Bestyrelsens beretning for året 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året februar 2015 Dette er den 9. beretning siden stiftelsen af Senior Idræt Storkøbenhavn (SIS) den 31. januar 2006, men bestemt ikke den nemmeste hvad angår den organisatoriske udvikling, der er sket i Dansk Firmaidrætsforbund siden implementeringen af FMI i 2005, hvor Firmaidrætsforbundet meldte ud, at Dansk Firmaidrætsforbund skulle være Seniorernes fortrukne forbund. EN AF GRUNDENE TIL DEN ORGANISATORISKE FORANDRING I DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND Firmaidrætsforbundet havde på Repræsentantskabsmødet i 2013 vedtaget en strategi for årene Introduktion har sit udspring i, at dansk idræt går nogle spændende år i møde. Vi lever i en tid, hvor samfundets syn på idrættens forskellige værdier til stadighed redefineres. Firmaidrætten skal formå at fange nye tendenser og strømninger indenfor idræt, motion og sundhedsfremmende løsninger. Firmaidrætten skal være klar til at møde udfordringer og skal med en strategi give Firmaidrættens bud på, hvordan vi vil løse opgaven. Firmaidrættens strategi for perioden skal skabe både fornyelse og fælles retning i organisationen og den skal gøre det uden at glemme det oprindelige fundament, den platform organisationen hviler på. Denne strategi var nok den væsentligste årsag til, at Firmaidrætten vendte tilbage til sit oprindelige formål/kundesegment nemlig: Dansk Firmaidrætsforbund er arbejdspladsernes og seniorernes (som siden er kommet med) foretrukne samarbejdspartnere på firmaidræts-, motions- og sundhedsfremmeområdet. Senioridrætten er IKKE med i de fem overordnede målsætninger men er kommet med i realiseringerne - sådan opfylder vi målsætningerne, som mål nr. 4 med en overordnet målsætning: Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningerne gennem fleksible og innovative idræts- og motionsformer, der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidræt-og senioridrætsregi. 1

2 Resultatmål 4 Senioridræt i strategiplan I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund have styrket forbundets og foreningernes fokusering på senioridræt og ved hjælp af nye fleksible former for tilrettelægning opnå, at: Minimum 30 % af firmaidrætsforeningerne (by foreningerne) tilbyder nye former for senioridræt til gruppen 60+ Minimum 20 % af firmaidrætsforeningerne skal have iværksat nye tiltag, hvor foreningernes traditionelle firmaidrætsaktiviteter udbydes som idræt i dagtimerne Dansk Firmaidrætsforbund skal præstere en medlemsvækst på i 60+ gruppen, svarende til, at Firmaidrætten i 2015 har medlemmer i gruppen 60+ Der skal opnås en vækst på 10 % i antallet af senioridrætsinstruktører, der har videreuddannet sig med sigte på at styrke deres arbejde på seniorområdet i Dansk Firmaidrætsforbund. Minimum 50 % af de foreninger, der udbyder senioridræt, skal have øget det antal af aktiviteter, der udbydes i samarbejde med kommuner eller andre lokale partnere Lokal/regional presseomtale finder sted hvert år i samtlige byer, hvor Firmaidrætten udbyder senioridræt ligesom minimum en landsdækkende presseomtale af Firmaidrættens senioridrætsindsats finder sted hvert år DEN ORGANISATORISKE BERETNING Beretningen kommer - lige som sidste år desværre - til at indeholde meget organisatorisk omtale af forholdet på de politiske linjer mellem SIS og Forbundsledelsen. Ligesom megen omtale vedr. mødeaktiviteten mellem Forbundet, Københavns Firmasport og bestyrelsen i SIS. For at afslutte den lange møderække vil vi forsøge at bringe et resumé over de sidste endelige møder, der udmøntede sig i nye associeringsaftaler, nye vedtægter og en ny samarbejdstale mellem KFS og SIS. Den 11. september havde den samlede bestyrelse i SIS, formanden Poul-Erik Oppelstrup og kassereren Torben Frederiksen fra Københavns Firma Sport (KFS) et møde i Grøndals Centret med det formål at få en dialog og gennemgå grundlaget for organisationen, økonomien og samarbejdet mellem firmaidrætsforeningen KFS og fællesorganisationen SIS vedrørende senioridræt i Region Hovedstaden i fremtiden. KFS meddelte, at Dansk Firmaidrætsforbund efter flere års vurderinger- nu havde meldt ud, at SIS kunne tilbydes et fortsat tilhørsforhold til KFS, men at det ville indebære, at hvert enkelt medlemsforening i SIS skal have en associeringsaftale direkte med KFS. Hidtil har det været SIS, der på vegne af foreningens medlemsforeninger har haft associeringsaftalen med KFS. De økonomiske principper og samarbejdet som sådan mellem firmaidrætsforbundet, KFS og SIS ville være uændrede. Tanken var, at den nye organisering skulle være med virkning fra 1. januar På det foreliggende grundlag var der af KFS udarbejdet udkast til aftalerne. SIS` egne vedtægter blandede firmaidrætsforbundet og KFS sig ikke i. 2

3 SIS udtrykte anerkendelse af det overordnede grundlag, som KFS nu kunne fremlægge for at fortsat samarbejde mellem Firmaidrætsforbundet, v/kfs og SIS omkring Senioridrætten i Region Hovedstaden. Der havde været tale om en lang og indimellem uklar proces, for at nå frem til det foreliggende resultat. SIS følte, at KFS havde lyttet til SIS` holdninger i relation til at videreføre samarbejdet. Dog bortset fra spørgsmålet om en fortsættelse af associering aftalen mellem KFS og SIS, og at associerede foreninger IKKE kan opnå stemmeret i myndighedsforsamlinger i KFS. Parterne tog herefter fat på drøftelserne, som fortrinsvis var redaktionelle/forståelsesmæssige ændringer og/eller tilretninger af bestående tekst. Konklusionen fra mødet var følgende: KFS tilretter snarest associeringsaftalen og samarbejdsaftalen i overensstemmelse med det på mødet aftalte. SIS sørger selv for tilretning af foreningens egne vedtægter. Parterne fandt mødeforløbet meget positivt og udtrykte tillid til, at en justeret udgave af hidtidigt samarbejdsgrundlagt ikke vil ændre noget i det gennemførende arbejde for senioridrætten i SIS. Således udtrykte KFS stor respekt for SIS` virksomhed. På denne baggrund og med næsten en konsensus, der var til stede på mødet i Grøndal Centret den 11. september 2014, fandt bestyrelsen det opportunt at indkalde SIS` medlemsforeninger til et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde, hvor Dansk Firmaidrætsforbund stillede med Forbundsformand Peder Bisgaard og KFS med Formanden Poul-Erik Oppelstrup, den 12. november i Tåstruphallernes Restaurationslokale. For IKKE at gentage os selv for meget vil jeg bringe de væsentligste nye organisatoriske oplysninger samt beslutninger vedtaget på mødet. Peder Bisgaard kunne som noget nyt oplyse følgende: Handlingsplanen for København med SIS som den dominerende partner for senioridrætten var, at SIS som fællesorganisation IKKE passer ind i disse planer. Med ændringen i 2015, hvor foreninger og projekter selv er associeret med Firmaidrætten, er SIS som forening IKKE eksisterende for Dansk Firmaidrætsforbund! SIS er fortsat en selvstændig forening med egne vedtægter, som nu har en samarbejdsaftale med KFS, som er Dansk Firmaidrætsforbund uvedkommende At SIS uændret kan modtage medlemstilskud ( aktivitet tilskud ) fra Firmaidrætten (KFS) At SIS udvirker formidling og udbygning af kvalificerede senioridrætstilbud, med socialt sigte for medlemsforeningerne, jfr. SIS s formålmålsparagraf Repræsentantskabet stemte for såvel: Associeringsaftale med KFS for foreningerne Samarbejdsaftalen mellem SIS og KFS Nye vedtægter hos SIS Med enkelte IKKE væsentlige ændringer, som ville blive tilrettet af KFS og SIS for derefter ville tilgå foreningerne. 3

4 På dette møde, var parterne enige om, at hjælpe hinanden med at få de sidste medlemsforeninger på plads med associeringsaftale og medlemsindberetninger til CFR restret for året Der var endvidere enighed om SIS s oplæg til initiativer og videreudvikling af senioridrætten i medlemsforeningerne og generelt hvad det omhandler: Samlinger og fælles arrangementer vedrørende idræt og motion samt sociale, sundhedsmæssige og kulturelle anliggender. Laboratorium for afprøvning og formidling af nye idræts- og motionstiltag på senioridrætsområdet Tilbyde interesserede foreninger kurser/seminarer for ledere, instruktører, hjælpeinstruktører, bestyrelser og udvalgsmedlemmer, i samarbejde og ved medvirken fra Firmaidrætten og andre konsulenttjenester Forbedre mulighederne for et tættere samarbejde mellem SIS` foreninger for gennemførelser af økonomisk støtte til fælles arrangementer med idrætsindhold Søge diverse fonde og institutioner om økonomisk støtte til aktuelle aktiviteter samt udvikling af senioridrætten i Region Hovedstaden Således er vi aktuelt i gang med at planlægge en konference/seminardag til efteråret 2015, med deltagelse af 2-3 ledere fra hver SIS forening. Idræt, Motion og Kulturel Samvær i SIS Siden stiftelsen af SIS i 2006 har vi ikke lagt skjul på, at SIS primært skulle varetage det overordnede politiske idrætsarbejde og fællesarrangementer. I efteråret får vi valgt et aktivitetsudvalg for badmintonstævner og bowlingstævner, og SIS får gang i disse 2 idrætsgrene til stor glæde for de foreninger, der har disse idræts-grene i viften af deres tilbud til medlemmerne. SIS bestyrelsen begyndte at arrangere event for bl.a. stavgang og simultangolf og tilsyneladende havde vi en mindre succes med dette. Stadigvæk med baggrund i, at en SIS forening med disse aktiviteter på programmet ville sætte sig på disse aktiviteter med tilskud fra SIS (men stadig skete der ikke noget fra foreningerne). Bestyrelsen i SIS måtte nødtvungen tage den konsekvens, at skulle der ske noget, måtte bestyrelsen tage arbejdshandskerne på og selv lave arbejdet. Vi har pø om pø (peu á peu) dog fået arrangeret en del aktiviteter og kan i flæng nævne: Sejlturene på Furesø som er en stor succes Alternative sejlture på Roskilde fjord Sejlture til Hven Krolf i Albertslund med AIF Senior Idræt som arrangør Stavgangsevent i Vestskoven 3 bowlingstævner hvert år arrangeret af bowlingudvalget 2 badmintonstævner om året siden efterår og 2014 undtaget Derudover har der hvert år været et STORT træf i februar md. hos Veteransport i Tåstruphallerne og et tilsvarende TRÆF i Glostrup idrætspark med SIS og IF32 Motion & Trivsel som arrangører. 4

5 I g 2014 har vi arrangeret bustur til Nykøbing Falster til et tilsvarende STORT træf med en pæn tilslutning. Som det fremgår af denne opsummering har den grundlæggende idé fra starten af stiftelsen af SIS, at det var foreningerne (i samarbejde med SIS) der skulle stå for disse mindre idrætstræf, hvor indtil mindst 3 foreninger deltager med et minimum antal deltagere på mindst 30. Dette virker ikke uoverkommeligt men indtil nu, dvs. på 9.år, er der max. 2 foreninger Der har ansøgt om underskudsgarantien på op til kr Bowling Denne idrætsgren er stadig flagskibet blandt SIS` stævner i løbet af året. Udvalget i SIS indbyder til 3 stævner for 4 mandshold på 16 baner dvs. at 16 hold kan deltage i alt 64 deltager. Der bliver indbudt til et åbningsstævne i oktober, et julearrangement primo december og et SIS mesterskabsstævne i løbet af april måned. Stævnerne udskrives i 3 rækker alt afhængig hvor mange kegler man har som spiller pr. serie, så alle bowlingspillere kan deltage, hvis der er plads. Række 1: gennemsnit pr. serie pr. spiller over 160 kegler Række 2: gennemsnit pr. serie pr. spiller kegler Række 3: gennemsnit pr. serie pr. spiller op til 139 kegler Årets SIS mestre for 2013/2014: Damer: Randi Frandsen, IF32 Bowling, med 550 kegler i 3 serier Herrer: Henning Andreasen, Veteransport, med 546 kegler i 3 serier For hold: Rita Mortesen, Irene Popp, Randi Frandsen, Eddie Frandsen med 2073 kegler. Mesterskabsstævnet for sæsonen 2014/15 finder sted den 14. april 2015 i Glostrup Bowling Center kl Præmieuddeling ca. kl Bowlingudvalget håber igen på deltagelse af 16 hold i de 3 rækker. Krolf Flere og flere foreningerne har i dag Krolf på programmet! En naturlig udvikling, da det er en nem sport, hvor det gælder om at få kuglen i hul på færrest mulige slag. 5

6 Da den også er nem og enkel at etablere uden de store omkostninger det kræver kun et pænt stort græsareal, hvor der er nogle forhindringer som træer, buske eller andre naturlige stop er det ikke svært at starte denne aktivitet for foreningen! 9 af vore foreninger har i dag Krolf som en aktivitet. I 2014 blev der afviklet to stævner for interesserede SIS foreninger. Også i 2015 vil foreninger med Krolf som en hjemlig aktivitet kunne deltage i Albertslund i juni og i Skibby i august! Stavgang Stavgang er en anerkendt og velbesøgt aktivitet hos mange foreninger. I 2014 blev der afviklet stævne i Vestskoven i den skønne måned maj, hvor alt vokser og dufter af forår med forventninger om en dejlig og varm sommer. Dette blev til fulde nået, da sommeren slog alle rekorder vejrmæssigt! Stævnet blev en succes med en dejlig dag i samvær med stavgængere fra 5 foreninger og med afslutning ved grillen ved Senior Idræts nye klubhus i Albertslund. En gentagelse vil ske igen den 19. maj 2015, så var I ikke med sidste år, kan det i 2015 nås endnu! Hventurene Forårsturene til Øen Hven Øresund gennemførtes igen i Der var så godt som fuldt på hver af de to ture i maj, med ca. 140 deltagere på hver tur. I det store og hele var deltagerne meget tilfredse med turene. Der var i 2014 stor fleksibilitet i det, man kunne foretage sig under opholdet på Hven. Man kunne på egen hånd eller i grupper tage på cykeltur, gåtur, museumsbesøg, deltage i ø-rundtur med traktortræk osv. Og den fælles frokost på restaurant Spirit og Hven kunne man selv bestemme, om man ville deltage i, eller om man ville vælge at tage egen madpakke med og nyde den i det fri, sammen med bekendte, eller at købe noget at spise og drikke i en kiosk/cafeteria på øen. Med denne fleksibilitet i opholdet på øen erfarede SIS, at det samlede fælles indhold i turene faldt fra hinanden. Hventurene har været gennemført i 2 år og været en oplevelse for de mange deltagere. Men turene har kostet mange penge for SIS og ophører derfor. Således gennemfør SIS ikke tur til Hven i

7 Furesøturene Furesøturene er skruet sammen på en anden måde. Hvor det brede fællesskab er gennemgående på hele turen. Furesøturene fortsætter i For to år siden var vi i tvivl, om Furesøturene kunne overleve, nu hvor vi indledte Hventurene og 280 medlemmer straks tilmeldte sig at komme til Hven. Betænkelighederne måtte vi imidlertid lægge på hylden, da tilslutningerne til Furesøturene, der gennemførtes i august 2014, viste sig at være usvækket. Måske på grund af, at vi går i land og oplever forskellige steder fra år til år. I 2014 deltog 220 medlemmer i Furesøturene. De var fordelt over 3 dage og kom fra 16 forskellige foreninger. Det er det største antal foreninger, der har været repræsenteret i sejlturenes historie. SIS lægger ikke skjul på, at vi gerne vil have deltagere fra så mange foreninger som muligt, selvom det medfører, at store foreninger anker en del over, at de så ikke får så mange med, som de gerne vil. Landgangsstedet på Furesøerne i 2014 var ved bådebroen ved den unikke istidsslugt ved ejendommen Kollekolle og med besøg på ejendommen, der i dag er kursus- og konferencecenter med hoteldrift. Tilbage i 1600 tallet var stedet en landsby/bosted for kulsviere på egnen. Over de følgende århundrede ændredes stedet til et sted med landbrugsdrift. Gåturen fra bådebroen og til KolleKolle og tilbage igen, samt fortælling om stedets historie og en kop kaffe i panoramastuen på centret, var en værdsat oplevelse for deltagerne. Med årenes store tilslutning til Furesøturene har bestyrelsen besluttet, at tilbyde dem igen i For ikke at det skal være helt den samme tur fra år til år, så vil sejltursdelen ikke være på Furesø, men på Lyngby og Bagsværd søerne, med landgang fra Bagsværd sø ved bådebroen ved slotspavillionen i Alderhvile park i Bagsværd, og med guidet gåtur og fortælling i parken om stedets historie og seværdigheder. Turen på søerne er stadig med Bådfarten, men det er en mindre båd, end vi plejer. Der er kun plads til deltagere. Men som følge heraf udbyder vi i år 5 ture. Frokoststedet er som sædvanlig traktørstedet Den Gamle Have og deltagerprisen er også uændret kr pr. deltager. Vi vil i år lave om på forhåndsreserveringen, som udbydes i løbet af april md, således at de store foreninger får 25 stk. og de mindre får max. 15 stk. Men det skal nok komme til at gå. 7

8 Konceptet for disse ture Der er ingen tvivl om, at bestyrelen i sommermånederne, hvor foreningerne normalt ligger stille med motion og idræt, har valgt det kulturelle - og sociale tema som det, der tiltaler SENIORIDRÆTTEN. Lad os fortsætte med dette TEMA. MULTITRÆFFENE HOS IF32 MOTION & TRIVSEL I SEPTEMBER 2014 OG HOS VETERANSPORT I FEBRUAR 2015 Senior Sportstræffet eller Multitræffet hos IF32 Motion og Trivsel var igen i år henlagt til Glostrup Idrætspark. Der blev tilbudt tilmelding i disciplinerne: Golf (putting og pitchslag) Bootcamp Yoga Bowls Krolf Petanque Dart Badminton Her kunne der vælges 3 discipliner. Der var følgende tilmeldinger: Badminton 13 deltagere Bootcamp 31 deltagere Bowls 50 deltagere Dart 37 deltagere Golf 41 deltagere Krolf 81 deltagere Petanque 60 deltagere Yoga 64 deltagere Der var 11 SIS foreninger repræsenteret ud af 33 hertil 2 invitationer Hjerteforeningen i Holbæk og Aktiv Fritid i Nykøbing Falster, som vi har fået en uformel udvekslingsaftale med, at vi kommer til hinandens Multitræf. Havde disse 2 foreninger ikke været til stede var vi af SIS deltagere KUN 96 deltagere af det samlede medlemsunderlag på ca Det synes vi i SIS er for lidt! Derfor vil MULTITRÆF ikke blive gennemført af SIS og IF32 Motion & Trivsel i Skulle der evt. være en SIS forening, der kunne tænke sig, at prøve kræfter med sådan et arrangement er der på budget 2015 sat kr i underskudsgaranti af, samt ekspertise fra bestyrelsen i SIS medmindre vi får en udmelding fra KFS, at de vil være med som arrangør af et MULTITRÆF i Grøndalscentret i løbet af efteråret

9 Taastrup Træffet den 19. februar 2015 Vi har valgt at tage dette arrangement ind beretningen for 2014 i og med det ligger så tæt på deadline 2014 med risiko for at det er for uaktuelt i næste års beretning. Dette års seniortræf i Tåstrup med Veteransport i TIK Tåstrup som arrangør og tovholder gennemførtes den 19. februar. Det var som sædvanligt Taastrup Idrætscenter og Svømmehallen, der udgjorde rammerne for træffet. 230 deltagere (60+) fra 13 forskellige senioridrætsforeninger i Region Hovedstaden deltog i træffet. Dagen startede kl med fælles morgenbord. Efter kaffen og en morgensang indledtes idræts- og motionsaktiviteterne med fælles opvarmning, hvor Vibeke Franzen ledende instruktør i Veteransport fik alle ud på gulvet. Således opvarmede fordelte deltagerne sig på selvvalgte idrætsgrene, hvor man i tiden indtil kl kunne nå indtil 3 forskellige dicipliner. Der kunne vælges mellem 12 fsk. dicipliner. Som kendt er træffets hovedformål, at få deltagerne til at prøve idrætsgrene, som de ikke har derhjemme i foreningen, for på den måde at udbrede kendskabet til nye aktiviteter i senioridrætten, hvilket også er SIS vedtægts bestemte formål. Når Taastrup træffet er så populært, som det er, skyldes det også, at deltagerne kan få målt deres sundhedsniveau : i form af fedtmængde i kroppen, muskelmasse, lungekapacitet, blodsukkerindhold, kolesterolstatus mv. En stor andel af deltagerne fik foretaget disse målinger, der gennemførtes med proffessionelt udstyr og af hjælpere fra Dansk Firmaidrætsforbund i Nyborg. Med resultaterne af målinger i hånden er aktiviteten at betragte som et lille sundhedstjek og det er folk glade for. Stævnet sluttedes med en fælles frokost og til dejlige toner fra et velspillende jazzband på 6 personer, der også sørgede for, at dagen kunne slutte med en svingom (dans) kl SIS støtter gennemførelse af træffet med kr , ligesom medlemmer af SIS`bestyrelse indgik i staben af frivillige hjælpere på dagen. Træffet blev også besøgt af formanden fra KFS Poul-Erik Oppelstrup, der kunne notere sig, hvordan et stort motions- og socialt SENIORTRÆF kunne afvikles til alles tilfredshed. 9

10 Kommentarer til SIS regnskabet SIS` indtægter kommer hovedsageligt fra tipsmidlerne og er bestemt af Folketingets partier. I foråret 2014 fik vi fra Dansk Firmaidrætsforbund en pressemeddelelse fra formanden, der finder hensigten i aftalen gode og Firmaidrætten bakker op om aftalen i dens helhed. Et udpluk af aftalens indhold lyder således: Med aftalen forenkles pengestrømmene i dansk idræt. Hestesporten bliver beskåret med 15 mill.kr. stigende til 30 mill. kr. over de næste 4 år. Der skal oprettes en statslig omstilllingspulje på i alt 12 mill. kr. svarende til 1 % af hver hovedorganisation tildeling af udlodningsmidler. Det vil betyde for Dansk Firmaidrætsforbund ca. kr kr. ud af en samlet bevilling på kr. 40,6 mill. kr. Dansk Firmaidrætsforbund ser overordnet aftalen som en stor sejr. Vi gik ind i udredningsforløbet vel vidende, at Dansk Idrætsforbund og DGI havde en dagsorden om, at Dansk Firmaidrætsforbund skulle fusioneres ind i enten DIF eller DGI med det usikre scenarie det ville medføre for Dansk Firmaidrætsforbunds aktivitetsniveau og økonomi. Dansk Firmaidrætsforbund kom ud af udredningen med sin selvstændighed i behold, og med besparelse af ca. 99 % af vores udlodningsmidler til glæde og gavn for alles vores aktiviteter i både foreninger og forbund. Og vi kom ud af udredningen med et stærkere forhold til og anerkendelse fra både Kulturministeriet og idrætsordførerne end nogensinde før. Om denne aftale så får en afsmittende indflydelse på aktivitetsbeløbets størrelse til SIS foreninger for 2014 er foreløbigt usagt. Indtil nu ved vi kun, at vi modtager kr. 10,23 pr. medlem for Hjemmesiden Hjemmesiden er i dag en god kommunikations kanal! Flere og flere af vore informationer til alle medlemmer læses nu via dette elektroniske sendebud! Vi vil dog forsat benytte kontakterne til foreningerne via mails og i enkelte tilfælde snegleposten men om føje år er det en saga blot, så vi kan ligeså godt vænne os til at lukke op for med jævne mellemrum for at se om der er noget nyt, der kan ha vor interesse! Afsluttende bemærkninger En stor tak til mine bestyrelseskolleger, at vi sammen kunne holde fast i vores forhandlingsstandpunkter: SIS skal fremover videreføres som selvstændig forening, med kendt medlemskreds, egne vedtægter, egen økonomi og juridisk selvstændig status Medlemskab af SIS forudsætter, at medlemsforeningen er associeret med KFS som firmaidrætsforening Som forening fungerer SIS endvidere som idrætsfaglig Seniorsportsudvalg under KFS, med den opgave at fremme og udvikle senioridrætten under KFS og Firmaidrætsforbundet og at være fagligt forum for koordinering og organisering samt varetagelse af gennemførelse af fælles senioraktiviteter for associerede medlemsforeninger i KFS I henhold til medlemsforeningernes associeringsaftale med KFS udbetales og tilfalder medlemsaktivitetstilskuddet fra Dansk Firmaidrætsforbund SIS og forvaltes i henhold til SIS` vedtægter, som en væsentlig del af grundlaget for SIS`virksomhed 10

11 Dette var forhandlingsoplægget i april 2014, og dette fastholdt vi til de sidste afsluttende forhandlinger med Firmaidrætsforbundet og KFS. Også en STOR tak til foreningerne for uden jeres engagement og deltagelse havde vi ikke en paraplyorganisation som SIS! Om fremtiden I 2016 er det 10 siden SIS blev stiftet! Det bliver også året, hvor formanden Flemming Mortensen og sekretæren Sim Krahl har valgt at takke af! I bestyrelsen har vi derfor et ønske om at finde to velkvalificerede emner på dette års repræsentantskab til posten som suppleanter. De kan så være med i bestyrelsesarbejdet i det kommende år, så de i 2016 er klare til at blive valgt som ordinære bestyrelsesmedlemmer på repræsentantskabsmødet! Er der nogle, der har lyst til at være med til at præge udviklingen som kommende bestyrelsesmedlem i SIS, så sig til! Du er også velkommen til at kontakte Flemming eller Sim inden repræsentantskabsmødet for at høre nærmere om arbejdet i bestyrelsen! Dette var det sidste til den skrevne beretning for året 2014! På bestyrelsens vegne Flemming Mortensen 11

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 12. november 2014 i Taastrup Idrætshaller fra kl. 10.00 13.

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 12. november 2014 i Taastrup Idrætshaller fra kl. 10.00 13. Piktogram for 15. november 2014 Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 12. november 2014 i Taastrup Idrætshaller fra kl. 10.00 13.25 Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde torsdag den 12. marts 2015 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.05

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde torsdag den 12. marts 2015 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.05 15. marts 2015 Piktogram for Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde torsdag den 12. marts 2015 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.05 Bestyrelsen: Flemming Mortensen,

Læs mere

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40 Piktogram for 17. marts 2014 Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40 Bestyrelsen: Flemming Mortensen,

Læs mere

Strategi 2015 Strategi 2015

Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 1 2 Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 3 4 Strategi 2015 Introduktion Dansk idræt går nogle spændende år i møde. Det danske idrætsbillede er præget af hastige og markante

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund -Jernbanerfritid - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Dansk Taxi Sport - Kommunernes

Læs mere

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum.

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Deltagere: Region Syddanmark: Ole Sick, Kurt Andersen (fra kl. 13), Susanne Hansen (fra kl. 13). Region Sjælland: Elna Harder, Aksel Tagmos Region

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund

Kommunikationsstrategi 2014-2015. Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikationsstrategi 2014-2015 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 1 Dato 050813 Udarbejdet af Knud Johansen og Jesper Ræbild Revision Godkendelse Strategien revideres i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 3-05/08 Dato 21. februar 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen

Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen Referat af generalforsamling i Værløse Gymnastik Mandag den 30. september 2013 kl. 19:00 I Værløse hallen Tennislokalet. Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Tirsdag den 17. marts 2013 kl. 19:30 i klubhuset, Hillerød stadion 6. bestyrelsesmøde i foreningsåret 2012/13 Referat Deltagere: Bleki Stojkovic (BS), Janna Rasmussen (JR), Lillian Dale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Formandens beretning marts 2014 marts 2015

Formandens beretning marts 2014 marts 2015 Formandens beretning marts 2014 marts 2015 Dansk Skoleidræt, Nordjylland Indledning Den nye skolereform/ arbejdstid har givet store udfordringer for vores kreds, men generelt er vi kommet styrket ud af

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Se mere på www.fks-odense.dk

Se mere på www.fks-odense.dk Skak Giv hjernen og det strategiske gen en udfordring med firmaidrættens skakturnering, der kører fra oktober til maj måned. Turneringen er inddelt i forskellige grupper, så deltagerne kan vælge mellem

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-11/14 Dato 11. marts 2013 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Afbud fra Nyt møde Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie

Læs mere