PERSONALEHÅNDBOG VERSION 5. Fordi kreativitet er alletiders råstof. Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEHÅNDBOG VERSION 5. Fordi kreativitet er alletiders råstof. Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet."

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG Fordi kreativitet er alletiders råstof Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet. VERSION 5 Kulturskole Rev: Nov 2014

2 1. Indhold 1. INTRODUKTION...4 a. Hvem er VI?...4 b. Åbningstider LØN ARBEJDSTID...6 a. Skolens forventninger...6 b. Fuldtidsansat...6 c. Gummitid ved ansættelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. d. Forberedelsestid...7 e. Ændring af personlige oplysninger FERIE JUBILÆER...8 Ved festligheder gælder følgende retningslinjer for fuldtids ansatte SYGDOM /FRAVÆR KØRSELSGODTGØRELSE...8 a. Beregning af tjenesterejsens længde KURSUSER OG UDDANNELSE INDKØB IND-UDMELDELSE ARRANGEMENTER...9 a. Årsplan KONCERTER a. Musikskolen Storkoncerter - Nytårskoncert, forårskoncerter Store sammenspilskoncerter Temakoncerter Workshops Reklame koncerter Minikoncerter OVERENSKOMST TAVHEDSPLIGT MØDER a. Lærermøder

3 b. Gruppemøder c. Ad hoc - møder OPSTART AF NY SÆSON BRUG AF UNDERVISNINGLOKALET a. Lokaltilstand b. Låner ting SPEEDADMIN SÆSONLÆNGDE a. Musikskole: b. Billedskole og dramaskole fra 2010: TVÆRFAGLIGE AKTIVITETER SNEVEJR STØTTEKREDS TILLIDSHVERV

4 2. INTRODUKTION Denne håndbog er til brug for lærere ved Norddjurs Kulturskole. De primære formål med håndbogen er, at der kan bruges som opslagsværk og give svar på de fleste af de spørgsmål, som naturligt kan opstå i forbindelse med et ansættelsesforhold. Vi ajourfører Personalehåndbogen løbende. Mangler du informationer i håndbogen, eller har du forslag til forbedringer, er du velkommen til at aflevere dine forslag til skolens leder. Vi har forsøgt at gøre håndbogen så kortfattet og overskuelig som muligt. Det betyder, at ikke alle emner er medtaget, og hvis du ikke kan finde svar på i håndbogen, bedes du kontakte skolens leder. a. Hvem er VI? Kulturskole Norddjurs er en kommunal kulturskole, der tilbyder forskellige typer undervisning for alle aldersgrupper. Vi tilbyder Dramaskole, Musikskole, Billedskole og Dans. Kultur Akademiet er en del af Kulturskolen Norddjurs. Vi blev stiftet den.1 August 2007 vi er 23 lærere som er professionelt, højt uddannede på de forskellige kunst arter. Vores formål er at fremme kundskaber indenfor musik, dans, drama og billed kunst for børn og unge i Norddjurs kommune. Vores værdier er kreativitet, høj faglighed og seriøsitet. I Kulturskolen, kan du sikre dig at får det bedste undervisning inden for kunst arter. Kulturskole rummer en bred vifte af undervisningstilbud både soloundervisning og holdundervisning. Bestyrelsen mødes 4 gange årligt. Souschef Christien van der Hoeven Bestyrelse Leder Finn Rosenløv Sekretær Ingeborg Andresen 2 Dramalærere 17 Musiklærere 1 Danselærere 3 Billedlærere Kontoret Privat Mobil Finn Rosenløv Leder

5 Christien van Der Hoeven Souchef Ingeborg Andresen Sekretær Du kan om nødvendigt træffe Finn og Chris uden for kontorets åbningstider på vore mobiltelefoner. b. Åbningstider De aktuelle åbningstider står på c. Ansvar områder på kontoret INGEBORG Admin - Telefonpasning, Nøgleskemaer, Lokaleplaner, Distribution af flyers ved sæson start Økonomi - OPUS system, Faktura betaling, Honorarer udbetaling, Kørselgodtgørelse, Ferie indberetning, Lønrapport, Indberetning af sygefravær SpeedAdmin - Afkrydsningslister, Aflysning, Tildeling af lokaler Arrangement - Forårsarrangement Auning, GO NUTS Undervisning CHRISTIEN SpeedAdmin - Ind/Udmeldinger, Opkrævning Ansvarlig- Instrumenter, Inventar, Printere HR - Kompetenceudvikling, Kurser Arrangement - Glesborg koncert Økonomi - Indkøb, Opkrævning, Kurser betaling, Bestyrelsen - Referent Undervisning FINN HR -Ansættelse, MUS, samarbejde med TR og LR, Sikkerhedsarbejde /lokaletilsyn, Overenkomst, PR - Hjemmeside, Facebook, Youtube, Annoncering Ansvarlig - Samarbejde med eksterne institutionerne Arrangement - Grenå koncert, Kulturdagen Økonomi - Løn, Budget SpeedAdmin - Opsætning Bestryrelsen - Dagsorden, Mødeindkaldelse Undervisning?? Projektledelse - Kommunikation koordinering, etablering og gennemførsel af samarbejde, Evalueringrapportering, Ansøgning af midler, Indhold indsamling & organisering, Styre økonomien PR - Hjemmeside, Facebook, Youtube, Annoncering, Arrangementer gennemførelse, Film, Billeder, Plakater Admin -Statistik, Booke lokaler, Indhold beskrivelse, Opdatering personalehåndbog, Lokaler, Statistik, Lejekontrakt SpeedAdmin - Tilmelding, Udlån instrumenter, Lejekontrakt 5

6 3. LØN 4. Aflønningen sker i henhold til overenskomsten mellem KL og FFM. Man kan læse mere om overenskomsten og løntabeller på fagforeningernes hjemmesider. Der er hovedsaligt to foreninger der varetager løn og arbejdsforhold på musikskoleområdet, nemlig DMpF og DMF. Lønsatserne i musikskoleoverenskomsten anvendes også ved aflønning af danse, billed- og dramalærerne. ARBEJDSTID Opgaverne i Kulturskolen er bredere end undervisningsopgaverne. I musikskoleoverenskomstens tekst herunder præciseres de arbejdsopgaver der ligger ud over den almindelige undervisning. a. Skolens forventninger For at præcisere nedenstående Gummiparagraf, kan man se skolens forventning ifm. den tid der er afsat til udover undervisning -aktiviteter. Gummiparagraffen Overenskomstens 13, Stk. 4 Det i stk. 1 nævnte undervisningstimetal er fastsat under hensyntagen til, at det påhviler musikskolelærere - ud over at tilrettelægge og forberede undervisning - at varetage en række opgaver uden direkte forbindelse med undervisningen, herunder blandt andet: a) kontakten mellem musikskolen og elevens hjem, b) deltagelse i lærermøder og kollegiale konferencer, c) medvirke ved indkøb af instrumenter og andet undervisningsmateriale, d) medvirke til gennemførelse af koncerter, e) medvirke ved løsning af forskellige sociale opgaver vedrørende eleverne, f) medvirke ved gennemførelsen af eventuelle koncertturneer, g) tid til den enkelte lærers øvetid. b. Arbejdstid for en Fuldtidsansat Sæson 2013/2014 Løntimer Minus ferie (25 dage x 7,4 time) 1.924,00 timer 185,00 timer Minus søgnehelligdage (9 dage x 7,4 time) 66,60 timer Nettoårsnorm 1.672,40 timer 6

7 c. Tid til andre opgaver: lek = 45 min, 1t = 60 min Beskrivelse Fuldtid 25 lek Halvtid - 12,5 lek 1/4 tid - 6,25 lek 1/8 tid - 3,13 lek Undervisningstid 750 t. 375 t.188 t. 94 Yderlig arbejdstid 922 t.461 t.230 t.115 Arbejdstid 1672 t.836 t.418 t.209 Vi bestræber os på at organisere arbejdet omkring arrangementer således at der bliver en jævnbyrdig fordeling af opgaver. Lærere med ledig tid (eller som er under nedvarsling), blive bedt om at løse opgaver i de tidsrum der er ledige, ifm. at elever melder fra i løbet af året. Disse opgaver aftales mellem leder og medarbejder kan bl.a. være tilsyn med instrumenter, lokaler m.m. gøre reklame for sig selv og skolen, diverse udviklings- eller planlægningsopgaver. d. Forberedelsestid Forberedelsestid er inkluderet i lønnen. e. Ændring af personlige oplysninger I tilfælde af at dine personlige oplysninger ændres, bedes du meddele dette til kulturskolens kontor. Dette vil typisk være ved flytning eller ændring af telefon- og kontonumre til lønudbetaling. 5. FERIE Vi følger folkeskolens ferie plan: 1 uge i efterårsferien (uge 42) 1 uge i vinterferien (uge 7) 4 uger i sommerferien (28, 29, 30 og 31) Ved udfyldelse af feriekort anvendes ovenstående perioder. I disse perioder vil kulturskolen ikke henvende sig til lærerne ang. arbejdsmæssige forhold. Læs overenskomsten vedr. afvikling af 6. ferieuge. Tjek Hvis du ikke ønsker at afholde 6. ferieuge (og få den udbetalt) skal du meddele kontoret dette inden 1. oktober hvert år. Lederen vil da, i samarbejde med dig, tilrettelægge opgaver svarende til en uges arbejde. Kulturskolen følger folkeskolens ferieplan. 7

8 6. JUBILÆER a. Ved festligheder gælder følgende retningslinjer for fuldtids ansatte Eget jubilæum (25, 40 eller 50 år) Kollegers jubilæum ved kommunen Egen 50, 60 eller 70 års fødselsdag Eget bryllup Børns eller samlevers børns bryllup Egne eller samlevers børns konfirmation Fri på dagen Frihed til at deltage Fri på dagen Fri på dagen Fri på dagen Fri på dagen 7. SYGDOM /FRAVÆR Sygdom skal meddeles kulturskolens kontor. Ligesom du skal huske at raskmelde dig. Hvis du er i stand til at ringe, eller sende sms om afbud til eleverne bedes du gøre det via Speedadmin. Ellers skal du kontakte kontoret, så vi kan sende afbud til eleverne. Du kan melde afbud via SpeedAdmin I tilfælde af, at du af andre grunde end sygdom er forhindret i at undervise, har du mulighed for at flytte din undervisning. Du skal huske, at du skal opnå det samlede antal undervisningsgange. Du kan tjekke det lovede antal undervisningsgange på hjemmesiden. Eks: Billedskole 22 gange, Dramaskole 22 gange, Instrumentalundervisning 34 gange, musikholdundervisning 30 gange og kor 22 gange. I tilfælde af at vi ikke kan opnå det lovede antal undervisningsgange, skal den manglende undervisning enten erstattes af læreren, eller pengene bliver returneret til eleven. Først i april hvert år melder vi ud, hvor vidt der er råd til erstatningsundervisning, eller om vi refunderer deltagerbetalingen for den manglende undervisning. 8. KØRSELSGODTGØRELSE - Hvis man af kulturskolen sendes ud på kørsel i egen bil, kan man få kørselsgodtgørelse til et kursus, en konference, et seminar, et indkøb - Hvis man underviser på flere forskellige steder samme dag, dækker kørselsordningen for kilometer kørt imellem undervisningsstederne. - Kørsel til og fra hhv. første og sidste undervisningssted skal trækkes fra på selvangivelsen (det almindelige befordringsfradrag). - Kørsel til og fra arrangementerne i skolens årsplan skal også trækkes fra på selvangivelsen (det almindelige befordringsfradrag). - Kilometersatsen er pr. 1. januar 2014 o Indtil km kr. 3,73 per km o Ud over km kr. 2,10 per km - Til indberetning af befordringsgodtgørelse bruges skema S0042-Kulturskolen.htm. Skemaet kan rekvireres på kontoret i digital eller papir form. - Skemaet skal udfyldes og sendes til Kulturskolen - Det skal være os i hænde senest den sidste dag måneden, så vi kan nå at få det videre til HR-afdelingen inden den 10. i hver måned. Kørselsgodtgørelsen vil derefter blive udbetalt sammen med lønudbetalingen den efterfølgende måned. 8

9 - Skulle du have transportudgifter til bus/tog/parkering osv. afregner vi ift. fremsendte kvitteringer KORRIGERER HERFRA KURSUSER OG UDDANNELSE Kulturskole betragter medarbejderne som skolens vigtigste aktiv. Det er derfor Kulturskole målsætning at uddanne medarbejderne for at sikre, at der er overensstemmelse mellem jobkrav og medarbejderkvalifikationer. Kulturskole ser derfor gerne, at medarbejderne efteruddanner sig på områder, der kan være til gavn for foreningen. Ønsker du at deltage en uddannelsesaktivitet inden for dit arbejds-og ansvarområde, beder vi dig henvende dig til din skolens leder i god tid inden kursus-eller uddannelsesstart for at aftale nærmere omkring deltagelse. 10. INDKØB Indkøb skal altid aftales med souschef eller i dennes fravær leder. I nogle tilfælde er det nødvendigt at betale kontant. I dette tilfælde er det vigtigt at du videresender kvitteringen til Kulturskolen, da den skal indgå som bilag i regnskabet. I de fleste tilfælde vil indkøbet foregå via kulturskolens konti hos diverse leverandører. I disse tilfælde skal kulturskolens EAN-nr. ( ) opgives, ydermere er det vigtigt at du sikrer at dit navn kommer på fakturaen. 11. IND-UDMELDELSE Det er vigtigt at du er opdateret om skolens regler, da du har den daglige forældrekontakt. Tjek reglerne på vores hjemmeside 12. ARRANGEMENTER Skolens oversigt over arrangementer ligger på skolens hjemmeside: Kulturskolens hjemmeside præciserer skolens tilbud, regler, arrangementer, priser, lærere, m.m. Endvidere foregår tilmeldingen online via hjemmesiden. Du opfordres til at læse hjemmesiden grundigt, da du som ansat i Kulturskolen vil komme til at hjælpe forældrene i forhold til div. regler. Eksempelvis ind- og udmelding af skolen. a. Årsplan Hvert år udarbejdes på lærermøderne en årsplan som rundsendes til alle. 9

10 13. KONCERTER (I Musikskolen) a. Musikskolen 1. Storkoncerter - Nytårskoncert, forårskoncerter - Evt. flere niveauer - Evt. kun øvede - hørværdigt 2. Store sammenspilskoncerter - Evt. med ekstern instruktør 3. Temakoncerter - Eks. Filmmusik/Disney/billeder/dans/klassisk/Lærer og elevkoncert Lokale minikoncerter og alle steder hvor vi underviser 4. Workshops - Eks. Stomp /Flygeltræf /Grej-dag/sammenspil osv. 5. Reklame koncerter - I skoler og kirker m.m. Besøge forskole- og karruselholdene og spille for dem. Eller præsentere sjældne instrumenter. 6. Minikoncerter - Alle lærere arrangerer minikoncerter, dette for at alle elever får mulighed for at optræde for et publikum. - Lærernes huskeliste i forbindelse med minikoncerter: o Finde ud at tid og sted for din/jeres minikoncert. o Tjekke med stedet at lokalerne er tilgængelige og booke dem o Melde ind til kulturskolen, så vi kan få koncerten skrevet ind i årsplanen. o Invitere elever, forældre, m.m. samt Chris og Finn o Evt. spørge forældre (støttekreds) om praktisk hjælp (stole, kaffe, kage m.m.) o Gennemføre koncerten. Alle kulturskolens musikelever skal have tilbudt at optræde ved minimum én koncert. Vi arrangerer minikoncerter på alle undervisningssteder. Den tid lærer og elev bruger på koncerter, betragtes som en del af undervisningen og kan derfor indgå som en af elevens undervisningsgange. Vi kan, ifølge kulturskolens regelsæt, normalt bruge op til to gange af musikelevernes undervisning på arrangementer. 10

11 14. OVERENSKOMST Kulturskolen følger overenskomsten på musikskoleområdet. Taksterne fra denne overenskomst anvendes også i aflønningen af lærerne fra Drama og Billedskolen. Derudover aflønnes meget unge lærere under 19 år efter ungdomstakster. Spørg nærmere om dette på kontoret. 15. TAVHEDSPLIGT Alle kulturskolens ansatte har, ved ansættelsen, underskrevet erklæring om tavsheds pligt. Dette betyder i dagligdagen at personlige oplysninger(cpr, tlf, adresser) og viden om elever og kolleger(eks. økonomiske, sociale forhold) ikke må videregives ud af huset. Der kan læses mere om tavshedspligt i God adfærd i det offentlige, Juni Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner. Bestemmelser om tavshedspligt findes i forvaltningslovens 27 og i straffelovens MØDER a. Lærermøder Indhold: Pædagogik - Strategi - Organisering - Samarbejde - Overenskomst Idégenerering - Orientering Der er 3 møder årligt 1. Møde i august (opstartsmøde) 2. møde i januar (midvejsmøde) 3. Møde i juni (afslutningsmøde) Disse møder er for alle skolens lærere. b. Gruppemøder Indhold: Grupper eller udvalg der arbejder med faste opgaver stillet af kulturskolen (eks. vedtaget på vores lærermøder). Eksempel: Billedgruppen, Dramagruppen, Klavergruppen, Guitargruppen, Arrangementsgruppen, arbejdsmiljøgruppen, osv Grupperne laver selv aftaler om møderne (tid, sted og indhold), der vælges evt. en tovholder og referent. c. Ad hoc - møder Indhold: Pludseligt opståede kortvarige specifikke hurtigløste opgaver eller interessefællesskaber. Eksempel: Arrangementsgruppen(Spilleriet) Grupperne laver selv aftaler om møderne (tid, sted og indhold), der vælges evt. en tovholder. 11

12 17. OPSTART AF NY SÆSON I forbindelse med opstart af en ny sæson ligger ansvaret for at planlægge skemaet (elevernes/holdenes rækkefølge og mødetidspunkter) hos læreren. Endvidere er det lærerens opgave at udmelde disse tider til eleverne/forældrene. Der beregnes et vederlagt svarende til 5 minutters undervisning pr. elev for dette arbejde. Kulturskolen planlægger inden sæsonstart 1 eftermiddag/aften, hvor kontoret er tilgængeligt for lærere der ønsker at anvende kontorets faciliteter til ovenstående opgave. 18. BRUG AF UNDERVISNINGLOKALET a. Lokaletilstand Det er vigtigt at tage hensyn til hinanden når du/i bruger undervisningslokalet. - Alle instrumenter skal være på plads igen efter brug - Borde og stole skal tilbage på plads efter brug - Hvis man spiser og drikker på lokalet, vær venglist at rydde op efter en og ikke efterlader på lokalet. b. Låner ting Skriv på tavlen og mail til kontoret hvis man låner ting fra Grenå Kulturhus Sammenspilslokalet. 19. SPEEDADMIN Al skolens undervisning registreres via SpeedAdmin. Det er vigtigt at du ofte opdaterer din undervisning. På arbejdsfordeling matrix kan se, hvem har ansvar til SpeedAdmin 20. SÆSONLÆNGDE a. Musikskole og dansskole: - Instrumentalundervisning 34 gange - Holdundervisning 30 gange/kor 22 gange b. Billedskole og dramaskole fra 2010: - 22 undervisningsgange - Herudover kan skolen køre kortere forløb 21. TVÆRFAGLIGE AKTIVITETER Som et forsøg i sæson 10/11 vil op til 4 af undervisningsgangene blive brugt til anderledes aktiviteter, eks. tværfaglige aktiviteter med de andre kunstarter, sammenspil med andre instrumenter og diverse småprojekter. Dette for at eleverne skal opleve at deres kompetencer kan sættes i spil på flere måder. 12

13 22. SNEVEJR Ved kraftigt snevejr aflyses undervisningen hvis: 1. "politiet fraråder al udkørsel" eller 2. Folkeskolen/undervisningsstedet er lukket. Inden du tager afsted til undervisningen tages følgende forholdsregler: - Tænd for radioen, Danmarks Radio P4- Østjylland. Lyt hvorvidt der er aflysninger (skoler m.v.) i tvivlstilfælde kontaktes undervisningsstedet. - Tjek mail eller ring til kontoret/lederen for at få afklaret om der er taget en generel beslutning for hele kulturskolen om aflysning. - Giv eleverne besked om evt. aflysning. Det er vigtigt, at du, så vidt muligt, sikrer at eleverne får vores meddelelse om aflysning. Dette for at mindske mulighederne for at elever kommer galt af sted i forbindelse med dårligt vejr. - Tjek hjemmesiden til den pågældende skole 23. STØTTEKREDS Kulturskolens forældre har oprettet en støttekreds, som vil være kulturskolen behjælpelige ved arrangementerne. De fleste forældre vil få tilbudt at blive medlem af støttekredsen, hvorfor du roligt kan bede dine elevers forældre om denne hjælp. Det være sig opsætning af scene/opslagstavler/instrumenter/borde/stole eller at lave og sælge kaffe/te/kage osv. 24. TILLIDSHVERV - Tillidsrepræsentant (TR) - Pt. er Søren Frieboe valgt. - Der er valgt en tillidsrepræsentant, som varetager personalets interesser overfor skolen i forbindelse med løn- ansættelses- og arbejdsforhold. - Arbejdsmiljørepræsentant (AR) (tidl. SR) - Pt. er Annette Møs valgt. - Der er valgt en arbejdsmiljørepræsentant, som varetager personalets interesser overfor skolen i forbindelse med fysisk og psykisk arbejdsmiljø. - Lærerrådsformand (LR) - Pt. er Eva Maria Larsson valgt. - Der er valgt en lærerrepræsentant, der repræsenterer lærerne ved bestyrelsesmøderne. Sidst opdateret af Shareen Nielsen 10/11/2014 & Finn R 13

14 Seniorordning Alle der er fyldt 60 år har ret til seniordage (fridage). Hvor mange du har ret til a ænger af hvilket overenskomst du er dækket af. Spørg din tillidsrepræsentant. Ferie og fridage: Påskelørdag er en fridag. 1. maj og 5. juni er halve fridage fra kl Bibliotekerne er lukket og timerne inden kl. 12 afspadseres Juleaftensdag og Nytårsaftensdag er fridage Ledelsen anbefaler, at man a older eller overfører den 6. ferieuge, men den kan udbetales, hvis der er ansøgt inden uges ferie (+ eventuelt den 6.) kan overføres fra det ene ferieår til det andet mod at udfylde et skema Man må max oparbejde 37 timers afspadsering Afspadsering er time for time, søndag dog 1 til 1½ time Ferier aftales på afdelingsmøderne. På lokalbibliotekerne skal sommerferien dog fortrinsvis a oldes i lokalbibliotekernes lukkeperiode på 3 uger. På lokalbibliotekerne er der lukket mellem jul og nytår. Derfor skal der afspadseres eller a oldes ferie Velkommen Til Se også kommunens hjemmeside, under Medarbejderinfo 8. Udg. 2014

15 Organisationen Norddjurs Biblioteker er en kommunal institution i Norddjurs Kommune. I 2007 dannes Norddjurs Kommune efter sammenlægning af Grenaa Kommune, Nørre Djurs Kommune, Rougsø Kommune og den østlige del af Sønderhald Kommune. Kommunen har ca indbyggere. Om Norddjurs Kommune se endvidere Norddjurs Biblioteker hører politisk under Norddjurs Kommunes kultur og udviklingsudvalg. Administrativt hører biblioteket under udviklingsdirektørens område, hvorunder kultur- og udviklingschefen er ansvarlig for biblioteksområdet. Norddjurs Biblioteker består af et hovedbibliotek i Grenaa og 3 lokalbiblioteker : Ørum (tidl. hovedbibliotek i Nørre Djurs Kommune), Ørsted ( tidl. hovedbibliotek i Rougsø Kommune) og Auning (nyt bibliotek bygget i 2007, tidl. Sønderhald Kommune og tidl. betjent af bogbus fra Randers) Andre afdelinger/servicepunkter: Anholt Bibliotek: et ø-bibliotek, der deler lokaler med Anholt skoles bibliotek og har åbent 2 timer ugentligt og passes af en Anholt-borger. Anholt Bibliotek har bogdepoter fra Norddjurs Biblioteker og er a entningssted for øens beboeres bestillinger. Lokalservice: ordningen etableredes efter kommunesammenlægning i 2007, da en række små biblioteksfilialer blev nedlagt, for at tilgodese borgere, der har langt til et bibliotek. Lånere tilmeldt ordningen bestiller materialet og kan så a ente og aflevere på det af de 6 servicepunkter, som de er tilmeldt. Se hvor på Barnets første sygedag(e) under 18 år Fraværet gælder kun for 1. sygedag og skal tjene det formål at give tid for den ene af forældrene til at fremskaffe anden pasningsmulighed. Barnets 2. sygedag holdes i forlængelse af barnets 1. sygedag efter de samme kriterier som gælder for a oldelse af barnets 1. sygedag. Det vil sige, at det også her er afgørende, at der er opstået et akut pasningsbehov, der gør fraværet nødvendigt. Meddelelse om fravær på grund af barns 1. sygedag og 2. sygedag gives til arbejdspladsen på samme måde som ved egen sygdom eller fravær. Vedrørende: pasning af alvorligt syge børn under 18 år børns hospitalsindlæggelse m.v. pasning af børn med nedsat funktionsevne henvises til Aftale om fravær af familiemæssige årsager og det aftales individuelt med din leder. Omsorgsdage En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år med henblik på omsorg for barnet. Bemærkning til stk. 1: Omsorgsfravær kan a oldes som hele eller halve dage. Det kan på arbejdspladsen drøftes eller forhandles, hvordan omsorgsdage afvikles. Retten til omsorgsdage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, den pågældende tiltræder. (Fra KL s hjemmeside) Ekstraordinær Tjenestefrihed Se Norddjurs Kommunes Personalepolitik i forbindelse med mærkeage, sygdom, død og begravelse i familien.

16 Ansættelsesforhold - ferie, fridage, mærkedage og sygedage Sygemelding Procedure ved sygdom og fravær i henholdsvis Grenaa og lokalbibliotekerne. Der ringes altid til hovednumrene. Ved længerevarende sygdom se Norddjurs Kommunes Personalepolitik. Lederen har pligt til, inden for de 5 første sygedage at kontakte den sygemeldte. Grenaa Grenaa inden kl.8.30 på første fraværsdag på tlf.: Den dag man er fraværende og skulle være mødt på arbejde i en af afdelingerne, kontakter man arbejdsstedet. Ørum: Auning: Ørsted: Husk at raskmelde dig på første arbejdsdag efter sygdom til Berit Bilde Fredslund i Grenaa. Lokal bibliotekerne Den dag man er syg/fraværende og skulle have mødt på arbejde i én af afdelingerne, kontakter man arbejdsstedet: Ørum: Auning: Ørsted: Er man også være fraværende i de følgende dage gives besked til det pågældende sted, hvor man skulle have tjeneste. Raskmelding til Sussie Rømer/Ørsted Bibliotek Bogen-Kommer: ordningen henvender sig til alle der pga. alder, sygdom eller handicap ikke selv kan besøge et bibliotek/ servicepunkt. Der køres ud til borgerne på deres bopæl hver 4. uge og man skal tilmeldes/visiteres til ordningen. Normering: 50 lånere. Antal personale, nøgletal og statistik: se: Norddjurs Bibliotekers ledelse består af 1 bibliotekschef og 2 afdelingsledere ( 1 for hovedbiblioteket og 1 for lokalbibliotekerne) Alle folkebiblioteker i Danmark herunder Norddjurs Biblioteker har Biblioteksloven (lov om biblioteksvirksomhed) som overordnet lovgivning, med bl.a. vederlagsfri adgang til lån af materialer. De enkelte faglige organisationers overenskomster er den overordnede ramme for løn og ansættelsesforhold. Norddjurs Kommunes Personalepolitik danner den overordnede ramme for Norddjurs bibliotekers personalepolitik og retningslinjer. Se i øvrigt medarbejderinfo på samt diverse opslagstavler og/eller spørg din leder/medarbejderrepræsentant/kollega. APV er (Arbejdspladsvurderinger) skal være offentlig tilgængelige for ansatte. Mødestruktur Faste møder : Ledermøde ( bibliotekschef og afdelingsledere), Afdelingsmøde (for alle der arbejder i det pågældende bibliotek)

17 Lokalbiblioteksmøde ( for alle som arbejder i et/flere lokalbiblioteker) Formidlingsmøder (for ansatte i formidler/ bibliotekarstillinger) MED-udvalgene er det officielle samarbejdsorgan mellem ledelse og medarbejdere og består af hoved-med (hele kommunen), område-med ( kulturområdet) og lokal-med (biblioteket). Norddjurs Biblioteker er repræsenteret i område-med ved bibliotekschefen, en tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentanten, i lokal-med deltager desuden øvrige valgte personale- og ledelsesrepræsentanter. Spørg din leder/kollega om den aktuelle sammensætning. Tillidshverv Overtrædelse af overstående medfører mundtlig advarsel, så skriftlig og tjenestelig samtale efter gældende regler i Norddjurs Kommunes personalepolitik og retningslinjer i øvrigt. I gentagelsestilfælde vil bibliotekschefen vurdere om der skal indledes en afskedigelsessag. Alkoholpolitik se Norddjurs Kommunes Personalepolitik. Kopiering til lånerne foregår kun på kopimaskiner i udlånet. Gæster må ikke selv gå ind i administrationen i Grenaa. De skal altid anmeldes til rette vedkommende, som selv henter dem i udlånet. Fravær p.g.a. vejrlig (Snevejr) se Norddjurs Kommunes Personalepolitik. Tillidsrepræsentantfunktionen : Bibliotekarerne organiseret i Bibliotekarforbundet (BF) har en valgt tillidsrepræsentant og en suppleant. De øvrige personalegrupper repræsenteres af tillidsrepræsentanter andet steds i kommunen. Arbejdsmiljørepræsentantfunktionen : Arbejdsmiljørepræsentanten er medarbejdervalgt repræsentant i tilrettelæggelsen af sundheds- og sikkerhedsarbejdet sammen med Arbejdsmiljølederen=Bibliotekschefen, der sammen udgør Arbejdsmiljøgruppen Sager fra Arbejdsmiljøgruppen skal godkendes i Lokal MEDudvalget.

18 Brand og sikkerhedsudstyr Gør dig bekendt med nødudgange og placering af brandudstyr. Yderligere information: Henvendelse til Serviceleder Kim Kamp. APV APV (Arbejdspladsvurdering, udarbejdes hvert 3. år og revideres de følgende 2 år), se opslagstavlerne i frokoststuerne i de 4 afdelinger. Andet Djurslandsferiefond.dk for alle, der arbejder i det offentlige i Norddjurs Kommune. Feriefonden har mange sommerhuse og lejligheder, som kan lejes, når du arbejder i Norddjurs kommune. Login: cpr. og password: er de 4 sidste cifre i dit cpr. Rygepolitik Den lokale politik for røgfrit miljø ved Norddjurs Biblioteker, som følger de overordnede retningslinjer i Norddjurs Kommune skal sikre, at ingen udsættes for passiv rygning. Alle har krav på et røgfrit arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune også ved Norddjurs Biblioteker. Derfor er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Det er ikke tilladt at ryge i bibliotekernes bygninger eller biler, og det er ikke tilladt at ryge på bibliotekernes udendørsarealer, hvor der færdes borgere eller brugere. Dvs. at man skal udenfor bibliotekernes matrikelnumre for at ryge. Rygning på andre kommunale matrikler, bygninger og køretøjer er ligeledes forbudt. Rygning har indflydelse på den generelle sundhedstilstand blandt de ansatte. Derfor tilbyder Norddjurs Kommune og bibliotekerne med jævne mellemrum rygestopkurser til de ansatte. Praktisk info Alarmbrikker og nøgler Grenaa: Alarmbrik og nøgle udleves af Serviceleder Kim Kamp mod kvitteret underskrift. Se lukkeprocedure på G-drev\Grenaa Bibliotek Mødelokalet Ørum: Nøgler. Udleveres hos Svend Aage, Aktivcenter mod kvitteret underskrift Ørsted: Nøgler + kode Auning: Alarmbrik og nøgle Telefoner Grenaa: Ørum: Auning: Ørsted: Grenaa og Auning har IP-telefoner, til alle kommunale IP-telefoner tastes kun de sidste 4 cifre. For at ringe til alle andre telefonnr., bl.a. Ørum og Ørsted Biblioteker, tastes der 0 (nul) før nummeret. Affaldssortering Grenaa Spande uden pose: til papir og pap Spande med pose: restaffald Rød spand på Afdelingslederens kontor: papirer med personfølsomme oplysninger Auning Spande mærket papir: kun til pap og papir til genbrug Alle andre: restaffald

19 Ørsted Spande uden pose: til papir og pap til genbrug Spand med pose: restaffald Papir med cpr. makuleres løbende Ørum Spande uden poser: papir og pap til genbrug Spande med poser: restaffald Kørselsgodtgørelse Se Norddjurs Kommunes Personalepolitik IT og databaser Adgang til bibliotekets databaser (undtagen Citrix) Grenaa: Voksen og børnebiblioteket i Grenaa har en rød mappe med oplysninger om adgang til databaser, brugsret til film. Ekspeditionen i Grenaa har mapper vedr. arbejdet her. Ørsted, Ørum og Auning: Spørg personalet Generelt for hele kommunen: Administrativ pc er skal låses med ctrl+alt+delete hver gang man forlader dem. Passwords til Citrix må IKKE være synlige eller nedskrevne. Andre må ikke arbejde i din Citrix, er der problemer skal vedkommende henvende sig til og her vente på et sagsnr. Henvendelse til Helpdesks tlf.: 1515 kan kun ske efter at sagen er anmeldt skriftligt og med et sagsnr. Ovennævnte er direktiver fra IT-afdelingen. Booking af mødelokaler til foreninger Grenaa Brugerne kan booke mødelokalet ved henvendelse til Biblioteket hovednr.: eller på mail: med angivelse af tidspunkt, ansvarshavende samt tlf. Det er Ekspeditionens medarbejdere, der booker i kalenderen på en bestemt pc. Se også brochuren: Mødelokale på Grenaa Bibliotek, samt vejledning for personalet: Alarm i mødelokalet ses på Gruppedrev\Grenaa Bibliotek Mødelokalet. Alarmbrik udleveres mod kvittering fra Ekspeditionen. Auning Der bookes i Auning Biblioteks kalender af personalet i Auning. Alarmbrik til mødelokalet udleveres af personalet mod kvittering. Ørsted Kontakt bibliotekets personale. Nøgle til mødelokalet udleveres af personalet mod kvittering. Ørum Bibliotekets mødelokale, kontakt personalet. Øvrig booking styres fra Ørum Aktivcenter. Hvad sker der i bibliotekerne Bibliotekernes Netservices, arrangementer, brugerundervisning, avisklub, lektieklub m.m. Se bibliotekets hjemmeside Låner-reglement, takster, åbningstider m.m. Se bibliotekets hjemmeside

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund Ny medarbejder Velkommen til Marienlund 1 Ny medarbejder - hvad så! Det er vigtigt, når du er ny medarbejder: at blive dus med lokaler og huse på Marienlund at kende procedure med buskørsel, booking af

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE - VEJVISEREN PÅ SKANSEN 2014 2 Indhold Indhold... 3 MÅLSÆTNING... 6 ORGANISATIONSPLAN... 7 FONDEN MARIEHJEMMENE... 8 BESTYRELSEN FOR BOFÆLLESSKABERNE:...

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere