PERSONALEHÅNDBOG VERSION 5. Fordi kreativitet er alletiders råstof. Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEHÅNDBOG VERSION 5. Fordi kreativitet er alletiders råstof. Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet."

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG Fordi kreativitet er alletiders råstof Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet. VERSION 5 Kulturskole Rev: Nov 2014

2 1. Indhold 1. INTRODUKTION...4 a. Hvem er VI?...4 b. Åbningstider LØN ARBEJDSTID...6 a. Skolens forventninger...6 b. Fuldtidsansat...6 c. Gummitid ved ansættelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. d. Forberedelsestid...7 e. Ændring af personlige oplysninger FERIE JUBILÆER...8 Ved festligheder gælder følgende retningslinjer for fuldtids ansatte SYGDOM /FRAVÆR KØRSELSGODTGØRELSE...8 a. Beregning af tjenesterejsens længde KURSUSER OG UDDANNELSE INDKØB IND-UDMELDELSE ARRANGEMENTER...9 a. Årsplan KONCERTER a. Musikskolen Storkoncerter - Nytårskoncert, forårskoncerter Store sammenspilskoncerter Temakoncerter Workshops Reklame koncerter Minikoncerter OVERENSKOMST TAVHEDSPLIGT MØDER a. Lærermøder

3 b. Gruppemøder c. Ad hoc - møder OPSTART AF NY SÆSON BRUG AF UNDERVISNINGLOKALET a. Lokaltilstand b. Låner ting SPEEDADMIN SÆSONLÆNGDE a. Musikskole: b. Billedskole og dramaskole fra 2010: TVÆRFAGLIGE AKTIVITETER SNEVEJR STØTTEKREDS TILLIDSHVERV

4 2. INTRODUKTION Denne håndbog er til brug for lærere ved Norddjurs Kulturskole. De primære formål med håndbogen er, at der kan bruges som opslagsværk og give svar på de fleste af de spørgsmål, som naturligt kan opstå i forbindelse med et ansættelsesforhold. Vi ajourfører Personalehåndbogen løbende. Mangler du informationer i håndbogen, eller har du forslag til forbedringer, er du velkommen til at aflevere dine forslag til skolens leder. Vi har forsøgt at gøre håndbogen så kortfattet og overskuelig som muligt. Det betyder, at ikke alle emner er medtaget, og hvis du ikke kan finde svar på i håndbogen, bedes du kontakte skolens leder. a. Hvem er VI? Kulturskole Norddjurs er en kommunal kulturskole, der tilbyder forskellige typer undervisning for alle aldersgrupper. Vi tilbyder Dramaskole, Musikskole, Billedskole og Dans. Kultur Akademiet er en del af Kulturskolen Norddjurs. Vi blev stiftet den.1 August 2007 vi er 23 lærere som er professionelt, højt uddannede på de forskellige kunst arter. Vores formål er at fremme kundskaber indenfor musik, dans, drama og billed kunst for børn og unge i Norddjurs kommune. Vores værdier er kreativitet, høj faglighed og seriøsitet. I Kulturskolen, kan du sikre dig at får det bedste undervisning inden for kunst arter. Kulturskole rummer en bred vifte af undervisningstilbud både soloundervisning og holdundervisning. Bestyrelsen mødes 4 gange årligt. Souschef Christien van der Hoeven Bestyrelse Leder Finn Rosenløv Sekretær Ingeborg Andresen 2 Dramalærere 17 Musiklærere 1 Danselærere 3 Billedlærere Kontoret Privat Mobil Finn Rosenløv Leder

5 Christien van Der Hoeven Souchef Ingeborg Andresen Sekretær Du kan om nødvendigt træffe Finn og Chris uden for kontorets åbningstider på vore mobiltelefoner. b. Åbningstider De aktuelle åbningstider står på c. Ansvar områder på kontoret INGEBORG Admin - Telefonpasning, Nøgleskemaer, Lokaleplaner, Distribution af flyers ved sæson start Økonomi - OPUS system, Faktura betaling, Honorarer udbetaling, Kørselgodtgørelse, Ferie indberetning, Lønrapport, Indberetning af sygefravær SpeedAdmin - Afkrydsningslister, Aflysning, Tildeling af lokaler Arrangement - Forårsarrangement Auning, GO NUTS Undervisning CHRISTIEN SpeedAdmin - Ind/Udmeldinger, Opkrævning Ansvarlig- Instrumenter, Inventar, Printere HR - Kompetenceudvikling, Kurser Arrangement - Glesborg koncert Økonomi - Indkøb, Opkrævning, Kurser betaling, Bestyrelsen - Referent Undervisning FINN HR -Ansættelse, MUS, samarbejde med TR og LR, Sikkerhedsarbejde /lokaletilsyn, Overenkomst, PR - Hjemmeside, Facebook, Youtube, Annoncering Ansvarlig - Samarbejde med eksterne institutionerne Arrangement - Grenå koncert, Kulturdagen Økonomi - Løn, Budget SpeedAdmin - Opsætning Bestryrelsen - Dagsorden, Mødeindkaldelse Undervisning?? Projektledelse - Kommunikation koordinering, etablering og gennemførsel af samarbejde, Evalueringrapportering, Ansøgning af midler, Indhold indsamling & organisering, Styre økonomien PR - Hjemmeside, Facebook, Youtube, Annoncering, Arrangementer gennemførelse, Film, Billeder, Plakater Admin -Statistik, Booke lokaler, Indhold beskrivelse, Opdatering personalehåndbog, Lokaler, Statistik, Lejekontrakt SpeedAdmin - Tilmelding, Udlån instrumenter, Lejekontrakt 5

6 3. LØN 4. Aflønningen sker i henhold til overenskomsten mellem KL og FFM. Man kan læse mere om overenskomsten og løntabeller på fagforeningernes hjemmesider. Der er hovedsaligt to foreninger der varetager løn og arbejdsforhold på musikskoleområdet, nemlig DMpF og DMF. Lønsatserne i musikskoleoverenskomsten anvendes også ved aflønning af danse, billed- og dramalærerne. ARBEJDSTID Opgaverne i Kulturskolen er bredere end undervisningsopgaverne. I musikskoleoverenskomstens tekst herunder præciseres de arbejdsopgaver der ligger ud over den almindelige undervisning. a. Skolens forventninger For at præcisere nedenstående Gummiparagraf, kan man se skolens forventning ifm. den tid der er afsat til udover undervisning -aktiviteter. Gummiparagraffen Overenskomstens 13, Stk. 4 Det i stk. 1 nævnte undervisningstimetal er fastsat under hensyntagen til, at det påhviler musikskolelærere - ud over at tilrettelægge og forberede undervisning - at varetage en række opgaver uden direkte forbindelse med undervisningen, herunder blandt andet: a) kontakten mellem musikskolen og elevens hjem, b) deltagelse i lærermøder og kollegiale konferencer, c) medvirke ved indkøb af instrumenter og andet undervisningsmateriale, d) medvirke til gennemførelse af koncerter, e) medvirke ved løsning af forskellige sociale opgaver vedrørende eleverne, f) medvirke ved gennemførelsen af eventuelle koncertturneer, g) tid til den enkelte lærers øvetid. b. Arbejdstid for en Fuldtidsansat Sæson 2013/2014 Løntimer Minus ferie (25 dage x 7,4 time) 1.924,00 timer 185,00 timer Minus søgnehelligdage (9 dage x 7,4 time) 66,60 timer Nettoårsnorm 1.672,40 timer 6

7 c. Tid til andre opgaver: lek = 45 min, 1t = 60 min Beskrivelse Fuldtid 25 lek Halvtid - 12,5 lek 1/4 tid - 6,25 lek 1/8 tid - 3,13 lek Undervisningstid 750 t. 375 t.188 t. 94 Yderlig arbejdstid 922 t.461 t.230 t.115 Arbejdstid 1672 t.836 t.418 t.209 Vi bestræber os på at organisere arbejdet omkring arrangementer således at der bliver en jævnbyrdig fordeling af opgaver. Lærere med ledig tid (eller som er under nedvarsling), blive bedt om at løse opgaver i de tidsrum der er ledige, ifm. at elever melder fra i løbet af året. Disse opgaver aftales mellem leder og medarbejder kan bl.a. være tilsyn med instrumenter, lokaler m.m. gøre reklame for sig selv og skolen, diverse udviklings- eller planlægningsopgaver. d. Forberedelsestid Forberedelsestid er inkluderet i lønnen. e. Ændring af personlige oplysninger I tilfælde af at dine personlige oplysninger ændres, bedes du meddele dette til kulturskolens kontor. Dette vil typisk være ved flytning eller ændring af telefon- og kontonumre til lønudbetaling. 5. FERIE Vi følger folkeskolens ferie plan: 1 uge i efterårsferien (uge 42) 1 uge i vinterferien (uge 7) 4 uger i sommerferien (28, 29, 30 og 31) Ved udfyldelse af feriekort anvendes ovenstående perioder. I disse perioder vil kulturskolen ikke henvende sig til lærerne ang. arbejdsmæssige forhold. Læs overenskomsten vedr. afvikling af 6. ferieuge. Tjek Hvis du ikke ønsker at afholde 6. ferieuge (og få den udbetalt) skal du meddele kontoret dette inden 1. oktober hvert år. Lederen vil da, i samarbejde med dig, tilrettelægge opgaver svarende til en uges arbejde. Kulturskolen følger folkeskolens ferieplan. 7

8 6. JUBILÆER a. Ved festligheder gælder følgende retningslinjer for fuldtids ansatte Eget jubilæum (25, 40 eller 50 år) Kollegers jubilæum ved kommunen Egen 50, 60 eller 70 års fødselsdag Eget bryllup Børns eller samlevers børns bryllup Egne eller samlevers børns konfirmation Fri på dagen Frihed til at deltage Fri på dagen Fri på dagen Fri på dagen Fri på dagen 7. SYGDOM /FRAVÆR Sygdom skal meddeles kulturskolens kontor. Ligesom du skal huske at raskmelde dig. Hvis du er i stand til at ringe, eller sende sms om afbud til eleverne bedes du gøre det via Speedadmin. Ellers skal du kontakte kontoret, så vi kan sende afbud til eleverne. Du kan melde afbud via SpeedAdmin I tilfælde af, at du af andre grunde end sygdom er forhindret i at undervise, har du mulighed for at flytte din undervisning. Du skal huske, at du skal opnå det samlede antal undervisningsgange. Du kan tjekke det lovede antal undervisningsgange på hjemmesiden. Eks: Billedskole 22 gange, Dramaskole 22 gange, Instrumentalundervisning 34 gange, musikholdundervisning 30 gange og kor 22 gange. I tilfælde af at vi ikke kan opnå det lovede antal undervisningsgange, skal den manglende undervisning enten erstattes af læreren, eller pengene bliver returneret til eleven. Først i april hvert år melder vi ud, hvor vidt der er råd til erstatningsundervisning, eller om vi refunderer deltagerbetalingen for den manglende undervisning. 8. KØRSELSGODTGØRELSE - Hvis man af kulturskolen sendes ud på kørsel i egen bil, kan man få kørselsgodtgørelse til et kursus, en konference, et seminar, et indkøb - Hvis man underviser på flere forskellige steder samme dag, dækker kørselsordningen for kilometer kørt imellem undervisningsstederne. - Kørsel til og fra hhv. første og sidste undervisningssted skal trækkes fra på selvangivelsen (det almindelige befordringsfradrag). - Kørsel til og fra arrangementerne i skolens årsplan skal også trækkes fra på selvangivelsen (det almindelige befordringsfradrag). - Kilometersatsen er pr. 1. januar 2014 o Indtil km kr. 3,73 per km o Ud over km kr. 2,10 per km - Til indberetning af befordringsgodtgørelse bruges skema S0042-Kulturskolen.htm. Skemaet kan rekvireres på kontoret i digital eller papir form. - Skemaet skal udfyldes og sendes til Kulturskolen - Det skal være os i hænde senest den sidste dag måneden, så vi kan nå at få det videre til HR-afdelingen inden den 10. i hver måned. Kørselsgodtgørelsen vil derefter blive udbetalt sammen med lønudbetalingen den efterfølgende måned. 8

9 - Skulle du have transportudgifter til bus/tog/parkering osv. afregner vi ift. fremsendte kvitteringer KORRIGERER HERFRA KURSUSER OG UDDANNELSE Kulturskole betragter medarbejderne som skolens vigtigste aktiv. Det er derfor Kulturskole målsætning at uddanne medarbejderne for at sikre, at der er overensstemmelse mellem jobkrav og medarbejderkvalifikationer. Kulturskole ser derfor gerne, at medarbejderne efteruddanner sig på områder, der kan være til gavn for foreningen. Ønsker du at deltage en uddannelsesaktivitet inden for dit arbejds-og ansvarområde, beder vi dig henvende dig til din skolens leder i god tid inden kursus-eller uddannelsesstart for at aftale nærmere omkring deltagelse. 10. INDKØB Indkøb skal altid aftales med souschef eller i dennes fravær leder. I nogle tilfælde er det nødvendigt at betale kontant. I dette tilfælde er det vigtigt at du videresender kvitteringen til Kulturskolen, da den skal indgå som bilag i regnskabet. I de fleste tilfælde vil indkøbet foregå via kulturskolens konti hos diverse leverandører. I disse tilfælde skal kulturskolens EAN-nr. ( ) opgives, ydermere er det vigtigt at du sikrer at dit navn kommer på fakturaen. 11. IND-UDMELDELSE Det er vigtigt at du er opdateret om skolens regler, da du har den daglige forældrekontakt. Tjek reglerne på vores hjemmeside 12. ARRANGEMENTER Skolens oversigt over arrangementer ligger på skolens hjemmeside: Kulturskolens hjemmeside præciserer skolens tilbud, regler, arrangementer, priser, lærere, m.m. Endvidere foregår tilmeldingen online via hjemmesiden. Du opfordres til at læse hjemmesiden grundigt, da du som ansat i Kulturskolen vil komme til at hjælpe forældrene i forhold til div. regler. Eksempelvis ind- og udmelding af skolen. a. Årsplan Hvert år udarbejdes på lærermøderne en årsplan som rundsendes til alle. 9

10 13. KONCERTER (I Musikskolen) a. Musikskolen 1. Storkoncerter - Nytårskoncert, forårskoncerter - Evt. flere niveauer - Evt. kun øvede - hørværdigt 2. Store sammenspilskoncerter - Evt. med ekstern instruktør 3. Temakoncerter - Eks. Filmmusik/Disney/billeder/dans/klassisk/Lærer og elevkoncert Lokale minikoncerter og alle steder hvor vi underviser 4. Workshops - Eks. Stomp /Flygeltræf /Grej-dag/sammenspil osv. 5. Reklame koncerter - I skoler og kirker m.m. Besøge forskole- og karruselholdene og spille for dem. Eller præsentere sjældne instrumenter. 6. Minikoncerter - Alle lærere arrangerer minikoncerter, dette for at alle elever får mulighed for at optræde for et publikum. - Lærernes huskeliste i forbindelse med minikoncerter: o Finde ud at tid og sted for din/jeres minikoncert. o Tjekke med stedet at lokalerne er tilgængelige og booke dem o Melde ind til kulturskolen, så vi kan få koncerten skrevet ind i årsplanen. o Invitere elever, forældre, m.m. samt Chris og Finn o Evt. spørge forældre (støttekreds) om praktisk hjælp (stole, kaffe, kage m.m.) o Gennemføre koncerten. Alle kulturskolens musikelever skal have tilbudt at optræde ved minimum én koncert. Vi arrangerer minikoncerter på alle undervisningssteder. Den tid lærer og elev bruger på koncerter, betragtes som en del af undervisningen og kan derfor indgå som en af elevens undervisningsgange. Vi kan, ifølge kulturskolens regelsæt, normalt bruge op til to gange af musikelevernes undervisning på arrangementer. 10

11 14. OVERENSKOMST Kulturskolen følger overenskomsten på musikskoleområdet. Taksterne fra denne overenskomst anvendes også i aflønningen af lærerne fra Drama og Billedskolen. Derudover aflønnes meget unge lærere under 19 år efter ungdomstakster. Spørg nærmere om dette på kontoret. 15. TAVHEDSPLIGT Alle kulturskolens ansatte har, ved ansættelsen, underskrevet erklæring om tavsheds pligt. Dette betyder i dagligdagen at personlige oplysninger(cpr, tlf, adresser) og viden om elever og kolleger(eks. økonomiske, sociale forhold) ikke må videregives ud af huset. Der kan læses mere om tavshedspligt i God adfærd i det offentlige, Juni Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner. Bestemmelser om tavshedspligt findes i forvaltningslovens 27 og i straffelovens MØDER a. Lærermøder Indhold: Pædagogik - Strategi - Organisering - Samarbejde - Overenskomst Idégenerering - Orientering Der er 3 møder årligt 1. Møde i august (opstartsmøde) 2. møde i januar (midvejsmøde) 3. Møde i juni (afslutningsmøde) Disse møder er for alle skolens lærere. b. Gruppemøder Indhold: Grupper eller udvalg der arbejder med faste opgaver stillet af kulturskolen (eks. vedtaget på vores lærermøder). Eksempel: Billedgruppen, Dramagruppen, Klavergruppen, Guitargruppen, Arrangementsgruppen, arbejdsmiljøgruppen, osv Grupperne laver selv aftaler om møderne (tid, sted og indhold), der vælges evt. en tovholder og referent. c. Ad hoc - møder Indhold: Pludseligt opståede kortvarige specifikke hurtigløste opgaver eller interessefællesskaber. Eksempel: Arrangementsgruppen(Spilleriet) Grupperne laver selv aftaler om møderne (tid, sted og indhold), der vælges evt. en tovholder. 11

12 17. OPSTART AF NY SÆSON I forbindelse med opstart af en ny sæson ligger ansvaret for at planlægge skemaet (elevernes/holdenes rækkefølge og mødetidspunkter) hos læreren. Endvidere er det lærerens opgave at udmelde disse tider til eleverne/forældrene. Der beregnes et vederlagt svarende til 5 minutters undervisning pr. elev for dette arbejde. Kulturskolen planlægger inden sæsonstart 1 eftermiddag/aften, hvor kontoret er tilgængeligt for lærere der ønsker at anvende kontorets faciliteter til ovenstående opgave. 18. BRUG AF UNDERVISNINGLOKALET a. Lokaletilstand Det er vigtigt at tage hensyn til hinanden når du/i bruger undervisningslokalet. - Alle instrumenter skal være på plads igen efter brug - Borde og stole skal tilbage på plads efter brug - Hvis man spiser og drikker på lokalet, vær venglist at rydde op efter en og ikke efterlader på lokalet. b. Låner ting Skriv på tavlen og mail til kontoret hvis man låner ting fra Grenå Kulturhus Sammenspilslokalet. 19. SPEEDADMIN Al skolens undervisning registreres via SpeedAdmin. Det er vigtigt at du ofte opdaterer din undervisning. På arbejdsfordeling matrix kan se, hvem har ansvar til SpeedAdmin 20. SÆSONLÆNGDE a. Musikskole og dansskole: - Instrumentalundervisning 34 gange - Holdundervisning 30 gange/kor 22 gange b. Billedskole og dramaskole fra 2010: - 22 undervisningsgange - Herudover kan skolen køre kortere forløb 21. TVÆRFAGLIGE AKTIVITETER Som et forsøg i sæson 10/11 vil op til 4 af undervisningsgangene blive brugt til anderledes aktiviteter, eks. tværfaglige aktiviteter med de andre kunstarter, sammenspil med andre instrumenter og diverse småprojekter. Dette for at eleverne skal opleve at deres kompetencer kan sættes i spil på flere måder. 12

13 22. SNEVEJR Ved kraftigt snevejr aflyses undervisningen hvis: 1. "politiet fraråder al udkørsel" eller 2. Folkeskolen/undervisningsstedet er lukket. Inden du tager afsted til undervisningen tages følgende forholdsregler: - Tænd for radioen, Danmarks Radio P4- Østjylland. Lyt hvorvidt der er aflysninger (skoler m.v.) i tvivlstilfælde kontaktes undervisningsstedet. - Tjek mail eller ring til kontoret/lederen for at få afklaret om der er taget en generel beslutning for hele kulturskolen om aflysning. - Giv eleverne besked om evt. aflysning. Det er vigtigt, at du, så vidt muligt, sikrer at eleverne får vores meddelelse om aflysning. Dette for at mindske mulighederne for at elever kommer galt af sted i forbindelse med dårligt vejr. - Tjek hjemmesiden til den pågældende skole 23. STØTTEKREDS Kulturskolens forældre har oprettet en støttekreds, som vil være kulturskolen behjælpelige ved arrangementerne. De fleste forældre vil få tilbudt at blive medlem af støttekredsen, hvorfor du roligt kan bede dine elevers forældre om denne hjælp. Det være sig opsætning af scene/opslagstavler/instrumenter/borde/stole eller at lave og sælge kaffe/te/kage osv. 24. TILLIDSHVERV - Tillidsrepræsentant (TR) - Pt. er Søren Frieboe valgt. - Der er valgt en tillidsrepræsentant, som varetager personalets interesser overfor skolen i forbindelse med løn- ansættelses- og arbejdsforhold. - Arbejdsmiljørepræsentant (AR) (tidl. SR) - Pt. er Annette Møs valgt. - Der er valgt en arbejdsmiljørepræsentant, som varetager personalets interesser overfor skolen i forbindelse med fysisk og psykisk arbejdsmiljø. - Lærerrådsformand (LR) - Pt. er Eva Maria Larsson valgt. - Der er valgt en lærerrepræsentant, der repræsenterer lærerne ved bestyrelsesmøderne. Sidst opdateret af Shareen Nielsen 10/11/2014 & Finn R 13

14 Seniorordning Alle der er fyldt 60 år har ret til seniordage (fridage). Hvor mange du har ret til a ænger af hvilket overenskomst du er dækket af. Spørg din tillidsrepræsentant. Ferie og fridage: Påskelørdag er en fridag. 1. maj og 5. juni er halve fridage fra kl Bibliotekerne er lukket og timerne inden kl. 12 afspadseres Juleaftensdag og Nytårsaftensdag er fridage Ledelsen anbefaler, at man a older eller overfører den 6. ferieuge, men den kan udbetales, hvis der er ansøgt inden uges ferie (+ eventuelt den 6.) kan overføres fra det ene ferieår til det andet mod at udfylde et skema Man må max oparbejde 37 timers afspadsering Afspadsering er time for time, søndag dog 1 til 1½ time Ferier aftales på afdelingsmøderne. På lokalbibliotekerne skal sommerferien dog fortrinsvis a oldes i lokalbibliotekernes lukkeperiode på 3 uger. På lokalbibliotekerne er der lukket mellem jul og nytår. Derfor skal der afspadseres eller a oldes ferie Velkommen Til Se også kommunens hjemmeside, under Medarbejderinfo 8. Udg. 2014

15 Organisationen Norddjurs Biblioteker er en kommunal institution i Norddjurs Kommune. I 2007 dannes Norddjurs Kommune efter sammenlægning af Grenaa Kommune, Nørre Djurs Kommune, Rougsø Kommune og den østlige del af Sønderhald Kommune. Kommunen har ca indbyggere. Om Norddjurs Kommune se endvidere Norddjurs Biblioteker hører politisk under Norddjurs Kommunes kultur og udviklingsudvalg. Administrativt hører biblioteket under udviklingsdirektørens område, hvorunder kultur- og udviklingschefen er ansvarlig for biblioteksområdet. Norddjurs Biblioteker består af et hovedbibliotek i Grenaa og 3 lokalbiblioteker : Ørum (tidl. hovedbibliotek i Nørre Djurs Kommune), Ørsted ( tidl. hovedbibliotek i Rougsø Kommune) og Auning (nyt bibliotek bygget i 2007, tidl. Sønderhald Kommune og tidl. betjent af bogbus fra Randers) Andre afdelinger/servicepunkter: Anholt Bibliotek: et ø-bibliotek, der deler lokaler med Anholt skoles bibliotek og har åbent 2 timer ugentligt og passes af en Anholt-borger. Anholt Bibliotek har bogdepoter fra Norddjurs Biblioteker og er a entningssted for øens beboeres bestillinger. Lokalservice: ordningen etableredes efter kommunesammenlægning i 2007, da en række små biblioteksfilialer blev nedlagt, for at tilgodese borgere, der har langt til et bibliotek. Lånere tilmeldt ordningen bestiller materialet og kan så a ente og aflevere på det af de 6 servicepunkter, som de er tilmeldt. Se hvor på Barnets første sygedag(e) under 18 år Fraværet gælder kun for 1. sygedag og skal tjene det formål at give tid for den ene af forældrene til at fremskaffe anden pasningsmulighed. Barnets 2. sygedag holdes i forlængelse af barnets 1. sygedag efter de samme kriterier som gælder for a oldelse af barnets 1. sygedag. Det vil sige, at det også her er afgørende, at der er opstået et akut pasningsbehov, der gør fraværet nødvendigt. Meddelelse om fravær på grund af barns 1. sygedag og 2. sygedag gives til arbejdspladsen på samme måde som ved egen sygdom eller fravær. Vedrørende: pasning af alvorligt syge børn under 18 år børns hospitalsindlæggelse m.v. pasning af børn med nedsat funktionsevne henvises til Aftale om fravær af familiemæssige årsager og det aftales individuelt med din leder. Omsorgsdage En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år med henblik på omsorg for barnet. Bemærkning til stk. 1: Omsorgsfravær kan a oldes som hele eller halve dage. Det kan på arbejdspladsen drøftes eller forhandles, hvordan omsorgsdage afvikles. Retten til omsorgsdage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, den pågældende tiltræder. (Fra KL s hjemmeside) Ekstraordinær Tjenestefrihed Se Norddjurs Kommunes Personalepolitik i forbindelse med mærkeage, sygdom, død og begravelse i familien.

16 Ansættelsesforhold - ferie, fridage, mærkedage og sygedage Sygemelding Procedure ved sygdom og fravær i henholdsvis Grenaa og lokalbibliotekerne. Der ringes altid til hovednumrene. Ved længerevarende sygdom se Norddjurs Kommunes Personalepolitik. Lederen har pligt til, inden for de 5 første sygedage at kontakte den sygemeldte. Grenaa Grenaa inden kl.8.30 på første fraværsdag på tlf.: Den dag man er fraværende og skulle være mødt på arbejde i en af afdelingerne, kontakter man arbejdsstedet. Ørum: Auning: Ørsted: Husk at raskmelde dig på første arbejdsdag efter sygdom til Berit Bilde Fredslund i Grenaa. Lokal bibliotekerne Den dag man er syg/fraværende og skulle have mødt på arbejde i én af afdelingerne, kontakter man arbejdsstedet: Ørum: Auning: Ørsted: Er man også være fraværende i de følgende dage gives besked til det pågældende sted, hvor man skulle have tjeneste. Raskmelding til Sussie Rømer/Ørsted Bibliotek Bogen-Kommer: ordningen henvender sig til alle der pga. alder, sygdom eller handicap ikke selv kan besøge et bibliotek/ servicepunkt. Der køres ud til borgerne på deres bopæl hver 4. uge og man skal tilmeldes/visiteres til ordningen. Normering: 50 lånere. Antal personale, nøgletal og statistik: se: Norddjurs Bibliotekers ledelse består af 1 bibliotekschef og 2 afdelingsledere ( 1 for hovedbiblioteket og 1 for lokalbibliotekerne) Alle folkebiblioteker i Danmark herunder Norddjurs Biblioteker har Biblioteksloven (lov om biblioteksvirksomhed) som overordnet lovgivning, med bl.a. vederlagsfri adgang til lån af materialer. De enkelte faglige organisationers overenskomster er den overordnede ramme for løn og ansættelsesforhold. Norddjurs Kommunes Personalepolitik danner den overordnede ramme for Norddjurs bibliotekers personalepolitik og retningslinjer. Se i øvrigt medarbejderinfo på samt diverse opslagstavler og/eller spørg din leder/medarbejderrepræsentant/kollega. APV er (Arbejdspladsvurderinger) skal være offentlig tilgængelige for ansatte. Mødestruktur Faste møder : Ledermøde ( bibliotekschef og afdelingsledere), Afdelingsmøde (for alle der arbejder i det pågældende bibliotek)

17 Lokalbiblioteksmøde ( for alle som arbejder i et/flere lokalbiblioteker) Formidlingsmøder (for ansatte i formidler/ bibliotekarstillinger) MED-udvalgene er det officielle samarbejdsorgan mellem ledelse og medarbejdere og består af hoved-med (hele kommunen), område-med ( kulturområdet) og lokal-med (biblioteket). Norddjurs Biblioteker er repræsenteret i område-med ved bibliotekschefen, en tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentanten, i lokal-med deltager desuden øvrige valgte personale- og ledelsesrepræsentanter. Spørg din leder/kollega om den aktuelle sammensætning. Tillidshverv Overtrædelse af overstående medfører mundtlig advarsel, så skriftlig og tjenestelig samtale efter gældende regler i Norddjurs Kommunes personalepolitik og retningslinjer i øvrigt. I gentagelsestilfælde vil bibliotekschefen vurdere om der skal indledes en afskedigelsessag. Alkoholpolitik se Norddjurs Kommunes Personalepolitik. Kopiering til lånerne foregår kun på kopimaskiner i udlånet. Gæster må ikke selv gå ind i administrationen i Grenaa. De skal altid anmeldes til rette vedkommende, som selv henter dem i udlånet. Fravær p.g.a. vejrlig (Snevejr) se Norddjurs Kommunes Personalepolitik. Tillidsrepræsentantfunktionen : Bibliotekarerne organiseret i Bibliotekarforbundet (BF) har en valgt tillidsrepræsentant og en suppleant. De øvrige personalegrupper repræsenteres af tillidsrepræsentanter andet steds i kommunen. Arbejdsmiljørepræsentantfunktionen : Arbejdsmiljørepræsentanten er medarbejdervalgt repræsentant i tilrettelæggelsen af sundheds- og sikkerhedsarbejdet sammen med Arbejdsmiljølederen=Bibliotekschefen, der sammen udgør Arbejdsmiljøgruppen Sager fra Arbejdsmiljøgruppen skal godkendes i Lokal MEDudvalget.

18 Brand og sikkerhedsudstyr Gør dig bekendt med nødudgange og placering af brandudstyr. Yderligere information: Henvendelse til Serviceleder Kim Kamp. APV APV (Arbejdspladsvurdering, udarbejdes hvert 3. år og revideres de følgende 2 år), se opslagstavlerne i frokoststuerne i de 4 afdelinger. Andet Djurslandsferiefond.dk for alle, der arbejder i det offentlige i Norddjurs Kommune. Feriefonden har mange sommerhuse og lejligheder, som kan lejes, når du arbejder i Norddjurs kommune. Login: cpr. og password: er de 4 sidste cifre i dit cpr. Rygepolitik Den lokale politik for røgfrit miljø ved Norddjurs Biblioteker, som følger de overordnede retningslinjer i Norddjurs Kommune skal sikre, at ingen udsættes for passiv rygning. Alle har krav på et røgfrit arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune også ved Norddjurs Biblioteker. Derfor er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Det er ikke tilladt at ryge i bibliotekernes bygninger eller biler, og det er ikke tilladt at ryge på bibliotekernes udendørsarealer, hvor der færdes borgere eller brugere. Dvs. at man skal udenfor bibliotekernes matrikelnumre for at ryge. Rygning på andre kommunale matrikler, bygninger og køretøjer er ligeledes forbudt. Rygning har indflydelse på den generelle sundhedstilstand blandt de ansatte. Derfor tilbyder Norddjurs Kommune og bibliotekerne med jævne mellemrum rygestopkurser til de ansatte. Praktisk info Alarmbrikker og nøgler Grenaa: Alarmbrik og nøgle udleves af Serviceleder Kim Kamp mod kvitteret underskrift. Se lukkeprocedure på G-drev\Grenaa Bibliotek Mødelokalet Ørum: Nøgler. Udleveres hos Svend Aage, Aktivcenter mod kvitteret underskrift Ørsted: Nøgler + kode Auning: Alarmbrik og nøgle Telefoner Grenaa: Ørum: Auning: Ørsted: Grenaa og Auning har IP-telefoner, til alle kommunale IP-telefoner tastes kun de sidste 4 cifre. For at ringe til alle andre telefonnr., bl.a. Ørum og Ørsted Biblioteker, tastes der 0 (nul) før nummeret. Affaldssortering Grenaa Spande uden pose: til papir og pap Spande med pose: restaffald Rød spand på Afdelingslederens kontor: papirer med personfølsomme oplysninger Auning Spande mærket papir: kun til pap og papir til genbrug Alle andre: restaffald

19 Ørsted Spande uden pose: til papir og pap til genbrug Spand med pose: restaffald Papir med cpr. makuleres løbende Ørum Spande uden poser: papir og pap til genbrug Spande med poser: restaffald Kørselsgodtgørelse Se Norddjurs Kommunes Personalepolitik IT og databaser Adgang til bibliotekets databaser (undtagen Citrix) Grenaa: Voksen og børnebiblioteket i Grenaa har en rød mappe med oplysninger om adgang til databaser, brugsret til film. Ekspeditionen i Grenaa har mapper vedr. arbejdet her. Ørsted, Ørum og Auning: Spørg personalet Generelt for hele kommunen: Administrativ pc er skal låses med ctrl+alt+delete hver gang man forlader dem. Passwords til Citrix må IKKE være synlige eller nedskrevne. Andre må ikke arbejde i din Citrix, er der problemer skal vedkommende henvende sig til og her vente på et sagsnr. Henvendelse til Helpdesks tlf.: 1515 kan kun ske efter at sagen er anmeldt skriftligt og med et sagsnr. Ovennævnte er direktiver fra IT-afdelingen. Booking af mødelokaler til foreninger Grenaa Brugerne kan booke mødelokalet ved henvendelse til Biblioteket hovednr.: eller på mail: med angivelse af tidspunkt, ansvarshavende samt tlf. Det er Ekspeditionens medarbejdere, der booker i kalenderen på en bestemt pc. Se også brochuren: Mødelokale på Grenaa Bibliotek, samt vejledning for personalet: Alarm i mødelokalet ses på Gruppedrev\Grenaa Bibliotek Mødelokalet. Alarmbrik udleveres mod kvittering fra Ekspeditionen. Auning Der bookes i Auning Biblioteks kalender af personalet i Auning. Alarmbrik til mødelokalet udleveres af personalet mod kvittering. Ørsted Kontakt bibliotekets personale. Nøgle til mødelokalet udleveres af personalet mod kvittering. Ørum Bibliotekets mødelokale, kontakt personalet. Øvrig booking styres fra Ørum Aktivcenter. Hvad sker der i bibliotekerne Bibliotekernes Netservices, arrangementer, brugerundervisning, avisklub, lektieklub m.m. Se bibliotekets hjemmeside Låner-reglement, takster, åbningstider m.m. Se bibliotekets hjemmeside

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Kære kollega. Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår.

Kære kollega. Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår. Kære kollega Du og din familie ønskes en glædelig jul, samt et godt nytår. Her ved årets slutning, er der mange ting man skal huske, bl.a. bør man tjekke op på om man har huske, at få indberettet alle

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR 26. november 2014 1 Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR Administrative opgaver Journalnotater Booking af mødelokaler + forplejning Telefon

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 04-09-2015 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge.

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge. ARBEJDSFORHOLD I ODDER KOMMUNE, jfr. Samarbejdsreglernes 5, stk. l, bogstav A. Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. 1. - Placering af den daglige arbejdstid A. Arbejdstid.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Personalepolitik Del 2

Personalepolitik Del 2 Personalepolitik Del 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 2 Lokal politik og praktiske oplysninger... 5 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse...

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet Personaleinformation Rengøringsafsnittet Indholdsfortegnelse Velkommen i Rengøringsafsnittet.................. 4 Lidt om afsnittets baggrund og historie................ 4 Organisatorisk tilhørsforhold.....................

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere Skoleåret 2013-2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 09-09-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For klubberne i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 24-10-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole.

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Kære medarbejder Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Administration: Sønderborg Ungdomsskole 8872 4432 Kastanie Allé 26 Kontortid kl. 8.00 14.00 eller efter aftale Ledelse: Ungdomsskoleinspektør:

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Personalehåndbog for Dagcentret Regnbuen.

Personalehåndbog for Dagcentret Regnbuen. Personalehåndbog for Dagcentret Regnbuen. Afspadsering: Medarbejdere kan efter ønske * markeres så optjente afsp.timer kan gemmes. Der kan maksimalt optjenes 2 ugers afspadsering i forhold til ansættelsesformen.

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere