ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013"

Transkript

1 ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013

2 Indhold 1 INTRO Opgaveforståelse Fra idé til grundkoncept Konsortiets handlekraft og outreach UDFOLDELSE AF GRUNDKONCEPTET Indkapsling af et økosystem Målgruppen Inkubatorens services Fysiske rammer Samarbejde med erhvervslivet Markedsføring Evalueringsaktiviteter Forretnings- og finansieringsmodel Succeskriterier NETVÆRK - ORGANISERING - TEAM Parterne i konsortiet og teamet Organisering Konsortiets netværksrelationer UDVIKLINGSPROCES OG TIDSPLAN BUDGET... 9 Bilag: Bilag 1. Erklæringer fra konsortiepartnere Bilag 2. Inkubatorens kubeservices Bilag 3. CV er Bilag 4. Mere om konsortiepartnerne Bilag 5. Organisering Bilag 6. Proces- og tidsplan Bilag 7. Detaljeret budget

3 1 INTRO Pluss Leadership A/S (Pluss) har hermed fornøjelsen af at fremsende denne ansøgning til Københavns Kommune vedr. konceptudvikling, igangsættelse og etablering af en rentabel finansieringsmodel for en Art & Tech Inkubator i København. Pluss ansøger som fælles befuldmægtiget i et konsortium med følgende parter: Alexandra Instituttet CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CSE Copenhagen School of Entrepreneurship KEA Københavns Erhvervsakademi. 1.1 Opgaveforståelse Som vi forstår opgaven er målet at forløse de innovations- og vækstpotentialer, der er i vekselvirkningen mellem de eksisterende art-, tech- og businessmiljøer i København. Hvor disse miljøer tidligere lidt firkantet sagt har levet isolerede tilværelser så er målet at få dem koblet sammen. Art & Tech Inkubatoren skal være driver og katalysator i den proces. 1.2 Fra idé til grundkoncept Vores grundlæggende idé er at indkapsle et økosystem, der kan fremme, at målgruppen kan mødes på tværs og udvikle Art & Tech løsninger, og hvor denne type af løsninger kan blive kommercialiseret. Miljøerne er der med erfarne og nye aktører, som kan gøre en forskel ved at gøre det, som de allerede gør, og det de er bedst til. MEN i en koordineret og udviklende proces således, at der opstår synergier til gavn for målgruppen. Det er også på den måde, at Københavns Kommune får gearet sin investering på kr., og der bliver tale om reel additionalitet. Det handler med andre ord om at sammensætte eksisterende byggeklodser på en ny måde og herigennem skabe nyt. Det kræver handlekraft og solidt outreach til art-, tech- og businessmiljøerne, for at Art & Tech Inkubatoren får en strategisk plads i innovations- og iværksættermiljøet i Danmark. Konsortiet vil derfor udgøre en projektgruppe, der - som epicenter i et større netværk - skal bruge sit outreach til art- tech- og businessmiljøerne til at etablere Art & Tech Inkubatorens Partnerskab. Med dette afsæt er planen at: Udbyde en række workshops, arrangementer og aktiviteter mv. til målgruppen Fungere som vejviser i økosystemet Inspirere til udvikling af nye services i økosystemet Skabe grobund og plan for en forankring af Art & Tech Inkubatoren. 1.3 Konsortiets handlekraft og outreach Pluss har solid erfaring med at lede og drive store offentlige erhvervsudviklingsinitiativer med en bred palet af aktører i økosystemet for fremme af vækst, innovation og iværksætteri i Danmark. CAKI og Alexandra Instituttet er centrale innovationsspillere i henholdsvis art & tech miljøerne i København med direkte koblinger til både studerende og virksomheder. CSE har hands-on erfaringer med at etablere en levedygtig inkubator for studerende i tæt samarbejde med virksomheder og investorer. KEA har erfaringer med at drive forskning- og inkubatoraktiviteter i tilknytning til erhvervsakademiets kreative og tekniske uddannelser. Det er med dette potentiale for handlekraft og outreach, at konsortiet er dannet. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 3

4 2 UDFOLDELSE AF GRUNDKONCEPTET 2.1 Indkapsling af et økosystem Målet med Art & Tech Inkubatoren er at indkapsle et økosystem, hvor målgruppen kan mødes på tværs og udvikle Art & Tech løsninger, og hvor denne type af løsninger kan blive kommercialiseret. Fokus er på at skabe rum for, at det kreative og kunstneriske møder det tekniske og teknologiske og at indlejre mødet i en proces, der kan munde ud i, at en given idé kommercialiseres. Vores tilgang er at arbejde med forskellige elementer i proof processen, som typisk danner rammen om iværksætterforløb fra den indledende idéfase til den egentlige udvikling af en kommerciel bæredygtig virksomhed. Hermed understreges det, at inkubatoren har et forretningsmæssigt fokus, hvor der opereres med følgende tre grundlæggende proceselementer: Proof of idea Proof of concept Proof of business Planen er at udbyde en række workshops, arrangementer og aktiviteter mv. under hvert af de tre proceselementer. Inkubatoren indkapsler dermed et økosystem, som kan tilgodese forskellige aktører i målgruppen på forskellige udviklingsstadier og med forskellige behov, og hermed vil den appellere til så mange som muligt indenfor målgruppen. Aktiviteterne i inkubatoren vil blive stillet til rådighed for en bred kreds af interessenter, og kodeordet for inkubatoren er, at den er fleksibel og inkluderende. 2.2 Målgruppen Målgruppen for Art & Tech Inkubatoren er først og fremmest aktører, som arbejder indenfor Art dvs. kreative og kunstneriske aktører; og aktører som arbejder indenfor Tech dvs. de tekniske og teknologiske områder fx Interactive Denmark. Hertil kommer øvrige dele af iværksætter- og innovationsmiljøerne i Danmark og de mere etablerede virksomheder. Etablerede virksomheder der gerne vil vækste, og som i udviklingen af deres produkter, services og processer har brug for at indgå i en innovativ proces, og som kan have gavn af at få nye perspektiver. Større virksomheder der er interesseret i at få adgang til idéer eller forretningsidéer, som de kan se integreret i deres egen forretning. Studerende som kan blive morgendagens Art & Tech iværksættere eller intraprenører i danske virksomheder. Kunstnere som kan skabe muligheder for udvikling og innovation i mødet mellem kultur og teknologi. Privatpersoner som har udviklet ideer, der kan arbejdes med i regi af Art & Tech Inkubatoren. Brugerne tænkes først og fremmest at have til huse i Købehavns Kommune, men er ikke begrænset af denne geografi. Der lægges op til at skabe et miljø, som er attraktivt og kan tiltrække målgruppen fra hele Danmark og gerne fra udlandet. 2.3 Inkubatorens services Inkubatorens services omfatter udbud af en række aktiviteter, som tænkes samlet i kuber, der understøtter de tre trin i proof-processen. Det er aktiviteterne i disse kuber, som igangsættes, gennemføres og evalueres som en række pilotforløb. Se bilag 2. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 4

5 Kube 1 I Kube 1 arbejdes der med udgangspunkt i at skabe rum for, at repræsentanter for Art & Tech kan mødes og arbejde med generering og udvikling af ideer i forbindelse med en række udbudte aktiviteter. Herefter følger Proof of Idea processen og udviklingstrinnet, som tager ideerne videre til mock-up og pretotype. Inkubatoren tilbyder temaworkshops, studieture, idea camps og idébørser til interessenter fra tech-siden, design-siden og bruger-/købersiden. Interessenterne mødes fysisk for at inspirere hinanden, og de kan ydermere møde hinanden gennem online co-creation platforme. Alexandra Instituttet arbejder qua sine netværksaktiviteter (InfinIT, Serviceplatform, SharePlay, Visuel Vækst) allerede med dette udviklingstrin med fokus på teknologidomænet, indenfor design i bred forstand (fx i interessegrupperne for hhv. intelligente tekstiler; mobil og pervasive læring; usability og interaktionsdesign; sporings- og positioneringstjenester), og design til specifikke domæner som fx velfærdsområdet, serviceområdet, byrum m.v. Aktiviteterne tænkes udbudt i regi af en gruppering med et specifikt emne, fx en interesse- eller erfagruppe, hvor interessenter mødes til matchmaking- og vidensudvekslingsarrangementer og her får mulighed for at komme tættere på hinanden og undersøge muligheden for at indgå i et fælles udviklingsprojekt. Her er det tanken, at der tilknyttes ressource personer indenfor Art & Tech til de forskellige grupper. Målet er at skabe et sammenhængende forløb, så der opstår tillid mellem parterne, og hermed gødes jorden for samarbejde og for, at parterne indgår i fælles udviklingsprojekter med en bæredygtig forretning for øje. Det vil være ved denne type arrangementer, at interessenter indenfor enten Art eller Tech kan møde hinanden og udveksle ideer. Hermed er aktiviteterne interessante for dem, der befinder sig helt tidligt i udviklingsfasen, hvor de endnu ikke har en færdigudviklet ide. Det er også her virksomheder fra det etablerede erhvervsliv kan byde ind med problemstillinger, som de gerne vil have nye perspektiver på og indgå samarbejde med repræsentanter fra Art & Tech miljøerne. Kube 2 Med Kube 2 tages skridtet videre fra idé til koncept og støtter således op om den Proof of Concept proces, der baner vejen frem mod en fuldt fungerende prototype eller egentlig implementering. Det handler med andre ord om at få afprøvet ideens holdbarhed, at få den afprøvet op mod markedet og hermed få afklaret de største risici i et forestående udviklingsarbejde. I lighed med kube 1 vil der i kube 2 blive tilbudt en række aktiviteter i form af tema workshops, concept camps og innovationspaneler, som skal bidrage til at udvikle deltagernes koncepter. Strategien er stadig at forankre aktiviteterne i en specifik gruppering med et udvalgt emne. Ud af disse aktiviteter opstår et mindre antal konkrete ønsker om prototypeudvikling. Dette foregår enten i regi af - og med bistand fra - Art & Tech Inkubatoren eller ved at søge eksterne midler. Som en indlejret del af Kube 2 og Proof of Concept processen vil der også blive udbudt en række mere forretningsfokuserede workshops, hvor der sættes spot på, hvad der skal til for at et givent koncept kan kommercialiseres. Dette vil ske i regi af CSE, som har stor erfaring med at drive en inkubator og i regi af KEA som har erfaring med at udbyde proofproceskurser til studerende, og som tilsammen kan tilbyde en lang række relevante aktiviteter til målgruppen. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 5

6 Kube 3 I kube 3 realiseres og kommercialiseres forretningskonceptet, og der udvikles en egentlig forretning. Kube 3 stiller en række aktiviteter til rådighed for iværksættere, som er klar til at gå på markedet med deres produkt/service, eller som er på udkig efter investorer. Det vil være workshops, business camps, mentorordninger, investordage og 1-1 sparring med ressourcepersoner i regi af CSE, KEA og CAKI. Her vil der blive arbejdet med udarbejdelse af go-to-market strategier, salg og markedsføring, budgettering, jura, pitchtræning, kontakt til investorer, det etablerede erhvervsliv osv. For de iværksættere, som vurderes at have et særligt vækstpotentiale, er det tanken, at der etableres et samarbejde med den øvrige del af økosystemet, som beskæftiger sig med vækstiværksættere herunder Københavns Erhvervsservice, Væksthus Hovedstadsregionen, Accelerace og CONNECT Danmark, hvor blandt andet sidstnævnte har et særligt opmærksomhedspunkt over for kreative iværksættere. 2.4 Fysiske rammer Inkubatoren tænkes ikke opbygget omkring egne statiske fysiske rammer med et antal kontorpladser til en udvalgt skare af iværksættere, som arbejder med Art & Tech. Der findes allerede en række iværksætterhuse og kontorhoteller rundt omkring i København, som huser både kreative og kunstneriske samt tekniske og teknologiske iværksættere. I stedet for at tilbyde egne kontorpladser, vil konsortiepartnerne tilbyde at assistere Art & Tech iværksættere med at finde de rigtige lokaler, som de kan leje på markedsvilkår. Det skal imidlertid fremhæves, at Art & Tech iværksætterne som en del af proof of concept og proof of business kan få tilbudt en fysisk kontorplads hos CSE som en del af det 3 eller 6 måneders forløb, som de kan kvalificere sig til. Derudover kan adgang til værksteder og forskelligt udstyr være helt centralt i forbindelse med opbygningen af såvel pretotyper og prototyper. Her findes der i København flere faciliteter, og i konsortiet kan både KEA og CAKI (kun til studerende) tilbyde forskellige værksstedsfaciliteter, ligesom der kan etableres et samarbejde med et eller flere Fablabs. 2.5 Samarbejde med erhvervslivet Hvis Art & Tech Inkubatoren skal blive en succes skal det private erhvervsliv og de etablerede virksomheder spille en central rolle. Samarbejdet kan gå begge veje i den forstand, at de etablerede virksomheder kan henvende sig til inkubatoren som et forum for fx produktudvikling og den anden vej rundt, hvor Art & Tech Inkubatoren kan henvende sig til de etablerede virksomheder som samarbejdspartnere fx ifm. teknologi, distribution, markedsføring og mentorer, samt som købere af Art & Tech ydelser, produkter og ideer. Offentlige virksomheder og organisationer er i sagens natur også vigtige i et samarbejdsperspektiv. 2.6 Markedsføring Gennem hele 2014 vil der foregå et vigtigt stykke arbejde med at markedsføre Art & Tech Inkubatoren både over for en bred interessentkreds og ikke mindst målrettet potentielle brugere. Indledningsvist vil der blive udarbejdet et website som vil være det digitale ansigt udadtil. Dette kobles til en massiv tilstedeværelse på de sociale medier (Facebook, Linkedin og Twitter), hvor vi bl.a. ved brug af online annoncering vil skabe en gruppe af relevante følgere, så der enkelt og hurtigt kan kommunikeres målrettet til potentielle brugere og interessenter. De sociale medier giver ligeledes brugere og interessenter mulighed for at interagere med hinanden. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 6

7 Konsortiepartnerne har naturligvis en central opgave i at markedsføre inkubatoren først og fremmest gennem deres respektive netværk, men også gennem relevante kontakter, via hjemmeside og på de sociale medier. Til brug for dette vil der blive udviklet fysisk markedsføringsmateriale i form af gocards, plakater og roll ups etc., som vil kunne benyttes i arbejdet med at skabe opmærksomhed omkring inkubatoren. Dette materiale vil være en vigtig brik i at nå så langt ud som muligt, så markedsføringen af inkubatoren ikke kun begrænses til konsortiepartnere, men også så aktører i Partnerskabet kan fungere som ambassadører på uddannelsesinstitutioner, i iværksætter- og innovationsmiljøer, kunstnermiljøerne, erhvervsfremmesystemet, brancheforeninger osv. Ydermere vil flere af samarbejdsparterne kunne profilere København, det københavnske Art & Tech miljø samt Art & Tech virksomhederne på den internationale platform eksempelvis med sideevents eller markedspladser, investormøder mv. For at skabe så bred omtale af Art & Tech Inkubatoren, vil der blive udsendt pressemeddelelser og løbende udarbejdet casehistorier om brugerne med henblik på, at både lokale, regionale og landsdækkende medier tager historien op. 2.7 Evalueringsaktiviteter Gennem Art & Tech inkubatorens første leveår vil der løbende blive arbejdet med at igangsætte, gennemføre og evaluere en række pilotforløb indenfor hver kube, som udgør kernen i inkubatoren. På den baggrund udvikles et holdbart koncept, der kan videreføres i Dette vil bl.a. ske ved, at deltagerne løbende evaluerer de aktiviteter, der udbydes af Art & Tech Inkubatoren, således at aktiviteterne også løbende justeres og forbedres med henblik på at imødekomme deltagernes behov. Hertil kommer, at det også vil blive evalueret, hvorvidt proofprocessen og kube-tankegangen med sammenhængende forløb tilpasset brugernes forskellige udviklingsstadier er et optimal koncept for at kommercialisere Art & Tech ideer og produkter. 2.8 Forretnings- og finansieringsmodel Som et helt centralt element i processen vil der blive stillet skarpt på at udvikle en forretnings- og finansieringsmodel for Art & Tech Inkubatoren. Med andre ord - hvordan sikres den organisatoriske og økonomiske bæredygtighed af inkubatoraktiviteterne. Målet er, at der ultimo 2014 kan præsenteres en model for, hvordan inkubatoren efterfølgende skal kunne drives på markedsvilkår uden støtte fra København Kommune. Projektgruppen vil arbejde intensivt på at afsøge og teste både klassiske og mere moderne modeller. Det kan eksempelvis være: Sponsorater fra større private virksomheder (Guld- Sølv- og Bronzesponsorater) Crowdfunding Brugerbetaling (events, workshops mv.) Klassisk foreningsmodel med kontingenter EU-finansiering (Socialfondsmidler, COSMEprogrammet, Horizon-programmet mv.) Indlejring af aktiviteter hos en eller flere nøgleaktører i økosystemet for fremme af Art & Tech løsninger og kommercialisering af disse. Dette arbejde vil først og fremmest foregå i projektgruppen i tæt dialog med forskellige interessenter og potentielle aftagere. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 7

8 2.9 Succeskriterier Successen for Art & Tech inkubatoren vil naturligvis hænge sammen med, om målgruppen finder de udbudte aktiviteter interessante og relevante. Mht. til antallet af brugere antages det at være størst ifm. de udbudte aktiviteter i begyndelsen af proof-processen altså i kube 1. Lidt færre vil deltage i aktiviteterne i kube 2 og færrest i kube 3. Det anslås, at ca. 500 indenfor målgruppen vil deltage i aktiviteter under inkubatoren i løbet af det første år. Ydermere vil evalueringen beskæftige sig med andre måltal herunder antal innovationer, antal nye forretningsideer, slagbare produkter, nye virksomheder og jobs som inkubatoren har bidraget til at skabe. 3 NETVÆRK - ORGANISERING - TEAM 3.1 Parterne i konsortiet og teamet I kapitel 1 Intro blev der overordnet stillet skarpt på det potentiale for handlekraft og outreach, som konsortiet tilbyder. I bilag 4 præsenteres parterne mere uddybende. Vi har nøje udvalgt et team, der samlet udgør projektgruppen, og som repræsenterer den kompetencepulje, der kan sikre handlekraft og outreach. Projektledelsen varetages af Chefkonsulent Ane C.G. Iversen fra Pluss. Ane er en erfaren IMPMA-certificeret projektleder og er øjeblikket programleder for LaunchPad Denmark. Derudover har hun i en årrække arbejdet sammen med det danske erhvervsfremmesystem. Yderligere ressourcepersoner i teamet bag inkubatoren er: Søren Tholstrup, partner i Pluss Rikke Koch - Senior Forsknings- & Innovationsspecialist på Alexandra Instituttet Karina Rothoff Brix, direktør CSE Copenhagen School of Entrepreneurship Martin Justesen, Founder and business developer - CSE Copenhagen School of Entrepreneurship Pernille Skov, daglig leder af CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Morten Øhlenschlæger Andersen, projektleder ved CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Torid Kaad Ostenfeld Projektleder i F&ICK - KEA Københavns Erhvervsakademi Tim Vang Iværksætter og udviklingskonsulent, KEA Københavns Erhvervs-akademi. Der skal henvises til bilag 3, som indeholder CV er for alle i teamet. 3.2 Organisering Konsortieparterne indgår i en projektgruppe, hvor Pluss Leadership som fælles befuldmægtiget part har ansvar for projektledelsen og således for at indsende statusrapport og regnskab til Københavns Kommune senest 1. juli 2014 og endelig rapport med forretnings- og finansieringsmodel senest den 15. december Vi lægger derudover op til at etablere en styregruppe med repræsentanter fra projektledelsen, projektgruppen, Københavns Kommune og evt. andre parter, som Kommunen ønsker placeret i en sådan gruppe. Det kunne være repræsentanter fra Copenhagen Creative Task Force. Endelig ønsker vi at arbejde med et Partnerskab med en bred vifte af aktører i økosystemet for fremme af Art & Tech Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 8

9 løsninger og kommercialisering af disse. I ansøgningsfasen har vi haft en positiv dialog med flere parter fx Artlab og CKO. I bilag 5 er organiseringen illustreret. 3.3 Konsortiets netværksrelationer Pluss Leadership har via sine opgaver med at lede større offentlige erhvervsudviklingsprojekter opbygget et solidt netværk i økosystemet for fremme af vækst og iværksætteri i Danmark. Konkret kan der henvises til de partnerskaber, som er koblet til projekterne LaunchPad Denmark, Ejerskifte Danmark og ikke mindst koordinering af Global Entrepreneurship Week, som Pluss har bidraget til. Her har der været samspil med en lang række centrale erhvervs- og interesseorganisationer, netværk, foreninger, virksomheder, myndigheder mv. Alexandra Instituttet udgør som GTS-institut indgangen til GTS-systemet og til Innovationsnetværkssystemet. Dertil kommer kobling til virksomheder gennem Innovationsagenterne. Endvidere har instituttet indgang til det danske forskningsmiljø indenfor it og endvidere til ITEK. KEA Københavns Erhvervsakademi har et stærkt netværk gennem tæt samarbejde med erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. CAKI - Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation har et stærkt netværk inden for de kunstneriske uddannelser og eksterne partnere fra andre videninstitutioner, erhvervslivet og uafhængige organisationer herunder inden for de kreative og kulturelle erhverv i hele Norden. Copenhagen School for Entrepreneurship har et stærkt netværk blandt uddannelsesinstitutioner, virksomheder og investorer. Der skal henvises til de uddybende beskrivelser i bilag 4. 4 UDVIKLINGSPROCES OG TIDSPLAN Vi har tilrettelagt arbejdet med fire arbejdspakker, der implementeres henover de fire kvartaler i Arbejdspakke 1: Kick Off Arbejdspakke 2: Kubeaktiviteter Arbejdspakke 3: Forretnings- og finansieringsmodel Arbejdspakke 4: Projektledelse - Kommunikation Evaluering. I bilag 6 findes en proces- og tidsplan med uddybning. 5 BUDGET Parterne i konsortiet tilbyder at løse opgaven for kr. ekskl. moms. Heraf udgør honorardelen til Pluss Leadership og service fees til de øvrige parter i konsortiet i alt kr. ekskl. moms. Der er afsat i alt kr. ekskl. moms til udlæg herunder kr. ekskl. moms i service fees til aktører i Partnerskabet. Budgetfordelingen mellem de 4 arbejdspakker fremgår nedenfor. Budget Kr. ekskl. moms Arbejdspakke 1: Kick off Arbejdspakke 2: Kubeaktiviteter Arbejdspakke 3: Forretnings- og finansieringsmodel Arbejdspakke 4: Projektledelse - Kommunikation - Evaluering I alt Konsortiet udfylder budgetrammen, hvilket skal ses i sammenhæng med den gearing, som fremkommer via de aktiviteter, som parterne i projektgruppen og aktørerne i Partnerskabet løser i forvejen. Der henvises til bilag 7 for et detaljeret budget. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 9

10 Bilag 1: Erklæringer fra konsortiepartnerne Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 10

11 Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 11

12 Bilag 2: Inkubatorens kubeservices Proof of idea Kube 1 Tema workshops Studieture Speeddating Idea camps Idébørsen Online cocreation Proof of concept Kube 2 Innovationsspace Workshops Concept camps Inno-panel Mentorordning Investorevents CBS-match 1-1 sparring Proof of business Kube 3 Workshops Business camps Mentorordning 1-1 sparring Investorevents Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 12

13 Bilag 3: Projektgruppens CV er Ane C.G. Iversen chefkonsulent i Pluss Leadership Ane vil være projektleder for projektgruppen i Art & Tech Inkubatoren. Dermed bliver hun også Københavns Kommunes direkte kontaktperson i udviklingen og igangsættelsen af Art & Tech Inkubatoren. Med en baggrund som kandidat i offentlig administration fra Roskilde Universitet har Ane de seneste 10 år arbejdet med opstart og vækst af virksomheder og organisationer i et fremadrettet og strategisk perspektiv. Hun er en erfaren IPMAcertificeret projektleder og har i den sammenhæng også kompetencer inden for budget- og regnskabsopfølgning. Hun har løst projektledelsesopgaver i både private og offentlige organisationer i tæt samspil med projektpartnere og eksterne interessenter. I disse sammenhænge har hendes gode kommunikations- og netværksopbygningsevner været centrale. Af særlig relevans for opgaven skal der henvises til, at Ane i øjeblikket er programleder for Erhvervsstyrelsens pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter LaunchPad Denmark med 10 forskellige partnere i konsortiet. Endvidere er hun har været en af de udførende konsulenter i SMV kompetenceudviklingsforløbet Vækst Via Ledelse, som Pluss er operatør på for Væksthusene. Dertil kommer, at hun over tid har arbejdet målrettet med forretningsudvikling for danske SMV er herunder for i særlig grad at afsøge virksomhedernes eksportpotentialer. Supplerende har Ane været involveret i netværksopbygning og virksomhedsetablering i en række forskellige lande i Asien, Afrika og Latinamerika, hvilket har givet hende international erfaring og dyb interkulturel forståelse. Disse opgaver har hun løst med afsæt i tidligere ansættelse i Håndværksrådet og Vestsjællands Amt. Endelig skal der henvises til, at hun tidligere har været ansat i Erhvervs- og Byggestyrelsens område for Handel og Erhverv. Søren Tholstrup partner i Pluss Leadership Søren vil indgå i projektledelsen sammen med Ane og have en særlig sparringsfunktion i forhold til interessentstyring og involvering af netværk. Derudover har Søren ansvar for kvalitetssikring i projektforløbet. Søren er leder af Pluss forretningsområde for Strategiske analyser og Evalueringer samt ansvarlig for virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Med en baggrund som cand.scient.pol. har Søren siden 1995 arbejdet som konsulent med særligt fokus på research, udredning, kortlægning, analyse og evaluering i regi af den offentlige sektor. Han har med afsæt i den analytiske kompetence været projektleder og -koordinator for komplekse projekter samt sparringspartner i strategiske udviklingsprocesser. Søren udfylder rollen som overordnet projektansvarlig eller kvalitetssansvarlig for de fleste projekt- og programledelsesopgaver samt strategiske analyser og evalueringer, som Pluss løser for danske myndigheder alene og i samarbejde med andre parter. I øjeblikket indgår han derfor i projektledelsen af både EjerskifteDanmark og LaunchPad Denmark. Hans særlige kompetence er her at håndtere de mange involverede aktører både i forhold til at skabe værdi i konkrete relationer og skabe synergi mellem forskelligartede interesser, der er i spil under fælles overordnede mål. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 13

14 Udover EjerskifteDanmark og LaunchPad Denmark skal der med særlig relevans for Art & Tech Inkubatoren henvises til, at Søren som udstationeret konsulent i Erhvervs- og Byggestyrelsen i årene har været program- og projektleder i tilknytning til de iværksætterkampagner, der har udgjort det danske bidrag til Global Entrepreneurship Week. I den sammenhæng har han ofte været i dialog med de forskellige interessenter, som også er centrale i forbindelse udvikling og igangsættelse af Art & Tech Inkubatoren. Derudover har han et bredt netværk i den danske uddannelsessektor herunder de dele af sektoren, der arbejder med entreprenørskab i uddannelserne. Søren har tidligere været konsulent i Rambøll (ingeniørdelen), PLS Consult (nu Rambøll Management) og international konsulent i Danmarks Naturfredningsforening. Han var i perioden selvstændig med enkeltmandsvirksomheden Tholstrup Consult, inden han blev medejer af Pluss. Endelig skal det nævnes, at han fungerer som censor ved de samfundsvidenskabelige fakulteter på universiteterne i Aalborg og Roskilde. Rikke Koch - Senior Forsknings- & Innovationsspecialist Alexandra Instituttet Rikke vil indgå i projektgruppen og løbende deltage i planlægning og evaluering af projektets aktiviteter. Mere præcist vil Rikke sikre, at der opnås størst mulig synergi med Alexandra Instituttets aktiviteter i netværkene InfinIT, Service Platform og Shareplay samt med aktiviteter af relevans i GTS-systemet - fx Innovationsagentordningen. Endvidere vil Rikke udgøre indgangen til sparring, konceptudvikling, prototypeudvikling m.v. på tech-delen af projektet. Derved skabes der adgang til de stærkeste tech-forskningsmiljøer i hele landet. Rikke har siden december 2007 arbejdet med innovation, matchmaking, vidensudveksling og F&U-projekter i krydsfeltet mellem private virksomheder og vidensinstitutioner. Siden 2009 har Rikke været involveret i ledelsen af InfinIT Innovationsnetværk for it. Dette især med fokus på strategi for innovation i mødet mellem virksomheder og vidensinstitutioner, matchmaking, vidensdeling og projektetablering, samt implementering af systematikker til at effektivisere den daglige drift af netværket. Rikke er desuden god til at inddrage kollegers viden i sit arbejde og trækker her på den akkumulerede erfaring hos Alexandra Instituttet, en af landets stærkeste operatører inden form matchmaking og netværk med afsæt i IKT. Rikke har i sin ansættelse ved Alexandra Instituttet siden 2007 fungeret som projektleder på 12 IKT-relaterede projekter med budgetter fra til 40 millioner kr. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 14

15 Peter Carstensen afdelingsleder, Alexandra Instituttet i København Peter vil indgå i projektet som ressourceperson i forhold til gennemførsel af aktiviteter i Art & Tech inkubatoren. De sidste par år har Peter arbejdet hos Alexandra Instituttet med ledelse, matchmaking og forsknings- og innovationsprojekter, hvori der indgår både private virksomheder, offentlige institutioner og vidensinstitutioner. Peter er vicedirektør i innovationsnetværket InifinIT som Alexandra Instituttet driver i samarbejde med CIS ved Ålborg Universitet. Karina Rothoff Brix - administrerende direktør, CSE Peter er afdelingsleder (København) og forsknings- og innovationschef i Alexandra Instituttet. Han er datalog fra Københavns Universitet og har en Ph.D. fra RUC, Han har arbejdet en årrække som systemudvikler og metodekonsulent i Bording, Rovsing, DDC og SDC. Fra slutningen af 1980'erne og frem til 2008 har han arbejdet som forsker, forskningsleder og institutleder på RISØ, DTU og IT- Universitetet. Han var bl.a. en del af IT-Universitetets ledelse i opbygningsårene fra 1999 til I den periode har han publiceret mere end 100 videnskabelige publikationer indenfor felterne Brugergrænsefladedesign og brugbarhed, Systemudvikling og IT-støttet samarbejde (Computer-Supported Cooperative Work). Peter har undervist og vejledt inden for de samme felter på alle niveauer. Aktiviteterne omkring IT-støttet samarbejde har i høj grad drejet sig om at forstå, hvad der kendertegner aktører, som arbejder tæt sammen (på distancen), og udvikle teorier for, og ideer til, hvorledes disse aktiviteter kan understøttes vha. IKT. Dette er blevet gjort både i internationale og nationale forskningsprojekter. Gennem fire år var Peter leder af DIWA-projektet, som involverede ca. 15 seniorforskere og 10 juniorforskere fra Østdanmark, og som undersøgte mulighederne for at supportere og strukturere samarbejde vha. webbaserede teknologier. Karina vil indgå i projektgruppen og løbende deltage i planlægning og evaluering af projektets aktiviteter. Herunder vil hun sikre, at der opnås størst mulig synergi med CSE s aktiviteter. Karina arbejder til daglig med at fremme og udvikle iværksætteri på CSE i regi af CBS. Karina har et meget bredt netværk til såvel etablerede virksomheder og investorer, som CSE samarbejder med i arbejdet med at skabe succesfulde iværksættervirksomheder gennem CSE s aktiviteter. Karina har selv erfaring som iværksætter og startede tilbage i 2006 Unique Living A/S og har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand. Merc Jur. Martin B. Justesen - forretningsudvikler og grundlægger, CSE Lab Martin vil indgå i projektet som ressourceperson ift. gennemførsel af aktiviteter i Art & Tech Inkubatoren. Martin er forretningsudvikler på CSE Lab og har sin daglige gang blandt de 99 iværksættere som har til huse hos CSE. Martin er således en af de bærende kræfter i at bistå de unge Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 15

16 iværksættere i at udvikle deres ideer, koncepter og forretninger. Han er også ansvarlig for det udbud af workshops og aktiviteter som skal bidrage med viden om idé og forretningsudvikling, og han har således en indgående viden om og erfaring med, hvad der skal til for at kommercialisere en god forretningsidé. Martin er selv iværksætter og var bl.a. tilbage i 2008 med til at starte CSE, som siden hen har udviklet sig til at være en succesfuld inkubator, der kan fremvise konkrete resultater. Hertil kommer, at han gennem de seneste 15 år har startet flere forskellige virksomheder som beskæftiger sig med feltet IT og iværksætteri. Her igennem har han oparbejdet et bredt netværk inde for den del af erhvervsfremmesystemet, der beskæftiger sig med iværksætteri og han fungerer som jurymedlem ifm. en række forskellige iværksætterkonkurrencer. Martin har en uddannelsesmæssig baggrund som MA i pædagogik og læring fra RUC og har siden suppleret med Food + Health Entrepreneurship Academy på University of California. Pernille Skov - daglig leder, CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Pernille vil indgå i projektgruppen og løbende deltage i planlægning og evaluering af projektets aktiviteter. Herunder vil hun sikre, at der opnås størst mulig synergi med CAKI s aktiviteter. Som daglig leder af CAKI udfolder Pernille sine unikke kompetencer knyttet til: Tværkunstneriske læringsmiljøer, multidisciplinære projekter, entreprenørskab og professionalisering af praksis, ledelse, projektudvikling, -ledelse og -facilitering, netværksopbygning og partnerskaber, konceptualisering og kuratering, research og udvikling, innovation, fundraising, kommunikation, undervisning og rådgivning. Pernille sidder i aftagerpanelet på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet samt i ressourcegruppen for entreprenørskab på Informationsvidenskabeligt Akademi. Desuden er hun repræsentant for de kunstneriske uddannelser i netværket InnovationMatch, et EU-finansieret udviklingsprojekt. Pernilles uddannelsesmæssige baggrund er: Mag.art, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet Master in Modern Art, Goldsmiths College, University of London BA Kunsthistorie og Teologi, Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 16

17 I Pernilles professionelle virke skal der særligt henvises til: 2011 forsat: Art+Innovation Hub / Partner & Founder 2011 forsat: CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation / Daglig leder : Workshopscenen, koordinator 2007: Kunstpausen / Redaktør og producer: Kunstpausen TV : Creative Ghetto / Integration af unge med indvandrerbaggrund i de kreative brancher Projektleder og initiativtager på tværfagligt byudviklingsprojekt. Morten Øhlenschlæger Andersen projektleder, CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Morten vil indgå i projektgruppen og løbende deltage i planlægning og evaluering af projektets aktiviteter. Herunder vil han sikre, at der opnås størst mulig synergi med CAKI s aktiviteter Af konkrete erfaringer skal der henvises til: Juni 2012 Oktober 2012: Buster Film Festival - Koordinator, projektstyring og afvikling. Februar I dag: Heads in the Cloud - Medstifter, produktion, projektstyring. Oktober I dag: You.You.You. / CopCol - Musiker, musikproduktion, videoproduktion, projektledelse, visuel kommunikation, fundraising. September Maj 2012: e-types - Associate Project Manager, projektledelse, design, event management. November December 2010: CAKI - Projektassistent, Kommunikation, events, idéudvikling, projektansvarlig, design. Februar 2009 Juni 2010: Clash Festival - Medstifter og arrangør. Idévikling, projektledelse, kuratering, PR, økonomistyring, Design, Fundraising. Februar 2008 Marts 2009: Brugbar.com - Medstifter. Webløsninger, SEO og hjemmesidedesign. September 2007 Maj 2009: Hornsleth.com - Webmaster, Idéudvikling, Webdesign. April 2007 December 2009: Momondo.com - PR og Marketing. SEO, Google Analytics og AdWords, PR, Design, Projektstyring, Idéudvikling, Strategi. Mortens uddannelsesmæssige baggrund er: September Juni 2012: Roskilde Universitet & Københavns Universitet - KA i Performance Design & Visuel Kultur August Juni 2009: Roskilde Universitet & Københavns Universitet - BA i Performance Design & Visuel Kultur Torid Kaad Ostenfeld Projektleder i F&ICK, KEA Torid vil indgå i projektgruppen og løbende deltage i planlægning og evaluering af projektets aktiviteter. Herunder vil Torid sikre, at der opnås størst mulig synergi med KEA s aktiviteter. Torid er projektleder i Videncenteret for bl.a. EntAct der er en paraply af p.t. fire entreprenørskabsprojekter støttet af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprises. Torid arbejder desuden med udvikling og forankring af udviklingsprojekter i Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 17

18 tæt dialog med undervisere og uddannelseschefer på KEA, for at sikre involvering i udvikling, afholdelse og forankring af de udviklingsprojekter, der rækker udover én uddannelse. Torid Kaad Ostenfeld har sin styrke inden for projektledelse og tværinstitutionel koordinering fra en lang række af større og mindre projekter. Emnefeltet har primært været indenfor iværksætteri, entreprenørskab og uddannelse. Torid har tidligere været med til at opbygge Iværksætterhuset i Blågårdsgade med en række tilbud til iværksættere - herunder coaching, mentorprogram, workshops, konferencer og screening af iværksættere til Iværksætterhusets Inkubator. Torid har i Erhvervsstyrelsen været projektleder for iværksætterinitiativerne Kapital gennem rådgivning og Initiativ for kvindelige iværksættere, og hun er på KEA ankerperson for de projekter der har fokus på entreprenørskab og iværksætteri. Både gennem arbejdet i Iværksætterhuset og på KEA har Torid særligt fokus på at udvikle og implementere uddannelsesforløb for iværksættere. Torid har gennem sine tidligere ansættelser i Erhvervsstyrelsens iværksættertema og hos Iværksætterhuset under Niels Brock et indgående kendskab til hele økosystemet inden for iværksætteri. Tim Vang iværksætter og udviklingskonsulent i F&ICK, KEA Tim vil indgå i projektet som ressourceperson ift. gennemførsel af aktiviteter i Art & Tech Inkubatoren. I sit arbejde på KEA beskæftiger Tim sig med at opbygge en iværksætterkultur på hele KEA. Tim er ligeledes ansvarlig for at opbygge en forretningsaccelerator, som skal omsætte studerendes tanker til bæredygtige virksomheder. Tim underviser de studerende på KEA i en række forskellige discipliner, der knytter sig til opstart og udvikling af virksomheder med udgangspunkt i Business Model Generation modellen. Tim er selv iværksætter og er administrerende direktør i Pretotyping ApS, Copenhagen Area, Her beskæftiger han sig med identifikation af de idéer og innovationer, som kan blive til gode forretningsidéer. Pretotyping er en tilgang til innovation og udvikling af nye produkter, som mærkbart øger chancen for succes på markedet. Foruden Pretotyping ApS har Tim startet og drevet adskillige virksomhed bla. Casa-share ApS, MYC4 A/S, [in-zane] ApS, ligesom han er initiativtager til SICEF (Scandinavian International Career & Education Fair). Tim har også erfaring som mentor i forbindelse med Startupbootcamps intensive 3 måneders acceleratorforløb for iværksættere og som censor ved CBS med fokus på emnerne Corporate Social Responsibility, Social Innovation and Social Investments. Tim har en uddannelsesmæssig baggrund som M.Sc. International Marketing & Management fra CBS og en M.Sc. in Economics and Business Administration. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 18

19 Bilag 4: Mere om konsortieparterne Pluss Leadership A/S Pluss Leadership A/S (Pluss) er en konsulentvirksomhed, der siden starten i 2002 har arbejdet med program- og procesledelse. Dertil kommer strategiske analyser og evalueringer, udvikling af ledelse, strategi, organisation og governance samt udvikling af byer og landdistrikter. I alle sammenhænge har vi stærkt fokus på awareness, mobilisering, forankring og ejerskab blandt de forskellige interessenter og brugere, som altid involveres i vores opgaveløsning. Med 24 medarbejdere heraf 22 akademiske forankret på kontorer i København og Aarhus har Pluss over tid opbygget særlig domæneviden inden for områderne: Erhverv og iværksætteri, Uddannelse, Kultur, Miljø og bæredygtighed. Når vi leder programmer og processer sker det næsten altid med et mål om forankring af viden, holdninger og adfærd blandt meget sammensatte interessentgrupperinger og ofte også suppleret med mål om at skabe grobund og rammer for organisatorisk og økonomisk bæredygtighed. Vi driver processer med direkte involvering af interessenter i styregrupper, følgegrupper, advisory boards, partnerskaber, netværk og lokalgrupper mv., og det er vores unikke kompetence i denne sammenhæng, der har bragt Pluss i spidsen som operatør for større offentlige indsatser og kampagner især inden for områderne erhvervsudvikling, fremme af iværksætteri og uddannelse eksempelvis EjerskifteDanmark, Launch- Pad Denmark og Fraværskampagnen Godt du kom - Det er bedst, når alle er her. Opgaverne indbefatter typisk: Ledelse, styring og planlægning Kommunikation i form af PR- og pressearbejde Produktion af indhold til og drift af hjemmesider Interessenthåndtering Procesdesign og facilitering workshops, møder, seminarer, konferencer mv. Faglige bidrag baseret på research og diverse kvalitative og kvantitative analyser Sekretariatsfunktioner for myndigheder. Som eksempel på outreach viser oversigten nedenfor aktørerne i Partnerskabet bag EjerskifteDanmark. ASE Asnet CIEL CONNECT Denmark DANA Dansk Byggeri Dansk Erhverv Dansk Iværksætterforening Danske Advokater DEF Dansk Erhvervsfemme Det Entreprenørielle Universitet DI DJØF DVCA Ejerlederne Erhvervskvinder Erhvervsstyrelsen Etnisk Erhvervsfremme Partnerskabet bag Ejerskifte Danmark Finansrådet FONDEN FOR ENTREPRE-NØRSKAB - YOUNG ENTER-PRISE Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere FSR Håndværksrådet IDA Lederne match-online.dk Venture Cup Vækstfonden Væksthus Hovedstadsregionen Væksthus Midtjylland Væksthus Nordjylland Væksthus Sjælland Væksthus Syddanmark Når vi analyserer og evaluerer, involverer vi typisk interessenter i fokusgrupper og workshops samt gennem mere antropologiske tilgange med deltagende observation mv. Det supplerer vi med kvantitativ dataindsamling og registeranalyser. Denne tilgang bidrager til at sikre ejerskab i de fremadrettede processer, som vores konklusioner og anbefalinger indkapsler også når der stilles skarpt på kritiske forhold. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 19

20 Når vi løser opgaver med fokus på udvikling af ledelse, strategi, organisation og governance er det altid med en høj grad af involvering af repræsentanter fra bestyrelse, daglig ledelse, medarbejdere og blandt kunder/brugere. Det er på den måde, at vi får lagt op til forandringsprocesser, hvor alle føler sig set, hørt og forstået, og hvor den strategiske retning giver mening også når der skal træffes svære beslutninger. I strategiske byplanplanlægningsprocesser udfylder Pluss typisk rollen med at facilitere processer med borgerinddragelse, hvor vi ved klassiske borgermøder og mere kreative virkemidler - dialogbutikker, sociale medier og konkurrencer - møder Hr. og Fru Danmark. Eksempelvis ved omdannelsen af Amager Brogade, etablering af Campus Næstved og udvikling af Studenterhuset i Aarhus. Pluss er en primært partnerejet virksomhed, men ved indgangen til 2012 fik Orbicon, som en af Danmarks store rådgivervirksomheder, et strategisk medejerskab. Alexandra Instituttet A/S Som GTS-institut er Alexandra Instituttet specialister i: Matchmaking Forskningsbaseret viden Brugerdreven innovation I den egenskab bygger Alexandra bro mellem forskning og erhvervsliv og bidrager til innovation på højeste teknologiske niveau i danske virksomheder. Dette foregår bl.a. via Alexandra Instituttets rolle som operatør på en række netværk, der alle fokuserer på innovation i danske virksomheder: InfinIT, Visuel Vækst, Serviceplatform, Shareplay. Heraf ligger især Shareplay og InfinIT godt i tråd med ønsket om en Art & Tech Inkubator. Shareplay er målrettet arts og forretningsudvikling på det område, og InfinIT, som er målrettet brug af it indenfor en lang række anvendelsesdomæner, herunder design. Alexandra Instituttets kompetencer er derudover inden for pervasive computing, hvor der er fokus på områderne software infrastrukturer, pervasive positioning, pervasive healthcare, interaktive rum, bygninger og byrum, samarbejde, new ways of working, avanceret visualisering og interaktion, IKTsikkerhed og forretningsforståelse. Den gode matchmaking mellem de forskellige miljøer baserer sig på dyb respekt for de deltagende parters interesser. Vores forsknings- og udviklingsprojekter er den motor, der skaber ny viden. Denne viden kommer deltagerne i de enkelte projekter til gode. På den måde yder Alexandra Instituttet et bidrag til at forbedre danske virksomheders innovationsprocesser og øge deres konkurrenceevne. Alexandra Instituttet har en lang tradition for brugerdrevet innovation. Brugere inddrages i alle innovationsforløbets faser. Dermed sikrer vi, at design og funktionalitet udspringer af reelle behov og udfordringer. CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI er et væksthus for kunstneriske og kulturelle uddannelser i København, der arbejder inden for de tre fokusområder: Tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab. CAKI tilbyder en række ydelser og services og rådgiver dagligt studerende og undervisere ved de kunstneriske uddannelser. CAKI igangsætter løbende initiativer i form af workshops, kurser og arrangementer inden for entreprenørskab, innovation og tværfaglighed på tværs af de kunstneriske uddannelser. Dette sker ofte i samarbejde med eksterne partnere fra andre videninstitutioner, erhvervslivet og uafhængige organisationer. På CAKI er kodeordet, at samarbejder på tværs af sektorer og erhverv er en vigtig drivkraft for innovative processer og ny- Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 20

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Fritz Henglein, afgående innovationsambassadør Kenny Erleben, tiltrædende innovationsambassadør KUs udviklingskontrakt 2006-08 Resultatmål: 14. Øge antallet af samarbejdskontrakter

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur Annoncering Pre Scale up initiativ Etablering af regionalt dækkende iværksætterinitiativ med henblik på blandt andet at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale up Denmark.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 32 Anmodning om operatør-rolle på projekt

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere startnu / vækst NU Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere: Nupark, STARTVÆKST Holstebro,

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet 2009. MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervsservicedøgnet 2009. MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervsservicedøgnet 2009 MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Danmark i verdenseliten Danmark skal være blandt de lande i verden, der har flest iværksættere og virksomheder

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

P R O J E K T L E D E R O G I N N O V A T I O N S K O N S U L E N T TIL I D R Æ T T E N S I N N O V A T I O N S L A B

P R O J E K T L E D E R O G I N N O V A T I O N S K O N S U L E N T TIL I D R Æ T T E N S I N N O V A T I O N S L A B København januar 2017 Tina Overgaard og Ri Kofod Jobprofil P R O J E K T L E D E R O G I N N O V A T I O N S K O N S U L E N T TIL I D R Æ T T E N S I N N O V A T I O N S L A B D A N M A R K S I D R Æ

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Intelligent legetøj til børn, der kan måle kognitive færdigheder. Venturefinansieret iværksættervirksomhed. Forventer salg fra sommeren 2017

Intelligent legetøj til børn, der kan måle kognitive færdigheder. Venturefinansieret iværksættervirksomhed. Forventer salg fra sommeren 2017 FAKTA DXTR TACTILE PRODUKTER ANTAL MEDARBEJDERE OMSÆTNING (2016) PROJEKT FINANSIERING VIDENINSTITUTION Intelligent legetøj til børn, der kan måle kognitive færdigheder. 8 Venturefinansieret iværksættervirksomhed.

Læs mere