MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2016-19"

Transkript

1 MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan oktober 2015

2 Forord Indhold Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ bydel har Roskilde byråd, sammen med centrale kreative aktører, sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for udvikling af det tidligere Unicon-areal i Roskildes sydby. Musicon vil erhvervsmæssigt give Roskilde en helt ny dynamik, der supplerer Roskildes kendte kvaliteter. Musicon vil tilbyde Sydbyen spændende nye rekreative og kulturelle muligheder. Handleplan for Musicon gør status på byudviklingen og de aktuelle behov og beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som byrådet vil sætte i gang i de kommende 4 år. Desuden præsenteres de private initiativer, der på nuværende tidspunkt er kendte, og som understøtter handleplanens realisering. Handleplanen tager udgangspunkt i strategihæftet Musicon - strategi og spilleregler fra 2007 og Kreativ projektguide til virkeliggørelse af projekter på Musicon fra Handleplanen skal revideres en gang årligt for at samle op på den hidtidige udvikling i bydelen og komme med et bud på kommende initiativer og investeringer, blandt andet som oplæg til den strategiske anlægsplan. Formålet med handleplanen er at give et samlet overblik over de valgte indsatsområders status og koordinere indsatserne, så den nødvendige fremdrift sikres. Samtidigt viser vi aktører og potentielle investorer, at der er en klar plan for udviklingen af Musicon, som skal danne rammerne for deres projekter. Forord 2 Visionen 3 Hovedmålsætningerne 3 Nøgletal og potentialer 3 Musicon idag 4 De kommende 4 års prioriteringer 5 Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed 6 ROCKmagneten og det omkringliggende kvarter 7 Byrum og miljø 9 Trafik og parkering 11 Budgetforslag - oversigt 15 Forside-illustration: Kvantespringet, tegnestuen SLA 2

3 Visionen og de fem Musicon-mål Visionerne for Musicon er store: Musicon skal være et tæt byområde med et levende miljø, hvor det musiske i bred forstand er overordnet tema. Kulturelle erhverv skal integreres med boliger og andre aktiviteter, der bliver tiltrukket af områdets særlige karakter. Musicon skal udvikles gennem en dynamisk og åben udviklingsproces, hvor kreative aktører er de drivende kræfter. ('Musicon, strategi og spilleregler', Roskilde Byråd 2007) Visionen er konkretiseret i fem mål, der efterstræbes i de enkelte projekter: En musisk og kreativ bydel Musicon skal tage udgangspunkt i det skabende menneske med rum til, at bydelens aktører i samspil lader ideer og viden mødes. Livet før byen og byen med liv Musicon skal have aktivitet det meste af døgnet. Forskellige anvendelser skal blandes og midlertidige aktiviteter skabe foranderlighed, ideer og viden gennem eksperimenter. Eksperimenterende byggeri og industrielle spor Bygninger og byrum på Musicon skal være oplevelsesrige og udfordre den besøgende. Musicon har et råt og industrielt udtryk, og projekter skal bygge videre på spor i området. Et laboratorium for bæredygtig trafik Musicon skal være et laboratorium for fremme af bæredygtig trafik. Musicon skal tilbyde de bedste forhold for gang, cykel og bus, og bilparkering skal fylde mindst muligt i bymiljøet. En miljøvenlig bydel Musicon skal have fokus på innovative, bæredygtige løsninger. Påvirkninger af uønskede stoffer og klimagasser skal begrænses ved at benytte ny og eksperimenterende viden. ('Kreativ projektguide - Virkeliggørelse af projekter på Musicon', Musiconudvalget, marts 2011) Nøgletal for Musicon 2015: 60 daglige aktører 190 årlige events ca daglige buspassagerer til Musicon på hverdage ca m2 kommunaltejet areal m2 areal ejet af andre m2 parkområde m2 attraktive byrum til ophold ca etagem2 bygninger fra Unicon etagem2 nyt byggeri, heraf 200 boliger etagem2 midlertidigt byggeri 1000 m åbne regnvandsrender Potentialer: 650 boliger m 2 butikker m 2 kreative erhverv (min arbejdspladser) m 2 kultur, m2 uddannelse og m 2 hotel/ restauration Ca p i hus/ kælder og 350 p på terræn daglige cyklister og gående til og fra Musicon 3

4 Musicon i dag Fotos: Roskilde Kommune Foto: Kim Wendt Status 2015 Livet før byen blomstrer fortsat på Musicon med initiativrige kreative aktører og med mange daglige brugere af bl.a. Rabalder Parken. Bydelen huser fast ca. 30 erhvervs-virksomheder fordelt på 4 kontorfællesskaber og faste kulturaktører som fx Aaben Dans, Musicon Art Gallery og kunstskole, Roskilde Skate & Event, Roskilde BMX og Maker Space leverer løbende oplevelser og aktivitetstilbud til Roskildes borgere. Den varige by er for alvor ved at tage form, og i sommeren 2015 vil Rabalderstræde sammen med den østlige del af Lydmuren være ombygget og forvandlet til flotte veje, der indbyder til ophold, aktiviteter, events og langsom færdsel. Danmarks Rockmuseum står færdigt som bygning i sommeren 2015 og vil omkring årsskiftet slå dørene op med udstillinger, der viser, hvor stor betydning rock- og popmusikken har haft for de sidste 60 års skiftende ungdomsgenerationer. Mod slutningen af 2015 bliver der taget første spadestik til Roskilde Festival Højskolen, der udover traditionelle højskolefag vil give de ca. 100 elever mulighed for at bruge Roskilde Festival som praksisarena. Højskolen får til 4 huse i Hal 10, der ombygges og får tilført en karakteristisk multisal ovenpå hallen, imens boliger til elever og lærere vil blive opført i Basgangen. I foråret 2015 vil Musicons første forretningsstrøg, Containerstriben, stå færdig med kreative erhvervsvirksomheder i privatejede containere på lejet jord. I løbet af 2015 vil Penselstrøget og 1. etape af Basgangen blive anlagt, hvilket samtidigt betyder, at kvarteret Basgangen er byggemodnet og klar til opførelse af nye byggerier. Forvaltningen arbejder aktuelt med indsatsen for at konkretisere rammerne for bydelens udvikling. Storparcellen til de kreative familieboliger er i udbud og forventes solgt i løbet af En helhedsplan er blevet udarbejdet for kvarteret Det Høje C, og de tekniske forhold på arealet er blevet undersøgt. Dermed er arealet klar til at blive udbudt som optioner, der sætter rammen for, at private developere i dialog med kommunen kan udvikle realiserbare byggerier, som bidrager til visionen for Musicon. Med tidligere disponering af kvartererne Bifaldet fra Søjlepladsen til Sdr. Ringvej og af Basgangen har vi klare rammer for realisering af en mængde forskelligartede byggemuligheder, hvor projektudviklere kan byde ind. Kommunen vil således fortsætte igangværende dialoger med interesserede ejendomsudviklere og investorer og invitere flere nye indenfor.

5 De kommende 4 års prioriteringer I de kommende 4 år vil kommunen fortsætte udviklingen i overensstemmelse med den vedtagne byudviklingsstrategi. Aktørinddragelse og midlertidighed skal fortsat være det fundament, som den varige by vokser af. Til at svare på de aktuelle konkrete udfordringer prioriteres 4 fokusområder i de kommende år: 1. Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed (side 6-7) 2. ROCKmagneten og det omkringliggende kvarter (side 7-8) 3. Byrum og miljø (side 9-10) 4. Trafik og parkering (side 11-12) Foto: Kim Wendt Fotos: Kim Wendt Foto: Roskilde Kommune MILEN 5 Foto: Kim Wendt

6 Fotos: Kim Wendt EVENTSTRØGET RABALDERSTRÆDE AREALER I FOKUS TIL MIDLERTIDIGHED EVENT-HALLER Foto: Kim Wendt LABORATORIET MUSICON- HUSET HAL 1 1. Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed Den valgte byudviklingsstrategi bygger på, at aktørengagement og -virkelyst fører til nye samarbejder og stærke projekter. Derfor vil Musicon-sekretariatet fortsat understøtte "livet før byen" ved at facilitere det voksende aktørnetværk. De midlertidige aktiviteter skal kobles med det overordnede mål; at skabe en varig bydel med en kreativ profil. Derfor skal erfaringer fra de hidtidige aktører og midlertidige aktiviteter bruges som fundament for udvikling af en endnu stærkere næste generation af projekter. I de kommende år samarbejder aktører og Musicon-sekretariat om at føje nye, spændende lag til bydelen gennem en række projekter, bl.a.: Egnsteatret Aaben Dans er ved at vokse ud af Laboratoriet og søger midler til at opføre en tilbygning eller et nyt teater- og dansehus som del af et bevægelseshus. Både Hal 12-skaterne og E-sport arbejder på at opføre nye containerbyggerier henholdvis til café og kontorfaciliteter og til udvidelse af aktiviteter og målgruppe 6 Fortsat udbygning af lejermiljøet for virksomheder som fundament i et attraktivt erhvervsmiljø, bl.a. i samarbejde med Vækstfabrikken. Mere mad på Musicon - både som café og kebab - og som afsæt for styrket dialog om en klynge af madrelaterede erhverv. Hal12-området udbygges gradvist med midlertidige bygninger, og Hal 12s muligheder i den varige by skal også undersøges. Endnu stærkere tilbud til unge gennem nye samarbejder og forbedrede rammer - bl.a. foreningen Be Free Events, konferencer, seminarer og fagfestivaler, der vil forstærke Musicons position som laboratorium for innovation og nytænkning bl.a. nye events og traditioner i Maker Space Åbning af en klatreskov i maj 2015 i skoven mellem Pulsen og Bagtæppet, som vil tiltrække børn som voksne og øge fokus på de mange muligheder for bevægelse på Musicon. Kommunen vil skabe rammen for, at sådanne projekter kan lade sig gøre ved løbende at: Holde øje med og handle på muligheder bl.a. for støtte fra eksterne kilder til konkrete projekter VILLAEN Arealer til midlertidige aktiviteter CONTAINERSTRIBEN HAL 11 HAL 12- OMRÅDET PIXL PARK ØVERUM KANTINEN FÆLLES HAVER Fortsat vedligeholde og i mindre omfang ombygge de eksisterende bygninger samt sikre at Hal 7 og Hal 9 - nu som del af ROCKmagneten - stadig kan benyttes til events Løbende koordinere byggeaktiviteter med events, så aktiviteterne kan foregå samtidigt Invitere til at Rabalderstræde med sine pladser tages i brug som areal til events Efter behov justere terræn, aflede regnvand og håndtere miljømæssige risici forsvarligt og med innovative løsninger på konkrete udfordringer, så flest muligt midlertidige aktiviteter kan lade sig gøre

7 Hal 10 Illustration: MVRDV & Cobe Arkitekter Poster i budget (side 15) 1a. Opretning af Unicon-bygninger. Vedligehold, forbedring og mindre ombygninger af eksisterende bygninger og byrum, samt evt. indkøb af mobile bygninger 1b. Tilpasning af terræn til livet før byen Løbende håndtering af jordforureningen, regnvandshåndtering, terrænregulering ved midlertidig anvendelse 1c. Eksperimenter, processer og samarbejder. Kvalificere udviklingen af Musicon i dialog med relevante aktører. Mulighed for aktivt engagement, deltagelse og indflydelse i nye udviklings-forløb og projekter. 2. ROCKmagneten og det omkringliggende kvarter Rockmuseet åbner ved årsskiftet til 2016, og Festival Højskolen påbegynder byggeri i slutningen af Dermed øges attraktiviteten i området, og det skal bruges som afsæt for udviklingen af et spændende kvarter. I de kommende år har vi fokus på at: Realisere den nødvendige byggemodning af veje med forsyningsledninger, regnvandsrender, stier og parkering omkring Rockmuseet, Kvantespringet Illustration: SLA Rockmuseet bag Søjlepladsen Illustration: LiW Planning Festival Højskolen og Containerstriben. I udarbejdelsen af projekter for vejene Lydmuren, Penselstrøget, Basgangen og Bagtæppet er der blevet taget hensyn til kvarterets eksisterende og kommende karakteristika samtidig med, at nye grønne og rekreative kvaliteter er blevet indarbejdet. Udvikle Søjlepladsen som en central og samlende plads, i samspillet med Den Røde 7

8 Kig fra gårdrum i kvarteret Basgangen Illustration: Cobe, redigeret af Roskilde Kommune Rockmuseet, containerstriben og snart også festival højskolen er under opførelse og de omgivende arealer er klar til udvikling Kvantespringet ROCKMUSEET OG FESTIVAL HØJSKOLEN CONTAINERSTRIBEN LOKALPLAN 571, VEDTAGET OKT Løber og den østlige del af Lydmuren - samlet kaldet 'Kvantespringet'. Som del af pladsens realisering skal der etableres en grejbank med udstyr, der gør det nemt og hurtigt at tage pladsen i brug til events. Få igangsat et velfungerende og inspirerende samspil mellem hovedaktørerne i ROCKmagneten og andre aktører, der etablerer sig i Containerstriben, eller ønsker at afholde events i Hal 7 og hal 9 eller på Søjlepladsen. Samtidig vil vi fortsat markedsføre de attraktive muligheder for at blive en del af kvarteret enten ved ombygning af Hal 7 eller Hal 9 eller ved opførelse af nye byggerier i Basgangen og Bifaldet til virksomheder, boliger, små butikker m.m. Konkret forventes i 2015 et areal i Basgangen solgt til opførelse af et company house for små og store virksomheder og organisationer med fokus på kreativitet, innovation og bevægelse. Bygningen vil rumme kontorfaciliteter og et åbent event space. Poster i budget (side 15) 2a. Byggemodning af ROCKmagnet-området. Projektet omfatter færdiganlæg af Basgangen i 2017 og anlæg af Bagtæppet og den vestlige del af Lydmuren i I 2015 anlægges Penselstrøget, og Basgangen anlægges som råvej. Som del af overdragelse af byggegrund til Festival Højskolen vil jordforurening blive håndteret, og der vil blive udført rydningsarbejder. 2b. Forsyning til området uden om ROCKmagneten. Omfatter betaling til forsyningsselskab for fremføring af fjernvarme. 2c. Søjlepladsen med grejbank Projektering og anlæg af Søjlepladsen øst for Hal 9 samt udvikling og produktion af grejbank. Projektet realiseres med tilskud fra Lokale- og anlægsfonden 2d. Parkering m.m. til Festival Højskolen Anlæg af nærparkering og indkøb af cykelstativer. 8

9 Illustrationer (tv): Kreative familieboliger, Metopos By- og landskabsdesign, (th): Bifaldet Nord, Roskilde Kommune Containerstriben Illustration: Roskilde Kommune Aktuelle områder til midlertidigt og varigt byggeri samt perspektivområder Foto: Sameer Vasta P BIFALDET KREATIVE FAMILIEBOLIGER 3. Byrum og miljø ROCKMAGNETEN P Som grundlag for nye investeringer i den varige by skal denne handleplan medvirke til, at de nødvendige udbygningsrammer- og takter fastlægges og formidles klart. I de kommende år vil kommunen derfor: Færdiganlægge og indvie Rabalderstræde med tilknyttede pladsdannelser som et indbydende hovedstrøg til både færdsel og events, der også gør arealer langs gaden til attraktive byggegrunde. Udbyde og tildele optioner på byggefelter i Det Høje C, samt indgå i dialoger med de developere, der får optioner, om udvikling af byggeprojekter med henblik på at gennemføre af salg af jord Etablere en støjskærm langs motorvejen for at dæmpe trafikstøjen i bydelen, som forudsætning for, at der i ca kan opføres boligbyggeri i Det Høje C. Nye støjberegninger har vist, at støjskærmen for at skabe den ønskede effekt skal have en samlet længde på ca. 450 m, således at den også passerer den kommende stibro og Maglelunden. Løbende udarbejde salgsprospekter for nye lokalområder, der planlægges. Byggemodne de enkelte kvarterer i takt med, at nyt byggeri er klar til at blive opført, og lave permanente løsninger på håndtering af jordforurening og gas. P BASGANGEN DET HØJE C MIDLERTIDIGT BYGGERI VARIGT BYGGERI - KLARE RAMMER PERSPEKTIVOMRÅDER Pladsdannelse på Rabalderstræde ved Hal 12 Illustration: tegnestuen SLA Bebyggelse i Det Høje C Illustration: BCVA og Kragh & Berglund Med afsæt i de nye og attraktive byrum på Musicon og det voksende erhvervsmiljø vil vi desuden afsøge nye veje til intensiveret formidling og markedsføring af mulighederne for at bygge på Musicon. Der må fortsat forventes begrænset privat kapital til investeringer i erhvervsbyggeri, så for at fortsætte udviklingen af et levende og attraktivt erhvervsmiljø for de kreative brancher, er en central indsats derfor også at: 9

10 Bebyggelsesstruktur i Bifaldet Illustration: Transform Indvie Containerstriben som erhvervs- og handelsgade med ombyggede containere og markedsføre de få ledige byggefelter i Containerstriben Skabe kontakter mellem interesserede lejere og investorer om realisering af erhvervsbyggerier, så udbuddet af erhvervsfaciliteter på Musicon fortsat udbygges Illustration: Det Høje C, tegnestuerne BCVA og Kragh & Berglund Poster i budget (side 15) 3a. Rabalderstræde: I 2018 forventes den nordligste del fra Havsteensvej til Sdr. Ringvej anlagt, og når byudviklingen er passende fremskreden, udvides vejen til færdig bredde. I 2015 færdiggøres strækningen fra Rampelyset til Pulsen med pladsdannelser ved Musiconhuset, Penselstrøget og Hal 12. 3b. Byggemodning af forestående salgsarealer: Kvartererne forventes at være Bifaldet og Det Høje C, og beløb bevilges løbende ved konkrete forventninger om salg. 3c. Forsyning af forestående salgsarealer: Det omfatter betaling til forsyningsselskab for fremføring af fjernvarme i forbindelse med anlæg af adgangsvej fra Køgevej. 3d. Byggemodning af Pulsen og torv ved Roskilde Tekniske Skole: Projektet omfatter færdiganlæggelse af Skovkrydset, hvor det nordøstlige hjørne realiseres i 2017 i forbindelse med udviklingen af Det Høje C. I 2015 projekteres og anlægges 2. etape af Skovkrydset, primært med etablering af vejbelægning, belysning og faciliteter til bus-ø samt delvis opgradering af Pulsens belysning og belægning. 3e. Støjskærm langs Holbækmotorvejen: Projektet omfatter projektering og anlæg af en ca. 450 m lang støjskærm med en højde på 4 m og er nødvendigt for at sikre acceptable støjforhold til rekreation og boliger i den sydlige del af Musicon. 3f. Løbende håndtering af jordforurening og rådgivning: Projektet hænger sammen med byggemodningen og omfatter forureningsundersøgelser, anlæg af afværgeforanstaltninger for lossepladsgas, bygherrerådgivning og teknisk rådgivning. 10

11 Skovkrydset Illustration: Kragh & Berglund (bearbejdet af Roskilde Kommune) Trafikstruktur, der skal arbejdes hen imod de kommende år Fotos: (mf) Roskilde Kommune, (th): Kim Wendt DIREKTE STI P P STIBRO P P CYKEL/GANG BUS PRIMÆR BILTRAFIK OMBYGNING AF PLADS/ KRYDS 4. Trafik og parkering Med mange aktiviteter på Musicon er det aktuelt at binde bydelen bedre sammen med Sydbyen, med Åben Arena og landskabsområdet syd for motorvejen og med stationen og bymidten. I de kommende år vil vi: etablere en direkte og oplevelsesrig cykelog gangforbindelse fra Roskilde station til Musicon, der også er del af en kulturel rute fra havnen til festivalen (se illustration på side 5) På en del af strækningen vil der i samarbejde med BMX-klubben og med tilskud fra Cyklistpuljen - blive anlagt et pump track som et parallelt spor til cykelleg og sport. undersøge trafikadfærden før og efter stiens anlæggelse for at kende og kunne dokumentere stiens effekt styrke adgangen til Musicon ved at skabe i første omgang gode krydsningsforhold for cyklende og gående på Sdr. Ringvej og derefter bedre indkørselsforhold fra Maglegårdsvej. For at skabe bedre adgang for rutebusser, cyklende og gående skal der anlægges en ny adgangsvej til Rabalderstræde fra Køgevej, der på sigt også vil blive åbnet for biler. Sti til Musicon ved Køgevej Visualisering: Schønherr arkitekter påbegynde anlæg af en stibro over Holbækmotorvejen, som binder Musicon og Åben Arena sammen og bl.a. i forbindelse med Roskilde Festivalen gør Musicon til den primære adgang for cyklende og gående gæster. gennemføre aktørinddragelse og en konkurrence forud for broanlægget, så broen får et spændende design, der både opleves som en integreret del af Musicon og skaber synlighed fra motorvejen. samle parkeringen i anlæg i periferien af bydelen - først på eksisterende arealer og siden i nye anlæg med en kombination af pladser i hus og på terræn samt gradvist tage de andre indsatser i mobilitetsplanen for Musicon i brug for at påvirke trafikadfærden i en bæredygtig retning. 11

12 Poster i budget (side 15) 4a. Direkte cykel-/gangforbindelse fra Roskilde station til Musicon: Etablering af højklasset og oplevelsesrig sti, som vigtigt led i udviklingen af den bæredygtige trafik til og fra Musicon. 2. etape (2016) omfatter udvidelse af eksisterende sti langs Ringparken, etablering af sti over rådhusgrunden med parallelt pump track, tilpasning af eksisterende vejprofil på Eriksvej og anlæg af cykelforhindringsbane. 3. etape (2017) omfatter opgradering af Køgevej-fodgængerkrydsning ved Knudsvej og tilpasning af eksisterende vejprofiler: Knudsvej og Thyrasvej. I 2015 anlægges 1.etape, der omfatter lysregulering af kryds på Sdr. Ringvej og gennemføres projektudvikling i samarbejde med Ringparken. Projektet bliver støttet af Vejdirektoratets Cyklistpulje. Projektet indgår som del af stjernestinettet i Cyklisthandleplan b. Musicon-adgang fra Køgevej: 1. etape er realiseret med ombygning af vejkrydset ved Stenkrogen/Køgevej. I 2. etape ( ) anlægges vejen fra Stenkrogen til Rabalderstræde. I første omgang tages den kun i brug til busser og med god plads til cyklende og gående, men på sigt åbnes den også op for biler. 4c. Løbende tilpasning af trafik- og parkeringsforhold: Etablering af midlertidige og permanente p-pladser på terræn Tilpasning af krydsene på Maglegårdsvej ved Pulsen og Havsteensvej evt. med signalregulering, og anden henvisning til lastbilparkering end på Havsteeensvej. Interne stier bl.a. sti mellem Bagtæppet og Maglegårdsvej 4d. Samlede parkeringsanlæg delvist i konstruktion: Projektet omfatter i 2019 projektering og forundersøgelser som forberedelse til opførelse af det første parkeringshus på Musicon med forventet placering i Bifaldet. Bus-ø på Pulsen (Indgår som del af 3d) Stibro over Holbækmotorvejen: Stibroen indgår som et særskilt projekt i strategisk anlægsplan med afholdelse af arkitektkonkurrence i 2021 og projektering og anlæg i 2022 og

13 Budgetforslag Handleplanen omhandler de kommende 4 års anlægsopgaver for Musicon , og den danner derfor udgangspunkt for prioriteringen af de kommunale anlægsmidler. Sammenhæng med salg Det overordnede udgangspunkt er, at de samlede udgifter til anlæg, byggemodning mv. på Musicon skal balancere med indtægterne fra grundsalg. Denne balance skal ses over Musicons samlede udviklingsperiode, og der er derfor ikke nødvendigvis balance i de enkelte år. Handleplanen fokuserer kun på udgifterne i byudviklingen, men budgettet er bygget op med forventning om salg, så der overordnet er balance mellem udgift og indtægt. Hvis salg af jord i et indeværende år overstiger forventningerne i den aktuelle handleplan, kan det blive aktuelt at forøge budgetrammen med et beløb til byggemodning af byggegrunde. Fondsstøtte De seneste år har vist, at en række fonde er interesserede i at støtte udviklingen af en kreativ bydel i Roskilde, bl.a. med betydelige bidrag til Rabalder Parken, Danmarks Rockmuseum, PIXLpark, Roskilde Festival Højskole og nu det samlede store byrum til events Kvantespringet i Rockmagneten. Endeligt er der ydet støtte fra Cyklistpuljen til stien mellem Roskilde station og Musicon i Indsatsen for at opnå fondsstøtte vil fortsætte i de kommende år, og det kan derfor forventes, at nogle af de afsatte midler kan suppleres af bidrag fra eksterne parter. Budgettets opbygning Inden for handleplanens periode forventes der generelt at være behov for en årlig kommunal investering på mio. kr jævnt fordelt på: Løbende tilbagevendende opgaver, der er nødvendige for at understøtte byudviklingsstrategien, håndtere jordforureningen og gradvist bearbejde trafikkulturen i bydelen Gradvis etablering af overordnet infrastruktur, der er nødvendig for at gøre bydelen klar til private investeringer. Fra omkring 2019 vil denne type af udgifter ophøre, hvorefter de større investeringer vil knytte sig til opførelse af fælles parkeringshuse. Dertil kommer lejlighedsvise udgifter til byggemodning af konkrete byggegrunde forud for forventet salg. Justeringer i forhold til Budget 2015 I 2016 påbegynder Roskilde Festival Højskolen byggeri, og kommunen har forventning om salg af jord i Basgangen. Derfor er der aktuelt fremrykket midler til den nødvendige byggemodning i ROCKmagnet-området. I forhold til budget 2015 er der besluttet følgende ændringer i indholdet: fremrykning af beløb til anlæg af Basgangen og byggemodning af byggegrund til højskolen (2a + 2b) opjustering af beløb til større etaper på Rabalderstræde og tilknyttet håndtering af forurening og gas samt prisregulering på baggrund af erfaringstal fra foreløbige etaper (3a + 3f). Byggemodningen af Rabalderstræde, der stort set færdiggøres i 2015, gør samtidig andre byggegrunde klar til salg, og kommunen er dermed kommet i forskud med byggemodningen. Sammenregnet betyder justeringerne, at budgettet i 2015 er opjusteret med 12,1 mio. kr. (fra 22,7 til 34,8 mio. kr.). I forhold til overslagsårene i budget 2015 foreslås følgende ændringer: udskydelse af sidste etape af torv ved Ros- 13

14 kilde Tekniske Skole, så udvikling af Det Høje C afventes (3d) fremrykning af beløb til støjskærm langs motorvejen for at muliggøre boligbyggeri i Det Høje C. Beløbet opskrives samtidigt på baggrund af behov for større længde på skærmen (3e) udskydelse af beløb til trafikal tilpasning (4d) Sammenregnet betyder disse justeringer, at budgettet i 2016 nedjusteres med 3,3 mio. kr. (fra 14,7 til 11,4 mio. kr.), og samlet for handleplanens periode opjusteres budgettet med 16,7 mil. kr. (fra 68,7 til 85,4 mio. kr.) 14

15 Budgetforslag - oversigt (Beløb i kr) 1 BYUDVIKLINGSSTRATEGI MED AKTØRER OG MIDLERTIDIGHED a Opretning af Unicon-bygninger b Tilpasning af terræn til livet før byen c Eksperimenter, processer og samarbejder a-c ROCKMAGNETEN OG DET OMKRINGLIGGENDE KVARTER 2a Byggemodning af området uden om ROCKmagneten b Forsyning til området uden om ROCKmagneten c Søjlepladsen med grejbank d Parkering m.m. til Rockmuseet og Festival Højskolen a-d BYRUM OG MILJØ 3a Rabalderstræde b Byggemodning af Bifaldet, Det Høje C og andre forestående salgsarealer 0 3c Forsyning af forestående salgsarealer d Byggemodning af Pulsen og torv ved Roskilde Tekniske Skole e Støjskærm langs Holbækmotorvejen f Håndtering af jordforurening og gas a-f TRAFIK OG PARKERING 4a Direkte cykel-/gangforbindelse fra Roskilde St. til Musicon c Musicon-adgang fra Køgevej d Tilpasning af trafik- og parkeringsforhold f Parkeringsanlæg i konstruktion, elektronisk parkeringshenvisning a-f I alt Suppleres af tilskud fra Lokale- og anlægsfonden på kr 2 Suppleres af tilskud fra Lokale- og anlægsfonden på kr 3 Suppleres af tilskud fra Vejdirektoratets cyklistpulje på kr 15

16 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Musicon Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Viby/Dåstrup

MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2017-20 UDSKIFT INDEN VEDTAGELSE TIL NYT FOTO FRA ÅBNING AF RAGNAROCK

MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2017-20 UDSKIFT INDEN VEDTAGELSE TIL NYT FOTO FRA ÅBNING AF RAGNAROCK MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Handleplan 2017-20 UDSKIFT INDEN VEDTAGELSE TIL NYT FOTO FRA ÅBNING AF RAGNAROCK marts 2016 Forord Indhold Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ bydel har Roskilde

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

SIDE VELKOMMEN TIL MUSICON - EN NY KREATIV BYDEL I ROSKILDE INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE VELKOMMEN TIL MUSICON - EN NY KREATIV BYDEL I ROSKILDE INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGEMULIGHEDER Å VELKOMMEN TIL MUSICON - EN NY KREATIV BYDEL I ROSKILDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Lige siden Roskilde Kommune i 2003 købte den tidligere betonvarefabrik, Unicon, har ønsket været at udforske

Læs mere

Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser

Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser Bydelen Musicon: 500.000 m2 Udviklingsareal: 250.000 m2 = 40 fodboldbaner Gamle haller & bygninger: 20.000 m2 ÅR 2025 ÅR 2008 4 aktører 3 arrangementer ÅR

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Det skal der ske 2013-17

MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Det skal der ske 2013-17 MUSICON - DEN MUSISKE BYDEL Det skal der ske 2013-17 november 2013 Forord Indhold Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ bydel har Roskilde byråd, sammen med centrale kreative aktører, sat en

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m KOMBiNER BOliG OG ERhVERV ByG ÉN EllER FlERE BOliGER P3 ej Køgev 10 14 15 < 100 m n nhav Købe Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde de Kreative familieboliger give mulighed for plads til både

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København København Sekretariatschef Bente Lykke Sørensen, Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17 DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17 November 2013 STÆNDERTORVET KULTURSTRØGET PARKERING SORTEBRØDRE PLADS HANDLEPLAN 2014-17 Forord Indhold Med overskriften Den Dynamiske Bymidte har Roskilde

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, Etape 1 1.000 kr. Tankefuld Etape 1 2012 2013 2014 2015 Byggemodning - arkæologi og Centerplads 5.000 2.060 Byggemodning - jorderhvervelse og arkæologi 4.000 Byggemodning - grunde

Læs mere

Handleplan for Musicon - den musiske bydel Det skal ske - 2013-17

Handleplan for Musicon - den musiske bydel Det skal ske - 2013-17 Handleplan for Musicon - den musiske bydel Det skal ske - 2013-17 T S A K D U MUSICON-UDVALGET, DECEMBER 2012 Forord Indhold Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ bydel har Roskilde byråd, sammen

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y PARTNERSKABET BAG BYOMDANNELSESPROJEKTET FRA GADE TIL BY ER NU SÅ LANGT I PLANLÆGNINGEN AF BYGGEPROCESSEN, AT

Læs mere

Kreative familieboliger

Kreative familieboliger Kreative familieboliger - rum til at bo og arbejde Udbud /Storparcel på Musicon Kreative familieboliger RABALDERSTRÆDE Kreative familieboliger Storparcellens beliggenhed Roskilde Kommune udbyder en storparcel

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Udbygningsaftaler og Partnerskaber

Udbygningsaftaler og Partnerskaber Udbygningsaftaler og Partnerskaber 2009 Indholdsfortegnelse Frivillige udbygningsaftaler om fysisk infrastruktur... 3 Udbygningsaftalernes sammenhæng med byplanlægningen... 4 Parternes muligheder for at

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

MUSICON: HVORDAN ROS- KILDE INVITERER TIL PART- NERSKAB OM BYUDVIKLING

MUSICON: HVORDAN ROS- KILDE INVITERER TIL PART- NERSKAB OM BYUDVIKLING MUSICON: HVORDAN ROS- KILDE INVITERER TIL PART- NERSKAB OM BYUDVIKLING At gøre en skaterpark ud af de overfladebassiner og kanaler, som skal sikre den nye bydel mod heftige regnskyl, så de også kan komme

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S

F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S Odense Musik- og Teaterhus bliver et levende hus med fremragende scene- og konferencefaciliteter, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole,

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København S (herefter benævnt Grundejeren ) og Københavns Kommune Rådhuset 1599

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Aktiviteterne kan opdeles i:

Aktiviteterne kan opdeles i: Sag nr. 32 Frederikssund havn - analyse af udviklingsmuligheder Journal nr.: 000608-2009 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Frederikssund Havn rummer i dag ca. 50 bådpladser hvoraf de 8 er udlejet til museumsskibe

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE

DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Holbæk Byråd Borgermøde afholdes den 3.4.2012 kl. 19-21, på biblioteket i Holbæk DEBATOPLÆG OM PROJEKT FOR NYT BUTIKSCENTER VED SMEDELUNDSGADE Høringsperiode fra den 14.3 til den 13.4.2012 Visualisering

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS ANTON IVERSEN ÅRHUS KOMMUNE DANMARK ÅRHUS Verdens mindste storby smilets by Århus Kommune: 300.000 indbyggere 170.000 arbejdspladser ÅRHUS VESTDANMARKS HOVEDBY EMNE: To

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge NOTAT www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Troels Wissing Tlf. +45 55 67 68 13 Mail tmf@koege.dk Dato Klik her for at angive tekst. Plan Hvidbog over høringssvar på Lokalplan

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

SVOGERSLEV GRUSGRAV BAGGRUND OG MULIGHEDER. Udkast X. X 201X

SVOGERSLEV GRUSGRAV BAGGRUND OG MULIGHEDER. Udkast X. X 201X SVOGERSLEV GRUSGRAV BAGGRUND OG MULIGHEDER Udkast X. X 201X November 2014 1973 2006 2 2013 Svogerslev Grusgrav Roskilde Kommune er i færd med at købe Svogerslev Grusgrav. Svogerslev Grusgrav kan blive

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer Velfærd gennem vækst Budgettet for 2015 afspejler en kommune, der så småt ser solen på den anden side af den økonomiske krises uvejr. Kursen med stram økonomistyring holdes, og der investeres målrettet

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Landskabsplan for Råstof- og festivalområdet. Arkitektkonkurrence/program

Landskabsplan for Råstof- og festivalområdet. Arkitektkonkurrence/program Landskabsplan for Råstof- og festivalområdet Arkitektkonkurrence/program BAGGRUND Det store landskabsområde syd for Roskilde Dyrskueplads rummer efter endt grusgravning et stort potentiale for friluftslivet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN Baggrund Helhedsplan for bynære havnearealer Dispositionsplan Nordhavnen Trafikale udfordringer BAGGRUND Omdannelse af en aktiv havn Godsomsætning: 11 mio. tons/år Stor containerhavn:

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Vær med. flytter ind. tobaksbyen.dk. når fremtiden

Vær med. flytter ind. tobaksbyen.dk. når fremtiden Vær med når fremtiden flytter ind tobaksbyen.dk Domicil P-hus en visionær bydel med historiske rødder den nye grønne bydel rummer blandt andet bevaringsværdige bygninger, f.eks. Tobaksfabrikken, som blev

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere