LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011"

Transkript

1 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for

2 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og fokusområder: 6 Integration 6 Landdistrikter 7 Ungdomsuddannelser 7 Selvhjælp 8 Samarbejde med erhvervslivet 8 Sektorbevidsthed 8 Drift: 9 Administration 9 IT 10 Personalepolitik 10 Virksomhedsplan Virksomhedsplan , side 1 af 14

3 De Frivilliges Hus De Frivilliges Hus støtter, synliggør og sparrer det frivillige sociale arbejde og de frivillige sociale foreninger i Aalborg Kommune. Vi er et hus, du kan bruge som borger, som frivillig, som forening, og hvis du arbejder inden for den sociale sektor. De Frivilliges Hus er en selvejende institution (et fond) uafhængig af offentlige, politiske, religiøse og økonomiske interesser. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra de frivillige organisationer, Frivilligrådet, Aalborg Byråd og personalegruppen i De Frivilliges Hus. Huset drives af lønnede og frivillige i fællesskab. Husets udgifter dækkes via kommunale og ministerielle tilskud, offentlige puljer, private fonde og sponsorater. De Frivilliges Hus arbejder for: At alle borgere i Aalborg Kommune med lyst og overskud skal kunne deltage i frivilligt arbejde under de bedst mulige betingelser At de lokale frivillige organisationer og foreninger får optimale arbejdsbetingelser og mulighed for at udvikle sig på egne betingelser At nye foreninger og projekter inden for det lokale frivillige sociale arbejde/område får den bedst mulige start At alle med behov for hjælp får kendskab til den støtte, de kan hente i den frivillige verden At indsamle og formidle viden om det frivillige sociale arbejde At medvirke til en ansvarlig og kvalificeret socialpolitisk debat i lokalsamfundet Kerneydelser Arbejdet i De Frivilliges hus er organiseret i vores kerneydelser. Hver kerneydelse har et team af medarbejdere, som er primære i udførelsen af de opgaver, der knytter sig til denne ydelse. Det er i høj grad også teamet, der afgør, hvilke nye tiltag, der skal gøres inden for området. Kerneydelser i De Frivilliges Hus: Foreningsservice Bliv Frivillig Borgerservice Netværk Projektvugge Virksomhedsplan , side 2 af 14

4 Gødning til foreningshaven - Foreningsservice De Frivilliges Hus foreningsservice er en konsulentfunktion for frivillige sociale foreninger, der arbejder med forskellige organisatoriske opgaver og udfordringer. Foreningerne kan bl.a. få hjælp til: Nye ideer til synliggørelse, frivilligpleje, hvervning af nye medlemmer/frivillige Et eftersyn af foreningens PR-materiale og sparring på skriftlige oplæg Oplysninger om støttemuligheder og hjælp til at skrive ansøgninger Mulighed for at deltage i kurser/temadage Gratis lokaleudlån til frivillige sociale foreninger Gratis annoncering i DFH s nyhedsblad, på hjemmesiden, foldervæg m.m. Mulighed for at deltage i diverse markedsdage og på inspirationskurser Mulighederne er således mange og i praksis er det kun kreativiteten, der sætter begrænsningerne for, hvad sociale foreninger kan bede om konsulenthjælp til i De Frivilliges Hus. Konsulentarbejdet er gratis, og det er altid et samarbejde, hvor foreningen er styrmanden, der bestemmer tempo, indhold og endemål. Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges Hus et stort frivilligmarked på Gl. Torv, hvor foreningerne får mulighed for at synliggøre sig overfor byens borgere. Desuden deltager vi i Torvedagen for foreninger på Sygehus Syd. Lad tusinde blomster blomstre - Bliv Frivillig Et vigtigt indsatsområde for De Frivilliges Hus er det kontinuerlige arbejde med at synliggøre det frivillige sociale arbejde og sørge for en stadig tilstrømning af nye frivillige til området. Det gøres bl.a. gennem kampagnearbejde, markedsdage og ud-afhuset-aktiviteter. De Frivilliges Hus er bl.a. faste deltagere på Forårsmessen i Aalborghallen, ligesom vi hvert år i marts i samarbejde med de psykologistuderendes forening arrangerer et minimarked på Aalborg Universitet. Der ud over er vi fast på gaden (Grønttorvet) til Spirens Dag om foråret og i forbindelse med FN s Internationale frivillighedsdag den 5. dec. De Frivilliges Hus har stor viden om de frivillige sociale foreninger, der bruger frivillige, og kan således hjælpe borgere med at finde et frivilligt socialt arbejde, der passer til dem. Vi afholder 6-10 gange om året inspirationskurser for alle interesserede, vi har Virksomhedsplan , side 3 af 14

5 jobopslag i vores nyhedsblad og på vores hjemmeside, og vi tilbyder personlig vejledning i forhold til at finde et frivilligjob. Man kan frivilligt arbejde inden for flg. områder: Misbrug Ældre Sygdom og handicap Børn, unge og familier Rådgivning og vejledning Genbrug Humanitært arbejde Integration og etniske minoriteter Psykiske lidelser Andet, f.eks. administration, fundraising, sociale klubber o.a. Råd for de rådvilde i foreningsskoven - Borgerservice De Frivilliges Hus får mange henvendelser fra borgere, der har forskellige sociale problemer; den bitre skilsmisse, depression og anden psykisk sygdom, store børn/unge på vej ud i et misbrug eller ensomhed hos ældre, er alle eksempler på sociale problemer, som kan banke på døren hos os alle. De frivillige sociale foreninger i Aalborg kommune tilbyder GRATIS hjælp til alle her og nu. Som borger i Aalborg Kommune kan man bruge De Frivilliges Hus til: At finde de foreninger, som kan hjælpe med lige præcis dit problem At finde informationsmateriale om frivillige sociale hjælpetilbud Frit at henvende sig til os med dit problem vores opgave er at være det lyttende øre I De frivilliges Hus har vi et indgående kendskab til det offentliges og frivillige organisationer og foreningers hjælpetilbud. Vi har på vores hjemmeside en oversigt med alle tilbuddene. Enhver henvendelse til De Frivilliges Hus behandles anonymt og fordomsfrit. En sammensat blomsterbuket - Netværk Netværk mellem mennesker og mellem foreninger gør, at vores samlede ressourcer og viden vokser. Et netværk er godt til at øge viden og energi og til at lære andre mennesker og foreninger at kende. De Frivilliges Hus kan oprette og drive netværk for både foreninger og frivillige. Netværk er både for dem, der vil lære nogen at kende, der ligner dem selv, og for dem der vil lære nogen at kende, der er anderledes end dem selv. Virksomhedsplan , side 4 af 14

6 Forskellige typer netværk: Fagligt videns netværk Netværk bestående af frivillige foreninger og professionelle Netværk som frivilligpleje Netværk til kendskab Netværk til at finde samarbejdsflader med andre foreninger Ledernetværk Netværk for frivillige inden for samme arbejdsområde, men på tværs af organisationer DFH sætter løbende nye netværk i gang. Det er deltagerne i netværket der bestemmer formen, indholdet og hyppigheden af møderne. De Frivilliges Hus hjælper med facilitering. Facilitering: Lokaler Planlægning Indkaldelse til møder Mailkontakt Mødeledelse Mødeform Fra et frø til en færdig blomst - Projektvugge De Frivilliges Hus tilbyder gratis opstartshjælp til borgere med en idé inden for det frivillige sociale område. Alle kan få hjælp til at udvikle en idé. De Frivilliges Hus stiller viden, erfaring, faciliteter samt råd og vejledning til rådighed i opstartsfasen. Der kan være lang vej fra vision til virkeliggørelse. I De Frivilliges Hus vil projektmagerens tanker, idéer og overvejelser blive mødt med velvilje og kvalificeret respons. Der er nogle grundlæggende principper for den hjælp, De Frivilliges Hus tilbyder. De Frivilliges Hus bedømmer ikke en idé. Tror projektmageren på sin idé, hjælper vi. De Frivilliges Hus overtager ikke en idé/et projekt. Det er projektmagerens eget fra start til slut. De Frivilliges Hus slipper som hovedregel projektmageren, lige så snart projektet er en realitet. Eksempler på initiativer, der har været i projekt-vugge hos De Frivilliges Hus: Opstart af stressforening Natteravnene Bedsteforældre-ordning Genbrugsbutik International Kvindeklub Etablering af lokalafdeling af landsforening Selvhjælpsgruppe for kvinder med anden etnisk baggrund Virksomhedsplan , side 5 af 14

7 Udviklingsprojekter og fokusområder Ud over kerneydelserne er De Frivilliges Hus involveret i en række udviklingsprojekter. Elementerne i udviklingsprojekterne hører for så vidt ind under de forskellige kerneydelser, men for at kunne udvikle et særligt område og for Udviklingsprojekter og fokusområder: også at kunne udvikle Integration kerneydelserne er det nødvendigt at skille feltet ud og give det et særligt fokus i en periode. Der ud Landdistrikter Ungdomsuddannelser Selvhjælp Samarbejde med over har vi en række områder, vi erhvervslivet mener, det er vigtigt, at vi har fokus Sektorbevidsthed på i en periode. De eksotiske planter i haven - Integration Arbejdet med integration i De Frivilliges Hus startede med projektet Frivilligt socialt arbejde og integration, finansieret af Socialministeriet og Integrationsministeriet. Det var et 4-årigt udviklingsprojekt, som skulle udvikle metoder og viden inden for feltet frivilligt socialt arbejde og integration, implementere den nye viden i den daglige praksis i De Frivilliges Hus samt sprede erfaringerne til resten af frivillig- og foreningsverdenen. For os at se er integration ensbetydende med det aktive medborgerskab - for dem der har overskuddet. Grundidéen i integrationsarbejdet i De Frivilliges Hus er således, at frivilligt socialt arbejde og foreningsliv er en del af integrationen, og hovedformålet i vores arbejde er at få flere folk med anden etnisk baggrund til at deltage i frivilligt socialt arbejde og benytte sig af de frivillige hjælpetilbud. Det betyder bl.a., at der er et stort fokus på oplysnings- og formidlingsarbejde og på at Vi giver løbende vores kerneydelser et mangfoldighedseftersyn og overvejer, hvordan de kan gribes an, etablere kontakt og samarbejde med etniske således at de på minoritetsforeninger. Da De Frivilliges Hus skal forskellig vis kan være servicere alle borgere, alle frivillige og alle anvendelige og til gavn foreninger inden for det frivillige sociale område, for alle grupper, må vi således løbende overveje, hvordan vores servicetilbud passer til foreningernes behov, og herunder etniske minoriteter. hvordan vores service også kan nå ud til borgere med anden etnisk baggrund. Derfor er samarbejdet med andre interessenter/aktører inden for integrationsområdet særligt vigtigt, ligesom det er vigtigt, at de danske frivillige sociale foreninger kan tage imod og rumme både brugere og frivillige, der på nogle punkter måske agerer lidt anderledes, end man er vant til. Vores stræben er, at integration på sigt er en integreret del af alle vores kerneydelser, og således ikke behøver et særligt fokus. Imens vi sammen med resten af samfundet øver os i at blive bedre til det, Virksomhedsplan , side 6 af 14

8 arbejder vi også løbende på at igangsætte konkrete integrationsinitiativer i samarbejde med forskellige relevante parter. Bonderoser og markblomster - Landdistrikter Efter kommunesammenlægningen har De Frivilliges Hus fået et meget større område at dække og en større del af dette geografiske område rummer landdistrikter, hvor behovene måske er lidt anderledes end i storbyen Aalborg. Vores tilgang til arbejdet med landdistrikterne er at være lidt bredere end vi plejer at være, idet foreningslivet i de små byer er mindre og mange af de lokale foreninger spiller er vigtig social rolle for lokalsamfundet. Derfor har vi valgt at servicere alle de foreninger, der måtte have behov for det, uanset om det de arbejder med er hjælp til udsatte, idræt eller kultur. Ved kommunesammenlægningen fik De Frivilliges Hus også en lillesøster, Frivillighedsformidlingen i Gudumholm i den tidligere Sejlflod Kommune. Andre områder som Nibe, Hals og Vodskov dækkes pr. efterspørgsel, dvs. at vi tilbyder og informerer om vores service, og når foreningerne henvender sig får de den hjælp de ønsker og vi rykker gerne ud til lokalområdet. Vi tilstræber desuden at være til stede ved store lokale begivenheder og markedsdage for at synliggøre det frivillige arbejde og vores foreningsservice. Der søges også løbende midler til at hjælpe med at igangsætte aktiviteter og projekter i landdistrikterne. Dette arbejde afhænger af i hvilket omfang, der gives støtte. At få grønne spirer og små planter godt i gang - Ungdomsuddannelser Regeringen ønsker, at flere unge får kendskab til og indblik i frivilligt arbejde. Derfor skal alle, der tager en ungdomsuddannelse, have tilbud om et forløb i frivilligt arbejde. Forløbet skal minimum være på 20 timer, finde sted i løbet af uddannelsen og ligge uden for skoletiden. Initiativet skal fremme en frivillighedskultur, hvor det bliver naturligt, at man ud over uddannelse og job i sin fritid involverer sig aktivt i det danske samfund. Initiativets overordnede målsætning er, at de unges kendskab til frivilligt arbejde fremmes, og at flere unge engagerer sig i frivilligt arbejde. Samtidig forventes Virksomhedsplan , side 7 af 14

9 initiativet at medføre, at andre unge end dem, der traditionelt yder en frivillig indsats, får kendskab til sektoren. Kendskabet til den frivillige sektor skal først og fremmest gavne de unge selv i deres videre uddannelses- og karriereforløb og som medborgere i det danske samfund. De Frivilliges Hus er fra 1. februar 2010 et regionalt center for formidling af frivilligt arbejde til unge på en ungdomsuddannelse. Vi dækker således hele regionen, ligesom vi varetager samarbejdet med de andre frivilligområder såsom idræt og kultur. At genrejse blomster efter stormvejr - Selvhjælp De Frivilliges Hus har i de senere år oplevet en øget efterspørgsel på selvhjælp, samtalegrupper, støttegrupper og netværksgrupper. Vi er derfor gået i gang med at afdække området. Vi undersøger, hvad der findes af selvhjælp rundt omkring i regi af foreninger og skal efterfølgende undersøge efterspørgslen og de udækkede behov nærmere. Derefter skal det afgøres om, De Frivilliges Hus skal oprette selvhjælp som en ny kerneydelse, og hvorledes ydelsen skal se ud. Blomsterpoesi ud på virksomhederne - Samarbejde med erhvervslivet Det har længe været et ønske fra både bestyrelse og personale at få en større spredning i husets økonomiske fundament, dvs. at få større økonomisk tilskud fra ikkeoffentlige instanser. Det giver dels en større økonomisk sikkerhed, dels større muligheder for selv at bestemme udviklingen af De Frivilliges Hus, idet offentlige puljer ofte er øremærkede bestemte formål. Der ud over giver det os større erfaringer og dermed bedre grundlag for at hjælpe foreningerne med det samme ønske. Samtidig kan et samarbejde med erhvervslivet også være en måde, hvorpå man kan synliggøre både det frivillige sociale arbejde og de frivillige sociale hjælpetilbud for en ny stor gruppe borgere. Gartnerhåndbogen a-z - Sektorbevidsthed Vi oplever i De Frivilliges Hus, at det frivillige sociale arbejde er under pres for mere måling, kontrol og styring. Dette er forståeligt set fra det offentliges synspunkt, da det er vigtigt, at pengene bruges fornuftigt, og det er ofte også vigtigt at kunne dokumentere en målbar effekt. Den frivillige verden har ingen interesse i, at ødsle pengene væk på noget, der ikke virker, men problemet er, at nogle af de største effekter ved Virksomhedsplan , side 8 af 14

10 Sektorbevidsthed kan beskrives som en bevidsthed om det det frivillige sociale arbejde er særegne ved det frivillige svært målbare hvordan måler sociale arbejde; en bevidsthed man effekten af den gode om det særlige, som det frivillige samtale eller det menneskelige sociale arbejde kan udrette for møde? Hvordan måler man den både brugere og frivillige og om personlige udvikling i at komme de særlige vilkår det frivillige på en varmestue? Motivationen sociale arbejde behøver for at kunne trives og udvikles. for at deltage i frivilligt socialt arbejde er forskellig fra person til person, men den er bestemt ikke at skulle opfylde målkrav fra et ministerium, og lysten til at fortsætte med at være frivillig hænger bl.a. ofte sammen med følelsen af indflydelse på det, man laver; at man som frivillig sammen med brugerne finder ud af, hvad der skal til for at opfylde deres behov uanset hvad der måtte være ønsket fra offentlig side. Stram styring og effektmåling kan således virke decideret undergravende for frivilligheden, men det breder sig, og det er ofte svært at skabe lydhørhed for det særegne ved det frivillige sociale arbejde. Det er samtidig vores oplevelse, at man i organisationerne heller ikke altid er klædt på til at tage diskussionen og insistere på sin egenart, og mange opdager først for sent, at de måske har forpligtet sig på noget, som de oplever som lidt problematisk. Vi ser det derfor som en opgave, at have viden om og indgå i dialog om det særegne ved det frivillige sociale arbejde hvad er det, det frivillige område kan, og hvad skal der til for at det frivillige kan trives og udvikles? Drift For at De Frivilliges Hus og dets medarbejdere kan udføre deres arbejde, må vi sikre os at maskinrummet fungerer, at driften er hensigtsmæssig og indrettet på de opgaver, der skal løses, og de medarbejdere, der er i huset. Den store haveplan - Administration De Frivilliges Hus har oprindelse i en græsrodsidé og springer ud af en meget autonom verden. Vi er vant til at skulle kunne agere meget fleksibelt, både indadtil i forhold til medarbejdere/frivillige og projekter og udadtil i forhold til foreninger og samarbejdspartnere. Der har således ikke fra starten været fokus på administration o.lign., men huset har efterhånden en størrelse, som gør det nødvendigt at udarbejde procedurer for de forskellige administrative og ledelsesmæssige områder. Vi arbejder derfor på at udvikle procedurer, som gør, at vi kan håndtere økonomi, personale, arbejdsmiljø, projektadministration, sikkerhed og andet på forsvarlig vis. Vi ønsker procedurer, der sikrer, at tingene bliver gjort og på den rigtige måde, men som også levner plads til fleksibilitet der, hvor der er behov for det. Virksomhedsplan , side 9 af 14

11 Dyrk LINUX i din have - IT I De Frivilliges Hus benytter vi os af Linux og Open Source software af flere årsager. Den primære grund til vores skifte for en del år siden var økonomi. Pengene er ikke store, og med små penge kan vi opnå meget i denne verden. Vi valgte at spare på IT, frem for på andre områder, da vi mente, at vi med Linux og Open Source software sagtens kunne løse de IT opgaver, vi har. En anden grund, som appellerede meget til os, var værdisættet i det community, som ligger til grund for Linux og Open Source verdenen. Det er åbent og opfordrende til at deltage. Man forpligter sig ikke til andet, end at honorere værdisættet. Alle giver, hvad de kan, og intet bidrag er for lille. Vi føler, især efter længere tids brug, at det værdisæt, står meget tæt med det, vi møder i den frivillige sociale verden. Et meget autonomt, men også demokratisk miljø. En tredje grund til skiftet, var frihed. At vi ikke var tvunget ud i opgraderinger, og at vi ikke havde behov for at skulle være bekymrede for diverse sikkerhedsrisici, der jo konstant er. Med den frihed fulgte også en bevidsthed om, at vi ikke længere har så langt fra tanke til handling, når vi beslutter os for at implementere funktioner i vores platform. Handlefrihed, fleksibilitet og økonomisk frihed er de nøgleord, der går igen. Trivsel og mangfoldighed i haven - Personalepolitik De Frivilliges Hus skal være en arbejdsplads, hvor en mangfoldighed af engagerede mennesker har lyst til at arbejde og tage aktivt del i husets udvikling. Den frivillige sociale verden, som er vores faglige område, er præget af et menneskesyn, hvor man har fokus på at praktisere social ansvarlighed, og hvor alle mennesker regnes for lige uanset baggrund. I det frivillige arbejde er det lysten og den indre Uddrag fra De Frivilliges Hus motivation, der skal drive personalepolitik: engagementet hos de frivillige. Denne viden vil vi gerne overføre til De Der skal også være fokus på, at De Frivilliges Hus forbliver en Frivilliges Hus som arbejdsplads, ekstraordinær god arbejdsplads således at vi skaber en anderledes med en stærk virksomhedskultur arbejdsplads, hvor den enkelte for alle medarbejdere, uanset ansættelsesform. De Frivilliges medarbejder ikke bare får mulighed Hus skal organisatorisk tilstræbe for at bruge sin faglige kunnen og at alle medarbejdere føler en viden i det daglige arbejde, men også positiv og stærk tilknytning og et får mulighed for at udøve indflydelse og være tilstede og udvikle sig som et helt menneske, der kan bidrage til huset med meget mere end sin faglige ejerskab, bl.a. fordi de oplever, at de har reel medbestemmelse på deres dagligdag samt på husets arbejdsgange og målsætninger. viden og kompetence. Det opfattes som en styrke og en positiv udfordring, at huset rummer mennesker med begrænsninger af såvel fysisk, psykisk som social karakter. Dels Virksomhedsplan , side 10 af 14

12 sætter dette øget fokus på arbejdsmiljøets betydning og fremmer alles evne til at tage hensyn til hinanden, dels afspejler det problemstillinger, som foreningerne arbejder med og kan derfor være fagligt kvalificerende for vort arbejde. Virksomhedsplan Vi har valgt at udarbejde virksomhedsplanen, således at den bliver et arbejdsredskab i vores hverdag, en måde at kunne fastholde os selv på vores ambitioner, ønsker og mål og en måde at kunne se, hvor langt vi er, i forhold til vores udgangspunkt. Vi er et hus af ildsjæle, og der er derfor rigtig mange idéer og ambitioner i forhold til husets udvikling og i forhold til udviklingen af det frivillige sociale arbejde. Vi har nogle gange brug for at kunne fastholde fokus og at kunne gøre status. Det håber vi, at virksomhedsplanen kan hjælpe os med. Vores daglige arbejde består først og fremmest i at videreføre driften af De Frivilliges Hus i overensstemmelse med husets formål, således som det er beskrevet i kerneydelserne i de foregående afsnit. Inden for de enkelte kerneydelser kan der være ønsker om at udvikle eller fokusere på et særligt område, og dette vil således være skrevet ind i skemaet neden for. Der ud over har huset i perioder forskellige projekter og fokusområder, som også er beskrevet generelt oven for, ligesom de aktiviteter eller elementer, der skal have særligt fokus de næste par år, også er beskrevet i skemaet. Arbejdet med at styrke driften af De Frivilliges Hus er også en løbende proces, hvor udvalgte områder vil have fokus i bestemte perioder, som beskrevet ovenfor og mere konkret neden for. Område Foreningsservice Værktøjskassernes anvendelighed skal udbredes til foreningerne, og vi vil via nyhedsbladet invitere til temamøder inden for de områder, de behandler. Vi regner med en større aktivitet og flere henvendelser som konsekvens af det forgangne års temamøder og markedsføring af mulighederne. Bliv Frivillig Der er ifølge årskalenderen en række ud- af-husetaktiviteter, som skal synliggøre det frivillige sociale arbejde. Der til kommer foredragsvirksomhed og besøgende i huset, der skal præsenteres for mulighederne. Nye målgrupper/steder opsøges i forhold til denne indsats, herunder bl.a. virksomheder i forhold til deres seniorpolitik. Virksomhedsplan , side 11 af 14

13 Område Borgerservice/ Find Hjælp Sammenhæng mellem borgerservice og selvhjælp etableres og udvikles. Det nye navn på hjemmesiden - integreres i vores øvrige materialer løbende. Idet DFH er en indgang til diverse selvhjælpstilbud vil vi forvente flere henvendelser fra borgerne og vi vil gerne undersøge bl.a. hvilke problemstillinger borgerne henvender sig med. Netværk Projektvugge Integration Landdistrikter Netværket Besøgstjenesten og Netværket I Front kører videre med de aktiviteter de ønsker. Et nyt Bisiddernetværk skal etableres efter bisidderkursus. Projektvugge er fortsat betinget af henvendelser udefra, men den "underafdeling", der handler om udvikling af projekter i allerede eksisterende foreninger/tilbud, skal fremmes. Integrationsarbejdet fortsætter, men nu med finansiering fra Trygfonden. Som noget nyt startes der bl.a. et familiementor-projekt op. Der er et stadigt fokus på at udbrede kendskabet til De Frivilliges Hus og i særlig grad vores foreningsservice. Der er ansøgt om i Landdistriktspuljen under Indenrigs- og socialministeriet til projektet "Lad dynamoerne vise vejen". De netværk som ønsker at fortsætte køres videre med DFH som facilitator. Der etableres et nyt netværk (hvert år) ud fra foreningernes behov og ønsker. Forventer at denne andel af hjælp til små projekter (og herunder de tilhørende projektbeskrivelser til bl.a. diverse puljer og fonde) vil øges. Fortsat integration af integration i De Frivilliges Hus og i kerneydelserne. Nye aktiviteter sættes i gang. PR arbejdet i landdistrikterne fortsætter. Erfaringerne indsamlet i projektet "Lad dynamoerne vise vejen" skal anvendes i daglig praksis (hvis og i så fald...) Virksomhedsplan , side 12 af 14

14 Område Ungdomsuddannelser Selvhjælp Viden om frivillighed (Sektorbevidsthed) Samarbejde med erhvervslivet DFH dækker Region Nord fra 2010 og vi skal i dialog med såvel foreninger som ungdomsuddannelser om de nye 20-timers jobs. Der ud over skal der udarbejdes en samarbejdsplan i forhold til de andre frivilligcentre i regionen. De andre frivillig-områder som idræt og kultur skal også inddrages. Der arbejdes på at synliggøre de mange tilbud som allerede eksisterer i Aalborg, samt udvikle foreningsservice til denne type tilbud. DFH's mål er at blive den oplagte indgang til selvhjælp! Der skal tages stilling til hvilken udformning kerneydelsen selvhjælp skal have. Udvikle metoder (evt. kurser/avisartikler o.a.) til at få diskuteret det særlige ved frivillighed i forskellige sammenhænge herunder bl.a. med foreningerne, men også med kommunen og andre nye frivilligsteder. Udarbejdelse af en strategi til profilering og synliggørelse af De Frivilliges Hus. Denne udarbejdes evt. med rådgivning fra en professionel samarbejdspartner. Projektet er nu i fuld gang. Alle unge på ungdomsuddannelserne tilbydes muligheden for 20 timers frivilligt arbejde. DFH er omdrejningsstedet i Region Nord. Vi har overblik over og nær kontakt til de selvhjælpstilbud og andre lignende typer af grupper, der findes og vi understøtte dette arbejde på forskellig vis. Via borgerservice vil vi skaffe brugere til grupperne. Der søges evt. penge til et etableringsprojekt af selvhjælp som kerneydelse. Efterhånden som DFH også teoretisk får et fundament i forhold til denne særlige viden vil vi ud og i dialog med folk om dette, således at DFH er dem man trækker på, hvis man skal "klædes på i forhold til frivillighed. I konkrete detaljer forberedes etablering af partnerskab med en eller flere virksomheder. Virksomhedsplan , side 13 af 14

15 Område IT Administration DFH som en særlig arbejdsplads Den nye hjemmeside går i luften. Kalendersystemer, lokalebookingsystemer m.m. dvs. praktiske hverdagsredskaber udvikles og integreres i huset. Udviklingen af husets interne administrations- og arbejdsgange foregår i en stadig velovervejet balancegang mellem det nødvendige og det unødvendige og mellem det systematiske og det fleksible. Fokusområder er økonomi, arbejdsmiljø, personalepolitik, sikkerhed og projektadministration. DFH varetager desuden sekretariatsfunktionen for Aalborg Frivilligråd. Husets EGEN personalepolitik gøres færdig. Der udvælges fokusområder, der vedrører trivsel og andre personalemæssige forhold på bl.a. personalemøderne. Fokus på videreudvikling af hjemmeside, I form af behov og integrering af husets tjenester ud af til på hjemmesiden. Videreudvikling af husets netværk samt platform, og større fokus på grøn IT. Fortsat udvikling af interne administrations- og arbejdsgange. Økonomi og projektadministration vil også have fokus i denne periode. Fortsat arbejde med trivsel i De Frivilliges Hus. Virksomhedsplan , side 14 af 14

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2012-2013 Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg, Tlf: 98 11 13 44, Mail: frivillighuset@frivillighuset.dk, Web: www.frivillighuset.dk Indhold De Frivilliges Hus 2

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Årsrapport 2010. Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 2 Hvad er De Frivilliges Hus? 2 Hvem bruger De Frivilliges Hus?

Årsrapport 2010. Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 2 Hvad er De Frivilliges Hus? 2 Hvem bruger De Frivilliges Hus? Indhold Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 2 Hvad er De Frivilliges Hus? 2 Hvem bruger De Frivilliges Hus? 2 Højdepunkter og statistikker indenfor kerneydelserne 3 Bliv Frivillig 3 Foreningsservice

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Dit bibliotek. sammen kan vi mere.

Dit bibliotek. sammen kan vi mere. Dit bibliotek sammen kan vi mere Koldingbibliotekernes Vision 2014-2017 Dit bibliotek sammen kan vi mere Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og et nationalt forbillede i forhold

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Til Ringkøbing-Skjern Kommune 18. juni 2015 Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Overordnede betragtninger Frivilligcentrets bestyrelse vil gerne kvittere for det synes vi inspirerende

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen

socialt arbejde, og hvad det er, de risikerer at blive kastet ud i. Ventilen Interview Af Anders Lundt Hansen I FRIVILLIGHEDENS TJENESTE I økonomisk forstand står bundlinjen tom. Hvad får psykologer mon ud af arbejde frivilligt og ulønnet for sociale foreninger og projekter? En

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere