LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011"

Transkript

1 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for

2 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og fokusområder: 6 Integration 6 Landdistrikter 7 Ungdomsuddannelser 7 Selvhjælp 8 Samarbejde med erhvervslivet 8 Sektorbevidsthed 8 Drift: 9 Administration 9 IT 10 Personalepolitik 10 Virksomhedsplan Virksomhedsplan , side 1 af 14

3 De Frivilliges Hus De Frivilliges Hus støtter, synliggør og sparrer det frivillige sociale arbejde og de frivillige sociale foreninger i Aalborg Kommune. Vi er et hus, du kan bruge som borger, som frivillig, som forening, og hvis du arbejder inden for den sociale sektor. De Frivilliges Hus er en selvejende institution (et fond) uafhængig af offentlige, politiske, religiøse og økonomiske interesser. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra de frivillige organisationer, Frivilligrådet, Aalborg Byråd og personalegruppen i De Frivilliges Hus. Huset drives af lønnede og frivillige i fællesskab. Husets udgifter dækkes via kommunale og ministerielle tilskud, offentlige puljer, private fonde og sponsorater. De Frivilliges Hus arbejder for: At alle borgere i Aalborg Kommune med lyst og overskud skal kunne deltage i frivilligt arbejde under de bedst mulige betingelser At de lokale frivillige organisationer og foreninger får optimale arbejdsbetingelser og mulighed for at udvikle sig på egne betingelser At nye foreninger og projekter inden for det lokale frivillige sociale arbejde/område får den bedst mulige start At alle med behov for hjælp får kendskab til den støtte, de kan hente i den frivillige verden At indsamle og formidle viden om det frivillige sociale arbejde At medvirke til en ansvarlig og kvalificeret socialpolitisk debat i lokalsamfundet Kerneydelser Arbejdet i De Frivilliges hus er organiseret i vores kerneydelser. Hver kerneydelse har et team af medarbejdere, som er primære i udførelsen af de opgaver, der knytter sig til denne ydelse. Det er i høj grad også teamet, der afgør, hvilke nye tiltag, der skal gøres inden for området. Kerneydelser i De Frivilliges Hus: Foreningsservice Bliv Frivillig Borgerservice Netværk Projektvugge Virksomhedsplan , side 2 af 14

4 Gødning til foreningshaven - Foreningsservice De Frivilliges Hus foreningsservice er en konsulentfunktion for frivillige sociale foreninger, der arbejder med forskellige organisatoriske opgaver og udfordringer. Foreningerne kan bl.a. få hjælp til: Nye ideer til synliggørelse, frivilligpleje, hvervning af nye medlemmer/frivillige Et eftersyn af foreningens PR-materiale og sparring på skriftlige oplæg Oplysninger om støttemuligheder og hjælp til at skrive ansøgninger Mulighed for at deltage i kurser/temadage Gratis lokaleudlån til frivillige sociale foreninger Gratis annoncering i DFH s nyhedsblad, på hjemmesiden, foldervæg m.m. Mulighed for at deltage i diverse markedsdage og på inspirationskurser Mulighederne er således mange og i praksis er det kun kreativiteten, der sætter begrænsningerne for, hvad sociale foreninger kan bede om konsulenthjælp til i De Frivilliges Hus. Konsulentarbejdet er gratis, og det er altid et samarbejde, hvor foreningen er styrmanden, der bestemmer tempo, indhold og endemål. Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges Hus et stort frivilligmarked på Gl. Torv, hvor foreningerne får mulighed for at synliggøre sig overfor byens borgere. Desuden deltager vi i Torvedagen for foreninger på Sygehus Syd. Lad tusinde blomster blomstre - Bliv Frivillig Et vigtigt indsatsområde for De Frivilliges Hus er det kontinuerlige arbejde med at synliggøre det frivillige sociale arbejde og sørge for en stadig tilstrømning af nye frivillige til området. Det gøres bl.a. gennem kampagnearbejde, markedsdage og ud-afhuset-aktiviteter. De Frivilliges Hus er bl.a. faste deltagere på Forårsmessen i Aalborghallen, ligesom vi hvert år i marts i samarbejde med de psykologistuderendes forening arrangerer et minimarked på Aalborg Universitet. Der ud over er vi fast på gaden (Grønttorvet) til Spirens Dag om foråret og i forbindelse med FN s Internationale frivillighedsdag den 5. dec. De Frivilliges Hus har stor viden om de frivillige sociale foreninger, der bruger frivillige, og kan således hjælpe borgere med at finde et frivilligt socialt arbejde, der passer til dem. Vi afholder 6-10 gange om året inspirationskurser for alle interesserede, vi har Virksomhedsplan , side 3 af 14

5 jobopslag i vores nyhedsblad og på vores hjemmeside, og vi tilbyder personlig vejledning i forhold til at finde et frivilligjob. Man kan frivilligt arbejde inden for flg. områder: Misbrug Ældre Sygdom og handicap Børn, unge og familier Rådgivning og vejledning Genbrug Humanitært arbejde Integration og etniske minoriteter Psykiske lidelser Andet, f.eks. administration, fundraising, sociale klubber o.a. Råd for de rådvilde i foreningsskoven - Borgerservice De Frivilliges Hus får mange henvendelser fra borgere, der har forskellige sociale problemer; den bitre skilsmisse, depression og anden psykisk sygdom, store børn/unge på vej ud i et misbrug eller ensomhed hos ældre, er alle eksempler på sociale problemer, som kan banke på døren hos os alle. De frivillige sociale foreninger i Aalborg kommune tilbyder GRATIS hjælp til alle her og nu. Som borger i Aalborg Kommune kan man bruge De Frivilliges Hus til: At finde de foreninger, som kan hjælpe med lige præcis dit problem At finde informationsmateriale om frivillige sociale hjælpetilbud Frit at henvende sig til os med dit problem vores opgave er at være det lyttende øre I De frivilliges Hus har vi et indgående kendskab til det offentliges og frivillige organisationer og foreningers hjælpetilbud. Vi har på vores hjemmeside en oversigt med alle tilbuddene. Enhver henvendelse til De Frivilliges Hus behandles anonymt og fordomsfrit. En sammensat blomsterbuket - Netværk Netværk mellem mennesker og mellem foreninger gør, at vores samlede ressourcer og viden vokser. Et netværk er godt til at øge viden og energi og til at lære andre mennesker og foreninger at kende. De Frivilliges Hus kan oprette og drive netværk for både foreninger og frivillige. Netværk er både for dem, der vil lære nogen at kende, der ligner dem selv, og for dem der vil lære nogen at kende, der er anderledes end dem selv. Virksomhedsplan , side 4 af 14

6 Forskellige typer netværk: Fagligt videns netværk Netværk bestående af frivillige foreninger og professionelle Netværk som frivilligpleje Netværk til kendskab Netværk til at finde samarbejdsflader med andre foreninger Ledernetværk Netværk for frivillige inden for samme arbejdsområde, men på tværs af organisationer DFH sætter løbende nye netværk i gang. Det er deltagerne i netværket der bestemmer formen, indholdet og hyppigheden af møderne. De Frivilliges Hus hjælper med facilitering. Facilitering: Lokaler Planlægning Indkaldelse til møder Mailkontakt Mødeledelse Mødeform Fra et frø til en færdig blomst - Projektvugge De Frivilliges Hus tilbyder gratis opstartshjælp til borgere med en idé inden for det frivillige sociale område. Alle kan få hjælp til at udvikle en idé. De Frivilliges Hus stiller viden, erfaring, faciliteter samt råd og vejledning til rådighed i opstartsfasen. Der kan være lang vej fra vision til virkeliggørelse. I De Frivilliges Hus vil projektmagerens tanker, idéer og overvejelser blive mødt med velvilje og kvalificeret respons. Der er nogle grundlæggende principper for den hjælp, De Frivilliges Hus tilbyder. De Frivilliges Hus bedømmer ikke en idé. Tror projektmageren på sin idé, hjælper vi. De Frivilliges Hus overtager ikke en idé/et projekt. Det er projektmagerens eget fra start til slut. De Frivilliges Hus slipper som hovedregel projektmageren, lige så snart projektet er en realitet. Eksempler på initiativer, der har været i projekt-vugge hos De Frivilliges Hus: Opstart af stressforening Natteravnene Bedsteforældre-ordning Genbrugsbutik International Kvindeklub Etablering af lokalafdeling af landsforening Selvhjælpsgruppe for kvinder med anden etnisk baggrund Virksomhedsplan , side 5 af 14

7 Udviklingsprojekter og fokusområder Ud over kerneydelserne er De Frivilliges Hus involveret i en række udviklingsprojekter. Elementerne i udviklingsprojekterne hører for så vidt ind under de forskellige kerneydelser, men for at kunne udvikle et særligt område og for Udviklingsprojekter og fokusområder: også at kunne udvikle Integration kerneydelserne er det nødvendigt at skille feltet ud og give det et særligt fokus i en periode. Der ud Landdistrikter Ungdomsuddannelser Selvhjælp Samarbejde med over har vi en række områder, vi erhvervslivet mener, det er vigtigt, at vi har fokus Sektorbevidsthed på i en periode. De eksotiske planter i haven - Integration Arbejdet med integration i De Frivilliges Hus startede med projektet Frivilligt socialt arbejde og integration, finansieret af Socialministeriet og Integrationsministeriet. Det var et 4-årigt udviklingsprojekt, som skulle udvikle metoder og viden inden for feltet frivilligt socialt arbejde og integration, implementere den nye viden i den daglige praksis i De Frivilliges Hus samt sprede erfaringerne til resten af frivillig- og foreningsverdenen. For os at se er integration ensbetydende med det aktive medborgerskab - for dem der har overskuddet. Grundidéen i integrationsarbejdet i De Frivilliges Hus er således, at frivilligt socialt arbejde og foreningsliv er en del af integrationen, og hovedformålet i vores arbejde er at få flere folk med anden etnisk baggrund til at deltage i frivilligt socialt arbejde og benytte sig af de frivillige hjælpetilbud. Det betyder bl.a., at der er et stort fokus på oplysnings- og formidlingsarbejde og på at Vi giver løbende vores kerneydelser et mangfoldighedseftersyn og overvejer, hvordan de kan gribes an, etablere kontakt og samarbejde med etniske således at de på minoritetsforeninger. Da De Frivilliges Hus skal forskellig vis kan være servicere alle borgere, alle frivillige og alle anvendelige og til gavn foreninger inden for det frivillige sociale område, for alle grupper, må vi således løbende overveje, hvordan vores servicetilbud passer til foreningernes behov, og herunder etniske minoriteter. hvordan vores service også kan nå ud til borgere med anden etnisk baggrund. Derfor er samarbejdet med andre interessenter/aktører inden for integrationsområdet særligt vigtigt, ligesom det er vigtigt, at de danske frivillige sociale foreninger kan tage imod og rumme både brugere og frivillige, der på nogle punkter måske agerer lidt anderledes, end man er vant til. Vores stræben er, at integration på sigt er en integreret del af alle vores kerneydelser, og således ikke behøver et særligt fokus. Imens vi sammen med resten af samfundet øver os i at blive bedre til det, Virksomhedsplan , side 6 af 14

8 arbejder vi også løbende på at igangsætte konkrete integrationsinitiativer i samarbejde med forskellige relevante parter. Bonderoser og markblomster - Landdistrikter Efter kommunesammenlægningen har De Frivilliges Hus fået et meget større område at dække og en større del af dette geografiske område rummer landdistrikter, hvor behovene måske er lidt anderledes end i storbyen Aalborg. Vores tilgang til arbejdet med landdistrikterne er at være lidt bredere end vi plejer at være, idet foreningslivet i de små byer er mindre og mange af de lokale foreninger spiller er vigtig social rolle for lokalsamfundet. Derfor har vi valgt at servicere alle de foreninger, der måtte have behov for det, uanset om det de arbejder med er hjælp til udsatte, idræt eller kultur. Ved kommunesammenlægningen fik De Frivilliges Hus også en lillesøster, Frivillighedsformidlingen i Gudumholm i den tidligere Sejlflod Kommune. Andre områder som Nibe, Hals og Vodskov dækkes pr. efterspørgsel, dvs. at vi tilbyder og informerer om vores service, og når foreningerne henvender sig får de den hjælp de ønsker og vi rykker gerne ud til lokalområdet. Vi tilstræber desuden at være til stede ved store lokale begivenheder og markedsdage for at synliggøre det frivillige arbejde og vores foreningsservice. Der søges også løbende midler til at hjælpe med at igangsætte aktiviteter og projekter i landdistrikterne. Dette arbejde afhænger af i hvilket omfang, der gives støtte. At få grønne spirer og små planter godt i gang - Ungdomsuddannelser Regeringen ønsker, at flere unge får kendskab til og indblik i frivilligt arbejde. Derfor skal alle, der tager en ungdomsuddannelse, have tilbud om et forløb i frivilligt arbejde. Forløbet skal minimum være på 20 timer, finde sted i løbet af uddannelsen og ligge uden for skoletiden. Initiativet skal fremme en frivillighedskultur, hvor det bliver naturligt, at man ud over uddannelse og job i sin fritid involverer sig aktivt i det danske samfund. Initiativets overordnede målsætning er, at de unges kendskab til frivilligt arbejde fremmes, og at flere unge engagerer sig i frivilligt arbejde. Samtidig forventes Virksomhedsplan , side 7 af 14

9 initiativet at medføre, at andre unge end dem, der traditionelt yder en frivillig indsats, får kendskab til sektoren. Kendskabet til den frivillige sektor skal først og fremmest gavne de unge selv i deres videre uddannelses- og karriereforløb og som medborgere i det danske samfund. De Frivilliges Hus er fra 1. februar 2010 et regionalt center for formidling af frivilligt arbejde til unge på en ungdomsuddannelse. Vi dækker således hele regionen, ligesom vi varetager samarbejdet med de andre frivilligområder såsom idræt og kultur. At genrejse blomster efter stormvejr - Selvhjælp De Frivilliges Hus har i de senere år oplevet en øget efterspørgsel på selvhjælp, samtalegrupper, støttegrupper og netværksgrupper. Vi er derfor gået i gang med at afdække området. Vi undersøger, hvad der findes af selvhjælp rundt omkring i regi af foreninger og skal efterfølgende undersøge efterspørgslen og de udækkede behov nærmere. Derefter skal det afgøres om, De Frivilliges Hus skal oprette selvhjælp som en ny kerneydelse, og hvorledes ydelsen skal se ud. Blomsterpoesi ud på virksomhederne - Samarbejde med erhvervslivet Det har længe været et ønske fra både bestyrelse og personale at få en større spredning i husets økonomiske fundament, dvs. at få større økonomisk tilskud fra ikkeoffentlige instanser. Det giver dels en større økonomisk sikkerhed, dels større muligheder for selv at bestemme udviklingen af De Frivilliges Hus, idet offentlige puljer ofte er øremærkede bestemte formål. Der ud over giver det os større erfaringer og dermed bedre grundlag for at hjælpe foreningerne med det samme ønske. Samtidig kan et samarbejde med erhvervslivet også være en måde, hvorpå man kan synliggøre både det frivillige sociale arbejde og de frivillige sociale hjælpetilbud for en ny stor gruppe borgere. Gartnerhåndbogen a-z - Sektorbevidsthed Vi oplever i De Frivilliges Hus, at det frivillige sociale arbejde er under pres for mere måling, kontrol og styring. Dette er forståeligt set fra det offentliges synspunkt, da det er vigtigt, at pengene bruges fornuftigt, og det er ofte også vigtigt at kunne dokumentere en målbar effekt. Den frivillige verden har ingen interesse i, at ødsle pengene væk på noget, der ikke virker, men problemet er, at nogle af de største effekter ved Virksomhedsplan , side 8 af 14

10 Sektorbevidsthed kan beskrives som en bevidsthed om det det frivillige sociale arbejde er særegne ved det frivillige svært målbare hvordan måler sociale arbejde; en bevidsthed man effekten af den gode om det særlige, som det frivillige samtale eller det menneskelige sociale arbejde kan udrette for møde? Hvordan måler man den både brugere og frivillige og om personlige udvikling i at komme de særlige vilkår det frivillige på en varmestue? Motivationen sociale arbejde behøver for at kunne trives og udvikles. for at deltage i frivilligt socialt arbejde er forskellig fra person til person, men den er bestemt ikke at skulle opfylde målkrav fra et ministerium, og lysten til at fortsætte med at være frivillig hænger bl.a. ofte sammen med følelsen af indflydelse på det, man laver; at man som frivillig sammen med brugerne finder ud af, hvad der skal til for at opfylde deres behov uanset hvad der måtte være ønsket fra offentlig side. Stram styring og effektmåling kan således virke decideret undergravende for frivilligheden, men det breder sig, og det er ofte svært at skabe lydhørhed for det særegne ved det frivillige sociale arbejde. Det er samtidig vores oplevelse, at man i organisationerne heller ikke altid er klædt på til at tage diskussionen og insistere på sin egenart, og mange opdager først for sent, at de måske har forpligtet sig på noget, som de oplever som lidt problematisk. Vi ser det derfor som en opgave, at have viden om og indgå i dialog om det særegne ved det frivillige sociale arbejde hvad er det, det frivillige område kan, og hvad skal der til for at det frivillige kan trives og udvikles? Drift For at De Frivilliges Hus og dets medarbejdere kan udføre deres arbejde, må vi sikre os at maskinrummet fungerer, at driften er hensigtsmæssig og indrettet på de opgaver, der skal løses, og de medarbejdere, der er i huset. Den store haveplan - Administration De Frivilliges Hus har oprindelse i en græsrodsidé og springer ud af en meget autonom verden. Vi er vant til at skulle kunne agere meget fleksibelt, både indadtil i forhold til medarbejdere/frivillige og projekter og udadtil i forhold til foreninger og samarbejdspartnere. Der har således ikke fra starten været fokus på administration o.lign., men huset har efterhånden en størrelse, som gør det nødvendigt at udarbejde procedurer for de forskellige administrative og ledelsesmæssige områder. Vi arbejder derfor på at udvikle procedurer, som gør, at vi kan håndtere økonomi, personale, arbejdsmiljø, projektadministration, sikkerhed og andet på forsvarlig vis. Vi ønsker procedurer, der sikrer, at tingene bliver gjort og på den rigtige måde, men som også levner plads til fleksibilitet der, hvor der er behov for det. Virksomhedsplan , side 9 af 14

11 Dyrk LINUX i din have - IT I De Frivilliges Hus benytter vi os af Linux og Open Source software af flere årsager. Den primære grund til vores skifte for en del år siden var økonomi. Pengene er ikke store, og med små penge kan vi opnå meget i denne verden. Vi valgte at spare på IT, frem for på andre områder, da vi mente, at vi med Linux og Open Source software sagtens kunne løse de IT opgaver, vi har. En anden grund, som appellerede meget til os, var værdisættet i det community, som ligger til grund for Linux og Open Source verdenen. Det er åbent og opfordrende til at deltage. Man forpligter sig ikke til andet, end at honorere værdisættet. Alle giver, hvad de kan, og intet bidrag er for lille. Vi føler, især efter længere tids brug, at det værdisæt, står meget tæt med det, vi møder i den frivillige sociale verden. Et meget autonomt, men også demokratisk miljø. En tredje grund til skiftet, var frihed. At vi ikke var tvunget ud i opgraderinger, og at vi ikke havde behov for at skulle være bekymrede for diverse sikkerhedsrisici, der jo konstant er. Med den frihed fulgte også en bevidsthed om, at vi ikke længere har så langt fra tanke til handling, når vi beslutter os for at implementere funktioner i vores platform. Handlefrihed, fleksibilitet og økonomisk frihed er de nøgleord, der går igen. Trivsel og mangfoldighed i haven - Personalepolitik De Frivilliges Hus skal være en arbejdsplads, hvor en mangfoldighed af engagerede mennesker har lyst til at arbejde og tage aktivt del i husets udvikling. Den frivillige sociale verden, som er vores faglige område, er præget af et menneskesyn, hvor man har fokus på at praktisere social ansvarlighed, og hvor alle mennesker regnes for lige uanset baggrund. I det frivillige arbejde er det lysten og den indre Uddrag fra De Frivilliges Hus motivation, der skal drive personalepolitik: engagementet hos de frivillige. Denne viden vil vi gerne overføre til De Der skal også være fokus på, at De Frivilliges Hus forbliver en Frivilliges Hus som arbejdsplads, ekstraordinær god arbejdsplads således at vi skaber en anderledes med en stærk virksomhedskultur arbejdsplads, hvor den enkelte for alle medarbejdere, uanset ansættelsesform. De Frivilliges medarbejder ikke bare får mulighed Hus skal organisatorisk tilstræbe for at bruge sin faglige kunnen og at alle medarbejdere føler en viden i det daglige arbejde, men også positiv og stærk tilknytning og et får mulighed for at udøve indflydelse og være tilstede og udvikle sig som et helt menneske, der kan bidrage til huset med meget mere end sin faglige ejerskab, bl.a. fordi de oplever, at de har reel medbestemmelse på deres dagligdag samt på husets arbejdsgange og målsætninger. viden og kompetence. Det opfattes som en styrke og en positiv udfordring, at huset rummer mennesker med begrænsninger af såvel fysisk, psykisk som social karakter. Dels Virksomhedsplan , side 10 af 14

12 sætter dette øget fokus på arbejdsmiljøets betydning og fremmer alles evne til at tage hensyn til hinanden, dels afspejler det problemstillinger, som foreningerne arbejder med og kan derfor være fagligt kvalificerende for vort arbejde. Virksomhedsplan Vi har valgt at udarbejde virksomhedsplanen, således at den bliver et arbejdsredskab i vores hverdag, en måde at kunne fastholde os selv på vores ambitioner, ønsker og mål og en måde at kunne se, hvor langt vi er, i forhold til vores udgangspunkt. Vi er et hus af ildsjæle, og der er derfor rigtig mange idéer og ambitioner i forhold til husets udvikling og i forhold til udviklingen af det frivillige sociale arbejde. Vi har nogle gange brug for at kunne fastholde fokus og at kunne gøre status. Det håber vi, at virksomhedsplanen kan hjælpe os med. Vores daglige arbejde består først og fremmest i at videreføre driften af De Frivilliges Hus i overensstemmelse med husets formål, således som det er beskrevet i kerneydelserne i de foregående afsnit. Inden for de enkelte kerneydelser kan der være ønsker om at udvikle eller fokusere på et særligt område, og dette vil således være skrevet ind i skemaet neden for. Der ud over har huset i perioder forskellige projekter og fokusområder, som også er beskrevet generelt oven for, ligesom de aktiviteter eller elementer, der skal have særligt fokus de næste par år, også er beskrevet i skemaet. Arbejdet med at styrke driften af De Frivilliges Hus er også en løbende proces, hvor udvalgte områder vil have fokus i bestemte perioder, som beskrevet ovenfor og mere konkret neden for. Område Foreningsservice Værktøjskassernes anvendelighed skal udbredes til foreningerne, og vi vil via nyhedsbladet invitere til temamøder inden for de områder, de behandler. Vi regner med en større aktivitet og flere henvendelser som konsekvens af det forgangne års temamøder og markedsføring af mulighederne. Bliv Frivillig Der er ifølge årskalenderen en række ud- af-husetaktiviteter, som skal synliggøre det frivillige sociale arbejde. Der til kommer foredragsvirksomhed og besøgende i huset, der skal præsenteres for mulighederne. Nye målgrupper/steder opsøges i forhold til denne indsats, herunder bl.a. virksomheder i forhold til deres seniorpolitik. Virksomhedsplan , side 11 af 14

13 Område Borgerservice/ Find Hjælp Sammenhæng mellem borgerservice og selvhjælp etableres og udvikles. Det nye navn på hjemmesiden - integreres i vores øvrige materialer løbende. Idet DFH er en indgang til diverse selvhjælpstilbud vil vi forvente flere henvendelser fra borgerne og vi vil gerne undersøge bl.a. hvilke problemstillinger borgerne henvender sig med. Netværk Projektvugge Integration Landdistrikter Netværket Besøgstjenesten og Netværket I Front kører videre med de aktiviteter de ønsker. Et nyt Bisiddernetværk skal etableres efter bisidderkursus. Projektvugge er fortsat betinget af henvendelser udefra, men den "underafdeling", der handler om udvikling af projekter i allerede eksisterende foreninger/tilbud, skal fremmes. Integrationsarbejdet fortsætter, men nu med finansiering fra Trygfonden. Som noget nyt startes der bl.a. et familiementor-projekt op. Der er et stadigt fokus på at udbrede kendskabet til De Frivilliges Hus og i særlig grad vores foreningsservice. Der er ansøgt om i Landdistriktspuljen under Indenrigs- og socialministeriet til projektet "Lad dynamoerne vise vejen". De netværk som ønsker at fortsætte køres videre med DFH som facilitator. Der etableres et nyt netværk (hvert år) ud fra foreningernes behov og ønsker. Forventer at denne andel af hjælp til små projekter (og herunder de tilhørende projektbeskrivelser til bl.a. diverse puljer og fonde) vil øges. Fortsat integration af integration i De Frivilliges Hus og i kerneydelserne. Nye aktiviteter sættes i gang. PR arbejdet i landdistrikterne fortsætter. Erfaringerne indsamlet i projektet "Lad dynamoerne vise vejen" skal anvendes i daglig praksis (hvis og i så fald...) Virksomhedsplan , side 12 af 14

14 Område Ungdomsuddannelser Selvhjælp Viden om frivillighed (Sektorbevidsthed) Samarbejde med erhvervslivet DFH dækker Region Nord fra 2010 og vi skal i dialog med såvel foreninger som ungdomsuddannelser om de nye 20-timers jobs. Der ud over skal der udarbejdes en samarbejdsplan i forhold til de andre frivilligcentre i regionen. De andre frivillig-områder som idræt og kultur skal også inddrages. Der arbejdes på at synliggøre de mange tilbud som allerede eksisterer i Aalborg, samt udvikle foreningsservice til denne type tilbud. DFH's mål er at blive den oplagte indgang til selvhjælp! Der skal tages stilling til hvilken udformning kerneydelsen selvhjælp skal have. Udvikle metoder (evt. kurser/avisartikler o.a.) til at få diskuteret det særlige ved frivillighed i forskellige sammenhænge herunder bl.a. med foreningerne, men også med kommunen og andre nye frivilligsteder. Udarbejdelse af en strategi til profilering og synliggørelse af De Frivilliges Hus. Denne udarbejdes evt. med rådgivning fra en professionel samarbejdspartner. Projektet er nu i fuld gang. Alle unge på ungdomsuddannelserne tilbydes muligheden for 20 timers frivilligt arbejde. DFH er omdrejningsstedet i Region Nord. Vi har overblik over og nær kontakt til de selvhjælpstilbud og andre lignende typer af grupper, der findes og vi understøtte dette arbejde på forskellig vis. Via borgerservice vil vi skaffe brugere til grupperne. Der søges evt. penge til et etableringsprojekt af selvhjælp som kerneydelse. Efterhånden som DFH også teoretisk får et fundament i forhold til denne særlige viden vil vi ud og i dialog med folk om dette, således at DFH er dem man trækker på, hvis man skal "klædes på i forhold til frivillighed. I konkrete detaljer forberedes etablering af partnerskab med en eller flere virksomheder. Virksomhedsplan , side 13 af 14

15 Område IT Administration DFH som en særlig arbejdsplads Den nye hjemmeside går i luften. Kalendersystemer, lokalebookingsystemer m.m. dvs. praktiske hverdagsredskaber udvikles og integreres i huset. Udviklingen af husets interne administrations- og arbejdsgange foregår i en stadig velovervejet balancegang mellem det nødvendige og det unødvendige og mellem det systematiske og det fleksible. Fokusområder er økonomi, arbejdsmiljø, personalepolitik, sikkerhed og projektadministration. DFH varetager desuden sekretariatsfunktionen for Aalborg Frivilligråd. Husets EGEN personalepolitik gøres færdig. Der udvælges fokusområder, der vedrører trivsel og andre personalemæssige forhold på bl.a. personalemøderne. Fokus på videreudvikling af hjemmeside, I form af behov og integrering af husets tjenester ud af til på hjemmesiden. Videreudvikling af husets netværk samt platform, og større fokus på grøn IT. Fortsat udvikling af interne administrations- og arbejdsgange. Økonomi og projektadministration vil også have fokus i denne periode. Fortsat arbejde med trivsel i De Frivilliges Hus. Virksomhedsplan , side 14 af 14

Årsrapport 2010. Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 2 Hvad er De Frivilliges Hus? 2 Hvem bruger De Frivilliges Hus?

Årsrapport 2010. Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 2 Hvad er De Frivilliges Hus? 2 Hvem bruger De Frivilliges Hus? Indhold Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 2 Hvad er De Frivilliges Hus? 2 Hvem bruger De Frivilliges Hus? 2 Højdepunkter og statistikker indenfor kerneydelserne 3 Bliv Frivillig 3 Foreningsservice

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011

Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Talepapir til inspirationsoplæg for debatcafe på Decemberkonferencen 2011 Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation I modsætning til mange andre brancher har frivillighedsområdet succes i disse år. Vi nærmer

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere