KONKLUSIONER. Mødetidspunkt: kl Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKLUSIONER. Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5"

Transkript

1 KONKLUSIONER Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning - mødesager Mødetidspunkt: kl Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5 Deltagere: Marianne Stendell Anne Ehrenreich Ellen Thrane Flemming Pless Lars Gaardhøj Nina Berrig Afbud: Fraværende:

2 INDHOLDSLISTE 1. Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre 2. Afrapportering af to regionale uddannelsesprojekter 3. Afrapportering fra Regionaludvalget og Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning 4. Eventuelt Side 2 af 16

3 1. HØRING OM FLYTNING AF VUC HVIDOVRE-AMAGERS UDDANNELSESSTED I HVIDOVRE SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges for udvalget med henblik på en udtalelse, inden sagen forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet hhv. den 3. og 17. december. Administrationen anbefaler, at regionsrådet indstiller til undervisningsministeren, at der ikke gives tilladelse til at flytte VUC Hvidovre-Amager fra Hvidovre til København. Regionsrådet skal ifølge lovgivningen koordinere kapaciteten for højere forberedelseseksamen (hf), forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning og afgiver indstilling til undervisningsministeren om ansøgninger vedrørende lokalisering af nyt uddannelsested for hf. VUC Hvidovre-Amager har i dag institutionsadresse i Hvidovre og uddannelsessteder i Hvidovre og på Amager. Institutionen har søgt undervisningsministerens tilladelse til at flytte institutionens uddannelsessted i Hvidovre til København. Formålet med flytningen er både at forbedre tilgængeligheden for institutionens kursistopland og at imødekomme Undervisningsministeriets ønske om, at VUC Hvidovre-Amager ejer institutionens ejendom frem for som nu at drive institutionen fra lejede bygninger. Voksenuddannelsescenteret VUC Hvidovre-Amager er et ud af i alt syv voksenuddannelsescentre i Region Hovedstaden. Centrene har hver sit geografiske dækningsområde, som er fastsat af Undervisningsministeriet. VUC Hvidovre- Amager dækker foruden Hvidovre også Tårnby og Dragør. Institutionen ønsker at flytte fra Hvidovre til Valby i centrum. I centrum er der i dag to voksenuddannelsescentre - ét med Københavns kommune som dækningsområde - KVUC (Københavns VUC) og VUF (VUC Frederiksberg), som dækker Frederiksberg. Hvert center skal tilbyde almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning og hf-enkeltfag. Flere voksenuddannelsescentre har siden 2007 fået tilladelse til at udbyde toårig hf. Det gælder bl.a. VUC Hvidovre-Amager og KVUC. Regionens rolle Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og driftsoverenskomstparterne indsatsen i regionen vedrørende forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. Koordineringen angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten og skal sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle. Regionens koordinering omfatter ikke voksenuddannelsescentrenes udbud af almen voksenuddannelse. Højere forberedelseseksamen (hf) - hf-enkeltfag og toårig hf Regionsrådet koordinerer i samarbejde med udbyderne af ungdomsuddannelser hf-kapaciteten og afgiver indstilling til undervisningsministeren til brug for afgørelse om ansøgt nyt uddannelsessted. Ansøgningen Baggrunden for VUC Hvidovre-Amagers ansøgning er ønsket om at forbedre betjeningen af institutionens kursistopland ved at flytte institutionens uddannelsessted i Hvidovre til en fremtidig lokalisering ved Ny Ellebjerg station. Derudover henvises til, at institutionen med ny lokalisering på Følager 5 i Valby vil værdisikre statens ejendom, og at Undervisningsministeriet ønsker, at institutionen Side 3 af 16

4 ejer sine lokaler. Ansøgningen er vedlagt, jf. bilag 1. VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted på Amager vil fortsætte uændret. Der vil alene være tale om flytning af institutionens uddannelsessted i Hvidovre, hvor ansøger i øvrigt har institutionsadresse. VUC Hvidovre-Amager har samme uddannelsestilbud på institutionens to adresser i hhv. Hvidovre og på Amager. Høring af uddannelsesinstitutioner Administrationen har sendt ansøgningen fra VUC Hvidovre-Amager til udtalelse både i forhold til Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning til: Voksenuddannelsescentrene i København og på Frederiksberg samt til deres og VUC Hvidovre-Amagers driftsoverenskomstparter. Højere forberedelseseksamen til: De offentlige institutionsudbydere af hf i København, Frederiksberg og Tårnby. Det fremgår af de indkomne udtalelser, at voksenuddannelsescentrene i København og på Frederiksberg samt de offentlige udbydere af hf i København, Frederiksberg og Tårnby ikke støtter VUC Hvidovre- Amagers ansøgning om at flytte Hvidovre-institutionen til Københavns kommune. Driftsoverenskomstparterne for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning har ikke indvendinger mod flytningen - i det omfang disse parter har afgivet udtalelse. Udtalelserne og VUC Hvidovre-Amagers bemærkninger er vedlagt, jf. bilag 2. Administrationens bemærkninger Administrationen bemærker i forhold til: Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning At kursisterne på forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning hovedsageligt kommer fra Hvidovre, der sammen med kursister fra Brøndby og Ishøj udgør den største enkeltstående gruppe, og At der ikke er behov for at udbygge kapaciteten i København eller på Frederiksberg. Regionsrådet har i 2012 tiltrådt, at voksenuddannelsescentrenes driftsoverenskomster medfører en tilstrækkelig kapacitet og en tilstrækkelig varieret kapacitet og tiltrådte i oktober 2013, at det for 2014 planlagte udbud er passende og tilstrækkeligt varieret. hf-enkeltfag og toårig hf At hf-uddannelsesinstitutionerne i centrum i dag har en toårig hf-kapacitet på samme niveau som før indførelsen af klasseloftet på 28 elever, og at der ikke er kapacitetsmangel på hf i København og på Frederiksberg, At institutionerne i centrum nedskrev det i februar 2013 indberettede hf-klassetal med 2 klasser til 33 klasser. Denne regulering skete som led i elevfordelingen, da der ellers ville have været en overkapacitet, og At søgningen til toårig hf er vokset med 154 pct. hos Hvidovre-borgere siden 2007, og at 64 pct. i 2013 er optaget i Hvidovre på enten Hvidovre Gymnasium eller VUC Hvidovre-Amagers adresse i Hvidovre. Til sammenligning er søgningen til toårig hf steget med 51 pct. i perioden i hele hovedstadsregionen. Bemærkningerne er uddybet i bilag 3. Administrationens vurdering Administrationen vurderer både når det gælder forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning og hf: At der ikke er behov for at udbygge kapaciteten i København eller på Frederiksberg, når det gælder de uddannelser, som VUC Hvidovre-Amager i dag udbyder i Hvidovre, At der er behov for at fastholde VUC Hvidovre-Amagers uddannelsestilbud i Hvidovre, eftersom der er Side 4 af 16

5 stor søgning fra nærområdet, At en flytning til Følager 5 ved Ny Ellebjerg station kan få negative konsekvenser for eksisterende institutioner med samme uddannelsestilbud i København og på Frederiksberg, men også på vestegnen, hvor der generelt er overkapacitet på hf. Fx er togtiden mellem Ballerup station og Ny Ellebjerg 10 minutter kortere end til Albertslund, og At et ønske fra Undervisningsministeriet om, at VUC Hvidovre-Amager ejer sine lokaler, ikke kan begrunde institutionens flytning fra Hvidovre til København. Administrationens anbefaling Administrationen indstiller i en samlet vurdering, at regionsrådet anbefaler undervisningsministeren, at VUC Hvidovre-Amager ikke får tilladelse til at etablere nyt uddannelsessted på Følager 5 i Valby for bl.a. forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning og hf. Udvalget bedes overveje mulige kommunikationstiltag. DIREKTØRGODKENDELSE Kim Høgh / Joost Nielsen KONKLUSIONER Nina Berrig erklærede sig inhabil i sagen, idet hun sidder i bestyrelsen i VUC Hvidovre-Amager, og hun forlod mødelokalet. Udvalget drøftede sagen og udtalte: Region Hovedstaden har arbejdet for at styrke uddannelsesdækningen for at få flere til at tage en ungdomsuddannelse. Hf-tilbuddet i Hvidovre har skabt grobund for, at langt flere fra Hvidovre søger den toårige hfuddannelse, og at flertallet bruger det lokale tilbud. Udvalget vurderer, at Undervisningsministeriets geografiske ansvarsopdeling mellem voksenuddannelsescentrene giver god mening. Den lægger op til, at VUC Hvidovre-Amager har ansvaret for bl.a. Hvidovre og det er derfor naturligt, at VUC Hvidovre-Amager er lokaliseret i Hvidovre Kommune fremfor i København, hvor der ikke er kapacitetsproblemer. På den baggrund anbefalede udvalget sagen til forretningsudvalget og regionsrådet. Nina Berrig deltog ikke i behandling af sagen. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Ansøgning fra VUC Hvidovre-Amager 2. Udtalelser fra institutioner om ansøgningen 3. Administrationens notat og vurdering af ansøgningen Side 5 af 16

6 2. AFRAPPORTERING AF TO REGIONALE UDDANNELSESPROJEKTER SAGSFREMSTILLING Udvalget har løbende modtaget uddybende afrapporteringer af uddannelsesprojekter. Derfor forelægges afrapportering fra projektet "Progression og overgang" og "Uddannelsesinstitutionen som kompetencekonsulent" til drøftelse i udvalget. "Progression og overgang" Forretningsudvalget bevilgede den 20. september 2009 et udviklingstilskud på 6,4 mio. kr. over en 3-årig periode til projektet "Progression og overgang". I Progression og overgang har 18 gymnasier og 9 videregående uddannelser udviklet en samarbejdsmodel for, hvordan man kan tilrettelægge fælles undervisningsforløb, så det fremmer gymnasielevernes motivation for at tage en videregående uddannelse. Formål Formålet med projektet var at klæde gymnasieeleverne på til at træffe det rette valg af videregående uddannelse og give dem bedre forudsætninger for at starte og gennemføre den. Projektet skal give de studerende en mere realistisk forventning til at læse på en videregående uddannelse og øge motivationen for at søge videre. Samtidig skal projektet give underviserne en større viden om henholdsvis gymnasieundervisning og undervisning på videregående niveau og dermed styrke samarbejdet mellem uddannelsesniveauerne. Det stærke samarbejde gør, at underviserne bedre kan tilrettelægge undervisningen, så den møder elevernes behov og tager hensyn til, at de er på vej videre fra gymnasiet eller netop er startet på en videregående uddannelse. Resultater Den eksterne evaluering fra VIA University College viser, at projektet har nået sin målsætning og gennemført i alt 91 undervisningsforløb, som har involveret ca studerende og ca. 150 lærere. Undervisningsforløbene er tilrettelagt i samarbejde mellem gymnasiale og videregående uddannelser og afholdes på de videregående uddannelsesinstitutioner. Der udvikles en hjemmeside, hvor andre gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner kan finde "skræddersyede" undervisningsforløb. Siden skal også fungere som forankringspunkt for det blivende netværk. Evalueringen viser, at projektet har nået sit succeskriterium om, at eleverne skal opnå et mere realistisk billede af, hvad det vil sige at gå på en videregående uddannelse. 70 % af gymnasieeleverne svarer, at de har fået mere realistiske forventninger til, hvad det vil sige at gå på en videregående uddannelse, og 87 % af underviserne bekræfter dette. 55 % af eleverne oplever, at de har fået øget interessen for at fortsætte i en videregående uddannelse, hvor 64 % af underviserne oplever, at elevernes motivation for at tage en videregående uddannelse er øget. 62 % af gymnasieeleverne oplever, at de har øget deres viden om videregående uddannelser, og de er mere klar over forskellene mellem korte, mellemlange og længerevarende uddannelser. Evalueringen viser, at en kontrolgruppe af gymnasieelever, der ikke har deltaget i projektet, har en ringere viden om de videregående uddannelser, og de er mere usikre på, hvordan de skaffer denne viden. Fremtid Projektet "Karrierevejledning af gymnasieelever og ufokuserede studenter", som er ved at blive sat igang, bygger videre på den viden og det netværk, som "Progression og overgang" har skabt. "Uddannelsesinstitutionen som kompetencekonsulent for SMV'er" Forretningsudvalget bevilgede den 15. september 2009 et udviklingstilskud på 3,76 mio. kr. over en 3- årig periode til projektet "Uddannelsesinstitutionen som kompetencekonsulent". Projektet er desuden blevet støttet med 7,5 mio. kr. fra EU Socialfond. Det samlede budget var på 15 mio. kr. Side 6 af 16

7 Formål Formålet med projektet var at styrke kompetenceudviklingen af ufaglærte og kortuddannede i små og mellemstore virksomheder - de såkaldte SMV'er. Uddannelsesinstitutionerne har hidtil haft svært ved at tilpasse sig behov og udfordringer hos SMV'er, der ofte ikke har langsigtede strategier for kompetenceudvikling eller selvstændige HR-afdelinger. I projektet er en række uddannelsesinstitutioner derfor gået sammen om at udvikle en fælles enhed for medarbejderudvikling i SMV'er ved VEU-center Nordsjælland. Denne enhed fungerer som de mindre virksomheders fælles afdeling for medarbejderudvikling. Resultater Projektet har i dialog med den enkelte virksomhed udviklet strategiske udviklingsplaner og gennemført sidemandsoplæring. Vejen til at sikre efteruddannelse af kortuddannede har især vist sig at være udviklingen af virksomhedsledelsens forståelse for kompetenceudvikling. Som led i projektet har enheden: Gennemført kompetenceløft i 15 virksomheder med i alt 590 deltagerforløb og praksisnær undervisning på 5 virksomheder. I alt har omkring 160 virksomheder været tilknyttet projektet. Afholdt månedlige "Netværk i Åbent Hus" med stor tilfredshed fra de deltagende virksomheder. Sammenlagt har der været 325 deltagere på netværksmøderne. Opkvalificeret partnerskolernes konsulenter, så de fremadrettet kan bruge de udviklede metoder. Den eksterne evaluering konkluderer, at enhedens skræddersyede tilgang til kompetenceudvikling i SMV'er har været central for den værdi, som projektet har tilført virksomhederne. Denne målrettede tilgang er imidlertid svær at forene med det offentligt finansierede AMU-system, da det fx ikke giver mening at køre sidemandsoplæring på tværs af virksomheder. Når projektmidlerne ophører, vil der derfor være behov for at udvikle en bæredygtig forretningsmodel. Fremtid Projektet har sikret, at konsulenter og ledelse i VEU-center Nordsjælland har opnået ekspertise i arbejde med kompetenceudvikling i SMV er. VEU-centerrådet har således besluttet at finansiere videreførelse af udvalgte aktiviteter, og der er ansat en virksomhedskonsulent, der primært skal beskæftige sig med SMV'er. Administrationens vurdering Administrationen vurderer, at begge uddannelsesprojekter har bidraget til øget regional værdi ved at: - skabe nye samarbejder mellem videregående uddannelser og ungdomsuddannelser - nytænke undervisning, så den i højere grad motiverer til videre uddannelse - skabe nye samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og små og mellemstore virksomheder - nytænke undervisningen, så den i højere grad tager udgangspunkt i virksomhedernes kompetencebehov. Udvalget bedes overveje mulige kommunikationstiltag. DIREKTØRGODKENDELSE Kim Høgh / Joost Nielsen KONKLUSIONER Udvalget tog sagen til efterretning. JOURNALNUMMER Progression og overgang: Uddannelsesinstitutionen som kompetencekonsulent for SMV'er: Side 7 af 16

8 BILAGSFORTEGNELSE 1. Progression og overgang - Slutrapport til Region Hovedstaden 2. Uddannelsesinstitutionen som kompetencekonsulent - slutrapport til Region Hovedstaden Side 8 af 16

9 3. AFRAPPORTERING FRA REGIONALUDVALGET OG UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges for udvalget med henblik på en udtalelse, inden sagen forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet i december. De to udvalg er nedsat af regionsrådet for en toårig periode og har arbejdet på baggrund af kommissorier godkendt af regionsrådet. Herudover har regionsrådet godkendt tillægskommissorier for begge udvalgene. Udvalgets kommissorier er vedlagt. Begge udvalg har arbejdet med de områder, som var fastlagt i kommissorierne, og udvalgene har løbende afrapporteret til forretningsudvalget og regionsrådet i forhold til konkrete initiativer, analyser mv. I deres arbejde har begge udvalg i løbet af den toårige periode inddraget eksterne samarbejdspartnere i arbejdet og haft faglige oplæg på møderne. Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning Udvalget har arbejdet med fire områder i løbet af 2012 og Ekstern uddannelsesstrategi Udvalget har haft fokus på udmøntning af den regionale uddannelsesstrategi som er del af den regionale udviklingsplan Udvalget har igangsat en række regionale uddannelsesprojekter - især på ungdomsuddannelsesområdet, men også i overgangene. Udvalget har løbende fulgt erfaringerne fra afsluttede uddannelsesprojekter. I foråret 2013 fik udvalget udarbejdet en tværgående evaluering af regionale uddannelsesprojekter af Oxford Research, som pegede på, at regionens uddannelsesinitiativer skaber forandring og sikrer flere en uddannelse. Desuden har udvalget tæt fulgt regionens egne store strategiske satsninger på uddannelsesområdet - nemlig Den regionale praktikpladsenhed, Dream Team, Jobs med uddannelsesperspektiv og Fremtidens erhvervsskole. Udvalget har i relation til udmøntningen fået udarbejdet større regionale analyser på uddannelsesområdet. Fx "Analyse af unge uden job og uddannelse". Endelig har udvalget beskæftiget sig med uddannelsesdækning - herunder udarbejdelse af en analyse om uddannelsesdækning samt høringer i relation til lukning og oprettelse af uddannelsestilbud i regionen. Politik for Sundhedsforskning 2020 Regionsrådet vedtog i 2011 Politik for Sundhedsforskning Udvalget har udarbejdet handlingsplan for Politik for Sundhedsforskning og fulgt forskningsindsatsen og implementering af en række initiativer - fx udvikling af samarbejder med erhvervslivet og forskningsledelse. Udvalget har også behandlet Forskningsevaluering "Innovationspolitik - Nyt, Nyttigt og Nyttiggjort" Udvalget har i 2012 udarbejdet regionens første Innovationspolitik, som blev godkendt i regionsrådet den 11. december Målet er at styrke rammerne for innovation i regionen, således at innovation kan understøtte udvikling af nye løsninger til sundhedsvæsenet og samtidig fremme vækst og udvikling i regionen. I 2013 har udvalget fulgt status på implementering af Innovationspolitikken og arbejdet med udarbejdelse af en handlingsplan for Innovationspoltikken, som forventes godkendt af regionsrådet i december Intern uddannelsespolitik Udvalget har fulgt arbejdet med implementering af den interne uddannelsespolitik, som Regionsrådet vedtog i Primo 2014 gives en endelig afrapportering vedr. politikkens første Handlingsplan for Beslutning om hvorvidt der skal udarbejdes flere to-årige handlingsplaner afventer i Side 9 af 16

10 øjeblikket fastlæggelsen af de fremtidige strategiske indsatsområder i regionen. Regionaludvalget Udvalget har arbejdet med tre hovedområder i løbet af 2012 og Den regionale udviklingsplan 2012 Udvalget har haft det koordinerende ansvar for høring og godkendelse af den regionale udviklingsplan Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear. Udvalget har i høj grad arbejdet for at styrke kendskabet til det regionale udviklingsarbejde inden for erhverv, uddannelse, klima og trafik ved at udvikle og gennemføre regionale kampagner med bl.a. events, konferencer og borgerdialog. Udvalget har ligeledes stået for udarbejdelse af en handlingsplan for den regionale udvikling - udarbejdelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan - som blev godkendt af regionsrådet den 16. april Herudover var der et samarbejde med mange eksterne samarbejdspartnere og kommunerne. Arbejdet omkring den regionale udviklingsplan og handlingsplanen er sket i tæt samarbejde med Miljøog grøn vækstudvalget og Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning. Begge udvalg har deltaget aktivt i processen - bl.a. konferencer og borgerrettede kampagner - og sammen med Regionaludvalget stået for udarbejdelsen af de faglige temaer i udviklingsplanen og handlingsplanen. Trafik Inden for den regionale udviklingsplan har udvalget haft et særligt fokus på den regionale trafikaftale. Udvalget har igangsat strategiske infrastrukturanalyser, der kan bidrage til at understøtte implementering af trafikaftalen. Der er fx udarbejdet en større analyse af Letbane til lufthavnen, hvis hovedresultater fremlægges for regionsrådet i december Udvalget har desuden haft til opgave at gennemføre en omfattende analyse af den kollektive trafik og har i forlængelse af analysens resultater igangsat initiativer - fx omkring mobilitetsplaner og miljøtiltag i busserne. Endelig har udvalget behandlet regionens høringssvar til Trafikplan 2013, hvor Movia opstiller en række mål for arbejdet med at udvikle bustrafikken frem mod år Cyklisme Cyklisme er et indsatsområde i den regionale udviklingsplan - og udvalget har haft stort fokus på den regionale indsats - der spænder over cykelpendling, kombinationsrejser, fritidscykling, cykelturisme og cykelinnovation. Udvalget har løbende fulgt erfaringer fra igangværende og afsluttede projekter og igangsat nye projekter. Fx den regionale pulje for cykelfremkommelighed. Udvalget bedes overveje mulige kommunikationstiltag. DIREKTØRGODKENDELSE Kim Høgh/ Joost Nielsen KONKLUSIONER Udvalget udtalte: Det er FUF-udvalgets vurdering, at udvalget har haft et godt og nyskabende samarbejde i forhold til at udvikle regionens opgaver inden for uddannelse og forskning. Udvalget har på uddannelsesområdet formået at sætte en regional dagsorden og igangsætte markante regionale initiativer i tæt samarbejde med centrale aktører i regionen. Dette har betydet, at uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre aktører i højere grad er begyndt at arbejde sammen. Udvalget har med afsæt i en central sundhedsforskningspolitik skabt partnerskaber med universiteter og industrien, herunder OPP-samarbejder. Dette har ført til et betydeligt løft af regionens samlede forskning Side 10 af 16

11 inden for sundhedsområdet. På den baggrund anbefalede udvalget sagen til forretningsudvalget og regionsrådet. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Kommissorium Regionaludvalget Tillægskommissorium Regionaludvalget 3. Kommissorium Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning 4. Tillægskommissorium Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning Side 11 af 16

12 4. EVENTUELT Ingen bemærkninger. MØDE START: Kl MØDET SLUT: Kl NÆSTE MØDE: Side 12 af 16

13 KONKLUSIONER Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning - mødesager Mødetidspunkt: kl Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5 Deltagere: Marianne Stendell Anne Ehrenreich Ellen Thrane Flemming Pless Lars Gaardhøj Nina Berrig Afbud: Fraværende:

14 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelser - Handlingsplan til Region Hovedstadens interne uddannelsespolitik 2. Meddelelser - Udbud af htx på Hotel- og Restaurantskolen Side 14 af 16

15 1. MEDDELELSER - HANDLINGSPLAN TIL REGION HOVEDSTADENS INTERNE UDDANNELSESPOLITIK Intern uddannelsespolitik I juni 2011 vedtog regionsrådet den interne uddannelsespolitik for regionens hospitaler, tværgående virksomheder og stabe, herunder at politikken konkretiseres gennem 2-årige handlingsplaner frem til år Handlingsplan I juni 2012 kom den første handlingsplan for den interne uddannelsespolitik. Uddannelsespolitikken og handlingsplanen har sat en ramme og kurs for uddannelse og kompetenceudvikling i Region Hovedstaden. Handlingsplan Administrationen har vurderet, at der ikke skal laves en ny handlingsplan for for den interne uddannelsespolitik, idet der aktuelt arbejdes med de fremtidige strategiske indsatsområder for Region Hovedstaden til drøftelse i et nyt regionsråd. Det forventes, at mål og intentioner i den interne uddannelsespolitik fortsat vil være bærende i forhold til arbejdet med at sikre uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne i Region Hovedstaden. JOURNALNUMMER Side 15 af 16

16 2. MEDDELELSER - UDBUD AF HTX PÅ HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN MEDDELELSER Regionsrådet besluttede den 29. oktober 2013 at anbefale undervisningsministeren, at der gives tilladelse til at oprette htx på Hotel- og Restaurantskolen. Undervisningsministeriet har herefter den 12. november 2013 imødekommet Hotel- og Restaurantskolens ansøgning. Det fremgår af godkendelsen, at den gives på vilkår, som skal sikre et faglig bæredygtighed. Blandt andet skal skolen derfor inden for en kortere årrække skal realisere oprettelse af mindst 2 nye htxhold hvert år. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. bilag udbud htx Side 16 af 16

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 26-11-2013 16:00. Øresundshuset, Nørregade 7B 3. sal, 1165 København K. - Mødelokale 5 v/kantinen

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 26-11-2013 16:00. Øresundshuset, Nørregade 7B 3. sal, 1165 København K. - Mødelokale 5 v/kantinen DAGSORDEN Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning - mødesager MØDETIDSPUNKT 26-11-2013 16:00 MØDESTED Øresundshuset, Nørregade 7B 3. sal, 1165 København K. - Mødelokale 5 v/kantinen MEDLEMMER Anne

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010. Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet

Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010. Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet REGION HOVEDSTADEN Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010 Sag nr. 2 Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet Bilag 3 Koncern Regional Udvikling

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 28. september 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 7 Medlemmer: Marianne Stendell

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden

Region Midtjylland Regional Udvikling. Dagsorden Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 28. august 2008 /BODPRI Dagsorden til mødet i panel for uddannelse og kompetence 4. september 2008 kl. 10:00 13:00 på Herning HF og VUC, Brorsonsvej 2,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 14/15465 Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen E-mail: jsj@rsyd.dk Telefon: 29201050 Referat Møde i regionsrådets

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18.

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 18.30 Medlemmer: Steen Olesen Peter

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 22. januar 2013 Klokken: 19.00 21.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 1 Deltagere: Marianne

Læs mere

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. juni 2012 2. Punkter til beslutning: a) Indgåelse

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved mangel på parkeringspladser

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Udbud. Coaching- og træningsopgaver (merkantile områder) i forbindelse med det bevilgede socialfondsprojekt Fremtidens IT-kompetencer.

Udbud. Coaching- og træningsopgaver (merkantile områder) i forbindelse med det bevilgede socialfondsprojekt Fremtidens IT-kompetencer. Udbud af Coaching- og træningsopgaver (merkantile områder) i forbindelse med det bevilgede socialfondsprojekt Fremtidens IT-kompetencer til Akademikernes A-kasse CVR-P nummer 1001450820 Navn Akademikernes

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET TILLÆGS DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 2. juni 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 4 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Den13.1. 2012, kl. 9 11 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 01-12-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H6+H7 på regionsgården MEDLEMMER Özkan Kocak Rådsmedlem Deltog Lars Gaardhøj

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest FVU-plan, 2010-11: VUC Vest På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg

Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg NOTAT Hovednotat 1 Oprettelse af 2-årigt HF i Vordingborg Voksenuddannelsescenteret VUC Storstrøm har den 8. december 2010 indsendt ansøgning til Regionsrådet om at oprette udbud af 2-årigt højere forberedelseseksamen

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Forord I Undervisningsministeriet (UVM) arbejder vi for, at: Alle elever og kursister skal blive så dygtige, som de kan. Uddannelserne skal

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Punkt nr Ansøgninger om HF, HHX og HTX Bilag 1 - Side -1 af 66

Punkt nr Ansøgninger om HF, HHX og HTX Bilag 1 - Side -1 af 66 Bilag 1 - Side -1 af 66 Bilag 1 - Side -2 af 66 Bilag 1 - Side -3 af 66 Bilag 1 - Side -4 af 66 Bilag 1 - Side -5 af 66 Bilag 1 - Side -6 af 66 Bilag 1 - Side -7 af 66 Bilag 1 - Side -8 af 66 Bilag 1 -

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er:

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 06 Trafikplan 2013 endelig vedtagelse Indstilling: Administrationen indstiller, At Trafikplan 2013 vedtages, og at

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere