Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby."

Transkript

1 Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen førtes ind. Hilsen til og fra protektoren, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. Fællessang I Danmark er jeg født. Herefter overgik man til den ordinære dagsorden. 1. Valg af dirigent Landsledelsen foreslog Uffe Lundgaard, Køge. Uffe Lundgaard blev valgt. DIR kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Endvidere kunne DIR konstatere, at dagsordenen ligeledes var i overensstemmelse med vedtægterne. Ib Ketler og Jens Vind valgt som stemmetællere. 2. Landsledelsen aflægger beretning for det foregående år Formanden afgav herefter sin mundtlige beretning. Heraf et udpluk: Antallet af medlemmer og lokalforeninger stigende, men desværre er enkelte lokalforeninger faldet fra. Det betyder, at vi må sætte fokus på etablering af lokalforeninger. Enkelte medlemmer melder sig selv ud andre bliver automatisk meldt ud pga. kontingentrestance. Derfor, opfordres alle repræsentanterne ved mødet, at følge med i medlemslisterne fra hovedkontoret, få rettet til og fulgt op overfor de medlemmer der er i restance. Flagsalget bliver sværere og sværere det er vanskeligt at få lokale folk og foreninger, fx spejdergrupper til at engagere sig i flagsalget. Der er ingen tvivl om, at flagsalg og medlemskab er vejen frem. Offentlige tilskud bliver vanskeligere at få del i, da kommunerne i disse år er nødsaget til at prioritere anderledes. Det er derfor vigtigt, at vi alle bliver bedre til det, som nogen i forvejen har fået taget godt hul på; nemlig at finde forskellige former for fonde og sponsorer. Mange er i gang og dette er et nyt fokusområde i landsledelsen og vi vil forsøge at komme med gode råd til lokalafdelingerne på det område, men lad det samtidig være en opfordring til alle; sidder I inde med erfaring på dette område, som kan komme andre til gavn, så lad os endelig få det at vide både i landsledelsen og på hovedkontoret. Med hensyn til støtte til udvikling af foreningen og etablering af nye lokalforeninger har Kjeld Bøjlesen, Hedensted været den primære drivkraft i at være behjælpelig med at få etableret nye lokalforeninger. Både han og Daniel fra landsledelsen er gerne behjælpelig rundt omkring og vil ligeledes forsøge at tage egne initiativer. Vi har besluttet at skrive ud til vore medlemmer og beder dem engagere sig i lokalafdelingernes drift og udvikling. Der findes en

2 del steder i landet med mange medlemmer, men ingen lokalafdeling. Det der er svært i disse år er at få folk til at lave et stykke frivilligt foreningsarbejde, men vi håber det kan lykkes flere steder. Årsskriftet er et vigtigt kommunikationsmiddel i forhold til vores medlemmer, samarbejdspartnere og politikere. Fremadrettet vil dette blive suppleret med et digitalt nyhedsbrev. Vi føler, at det er vigtigt at bruge disse midler til at kommunikere budskabet om Danmarks-Samfundet, men også for at kommunikere viden og budskaber om Dannebrog, at vi kommer ud til medlemmerne hyppigere, men vi føler også, at det er vigtigt, at vores medlemmer føler de hører fra os nogle gange i løbet af året, så de på den måde ikke føler, at de bare støtter en sag, der står deres hjerte nær, men at de får noget for pengene. Som hovedregel vil nyhedsbrevet udkomme digitalt pga. økonomien. Dog vil vi i forbindelse med udgivelse af årsskriftet sende det første eksemplar af nyhedsbrevet med ud. Hermed en opfordring til at få fulgt op på opdatering af medlemmernes adresser, således vi fremadrettet kan fortsætte kommunikationen ad denne vej. Vores lokalforeninger jeres lokalforeninger får en pæn omtale i lokale medier i forbindelse med flagfester, faneindvielser osv. Det er en fornøjelse at have mulighed for at se presseklippene fra regionale dagblade, ugeaviser, distriktsblade osv. Se den omtale, som I får skabt af Danmarks-Samfundet! Landledelsen arbejder i øjeblikket på at få udviklet et koncept, hvor vi vil forsøge at inspirere alle disse medier til at omtale de enkelte flagdage. Det ville jo være fantastisk, at hver gang der er en flagdag, så ville en stribe af landets medier fortælle, at i morgen flages der i anledning af og med en lille omtale af Danmarks-Samfundet. Uddelingen af faner og flag i forbindelse med flagfesterne det er jo fortsat årets store begivenhed, som førnævnt er den anledning, der giver megen omtale i medierne, men det er også jeres store lokale begivenheder og mulighederne for, at synliggøre Danmarks-Samfundet i hver jeres lokalområde. Vi har den glæde, at Danmarks-Samfundet i stigende omfang bliver inviteret til også at være med til andre nationale mærkedage og begivenheder, fx den forholdsvis nye flagdag, for Danmarks udsendte, d. 5. september. Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage, at I ude i lokalområderne netop ser på mulighederne for at involvere jer i flere af den slags aktiviteter af to grunde: Den er er, at det kan være svært at holde synlighed omkring en organisation, som Danmarks-Samfundet, hvis den primært er synlig én gang om året, nemlig d. 15. juni. Den anden er, at vi har drøftet hele begrebet kultur. I forbindelse med vores debatter om formålsparagraf. Herudfra synes jeg, at det er vigtigt at udbedre Dannebrogskulturen i forbindelse med andre arrangementer. Opfordr derfor de foreninger, der har modtaget faner fra Danmarks-Samfundet til fx at deltage i markeringen af Danmarks befrielse osv. Vi har i landsledelsen også arbejdet på at udvikle og genskabe relationer til nationale mindesmærker, nationale skrifter mv. Det viser sig, at Danmarks-Samfundet har været involveret i, udgivelsen af en række publikationer igennem årene. Det er af en eller anden grund gået tabt i erindringen, men nu er vi i gang med at finde dem frem. Vi undersøger muligheden for genudgivelser eller tilsvarende ting.

3 Et særligt område, hvor jeg føler, at vi får et stadig mere intenst samarbejde det er samarbejdet med det danske mindretal i Sydslesvig, hvor vi er meget synlige i forbindelse med de danse årsmøder med udstillinger, invitationer til at holde taler, bringe hilsner osv. Vi får altid en helt fantastisk modtagelse, så tusind tak for det. I årets løb er der udviklet og udgivet en håndbog for fanebærere og fanebærerkurser, for at sikre korrekt brug af Dannebrogsfaner og for at give tryghed hos brugerne, som nu har fået en fane og gerne vil være sikker på, at den håndteres korrekt alle sammenhænge. Det første kursus er netop gennemført i Sydslesvig. Erfaringerne herfra viser, at det er lige akkurat sådan, at kurset bør være og der er nu flere instruktører på vej og en opfordring skal lyde til lokalforeningerne, at I får gennemført fanebærerkurser, således fanen bliver håndteret med værdighed. Et særligt område og et stort område er etableringen af det Nationale Videncenter for Dannebrog, som Søren (Cruys-Bagger ref.) arbejder med, skal cementere opfattelsen af Danmarks-Samfundet som en uundværlig institution for såvel befolkningen, som offentlige myndigheder, herunder bla. Justitsministeriet, Kulturministeriet, Statsministeriet og Hoffet. Man kan sige, at det er et ben mere at stå på i forhold til det med udlevering af faner og flag, at vi er med til fremme kulturen omkring Dannebrog, også at sikre og skabe den viden om Dannebrog som bør være tilstede bredt i befolkningen. Hoffet har trukket på Danmarks-Samfundets viden i forbindelse med at skabe en bedre figur for brugen af Dannebrog i forbindelse med offentlige modtagelser af regentparret, hvor vi nu er en partner i forhold til, hvordan den slags ting skal foregå i fremtiden. Formålet med såvel de hidtidige aktiviteter som de fremtidige aktiviteter, som jeg har skitseret er, at der arbejdes med at udbygge kendskabet til Dannebrog og til Danmarks- Samfundet, til Dannebrog fordi det jo er formålet med Danmarks-Samfundet og til Danmarks- Samfundet fordi det er nødvendigt at udbygge det kendskab for at fastholde og få medlemmer, offentlige midler og tilskud fra private og fonde. SPØRGSMÅL: Bent Mitchell, Slagelse undrer sig over uoverensstemmelse mellem den skriftlige beretning (udlevering af 227 flag/faner) og det på repræsentantskabsmødet udleverede nyhedsbrev. (300 flag/faner). Hvilket svar er det rigtige? SVAR: Forretningsfører Gunnar Bak Cedermann mener, at 300 flag/faner var udgangspunktet, altså det antal der faktisk var til rådighed og 227 er det der faktisk er anvendt. BEMÆRKNING: - Erik Rasmussen (gæst fra FDF), ide om målrettet nyhedsbrev til flag/fanemodtagende foreninger, at man heri fik at vide om kurser, det nationale videncenter, deltagelse i flagdage mv. Herefter blev formandens beretning vedtaget.

4 3. Landsledelsen aflægger revideret regnskab for det foregående år Kassereren gennemgik det udleverede og reviderede regnskab for Danmarks-Samfundet For 10. år i træk har regnskabet ikke givet revisoren, KPMG, anledning til bemærkninger. Kassereren knyttede en række kommentarer til regnskabet. Årets resultat blev et overskud på kr , hvilket er første gang i tre år. Da der ikke var bemærkninger til regnskabet blev det godkendt. Kassereren gav herefter orientering vedr. Arveprins Knuds Fødselsdagsfond gav fonden et afkast på kr , hvilket er ca. kr mere end året før. Omkostninger på kr (administrative udgifter) Årets driftsresultat udviste et overskud på kr Fondens kapital udgør kr mio. ved årskiftet. 4. Behandling af indkomne forslag a. Forslag fra lokalafdeling Aalborg om ydelse af 25% rabat ved salg af Valdemarsflag Birte Johansen, Aalborg motiverede forslaget om at iværksætte en forsøgsordning, således, at flagsælgende foreninger må beholde 25% af flagsalget. - Karsten Barfoed (Vejen-Billund) spørger om man har regnet på forslaget, hvad det vil betyde for hver enkelt lokalforening. Svar: Landsledelsen drøftet sagen, men har ikke regnet på det, da det vil blive et hypotetisk regnestykke. Landsledelsen indstiller til repræsentantskabet, at lokalforeningen i Aalborg (og andre lokalforeninger, der måtte ønske det samme) kan yde 25% rabat i forbindelse med flagsalg løbende over en 2 årig periode. Vedr. forslagets punkt 2 fortæller landsformanden, at landsledelsen har besluttet at undersøge mulighederne for et elektronisk Valdemarsflag i stil med e-julemærket. Per Karlsson (Horsens) beretter, at flere og flere folk ikke har mønter til at betale Valdemarsflag. Beretningen støttes af Inger Søgaard (gæst fra Kolding), som samtidig efterlyser en form for mobilbetaling. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. b. Forslag fra lokalafdeling Kolding om tilføjelse af eksklusionsparagraf Daniel Klestrup Bjærge, Kolding motiverede forslaget. - Karsten Barfoed (Vejen-Billund) vil gerne have mere enkelthed i formuleringen, således, at der kun nævnes medlem fremfor formuleringen medlem, foreningsmedlem eller virksomhedsmedlem i stil med foreningens øvrige vedtægtsparagraffer. - Per Karlsson (Horsens) spørger om det er aktuelt med en eksklusionsparagraf.

5 Svar: Daniel Klestrup Bjærge, Kolding svarede, at det er nødvendigt. Landsformanden bekræftede nødvendigheden af indførelsen af en eksklusionsparagraf. - Helge Moosman (Haderslev) mener ikke, der er grund til at indføre en eksklusionsparagraf. - Benny Konrad (Aarhus) advarer mod indførslen af en eksklusionsparagraf, da han mener den kan misbruges. - Per Klingenberg (Kolding) motiverede forslaget. Forslaget blev tilrettet og vedtaget med 20 ud af 26 stemmer. 5. Landsledelsen fremlægger forslag til handlingsplan og budget for det kommende år, herunder forslag kontingent samt forslag om tilskud til driften af lokalforeninger og beløbsgrænser for foreningernes repræsentation, dvs. i forhold til de midler, der er tilvejebragt gennem flagsalg og medlemskontingenter Formanden fremlagde aktivitetsplanen 2014/2015. Spørgsmål: N.O. Kajhøj spurgte om For Nordens Frihed er en realitet. Svar: Landsformandens svar: De økonomiske midler er en begrænsende faktor, så der skal søges fondsmidler inden udgivelsen kan blive færdiggjort. Spørgsmål: Erik Rasmussen (gæst FDF) spørger om der er tanker om deltagelse i markeringen af befæstningen af København (28. september 2014). Svar: Landsformanden vil i samarbejde med lokalforening Storkøbenhavn tage en drøftelse af, hvem gør hvad i Danmarks-Samfunds regi i forbindelse med markeringen af befæstningen af København. Aktivitetsplanen blev godkendt. Budget: Kassereren fremlagde årsbudgettet 2014 med følgende tal: Indtægter: kr Udgifter: kr Resultatet forventes at blive et underskud på kr Budgettet blev godkendt. Kontingent: Kassereren foreslog uændret kontingent Karsten Barfoed (Vejen-Billund) foreslog at indføje ordet minimum ved foreningskontingent. Peter Larsen fra Hovedorganisationen for Personel af Reserven vil være ked af, at ordet minimum indføjes. Kontingentet vedtaget.

6 Beløbsgrænser for foreningernes repræsentation. Kassereren orienterede vedr. dispositionsbeløb, suppleret af forretningsføreren. Har lokalforeningerne behov for større beløb end dispositionsbeløbets pålydende bedes lokalforeningerne kontakte forretningsføreren med henblik på at lave en aftale og efterfølgende tilbagebetalingsaftale (15. oktober). Som udgangspunkt har man kun 20% af flagsalgets værdi til rådighed. 6. Valg af landsledelsesmedlemmer således: I lige år er 3 landsledelsesmedlemmer på valg. - Søren Cruys-Bagger villig til genvalg - Finn Rasmussen villig til genvalg - Daniel Klestrup Bjærge villig til genvalg. Landsformanden motiverede genvalg af alle tre landsledelsesmedlemmer. Alle tre blev genvalgt med akklamation 7. Valg af to suppleanter, som vælges hvert år: Kjeld Bøjlesen villig til genvalg Martin Helbo Nielsen villig til genvalg Landsformanden motiverede genvalg af begge suppleanter. Begge blev genvalgt med akklamation. 8. Valg af statsautoriseret revisor Landsformanden foreslog, at Danmarks-Samfundets nuværende revisionsfirma KPMG blev genvalgt. Genvalg godkendt. 9. Fastsættelse af tid og sted for repræsentantskabsmødet marts 2015, Jylland. Karsten Barfoed (Vejen-Billund) foreslog KUC, Kolding til afholdelse af repræsentantskabsmøde. 10. EVT. Hædersbevisninger. Formanden motiverede og overrakte følgende: - Guldnål til Christian Rasmussen, Sønderjylland.

7 - Guldnål til Christian Ankerstjerne Rønneberg, Storkøbenhavn. - Guldnål til Lonnie Cedermann. - Niels Nybjerg (Nordvestsjælland) gav udtryk for sin store tilfredshed med sin oplevelse med indvielsen af A.P. Møller Skole i Sydslesvig - Søren Konradsen (Danmarks Marineforening) takkede Danmarks-Samfundet for gaven i forbindelse med 100 års jubilæet (bøger til alle lokalforeninger i Marineforeningen). - Per Karlsson (Horsens) efterspurgte hjælp til IT/hjemmeside. - Franz Dittrich (Sydslesvig) takkede for Niels Nybergs pæne ord og udtrykte glæde over besøgene fra Danmarks-Samfundet generelt i Sydslesvig. - Karsten Barfoed (Vejen-Billund) eftersøgte grundudkast af vedtægter til alle lokalforeninger. - Jens Vind (Herning) viste grundudkastet af vedtægterne, som de modtog ved opstarten. - Gunnar Bak Cedermann fortalte, at vedtægterne findes som skabelon på hjemmesiden. Dirigenten afsluttede herefter mødet og takkede for god ro og orden. Landsformanden rettede en særlig tak til Uffe Lundgaard, som påtog sig hvervet som dirigent. Repræsentantskabsmødet blev lukket med et trefoldigt leve for Danmarks Samfundet og fællessang. Referatet godkendt af landsformanden og dirigenten.

Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47.

Vi stiller op, når det gælder. hjemmeværnet. Vi er en af Danmarks største frivillige. organisationer. Hjemmeværnets 47. Danmarks-Samfundet Årsskrift 2014 Vi er en af Danmarks største frivillige organisationer. Hjemmeværnets 47.000 frivillige rykker gennemsnitligt ud 14 gange i døgnet. Vi hjælper politiet med bl.a. eftersøgninger

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Marts 2015 18.00: Dørene åbnes 18:15 Medlemsmødet starter og velkomst v/ Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere