Delegeretmøde Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006."

Transkript

1 Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer, som i det forløbne år var afgået ved døden: Anders Andersen, Per Auchenberg, Harald Enevoldsen, Finn Stilling, Tårnby, Freddy Christensen, Glostrup, Liselotte Madsen, Ringsted, Eggert Vognsen, Vejen, Jørgen Hansen, Silkeborg, Allan Bøye Nielsen, Aars, Steen Lauersen, Poul Schmidt, Skakklubben Nordkalotten, Cordt Madsen, Ølstykke/Stenløse, Svend Sander, Birkerød, Aage Løkke, Frederiksværk. 1. Valg af dirigent Erik Søbjerg foreslog Steen Juul Mortensen, der blev valgt som dirigent under klapsalver. Steen Juul Mortensen konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt, og at delegeretmødet dermed var beslutningsdygtigt. Dirigenten konstaterede endvidere, at der ikke var indkommet nogen forslag under punkt 6, og at punktet derfor bortfaldt. 2. Formandens beretning Erik Søbjerg opdelte traditionen tro beretningen i tre dele: En resultatmæssig del, en organisatorisk del og uddeling af initiativpræmier og hæderstegn. Under den resultatmæssige del fremhævede formanden de tre juniorer, der i løbet af året havde opnået titelnormer. Det var Davor Palo, som var blevet stormester, samt Christian Kyndel Pedersen og Jacob Vang Glud, der var blevet Internationale Mester. Davor Palo var endvidere blevet kåret til årets skakspiller 2005, blandt andet efter at have vundet den åbne turnering i Montpellier med 7 af 9 Nicolai V. Pedersen var blevet nr. 3 ved NM, og havde vundet en IM-turnering i Sverige. Ole Jakobsen havde vundet en åben GM-turnering i Las Palmas og var blevet nr. 6 ved VM for seniorer. Af store turneringer i Danmark fremhævede formanden: Samba Cup i Skanderborg, der fik Jobava fra Georgien som vinder, og de to danske deltagere, Curt og Lars Bo Hansen i mere beskedne roller. Det var en meget fornemt arrangeret turnering Politiken Cup i København som Sakaev havde vundet, foran hele 12 spillere bl.a. Curt Hansen, Sune Berg Hansen, Henrik Danielsen og Lars Schandorff. Turneringen var en af de vigtigste turneringer i Europa. Grundfos Young Masters, der var en stærk juniorturnering og som blev vundet af Areshenko foran Davor Palo. Turneringen var udbyttet af et stort stykke sponsorarbejde. Peter Heine Nielsen vandt blindskakturneringen foran Magnus Carlsen i Fibertex Cup, som var et fint og medievenligt arrangement. Ved Hold-EM i Göteborg havde holdet leveret et middelmådigt resultat uden de overraskelser, man kunne have håbet på. Dog havde Peter Heine Nielsen efter en meget fornem individuel præstation opnået guldmedalje for bedste score på 1. bræt med sine 6½ af 9.

2 Aalborg Skakforening vandt årets pokalturnering på Hotel Nyborg Strand, mens bredderækken blev vundet af Brønshøj Skakforening, og juniorrækken af Frem, Odense. Divisionsturneringen havde i år budt på en premiere i form af Skakligaen med 10 hold og en pyramidestruktur med i alt 7 divisioner. Den blev vundet af Helsinge for 6. gang i træk. Under den organisatoriske del berettede formanden, at medlemstallet igen i år var faldet denne gang med 330 medlemmer, så tallet nu var nede på 5913 beregnet som et gennemsnit for hele året. Det var en udvikling i medlemstallene, der står i voldsom kontrast til interessen for Skakspillet i vores omgivende samfund. Erik Søbjerg oplyste, at spørgeskemaundersøgelsen havde afdækket, at op mod fire femtedele af den voksne mandlige befolkning mener at kende skakreglerne og på et tidspunkt har spillet skak. Det er blot ikke blevet gjort i skakklubberne, men derhjemme eller på Internettet. Men DSU burde kunne drage nytte af det på sigt. Et vigtigt område, hvor Unionen havde et konkret tilbud til klubberne og medlemmerne var på ITsiden. Her beskrev formanden, hvordan DSU s Hjemmeside var blevet udbygget løbende, og nu gav klubberne et vigtigt værktøj i form af rating- og klublisterne. Seneste tiltag havde været lanceringen af Skaktræningssystemet på hjemmesiden, der var et nyt og meget vigtigt led i udbygningen af Unionens tilbud til sine medlemmer. Karsten Nymann Pedersen havde endnu en gang stået bag en fornem teknisk nyudvikling af vores IT-side, og Esben Lund og Jacob Aagaard havde leveret et imponerende antal velstrukturerede opgaver til at skærpe den taktiske forståelse. Opgaverne var målrettet den almindelige klubspiller, men selv habile mesterspillere kunne have glæde og udfordring i opgaverne. Dette var starten på et blivende element i Unionens tilbud til medlemmerne, som skal udbygges løbende over de kommende år i form af artikler, videoinstruktioner og meget andet. Et andet område var lederudvikling. Her oplyste Erik Søbjerg om, at DIF, som DSU i denne henseende har etableret aftale med, afholder endags-kurser, som en del havde været af sted på, men at vi gerne skal have mange flere sendt på. Det vil fortsat være et tilbud til klubberne og de lokale ledere og lederemner. Formanden informerede om, at udsendelse af referater af HB-møderne og anden information fra Unionen sker fremover pr. til klubberne. Han betonede vigtigheden i, at man sørger for at meddele eventuelle ændringer i sin kontaktadresse til hovedkredskassereren. Et andet emne, som HB havde beskæftiget sig med i 2005 var børneattester. DSU er ikke formelt set omfattet af loven, men HB har besluttet at følge dem, hvilket betyder, at klubberne ikke fremover kan få udbetalt juniorinstruktørtilskud, medmindre de har indsendt børneattester. Erik Søbjerg nævnte forholdet til Dansk Skole Skak, som der havde været nogle kurrer på tråden med, hvilket dog var blevet rettet ud i et møde med DSS i påsken. Mødet havde været godt og konstruktivt, men havde også fremhævet forskellene mellem de to selvstændige organisationer.. Dansk Skoleskak har søgt ind i Dansk Ungdoms Fællesråd og er dermed trukket i en hel anden retning i DSU, der ser set naturlige tilknytningsforhold til DIF. Der er dog intet i vejen for et fortsat samarbejde på lokalt plan.

3 Opdatering af Turneringslederuddannelsen har medført, at der er kommet en mere overskuelig prøve, og det var dermed formandens håb at flere vil tage uddannelsen. Erik Søbjerg var inde på det nye turneringssystem i LH-klassen, som han betragtede som et meget interessant eksperiment. Systemet var tænkt som et forsøg på at kombinere nogle af de bedste ting fra alle-mod-alle og KO-turneringssystemerne. Det var først nu, hvor tilskuerne havde set det, og spillerne havde prøvet det, at det i praksis var muligt at vurdere. Det var planen at bede deltagerne og de øverste på styrkelisten svare på en række spørgsmål om systemets fordele og ulemper. Derudover ville FU også søge andres vurdering af systemet, og til sidst skulle alle vurderingerne indgå i en evaluering af Landsholdsklassens turneringssystem fremover. Derefter ville HB hurtigst muligt finde ud af, hvordan det skal se ud fremover. Situationen i FIDE er den, at der valg skal være valg til præsidentposten, og der findes en alternativ liste til Kirsans korrupte liste, som DSU har givet sin støtte til. Det er hollænderen Bessel Koks hold, der indtil videre har fået stor opbakning hovedsagligt i Vesteuropa og Nordamerika. Formanden berettede om skakserver og medlemskampagnen, der havde fyldt meget i diskussionerne og arbejdet for både FU og HB i det forløbne år. Det var startet med at FU var blevet kontaktet af Schultz, og siden havde FU men også hele HB haft en række møder, hvor de var blevet præsenteret for den grundlæggende pointe, at det er for svært at blive medlem af Unionen, hvis ikke man har tid eller mulighed for at møde op i en skakklub en fast klubaften. Samtidigt præsenterede Schultz skitsen til en målrettet kampagne kombineret med ideen om en skakserver. Konklusionen i HB havde været ganske klar: For at kunne vende medlemskrisen skal Unionen have et tilbud om internetskak i vores eget regi, med det formål at få knyttet så stor en del af den skakspillende danske befolkning til Unionen som muligt. Dette skal hjælpes i gang ved en medfølgende koordineret medlemskampagne. Den store og absolut ikke trivielle opgave havde derfor været at få etableret en skakserver, der på en gang var teknisk tilfredsstillende og økonomisk realistisk. Det kunne let blive en meget stor økonomisk investering, hvis man ikke fik det skruet rigtigt sammen Det var midt i denne opgave, at processen stod netop nu. En medlemskampagne ville også skulle åbne op for nye medlemstyper. Disse ændringer ville sandsynligvis kræve ændring af Unionens love. Afslutningsvis sagde Erik Søbjerg, at det første år som formand ærligt talt havde været en del hårdere, end han personligt havde forventet. Særligt det ambitiøse projekt med skakserver og medlemskampagne havde krævet og fortsat ville kræve mange ressourcer af hele Unionens ledelse. Forholdet mellem den tid og energi der går på FU-arbejdet, og muligheden for, og evnerne til at få kommunikeret ud til tillidsfolk og medlemmer i Unionen kunne let blive skæv. Han fandt at kommunikation var en svær ting, og ikke mindst med et så krævende projekt som dette. Den nuværende ledelse er ikke en flok jernmænd eller kvinde, som arbejder efter en stålsat og nøje fastlagt plan. Ansvaret for at den får truffet de rigtige valg i den kommende tid er stort. FU var overbeviste om at det er den rigtige vej at gå for Unionen, og ledelsen prøver derfor i FU og HB efter bedste evne at nå målet. Hæderstegn og Initiativpræmier Erik Søbjerg uddelte herefter hæderstegn og Initiativpræmier

4 Initiativpræmier 1. Hovedkreds Ingen 2. Hovedkreds Sydøstlollands Skakklub. Med sine knapt 3 år er klubben hovedkredsens yngste. I området har der i en del år været børne- og ungdomsskak drevet af den utrættelige Robin Jakobsen. Dette blev så fundamentet til Sydøstlollands Skakklub. At det var rigtigt at starte klubben har udviklingen siden vist. Medlemstallet er vokset, og man har været i stand til at tiltrække flere stærke spillere, således at klubben i dag på fornem vis gør sig gældende på mange fronter. Med engagerede og inspirerende iværksættere har Sydøstlollands Skakklub vist, hvordan man kan vende udviklingen i Dansk Skak Union.! 3. Hovedkreds Ingen 4. Hovedkreds Vojens Skakklub. Vojens Skakklub har oprettet en juniorskakafdeling og på den konto fået 14 nye unge skakspillere i gang med skakken. De har 2 hold i D- rækken, og det ene vandt rækken i holdturnering Desuden har de i over 30 år arrangeret en hurtigturnering mellem jul og nytår, hvilket både er en god aktivitet oven på julemaden og har fået Vojens på landkortet i skak 5. Hovedkreds Korning Skakklub De har gennem en årrække ydet en flot indsats på skoleskakområdet, hvilket nu krones med en god integration af disse spillere i klubben. 6. Hovedkreds Skanderborg Skakklub Skanderborg Skakklub har i den forgangne sæson afholdt 2. Samba Cup og som tidligere var det et flot arrangement. Skanderborg afholder også hvert år sin koordinerede EMT i august og september, som også altid er velorganiseret. Der er mange som hvert år glæder sig til den næste turnering. Under alle omstændigheder må vi alle glæde os til 3. Samba Cup! 7. Hovedkreds

5 Aars Skakklub Aars Skakklub er en dygtigt ledet klub med mange aktiviteter, herunder den traditionelle Himmerlandsturnering. Klubben står for skoleskak på 2 skoler, og i år har de også arrangeret en Hurtigskak Grand Prix turnering. 8. Hovedkreds Ingen 9. Hovedkreds Vorgod Skakklub I en tid præget af medlemstilbagegang og klublukninger holder Vorgod Skakklub med sine 25 medlemmer skansen, som den har gjort siden klubbens start i Klubben deltager med 2 hold i hovedkredsens holdturnering, og mange af dens medlemmer er også flittige deltagere i koordinerede turneringer rundt omkring, på trods af de betydelige vestjyske afstande. Et nydeligt klubblad med mange annoncører, et væld af sponsorer, heriblandt den lokale bager med gratis småkager til klubaftenerne, sætter også sit præg på klubben, som blandt andet viser ansigtet i forbindelse med det lokale handelslivs Open by Night og i ungdomsskolens Aktiv Sommer. Vorgod Skakklub er et godt eksempel på, at den lokale skakklub kan overleve i fin stil også et stykke fra de større byer, når der arbejdes aktivt for det. Hæderstegn 1. Hovedkreds Arild Rimestad, Skakforeningen Føroyar Der er mindst 4 emner, der kommer på banen, når navnet Arild Rimestad nævnes: Skakforeningen Føroyar, som han har været medlem af i halvdelen af sit liv og stået i spidsen for på den ene eller anden måde. Han har bestridt forskellige pladser i bestyrelsen i 16 år: Holdleder, turneringsleder og ikke mindst 6 år som formand. Desuden har han været turneringsarrangør. Arild har været en flittigt benyttet, vellidt og respekteret dommer/ia de sidste 10 år i det københavnske og i diverse nordiske arrangementer, bl.a. NM. Ikke mindst til Hold-EM i Göteborg, som blev starten på et nyt kapitel i hans liv og netop nu står bl.a. OL i Torino på programmet. Han har været KSU's utrættelige juniorleder fra , hvor det også blev til et år som sekretær og de sidste par år som næstformand. Det er især de godt 100 turneringer for børn og unge - grandprixturneringerne, Hold DM for Juniorer, Junior KM og Sjællandsmesterskabet, samt Juniorelitetræningen, han vil blive husket for. Arild var Præsident for Nordisk Skak Forbund fra 1999 (valgt på 100-årsdagen) til 2001 og sidder i Seniorudvalget (+60 år) for DSU.

6 2. Hovedkreds Frank Hartmann, Sorø Skakklub. Når man siger Sorø Skakklub, falder talen helt naturligt på Frank. I utallige år har han været det naturlige omdrejningspunkt i klubben. Frank har været klubkasserer i en menneskealder og har utvivlsomt rekorden på denne post i 2. Hovedkreds. I 1993 manglede 2. hovedkreds en kasserer. Intet var mere naturligt end at foreslå Frank til jobbet, og det blev så til yderligere 12 år som kasserer for hovedkredsen. Et job, der er blevet passet utroligt flot og professionelt. I 2005 valgte Frank at træde tilbage for at hellige sig tilværelsen som aktiv pensionist og skakspiller. I hovedkredsbestyrelsen har vi været utrolig glade for Franks arbejde. 3. Hovedkreds Poul Jacobsen, Indslev Skakklub. Poul Jacobsen har gennem en lang årrække ydet en meget stor indsats i organisationsarbejdet på Fyn, og han var i en kortere periode også indvalgt i DSU s forretningsudvalg - en post han desværre af private årsager måtte forlade. Poul startede sin skakorganisatoriske løbebane som formand for Nyborg Skakklub, hvor han var drivkraften bag en god udvikling i klubben, og senere gik turen til Indslev Skakklub - også her blev han som formand drivkraften bag klubbens fortsatte skaklige udvikling. Men Pouls energi rakte længere, og han overtog i 1994 kassererposten i FSU, hvor hans første opgave bestod i at bringe et ret kaotisk regnskab på ret køl. Det klarede han til UG og med Poul Jacobsen på kassererposten de næste 12 år, er der virkelig kommet styr på tingene, hvilket med al tydelighed fremgår af årsregnskaberne, hvor Fynsk Skak Union år efter år brillerer med den bedste likviditet, man kan drømme om. FSU har meget at sige Poul tak for - han har med sine gode personlige egenskaber og store arbejdskraft sat sig markante spor i det fynske skakmiljø, så med håbet om at se den arbejdsomme organisationsmand på banen mange år endnu, takker ledelsen i FSU Poul for indsatsen hidtil. 4. Hovedkreds Jørgen Nielsen, Ribe skakklub Her har vi en mand, der brænder for skakken og som har ydet en stor indsats i skakkens verden og ikke mindst som formand. Han har sat Ribe Skakklub på Danmarkskortet med en rigtig god hjemmeside og i kraft af landsdelens største skakturnering, Ribe Skakklubs Weekend EMT, der ligger ugen efter DM og har 80 deltagere. Jørgen sørger for både at få GM og IM deltagelse, og desuden er der også i år udenlandsk deltagelse. En hyggelig turnering i det sønderjyske. Tillykke til Jørgen Nielsen med hæderstegnet som tak for god indsats 5. Hovedkreds Anders Christensen, Varde skakklub. Anders har gennem mange år drevet skoleskak i Varde skakklub og samtidigt påtager han sig pt. hvervet som formand for Varde skakklub.

7 6. Hovedkreds Per Therchilsen, Randers Skakklub Per har været kasserer i Randers Skakklub i en menneskealder. Faktisk er formanden for Randers Skakklub i tvivl om hvor længe det er. Tvivlen står mellem 32 eller 34 år under alle omstændigheder en imponerende årrække. Per er en dygtig kasserer med styr på kontingentrestancerne og har støt og roligt øget klubbens formue til betydelig størrelse. Per har også været aktiv i forbindelse med afholdelsen af DM i Randers i 1990 og Hovedkreds Bjarni Sørensen, Terndrup Skakklub Bjarni har været formand i Terndrup siden Han er en dygtig og stilfærdig klubleder, uden store armbevægelser. I hele hans formandstid har klubben haft et stabilt medlemstal og et højt aktivitetsniveau. 8. Hovedkreds Verner Christensen, Solrød Skaklub Verner Christensen trådte ind som kasserer i 8. HKs bestyrelse på et tidspunkt hvor hovedkredsens regnskaber var ét stort kaos. Verner fik dog hurtigt ryddet op, og siden da har hovedkredsens regnskaber altid stemt til punkt og prikke. Han har også været en af hovedkræfterne bag udviklingen af 8. HKs velfungerende hjemmeside, hvor en lang række administrative opgaver bliver udført, f. eks. holdturnering, bogføring, regnskab, kontingentopkrævning osv. Endelig skal det også nævnes at Verner næsten ene mand stod for turneringsledelsen af 8. HK s jubilæumsturneringer - en opgave der naturligvis blev udført til udelt tilfredshed blandt deltagerne. Verner stopper nu som kasserer i 8. HK, og den øvrige bestyrelse vil med indstillingen til hæderstegnet gerne takke Verner for hans store indsats i bestyrelsen igennem mange år. 9. Hovedkreds Oluf Jessen, Thy Skakklub Oluf Jessen kom fra Nr. Nebel Skakklub omkring 1965 til den daværende Thisted Skakklub (der senere blev til Nordthy og senest Thy Skakklub). I samtlige ca. 40 år har han været blandt klubbens stærkeste spillere, men i øvrigt har han bestridt alle tænkelige poster i bestyrelsen, herunder formandsposten I de sidste ca. 20 år har han redigeret klubbladet, og for tiden er han revisor i klubben. Senest har han igangsat skoleskak på 2 skoler i Thisted Kommune, og han deltager også i pensionistskakken hver torsdag formiddag. I det hele taget har Oluf Jessen aldrig sagt nej til at udføre opgaver for klubben. FU FU indstiller John Rendboe, Århus Skakklub til hæderstegnet. John indstilles på grund af sin mangeårige indsats som leder af pokalturneringen.

8 Herefter gav dirigenten ordet frit. Jørgen Hvenekilde, Skakspilleren ønskede ordet. Han konstaterede, at der ikke var meget diskussionslyst på delegeretmødet og fortalte, at han i til sin forfærdelse havde læst, at der skulle sendes et damehold af sted til OL. Der er ca gange så mange seniorer som kvindelige medlemmer, til gengæld bruges der ca gange så mange penge på seniorskakken. Jørgen Hvenekilde foreslog, at man brugte de penge, der var afsat til kvinderne på seniorskakkens deltagelse i internationale turneringer, da der for tiden ikke sker noget på seniorskakområdet. Set i lyset af, at Danmark har flere folk på et godt niveau, mente han at vi bør deltage i de arrangementer, der er for seniorer. Han fandt dog ikke, at antallet nødvendigvis var afgørende for, hvor mange penge man brugte, men var dybt skuffet over, at man brugte så mange penge på at sende et damehold af sted, der efter hans mening hverken havde talent eller indstilling til at repræsentere dansk skak på seriøs vis, hvorimod man brugte så få penge på seniorer. Jan Brøndum, Skakklubben K41 fik ordet. Han fandt, at FIDE krævede for mange penge af DSU, og havde hørt rygter om et nyt islandsk hold, der med Fischer stillede op til præsidentvalget i FIDE. Han syntes at tiltaget med børneattester var godt, men med hensyn til at juniorskakken nu skulle være løsrevet fra dansk skak, mente han ikke, at det var tilfældet, blot skulle børn have lov til at være rebelske og oprøret skulle komme nedefra. Han mente, at DSU skal have et sekretariat og at man skal have fat i folk, der har forstand på at få penge til at yngle. Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt. 3. Regnskabet for 2005 fremlægges til godkendelse Henrik Knudsen henviste til, at regnskabet var blevet offentliggjort på hjemmesiden og i skakbladet nr. 3. Han havde håbet på, at vi med kontingentstigningerne for nogle år siden ville have haft rigtig mange penge til rådighed, men de er for en stor dels vedkommende blevet ædt op af det fortsat faldende medlemstal gav et overskud på ca kr., hvoraf henlægges til internationale skakturneringer Til Jørgen Hvenekildes indlæg oplyste kassereren, at de der i 2005 var blevet brugt på dameskak var finansieret af Gudrun Levalds fond. Desuden var der i 2005 blevet brugt på seniorskak blev året hvor det lykkedes at bruge vækstkontomidlerne, og det mere end fuldt ud. Der var blevet brugt kr. mod budgeteret Det var aktiviteter som Grundfoss Young Masters, at pengene var gået til. De medlemsfremmende aktiviteter havde kostet Regnskabet for 2005 blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent, og der var ikke andre forslag. Dermed blev kontingentet fastsat uændret. 5. Fastsættelse af EMT-afgift Hovedbestyrelsen foreslog uændret EMT-afgift, og der var ikke andre forslag. Dermed blev EMTafgiften fastsat uændret. 7. Valg af: a) kasserer:

9 Henrik Knudsen blev genvalgt uden modkandidater b) to medlemmer af forretningsudvalget Morten Rasmussen og Poul Søndergaard blev genvalgt uden modkandidater Poul Søndergaard blev genvalgt uden modkandidater c) et medlem af Skaknævnet Finn Haargaard blev genvalgt uden modkandidater d) Tre suppleanter til Skaknævnet Lars Lindhart er indtrådt i Skaknævnet i den forgangne periode og Helle Kronborg Petersen havde valgt at trække sig fra posten. Derfor skulle der vælges to nye kandidater, og formanden foreslog Erik Mouridsen og Frank Petersen. Peter Enevoldsen blev genvalgt uden modkandidater Erik Mouridsen og Frank Petersen blev valgt uden modkandidater e) Valg af 2 revisorer Revisorfirmaet Martinsen, Vejle og Ole Gjeldstrup blev genvalgt uden modkandidater f) valg af revisorsuppleant Birger Andersen blev genvalgt uden modkandidater. 8. Fastsættelse af sted for Delegeretmøde og EMT 2007 Erik Søbjerg håbede på, at Aalborg ville tage arrangementet igen. Han opfordrede til at man meldte sig, hvis man ønskede arrangementet i 2007 eller Eventuelt Erik Søbjerg takkede DM-arrangørerne for et meget fornemt arrangement, hvor alt var gledet som det skulle. Han troede, at alle ville huske dette stævne som det bedste de havde været med til, og deltagerne ved delegeretmødet gav DM arrangørerne stor applaus. Formanden takkede endvidere Finn Larsen for sit store arbejde som divisionsturneringsleder gennem de sidste 5 år. Finn har formået at løse de problemer, der tidligere har været i divisionsturneringen, så den nu fungerer glat. Afslutningsvis udbragte formanden med forsamlingen et længe leve for Dansk Skakunion og et trefoldigt hurra. Dirigent Steen Juul Mortensen Referent Esmat Guindy

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg 1.

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen 2. HK Niels Steen Larsen

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Referat af HB-Møde. 06. februar 2011

Referat af HB-Møde. 06. februar 2011 Referat af HB-Møde 06. februar 2011 Referat af HB-Møde Søndag d. 06. februar 2011 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB november 2010.... 1 Drøftelse af brug af båndoptagelser...

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002

Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 Mødet afholdtes i Vejle den 21. december 2002. 1. Valg af dirigent Formand Ole Block bød velkommen og takkede Preben Sørensen, Evans, for at stå

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 03. april 2009 kl. 19:00 i Læseforeningens Lokaler, Bolbro Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning v/ Formand Poul Jacobsen 3. Regnskab v/

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 21. marts 2008 på Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 21. marts 2008 på Hotel Scandic, Silkeborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 21. marts 2008 på Hotel Scandic, Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg (ES) Morten Rasmussen (MR) Esmat Guindy (EG) Henrik Knudsen (HK) Poul

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Referat af HB-mødet søndag d. 25. januar 2004 på Brenderup Højskole

Referat af HB-mødet søndag d. 25. januar 2004 på Brenderup Højskole Referat af HB-mødet søndag d. 25. januar 2004 på Brenderup Højskole Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK Niels Steen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 31. august 2008 på Severin Kursuscenter, Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 31. august 2008 på Severin Kursuscenter, Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 31. august 2008 på Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg (ES) René Baarup Christensen (RBC) Esmat Guindy (EG) Lars Wisler

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Initiativpræmier. 1. Hovedkreds SKAKFORENINGEN ODYSSEUS

Initiativpræmier. 1. Hovedkreds SKAKFORENINGEN ODYSSEUS Initiativpræmier 1. Hovedkreds SKAKFORENINGEN ODYSSEUS Skakforeningen Odysseus tildeles initiativpræmien for at have startet juniorskak op for børn mellem 8-16 år og siden lykkes med at fastholde en solid

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Delegeretmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af Delegeretmøde i 8. Hovedkreds. Referat af Delegeretmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15.

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. DSUs formand Erik Søbjerg bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig og

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 27. marts 2010 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

kakbladet Allan Stig Rasmussen stormester XtraCon-Skakligaen DM i Silkeborg Delegeretmødet Topalov - Kamsky Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /4

kakbladet Allan Stig Rasmussen stormester XtraCon-Skakligaen DM i Silkeborg Delegeretmødet Topalov - Kamsky Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /4 2009 / kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Allan Stig Rasmussen stormester Mandag den. maj 2009 XtraCon-Skakligaen DM i Silkeborg Delegeretmødet Topalov - Kamsky kakbladet ISSN 007-60 0. årgang,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab 1903-2003 Dansk Skak Unions årsregnskab for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003 Specifikationer Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården

Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Konstatering

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2005

Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2005 VAT 10. 2. 2005 Referat fra generalforsamlingen afholdt 7. 2. 2005 11 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere