Udarbejdelse af kompetencepakke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdelse af kompetencepakke"

Transkript

1 AF KONSULENT CORINA ROIG Udarbejdelse af kompetencepakke på rengøringsområdet Analyserapport

2 Indhold 1. Indledning... 2 Formål... 2 Baggrund... 2 Analysemetoder... 2 Analyserapport Kompetencepakkens indhold... 3 Rengøringstekniker... 3 Målpinde fra grundforløb sammenholdt med AMU-mål og enkeltfag... 3 Oversigt over AMU-mål der svarer til fag på grundforløb... 4 Målpinde fra hovedforløbet sammenholdt med AMU-mål og enkeltfag... 4 Oversigt over AMU-mål i kompetencepakken for Rengøringstekniker... 9 Hospitalsservice Oversigt over AMU-mål i kompetencepakken for Hospitalsservice Virksomhedsservice... 1 Oversigt over AMU-mål i kompetencepakken for Virksomhedsservice Overvejelser omkring en kompetencepakke Sikring af tilstrækkeligt fagligt niveau Vejledning og opgaveskrivning Repetition Eksamen Tidsbegrænsning Opsamling af analysens anbefalinger Kompetencepakke for Rengøringstekniker Kompetencepakker for Hospitalsservice og Virksomhedsservice Overvejelser i forbindelse med udvikling af en kompetencepakke

3 Udarbejdelse af kompetencepakke på rengøringsområdet 1. Indledning Formål Projektets formål har været at udarbejde en kompetencepakke, der for ledige kan bruges som bro hen imod en erhvervsuddannelse som trin 1 Rengøringstekniker eller trin 2 Serviceassistent med speciale indenfor Hospitalsservice eller Virksomhedsservice. Kompetencepakken består af en samling AMU-mål og enkeltfag fra både en for Rengøringsservice og fra andre er uden for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg. Denne kompetencepakke skal hjælpe især ledige med erfaring indenfor branchen til at opnå yderligere rengøringsfaglige kompetencer, således at de efterfølgende kan tage en erhvervsuddannelse indenfor området. En del af formålet har også været at vurdere, om der skal udvikles nye AMU-mål eller knyttes mål og enkeltfag til en for Rengøringsservice. Baggrund Med udgangen af 2012 og i den efterfølgende tid vil en lang række ledige falde ud af dagpengesystemet, da retten til dagpenge ophører efter to års ledighed. I den forbindelse har Beskæftigelsesministeriet i finanslovsudspillet afsat 300 mio. kr. til et uddannelsesløft af ledige for at øge mulighederne for denne gruppes beskæftigelse. Uddannelsesløftet skal styrke opkvalificerings- og uddannelsesindsatsen for ledige ufaglærte, faglærte og personer med forældede uddannelser. Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service har ønsket at bane vejen for ikke-uddannelsesvante ledige ved at samle en række AMU-mål og EUD-enkeltfag til en uddannelsespakke, der kan være et skridt hen mod en egentlig erhvervsuddannelse. Analysemetoder AMU-mål og enkeltfag i og udenfor en Rengøringsservice er blevet analyseret og vurderet op mod målbeskrivelser for de enkelte fag i uddannelsen Serviceassistent, både for trin 1 Rengøringstekniker og for trin 2-specialerne Hospitalsservice og Virksomhedsservice. De AMU-mål og enkeltfag, der ligger nærmest målpindene i erhvervsuddannelsen, er udvalgt til at indgå i kompetencepakken for de tre områder. I analysen er der også vurderet, om det er relevant for uddannelsesudvalget at udvikle enkelte nye AMU-mål og eventuelt tilknytte enkeltfag fra andre er til en Rengøringsservice. Der er løbende i arbejdet med analysen blevet sparret med faglærer Hanne Skriver fra Uddannelsescentret i Roskilde. Analyserapport Analysen og rapporten er udarbejdet af freelance-konsulent Corina Roig. Læsevejledning Kapitel 2 beskriver målpinde i EUD-fagene på Serviceassistentuddannelsen, både på grund- og hovedforløb, sammenholdt med indholdet af en lang række AMU-mål, som kan indgå i en kompetencepakke. I slutningen af hvert afsnit gives en oversigt over sammenhængen mellem EUD-fag og AMU-mål i skemaform. Kapitel 3 beskriver overvejelser omkring uddannelsen, som udvalget bør gøre sig i arbejdet med kompetencepakken. 2

4 Kapitel 4 er en opsamling af analysens anbefalinger. Kompetencepakkerne er sat op i enkle kasser, og forslagene i kapitel 2 og 3 listes op på kort form. 2. Kompetencepakkens indhold For at finde AMU-mål og enkeltfag, der svarer til indholdet af EUD-fagene, har det været nødvendigt at kigge på de enkelte målpinde i EUD-fagene og søge AMU-mål med samme målbeskrivelser. I dette kapitel beskrives målpindene fra EUD-fagene og de AMU-målbeskrivelser, der indholdsmæssigt svarer bedst til hinanden. I slutningen af hvert afsnit for Rengøringstekniker, Hospitalsservice og Virksomhedsservice ses en skematisk oversigt over denne sammenhæng mellem EUD og AMU. Rengøringstekniker Målpinde fra grundforløb sammenholdt med AMU-mål og enkeltfag Elever på Serviceassistentuddannelsen har været på et grundforløb, før de begynder på hovedforløbet, og fag herfra kan også indgå i kompetencepakken. På grundforløbet dækker de særlige kompetencemål for Serviceassistenter både fagfaglige og mere generelle fag. De fagfaglige fag bliver dækket ind af de foreslåede AMU-mål og enkeltfag i kompetencepakken. De mere generelle fag dækker over it-kompetencer, et fødevarecertifikat, brand/førstehjælp og samfundsfag. Ifølge Hanne Skriver bliver der undervist mindre og mindre i anvendelsen af it-værktøjer på grundforløbet på erhvervsuddannelsen, da flere og flere elever er hjemmevant i brugen af disse. Skolerne forventer efterhånden, at eleverne er i stand til at anvende it-værktøjer, og eleverne bliver i stedet afklaret i deres viden om it for at se niveauet for deres viden. Men da ikke alle er it-vante, bør det alligevel overvejes at tilbyde AMU-mål med dette emne. To særlige it-kompetencemål lyder o anvende relevante IT-værktøjer til løsning af brancherelaterede opgaver, f.eks. rengøringsplanlægning o benytte elektronisk kommunikation og søge efter brancherelevante informationer på internettet Disse kompetencemål modsvares af AMU-målet Brug af pc på arbejdspladsen (46) 3 dage og målet Anvend informationer fra internettet til jobbrug (46491) - 1 dag. I det sidste særlige kompetencemål, der ikke er fagfagligt, skal eleven o vurdere servicebranchens og rengøringsfagets betydning i national sammenhæng på baggrund af viden om samfundets udvikling, funktion og vilkår På dette område ser det dog ikke ud til, at der findes et AMU-mål eller et enkeltfag, der kan modsvare dette. Uddannelsesudvalget kan overveje, om det er relevant at udvikle et samfundsfag, der omhandler servicebranchens betydning i national sammenhæng. Et krav fra grundforløbet er en certifikatprøve o Eleven skal bestå certifikatprøven til arbejdsmarkedsuddannelsen - Almen fødevarehygiejne AMU-målet Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat (4780) 3 dage giver dette certifikat. 3

5 Et andet krav fra grundforløbet handler om brandbekæmpelse og førstehjælp o Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Enkeltfaget Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse (4167) modsvarer dette krav. Oversigt over AMU-mål der svarer til fag på grundforløb Nedenfor er disse forslag til AMU-mål listet op i en overskuelig skemaform, og udvalget kan overveje at tage disse med i kompetencepakken. Grundforløbets særlige kompetencemål og krav AMU-mål og enkeltfag der modsvarer kompetencemålene tilkobling Dage anvende relevante IT-værktøjer til løsning af brancherelaterede opgaver, f.eks. rengøringsplanlægning 46 Brug af pc på arbejdspladsen HAKL, benytte elektronisk kommunikation og søge efter brancherelevante informationer på internettet Anvend informationer fra internettet til jobbrug HAKL, vurdere servicebranchens og rengøringsfagets betydning i national sammenhæng på baggrund af viden om samfundets udvikling, funktion og vilkår Der mangler et tilsvarende AMUmål Eleven skal bestå certifikatprøven til arbejdsmarkedsuddannelsen - Almen fødevarehygiejne 4780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat KHRU, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 4167 Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Enkeltfag uden tilknytning til en 2, Målpinde fra hovedforløbet sammenholdt med AMU-mål og enkeltfag Dansk niveau E (23004) 2x1 uge: På AMU findes dette fag som enkeltfag Dansk (23004-E). Enkeltfaget er et grundfag og kan derfor ikke kobles til en Rengøringsservice, men det kan tilbydes som en del af kompetencepakken. Iværksætteri og innovation (23013) 1 uge: Dette fag findes også som enkeltfag Iværksætteri og innovation (23013-F). Enkeltfaget er et grundfag og kan derfor ikke kobles til en Rengøringsservice, men det kan tilbydes som en del af kompetencepakken. 4

6 Praktisk rengøring (3711) 2 uger: To målpinde i Praktisk rengøring hedder: o kan genkende og behandle overflader på gulve, vægge, inventar (herunder edb-udstyr) og sanitet o kan anvende midler korrekt og kan forstå leverandørbrugsanvisningens oplysninger i forhold til serviceassistentens arbejdsopgaver, såsom anvendelse, ph-værdi, indhold, sikkerhed, dosering m.v. Disse to målpinde modsvares af AMU-målet Rengøringsmidler og materialekendskab (47206) 3 dage. En målpind hedder: o kan anvende samt til- og afrigge redskaber, rengøringsvogne og maskiner på en hensigtsmæssig, sikkerhedsmæssig og ergonomisk korrekt måde Det modsvares af AMU-målet Rengøringsudstyr og metoder (47207) 3 dage. En målpind hedder o kan på baggrund af viden om mikrofibernes egenskaber og funktion anvende mikrofiberklude og -redskaber ergonomisk og metodisk korrekt, så mikrofiberteknologien anvendes efter hensigten. Målpinden modsvares af AMU-målet Rengøring med mikrofibre (470) 1 dag. To målpinde lyder: o kan udføre rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så unødige belastningslidelser undgås. o kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik og kender til betydningen af jobrotation for at begrænse ensidigt gentaget arbejde (EGA). Begge målepinde modsvares af indholdet i AMU-målet God ergonomi i rengøringsarbejdet (4382) 2 dage. I beskrivelsen af Praktisk rengøring findes yderligere to målepinde, der ikke findes i noget AMU-mål: o kan udføre rengøring både som erhvervsrengøring og i private hjem o kan varetage affaldssortering Udførelsen af rengøring som erhvervsrengøring og i private hjem ligger meget tæt på den undervisning, der udføres i dag, ifølge faglærer Hanne Skriver, og målpindens tekst kan derfor evt. blot indgå i den skriftlige beskrivelse af AMU-målet Rengøringsudstyr og metoder. Affaldssorteringen er derimod et område, der kan udvikles et nyt AMU-mål i. Ifølge Hanne Skriver vil det kunne fylde en dag. I AMU-målene er der sammenlagt 9 dages undervisning, hvor der er i EUD-faget er 10 dage. Hvis der udvikles et et-dags AMU-mål, der indeholder affaldssortering, vil AMU-målene sammenlagt svare til tiden, som Praktisk rengøring varer i uddannelsen som Rengøringstekniker.

7 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse (3712) 1 uge: Den første målpind i Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse lyder: o kan foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid. AMU-målet Personlig planlægning af rengøringsarbejdet (47182) 2 dage svarer til denne målpind. Indholdet i målpinden: o kan udføre synligt rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden Modsvares i AMU-målet Service i rengøringsarbejdet (47208) 2 dage. Den sidste målpind i dette EUD-fag hedder: o kender principperne for opmåling i forhold til arbejdsplaner. Der findes ikke et AMU-mål, der modsvarer denne målpind, men da det er relevant for faget, kan udvalget overveje at udvikle et AMU-mål, der underviser i opmåling i forhold til arbejdsplaner. Ifølge faglærer Hanne Skriver vil et et-dags kursus være relevant. I AMU-målene er der sammenlagt 4 dages undervisning, hvor der er i EUD-faget er dage. Hvis udvalget vælger at udvikle et mål, der indeholder principperne for opmåling i forhold til arbejdsplaner, vil AMU-målene have samme længde som EUD-faget. Specielle rengøringsopgaver (3723) 1,6 uge: Den første målpind lyder: o kan udføre rengøring af boligtekstiler, herunder genkende og bestemme de mest anvendte tekstiloverflader samt herudfra vælge og anvende egnede rengøringsmidler, udstyr og metoder i forhold til tekstilernes udseende, tilstand og besmudsningsgrad. Målpinden modsvares af indholdet i AMU-målet Rengøring af boligtekstiler (4339) 3 dage. Dette AMU-mål varer dog længere, end emnet gør på erhvervsuddannelsen, da der i AMUmålet er overlap fra flere mål. Formuleringen: Der lægges vægt på, at deltageren kan planlægge og udføre arbejdet rationelt og fleksibelt i forhold til kunder / brugere og kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt korrekt med en forståelse for et godt indeklima, dækker over emner fra både Personlig planlægning af rengøringsarbejdet, Service i rengøringsarbejdet, og Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejdet Næste målpind hedder: o kan udføre rengøringsopgaver på fødevarevirksomheder og storkøkkener på en hygiejnisk måde samt kan udføre og anvende egenkontrol i forbindelse med rengøringsarbejdet, udføre bakteriologisk og visuel kontrol og medvirke til hygiejniske justeringer af rengøringsfunktioner. AMU-målet Rengøring af fødevarevirksomhed (4720) 2 dage modsvarer denne målpind. 6

8 Målpinden: o kan planlægge og udføre de mest almindeligt forekommende periode- og grundrengøringsopgaver med hensigtsmæssige metoder. Modsvares af AMU-målet Periode- og grundrengøring (43397) 3 dage. Dette AMU-mål varer dog længere, end emnet gør på erhvervsuddannelsen, da der i AMU-målet er en del overlap fra målet Rengøringsmidler og materialekendskab og Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejdet. Yderligere en målpind lyder: o kan tilrettelægge og udføre olie- og polishbehandling af gulve, samt retablere og vedligeholde disse gulve. AMU-målene Oliebehandlede gulve (47172) 2 dage og Polishbehandlede gulve (47173) 2 dage modsvarer denne målepind. Men også her er der mere indhold i begge AMU-mål, end der er på erhvervsuddannelsen. Den sidste målpind, hvortil der findes et modsvarende AMU-mål, hedder: o kan foretage sortering, vask og vedligehold af privat tøj under hensyntagen til tekstiltyper, vaskemetoder og midler samt disses indvirkning på miljøet. Det modsvarende AMU-mål er Vask og efterbehandling af brugstekstiler (43394) 3 dage. AMU-målet har dog mere indhold, end emnet har på erhvervsuddannelsen. Den allersidste målepind i dette EUD-fag lyder: o kan udføre rengøring af edb- udstyr. AMU-målet Rengøringsmidler og materialekendskab (47206) svarer som tidligere nævnt til denne målpind. Disse AMU-mål, der har et indhold svarende til målpindene i EUD-faget Specielle rengøringsopgaver, varer i alt 1 dage, og EUD-faget varer i alt 8 dage. Der forekommer en del overlap, og det er nok skudt over målet for kommende elever at tage så mange AMU-mål. Det kan derfor være en idé at tilbyde enkeltfaget Specielle rengøringsopgaver (3723-2) i stedet, da det svarer direkte til indholdet af faget på erhvervsuddannelsen. Kvalitetssikring (3727) 1 uge De første to målpinde i Kvalitetssikring hedder: o kan anvende»målesystem til bedømmelse af rengøringskvalitet - DS/INSTA 800«. o kan anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner. Disse målpinde modsvares hovedsageligt af AMU-målet Måling og vurdering af rengøringskvalitet (47171) 3 dage. Men her findes der, som i andre AMU-mål, også emner, der ikke indgår i EUD-faget, og ordet service ikke indgår i AMU-målet. Men hvis eleven tager alle kompetencepakkens AMU-mål, indgår arbejdet med service i AMU-målet Service i rengøringsarbejdet, og det er derfor ikke nødvendigt at lægge undervisning i service ind i målbeskrivelsen som et selvstændigt emne. 7

9 De sidste to målpinde i Kvalitetssikring lyder: o kan udføre reklamationsbehandling o kan udføre forskellig dokumentation, f.eks. kvalitetskontrol, fremmøde m.v. Der findes ikke AMU-mål, hvis indhold direkte modsvarer disse målpinde i den skriftlige beskrivelse af målet. Men ifølge faglærer Hanne Skriver indgår dokumentationskravet ved kvalitetskontrol og fremmøde alligevel i undervisningen i AMU-målet Måling og vurdering af rengøringskvalitet (47171) 3 dage. Denne målpind er således dækket ind, men udvalget kan overveje at skrive det ind i målbeskrivelsen for AMU-målet. Kravet om at kunne udføre reklamationsbehandling er relevant for en serviceassistent, og undervisning i emnet kan lægges ind i AMU-målet med et par opgaver, der varer i alt ca. to timer. Udvalget kan overveje, om det er muligt at indlægge et par timers undervisning i reklamationsbehandling i samme AMU-mål. Rengøringshygiejne (3732) 1 uge De første to målpinde i Rengøringshygiejne lyder: o kan udføre rengørings- og serviceopgaver på virksomheder, hospitaler, institutioner og i private hjem på en hygiejnisk korrekt måde, så antallet af mikroorganismer i miljøet nedbringes og spredning af mikroorganismer forhindres. o kan forstå vigtigheden af at udvise en god personlig hygiejne og overholde gældende hygiejnekrav under rengøringsarbejdet. Indholdet i disse målepinde bliver dækket af to AMU-mål: Hygiejne på skoler og institutioner (460) 2 dage og Hospitalshygiejne (461) 3 dage. På disse to AMU-mål er der en del overlap om smitte, smitteveje og minimering af spredning, og for eleven, der går AMU-vejen for at få merit på Serviceassistentuddannelsen, giver det ikke mening at bruge fem dage på dette. Løsningen er enten at give merit i AMU for det allerede indlærte stof eller at udbyde enkeltfaget Rengøringshygiejne (3732-3), der svarer til indholdet i EUD-faget, i stedet for AMUmål. Den sidste målpind hedder: o kan planlægge og udføre rengøring efter skimmelsvampangreb. AMU-målet Rengøring og skadeservice: Vand, fugt og skimmel (4632) 2 dage beskæftiger sig grundigt med forebyggelse, identifikation og dokumentation af fugt og skimmel, men der står ikke noget specifikt i målet om rengøring efter skimmelsvampangrebet. Der findes ikke andre AMU-mål, der specifikt beskæftiger sig med rengøring efter skimmelsvamp og sammenholdt med overlappene i de ovenstående to AMU-mål, er det formentlig bedst at tilbyde enkeltfaget Rengøringshygiejne (3732-3) i kompetencepakken fremfor AMU-målene. Valgfrie specialefag 0,4 uge Eleven skal vælge to fag af hver en dags varighed for at følge erhvervsuddannelsen. I det følgende listes valgfagene op: Rengøring af rene rum (3739) 1 dag Dette valgfag modsvares af enkeltfaget Rengøring af rene rum (3739-1) 1 dag, der er tilknyttet en for Rengøringsservice. 8

10 Rengøring af transportmidler (3742) 1 dag På AMU findes et mål, der hedder Rengøring af transportmidler (44869) 3 dage, der indeholder det samme som faget på erhvervsuddannelsen, men der er tilføjet yderligere emner i undervisningen, således at AMU-målet varer tre dage. For en elev, der går AMU-vejen for at få merit på Serviceassistentuddannelsen, kan det være for lang tid, og udvalget kan overveje, om enkeltfaget Rengøring af transportmidler (3742-1) 1 dag skal tilbydes i kompetencepakken i stedet. Skadeservice (3772) 1 dag Dette valgfag modsvares af enkeltfaget Skadeservice (3772-1) 1 dag. Det er ikke tilknyttet nogen, men kan udbydes i kompetencepakken. Vinduespolering (3822) 1 dag På AMU findes målet Vinduespolering (44870) 8 dage. For en elev, der går AMU-vejen for at få merit på Serviceassistentuddannelsen, vil det være at skyde langt over målet at tage Vinduespolering på AMU, og udvalget kan overveje at tilbyde enkeltfaget Vinduespolering (3822-1) 1 dag i stedet. Oversigt over AMU-mål i kompetencepakken for Rengøringstekniker Rengøringstekniker Rød = Mål, delmål og enkeltfag der evt. skal udvikles, indlemmes i eksisterende AMU-mål eller tilkobles en Rengøringsservice Timefordeling angivet i uger Timefordeling angivet i dage Erhvervsuddannelsens fag Skoletid AMU-mål og enkeltfag der modsvarer EUD-fag Om AMU-mål og enkeltfag Dage Dansk E E Dansk Enkeltfag uden tilknytning til en Iværksætteri og innovation F F Iværksætteri og innovation Enkeltfag uden tilknytning til en 3711 Praktisk rengøring Avanceret Rengøring med mikrofibre 4382 God ergonomi i rengøringsarbejdet Rengøringsudstyr og metoder Rengøringsmidler og materialekendskab Fra egen

11 Timefordeling angivet i uger Timefordeling angivet i dage Erhvervsuddannelsens fag Skoletid AMU-mål og enkeltfag der modsvarer EUD-fag Om AMU-mål og enkeltfag Dage Mangler Kan udføre rengøring både som erhvervsrengøring og i private hjem Kan varetage affaldssortering Rengøring af edb-udstyr Indlemmes i formulering af AMU-mål Nyt AMU-mål Indlemmes som nyt emne i AMU-mål 3712 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse Rutine Personlig planlægning af rengøringsarbejdet Service i rengøringsarbejdet Fra egen Fra egen 2 2 Mangler Kender principperne for opmåling i fht. arbejdsplaner Nyt mål 3723 Specielle rengøringsopgaver Rutine 1, Specielle rengøringsopgaver ELLER Enkeltfag uden tilknytning til en Rengøring af boligtekstiler Periode- og grundrengøring Vask og efterbehandling af brugstekstiler Oliebehandlede gulve Polishbehandlede gulve 4720 Rengøring af fødevarevirksomhed Fra egen Kvalitetssikring Avanceret Måling og vurdering af rengøringskvalitet Fra egen 3 Mangler Kan udføre reklamationsbehandling Kan udføre forskellig dokumentation, f.eks. kvalitetskontrol, fremmøde Indlemmes som nyt element i AMU-mål Indlemmes i formulering af AMU-mål 10

12 Timefordeling angivet i uger Timefordeling angivet i dage Erhvervsuddannelsens fag Skoletid AMU-mål og enkeltfag der modsvarer EUD-fag Om AMU-mål og enkeltfag Dage 3732 Rengøringshygiejne Avanceret Rengøringshygiejne ELLER Enkeltfag uden tilknytning til en 460 Hygiejne på skoler og institutioner 461 Hospitalshygiejne 4632 Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel Fra egen Valgfri specialefag: (Her vælges 2 fag) Begynder 0, Rengøring af rene rum Rengøring af rene rum Fra egen Rengøring af transportmidler Rengøring af transportmidler ELLER Enkeltfag uden tilknytning til en Rengøring af transportmidler Fra egen Skadeservice Skadeservice Enkeltfag uden tilknytning til en 3822 Vinduespolering Vinduespolering Enkeltfag uden tilknytning til en ELLER Vinduespolering Fra egen 8 11

13 Hospitalsservice Specialerne Hospitalsservice og Virksomhedsservice er mindre komplicerede end Rengøringstekniker, da alle EUD-fagene erstattes én til én af enkeltfag eller af AMU-mål med samme indhold. Nedenfor nævnes fagene i specialet for Hospitalsservice på samme måde som i afsnittet om kompetencepakken for Rengøringstekniker. I skemaet i slutningen af afsnittet ses efteruddannelsesudvalget og moder- en, som enkeltfagene er tilkoblet. EUD-faget Brancherelateret engelsk (387) modsvares af enkeltfaget Brancherelateret engelsk (387-1), der er et grundfag og derfor ikke kan kobles til en Rengøringsservice, men det kan tilbydes som en del af kompetencepakken. EUD-faget Tilberedning, servering samt diæter (386) modsvares af enkeltfaget Tilberedning og servering samt diæter (386-2) fra egen. EUD-faget Patienttransport og forflytning (3848) modsvares af enkeltfaget Patient-transport og -forflytning m.v. (3848-3) fra egen. EUD-faget Forflytning og speciallejring (28) modsvares af enkeltfaget Forflytning og speciallejring (28-2) fra EPOS. EUD-faget Hvad fejler den syge? (286) modsvares af enkeltfaget Hvad fejler den syge? (286-1) fra EPOS. EUD-faget Arbejde med døende og afdøde patienter (287) modsvares af enkeltfaget Arbejde med døende og afdøde patienter (287-2) fra EPOS. EUD-faget Hygiejnestandarden (3870) modsvares af enkeltfaget Hygiejnestandarden (3870-3) fra egen. På specialet Hospitalsservice skal eleverne også have valgfag. De skal vælge fag, der svarer til to ugers undervisning. Der er derfor i det følgende nævnt, hvor mange dage det enkelte valgfag varer. EUD-faget Genoptræning af patienter med fysiske lidelser (4482) modsvares af AMUmålet Genoptræning af patienter med fysiske lidelser (4482) fra EPOS. Det varer dage. EUD-faget Sterilarbejdet på sygehusene (40940) modsvares af AMU-målet Sterilarbejdet på sygehusene (40940) fra EPOS. Det varer 10 dage. EUD-faget Kontakt med psykisk syge (3873-1) modsvares af enkeltfaget Kontakt med psykisk syge (3873-1) fra egen. Det varer dage. EUD-faget Personer med demens, sygdomskendskab (42673) modsvares af AMUmålet Personer med demens, sygdomskendskab (42673) fra EPOS. Det varer dage. EUD-faget Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt (44347) modsvares af AMU-målet Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt (44347) fra EPOS. Det varer 10 dage. 12

14 EUD-faget Diæt og allergikost (4242) modsvares af AMU-målet Diæt og allergikost (4242) fra KHRU. Det varer dage. EUD-faget Arbejde på patienthotel (387) modsvares af enkeltfaget Arbejde på patienthotel (387-2) fra egen. Det varer dage. EUD-faget Sårhageholdere (3877) modsvares af enkeltfaget Sårhageholdere (3877-1), der ikke har tilknytning til nogen. Det varer dage. Oversigt over AMU-mål i kompetencepakken for Hospitalsservice Hospitalsservice Rød= AMU-mål og enkeltfag der evt. skal tilkobles en Rengøringsservice Timefordeling angivet i uger Timefordeling angivet i dage Erhvervsuddannelsens fag Skoletid AMU-mål og enkeltfag der modsvarer EUD-fag -tilkobling Dage 387 Brancherelateret engelsk Begynder Brancherelateret engelsk Enkeltfag uden tilknytning til en Tilberedning, servering samt diæter Rutine Tilberedning og servering samt diæter Fra egen 3848 Patienttransport og forflytning Avanceret Patient-transport og forflytning m.v. Fra egen Forflytning og speciallejring Rutine Forflytning og speciallejring Fra EPOS, moder Hvad fejler den syge? Begynder Hvad fejler den syge? Fra EPOS, moder Arbejde med døende og afdøde patienter Rutine Arbejde med døende og afdøde patienter Fra EPOS, moder Hygiejnestandarden Avanceret Hygiejnestandarden Fra egen 13

15 Timefordeling angivet i uger Timefordeling angivet i dage Erhvervsuddannelsens fag Skoletid AMU-mål og enkeltfag der modsvarer EUD-fag -tilkobling Dage Valgfri specialefag: Her skal vælges 2 uger 4482 Genoptræning af patienter med fysiske lidelser Genoptræning af patienter med fysiske lidelser Fra EPOS, moder Sterilarbejdet på sygehusene Sterilarbejdet på sygehusene Fra EPOS, moder Kontakt med psykisk syge Begynder Kontakt med psykisk syge Fra egen Personer med demens, sygdomskendskab Personer med demens, sygdomskendskab Fra EPOS, moder Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt Fra EPOS, moder Diæt og allergikost 4242 Diæt og allergikost Fra KHRU, moder Arbejde på patienthotel Arbejde på Fra egen patienthotel 3877 Sårhageholdere Begynder Sårhageholdere Enkeltfag uden tilknytning til en ) 14

16 Virksomhedsservice Også på specialet Virksomhedsservice erstattes EUD-fagene én til én af enkeltfag eller af AMU-mål med samme indhold. I det følgende beskrives hvilke mål og fag, der kan indgå i pakken på lige fod med EUD-fagene for specialet Virksomhedsservice. I skemaet i slutningen af kapitlet ses efteruddannelsesudvalget og moder- en, som enkeltfagene er tilkoblet. EUD-faget Brancherelateret engelsk (387) modsvares af enkeltfaget Brancherelateret engelsk (387-1), der er et grundfag og derfor ikke kan kobles til en Rengøringsservice, men det kan tilbydes som en del af kompetencepakken. EUD-faget Grundtilberedning 1 (3879) modsvares af enkeltfaget Grundtilberedning 1 (3879-1), der ikke har tilknytning til nogen. EUD-faget Mødeservice (3878) modsvares af enkeltfaget Mødeservice (3878-2), der ikke har tilknytning til nogen. EUD-faget Kontorsupport 3881 modsvares af enkeltfaget Kontorsupport (3881-2) fra egen. EUD-faget Vedligeholdelsesopgaver (3883) modsvares af enkeltfaget Vedligeholdelsesopgaver (3883-2) fra egen. EUD-faget Anretning, servering og brugerbetjening (3884) modsvares af enkeltfaget Anretning, servering og brugerbetjening (3884-2) fra egen. På specialefaget Virksomhedsservice skal eleverne også vælge to valgfrie specialefag, der svarer til to ugers undervisning. Der nævnes derfor i det følgende, hvor mange dage det enkelte valgfag varer. EUD-faget Særlige specialbehandlinger (388-3) modsvares af enkeltfaget Særlige specialbehandlinger (388-3) fra egen. Det varer dage. EUD-faget Kundeservice og kvalitetsstyring (3886-3) modsvares af enkeltfaget Kundeservice og kvalitetsstyring (3886-3) fra egen. Det varer dage. EUD-faget Ernæring og sundhed (4248) modsvares af AMU-målet Ernæring og sundhed (4248) fra KHRU. Det varer dage. EUD-faget Indeklima ( ) modsvares af enkeltfaget Indeklima ( ) fra egen. Det varer dage. EUD-faget Salg og administration (3888-1) modsvares af enkeltfaget Salg og administration (3888-1) fra egen. Det varer dage. EUD-faget Grundtilberedning 2 (3889-1) modsvares af enkeltfaget Grundtilberedning 2 (3889-1), der ikke har tilknytning til nogen. Det varer 10 dage. EUD-faget Grøn kost (4243) modsvares af AMU-målet Grøn kost (4243) fra KHRU. Det varer dage. 1

17 EUd-faget Mad og kultur (3890-1) modsvares af enkeltfaget Mad og kultur (3890-1) fra egen. Det varer dage. EUD-faget Planteservice (3891-2) modsvares af enkeltfaget Planteservice (3891-2) fra egen. Det varer dage. EUD-faget Drift og omkostninger (3892-1) modsvares af enkeltfaget Drift og omkostninger (3892-1) fra egen. Det varer dage. Oversigt over AMU-mål i kompetencepakken for Virksomhedsservice Virksomhedsservice Rød= AMU-mål og enkeltfag der evt. skal tilkobles en Rengøringsservice Timefordeling angivet i uger Timefordeling angivet i dage Erhvervsuddannelsens fag Skoletid AMU-mål og enkeltfag der modsvarer EUD-fag tilkobling Dage 387 Engelsk Begynder 3879 Grundtilberedning 1 Begynder 3878 Mødeservice Rutine 3881 Kontorsupport Rutine Brancherelateret engelsk Enkeltfag uden tilknytning til en Grundtilberedning 1 Enkeltfag uden tilknytning til en Mødeservice Enkeltfag uden tilknytning til en Kontorsupport Fra egen Vedligeholdelsesopgaver Rutine 0, Vedligeholdelsesopgaver Fra egen 2, 3884 Anretning, servering og brugerbetjening Rutine 1, Anretning, servering og brugerbetjening Fra egen 7, 16

18 Timefordeling angivet i uger Timefordeling angivet i dage Erhvervsuddannelsens fag Skoletid AMU-mål og enkeltfag der modsvarer EUD-fag tilkobling Dage Valgfri specialefag: Her skal vælges 2 uger Særlige specialbehandlinger Særlige specialbehandlinger Fra egen 3886 Kundeservice og kvalitetsstyring Avanceret Kundeservice og kvalitetsstyring Fra egen 4248 Ernæring og sundhed 4248 Ernæring og sundhed Fra KHRU, moder Indeklima Rutine Indeklima Fra egen 3888 Salg og administration Begynder Salg og administration Fra egen 3889 Grundtilberedning 2 Begynder Grundtilberedning 2 Enkeltfag uden tilknytning til en Grøn kost 4243 Grøn kost Fra KHRU, moder Mad og kultur Begynder Mad og kultur Fra egen 3891 Planteservice Rutine Planteservice Fra egen 3892 Drift og omkostninger Begynder Drift og omkostninger Fra egen 17

19 3. Overvejelser omkring en kompetencepakke På et sparringsmøde med faglærer Hanne Skriver fremkom flere overvejelser og forslag, som udvalget bør forholde sig til i forbindelse med udarbejdelsen af kompetencepakker. Ud over at udvælge AMUmål og enkeltfag til pakken er det nødvendigt at tænke visse faglige elementer igennem, da Serviceassistentuddannelsen er en erhvervsfaglig uddannelse med karakterer og eksamen, og AMU består af kurser med afsluttende deltagelsesbevis. Hvis disse to forskellige udgangspunkter for uddannelse i princippet skal ende i samme slutmål, nemlig et eksamensbevis som Rengøringstekniker eller som Serviceassistent, bør nedenstående overvejelser inddrages i en konstruktion af kompetencepakkerne. Sikring af tilstrækkeligt fagligt niveau En af udfordringerne ved at gå en blødere vej til uddannelse via AMU fremfor direkte på erhvervsuddannelsen er spørgsmålet om, hvordan man sikrer, at eleven gennem undervisningen har tilegnet sig tilstrækkelige kvalifikationer til at kunne bestå eksamen på Serviceassistentuddannelsen. På erhvervsuddannelsen får eleverne karakterer i hvert fag undtagen i nogle valgfrie fag, hvor de får bedømmelsen bestået / ikke-bestået. På AMU modtager eleven et afsluttende bevis på at have deltaget i et kursus. Hvis en elev i princippet kan tage alle AMU-mål og enkeltfag i kompetencepakken og meriteres for dem på erhvervsuddannelsen, så eleven kan gå til eksamen, er det vigtigt at være sikker på elevens faglige niveau er højt nok. Spørgsmålet er, hvordan elevens niveau bedømmes, når fagene er taget på AMU, der ikke benytter karakterer. En mulighed er, at der til AMU-kurserne i kompetencepakken udvikles en test, en multiple choice, som eleven skal tage ved afslutningen af kurset. Resultaterne af disse test skal rettes af AMU-læreren og for, at der ikke skal gå for meget tid med at rette, kan der laves en skabelon, som blot skal lægges henover testen. Læreren kan dermed se, om der er sat kryds i de rette felter. Hvis man vælger en sådan testmulighed, skal der defineres et mindsteniveau af rigtige svar, der svarer til, hvad en elev på Serviceassistentuddannelsen skal kunne for at bestå faget. En anden mulighed er at lade en lærer på Serviceassistentuddannelsen forestå en meritvurdering af elevens tilegnede kompetencer ud fra kursusbeviserne. Men Hanne Skriver mener, at der er for stor usikkerhed, om eleven har opnået et tilstrækkeligt højt fagligt niveau, hvis eleven blot fremviser et bevis fra AMU. En tredje mulighed er, at lærere på Serviceassistentuddannelsen udarbejder opgaver, som eleven skal lave, for at teste, om de har opnået tilstrækkelige kompetencer på AMU og enkeltfag til at blive meriteret på erhvervsuddannelsen. På nær muligheden med blot at fremvise AMU-beviser kræver det, at der findes tid til udvikling af test eller opgaver, som er en engangsomkostning, og tid til at afklare den enkelte elev uanset valg af løsning. Vejledning og opgaveskrivning På Serviceassistentuddannelsen skal eleven skrive en opgave på specialedelen, Hospitalsservice eller Virksomhedsservice. Hvis en elev fortsætter efter trin 1 som Rengøringstekniker ud fra fag og mål i en kompetencepakke, er det nødvendigt at inddrage denne opgave i kompetencepakken. Et almindeligt hold på erhvervsuddannelsen starter op med opgaven allerede ved specialets begyndelse, og de bruger timer i de enkelte fag til vejledning i både emnet og i, hvordan en opgave skal udformes. 18

20 Begynder en elev på specialet via kompetencepakken, vil det være nødvendigt at tildele eleverne en vejleder allerede ved begyndelsen af specialestudiet, der kan vejlede i både emne til opgaven, opgaveskrivning og i valgfagene. Ifølge Hanne Skriver har arbejdspladsen ofte indflydelse på, hvilke valgfrie specialefag eleven vælger, og det er derfor en god idé, at en vejleder er med til at inddrage virksomheden og informerer om indholdet af disse fag. Repetition Elever på Serviceassistentuddannelsen tilbydes to dages repetition af gennemgået stof ud fra en pensumliste før eksamen til Rengøringstekniker og før eksamen til Serviceassistent. Hanne Skriver foreslår, at elever, der har taget fag via kompetencepakken, også tilbydes at deltage i denne repetition, så de på lige fod får mulighed for at friske op på stoffet. Også selvom eleven skulle have fået merit for alle fag. Eksamen Elever, der har taget fag via kompetencepakken og fået merit for disse, bør kunne gå til eksamen på lige fod med elever, der går på Serviceassistentuddannelsen. Tidsbegrænsning Da det faglige indhold i fagene med tiden udvikler sig, vil det være fordel, at der sættes en begrænsning på, hvor lang tid en uddannelse via kompetencepakken må tage. Hanne Skriver foreslår, at der højst må gå to år, fra eleven begynder på uddannelsen, til den afsluttes. Da det svarer til den tid, Serviceassistentuddannelsen varer (Rengøringsteknikeren dog ½ år mindre), kan udvalget overveje, om det er mere realistisk at sætte tidsbegrænsningen på evt. tre eller fire år. 19

21 4. Opsamling af analysens anbefalinger I dette kapitel samles alle forslag, som udvalget skal forholde sig til, og beskrives helt kort. Både forkurset, kompetencepakkerne for Rengøringstekniker, Hospitalsservice og Virksomhedsservice, og de uddannelsestekniske elementer, der er nødvendige at inddrage i strukturen for en kompetencepakke, der skal ækvivalere en erhvervsuddannelse. Kompetencepakke for Rengøringstekniker AMU-mål og enkeltfag der svarer til grundforløb For at imødekomme de særlige kompetencemål og krav som elever på grundforløbet har været igennem, foreslås nedenstående AMU-mål og enkeltfag at blive en del af kompetencepakken for Rengøringstekniker 46 Brug af pc på arbejdspladsen Anvend informationer fra internettet til jobbrug 4780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat 4167 Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Udvikling af nye AMU-mål På grundforløbet undervises eleverne i samfundsfag, og uddannelsesudvalget kan overveje, om der skal udvikles et fag, der indeholder o Vurdering af servicebranchens og rengøringsfagets betydning i national sammenhæng på baggrund af viden om samfundets udvikling, funktion og vilkår For resten af forslagene til kompetencepakken for Rengøringstekniker gælder det i nedenstående skema, at nye enkeltfag, der ikke er tilknyttet en Rengøringsservice, er markeret med rødt. I de valgfrie specialefag, er anbefalingen, at der i kompetencepakken tilbydes de nævnte enkeltfag fremfor de tilsvarende AMU-mål, da sidstnævntes varighed er for lang i forhold til behovet. Men på to andre områder er det op til udvalget at vurdere, om man ønsker at tilbyde de længerevarende AMU-mål eller de korterevarende enkeltfag i kompetencepakken. Dog skal man være opmærksom på, at AMU-målet Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel (4632) ikke direkte opfylder målpinden i EUD om rengøring efter et skimmelsvampangreb. Måske bør man derfor vælge enkeltfaget Rengøringshygiejne (3732-3) i stedet. 20

22 AMU-mål og enkeltfag der svarer til hovedforløb E Dansk F Iværksætteri og innovation 470 Rengøring med mikrofibre 4382 God ergonomi i rengøringsarbejdet Rengøringsudstyr og metoder Rengøringsmidler og materialekendskab Personlig planlægning af rengøringsarbejdet Service i rengøringsarbejdet Specielle rengøringsopgaver - ingen specifik ELLER 4339 Rengøring af boligtekstiler Periode- og grundrengøring Vask og efterbehandling af brugstekstiler Oliebehandlede gulve Polishbehandlede gulve 4720 Rengøring af fødevarevirksomhed Måling og vurdering af rengøringskvalitet Rengøringshygiejne - ingen specifik ELLER 460 Hygiejne på skoler og institutioner 461 Hospitalshygiejne 4632 Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel Valgfag Rengøring af rene rum Skadeservice - ingen specifik Vinduespolering - ingen specifik Rengøring af transportmidler - ingen specifik Udvikling af nye AMU-mål i forhold til Rengøringstekniker Nedenstående to områder er relevante for en Rengøringstekniker, og da de ikke findes i eksisterende AMU-mål, kan udvalget overveje at udvikle to nye mål: Varetagelse af affaldssortering (1 dag) Principperne for opmåling i forhold til arbejdsplaner (1 dag) 21

23 Udvikling af delelementer til eksisterende AMU-mål Undervisning i nedenstående delemne er kun kortvarig, og udvalget kan overveje, om det er muligt at lægge en sådan undervisning ind i det eksisterende AMU-mål: Udførelse af reklamationsbehandling (ca. 2 lektioner) kan evt. indgå i AMU-målet Måling og vurdering af rengøringskvalitet (47171) Indlemmelse i den skriftlige formulering af et eksisterende AMU-mål Der undervises allerede i nedenstående EUD-målpinde i de nævnte AMU-mål, og målpindene kan derfor blot skrives ind i målformuleringen for disse: Kan udføre rengøring både som erhvervsrengøring og i private hjem kan skrives ind i målformuleringen for Rengøringsudstyr og metoder (47207). Kan udføre forskellig dokumentation, f.eks. kvalitetskontrol, fremmøde kan skrives ind i målformuleringen for Måling og vurdering af rengøringskvalitet (47171). Enkeltfag som kan kobles til en Rengøringsservice De nedenstående enkeltfag bør indgå i en kompetencepakke for Rengøringsteknikeren, og udvalget kan overveje, om det er nødvendigt at tilkoble dem til en Rengøringsservice, eller om der blot skal henvises til dem i kompetencepakken. Ingen af disse enkeltfag er tilkoblet en specifik : Skadeservice Vinduespolering Rengøring af transportmidler Udvalget bør overveje, om følgende enkeltfag skal tilbydes i kompetencepakken fremfor de nævnte AMU-mål i skemaet Specielle rengøringsopgaver Rengøringshygiejne Kompetencepakker for Hospitalsservice og Virksomhedsservice Hospitalsservice Forslag til nye enkeltfag, der ikke er tilknyttet en Rengøringsservice, er markeret med rødt. Resten er tilkoblet en Rengøringsservice Brancherelateret engelsk Tilberedning og servering samt diæter Patient-transport og forflytning m.v Forflytning og speciallejring - EPOS, Hvad fejler den syge? - EPOS, Arbejde med døende og afdøde patienter - EPOS,

24 Hygiejnestandarden Valgfag 4482 Genoptræning af patienter med fysiske lidelser - EPOS, Sterilarbejdet på sygehusene - EPOS, Kontakt med psykisk syge Personer med demens, sygdomskendskab - EPOS, Portøren og hospitals-serviceassistenten som fast vagt - EPOS, Diæt- og allergikost - KHRU, Arbejde på patienthotel Sårhageholdere - ingen specifik Enkeltfag som kan kobles til en Rengøringsservice I kompentencepakken til specialet Hospitalsservice er der ikke grund til at udvikle nye mål, da der eksisterer enkeltfag, der modsvarer alle EUD-fag. Disse enkeltfag er for nogles vedkommende tilkoblet er fra andre efteruddannelsesudvalg, og for andres vedkommende har de ingen tilknytning til en. Udvalget kan overveje nødvendigheden af at tilkoble følgende enkeltfag til en Rengøringsservice: 28-2 Forflytning og speciallejring Hvad fejler den syge? Arbejde med døende og afdøde patienter 4482 Genoptræning af patienter med fysiske lidelser Sterilarbejdet på sygehusene Personer med demens, sygdomskendskab Portøren og hospitals-serviceassistenten som fast vagt 4242 Diæt- og allergikost Sårhageholdere Virksomhedsservice Forslag til nye enkeltfag, der ikke er tilknyttet en Rengøringsservice, er markeret med rødt. Resten er tilkoblet en Rengøringsservice Brancherelateret engelsk Grundtilberedning 1 - ingen specifik Mødeservice - ingen specifik Kontorsupport Vedligeholdelsesopgaver Anretning, servering og brugerbetjening 23

25 Valgfag Særlige specialbehandlinger Kundeservice og kvalitetsstyring 4248 Ernæring og sundhed - KHRU, Indeklima Salg og administration Grundtilberedning 2 - ingen specifik 4243 Grøn kost - KHRU, Mad og kultur Planteservice Drift og omkostninger Enkeltfag som kan kobles til en Rengøringsservice Heller ikke i forhold til specialet Virksomhedsservice er der grund til at udvikle nye AMU-mål, da der findes enkeltfag, der modsvarer alle EUD-fag. To enkeltfag kommer fra KHRU, mens resten af de foreslåede enkeltfag ikke har en tilknytning til en specifik. Udvalget kan overveje, om disse enkeltfag skal kobles til en Rengøringsservice, eller om de blot skal tilbydes til kompetencepakken: Grundtilberedning Mødeservice 4248 Ernæring og sundhed Grundtilberedning Grøn kost 24

26 Overvejelser i forbindelse med udvikling af en kompetencepakke Udvalget bør tage beslutninger på følgende områder i arbejdet med en kompetencepakke. Sikring af tilstrækkeligt fagligt niveau på AMU-mål i fht. EUD-fagene o Udvikle en multiple choice-test på AMU-kurserne - eller o Lade lærere ved EUD meritafklare ved hjælp af AMU-beviser - eller o Udvikle opgaver på EUD, som elever skal lave før en meritafklaring Vejledning og opgaveskrivning o Den opgave, som EUD-elever skriver på specialerne Hospitalsservice og Virksomhedsservice, bør elever, der uddanner sig via kompetencepakken, også skrive o Disse elever bør ved starten af specialet få en vejleder tilknyttet, der vejleder i emner til opgaven, opgaveskrivning og i valg af valgfag Repetition o Elever på EUD tilbydes to dages repetition før en eksamen, og elever, der uddanner sig via kompetencepakken, bør ligeledes tilbydes at deltage i denne repetition Eksamen o Elever fra kompetencepakken bør tilbydes eksamen på lige fod med elever fra EUD Tidsbegrænsning o Udvalget kan fastsætte en årrække, inden for hvilken fag og mål skal være taget for at give adgang til eksamen til Rengøringstekniker og senere eksamen til Serviceassistent. 2

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement Serviceassistentuddannelsen Hovedforløb på AMU-Fyn

Eksamensreglement Serviceassistentuddannelsen Hovedforløb på AMU-Fyn Dette eksamensreglementet er gældende for prøver og eksamen på, der afvikles på Fyn i et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole og AMU-Fyn. Grundforløbet tages på Syddansk Erhvervsskole, hovedforløbet

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling forord TRIVSEL VÆKST OG UDVIKLING Kompetente veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed og organisation.

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Den lokale Undervisningsplan for

Den lokale Undervisningsplan for Den lokale Undervisningsplan for serviceassistentuddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for uddannelsen...

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del - Målrettet trin1 Rengøringstekniker /Serviceassistent Gældende for hold med start fra 01.08.2017 1 Indhold LÆRINGSAKTIVITETER GRUNDFORLØBETS 2. DEL... 2 Tema 1:

Læs mere

Praktikvejledning Serviceassistent

Praktikvejledning Serviceassistent Praktikvejledning Serviceassistent Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige anvisninger og ideer til, hvordan uddannelsens praktikdel kan planlægges, så der tages hensyn

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til serviceassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til serviceassistent BEK nr 294 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.35T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 257

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 1. HALVÅR 2015 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017)

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Generel information om skolen Praktiske oplysninger Nærværende lokale undervisningsplan er gældende for erhvervsuddannelsernes

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Serviceassistenternes faglighed

F O A F A G O G A R B E J D E. Serviceassistenternes faglighed F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenternes faglighed Marts 2008 Indledning Dette notat beskriver serviceassistenternes faglighed. Det er ikke altid en let opgave at beskrive en gruppes faglighed.

Læs mere

UDDANNELSE... RENGØRINGSSERVICE UDDANNELSE I PROFESSIONEL RENGØRING AMU-KURSER FAGLÆRT UDDANNELSE ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2.

UDDANNELSE... RENGØRINGSSERVICE UDDANNELSE I PROFESSIONEL RENGØRING AMU-KURSER FAGLÆRT UDDANNELSE ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. 2. HALVÅR 2015 RENGØRINGSSERVICE UDDANNELSE I PROFESSIONEL RENGØRING AMUKURSER FAGLÆRT UDDANNELSE UDDANNELSE... D PÆ AG O G I SK L JØ VOKS N MI E ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 29 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 8115 Psykologi F Grundfag 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

uddannelse2001 Serviceassistent

uddannelse2001 Serviceassistent uddannelse2001 Serviceassistent Søger du udfordringer? så bliv serviceassistent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer om uddannelsen til serviceassistent og beskriver, hvad jobbet

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ RENGØRINGSSERVICE UDDANNELSE I PROFESSIONEL RENGØRING AMU-KURSER FAGLÆRT UDDANNELSE UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENPÆDAGOGISK MILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesmappe for HSA elever 2 årig. HE Midt

Uddannelsesmappe for HSA elever 2 årig. HE Midt Uddannelsesmappe for HS elever 2 årig HE Midt Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsesplan for serviceassistentuddannelsen... 3 Beskrivelse af en serviceassistents arbejdsopgaver... 3 Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse Rengøring Inspiration til efteruddannelse Februar 2014 Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere er en vigtig faktor for en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Hvor nemt kan det blive?

Hvor nemt kan det blive? Kost- og Servicesektoren 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Hvor nemt kan det blive? Ansæt en serviceassistent, så finder du ud af det! Tekst: Dorte Schmidt, redigeret af Gitte Vind Foto: Henrik Sørensen

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Retningslinier for uddannelse af portører

Retningslinier for uddannelse af portører Retningslinier for uddannelse af portører Uddannelsens formål For selvstændigt at kunne varetage det praktiske portørarbejde, der forekommer i det moderne sygehusvæsen, har portøruddannelsens teori- og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 Januar 2015 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 21. december 2006 Ansøgning om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2007 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse Efteruddannelsesudvalgets målgrupper

Læs mere

Din guide til AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere

Din guide til AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere Din guide til AMU mu Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere AMU er for alle AMU tilbyder voksen- og efteruddannelse for det danske arbejdsmarked. AMU henvender sig især til ufaglærte og faglærte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Detailslagter Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailslagter

Læs mere

Bilag C. Interview undersøgelsen

Bilag C. Interview undersøgelsen Bilag C. Interview undersøgelsen Indhold Tabel 1: Skolebaggrund... 3 Tabel 2: Forståelse af det skriftlige undervisningsmateriale... 4 Tabel 3: Behov for danskundervisning på et 3 dags kursus... 5 Tabel

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen SERVICEBRANCHENS UDDANNELSESFOND Pjecen her giver et overblik over relevante kurser, overenskomstens ret til efteruddannelse

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Svendeprøveopgaven Den Selvvalgte opgave Den bundne opgave

Læs mere

Erhvervsuddannet serviceassistent. Inspiration. til efteruddannelse

Erhvervsuddannet serviceassistent. Inspiration. til efteruddannelse Erhvervsuddannet serviceassistent Inspiration til efteruddannelse Hvilke muligheder for efteruddannelse har du? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere er en afgørende faktor for en

Læs mere

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009.

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. BEKENDTGØRELSE NR. 92 AF 1. NOVEMBER 2008 OM SUNDHEDSHJÆLPER- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSER. I medfør af 8, stk. 1, 12, stk.

Læs mere

Den lokale Undervisningsplan

Den lokale Undervisningsplan Den lokale Undervisningsplan for 1-årig serviceassistentuddannelse indenfor Hospitalsservice 1 INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 3 Uddannelsens formål og mål... 4 Optagelse på uddannelsen... 5 Lærer-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere