Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4. HK 1. HK Tom Skovgaard 2. HK Niels Steen Larsen 3. HK Poul Jacobsen 5. HK Jean B. Mikkelsen 6. HK Aage Olsen 7. HK Jens Riis 8. HK Jørgen Løvgren Nielsen 9. HK Morten Fabrin Poul Søndergaard Sekretær Esmat Guindy, Stadionvej 16, 8830 Tjele Tlf

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 2. december Forretningsudvalgets beretning Skakserver Medlemskampagne Unionens struktur og organisation Fremtidig ungdomspolitik i Dansk Skak Union Forslag til ændringer af Dansk Schweitzer Orientering om unionens regnskab for Tid og sted for næste møde Eventuelt... 9 Oversigt over bilag: Bilag til punkt 2 Turnerings- og kamplederuddannelsen i 2007 Bilag til punkt 4 Referat og noter fra medlemskampagnemøde Fra skakserver til medlemsfremgang Kampagnens midler og rammer Bilag til punkt 5 Bilag til punkt 6 Dansk Skak Unions organisation og struktur Dansk Skak Unions ungdomspolitik Ændring af reglement til juniorhold DM Bilag til punkt 7 Dansk Schweitzer: justeringer Side 2 af 9

3 Erik Søbjerg bød velkommen til mødet og særligt til Tom Skovgaard fra 1. Hovedkreds, samt Jørgen Løvgren Nielsen fra 8. Hovedkreds, der henholdsvis deltog i stedet for Lars Bech- Hansen og Kasper Wilken Damm. 1. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 2. december 2007 HB havde haft referatet til gennemsyn, og ønskede at få referatet med rettelser til gennemsyn inden, det blev lagt på hjemmesiden. 2. Forretningsudvalgets beretning Erik Søbjerg fremlagde beretningen Resultatmæssigt: Allan Stig Rasmussen har opnået sin 3. IM-norm, og får derved tildelt titlen som international mester. Den tredje norm kom i hus med en delt 5. plads og 6½ point af 9 ved den åbne turnering i Girona, Spanien ved årsskiftet. Jakob Vang Glud er blevet kåret som årets danske skakspiller Tæt forfulgt at Allan Stig Rasmussen og Karsten Rasmussen. Helsinge Skakklub ser igen ud til at være på vej mod DM-titlen med Aalborg Skakforening som nærmeste forfølger. Juniorlandsholdet blev sidst efter tre nederlag ved den traditionsrige nordiske 4-landskamp. Litauen vandt foran Sverige og Norge. 6 juniorer deltog ved VM for ungdom i Tyrkiet. Mads Andersen i U12 og Peter Skovgaard viste begge lovende resultater med 6½ point af 11. Mads efter en god start og stærke modstandere turneringen igennem, Peter efter en flot slutspurt. Organisatorisk: Trods den korte tid siden seneste HB-møde er der sket en del på den organisatoriske front. Skakserveren blev den 15. december åbnet for Unionens medlemmer. Efter en lidt uheldig start med registreringsprocedurerne er serveren kommet godt i gang. Teknisk er der stadig ting som ikke er fejlfrie, og organisatorisk har jeg personligt undervurderet de praktiske problemer med at få administrator- og supportfunktionerne op at stå. Vi skal nok blive klar til den 1. marts, men det er en stor ekstra opgave vi fået, og den bliver ikke mindre. Behovet for frivillige hjælpere vil være stort og vedvarende i den kommende tid. Jeg vil orientere nærmere på mødet under punkt 3. Unionens hjemmeside er blevet til to med skak.dk som indgangsportal domineret af skakserveren og dsu.dk som en ny udgave af siden for vores medlemmer. Flot design og også et indholdsmæssigt løft. Karsten Nymann Pedersen har godt assisteret af Morten Rasmussen og Steffen Pedersen igen givet Dansk Skak Union et stort IT-mæssigt løft, som det er vanskeligt at påskønne nok. Steffen Pedersen har pr. 1. januar overtaget Thorbjørn Rosenlunds resterende opgaver på hjemmesiden og med presseservice. Thorbjørn ønskede efter en mangeårig og meget Side 3 af 9

4 betydelig indsats at stoppe med disse opgaver. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke Thorbjørn Rosenlund for sin store indsat som leder af presseservice og ansvarlig medarbejder på hjemmesiden (tidligere som webmaster). En indsats der i mange tilfælde har rakt langt ud over, hvad man kunne forvente at der lå i ansættelsen. Han fortsætter naturligvis, ja heldigvis, som redaktør af Skakbladet. Bestyrelsen for Dansk Skaksalg ApS. har som omtalt på det seneste HB-møde opsagt Poul Jacobsen som daglig leder. Poul Jacobsen har sidenhen via sin advokat bestridt opsigelsen, hvorfor bestyrelsen også har valgt at hente advokatbistand. Steffen Pedersen tiltræder som daglig leder af Skaksalget i den første halvdel af februar. Poul Jacobsen fritstilles på daværende tidspunkt, mod at assistere efter behov i opstarten frem til 31. marts. Der pågår ligeledes diskussion mellem bestyrelsen og Poul Jacobsen om andre forhold i forbindelse med overdragelsen. Sammen med forslaget om at ansætte Steffen Pedersen som sekretær for HB og FU, som vi skal diskutere under punkt 5 på dette møde, er der tale om en samlet fuldtidsstilling bestående af webmaster-, Skaksalgs- og sekretæropgaver. Finansieret indenfor de rammer vi i dag har afsat til de samme opgaver. Når behovene opstår og de økonomiske midler byder sig er det FU s tanke at Unionens administration eventuelt kan udvides med flere personer. FU afholdt et medlemskampagnemøde lørdag den 12. januar for repræsentanter for hovedkredsene. Det blev et godt møde med gode meningsudvekslinger og ideer. Ikke mindst bidrog deltagere med erfaringer fra Dansk Skole Skak meget positivt til diskussionerne. Desværre manglede vi af forskellige årsager repræsentanter fra de Sjællandske hovedkredse. Der ligger et arbejde for alle i HB med at få samlet op på mødet og konkretiseret ideerne til aktiviteter under kampagnen. På HB-mødet skal vi have lavet en tidsplan/kalender for de lokale kampagneaktiviteter. FU mangler som bekendt kandidater til to poster ved delegeretmødet. Det er nu blevet til én, idet Henrik Knudsen når han fratræder som kasserer har indvilget i at fortsætte i FU som menigt medlem. Det bliver på en post med fokus på udviklingen af Unionens organisation. FU har sonderinger i gang om en kandidat til den sidste FU-post, der fortrinsvis vil skulle arbejde med IT-området. Finn Larsen og Morten Rasmussen har tilbudt at lede arbejdet med at videreudvikle Unionens medlems-, rating- og kartoteksystem til en net-baseret platform. Det vil på den måde kunne gøres med frivillig arbejdskraft og samlet set et beskedent budget. De enkelte moduler vil kunne tages i brug løbende, med en forventet tid til udviklingen på 2-3 år. Herefter fortsatte Erik Søbjerg med den mundtlige del af beretningen: Allan Stig Rasmussen har netop lavet sin anden stormesternorm ved at vinde en lukket GMturnering i Tjekkiet. FU ønsker at Steffen Pedersen overtager kassererbevilling, som sekretærhjælp fra 1. marts, indenfor rammebeløbet på kr. Sekretærposten indebærer at være til stede på HB-møder med ansvar for referater, forberedelse af bilag i samarbejde med FU, skrive referat fra delegeretmødet mv. Niels Steen Larsen havde ikke noget imod ordningen, da det var en aflastning for FU og foregår alle andre steder. Side 4 af 9

5 Tom Skovgaard berettede, at 1. HK var positivt indstillet, og fandt at det gav en god synergieffekt. Aage Olsen fremhævede den fordel, at det gav et hurtigere referat udadtil. Erik Søbjerg forventede, at der kunne ligge et referat i løbet af en uge. Han tilføjede, at der ligger en styrke i, at samme person hurtigt kan sætte det på hjemmesiden efterfølgende. Poul Jacobsen informerede, at 3. HK stemmer imod, hvis der skal etableres et sekretariat uden at det kommunikeres ud til medlemmerne. Erik Søbjerg understregede, at dette var begyndelsen på et sekretariat, men at eventuelle videre skridt i den retning til enhver tid var noget, HB og evt. Delegeretmøder kunne tage stilling til. Herefter blev forslaget sat til afstemning For stemte: Tom Skovgaard (2), Niels Steen Larsen (2), Jean Mikkelsen, Aage Olsen (2), Jens Riis, Jan Løvgreen Nielsen, Morten Fabrin, Erik Søbjerg, Henrik Knudsen, Morten Rasmussen og Esmat Guindy i alt 14 stemmer Imod stemte: Poul Jacobsen i alt 1 stemme Forslaget blev vedtaget Erik Søbjerg informerede om Skaksalget, der skulle overtages af Steffen Pedersen d. 9. februar. Inden da, var der indtruffet en sygemelding fra Poul Jacobsen, hvorfor Skaksalget har været lukket. Under Steffen Pedersen vil Skaksalget være åbent på stort set samme vilkår som hidtil med netbutik, telefontid og mulighed for besigtigelse af varerne efter telefonisk aftale. Jens Riis fandt i relation til beretningen omtale af udviklingen af nyt medlemskartoteksystem, at Finn Larsen og Morten Rasmussen var den bedst mulige personkombination til opgaven. Beretningen blev herefter godkendt 3. Skakserver Erik Søbjerg berettede, at der er en del funktionaliteter, der endnu ikke fungerer, men det skulle blive løst i februar, så serveren er klar til 1. marts. Der er ikke helt styr på alle de redskaber administratorer skal bruge, ligesom FU s servicering af administratorkorpset har været god nok. Vi har brug for flere administratorer end de nuværende, og Erik Søbjerg opfordrede derfor HB til at fortsat at foreslå egnede emner. Morten Rasmussen pointerede, at det muligvis var nødvendigt, at lave en hård prioritering, så det er de helt grelle fejl på serveren, der luges ud i først. Efter forespørgsel fra Aage Olsen lovede Erik Søbjerg at en intern liste over administratorer sendes til HB, men forklarede, at de havde brug for en hvis anonymitet, når de var derinde. Side 5 af 9

6 4. Medlemskampagne Det blev understreget, at det var vigtigt, at især spillere mellem 1000 og 1500 var aktive på serveren, når kampagnen skydes i gang, så der er flere, de nye kan spille mod. Der blev vedtaget, at gratisperioderne i 2008 bliver marts, april og september. Endvidere blev det efter en længere diskussion vedtaget at en spillers rigtige navn altid skal være synligt under funktionen Detaljer. Spillerens by bliver også synligt. Man kan spille med nicknames, men opfordres dog til at bruge det rigtige navn. Herefter gik ordet rundt til Hovedkredsene, der berettede, hvor langt de var nået i relation til kampagnen Morten Fabrin havde skrevet rundt til alle klubber med opfordring til at lave udadvendte aktiviteter. Uden den store respons. Han havde også forfattet et udkast til et brev til medlemsbladet for sammenslutning af danske småøer. Jens Riis opfordrede FU til at sende en tidsplan ud. Jens Riis informerede om, at det i 7. HK var Finn Winther Nielsen, der var tovholder, men at der endnu ikke var planer om udadvendte arrangementer. Erik Søbjerg informerede, at brochuren med CD en kommer tæt op mod 1. marts. Aage Olsen fortalte, at der i 6. Hovedkreds bliver et arrangement på Silkeborg bibliotek. Desuden regnede han med, at der ville komme et arrangement i alle Storcentre. Bjarne Hansen var tovholder i hovedkredsen. Tom Skovgaard fortalte, at man i 1. HK gerne ville lave specielle events på serveren, og at man håbede, at Mikkel Andreasen ville være tovholder. Poul Jacobsen fremlagde 3. HK s planer om den interne lancering af serveren overfor nuværende medlemmer ved større turneringer på Fyn, hvilket skal munde ud i udadvendte aktiviteter til efteråret. Niels Steen Larsen fra 2. HK ville gerne have en match med 3. HK om kampen om Sprogø. De øvrige hovedkredse havde endnu ikke konkrete planer, og deres tovholdere var hovedkredsformændene. Det blev besluttet at producere Cd-rommer. 5. Unionens struktur og organisation HB blev opdelt i grupper, hvor de diskuterede spørgsmål (se bilag til punkt 5) Efterfølgende blev følgende forslag fremlagt til videre diskussion: Forslag 1: Et HB, som vi kender det i dag, hvor FU og HB er fælles om administrationen, men hvor FU er tovholdere på udvalgsarbejdet. Repræsentanterne til HB vælges af Hovedkredsen, der igen bliver valgt fra klubberne. Derudover nedsættes et repræsentantskab, som vælger FU. Dette repræsentantskab er valgt dels fra klubberne og dels fra hovedkredsene. Side 6 af 9

7 Forslag 2: Forretningsudvalget består af en bestyrelse på 6-7 personer. Hvert bestyrelsesmedlem er tovholder på en eller flere udvalg. Den årlige generalforsamling bestående af de 200 klubber vælger bestyrelsen. Forslag 3: Forretningsudvalget består af en bestyrelse på 6-7 personer, og er tovholdere på udvalgene (ca. 10). Bestyrelsen vælges af et repræsentantskab, der antalsmæssigt er større end det nuværende HB, som har et årligt møde, hvor også budgettet skal godkendes. Valget til repræsentantskabet foregår via hovedkredsene. Personerne i repræsentantskabet kan ofte også sidde i udvalgene. Både i forslag 2 og 3 er der tænkt en udvalgsstørrelse på ca. 10 bestående af: 1) Ungdomsskak 2) IT 3) Elite herrer/damer 4) Seniorskak 5) Markedsføring/fundraising 6) Holdskak 7) Reglement 8) DM 9) Spilserverstyring 10) Andet Det var især forslag 3, der blev diskuteret. 6. Fremtidig ungdomspolitik i Dansk Skak Union Esmat Guindy fremlagde FU s forslag til opstart af ungdomsskak (Se bilag 6) Forslaget om de nye regler for juniorinstruktørordningen med ikrafttræden pr. 1/7 blev positivt modtaget af HB, men der var visse uklarheder i forslaget. Esmat Guindy ville formulere et mere præcist forslag til påskemødet. HB var positiv overfor forslagene til aktiviteter og gav opbakning til konkretisering, men ønskede endvidere et ungdomsudvalg med repræsentanter fra alle hovedkredse, der kan komme med konkrete forslag til en udvikling af ungdomspolitikken. Aage Olsen var tvivlende overfor, om vi kunne gøre spillerne interesserede i ungdomsmesterskabet, da det ville kræve stor opbakning fra juniorerne. Erik Søbjerg konkluderede, at der bliver indkaldt til et ungdomsudvalgsmøde i påsken, hvor også juniorlandstræneren inviteres. Niels Steen Larsen foreslog en pokalturnering for juniorer. Jens Riis fortalte, at man i 7. HK har en juniorholdturnering med en lidt vigende tilslutning. Esmat Guindy fremlagde forslaget om ændring af reglementet til Juniorhold DM (se bilag til punkt 6). Side 7 af 9

8 HB var positive overfor forslagene, men Aage Olsen mente, at man lige så godt kunne lave stævnet til et rent kadetmesterskab. Ikke alle hovedkredse så sig i stand til at stille med et rent kadethold. Morten Fabrin ønskede at 1100-reglen fremgik af reglementet, så det blev formuleret, at det kun er i tilfælde af, at hovedkredsen ikke har mulighed for at sende en pigespiller, at en spiller under 1100 kan benyttes. Esmat Guindy konkluderede, at FU fremsætter forslag til påskemødet med henholdsvis 6 og 8 kadetspillere samt at 1100-reglen præciseres. 7. Forslag til ændringer af Dansk Schweitzer (Se bilag til punkt 7) Forslaget blev vedtaget uden afstemning. Forslaget i bilag 7 sættes i lettere redigeret form ind i skakhåndbogen. Poul Jacobsen opfordrede til, at der reklameres for Dansk Schweizer og Finn Larsens Marshall program, frem for at folk poster mange penge i Swiss Perfect. 8. Orientering om unionens regnskab for 2007 Henrik Knudsen berettede, at der er revision den 16. februar. Han forklarede, at vi ikke længere har brug for den autoriserede revision, det har været et krav fra kulturministeriet, idet vi nu får tilskud af Danmarks Idrætsforbund, der ikke stiller et sådant krav. Henrik Knudsen fremlagde et regnskab, der på nuværende tidspunkt viser et underskud på mod et budgetteret underskud på , men visse betalinger mangler endnu. Henrik Knudsen konkluderede, at det er et bedre resultat end forventet, men vi har ikke afregnet hele spilserveren, eller afholdt medlemskampagnen, og budgettet kan først korrigeres til påskemødet. Offentliggørelse af regnskab sker senest 9. marts på hjemmesiden og om muligt i Skakbladet nr. 2. Erik Søbjerg orienterede, at FIDE-afgiften på ELO-ratede turneringer var hævet kraftigt. Loftet er også hævet fra til Euro årligt. Erik Søbjerg fandt at det derfor var nødvendigt, at vi tog en beslutning om, hvordan vi ELOrater turneringer. Han mente ikke, at vi skulle poste så mange penge i FIDE. FU kommer med et forslag til påske. Erik Søbjerg opfordrede HB om at tænke over, hvordan systemet kunne indrettes. 9. Tid og sted for næste møde Hotel Scandic i Silkeborg fredag d. 21 marts kl. 16 Side 8 af 9

9 10. Eventuelt Erik Søbjerg fortalte, at Bent Larsen lige som FU er positivt indstillet overfor en genudgivelse af de sidste to bøger i Skakskole-serien. Men modtagelsen af de netop udgivne bind skal naturligvis vurderes først. Referent: Esmat Guindy Side 9 af 9

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere