Fremstilling af egne undervisningsmaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremstilling af egne undervisningsmaterialer"

Transkript

1 Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Indledning... 3 Materialer fremstillet i et tekstbehandlingsprogram... 3 Materialer i form af websider og præsentationer... 6 Nye materialer til nye læringsmiljøer?... 8 Om øvelserne til modulet Læsning til modulet Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 1 af 11

2 Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 2 af 11

3 Indledning Der er i og for sig ikke noget nyt i, at undervisere fremstiller deres egne materialer til undervisningen, men den del af lærerarbejdet kommer til at fylde mere og mere. I mange år har vi snakket om undervisningsdifferentiering, og med de senere års reformer er fokus for alvor blevet rettet mod den enkelte elev. Der er ikke megen tvivl om, at vi i det lys vil blive mødt med stigende krav om individuelt tilpassede materialer. Arbejdet med fremstilling af undervisnings- og studiematerialer er altså en stadig vigtigere del af underviseres dagligdag, og it kan være et meget nyttigt redskab i denne forbindelse. Formålet med dette modul er at introducere de muligheder, som it byder på med hensyn til fremstilling af egne materialer. At modulet er introducerende betyder, at I her kommer til at arbejde med materialer bestående af simpel tekst og billeder. Og ikke multimedieprodukter, der nærmer sig det egentlige computerprogram i kompleksitet og faciliteter, som tilbydes brugeren. It-baserede undervisningsmaterialer i almindelighed og skærmbaserede i særdeleshed lægger selv i en vis udstrækning op til og understøtter, at opmærksomheden retter sig mod læringsprocesserne hos eleverne. I undervisningen sker læringen i forbindelse med disse materialer nemlig i højere grad i en vekselvirkning mellem eleven og skærmen/papiret, end vi måske er vant til i mere traditionel undervisning. Underviseren kan ikke uden videre forlade sig på de mekanismer, der får det til at fungere i den undervisning, som baseres på mødet ansigt til ansigt mellem lærer og elev. Det kræver derfor en omhyggelig udformning af materialerne, hvis kommunikationen og læringen skal lykkes. Materialer fremstillet i et tekstbehandlingsprogram I en tid, hvor konstante forandringer og ændrede elevtyper sørger for udfordringer i arbejdet, er det ikke at foragte, når noget af det bliver lidt lettere, hurtigere og mere spændende. Sådan er det på nogle områder, når det gælder fremstilling af undervisningsmaterialer. Her er et lille blik på nogle af mulighederne, når I arbejder i et tekstbehandlingsprogram. Med elektronisk tekstbehandling kan I hurtigt justere og redigere et materiale, der er fremstillet til en bestemt sammenhæng, så det kan bruges i en anden - uden at alt skal genskrives. På den måde bliver det mere overkommeligt at differentiere materialet, så det passer til den enkelte elev eller gruppe af elever. Tekstbehandlingsprogrammets klippe/klistre-funktion Mulighederne Genbrug Sampling Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 3 af 11

4 og fx brug af formeleditor kan spare jer for megen tid, hvad enten der er tale om genbrug af dele af noget gammelt materiale eller inddragelse af digitalt materiale fremstillet af andre. Dertil kommer den fordel, at I kan arbejde hjemmefra jeres egen computer uden hverken kopimaskine, saks eller lim. Det er enkelt og relativt hurtigt at indarbejde hele eller dele af relevante og højaktuelle tekster/artikler og billedmateriale fra Internet. Hvis jeres skole har tegnet abonnement på SKODA [1] kan man frit bruge artikler og billeder fra fx Infomedia og POLFOTO i undervisningen. De efterhånden mange tekstsamlinger (fx projekt Gutenberg) stiller et omfattende materiale til rådighed. Husk dog, at det er vigtigt at være opmærksom på bestemmelserne om ophavsret, hvis omfanget af det, I bruger, overskrider den såkaldte citatret. I kan læse mere om copyrightbestemmelser på flg. adresse: er/. I tekstbehandlingsporgrammet findes der nogle kommentar- og korrekturfunktioner. De er praktiske og letter processen ganske betydeligt, hvis I er flere kolleger, der arbejder sammen om f.eks. et tværfagligt forløb, som I skal udvikle noget undervisningsmateriale til. I kan nemt og hurtigt udveksle materiale via og arbejde videre på hinandens udkast. Endelig giver elektronisk tekstbehandling mulighed for at præsentere materialet på en professionel måde. Et helt almindeligt program som Word har en fantastisk mængde af funktioner, der giver rige muligheder for at eksperimentere med tekst, billeder, grafik, formeleditor (som bruges til at skrive brøker og matematiske tegn i f.eks. ligninger) og diverse måder at formatere teksten på. Det giver jer mulighed for ikke bare at formidle jeres budskab på en hensigtsmæssig, men også en indbydende, måde, der appellerer til øjet. De mere funktionelle faciliteter i tekstbehandlingsprogrammet, som automatisk indsættelse af indholdsfortegnelse og sidetal, gør det lettere for eleverne at overskue materialet. Et indbydende og overskueligt layout betyder meget for kommunikationen, og på Designværkstedet (http://design.emu.dk/) er der tips og gode råd at hente. I kan bruge flg. grundregler som overordnede retningslinjer: Klarhed, overskuelighed og fokusering er nøgleord i sidens struktur. Mange og visuelt forskellige elementer og former gør siden rodet og uoverskuelig. Vær konsekvent mht. overskrifter, indrykninger, centrering o.l. Brug evt. tabeller med usynlig kant til at strukturere siden. Samarbejde og udveksling Layout Sideopsætning og komposition Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 4 af 11

5 Billedmateriale kan have forskellige funktioner, f.eks. blikfang, dekoration, illustration eller information, men omfanget (antal og størrelse) bør ligesom placeringen tilpasses sidens overordnede layout. Til brødtekst vælges en læsevenlig font, der i størrelse (punkt) passer til målgruppen. En lille kompakt font som fx Times kræver større linjeafstand og kortere linjelængde end en større og mere åben font som fx Verdana. Lange afsnit i kursiv eller med VERSALER er vanskelige at læse. Fremhæv overskrifter med fed og evt. en større punktværdi. Begræns antallet af forskellige fonte i samme dokument. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at tekstbehandlingsprogrammet har en række automatisk forudindstillede typografier ved valg af overskriftstyper (se evt. tastevejledninger, beskrevet i forbindelse med indholdsfortegnelser). Da der endnu ikke er tegn på, at it medfører et papirløst samfund og reducerer den papirmængde, eleverne modtager i forbindelse med undervisningen, kan det være en hjælp for både eleverne og én selv, hvis de lærerfremstillede undervisningsmaterialer, som I udleverer, er nemme at identificere og kende fra hinanden. Tekstbehandlingsprogrammet er udstyret med en række skabeloner, som har nogle forhåndsbestemte prædefinerede indstillinger (f.eks. opsætning af en faxmeddelelse), men I kan også fremstille jeres egne skabeloner med en bestemt tekst i sidehovedet/fod: fx klasse, fag, dato og underviserinitialer. Hvis I laver en skabelon for hvert hold/fag/tema, som åbnes, når der skal fremstilles nyt undervisningsmateriale, bliver administrationen af det undertiden omfattende materiale lettere. En forudsætning for at få et vellykket resultat i forbindelse med fremstilling af undervisningsmateriale er naturligvis indholdet, men derudover er det vigtigt, at I er fortrolige med jeres tekstbehandlingsprogram. Hvis I ikke er det, kan I få hjælp i den øvelsessamling, der findes i it-værktøjskassen. Man skelner tit mellem papirbaseret og skærmbaseret materiale, men I vil sikkert opleve, at I ofte har behov for at sammensætte noget materiale, der kan fungere både på skærm og på tryk. Almindelige værktøjer som fx Word kan berige teksten med hyperlinks og en menustruktur. På den måde kan teksten både fungere som udskrift og samtidig fungere som gennemtænkt og overskuelig hypertekst på skærmen. Word-dokumentet kan konverteres til PDF. PDF-filer kan ses på skærmen og printes ud eller læses op via fx Adgang for alle, men brugerne (i dette tilfælde eleverne) kan ikke rette Typografi Administration og brugervenlighed Et kildedokument flere slutdokumenter Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 5 af 11

6 i dem. Med en PDF-fil kan man få opbygget en klikbar menu, baseret på alle de overskriftsniveauer man ønsker, samtidig med at alle Word-dokumentets links og referencer overlever. Materialer i form af websider og præsentationer Med udviklingen indenfor it er der skabt basis for introduktionen af nye undervisningsmaterialer, som sætter flere sanser i spil og udvikler flere kompetencer hos eleverne. I dette kapitel introduceres to grundlæggende typer undervisningsmateriale til skærmvisning: hyperteksten eller websiden og den digitale præsentation fremstillet i et egentligt præsentationsprogram. Udover at begge typer undervisningsmateriale kan bruges til både holdundervisning og i elevernes individuelle arbejde, byder de på særlige pædagogiske muligheder: hyperteksten er baseret på interaktion og er velegnet til undervisningsdifferentiering og elevers selvstændige arbejde, noget tilsvarende gælder i nogen grad for præsentationer, og begge tilbyder variation og udvidet kommunikationsmulighed i form af brug af billeder, animationer, video og lyd. En digital præsentation fremstillet i et præsentationsprogram kan sammenlignes med et avanceret og forfinet diasshow eller en serie af OHP transparenter, blot væsentligt billigere og hurtigere at fremstille. Og den er oplagt at anvende i forbindelse med mundtlige læreroplæg til nye undervisningsforløb, dele af et undervisningsforløb, studieture o.l. Ved at bruge programmernes mulighed for animation af elementerne på skærmen (tekst og grafik), kan I understøtte strukturen og pædagogiske pointer i fremlæggelsen. Og som en sidegevinst kan flere af præsentationsprogrammerne lave udprintning af uddelingskopier med et forskelligt antal skærmbilleder pr. side, som kan støtte elevernes efterbehandling. I differentieret undervisning, hvor den enkelte elev eller elevgruppe arbejder selvstændigt i eget tempo kan en præsentation indgå som undervisningsmiddel i stil med en lille multimedieproduktion. I kan arbejde mere intensivt med præsentationer i modul D. I en periode har det været populært at lave fagwebsider på skolerne, men udbygningen af forskellige undervisningsportaler på internettet har i en vis grad gjort disse sider overflødige. Tendensen er, at undervisere og elever i stedet laver personlige fag- eller projektwebsider eller fag- eller projektrum i skolens Learning Management System. Disse opdateres løbende og kan dynamisk rettes til, så de passer til lige netop den aktuelle målgruppe. Underviserne kan også lave HTMLdokumenter til bestemte undervisningsforløb, som Præsentationer Websider Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 6 af 11

7 lægges på fællesdrevet på skolens server, hvor eleverne har adgang til dem. Eller endnu bedre: underviserne opretter digitale rum i Learning Management Systemet med materialer og værktøjer, der understøtter bestemte undervisningsforløb. Som det er tilfældet med præsentationerne, kan HTMLdokumentet bruges i forbindelse med læreroplæg på storskærm; men det er især i forbindelse med inddragelse af internettet i undervisningen, at websiden er et godt undervisningsmateriale. Internettets og hypertekstens ikke-lineære organisering gør det til en sand tidsrøver for den ukyndige bruger, men med et undervisningsmateriale i form af et HTML-dokument med opgaveformuleringer og relevante startlink kan I i nogen grad hjælpe eleverne til at undgå for megen diffus søgning. Hvor snævre eller brede, præcise eller mere overordnede jeres link skal være, er afhængigt af undervisningssituationen og formålet med inddragelsen af internet. Men det kræver under alle omstændigheder nogle pædagogiske overvejelser at tage den beslutning. Papirmediet og skærmmediet sætter hver deres vilkår for kommunikationen. En fundamental forskel mellem papirbaserede og skærmbaserede tekster ligger i læserens forskellige muligheder for at overskue teksten i dens helhed. Eftersom skærmen kun kan tilbyde et lille fragment af teksten, bør skærmbaserede tekster komme læseren i møde ved at bryde informationen op i mindre og overskuelige "klumper", der kan overskues i et skærmbillede. Den store udfordring for jer som undervisere ligger derfor i at foretage en sådan opsplitning uden at ødelægge læserens/elevens overblik over og forståelse af sammenhængen. Udover de retningslinjer, som gælder for layout til materiale på papir, stiller skærmen altså nogle særlige krav til designet, som kan sammenfattes på følgende måde: Layout til skærm Skærmens format er bredformat, mens papirets oftest er højformat. Dette sætter nogle begrænsninger for, hvor meget stof (tekst og grafik) et skærmbillede kan indeholde, hvis modtageren skal have mulighed for at overskue siden. Skærmens hvide lys virker meget kraftigere end papirets hvide farve, og det er anstrengende for øjet at læse tekst skrevet med fx sort på skærmens hvide baggrund. En svækkelse af kontrasten mellem tekst (eller billede) og baggrund, fx ved at give baggrunden en diskret farve, kan forbedre læsbarheden. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at ikke kun sort/hvid kontrasten virker voldsom. Komplementære kontrastpar som rød/grøn, orange/blå og gul/violet er særdeles generende for Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 7 af 11

8 læsningen. Selv om moderne skærme har høj opløsning, består en computerskærm stadig af små prikker (pixels), som gør, at den visuelle kvalitet er meget lav i forhold til print på papir. Derfor anbefales det at bruge relativt store bogstaver, helst uden seriffer (seriffer er de små "fødder", som nogle bogstavtyper "står" på), og at undgå skrift med kursiv, som er vanskelig at læse på skærm. Endvidere forbedrer det læsbarheden at opdele teksten i tydelige og korte afsnit med en kort linjelængde. I forbindelse med layout af websider skal man være opmærksom på, at det er modtagercomputeren, der sætter standarden. Med andre ord kan den flotte webside, man selv har lavet på sin egen computer med 22 tommer skærm, uendeligt mange farver og utraditionelle fonte, se helt anderledes ud hos en modtager med en anden browser, lille skærm, som fx en af de små EEE-pc der er ved at være ret udbredt i skoleverdenen. Den maksimale kontrol over designet får I ved at bruge standard fonte (fx Tahoma og Verdana) og farver, samt ved at rette designet mod en standard skærmstørrelse. Nye materialer til nye læringsmiljøer? De fleste undervisningsmaterialer er skrevet, så de kræver et fortolkende mellemled: underviseren. Det fungerer som regel fint i et traditionelt klasseværelse. I et fleksibelt læringsmiljø, hvor eleverne i mange situationer arbejder selvstændigt med stoffet og gør det på mange måder, er der brug for anderledes undervisningsmaterialer og i hvert fald for flere forskellige typer undervisningsmaterialer. Open Learning Centre (OLC'er), er i de senere år indført på erhvervsskolerne. Det er åbne studiemiljøer/ressourcecentre, hvor eleverne kan arbejde på egen hånd i kortere eller længere forløb. Typisk er der adgang til computere, til bøger og tidsskrifter, til vejledning fra undervisere i et eller andet omfang og til materialer, som eleverne selvstændigt kan arbejde med. På VUC-området har man fx arbejdet med at omsætte traditionelle fag til Åbent-VUC-forløb, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med materialet derhjemme eller i et sådant åbent studiecenter på skolen. Det er sket med udgangspunkt i, at alting ikke skal opfindes forfra, men at de traditionelle lærebøger godt kan bruges kombineret med en eller anden form for "study guide". Erfaringer med udvikling af læremidler til sådanne forløb har resulteret i en liste med gode og måske umid- Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 8 af 11

9 delbart banale råd. Materialer til brug for selvstudier og selvstændig fordybelse skal: være skrevet i et lettilgængeligt sprog, og hvis der er fagtermer, skal de forklares være overskueligt opbygget give eleven feedback i form af facitlister eller lign. give eleven mulighed for at vurdere egne besvarelser ud fra eksemplariske besvarelser give eleven nogle af de fif og gode råd, der ofte er i lærervejledninger gerne lægge op til, at eleven skal tænke selv gerne lægge op til, at eleven kan vælge forskellige måder at gribe materialet an på appellere til elever med forskellig tilgang til læring gerne lægge op til, at eleven kan søge informationer/opgaver/øvelser andre steder. VUCs materialer er traditionelle på den måde, at de er af typen: 'begynd-i-den-ene-ende-og-slut-i-denanden'. Sådan behøver det ikke være. I et fleksibelt læringsmiljø skal eleverne i højere grad selv kunne sammensætte deres egen individuelle læremiddelpakke, bygget op af mindre enheder, som kan sættes sammen og tilpasses elevernes behov. Informationsteknologien gør det netop muligt at skabe studiematerialer, som er mere differentierede, fleksible og personlige. Selvom der som regel i et OLC vil være mulighed for at kontakte en vejleder/tutor/facilitator - eller hvad man nu vælger at kalde sådan én - så er der ikke tale om, at der er en fagunderviser til rådighed hele tiden, der kan tage eleverne "ved hånden" og føre dem gennem et forløb. Materialer til brug i OLC skal designes, så de hjælper eleverne med at strukturere og gennemføre læreprocessen. Det betyder bl.a., at opgaver og aktiviteter skal være beskrevet så præcist, at de ikke kræver uddybende forklaring (og det er ikke nogen helt let opgave!), og at det er en god idé at dele opgaverne op i små, overskuelige bidder, så eleverne føler, at de kommer videre. Endvidere er det vigtigt, at eleverne har en tydelig fornemmelse af målet med arbejdet - hvad vil jeg/vi lære af det her? - og at de kvantitative og kvalitative krav er klare. Arbejdet med at udvikle materiale til fleksible læringsmiljøer, som OLC kan opdeles i 3 faser: planlægning, udvikling og evaluering. I hver fase er der nogle særlige fokusfelter: Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 9 af 11

10 Planlægningsfasen Udarbejdelse af en profil for målgruppen (bl.a. motivation, holdninger, interesser, faglige forudsætninger, erfaringer med forskellige undervisnings- og læringsstrategier) Beskrivelse af læreprocessens mål, dvs. af "produktet", ikke processen (hvad kan eleverne, når de er færdige?) Overblik over og evaluering af de ressourcer (af alle slags - ikke kun trykt materiale), der skal være/er tilgængelige for eleverne i deres læringsarbejde. Vær opmærksom på faren for at begrave eleverne i materiale i begejstring over, hvor let det er at indsætte links m.v. Skrivefasen Hvordan skal materialet struktureres? Overvej bl.a., at materialet sjældent vil blive læst samlet på én gang Hvilke konkrete læringsaktiviteter vil I lægge op til? Det er en god idé at tænke i variation og valgmuligheder. Husk dog at gøre det helt klart, hvad der er obligatorisk, og hvad der er valgfrit Hvordan skal sproget formes for at ramme målgruppen? Hvordan vil I give eleverne en hurtig feedback? (Fx i form af tests, modelsvar). Testfasen Afprøvning og evt. revidering af materialerne. Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 10 af 11

11 Om øvelserne til modulet Se øvelser til modulet i IT-værktøjskassen under Tekstbehandling mv (link fra kursuswebben) Plus: Værktøjskasse: LMS Fronter LMS Blackboard LMS Henvisninger Læsning til modulet Elektronisk fremstilling af papirbaserede materialer Kim Pedersen og Henrik Birkvig, Grundbog i Grafisk Design". pp (NB! 6MB) Anna Christine Christensen, "Tommelfingerregler for layout af materiale til papir." Kim Pedersen & Pernille Hansen: "Design til skærmen", pp , Grafisk Litteratur, 1997 Andrew Neil Jacobsen, EUC NORD: "Ressource-baseret læring", kap. 4, fra "Åbne læringscentre hvorfor og hvordan?", Undervisningsministeriet, 2000 Kapitlet beskæftiger sig generelt med de ressourcer, der kan være til rådighed i et OLC. Catherine McLoughlin, University of New England: "The implications of the research literature on learning styles for the design of instructional material ", Australian Journal of Educational Technology 1999, 15(3), En artikel på engelsk for de særligt interesserede om læringsstile, og om hvordan man kan indtænke mulighed for udfoldelsen af forskellige læringsstile i et selvinstruerende materiale til fjernundervisning. Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 11 af 11

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer

Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rigtige overskrifter 3 Hierarki 3 Eksempel 3 2. Hvordan gør du? 4 Hjemmesiden

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Tegnedelen i Open- og LibreOffice

Tegnedelen i Open- og LibreOffice Tegnedelen i Open- og LibreOffice Lav en plakat med værktøjet og lær det grundlæggende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske?...4 Programmer og hjemmesider...4 Plakaten!...4 Indstillinger

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

l ær e m id l l e EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

l ær e m id l l e EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) digita m id l l e l ær e er EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 2 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Indhold Evaluering af digitale læremidler................

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Download guiden og mastersiden (se nedenfor) på http://aiu.dk/grundskole/vaerktojer/publisher-guide QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb Oktober, 2008 Denne

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Overordnet Termin: Efterår 2011/Forår 2012 Fag og niveau: Kommunikation/IT C Underviser: Ulla Fløe Andersen Hold: Hold 1 (efterår 2011) Htx 311 og

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

PowerPoint præsentation

PowerPoint præsentation PowerPoint præsentation Gå først i Start programmer Microsoft Office PowerPoint 1. Du begynder med et enkelt dias helt blankt, medmindre du vil bruge en af de forudlavede skabeloner. Det gør vi ikke her

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund Min baggrund Børns leg og læring med digitale medier fra forbruger til medskaber Søren Gundelach, UdviklingsForum Søren Gundelach Uddannet børnehavepædagog, institutionsleder, pædagogisk sekretær i LFS,

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Websider og formidling på internettet

Websider og formidling på internettet Websider og formidling på internettet få det ud på nettet Indledning... 3 Link til hele verden... 3 Gode råd om webdesign... 4 Sæt struktur på net og viden... 5 Webredigering og LMS... 8 Gratis hjemmesidetjenester...

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard.

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard. Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Titel og eleven Digital dannelse som producent Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID Typografi & ombrydning BOGPRODUKTIon En kvinde fra forlagets lokalområde havde i 5 år indsamlet fortællinger om livet i Nærum fra 1930 erne til 1960 erne og ville gerne udgive dem. Det blev med støtte

Læs mere

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten.

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten. Opgaven Opgaven lød på at fremstille et nyt design til en hjemmeside for udlejning af lokaler, som Mil-tek tidligere har haft online, men som pt er lukket ned. Kunde og ansvar Kunden har været Mil-tek

Læs mere

Typografi & Ombrydning. opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle

Typografi & Ombrydning. opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle Typografi & Ombrydning opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle Indholdsfortegnelse Idé og skitsering....5 Værktøjer....6 Format (InDesign)....6 Typografi (InDesign)...7 Tabel (InDesign)...10 Punktopstilling

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere