k F ur ælles sus katalog forstyrrelser ADHD Autismespektrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum"

Transkript

1 s u s k u r log kata Fælles 01H6D tyrrelser AD um fors Autismespektr

2 Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har ønske om et særligt sammensat kursus. God fornøjelse med læsningen. 2

3 Indhold Atlass Skab sjov og læring i uderummet Syv til inspiration Pædagogisk IT Digitale læremidler Pædagogisk IT Simpel kodning/programmering i undervisningsaktiviteten Bliv dus med sociale historier Praktikker og overgange til arbejdsmarkedet Pædagogisk IT Spil i undervisningsaktiviteten Når ADHD spænder ben for os! Det ligeværdige forældresamarbejde Tema om søvn Læsning vanskeligheder og læseforståelse når eleven har ASF/ADHD Sex på skemaet At blive en person og et køn Mentalisering og Theory of Mind 1 kontinuum 2 veje At huske at glemme at glemme at huske Bevægelse 45 minutter om dagen Heimdal Til jer, hos jer EarlyBird Forældre empowerment Debatoplæg: Fra dele til helhed Eksekutive vanskeligheder og deres betydning for dagligdagen Arbejde med trivsel og livsduelighed inspireret af den positive psykologi Når sansning, perception og opmærksomhed er anderledes Stressforståelse og konflikthåndtering Autisme og/eller ADHD i familien Spotkursus om autisme/ ADHD for familiens netværk Praktisk pædagogisk værksted Mindfulness omkring børn med udviklingsforstyrrelser Udeliv med autisme og/ eller ADHD At navigere i det kommunale system som forældre til et barn med udviklingsforstyrrelse

4 Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og udbyder i samarbejde med Atlass UK Atlass kurser i Danmark. Atlass er et engelsk stressreduceringsprogram, der er skabt af de to psykologer Michael McCreadie og Andy McDonald. Atlass bygger på evidensbaseret viden fra sundhedspsykologi, neuropsykologi og udviklingspsykologi. Atlass har som fokus, at vi skal være sunde og forblive sunde såvel privat som i vores arbejdsliv. Atlass tager udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn og arbejder med, hvordan stress påvirker krop og psyke og hvordan bevidstheden om egne copingstrategier har indflydelse på, hvordan vi trives. Måden vi forholder os til stress får en betydning for, hvordan vi fungerer i hverdagen. Indhold i ATLASS Typisk udvikling Anderledes udvikling Viden om hjernen Sansning og perception Stress og coping Mindset - Appraisal - reappraissal Ways of coping Mindfulness Stress reduktions plan Arbejdsmiljø Kontakt os gerne for yderligere information på 4

5 Sundhedsperspektiv Arbejdsmiljø Personaletrivsel At være Specialpædagogik Kerneopgave Barnets trivsel At løse I et Atlass kursus kan der være forskellige fokusområder: Atlass for professionelle: Vi kan have fokus på arbejdet med mennesker med udviklingsforstyrrelser, deres familier og professionelle omkring dem. Omkring mennesker med udviklingsforstyrrelser ses ofte et højere stressniveau end hos andre mennesker. Vi arbejder med at forstå, hvilke årsager der kan være til stress, hvis man lever med en udviklingsforstyrrelse, eller hvis man er pårørende hertil. Eksempler herpå kan være: En atypisk udvikling En anderledes sansning og perception En anderledes opmærksomhedsstil Stress smitter fra person til person I forhold til at mindske stress hos de børn/ unge vi tager vare på, udarbejder vi stressprofiler på dem, og på baggrund heraf lægges en stressreduktionsplan. Atlass for familier: Vi kan også arbejde specifikt med forældre til børn med udviklingsforstyrrelser. Her er fokus den stress, de enkelte medlemmer i en familie og hele familien kan rammes af. Med udgangspunkt i øget forståelse for barnets vanskeligheder samt for ældrenes copingstrategier arbejdes med at reducere stress og forøge sundhed og trivsel. Atlass og arbejdsmiljø: Vi kan også have fokus på arbejdsmiljøet i personale grupper der arbejder omkring børn med udviklingsforstyrrelser. Ud fra et arbejdsmiljømæssigt perspektiv tænkes stress som en transaktion mellem systemer, hvori de professionelle omkring barnet indgår. Der arbejdes med stressreduktion, øget trivsel og dermed øget livskvalitet. For yderligere oplysninger se 5

6 Skab læring på en anderledes og sjov måde i uderummet 6 På dette kursus vil du tilegne dig viden og kompetencer i at opbygge og justere opgaver, som tager udgangspunkt i erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring er en proces, hvor samarbejdet deltagerne imellem er omdrejningspunktet for løsningen af en opgave. Eleverne udfordres på en sådan måde, at deres egne oplevelser og erfaringer er centrum for læringen. Erfaringerne bliver efter opgaveløsningen faciliteret, så det bliver en viden deltagerne kan tage med til en ny aktivitet. Erfaringsbaseret læring har til formål at skabe: 1. Læring gennem sjov og leg 2. Mere bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen 3. Skolefaglig læring og pædagogisk læring på en anderledes måde 4. Øget bevidsthed på egne og andres kompetencer 5. Succesoplevelser hos deltagerne Underviserens rolle i disse aktiviteter er at vejlede og understøtte deltagerne, så de selv finder en løsning, uden at de gives svarene. Kurset vil veksle imellem teoretiske oplæg, metoder og en række opgaver, som primært vil foregå udendørs. Dette har til formål at inspirere og kvalificere dig til selv at opbygge og justere opgaver med udgangspunkt i erfaringsbaseret læring. Hovedvægten bliver lagt på den praktiske del, idet tanken er, at I hver især skal komme hjem med metoder og opgaver, som kan relateres til og bruges i jeres egen praksis. Du vil ud over at kunne lave opgaver selv, også opnå indsigt i forskellige faciliteringstilgange. Faciliteringsdelen er vigtig i Erfaringsbaseret Læring. Du har som underviser ansvar for at sikre, at den erfaring og viden, der opstår i aktiviteterne, bliver tydeliggjort for gruppen / den enkelte, så den kan viderebringes. Kurset vil strække sig over 3 dage á 7 timer I vil på kurset selv komme til at deltage aktivt i forskellige opgaver. Det forventes derfor, at du medbringer påklædning i forhold til vejret, og som du kan bevæge dig i. Vi forventer også, at der mellem kursusdagene afprøves opgaver og aktiviteter i egen praksis. Det får du ud af det: Dette kursus giver en indføring i metoden Erfaringsbaseret Læring, herunder hvordan du opbygger og justerer aktiviteter med udgangspunkt i de mål, du gerne vil opnå. Kurset giver indsigt i, hvordan du faciliterer de refleksioner og erfaringer, deltagerne får, så ny viden kan viderebringes. Dato og tidsramme: Kursus 1 Kursus 2 LA-00 Kristian Hansen, Sara Hulgård og Susanne Overgård, pædagoger, Anders Erck, Lars Arvad Mortensen, Mette Hoxer Hansen og Frederik Glerup, pædagoger Center for specialiserede børnetilbud, Heimdal 14. og 15. september og 7. oktober 2015 kl og 15. marts og 11. april 2016 kl Introduktionspris 2.495,- inkl forplejning Målgruppe: Tilmeldingsfrist: Pædagogisk personale 4 uger før kursusstart

7 7

8 emne kan vi dykke ned i et undersøgende arbejde med at forstå det, der forvirrer, irriterer og skræmmer os, og vi kan arbejde med at finde indsatsmuligheder og hensigtsmæssige måder at håndtere det vanskelige i øjeblikket. er en kommunal specialskole for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/ eller svær ADHD. Samtidig har nogle af vores elever en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser. er oprettet og bliver drevet i henhold til Folkeskoleloven, og der arbejdes derfor efter Folkeskolelovens overordnede formål. fungerer primært som et helhedstilbud, hvor skolefaglig undervisning og socialfaglig læring er koblet hen over dagen. Skolevægring Der kan være mange grunde til, at et barn eller en ung vægrer sig ved skolegang. Gennem dette tema sættes der fokus på nogle af de årsager, der kan være til skolevægring hos elever med ASF og/eller ADHD. Det viser sig ofte at være komplekst og kræver en dybdegående indsats at få ændret mønstret. Vi bringer perspektiver og erfaringer frem gennem oplæg fra skolekonsulenter, pædagoger og lærere, der har arbejdet med elever, der har haft svært ved at komme i skole. 8 I samarbejde med forældrene har vi ligeledes til opgave at forberede eleverne på fremtiden og give dem lyst til at lære. Samtidig skal vi give dem arbejdsredskaber, så de kan udvikle erkendelse og tillid til egne muligheder. I sammenhæng med dette skal vi forberede dem til deres voksenliv som aktive borgere i et demokratisk samfund. Vi underviser, holder temadage/aftener og tilbyder kurser i meget mere end beskrevet. Her er lidt forskellige emner og ideer til inspiration og vi kommer gerne til jer. Adfærd, der udfordrer I samarbejdet med børn og unge med ASF og/eller ADHD er det ikke ualmindeligt at møde adfærd, der udfordrer os. Man kan stå i svære situationer, hvor den adfærd og ageren man møder, fremstår så anderledes eller afvigende i forhold til det, man forventer, at man føler sig afmægtig og i nogle tilfælde griber til at håndtere adfærden fysisk. Med vanskelig adfærd som Sprog og kommunikation Der er noget særligt og anderledes på spil, når vi taler sproglig udvikling og kommunikation i forhold til mennesker med ASF og/eller ADHD. Hvad er forventeligt, hvordan er det anderledes, og hvad betyder det for vores pædagogiske forståelse og indsats? Viden om emnet bringes til undersøgelse gennem oplæg og diskussionsgrupper. Seksualitet og udviklingsforstyrrelser Alle mennesker har en seksualitet, der er deres egen. Ud fra erfaringer og samtaler med børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og særlige behov på forskelligt udviklingsniveau kommer det tydeligt frem, at den seksuelle udvikling og udfoldelse fylder meget i deres tanker og bevidsthed. Måden, det kan komme til udtryk på, kan være i form af bekymring, adfærd som kan være ulovlig eller virke anstødelig overfor omgivelserne og uvished om, hvordan deres seksualitet kan udleves grundet manglende forestil-

9 lingsevne. Børnene, de unge og voksne kan være usikre på non-verbale signaler fra andre mennesker, og hvordan de skal tolkes. Vi kigger nærmere på, hvordan vi som forældre/fagpersoner kan yde støtte i forhold til den seksuelle udvikling og udfoldelse hos børnene, de unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og særlige behov. Magtanvendelser og arbejdsmiljø At arbejde sammen med børn og unge med ASF og/eller ADHD kan til tider betyde, at der opstår svære konflikter og situationer, hvor magtanvendelser opleves som sidste udvej. Gennem dette svære og vigtige emne vil vi drøfte lovgivning, dagligt arbejdsmiljøarbejde og komme med bud på muligheder for at nedtrappe eller undgå konflikter. Spil og læring Hvert barn har sin helt egen læringsstil, men mange børn elsker at lære gennem spil på ipad, computer og konsoller. Nogle spil egner sig bedre til faglig læring end andre eller gør de? Når vi som pædagoger og lærere anvender spil som digitale læremidler, bevæger vi os ind på barnets hjemmebane. Typisk vil vi opleve, at vi skal lade lære processen være mere udforskende og dermed bevæge os med på barnets præmisser. Ofte bliver resultatet, at barnets motivation og opmærksomhed skærpes, når vi spiller. Når vi anvender spil i en pædagogisk og faglig sammenhæng, kræver det nye roller af pædagoger og lærere. Ud over at være underviser i traditionel forstand, skal vi også være playmaker, udforsker, evaluator og vejleder. Hvis vi anvender spillet som et medie i sociale kontekster, vil vi ofte se børn, som kan meget mere end i mange andre sammenhænge. Spillet kan medvirke til at danne relationer mellem børn, som typisk ikke ville være interesserede i hinanden eller dele hinandens oplevelser. Praksisnære vejledningsforløb i forhold til elever med ASF og eller ADHD Står du med en undren vedrørende en elev i din klasse, som til tider gør eller siger ting, som er en anelse usædvanlig eller mærkværdig? Eller har du en elev, der udfordrer ved at stille meget præcise spørgsmål eller irettesætte dine udtalelser? Måske har du en elev, der kan samarbejde, når du er i klassen men i alle andre timer er en udfordring? Hvis du kan genkende dette eller har andre lignende problemstillinger at forholde dig til, tilbyder vi et vejledningsforløb der tager udgangspunkt i din hverdag og tilbyder ideer til indsatser, der bygger på forståelse for det enkelte barns forudsætninger. Vi tilbyder individuelle vejledningsforløb og vejledningsforløb til team / grupper. ligger i Viby J og hører under Aarhus Kommune. Du kan tilmelde dig online på:www.langager-education.dk Husk løbende at tjekke for ændringer eller nye kurser. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Bøgeskov Høvej Viby J Telefon: Fax: Web: 9

10 Pædagogisk IT Digitale læremidler Kursisterne skal arbejde med at anvende digitale læremidler som en naturlig del af undervisningsaktiviteten. Der skal arbejdes med forholdet mellem læremidlet, eleven og læreren/pædagogen og den indbyrdes betydning, når eleven har en udviklingsforstyrrelse. Hvordan: En hjemmeopgave inden kurset, oplæg og workshoptilgang Hvad kan man bagefter? Har viden om anvendelsen af digitale læremidler. Kender til vurderingsredskaber, kendskab samt den vigtige hvordan finder vi de digitale læremidler og værktøjer. Kan redidaktisere et digitalt læremiddel til at kunne anvendes i samarbejdet med børn og unge med ASF/ADHD? LA-01 Christian Møller Nielsen, skolekonsulent og Morten Lindelof, lærer, Dato og tidsramme: 8. september 2015 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 795,- inkl. forplejning 2.025,- ved tilmelding til alle 3 Pædagogisk IT kurser (LA-01, LA-02 og LA-05) Lærere og måske pædagoger, der arbejder med specialundervisning og som vil give læreprocessen et løft 4 uger før kursusstart 10

11 Pædagogisk IT - Simpel kodning/programmering i undervisningsaktiviteten Vi skal anvende nogle af de platforme, der kan anvendes til at arbejde med begynder programmering i skolen både på computer og tablet. Kursisterne skal afprøve/gennemføre enkle program meringsforløb, som let kan anvendes i egen pædagogisk praksis. Hvordan: En hjemmeopgave inden kurset, oplæg og workshoptilgang Hvad kan man bagefter? Kursisterne kan anvende principperne i kodning/ programmering i undervisningsaktiviteten af børn og unge med ASF/ADHD. LA-02 Christian Møller Nielsen, skolekonsulent og Morten Lindelof, lærer, Dato og tidsramme: 1. oktober 2015 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 795,- inkl. forplejning 2.025,- ved tilmelding til alle 3 Pædagogisk IT kurser (LA-01, LA-02 og LA-05) Lærere og måske pædagoger, der arbejder med specialundervisning af børn/unge med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart 11

12 Bliv dus med sociale historier Sociale historier er et godt pædagogisk redskab. De gør det muligt at videregive viden om begreber, som kan være abstrakte og svære at forstå. Det kan for eksempel være sociale regler, samværs former eller blot det at forstå meningen i en given sammenhæng. Kurset tilbyder: Konkret viden om, hvorfor det er godt at anvende sociale historier Opskriften på, hvordan du laver sociale historier En vifte af eksempler på sociale historier til inspiration Mulighed for selv at arbejde med metoden og få feedback Dato og tidsramme: Målgruppe: Tilmeldingsfrist: LA-03 Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder, 20. oktober kl ,- inkl. forplejning Pædagoger, lærere og forældre til elever/børn med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart OBS! Sociale historier Den skjulte sociale kode plus bog 12

13 Praktikker og overgange til arbejdsmarkedet Hvad er det, arbejdsgiverne gerne vil have vores elever skal kunne? Hvordan kan vi blive bedre til at forberede vores elever til deres fremtidige ungdoms- og voksen liv? Hvilke udfordringer er det specielt, børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD står overfor. Vi vil på kurset beskæftige os med udvikling af kompetencer vedrørende praktik og fremtidig beskæftigelse. 1. Kursusdag mest teori På første kursusdag vil der blive arbejdet med metoder til opsamling og videreudvikling af viden. Praktikforløb Uddannelses- erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Afdække personlige kompetencer til at kunne indgå i sociale og jobmæssige relationer indenfor fremtidige beskæftigelsesmuligheder Øvelse i konkrete arbejdsfærdigheder Praktik på arbejdssteder værksteder uddannelsessteder produktionsskoler m.m. 2. Kursusdag eksempler fra jeres egen hverdag I løbet af tiden mellem første og anden kursusdag implementeres erfaringerne fra første kursusdag til egen praksis. Dato og tidsramme: Målgruppe: Tilmeldingsfrist: LA-04 Regnar Hintze Thisted, skolekonsulent, 1. kursusdag: 27. oktober kursusdag: 19. januar 2016 Begge dage afholdes kurset kl ,- inkl. forplejning Lærere og pædagoger der arbejder med specialundervisning af børn/ unge med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart Vi vil gennemgå nogle af jeres forløb og udveksle erfaringer og viden. 13

14 Pædagogisk IT Spil i undervisningsaktiviteten Kursisterne præsenteres for en model, der anvender spillet som en didaktisk læringsressource. At spille spil og trække indhold ud i en række skolefaglige og socialfaglige sammenhænge, hvor elevens interesse og motivation er i centrum, øger ofte læringsudbyttet. Ved at anvende spillets analogi i struktur og organisering af undervisningen af børn og unge med ASF/ADHD opnår vi ofte en markant øget og optimeret motivation hos eleverne. Hvordan: En hjemmeopgave inden kurset, oplæg og workshoptilgang Hvad kan man bagefter? Kursisten kan efter endt kursus anvende spillet som digital læringsressource og har fået redskaber til at designe undervisningsaktiviteter, der lægger sig op af spillets opbygning. LA-05 Christian Møller Nielsen, skolekonsulent og Morten Lindelof, lærer, Dato og tidsramme: 3. november 2015 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 795,- inkl. forplejning 2.025,- ved tilmelding til alle 3 Pædagogisk IT kurser (LA-01, LA-02 og LA05) Lærere og pædagoger der arbejder med specialundervisning af børn/ unge med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart 14

15 Når ADHD spænder ben for os Hvordan kan vi forstå det og hvad gør vi? Hvordan kan vi forstå det og hvad gør vi? Fokus på hvad ADHD gør ved os som medarbejdere! Hvad er styrkesiderne, når der er tale om ADHD? Spektrum forståelse - når grænserne flyder sammen mellem ADHD og ASF, angst og andre tilgrænsende forstyrrelser og ind i det typiske. Hvordan kan vi forstå teorierne og diagnoserne om ADHD på baggrund af viden og vores er faringer? Undervisningen vil veksle mellem gruppe drøftelser, refleksionsopgaver, faktaviden, hjemmearbejdsopgave og små teoretiske oplæg. Dato og tidsramme: Målgruppe: Tilmeldingsfrist: LA-06 Thue Sommer, pædagogisk vejleder og Birgit Isene, aut. Cand. Psych., 5. november, 24. november og 15. december 2015 kl ,- inkl. forplejning Pædagogisk personale, der er nysgerrige på deres egen praksis og som ønsker at fordybe sig i ADHD 4 uger før kursusstart 15

16 Det ligeværdige forældresamarbejde At sikre sig et ligeværdigt samarbejde mellem forældre og personale kan være en udfordring, da det stiller krav om at være en medspiller, der forbliver på egen banehalvdel. På dette kursus vil vi arbejde med begge parters perspektiver og positioner i samarbejdet. Det vil ske gennem oplæg, refleksive fora og interview øvelser, så vi bliver skarpere på eget og den anden parts afsæt. LA-07 Tina Tønnesen, skolekonsulent, Dato og tidsramme: 10. november 2015 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 995,- inkl. forplejning Pædagogisk personale 4 uger før kursusstart Gør dig gerne overvejelser inden kursusdagen, om et samarbejde du er eller har været udfordret af og gerne vil blive klogere på. Ligeværdigt samarbejde Forventningsafstemning Roller/positioner (forældre og personale) Anerkendende dialog Helhedsorienteret indsats Teamsamarbejde Det svære forældresamarbejde 16

17 Tema om søvn Både vores hjerne og vores krop har brug for søvn. God og nok søvn er med til at fremme sundhed og trivsel. På denne temadag ser vi nærmere på, hvad god og nok søvn er, og der præsenteres forskellige bud på, hvilke mulige årsager, der kan være til, at mange børn og unge med ASF og/ eller ADHD på ét eller andet tidspunkt har søvnvanskeligheder. Vi vil ligeledes tale om, hvorfor det er vigtigt, at vi som barnets/den unges netværk er opmærksomme på søvnen hos de børn/ unge, vi til daglig har med at gøre, samt diskutere hvilke tiltag vi har mulighed for at iværksætte. dele erfaringer med andre. LA-08 Lissen Tønnies, psykolog, Dato og tidsramme: 3. december 2015 kl Målgruppe Tilmeldingsfrist: inkl. forplejning Fagpersoner, forældre og andre netværkspersoner 4 uger før kursusstart 17

18 Læsning - vanskeligheder og læseforståelse når eleven har ASF/ADHD Kurset dykker ned i det særlige, der gør sig gældende, når et barn med ASF/ADHD lærer at læse, samt hvad det er, der er i spil, når det bliver svært at læse. Kurset indeholder en enkel systematisering af læseundervisningen og anvender ny viden om læsning og læsevanskeligheder generelt. Undervisningsformen skifter mellem oplæg og opgaver enten individuelt eller i grupper. Der læses en artikel før kurset, artiklen sendes med . Derudover er der en mindre opgave mellem de to kursusgange. Hvad kan man bagefter? Tilrette en systematisk læseindsats, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs forståelse, faglige og kognitive niveau samt individuelle læsestil. Dato og tidsramme: Målgruppe: Tilmeldingsfrist: LA-09 Tina Tønnesen, Christian Møller Nielsen og Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulenter, 12. januar og 28. januar 2016 kl ,- inkl. forplejning Lærere der underviser elever med ASF/ADHD 4 uger før kursusstart 18

19 Sex på skemaet Pubertet og seksualundervisning hos børn & unge med ASF og/eller ADHD På kurset sættes fokus på, hvad der er vigtigt at tage højde for, når du som fagperson skal til rettelægge seksualundervisningen/seksualvejledningen til børn og unge med særlige kognitive forudsætninger, såsom autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. De særlige kognitive forudsætninger har ofte stor betydning for barnets og den unges måde at forstå, hvad der sker med egen krop samt at forstå, hvordan de skal tolke egne seksuelle interesser og lyster. Når den seksuelle interesse spirer hos disse børn og unge, kan der ofte opstå gensidige misforståelser i mødet med andre. På kurset præsenteres og diskuteres: Hvordan forstår vi seksualitet? Hvordan forholder vi os som fagpersoner til børns og unges seksuelle udvikling? Hvordan taler man med børn og unge om deres og andres seksualitet? Hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt? Hvilken betydning har puberteten for børn og unge med ASF og/eller ADHD? og foregår det på en anden måde end hos andre børn og unge? Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet pubertet og seksualitet. Der vil på kurset være et gruppearbejde med udgangs punkt i kursisternes egne holdninger samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. LA-10 Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder, Dato og tidsramme: 2. februar 2016 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 795,- inkl. forplejning Fagpersoner der arbejder eller ønsker at arbejde med emnet, f.eks. lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv. 4 uger før kursusstart 19

20 At blive en person og et køn Seksualundervisning for yngre børn På kurset sættes fokus på, hvad der et vigtigt at tage højde for, når man som fagperson skal til rettelægge seksualundervisningen for yngre børn og unge med særlige kognitive forudsætninger, såsom autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. På kurset præsenteres og diskuteres: Hvordan kan seksualitet forstås hos yngre børn? Hvad er vigtigt som fagperson at have viden om i forhold til børns seksuelle udvikling? Hvordan kan undervisningen foregå for yngre børn? Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet seksualitet. Der vil på kurset være gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egne holdninger, samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. 20 LA-11 Thue Sommer, seksualvejleder og pædagogisk vejleder, Dato og tidsramme: 9. februar 2016 kl ,- inkl. forplejning Målgruppe: Fagpersoner der arbejder eller ønsker at arbejde med emnet, f. eks lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv. Tilmeldingsfrist: 4 uger før kursusstart

21 Mentalisering og Theory of Mind 1 kontinuum 2 veje På dette kursus ser vi på de forskellige teorier, der omhandler mentale evner til at se sig selv og andre indefra og udefra. Hvordan kan vi forstå indholdet i teorierne? Hvordan kan vi undersøge disse evner hos børn og unge? Hvordan kan vi arbejde med at kompensere og stimulere udvikling, når disse mentale evner er forsinkede eller når udviklingen går andre veje? LA-12 Tina Tønnesen, skolekonsulent og Birgit Isene, aut. Cand. Psych., Dato og tidsramme: 1. marts 2016 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 995,- inkl. forplejning Pædagogisk personale med nysgerrighed og erfaring indenfor specialpædagogisk kontekst 4 uger før kursusstart 21

22 At huske at glemme - at glemme at huske Arbejdshukommelsen som en central hukommelsesfunktion På første del af dette kursus ser vi på arbejdshukommelse som en væsentlig hukommelsesfunktion, der er afgørende for al udvikling og læring. Næste del sætter hypoteser i spil i forhold til hvordan arbejdshukommelsen og øvrige hukommelsesfunktioner kan tænkes at fungere, når vi taler om børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Mål: Du får viden om og inspiration til, hvilken funktion vi antager, arbejdshukommelsen har for læring Du får mulighed for at afsøge arbejdshukommelsens funktioner afgrænset hos et barn/en ung Du får ideer til, hvad det kan betyde, når arbejdshukommelsesfunktioner fungerer anderledes end det typiske LA-13 Lissen Tønnies, aut. Cand. Psych., Dato og tidsramme: 5. april og 26. april 2016 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 1.495,- inkl. forplejning Pædagogisk personale med nysgerrighed på læreprocesser indenfor det specialpædagogiske felt samt med ønske om videndeling. 4 uger før kursusstart Der vil være en mindre hjemmearbejdsopgave mellem de 2 dage. 22

23 Bevægelse 45 minutter om dagen Den nye skolereform medfører bl.a., at bevægelse og motion er en del af alle elevers skoledag. På dette kursus sætter vi fokus på, hvorfor bevægelse er vigtigt set ud fra både et ud viklingsmæssigt, læringsmæssigt og sundhedsmæssigt perspektiv. Vi ser nærmere på fordele og udfordringer ved indførelsen af 45 minutters bevægelse om dagen for elever med ASF og/eller ADHD, og vi diskuterer, hvordan vi motiverer de elever, der umiddelbart ikke selv virker motiverede for bevægelse. Yderligere gives inspiration (fra underviserne og kursisterne imellem) til, hvordan bevægelse kan inkorporeres i skoletiden. LA-14 Sara Svensmark Hulgård, pædagog og Lissen Tønnies, psykolog, Dato og tidsramme: 19. maj 2016 kl Målgruppe: Tilmeldingsfrist: 995,- inkl. forplejning 4 uger før kursusstart Der forventes aktiv deltagelse af kursisterne i forhold til diskussion og eksempler/gode idéer til inspiration for andre. 23

24 Heimdal er en døgn- og aflastningsinstitution til børn og unge i alderen 6-18 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD. Heimdal har adresse i Brabrand ved Aarhus og består af to døgnafdelinger øst og vest, som er for børn og unge med ASF og mentalretardering og en aflastningsafdeling. Heimdals specialpædagogik er funderet på en kognitiv forståelsesramme, som igen er baseret på aktuel viden og forskning på området. Den pædagogiske metode på Heimdal er inspireret af TEACCH, ATLASS, STUDIO III samt andre evidensbaserede specialpædagogiske tilgange til ASF og svær ADHD. Målet med den pædagogiske indsats er at støtte barnets forståelse af sin omverden og gøre de udfordringer han/hun stilles overfor mest mulig meningsgivende. Heimdal Døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge med Autisme og svær ADHD Årslev Møllevej Brabrand Telefon: Web: Til jer, hos jer Heimdals konsulentteam tilbyder at afholde skræddersyede kurser til jeres arbejdsplads. Kurset kan enten foregå på jeres arbjedsplads, eller på Heimdal, og kan bl.a. omfatte emner som Autismespektrumforstyrrelse (ASF) og/eller ADHD Cormorbide tilstande Pædagogiske principper og værktøjer i forhold til ASF og/eller ADHD Visualisering Kommunikation Struktur og forudsigelighed Konflikt- forebyggelse & håndtering Stress- forståelse & reduktion Kurser på de følgende sider kan også tilbydes som Til jer, hos jer. Besøg desuden vores hjemmeside og se tidligere afholdte kurser og workshops som inspiration til Til jer, hos jer kurser. Desuden tilbyder Heimdals konsulentteam vej ledning i forhold til enkeltpersoner med ASF og/eller svær ADHD. Har ovenstående interesse, rettes henvendelse til Heimdals faglige leder Lenette Andsbjerg på mail: eller på Herefter udarbejdes individuelt tilbud til jer. Målgruppe: Lærere, pædagoger, socialrådgivere, forældre mm. 24

25 25

26 EarlyBird EarlyBird programmet er et 3 måneders forældreempowerment program etableret af det engelske National Autistic Society (NAS). EarlyBird programmet er udviklet for at støtte og vejlede forældre og familier omkring førskolebørn med diagnoser indenfor autismespektret. For yderligere oplysninger se eller kontakt Heimdals EarlyBird certificerede konsulenter på Målgruppe: Forældre til førskolebørn (ca. 3-7 år) med autisme. Programmet strækker sig over tre måneder og kombinerer gruppelektioner for forældre, med individuelle besøg i hjemmet. Ved hjemmebesøg anvendes bl.a. videofeedback til at øge forældrenes læring samtidig med at de arbejder med børnene. Dato og tidsramme: Tilmeldingsfrist: HE-01 Earlybird certificerede konsulenter fra Heimdals konsulentteam En gang ugentligt over ca. tre måneder Heimdal + deltagernes hjem Kontakt: Camilla Røy 26

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold Kursuskatalog 2013-14 Indhold Kom godt i gang som vejleder og supervisor... 2 Robusthed og psykisk overskud i arbejdslivet!... 3 At lære -at være -sammen med... 4 ipad og struktur/kommunikation... 5 Digitale

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Atlass familie indsats

Atlass familie indsats Atlass familie indsats Kvalificeret og specialiseret handicapindsats med støtte til familierne og børnene Et tilbud i CENTER FOR SPECIALPÆDAGOGISKE BØRNETILBUD FORORD Mennesker med handicap og deres familier

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

CENTER FOR SPECIALPÆDAGOGISKE BØRNETILBUD

CENTER FOR SPECIALPÆDAGOGISKE BØRNETILBUD ORGANISATIONSGRUNDLAG CENTER FOR SPECIALPÆDAGOGISKE BØRNETILBUD Vi ser potentialer! FORORD Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) er et center for børn og unge med handicap og deres familier.

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Firkløverskolen. Det systemiske i elevperspektiv 22. Dialogorienteret konflikthåndtering 22. Flow, trivsel, motivation og mening 23

Firkløverskolen. Det systemiske i elevperspektiv 22. Dialogorienteret konflikthåndtering 22. Flow, trivsel, motivation og mening 23 Firkløverskolen 21 Firkløverskolen Firkløverskolen er et specialiseret undervisnings- og kompetencecenter, der som del af Randers Kommunes skolevæsen, tilbyder elever med autismespektrumforstyrrelser og

Læs mere

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver - Dialogredskaber til forståelse af komplekse børn og unge - Ved Neel Svane Kruse & Christine Winckler pæd.vejledere på Brøndagerskolen Udfordringer omkring

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Videnscenteret. Vejen Kommune. Foreløbig folder

Videnscenteret. Vejen Kommune. Foreløbig folder Videnscenteret Vejen Kommune Foreløbig folder Specialpædagogisk sparring Boardmaker, Picto selektor og symbolskrivning Bombekursus Klasserumsledelse med fokus på den gode relation Vejen Kommune Vidensformidling

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Low arousal Stressreduktion og coping for elever og medarbejdere

Low arousal Stressreduktion og coping for elever og medarbejdere Præsentation: Langagerskolen er en specialskole for elever med autismespektrumsforstyrrelser og/eller svær ADHD under Aarhus Kommune. Skolebygningerne er arkitekttegnede ud fra et særligt hensyn til elevernes

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen

Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen Præsentation: Langagerskolen er en specialskole for elever med autismespektrumsforstyrrelser og/eller svær ADHD under Aarhus Kommune. Langagerskolen

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

KURSUSKATALOG. Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011

KURSUSKATALOG. Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011 KURSUSKATALOG Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011 Autismecenter Fredensborg består af Ullerødskolen, specialbørnehaven Spiren og Kompetencecenteret. Ullerødskolen er en specialskole med et helhedstilbud

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog«

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge. Den 4. marts 2014 v. Birgit D. Søgaard Isene Cand. Psych. Aut.

Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge. Den 4. marts 2014 v. Birgit D. Søgaard Isene Cand. Psych. Aut. Autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge Den 4. marts 2014 v. Birgit D. Søgaard Isene Cand. Psych. Aut. Indhold Autismespektrumforstyrrelser (ASF) set ud fra diagnoseperspektiv Pædagogiske principper

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between

Hvorfor gives diagnosen? Hvad er autisme? Go between Hvad er autisme? Jeg indleder med en introduktion til autismen. Jeg komme med eksempler på, hvordan I som familiemedlemmer kan forstå jeres familiemedlem med autisme. Kaffepause Det sidste fra mig / Spørgsmål

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2015 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner SamtaleAkademiets Inspirationskatalog Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner Innova tion og Entreprentrsk ab et koncept Hvad står der her? Der står: Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune K-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens K-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte K-klasse, er du velkommen

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Forord I forbindelse med processen omkring implementering af Folkeskolereformen 2014 i Vordingborg Kommune har vi haft en proces i gang siden november 2013. På

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Søndag, 1/7 Fælles oplæg Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Hvis man på Google skriver ordet autism får man 15 millioner hits.

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere