TEMADAG OM FJERNKØLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMADAG OM FJERNKØLING"

Transkript

1 TEMADAG OM FJERNKØLING René Frisdahl Jensen, Advokat Den 7. oktober 2014

2 PROGRAM side 2 1. De juridiske rammer 2. Finansiering 3. Mulige organisationsmodeller 4. Samhandel 5. Stiftelse af et fjernkølingsselskab

3 DE JURIDISKE RAMMER side 3 o Lov om fjernkøling Lov om fjernkøling fastsætter rammerne for kommuners og kommunalt ejede selskabers fjernkølingsaktiviteter (hvor der ikke er tale om et anlæg omfattet af varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 3) Loven fastsætter desuden regler om projektgodkendelse vedrørende fjernkøleanlæg med en effekt på over 20 MW og kommunale anlæg med en effekt på 20 MW og derunder Kommuner, der helt eller delvist ejer fjernvarmevirksomheder, kan etablere og drive fjernkølingsanlæg med henblik på at fremme energieffektiv køling og udnytte synergieffekter med fjernvarme.

4 DE JURIDISKE RAMMER side 4 Fjernkølingsanlæg, som ikke er omfattet af omfattet af varmeforsyningsloven, skal drives på kommercielle vilkår og i selvstændige selskaber med begrænset ansvar, hvori der ikke udøves andre aktiviteter. Kommuner må ikke yde tilskud eller stille kommunegaranti for kommunale fjernkølingsanlæg Kommunalbestyrelsen skal godkende etablering af nye projekter samt ændring i eksisterende projekter om fjernkølingsanlæg på 20 MW eller derunder. Kommunalbestyrelsen vurderer på følgende kriterier: 1) energieffektivitet i forhold til individuelle køleanlæg 2) udnyttelse af synergieffekter med fjernvarme Industri- og kølebekendtgørelsen

5 DE JURIDISKE RAMMER side 5 Kommunalfuldmagten o Kommunalfuldmagt Viger for den skrevne lov Fjernkølingsloven må således anses for det udtømmende hjemmelsgrundlag for kommuners fjernkølingsaktiviteter Dog finder visse kommunalretlige principper anvendelse på kommunale fjernkølingsaktiviteter o Lokalitetsprincippet Det følger af det kommunalretlige lokalitetsprincip, at en kommune som udgangspunkt ikke kan varetage eller støtte opgaver, der alene eller i det væsentlige er af interesse for borgere uden for kommunen. Princippet indebærer, at kommuner og kommunale selskaber som udgangspunkt ikke kan varetage forsyningsaktiviteter, som alene har til formål at forsyne forbrugere uden for kommunen.

6 DE JURIDISKE RAMMER side 6 Varmeforsyningsloven VFL 2, stk. 1, nr. 3: Varmepumper til kombineret produktion af varme og køling anses som et kollektiv varmeforsyningsanlæg. Ikke krav om selskabsmæssig udskillelse, men dog regnskabsmæssig adskillelse. Fjernkølingsanlæg omfattet af fjernkølingsloven er også reguleret i VFL 23 m (reglerne om påbegyndelse af nye aktiviteter mv.) og efter omstændighederne af 23 l (modregning) Etablering af et fjernkølingsselskab er ikke omfattet af VFL 23m om påbegyndelse af en væsentlige nye aktiviteter Frie midler fra energiaktiviteter fra el- og varmeaktiviteter kan anvendes til finansiering af et fjernkøleselskab

7 FINANSIERING side 7 Hvordan kan investeringer i fjernkølingsanlæg finansieres? Kommunen kan anvende frie midler fra el- og varmeaktiviteter til at finansiere fjernkølingsanlæg, når de ligger i samme koncern Fjernkølingsanlæg kan finansieres via ekstern lånefinansiering Tilskud til energibesparelser Ved anlæg omfattet af varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 3, (varmepumper til kombineret produktion) kan varmedelen finasieres over varmeprisen. Der kan dog ikke opnås kommunegaranti.

8 FINANSIERING side 8 Hvad er frie midler? Likviditet fra salg af selskaber Opsparet overskud fra drift af el- og varmeselskab og forrentning jf. EGJ-afgørelsen Indskudskapital

9 FINANSIERING side 9 De kommunale låneregler Låneoptagelse i fjernkøling-selskab kræver ikke låneadgang Lån optaget af et kommunalt ejet fjernkølingsselskab vurderes ikke at påvirke den kommunale låneramme

10 ORGANISATIONSMODELLER side 10 Kommune Holding Fjernkøling Fordele Overskud til kommunen uden modregning Ulemper Indskud med skattefinansierede midler, da der ikke kan anvendes fri midler fra andre aktiviteter uden modregning Ingen sambeskatning Service EL Vand Varme

11 ORGANISATIONSMODELLER side 11 Kommune Fordele Kan finansieres af fri kapital fra Holding, Service, Varme og El uden modregning Sambeskatning Holding Ulemper Overskud omfattes af modregningsreglerne Service Varme EL Vand Fjernkøling

12 ORGANISATIONSMODELLER side 12 Service Kommune Holding Varme EL Vand Fordele Samlet varmekapital Finansieringsomkostninger dog ikke nødvendige omkostninger i Varme, med mindre der kan blive tale om omkostninger til realisering af energibesparelser Sambeskatning Ulemper Overskud omfattes af modregningsreglerne Fjernkøling

13 ORGANISATIONSMODELLER side 13 Privat Fjernkøling Kommune Holding Fordele Modellen muliggør, at fjernkølingsanlægget kan finansieres ved hjælp af private investorer. Ulemper: Omfattet af modregningsreglerne i varmeforsyningsloven. På grund af den private investor vil Fjernkøling ' eventuelle interne samhandel med Holding og Varme være underlagt udbudsreglerne. Der kan kun ske sambeskatning, hvis Holding ejer aktiemajoriteten i Fjernkøling.

14 ORGANISATIONSMODELLER side 14 Fordele Ikke krav om særskilt selskab Kommune Varmedelen af varmepumpen kan finansieres over varmepriser efter reglerne i varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen Ulemper: Holding Omfattet af modregningsreglerne i varmeforsyningsloven Skattepligt Service EL Vand Varme og Køling.

15 ORGANISATIONSMODELLER side 15 Holding A.m.b.a. Varme A.m.b.a. Fjernkøling Service Varme Fjernkøling

16 SAMHANDEL side 16 o Samhandel Fælles serviceorganisation i en forsyningskoncern Det er tilladt at købe ydelser fra de øvrige selskaber i en forsyningskoncern i form af administration, ledelse, teknisk support mv. Fordelingsnøgler Samhandel med varmeselskabet o Afregningspriser Afregning mellem koncernforbundne selskaber skal ske på markedsmæssige vilkår

17 STIFTELSE AF ET FJERNKØLESELSKAB side 17 Stiftelse af selskab Udarbejdelse af selskabsdokumenter som f.eks. Stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog samt forretningsorden Stiftelsesmøde Konstituerende bestyrelsesmøde Anmeldelse af stiftelse Tinglysning af aktiver Momsregistrering Indgåelse af serviceaftale

18 STIFTELSE AF ET FJERNKØLESELSKAB side 18 o Kontant stiftelse Selskabskapital i et ApS DKK Selskabskapital i et DKK (mulighed for kun at indskyde25 % af kapitalen svarende til kr i forbindelse med stiftelsen. Restkapitalen på kr er i så fald et tilgodehavende, som selskabet har hos stifteren) o Apportindskud Værdiansættelse af indskudte aktiver herunder udarbejdelse af vurderingsrapport Indgåelse af overdragelsesaftale mellem kommunen og fjernkølingsselskabet

19 KONTAKTINFORMATIONER René Frisdahl Jensen Telefon dir.: Mobil: Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 DK-2900 Hellerup, Copenhagen Tel Fax horten.dk

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

D A N SKE HAVNE. Her er havnenes udvikling udfordret af lov om havne. Struktur

D A N SKE HAVNE. Her er havnenes udvikling udfordret af lov om havne. Struktur Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro. nr. 200 30 31 E K S EMPELSAMLING FRA D A N SKE HAVNE www.danskehavne.dk 10. januar 2015 Her er havnenes udvikling udfordret af

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere