CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)"

Transkript

1 CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN været i dialog med Dansk Magisterforening om opgørelsesmetoderne. På baggrund af denne dialog er udarbejdet nedenstående 2 reviderede opgørelsesmetoder. Gælder alle censorer, som skal have censorvederlag udbetalt, det vil sige såvel eksterne censorer som interne censorer, med hvem der er aftalt udbetaling (se nedenstående beregningsmetode). Gælder alle censorer, som skal have censorvederlaget indregnet i deres tjenestetid. Stedet for censuren udregner de samlede udgifter for censoropgaven ud fra nedenstående beregningsmetode og afregner med censors hovedansættelsessted. Hovedansættelsesstedet fastlægger, hvorledes censurtiden indregnes i censors tjenestetid. Censors samlede rejseudgifter i forbindelse med opgaven refunderes af hovedansættelsesstedet på baggrund af censors udgiftsbilag. Censorvederlag udbetales i henhold til Finansministeriets cirkulære om censorvederlag af 17. januar Sats B benyttes (348,75 kr. pr ). Antal censortimer (1 time = 60 min.) beregnes på grundlag af oversigten i bilag 1. Beregningsmetoder Censor afregnes således: Antal censurtimer beregnes ud fra antal gennemførte skriftlige og mundtlige prøver (hertil regnes også en planlagt prøve, hvor den studerende er udeblevet, har afbrudt eller meldt fra senere end dagen før prøven). ½ time til dialog med eksaminator og til administrative opgaver i forbindelse med prøven. Denne ½ time gives en gang pr. censuropgave. Rejseudgifter refunderes efter statens rejsecirkulære. Med mindre andet aftales, skal censor benytte billigste rejseform. Der betales ikke for rejsetid. Time-/dagpenge og refusion af udgifter til overnatning ydes efter statens regler. Feriepenge (12,5 %) udbetales automatisk næste kalenderår. Der afregnes som minimum for 3 censurtimer. Til censorer, som ikke er ansat i læreruddannelsen, ydes 1 time til at sætte sig ind i grundlaget for prøven (bekendtgørelse, studieordning mv). Der udbetales ikke vederlag/løn hvis censor udebliver (fx pga. sygdom). 1

2 Inkluderet i afregningen er alle udgifter i forbindelse med prøven. Der kan således ikke fremsendes særskilt regning for fx forudgående eller efterfølgende censormøder, telefonsamtaler, rejsetid, pauser mv. Afregningsblanket (Bilag 3 kan anvendes) udfyldes af censor og afleveres eller sendes til censurstedet sammen med bilag vedr. rejseudgifter. Bemærk: Det er censors hovedansættelsessted, der bestemmer hvordan censuropgaven indregnes i censors tjenestetid og refunderer censors udgifter til rejse, overnatning mv. Det er derfor uden betydning for censurstedet, hvilket transportmiddel censor benytter eller hvor censor overnatter, dette er alene et aftaleforhold mellem censor og censors hovedansættelsessted. Metode 2 er derfor en standardiseret beregningsmetode for afregningen mellem censursted og censors hovedansættelsessted. Metode 2 er tilrettelagt så administrationen på censurstedet kan beregne afregningen uden at involvere censor. Hovedansættelsesstedet afregnes således: Antal bedømmelsestimer beregnet ud fra antal skriftlige opgaver (se bilag 1) gange sats B Antal timer til mundtlige prøver (se bilag 1) tillagt 50 % i administrationsbidrag gange sats B. ½ time til dialog med eksaminator og til administrative opgaver i forbindelse med prøven. Denne ½ time gives en gang pr. censuropgave. Rejsetid efter i timer mellem censursted og hovedansættelsessted gange sats B. Udgifter til transport efter i km mellem censursted og hovedansættelsessted gange statens høje takst for kørsel i egen bil. Tillagt eventuelle bro- og færgeudgifter for almindelig personbil. Det er censurstedet, der afgør hvor mange overnatninger censuropgaven udløser på baggrund af rejsetid og antal timer til mundtlige prøver. Hver overnatning udløser 3 gange sats B. (se eksempel bilag 2) Time- og dagpenge beregnes ud fra antal censurdøgn gange sats B (se eksempel bilag 2) Der afregnes som minimum for 3 timer. Der udbetales ikke vederlag/løn hvis censor udebliver (fx pga. sygdom). Det samlede beløb beregnet ud fra ovenstående, meddeles til censors hovedansættelsessted, hvorefter hovedansættelsesstedet sender censurstedet en faktura på beløbet. Bilag: Bilag 1: Oversigt over bedømmelsestid til skriftlige og mundtlige prøver. Bilag 2: Eksempel på beregning Bilag 3: Udbetaling af censorhonorar (Blanket) Bilag 4: Indregning censorhonorar (Blanket) Bilag 5: Til administrativ hjælp (Blanket) 2

3 Bilag 1 Læreruddannelsen 2013 Fag Læreruddannelsen 2007 Skriftlig prøve, synopsis el lign Bedømmelsestid skriftlige arbejder v. antal studerende (minutter) Samlet mundtlig prøvetid v. antal studerende (minutter) Normalsider Pædagogik og lærerfaglighed Almen dannelse, kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab Dansk klassetrin, Dansk klassetrin Matematik klasssetrin, Matematik klassetrin ikke angivet timers gruppeprøve = 180 Engelsk ikke angivet Fransk, Tysk Historie, Kristendomskundskab/religion, Samfundsfag Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Natur/teknik Billedkunst, Madkundskab, Idræt, Musik Praktik Professionsbachelorprojekt

4 Bilag 2 Eksempel på beregning VIA læreruddannelsen i Skive Censuropgave: Professionsbachelorprojekt LU13 I alt 21 studerende fordelt således: Grupper af 1 studerende = 3 stk. Grupper af 2 studerende = 9 stk. Antal censurtimer: Bedømmelse af skriftlige arbejde: 3*60 min. + 9*100 min. = 18 timer Mundtlig prøvetid: 3*45 min. + 9*75 min = 13 ½ timer = 31 ½ timer Til dialog med eksaminator og til administrative opgaver Rejseudgifter aftalt mellem censor og censursted Time-/dagpenge og refusion af udgifter til overnatning efter statens regler = ½ time Til censorer ikke ansat i læreruddannelse = 1 time I alt til udbetaling: Hvis ansat ved læreruddannelsen: (31½ +½)*348,75 + rejseudgifter+ time-/dagpenge + hoteludgifter Hvis ikke ansat ved læreruddannelsen: (31½ +½ + 1)*348,75 + rejseudgifter+ time-/dagpenge + hoteludgifter Antal censurtimer: Bedømmelse af skriftlige opgaver: 3*60 min. + 9*100 min. = 18 timer Mundtlig prøvetid tillagt 50 % i administrationsbidrag (3*45 min. + 9*75 min = 13½ time) *1½ = 20 ¼ time 38 ¼ time Til dialog med eksaminator og til administrative opgaver = ½ time 4

5 Beregning af Antal censurdøgn Antal påbegyndte censurdøgn danner grundlag for udregning af time-/dagpenge samt for afgørelsen af antal overnatninger. Et censurdøgn = 7,4 timer Beregningsmetode: (Rejsetid tur/ retur + mundtlige prøvetid)/7,4 VIA læreruddannelsen i Skive Hvis 4 timers rejsetid tur/retur mellem hovedarbejdssted og censursted: (4 timer + 13½ time)/7,4 = 2,4 = 3 censurdøgn Hvis 9½ timers rejsetid tur/retur mellem hovedarbejdssted og censursted: (9½ time + 13½ time)/7,4= 3,1 = 4 censurdøgn Antal påbegyndte censurdøgn Antal overnatninger I alt betales til hovedansættelsessted: (Censurtimer + ½ time til dialog + transporttid) * sats B Ved 3 censurdøgn: 2 overnatning = 2* (3*sats B) Time- og dagpenge = 3 * sats B Transport = antal km * statens høje takst for kørsel i egen bil 5

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko.

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko. Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: 97490595 E: kontor@fuko.dk w: www.fuko.dk Hvad er Folkeuniversitet? Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2010 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til institutter, centre og andre disponerende enheder S A G S N O T A T 14. APRIL 2011 Vedr.:

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Timelønnet undervisning samt cirkulære om Censorvederlag 2001 INDHOLD Side Cirkulære om timelønnet undervisning Indledende bemærkninger... 1 Område... 1 Løn mv.... 2 Forberedelse,

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Vejledning om minimumshonorarer for freelance arbejde er oprindeligt udarbejdet af Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen (senere: Formidlerne) for faggruppen af

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 5, 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2, i inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om

Læs mere