Bestyrelsens beretning for året 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året februar 2015 Dette er den 9. beretning siden stiftelsen af Senior Idræt Storkøbenhavn (SIS) den 31. januar 2006, men bestemt ikke den nemmeste hvad angår den organisatoriske udvikling, der er sket i Dansk Firmaidrætsforbund siden implementeringen af FMI i 2005, hvor Firmaidrætsforbundet meldte ud, at Dansk Firmaidrætsforbund skulle være Seniorernes fortrukne forbund. EN AF GRUNDENE TIL DEN ORGANISATORISKE FORANDRING I DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND Firmaidrætsforbundet havde på Repræsentantskabsmødet i 2013 vedtaget en strategi for årene Introduktion har sit udspring i, at dansk idræt går nogle spændende år i møde. Vi lever i en tid, hvor samfundets syn på idrættens forskellige værdier til stadighed redefineres. Firmaidrætten skal formå at fange nye tendenser og strømninger indenfor idræt, motion og sundhedsfremmende løsninger. Firmaidrætten skal være klar til at møde udfordringer og skal med en strategi give Firmaidrættens bud på, hvordan vi vil løse opgaven. Firmaidrættens strategi for perioden skal skabe både fornyelse og fælles retning i organisationen og den skal gøre det uden at glemme det oprindelige fundament, den platform organisationen hviler på. Denne strategi var nok den væsentligste årsag til, at Firmaidrætten vendte tilbage til sit oprindelige formål/kundesegment nemlig: Dansk Firmaidrætsforbund er arbejdspladsernes og seniorernes (som siden er kommet med) foretrukne samarbejdspartnere på firmaidræts-, motions- og sundhedsfremmeområdet. Senioridrætten er IKKE med i de fem overordnede målsætninger men er kommet med i realiseringerne - sådan opfylder vi målsætningerne, som mål nr. 4 med en overordnet målsætning: Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningerne gennem fleksible og innovative idræts- og motionsformer, der kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidræt-og senioridrætsregi. 1

2 Resultatmål 4 Senioridræt i strategiplan I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund have styrket forbundets og foreningernes fokusering på senioridræt og ved hjælp af nye fleksible former for tilrettelægning opnå, at: Minimum 30 % af firmaidrætsforeningerne (by foreningerne) tilbyder nye former for senioridræt til gruppen 60+ Minimum 20 % af firmaidrætsforeningerne skal have iværksat nye tiltag, hvor foreningernes traditionelle firmaidrætsaktiviteter udbydes som idræt i dagtimerne Dansk Firmaidrætsforbund skal præstere en medlemsvækst på i 60+ gruppen, svarende til, at Firmaidrætten i 2015 har medlemmer i gruppen 60+ Der skal opnås en vækst på 10 % i antallet af senioridrætsinstruktører, der har videreuddannet sig med sigte på at styrke deres arbejde på seniorområdet i Dansk Firmaidrætsforbund. Minimum 50 % af de foreninger, der udbyder senioridræt, skal have øget det antal af aktiviteter, der udbydes i samarbejde med kommuner eller andre lokale partnere Lokal/regional presseomtale finder sted hvert år i samtlige byer, hvor Firmaidrætten udbyder senioridræt ligesom minimum en landsdækkende presseomtale af Firmaidrættens senioridrætsindsats finder sted hvert år DEN ORGANISATORISKE BERETNING Beretningen kommer - lige som sidste år desværre - til at indeholde meget organisatorisk omtale af forholdet på de politiske linjer mellem SIS og Forbundsledelsen. Ligesom megen omtale vedr. mødeaktiviteten mellem Forbundet, Københavns Firmasport og bestyrelsen i SIS. For at afslutte den lange møderække vil vi forsøge at bringe et resumé over de sidste endelige møder, der udmøntede sig i nye associeringsaftaler, nye vedtægter og en ny samarbejdstale mellem KFS og SIS. Den 11. september havde den samlede bestyrelse i SIS, formanden Poul-Erik Oppelstrup og kassereren Torben Frederiksen fra Københavns Firma Sport (KFS) et møde i Grøndals Centret med det formål at få en dialog og gennemgå grundlaget for organisationen, økonomien og samarbejdet mellem firmaidrætsforeningen KFS og fællesorganisationen SIS vedrørende senioridræt i Region Hovedstaden i fremtiden. KFS meddelte, at Dansk Firmaidrætsforbund efter flere års vurderinger- nu havde meldt ud, at SIS kunne tilbydes et fortsat tilhørsforhold til KFS, men at det ville indebære, at hvert enkelt medlemsforening i SIS skal have en associeringsaftale direkte med KFS. Hidtil har det været SIS, der på vegne af foreningens medlemsforeninger har haft associeringsaftalen med KFS. De økonomiske principper og samarbejdet som sådan mellem firmaidrætsforbundet, KFS og SIS ville være uændrede. Tanken var, at den nye organisering skulle være med virkning fra 1. januar På det foreliggende grundlag var der af KFS udarbejdet udkast til aftalerne. SIS` egne vedtægter blandede firmaidrætsforbundet og KFS sig ikke i. 2

3 SIS udtrykte anerkendelse af det overordnede grundlag, som KFS nu kunne fremlægge for at fortsat samarbejde mellem Firmaidrætsforbundet, v/kfs og SIS omkring Senioridrætten i Region Hovedstaden. Der havde været tale om en lang og indimellem uklar proces, for at nå frem til det foreliggende resultat. SIS følte, at KFS havde lyttet til SIS` holdninger i relation til at videreføre samarbejdet. Dog bortset fra spørgsmålet om en fortsættelse af associering aftalen mellem KFS og SIS, og at associerede foreninger IKKE kan opnå stemmeret i myndighedsforsamlinger i KFS. Parterne tog herefter fat på drøftelserne, som fortrinsvis var redaktionelle/forståelsesmæssige ændringer og/eller tilretninger af bestående tekst. Konklusionen fra mødet var følgende: KFS tilretter snarest associeringsaftalen og samarbejdsaftalen i overensstemmelse med det på mødet aftalte. SIS sørger selv for tilretning af foreningens egne vedtægter. Parterne fandt mødeforløbet meget positivt og udtrykte tillid til, at en justeret udgave af hidtidigt samarbejdsgrundlagt ikke vil ændre noget i det gennemførende arbejde for senioridrætten i SIS. Således udtrykte KFS stor respekt for SIS` virksomhed. På denne baggrund og med næsten en konsensus, der var til stede på mødet i Grøndal Centret den 11. september 2014, fandt bestyrelsen det opportunt at indkalde SIS` medlemsforeninger til et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde, hvor Dansk Firmaidrætsforbund stillede med Forbundsformand Peder Bisgaard og KFS med Formanden Poul-Erik Oppelstrup, den 12. november i Tåstruphallernes Restaurationslokale. For IKKE at gentage os selv for meget vil jeg bringe de væsentligste nye organisatoriske oplysninger samt beslutninger vedtaget på mødet. Peder Bisgaard kunne som noget nyt oplyse følgende: Handlingsplanen for København med SIS som den dominerende partner for senioridrætten var, at SIS som fællesorganisation IKKE passer ind i disse planer. Med ændringen i 2015, hvor foreninger og projekter selv er associeret med Firmaidrætten, er SIS som forening IKKE eksisterende for Dansk Firmaidrætsforbund! SIS er fortsat en selvstændig forening med egne vedtægter, som nu har en samarbejdsaftale med KFS, som er Dansk Firmaidrætsforbund uvedkommende At SIS uændret kan modtage medlemstilskud ( aktivitet tilskud ) fra Firmaidrætten (KFS) At SIS udvirker formidling og udbygning af kvalificerede senioridrætstilbud, med socialt sigte for medlemsforeningerne, jfr. SIS s formålmålsparagraf Repræsentantskabet stemte for såvel: Associeringsaftale med KFS for foreningerne Samarbejdsaftalen mellem SIS og KFS Nye vedtægter hos SIS Med enkelte IKKE væsentlige ændringer, som ville blive tilrettet af KFS og SIS for derefter ville tilgå foreningerne. 3

4 På dette møde, var parterne enige om, at hjælpe hinanden med at få de sidste medlemsforeninger på plads med associeringsaftale og medlemsindberetninger til CFR restret for året Der var endvidere enighed om SIS s oplæg til initiativer og videreudvikling af senioridrætten i medlemsforeningerne og generelt hvad det omhandler: Samlinger og fælles arrangementer vedrørende idræt og motion samt sociale, sundhedsmæssige og kulturelle anliggender. Laboratorium for afprøvning og formidling af nye idræts- og motionstiltag på senioridrætsområdet Tilbyde interesserede foreninger kurser/seminarer for ledere, instruktører, hjælpeinstruktører, bestyrelser og udvalgsmedlemmer, i samarbejde og ved medvirken fra Firmaidrætten og andre konsulenttjenester Forbedre mulighederne for et tættere samarbejde mellem SIS` foreninger for gennemførelser af økonomisk støtte til fælles arrangementer med idrætsindhold Søge diverse fonde og institutioner om økonomisk støtte til aktuelle aktiviteter samt udvikling af senioridrætten i Region Hovedstaden Således er vi aktuelt i gang med at planlægge en konference/seminardag til efteråret 2015, med deltagelse af 2-3 ledere fra hver SIS forening. Idræt, Motion og Kulturel Samvær i SIS Siden stiftelsen af SIS i 2006 har vi ikke lagt skjul på, at SIS primært skulle varetage det overordnede politiske idrætsarbejde og fællesarrangementer. I efteråret får vi valgt et aktivitetsudvalg for badmintonstævner og bowlingstævner, og SIS får gang i disse 2 idrætsgrene til stor glæde for de foreninger, der har disse idræts-grene i viften af deres tilbud til medlemmerne. SIS bestyrelsen begyndte at arrangere event for bl.a. stavgang og simultangolf og tilsyneladende havde vi en mindre succes med dette. Stadigvæk med baggrund i, at en SIS forening med disse aktiviteter på programmet ville sætte sig på disse aktiviteter med tilskud fra SIS (men stadig skete der ikke noget fra foreningerne). Bestyrelsen i SIS måtte nødtvungen tage den konsekvens, at skulle der ske noget, måtte bestyrelsen tage arbejdshandskerne på og selv lave arbejdet. Vi har pø om pø (peu á peu) dog fået arrangeret en del aktiviteter og kan i flæng nævne: Sejlturene på Furesø som er en stor succes Alternative sejlture på Roskilde fjord Sejlture til Hven Krolf i Albertslund med AIF Senior Idræt som arrangør Stavgangsevent i Vestskoven 3 bowlingstævner hvert år arrangeret af bowlingudvalget 2 badmintonstævner om året siden efterår og 2014 undtaget Derudover har der hvert år været et STORT træf i februar md. hos Veteransport i Tåstruphallerne og et tilsvarende TRÆF i Glostrup idrætspark med SIS og IF32 Motion & Trivsel som arrangører. 4

5 I g 2014 har vi arrangeret bustur til Nykøbing Falster til et tilsvarende STORT træf med en pæn tilslutning. Som det fremgår af denne opsummering har den grundlæggende idé fra starten af stiftelsen af SIS, at det var foreningerne (i samarbejde med SIS) der skulle stå for disse mindre idrætstræf, hvor indtil mindst 3 foreninger deltager med et minimum antal deltagere på mindst 30. Dette virker ikke uoverkommeligt men indtil nu, dvs. på 9.år, er der max. 2 foreninger Der har ansøgt om underskudsgarantien på op til kr Bowling Denne idrætsgren er stadig flagskibet blandt SIS` stævner i løbet af året. Udvalget i SIS indbyder til 3 stævner for 4 mandshold på 16 baner dvs. at 16 hold kan deltage i alt 64 deltager. Der bliver indbudt til et åbningsstævne i oktober, et julearrangement primo december og et SIS mesterskabsstævne i løbet af april måned. Stævnerne udskrives i 3 rækker alt afhængig hvor mange kegler man har som spiller pr. serie, så alle bowlingspillere kan deltage, hvis der er plads. Række 1: gennemsnit pr. serie pr. spiller over 160 kegler Række 2: gennemsnit pr. serie pr. spiller kegler Række 3: gennemsnit pr. serie pr. spiller op til 139 kegler Årets SIS mestre for 2013/2014: Damer: Randi Frandsen, IF32 Bowling, med 550 kegler i 3 serier Herrer: Henning Andreasen, Veteransport, med 546 kegler i 3 serier For hold: Rita Mortesen, Irene Popp, Randi Frandsen, Eddie Frandsen med 2073 kegler. Mesterskabsstævnet for sæsonen 2014/15 finder sted den 14. april 2015 i Glostrup Bowling Center kl Præmieuddeling ca. kl Bowlingudvalget håber igen på deltagelse af 16 hold i de 3 rækker. Krolf Flere og flere foreningerne har i dag Krolf på programmet! En naturlig udvikling, da det er en nem sport, hvor det gælder om at få kuglen i hul på færrest mulige slag. 5

6 Da den også er nem og enkel at etablere uden de store omkostninger det kræver kun et pænt stort græsareal, hvor der er nogle forhindringer som træer, buske eller andre naturlige stop er det ikke svært at starte denne aktivitet for foreningen! 9 af vore foreninger har i dag Krolf som en aktivitet. I 2014 blev der afviklet to stævner for interesserede SIS foreninger. Også i 2015 vil foreninger med Krolf som en hjemlig aktivitet kunne deltage i Albertslund i juni og i Skibby i august! Stavgang Stavgang er en anerkendt og velbesøgt aktivitet hos mange foreninger. I 2014 blev der afviklet stævne i Vestskoven i den skønne måned maj, hvor alt vokser og dufter af forår med forventninger om en dejlig og varm sommer. Dette blev til fulde nået, da sommeren slog alle rekorder vejrmæssigt! Stævnet blev en succes med en dejlig dag i samvær med stavgængere fra 5 foreninger og med afslutning ved grillen ved Senior Idræts nye klubhus i Albertslund. En gentagelse vil ske igen den 19. maj 2015, så var I ikke med sidste år, kan det i 2015 nås endnu! Hventurene Forårsturene til Øen Hven Øresund gennemførtes igen i Der var så godt som fuldt på hver af de to ture i maj, med ca. 140 deltagere på hver tur. I det store og hele var deltagerne meget tilfredse med turene. Der var i 2014 stor fleksibilitet i det, man kunne foretage sig under opholdet på Hven. Man kunne på egen hånd eller i grupper tage på cykeltur, gåtur, museumsbesøg, deltage i ø-rundtur med traktortræk osv. Og den fælles frokost på restaurant Spirit og Hven kunne man selv bestemme, om man ville deltage i, eller om man ville vælge at tage egen madpakke med og nyde den i det fri, sammen med bekendte, eller at købe noget at spise og drikke i en kiosk/cafeteria på øen. Med denne fleksibilitet i opholdet på øen erfarede SIS, at det samlede fælles indhold i turene faldt fra hinanden. Hventurene har været gennemført i 2 år og været en oplevelse for de mange deltagere. Men turene har kostet mange penge for SIS og ophører derfor. Således gennemfør SIS ikke tur til Hven i

7 Furesøturene Furesøturene er skruet sammen på en anden måde. Hvor det brede fællesskab er gennemgående på hele turen. Furesøturene fortsætter i For to år siden var vi i tvivl, om Furesøturene kunne overleve, nu hvor vi indledte Hventurene og 280 medlemmer straks tilmeldte sig at komme til Hven. Betænkelighederne måtte vi imidlertid lægge på hylden, da tilslutningerne til Furesøturene, der gennemførtes i august 2014, viste sig at være usvækket. Måske på grund af, at vi går i land og oplever forskellige steder fra år til år. I 2014 deltog 220 medlemmer i Furesøturene. De var fordelt over 3 dage og kom fra 16 forskellige foreninger. Det er det største antal foreninger, der har været repræsenteret i sejlturenes historie. SIS lægger ikke skjul på, at vi gerne vil have deltagere fra så mange foreninger som muligt, selvom det medfører, at store foreninger anker en del over, at de så ikke får så mange med, som de gerne vil. Landgangsstedet på Furesøerne i 2014 var ved bådebroen ved den unikke istidsslugt ved ejendommen Kollekolle og med besøg på ejendommen, der i dag er kursus- og konferencecenter med hoteldrift. Tilbage i 1600 tallet var stedet en landsby/bosted for kulsviere på egnen. Over de følgende århundrede ændredes stedet til et sted med landbrugsdrift. Gåturen fra bådebroen og til KolleKolle og tilbage igen, samt fortælling om stedets historie og en kop kaffe i panoramastuen på centret, var en værdsat oplevelse for deltagerne. Med årenes store tilslutning til Furesøturene har bestyrelsen besluttet, at tilbyde dem igen i For ikke at det skal være helt den samme tur fra år til år, så vil sejltursdelen ikke være på Furesø, men på Lyngby og Bagsværd søerne, med landgang fra Bagsværd sø ved bådebroen ved slotspavillionen i Alderhvile park i Bagsværd, og med guidet gåtur og fortælling i parken om stedets historie og seværdigheder. Turen på søerne er stadig med Bådfarten, men det er en mindre båd, end vi plejer. Der er kun plads til deltagere. Men som følge heraf udbyder vi i år 5 ture. Frokoststedet er som sædvanlig traktørstedet Den Gamle Have og deltagerprisen er også uændret kr pr. deltager. Vi vil i år lave om på forhåndsreserveringen, som udbydes i løbet af april md, således at de store foreninger får 25 stk. og de mindre får max. 15 stk. Men det skal nok komme til at gå. 7

8 Konceptet for disse ture Der er ingen tvivl om, at bestyrelen i sommermånederne, hvor foreningerne normalt ligger stille med motion og idræt, har valgt det kulturelle - og sociale tema som det, der tiltaler SENIORIDRÆTTEN. Lad os fortsætte med dette TEMA. MULTITRÆFFENE HOS IF32 MOTION & TRIVSEL I SEPTEMBER 2014 OG HOS VETERANSPORT I FEBRUAR 2015 Senior Sportstræffet eller Multitræffet hos IF32 Motion og Trivsel var igen i år henlagt til Glostrup Idrætspark. Der blev tilbudt tilmelding i disciplinerne: Golf (putting og pitchslag) Bootcamp Yoga Bowls Krolf Petanque Dart Badminton Her kunne der vælges 3 discipliner. Der var følgende tilmeldinger: Badminton 13 deltagere Bootcamp 31 deltagere Bowls 50 deltagere Dart 37 deltagere Golf 41 deltagere Krolf 81 deltagere Petanque 60 deltagere Yoga 64 deltagere Der var 11 SIS foreninger repræsenteret ud af 33 hertil 2 invitationer Hjerteforeningen i Holbæk og Aktiv Fritid i Nykøbing Falster, som vi har fået en uformel udvekslingsaftale med, at vi kommer til hinandens Multitræf. Havde disse 2 foreninger ikke været til stede var vi af SIS deltagere KUN 96 deltagere af det samlede medlemsunderlag på ca Det synes vi i SIS er for lidt! Derfor vil MULTITRÆF ikke blive gennemført af SIS og IF32 Motion & Trivsel i Skulle der evt. være en SIS forening, der kunne tænke sig, at prøve kræfter med sådan et arrangement er der på budget 2015 sat kr i underskudsgaranti af, samt ekspertise fra bestyrelsen i SIS medmindre vi får en udmelding fra KFS, at de vil være med som arrangør af et MULTITRÆF i Grøndalscentret i løbet af efteråret

9 Taastrup Træffet den 19. februar 2015 Vi har valgt at tage dette arrangement ind beretningen for 2014 i og med det ligger så tæt på deadline 2014 med risiko for at det er for uaktuelt i næste års beretning. Dette års seniortræf i Tåstrup med Veteransport i TIK Tåstrup som arrangør og tovholder gennemførtes den 19. februar. Det var som sædvanligt Taastrup Idrætscenter og Svømmehallen, der udgjorde rammerne for træffet. 230 deltagere (60+) fra 13 forskellige senioridrætsforeninger i Region Hovedstaden deltog i træffet. Dagen startede kl med fælles morgenbord. Efter kaffen og en morgensang indledtes idræts- og motionsaktiviteterne med fælles opvarmning, hvor Vibeke Franzen ledende instruktør i Veteransport fik alle ud på gulvet. Således opvarmede fordelte deltagerne sig på selvvalgte idrætsgrene, hvor man i tiden indtil kl kunne nå indtil 3 forskellige dicipliner. Der kunne vælges mellem 12 fsk. dicipliner. Som kendt er træffets hovedformål, at få deltagerne til at prøve idrætsgrene, som de ikke har derhjemme i foreningen, for på den måde at udbrede kendskabet til nye aktiviteter i senioridrætten, hvilket også er SIS vedtægts bestemte formål. Når Taastrup træffet er så populært, som det er, skyldes det også, at deltagerne kan få målt deres sundhedsniveau : i form af fedtmængde i kroppen, muskelmasse, lungekapacitet, blodsukkerindhold, kolesterolstatus mv. En stor andel af deltagerne fik foretaget disse målinger, der gennemførtes med proffessionelt udstyr og af hjælpere fra Dansk Firmaidrætsforbund i Nyborg. Med resultaterne af målinger i hånden er aktiviteten at betragte som et lille sundhedstjek og det er folk glade for. Stævnet sluttedes med en fælles frokost og til dejlige toner fra et velspillende jazzband på 6 personer, der også sørgede for, at dagen kunne slutte med en svingom (dans) kl SIS støtter gennemførelse af træffet med kr , ligesom medlemmer af SIS`bestyrelse indgik i staben af frivillige hjælpere på dagen. Træffet blev også besøgt af formanden fra KFS Poul-Erik Oppelstrup, der kunne notere sig, hvordan et stort motions- og socialt SENIORTRÆF kunne afvikles til alles tilfredshed. 9

10 Kommentarer til SIS regnskabet SIS` indtægter kommer hovedsageligt fra tipsmidlerne og er bestemt af Folketingets partier. I foråret 2014 fik vi fra Dansk Firmaidrætsforbund en pressemeddelelse fra formanden, der finder hensigten i aftalen gode og Firmaidrætten bakker op om aftalen i dens helhed. Et udpluk af aftalens indhold lyder således: Med aftalen forenkles pengestrømmene i dansk idræt. Hestesporten bliver beskåret med 15 mill.kr. stigende til 30 mill. kr. over de næste 4 år. Der skal oprettes en statslig omstilllingspulje på i alt 12 mill. kr. svarende til 1 % af hver hovedorganisation tildeling af udlodningsmidler. Det vil betyde for Dansk Firmaidrætsforbund ca. kr kr. ud af en samlet bevilling på kr. 40,6 mill. kr. Dansk Firmaidrætsforbund ser overordnet aftalen som en stor sejr. Vi gik ind i udredningsforløbet vel vidende, at Dansk Idrætsforbund og DGI havde en dagsorden om, at Dansk Firmaidrætsforbund skulle fusioneres ind i enten DIF eller DGI med det usikre scenarie det ville medføre for Dansk Firmaidrætsforbunds aktivitetsniveau og økonomi. Dansk Firmaidrætsforbund kom ud af udredningen med sin selvstændighed i behold, og med besparelse af ca. 99 % af vores udlodningsmidler til glæde og gavn for alles vores aktiviteter i både foreninger og forbund. Og vi kom ud af udredningen med et stærkere forhold til og anerkendelse fra både Kulturministeriet og idrætsordførerne end nogensinde før. Om denne aftale så får en afsmittende indflydelse på aktivitetsbeløbets størrelse til SIS foreninger for 2014 er foreløbigt usagt. Indtil nu ved vi kun, at vi modtager kr. 10,23 pr. medlem for Hjemmesiden Hjemmesiden er i dag en god kommunikations kanal! Flere og flere af vore informationer til alle medlemmer læses nu via dette elektroniske sendebud! Vi vil dog forsat benytte kontakterne til foreningerne via mails og i enkelte tilfælde snegleposten men om føje år er det en saga blot, så vi kan ligeså godt vænne os til at lukke op for med jævne mellemrum for at se om der er noget nyt, der kan ha vor interesse! Afsluttende bemærkninger En stor tak til mine bestyrelseskolleger, at vi sammen kunne holde fast i vores forhandlingsstandpunkter: SIS skal fremover videreføres som selvstændig forening, med kendt medlemskreds, egne vedtægter, egen økonomi og juridisk selvstændig status Medlemskab af SIS forudsætter, at medlemsforeningen er associeret med KFS som firmaidrætsforening Som forening fungerer SIS endvidere som idrætsfaglig Seniorsportsudvalg under KFS, med den opgave at fremme og udvikle senioridrætten under KFS og Firmaidrætsforbundet og at være fagligt forum for koordinering og organisering samt varetagelse af gennemførelse af fælles senioraktiviteter for associerede medlemsforeninger i KFS I henhold til medlemsforeningernes associeringsaftale med KFS udbetales og tilfalder medlemsaktivitetstilskuddet fra Dansk Firmaidrætsforbund SIS og forvaltes i henhold til SIS` vedtægter, som en væsentlig del af grundlaget for SIS`virksomhed 10

11 Dette var forhandlingsoplægget i april 2014, og dette fastholdt vi til de sidste afsluttende forhandlinger med Firmaidrætsforbundet og KFS. Også en STOR tak til foreningerne for uden jeres engagement og deltagelse havde vi ikke en paraplyorganisation som SIS! Om fremtiden I 2016 er det 10 siden SIS blev stiftet! Det bliver også året, hvor formanden Flemming Mortensen og sekretæren Sim Krahl har valgt at takke af! I bestyrelsen har vi derfor et ønske om at finde to velkvalificerede emner på dette års repræsentantskab til posten som suppleanter. De kan så være med i bestyrelsesarbejdet i det kommende år, så de i 2016 er klare til at blive valgt som ordinære bestyrelsesmedlemmer på repræsentantskabsmødet! Er der nogle, der har lyst til at være med til at præge udviklingen som kommende bestyrelsesmedlem i SIS, så sig til! Du er også velkommen til at kontakte Flemming eller Sim inden repræsentantskabsmødet for at høre nærmere om arbejdet i bestyrelsen! Dette var det sidste til den skrevne beretning for året 2014! På bestyrelsens vegne Flemming Mortensen 11

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40 Piktogram for 17. marts 2014 Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40 Bestyrelsen: Flemming Mortensen,

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Strategi 2015 Strategi 2015

Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 1 2 Strategi 2015 Strategi 2015 Strategi 2015 3 4 Strategi 2015 Introduktion Dansk idræt går nogle spændende år i møde. Det danske idrætsbillede er præget af hastige og markante

Læs mere

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring FIRMAIDRÆT Futsal. Alderen er ingen hindring Formandsmøde. Kvinderne på talerstolen 6 Årets leder startede som brokkerøv 8 Invitation til Åbne aktiviteter i DFIF 16 Nr. 1 Januar 2007 Magasinet fra LEDER

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere