Fremstilling af egne undervisningsmaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremstilling af egne undervisningsmaterialer"

Transkript

1 Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Indledning... 3 Materialer fremstillet i et tekstbehandlingsprogram... 3 Materialer i form af websider og præsentationer... 6 Nye materialer til nye læringsmiljøer?... 8 Om øvelserne til modulet Læsning til modulet Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 1 af 11

2 Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 2 af 11

3 Indledning Der er i og for sig ikke noget nyt i, at undervisere fremstiller deres egne materialer til undervisningen, men den del af lærerarbejdet kommer til at fylde mere og mere. I mange år har vi snakket om undervisningsdifferentiering, og med de senere års reformer er fokus for alvor blevet rettet mod den enkelte elev. Der er ikke megen tvivl om, at vi i det lys vil blive mødt med stigende krav om individuelt tilpassede materialer. Arbejdet med fremstilling af undervisnings- og studiematerialer er altså en stadig vigtigere del af underviseres dagligdag, og it kan være et meget nyttigt redskab i denne forbindelse. Formålet med dette modul er at introducere de muligheder, som it byder på med hensyn til fremstilling af egne materialer. At modulet er introducerende betyder, at I her kommer til at arbejde med materialer bestående af simpel tekst og billeder. Og ikke multimedieprodukter, der nærmer sig det egentlige computerprogram i kompleksitet og faciliteter, som tilbydes brugeren. It-baserede undervisningsmaterialer i almindelighed og skærmbaserede i særdeleshed lægger selv i en vis udstrækning op til og understøtter, at opmærksomheden retter sig mod læringsprocesserne hos eleverne. I undervisningen sker læringen i forbindelse med disse materialer nemlig i højere grad i en vekselvirkning mellem eleven og skærmen/papiret, end vi måske er vant til i mere traditionel undervisning. Underviseren kan ikke uden videre forlade sig på de mekanismer, der får det til at fungere i den undervisning, som baseres på mødet ansigt til ansigt mellem lærer og elev. Det kræver derfor en omhyggelig udformning af materialerne, hvis kommunikationen og læringen skal lykkes. Materialer fremstillet i et tekstbehandlingsprogram I en tid, hvor konstante forandringer og ændrede elevtyper sørger for udfordringer i arbejdet, er det ikke at foragte, når noget af det bliver lidt lettere, hurtigere og mere spændende. Sådan er det på nogle områder, når det gælder fremstilling af undervisningsmaterialer. Her er et lille blik på nogle af mulighederne, når I arbejder i et tekstbehandlingsprogram. Med elektronisk tekstbehandling kan I hurtigt justere og redigere et materiale, der er fremstillet til en bestemt sammenhæng, så det kan bruges i en anden - uden at alt skal genskrives. På den måde bliver det mere overkommeligt at differentiere materialet, så det passer til den enkelte elev eller gruppe af elever. Tekstbehandlingsprogrammets klippe/klistre-funktion Mulighederne Genbrug Sampling Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 3 af 11

4 og fx brug af formeleditor kan spare jer for megen tid, hvad enten der er tale om genbrug af dele af noget gammelt materiale eller inddragelse af digitalt materiale fremstillet af andre. Dertil kommer den fordel, at I kan arbejde hjemmefra jeres egen computer uden hverken kopimaskine, saks eller lim. Det er enkelt og relativt hurtigt at indarbejde hele eller dele af relevante og højaktuelle tekster/artikler og billedmateriale fra Internet. Hvis jeres skole har tegnet abonnement på SKODA [1] kan man frit bruge artikler og billeder fra fx Infomedia og POLFOTO i undervisningen. De efterhånden mange tekstsamlinger (fx projekt Gutenberg) stiller et omfattende materiale til rådighed. Husk dog, at det er vigtigt at være opmærksom på bestemmelserne om ophavsret, hvis omfanget af det, I bruger, overskrider den såkaldte citatret. I kan læse mere om copyrightbestemmelser på flg. adresse: er/. I tekstbehandlingsporgrammet findes der nogle kommentar- og korrekturfunktioner. De er praktiske og letter processen ganske betydeligt, hvis I er flere kolleger, der arbejder sammen om f.eks. et tværfagligt forløb, som I skal udvikle noget undervisningsmateriale til. I kan nemt og hurtigt udveksle materiale via og arbejde videre på hinandens udkast. Endelig giver elektronisk tekstbehandling mulighed for at præsentere materialet på en professionel måde. Et helt almindeligt program som Word har en fantastisk mængde af funktioner, der giver rige muligheder for at eksperimentere med tekst, billeder, grafik, formeleditor (som bruges til at skrive brøker og matematiske tegn i f.eks. ligninger) og diverse måder at formatere teksten på. Det giver jer mulighed for ikke bare at formidle jeres budskab på en hensigtsmæssig, men også en indbydende, måde, der appellerer til øjet. De mere funktionelle faciliteter i tekstbehandlingsprogrammet, som automatisk indsættelse af indholdsfortegnelse og sidetal, gør det lettere for eleverne at overskue materialet. Et indbydende og overskueligt layout betyder meget for kommunikationen, og på Designværkstedet (http://design.emu.dk/) er der tips og gode råd at hente. I kan bruge flg. grundregler som overordnede retningslinjer: Klarhed, overskuelighed og fokusering er nøgleord i sidens struktur. Mange og visuelt forskellige elementer og former gør siden rodet og uoverskuelig. Vær konsekvent mht. overskrifter, indrykninger, centrering o.l. Brug evt. tabeller med usynlig kant til at strukturere siden. Samarbejde og udveksling Layout Sideopsætning og komposition Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 4 af 11

5 Billedmateriale kan have forskellige funktioner, f.eks. blikfang, dekoration, illustration eller information, men omfanget (antal og størrelse) bør ligesom placeringen tilpasses sidens overordnede layout. Til brødtekst vælges en læsevenlig font, der i størrelse (punkt) passer til målgruppen. En lille kompakt font som fx Times kræver større linjeafstand og kortere linjelængde end en større og mere åben font som fx Verdana. Lange afsnit i kursiv eller med VERSALER er vanskelige at læse. Fremhæv overskrifter med fed og evt. en større punktværdi. Begræns antallet af forskellige fonte i samme dokument. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at tekstbehandlingsprogrammet har en række automatisk forudindstillede typografier ved valg af overskriftstyper (se evt. tastevejledninger, beskrevet i forbindelse med indholdsfortegnelser). Da der endnu ikke er tegn på, at it medfører et papirløst samfund og reducerer den papirmængde, eleverne modtager i forbindelse med undervisningen, kan det være en hjælp for både eleverne og én selv, hvis de lærerfremstillede undervisningsmaterialer, som I udleverer, er nemme at identificere og kende fra hinanden. Tekstbehandlingsprogrammet er udstyret med en række skabeloner, som har nogle forhåndsbestemte prædefinerede indstillinger (f.eks. opsætning af en faxmeddelelse), men I kan også fremstille jeres egne skabeloner med en bestemt tekst i sidehovedet/fod: fx klasse, fag, dato og underviserinitialer. Hvis I laver en skabelon for hvert hold/fag/tema, som åbnes, når der skal fremstilles nyt undervisningsmateriale, bliver administrationen af det undertiden omfattende materiale lettere. En forudsætning for at få et vellykket resultat i forbindelse med fremstilling af undervisningsmateriale er naturligvis indholdet, men derudover er det vigtigt, at I er fortrolige med jeres tekstbehandlingsprogram. Hvis I ikke er det, kan I få hjælp i den øvelsessamling, der findes i it-værktøjskassen. Man skelner tit mellem papirbaseret og skærmbaseret materiale, men I vil sikkert opleve, at I ofte har behov for at sammensætte noget materiale, der kan fungere både på skærm og på tryk. Almindelige værktøjer som fx Word kan berige teksten med hyperlinks og en menustruktur. På den måde kan teksten både fungere som udskrift og samtidig fungere som gennemtænkt og overskuelig hypertekst på skærmen. Word-dokumentet kan konverteres til PDF. PDF-filer kan ses på skærmen og printes ud eller læses op via fx Adgang for alle, men brugerne (i dette tilfælde eleverne) kan ikke rette Typografi Administration og brugervenlighed Et kildedokument flere slutdokumenter Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 5 af 11

6 i dem. Med en PDF-fil kan man få opbygget en klikbar menu, baseret på alle de overskriftsniveauer man ønsker, samtidig med at alle Word-dokumentets links og referencer overlever. Materialer i form af websider og præsentationer Med udviklingen indenfor it er der skabt basis for introduktionen af nye undervisningsmaterialer, som sætter flere sanser i spil og udvikler flere kompetencer hos eleverne. I dette kapitel introduceres to grundlæggende typer undervisningsmateriale til skærmvisning: hyperteksten eller websiden og den digitale præsentation fremstillet i et egentligt præsentationsprogram. Udover at begge typer undervisningsmateriale kan bruges til både holdundervisning og i elevernes individuelle arbejde, byder de på særlige pædagogiske muligheder: hyperteksten er baseret på interaktion og er velegnet til undervisningsdifferentiering og elevers selvstændige arbejde, noget tilsvarende gælder i nogen grad for præsentationer, og begge tilbyder variation og udvidet kommunikationsmulighed i form af brug af billeder, animationer, video og lyd. En digital præsentation fremstillet i et præsentationsprogram kan sammenlignes med et avanceret og forfinet diasshow eller en serie af OHP transparenter, blot væsentligt billigere og hurtigere at fremstille. Og den er oplagt at anvende i forbindelse med mundtlige læreroplæg til nye undervisningsforløb, dele af et undervisningsforløb, studieture o.l. Ved at bruge programmernes mulighed for animation af elementerne på skærmen (tekst og grafik), kan I understøtte strukturen og pædagogiske pointer i fremlæggelsen. Og som en sidegevinst kan flere af præsentationsprogrammerne lave udprintning af uddelingskopier med et forskelligt antal skærmbilleder pr. side, som kan støtte elevernes efterbehandling. I differentieret undervisning, hvor den enkelte elev eller elevgruppe arbejder selvstændigt i eget tempo kan en præsentation indgå som undervisningsmiddel i stil med en lille multimedieproduktion. I kan arbejde mere intensivt med præsentationer i modul D. I en periode har det været populært at lave fagwebsider på skolerne, men udbygningen af forskellige undervisningsportaler på internettet har i en vis grad gjort disse sider overflødige. Tendensen er, at undervisere og elever i stedet laver personlige fag- eller projektwebsider eller fag- eller projektrum i skolens Learning Management System. Disse opdateres løbende og kan dynamisk rettes til, så de passer til lige netop den aktuelle målgruppe. Underviserne kan også lave HTMLdokumenter til bestemte undervisningsforløb, som Præsentationer Websider Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 6 af 11

7 lægges på fællesdrevet på skolens server, hvor eleverne har adgang til dem. Eller endnu bedre: underviserne opretter digitale rum i Learning Management Systemet med materialer og værktøjer, der understøtter bestemte undervisningsforløb. Som det er tilfældet med præsentationerne, kan HTMLdokumentet bruges i forbindelse med læreroplæg på storskærm; men det er især i forbindelse med inddragelse af internettet i undervisningen, at websiden er et godt undervisningsmateriale. Internettets og hypertekstens ikke-lineære organisering gør det til en sand tidsrøver for den ukyndige bruger, men med et undervisningsmateriale i form af et HTML-dokument med opgaveformuleringer og relevante startlink kan I i nogen grad hjælpe eleverne til at undgå for megen diffus søgning. Hvor snævre eller brede, præcise eller mere overordnede jeres link skal være, er afhængigt af undervisningssituationen og formålet med inddragelsen af internet. Men det kræver under alle omstændigheder nogle pædagogiske overvejelser at tage den beslutning. Papirmediet og skærmmediet sætter hver deres vilkår for kommunikationen. En fundamental forskel mellem papirbaserede og skærmbaserede tekster ligger i læserens forskellige muligheder for at overskue teksten i dens helhed. Eftersom skærmen kun kan tilbyde et lille fragment af teksten, bør skærmbaserede tekster komme læseren i møde ved at bryde informationen op i mindre og overskuelige "klumper", der kan overskues i et skærmbillede. Den store udfordring for jer som undervisere ligger derfor i at foretage en sådan opsplitning uden at ødelægge læserens/elevens overblik over og forståelse af sammenhængen. Udover de retningslinjer, som gælder for layout til materiale på papir, stiller skærmen altså nogle særlige krav til designet, som kan sammenfattes på følgende måde: Layout til skærm Skærmens format er bredformat, mens papirets oftest er højformat. Dette sætter nogle begrænsninger for, hvor meget stof (tekst og grafik) et skærmbillede kan indeholde, hvis modtageren skal have mulighed for at overskue siden. Skærmens hvide lys virker meget kraftigere end papirets hvide farve, og det er anstrengende for øjet at læse tekst skrevet med fx sort på skærmens hvide baggrund. En svækkelse af kontrasten mellem tekst (eller billede) og baggrund, fx ved at give baggrunden en diskret farve, kan forbedre læsbarheden. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at ikke kun sort/hvid kontrasten virker voldsom. Komplementære kontrastpar som rød/grøn, orange/blå og gul/violet er særdeles generende for Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 7 af 11

8 læsningen. Selv om moderne skærme har høj opløsning, består en computerskærm stadig af små prikker (pixels), som gør, at den visuelle kvalitet er meget lav i forhold til print på papir. Derfor anbefales det at bruge relativt store bogstaver, helst uden seriffer (seriffer er de små "fødder", som nogle bogstavtyper "står" på), og at undgå skrift med kursiv, som er vanskelig at læse på skærm. Endvidere forbedrer det læsbarheden at opdele teksten i tydelige og korte afsnit med en kort linjelængde. I forbindelse med layout af websider skal man være opmærksom på, at det er modtagercomputeren, der sætter standarden. Med andre ord kan den flotte webside, man selv har lavet på sin egen computer med 22 tommer skærm, uendeligt mange farver og utraditionelle fonte, se helt anderledes ud hos en modtager med en anden browser, lille skærm, som fx en af de små EEE-pc der er ved at være ret udbredt i skoleverdenen. Den maksimale kontrol over designet får I ved at bruge standard fonte (fx Tahoma og Verdana) og farver, samt ved at rette designet mod en standard skærmstørrelse. Nye materialer til nye læringsmiljøer? De fleste undervisningsmaterialer er skrevet, så de kræver et fortolkende mellemled: underviseren. Det fungerer som regel fint i et traditionelt klasseværelse. I et fleksibelt læringsmiljø, hvor eleverne i mange situationer arbejder selvstændigt med stoffet og gør det på mange måder, er der brug for anderledes undervisningsmaterialer og i hvert fald for flere forskellige typer undervisningsmaterialer. Open Learning Centre (OLC'er), er i de senere år indført på erhvervsskolerne. Det er åbne studiemiljøer/ressourcecentre, hvor eleverne kan arbejde på egen hånd i kortere eller længere forløb. Typisk er der adgang til computere, til bøger og tidsskrifter, til vejledning fra undervisere i et eller andet omfang og til materialer, som eleverne selvstændigt kan arbejde med. På VUC-området har man fx arbejdet med at omsætte traditionelle fag til Åbent-VUC-forløb, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med materialet derhjemme eller i et sådant åbent studiecenter på skolen. Det er sket med udgangspunkt i, at alting ikke skal opfindes forfra, men at de traditionelle lærebøger godt kan bruges kombineret med en eller anden form for "study guide". Erfaringer med udvikling af læremidler til sådanne forløb har resulteret i en liste med gode og måske umid- Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 8 af 11

9 delbart banale råd. Materialer til brug for selvstudier og selvstændig fordybelse skal: være skrevet i et lettilgængeligt sprog, og hvis der er fagtermer, skal de forklares være overskueligt opbygget give eleven feedback i form af facitlister eller lign. give eleven mulighed for at vurdere egne besvarelser ud fra eksemplariske besvarelser give eleven nogle af de fif og gode råd, der ofte er i lærervejledninger gerne lægge op til, at eleven skal tænke selv gerne lægge op til, at eleven kan vælge forskellige måder at gribe materialet an på appellere til elever med forskellig tilgang til læring gerne lægge op til, at eleven kan søge informationer/opgaver/øvelser andre steder. VUCs materialer er traditionelle på den måde, at de er af typen: 'begynd-i-den-ene-ende-og-slut-i-denanden'. Sådan behøver det ikke være. I et fleksibelt læringsmiljø skal eleverne i højere grad selv kunne sammensætte deres egen individuelle læremiddelpakke, bygget op af mindre enheder, som kan sættes sammen og tilpasses elevernes behov. Informationsteknologien gør det netop muligt at skabe studiematerialer, som er mere differentierede, fleksible og personlige. Selvom der som regel i et OLC vil være mulighed for at kontakte en vejleder/tutor/facilitator - eller hvad man nu vælger at kalde sådan én - så er der ikke tale om, at der er en fagunderviser til rådighed hele tiden, der kan tage eleverne "ved hånden" og føre dem gennem et forløb. Materialer til brug i OLC skal designes, så de hjælper eleverne med at strukturere og gennemføre læreprocessen. Det betyder bl.a., at opgaver og aktiviteter skal være beskrevet så præcist, at de ikke kræver uddybende forklaring (og det er ikke nogen helt let opgave!), og at det er en god idé at dele opgaverne op i små, overskuelige bidder, så eleverne føler, at de kommer videre. Endvidere er det vigtigt, at eleverne har en tydelig fornemmelse af målet med arbejdet - hvad vil jeg/vi lære af det her? - og at de kvantitative og kvalitative krav er klare. Arbejdet med at udvikle materiale til fleksible læringsmiljøer, som OLC kan opdeles i 3 faser: planlægning, udvikling og evaluering. I hver fase er der nogle særlige fokusfelter: Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 9 af 11

10 Planlægningsfasen Udarbejdelse af en profil for målgruppen (bl.a. motivation, holdninger, interesser, faglige forudsætninger, erfaringer med forskellige undervisnings- og læringsstrategier) Beskrivelse af læreprocessens mål, dvs. af "produktet", ikke processen (hvad kan eleverne, når de er færdige?) Overblik over og evaluering af de ressourcer (af alle slags - ikke kun trykt materiale), der skal være/er tilgængelige for eleverne i deres læringsarbejde. Vær opmærksom på faren for at begrave eleverne i materiale i begejstring over, hvor let det er at indsætte links m.v. Skrivefasen Hvordan skal materialet struktureres? Overvej bl.a., at materialet sjældent vil blive læst samlet på én gang Hvilke konkrete læringsaktiviteter vil I lægge op til? Det er en god idé at tænke i variation og valgmuligheder. Husk dog at gøre det helt klart, hvad der er obligatorisk, og hvad der er valgfrit Hvordan skal sproget formes for at ramme målgruppen? Hvordan vil I give eleverne en hurtig feedback? (Fx i form af tests, modelsvar). Testfasen Afprøvning og evt. revidering af materialerne. Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 10 af 11

11 Om øvelserne til modulet Se øvelser til modulet i IT-værktøjskassen under Tekstbehandling mv (link fra kursuswebben) Plus: Værktøjskasse: LMS Fronter LMS Blackboard LMS Henvisninger Læsning til modulet Elektronisk fremstilling af papirbaserede materialer Kim Pedersen og Henrik Birkvig, Grundbog i Grafisk Design". pp (NB! 6MB) Anna Christine Christensen, "Tommelfingerregler for layout af materiale til papir." Kim Pedersen & Pernille Hansen: "Design til skærmen", pp , Grafisk Litteratur, 1997 Andrew Neil Jacobsen, EUC NORD: "Ressource-baseret læring", kap. 4, fra "Åbne læringscentre hvorfor og hvordan?", Undervisningsministeriet, 2000 Kapitlet beskæftiger sig generelt med de ressourcer, der kan være til rådighed i et OLC. Catherine McLoughlin, University of New England: "The implications of the research literature on learning styles for the design of instructional material ", Australian Journal of Educational Technology 1999, 15(3), En artikel på engelsk for de særligt interesserede om læringsstile, og om hvordan man kan indtænke mulighed for udfoldelsen af forskellige læringsstile i et selvinstruerende materiale til fjernundervisning. Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 11 af 11

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Fjernundervisning i Prak sis

Fjernundervisning i Prak sis FKOPUB PS. 180-10 Fjernundervisning i Prak sis Fjernundervisning i Praksis Fjernundervisning i Praksis er udgivet af Forsvarsakademiet, Fakultetet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik og Center

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Blended Learning & læringsplatforme Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Hvad er blended learning? I takt med at internetteknologien bliver stadig vigtigere, forandrer det moderne klasseværelse

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere