Delegeretmøde Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006."

Transkript

1 Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer, som i det forløbne år var afgået ved døden: Anders Andersen, Per Auchenberg, Harald Enevoldsen, Finn Stilling, Tårnby, Freddy Christensen, Glostrup, Liselotte Madsen, Ringsted, Eggert Vognsen, Vejen, Jørgen Hansen, Silkeborg, Allan Bøye Nielsen, Aars, Steen Lauersen, Poul Schmidt, Skakklubben Nordkalotten, Cordt Madsen, Ølstykke/Stenløse, Svend Sander, Birkerød, Aage Løkke, Frederiksværk. 1. Valg af dirigent Erik Søbjerg foreslog Steen Juul Mortensen, der blev valgt som dirigent under klapsalver. Steen Juul Mortensen konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt, og at delegeretmødet dermed var beslutningsdygtigt. Dirigenten konstaterede endvidere, at der ikke var indkommet nogen forslag under punkt 6, og at punktet derfor bortfaldt. 2. Formandens beretning Erik Søbjerg opdelte traditionen tro beretningen i tre dele: En resultatmæssig del, en organisatorisk del og uddeling af initiativpræmier og hæderstegn. Under den resultatmæssige del fremhævede formanden de tre juniorer, der i løbet af året havde opnået titelnormer. Det var Davor Palo, som var blevet stormester, samt Christian Kyndel Pedersen og Jacob Vang Glud, der var blevet Internationale Mester. Davor Palo var endvidere blevet kåret til årets skakspiller 2005, blandt andet efter at have vundet den åbne turnering i Montpellier med 7 af 9 Nicolai V. Pedersen var blevet nr. 3 ved NM, og havde vundet en IM-turnering i Sverige. Ole Jakobsen havde vundet en åben GM-turnering i Las Palmas og var blevet nr. 6 ved VM for seniorer. Af store turneringer i Danmark fremhævede formanden: Samba Cup i Skanderborg, der fik Jobava fra Georgien som vinder, og de to danske deltagere, Curt og Lars Bo Hansen i mere beskedne roller. Det var en meget fornemt arrangeret turnering Politiken Cup i København som Sakaev havde vundet, foran hele 12 spillere bl.a. Curt Hansen, Sune Berg Hansen, Henrik Danielsen og Lars Schandorff. Turneringen var en af de vigtigste turneringer i Europa. Grundfos Young Masters, der var en stærk juniorturnering og som blev vundet af Areshenko foran Davor Palo. Turneringen var udbyttet af et stort stykke sponsorarbejde. Peter Heine Nielsen vandt blindskakturneringen foran Magnus Carlsen i Fibertex Cup, som var et fint og medievenligt arrangement. Ved Hold-EM i Göteborg havde holdet leveret et middelmådigt resultat uden de overraskelser, man kunne have håbet på. Dog havde Peter Heine Nielsen efter en meget fornem individuel præstation opnået guldmedalje for bedste score på 1. bræt med sine 6½ af 9.

2 Aalborg Skakforening vandt årets pokalturnering på Hotel Nyborg Strand, mens bredderækken blev vundet af Brønshøj Skakforening, og juniorrækken af Frem, Odense. Divisionsturneringen havde i år budt på en premiere i form af Skakligaen med 10 hold og en pyramidestruktur med i alt 7 divisioner. Den blev vundet af Helsinge for 6. gang i træk. Under den organisatoriske del berettede formanden, at medlemstallet igen i år var faldet denne gang med 330 medlemmer, så tallet nu var nede på 5913 beregnet som et gennemsnit for hele året. Det var en udvikling i medlemstallene, der står i voldsom kontrast til interessen for Skakspillet i vores omgivende samfund. Erik Søbjerg oplyste, at spørgeskemaundersøgelsen havde afdækket, at op mod fire femtedele af den voksne mandlige befolkning mener at kende skakreglerne og på et tidspunkt har spillet skak. Det er blot ikke blevet gjort i skakklubberne, men derhjemme eller på Internettet. Men DSU burde kunne drage nytte af det på sigt. Et vigtigt område, hvor Unionen havde et konkret tilbud til klubberne og medlemmerne var på ITsiden. Her beskrev formanden, hvordan DSU s Hjemmeside var blevet udbygget løbende, og nu gav klubberne et vigtigt værktøj i form af rating- og klublisterne. Seneste tiltag havde været lanceringen af Skaktræningssystemet på hjemmesiden, der var et nyt og meget vigtigt led i udbygningen af Unionens tilbud til sine medlemmer. Karsten Nymann Pedersen havde endnu en gang stået bag en fornem teknisk nyudvikling af vores IT-side, og Esben Lund og Jacob Aagaard havde leveret et imponerende antal velstrukturerede opgaver til at skærpe den taktiske forståelse. Opgaverne var målrettet den almindelige klubspiller, men selv habile mesterspillere kunne have glæde og udfordring i opgaverne. Dette var starten på et blivende element i Unionens tilbud til medlemmerne, som skal udbygges løbende over de kommende år i form af artikler, videoinstruktioner og meget andet. Et andet område var lederudvikling. Her oplyste Erik Søbjerg om, at DIF, som DSU i denne henseende har etableret aftale med, afholder endags-kurser, som en del havde været af sted på, men at vi gerne skal have mange flere sendt på. Det vil fortsat være et tilbud til klubberne og de lokale ledere og lederemner. Formanden informerede om, at udsendelse af referater af HB-møderne og anden information fra Unionen sker fremover pr. til klubberne. Han betonede vigtigheden i, at man sørger for at meddele eventuelle ændringer i sin kontaktadresse til hovedkredskassereren. Et andet emne, som HB havde beskæftiget sig med i 2005 var børneattester. DSU er ikke formelt set omfattet af loven, men HB har besluttet at følge dem, hvilket betyder, at klubberne ikke fremover kan få udbetalt juniorinstruktørtilskud, medmindre de har indsendt børneattester. Erik Søbjerg nævnte forholdet til Dansk Skole Skak, som der havde været nogle kurrer på tråden med, hvilket dog var blevet rettet ud i et møde med DSS i påsken. Mødet havde været godt og konstruktivt, men havde også fremhævet forskellene mellem de to selvstændige organisationer.. Dansk Skoleskak har søgt ind i Dansk Ungdoms Fællesråd og er dermed trukket i en hel anden retning i DSU, der ser set naturlige tilknytningsforhold til DIF. Der er dog intet i vejen for et fortsat samarbejde på lokalt plan.

3 Opdatering af Turneringslederuddannelsen har medført, at der er kommet en mere overskuelig prøve, og det var dermed formandens håb at flere vil tage uddannelsen. Erik Søbjerg var inde på det nye turneringssystem i LH-klassen, som han betragtede som et meget interessant eksperiment. Systemet var tænkt som et forsøg på at kombinere nogle af de bedste ting fra alle-mod-alle og KO-turneringssystemerne. Det var først nu, hvor tilskuerne havde set det, og spillerne havde prøvet det, at det i praksis var muligt at vurdere. Det var planen at bede deltagerne og de øverste på styrkelisten svare på en række spørgsmål om systemets fordele og ulemper. Derudover ville FU også søge andres vurdering af systemet, og til sidst skulle alle vurderingerne indgå i en evaluering af Landsholdsklassens turneringssystem fremover. Derefter ville HB hurtigst muligt finde ud af, hvordan det skal se ud fremover. Situationen i FIDE er den, at der valg skal være valg til præsidentposten, og der findes en alternativ liste til Kirsans korrupte liste, som DSU har givet sin støtte til. Det er hollænderen Bessel Koks hold, der indtil videre har fået stor opbakning hovedsagligt i Vesteuropa og Nordamerika. Formanden berettede om skakserver og medlemskampagnen, der havde fyldt meget i diskussionerne og arbejdet for både FU og HB i det forløbne år. Det var startet med at FU var blevet kontaktet af Schultz, og siden havde FU men også hele HB haft en række møder, hvor de var blevet præsenteret for den grundlæggende pointe, at det er for svært at blive medlem af Unionen, hvis ikke man har tid eller mulighed for at møde op i en skakklub en fast klubaften. Samtidigt præsenterede Schultz skitsen til en målrettet kampagne kombineret med ideen om en skakserver. Konklusionen i HB havde været ganske klar: For at kunne vende medlemskrisen skal Unionen have et tilbud om internetskak i vores eget regi, med det formål at få knyttet så stor en del af den skakspillende danske befolkning til Unionen som muligt. Dette skal hjælpes i gang ved en medfølgende koordineret medlemskampagne. Den store og absolut ikke trivielle opgave havde derfor været at få etableret en skakserver, der på en gang var teknisk tilfredsstillende og økonomisk realistisk. Det kunne let blive en meget stor økonomisk investering, hvis man ikke fik det skruet rigtigt sammen Det var midt i denne opgave, at processen stod netop nu. En medlemskampagne ville også skulle åbne op for nye medlemstyper. Disse ændringer ville sandsynligvis kræve ændring af Unionens love. Afslutningsvis sagde Erik Søbjerg, at det første år som formand ærligt talt havde været en del hårdere, end han personligt havde forventet. Særligt det ambitiøse projekt med skakserver og medlemskampagne havde krævet og fortsat ville kræve mange ressourcer af hele Unionens ledelse. Forholdet mellem den tid og energi der går på FU-arbejdet, og muligheden for, og evnerne til at få kommunikeret ud til tillidsfolk og medlemmer i Unionen kunne let blive skæv. Han fandt at kommunikation var en svær ting, og ikke mindst med et så krævende projekt som dette. Den nuværende ledelse er ikke en flok jernmænd eller kvinde, som arbejder efter en stålsat og nøje fastlagt plan. Ansvaret for at den får truffet de rigtige valg i den kommende tid er stort. FU var overbeviste om at det er den rigtige vej at gå for Unionen, og ledelsen prøver derfor i FU og HB efter bedste evne at nå målet. Hæderstegn og Initiativpræmier Erik Søbjerg uddelte herefter hæderstegn og Initiativpræmier

4 Initiativpræmier 1. Hovedkreds Ingen 2. Hovedkreds Sydøstlollands Skakklub. Med sine knapt 3 år er klubben hovedkredsens yngste. I området har der i en del år været børne- og ungdomsskak drevet af den utrættelige Robin Jakobsen. Dette blev så fundamentet til Sydøstlollands Skakklub. At det var rigtigt at starte klubben har udviklingen siden vist. Medlemstallet er vokset, og man har været i stand til at tiltrække flere stærke spillere, således at klubben i dag på fornem vis gør sig gældende på mange fronter. Med engagerede og inspirerende iværksættere har Sydøstlollands Skakklub vist, hvordan man kan vende udviklingen i Dansk Skak Union.! 3. Hovedkreds Ingen 4. Hovedkreds Vojens Skakklub. Vojens Skakklub har oprettet en juniorskakafdeling og på den konto fået 14 nye unge skakspillere i gang med skakken. De har 2 hold i D- rækken, og det ene vandt rækken i holdturnering Desuden har de i over 30 år arrangeret en hurtigturnering mellem jul og nytår, hvilket både er en god aktivitet oven på julemaden og har fået Vojens på landkortet i skak 5. Hovedkreds Korning Skakklub De har gennem en årrække ydet en flot indsats på skoleskakområdet, hvilket nu krones med en god integration af disse spillere i klubben. 6. Hovedkreds Skanderborg Skakklub Skanderborg Skakklub har i den forgangne sæson afholdt 2. Samba Cup og som tidligere var det et flot arrangement. Skanderborg afholder også hvert år sin koordinerede EMT i august og september, som også altid er velorganiseret. Der er mange som hvert år glæder sig til den næste turnering. Under alle omstændigheder må vi alle glæde os til 3. Samba Cup! 7. Hovedkreds

5 Aars Skakklub Aars Skakklub er en dygtigt ledet klub med mange aktiviteter, herunder den traditionelle Himmerlandsturnering. Klubben står for skoleskak på 2 skoler, og i år har de også arrangeret en Hurtigskak Grand Prix turnering. 8. Hovedkreds Ingen 9. Hovedkreds Vorgod Skakklub I en tid præget af medlemstilbagegang og klublukninger holder Vorgod Skakklub med sine 25 medlemmer skansen, som den har gjort siden klubbens start i Klubben deltager med 2 hold i hovedkredsens holdturnering, og mange af dens medlemmer er også flittige deltagere i koordinerede turneringer rundt omkring, på trods af de betydelige vestjyske afstande. Et nydeligt klubblad med mange annoncører, et væld af sponsorer, heriblandt den lokale bager med gratis småkager til klubaftenerne, sætter også sit præg på klubben, som blandt andet viser ansigtet i forbindelse med det lokale handelslivs Open by Night og i ungdomsskolens Aktiv Sommer. Vorgod Skakklub er et godt eksempel på, at den lokale skakklub kan overleve i fin stil også et stykke fra de større byer, når der arbejdes aktivt for det. Hæderstegn 1. Hovedkreds Arild Rimestad, Skakforeningen Føroyar Der er mindst 4 emner, der kommer på banen, når navnet Arild Rimestad nævnes: Skakforeningen Føroyar, som han har været medlem af i halvdelen af sit liv og stået i spidsen for på den ene eller anden måde. Han har bestridt forskellige pladser i bestyrelsen i 16 år: Holdleder, turneringsleder og ikke mindst 6 år som formand. Desuden har han været turneringsarrangør. Arild har været en flittigt benyttet, vellidt og respekteret dommer/ia de sidste 10 år i det københavnske og i diverse nordiske arrangementer, bl.a. NM. Ikke mindst til Hold-EM i Göteborg, som blev starten på et nyt kapitel i hans liv og netop nu står bl.a. OL i Torino på programmet. Han har været KSU's utrættelige juniorleder fra , hvor det også blev til et år som sekretær og de sidste par år som næstformand. Det er især de godt 100 turneringer for børn og unge - grandprixturneringerne, Hold DM for Juniorer, Junior KM og Sjællandsmesterskabet, samt Juniorelitetræningen, han vil blive husket for. Arild var Præsident for Nordisk Skak Forbund fra 1999 (valgt på 100-årsdagen) til 2001 og sidder i Seniorudvalget (+60 år) for DSU.

6 2. Hovedkreds Frank Hartmann, Sorø Skakklub. Når man siger Sorø Skakklub, falder talen helt naturligt på Frank. I utallige år har han været det naturlige omdrejningspunkt i klubben. Frank har været klubkasserer i en menneskealder og har utvivlsomt rekorden på denne post i 2. Hovedkreds. I 1993 manglede 2. hovedkreds en kasserer. Intet var mere naturligt end at foreslå Frank til jobbet, og det blev så til yderligere 12 år som kasserer for hovedkredsen. Et job, der er blevet passet utroligt flot og professionelt. I 2005 valgte Frank at træde tilbage for at hellige sig tilværelsen som aktiv pensionist og skakspiller. I hovedkredsbestyrelsen har vi været utrolig glade for Franks arbejde. 3. Hovedkreds Poul Jacobsen, Indslev Skakklub. Poul Jacobsen har gennem en lang årrække ydet en meget stor indsats i organisationsarbejdet på Fyn, og han var i en kortere periode også indvalgt i DSU s forretningsudvalg - en post han desværre af private årsager måtte forlade. Poul startede sin skakorganisatoriske løbebane som formand for Nyborg Skakklub, hvor han var drivkraften bag en god udvikling i klubben, og senere gik turen til Indslev Skakklub - også her blev han som formand drivkraften bag klubbens fortsatte skaklige udvikling. Men Pouls energi rakte længere, og han overtog i 1994 kassererposten i FSU, hvor hans første opgave bestod i at bringe et ret kaotisk regnskab på ret køl. Det klarede han til UG og med Poul Jacobsen på kassererposten de næste 12 år, er der virkelig kommet styr på tingene, hvilket med al tydelighed fremgår af årsregnskaberne, hvor Fynsk Skak Union år efter år brillerer med den bedste likviditet, man kan drømme om. FSU har meget at sige Poul tak for - han har med sine gode personlige egenskaber og store arbejdskraft sat sig markante spor i det fynske skakmiljø, så med håbet om at se den arbejdsomme organisationsmand på banen mange år endnu, takker ledelsen i FSU Poul for indsatsen hidtil. 4. Hovedkreds Jørgen Nielsen, Ribe skakklub Her har vi en mand, der brænder for skakken og som har ydet en stor indsats i skakkens verden og ikke mindst som formand. Han har sat Ribe Skakklub på Danmarkskortet med en rigtig god hjemmeside og i kraft af landsdelens største skakturnering, Ribe Skakklubs Weekend EMT, der ligger ugen efter DM og har 80 deltagere. Jørgen sørger for både at få GM og IM deltagelse, og desuden er der også i år udenlandsk deltagelse. En hyggelig turnering i det sønderjyske. Tillykke til Jørgen Nielsen med hæderstegnet som tak for god indsats 5. Hovedkreds Anders Christensen, Varde skakklub. Anders har gennem mange år drevet skoleskak i Varde skakklub og samtidigt påtager han sig pt. hvervet som formand for Varde skakklub.

7 6. Hovedkreds Per Therchilsen, Randers Skakklub Per har været kasserer i Randers Skakklub i en menneskealder. Faktisk er formanden for Randers Skakklub i tvivl om hvor længe det er. Tvivlen står mellem 32 eller 34 år under alle omstændigheder en imponerende årrække. Per er en dygtig kasserer med styr på kontingentrestancerne og har støt og roligt øget klubbens formue til betydelig størrelse. Per har også været aktiv i forbindelse med afholdelsen af DM i Randers i 1990 og Hovedkreds Bjarni Sørensen, Terndrup Skakklub Bjarni har været formand i Terndrup siden Han er en dygtig og stilfærdig klubleder, uden store armbevægelser. I hele hans formandstid har klubben haft et stabilt medlemstal og et højt aktivitetsniveau. 8. Hovedkreds Verner Christensen, Solrød Skaklub Verner Christensen trådte ind som kasserer i 8. HKs bestyrelse på et tidspunkt hvor hovedkredsens regnskaber var ét stort kaos. Verner fik dog hurtigt ryddet op, og siden da har hovedkredsens regnskaber altid stemt til punkt og prikke. Han har også været en af hovedkræfterne bag udviklingen af 8. HKs velfungerende hjemmeside, hvor en lang række administrative opgaver bliver udført, f. eks. holdturnering, bogføring, regnskab, kontingentopkrævning osv. Endelig skal det også nævnes at Verner næsten ene mand stod for turneringsledelsen af 8. HK s jubilæumsturneringer - en opgave der naturligvis blev udført til udelt tilfredshed blandt deltagerne. Verner stopper nu som kasserer i 8. HK, og den øvrige bestyrelse vil med indstillingen til hæderstegnet gerne takke Verner for hans store indsats i bestyrelsen igennem mange år. 9. Hovedkreds Oluf Jessen, Thy Skakklub Oluf Jessen kom fra Nr. Nebel Skakklub omkring 1965 til den daværende Thisted Skakklub (der senere blev til Nordthy og senest Thy Skakklub). I samtlige ca. 40 år har han været blandt klubbens stærkeste spillere, men i øvrigt har han bestridt alle tænkelige poster i bestyrelsen, herunder formandsposten I de sidste ca. 20 år har han redigeret klubbladet, og for tiden er han revisor i klubben. Senest har han igangsat skoleskak på 2 skoler i Thisted Kommune, og han deltager også i pensionistskakken hver torsdag formiddag. I det hele taget har Oluf Jessen aldrig sagt nej til at udføre opgaver for klubben. FU FU indstiller John Rendboe, Århus Skakklub til hæderstegnet. John indstilles på grund af sin mangeårige indsats som leder af pokalturneringen.

8 Herefter gav dirigenten ordet frit. Jørgen Hvenekilde, Skakspilleren ønskede ordet. Han konstaterede, at der ikke var meget diskussionslyst på delegeretmødet og fortalte, at han i til sin forfærdelse havde læst, at der skulle sendes et damehold af sted til OL. Der er ca gange så mange seniorer som kvindelige medlemmer, til gengæld bruges der ca gange så mange penge på seniorskakken. Jørgen Hvenekilde foreslog, at man brugte de penge, der var afsat til kvinderne på seniorskakkens deltagelse i internationale turneringer, da der for tiden ikke sker noget på seniorskakområdet. Set i lyset af, at Danmark har flere folk på et godt niveau, mente han at vi bør deltage i de arrangementer, der er for seniorer. Han fandt dog ikke, at antallet nødvendigvis var afgørende for, hvor mange penge man brugte, men var dybt skuffet over, at man brugte så mange penge på at sende et damehold af sted, der efter hans mening hverken havde talent eller indstilling til at repræsentere dansk skak på seriøs vis, hvorimod man brugte så få penge på seniorer. Jan Brøndum, Skakklubben K41 fik ordet. Han fandt, at FIDE krævede for mange penge af DSU, og havde hørt rygter om et nyt islandsk hold, der med Fischer stillede op til præsidentvalget i FIDE. Han syntes at tiltaget med børneattester var godt, men med hensyn til at juniorskakken nu skulle være løsrevet fra dansk skak, mente han ikke, at det var tilfældet, blot skulle børn have lov til at være rebelske og oprøret skulle komme nedefra. Han mente, at DSU skal have et sekretariat og at man skal have fat i folk, der har forstand på at få penge til at yngle. Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt. 3. Regnskabet for 2005 fremlægges til godkendelse Henrik Knudsen henviste til, at regnskabet var blevet offentliggjort på hjemmesiden og i skakbladet nr. 3. Han havde håbet på, at vi med kontingentstigningerne for nogle år siden ville have haft rigtig mange penge til rådighed, men de er for en stor dels vedkommende blevet ædt op af det fortsat faldende medlemstal gav et overskud på ca kr., hvoraf henlægges til internationale skakturneringer Til Jørgen Hvenekildes indlæg oplyste kassereren, at de der i 2005 var blevet brugt på dameskak var finansieret af Gudrun Levalds fond. Desuden var der i 2005 blevet brugt på seniorskak blev året hvor det lykkedes at bruge vækstkontomidlerne, og det mere end fuldt ud. Der var blevet brugt kr. mod budgeteret Det var aktiviteter som Grundfoss Young Masters, at pengene var gået til. De medlemsfremmende aktiviteter havde kostet Regnskabet for 2005 blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent, og der var ikke andre forslag. Dermed blev kontingentet fastsat uændret. 5. Fastsættelse af EMT-afgift Hovedbestyrelsen foreslog uændret EMT-afgift, og der var ikke andre forslag. Dermed blev EMTafgiften fastsat uændret. 7. Valg af: a) kasserer:

9 Henrik Knudsen blev genvalgt uden modkandidater b) to medlemmer af forretningsudvalget Morten Rasmussen og Poul Søndergaard blev genvalgt uden modkandidater Poul Søndergaard blev genvalgt uden modkandidater c) et medlem af Skaknævnet Finn Haargaard blev genvalgt uden modkandidater d) Tre suppleanter til Skaknævnet Lars Lindhart er indtrådt i Skaknævnet i den forgangne periode og Helle Kronborg Petersen havde valgt at trække sig fra posten. Derfor skulle der vælges to nye kandidater, og formanden foreslog Erik Mouridsen og Frank Petersen. Peter Enevoldsen blev genvalgt uden modkandidater Erik Mouridsen og Frank Petersen blev valgt uden modkandidater e) Valg af 2 revisorer Revisorfirmaet Martinsen, Vejle og Ole Gjeldstrup blev genvalgt uden modkandidater f) valg af revisorsuppleant Birger Andersen blev genvalgt uden modkandidater. 8. Fastsættelse af sted for Delegeretmøde og EMT 2007 Erik Søbjerg håbede på, at Aalborg ville tage arrangementet igen. Han opfordrede til at man meldte sig, hvis man ønskede arrangementet i 2007 eller Eventuelt Erik Søbjerg takkede DM-arrangørerne for et meget fornemt arrangement, hvor alt var gledet som det skulle. Han troede, at alle ville huske dette stævne som det bedste de havde været med til, og deltagerne ved delegeretmødet gav DM arrangørerne stor applaus. Formanden takkede endvidere Finn Larsen for sit store arbejde som divisionsturneringsleder gennem de sidste 5 år. Finn har formået at løse de problemer, der tidligere har været i divisionsturneringen, så den nu fungerer glat. Afslutningsvis udbragte formanden med forsamlingen et længe leve for Dansk Skakunion og et trefoldigt hurra. Dirigent Steen Juul Mortensen Referent Esmat Guindy

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat af HB-Møde. 28. august 2011

Referat af HB-Møde. 28. august 2011 Referat af HB-Møde 28. august 2011 Referat af HB-Møde Søndag d. 28. august 2011 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat af HB-mødet i påsken... 1 3. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002.

Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002. Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002. 1. Valg af dirigent Formand Ole Block (OB) bød velkommen og foreslog som dirigent Birger Hagstrøm, Allerød. Birger Hagstrøm blev valgt og

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg 1.

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

DANSK SKAK UNION Hovedbestyrelsen

DANSK SKAK UNION Hovedbestyrelsen DANSK SKAK UNION Hovedbestyrelsen Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 7. december 2002 i Fredericia Deltagere FU: Ole Block (OB) Henrik Knudsen (HK) Erik Mouridsen (EM) 1. HK Lars Bech Hansen (LBH) 2.

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 30. april 2004

Referat af Delegeretmøde 30. april 2004 Referat af Delegeretmøde 30. april 2004 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen 2. HK Niels Steen Larsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Referat af FU-møde i Bro. Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Kim Skaanning Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af HB-mødet fredag d. 18. april på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens

Referat af HB-mødet fredag d. 18. april på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens Referat af HB-mødet fredag d. 18. april på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 29. august 2004 på Hotel Nyborg Strand

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 29. august 2004 på Hotel Nyborg Strand Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 29. august 2004 på Hotel Nyborg Strand Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg Divisionsturneringsleder

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere... 1 2. Formandens beretning... 1 3. Regnskab V/Kassereren... 1 4. Hold- og Pokalturnering... 2 5.

Læs mere

2421 2841 formand@8-hk.dk

2421 2841 formand@8-hk.dk Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Formand Kasper Damm Ægirsgade 13, 1.sal 2200 København N 2421 2841 formand@8-hk.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Bilag til punktet: FIDE afgift for ELO-rating Baggrund Verner

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Fredag den 14. april 2006 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet Fredag den 14. april 2006 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Fredag den 14. april 2006 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Afbud fra Henrik Knudsen

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Skakforeningen GSF-Caïssa

Skakforeningen GSF-Caïssa Skakforeningen GSF-Caïssa Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd Generalforsamling RrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrR Referat af Generalforsamling 24. maj 2015 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent. Jyllinge, 13.6.2011 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. oktober 2006 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. oktober 2006 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. oktober 2006 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup

Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Referat Af generalforsamlingen i 9. hovedkreds onsdag 24. marts 2010 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning ved Morten F. Jensen Aflæggelse af regnskab ved Knud Åge Fønss Turneringslederens

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 25. april 2003

Referat af Delegeretmøde 25. april 2003 Referat af Delegeretmøde 25. april 2003 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af HB-Møde. 29. august 2010

Referat af HB-Møde. 29. august 2010 Referat af HB-Møde 29. august 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 29. august 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 02-04-2010.... 1 3. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat af HB-Møde. 06. februar 2011

Referat af HB-Møde. 06. februar 2011 Referat af HB-Møde 06. februar 2011 Referat af HB-Møde Søndag d. 06. februar 2011 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB november 2010.... 1 Drøftelse af brug af båndoptagelser...

Læs mere

8 Hovedkreds vedtægter

8 Hovedkreds vedtægter 8 Hovedkreds vedtægter Nuværende Foreslag Begrundelse/kommentar 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette sker gennem

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

kakbladet Gladiatorskak i Aalborg DM Sune Berg Hansen og landstræner Per Andreasen 17 sider om DM Morelia / Linares Amber-turneringen

kakbladet Gladiatorskak i Aalborg DM Sune Berg Hansen og landstræner Per Andreasen 17 sider om DM Morelia / Linares Amber-turneringen 2006 /4 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 22. maj 2006 Gladiatorskak i Aalborg DM Sune Berg Hansen og landstræner Per Andreasen 7 sider om DM Morelia / Linares Amber-turneringen kakbladet

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002

Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 Mødet afholdtes i Vejle den 21. december 2002. 1. Valg af dirigent Formand Ole Block bød velkommen og takkede Preben Sørensen, Evans, for at stå

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

FU foreslår, at der af HB nedsættes et udvalg, som kan skrue et forslag sammen til behandling på HB-mødet i januar 2006.

FU foreslår, at der af HB nedsættes et udvalg, som kan skrue et forslag sammen til behandling på HB-mødet i januar 2006. Bilag til punkt 7 på HB-mødets dagsorden 28. august 2005 Som debatten på det seneste HB-møde afslørede er der stærkt delte meninger om det ønskværdige i at reducere væksten i Unionens udgifter til FIDE

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 26.april 2016 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere