KOM GODT I GANG MED KRONOS-TERMINALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM GODT I GANG MED KRONOS-TERMINALEN"

Transkript

1 KOM GODT I GANG MED KRONOS-TERMINALEN Dokument: Version 1.8 DANMARKS NATIONALBANK

2 1 KRONOS-TERMINALEN OVERSIGT 5 2 LOGON FØRSTE GANG KRONOS-TERMINALEN ANVENDES FUNKTIONER, DER GÆLDER I ALLE VINDUER 7 3 POSTERINGSLISTEN 7 4 KØ LIKVIDITETSKØ VALØRKØ 10 5 STÅENDE ORDRER 10 6 BETALING MT202 BETALING TIL EN ANDEN KONTOHAVER MT103 BETALING TIL EN KUNDE OVERFØRSEL MELLEM EGNE KONTI KONTANTDEPOTER BETALINGER VIA SWIFT 17 7 SIKKERHEDSRET OVERBLIK DIRECT DEBIT SIKKERHEDSRET OPRET RESERVATIONSANMODNING OPRET STÅENDE RESERVATIONSANMODNING MANUEL TØMNING AF OVERSKYDENDE LIKVIDITET FRA CLS-KONTO 21 8 SIKKERHEDSSTILLELSE INDLÆGGELSE UDTAGNING DAGENS BEVÆGELSER PÅ VP-AKTIVER REGISTRER DEPOTER 24 9 AFVISTE BETALINGER DETAILAFVIKLINGER AFVIKLING AF SUMCLEARING, INTRADAGCLEARING OG STRAKSCLEARING 25 2

3 10.1 AFVIKLINGER OVERDÆKNING MENUEN FUNKTIONER VIS KONTODETALJER KONTOOVERSIGT SØGNING I POSTERINGSLISTE OPSÆTNING SKIFT PASSWORD GLOBAL INDSTILLING KONTO-AUTORISATIONER FULDMAGTER MANUEL TØMNING AF OVERSKYDENDE LIKVIDITET FRA CLS-KONTO AUTORISERING MENUEN INFO NYHEDER ÅBNINGSTIDER INDLAND ÅBNINGSDAGE AFVIKLINGSSTATUS MENUEN HJÆLP INDHOLD QUICK GUIDE DELTAGERLISTE OM KRONOS-TERMINALEN ØVRIGE FUNKTIONER GEM OG UDSKRIV NAVIGERING GENVEJSTASTER HJÆLP TABELLER SWIFT-EKSEMPLER ALTID DKC I FELT FELT INFORMATIONSFELTER VIA POSEIDON OVERFØRSEL TIL EN ANDEN KRONOS-DELTAGER OVERFØRSEL TIL EGEN AFVIKLINGSKONTO 39 3

4 15.4 OVERFØRSEL TIL KRONOS-DELTAGER (UDEN SWIFT) VIA POSEIDON OVERFØRSEL TIL KRONOS-DELTAGER PÅ VEGNE AF EN FULDMAGTSKONTO 42 4

5 1 Kronos-terminalen oversigt Denne guide giver en introduktion til de centrale funktioner i Kronos. Afsnit 15 indeholder en række eksempler på SWIFT-betalinger. 2 Logon Første gang Kronos-terminalen startes: 1. Gå til 2. Linjen "Klik her for at starte KRONOS Webstart Applikation" fremkommer. Klik på "Klik her" 3. Hvis du bliver bedt om at acceptere BEC som sikker programudbyder, skal du acceptere. For ikke at blive spurgt fremover kan du markere boksen "husk valg". 4. Efter første kørsel af Kronos kan der med fordel oprettes en genvej på skrivebordet. Normal start af Kronos-terminalen: 1. Åbn linket til Kronos, og klik på "Klik her" 2. Herefter indtaster du Bruger-ID (banknr. + brugernr.) samt password i nedenstående log-on billede. 2.1 Første gang Kronos-terminalen anvendes Hvis det er første gang, du anvender Kronos-terminalen - og aldrig har været logget på nogle af BEC s øvrige systemer - vil det password, du har fået tildelt, være et engangspassword. Dette password anvendes til at identificere dig, men du vil straks blive afkrævet et nyt password af Kronos-terminalen. Forløbet er således: 5

6 1. Du indtaster Bruger-ID og engangspassword i Kronos-terminalen. 2. Ved tryk på OK-knappen vil der blive foretaget et log-on, men da der er tale om et engangspassword vil du blive bedt om at genindtaste dit eksisterende password samt et nyt med efterfølgende kontrolindtastning. 3. Hvis det nye password overholder reglerne for passwords vil Kronosterminalen starte på normal vis. Du kan læse mere om reglerne for password samt få idéer til, hvordan du kan sammensætte dit password, ved at klikke på Hjælp i dialogboksen i log-on vinduet. Det første vindue efter log-on er posteringslisten, som ses nedenfor: 6

7 Hvis listen "Konto nr." ikke indeholder konti, er det fordi, du endnu ikke har fået tildelt konti i form af kontoautorisationer. Se afsnit Konto-autorisationer. 2.2 Funktioner, der gælder i alle vinduer Lige under menubjælken findes fanebladene med adgang til de otte hovedvinduer: Posteringsliste, Kø, Stående ordre, Betaling, Sikkerhedsret, Sikkerhedsstillelse, Afviste betalinger samt Detailafviklinger. Menubjælken, fanebladene og statuslinjen kan ses i alle terminalens vinduer. Fra menubjælken er der adgang til alle Kronos-terminalens funktioner. De fleste af funktionerne kan også nås via tastaturgenveje (se afsnit ) eller via knapper, faneblade m.m. Hele terminalen kan betjenes via tastaturet. Nederst i vinduet findes to felter til henholdsvis nyttig systeminformation (til venstre) og nyhedsoverskrifter (til højre). Meget vigtige meddelelser som fx fejl og Kronos-nyheder vil automatisk komme frem i en dialogboks. Knappen Kontodetaljer findes under alle faneblade og giver adgang til at se, hvordan det disponible beløb er beregnet. Knappen kan dog ikke benyttes under fanebladene "Sikkerhed-sret" og "Detailafviklinger". Knappen Opfrisk findes i alle vinduer med undtagelse af "Betaling". Knappen anvendes til at sikre, at du ser de nyeste oplysninger. 3 Posteringslisten Efter log-on starter Kronos med posteringslisten for foliokontoen. Drop-down menuen Konto nr. viser de konti, som du kan disponere over inkl. eventuelle fuldmagtskonti. Du kan indtaste kontonummeret direkte i boksen eller anvende funktionen Find konto, der tilbyder yderligere søgemuligheder. Knappen Søg giver mulighed for at søge blandt posteringerne på valørdato, bogføringsdato, bogføringstidspunkt, beløb og modpart. For at sikre rimelige svartider, er det ikke alle søgekriterier, der kan anvendes i kombination med hinanden. Der kan fx maksimalt vises 45 posteringer som resultat af en søgning, og der kan ikke søges i posteringer d.d. Når du vælger en konto, vises samtlige posteringer for dags dato. Posteringerne er som udgangspunkt sorteret faldende efter tid. Når du klikker i en kolonneoverskrift, sorteres oversigten efter den valgte kolonne, stigende eller faldende. Det markeres i kolonneoverskrifterne, hvad der er sorteret efter. Du kan ikke sortere efter saldo og status. Hvis du dobbeltklikker på en enkeltpost i oversigten, åbnes der et vindue, hvor 7

8 du kan se alle detaljer for den pågældende postering. Specielt for foliokontoen findes der en filterfunktion i knappen "Post. Filter". Knappen giver mulighed for at filtrere mellem tre grupper, MT103, MT202 og øvrige posteringer. Ved at trykke på "Post. Filter" fremkommer skærmbilledet nedenfor. I skærmbilledet kan der vælges, hvilke af de tre transaktionstyper, der skal vises. Ved åbning af Kronos er der valgt visning af alle tre transaktionstyper. Filteret aktiveres ved at fjerne fluebenet for visning af posteringer for den eller de typer posteringer, der ønskes fravalgt, og derefter trykke på knappen "Udfør". Når filteret er aktiveret, vil der blive huller i den fortløbende nummerering af posteringerne, da der er posteringer, som ikke vises. Filteret deaktiveres ved at sætte flueben ud for alle posteringstyper. Når Post. Filter er deaktiveret, vises alle posteringer igen. Filteret deaktiveres automatisk, når brugeren logger af Kronos. Den seneste postering på posteringsoversigten vises altid selvom man benytter Post. Filter. Dermed sikres konsistens mellem saldoen på foliokontoen og felterne Maksimum og Disponibelt i toppen af posteringslisten. I toppen af posteringslisten vises to sumtal: Sum MT103, som er nettosummen af alle udgående og indgående MT103 betalinger. Sum Filter, som er nettosummen af alle frafiltrede posteringer. Hvis der ikke er aktiveret nogen filterfunktion, vil beløbsfeltet være tomt. 8

9 Symbolerne i Status-kolonnen vedrører kun SCP-betalinger 1. De betyder følgende: En grøn glad smiley betyder gennemført betaling. En rød sur smiley betyder afvist betaling. 4 Kø Fanebladet Kø giver adgang til Likviditetskø og Valørkø. 4.1 Likviditetskø I likviditetskøen, som alle Kronos-deltagere har adgang til, findes de betalinger, der afventer dækning. En eller flere betalinger kan flyttes op eller ned i køen ved at markere dem og bruge knapperne Forrest, Frem, Tilbage eller Bagerst. Disse knapper er først aktive, når der er valgt en betaling. Når en betaling er flyttet op eller ned i køen, skal den autoriseres, før den træder i kraft. En markeret betaling slettes ved at klikke på knappen Slet, herefter skal den autoriseres af en anden bruger. Kronos vil altid afvikle betalingerne i den rækkefølge, de findes i køen og 1 Scandinavian Cash Pool 9

10 fremgår af skærmbilledet med mindre "bypass" er aktiveret. Hvis "bypass" aktiveres, afvikles de betalinger, der er dækning for, under hensyntagen til hvilken rækkefølge de er placeret i. 4.2 Valørkø I valørkøen findes eventuelle fremdaterede betalinger. SWIFT-deltagere kan sende frem-daterede betalinger fra deres eget SWIFT-system. I terminalen kan SWIFT-deltagere se og slette betalinger i valørkøen. 5 Stående ordrer De stående ordrer er faste overførsler fra en foliokonto til de tilhørende afviklingskonti, der bruges til at overføre likviditet til Sumclearingen, Intradagclearingen, Straksclearingen eller VP-afviklingerne. Skærmbilledet viser de stående ordrer, der er registreret, og hvor det er muligt at ændre beløb. Det er muligt at markere Fravælg tømning for de VPafviklinger, man deltager i. Derimod er det ikke muligt at markere "Fravælg tømning" til brug for Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen. Når man har ændret et beløb og/eller markering i Fravælg tømning, kommer der en blå stjerne under Status. For at gemme ændringen skal man markere rækken og trykke Gem. Herefter skal ændringen autoriseres af en anden bruger. Hvis der ligger ikke-autoriserede, gemte ændringer, markeres de med 10

11 et rødt minus. Skærmbilledet opdateres, når man selv ændrer oplysninger, men ikke hvis en anden bruger indtaster en ændring. Brug derfor knappen Opfrisk. Markering i feltet Fravælg tømning for blok 10, 20 og 30 betyder, at de resterende penge på afviklingskontoen først tilbageføres til foliokontoen, når blok 40 er afsluttet. Markering i feltet "Fravælg tømning" for blok 40 betyder, at det resterende beløb på afviklingskontoen først tilbageføres når blok 60 er afsluttet. Til den natlige afvikling af Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen, kan der vælges "Mest muligt". Ved en markering i feltet "Mest muligt " reserveres hele det disponible beløb fra foliokontoen til afviklingskontoen. Selve overførslen af det disponible beløb sker på tidspunktet angivet i kolonnen "Overførselstid" ud for Intradag01.30MM. Funktionen er tilvalgt på forhånd, men kan fravælges ved at fjerne markeringen i boksen og trykke "Gem". Hvis der er valgt 4-øjne princip kan ændringen efterfølgende autoriseres i menuen under "Funktioner" "Autorisering" "Stående ordre". 11

12 6 Betaling Der findes fire typer af betalinger i Kronos-terminalen fra foliokontoen: Betaling til en anden kontohaver MT202 Betaling til en kunde MT103 Overførsel mellem egne konti Kontantdepot Betalingsvinduerne er opbygget, så indholdet svarer til SWIFT-betalinger. Der er mulighed for at gemme overførsler, som skabeloner, der kan genanvendes fremadrettet. 12

13 6.1 MT202 Betaling til en anden kontohaver Ved indtastningen af betalinger er det obligatorisk at udfylde de felter, der er markeret med en stjerne. De øvrige felter udfyldes kun, hvis der er særligt behov herfor. I feltet Receiver angives modtagende kontohavers BIC-adresse. I feltet Amount (32A) angives beløbet. I feltet Beneficiary Institution, BIC (58A), indsætter systemet automatisk Receiver, og feltet er derfor valgfrit. Man kan vælge selv at angive kontonummeret hos modtagende kontohaver i det første felt samt modtagende kontohavers BICadresse i det sidste felt. I feltet Sender to Receiver Information (72) kan der indtastes information til modtageren i fritekst. Teksten skal følge SWIFT's formatkrav - ellers vil betalingen blive afvist. Det første formatkrav er, at den første tekstblok skal indledes med et gyldigt SWIFT-kodeord. Systemet indsætter selv "/REC/", men man kan erstatte det med et andet, gyldigt kodeord. Det andet formatkrav er, at alle følgende tekstblokke skal indledes med to skråstreger "//", som også indsættes automatisk af systemet. Det er muligt at oprette en skabelon med oplysninger omkring modtager, beløb 13

14 og eventuel tekst. Når man trykker på knappen "Gem skabelon" efter at have udfyldt de nødvendige felter giver et pop-up vindue mulighed for at give skabelonen et navn. Herefter kan skabelonen anvendes ved at vælge den i dropdown menuen. Det er derudover muligt at rette i og slette allerede oprettede skabeloner. Rettelser foretages ved at vælge skabelonen, rette i fx beløbet og herefter trykke "Gem skabelon" og så markere feltet "Gem som eksisterende skabelon". Sletningen sker ved at benytte knappen "Slet skabelon", hvorved en liste med alle eksisterende skabeloner vises i et pop-up vindue, her markeres en skabelon og der trykkes "OK", hvilket vil slette den valgte skabelon. Hvis der er oprettet en skabelon til fuldmagtskonti, og kontoindehaveren ikke længere har fuldmagt til de aktuelle konti, vil skabelonen ikke længere blive vist for kontohaveren. 6.2 MT103 Betaling til en kunde Ved indtastningen af betalinger er det obligatorisk at udfylde de felter, der er markeret med en stjerne. De øvrige felter udfyldes kun, hvis der er særligt behov herfor. I feltet Reciever angives modtagende kontohavers BIC-adresse. 14

15 I feltet Amount (32A) angives beløbet. I felterne Ordering Customer Account og Name & Address (50) angives den afsendende kundes kontonr. i første felt og vedkommendes navn og adresse i de følgende felter. I feltet Account with Institution debit/credit code, Account, BIC (57A) angives kontonummer og BIC-adresse på den kontohaver, hvor modtageren har konto. I feltet Beneficiary Customer Option, Account, BIC og Name & Address (59) afhænger udfyldelsen af, hvorvidt modtageren har en BIC-adresse. Har modtageren ikke en BIC adresse, efterlades det første felt i første linje tomt og modtagerens kontonummer indtastes i det midterste felt, mens det sidste felt heller ikke udfyldes. På de følgende linjer indtastes modtagerens navn og adresse. Har modtageren derimod en BIC-adresse, indtastes der et "A" i første felt i første linje, mens det sidste felt i første linje udfyldes med BIC-adressen. Alle andre felter er i dette tilfælde valgfri. I feltet Sender to Receiver Information (72) kan der indtastes information til modtageren i fritekst. Teksten skal følge SWIFT's formatkrav - ellers vil betalingen blive afvist. Det første formatkrav er, at den første tekstblok skal indledes med et gyldigt SWIFT-kodeord. Systemet indsætter selv "/REC/", men man kan erstatte det med et andet, gyldigt kodeord. Det andet formatkrav er, at alle følgende tekstblokke skal indledes med to skråstreger "//", som også indsættes automatisk af systemet. Det er muligt at oprette en skabelon med oplysninger omkring modtager, beløb og eventuel tekst. Når man trykker på knappen "Gem skabelon" efter at have udfyldt de nødvendige felter giver et pop-up vindue mulighed for at give skabelonen et navn. Herefter kan skabelonen anvendes ved at vælge den i dropdown menuen. Det er derudover muligt at rette i og slette allerede oprettede skabeloner. Rettelser foretages ved at vælge skabelonen, rette i fx beløbet og herefter trykke "Gem skabelon" og så markere feltet "Gem som eksisterende skabelon". Sletningen sker ved at benytte knappen "Slet skabelon", hvorved en liste med alle eksisterende skabeloner vises i et pop-up vindue, her markeres en skabelon og der trykkes "OK", hvilket vil slette den valgte skabelon. Hvis der er oprettet en skabelon til fuldmagtskonti, og kontoindehaveren ikke længere har fuldmagt til de aktuelle konti, vil skabelonen ikke længere blive vist for kontohaveren. 15

16 6.3 Overførsel mellem egne konti Ved indtastningen af en overførsel er det obligatorisk at udfylde beløbsfeltet. De øvrige felter udfyldes kun, hvis der er særligt behov herfor. I feltet Beløb angives beløbet. Feltet Valørdato udfyldes automatisk med dags dato og kan ikke ændres. Øverst i drop-down menuen vælges foliokontoenog i drop-down menuen under valørdatoen vælges hvilket konto nr., der skal overføres til. Når der overføres et beløb fra foliokonto til afviklingskonto til brug for Detailafvikling (17-xxxxx), vil der automatisk blive sendt nye kreditlines til Nets. Afsendelsen af kreditlines samt overførslen vil fremgå under fanen "Detailafviklinger". En overførsel fra foliokonto til afviklingskonto vil betegnes som en "Opskrivning". Man vælger mellem de konti, man disponerer over, dvs. egne samt fuldmagtsgivers konti. Overførsler kan kun foretages mellem konti fra samme kontohaver. I feltet Tekst kan der indtastes information i fritekst. Teksten skal altid indledes med to skrå-streger //. 16

17 6.4 Kontantdepoter Under fanen "Kontantdepot" er der mulighed for at overføre beløb fra foliokontoen til mellemregningskonti for kontantdepoter i forbindelse med udlevering af kontanter fra depoterne. Det er obligatorisk at udfylde felterne "Beløb" og "Til konto". I feltet Beløb angives beløbet. Feltet Valørdato udfyldes automatisk med dags dato og kan ikke ændres. I feltet Til konto vælges den mellemregningskonto, der skal krediteres. I feltet Tekst kan der indtastes information i fritekst. Teksten skal altid indledes med to skrå-streger //. 6.5 Betalinger via SWIFT Kontohavere med SWIFT kan vælge at gennemføre betalinger via SWIFT til andre kontohavere med SWIFT. Eksempler på SWIFT-betalinger gennemgås i afsnit 15. Nogle kontohavere med SWIFT har valgt Poseidon-modulet, der giver mulighed for at modtage SWIFT-betalinger fra samtlige deltagere i Kronos, uafhængigt af om afsenderen har SWIFT. Eksempler på SWIFT-betalinger via Poseidon-modulet gennemgås i afsnit 15. Kontohavere uden SWIFT skal ikke selv bruge Poseidon-modulet, som alene aktiveres af konto-havere med SWIFT. 17

18 7 Sikkerhedsret For at få adgang til fanebladet "Sikkerhedsret", skal der være valgt en sikkerhedsretskonto (hovedgruppe 093) i feltet med "Konto nr.". 7.1 Overblik Skærmbilledet viser en række kolonner som fx formål og beløb, der er selvforklarende. Kolonnen "Reduceret" angiver, hvorvidt det anmodede beløb er reduceret af VP (på grund af reservationsloftet). Kolonnen "Retsvirkningstid" viser det tidspunkt, som VP har registreret for, hvornår reservations-anmodningen effektueres. Kolonnen "Status" angiver reservationsanmodningens status i form af en kode og tilhørende tekst. Hvis der er markeret i kolonnen "Stående" betyder det, at reservationsanmodningen er tilbagevendende Direct Debit sikkerhedsret Ved en markering i "Brug af Direct Debit sikkerhedsret", tilvælger brugeren anvendelse af Direct Debit sikkerhedsret til samtlige afviklinger i Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen, der ligger indenfor VP's åbningstid dvs. alle afviklinger undtagen Intradag Dette gælder dog ikke ekstraordinære afviklinger af Sumclearingen. Her er det kun muligt at lave 18

19 manuelle overførsler til afviklingskontoen. Direct Debit sikkerhedsret kan tilsvarende ikke anvendes til afvikling af Straks Funktionen er tilvalgt på forhånd, men kan fravælges ved at fjerne markeringen i boksen og trykke "Gem D. Debit" Hvis der er valgt 4-øjne princip vil status herefter ændre sig til "Status: Til autorisering". Ændringen kan efterfølgende autoriseres af en anden bruger i menuen under "Funktioner" "Autorisering" "Direct Debit sikkerhedsret". Det er ikke muligt, at autorisere Direct Debit sikkerhedsret under afvikling, hvilket vil sige fra det tidspunkt hvor der er modtaget forecast, forventeligt 35 min før hver afvikling, til afviklingen er afsluttet. Hvis der trykkes på knappen "Autoriser" i ovennævnte tidsrum, vises en fejltekst i informationsfeltet nederst til venstre i skærmbilledet, hvor der står: Der kan ikke foretages ændringer, der er en afvikling i gang. For at autorisere trykkes på knappen "Autoriser" i skærmbilledet. Når der er autoriseret, vil der ikke længere stå "Til autorisering". Ændringen kan afvises ved tryk på knappen "Afvis", hvilket betyder at ændringen af brugen af Direct Debit sikkerhedsret ikke bliver gennemført. Er markering fravalgt vil sikkerhedsretten ikke blive brugt til afvikling af hverken Sumclearingen eller Intradagclearingen. Under fanen Sikkerhedsret vises desuden en oversigt over godkendte reservationsanmodninger til VP blok 35 og CLS samt eventuelle reservationsanmodninger, der afventer autorisering. De reservationsanmodninger, der afventer autorisering er markeret som værende "Til autorisation" i statuskolonnen. 7.2 Opret reservationsanmodning En ny reservationsanmodning oprettes ved et klik på knappen "Ny". 19

20 I pop-up boksen angives sikkerhedsretsformål, beløb, dato og tidspunkt for reservationen. Tidspunkt kan dog kun angives, hvis feltet "Kode for reservationstid" er udfyldt med "Anmelder angiver tidspunkt". Når oplysningerne er indtastet, trykkes der på "OK" og reservationsanmodningen skal efterfølgende autoriseres af en anden bruger. For at autorisere reservationsanmodningen markeres den i oversigtsbilledet, hvorefter der trykkes på knappen "Vælg" og anmodningen autoriseres. Herefter ses det på oversigtsbilledet, at reservationsanmodningen har ændret status. Hvis der allerede er oprettet en reservationsanmodning, der skal annulleres, gøres dette i samme vindue som oprettelsen og den vil få status som "Afvikling annulleret" når den er autoriseret. Reservationsanmodninger kan kun slettes inden effektuering finder sted. 7.3 Opret stående reservationsanmodning En stående reservationsanmodning oprettes ved at markere reservationsanmodningen med det relevante formål i overblikket, hvor kolonnen "Stående" er afkrydset og trykke på "Vælg". Hvis den stående reservationsanmodning ikke allerede eksisterer, er status angivet som "Ej oprettet". 20

21 I pop-up vinduet udfyldes maksimalt reservationsbeløb. Derudover kan reservationstidspunktet angives, hvis feltet "Kode for reservationstid" er udfyldt med "Anmelder angiver tidspunkt". Når oplysningerne er indtastet, trykkes der på "OK" og den stående reservationsanmodning skal efterfølgende autoriseres af en anden bruger. For at autorisere reservationsanmodningen markeres den i oversigtsbilledet, hvorefter der trykkes på knappen "Vælg" og anmodningen autoriseres. Herefter ses det på oversigtsbilledet, at reservationsanmodningen har ændret status. Hvis der allerede er oprettet en stående reservationsanmodning, der skal annulleres, gøres dette i samme vindue som oprettelsen og den vil få status som "Afvikling annulleret" når den er autoriseret. Der kan først oprettes en ny stående reservationsanmodning den følgende dag, men der kan oprettes en almindelig reservationsanmodning i mellemtiden. 7.4 Manuel tømning af overskydende likviditet fra CLS-konto For at foretage manuel tømning fra CLS-konto (hovedgruppe 096) vælges Funktioner -> Manuel tømning af overskydende likviditet fra CLS-konto. Funktionen kan kun vælges, hvis man har valgt en CLS-konto i feltet med "Konto nr.". 21

22 Her kan vælges mellem at overføre maksimumbeløb eller et valgfrit beløb, der er mindre end det maksimale beløb. Tømningen skal efterfølgende autoriseres af en anden bruger. 8 Sikkerhedsstillelse Skærmbilledet i sikkerhedsstillelse viser sikkerhedsstillelsesdepoter og de papirer, der er lagt til sikkerhed deri. DKK er som udgangspunkt valgt i møntkodefeltet og det er således papirer denomineret i DKK, der vises. Der er mulighed for at ændre møntkoden til EUR, hvorefter skærmbilledet automatisk opdaterer og papirer denomineret i EUR vises. Vælges "Alle" i feltet "Depot nr." vises indholdet af samtlige depoter, som er lagt til sikkerhed for den valgte konto. Der kan også vises oplysninger fra et specifikt depot. Alle oplysninger hentes fra VP og opdateres med knappen "Opfrisk". 22

23 8.1 Indlæggelse Papirer kan lægges til sikkerhed ved at trykke på knappen "Indlæggelse". Hvis der skal indlægges yderligere af et papir, der allerede er indlagt, kan man med fordel markere dette i overblikket, inden der trykkes på knappen, hvorved størstedelen af felterne vil være udfyldt på forhånd. I pop-up vinduet udfyldes felterne med møntkode, sikkerhedsstillelsesdepot, nominelt beløb, og ISIN kode. Derudover vælges det, hvorvidt eventuelle udtrukne andele på papiret skal følge med og endelig vælges hvilket depot papirerne skal overføres fra. Herefter trykkes "OK" og ind-læggelsen autoriseres af en anden bruger. 8.2 Udtagning Papirer, der er indlagt til sikkerhed kan udtages ved at trykke på knappen "Udtagning". Processen kan gøres væsentligt mere enkel, hvis det papir, der ønskes udtaget markeres i overblikket, inden der trykkes på knappen, hvorved størstedelen af felterne vil være udfyldt på forhånd. Det er nu udelukkende nødvendigt at udfylde feltet med nominelt beløb, samt at vælge hvilket depot, papirerne skal overføres til. Alternativt kan man benytte knappen "Udtagning" uden markering og udfylde alle felterne selv. Herefter trykkes "Udtag" og udtagningen autoriseres af en anden bruger. 23

24 8.3 Dagens bevægelser på VP-aktiver Knappen "Bevægelser" åbner et pop-up vindue med et overblik over alle dagens bevægelser på VP-aktiver på det valgte depot (standard "Alle" jævnfør ovenfor). Møntkodefeltet giver mulighed for at vælge mellem DKK og EUR. Feltet "Vis type" giver mulighed for at sortere efter indlæggelser, udtagninger eller alle (standard), mens dato feltet giver mulighed for at søge op til 9 bankdage tilbage i tiden. 8.4 Registrer depoter Knappen "Reg.depot" åbner et pop-up vindue, hvor der er mulighed for at registrere egne VP depoter til brug for sikkerhedsstillelse i Kronos, så de automatisk fremgår som valgmuligheder ved sikkerhedsstillelsestransaktioner. Felterne "CD-ident" og "eget VP depot" udfyldes og der trykkes "Opret". Registrerede depoter kan slettes igen i samme vindue. Sletning foregår ved at vælge depoter i drop-down menuen og efterfølgende trykke "Slet". 9 Afviste betalinger Under Afviste betalinger kan man se tidspunkt for meddelelse om afvisning, afvisningskode og forklarende tekst. Man kan dobbeltklikke på en afvist betaling og få yderligere information. 24

25 10 Detailafviklinger afvikling af Sumclearing, Intradagclearing og Straksclearing Deltagere med en aktiv afviklingskonto i hovedgruppe 95 (17xxxxx) kan tilgå fanen "Detailafviklinger", som giver adgang til underfanerne "Detailafviklinger"" og "Overdækning". Til Sumclearing, Intradagclearing og Straksclearing anvendes samme afviklingskonto Afviklinger Under fanen "Detailafviklinger" vises status for dagens afviklinger i Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen. 25

26 Under fanen "Detailafviklinger" er det muligt at se en oversigt over hver enkelt afvikling i Sumclearingen,Intradagclearingen og Straksclearingen. Tabellen nedenfor giver en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte Detailafviklinger. Oversigtstabel - Afviklinger Afvikling Detaljer Detail01.30 Afvikling af Straksclearing kl Afvikling af Sumclearing og Intradagclearing kl Detail03.00 Afvikling af Sumclearingen kl , hvis denne ikke er afsluttet kl Detail06.00 Afvikling af Straksclearingen kl Afvikling af evt. Intradagclearing kl og evt. Sumclearing. Weekendens dankortbetalinger afvikles altid i Sumclearingen mandag morgen kl På andre hverdage afvikles Intradagclearing og Sumclearing på dette tidspunkt såfremt der er betalinger, der ikke 26

27 allerede er afviklet i Detail01.30 og Detail Detail09.00 Afvikling af Straksclearingen kl Afvikling af Intradagclearing kl og evt. Sumclearing, hvis denne ikke er afsluttet. Detail12.00 Afvikling af Straksclearingen kl Afvikling af Intradagclearing kl og evt. Sumclearing, hvis denne ikke er afsluttet. Detail14.00 Afvikling af Straksclearingen kl Afvikling af Intradagclearing kl og evt. Sumclearing, hvis denne ikke er afsluttet. Detail14.30 Afvikling af Straksclearingen kl Ekstraordinær01 Ekstraordinær afvikling af Sumclearing på et aftalt tidspunkt i Kronos' åbningstid. Ekstraordinære afviklinger skal være afsluttet senest kl. 15. I drop-down menuen "Afvikling" kan der vælges mellem igangværende og afsluttede afviklinger. Skærmbilledet opdateres med ny igangværende afvikling, når stående ordre gennemføres eller når bogføringsgrundlag til Straksclearingen modtages. Bogføringsgrundlag til Straksclearingen modtages som udgangspunkt 5 min. før forecastet modtages. I drop-down menuen "Dato" kan der vælges mellem det aktuelle og det foregående clearingsdøgn. Under Aktivitet gives der et overblik over deltagernes likviditet til den valgte afvikling, bogføringsgrundlag til Straks-, Sum- og Intradagclearingen samt afsendelse af kreditlines. Disponibelt beløb på afviklingskonto er lig saldoen på det tidspunkt hvor billedet initieres, dvs. enten når stående ordre gennemføres eller når bogføringsgrundlag til Straksclearingen modtages. Op- og nedskrivninger indeholder beløb som er overført til og fra afviklingskontoen. Ved en op- og nedskrivning opdateres altid den seneste afsendte kreditline. En opskrivning foretages i Kronos under fanen "Betalinger overførsler". En Nedskrivning foretages i Nets' brugergrænseflade Hubben. Likviditetsbehovet er lig summen af nettopositionen fra forecast, den af deltagerne valgte overdækning og deltagerens Registreret Straksbeløb. Likviditetsbehovet er dog altid minimum 0. Likviditet kan fremskaffes via op- og 27

28 nedskrivninger til og fra afviklingskontoen, Stående ordre, Mest muligt fra foliokontoen, Direct Debit sikkerhedsret og Direct Debit foliokonto. På baggrund af den fremskaffede likviditet udregnes en kreditline, et kreditmaksimum, til hver afvikling. Når afviklingen er afsluttet kan kreditline til Straksclearingen ses som den sidste aktivitet i skærmbilledet Overdækning Under fanen "Overdækning" kan deltagerne indtaste et beløb til overdækning. Overdækningen er et fast beløb, der vil være gældende for følgende afviklinger i Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen: Detail01.30, Detail06.00, Detail09.00, Detail12.00 og Detail14.00 Efter der er indtastet overdækning trykkes på knappen "Gem". Såfremt der er valgt 4-øjne-princip ændrer status sig til "Status: Til autorisering". Ved 4-øjne princip skal en anden bruger autorisere beløbet til overdækning. Overdækningsbeløbet kan autoriseres ved i menuen at vælge "Funktioner" - "Autorisering" og herefter "Detailafvikling, overdækning til forecast". Det er ikke muligt at autorisere ændringer til overdækningsbeløb mellem afviklingerne, dvs. fra der er modtaget forecast, forventeligt 35 min. før hver afvikling, til afviklingen er afsluttet. For at autorisere, trykkes på knappen "Autoriser". Ændringen kan afvises ved tryk på knappen "Afvis". Efter autorisering/afvisning kan skærmbilledet 28

29 "Overdækning" opdateres med "Opfrisk" og "Status: Til autorisation" vil ikke længere fremstå af billedet. 11 Menuen Funktioner 11.1 Vis kontodetaljer Her er det muligt at se, hvordan det disponible beløb er beregnet. Funktionen er ligeledes tilgængelig via knappen "Kontodetaljer", som findes på alle faneblade Kontooversigt Funktionen giver mulighed for at søge blandt tilgængelige konti. Knappen "Vælg" bliver først aktiv når man har markeret en konto, mens knappen "Kontodetaljer" først bliver aktiv når man har valgt en foliokonto i hovedgruppe 100. Funktionen er ligeledes tilgængelig via knappen "Find konto", som findes på alle faneblade. 29

30 11.3 Søgning i posteringsliste I menuen funktioner svarer funktionen "Søgning i Posteringsliste" til at anvende knappen "Søg" når man er på skærmbilledet for posteringslisten. Funktionen er tidligere beskrevet i Afsnit Opsætning Skift password Funktionen giver mulighed for at ændre password. Password oprettelse er tidligere beskrevet i afsnit

31 Global Indstilling Under menupunktet Funktioner -> Opsætning -> Global Indstilling kan en superbruger vælge opdateringsfrekvens for skærmbillederne. Kontohavere med SWIFT kan herudover vælge diverse SWIFT-servicemeddelelser. Indstillingerne gælder for alle brugere hos kontohaveren og altså ikke kun for den enkelte bruger. 31

32 Konto-autorisationer De enkelte ekspedienter skal først oprettes i BEC s Sign-On system. Herefter skal kontohaver i funktionen kontoautorisationer tildele ekspedienterne autorisationer til at disponere på de enkelte konti. Kontoautorisationerne findes via Funktioner -> Opsætning -> Kontoautorisationer. For at tildele/ændre/fjerne kontoautorisationer gør man følgende: 1. Ud for tekstfeltet Ekspedient vælger man den ekspedient, som skal have tilføjet/ændret-/fjernet autorisationer til konti. 2. Under Gældende autorisationer kan man se de konti, som ekspedienten allerede har autorisationer til samt de enkelte autorisationer. En markeret autorisation kan enten ændres eller slettes. 3. Under Konti uden Autorisationer kan man se de konti, som ekspedienten p.t. ikke har autorisationer til. Du kan her vælge nye konti, som ekspedienten skal disponere over, ved at markere den ønskede konto og tryk Tilføj. 4. Kontoen er nu synlig under Autorisationer til godkendelse En ny autorisation vil som standard have Forespørg markeret. Man kan udvide dette til at omfatte flere koder, og trykke Gem ny. 5. Herefter ligger autorisationen stadig i feltet Autorisationer til godkendelse og skal efterfølgende godkendes/afvises af en anden bruger Fuldmagter I Kronos kan en kontohaver give en anden kontohaver fuldmagt til at disponere 32

33 på sine konti. Overdragelsen af disse fuldmagter styres i dette vindue. For at tildele/ændre/fjerne fuldmagter gør man følgende: 1. Ud for tekstfeltet Fuldmagtsmodtager vælger man den kontohaver, der skal have tilføjet-/ændret/fjernet en fuldmagt. 2. Under Gældende fuldmagter kan man se de fuldmagter, som p.t. er gældende. En markeret fuldmagt kan enten ændres eller slettes. 3. Under Kontoliste kan man vælge de konti, som man vil give fuldmagt til, ved at markere de ønskede konti og trykke Tilføj. 4. Fuldmagten er nu synlig under Fuldmagter til godkendelse En ny fuldmagt vil som standard have Forespørg markeret. Man kan udvide dette til at omfatte flere koder, og trykke Gem ny. 5. Herefter ligger fuldmagten stadig i feltet Fuldmagt til godkendelse og skal efterfølgende godkendes/afvises af en anden bruger. 33

34 11.5 Manuel tømning af overskydende likviditet fra CLS-konto Funktionen er tidligere beskrevet i afsnit Autorisering Afhængigt af brugerens autorisationskoder skal nogle handlinger eventuelt autoriseres af en anden bruger. Det sker i menupunktet Funktioner -> Autorisering. Herunder kan vælges mellem flere undermenuer, fx betalinger, køændringer mv. hvor eventuelle nye informationer, ændringer og sletninger, som afventer autorisation, vil fremgå af en liste. 12 Menuen Info 12.1 Nyheder Under menupunktet Info -> Nyheder findes nyheder specifikt for Kronos såvel som for hele Nationalbanken. Notifikationer om nyheder gives visuelt ved en "pop-up" med nyheden samt en notifikation i nyhedsoverblikket nederst til højre i Kronosterminalen Åbningstider indland Denne funktion viser indenlandske åbningstider. 34

35 12.3 Åbningsdage Denne funktion viser indenlandske åbnings- og lukkedage Afviklingsstatus Under menupunktet Info -> Afviklingsstatus findes status for forløbet af dagens afvikling af Sumclearing, Intradagclearing, Strakscelaring, VP-afvikling m.m. The symbol next to the currency indicates the following: Et grønt flueben efter valutakoden,, betyder, at udligningen er sket. En blå stjerne, *, betyder, at kreditlines er sendt. Et orange udråbstegn,!, betyder, at afvikling er udskudt. 35

36 13 Menuen Hjælp 13.1 Indhold C Funktionen åbner et link til oversigtssiden Quick Guide Funktionen åbner et link til Quick Guiden Deltagerliste Funktionen åbner et pop-up vindue med en deltagerliste, hvor der kan søges på deltagere via navn eller BIC-kode Om Kronos-terminalen Funktionen åbner et link til en oplysningsside omkring versionsnr., maskinkrav mv. 14 Øvrige funktioner 14.1 Gem og Udskriv Filer -> Gem Gemmer data fra posteringslisten eller søgeresultat i en kommasepareret fil (en tekstfil hvor tabelrammerne er erstattet af kommaer). Filer -> Udskriv Der åbnes et "udskriftsvindue", hvor der kan vælges printindstillinger og til sidst vælges knappen OK for udskriv Navigering Man kan anvende både mus og tastatur til alle funktioner. Navigering vha. 36

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK VP OG SIKKERHEDSRETTEN

DANMARKS NATIONALBANK VP OG SIKKERHEDSRETTEN DANMARKS NATIONALBANK VP OG SIKKERHEDSRETTEN 2 Dagsorden Nyt omkring sikkerhedsretten i Kronos2 Anvendelse af sikkerhedsretten i RTGS VP s handelsafvikling 3 Fra Kronos til Kronos2 I Kronos er der en særskilt

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.2 11/2014 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK

STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK Morten Fremmich Andresen, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Egeberg Jensen, Betalingsformidlingsafdelingen. INDLEDNING I november 2014 bliver det muligt for borgere

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger

Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger 109 Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger Lars Egeberg Jensen, Tommy Meng Gladov og Majbrit Nygaard Christensen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING Borgere og virksomheder foretager

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.4 02/2018 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning.

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning. Medarbejder i ét flow (MIF) Medarbejder i ét flow kaldes i daglig tale MIF. Løsningen er indeholdt i SD Tjenestetid. Når der kommer nye medarbejdere ind fra lønsystemet, så kan man opdatere dem i ét samlet

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Opret betalingsaftale

Opret betalingsaftale Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftale Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Kom godt i gang med Quickpay

Kom godt i gang med Quickpay Kom godt i gang med Quickpay Quickpay er en betalingsløsning til at integrere alle gængse betalingskort på din webshop. På denne side kan du læse, hvordan du logger ind og sætter Quickpay-modulet på din

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS AtZNeT ApS Lystrupvej 21B 8240 Risskov Tlf. 87415034 Fax 87419779 www.atznet.dk info@atznet.dk Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere Sådan laver du ændringer

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Topmenu I Business Online kan du få adgang (navigere) til programmets mange funktioner på forskellig måde. Du finder bl.a. indgangen til funktionerne i topmenuen. Hvis menupunktet

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Filer til banken Classic

Filer til banken Classic Gå til Mappeoversigt for at sende betalinger til Danske Bank via Business Online. Du får adgang til Mappeoversigt ved at klikke på Oversigt over filer til banken via Filer i topmenuen: Lokale filer Vælg

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere