Fremstilling af egne undervisningsmaterialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremstilling af egne undervisningsmaterialer"

Transkript

1 Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Indledning... 3 Materialer fremstillet i et tekstbehandlingsprogram... 3 Materialer i form af websider og præsentationer... 6 Nye materialer til nye læringsmiljøer?... 8 Om øvelserne til modulet Læsning til modulet Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 1 af 11

2 Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 2 af 11

3 Indledning Der er i og for sig ikke noget nyt i, at undervisere fremstiller deres egne materialer til undervisningen, men den del af lærerarbejdet kommer til at fylde mere og mere. I mange år har vi snakket om undervisningsdifferentiering, og med de senere års reformer er fokus for alvor blevet rettet mod den enkelte elev. Der er ikke megen tvivl om, at vi i det lys vil blive mødt med stigende krav om individuelt tilpassede materialer. Arbejdet med fremstilling af undervisnings- og studiematerialer er altså en stadig vigtigere del af underviseres dagligdag, og it kan være et meget nyttigt redskab i denne forbindelse. Formålet med dette modul er at introducere de muligheder, som it byder på med hensyn til fremstilling af egne materialer. At modulet er introducerende betyder, at I her kommer til at arbejde med materialer bestående af simpel tekst og billeder. Og ikke multimedieprodukter, der nærmer sig det egentlige computerprogram i kompleksitet og faciliteter, som tilbydes brugeren. It-baserede undervisningsmaterialer i almindelighed og skærmbaserede i særdeleshed lægger selv i en vis udstrækning op til og understøtter, at opmærksomheden retter sig mod læringsprocesserne hos eleverne. I undervisningen sker læringen i forbindelse med disse materialer nemlig i højere grad i en vekselvirkning mellem eleven og skærmen/papiret, end vi måske er vant til i mere traditionel undervisning. Underviseren kan ikke uden videre forlade sig på de mekanismer, der får det til at fungere i den undervisning, som baseres på mødet ansigt til ansigt mellem lærer og elev. Det kræver derfor en omhyggelig udformning af materialerne, hvis kommunikationen og læringen skal lykkes. Materialer fremstillet i et tekstbehandlingsprogram I en tid, hvor konstante forandringer og ændrede elevtyper sørger for udfordringer i arbejdet, er det ikke at foragte, når noget af det bliver lidt lettere, hurtigere og mere spændende. Sådan er det på nogle områder, når det gælder fremstilling af undervisningsmaterialer. Her er et lille blik på nogle af mulighederne, når I arbejder i et tekstbehandlingsprogram. Med elektronisk tekstbehandling kan I hurtigt justere og redigere et materiale, der er fremstillet til en bestemt sammenhæng, så det kan bruges i en anden - uden at alt skal genskrives. På den måde bliver det mere overkommeligt at differentiere materialet, så det passer til den enkelte elev eller gruppe af elever. Tekstbehandlingsprogrammets klippe/klistre-funktion Mulighederne Genbrug Sampling Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 3 af 11

4 og fx brug af formeleditor kan spare jer for megen tid, hvad enten der er tale om genbrug af dele af noget gammelt materiale eller inddragelse af digitalt materiale fremstillet af andre. Dertil kommer den fordel, at I kan arbejde hjemmefra jeres egen computer uden hverken kopimaskine, saks eller lim. Det er enkelt og relativt hurtigt at indarbejde hele eller dele af relevante og højaktuelle tekster/artikler og billedmateriale fra Internet. Hvis jeres skole har tegnet abonnement på SKODA [1] kan man frit bruge artikler og billeder fra fx Infomedia og POLFOTO i undervisningen. De efterhånden mange tekstsamlinger (fx projekt Gutenberg) stiller et omfattende materiale til rådighed. Husk dog, at det er vigtigt at være opmærksom på bestemmelserne om ophavsret, hvis omfanget af det, I bruger, overskrider den såkaldte citatret. I kan læse mere om copyrightbestemmelser på flg. adresse: er/. I tekstbehandlingsporgrammet findes der nogle kommentar- og korrekturfunktioner. De er praktiske og letter processen ganske betydeligt, hvis I er flere kolleger, der arbejder sammen om f.eks. et tværfagligt forløb, som I skal udvikle noget undervisningsmateriale til. I kan nemt og hurtigt udveksle materiale via og arbejde videre på hinandens udkast. Endelig giver elektronisk tekstbehandling mulighed for at præsentere materialet på en professionel måde. Et helt almindeligt program som Word har en fantastisk mængde af funktioner, der giver rige muligheder for at eksperimentere med tekst, billeder, grafik, formeleditor (som bruges til at skrive brøker og matematiske tegn i f.eks. ligninger) og diverse måder at formatere teksten på. Det giver jer mulighed for ikke bare at formidle jeres budskab på en hensigtsmæssig, men også en indbydende, måde, der appellerer til øjet. De mere funktionelle faciliteter i tekstbehandlingsprogrammet, som automatisk indsættelse af indholdsfortegnelse og sidetal, gør det lettere for eleverne at overskue materialet. Et indbydende og overskueligt layout betyder meget for kommunikationen, og på Designværkstedet (http://design.emu.dk/) er der tips og gode råd at hente. I kan bruge flg. grundregler som overordnede retningslinjer: Klarhed, overskuelighed og fokusering er nøgleord i sidens struktur. Mange og visuelt forskellige elementer og former gør siden rodet og uoverskuelig. Vær konsekvent mht. overskrifter, indrykninger, centrering o.l. Brug evt. tabeller med usynlig kant til at strukturere siden. Samarbejde og udveksling Layout Sideopsætning og komposition Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 4 af 11

5 Billedmateriale kan have forskellige funktioner, f.eks. blikfang, dekoration, illustration eller information, men omfanget (antal og størrelse) bør ligesom placeringen tilpasses sidens overordnede layout. Til brødtekst vælges en læsevenlig font, der i størrelse (punkt) passer til målgruppen. En lille kompakt font som fx Times kræver større linjeafstand og kortere linjelængde end en større og mere åben font som fx Verdana. Lange afsnit i kursiv eller med VERSALER er vanskelige at læse. Fremhæv overskrifter med fed og evt. en større punktværdi. Begræns antallet af forskellige fonte i samme dokument. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at tekstbehandlingsprogrammet har en række automatisk forudindstillede typografier ved valg af overskriftstyper (se evt. tastevejledninger, beskrevet i forbindelse med indholdsfortegnelser). Da der endnu ikke er tegn på, at it medfører et papirløst samfund og reducerer den papirmængde, eleverne modtager i forbindelse med undervisningen, kan det være en hjælp for både eleverne og én selv, hvis de lærerfremstillede undervisningsmaterialer, som I udleverer, er nemme at identificere og kende fra hinanden. Tekstbehandlingsprogrammet er udstyret med en række skabeloner, som har nogle forhåndsbestemte prædefinerede indstillinger (f.eks. opsætning af en faxmeddelelse), men I kan også fremstille jeres egne skabeloner med en bestemt tekst i sidehovedet/fod: fx klasse, fag, dato og underviserinitialer. Hvis I laver en skabelon for hvert hold/fag/tema, som åbnes, når der skal fremstilles nyt undervisningsmateriale, bliver administrationen af det undertiden omfattende materiale lettere. En forudsætning for at få et vellykket resultat i forbindelse med fremstilling af undervisningsmateriale er naturligvis indholdet, men derudover er det vigtigt, at I er fortrolige med jeres tekstbehandlingsprogram. Hvis I ikke er det, kan I få hjælp i den øvelsessamling, der findes i it-værktøjskassen. Man skelner tit mellem papirbaseret og skærmbaseret materiale, men I vil sikkert opleve, at I ofte har behov for at sammensætte noget materiale, der kan fungere både på skærm og på tryk. Almindelige værktøjer som fx Word kan berige teksten med hyperlinks og en menustruktur. På den måde kan teksten både fungere som udskrift og samtidig fungere som gennemtænkt og overskuelig hypertekst på skærmen. Word-dokumentet kan konverteres til PDF. PDF-filer kan ses på skærmen og printes ud eller læses op via fx Adgang for alle, men brugerne (i dette tilfælde eleverne) kan ikke rette Typografi Administration og brugervenlighed Et kildedokument flere slutdokumenter Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 5 af 11

6 i dem. Med en PDF-fil kan man få opbygget en klikbar menu, baseret på alle de overskriftsniveauer man ønsker, samtidig med at alle Word-dokumentets links og referencer overlever. Materialer i form af websider og præsentationer Med udviklingen indenfor it er der skabt basis for introduktionen af nye undervisningsmaterialer, som sætter flere sanser i spil og udvikler flere kompetencer hos eleverne. I dette kapitel introduceres to grundlæggende typer undervisningsmateriale til skærmvisning: hyperteksten eller websiden og den digitale præsentation fremstillet i et egentligt præsentationsprogram. Udover at begge typer undervisningsmateriale kan bruges til både holdundervisning og i elevernes individuelle arbejde, byder de på særlige pædagogiske muligheder: hyperteksten er baseret på interaktion og er velegnet til undervisningsdifferentiering og elevers selvstændige arbejde, noget tilsvarende gælder i nogen grad for præsentationer, og begge tilbyder variation og udvidet kommunikationsmulighed i form af brug af billeder, animationer, video og lyd. En digital præsentation fremstillet i et præsentationsprogram kan sammenlignes med et avanceret og forfinet diasshow eller en serie af OHP transparenter, blot væsentligt billigere og hurtigere at fremstille. Og den er oplagt at anvende i forbindelse med mundtlige læreroplæg til nye undervisningsforløb, dele af et undervisningsforløb, studieture o.l. Ved at bruge programmernes mulighed for animation af elementerne på skærmen (tekst og grafik), kan I understøtte strukturen og pædagogiske pointer i fremlæggelsen. Og som en sidegevinst kan flere af præsentationsprogrammerne lave udprintning af uddelingskopier med et forskelligt antal skærmbilleder pr. side, som kan støtte elevernes efterbehandling. I differentieret undervisning, hvor den enkelte elev eller elevgruppe arbejder selvstændigt i eget tempo kan en præsentation indgå som undervisningsmiddel i stil med en lille multimedieproduktion. I kan arbejde mere intensivt med præsentationer i modul D. I en periode har det været populært at lave fagwebsider på skolerne, men udbygningen af forskellige undervisningsportaler på internettet har i en vis grad gjort disse sider overflødige. Tendensen er, at undervisere og elever i stedet laver personlige fag- eller projektwebsider eller fag- eller projektrum i skolens Learning Management System. Disse opdateres løbende og kan dynamisk rettes til, så de passer til lige netop den aktuelle målgruppe. Underviserne kan også lave HTMLdokumenter til bestemte undervisningsforløb, som Præsentationer Websider Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 6 af 11

7 lægges på fællesdrevet på skolens server, hvor eleverne har adgang til dem. Eller endnu bedre: underviserne opretter digitale rum i Learning Management Systemet med materialer og værktøjer, der understøtter bestemte undervisningsforløb. Som det er tilfældet med præsentationerne, kan HTMLdokumentet bruges i forbindelse med læreroplæg på storskærm; men det er især i forbindelse med inddragelse af internettet i undervisningen, at websiden er et godt undervisningsmateriale. Internettets og hypertekstens ikke-lineære organisering gør det til en sand tidsrøver for den ukyndige bruger, men med et undervisningsmateriale i form af et HTML-dokument med opgaveformuleringer og relevante startlink kan I i nogen grad hjælpe eleverne til at undgå for megen diffus søgning. Hvor snævre eller brede, præcise eller mere overordnede jeres link skal være, er afhængigt af undervisningssituationen og formålet med inddragelsen af internet. Men det kræver under alle omstændigheder nogle pædagogiske overvejelser at tage den beslutning. Papirmediet og skærmmediet sætter hver deres vilkår for kommunikationen. En fundamental forskel mellem papirbaserede og skærmbaserede tekster ligger i læserens forskellige muligheder for at overskue teksten i dens helhed. Eftersom skærmen kun kan tilbyde et lille fragment af teksten, bør skærmbaserede tekster komme læseren i møde ved at bryde informationen op i mindre og overskuelige "klumper", der kan overskues i et skærmbillede. Den store udfordring for jer som undervisere ligger derfor i at foretage en sådan opsplitning uden at ødelægge læserens/elevens overblik over og forståelse af sammenhængen. Udover de retningslinjer, som gælder for layout til materiale på papir, stiller skærmen altså nogle særlige krav til designet, som kan sammenfattes på følgende måde: Layout til skærm Skærmens format er bredformat, mens papirets oftest er højformat. Dette sætter nogle begrænsninger for, hvor meget stof (tekst og grafik) et skærmbillede kan indeholde, hvis modtageren skal have mulighed for at overskue siden. Skærmens hvide lys virker meget kraftigere end papirets hvide farve, og det er anstrengende for øjet at læse tekst skrevet med fx sort på skærmens hvide baggrund. En svækkelse af kontrasten mellem tekst (eller billede) og baggrund, fx ved at give baggrunden en diskret farve, kan forbedre læsbarheden. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at ikke kun sort/hvid kontrasten virker voldsom. Komplementære kontrastpar som rød/grøn, orange/blå og gul/violet er særdeles generende for Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 7 af 11

8 læsningen. Selv om moderne skærme har høj opløsning, består en computerskærm stadig af små prikker (pixels), som gør, at den visuelle kvalitet er meget lav i forhold til print på papir. Derfor anbefales det at bruge relativt store bogstaver, helst uden seriffer (seriffer er de små "fødder", som nogle bogstavtyper "står" på), og at undgå skrift med kursiv, som er vanskelig at læse på skærm. Endvidere forbedrer det læsbarheden at opdele teksten i tydelige og korte afsnit med en kort linjelængde. I forbindelse med layout af websider skal man være opmærksom på, at det er modtagercomputeren, der sætter standarden. Med andre ord kan den flotte webside, man selv har lavet på sin egen computer med 22 tommer skærm, uendeligt mange farver og utraditionelle fonte, se helt anderledes ud hos en modtager med en anden browser, lille skærm, som fx en af de små EEE-pc der er ved at være ret udbredt i skoleverdenen. Den maksimale kontrol over designet får I ved at bruge standard fonte (fx Tahoma og Verdana) og farver, samt ved at rette designet mod en standard skærmstørrelse. Nye materialer til nye læringsmiljøer? De fleste undervisningsmaterialer er skrevet, så de kræver et fortolkende mellemled: underviseren. Det fungerer som regel fint i et traditionelt klasseværelse. I et fleksibelt læringsmiljø, hvor eleverne i mange situationer arbejder selvstændigt med stoffet og gør det på mange måder, er der brug for anderledes undervisningsmaterialer og i hvert fald for flere forskellige typer undervisningsmaterialer. Open Learning Centre (OLC'er), er i de senere år indført på erhvervsskolerne. Det er åbne studiemiljøer/ressourcecentre, hvor eleverne kan arbejde på egen hånd i kortere eller længere forløb. Typisk er der adgang til computere, til bøger og tidsskrifter, til vejledning fra undervisere i et eller andet omfang og til materialer, som eleverne selvstændigt kan arbejde med. På VUC-området har man fx arbejdet med at omsætte traditionelle fag til Åbent-VUC-forløb, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med materialet derhjemme eller i et sådant åbent studiecenter på skolen. Det er sket med udgangspunkt i, at alting ikke skal opfindes forfra, men at de traditionelle lærebøger godt kan bruges kombineret med en eller anden form for "study guide". Erfaringer med udvikling af læremidler til sådanne forløb har resulteret i en liste med gode og måske umid- Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 8 af 11

9 delbart banale råd. Materialer til brug for selvstudier og selvstændig fordybelse skal: være skrevet i et lettilgængeligt sprog, og hvis der er fagtermer, skal de forklares være overskueligt opbygget give eleven feedback i form af facitlister eller lign. give eleven mulighed for at vurdere egne besvarelser ud fra eksemplariske besvarelser give eleven nogle af de fif og gode råd, der ofte er i lærervejledninger gerne lægge op til, at eleven skal tænke selv gerne lægge op til, at eleven kan vælge forskellige måder at gribe materialet an på appellere til elever med forskellig tilgang til læring gerne lægge op til, at eleven kan søge informationer/opgaver/øvelser andre steder. VUCs materialer er traditionelle på den måde, at de er af typen: 'begynd-i-den-ene-ende-og-slut-i-denanden'. Sådan behøver det ikke være. I et fleksibelt læringsmiljø skal eleverne i højere grad selv kunne sammensætte deres egen individuelle læremiddelpakke, bygget op af mindre enheder, som kan sættes sammen og tilpasses elevernes behov. Informationsteknologien gør det netop muligt at skabe studiematerialer, som er mere differentierede, fleksible og personlige. Selvom der som regel i et OLC vil være mulighed for at kontakte en vejleder/tutor/facilitator - eller hvad man nu vælger at kalde sådan én - så er der ikke tale om, at der er en fagunderviser til rådighed hele tiden, der kan tage eleverne "ved hånden" og føre dem gennem et forløb. Materialer til brug i OLC skal designes, så de hjælper eleverne med at strukturere og gennemføre læreprocessen. Det betyder bl.a., at opgaver og aktiviteter skal være beskrevet så præcist, at de ikke kræver uddybende forklaring (og det er ikke nogen helt let opgave!), og at det er en god idé at dele opgaverne op i små, overskuelige bidder, så eleverne føler, at de kommer videre. Endvidere er det vigtigt, at eleverne har en tydelig fornemmelse af målet med arbejdet - hvad vil jeg/vi lære af det her? - og at de kvantitative og kvalitative krav er klare. Arbejdet med at udvikle materiale til fleksible læringsmiljøer, som OLC kan opdeles i 3 faser: planlægning, udvikling og evaluering. I hver fase er der nogle særlige fokusfelter: Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 9 af 11

10 Planlægningsfasen Udarbejdelse af en profil for målgruppen (bl.a. motivation, holdninger, interesser, faglige forudsætninger, erfaringer med forskellige undervisnings- og læringsstrategier) Beskrivelse af læreprocessens mål, dvs. af "produktet", ikke processen (hvad kan eleverne, når de er færdige?) Overblik over og evaluering af de ressourcer (af alle slags - ikke kun trykt materiale), der skal være/er tilgængelige for eleverne i deres læringsarbejde. Vær opmærksom på faren for at begrave eleverne i materiale i begejstring over, hvor let det er at indsætte links m.v. Skrivefasen Hvordan skal materialet struktureres? Overvej bl.a., at materialet sjældent vil blive læst samlet på én gang Hvilke konkrete læringsaktiviteter vil I lægge op til? Det er en god idé at tænke i variation og valgmuligheder. Husk dog at gøre det helt klart, hvad der er obligatorisk, og hvad der er valgfrit Hvordan skal sproget formes for at ramme målgruppen? Hvordan vil I give eleverne en hurtig feedback? (Fx i form af tests, modelsvar). Testfasen Afprøvning og evt. revidering af materialerne. Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 10 af 11

11 Om øvelserne til modulet Se øvelser til modulet i IT-værktøjskassen under Tekstbehandling mv (link fra kursuswebben) Plus: Værktøjskasse: LMS Fronter LMS Blackboard LMS Henvisninger Læsning til modulet Elektronisk fremstilling af papirbaserede materialer Kim Pedersen og Henrik Birkvig, Grundbog i Grafisk Design". pp (NB! 6MB) Anna Christine Christensen, "Tommelfingerregler for layout af materiale til papir." Kim Pedersen & Pernille Hansen: "Design til skærmen", pp , Grafisk Litteratur, 1997 Andrew Neil Jacobsen, EUC NORD: "Ressource-baseret læring", kap. 4, fra "Åbne læringscentre hvorfor og hvordan?", Undervisningsministeriet, 2000 Kapitlet beskæftiger sig generelt med de ressourcer, der kan være til rådighed i et OLC. Catherine McLoughlin, University of New England: "The implications of the research literature on learning styles for the design of instructional material ", Australian Journal of Educational Technology 1999, 15(3), En artikel på engelsk for de særligt interesserede om læringsstile, og om hvordan man kan indtænke mulighed for udfoldelsen af forskellige læringsstile i et selvinstruerende materiale til fjernundervisning. Fremstilling af egne undervisningsmaterialer Side 11 af 11

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik En god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen. Bibliografisk

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 (fortsætter

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT Rapport Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Formål:... 3 Teori:... 3 Form og farver... 3 Skrifter og typografi... 4 Billeder og illustration... 5 Komposition og layout... 5 Produkt:... 6 Brainstorm

Læs mere

- sådan undgår du fejl i din tryksag

- sådan undgår du fejl i din tryksag 1Software Det er ikke alle programmer, der er født til at blive anvendt som et trykgrafisk værktøj. F.eks. Microsoft Office pakken, tekstbehandlingsprogrammer, regneark og præsentations-programmer. Disse

Læs mere

Posterpræsentation et middel til formidling. Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006

Posterpræsentation et middel til formidling. Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006 Posterpræsentation et middel til formidling Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006 Hvorfor en posterpræsentation? Vigtigt at formidle sit arbejde/projekt Formidle viden

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer

Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rigtige overskrifter 3 Hierarki 3 Eksempel 3 2. Hvordan gør du? 4 Hjemmesiden

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S Vil du være god til at bruge PowerPoint? Vil du undgå kedelige slides, som du læser op af? Vil du have grundværktøjer og forståelse af PowerPoint? Vil du have et godt kursusmateriale, som du kan slå op

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

#01 #02 WHITEPAPER WHITEPAPER VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON?

#01 #02 WHITEPAPER WHITEPAPER VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON? VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON? #01 BRAND MANAGEMENT TOOLS FOR MICROSOFT OFFICE BRAND MANAGEMENT TOOLS FOR MICROSOFT OFFICE HVORDAN LAYOUTER

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 HTX

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE DISPOSITIONSFORSLAG 2 3 Opgavens formål Rådgivergruppen for Universitetssygehus Køge er en del af C.F. Møller. Som en del af projektet Universitetssygehus

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August-december 2011 (grundforløb) KTS, Sukkertoppen htx Kommunikation

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Reflekstions artikel

Reflekstions artikel Reflekstions artikel Kommunikation/IT er et fag hvor vi lærer at kommunikere med brugeren på, og hvorledes mit produkt skal forstås af brugeren. Når man laver en opgave i faget, er det brugeren der lægges

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

MaxiMat det digitale matematiksystem

MaxiMat det digitale matematiksystem MaxiMat det digitale matematiksystem 0.-10. klasse 4. og 7. er udkommet 1., 5. og 8. klasse er klar til skolestart 2014 MaxiMat er et fleksibelt digitalt matematiksystem, der fuldt udbygget indeholder

Læs mere

Typografi. Nøglepunkter. Regler fuldt. Produkt. Letlæselig. Rent og overskueligt design. Vække en følelse af Science-fiction

Typografi. Nøglepunkter. Regler fuldt. Produkt. Letlæselig. Rent og overskueligt design. Vække en følelse af Science-fiction Typografi I dette kapitel tager jeg et nærmere kig på det trykte produkt med titlen Designing Beyond Horizon. Designing Beyond Horizon består af en bog på 8 sider og første oplag består af 0 bøger. Bogen

Læs mere

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages. MEDIEHANDLEPLAN SKOVVANGSKOLEN sidst red. 7. november 2004 Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP)

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Overordnet Termin: Efterår 2011/Forår 2012 Fag og niveau: Kommunikation/IT C Underviser: Ulla Fløe Andersen Hold: Hold 1 (efterår 2011) Htx 311 og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2011 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Microsoft OneNote 2010 DK

Microsoft OneNote 2010 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft OneNote 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er OneNote?... 1 Microsoft OneNotes opbygning... 3 Opret en notesbog... 5 Skriv noter... 9 Mere plads... 12

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Hvad er læringsplatforme?

Hvad er læringsplatforme? Læringsplatform og didaktik en introduktion Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Denne artikel vil introducere didaktiske begreber til refleksion omkring læringsplatforme

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx XX Skole (oversigt) 200x/200x IT-KURSER Kursusnavn: Log on (startkursus nye lærere) Tekstbehandling (begyndere) Målgruppe: Begyndere Tekstbehandling (øvede) XX Skoles programmer Lay-out (MS Publisher)

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000

Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000 Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000 It takes intelligence, even brilliance, to condense and focus information into a clear, simple presentation that will be

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Kommunikation/IT C Jane Larsen

Læs mere

Indhold. Side 1 af 8 sider

Indhold. Side 1 af 8 sider Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Valg af skabelon/design...2 Indskrivning af tekst...5 Indsætte billede...6 Zoom...6 Designgalleri...6 Sideopsætning...7 Uden brug af skabelon...7 Afsluttende bemærkning...8

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren

Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail:info@evidencenter.dk Web:www.evidencenter.dk

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH GREASY MAGAZINE OPGAVE Layout og opsætning af magasinet Greasy, der har fokus på overdreven snasket mad med et goutmet twist. Der skal være fuld skrue på komplimentærfarver,

Læs mere

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Typografi og ombrydning GRAFISK DESIGN

Typografi og ombrydning GRAFISK DESIGN GRAFISK DESIGN Grafisk design. Brief Design af layout og stil til magasinet TASTE. Et nyt magasin om gastronomi til livsnydere. Designet skal også kunne fungere som E-magasin. Design og layout: Marie Boel

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 HTX

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Download guiden og mastersiden (se nedenfor) på http://aiu.dk/grundskole/vaerktojer/publisher-guide QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb Oktober, 2008 Denne

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for de enkelte programmer på Lundehusskolen. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August-december 2010 (grundforløb) KTS, Sukkertoppen htx Kommunikation

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere