k F ur ælles sus katalog forstyrrelser ADHD Autismespektrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum"

Transkript

1 s u s k u r log kata Fælles 01H6D tyrrelser AD um fors Autismespektr

2 Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har ønske om et særligt sammensat kursus. God fornøjelse med læsningen. 2

3 Indhold Atlass Skab sjov og læring i uderummet Syv til inspiration Pædagogisk IT Digitale læremidler Pædagogisk IT Simpel kodning/programmering i undervisningsaktiviteten Bliv dus med sociale historier Praktikker og overgange til arbejdsmarkedet Pædagogisk IT Spil i undervisningsaktiviteten Når ADHD spænder ben for os! Det ligeværdige forældresamarbejde Tema om søvn Læsning vanskeligheder og læseforståelse når eleven har ASF/ADHD Sex på skemaet At blive en person og et køn Mentalisering og Theory of Mind 1 kontinuum 2 veje At huske at glemme at glemme at huske Bevægelse 45 minutter om dagen Heimdal Til jer, hos jer EarlyBird Forældre empowerment Debatoplæg: Fra dele til helhed Eksekutive vanskeligheder og deres betydning for dagligdagen Arbejde med trivsel og livsduelighed inspireret af den positive psykologi Når sansning, perception og opmærksomhed er anderledes Stressforståelse og konflikthåndtering Autisme og/eller ADHD i familien Spotkursus om autisme/ ADHD for familiens netværk Praktisk pædagogisk værksted Mindfulness omkring børn med udviklingsforstyrrelser Udeliv med autisme og/ eller ADHD At navigere i det kommunale system som forældre til et barn med udviklingsforstyrrelse

4 Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og udbyder i samarbejde med Atlass UK Atlass kurser i Danmark. Atlass er et engelsk stressreduceringsprogram, der er skabt af de to psykologer Michael McCreadie og Andy McDonald. Atlass bygger på evidensbaseret viden fra sundhedspsykologi, neuropsykologi og udviklingspsykologi. Atlass har som fokus, at vi skal være sunde og forblive sunde såvel privat som i vores arbejdsliv. Atlass tager udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn og arbejder med, hvordan stress påvirker krop og psyke og hvordan bevidstheden om egne copingstrategier har indflydelse på, hvordan vi trives. Måden vi forholder os til stress får en betydning for, hvordan vi fungerer i hverdagen. Indhold i ATLASS Typisk udvikling Anderledes udvikling Viden om hjernen Sansning og perception Stress og coping Mindset - Appraisal - reappraissal Ways of coping Mindfulness Stress reduktions plan Arbejdsmiljø Kontakt os gerne for yderligere information på 4

5 Sundhedsperspektiv Arbejdsmiljø Personaletrivsel At være Specialpædagogik Kerneopgave Barnets trivsel At løse I et Atlass kursus kan der være forskellige fokusområder: Atlass for professionelle: Vi kan have fokus på arbejdet med mennesker med udviklingsforstyrrelser, deres familier og professionelle omkring dem. Omkring mennesker med udviklingsforstyrrelser ses ofte et højere stressniveau end hos andre mennesker. Vi arbejder med at forstå, hvilke årsager der kan være til stress, hvis man lever med en udviklingsforstyrrelse, eller hvis man er pårørende hertil. Eksempler herpå kan være: En atypisk udvikling En anderledes sansning og perception En anderledes opmærksomhedsstil Stress smitter fra person til person I forhold til at mindske stress hos de børn/ unge vi tager vare på, udarbejder vi stressprofiler på dem, og på baggrund heraf lægges en stressreduktionsplan. Atlass for familier: Vi kan også arbejde specifikt med forældre til børn med udviklingsforstyrrelser. Her er fokus den stress, de enkelte medlemmer i en familie og hele familien kan rammes af. Med udgangspunkt i øget forståelse for barnets vanskeligheder samt for ældrenes copingstrategier arbejdes med at reducere stress og forøge sundhed og trivsel. Atlass og arbejdsmiljø: Vi kan også have fokus på arbejdsmiljøet i personale grupper der arbejder omkring børn med udviklingsforstyrrelser. Ud fra et arbejdsmiljømæssigt perspektiv tænkes stress som en transaktion mellem systemer, hvori de professionelle omkring barnet indgår. Der arbejdes med stressreduktion, øget trivsel og dermed øget livskvalitet. For yderligere oplysninger se 5

6 Skab læring på en anderledes og sjov måde i uderummet 6 På dette kursus vil du tilegne dig viden og kompetencer i at opbygge og justere opgaver, som tager udgangspunkt i erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring er en proces, hvor samarbejdet deltagerne imellem er omdrejningspunktet for løsningen af en opgave. Eleverne udfordres på en sådan måde, at deres egne oplevelser og erfaringer er centrum for læringen. Erfaringerne bliver efter opgaveløsningen faciliteret, så det bliver en viden deltagerne kan tage med til en ny aktivitet. Erfaringsbaseret læring har til formål at skabe: 1. Læring gennem sjov og leg 2. Mere bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen 3. Skolefaglig læring og pædagogisk læring på en anderledes måde 4. Øget bevidsthed på egne og andres kompetencer 5. Succesoplevelser hos deltagerne Underviserens rolle i disse aktiviteter er at vejlede og understøtte deltagerne, så de selv finder en løsning, uden at de gives svarene. Kurset vil veksle imellem teoretiske oplæg, metoder og en række opgaver, som primært vil foregå udendørs. Dette har til formål at inspirere og kvalificere dig til selv at opbygge og justere opgaver med udgangspunkt i erfaringsbaseret læring. Hovedvægten bliver lagt på den praktiske del, idet tanken er, at I hver især skal komme hjem med metoder og opgaver, som kan relateres til og bruges i jeres egen praksis. Du vil ud over at kunne lave opgaver selv, også opnå indsigt i forskellige faciliteringstilgange. Faciliteringsdelen er vigtig i Erfaringsbaseret Læring. Du har som underviser ansvar for at sikre, at den erfaring og viden, der opstår i aktiviteterne, bliver tydeliggjort for gruppen / den enkelte, så den kan viderebringes. Kurset vil strække sig over 3 dage á 7 timer I vil på kurset selv komme til at deltage aktivt i forskellige opgaver. Det forventes derfor, at du medbringer påklædning i forhold til vejret, og som du kan bevæge dig i. Vi forventer også, at der mellem kursusdagene afprøves opgaver og aktiviteter i egen praksis. Det får du ud af det: Dette kursus giver en indføring i metoden Erfaringsbaseret Læring, herunder hvordan du opbygger og justerer aktiviteter med udgangspunkt i de mål, du gerne vil opnå. Kurset giver indsigt i, hvordan du faciliterer de refleksioner og erfaringer, deltagerne får, så ny viden kan viderebringes. Dato og tidsramme: Kursus 1 Kursus 2 LA-00 Kristian Hansen, Sara Hulgård og Susanne Overgård, pædagoger, Anders Erck, Lars Arvad Mortensen, Mette Hoxer Hansen og Frederik Glerup, pædagoger Center for specialiserede børnetilbud, Heimdal 14. og 15. september og 7. oktober 2015 kl og 15. marts og 11. april 2016 kl Introduktionspris 2.495,- inkl forplejning Målgruppe: Tilmeldingsfrist: Pædagogisk personale 4 uger før kursusstart

7 7

8 emne kan vi dykke ned i et undersøgende arbejde med at forstå det, der forvirrer, irriterer og skræmmer os, og vi kan arbejde med at finde indsatsmuligheder og hensigtsmæssige måder at håndtere det vanskelige i øjeblikket. er en kommunal specialskole for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/ eller svær ADHD. Samtidig har nogle af vores elever en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser. er oprettet og bliver drevet i henhold til Folkeskoleloven, og der arbejdes derfor efter Folkeskolelovens overordnede formål. fungerer primært som et helhedstilbud, hvor skolefaglig undervisning og socialfaglig læring er koblet hen over dagen. Skolevægring Der kan være mange grunde til, at et barn eller en ung vægrer sig ved skolegang. Gennem dette tema sættes der fokus på nogle af de årsager, der kan være til skolevægring hos elever med ASF og/eller ADHD. Det viser sig ofte at være komplekst og kræver en dybdegående indsats at få ændret mønstret. Vi bringer perspektiver og erfaringer frem gennem oplæg fra skolekonsulenter, pædagoger og lærere, der har arbejdet med elever, der har haft svært ved at komme i skole. 8 I samarbejde med forældrene har vi ligeledes til opgave at forberede eleverne på fremtiden og give dem lyst til at lære. Samtidig skal vi give dem arbejdsredskaber, så de kan udvikle erkendelse og tillid til egne muligheder. I sammenhæng med dette skal vi forberede dem til deres voksenliv som aktive borgere i et demokratisk samfund. Vi underviser, holder temadage/aftener og tilbyder kurser i meget mere end beskrevet. Her er lidt forskellige emner og ideer til inspiration og vi kommer gerne til jer. Adfærd, der udfordrer I samarbejdet med børn og unge med ASF og/eller ADHD er det ikke ualmindeligt at møde adfærd, der udfordrer os. Man kan stå i svære situationer, hvor den adfærd og ageren man møder, fremstår så anderledes eller afvigende i forhold til det, man forventer, at man føler sig afmægtig og i nogle tilfælde griber til at håndtere adfærden fysisk. Med vanskelig adfærd som Sprog og kommunikation Der er noget særligt og anderledes på spil, når vi taler sproglig udvikling og kommunikation i forhold til mennesker med ASF og/eller ADHD. Hvad er forventeligt, hvordan er det anderledes, og hvad betyder det for vores pædagogiske forståelse og indsats? Viden om emnet bringes til undersøgelse gennem oplæg og diskussionsgrupper. Seksualitet og udviklingsforstyrrelser Alle mennesker har en seksualitet, der er deres egen. Ud fra erfaringer og samtaler med børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og særlige behov på forskelligt udviklingsniveau kommer det tydeligt frem, at den seksuelle udvikling og udfoldelse fylder meget i deres tanker og bevidsthed. Måden, det kan komme til udtryk på, kan være i form af bekymring, adfærd som kan være ulovlig eller virke anstødelig overfor omgivelserne og uvished om, hvordan deres seksualitet kan udleves grundet manglende forestil-

9 lingsevne. Børnene, de unge og voksne kan være usikre på non-verbale signaler fra andre mennesker, og hvordan de skal tolkes. Vi kigger nærmere på, hvordan vi som forældre/fagpersoner kan yde støtte i forhold til den seksuelle udvikling og udfoldelse hos børnene, de unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og særlige behov. Magtanvendelser og arbejdsmiljø At arbejde sammen med børn og unge med ASF og/eller ADHD kan til tider betyde, at der opstår svære konflikter og situationer, hvor magtanvendelser opleves som sidste udvej. Gennem dette svære og vigtige emne vil vi drøfte lovgivning, dagligt arbejdsmiljøarbejde og komme med bud på muligheder for at nedtrappe eller undgå konflikter. Spil og læring Hvert barn har sin helt egen læringsstil, men mange børn elsker at lære gennem spil på ipad, computer og konsoller. Nogle spil egner sig bedre til faglig læring end andre eller gør de? Når vi som pædagoger og lærere anvender spil som digitale læremidler, bevæger vi os ind på barnets hjemmebane. Typisk vil vi opleve, at vi skal lade lære processen være mere udforskende og dermed bevæge os med på barnets præmisser. Ofte bliver resultatet, at barnets motivation og opmærksomhed skærpes, når vi spiller. Når vi anvender spil i en pædagogisk og faglig sammenhæng, kræver det nye roller af pædagoger og lærere. Ud over at være underviser i traditionel forstand, skal vi også være playmaker, udforsker, evaluator og vejleder. Hvis vi anvender spillet som et medie i sociale kontekster, vil vi ofte se børn, som kan meget mere end i mange andre sammenhænge. Spillet kan medvirke til at danne relationer mellem børn, som typisk ikke ville være interesserede i hinanden eller dele hinandens oplevelser. Praksisnære vejledningsforløb i forhold til elever med ASF og eller ADHD Står du med en undren vedrørende en elev i din klasse, som til tider gør eller siger ting, som er en anelse usædvanlig eller mærkværdig? Eller har du en elev, der udfordrer ved at stille meget præcise spørgsmål eller irettesætte dine udtalelser? Måske har du en elev, der kan samarbejde, når du er i klassen men i alle andre timer er en udfordring? Hvis du kan genkende dette eller har andre lignende problemstillinger at forholde dig til, tilbyder vi et vejledningsforløb der tager udgangspunkt i din hverdag og tilbyder ideer til indsatser, der bygger på forståelse for det enkelte barns forudsætninger. Vi tilbyder individuelle vejledningsforløb og vejledningsforløb til team / grupper. ligger i Viby J og hører under Aarhus Kommune. Du kan tilmelde dig online på:www.langager-education.dk Husk løbende at tjekke for ændringer eller nye kurser. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Bøgeskov Høvej Viby J Telefon: Fax: Web: 9

10 Pædagogisk IT Digitale læremidler Kursisterne skal arbejde med at anvende digitale læremidler som en naturlig del af undervisningsaktiviteten. Der skal arbejdes med forholdet mellem læremidlet, eleven og læreren/pædagogen og den indbyrdes betydning, når eleven har en udviklingsforstyrrelse. Hvordan: En hjemmeopgave inden kurset, oplæg og workshoptilgang Hvad kan man bagefter? Har viden om anvendelsen af digitale læremidler. Kender til vurderingsredskaber, kendskab samt den vigtige hvordan finder vi de digitale læremidler og værktøjer. Kan redidaktisere et digitalt læremiddel til at kunne anvendes i samarbejdet med børn og unge med ASF/ADHD? LA-01 Christian Møller Nielsen, skolekonsulent og Morten Lindelof, lærer, Dato og tidsramme: 8. september 2015 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 795,- inkl. forplejning 2.025,- ved tilmelding til alle 3 Pædagogisk IT kurser (LA-01, LA-02 og LA-05) Lærere og måske pædagoger, der arbejder med specialundervisning og som vil give læreprocessen et løft 4 uger før kursusstart 10

11 Pædagogisk IT - Simpel kodning/programmering i undervisningsaktiviteten Vi skal anvende nogle af de platforme, der kan anvendes til at arbejde med begynder programmering i skolen både på computer og tablet. Kursisterne skal afprøve/gennemføre enkle program meringsforløb, som let kan anvendes i egen pædagogisk praksis. Hvordan: En hjemmeopgave inden kurset, oplæg og workshoptilgang Hvad kan man bagefter? Kursisterne kan anvende principperne i kodning/ programmering i undervisningsaktiviteten af børn og unge med ASF/ADHD. LA-02 Christian Møller Nielsen, skolekonsulent og Morten Lindelof, lærer, Dato og tidsramme: 1. oktober 2015 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 795,- inkl. forplejning 2.025,- ved tilmelding til alle 3 Pædagogisk IT kurser (LA-01, LA-02 og LA-05) Lærere og måske pædagoger, der arbejder med specialundervisning af børn/unge med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart 11

12 Bliv dus med sociale historier Sociale historier er et godt pædagogisk redskab. De gør det muligt at videregive viden om begreber, som kan være abstrakte og svære at forstå. Det kan for eksempel være sociale regler, samværs former eller blot det at forstå meningen i en given sammenhæng. Kurset tilbyder: Konkret viden om, hvorfor det er godt at anvende sociale historier Opskriften på, hvordan du laver sociale historier En vifte af eksempler på sociale historier til inspiration Mulighed for selv at arbejde med metoden og få feedback Dato og tidsramme: Målgruppe: Tilmeldingsfrist: LA-03 Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder, 20. oktober kl ,- inkl. forplejning Pædagoger, lærere og forældre til elever/børn med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart OBS! Sociale historier Den skjulte sociale kode plus bog 12

13 Praktikker og overgange til arbejdsmarkedet Hvad er det, arbejdsgiverne gerne vil have vores elever skal kunne? Hvordan kan vi blive bedre til at forberede vores elever til deres fremtidige ungdoms- og voksen liv? Hvilke udfordringer er det specielt, børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD står overfor. Vi vil på kurset beskæftige os med udvikling af kompetencer vedrørende praktik og fremtidig beskæftigelse. 1. Kursusdag mest teori På første kursusdag vil der blive arbejdet med metoder til opsamling og videreudvikling af viden. Praktikforløb Uddannelses- erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Afdække personlige kompetencer til at kunne indgå i sociale og jobmæssige relationer indenfor fremtidige beskæftigelsesmuligheder Øvelse i konkrete arbejdsfærdigheder Praktik på arbejdssteder værksteder uddannelsessteder produktionsskoler m.m. 2. Kursusdag eksempler fra jeres egen hverdag I løbet af tiden mellem første og anden kursusdag implementeres erfaringerne fra første kursusdag til egen praksis. Dato og tidsramme: Målgruppe: Tilmeldingsfrist: LA-04 Regnar Hintze Thisted, skolekonsulent, 1. kursusdag: 27. oktober kursusdag: 19. januar 2016 Begge dage afholdes kurset kl ,- inkl. forplejning Lærere og pædagoger der arbejder med specialundervisning af børn/ unge med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart Vi vil gennemgå nogle af jeres forløb og udveksle erfaringer og viden. 13

14 Pædagogisk IT Spil i undervisningsaktiviteten Kursisterne præsenteres for en model, der anvender spillet som en didaktisk læringsressource. At spille spil og trække indhold ud i en række skolefaglige og socialfaglige sammenhænge, hvor elevens interesse og motivation er i centrum, øger ofte læringsudbyttet. Ved at anvende spillets analogi i struktur og organisering af undervisningen af børn og unge med ASF/ADHD opnår vi ofte en markant øget og optimeret motivation hos eleverne. Hvordan: En hjemmeopgave inden kurset, oplæg og workshoptilgang Hvad kan man bagefter? Kursisten kan efter endt kursus anvende spillet som digital læringsressource og har fået redskaber til at designe undervisningsaktiviteter, der lægger sig op af spillets opbygning. LA-05 Christian Møller Nielsen, skolekonsulent og Morten Lindelof, lærer, Dato og tidsramme: 3. november 2015 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 795,- inkl. forplejning 2.025,- ved tilmelding til alle 3 Pædagogisk IT kurser (LA-01, LA-02 og LA05) Lærere og pædagoger der arbejder med specialundervisning af børn/ unge med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart 14

15 Når ADHD spænder ben for os Hvordan kan vi forstå det og hvad gør vi? Hvordan kan vi forstå det og hvad gør vi? Fokus på hvad ADHD gør ved os som medarbejdere! Hvad er styrkesiderne, når der er tale om ADHD? Spektrum forståelse - når grænserne flyder sammen mellem ADHD og ASF, angst og andre tilgrænsende forstyrrelser og ind i det typiske. Hvordan kan vi forstå teorierne og diagnoserne om ADHD på baggrund af viden og vores er faringer? Undervisningen vil veksle mellem gruppe drøftelser, refleksionsopgaver, faktaviden, hjemmearbejdsopgave og små teoretiske oplæg. Dato og tidsramme: Målgruppe: Tilmeldingsfrist: LA-06 Thue Sommer, pædagogisk vejleder og Birgit Isene, aut. Cand. Psych., 5. november, 24. november og 15. december 2015 kl ,- inkl. forplejning Pædagogisk personale, der er nysgerrige på deres egen praksis og som ønsker at fordybe sig i ADHD 4 uger før kursusstart 15

16 Det ligeværdige forældresamarbejde At sikre sig et ligeværdigt samarbejde mellem forældre og personale kan være en udfordring, da det stiller krav om at være en medspiller, der forbliver på egen banehalvdel. På dette kursus vil vi arbejde med begge parters perspektiver og positioner i samarbejdet. Det vil ske gennem oplæg, refleksive fora og interview øvelser, så vi bliver skarpere på eget og den anden parts afsæt. LA-07 Tina Tønnesen, skolekonsulent, Dato og tidsramme: 10. november 2015 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 995,- inkl. forplejning Pædagogisk personale 4 uger før kursusstart Gør dig gerne overvejelser inden kursusdagen, om et samarbejde du er eller har været udfordret af og gerne vil blive klogere på. Ligeværdigt samarbejde Forventningsafstemning Roller/positioner (forældre og personale) Anerkendende dialog Helhedsorienteret indsats Teamsamarbejde Det svære forældresamarbejde 16

17 Tema om søvn Både vores hjerne og vores krop har brug for søvn. God og nok søvn er med til at fremme sundhed og trivsel. På denne temadag ser vi nærmere på, hvad god og nok søvn er, og der præsenteres forskellige bud på, hvilke mulige årsager, der kan være til, at mange børn og unge med ASF og/ eller ADHD på ét eller andet tidspunkt har søvnvanskeligheder. Vi vil ligeledes tale om, hvorfor det er vigtigt, at vi som barnets/den unges netværk er opmærksomme på søvnen hos de børn/ unge, vi til daglig har med at gøre, samt diskutere hvilke tiltag vi har mulighed for at iværksætte. dele erfaringer med andre. LA-08 Lissen Tønnies, psykolog, Dato og tidsramme: 3. december 2015 kl Målgruppe Tilmeldingsfrist: inkl. forplejning Fagpersoner, forældre og andre netværkspersoner 4 uger før kursusstart 17

18 Læsning - vanskeligheder og læseforståelse når eleven har ASF/ADHD Kurset dykker ned i det særlige, der gør sig gældende, når et barn med ASF/ADHD lærer at læse, samt hvad det er, der er i spil, når det bliver svært at læse. Kurset indeholder en enkel systematisering af læseundervisningen og anvender ny viden om læsning og læsevanskeligheder generelt. Undervisningsformen skifter mellem oplæg og opgaver enten individuelt eller i grupper. Der læses en artikel før kurset, artiklen sendes med . Derudover er der en mindre opgave mellem de to kursusgange. Hvad kan man bagefter? Tilrette en systematisk læseindsats, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs forståelse, faglige og kognitive niveau samt individuelle læsestil. Dato og tidsramme: Målgruppe: Tilmeldingsfrist: LA-09 Tina Tønnesen, Christian Møller Nielsen og Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulenter, 12. januar og 28. januar 2016 kl ,- inkl. forplejning Lærere der underviser elever med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart 18

19 Sex på skemaet Pubertet og seksualundervisning hos børn & unge med ASF og/eller ADHD På kurset sættes fokus på, hvad der er vigtigt at tage højde for, når du som fagperson skal til rettelægge seksualundervisningen/seksualvejledningen til børn og unge med særlige kognitive forudsætninger, såsom autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. De særlige kognitive forudsætninger har ofte stor betydning for barnets og den unges måde at forstå, hvad der sker med egen krop samt at forstå, hvordan de skal tolke egne seksuelle interesser og lyster. Når den seksuelle interesse spirer hos disse børn og unge, kan der ofte opstå gensidige misforståelser i mødet med andre. På kurset præsenteres og diskuteres: Hvordan forstår vi seksualitet? Hvordan forholder vi os som fagpersoner til børns og unges seksuelle udvikling? Hvordan taler man med børn og unge om deres og andres seksualitet? Hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt? Hvilken betydning har puberteten for børn og unge med ASF og/eller ADHD? og foregår det på en anden måde end hos andre børn og unge? Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet pubertet og seksualitet. Der vil på kurset være et gruppearbejde med udgangs punkt i kursisternes egne holdninger samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. LA-10 Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder, Dato og tidsramme: 2. februar 2016 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 795,- inkl. forplejning Fagpersoner der arbejder eller ønsker at arbejde med emnet, f.eks. lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv. 4 uger før kursusstart 19

20 At blive en person og et køn Seksualundervisning for yngre børn På kurset sættes fokus på, hvad der et vigtigt at tage højde for, når man som fagperson skal til rettelægge seksualundervisningen for yngre børn og unge med særlige kognitive forudsætninger, såsom autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. På kurset præsenteres og diskuteres: Hvordan kan seksualitet forstås hos yngre børn? Hvad er vigtigt som fagperson at have viden om i forhold til børns seksuelle udvikling? Hvordan kan undervisningen foregå for yngre børn? Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet seksualitet. Der vil på kurset være gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egne holdninger, samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. 20 LA-11 Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder, Dato og tidsramme: 9. februar 2016 kl ,- inkl. forplejning Målgruppe: Fagpersoner der arbejder eller ønsker at arbejde med emnet, f. eks lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv. Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

21 Mentalisering og Theory of Mind 1 kontinuum 2 veje På dette kursus ser vi på de forskellige teorier, der omhandler mentale evner til at se sig selv og andre indefra og udefra. Hvordan kan vi forstå indholdet i teorierne? Hvordan kan vi undersøge disse evner hos børn og unge? Hvordan kan vi arbejde med at kompensere og stimulere udvikling, når disse mentale evner er forsinkede eller når udviklingen går andre veje? LA-12 Tina Tønnesen, skolekonsulent og Birgit Isene, aut. Cand. Psych., Dato og tidsramme: 1. marts 2016 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 995,- inkl. forplejning Pædagogisk personale med nysgerrighed og erfaring indenfor specialpædagogisk kontekst 4 uger før kursusstart 21

22 At huske at glemme - at glemme at huske Arbejdshukommelsen som en central hukommelsesfunktion På første del af dette kursus ser vi på arbejdshukommelse som en væsentlig hukommelsesfunktion, der er afgørende for al udvikling og læring. Næste del sætter hypoteser i spil i forhold til hvordan arbejdshukommelsen og øvrige hukommelsesfunktioner kan tænkes at fungere, når vi taler om børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Mål: Du får viden om og inspiration til, hvilken funktion vi antager, arbejdshukommelsen har for læring Du får mulighed for at afsøge arbejdshukommelsens funktioner afgrænset hos et barn/en ung Du får ideer til, hvad det kan betyde, når arbejdshukommelsesfunktioner fungerer anderledes end det typiske LA-13 Lissen Tønnies, aut. Cand. Psych., Dato og tidsramme: 5. april og 26. april 2016 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 1.495,- inkl. forplejning Pædagogisk personale med nysgerrighed på læreprocesser indenfor det specialpædagogiske felt samt med ønske om videndeling. 4 uger før kursusstart Der vil være en mindre hjemmearbejdsopgave mellem de 2 dage. 22

23 Bevægelse 45 minutter om dagen Den nye skolereform medfører bl.a., at bevægelse og motion er en del af alle elevers skoledag. På dette kursus sætter vi fokus på, hvorfor bevægelse er vigtigt set ud fra både et ud viklingsmæssigt, læringsmæssigt og sundhedsmæssigt perspektiv. Vi ser nærmere på fordele og udfordringer ved indførelsen af 45 minutters bevægelse om dagen for elever med ASF og/eller ADHD, og vi diskuterer, hvordan vi motiverer de elever, der umiddelbart ikke selv virker motiverede for bevægelse. Yderligere gives inspiration (fra underviserne og kursisterne imellem) til, hvordan bevægelse kan inkorporeres i skoletiden. LA-14 Sara Svensmark Hulgård, pædagog og Lissen Tønnies, psykolog, Dato og tidsramme: 19. maj 2016 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 995,- inkl. forplejning 4 uger før kursusstart Der forventes aktiv deltagelse af kursisterne i forhold til diskussion og eksempler/gode idéer til inspiration for andre. 23

24 Heimdal er en døgn- og aflastningsinstitution til børn og unge i alderen 6-18 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD. Heimdal har adresse i Brabrand ved Aarhus og består af to døgnafdelinger øst og vest, som er for børn og unge med ASF og mentalretardering og en aflastningsafdeling. Heimdals specialpædagogik er funderet på en kognitiv forståelsesramme, som igen er baseret på aktuel viden og forskning på området. Den pædagogiske metode på Heimdal er inspireret af TEACCH, ATLASS, STUDIO III samt andre evidensbaserede specialpædagogiske tilgange til ASF og svær ADHD. Målet med den pædagogiske indsats er at støtte barnets forståelse af sin omverden og gøre de udfordringer han/hun stilles overfor mest mulig meningsgivende. Heimdal Døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge med Autisme og svær ADHD Årslev Møllevej Brabrand Telefon: Web: Til jer, hos jer Heimdals konsulentteam tilbyder at afholde skræddersyede kurser til jeres arbejdsplads. Kurset kan enten foregå på jeres arbjedsplads, eller på Heimdal, og kan bl.a. omfatte emner som Autismespektrumforstyrrelse (ASF) og/eller ADHD Cormorbide tilstande Pædagogiske principper og værktøjer i forhold til ASF og/eller ADHD Visualisering Kommunikation Struktur og forudsigelighed Konflikt- forebyggelse & håndtering Stress- forståelse & reduktion Kurser på de følgende sider kan også tilbydes som Til jer, hos jer. Besøg desuden vores hjemmeside og se tidligere afholdte kurser og workshops som inspiration til Til jer, hos jer kurser. Desuden tilbyder Heimdals konsulentteam vej ledning i forhold til enkeltpersoner med ASF og/eller svær ADHD. Har ovenstående interesse, rettes henvendelse til Heimdals faglige leder Lenette Andsbjerg på mail: eller på Herefter udarbejdes individuelt tilbud til jer. Målgruppe: Lærere, pædagoger, socialrådgivere, forældre mm. 24

25 25

26 EarlyBird EarlyBird programmet er et 3 måneders forældreempowerment program etableret af det engelske National Autistic Society (NAS). EarlyBird programmet er udviklet for at støtte og vejlede forældre og familier omkring førskolebørn med diagnoser indenfor autismespektret. For yderligere oplysninger se eller kontakt Heimdals EarlyBird certificerede konsulenter på Målgruppe: Forældre til førskolebørn (ca. 3-7 år) med autisme. Programmet strækker sig over tre måneder og kombinerer gruppelektioner for forældre, med individuelle besøg i hjemmet. Ved hjemmebesøg anvendes bl.a. videofeedback til at øge forældrenes læring samtidig med at de arbejder med børnene. Dato og tidsramme: Tilmeldingsfrist: HE-01 Earlybird certificerede konsulenter fra Heimdals konsulentteam En gang ugentligt over ca. tre måneder Heimdal + deltagernes hjem Kontakt: Camilla Røy 26

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole Evalueringsrapport 2013 Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer Havredal gl. Skole Udgiver: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32-34, Havredal 7470 Karup J Tlf: 86 66 22 68 E-mail: kirsten@hgs.dk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere