KOM GODT I GANG MED KRONOS-TERMINALEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM GODT I GANG MED KRONOS-TERMINALEN"

Transkript

1 KOM GODT I GANG MED KRONOS-TERMINALEN Dokument: Version 1.8 DANMARKS NATIONALBANK

2 1 KRONOS-TERMINALEN OVERSIGT 5 2 LOGON FØRSTE GANG KRONOS-TERMINALEN ANVENDES FUNKTIONER, DER GÆLDER I ALLE VINDUER 7 3 POSTERINGSLISTEN 7 4 KØ LIKVIDITETSKØ VALØRKØ 10 5 STÅENDE ORDRER 10 6 BETALING MT202 BETALING TIL EN ANDEN KONTOHAVER MT103 BETALING TIL EN KUNDE OVERFØRSEL MELLEM EGNE KONTI KONTANTDEPOTER BETALINGER VIA SWIFT 17 7 SIKKERHEDSRET OVERBLIK DIRECT DEBIT SIKKERHEDSRET OPRET RESERVATIONSANMODNING OPRET STÅENDE RESERVATIONSANMODNING MANUEL TØMNING AF OVERSKYDENDE LIKVIDITET FRA CLS-KONTO 21 8 SIKKERHEDSSTILLELSE INDLÆGGELSE UDTAGNING DAGENS BEVÆGELSER PÅ VP-AKTIVER REGISTRER DEPOTER 24 9 AFVISTE BETALINGER DETAILAFVIKLINGER AFVIKLING AF SUMCLEARING, INTRADAGCLEARING OG STRAKSCLEARING 25 2

3 10.1 AFVIKLINGER OVERDÆKNING MENUEN FUNKTIONER VIS KONTODETALJER KONTOOVERSIGT SØGNING I POSTERINGSLISTE OPSÆTNING SKIFT PASSWORD GLOBAL INDSTILLING KONTO-AUTORISATIONER FULDMAGTER MANUEL TØMNING AF OVERSKYDENDE LIKVIDITET FRA CLS-KONTO AUTORISERING MENUEN INFO NYHEDER ÅBNINGSTIDER INDLAND ÅBNINGSDAGE AFVIKLINGSSTATUS MENUEN HJÆLP INDHOLD QUICK GUIDE DELTAGERLISTE OM KRONOS-TERMINALEN ØVRIGE FUNKTIONER GEM OG UDSKRIV NAVIGERING GENVEJSTASTER HJÆLP TABELLER SWIFT-EKSEMPLER ALTID DKC I FELT FELT INFORMATIONSFELTER VIA POSEIDON OVERFØRSEL TIL EN ANDEN KRONOS-DELTAGER OVERFØRSEL TIL EGEN AFVIKLINGSKONTO 39 3

4 15.4 OVERFØRSEL TIL KRONOS-DELTAGER (UDEN SWIFT) VIA POSEIDON OVERFØRSEL TIL KRONOS-DELTAGER PÅ VEGNE AF EN FULDMAGTSKONTO 42 4

5 1 Kronos-terminalen oversigt Denne guide giver en introduktion til de centrale funktioner i Kronos. Afsnit 15 indeholder en række eksempler på SWIFT-betalinger. 2 Logon Første gang Kronos-terminalen startes: 1. Gå til https://kronos.prod.dnkronos.dk/ 2. Linjen "Klik her for at starte KRONOS Webstart Applikation" fremkommer. Klik på "Klik her" 3. Hvis du bliver bedt om at acceptere BEC som sikker programudbyder, skal du acceptere. For ikke at blive spurgt fremover kan du markere boksen "husk valg". 4. Efter første kørsel af Kronos kan der med fordel oprettes en genvej på skrivebordet. Normal start af Kronos-terminalen: 1. Åbn linket til Kronos, og klik på "Klik her" 2. Herefter indtaster du Bruger-ID (banknr. + brugernr.) samt password i nedenstående log-on billede. 2.1 Første gang Kronos-terminalen anvendes Hvis det er første gang, du anvender Kronos-terminalen - og aldrig har været logget på nogle af BEC s øvrige systemer - vil det password, du har fået tildelt, være et engangspassword. Dette password anvendes til at identificere dig, men du vil straks blive afkrævet et nyt password af Kronos-terminalen. Forløbet er således: 5

6 1. Du indtaster Bruger-ID og engangspassword i Kronos-terminalen. 2. Ved tryk på OK-knappen vil der blive foretaget et log-on, men da der er tale om et engangspassword vil du blive bedt om at genindtaste dit eksisterende password samt et nyt med efterfølgende kontrolindtastning. 3. Hvis det nye password overholder reglerne for passwords vil Kronosterminalen starte på normal vis. Du kan læse mere om reglerne for password samt få idéer til, hvordan du kan sammensætte dit password, ved at klikke på Hjælp i dialogboksen i log-on vinduet. Det første vindue efter log-on er posteringslisten, som ses nedenfor: 6

7 Hvis listen "Konto nr." ikke indeholder konti, er det fordi, du endnu ikke har fået tildelt konti i form af kontoautorisationer. Se afsnit Konto-autorisationer. 2.2 Funktioner, der gælder i alle vinduer Lige under menubjælken findes fanebladene med adgang til de otte hovedvinduer: Posteringsliste, Kø, Stående ordre, Betaling, Sikkerhedsret, Sikkerhedsstillelse, Afviste betalinger samt Detailafviklinger. Menubjælken, fanebladene og statuslinjen kan ses i alle terminalens vinduer. Fra menubjælken er der adgang til alle Kronos-terminalens funktioner. De fleste af funktionerne kan også nås via tastaturgenveje (se afsnit ) eller via knapper, faneblade m.m. Hele terminalen kan betjenes via tastaturet. Nederst i vinduet findes to felter til henholdsvis nyttig systeminformation (til venstre) og nyhedsoverskrifter (til højre). Meget vigtige meddelelser som fx fejl og Kronos-nyheder vil automatisk komme frem i en dialogboks. Knappen Kontodetaljer findes under alle faneblade og giver adgang til at se, hvordan det disponible beløb er beregnet. Knappen kan dog ikke benyttes under fanebladene "Sikkerhed-sret" og "Detailafviklinger". Knappen Opfrisk findes i alle vinduer med undtagelse af "Betaling". Knappen anvendes til at sikre, at du ser de nyeste oplysninger. 3 Posteringslisten Efter log-on starter Kronos med posteringslisten for foliokontoen. Drop-down menuen Konto nr. viser de konti, som du kan disponere over inkl. eventuelle fuldmagtskonti. Du kan indtaste kontonummeret direkte i boksen eller anvende funktionen Find konto, der tilbyder yderligere søgemuligheder. Knappen Søg giver mulighed for at søge blandt posteringerne på valørdato, bogføringsdato, bogføringstidspunkt, beløb og modpart. For at sikre rimelige svartider, er det ikke alle søgekriterier, der kan anvendes i kombination med hinanden. Der kan fx maksimalt vises 45 posteringer som resultat af en søgning, og der kan ikke søges i posteringer d.d. Når du vælger en konto, vises samtlige posteringer for dags dato. Posteringerne er som udgangspunkt sorteret faldende efter tid. Når du klikker i en kolonneoverskrift, sorteres oversigten efter den valgte kolonne, stigende eller faldende. Det markeres i kolonneoverskrifterne, hvad der er sorteret efter. Du kan ikke sortere efter saldo og status. Hvis du dobbeltklikker på en enkeltpost i oversigten, åbnes der et vindue, hvor 7

8 du kan se alle detaljer for den pågældende postering. Specielt for foliokontoen findes der en filterfunktion i knappen "Post. Filter". Knappen giver mulighed for at filtrere mellem tre grupper, MT103, MT202 og øvrige posteringer. Ved at trykke på "Post. Filter" fremkommer skærmbilledet nedenfor. I skærmbilledet kan der vælges, hvilke af de tre transaktionstyper, der skal vises. Ved åbning af Kronos er der valgt visning af alle tre transaktionstyper. Filteret aktiveres ved at fjerne fluebenet for visning af posteringer for den eller de typer posteringer, der ønskes fravalgt, og derefter trykke på knappen "Udfør". Når filteret er aktiveret, vil der blive huller i den fortløbende nummerering af posteringerne, da der er posteringer, som ikke vises. Filteret deaktiveres ved at sætte flueben ud for alle posteringstyper. Når Post. Filter er deaktiveret, vises alle posteringer igen. Filteret deaktiveres automatisk, når brugeren logger af Kronos. Den seneste postering på posteringsoversigten vises altid selvom man benytter Post. Filter. Dermed sikres konsistens mellem saldoen på foliokontoen og felterne Maksimum og Disponibelt i toppen af posteringslisten. I toppen af posteringslisten vises to sumtal: Sum MT103, som er nettosummen af alle udgående og indgående MT103 betalinger. Sum Filter, som er nettosummen af alle frafiltrede posteringer. Hvis der ikke er aktiveret nogen filterfunktion, vil beløbsfeltet være tomt. 8

9 Symbolerne i Status-kolonnen vedrører kun SCP-betalinger 1. De betyder følgende: En grøn glad smiley betyder gennemført betaling. En rød sur smiley betyder afvist betaling. 4 Kø Fanebladet Kø giver adgang til Likviditetskø og Valørkø. 4.1 Likviditetskø I likviditetskøen, som alle Kronos-deltagere har adgang til, findes de betalinger, der afventer dækning. En eller flere betalinger kan flyttes op eller ned i køen ved at markere dem og bruge knapperne Forrest, Frem, Tilbage eller Bagerst. Disse knapper er først aktive, når der er valgt en betaling. Når en betaling er flyttet op eller ned i køen, skal den autoriseres, før den træder i kraft. En markeret betaling slettes ved at klikke på knappen Slet, herefter skal den autoriseres af en anden bruger. Kronos vil altid afvikle betalingerne i den rækkefølge, de findes i køen og 1 Scandinavian Cash Pool 9

10 fremgår af skærmbilledet med mindre "bypass" er aktiveret. Hvis "bypass" aktiveres, afvikles de betalinger, der er dækning for, under hensyntagen til hvilken rækkefølge de er placeret i. 4.2 Valørkø I valørkøen findes eventuelle fremdaterede betalinger. SWIFT-deltagere kan sende frem-daterede betalinger fra deres eget SWIFT-system. I terminalen kan SWIFT-deltagere se og slette betalinger i valørkøen. 5 Stående ordrer De stående ordrer er faste overførsler fra en foliokonto til de tilhørende afviklingskonti, der bruges til at overføre likviditet til Sumclearingen, Intradagclearingen, Straksclearingen eller VP-afviklingerne. Skærmbilledet viser de stående ordrer, der er registreret, og hvor det er muligt at ændre beløb. Det er muligt at markere Fravælg tømning for de VPafviklinger, man deltager i. Derimod er det ikke muligt at markere "Fravælg tømning" til brug for Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen. Når man har ændret et beløb og/eller markering i Fravælg tømning, kommer der en blå stjerne under Status. For at gemme ændringen skal man markere rækken og trykke Gem. Herefter skal ændringen autoriseres af en anden bruger. Hvis der ligger ikke-autoriserede, gemte ændringer, markeres de med 10

11 et rødt minus. Skærmbilledet opdateres, når man selv ændrer oplysninger, men ikke hvis en anden bruger indtaster en ændring. Brug derfor knappen Opfrisk. Markering i feltet Fravælg tømning for blok 10, 20 og 30 betyder, at de resterende penge på afviklingskontoen først tilbageføres til foliokontoen, når blok 40 er afsluttet. Markering i feltet "Fravælg tømning" for blok 40 betyder, at det resterende beløb på afviklingskontoen først tilbageføres når blok 60 er afsluttet. Til den natlige afvikling af Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen, kan der vælges "Mest muligt". Ved en markering i feltet "Mest muligt " reserveres hele det disponible beløb fra foliokontoen til afviklingskontoen. Selve overførslen af det disponible beløb sker på tidspunktet angivet i kolonnen "Overførselstid" ud for Intradag01.30MM. Funktionen er tilvalgt på forhånd, men kan fravælges ved at fjerne markeringen i boksen og trykke "Gem". Hvis der er valgt 4-øjne princip kan ændringen efterfølgende autoriseres i menuen under "Funktioner" "Autorisering" "Stående ordre". 11

12 6 Betaling Der findes fire typer af betalinger i Kronos-terminalen fra foliokontoen: Betaling til en anden kontohaver MT202 Betaling til en kunde MT103 Overførsel mellem egne konti Kontantdepot Betalingsvinduerne er opbygget, så indholdet svarer til SWIFT-betalinger. Der er mulighed for at gemme overførsler, som skabeloner, der kan genanvendes fremadrettet. 12

13 6.1 MT202 Betaling til en anden kontohaver Ved indtastningen af betalinger er det obligatorisk at udfylde de felter, der er markeret med en stjerne. De øvrige felter udfyldes kun, hvis der er særligt behov herfor. I feltet Receiver angives modtagende kontohavers BIC-adresse. I feltet Amount (32A) angives beløbet. I feltet Beneficiary Institution, BIC (58A), indsætter systemet automatisk Receiver, og feltet er derfor valgfrit. Man kan vælge selv at angive kontonummeret hos modtagende kontohaver i det første felt samt modtagende kontohavers BICadresse i det sidste felt. I feltet Sender to Receiver Information (72) kan der indtastes information til modtageren i fritekst. Teksten skal følge SWIFT's formatkrav - ellers vil betalingen blive afvist. Det første formatkrav er, at den første tekstblok skal indledes med et gyldigt SWIFT-kodeord. Systemet indsætter selv "/REC/", men man kan erstatte det med et andet, gyldigt kodeord. Det andet formatkrav er, at alle følgende tekstblokke skal indledes med to skråstreger "//", som også indsættes automatisk af systemet. Det er muligt at oprette en skabelon med oplysninger omkring modtager, beløb 13

14 og eventuel tekst. Når man trykker på knappen "Gem skabelon" efter at have udfyldt de nødvendige felter giver et pop-up vindue mulighed for at give skabelonen et navn. Herefter kan skabelonen anvendes ved at vælge den i dropdown menuen. Det er derudover muligt at rette i og slette allerede oprettede skabeloner. Rettelser foretages ved at vælge skabelonen, rette i fx beløbet og herefter trykke "Gem skabelon" og så markere feltet "Gem som eksisterende skabelon". Sletningen sker ved at benytte knappen "Slet skabelon", hvorved en liste med alle eksisterende skabeloner vises i et pop-up vindue, her markeres en skabelon og der trykkes "OK", hvilket vil slette den valgte skabelon. Hvis der er oprettet en skabelon til fuldmagtskonti, og kontoindehaveren ikke længere har fuldmagt til de aktuelle konti, vil skabelonen ikke længere blive vist for kontohaveren. 6.2 MT103 Betaling til en kunde Ved indtastningen af betalinger er det obligatorisk at udfylde de felter, der er markeret med en stjerne. De øvrige felter udfyldes kun, hvis der er særligt behov herfor. I feltet Reciever angives modtagende kontohavers BIC-adresse. 14

15 I feltet Amount (32A) angives beløbet. I felterne Ordering Customer Account og Name & Address (50) angives den afsendende kundes kontonr. i første felt og vedkommendes navn og adresse i de følgende felter. I feltet Account with Institution debit/credit code, Account, BIC (57A) angives kontonummer og BIC-adresse på den kontohaver, hvor modtageren har konto. I feltet Beneficiary Customer Option, Account, BIC og Name & Address (59) afhænger udfyldelsen af, hvorvidt modtageren har en BIC-adresse. Har modtageren ikke en BIC adresse, efterlades det første felt i første linje tomt og modtagerens kontonummer indtastes i det midterste felt, mens det sidste felt heller ikke udfyldes. På de følgende linjer indtastes modtagerens navn og adresse. Har modtageren derimod en BIC-adresse, indtastes der et "A" i første felt i første linje, mens det sidste felt i første linje udfyldes med BIC-adressen. Alle andre felter er i dette tilfælde valgfri. I feltet Sender to Receiver Information (72) kan der indtastes information til modtageren i fritekst. Teksten skal følge SWIFT's formatkrav - ellers vil betalingen blive afvist. Det første formatkrav er, at den første tekstblok skal indledes med et gyldigt SWIFT-kodeord. Systemet indsætter selv "/REC/", men man kan erstatte det med et andet, gyldigt kodeord. Det andet formatkrav er, at alle følgende tekstblokke skal indledes med to skråstreger "//", som også indsættes automatisk af systemet. Det er muligt at oprette en skabelon med oplysninger omkring modtager, beløb og eventuel tekst. Når man trykker på knappen "Gem skabelon" efter at have udfyldt de nødvendige felter giver et pop-up vindue mulighed for at give skabelonen et navn. Herefter kan skabelonen anvendes ved at vælge den i dropdown menuen. Det er derudover muligt at rette i og slette allerede oprettede skabeloner. Rettelser foretages ved at vælge skabelonen, rette i fx beløbet og herefter trykke "Gem skabelon" og så markere feltet "Gem som eksisterende skabelon". Sletningen sker ved at benytte knappen "Slet skabelon", hvorved en liste med alle eksisterende skabeloner vises i et pop-up vindue, her markeres en skabelon og der trykkes "OK", hvilket vil slette den valgte skabelon. Hvis der er oprettet en skabelon til fuldmagtskonti, og kontoindehaveren ikke længere har fuldmagt til de aktuelle konti, vil skabelonen ikke længere blive vist for kontohaveren. 15

16 6.3 Overførsel mellem egne konti Ved indtastningen af en overførsel er det obligatorisk at udfylde beløbsfeltet. De øvrige felter udfyldes kun, hvis der er særligt behov herfor. I feltet Beløb angives beløbet. Feltet Valørdato udfyldes automatisk med dags dato og kan ikke ændres. Øverst i drop-down menuen vælges foliokontoenog i drop-down menuen under valørdatoen vælges hvilket konto nr., der skal overføres til. Når der overføres et beløb fra foliokonto til afviklingskonto til brug for Detailafvikling (17-xxxxx), vil der automatisk blive sendt nye kreditlines til Nets. Afsendelsen af kreditlines samt overførslen vil fremgå under fanen "Detailafviklinger". En overførsel fra foliokonto til afviklingskonto vil betegnes som en "Opskrivning". Man vælger mellem de konti, man disponerer over, dvs. egne samt fuldmagtsgivers konti. Overførsler kan kun foretages mellem konti fra samme kontohaver. I feltet Tekst kan der indtastes information i fritekst. Teksten skal altid indledes med to skrå-streger //. 16

17 6.4 Kontantdepoter Under fanen "Kontantdepot" er der mulighed for at overføre beløb fra foliokontoen til mellemregningskonti for kontantdepoter i forbindelse med udlevering af kontanter fra depoterne. Det er obligatorisk at udfylde felterne "Beløb" og "Til konto". I feltet Beløb angives beløbet. Feltet Valørdato udfyldes automatisk med dags dato og kan ikke ændres. I feltet Til konto vælges den mellemregningskonto, der skal krediteres. I feltet Tekst kan der indtastes information i fritekst. Teksten skal altid indledes med to skrå-streger //. 6.5 Betalinger via SWIFT Kontohavere med SWIFT kan vælge at gennemføre betalinger via SWIFT til andre kontohavere med SWIFT. Eksempler på SWIFT-betalinger gennemgås i afsnit 15. Nogle kontohavere med SWIFT har valgt Poseidon-modulet, der giver mulighed for at modtage SWIFT-betalinger fra samtlige deltagere i Kronos, uafhængigt af om afsenderen har SWIFT. Eksempler på SWIFT-betalinger via Poseidon-modulet gennemgås i afsnit 15. Kontohavere uden SWIFT skal ikke selv bruge Poseidon-modulet, som alene aktiveres af konto-havere med SWIFT. 17

18 7 Sikkerhedsret For at få adgang til fanebladet "Sikkerhedsret", skal der være valgt en sikkerhedsretskonto (hovedgruppe 093) i feltet med "Konto nr.". 7.1 Overblik Skærmbilledet viser en række kolonner som fx formål og beløb, der er selvforklarende. Kolonnen "Reduceret" angiver, hvorvidt det anmodede beløb er reduceret af VP (på grund af reservationsloftet). Kolonnen "Retsvirkningstid" viser det tidspunkt, som VP har registreret for, hvornår reservations-anmodningen effektueres. Kolonnen "Status" angiver reservationsanmodningens status i form af en kode og tilhørende tekst. Hvis der er markeret i kolonnen "Stående" betyder det, at reservationsanmodningen er tilbagevendende Direct Debit sikkerhedsret Ved en markering i "Brug af Direct Debit sikkerhedsret", tilvælger brugeren anvendelse af Direct Debit sikkerhedsret til samtlige afviklinger i Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen, der ligger indenfor VP's åbningstid dvs. alle afviklinger undtagen Intradag Dette gælder dog ikke ekstraordinære afviklinger af Sumclearingen. Her er det kun muligt at lave 18

19 manuelle overførsler til afviklingskontoen. Direct Debit sikkerhedsret kan tilsvarende ikke anvendes til afvikling af Straks Funktionen er tilvalgt på forhånd, men kan fravælges ved at fjerne markeringen i boksen og trykke "Gem D. Debit" Hvis der er valgt 4-øjne princip vil status herefter ændre sig til "Status: Til autorisering". Ændringen kan efterfølgende autoriseres af en anden bruger i menuen under "Funktioner" "Autorisering" "Direct Debit sikkerhedsret". Det er ikke muligt, at autorisere Direct Debit sikkerhedsret under afvikling, hvilket vil sige fra det tidspunkt hvor der er modtaget forecast, forventeligt 35 min før hver afvikling, til afviklingen er afsluttet. Hvis der trykkes på knappen "Autoriser" i ovennævnte tidsrum, vises en fejltekst i informationsfeltet nederst til venstre i skærmbilledet, hvor der står: Der kan ikke foretages ændringer, der er en afvikling i gang. For at autorisere trykkes på knappen "Autoriser" i skærmbilledet. Når der er autoriseret, vil der ikke længere stå "Til autorisering". Ændringen kan afvises ved tryk på knappen "Afvis", hvilket betyder at ændringen af brugen af Direct Debit sikkerhedsret ikke bliver gennemført. Er markering fravalgt vil sikkerhedsretten ikke blive brugt til afvikling af hverken Sumclearingen eller Intradagclearingen. Under fanen Sikkerhedsret vises desuden en oversigt over godkendte reservationsanmodninger til VP blok 35 og CLS samt eventuelle reservationsanmodninger, der afventer autorisering. De reservationsanmodninger, der afventer autorisering er markeret som værende "Til autorisation" i statuskolonnen. 7.2 Opret reservationsanmodning En ny reservationsanmodning oprettes ved et klik på knappen "Ny". 19

20 I pop-up boksen angives sikkerhedsretsformål, beløb, dato og tidspunkt for reservationen. Tidspunkt kan dog kun angives, hvis feltet "Kode for reservationstid" er udfyldt med "Anmelder angiver tidspunkt". Når oplysningerne er indtastet, trykkes der på "OK" og reservationsanmodningen skal efterfølgende autoriseres af en anden bruger. For at autorisere reservationsanmodningen markeres den i oversigtsbilledet, hvorefter der trykkes på knappen "Vælg" og anmodningen autoriseres. Herefter ses det på oversigtsbilledet, at reservationsanmodningen har ændret status. Hvis der allerede er oprettet en reservationsanmodning, der skal annulleres, gøres dette i samme vindue som oprettelsen og den vil få status som "Afvikling annulleret" når den er autoriseret. Reservationsanmodninger kan kun slettes inden effektuering finder sted. 7.3 Opret stående reservationsanmodning En stående reservationsanmodning oprettes ved at markere reservationsanmodningen med det relevante formål i overblikket, hvor kolonnen "Stående" er afkrydset og trykke på "Vælg". Hvis den stående reservationsanmodning ikke allerede eksisterer, er status angivet som "Ej oprettet". 20

21 I pop-up vinduet udfyldes maksimalt reservationsbeløb. Derudover kan reservationstidspunktet angives, hvis feltet "Kode for reservationstid" er udfyldt med "Anmelder angiver tidspunkt". Når oplysningerne er indtastet, trykkes der på "OK" og den stående reservationsanmodning skal efterfølgende autoriseres af en anden bruger. For at autorisere reservationsanmodningen markeres den i oversigtsbilledet, hvorefter der trykkes på knappen "Vælg" og anmodningen autoriseres. Herefter ses det på oversigtsbilledet, at reservationsanmodningen har ændret status. Hvis der allerede er oprettet en stående reservationsanmodning, der skal annulleres, gøres dette i samme vindue som oprettelsen og den vil få status som "Afvikling annulleret" når den er autoriseret. Der kan først oprettes en ny stående reservationsanmodning den følgende dag, men der kan oprettes en almindelig reservationsanmodning i mellemtiden. 7.4 Manuel tømning af overskydende likviditet fra CLS-konto For at foretage manuel tømning fra CLS-konto (hovedgruppe 096) vælges Funktioner -> Manuel tømning af overskydende likviditet fra CLS-konto. Funktionen kan kun vælges, hvis man har valgt en CLS-konto i feltet med "Konto nr.". 21

22 Her kan vælges mellem at overføre maksimumbeløb eller et valgfrit beløb, der er mindre end det maksimale beløb. Tømningen skal efterfølgende autoriseres af en anden bruger. 8 Sikkerhedsstillelse Skærmbilledet i sikkerhedsstillelse viser sikkerhedsstillelsesdepoter og de papirer, der er lagt til sikkerhed deri. DKK er som udgangspunkt valgt i møntkodefeltet og det er således papirer denomineret i DKK, der vises. Der er mulighed for at ændre møntkoden til EUR, hvorefter skærmbilledet automatisk opdaterer og papirer denomineret i EUR vises. Vælges "Alle" i feltet "Depot nr." vises indholdet af samtlige depoter, som er lagt til sikkerhed for den valgte konto. Der kan også vises oplysninger fra et specifikt depot. Alle oplysninger hentes fra VP og opdateres med knappen "Opfrisk". 22

23 8.1 Indlæggelse Papirer kan lægges til sikkerhed ved at trykke på knappen "Indlæggelse". Hvis der skal indlægges yderligere af et papir, der allerede er indlagt, kan man med fordel markere dette i overblikket, inden der trykkes på knappen, hvorved størstedelen af felterne vil være udfyldt på forhånd. I pop-up vinduet udfyldes felterne med møntkode, sikkerhedsstillelsesdepot, nominelt beløb, og ISIN kode. Derudover vælges det, hvorvidt eventuelle udtrukne andele på papiret skal følge med og endelig vælges hvilket depot papirerne skal overføres fra. Herefter trykkes "OK" og ind-læggelsen autoriseres af en anden bruger. 8.2 Udtagning Papirer, der er indlagt til sikkerhed kan udtages ved at trykke på knappen "Udtagning". Processen kan gøres væsentligt mere enkel, hvis det papir, der ønskes udtaget markeres i overblikket, inden der trykkes på knappen, hvorved størstedelen af felterne vil være udfyldt på forhånd. Det er nu udelukkende nødvendigt at udfylde feltet med nominelt beløb, samt at vælge hvilket depot, papirerne skal overføres til. Alternativt kan man benytte knappen "Udtagning" uden markering og udfylde alle felterne selv. Herefter trykkes "Udtag" og udtagningen autoriseres af en anden bruger. 23

24 8.3 Dagens bevægelser på VP-aktiver Knappen "Bevægelser" åbner et pop-up vindue med et overblik over alle dagens bevægelser på VP-aktiver på det valgte depot (standard "Alle" jævnfør ovenfor). Møntkodefeltet giver mulighed for at vælge mellem DKK og EUR. Feltet "Vis type" giver mulighed for at sortere efter indlæggelser, udtagninger eller alle (standard), mens dato feltet giver mulighed for at søge op til 9 bankdage tilbage i tiden. 8.4 Registrer depoter Knappen "Reg.depot" åbner et pop-up vindue, hvor der er mulighed for at registrere egne VP depoter til brug for sikkerhedsstillelse i Kronos, så de automatisk fremgår som valgmuligheder ved sikkerhedsstillelsestransaktioner. Felterne "CD-ident" og "eget VP depot" udfyldes og der trykkes "Opret". Registrerede depoter kan slettes igen i samme vindue. Sletning foregår ved at vælge depoter i drop-down menuen og efterfølgende trykke "Slet". 9 Afviste betalinger Under Afviste betalinger kan man se tidspunkt for meddelelse om afvisning, afvisningskode og forklarende tekst. Man kan dobbeltklikke på en afvist betaling og få yderligere information. 24

25 10 Detailafviklinger afvikling af Sumclearing, Intradagclearing og Straksclearing Deltagere med en aktiv afviklingskonto i hovedgruppe 95 (17xxxxx) kan tilgå fanen "Detailafviklinger", som giver adgang til underfanerne "Detailafviklinger"" og "Overdækning". Til Sumclearing, Intradagclearing og Straksclearing anvendes samme afviklingskonto Afviklinger Under fanen "Detailafviklinger" vises status for dagens afviklinger i Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen. 25

26 Under fanen "Detailafviklinger" er det muligt at se en oversigt over hver enkelt afvikling i Sumclearingen,Intradagclearingen og Straksclearingen. Tabellen nedenfor giver en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte Detailafviklinger. Oversigtstabel - Afviklinger Afvikling Detaljer Detail01.30 Afvikling af Straksclearing kl Afvikling af Sumclearing og Intradagclearing kl Detail03.00 Afvikling af Sumclearingen kl , hvis denne ikke er afsluttet kl Detail06.00 Afvikling af Straksclearingen kl Afvikling af evt. Intradagclearing kl og evt. Sumclearing. Weekendens dankortbetalinger afvikles altid i Sumclearingen mandag morgen kl På andre hverdage afvikles Intradagclearing og Sumclearing på dette tidspunkt såfremt der er betalinger, der ikke 26

27 allerede er afviklet i Detail01.30 og Detail Detail09.00 Afvikling af Straksclearingen kl Afvikling af Intradagclearing kl og evt. Sumclearing, hvis denne ikke er afsluttet. Detail12.00 Afvikling af Straksclearingen kl Afvikling af Intradagclearing kl og evt. Sumclearing, hvis denne ikke er afsluttet. Detail14.00 Afvikling af Straksclearingen kl Afvikling af Intradagclearing kl og evt. Sumclearing, hvis denne ikke er afsluttet. Detail14.30 Afvikling af Straksclearingen kl Ekstraordinær01 Ekstraordinær afvikling af Sumclearing på et aftalt tidspunkt i Kronos' åbningstid. Ekstraordinære afviklinger skal være afsluttet senest kl. 15. I drop-down menuen "Afvikling" kan der vælges mellem igangværende og afsluttede afviklinger. Skærmbilledet opdateres med ny igangværende afvikling, når stående ordre gennemføres eller når bogføringsgrundlag til Straksclearingen modtages. Bogføringsgrundlag til Straksclearingen modtages som udgangspunkt 5 min. før forecastet modtages. I drop-down menuen "Dato" kan der vælges mellem det aktuelle og det foregående clearingsdøgn. Under Aktivitet gives der et overblik over deltagernes likviditet til den valgte afvikling, bogføringsgrundlag til Straks-, Sum- og Intradagclearingen samt afsendelse af kreditlines. Disponibelt beløb på afviklingskonto er lig saldoen på det tidspunkt hvor billedet initieres, dvs. enten når stående ordre gennemføres eller når bogføringsgrundlag til Straksclearingen modtages. Op- og nedskrivninger indeholder beløb som er overført til og fra afviklingskontoen. Ved en op- og nedskrivning opdateres altid den seneste afsendte kreditline. En opskrivning foretages i Kronos under fanen "Betalinger overførsler". En Nedskrivning foretages i Nets' brugergrænseflade Hubben. Likviditetsbehovet er lig summen af nettopositionen fra forecast, den af deltagerne valgte overdækning og deltagerens Registreret Straksbeløb. Likviditetsbehovet er dog altid minimum 0. Likviditet kan fremskaffes via op- og 27

28 nedskrivninger til og fra afviklingskontoen, Stående ordre, Mest muligt fra foliokontoen, Direct Debit sikkerhedsret og Direct Debit foliokonto. På baggrund af den fremskaffede likviditet udregnes en kreditline, et kreditmaksimum, til hver afvikling. Når afviklingen er afsluttet kan kreditline til Straksclearingen ses som den sidste aktivitet i skærmbilledet Overdækning Under fanen "Overdækning" kan deltagerne indtaste et beløb til overdækning. Overdækningen er et fast beløb, der vil være gældende for følgende afviklinger i Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen: Detail01.30, Detail06.00, Detail09.00, Detail12.00 og Detail14.00 Efter der er indtastet overdækning trykkes på knappen "Gem". Såfremt der er valgt 4-øjne-princip ændrer status sig til "Status: Til autorisering". Ved 4-øjne princip skal en anden bruger autorisere beløbet til overdækning. Overdækningsbeløbet kan autoriseres ved i menuen at vælge "Funktioner" - "Autorisering" og herefter "Detailafvikling, overdækning til forecast". Det er ikke muligt at autorisere ændringer til overdækningsbeløb mellem afviklingerne, dvs. fra der er modtaget forecast, forventeligt 35 min. før hver afvikling, til afviklingen er afsluttet. For at autorisere, trykkes på knappen "Autoriser". Ændringen kan afvises ved tryk på knappen "Afvis". Efter autorisering/afvisning kan skærmbilledet 28

29 "Overdækning" opdateres med "Opfrisk" og "Status: Til autorisation" vil ikke længere fremstå af billedet. 11 Menuen Funktioner 11.1 Vis kontodetaljer Her er det muligt at se, hvordan det disponible beløb er beregnet. Funktionen er ligeledes tilgængelig via knappen "Kontodetaljer", som findes på alle faneblade Kontooversigt Funktionen giver mulighed for at søge blandt tilgængelige konti. Knappen "Vælg" bliver først aktiv når man har markeret en konto, mens knappen "Kontodetaljer" først bliver aktiv når man har valgt en foliokonto i hovedgruppe 100. Funktionen er ligeledes tilgængelig via knappen "Find konto", som findes på alle faneblade. 29

30 11.3 Søgning i posteringsliste I menuen funktioner svarer funktionen "Søgning i Posteringsliste" til at anvende knappen "Søg" når man er på skærmbilledet for posteringslisten. Funktionen er tidligere beskrevet i Afsnit Opsætning Skift password Funktionen giver mulighed for at ændre password. Password oprettelse er tidligere beskrevet i afsnit

31 Global Indstilling Under menupunktet Funktioner -> Opsætning -> Global Indstilling kan en superbruger vælge opdateringsfrekvens for skærmbillederne. Kontohavere med SWIFT kan herudover vælge diverse SWIFT-servicemeddelelser. Indstillingerne gælder for alle brugere hos kontohaveren og altså ikke kun for den enkelte bruger. 31

32 Konto-autorisationer De enkelte ekspedienter skal først oprettes i BEC s Sign-On system. Herefter skal kontohaver i funktionen kontoautorisationer tildele ekspedienterne autorisationer til at disponere på de enkelte konti. Kontoautorisationerne findes via Funktioner -> Opsætning -> Kontoautorisationer. For at tildele/ændre/fjerne kontoautorisationer gør man følgende: 1. Ud for tekstfeltet Ekspedient vælger man den ekspedient, som skal have tilføjet/ændret-/fjernet autorisationer til konti. 2. Under Gældende autorisationer kan man se de konti, som ekspedienten allerede har autorisationer til samt de enkelte autorisationer. En markeret autorisation kan enten ændres eller slettes. 3. Under Konti uden Autorisationer kan man se de konti, som ekspedienten p.t. ikke har autorisationer til. Du kan her vælge nye konti, som ekspedienten skal disponere over, ved at markere den ønskede konto og tryk Tilføj. 4. Kontoen er nu synlig under Autorisationer til godkendelse En ny autorisation vil som standard have Forespørg markeret. Man kan udvide dette til at omfatte flere koder, og trykke Gem ny. 5. Herefter ligger autorisationen stadig i feltet Autorisationer til godkendelse og skal efterfølgende godkendes/afvises af en anden bruger Fuldmagter I Kronos kan en kontohaver give en anden kontohaver fuldmagt til at disponere 32

33 på sine konti. Overdragelsen af disse fuldmagter styres i dette vindue. For at tildele/ændre/fjerne fuldmagter gør man følgende: 1. Ud for tekstfeltet Fuldmagtsmodtager vælger man den kontohaver, der skal have tilføjet-/ændret/fjernet en fuldmagt. 2. Under Gældende fuldmagter kan man se de fuldmagter, som p.t. er gældende. En markeret fuldmagt kan enten ændres eller slettes. 3. Under Kontoliste kan man vælge de konti, som man vil give fuldmagt til, ved at markere de ønskede konti og trykke Tilføj. 4. Fuldmagten er nu synlig under Fuldmagter til godkendelse En ny fuldmagt vil som standard have Forespørg markeret. Man kan udvide dette til at omfatte flere koder, og trykke Gem ny. 5. Herefter ligger fuldmagten stadig i feltet Fuldmagt til godkendelse og skal efterfølgende godkendes/afvises af en anden bruger. 33

34 11.5 Manuel tømning af overskydende likviditet fra CLS-konto Funktionen er tidligere beskrevet i afsnit Autorisering Afhængigt af brugerens autorisationskoder skal nogle handlinger eventuelt autoriseres af en anden bruger. Det sker i menupunktet Funktioner -> Autorisering. Herunder kan vælges mellem flere undermenuer, fx betalinger, køændringer mv. hvor eventuelle nye informationer, ændringer og sletninger, som afventer autorisation, vil fremgå af en liste. 12 Menuen Info 12.1 Nyheder Under menupunktet Info -> Nyheder findes nyheder specifikt for Kronos såvel som for hele Nationalbanken. Notifikationer om nyheder gives visuelt ved en "pop-up" med nyheden samt en notifikation i nyhedsoverblikket nederst til højre i Kronosterminalen Åbningstider indland Denne funktion viser indenlandske åbningstider. 34

35 12.3 Åbningsdage Denne funktion viser indenlandske åbnings- og lukkedage Afviklingsstatus Under menupunktet Info -> Afviklingsstatus findes status for forløbet af dagens afvikling af Sumclearing, Intradagclearing, Strakscelaring, VP-afvikling m.m. The symbol next to the currency indicates the following: Et grønt flueben efter valutakoden,, betyder, at udligningen er sket. En blå stjerne, *, betyder, at kreditlines er sendt. Et orange udråbstegn,!, betyder, at afvikling er udskudt. 35

36 13 Menuen Hjælp 13.1 Indhold C Funktionen åbner et link til oversigtssiden Quick Guide Funktionen åbner et link til Quick Guiden Deltagerliste Funktionen åbner et pop-up vindue med en deltagerliste, hvor der kan søges på deltagere via navn eller BIC-kode Om Kronos-terminalen Funktionen åbner et link til en oplysningsside omkring versionsnr., maskinkrav mv. 14 Øvrige funktioner 14.1 Gem og Udskriv Filer -> Gem Gemmer data fra posteringslisten eller søgeresultat i en kommasepareret fil (en tekstfil hvor tabelrammerne er erstattet af kommaer). Filer -> Udskriv Der åbnes et "udskriftsvindue", hvor der kan vælges printindstillinger og til sidst vælges knappen OK for udskriv Navigering Man kan anvende både mus og tastatur til alle funktioner. Navigering vha. 36

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende.

Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende. Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in...

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere