k F ur ælles sus katalog forstyrrelser ADHD Autismespektrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum"

Transkript

1 s u s k u r log kata Fælles 01H6D tyrrelser AD um fors Autismespektr

2 Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har ønske om et særligt sammensat kursus. God fornøjelse med læsningen. 2

3 Indhold Atlass Skab sjov og læring i uderummet Syv til inspiration Pædagogisk IT Digitale læremidler Pædagogisk IT Simpel kodning/programmering i undervisningsaktiviteten Bliv dus med sociale historier Praktikker og overgange til arbejdsmarkedet Pædagogisk IT Spil i undervisningsaktiviteten Når ADHD spænder ben for os! Det ligeværdige forældresamarbejde Tema om søvn Læsning vanskeligheder og læseforståelse når eleven har ASF/ADHD Sex på skemaet At blive en person og et køn Mentalisering og Theory of Mind 1 kontinuum 2 veje At huske at glemme at glemme at huske Bevægelse 45 minutter om dagen Heimdal Til jer, hos jer EarlyBird Forældre empowerment Debatoplæg: Fra dele til helhed Eksekutive vanskeligheder og deres betydning for dagligdagen Arbejde med trivsel og livsduelighed inspireret af den positive psykologi Når sansning, perception og opmærksomhed er anderledes Stressforståelse og konflikthåndtering Autisme og/eller ADHD i familien Spotkursus om autisme/ ADHD for familiens netværk Praktisk pædagogisk værksted Mindfulness omkring børn med udviklingsforstyrrelser Udeliv med autisme og/ eller ADHD At navigere i det kommunale system som forældre til et barn med udviklingsforstyrrelse

4 Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og udbyder i samarbejde med Atlass UK Atlass kurser i Danmark. Atlass er et engelsk stressreduceringsprogram, der er skabt af de to psykologer Michael McCreadie og Andy McDonald. Atlass bygger på evidensbaseret viden fra sundhedspsykologi, neuropsykologi og udviklingspsykologi. Atlass har som fokus, at vi skal være sunde og forblive sunde såvel privat som i vores arbejdsliv. Atlass tager udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn og arbejder med, hvordan stress påvirker krop og psyke og hvordan bevidstheden om egne copingstrategier har indflydelse på, hvordan vi trives. Måden vi forholder os til stress får en betydning for, hvordan vi fungerer i hverdagen. Indhold i ATLASS Typisk udvikling Anderledes udvikling Viden om hjernen Sansning og perception Stress og coping Mindset - Appraisal - reappraissal Ways of coping Mindfulness Stress reduktions plan Arbejdsmiljø Kontakt os gerne for yderligere information på 4

5 Sundhedsperspektiv Arbejdsmiljø Personaletrivsel At være Specialpædagogik Kerneopgave Barnets trivsel At løse I et Atlass kursus kan der være forskellige fokusområder: Atlass for professionelle: Vi kan have fokus på arbejdet med mennesker med udviklingsforstyrrelser, deres familier og professionelle omkring dem. Omkring mennesker med udviklingsforstyrrelser ses ofte et højere stressniveau end hos andre mennesker. Vi arbejder med at forstå, hvilke årsager der kan være til stress, hvis man lever med en udviklingsforstyrrelse, eller hvis man er pårørende hertil. Eksempler herpå kan være: En atypisk udvikling En anderledes sansning og perception En anderledes opmærksomhedsstil Stress smitter fra person til person I forhold til at mindske stress hos de børn/ unge vi tager vare på, udarbejder vi stressprofiler på dem, og på baggrund heraf lægges en stressreduktionsplan. Atlass for familier: Vi kan også arbejde specifikt med forældre til børn med udviklingsforstyrrelser. Her er fokus den stress, de enkelte medlemmer i en familie og hele familien kan rammes af. Med udgangspunkt i øget forståelse for barnets vanskeligheder samt for ældrenes copingstrategier arbejdes med at reducere stress og forøge sundhed og trivsel. Atlass og arbejdsmiljø: Vi kan også have fokus på arbejdsmiljøet i personale grupper der arbejder omkring børn med udviklingsforstyrrelser. Ud fra et arbejdsmiljømæssigt perspektiv tænkes stress som en transaktion mellem systemer, hvori de professionelle omkring barnet indgår. Der arbejdes med stressreduktion, øget trivsel og dermed øget livskvalitet. For yderligere oplysninger se 5

6 Skab læring på en anderledes og sjov måde i uderummet 6 På dette kursus vil du tilegne dig viden og kompetencer i at opbygge og justere opgaver, som tager udgangspunkt i erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring er en proces, hvor samarbejdet deltagerne imellem er omdrejningspunktet for løsningen af en opgave. Eleverne udfordres på en sådan måde, at deres egne oplevelser og erfaringer er centrum for læringen. Erfaringerne bliver efter opgaveløsningen faciliteret, så det bliver en viden deltagerne kan tage med til en ny aktivitet. Erfaringsbaseret læring har til formål at skabe: 1. Læring gennem sjov og leg 2. Mere bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen 3. Skolefaglig læring og pædagogisk læring på en anderledes måde 4. Øget bevidsthed på egne og andres kompetencer 5. Succesoplevelser hos deltagerne Underviserens rolle i disse aktiviteter er at vejlede og understøtte deltagerne, så de selv finder en løsning, uden at de gives svarene. Kurset vil veksle imellem teoretiske oplæg, metoder og en række opgaver, som primært vil foregå udendørs. Dette har til formål at inspirere og kvalificere dig til selv at opbygge og justere opgaver med udgangspunkt i erfaringsbaseret læring. Hovedvægten bliver lagt på den praktiske del, idet tanken er, at I hver især skal komme hjem med metoder og opgaver, som kan relateres til og bruges i jeres egen praksis. Du vil ud over at kunne lave opgaver selv, også opnå indsigt i forskellige faciliteringstilgange. Faciliteringsdelen er vigtig i Erfaringsbaseret Læring. Du har som underviser ansvar for at sikre, at den erfaring og viden, der opstår i aktiviteterne, bliver tydeliggjort for gruppen / den enkelte, så den kan viderebringes. Kurset vil strække sig over 3 dage á 7 timer I vil på kurset selv komme til at deltage aktivt i forskellige opgaver. Det forventes derfor, at du medbringer påklædning i forhold til vejret, og som du kan bevæge dig i. Vi forventer også, at der mellem kursusdagene afprøves opgaver og aktiviteter i egen praksis. Det får du ud af det: Dette kursus giver en indføring i metoden Erfaringsbaseret Læring, herunder hvordan du opbygger og justerer aktiviteter med udgangspunkt i de mål, du gerne vil opnå. Kurset giver indsigt i, hvordan du faciliterer de refleksioner og erfaringer, deltagerne får, så ny viden kan viderebringes. Dato og tidsramme: Kursus 1 Kursus 2 LA-00 Kristian Hansen, Sara Hulgård og Susanne Overgård, pædagoger, Anders Erck, Lars Arvad Mortensen, Mette Hoxer Hansen og Frederik Glerup, pædagoger Center for specialiserede børnetilbud, Heimdal 14. og 15. september og 7. oktober 2015 kl og 15. marts og 11. april 2016 kl Introduktionspris 2.495,- inkl forplejning Målgruppe: Tilmeldingsfrist: Pædagogisk personale 4 uger før kursusstart

7 7

8 emne kan vi dykke ned i et undersøgende arbejde med at forstå det, der forvirrer, irriterer og skræmmer os, og vi kan arbejde med at finde indsatsmuligheder og hensigtsmæssige måder at håndtere det vanskelige i øjeblikket. er en kommunal specialskole for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/ eller svær ADHD. Samtidig har nogle af vores elever en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser. er oprettet og bliver drevet i henhold til Folkeskoleloven, og der arbejdes derfor efter Folkeskolelovens overordnede formål. fungerer primært som et helhedstilbud, hvor skolefaglig undervisning og socialfaglig læring er koblet hen over dagen. Skolevægring Der kan være mange grunde til, at et barn eller en ung vægrer sig ved skolegang. Gennem dette tema sættes der fokus på nogle af de årsager, der kan være til skolevægring hos elever med ASF og/eller ADHD. Det viser sig ofte at være komplekst og kræver en dybdegående indsats at få ændret mønstret. Vi bringer perspektiver og erfaringer frem gennem oplæg fra skolekonsulenter, pædagoger og lærere, der har arbejdet med elever, der har haft svært ved at komme i skole. 8 I samarbejde med forældrene har vi ligeledes til opgave at forberede eleverne på fremtiden og give dem lyst til at lære. Samtidig skal vi give dem arbejdsredskaber, så de kan udvikle erkendelse og tillid til egne muligheder. I sammenhæng med dette skal vi forberede dem til deres voksenliv som aktive borgere i et demokratisk samfund. Vi underviser, holder temadage/aftener og tilbyder kurser i meget mere end beskrevet. Her er lidt forskellige emner og ideer til inspiration og vi kommer gerne til jer. Adfærd, der udfordrer I samarbejdet med børn og unge med ASF og/eller ADHD er det ikke ualmindeligt at møde adfærd, der udfordrer os. Man kan stå i svære situationer, hvor den adfærd og ageren man møder, fremstår så anderledes eller afvigende i forhold til det, man forventer, at man føler sig afmægtig og i nogle tilfælde griber til at håndtere adfærden fysisk. Med vanskelig adfærd som Sprog og kommunikation Der er noget særligt og anderledes på spil, når vi taler sproglig udvikling og kommunikation i forhold til mennesker med ASF og/eller ADHD. Hvad er forventeligt, hvordan er det anderledes, og hvad betyder det for vores pædagogiske forståelse og indsats? Viden om emnet bringes til undersøgelse gennem oplæg og diskussionsgrupper. Seksualitet og udviklingsforstyrrelser Alle mennesker har en seksualitet, der er deres egen. Ud fra erfaringer og samtaler med børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og særlige behov på forskelligt udviklingsniveau kommer det tydeligt frem, at den seksuelle udvikling og udfoldelse fylder meget i deres tanker og bevidsthed. Måden, det kan komme til udtryk på, kan være i form af bekymring, adfærd som kan være ulovlig eller virke anstødelig overfor omgivelserne og uvished om, hvordan deres seksualitet kan udleves grundet manglende forestil-

9 lingsevne. Børnene, de unge og voksne kan være usikre på non-verbale signaler fra andre mennesker, og hvordan de skal tolkes. Vi kigger nærmere på, hvordan vi som forældre/fagpersoner kan yde støtte i forhold til den seksuelle udvikling og udfoldelse hos børnene, de unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og særlige behov. Magtanvendelser og arbejdsmiljø At arbejde sammen med børn og unge med ASF og/eller ADHD kan til tider betyde, at der opstår svære konflikter og situationer, hvor magtanvendelser opleves som sidste udvej. Gennem dette svære og vigtige emne vil vi drøfte lovgivning, dagligt arbejdsmiljøarbejde og komme med bud på muligheder for at nedtrappe eller undgå konflikter. Spil og læring Hvert barn har sin helt egen læringsstil, men mange børn elsker at lære gennem spil på ipad, computer og konsoller. Nogle spil egner sig bedre til faglig læring end andre eller gør de? Når vi som pædagoger og lærere anvender spil som digitale læremidler, bevæger vi os ind på barnets hjemmebane. Typisk vil vi opleve, at vi skal lade lære processen være mere udforskende og dermed bevæge os med på barnets præmisser. Ofte bliver resultatet, at barnets motivation og opmærksomhed skærpes, når vi spiller. Når vi anvender spil i en pædagogisk og faglig sammenhæng, kræver det nye roller af pædagoger og lærere. Ud over at være underviser i traditionel forstand, skal vi også være playmaker, udforsker, evaluator og vejleder. Hvis vi anvender spillet som et medie i sociale kontekster, vil vi ofte se børn, som kan meget mere end i mange andre sammenhænge. Spillet kan medvirke til at danne relationer mellem børn, som typisk ikke ville være interesserede i hinanden eller dele hinandens oplevelser. Praksisnære vejledningsforløb i forhold til elever med ASF og eller ADHD Står du med en undren vedrørende en elev i din klasse, som til tider gør eller siger ting, som er en anelse usædvanlig eller mærkværdig? Eller har du en elev, der udfordrer ved at stille meget præcise spørgsmål eller irettesætte dine udtalelser? Måske har du en elev, der kan samarbejde, når du er i klassen men i alle andre timer er en udfordring? Hvis du kan genkende dette eller har andre lignende problemstillinger at forholde dig til, tilbyder vi et vejledningsforløb der tager udgangspunkt i din hverdag og tilbyder ideer til indsatser, der bygger på forståelse for det enkelte barns forudsætninger. Vi tilbyder individuelle vejledningsforløb og vejledningsforløb til team / grupper. ligger i Viby J og hører under Aarhus Kommune. Du kan tilmelde dig online på:www.langager-education.dk Husk løbende at tjekke for ændringer eller nye kurser. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Bøgeskov Høvej Viby J Telefon: Fax: Web: 9

10 Pædagogisk IT Digitale læremidler Kursisterne skal arbejde med at anvende digitale læremidler som en naturlig del af undervisningsaktiviteten. Der skal arbejdes med forholdet mellem læremidlet, eleven og læreren/pædagogen og den indbyrdes betydning, når eleven har en udviklingsforstyrrelse. Hvordan: En hjemmeopgave inden kurset, oplæg og workshoptilgang Hvad kan man bagefter? Har viden om anvendelsen af digitale læremidler. Kender til vurderingsredskaber, kendskab samt den vigtige hvordan finder vi de digitale læremidler og værktøjer. Kan redidaktisere et digitalt læremiddel til at kunne anvendes i samarbejdet med børn og unge med ASF/ADHD? LA-01 Christian Møller Nielsen, skolekonsulent og Morten Lindelof, lærer, Dato og tidsramme: 8. september 2015 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 795,- inkl. forplejning 2.025,- ved tilmelding til alle 3 Pædagogisk IT kurser (LA-01, LA-02 og LA-05) Lærere og måske pædagoger, der arbejder med specialundervisning og som vil give læreprocessen et løft 4 uger før kursusstart 10

11 Pædagogisk IT - Simpel kodning/programmering i undervisningsaktiviteten Vi skal anvende nogle af de platforme, der kan anvendes til at arbejde med begynder programmering i skolen både på computer og tablet. Kursisterne skal afprøve/gennemføre enkle program meringsforløb, som let kan anvendes i egen pædagogisk praksis. Hvordan: En hjemmeopgave inden kurset, oplæg og workshoptilgang Hvad kan man bagefter? Kursisterne kan anvende principperne i kodning/ programmering i undervisningsaktiviteten af børn og unge med ASF/ADHD. LA-02 Christian Møller Nielsen, skolekonsulent og Morten Lindelof, lærer, Dato og tidsramme: 1. oktober 2015 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 795,- inkl. forplejning 2.025,- ved tilmelding til alle 3 Pædagogisk IT kurser (LA-01, LA-02 og LA-05) Lærere og måske pædagoger, der arbejder med specialundervisning af børn/unge med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart 11

12 Bliv dus med sociale historier Sociale historier er et godt pædagogisk redskab. De gør det muligt at videregive viden om begreber, som kan være abstrakte og svære at forstå. Det kan for eksempel være sociale regler, samværs former eller blot det at forstå meningen i en given sammenhæng. Kurset tilbyder: Konkret viden om, hvorfor det er godt at anvende sociale historier Opskriften på, hvordan du laver sociale historier En vifte af eksempler på sociale historier til inspiration Mulighed for selv at arbejde med metoden og få feedback Dato og tidsramme: Målgruppe: Tilmeldingsfrist: LA-03 Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder, 20. oktober kl ,- inkl. forplejning Pædagoger, lærere og forældre til elever/børn med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart OBS! Sociale historier Den skjulte sociale kode plus bog 12

13 Praktikker og overgange til arbejdsmarkedet Hvad er det, arbejdsgiverne gerne vil have vores elever skal kunne? Hvordan kan vi blive bedre til at forberede vores elever til deres fremtidige ungdoms- og voksen liv? Hvilke udfordringer er det specielt, børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD står overfor. Vi vil på kurset beskæftige os med udvikling af kompetencer vedrørende praktik og fremtidig beskæftigelse. 1. Kursusdag mest teori På første kursusdag vil der blive arbejdet med metoder til opsamling og videreudvikling af viden. Praktikforløb Uddannelses- erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Afdække personlige kompetencer til at kunne indgå i sociale og jobmæssige relationer indenfor fremtidige beskæftigelsesmuligheder Øvelse i konkrete arbejdsfærdigheder Praktik på arbejdssteder værksteder uddannelsessteder produktionsskoler m.m. 2. Kursusdag eksempler fra jeres egen hverdag I løbet af tiden mellem første og anden kursusdag implementeres erfaringerne fra første kursusdag til egen praksis. Dato og tidsramme: Målgruppe: Tilmeldingsfrist: LA-04 Regnar Hintze Thisted, skolekonsulent, 1. kursusdag: 27. oktober kursusdag: 19. januar 2016 Begge dage afholdes kurset kl ,- inkl. forplejning Lærere og pædagoger der arbejder med specialundervisning af børn/ unge med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart Vi vil gennemgå nogle af jeres forløb og udveksle erfaringer og viden. 13

14 Pædagogisk IT Spil i undervisningsaktiviteten Kursisterne præsenteres for en model, der anvender spillet som en didaktisk læringsressource. At spille spil og trække indhold ud i en række skolefaglige og socialfaglige sammenhænge, hvor elevens interesse og motivation er i centrum, øger ofte læringsudbyttet. Ved at anvende spillets analogi i struktur og organisering af undervisningen af børn og unge med ASF/ADHD opnår vi ofte en markant øget og optimeret motivation hos eleverne. Hvordan: En hjemmeopgave inden kurset, oplæg og workshoptilgang Hvad kan man bagefter? Kursisten kan efter endt kursus anvende spillet som digital læringsressource og har fået redskaber til at designe undervisningsaktiviteter, der lægger sig op af spillets opbygning. LA-05 Christian Møller Nielsen, skolekonsulent og Morten Lindelof, lærer, Dato og tidsramme: 3. november 2015 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 795,- inkl. forplejning 2.025,- ved tilmelding til alle 3 Pædagogisk IT kurser (LA-01, LA-02 og LA05) Lærere og pædagoger der arbejder med specialundervisning af børn/ unge med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart 14

15 Når ADHD spænder ben for os Hvordan kan vi forstå det og hvad gør vi? Hvordan kan vi forstå det og hvad gør vi? Fokus på hvad ADHD gør ved os som medarbejdere! Hvad er styrkesiderne, når der er tale om ADHD? Spektrum forståelse - når grænserne flyder sammen mellem ADHD og ASF, angst og andre tilgrænsende forstyrrelser og ind i det typiske. Hvordan kan vi forstå teorierne og diagnoserne om ADHD på baggrund af viden og vores er faringer? Undervisningen vil veksle mellem gruppe drøftelser, refleksionsopgaver, faktaviden, hjemmearbejdsopgave og små teoretiske oplæg. Dato og tidsramme: Målgruppe: Tilmeldingsfrist: LA-06 Thue Sommer, pædagogisk vejleder og Birgit Isene, aut. Cand. Psych., 5. november, 24. november og 15. december 2015 kl ,- inkl. forplejning Pædagogisk personale, der er nysgerrige på deres egen praksis og som ønsker at fordybe sig i ADHD 4 uger før kursusstart 15

16 Det ligeværdige forældresamarbejde At sikre sig et ligeværdigt samarbejde mellem forældre og personale kan være en udfordring, da det stiller krav om at være en medspiller, der forbliver på egen banehalvdel. På dette kursus vil vi arbejde med begge parters perspektiver og positioner i samarbejdet. Det vil ske gennem oplæg, refleksive fora og interview øvelser, så vi bliver skarpere på eget og den anden parts afsæt. LA-07 Tina Tønnesen, skolekonsulent, Dato og tidsramme: 10. november 2015 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 995,- inkl. forplejning Pædagogisk personale 4 uger før kursusstart Gør dig gerne overvejelser inden kursusdagen, om et samarbejde du er eller har været udfordret af og gerne vil blive klogere på. Ligeværdigt samarbejde Forventningsafstemning Roller/positioner (forældre og personale) Anerkendende dialog Helhedsorienteret indsats Teamsamarbejde Det svære forældresamarbejde 16

17 Tema om søvn Både vores hjerne og vores krop har brug for søvn. God og nok søvn er med til at fremme sundhed og trivsel. På denne temadag ser vi nærmere på, hvad god og nok søvn er, og der præsenteres forskellige bud på, hvilke mulige årsager, der kan være til, at mange børn og unge med ASF og/ eller ADHD på ét eller andet tidspunkt har søvnvanskeligheder. Vi vil ligeledes tale om, hvorfor det er vigtigt, at vi som barnets/den unges netværk er opmærksomme på søvnen hos de børn/ unge, vi til daglig har med at gøre, samt diskutere hvilke tiltag vi har mulighed for at iværksætte. dele erfaringer med andre. LA-08 Lissen Tønnies, psykolog, Dato og tidsramme: 3. december 2015 kl Målgruppe Tilmeldingsfrist: inkl. forplejning Fagpersoner, forældre og andre netværkspersoner 4 uger før kursusstart 17

18 Læsning - vanskeligheder og læseforståelse når eleven har ASF/ADHD Kurset dykker ned i det særlige, der gør sig gældende, når et barn med ASF/ADHD lærer at læse, samt hvad det er, der er i spil, når det bliver svært at læse. Kurset indeholder en enkel systematisering af læseundervisningen og anvender ny viden om læsning og læsevanskeligheder generelt. Undervisningsformen skifter mellem oplæg og opgaver enten individuelt eller i grupper. Der læses en artikel før kurset, artiklen sendes med . Derudover er der en mindre opgave mellem de to kursusgange. Hvad kan man bagefter? Tilrette en systematisk læseindsats, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs forståelse, faglige og kognitive niveau samt individuelle læsestil. Dato og tidsramme: Målgruppe: Tilmeldingsfrist: LA-09 Tina Tønnesen, Christian Møller Nielsen og Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulenter, 12. januar og 28. januar 2016 kl ,- inkl. forplejning Lærere der underviser elever med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart 18

19 Sex på skemaet Pubertet og seksualundervisning hos børn & unge med ASF og/eller ADHD På kurset sættes fokus på, hvad der er vigtigt at tage højde for, når du som fagperson skal til rettelægge seksualundervisningen/seksualvejledningen til børn og unge med særlige kognitive forudsætninger, såsom autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. De særlige kognitive forudsætninger har ofte stor betydning for barnets og den unges måde at forstå, hvad der sker med egen krop samt at forstå, hvordan de skal tolke egne seksuelle interesser og lyster. Når den seksuelle interesse spirer hos disse børn og unge, kan der ofte opstå gensidige misforståelser i mødet med andre. På kurset præsenteres og diskuteres: Hvordan forstår vi seksualitet? Hvordan forholder vi os som fagpersoner til børns og unges seksuelle udvikling? Hvordan taler man med børn og unge om deres og andres seksualitet? Hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt? Hvilken betydning har puberteten for børn og unge med ASF og/eller ADHD? og foregår det på en anden måde end hos andre børn og unge? Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet pubertet og seksualitet. Der vil på kurset være et gruppearbejde med udgangs punkt i kursisternes egne holdninger samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. LA-10 Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder, Dato og tidsramme: 2. februar 2016 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 795,- inkl. forplejning Fagpersoner der arbejder eller ønsker at arbejde med emnet, f.eks. lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv. 4 uger før kursusstart 19

20 At blive en person og et køn Seksualundervisning for yngre børn På kurset sættes fokus på, hvad der et vigtigt at tage højde for, når man som fagperson skal til rettelægge seksualundervisningen for yngre børn og unge med særlige kognitive forudsætninger, såsom autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. På kurset præsenteres og diskuteres: Hvordan kan seksualitet forstås hos yngre børn? Hvad er vigtigt som fagperson at have viden om i forhold til børns seksuelle udvikling? Hvordan kan undervisningen foregå for yngre børn? Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet seksualitet. Der vil på kurset være gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egne holdninger, samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. 20 LA-11 Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder, Dato og tidsramme: 9. februar 2016 kl ,- inkl. forplejning Målgruppe: Fagpersoner der arbejder eller ønsker at arbejde med emnet, f. eks lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv. Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

21 Mentalisering og Theory of Mind 1 kontinuum 2 veje På dette kursus ser vi på de forskellige teorier, der omhandler mentale evner til at se sig selv og andre indefra og udefra. Hvordan kan vi forstå indholdet i teorierne? Hvordan kan vi undersøge disse evner hos børn og unge? Hvordan kan vi arbejde med at kompensere og stimulere udvikling, når disse mentale evner er forsinkede eller når udviklingen går andre veje? LA-12 Tina Tønnesen, skolekonsulent og Birgit Isene, aut. Cand. Psych., Dato og tidsramme: 1. marts 2016 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 995,- inkl. forplejning Pædagogisk personale med nysgerrighed og erfaring indenfor specialpædagogisk kontekst 4 uger før kursusstart 21

22 At huske at glemme - at glemme at huske Arbejdshukommelsen som en central hukommelsesfunktion På første del af dette kursus ser vi på arbejdshukommelse som en væsentlig hukommelsesfunktion, der er afgørende for al udvikling og læring. Næste del sætter hypoteser i spil i forhold til hvordan arbejdshukommelsen og øvrige hukommelsesfunktioner kan tænkes at fungere, når vi taler om børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Mål: Du får viden om og inspiration til, hvilken funktion vi antager, arbejdshukommelsen har for læring Du får mulighed for at afsøge arbejdshukommelsens funktioner afgrænset hos et barn/en ung Du får ideer til, hvad det kan betyde, når arbejdshukommelsesfunktioner fungerer anderledes end det typiske LA-13 Lissen Tønnies, aut. Cand. Psych., Dato og tidsramme: 5. april og 26. april 2016 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 1.495,- inkl. forplejning Pædagogisk personale med nysgerrighed på læreprocesser indenfor det specialpædagogiske felt samt med ønske om videndeling. 4 uger før kursusstart Der vil være en mindre hjemmearbejdsopgave mellem de 2 dage. 22

23 Bevægelse 45 minutter om dagen Den nye skolereform medfører bl.a., at bevægelse og motion er en del af alle elevers skoledag. På dette kursus sætter vi fokus på, hvorfor bevægelse er vigtigt set ud fra både et ud viklingsmæssigt, læringsmæssigt og sundhedsmæssigt perspektiv. Vi ser nærmere på fordele og udfordringer ved indførelsen af 45 minutters bevægelse om dagen for elever med ASF og/eller ADHD, og vi diskuterer, hvordan vi motiverer de elever, der umiddelbart ikke selv virker motiverede for bevægelse. Yderligere gives inspiration (fra underviserne og kursisterne imellem) til, hvordan bevægelse kan inkorporeres i skoletiden. LA-14 Sara Svensmark Hulgård, pædagog og Lissen Tønnies, psykolog, Dato og tidsramme: 19. maj 2016 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 995,- inkl. forplejning 4 uger før kursusstart Der forventes aktiv deltagelse af kursisterne i forhold til diskussion og eksempler/gode idéer til inspiration for andre. 23

24 Heimdal er en døgn- og aflastningsinstitution til børn og unge i alderen 6-18 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD. Heimdal har adresse i Brabrand ved Aarhus og består af to døgnafdelinger øst og vest, som er for børn og unge med ASF og mentalretardering og en aflastningsafdeling. Heimdals specialpædagogik er funderet på en kognitiv forståelsesramme, som igen er baseret på aktuel viden og forskning på området. Den pædagogiske metode på Heimdal er inspireret af TEACCH, ATLASS, STUDIO III samt andre evidensbaserede specialpædagogiske tilgange til ASF og svær ADHD. Målet med den pædagogiske indsats er at støtte barnets forståelse af sin omverden og gøre de udfordringer han/hun stilles overfor mest mulig meningsgivende. Heimdal Døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge med Autisme og svær ADHD Årslev Møllevej Brabrand Telefon: Web: Til jer, hos jer Heimdals konsulentteam tilbyder at afholde skræddersyede kurser til jeres arbejdsplads. Kurset kan enten foregå på jeres arbjedsplads, eller på Heimdal, og kan bl.a. omfatte emner som Autismespektrumforstyrrelse (ASF) og/eller ADHD Cormorbide tilstande Pædagogiske principper og værktøjer i forhold til ASF og/eller ADHD Visualisering Kommunikation Struktur og forudsigelighed Konflikt- forebyggelse & håndtering Stress- forståelse & reduktion Kurser på de følgende sider kan også tilbydes som Til jer, hos jer. Besøg desuden vores hjemmeside og se tidligere afholdte kurser og workshops som inspiration til Til jer, hos jer kurser. Desuden tilbyder Heimdals konsulentteam vej ledning i forhold til enkeltpersoner med ASF og/eller svær ADHD. Har ovenstående interesse, rettes henvendelse til Heimdals faglige leder Lenette Andsbjerg på mail: eller på Herefter udarbejdes individuelt tilbud til jer. Målgruppe: Lærere, pædagoger, socialrådgivere, forældre mm. 24

25 25

26 EarlyBird EarlyBird programmet er et 3 måneders forældreempowerment program etableret af det engelske National Autistic Society (NAS). EarlyBird programmet er udviklet for at støtte og vejlede forældre og familier omkring førskolebørn med diagnoser indenfor autismespektret. For yderligere oplysninger se eller kontakt Heimdals EarlyBird certificerede konsulenter på Målgruppe: Forældre til førskolebørn (ca. 3-7 år) med autisme. Programmet strækker sig over tre måneder og kombinerer gruppelektioner for forældre, med individuelle besøg i hjemmet. Ved hjemmebesøg anvendes bl.a. videofeedback til at øge forældrenes læring samtidig med at de arbejder med børnene. Dato og tidsramme: Tilmeldingsfrist: HE-01 Earlybird certificerede konsulenter fra Heimdals konsulentteam En gang ugentligt over ca. tre måneder Heimdal + deltagernes hjem Kontakt: Camilla Røy 26

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Pædagog med erfaring i botræning

Pædagog med erfaring i botræning Pædagog med erfaring i botræning KÆRE INTERESSEREDE At arbejde inden for autismeområdet er så anderledes og spændende end alt andet, så derfor er det et langt skriv, så gør os og dig selv den tjeneste

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk

Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk forårs Kurser efterår 2006 Kommunikation Udvikling Indsigt 2 GENEREL INFO: Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk Spørgsmål? Kontakt Johnny

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere