ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013"

Transkript

1 ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013

2 Indhold 1 INTRO Opgaveforståelse Fra idé til grundkoncept Konsortiets handlekraft og outreach UDFOLDELSE AF GRUNDKONCEPTET Indkapsling af et økosystem Målgruppen Inkubatorens services Fysiske rammer Samarbejde med erhvervslivet Markedsføring Evalueringsaktiviteter Forretnings- og finansieringsmodel Succeskriterier NETVÆRK - ORGANISERING - TEAM Parterne i konsortiet og teamet Organisering Konsortiets netværksrelationer UDVIKLINGSPROCES OG TIDSPLAN BUDGET... 9 Bilag: Bilag 1. Erklæringer fra konsortiepartnere Bilag 2. Inkubatorens kubeservices Bilag 3. CV er Bilag 4. Mere om konsortiepartnerne Bilag 5. Organisering Bilag 6. Proces- og tidsplan Bilag 7. Detaljeret budget

3 1 INTRO Pluss Leadership A/S (Pluss) har hermed fornøjelsen af at fremsende denne ansøgning til Københavns Kommune vedr. konceptudvikling, igangsættelse og etablering af en rentabel finansieringsmodel for en Art & Tech Inkubator i København. Pluss ansøger som fælles befuldmægtiget i et konsortium med følgende parter: Alexandra Instituttet CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CSE Copenhagen School of Entrepreneurship KEA Københavns Erhvervsakademi. 1.1 Opgaveforståelse Som vi forstår opgaven er målet at forløse de innovations- og vækstpotentialer, der er i vekselvirkningen mellem de eksisterende art-, tech- og businessmiljøer i København. Hvor disse miljøer tidligere lidt firkantet sagt har levet isolerede tilværelser så er målet at få dem koblet sammen. Art & Tech Inkubatoren skal være driver og katalysator i den proces. 1.2 Fra idé til grundkoncept Vores grundlæggende idé er at indkapsle et økosystem, der kan fremme, at målgruppen kan mødes på tværs og udvikle Art & Tech løsninger, og hvor denne type af løsninger kan blive kommercialiseret. Miljøerne er der med erfarne og nye aktører, som kan gøre en forskel ved at gøre det, som de allerede gør, og det de er bedst til. MEN i en koordineret og udviklende proces således, at der opstår synergier til gavn for målgruppen. Det er også på den måde, at Københavns Kommune får gearet sin investering på kr., og der bliver tale om reel additionalitet. Det handler med andre ord om at sammensætte eksisterende byggeklodser på en ny måde og herigennem skabe nyt. Det kræver handlekraft og solidt outreach til art-, tech- og businessmiljøerne, for at Art & Tech Inkubatoren får en strategisk plads i innovations- og iværksættermiljøet i Danmark. Konsortiet vil derfor udgøre en projektgruppe, der - som epicenter i et større netværk - skal bruge sit outreach til art- tech- og businessmiljøerne til at etablere Art & Tech Inkubatorens Partnerskab. Med dette afsæt er planen at: Udbyde en række workshops, arrangementer og aktiviteter mv. til målgruppen Fungere som vejviser i økosystemet Inspirere til udvikling af nye services i økosystemet Skabe grobund og plan for en forankring af Art & Tech Inkubatoren. 1.3 Konsortiets handlekraft og outreach Pluss har solid erfaring med at lede og drive store offentlige erhvervsudviklingsinitiativer med en bred palet af aktører i økosystemet for fremme af vækst, innovation og iværksætteri i Danmark. CAKI og Alexandra Instituttet er centrale innovationsspillere i henholdsvis art & tech miljøerne i København med direkte koblinger til både studerende og virksomheder. CSE har hands-on erfaringer med at etablere en levedygtig inkubator for studerende i tæt samarbejde med virksomheder og investorer. KEA har erfaringer med at drive forskning- og inkubatoraktiviteter i tilknytning til erhvervsakademiets kreative og tekniske uddannelser. Det er med dette potentiale for handlekraft og outreach, at konsortiet er dannet. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 3

4 2 UDFOLDELSE AF GRUNDKONCEPTET 2.1 Indkapsling af et økosystem Målet med Art & Tech Inkubatoren er at indkapsle et økosystem, hvor målgruppen kan mødes på tværs og udvikle Art & Tech løsninger, og hvor denne type af løsninger kan blive kommercialiseret. Fokus er på at skabe rum for, at det kreative og kunstneriske møder det tekniske og teknologiske og at indlejre mødet i en proces, der kan munde ud i, at en given idé kommercialiseres. Vores tilgang er at arbejde med forskellige elementer i proof processen, som typisk danner rammen om iværksætterforløb fra den indledende idéfase til den egentlige udvikling af en kommerciel bæredygtig virksomhed. Hermed understreges det, at inkubatoren har et forretningsmæssigt fokus, hvor der opereres med følgende tre grundlæggende proceselementer: Proof of idea Proof of concept Proof of business Planen er at udbyde en række workshops, arrangementer og aktiviteter mv. under hvert af de tre proceselementer. Inkubatoren indkapsler dermed et økosystem, som kan tilgodese forskellige aktører i målgruppen på forskellige udviklingsstadier og med forskellige behov, og hermed vil den appellere til så mange som muligt indenfor målgruppen. Aktiviteterne i inkubatoren vil blive stillet til rådighed for en bred kreds af interessenter, og kodeordet for inkubatoren er, at den er fleksibel og inkluderende. 2.2 Målgruppen Målgruppen for Art & Tech Inkubatoren er først og fremmest aktører, som arbejder indenfor Art dvs. kreative og kunstneriske aktører; og aktører som arbejder indenfor Tech dvs. de tekniske og teknologiske områder fx Interactive Denmark. Hertil kommer øvrige dele af iværksætter- og innovationsmiljøerne i Danmark og de mere etablerede virksomheder. Etablerede virksomheder der gerne vil vækste, og som i udviklingen af deres produkter, services og processer har brug for at indgå i en innovativ proces, og som kan have gavn af at få nye perspektiver. Større virksomheder der er interesseret i at få adgang til idéer eller forretningsidéer, som de kan se integreret i deres egen forretning. Studerende som kan blive morgendagens Art & Tech iværksættere eller intraprenører i danske virksomheder. Kunstnere som kan skabe muligheder for udvikling og innovation i mødet mellem kultur og teknologi. Privatpersoner som har udviklet ideer, der kan arbejdes med i regi af Art & Tech Inkubatoren. Brugerne tænkes først og fremmest at have til huse i Købehavns Kommune, men er ikke begrænset af denne geografi. Der lægges op til at skabe et miljø, som er attraktivt og kan tiltrække målgruppen fra hele Danmark og gerne fra udlandet. 2.3 Inkubatorens services Inkubatorens services omfatter udbud af en række aktiviteter, som tænkes samlet i kuber, der understøtter de tre trin i proof-processen. Det er aktiviteterne i disse kuber, som igangsættes, gennemføres og evalueres som en række pilotforløb. Se bilag 2. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 4

5 Kube 1 I Kube 1 arbejdes der med udgangspunkt i at skabe rum for, at repræsentanter for Art & Tech kan mødes og arbejde med generering og udvikling af ideer i forbindelse med en række udbudte aktiviteter. Herefter følger Proof of Idea processen og udviklingstrinnet, som tager ideerne videre til mock-up og pretotype. Inkubatoren tilbyder temaworkshops, studieture, idea camps og idébørser til interessenter fra tech-siden, design-siden og bruger-/købersiden. Interessenterne mødes fysisk for at inspirere hinanden, og de kan ydermere møde hinanden gennem online co-creation platforme. Alexandra Instituttet arbejder qua sine netværksaktiviteter (InfinIT, Serviceplatform, SharePlay, Visuel Vækst) allerede med dette udviklingstrin med fokus på teknologidomænet, indenfor design i bred forstand (fx i interessegrupperne for hhv. intelligente tekstiler; mobil og pervasive læring; usability og interaktionsdesign; sporings- og positioneringstjenester), og design til specifikke domæner som fx velfærdsområdet, serviceområdet, byrum m.v. Aktiviteterne tænkes udbudt i regi af en gruppering med et specifikt emne, fx en interesse- eller erfagruppe, hvor interessenter mødes til matchmaking- og vidensudvekslingsarrangementer og her får mulighed for at komme tættere på hinanden og undersøge muligheden for at indgå i et fælles udviklingsprojekt. Her er det tanken, at der tilknyttes ressource personer indenfor Art & Tech til de forskellige grupper. Målet er at skabe et sammenhængende forløb, så der opstår tillid mellem parterne, og hermed gødes jorden for samarbejde og for, at parterne indgår i fælles udviklingsprojekter med en bæredygtig forretning for øje. Det vil være ved denne type arrangementer, at interessenter indenfor enten Art eller Tech kan møde hinanden og udveksle ideer. Hermed er aktiviteterne interessante for dem, der befinder sig helt tidligt i udviklingsfasen, hvor de endnu ikke har en færdigudviklet ide. Det er også her virksomheder fra det etablerede erhvervsliv kan byde ind med problemstillinger, som de gerne vil have nye perspektiver på og indgå samarbejde med repræsentanter fra Art & Tech miljøerne. Kube 2 Med Kube 2 tages skridtet videre fra idé til koncept og støtter således op om den Proof of Concept proces, der baner vejen frem mod en fuldt fungerende prototype eller egentlig implementering. Det handler med andre ord om at få afprøvet ideens holdbarhed, at få den afprøvet op mod markedet og hermed få afklaret de største risici i et forestående udviklingsarbejde. I lighed med kube 1 vil der i kube 2 blive tilbudt en række aktiviteter i form af tema workshops, concept camps og innovationspaneler, som skal bidrage til at udvikle deltagernes koncepter. Strategien er stadig at forankre aktiviteterne i en specifik gruppering med et udvalgt emne. Ud af disse aktiviteter opstår et mindre antal konkrete ønsker om prototypeudvikling. Dette foregår enten i regi af - og med bistand fra - Art & Tech Inkubatoren eller ved at søge eksterne midler. Som en indlejret del af Kube 2 og Proof of Concept processen vil der også blive udbudt en række mere forretningsfokuserede workshops, hvor der sættes spot på, hvad der skal til for at et givent koncept kan kommercialiseres. Dette vil ske i regi af CSE, som har stor erfaring med at drive en inkubator og i regi af KEA som har erfaring med at udbyde proofproceskurser til studerende, og som tilsammen kan tilbyde en lang række relevante aktiviteter til målgruppen. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 5

6 Kube 3 I kube 3 realiseres og kommercialiseres forretningskonceptet, og der udvikles en egentlig forretning. Kube 3 stiller en række aktiviteter til rådighed for iværksættere, som er klar til at gå på markedet med deres produkt/service, eller som er på udkig efter investorer. Det vil være workshops, business camps, mentorordninger, investordage og 1-1 sparring med ressourcepersoner i regi af CSE, KEA og CAKI. Her vil der blive arbejdet med udarbejdelse af go-to-market strategier, salg og markedsføring, budgettering, jura, pitchtræning, kontakt til investorer, det etablerede erhvervsliv osv. For de iværksættere, som vurderes at have et særligt vækstpotentiale, er det tanken, at der etableres et samarbejde med den øvrige del af økosystemet, som beskæftiger sig med vækstiværksættere herunder Københavns Erhvervsservice, Væksthus Hovedstadsregionen, Accelerace og CONNECT Danmark, hvor blandt andet sidstnævnte har et særligt opmærksomhedspunkt over for kreative iværksættere. 2.4 Fysiske rammer Inkubatoren tænkes ikke opbygget omkring egne statiske fysiske rammer med et antal kontorpladser til en udvalgt skare af iværksættere, som arbejder med Art & Tech. Der findes allerede en række iværksætterhuse og kontorhoteller rundt omkring i København, som huser både kreative og kunstneriske samt tekniske og teknologiske iværksættere. I stedet for at tilbyde egne kontorpladser, vil konsortiepartnerne tilbyde at assistere Art & Tech iværksættere med at finde de rigtige lokaler, som de kan leje på markedsvilkår. Det skal imidlertid fremhæves, at Art & Tech iværksætterne som en del af proof of concept og proof of business kan få tilbudt en fysisk kontorplads hos CSE som en del af det 3 eller 6 måneders forløb, som de kan kvalificere sig til. Derudover kan adgang til værksteder og forskelligt udstyr være helt centralt i forbindelse med opbygningen af såvel pretotyper og prototyper. Her findes der i København flere faciliteter, og i konsortiet kan både KEA og CAKI (kun til studerende) tilbyde forskellige værksstedsfaciliteter, ligesom der kan etableres et samarbejde med et eller flere Fablabs. 2.5 Samarbejde med erhvervslivet Hvis Art & Tech Inkubatoren skal blive en succes skal det private erhvervsliv og de etablerede virksomheder spille en central rolle. Samarbejdet kan gå begge veje i den forstand, at de etablerede virksomheder kan henvende sig til inkubatoren som et forum for fx produktudvikling og den anden vej rundt, hvor Art & Tech Inkubatoren kan henvende sig til de etablerede virksomheder som samarbejdspartnere fx ifm. teknologi, distribution, markedsføring og mentorer, samt som købere af Art & Tech ydelser, produkter og ideer. Offentlige virksomheder og organisationer er i sagens natur også vigtige i et samarbejdsperspektiv. 2.6 Markedsføring Gennem hele 2014 vil der foregå et vigtigt stykke arbejde med at markedsføre Art & Tech Inkubatoren både over for en bred interessentkreds og ikke mindst målrettet potentielle brugere. Indledningsvist vil der blive udarbejdet et website som vil være det digitale ansigt udadtil. Dette kobles til en massiv tilstedeværelse på de sociale medier (Facebook, Linkedin og Twitter), hvor vi bl.a. ved brug af online annoncering vil skabe en gruppe af relevante følgere, så der enkelt og hurtigt kan kommunikeres målrettet til potentielle brugere og interessenter. De sociale medier giver ligeledes brugere og interessenter mulighed for at interagere med hinanden. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 6

7 Konsortiepartnerne har naturligvis en central opgave i at markedsføre inkubatoren først og fremmest gennem deres respektive netværk, men også gennem relevante kontakter, via hjemmeside og på de sociale medier. Til brug for dette vil der blive udviklet fysisk markedsføringsmateriale i form af gocards, plakater og roll ups etc., som vil kunne benyttes i arbejdet med at skabe opmærksomhed omkring inkubatoren. Dette materiale vil være en vigtig brik i at nå så langt ud som muligt, så markedsføringen af inkubatoren ikke kun begrænses til konsortiepartnere, men også så aktører i Partnerskabet kan fungere som ambassadører på uddannelsesinstitutioner, i iværksætter- og innovationsmiljøer, kunstnermiljøerne, erhvervsfremmesystemet, brancheforeninger osv. Ydermere vil flere af samarbejdsparterne kunne profilere København, det københavnske Art & Tech miljø samt Art & Tech virksomhederne på den internationale platform eksempelvis med sideevents eller markedspladser, investormøder mv. For at skabe så bred omtale af Art & Tech Inkubatoren, vil der blive udsendt pressemeddelelser og løbende udarbejdet casehistorier om brugerne med henblik på, at både lokale, regionale og landsdækkende medier tager historien op. 2.7 Evalueringsaktiviteter Gennem Art & Tech inkubatorens første leveår vil der løbende blive arbejdet med at igangsætte, gennemføre og evaluere en række pilotforløb indenfor hver kube, som udgør kernen i inkubatoren. På den baggrund udvikles et holdbart koncept, der kan videreføres i Dette vil bl.a. ske ved, at deltagerne løbende evaluerer de aktiviteter, der udbydes af Art & Tech Inkubatoren, således at aktiviteterne også løbende justeres og forbedres med henblik på at imødekomme deltagernes behov. Hertil kommer, at det også vil blive evalueret, hvorvidt proofprocessen og kube-tankegangen med sammenhængende forløb tilpasset brugernes forskellige udviklingsstadier er et optimal koncept for at kommercialisere Art & Tech ideer og produkter. 2.8 Forretnings- og finansieringsmodel Som et helt centralt element i processen vil der blive stillet skarpt på at udvikle en forretnings- og finansieringsmodel for Art & Tech Inkubatoren. Med andre ord - hvordan sikres den organisatoriske og økonomiske bæredygtighed af inkubatoraktiviteterne. Målet er, at der ultimo 2014 kan præsenteres en model for, hvordan inkubatoren efterfølgende skal kunne drives på markedsvilkår uden støtte fra København Kommune. Projektgruppen vil arbejde intensivt på at afsøge og teste både klassiske og mere moderne modeller. Det kan eksempelvis være: Sponsorater fra større private virksomheder (Guld- Sølv- og Bronzesponsorater) Crowdfunding Brugerbetaling (events, workshops mv.) Klassisk foreningsmodel med kontingenter EU-finansiering (Socialfondsmidler, COSMEprogrammet, Horizon-programmet mv.) Indlejring af aktiviteter hos en eller flere nøgleaktører i økosystemet for fremme af Art & Tech løsninger og kommercialisering af disse. Dette arbejde vil først og fremmest foregå i projektgruppen i tæt dialog med forskellige interessenter og potentielle aftagere. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 7

8 2.9 Succeskriterier Successen for Art & Tech inkubatoren vil naturligvis hænge sammen med, om målgruppen finder de udbudte aktiviteter interessante og relevante. Mht. til antallet af brugere antages det at være størst ifm. de udbudte aktiviteter i begyndelsen af proof-processen altså i kube 1. Lidt færre vil deltage i aktiviteterne i kube 2 og færrest i kube 3. Det anslås, at ca. 500 indenfor målgruppen vil deltage i aktiviteter under inkubatoren i løbet af det første år. Ydermere vil evalueringen beskæftige sig med andre måltal herunder antal innovationer, antal nye forretningsideer, slagbare produkter, nye virksomheder og jobs som inkubatoren har bidraget til at skabe. 3 NETVÆRK - ORGANISERING - TEAM 3.1 Parterne i konsortiet og teamet I kapitel 1 Intro blev der overordnet stillet skarpt på det potentiale for handlekraft og outreach, som konsortiet tilbyder. I bilag 4 præsenteres parterne mere uddybende. Vi har nøje udvalgt et team, der samlet udgør projektgruppen, og som repræsenterer den kompetencepulje, der kan sikre handlekraft og outreach. Projektledelsen varetages af Chefkonsulent Ane C.G. Iversen fra Pluss. Ane er en erfaren IMPMA-certificeret projektleder og er øjeblikket programleder for LaunchPad Denmark. Derudover har hun i en årrække arbejdet sammen med det danske erhvervsfremmesystem. Yderligere ressourcepersoner i teamet bag inkubatoren er: Søren Tholstrup, partner i Pluss Rikke Koch - Senior Forsknings- & Innovationsspecialist på Alexandra Instituttet Karina Rothoff Brix, direktør CSE Copenhagen School of Entrepreneurship Martin Justesen, Founder and business developer - CSE Copenhagen School of Entrepreneurship Pernille Skov, daglig leder af CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Morten Øhlenschlæger Andersen, projektleder ved CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Torid Kaad Ostenfeld Projektleder i F&ICK - KEA Københavns Erhvervsakademi Tim Vang Iværksætter og udviklingskonsulent, KEA Københavns Erhvervs-akademi. Der skal henvises til bilag 3, som indeholder CV er for alle i teamet. 3.2 Organisering Konsortieparterne indgår i en projektgruppe, hvor Pluss Leadership som fælles befuldmægtiget part har ansvar for projektledelsen og således for at indsende statusrapport og regnskab til Københavns Kommune senest 1. juli 2014 og endelig rapport med forretnings- og finansieringsmodel senest den 15. december Vi lægger derudover op til at etablere en styregruppe med repræsentanter fra projektledelsen, projektgruppen, Københavns Kommune og evt. andre parter, som Kommunen ønsker placeret i en sådan gruppe. Det kunne være repræsentanter fra Copenhagen Creative Task Force. Endelig ønsker vi at arbejde med et Partnerskab med en bred vifte af aktører i økosystemet for fremme af Art & Tech Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 8

9 løsninger og kommercialisering af disse. I ansøgningsfasen har vi haft en positiv dialog med flere parter fx Artlab og CKO. I bilag 5 er organiseringen illustreret. 3.3 Konsortiets netværksrelationer Pluss Leadership har via sine opgaver med at lede større offentlige erhvervsudviklingsprojekter opbygget et solidt netværk i økosystemet for fremme af vækst og iværksætteri i Danmark. Konkret kan der henvises til de partnerskaber, som er koblet til projekterne LaunchPad Denmark, Ejerskifte Danmark og ikke mindst koordinering af Global Entrepreneurship Week, som Pluss har bidraget til. Her har der været samspil med en lang række centrale erhvervs- og interesseorganisationer, netværk, foreninger, virksomheder, myndigheder mv. Alexandra Instituttet udgør som GTS-institut indgangen til GTS-systemet og til Innovationsnetværkssystemet. Dertil kommer kobling til virksomheder gennem Innovationsagenterne. Endvidere har instituttet indgang til det danske forskningsmiljø indenfor it og endvidere til ITEK. KEA Københavns Erhvervsakademi har et stærkt netværk gennem tæt samarbejde med erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. CAKI - Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation har et stærkt netværk inden for de kunstneriske uddannelser og eksterne partnere fra andre videninstitutioner, erhvervslivet og uafhængige organisationer herunder inden for de kreative og kulturelle erhverv i hele Norden. Copenhagen School for Entrepreneurship har et stærkt netværk blandt uddannelsesinstitutioner, virksomheder og investorer. Der skal henvises til de uddybende beskrivelser i bilag 4. 4 UDVIKLINGSPROCES OG TIDSPLAN Vi har tilrettelagt arbejdet med fire arbejdspakker, der implementeres henover de fire kvartaler i Arbejdspakke 1: Kick Off Arbejdspakke 2: Kubeaktiviteter Arbejdspakke 3: Forretnings- og finansieringsmodel Arbejdspakke 4: Projektledelse - Kommunikation Evaluering. I bilag 6 findes en proces- og tidsplan med uddybning. 5 BUDGET Parterne i konsortiet tilbyder at løse opgaven for kr. ekskl. moms. Heraf udgør honorardelen til Pluss Leadership og service fees til de øvrige parter i konsortiet i alt kr. ekskl. moms. Der er afsat i alt kr. ekskl. moms til udlæg herunder kr. ekskl. moms i service fees til aktører i Partnerskabet. Budgetfordelingen mellem de 4 arbejdspakker fremgår nedenfor. Budget Kr. ekskl. moms Arbejdspakke 1: Kick off Arbejdspakke 2: Kubeaktiviteter Arbejdspakke 3: Forretnings- og finansieringsmodel Arbejdspakke 4: Projektledelse - Kommunikation - Evaluering I alt Konsortiet udfylder budgetrammen, hvilket skal ses i sammenhæng med den gearing, som fremkommer via de aktiviteter, som parterne i projektgruppen og aktørerne i Partnerskabet løser i forvejen. Der henvises til bilag 7 for et detaljeret budget. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 9

10 Bilag 1: Erklæringer fra konsortiepartnerne Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 10

11 Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 11

12 Bilag 2: Inkubatorens kubeservices Proof of idea Kube 1 Tema workshops Studieture Speeddating Idea camps Idébørsen Online cocreation Proof of concept Kube 2 Innovationsspace Workshops Concept camps Inno-panel Mentorordning Investorevents CBS-match 1-1 sparring Proof of business Kube 3 Workshops Business camps Mentorordning 1-1 sparring Investorevents Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 12

13 Bilag 3: Projektgruppens CV er Ane C.G. Iversen chefkonsulent i Pluss Leadership Ane vil være projektleder for projektgruppen i Art & Tech Inkubatoren. Dermed bliver hun også Københavns Kommunes direkte kontaktperson i udviklingen og igangsættelsen af Art & Tech Inkubatoren. Med en baggrund som kandidat i offentlig administration fra Roskilde Universitet har Ane de seneste 10 år arbejdet med opstart og vækst af virksomheder og organisationer i et fremadrettet og strategisk perspektiv. Hun er en erfaren IPMAcertificeret projektleder og har i den sammenhæng også kompetencer inden for budget- og regnskabsopfølgning. Hun har løst projektledelsesopgaver i både private og offentlige organisationer i tæt samspil med projektpartnere og eksterne interessenter. I disse sammenhænge har hendes gode kommunikations- og netværksopbygningsevner været centrale. Af særlig relevans for opgaven skal der henvises til, at Ane i øjeblikket er programleder for Erhvervsstyrelsens pilotprogram for tiltrækning og fastholdelse af udenlandske iværksættertalenter LaunchPad Denmark med 10 forskellige partnere i konsortiet. Endvidere er hun har været en af de udførende konsulenter i SMV kompetenceudviklingsforløbet Vækst Via Ledelse, som Pluss er operatør på for Væksthusene. Dertil kommer, at hun over tid har arbejdet målrettet med forretningsudvikling for danske SMV er herunder for i særlig grad at afsøge virksomhedernes eksportpotentialer. Supplerende har Ane været involveret i netværksopbygning og virksomhedsetablering i en række forskellige lande i Asien, Afrika og Latinamerika, hvilket har givet hende international erfaring og dyb interkulturel forståelse. Disse opgaver har hun løst med afsæt i tidligere ansættelse i Håndværksrådet og Vestsjællands Amt. Endelig skal der henvises til, at hun tidligere har været ansat i Erhvervs- og Byggestyrelsens område for Handel og Erhverv. Søren Tholstrup partner i Pluss Leadership Søren vil indgå i projektledelsen sammen med Ane og have en særlig sparringsfunktion i forhold til interessentstyring og involvering af netværk. Derudover har Søren ansvar for kvalitetssikring i projektforløbet. Søren er leder af Pluss forretningsområde for Strategiske analyser og Evalueringer samt ansvarlig for virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Med en baggrund som cand.scient.pol. har Søren siden 1995 arbejdet som konsulent med særligt fokus på research, udredning, kortlægning, analyse og evaluering i regi af den offentlige sektor. Han har med afsæt i den analytiske kompetence været projektleder og -koordinator for komplekse projekter samt sparringspartner i strategiske udviklingsprocesser. Søren udfylder rollen som overordnet projektansvarlig eller kvalitetssansvarlig for de fleste projekt- og programledelsesopgaver samt strategiske analyser og evalueringer, som Pluss løser for danske myndigheder alene og i samarbejde med andre parter. I øjeblikket indgår han derfor i projektledelsen af både EjerskifteDanmark og LaunchPad Denmark. Hans særlige kompetence er her at håndtere de mange involverede aktører både i forhold til at skabe værdi i konkrete relationer og skabe synergi mellem forskelligartede interesser, der er i spil under fælles overordnede mål. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 13

14 Udover EjerskifteDanmark og LaunchPad Denmark skal der med særlig relevans for Art & Tech Inkubatoren henvises til, at Søren som udstationeret konsulent i Erhvervs- og Byggestyrelsen i årene har været program- og projektleder i tilknytning til de iværksætterkampagner, der har udgjort det danske bidrag til Global Entrepreneurship Week. I den sammenhæng har han ofte været i dialog med de forskellige interessenter, som også er centrale i forbindelse udvikling og igangsættelse af Art & Tech Inkubatoren. Derudover har han et bredt netværk i den danske uddannelsessektor herunder de dele af sektoren, der arbejder med entreprenørskab i uddannelserne. Søren har tidligere været konsulent i Rambøll (ingeniørdelen), PLS Consult (nu Rambøll Management) og international konsulent i Danmarks Naturfredningsforening. Han var i perioden selvstændig med enkeltmandsvirksomheden Tholstrup Consult, inden han blev medejer af Pluss. Endelig skal det nævnes, at han fungerer som censor ved de samfundsvidenskabelige fakulteter på universiteterne i Aalborg og Roskilde. Rikke Koch - Senior Forsknings- & Innovationsspecialist Alexandra Instituttet Rikke vil indgå i projektgruppen og løbende deltage i planlægning og evaluering af projektets aktiviteter. Mere præcist vil Rikke sikre, at der opnås størst mulig synergi med Alexandra Instituttets aktiviteter i netværkene InfinIT, Service Platform og Shareplay samt med aktiviteter af relevans i GTS-systemet - fx Innovationsagentordningen. Endvidere vil Rikke udgøre indgangen til sparring, konceptudvikling, prototypeudvikling m.v. på tech-delen af projektet. Derved skabes der adgang til de stærkeste tech-forskningsmiljøer i hele landet. Rikke har siden december 2007 arbejdet med innovation, matchmaking, vidensudveksling og F&U-projekter i krydsfeltet mellem private virksomheder og vidensinstitutioner. Siden 2009 har Rikke været involveret i ledelsen af InfinIT Innovationsnetværk for it. Dette især med fokus på strategi for innovation i mødet mellem virksomheder og vidensinstitutioner, matchmaking, vidensdeling og projektetablering, samt implementering af systematikker til at effektivisere den daglige drift af netværket. Rikke er desuden god til at inddrage kollegers viden i sit arbejde og trækker her på den akkumulerede erfaring hos Alexandra Instituttet, en af landets stærkeste operatører inden form matchmaking og netværk med afsæt i IKT. Rikke har i sin ansættelse ved Alexandra Instituttet siden 2007 fungeret som projektleder på 12 IKT-relaterede projekter med budgetter fra til 40 millioner kr. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 14

15 Peter Carstensen afdelingsleder, Alexandra Instituttet i København Peter vil indgå i projektet som ressourceperson i forhold til gennemførsel af aktiviteter i Art & Tech inkubatoren. De sidste par år har Peter arbejdet hos Alexandra Instituttet med ledelse, matchmaking og forsknings- og innovationsprojekter, hvori der indgår både private virksomheder, offentlige institutioner og vidensinstitutioner. Peter er vicedirektør i innovationsnetværket InifinIT som Alexandra Instituttet driver i samarbejde med CIS ved Ålborg Universitet. Karina Rothoff Brix - administrerende direktør, CSE Peter er afdelingsleder (København) og forsknings- og innovationschef i Alexandra Instituttet. Han er datalog fra Københavns Universitet og har en Ph.D. fra RUC, Han har arbejdet en årrække som systemudvikler og metodekonsulent i Bording, Rovsing, DDC og SDC. Fra slutningen af 1980'erne og frem til 2008 har han arbejdet som forsker, forskningsleder og institutleder på RISØ, DTU og IT- Universitetet. Han var bl.a. en del af IT-Universitetets ledelse i opbygningsårene fra 1999 til I den periode har han publiceret mere end 100 videnskabelige publikationer indenfor felterne Brugergrænsefladedesign og brugbarhed, Systemudvikling og IT-støttet samarbejde (Computer-Supported Cooperative Work). Peter har undervist og vejledt inden for de samme felter på alle niveauer. Aktiviteterne omkring IT-støttet samarbejde har i høj grad drejet sig om at forstå, hvad der kendertegner aktører, som arbejder tæt sammen (på distancen), og udvikle teorier for, og ideer til, hvorledes disse aktiviteter kan understøttes vha. IKT. Dette er blevet gjort både i internationale og nationale forskningsprojekter. Gennem fire år var Peter leder af DIWA-projektet, som involverede ca. 15 seniorforskere og 10 juniorforskere fra Østdanmark, og som undersøgte mulighederne for at supportere og strukturere samarbejde vha. webbaserede teknologier. Karina vil indgå i projektgruppen og løbende deltage i planlægning og evaluering af projektets aktiviteter. Herunder vil hun sikre, at der opnås størst mulig synergi med CSE s aktiviteter. Karina arbejder til daglig med at fremme og udvikle iværksætteri på CSE i regi af CBS. Karina har et meget bredt netværk til såvel etablerede virksomheder og investorer, som CSE samarbejder med i arbejdet med at skabe succesfulde iværksættervirksomheder gennem CSE s aktiviteter. Karina har selv erfaring som iværksætter og startede tilbage i 2006 Unique Living A/S og har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand. Merc Jur. Martin B. Justesen - forretningsudvikler og grundlægger, CSE Lab Martin vil indgå i projektet som ressourceperson ift. gennemførsel af aktiviteter i Art & Tech Inkubatoren. Martin er forretningsudvikler på CSE Lab og har sin daglige gang blandt de 99 iværksættere som har til huse hos CSE. Martin er således en af de bærende kræfter i at bistå de unge Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 15

16 iværksættere i at udvikle deres ideer, koncepter og forretninger. Han er også ansvarlig for det udbud af workshops og aktiviteter som skal bidrage med viden om idé og forretningsudvikling, og han har således en indgående viden om og erfaring med, hvad der skal til for at kommercialisere en god forretningsidé. Martin er selv iværksætter og var bl.a. tilbage i 2008 med til at starte CSE, som siden hen har udviklet sig til at være en succesfuld inkubator, der kan fremvise konkrete resultater. Hertil kommer, at han gennem de seneste 15 år har startet flere forskellige virksomheder som beskæftiger sig med feltet IT og iværksætteri. Her igennem har han oparbejdet et bredt netværk inde for den del af erhvervsfremmesystemet, der beskæftiger sig med iværksætteri og han fungerer som jurymedlem ifm. en række forskellige iværksætterkonkurrencer. Martin har en uddannelsesmæssig baggrund som MA i pædagogik og læring fra RUC og har siden suppleret med Food + Health Entrepreneurship Academy på University of California. Pernille Skov - daglig leder, CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Pernille vil indgå i projektgruppen og løbende deltage i planlægning og evaluering af projektets aktiviteter. Herunder vil hun sikre, at der opnås størst mulig synergi med CAKI s aktiviteter. Som daglig leder af CAKI udfolder Pernille sine unikke kompetencer knyttet til: Tværkunstneriske læringsmiljøer, multidisciplinære projekter, entreprenørskab og professionalisering af praksis, ledelse, projektudvikling, -ledelse og -facilitering, netværksopbygning og partnerskaber, konceptualisering og kuratering, research og udvikling, innovation, fundraising, kommunikation, undervisning og rådgivning. Pernille sidder i aftagerpanelet på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet samt i ressourcegruppen for entreprenørskab på Informationsvidenskabeligt Akademi. Desuden er hun repræsentant for de kunstneriske uddannelser i netværket InnovationMatch, et EU-finansieret udviklingsprojekt. Pernilles uddannelsesmæssige baggrund er: Mag.art, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet Master in Modern Art, Goldsmiths College, University of London BA Kunsthistorie og Teologi, Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 16

17 I Pernilles professionelle virke skal der særligt henvises til: 2011 forsat: Art+Innovation Hub / Partner & Founder 2011 forsat: CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation / Daglig leder : Workshopscenen, koordinator 2007: Kunstpausen / Redaktør og producer: Kunstpausen TV : Creative Ghetto / Integration af unge med indvandrerbaggrund i de kreative brancher Projektleder og initiativtager på tværfagligt byudviklingsprojekt. Morten Øhlenschlæger Andersen projektleder, CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Morten vil indgå i projektgruppen og løbende deltage i planlægning og evaluering af projektets aktiviteter. Herunder vil han sikre, at der opnås størst mulig synergi med CAKI s aktiviteter Af konkrete erfaringer skal der henvises til: Juni 2012 Oktober 2012: Buster Film Festival - Koordinator, projektstyring og afvikling. Februar I dag: Heads in the Cloud - Medstifter, produktion, projektstyring. Oktober I dag: You.You.You. / CopCol - Musiker, musikproduktion, videoproduktion, projektledelse, visuel kommunikation, fundraising. September Maj 2012: e-types - Associate Project Manager, projektledelse, design, event management. November December 2010: CAKI - Projektassistent, Kommunikation, events, idéudvikling, projektansvarlig, design. Februar 2009 Juni 2010: Clash Festival - Medstifter og arrangør. Idévikling, projektledelse, kuratering, PR, økonomistyring, Design, Fundraising. Februar 2008 Marts 2009: Brugbar.com - Medstifter. Webløsninger, SEO og hjemmesidedesign. September 2007 Maj 2009: Hornsleth.com - Webmaster, Idéudvikling, Webdesign. April 2007 December 2009: Momondo.com - PR og Marketing. SEO, Google Analytics og AdWords, PR, Design, Projektstyring, Idéudvikling, Strategi. Mortens uddannelsesmæssige baggrund er: September Juni 2012: Roskilde Universitet & Københavns Universitet - KA i Performance Design & Visuel Kultur August Juni 2009: Roskilde Universitet & Københavns Universitet - BA i Performance Design & Visuel Kultur Torid Kaad Ostenfeld Projektleder i F&ICK, KEA Torid vil indgå i projektgruppen og løbende deltage i planlægning og evaluering af projektets aktiviteter. Herunder vil Torid sikre, at der opnås størst mulig synergi med KEA s aktiviteter. Torid er projektleder i Videncenteret for bl.a. EntAct der er en paraply af p.t. fire entreprenørskabsprojekter støttet af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprises. Torid arbejder desuden med udvikling og forankring af udviklingsprojekter i Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 17

18 tæt dialog med undervisere og uddannelseschefer på KEA, for at sikre involvering i udvikling, afholdelse og forankring af de udviklingsprojekter, der rækker udover én uddannelse. Torid Kaad Ostenfeld har sin styrke inden for projektledelse og tværinstitutionel koordinering fra en lang række af større og mindre projekter. Emnefeltet har primært været indenfor iværksætteri, entreprenørskab og uddannelse. Torid har tidligere været med til at opbygge Iværksætterhuset i Blågårdsgade med en række tilbud til iværksættere - herunder coaching, mentorprogram, workshops, konferencer og screening af iværksættere til Iværksætterhusets Inkubator. Torid har i Erhvervsstyrelsen været projektleder for iværksætterinitiativerne Kapital gennem rådgivning og Initiativ for kvindelige iværksættere, og hun er på KEA ankerperson for de projekter der har fokus på entreprenørskab og iværksætteri. Både gennem arbejdet i Iværksætterhuset og på KEA har Torid særligt fokus på at udvikle og implementere uddannelsesforløb for iværksættere. Torid har gennem sine tidligere ansættelser i Erhvervsstyrelsens iværksættertema og hos Iværksætterhuset under Niels Brock et indgående kendskab til hele økosystemet inden for iværksætteri. Tim Vang iværksætter og udviklingskonsulent i F&ICK, KEA Tim vil indgå i projektet som ressourceperson ift. gennemførsel af aktiviteter i Art & Tech Inkubatoren. I sit arbejde på KEA beskæftiger Tim sig med at opbygge en iværksætterkultur på hele KEA. Tim er ligeledes ansvarlig for at opbygge en forretningsaccelerator, som skal omsætte studerendes tanker til bæredygtige virksomheder. Tim underviser de studerende på KEA i en række forskellige discipliner, der knytter sig til opstart og udvikling af virksomheder med udgangspunkt i Business Model Generation modellen. Tim er selv iværksætter og er administrerende direktør i Pretotyping ApS, Copenhagen Area, Her beskæftiger han sig med identifikation af de idéer og innovationer, som kan blive til gode forretningsidéer. Pretotyping er en tilgang til innovation og udvikling af nye produkter, som mærkbart øger chancen for succes på markedet. Foruden Pretotyping ApS har Tim startet og drevet adskillige virksomhed bla. Casa-share ApS, MYC4 A/S, [in-zane] ApS, ligesom han er initiativtager til SICEF (Scandinavian International Career & Education Fair). Tim har også erfaring som mentor i forbindelse med Startupbootcamps intensive 3 måneders acceleratorforløb for iværksættere og som censor ved CBS med fokus på emnerne Corporate Social Responsibility, Social Innovation and Social Investments. Tim har en uddannelsesmæssig baggrund som M.Sc. International Marketing & Management fra CBS og en M.Sc. in Economics and Business Administration. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 18

19 Bilag 4: Mere om konsortieparterne Pluss Leadership A/S Pluss Leadership A/S (Pluss) er en konsulentvirksomhed, der siden starten i 2002 har arbejdet med program- og procesledelse. Dertil kommer strategiske analyser og evalueringer, udvikling af ledelse, strategi, organisation og governance samt udvikling af byer og landdistrikter. I alle sammenhænge har vi stærkt fokus på awareness, mobilisering, forankring og ejerskab blandt de forskellige interessenter og brugere, som altid involveres i vores opgaveløsning. Med 24 medarbejdere heraf 22 akademiske forankret på kontorer i København og Aarhus har Pluss over tid opbygget særlig domæneviden inden for områderne: Erhverv og iværksætteri, Uddannelse, Kultur, Miljø og bæredygtighed. Når vi leder programmer og processer sker det næsten altid med et mål om forankring af viden, holdninger og adfærd blandt meget sammensatte interessentgrupperinger og ofte også suppleret med mål om at skabe grobund og rammer for organisatorisk og økonomisk bæredygtighed. Vi driver processer med direkte involvering af interessenter i styregrupper, følgegrupper, advisory boards, partnerskaber, netværk og lokalgrupper mv., og det er vores unikke kompetence i denne sammenhæng, der har bragt Pluss i spidsen som operatør for større offentlige indsatser og kampagner især inden for områderne erhvervsudvikling, fremme af iværksætteri og uddannelse eksempelvis EjerskifteDanmark, Launch- Pad Denmark og Fraværskampagnen Godt du kom - Det er bedst, når alle er her. Opgaverne indbefatter typisk: Ledelse, styring og planlægning Kommunikation i form af PR- og pressearbejde Produktion af indhold til og drift af hjemmesider Interessenthåndtering Procesdesign og facilitering workshops, møder, seminarer, konferencer mv. Faglige bidrag baseret på research og diverse kvalitative og kvantitative analyser Sekretariatsfunktioner for myndigheder. Som eksempel på outreach viser oversigten nedenfor aktørerne i Partnerskabet bag EjerskifteDanmark. ASE Asnet CIEL CONNECT Denmark DANA Dansk Byggeri Dansk Erhverv Dansk Iværksætterforening Danske Advokater DEF Dansk Erhvervsfemme Det Entreprenørielle Universitet DI DJØF DVCA Ejerlederne Erhvervskvinder Erhvervsstyrelsen Etnisk Erhvervsfremme Partnerskabet bag Ejerskifte Danmark Finansrådet FONDEN FOR ENTREPRE-NØRSKAB - YOUNG ENTER-PRISE Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere FSR Håndværksrådet IDA Lederne match-online.dk Venture Cup Vækstfonden Væksthus Hovedstadsregionen Væksthus Midtjylland Væksthus Nordjylland Væksthus Sjælland Væksthus Syddanmark Når vi analyserer og evaluerer, involverer vi typisk interessenter i fokusgrupper og workshops samt gennem mere antropologiske tilgange med deltagende observation mv. Det supplerer vi med kvantitativ dataindsamling og registeranalyser. Denne tilgang bidrager til at sikre ejerskab i de fremadrettede processer, som vores konklusioner og anbefalinger indkapsler også når der stilles skarpt på kritiske forhold. Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 19

20 Når vi løser opgaver med fokus på udvikling af ledelse, strategi, organisation og governance er det altid med en høj grad af involvering af repræsentanter fra bestyrelse, daglig ledelse, medarbejdere og blandt kunder/brugere. Det er på den måde, at vi får lagt op til forandringsprocesser, hvor alle føler sig set, hørt og forstået, og hvor den strategiske retning giver mening også når der skal træffes svære beslutninger. I strategiske byplanplanlægningsprocesser udfylder Pluss typisk rollen med at facilitere processer med borgerinddragelse, hvor vi ved klassiske borgermøder og mere kreative virkemidler - dialogbutikker, sociale medier og konkurrencer - møder Hr. og Fru Danmark. Eksempelvis ved omdannelsen af Amager Brogade, etablering af Campus Næstved og udvikling af Studenterhuset i Aarhus. Pluss er en primært partnerejet virksomhed, men ved indgangen til 2012 fik Orbicon, som en af Danmarks store rådgivervirksomheder, et strategisk medejerskab. Alexandra Instituttet A/S Som GTS-institut er Alexandra Instituttet specialister i: Matchmaking Forskningsbaseret viden Brugerdreven innovation I den egenskab bygger Alexandra bro mellem forskning og erhvervsliv og bidrager til innovation på højeste teknologiske niveau i danske virksomheder. Dette foregår bl.a. via Alexandra Instituttets rolle som operatør på en række netværk, der alle fokuserer på innovation i danske virksomheder: InfinIT, Visuel Vækst, Serviceplatform, Shareplay. Heraf ligger især Shareplay og InfinIT godt i tråd med ønsket om en Art & Tech Inkubator. Shareplay er målrettet arts og forretningsudvikling på det område, og InfinIT, som er målrettet brug af it indenfor en lang række anvendelsesdomæner, herunder design. Alexandra Instituttets kompetencer er derudover inden for pervasive computing, hvor der er fokus på områderne software infrastrukturer, pervasive positioning, pervasive healthcare, interaktive rum, bygninger og byrum, samarbejde, new ways of working, avanceret visualisering og interaktion, IKTsikkerhed og forretningsforståelse. Den gode matchmaking mellem de forskellige miljøer baserer sig på dyb respekt for de deltagende parters interesser. Vores forsknings- og udviklingsprojekter er den motor, der skaber ny viden. Denne viden kommer deltagerne i de enkelte projekter til gode. På den måde yder Alexandra Instituttet et bidrag til at forbedre danske virksomheders innovationsprocesser og øge deres konkurrenceevne. Alexandra Instituttet har en lang tradition for brugerdrevet innovation. Brugere inddrages i alle innovationsforløbets faser. Dermed sikrer vi, at design og funktionalitet udspringer af reelle behov og udfordringer. CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI er et væksthus for kunstneriske og kulturelle uddannelser i København, der arbejder inden for de tre fokusområder: Tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab. CAKI tilbyder en række ydelser og services og rådgiver dagligt studerende og undervisere ved de kunstneriske uddannelser. CAKI igangsætter løbende initiativer i form af workshops, kurser og arrangementer inden for entreprenørskab, innovation og tværfaglighed på tværs af de kunstneriske uddannelser. Dette sker ofte i samarbejde med eksterne partnere fra andre videninstitutioner, erhvervslivet og uafhængige organisationer. På CAKI er kodeordet, at samarbejder på tværs af sektorer og erhverv er en vigtig drivkraft for innovative processer og ny- Ansøgning: Art & Tech Inkubator Side 20

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere