sundt miljø i boligen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sundt miljø i boligen"

Transkript

1 sundt miljø i boligen

2 Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren Skimmelsvamp i boligen Støj i boligen Vi gør opmærksom på, at pjecen alene er en vejledende orientering om indeklima og sundt miljø i din bolig. Der er tale om en generel orientering samt en række gode råd til dig og din familie. Der kan være specifikke forhold i denne pjece, der ikke er relevante for din bolig, og der kan være specifikke regler fx en husorden der regulerer nogle af forholdene i den ejendom, du bor i. 2 DEAS sundt miljø i boligen

3 Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima får derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan du bor. I Danmark har vi en stor mangfoldighed i boligmassen. Der skyder nybyggerier op, som er opført efter nye principper og ny teknologi, og samtidig har vi stadig mange velfungerende boliger, der er bygget i efterkrigstiden, og som derfor hviler på den teknologi og viden, der var gældende på daværende tidspunkt. Men for alle boligtyper gælder det, at der er nogle generelle leveregler, som er værd at følge, hvis man ønsker at bevare et sundt indeklima i sin bolig. I denne pjece kommer vi med gode råd om, hvordan du selv kan medvirke til at skabe gode rammer for et godt og sundt miljø i din bolig. Rådene er baseret på vores erfaring med tilsyn af lejligheder kombineret med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens an visninger og mange eksterne eksperters rådgivning. Venlig hilsen DEAS DEAS sundt miljø i boligen 3

4 Et godt indeklima er vigtigt En forudsætning for et sundt indeklima er blandt andet, at byggeriet opfylder bygningsreglementets bestemmelser om minimumsluftskifte i boliger. Men indeklimaet afhænger også af, hvordan boligen bruges. Indeklimaet er summen af en lang række forhold som fx luftens fugtighed og renhed samt faktorer som lyd, lys og temperatur. Et direkte resultat af dårligt indeklima kan være alt lige fra irritation af næse og hals, hoste, hovedpine og træthed til udvikling af egentlige sygdomme. Et dårligt indeklima er ofte en usynlig fjende, som kan påvirke både krop og sjæl. Desuden rammer et dårligt indeklima især mennesker, der i forvejen er modtagelige, og som let reagerer på påvirkningerne og i nogle tilfælde kan udvikle allergi og luftvejsproblemer. Heldigvis har vi selv stor indflydelse på, hvordan indeklimaet skal være. Vi kommer langt med gode vaner som fx at lufte ud, varme op, gøre rent og vise hensyn. Luft ud Husk at lufte ud fem til ti minutter (gennemtræk) to til tre gange hver dag året rundt så udskiftes den forurenede eller fugtige indeluft med frisk luft. Ud over den daglige udluftning bør du lufte ud under og efter aktiviteter, der skaber fugt eller forurener indeluften, fx rengøring, madlavning og bad. Selv om der sker et lille varmetab ved at lufte ud i fyringssæsonen, vil omkostningerne ved et fugtigt og dårligt indeklima på langt sigt blive større. Derfor er der ingen vej uden om at lufte ud også om vinteren. indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. 4 DEAS sundt miljø i boligen

5 Sørg for ventilation Du kan via emhætte eller udsugningsventiler sikre, at boligen konstant har luftudskiftning. Der sker hele tiden et naturligt luftskifte i boligen utætheder i vinduer og døre trækker luft ind. Men luftudskiftningen er naturligvis større i ældre, fritliggende huse end i nyere, tætte boliger samt i lav, tæt bebyggelse. Der findes flere former for ventilationsmuligheder Udluftningsventiler fx tallerkenventiler, klapventiler, spalte-/skydeventiler. Udsugningsventiler ventilatorer, der kører på strøm, fx emhætte og ventilator i bad. Det er derfor vigtigt at sørge for tilstrækkelig ventilation. Fugt, der ikke luftes ud, gør skade på bolig og inventar. En familie på fire kan tilføre indeklimaet op til 15 liter vand i døgnet blandt andet ved madlavning, bad mv. For at fjerne fugten skal halvdelen af boligens indeluft udskiftes hver time. Hvis fugt fjernes direkte via emhætte og udsugning i badeværelse, kan mindre gøre det. DEAS sundt miljø i boligen 5

6 Sæt varme på En rumtemperatur på C er passende. Er temperaturen lavere, øges luftens relative fugtighed, og det indebærer en større risiko for fugtskader. Det er vigtigt, at boligen er tilstrækkeligt opvarmet, så risikoen for fugtskader bliver minimeret. Er temperaturen i boligen for lav, kan det betyde, at fugt sætter sig som kondens på de kolde flader. Hvis du foretrækker at sove i et køligt rum, skal rummet som minimum varmes op om dagen, så fugten i rummet ikke gør skade. Temperaturen bør ikke komme under C om natten. Er temperaturen i boligen for høj, kan det først og fremmest betyde en stor varmeregning, og om vinteren vil man ofte opleve problemer med statisk elektricitet. Alle rum bør være opvarmede i vinterhalvåret. Selv i ubenyttede rum bør temperaturen være så høj, at der ikke er fugt, dug eller lignende på ruder mv. det kan nemlig føre til skader og skimmelsvampevækst. termostatventiler regulerer selv varmen. Derfor vil radiatoren det ene øjeblik være kold og det næste varm. Lær din termostatventil at kende. Som lejer kan du eventuelt spørge viceværten. 6 DEAS sundt miljø i boligen

7 Gode råd Stuetemperaturen bør ligge mellem C. Det er komfortabelt for de fleste. En god temperatur for køkkenrum ligger et par grader under. I soveværelser er den ideelle temperatur mellem C. Som en god tommelfingerregel skal der mindst være 15 C i alle rum. Skru altid ned for varmen, når du lufter ud. Husk at bruge alle radiatorer i boligen. Det koster ikke ekstra og sikrer en bedre varmefordeling. Luk aldrig helt for radiatorer om vinteren, selv om der er rum, du ikke benytter. Når en radiator fungerer rigtigt, er den varm i toppen og kold i bunden. Radiatorer må aldrig tildækkes eller afskærmes. Sofaer, reoler eller lignende bør derfor ikke placeres lige foran en radiator. Radiatorer er normalt forsynet med termostat i håndtaget termostaten skal sidde frit og må ikke tildækkes af gardiner, møbler eller lignende. Termostaten lukker ned for varmen, hvis der tilføres varme fra fx solen, tændte stearinlys eller andet. radiatorer bliver derfor kolde, når den ønskede temperatur i rummet er opnået. Stil aldrig møbler eller lignende tæt op ad ydermure de afskærmer for varmen og kan give anledning til mug og grønne vægge. God varmeøkonomi handler om afkølingen. I vinterperioden bør returrøret fra radiatoren altid føles koldt eller lunkent, så er afkølingen og dermed varme økonomien god. Anskaf et ordentligt hygrometer, så du løbende kan aflæse luftfugtigheden i din bolig. DEAS sundt miljø i boligen 7

8 Begræns fugtkilderne Du skal altid sørge for ekstra udluftning ved madlavning, bad og våd rengøring. Luften og luftkvaliteten i din bolig afhænger af, hvordan du lever i den. Fugtindholdet i luften i din bolig er et udtryk for de påvirkninger, du og din familie tilfører ved madlavning, vask og badning, vanding af potteplanter ja, selv transpirering og vejrtrækning tilfører fugt. Årstiden betyder dog også meget for, hvor meget fugt der er i luften indendørs. Om sommeren vil det som regel ikke være muligt at holde den relative luftfugtighed nede, da den relative luftfugtighed ude er forholdsvis høj. Om vinteren kan man derimod tilstræbe en relativ luftfugtighed på 30-45% RF (se side 10) indendørs. Tegn på en fugtig bolig Mere end to cm dug (kondens) på indersiden af ruderne. Lidt dug nederst på ruden om morgenen behøver ikke at være et problem, men dug på ruden midt på dagen tyder på for megen fugt. Dårlig, muggen og sommerhusagtig lugt i boligen, i tøjet mv. Fugt eller mug ved vinduer, på badeværelse eller ydervægge (fx bag reoler, skabe og andre møbler, der er placeret for tæt op ad ydervægge husk altid minimum 10 cm fra). Fugtigt træværk, afskallet maling eller løst tapet bag gardiner og i hjørner. Hygrometer, der viser en høj fugtighed over 50% gennem længere tid om vinteren. 8 DEAS sundt miljø i boligen

9 Hvis boligen har ét eller flere af disse tegn, bør man finde årsagen og gøre noget ved det. Ellers kan problemerne vokse og ende med en ganske omfattende sanering af boligen. Bor du i en udlejningsejendom, så kontakt din vicevært, hvis du konstaterer ét eller flere af tegnene, og de ikke forsvinder ved daglig udluftning, regelmæssig rengøring og ordentlig varme på radiatorerne. For at undgå fugt kan du blandt andet gøre følgende: I køkken Læg låg på gryder, og skru ned. Tjek jævnligt, at fugtigt affald fra skraldespand og eventuelle utætheder i rørinstallationer under køkkenvasken ikke skader køkkenvask/-skab og giver grobund for skimmel. I soveværelse Opvarm soveværelset om dagen, og skru eventuelt ned om aftenen, hvis du foretrækker at sove i et køligt rum. Luft ud morgen og aften. Sæt eventuelt et vindue på klem om natten (pas på med at nedkøle væggene for meget om vinteren). Luft jævnligt sengetøjet. Generelt for alle boligens rum Hvis der er dug på termoruder og energiruder, skal du lufte mere ud. Placer ikke store møbler, fx reoler, sofaer mv., tæt op ad kolde ydervægge. Undgå at hænge vådt tøj til tørre inde i boligen. Træk gardiner fra og persienner op, så stillestående luft ikke kondenserer indvendigt på vinduer. I badeværelse Skrab vand/fugt af vægge og gulv efter badet. Åbn et vindue, spjæld eller lignende efter badet. Hold døren lukket til husets øvrige rum. Sørg for god opvarmning af badeværelset også under udluftning. DEAS sundt miljø i boligen 9

10 Relativ luftfugtighed (RF) Luft kan fx indeholde næsten fire gange mere fugt ved 20 C end ved 0 C. For at udtrykke, hvor meget fugt der er i luften, benyttes udtrykket Relativ Luftfugtighed (% RF). Relativ Luftfugtighed beskriver, hvor meget fugt der er i luften i forhold til, hvor meget der kunne være, hvis luften var mættet. Når der kommer dug på den indvendige side af en rude, er det et tegn på, at luften lige her er mættet med fugt, og at luften ikke kan indeholde så meget fugt som i resten af rummet. Fugtigheden indendørs bør ikke overstige 45-50% RF om vinteren % RF om sommeren (det kan dog være svært om sommeren, når luften udenfor er varm og fugtig). Husk at justere dit hygrometer. Pyntehygrometre og pyntetermometre er ikke pålidelige. Kan luften blive for tør? Nej sjældent, men den kan føles tør, og det skyldes oftest et højt indhold af støv. Hvis den relative luftfugtighed kommer under 25-30%, så bør luftfugtigheden øges. Den relative luftfugtighed øges nemmest og billigst ved at sænke temperaturen. Hvis det ikke er muligt eller ønskeligt at sænke temperaturen, kan der anvendes luftbefugtere eller vandfordampere. Der er følgende sammenhæng mellem temperatur og vanddampindhold i mættet vanddamp ved 100% RF. Luftens temperatur 10 C 20 C 30 C Maks. vanddampindhold pr. m³ luft 9 g 17 g 30 g Det er videnskabeligt bevist, at tilstedeværelsen af planter gør mennesker mere ligevægtige og giver en behagelig følelse. De kan være med til at forebygge symptomer som træthed og hovedpine. Men det er en misforståelse at tro, at planter kan fjerne forurening i indeklimaet. 10 DEAS sundt miljø i boligen

11 Hold boligen ren Det er ikke muligt at rengøre sig ud af alle allergiske problemer. Men rengøring er vigtig, fordi den kan nedsætte støvmængden og dermed antallet af fx husstøvmider. Grundig rengøring reducerer desuden vækstmulighederne for svampesporer markant. Nogle gode råd Luft ud med gennemtræk, mens der gøres rent, da det ikke kan undgås, at noget støv bliver hvirvlet op og hænger i luften. Brug den brede side af støvsugerens gulvmundstykke langs paneler. Støvsug reoler, persienner, lampeskærme og lignende med det lille mundstykke. En hårdt opvredet klud i rent vand er god til at fjerne både støv og let snavs. Anvend kun rengøringsmidler i vandet til gulvvask og fastgroet snavs. du misligholder din bolig, hvis du ikke udlufter eller opvarmer den korrekt. DEAS sundt miljø i boligen 11

12 Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp angriber hyppigst træ og træbaserede materialer, tapet, gipsplader, krydsfiner og spånplader. Skimmelsvamp kan kun leve og vokse på fugtige steder i boligen. Vandindholdet på konstruktionernes overflade skal over længere tid være udsat for mere end 70% RF. Det er vigtigt at være opmærksom, hvis der pludselig kommer større fugtskader i boligen. Det kan skyldes vandskader, fejl i boligens konstruktion, manglende ved ligeholdelse, skjulte fejl ved installationer, nedslidte eller misligholdte materialer osv. Bor du til leje, så kontakt straks ejendommens vicevært, hvis du oplever større fugtskader i din bolig. Viceværten vil hurtigst muligt besigtige eventuelle skader og sørge for den nødvendige udbedring i samarbejde med ejendommens projektleder. skimmelsvamp er bittesmå svampe, som vokser i kolonier. Svampene er overalt i naturen. Når de formerer sig, frigiver de sporer i store mængder. sporerne findes i luften og der er flest i sensommeren. Det er sporerne, som kan fremkalde allergi, når man indånder dem. Se mere om skimmelsvamp og allergi på Hvis der er tale om mindre skimmelsvampeangreb, fx på vinduesrammer eller på fuger omkring badet, skal du rengøre med et svampedræbende middel, fx rodalon eller klorin. Bemærk, at klorholdige rengøringsmidler kan irritere følsomme luftveje! 12 DEAS sundt miljø i boligen

13 Det kan du gøre for at undgå skimmelsvamp i din bolig Undersøg jævnligt din bolig for fugtskader og skimmel. Sørg for regelmæssig udluftning af boligen. Rens, og tjek emhætte og andre udsugningsventiler regelmæssigt. Rens afløb med faste intervaller. Sæt ikke møbler op ad kolde ydervægge. Bor du til leje og har mistanke om skimmelsvamp i din bolig, skal du straks kontakte ejendommens vicevært. Viceværten foretager en indledende besigtigelse og sørger for at tilkalde sagkyndige eksperter, hvor det er nødvendigt, så udbedring sker på forsvarlig vis. Skimmel Ses som grønne, sorte, brune eller hvide plamager og har som regel en lodden overflade. Kan også sidde skjult, fx under gulvet eller på loftet, og derved give anledning til, at boligen lugter muggent, jordslået eller sommerhusagtigt. DEAS sundt miljø i boligen 13

14 Støj i boligen Nabostøj Nabostøj er et følsomt emne. Det er meget forskelligt, hvad den enkelte opfatter som et rimeligt støjniveau. I boligbyggeri, hvor man bor tæt sammen, kan det ikke undgås, at man hører lyde fra de omkringboende. I boliglovgivningen står der, at man ikke må tilsidesætte god skik og orden altså med andre ord drejer det sig om at vise hensyn og tolerance, så alle har mulighed for at opholde sig i deres hjem uden at blive generet eller selv være til gene for naboerne. Som beboer i en lejlighed kan du blandt andet gøre følgende for at minimere støj: Spil ikke musik for åbne vinduer. Skru ned for musik og tv i de sene aftentimer. Sæt ikke højtalere på vægge ind mod naboen. Giv naboen besked, hvis du skal holde fest eller lignende. Tæpper på gulvene kan dæmpe støjen. Vælg støjsvage maskiner, når du anskaffer nye. Undgå støjende legetøj. Bor du til leje, er det udlejers opgave at sørge for at opretholde god ro og orden. Hvis en beboer støjer meget, kan du klage til udlejer. Udlejer kan sanktionere støjende adfærd med advarsler og i grove og gentagne tilfælde med opsigelse af lejligheden. 14 DEAS sundt miljø i boligen

15 vil du have flere oplysninger om sundt miljø i boligen, så besøg DEAS.dk. Her har vi anført nogle nyttige links, hvor du kan søge yderligere information. retsinformation.dk Ejendomsforeningen Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter GI Grundejernes Investeringsfond borger.dk Forbrugerrådet Tænk Der findes et antal lokale og landsdækkende lejer organisationer, der rådgiver lejere og beboerrepræsentanter. Du kan finde flere kontaktoplysninger på internettet. Pjecen Sundt miljø i boligen udgives af DEAS, tlf.: , Eftertryk kun ifølge aftale og med kildeangivelse. August DEAS sundt miljø i boligen 15

16 Lad os hjælpe dig Har du brug for viceværtens hjælp, eller er du i tvivl om noget vedrørende din lejlighed, kan du altid kontakte viceværten. Hvis du har spørgsmål til din lejekontrakt, din husleje eller andre administrative ting, kan du kontakte ejendommens administrator hos DEAS. Find vicevært og administrator på forsiden af deas.dk. Her kan du indtaste din adresse og hurtigt søge dine kontaktpersoner frem. DEAS København Dirch Passers Allé 76 DK-2000 Frederiksberg Aalborg Skibbrogade 3 DK-9000 Aalborg Aarhus Saralyst Allé 53 DK-8270 Højbjerg Tlf.: CVR-nr

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Den Sunde Bolig består af denne publikation og hjemmesiden www.densundebolig.dk som blandt andet indeholder

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009 19 FEBRUAR 2009 04 Frederiksberg får ny bydel Læs mere om Frederiksbergs nye bydel. 08 Skimmelsvamp Vi sætter fokus på, hvem der har ansvaret for en udbedring, hvad du selv kan gøre, og hvad dine muligheder

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed RF- - Kvalitet & grundighed Velkommen til Velkommen har historie tilbage til 1987, med generationsskifte i 2005. Med løbende nye tiltag og opgradering af vores serviceniveau leveres i dag en bred vifte

Læs mere

Gør en positiv forskel

Gør en positiv forskel Undgå skader Du kan selv gøre meget for at skabe tryghed for dig og din familie. Her er en række gode råd, der gør det lettere for dig at forebygge skader og undgå uheld både derhjemme, i trafikken og

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere