuligt at forudse, hvilke nye udfordringer næste dag vil bringe. Vi føler dog nu, at pilen peger opad. Vi har behandlet de spørgsmål og udfordringer, der er opstået undervejs. Ved overtagelsen af Villa Collina modtog vi intet materiale fra Vista Mare. Det er vores opfattelse, at de har gjort, hvad de kunne for at modarbejde os. Vi kører retssager mod Vista Mare for bl.a. at få fat i den garanti, de har stillet som sikkerhed i forbindelse med levering af fællesarealerne. Vi har opgjort et betydeligt erstatningskrav i en kommende erstatningssag. Vi erfarede meget tidligt, at Vista Mare havde tømt deres selskab for penge. Derfor måtte vi undersøge, om der kunne gøres et personligt ansvar gældende overfor ledelsen. Vi har også undersøgt, om der kunne gøres ansvar gældende overfor den tidligere advokat Rossi, især fordi vi ikke fik sikret villaer på egen parcel. Det blev også hurtigt klart for os, at det var nødvendigt at finde en lokal advokat, der kunne tale vores sag i det fremmede land. Her måtte vi også skifte advokat på grund af de traditionelle italienske metoder. Nogle har fået brændt haver af, som italiensk traditionel straf, for ikke at ville indordne sig. Bestyrelsesmedlemmer er af det italienske system blevet truet. 1

2 Vi har løbet panden mod muren i kommunen. Vi kunne ikke få hjælp herfra. Vi kunne ikke få udleveret den nødvendige dokumentation. Vi har været i kløerne på det traditionelle italienske system i form af organisationen Global Service. Denne organisation blev arvet fra Vista Mare. Den er oprindelig etableret af Parretta, Antonella og Mauritzio, alene med det formål at yde en begrænset service til os for en høj pris. Entreprenørejeren blev under etableringen af Villa Collina valgt til Borgmester. Han havde nu en position, så han kunne gøre, som han lystede, især fordi Vista Mare har været totalt talentløs i deres ansvar som Total Entreprenør. Deres talentløshed har afstedkommet bedrageri lignende forhold. Vi har skiftet administrator. Vores gamle administrator var for infiltreret i de systemer, vi overtog fra Vista Mare og GS. Vi skulle lære den italienske lovgivning at kende, især med hensyn til at etablere egen organisation. Vi skulle lære at samarbejde med italienerne. Vi har fra starten ikke været klar over, hvor svært det ville være at økonomistyre en organisation, der var beliggende i Italien, og som havde flere forskellige økonomisystemer. Vi var ikke klar over, hvilke omkostninger der var ved at organisere sig. Vores gamle administrator var ikke i stand til at hjælpe med dette. Vi fejlbedømte situationen med det resultat, at vi sidste år stod i et totalt rod med hensyn til økonomien, gennemsigtigheden og overblikket. I løbet af det sidste år har vores nye økonomiansvarlige fået sat skik på dette, og der er etableret de nødvendige præcise aftaler. Det har været en meget svær periode, fordi det har vist sig, at etableringen i Italien, samt de løbende retssager, er endog meget kostbart. Det er ingen hemmelighed, at der er delte meninger om hvorvidt man skulle vente med at udføre nødvendige handlinger til der var penge i kassen eller, man skulle bede om flere penge. Vi valgte det sidste. Vor mening er, at ser vi på resultaterne, har de økonomiske omkostninger været små. Indsatserne og engagementet har været stort. Havde vi levet i en verden, hvor mennesker ikke snød hinanden, ville vi have haft det meget lettere. Havde vi købt et villakvarter i Lübeck, var vi sluppet meget lettere og billigere. Vi er altså 100 familier, der har købt et projekt i den mest besværlige del af Italien af personer, der har handlet dybt uforsvarligt og med en meget dårlig moral. Det er Bestyrelsens opfattelse, at opgaverne er håndteret og bliver håndteret på den rigtige måde. Det har dog ikke altid været på den mest hensigtsmæssige måde, men vi er blevet meget klogere gennem de sidste 3 år. Vi har været parate til at tage de nødvendige beslutninger og konsekvensen af disse. Det stod meget hurtigt klart, at vi skulle kæmpe på mange fronter. En af opgaverne var at kæmpe mod det italienske system, herunder GS, samt den ligegyldighed, vi blev behandlet med i Kommunen. Vi fremstillede en Denuncio, som langt de fleste villaejere skrev under på. Den viste, at vi stod sammen og ikke var bange. Dette var årsagen til, at forholdene begyndte at ændre sig positivt for 2

3 os i Italien. Carabinieri har været vore trofaste beskyttere. Det ser ud til, at alle vore klager i denne Denuncio er ved at være historie. Det kunne vi ikke have gennemført uden at have Carabinieri som medspiller. Status rapporten, der er fremstillet, peger også på mange nødvendige opgaver, der skal løses eller opstartes i det kommende år. Bestyrelsens visioner for Villa Collina er beskrevet og vil blive fremlagt som et selvstændigt punkt. Vi vil igen bede generalforsamlingen om at give mandat til bestyrelsen, så den kan fortsætte den linje, der er lagt. Sidste år blev der ved en ekstraordinær generalforsamling givet bestyrelsen mandat til at indkøbe jord. Det har indtil videre resulteret i, at vi har købt den strimmel jord, hvor vores brønd er beliggende. Nu kan ingen tage den fra os, det er vores. Vi har nu mulighed for at etablere et beskyttende hus omkring de kostbare installationer. Advokater og retssager Da vi fra Vista Mare havde overtaget ejerforeningen 16. oktober 2008, (for 3½ år siden)måtte vi konstituere os og i det hele taget finde ud af, hvad vi havde overtaget og, hvordan vi skulle forholde os i henhold til italiensk lovgivning. Vi fik absolut ingen hjælp fra Vista Mare tværtimod gjorde de, hvad de kunne for at gøre livet svært for os. Vi havde indledende kontakter til kommunen og borgmester Parretta. Her var man mere interesseret i, at vi skulle anvende deres folk og familie til at hjælpe os. Det var helt klart, at vi skulle søge hjælp andet sted. Der var også en igangværende konflikt mellem Parretta og Vista Mare, som vi blev blandet ind i på forskellig vis. Vi skulle fjernstyre etableringen hjemme fra Danmark. Det var lidt af en opgave. Vi kontaktede derfor advokat Lisbeth Andersson. Hun skulle være specialist i italienske forhold, fordi hun også havde igangværende husprojekter i vores område, og hun kunne sproget. Hun kunne stille med sine advokatforbindelser dernede og de folk, hun ellers samarbejdede med. Vi havde problemer med i det hele taget at finde ud af, hvad vi ejede og finde papirer på det. Vi blev chikaneret ved, at der blev sat kæder og låse på lågerne til fællesaktiviteterne. Vi skulle have garantien på de 3 mill, der var stillet overfor køberforeningen, flyttet over i ejerforeningens regi, hvilket vi heldigvis fik gjort, lige inden Fokdal blev stævnet med krav om udlevering af denne. Og vi fik mange andre mere og mere komplicerede opgaver. Vi oplevede, at Lisbeth Andersson gav Fokdal en forkert information, der nær havde kostet os garantihensættelsen. Vi besluttede derfor, at hun ikke havde den nødvendige præcision og kompetence til at kunne hjælpe os fremadrettet. 3

4 Vi havde brugt kr ,- til Lisbeth og hendes partnere. I stedet blev Jesper Bøge Pedersen fra Abel & Skovgaard valgt til at fortsætte som advokat til os. Vi måtte begynde forfra med at sætte ham ind i den viden, vi havde opsamlet på dette tidspunkt. Jesper Bøge flyttede sit kontor over til Bech&Bruun, og vi flyttede med. Jesper havde herefter desværre ikke det nødvendige engagement til at sætte sig grundigt ind i vore problemer, en lang historie igen og vi måtte indse, at vi ikke havde tillid til at fortsætte med ham og hans organisation. Vi mente også, at de økonomiske aftaler, vi havde haft med ham fra begyndelsen, ikke blev overholdt. Den samlede omkostning blev for Bech&Bruun på kr ,- heri medregnet omkostninger til Advokat Kim Ulrich for hjælp til at få en kreditering på omkring kr ,- fra Jesper Bøge Pedersen. Kim Ulrich er så fortsat som advokat for os i Danmark og har hjulpet os i de mange forskellige opgaver, vi skulle tage beslutninger om. Jeg vender tilbage til de væsentligste sager, vi har kørt med hjælp fra ham. Indtil videre har den samlede fakturering fra Kim Ulrich været på kr ,- Vi blev af den danske ambassade anbefalet at engagere en lokal advokat, der kunne tale vor sag i Italien. I starten af året 2010 engagerede vi den lokale advokat Fabrizio Costarella. Vi aftalte et fast honorar for et års arbejde. Han var med på hele opstarten af at opstarte en ny administrator og etableringen af vores egen service. Han havde opgaver med at få vores daværende gasleverandør til i det hele taget at levere gas til os, Vi havde hærværk i haver og på pumpestationen. Vi skulle slutte samarbejdet med Global Service. Fabrizio har kostet os kr ,- for et års arbejde. Vi havde et rigtigt fint samarbejde med ham, lige indtil han blev truet ud af samarbejdet. Vi har herefter i året 2011 engageret advokat Francesco Saraco, og han er virkelig en meget stor hjælp og støtte i alle de daglige opgaver, der skal løses. Vi har aftalt en fast årlig pris med ham på ,- foreløbig også for året Spørgsmål: Villa 89, Svend. Hvordan er forhold mellem ejerforening og bankgaranti. SVAR: Bankgarantien tilfalder Ejerforeningen. Villa 114, Ole: Er Rossi sagen en del af garantisagen. SVAR: Nej. Generelt: Vista Mares regnskab pr udviser et pantsat bankindestående på kr. 3,0 mill. (pantsat til sikkerhed for bankgarantien) Ingen øvrige aktiver. Skyldige poster kr dvs. en egenkapital på 2,3 mill. ingen mulighed for at betale omkostninger til retssag m.v., når bankgarantien udløses. Torben. Hvis garantien bliver frigivet, skal den bruges på specielt område. SVAR: Nej det skal den ikke. Bestyrelsen skal dog bevise, at der er mangler vedr. byggeriet på 4

5 mindst 3 mill. Dette er bevist gennem flere omgange gennem de seneste år. Leif, der er opgjort erstatningskrav. Hvor meget er det samlede erstatningskrav? SVAR: Vi går efter de 3 millioner. Leif, kan der gøres personligt ansvar mod Vista Mare? SVAR: Først skal der dom på om de har snydt os. Dette er et større arbejde, som skal vurderes om det anvendes. Dette er der ikke taget stilling til i BS, men det vurderes at det pt. ikke er aktuelt. Andre retsager og opgaver Vi er blevet stævnet af Global Service. Vi havde meddelt dem, at vi ikke ville forlænge kontrakten, der kun var tegnet indtil udgangen af De mener, at en eller anden havde forlænget deres kontrakt, så de kunne opkræve honorar for 3 måneder mere uden at udføre arbejdet. Vi kører sagen og vinder den. Inkassosagen mod hus nr. 48. Der kører en inkassosag for at få betalt skyldigt kontingent fra Vista Mare. Vi har ved retten i Danmark fået afklaret, at en sådan sag skal køres i Italien. Når denne sag er afsluttet, vil det være betydeligt nemmere fremover at sende andre skyldnere til inkasso i Italien. Det giver en del flere omkostninger at føre en sag i Italien, men måske i sidste ende lettere for os at pante i en Villa, hvis væsentlige skyldige kontingenter ikke bliver betalt. Vi forventer en afklaring i løbet af april måned. Ifølge vores italienske advokat er Vista Mare forpligtiget til at betale al gæld. I samme forbindelse skal Vista Mare også tilpligtes at indføre den tekst i skødet, de selv har beskrevet i vedtægterne, altså teksten om medlemspligt af ejerforeningen. Vores krav på erstatninger ser ud til at smuldre. Det er blevet mere og mere åbenlyst, at der er mange ting, vi ikke har fået fra Vista Mare. Vi har et meget stort erstatningskrav, som vi desværre ikke kan gøre gældende. Tiden går, og vi ser hvordan Vista Mare har tømt deres selskab for midler. De har gjort alt for at trække tiden, og det er helt klart nu, at der ikke er flere penge tilbage i selskabet. Vi har diskuteret, hvordan det kunne gå så galt. Hvad kunne have været gjort anderledes, inden vi overtog husene? Køberforeningen havde engageret Rossi som advokat for denne sammenslutning. Han var blevet anbefalet af udenrigsministeriet. Han havde markedsført sig overfor os som specialist i italienske forhold, især vedrørende hushandler. En gennemgang af alt materiale, der ligger tilbage fra Rossi viser, at der er begået rigtig mange fejl. Efterfølgende viser det sig, at sagerne er forældet, og vi kan desværre ikke kræve erstatning fra ham eller hans forsikringsselskab. Der er dog ét område, der ikke er forældet. Rossi har ikke sikret os tilstrækkeligt i vores oprindelige garantistillelse overfor Vista Mare. Han skulle have sikret sig, at betalingen ikke blev frigivet til Vista Mare, før husene var tilskødet på egne parceller. Det er de jo aldrig blevet, selvom Rossi var klar over, at der var et problem her. 5

6 Vi er først blevet bekendt med problemet for et år siden. Derfor mener vores advokat, at dette problem ikke er forældet. Vi har brugt en del tid på at forsøge en forhandling med forsikringsselskabet. De kan ikke forstå, hvad vores krav går ud på, selvom det er en meget simpel sag. Eller også forstår de det meget godt og håber på, at vi opgiver sagen. Med de indsatser vi allerede har gjort, vil det være muligt at indgive en stævning mod Rossi og hans forsikringsselskab for en omkostning på kr ,- Spørgsmål: Villa 25, kim: Ejer vi villaerne og kan vi handle dem. Giver det os retten til at sælge eller pantsætte. Det er ikke lidt et tab, så det er derfor svært at få er erstatning. Det anbefales, at man ikke bruger midler på dette område. SVAR: Det vil koste ¾ mil, hvis alle villaer skal have deres parcel opmålt og tinglyst Villa 29, Torben. Der står i skødet hvad der tilhører Torben. Er det rigtigt forstået at selv om ens navn står i skøde og tegning, så er det ikke udmatrikuleret korrekt. SVAR: Ja Villa 29, Torben: Rossisagen, hvordan kan vi køre en sag når vi ikke har lidt et tab og ejerforeningen ligeledes ikke kan køre en fælles sag. Jeg anbefaler at der ikke bruges ressource på Rossisagen SVAR: Vi mener at forsikringsselskabet er på vej til et forlig. Yderligere Svar: Rossisagen der er brugt dkr ,-. Hvis vi taber sagen koster det os dkr ,-. Det med Rossisagen og udmatrikulering er to forskellige ting. Vi er oppe i mod nogle dygtige advokater I Italien er der en Notar, der noterer skødet, hvorefter man kan sælge huset på normal vis. Det anbefales at bestyrelsen køres varsomt i denne sag da det kan koste penge Leif Rørbech. Når vi stævnes at GS og lignende sager, så skal foreningen tage til genmæle. Rossi sagen bør vi ikke gennemføres. Spørgsmål fra salen. Hvad vil bestyrelsen gøre omkring Rossi sagen. SVAR: Der blev afholdt en vejledende afstemning blandt de fremmødte medlemmer, hvor emnet var enten at stoppe sagen mod Rossi nu eller fortsætte med en stævning af Rossi. Der var flertal for at fortsætte sagen mod Rossi med en stævning, hvilket PET ville anmode Kim Ulrich om at gøre. Generalforsamlingen påbød dog bestyrelsen at holde omkostninger ved sagen på det laveste mulige niveau. Retssager i DK. Garantisagen gik på, at Jens Fokdal var stævnet med krav om udlevering af garantien på de 3 mill kr., som Vista Mare havde stillet. Vista Mare mente, at de havde leveret, hvad de skulle i henhold til aftalen. Jens Fokdal og køberforeningen, kunne under ingen omstændigheder udlevere eller frigive garantien, fordi den retsmæssigt var videregivet til ejerforeningen. Byretten fastslog, at Jens Fokdal ikke var rette tiltalte. Vista Mare blev dømt til at betale sagsomkostninger på kr ,- 6

7 Vista Mare appellerede sagen til Østre Landsret. Der var afsat 2 dage til at behandle sagen, der var ikke væsentligt nyt fra Vista Mare, og dommerne var tydeligt irriteret over, at skulle behandle gammelt irrelevant materiale igen. Under retssagen bliver Lone Hansen kaldt op i vidneskranken igen. Dommeren i midten, rets formanden, siger nu til Lone Hansen. De har tidligere forklaret for retten, at de er uddannet bibliotekar. Dette er jo en meget kompliceret sag fru Hansen, hvordan kan de som bibliotekar, påtage dem direktørjobbet i denne virksomhed og styre et sådant byggeri? - Vista Mare har også tabt sagen i Landsretten, byrettens dom stadfæstes. - Vista Mare dømmes til at betale yderligere kr ,- til sagsomkostninger. - Vista Mare skal inden den 12. april kl derfor betale ca. kr. 260,000,- til Villa Collinas ejerforening. Der kan herefter ske en af to ting: - Vista Mare betaler ikke og bliver erklæret konkurs af os kl Vista Mare betaler, og vi opstarter erstatningssagen. Under garantisagen har vi forberedt det meste af erstatningssagen, så det bliver en betydelig mindre sag at føre. Rigets tilstand. Henning, startede for 5 år siden i forbindelse med køberforeningen. Der er stadig mange problemer. Der henvises til folderen Denne udsigt kan blive din Kommunen lever i dag ikke vand det gør vi selv fra egen brønd. Kommunen har en plan for at bygge pumpestation ved villa 70. forventes forår Bestyrelsen vil startes en forsikringssag op omkring pool og picnic område omkring erstatning. Spørgsmål: Villa 51: Hvis picnic område gennemføres må platoerne ikke være for små. Leif Rørbech, der er en GF beslutning om at armaturer på tennisbanen skal drejes ned. Vi ønsker et nyt stillads. Henning lover at det ordnes på et tidspunkt. Villa 71, Det anbefales, at der sættes solceller på til at supplere elforsyningen evt. bruge Picnic området til dette. Villa 51, Til understøttelse af Swimmingpool anbefales, tværgående støttepiller/stræbere. Poolen. Servicering-her har vi haft aftale med Castiglioni om, de skulle klare dette sidste år men de havde meget svært ved at overholde aftaler. De mangler stadig at montere et styrekort i børnepoolens anlæg. De mangler også at servicere den store pools CLOR-doseringsanlæg. Cristina har rykket dem 7

8 utallige gange, og vi er endt med, at al kontakt nu går gennem vor advokat Francesco. Daglig drift: Vi har bestilt en ny støvsuger hos Castiglioni; men den har de heller ikke leveret, så Aquilla har været så venlige via Francesco at låne os en af deres støvsugere indtil videre. Situationen med Castiglioni som leverandør er lidt meget uholdbar, så det var med stor glæde, at advokat. Francesco hjalp os med at komme i forbindelse med én lokal VVS-mand Ettore her fra Badolato, som nu tager sig af driften i samarbejde med Tony, som mere og mere bliver sat ind i hele arbejdsgangen, så vi på den måde fremtidssikrer os. TANKEBAREN-Det var med stor glæde, vi i tirsdag havde rejsegilde på byggeriet- et rigtig flot arrangement med en flot krans bundet af Malou og Jeanne. Selve ideen og tegningen har Henning stået for, og sammen med sine raske svende har de fået en fantastisk flot bygning næste færdig, med en meget spændende konstruktion og en facade udformet i bambus fra området, bundet fast med bast en de omhyggelige damer- vi kunne jo nærmest kalde dem vor egne BAMBUSKAER. Daglige vedligeholdelse- det er meningen, at Tony overtager dette mere og mere med hjælp af vor livredder, Sebastiano, i højsæsonen. Hvad gør vi selv: Bestyrelsen vil appellere til, vi overholder anvisningerne og husker ar vaske os inden brug at pools- hvis ikke vil forbruget af klor blive enormt.- Husk også at jeres børn og gæster overholder reglerne- ligeledes vil bestyrelsen appellere de ejere, der lejer huset ud på en mere tydelig måde at tydeliggøre badereglerne. Statusrapporten Vi har fremstillet en redegørelse om komplekset Villa Collina, fordi vi ønsker at få samlet oplysninger om vitale områder og, hvad status er på disse i dag. Vi har haft hjælp af vores advokat og af Carabinieri for at sikre, at vi nu kunne få de nødvendige oplysninger fra kommunen og få den nødvendige opmærksomhed på vore problemer. Vi har engageret os med en ingeniørvirksomhed og vores landmåler Rapporten er fremkommet ved, at der først er fremstillet et 28 siders prospekt (på dansk og italiensk) hvor alle problematikker er beskrevet og synliggjort. Der blev så stillet en række spørgsmål, der skulle afklare de forskellige forhold. Vi er så efterfølgende kommet til den konklusion at: - Vista Mare har fra starten været problemet. - De har solgt noget til os, som de ikke ejede. Det er efter italienske forhold en strafbar handling. - De har overhovedet ikke haft styr på opførelsen af komplekset, og de har ikke foretaget de nødvendige aftaler, der var påkrævet. - Vi har ikke modtaget noget materiale om komplekset, tværtimod har de gjort, hvad de kunne for at chikanere os. - Der har igennem forløbet været handlet i ond tro både fra Immobilgests side (Parretta) og fra Vista Mares side. 8

9 De italienske huse: Det har aldrig været meningen at de italienske huse skulle bygges, som beskrevet af Vista Mare. I stedet er de italienske huse opført ulovligt både med hensyn til placering og volumen. Picnicområdet: Som Henning har gennemgået er picnicområdet ikke udført efter forskrifterne, og man har stjålet adgangen til området fra os. Picnicområdet er aldrig afleveret i entreprisemæssig forstand til os. Der har aldrig været afholdt en afleveringsforretning. Afgravningen af kammen: Afgravningen af kammen er sket uden anden begrundelse end at sikre, at der kan bygges på de bagvedliggende grunde, på vores bekostning. Det er en kendsgerning, at Villa Collina 4 skulle have været bygget, men blev standset af manglende kapital og sikkerhedsstillelse. Hvem ville så have tjent på afgravningen? Man forstår så bedre strategien med, at området nord for villa 70 ikke er tilskødet os, og at der er stjålet de 2 parceller ved indgangen til picnicområdet. Disse to områder skal give adgang til det bagvedliggende område. Vi kan da sagtens forestille os, at der startes et nyt byggeri af 80 huse på denne grund. Man kan også forestille sig, at det vil stå på i 3 år. Al arbejdskørsel vil ske gennem hele Villa Collina startende i området langs poolen og ind nord for villa 70 og ud gennem områdes sydlige del. Vores erfaring fra byggeriet af de italienske huse viser, hvordan vejene bliver ødelagt og, hvordan hele området vil blive plaget af støj og møg. Picnicområdet, med den tilkørsel vi har i dag, vil være umuligt at komme til. Nedsættelse af udvalg Det anbefales at der nedsættes to udvalg, med følgende ansvarlige: - Kammen problematikken. Villa 59 og Villa 61 - Italien Husene. Villa 74 og Villa 75 Forslag er vedtaget Afstemning om beretningen Der bakkes op omkring bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskabet med revisionsberetning til godkendelse Der fremlægges årsregnskab for 2011 med et underskud på kr Der er sket en oprydning for tidligere års mangelfyldte bogføring, hvor manglende periodiseringer pr , betød at resultatet i 2010 skulle have været kr lavere, end det regnskabet for dette år udviste. 9

10 Spørgsmål: Villa 22, Arne Spørgsmål vedr. reparationer af fortov/vej, er det noget som vi kan sende regningen videre? SVAR: Der er ikke noget konkret svar 102, Lars Christian. Hvad er årsagen til at El/vand/gas er steget med dkr ,-. SVAR: Det er rigtigt vi kørte med for højt tryk og tryk er nu sat ned nu. Der er ingen konkret forklaring på dette. 29, Torben. Vi har købt en grund, hvor står den i regnskabet? SVAR: Den står under diverse. Pris ca ,- Regnskab godkendes af generalforsamlingen 4. Fremlæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse Der blev fremlagt et resultatbudget for 2012, der udviste et overskud på kr , der delvist skulle finansiere sidste års underskud. Overskuddet på kr er lig med Ejerforeningens negative egenkapital pr Bestyrelsen tilkendegav, at der vil blive gjort alt for at overholde budgettet for Spørgsmål: Villa 114, Ole. Der er en nettoomkostning på service kontoret, selvom denne er baseret på brugerbetaling. SVAR: Det er en generel omkostninger på Cristina og Tony til løn, dette dækker generelt omkostning til pool, tennisbane, etc., ligeledes spørgsmål stillet af bestyrelsen og deltagelse i opgaver fra bestyrelsen. Bestyrelsen ser i 2012 nærmere på optimering af omkostninger til servicekontoret og brugerbetaling. Villa 89, Svend. Det ønskes at der kommer fuldtidsansatte med i regnskabet. SVAR: Det kommer med i regnskab til næste år. Villa 51, Leo: Hvor meget udgør brugerbetalingen. SVAR: Det står i regnskabet nummer side ,-. Villa 114, Ole. Hvornår er bruger betalingsrater godkendt? SVAR: De er revideret i januar. SVAR fra Cristina vedr. generelle spørgsmål omkring service kontoret og brugerbetaling. Vedtagne brugerbetalingsrater (se hjemmeside), benyttes sjældent. Villa 89, Svend: Ønske om mere brugerbetaling, så de ,- dækkes ind den vej. SVAR: Det anbefales, at der kommer et forslag til næste generalforsamling. Villa 86, Christian: Lægger have ordninger sig op af faktiske omkostninger. SVAR: Ja, idet der i januar i år er lavet nye kalkulationer baseret på et beregnet timeforbrug. Villa 89, Svend: Har strategi planen noget med budget at gøre. SVAR: Nej, det har den ikke. 10

11 Budget for 2012 godkendes af generalforsamlingen 5. Behandling af indkomne forslag. Strategiplan Bestyrelsen fremlagde en overordnet skitse til strategiplan for Villa Collinas udvikling over de nærmeste år. Generalforsamlingen tilkendegav med stort flertal, at den ønskede, at bestyrelsen arbejdede videre med detaljering af denne plan i relation til vores økonomiske situation og muligheder. Forslaget er forkastet Forslaget er forkastet Forslaget er forkastet Guldkort til Aquilla Brugerbetaling til foreningen for forbrug af havevand Associazione Sportiva di Badolato og køber mindst 2 adgangskort Forslaget er frafaldet inden afstemning. Mogens Tollings forslag 6. Valg af bestyrelse To medlemmer stiller op som medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne PET, MM, HP, EM og KEW ville trække sig, hvis de to nye kommer ind. Kompromis ender med at bestyrelsen forbliver uændret med de nuværende bestyrelses medlemmer. 7. Valg af revisor samt suppleant Kim fra villa 25 vælges som Revisor og som revisor suppleant vælges Lars Ovesen villa Evt. Det besluttes at Leo Juelsgaard der er forsikringsmægler, kan gå videre med undersøgelse af fælles hus og indbo forsikring. Det globale forsikringsselskab hedder Chardis (tidligere AEG). Det er ikke enten/eller løsning, men en løsning hvor alle 100 villaer skal være en del af aftalen. Der skal gennemføres vedtægtsændringer at ovenstående kan gennemføres. For at få tilbud på banen, skal villaejere komme med nogle risikooplysninger. Fx skades oplysninger 3 års baglæns. Områder som Jordskæld og oversvømmelse, byggesjusk er ikke med.det forventes, at der kan opnås en billigere forsikring end den nuværende. Villa 35: det anbefales at der ryddes op i Picnic/affalds område Der ønskes mail om alarmnumre og henvisning på hjemmesiden. SVAR: Der sendes mail / link rundt 11

12 Generalforsamlingen afsluttes og dirigenten takker generalforsamlingen. General forsamlingen afsluttes kl

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner 1 Foreningens navn Foreningens navn er Orlogsskibet Hummerens Venner. 2 Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er Køge kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset

Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset J. nr. 11-11935 Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset Torsdag, den 28. maj 2009 kl. 19.00 I fælleslokalet i V-Huset, Ørestads Boulevard 59 B, 2300 København S. Indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune.

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. VEDTÆGTER FOR LMCK 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. 2. FORENINGENS FORMÅL: Foreningens formål er drive motocross-klubben

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter i GF Post-Tele

Vedtægter i GF Post-Tele Vedtægter i GF Post-Tele 1. Klubbens navn, formål og hjemsted Klubbens navn er GF Post-Tele Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning Vedtægter Hjallerup Vandforsyning 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932 er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning, har hjemsted i Brønderslev Kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål 1 Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Selskabet har hjemsted i Hjørring kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Vedtægter Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Generelle bestemmelser 1. Navnet er Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Grundejerforeningen og vandværket

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde. Tid: 5/4 2017 kl. 19 Sted: Restaurant Vadestedet, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk Foreningen er vært ved et glas vin,

Læs mere

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Til stede fra bestyrelsen: Konstitueret formand og fungerende kasserer Martin Iversen, Sekretær Erik Frederiksen, menigt medlem Peder Sterll,

Læs mere