Bestyrelsens beretning for året 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året februar 2015 Dette er den 9. beretning siden stiftelsen af Senior Idræt Storkøbenhavn (SIS) den 31. januar 2006, men bestemt ikke den nemmeste hvad angår den organisatoriske udvikling, der er sket i Dansk Firmaidrætsforbund siden implementeringen af FMI i 2005, hvor Firmaidrætsforbundet meldte ud, at Dansk Firmaidrætsforbund skulle være Seniorernes fortrukne forbund. EN AF GRUNDENE TIL DEN ORGANISATORISKE FORANDRING I DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND Firmaidrætsforbundet havde på Repræsentantskabsmødet i 2013 vedtaget en strategi for årene Introduktion har sit udspring i, at dansk idræt går nogle spændende år i møde. Vi lever i en tid, hvor samfundets syn på idrættens forskellige værdier til stadighed redefineres. Firmaidrætten skal formå at fange nye tendenser og strømninger indenfor idræt, motion og sundhedsfremmende løsninger. Firmaidrætten skal være klar til at møde udfordringer og skal med en strategi give Firmaidrættens bud på, hvordan vi vil løse opgaven. Firmaidrættens strategi for perioden skal skabe både fornyelse og fælles retning i organisationen og den skal gøre det uden at glemme det oprindelige fundament, den platform organisationen hviler på. Denne strategi var nok den væsentligste årsag til, at Firmaidrætten vendte tilbage til sit oprindelige formål/kundesegment nemlig: Dansk Firmaidrætsforbund er arbejdspladsernes og seniorernes (som siden er kommet med) foretrukne samarbejdspartnere på firmaidræts-, motions- og sundhedsfremmeområdet. Senioridrætten er IKKE med i de fem overordnede målsætninger men er kommet med i realiseringerne - sådan opfylder vi målsætningerne, som mål nr. 4 med en overordnet målsætning: Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningerne gennem fleksible og innovative idræts- og motionsformer, der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidræt-og senioridrætsregi. 1

2 Resultatmål 4 Senioridræt i strategiplan I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund have styrket forbundets og foreningernes fokusering på senioridræt og ved hjælp af nye fleksible former for tilrettelægning opnå, at: Minimum 30 % af firmaidrætsforeningerne (by foreningerne) tilbyder nye former for senioridræt til gruppen 60+ Minimum 20 % af firmaidrætsforeningerne skal have iværksat nye tiltag, hvor foreningernes traditionelle firmaidrætsaktiviteter udbydes som idræt i dagtimerne Dansk Firmaidrætsforbund skal præstere en medlemsvækst på i 60+ gruppen, svarende til, at Firmaidrætten i 2015 har medlemmer i gruppen 60+ Der skal opnås en vækst på 10 % i antallet af senioridrætsinstruktører, der har videreuddannet sig med sigte på at styrke deres arbejde på seniorområdet i Dansk Firmaidrætsforbund. Minimum 50 % af de foreninger, der udbyder senioridræt, skal have øget det antal af aktiviteter, der udbydes i samarbejde med kommuner eller andre lokale partnere Lokal/regional presseomtale finder sted hvert år i samtlige byer, hvor Firmaidrætten udbyder senioridræt ligesom minimum en landsdækkende presseomtale af Firmaidrættens senioridrætsindsats finder sted hvert år DEN ORGANISATORISKE BERETNING Beretningen kommer - lige som sidste år desværre - til at indeholde meget organisatorisk omtale af forholdet på de politiske linjer mellem SIS og Forbundsledelsen. Ligesom megen omtale vedr. mødeaktiviteten mellem Forbundet, Københavns Firmasport og bestyrelsen i SIS. For at afslutte den lange møderække vil vi forsøge at bringe et resumé over de sidste endelige møder, der udmøntede sig i nye associeringsaftaler, nye vedtægter og en ny samarbejdstale mellem KFS og SIS. Den 11. september havde den samlede bestyrelse i SIS, formanden Poul-Erik Oppelstrup og kassereren Torben Frederiksen fra Københavns Firma Sport (KFS) et møde i Grøndals Centret med det formål at få en dialog og gennemgå grundlaget for organisationen, økonomien og samarbejdet mellem firmaidrætsforeningen KFS og fællesorganisationen SIS vedrørende senioridræt i Region Hovedstaden i fremtiden. KFS meddelte, at Dansk Firmaidrætsforbund efter flere års vurderinger- nu havde meldt ud, at SIS kunne tilbydes et fortsat tilhørsforhold til KFS, men at det ville indebære, at hvert enkelt medlemsforening i SIS skal have en associeringsaftale direkte med KFS. Hidtil har det været SIS, der på vegne af foreningens medlemsforeninger har haft associeringsaftalen med KFS. De økonomiske principper og samarbejdet som sådan mellem firmaidrætsforbundet, KFS og SIS ville være uændrede. Tanken var, at den nye organisering skulle være med virkning fra 1. januar På det foreliggende grundlag var der af KFS udarbejdet udkast til aftalerne. SIS` egne vedtægter blandede firmaidrætsforbundet og KFS sig ikke i. 2

3 SIS udtrykte anerkendelse af det overordnede grundlag, som KFS nu kunne fremlægge for at fortsat samarbejde mellem Firmaidrætsforbundet, v/kfs og SIS omkring Senioridrætten i Region Hovedstaden. Der havde været tale om en lang og indimellem uklar proces, for at nå frem til det foreliggende resultat. SIS følte, at KFS havde lyttet til SIS` holdninger i relation til at videreføre samarbejdet. Dog bortset fra spørgsmålet om en fortsættelse af associering aftalen mellem KFS og SIS, og at associerede foreninger IKKE kan opnå stemmeret i myndighedsforsamlinger i KFS. Parterne tog herefter fat på drøftelserne, som fortrinsvis var redaktionelle/forståelsesmæssige ændringer og/eller tilretninger af bestående tekst. Konklusionen fra mødet var følgende: KFS tilretter snarest associeringsaftalen og samarbejdsaftalen i overensstemmelse med det på mødet aftalte. SIS sørger selv for tilretning af foreningens egne vedtægter. Parterne fandt mødeforløbet meget positivt og udtrykte tillid til, at en justeret udgave af hidtidigt samarbejdsgrundlagt ikke vil ændre noget i det gennemførende arbejde for senioridrætten i SIS. Således udtrykte KFS stor respekt for SIS` virksomhed. På denne baggrund og med næsten en konsensus, der var til stede på mødet i Grøndal Centret den 11. september 2014, fandt bestyrelsen det opportunt at indkalde SIS` medlemsforeninger til et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde, hvor Dansk Firmaidrætsforbund stillede med Forbundsformand Peder Bisgaard og KFS med Formanden Poul-Erik Oppelstrup, den 12. november i Tåstruphallernes Restaurationslokale. For IKKE at gentage os selv for meget vil jeg bringe de væsentligste nye organisatoriske oplysninger samt beslutninger vedtaget på mødet. Peder Bisgaard kunne som noget nyt oplyse følgende: Handlingsplanen for København med SIS som den dominerende partner for senioridrætten var, at SIS som fællesorganisation IKKE passer ind i disse planer. Med ændringen i 2015, hvor foreninger og projekter selv er associeret med Firmaidrætten, er SIS som forening IKKE eksisterende for Dansk Firmaidrætsforbund! SIS er fortsat en selvstændig forening med egne vedtægter, som nu har en samarbejdsaftale med KFS, som er Dansk Firmaidrætsforbund uvedkommende At SIS uændret kan modtage medlemstilskud ( aktivitet tilskud ) fra Firmaidrætten (KFS) At SIS udvirker formidling og udbygning af kvalificerede senioridrætstilbud, med socialt sigte for medlemsforeningerne, jfr. SIS s formålmålsparagraf Repræsentantskabet stemte for såvel: Associeringsaftale med KFS for foreningerne Samarbejdsaftalen mellem SIS og KFS Nye vedtægter hos SIS Med enkelte IKKE væsentlige ændringer, som ville blive tilrettet af KFS og SIS for derefter ville tilgå foreningerne. 3

4 På dette møde, var parterne enige om, at hjælpe hinanden med at få de sidste medlemsforeninger på plads med associeringsaftale og medlemsindberetninger til CFR restret for året Der var endvidere enighed om SIS s oplæg til initiativer og videreudvikling af senioridrætten i medlemsforeningerne og generelt hvad det omhandler: Samlinger og fælles arrangementer vedrørende idræt og motion samt sociale, sundhedsmæssige og kulturelle anliggender. Laboratorium for afprøvning og formidling af nye idræts- og motionstiltag på senioridrætsområdet Tilbyde interesserede foreninger kurser/seminarer for ledere, instruktører, hjælpeinstruktører, bestyrelser og udvalgsmedlemmer, i samarbejde og ved medvirken fra Firmaidrætten og andre konsulenttjenester Forbedre mulighederne for et tættere samarbejde mellem SIS` foreninger for gennemførelser af økonomisk støtte til fælles arrangementer med idrætsindhold Søge diverse fonde og institutioner om økonomisk støtte til aktuelle aktiviteter samt udvikling af senioridrætten i Region Hovedstaden Således er vi aktuelt i gang med at planlægge en konference/seminardag til efteråret 2015, med deltagelse af 2-3 ledere fra hver SIS forening. Idræt, Motion og Kulturel Samvær i SIS Siden stiftelsen af SIS i 2006 har vi ikke lagt skjul på, at SIS primært skulle varetage det overordnede politiske idrætsarbejde og fællesarrangementer. I efteråret får vi valgt et aktivitetsudvalg for badmintonstævner og bowlingstævner, og SIS får gang i disse 2 idrætsgrene til stor glæde for de foreninger, der har disse idræts-grene i viften af deres tilbud til medlemmerne. SIS bestyrelsen begyndte at arrangere event for bl.a. stavgang og simultangolf og tilsyneladende havde vi en mindre succes med dette. Stadigvæk med baggrund i, at en SIS forening med disse aktiviteter på programmet ville sætte sig på disse aktiviteter med tilskud fra SIS (men stadig skete der ikke noget fra foreningerne). Bestyrelsen i SIS måtte nødtvungen tage den konsekvens, at skulle der ske noget, måtte bestyrelsen tage arbejdshandskerne på og selv lave arbejdet. Vi har pø om pø (peu á peu) dog fået arrangeret en del aktiviteter og kan i flæng nævne: Sejlturene på Furesø som er en stor succes Alternative sejlture på Roskilde fjord Sejlture til Hven Krolf i Albertslund med AIF Senior Idræt som arrangør Stavgangsevent i Vestskoven 3 bowlingstævner hvert år arrangeret af bowlingudvalget 2 badmintonstævner om året siden efterår og 2014 undtaget Derudover har der hvert år været et STORT træf i februar md. hos Veteransport i Tåstruphallerne og et tilsvarende TRÆF i Glostrup idrætspark med SIS og IF32 Motion & Trivsel som arrangører. 4

5 I g 2014 har vi arrangeret bustur til Nykøbing Falster til et tilsvarende STORT træf med en pæn tilslutning. Som det fremgår af denne opsummering har den grundlæggende idé fra starten af stiftelsen af SIS, at det var foreningerne (i samarbejde med SIS) der skulle stå for disse mindre idrætstræf, hvor indtil mindst 3 foreninger deltager med et minimum antal deltagere på mindst 30. Dette virker ikke uoverkommeligt men indtil nu, dvs. på 9.år, er der max. 2 foreninger Der har ansøgt om underskudsgarantien på op til kr Bowling Denne idrætsgren er stadig flagskibet blandt SIS` stævner i løbet af året. Udvalget i SIS indbyder til 3 stævner for 4 mandshold på 16 baner dvs. at 16 hold kan deltage i alt 64 deltager. Der bliver indbudt til et åbningsstævne i oktober, et julearrangement primo december og et SIS mesterskabsstævne i løbet af april måned. Stævnerne udskrives i 3 rækker alt afhængig hvor mange kegler man har som spiller pr. serie, så alle bowlingspillere kan deltage, hvis der er plads. Række 1: gennemsnit pr. serie pr. spiller over 160 kegler Række 2: gennemsnit pr. serie pr. spiller kegler Række 3: gennemsnit pr. serie pr. spiller op til 139 kegler Årets SIS mestre for 2013/2014: Damer: Randi Frandsen, IF32 Bowling, med 550 kegler i 3 serier Herrer: Henning Andreasen, Veteransport, med 546 kegler i 3 serier For hold: Rita Mortesen, Irene Popp, Randi Frandsen, Eddie Frandsen med 2073 kegler. Mesterskabsstævnet for sæsonen 2014/15 finder sted den 14. april 2015 i Glostrup Bowling Center kl Præmieuddeling ca. kl Bowlingudvalget håber igen på deltagelse af 16 hold i de 3 rækker. Krolf Flere og flere foreningerne har i dag Krolf på programmet! En naturlig udvikling, da det er en nem sport, hvor det gælder om at få kuglen i hul på færrest mulige slag. 5

6 Da den også er nem og enkel at etablere uden de store omkostninger det kræver kun et pænt stort græsareal, hvor der er nogle forhindringer som træer, buske eller andre naturlige stop er det ikke svært at starte denne aktivitet for foreningen! 9 af vore foreninger har i dag Krolf som en aktivitet. I 2014 blev der afviklet to stævner for interesserede SIS foreninger. Også i 2015 vil foreninger med Krolf som en hjemlig aktivitet kunne deltage i Albertslund i juni og i Skibby i august! Stavgang Stavgang er en anerkendt og velbesøgt aktivitet hos mange foreninger. I 2014 blev der afviklet stævne i Vestskoven i den skønne måned maj, hvor alt vokser og dufter af forår med forventninger om en dejlig og varm sommer. Dette blev til fulde nået, da sommeren slog alle rekorder vejrmæssigt! Stævnet blev en succes med en dejlig dag i samvær med stavgængere fra 5 foreninger og med afslutning ved grillen ved Senior Idræts nye klubhus i Albertslund. En gentagelse vil ske igen den 19. maj 2015, så var I ikke med sidste år, kan det i 2015 nås endnu! Hventurene Forårsturene til Øen Hven Øresund gennemførtes igen i Der var så godt som fuldt på hver af de to ture i maj, med ca. 140 deltagere på hver tur. I det store og hele var deltagerne meget tilfredse med turene. Der var i 2014 stor fleksibilitet i det, man kunne foretage sig under opholdet på Hven. Man kunne på egen hånd eller i grupper tage på cykeltur, gåtur, museumsbesøg, deltage i ø-rundtur med traktortræk osv. Og den fælles frokost på restaurant Spirit og Hven kunne man selv bestemme, om man ville deltage i, eller om man ville vælge at tage egen madpakke med og nyde den i det fri, sammen med bekendte, eller at købe noget at spise og drikke i en kiosk/cafeteria på øen. Med denne fleksibilitet i opholdet på øen erfarede SIS, at det samlede fælles indhold i turene faldt fra hinanden. Hventurene har været gennemført i 2 år og været en oplevelse for de mange deltagere. Men turene har kostet mange penge for SIS og ophører derfor. Således gennemfør SIS ikke tur til Hven i

7 Furesøturene Furesøturene er skruet sammen på en anden måde. Hvor det brede fællesskab er gennemgående på hele turen. Furesøturene fortsætter i For to år siden var vi i tvivl, om Furesøturene kunne overleve, nu hvor vi indledte Hventurene og 280 medlemmer straks tilmeldte sig at komme til Hven. Betænkelighederne måtte vi imidlertid lægge på hylden, da tilslutningerne til Furesøturene, der gennemførtes i august 2014, viste sig at være usvækket. Måske på grund af, at vi går i land og oplever forskellige steder fra år til år. I 2014 deltog 220 medlemmer i Furesøturene. De var fordelt over 3 dage og kom fra 16 forskellige foreninger. Det er det største antal foreninger, der har været repræsenteret i sejlturenes historie. SIS lægger ikke skjul på, at vi gerne vil have deltagere fra så mange foreninger som muligt, selvom det medfører, at store foreninger anker en del over, at de så ikke får så mange med, som de gerne vil. Landgangsstedet på Furesøerne i 2014 var ved bådebroen ved den unikke istidsslugt ved ejendommen Kollekolle og med besøg på ejendommen, der i dag er kursus- og konferencecenter med hoteldrift. Tilbage i 1600 tallet var stedet en landsby/bosted for kulsviere på egnen. Over de følgende århundrede ændredes stedet til et sted med landbrugsdrift. Gåturen fra bådebroen og til KolleKolle og tilbage igen, samt fortælling om stedets historie og en kop kaffe i panoramastuen på centret, var en værdsat oplevelse for deltagerne. Med årenes store tilslutning til Furesøturene har bestyrelsen besluttet, at tilbyde dem igen i For ikke at det skal være helt den samme tur fra år til år, så vil sejltursdelen ikke være på Furesø, men på Lyngby og Bagsværd søerne, med landgang fra Bagsværd sø ved bådebroen ved slotspavillionen i Alderhvile park i Bagsværd, og med guidet gåtur og fortælling i parken om stedets historie og seværdigheder. Turen på søerne er stadig med Bådfarten, men det er en mindre båd, end vi plejer. Der er kun plads til deltagere. Men som følge heraf udbyder vi i år 5 ture. Frokoststedet er som sædvanlig traktørstedet Den Gamle Have og deltagerprisen er også uændret kr pr. deltager. Vi vil i år lave om på forhåndsreserveringen, som udbydes i løbet af april md, således at de store foreninger får 25 stk. og de mindre får max. 15 stk. Men det skal nok komme til at gå. 7

8 Konceptet for disse ture Der er ingen tvivl om, at bestyrelen i sommermånederne, hvor foreningerne normalt ligger stille med motion og idræt, har valgt det kulturelle - og sociale tema som det, der tiltaler SENIORIDRÆTTEN. Lad os fortsætte med dette TEMA. MULTITRÆFFENE HOS IF32 MOTION & TRIVSEL I SEPTEMBER 2014 OG HOS VETERANSPORT I FEBRUAR 2015 Senior Sportstræffet eller Multitræffet hos IF32 Motion og Trivsel var igen i år henlagt til Glostrup Idrætspark. Der blev tilbudt tilmelding i disciplinerne: Golf (putting og pitchslag) Bootcamp Yoga Bowls Krolf Petanque Dart Badminton Her kunne der vælges 3 discipliner. Der var følgende tilmeldinger: Badminton 13 deltagere Bootcamp 31 deltagere Bowls 50 deltagere Dart 37 deltagere Golf 41 deltagere Krolf 81 deltagere Petanque 60 deltagere Yoga 64 deltagere Der var 11 SIS foreninger repræsenteret ud af 33 hertil 2 invitationer Hjerteforeningen i Holbæk og Aktiv Fritid i Nykøbing Falster, som vi har fået en uformel udvekslingsaftale med, at vi kommer til hinandens Multitræf. Havde disse 2 foreninger ikke været til stede var vi af SIS deltagere KUN 96 deltagere af det samlede medlemsunderlag på ca Det synes vi i SIS er for lidt! Derfor vil MULTITRÆF ikke blive gennemført af SIS og IF32 Motion & Trivsel i Skulle der evt. være en SIS forening, der kunne tænke sig, at prøve kræfter med sådan et arrangement er der på budget 2015 sat kr i underskudsgaranti af, samt ekspertise fra bestyrelsen i SIS medmindre vi får en udmelding fra KFS, at de vil være med som arrangør af et MULTITRÆF i Grøndalscentret i løbet af efteråret

9 Taastrup Træffet den 19. februar 2015 Vi har valgt at tage dette arrangement ind beretningen for 2014 i og med det ligger så tæt på deadline 2014 med risiko for at det er for uaktuelt i næste års beretning. Dette års seniortræf i Tåstrup med Veteransport i TIK Tåstrup som arrangør og tovholder gennemførtes den 19. februar. Det var som sædvanligt Taastrup Idrætscenter og Svømmehallen, der udgjorde rammerne for træffet. 230 deltagere (60+) fra 13 forskellige senioridrætsforeninger i Region Hovedstaden deltog i træffet. Dagen startede kl med fælles morgenbord. Efter kaffen og en morgensang indledtes idræts- og motionsaktiviteterne med fælles opvarmning, hvor Vibeke Franzen ledende instruktør i Veteransport fik alle ud på gulvet. Således opvarmede fordelte deltagerne sig på selvvalgte idrætsgrene, hvor man i tiden indtil kl kunne nå indtil 3 forskellige dicipliner. Der kunne vælges mellem 12 fsk. dicipliner. Som kendt er træffets hovedformål, at få deltagerne til at prøve idrætsgrene, som de ikke har derhjemme i foreningen, for på den måde at udbrede kendskabet til nye aktiviteter i senioridrætten, hvilket også er SIS vedtægts bestemte formål. Når Taastrup træffet er så populært, som det er, skyldes det også, at deltagerne kan få målt deres sundhedsniveau : i form af fedtmængde i kroppen, muskelmasse, lungekapacitet, blodsukkerindhold, kolesterolstatus mv. En stor andel af deltagerne fik foretaget disse målinger, der gennemførtes med proffessionelt udstyr og af hjælpere fra Dansk Firmaidrætsforbund i Nyborg. Med resultaterne af målinger i hånden er aktiviteten at betragte som et lille sundhedstjek og det er folk glade for. Stævnet sluttedes med en fælles frokost og til dejlige toner fra et velspillende jazzband på 6 personer, der også sørgede for, at dagen kunne slutte med en svingom (dans) kl SIS støtter gennemførelse af træffet med kr , ligesom medlemmer af SIS`bestyrelse indgik i staben af frivillige hjælpere på dagen. Træffet blev også besøgt af formanden fra KFS Poul-Erik Oppelstrup, der kunne notere sig, hvordan et stort motions- og socialt SENIORTRÆF kunne afvikles til alles tilfredshed. 9

10 Kommentarer til SIS regnskabet SIS` indtægter kommer hovedsageligt fra tipsmidlerne og er bestemt af Folketingets partier. I foråret 2014 fik vi fra Dansk Firmaidrætsforbund en pressemeddelelse fra formanden, der finder hensigten i aftalen gode og Firmaidrætten bakker op om aftalen i dens helhed. Et udpluk af aftalens indhold lyder således: Med aftalen forenkles pengestrømmene i dansk idræt. Hestesporten bliver beskåret med 15 mill.kr. stigende til 30 mill. kr. over de næste 4 år. Der skal oprettes en statslig omstilllingspulje på i alt 12 mill. kr. svarende til 1 % af hver hovedorganisation tildeling af udlodningsmidler. Det vil betyde for Dansk Firmaidrætsforbund ca. kr kr. ud af en samlet bevilling på kr. 40,6 mill. kr. Dansk Firmaidrætsforbund ser overordnet aftalen som en stor sejr. Vi gik ind i udredningsforløbet vel vidende, at Dansk Idrætsforbund og DGI havde en dagsorden om, at Dansk Firmaidrætsforbund skulle fusioneres ind i enten DIF eller DGI med det usikre scenarie det ville medføre for Dansk Firmaidrætsforbunds aktivitetsniveau og økonomi. Dansk Firmaidrætsforbund kom ud af udredningen med sin selvstændighed i behold, og med besparelse af ca. 99 % af vores udlodningsmidler til glæde og gavn for alles vores aktiviteter i både foreninger og forbund. Og vi kom ud af udredningen med et stærkere forhold til og anerkendelse fra både Kulturministeriet og idrætsordførerne end nogensinde før. Om denne aftale så får en afsmittende indflydelse på aktivitetsbeløbets størrelse til SIS foreninger for 2014 er foreløbigt usagt. Indtil nu ved vi kun, at vi modtager kr. 10,23 pr. medlem for Hjemmesiden Hjemmesiden er i dag en god kommunikations kanal! Flere og flere af vore informationer til alle medlemmer læses nu via dette elektroniske sendebud! Vi vil dog forsat benytte kontakterne til foreningerne via mails og i enkelte tilfælde snegleposten men om føje år er det en saga blot, så vi kan ligeså godt vænne os til at lukke op for med jævne mellemrum for at se om der er noget nyt, der kan ha vor interesse! Afsluttende bemærkninger En stor tak til mine bestyrelseskolleger, at vi sammen kunne holde fast i vores forhandlingsstandpunkter: SIS skal fremover videreføres som selvstændig forening, med kendt medlemskreds, egne vedtægter, egen økonomi og juridisk selvstændig status Medlemskab af SIS forudsætter, at medlemsforeningen er associeret med KFS som firmaidrætsforening Som forening fungerer SIS endvidere som idrætsfaglig Seniorsportsudvalg under KFS, med den opgave at fremme og udvikle senioridrætten under KFS og Firmaidrætsforbundet og at være fagligt forum for koordinering og organisering samt varetagelse af gennemførelse af fælles senioraktiviteter for associerede medlemsforeninger i KFS I henhold til medlemsforeningernes associeringsaftale med KFS udbetales og tilfalder medlemsaktivitetstilskuddet fra Dansk Firmaidrætsforbund SIS og forvaltes i henhold til SIS` vedtægter, som en væsentlig del af grundlaget for SIS`virksomhed 10

11 Dette var forhandlingsoplægget i april 2014, og dette fastholdt vi til de sidste afsluttende forhandlinger med Firmaidrætsforbundet og KFS. Også en STOR tak til foreningerne for uden jeres engagement og deltagelse havde vi ikke en paraplyorganisation som SIS! Om fremtiden I 2016 er det 10 siden SIS blev stiftet! Det bliver også året, hvor formanden Flemming Mortensen og sekretæren Sim Krahl har valgt at takke af! I bestyrelsen har vi derfor et ønske om at finde to velkvalificerede emner på dette års repræsentantskab til posten som suppleanter. De kan så være med i bestyrelsesarbejdet i det kommende år, så de i 2016 er klare til at blive valgt som ordinære bestyrelsesmedlemmer på repræsentantskabsmødet! Er der nogle, der har lyst til at være med til at præge udviklingen som kommende bestyrelsesmedlem i SIS, så sig til! Du er også velkommen til at kontakte Flemming eller Sim inden repræsentantskabsmødet for at høre nærmere om arbejdet i bestyrelsen! Dette var det sidste til den skrevne beretning for året 2014! På bestyrelsens vegne Flemming Mortensen 11

Bestyrelsens beretning for året 2013

Bestyrelsens beretning for året 2013 4. marts 2014 Repræsentantskabsmøde i Senior Idræt Storkøbenhavn Onsdag den 12. marts 2014 Glostrup hallen restaurant, Stadionvej 80, 2600 Glostrup Bestyrelsens beretning for året 2013 Dette er den 8.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2015

Bestyrelsens beretning for året 2015 Bestyrelsens beretning for året 2015 5. marts 2016 Dette er den 10. beretning siden stiftelsen af Senior Idræt Storkøbenhavn (SIS) den 31. januar 2006. Det er bestemt ikke den nemmeste, hvad angår den

Læs mere

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde torsdag den 12. marts 2015 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.05

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde torsdag den 12. marts 2015 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.05 15. marts 2015 Piktogram for Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde torsdag den 12. marts 2015 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.05 Bestyrelsen: Flemming Mortensen,

Læs mere

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 12. november 2014 i Taastrup Idrætshaller fra kl. 10.00 13.

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 12. november 2014 i Taastrup Idrætshaller fra kl. 10.00 13. Piktogram for 15. november 2014 Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 12. november 2014 i Taastrup Idrætshaller fra kl. 10.00 13.25 Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 13. marts 2013 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.20

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 13. marts 2013 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.20 Piktogram for 17. marts 2013 Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 13. marts 2013 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.20 Bestyrelsen: Flemming Mortensen,

Læs mere

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40 Piktogram for 17. marts 2014 Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40 Bestyrelsen: Flemming Mortensen,

Læs mere

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde tirsdag den 13. marts 2012 på Albertslund Stadion fra kl. 12.00 14.50

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde tirsdag den 13. marts 2012 på Albertslund Stadion fra kl. 12.00 14.50 Piktogram for 15. marts 2012 Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde tirsdag den 13. marts 2012 på Albertslund Stadion fra kl. 12.00 14.50 Bestyrelsen: Flemming Mortensen,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Strategi 2015 Strategi 2015

Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 1 2 Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 3 4 Strategi 2015 Introduktion Dansk idræt går nogle spændende år i møde. Det danske idrætsbillede er præget af hastige og markante

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde mandag den 14. marts 2011 på Albertslund Stadion fra kl. 12.30 15.

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde mandag den 14. marts 2011 på Albertslund Stadion fra kl. 12.30 15. Piktogram for 16. marts 2011 Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde mandag den 14. marts 2011 på Albertslund Stadion fra kl. 12.30 15.40 Bestyrelsen: Flemming Mortensen,

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

I den forløbende periode har Nina. Udover den fysiske deltagelse lægger. Som bekendt er vores sæson fra. I mange år har vi udbudt kulturelle

I den forløbende periode har Nina. Udover den fysiske deltagelse lægger. Som bekendt er vores sæson fra. I mange år har vi udbudt kulturelle 50 år 1966 2016 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Det er med stor glæde og stolthed, at Bestyrelsen i Pensionist Idræt kan fejre Pensionist Idræts 50 års jubilæum

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

10 år med Næst ved 10 år med Senio N r æ sm tv o e t d i on Senior Motion 2004-2014 2004-2014

10 år med Næst ved 10 år med Senio N r æ sm tv o e t d i on Senior Motion 2004-2014 2004-2014 10 år med Næstved 10 år med Senior Motion Næstved Senior Motion 2004-2014 2004-2014 Forord At en forening har bestået i 10 år kan vel næppe kaldes for et jubilæum, men derfor har man alligevel lov til

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2012

Bestyrelsens beretning for året 2012 Repræsentantskabsmøde i Senior Idræt Storkøbenhavn Onsdag den 13. marts 2013 Albertslund stadion, Skallerne 14, 2620 Albertslund Bestyrelsens beretning for året 2012 Dette er beretning nr. 7 siden stiftelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Jørn Olsen Jesper Vestergaard Annette Friis Nielsen Sussie Olsen Winnie Wolf Andersen Afbud: Morten Grejsler

Læs mere

Firmaidrætten og Grønland. Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund

Firmaidrætten og Grønland. Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund Firmaidrætten og Grønland Forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund Idrætsorganisationerne i Danmark Ca. 1.9 mio. medlemmer Ca. 1.45 mio. medlemmer Ca. 375.000 medlemmer Firmaidrætten er

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Senior Idræt Storkøbenhavn Mandag den 14. marts 2011 På Albertslund stadion Skallerne 14, 2620 Albertslund

Repræsentantskabsmøde i Senior Idræt Storkøbenhavn Mandag den 14. marts 2011 På Albertslund stadion Skallerne 14, 2620 Albertslund 3. maj 2007 4. marts 2011 Repræsentantskabsmøde i Senior Idræt Storkøbenhavn Mandag den 14. marts 2011 På Albertslund stadion Skallerne 14, 2620 Albertslund Bestyrelsens beretning for året 2010 Dette er

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse 2014 7 Indhold Besvarelserne... 3 Svarprocent... 3 Organisering... 4 Hvilke andre organisationer er foreningerne medlem af udover DAF?... 4 Hvad var foreningens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 9.marts 2017

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 9.marts 2017 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 9.marts 2017 2016 har været et år hvor Veteransports 20 års jubilæum står som noget specielt og en meget positiv oplevelse. Det blev markeret/fejret den

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

SKAT Fritid & Idræt referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2008

SKAT Fritid & Idræt referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2008 Mødereferat Deltagere er: Svend Mandel Jakob Klitgaard Jesper Vestergaard Jørn Olsen Morten Grejsler Winnie Wolf Andersen Intern revision Næstved 18. august 2008 Afbud: Preben Gammeljord Anne Honoré Østergaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/

Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/ Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/11 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Morten Grejsler Jørn Olsen Sussie Olsen Annette Friis Nielsen Winnie Wolf Afbud: Jesper Vestergaard Dagsorden:

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Aktivitetsmøde i. Gymnastik for Alle. udvalget. Hotel Scandic. Hvidovre. Lørdag den 25. oktober 2014. Kl. 16.00

Aktivitetsmøde i. Gymnastik for Alle. udvalget. Hotel Scandic. Hvidovre. Lørdag den 25. oktober 2014. Kl. 16.00 Aktivitetsmøde i Gymnastik for Alle udvalget Hotel Scandic Hvidovre Lørdag den 25. oktober 2014 Kl. 16.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 25. oktober 2014 kl.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

DGI Sydvest. Over 15.700 er klar til landsstævnet i Esbjerg. Nyt fra Bestyrelsen ved Martin Ravn, Bestyrelsesmedlem og repræsentant for DDS Sydvest

DGI Sydvest. Over 15.700 er klar til landsstævnet i Esbjerg. Nyt fra Bestyrelsen ved Martin Ravn, Bestyrelsesmedlem og repræsentant for DDS Sydvest DGI Sydvest Nyhedsbrev November 2012 Over 15.700 er klar til landsstævnet i Esbjerg Tilmeldingerne til DGI s landsstævne i Esbjerg den 4.-7. juli 2013 strømmer ind. En reduceret pris og kraftig PR indsats

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 1.marts 2016

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 1.marts 2016 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 1.marts 2016 Året 2015 har været et arbejdsår for Veteransports bestyrelse + alle andre hjælpere. Vi har forsøgt efter bedste evne, at få implementeret konsekvenserne

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt 9. februar 2012

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt 9. februar 2012 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt 9. februar 2012 Deltagere: Svend Mandel Jørn Olsen Morten Grejsler Jacob Klitgaard Annette Friis Nielsen Jesper Vestergaard Winnie Wolf Andersen Referent: Winnie Wolf

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Tirsdag den 17. marts 2013 kl. 19:30 i klubhuset, Hillerød stadion 6. bestyrelsesmøde i foreningsåret 2012/13 Referat Deltagere: Bleki Stojkovic (BS), Janna Rasmussen (JR), Lillian Dale

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 9-11/14 Dato 6. december 2012 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Afbud fra Nyt møde 10. januar 2012 Jan Ludvigsen, Jens Jørgen

Læs mere

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Landsformand Søren Møller Liv i papirtigeren?»idrætsdeltagelsen vil være stigende alligevel«det er foreningsdeltagelsen, som kommer under pres Vil

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

JYSK KEGLE UNION LOVE

JYSK KEGLE UNION LOVE Side 1af 5 1 Unionens navn er Jysk Kegle Union ( J.K.U. ) TILSLUTNING: 2 Unionen er tilsluttet Dansk Kegle Forbund ( D.Ke.F. ) Dansk Idræts Forbund (D.I.F. ) og Word Ninepin Bowling Association / Fe'de'ration

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Årsmøde. Idrættens Hus, Brøndby. Søndag d. 30. oktober 2016, kl. 10:00

Årsmøde. Idrættens Hus, Brøndby. Søndag d. 30. oktober 2016, kl. 10:00 Årsmøde Idrættens Hus, Brøndby Søndag d. 30. oktober 2016, kl. 10:00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Sports Acrobatik Udvalget Søndag den 30. oktober 2016 kl. 10.00 Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 2 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for Rope Skipping Søndag den 25. oktober 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere