Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne,"

Transkript

1 2. Nr. årgang 9 5. årgang Nr. 1 Januar December Januar Foto Ricky John Molloy TEMA FREMTIDENS BOLIGBEHOV Boligunderskud koster Danmark fem milliarder kroner Byggeri af storbyboliger er ikke kun en sag for byboerne. Hele samfundet mister muligheden for produktivitet og vækst, hvis der er boligunderskud i byerne, viser en ny analyse Af ANJA BINDERUP, Hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, som ønsker at flytte dertil, vil samfundet gå glip af et vækstpotentiale på godt fem milliarder kroner, viser en ny analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri. Årsagen er, at de positive synergieffekter, der opstår i storbyer, ikke vil blive forløst. Denne produktivitetspræmie vokser med byens indbyggertal. Det vil sige, at hvis en by har dobbelt så mange indbyggere som en anden by, vil den også have 2-5 % højere produktivitet. Den positive effekt opstår blandt andet på grund af flere borgere med et højere uddannelsesniveau, øget videnspredning, specialisering af arbejdskraften og et bedre jobmatch på et større arbejdsmarked. Fortsætter side 3 Flere ældre kræver flere boliger Det stigende antal ældre betyder, at kommunerne skal i gang med at bygge eller renovere boliger, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri Læs mere side 4 Skolepraktikken virker Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne, og den øger deres chance for senere at komme i praktik i en virksomhed Læs mere side 6 Er København fremtidens "Udkantseuropa"? København halter bagud, både når det gælder befolkningstilvækst og økonomisk vækst. Nabostorbyer som Stockholm og Oslo er længere fremme Læs mere side 8

2 LEDER Danmark i bevægelse Af LARS STORR-HANSEN, adm. direktør 2 Foto Ricky John Molloy Danskerne vil have troværdige håndværkere Dansk Byggeri har i en undersøgelse spurgt de danske boligejere, hvad der er vigtigst for dem, når de skal benytte en håndværker. Resultatet er spændende, for forbrugerne er ikke som man måske skulle tro optaget af prisen, eller hvor hurtigt de kan få lavet en byggeopgave. De to forhold er blandt de mindst vigtige for forbrugerne. Forbrugerne lægger mest vægt på, at håndværkeren er troværdig, leverer topkvalitet og har styr på de byggetekniske regler. Danmark bliver i de kommende år en nation, hvor den ældre del af befolkningen vil udgøre en stadig større del af befolkningen. Vi skal derfor finde ud af, hvordan vi indretter os økonomisk og som samfund, når vi bliver færre om at bage kagen. Det kan ikke komme bag på nogen, at det går den vej. Det har vi længe talt om. Og der er også meget fokus på, hvordan vi sikrer de ældre gode og værdige forhold, når de fortjent skal nyde frugterne af mange års indsats på arbejdsmarkedet. Men Danmark bliver også i stigende omfang en nation af byboere. Der er en meget tydelig tendens til, at vækst og udvikling koncentrerer sig om især de største byer. Men det er ikke kun København og Aarhus, der trækker. Også i andre store bykommuner sker der en vandring fra landområderne til byen. Det er især de unge, der søger mod de byer, hvor uddannelsesstederne befinder sig, og hvor der efter endt uddannelse er et bredere udsnit af arbejdspladser. Vi skal selvfølgelig indrette os på de klare demografiske forskydninger og skal i de kommende år tilvejebringe mange ældreegnede boliger. Det gælder især i de byer, hvor efterspørgslen efter boliger er voksende, og hvor der også er mange ældre, der foretrækker at bo. Vi kan vælge at se på forskydningerne som problemer, men det er måske sjovere at se på mulighederne i denne udvikling. Det er kommunerne, som må foretage de holdbare politiske og økonomiske valg. Opfordringen er dog at bryde lidt med vanetænkningen og ofre mere opmærksomhed på de potentialer, som fraflytningen fra land til by giver os. Mange steder er regnestykket faktisk sådan, at fraflytningen giver et boligoverskud, som i mange tilfælde vil kunne omdannes til attraktive og velfungerende ældreboliger. Det kunne tilmed i mindre bysamfund være en tiltalende og bæredygtig idé. Vi skal med andre ord turde gribe udfordringen og begynde i højere grad at optimere gevinsten ved den udvikling, som er i fuld gang. Vi kan næppe ændre udviklingen, men vi kan selv være med til at få det bedste ud af den. 2 Konkurstal spreder ikke julehygge Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i november måned var 76 konkurser i bygge- og anlægsbranchen. Det er akkurat det samme antal konkurser som sidste år. Det bringer antallet af konkurser op på 494 i indeværende år, og efter tre gode kvartaler ser 214 ud til at slutte af på dårlig maner. Men selv med en dårlig afslutning på 214 hersker der ingen tvivl om, at vi ender med at opleve færre konkurser i år end sidste år. Smartphone hører til i værktøjskassen Byggeriet er kommet med i førerfeltet, når det handler om it, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ni ud af ti byggevirksomheder har en mobil bredbåndsforbindelse og det bliver kun overgået af virksomheder inden for information og kommunikation. Der er sket en markant stigning, idet kun 6 % af virksomhederne i byggeriet havde mobilt bredbånd for blot et år siden. Tallene viser også, at 43 % af de ansatte i branchen har mobil internetadgang til arbejdsbrug. Det er en stigning fra 27 % i 213. December 214 Redaktion Inger Petersen Thalund (ansv.), Anja Binderup (redaktør), Mogens Hjelm, Andreas Fernstrøm, Mette Skovgaard Petersen, Anette Sørensen og Per Bøjgaard Sørensen. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for knap 6. virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Nørre Voldgade 16, 1358 København K. Telefon Udkommer 1 gange årligt. Tryk Dansk Byggeri ISSN Elektronisk ISSN

3 TEMA FREMTIDENS BOLIGBEHOV Fortsat fra forsiden Boligunderskud koster Danmark fem milliarder kroner - Vi oplever i disse år en stor tilflytning til de største byer i Danmark. Men her er der en massiv mangel på boliger, og denne analyse understreger vigtigheden af, at de store bykommuner tager problemet meget alvorligt. Mangel på boliger koster dyrt på vækstbarometeret og dermed på Danmarks muligheder for at komme ud af krisen, siger Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri. Behov for 12. flere boliger De største byer er trækplastre for tilflyttere fra hele landet, og frem mod 22 er der behov for knap 12. flere boliger i Danmark. Det østjyske bybånd vil efterspørge knap 3. boliger frem mod 22, og København 4. boliger. - År 22 er desværre ikke fjern fremtid. Det er om blot seks år. Og hele processen med planlægning, projektering og byggeri af nye boliger tager tid. Så det er lige nu, at kommunerne skal ud af starthullerne, hvis de skal undgå, at boligunderskuddet bliver problematisk for Danmarks vækst, siger Lars Storr-Hansen. Pendling er dyrt Personerne, der flytter til byen, bliver altså selv mere produktive, fordi de kommer på et mere effektivt arbejdsmarked, som tillader dem at specialisere sig eller finde et bedre jobmatch. Men også alle byens øvrige beskæftigede bliver mere produktive, da de bliver i stand til bedre at specialisere sig og nyder godt af videnspredningen. Dermed kan tilflyttere løfte hele byens potentiale. Men det er ikke ligegyldigt, hvor tilflytterne bosætter sig. Boligmangel kan betyde, at tilflytterne er nødt til at slå sig ned i randområderne. Ifølge analysen vil det være bedre, end at de helt afholder sig fra at flytte, idet tilflytterne nu vil deltage aktivt som en del af byområdet i økonomisk forstand, og på den måde er med til at udløse produktivitetsgevinsten. Men prisen for det er øget transporttid, hvilket vil reducere den samfundsøkonomiske gevinst af storby-synergieffekten. - Vi er blevet meget mere mobile i dag og kører gerne langt for det rigtige job. Det er positivt og med til at holde liv i landdistrikterne. Men løsningen på byernes boligmangel er desværre ikke, at flere folk bare skal pendle mere. For pendling udhuler produktivitetspræmien og slider på infrastrukturen. Derudover æder transporttiden store værdifulde bidder af danskernes fritid, og det kan hverken den enkelte eller hans familie være tjent med, siger Lars Storr-Hansen. Giv borgerne valgfrihed Hvis boligmanglen stiger, betyder det øget pendling eller i værste fald at potentielle tilflyttere vil undlade at flytte til en storby. Det er dyrt for Danmark. Men ifølge Lars Storr- Hansen er det også en udhuling af vores velfærdssamfund: - I et velfærdssamfund bør borgerne have frit valg til at bosætte sig, hvor de gerne vil. Ønsker man at nyde godt af de tilbud, storbylivet byder på, skal der være boliger, der matcher behovet. Og ønsker man de fordele, der er ved et roligt liv på landet, skal der være mulighed for at have det samtidig med, at både den digitale og den fysiske infrastruktur bidrager til, at Om analysen 2 International forskning dokumenterer, at hvis en by har dobbelt så mange indbyggere som en anden by, vil den også have 2-5 % højere produktivitet. 2 En produktivitetspræmie er kraftigt afhængig af befolkningstætheden. Det vil sige, at hvis et tyndtbefolket landområde oplever en tilflytning, vil det ikke opleve stigning i produktiviteten i samme grad, fordi den nødvendige befolkningstæthed ikke er til stede til at fordre en produktivitetspræmie. 2 Hvis boligmarkedet i byerne ikke kan matche de mange potentielle tilflyttere, vil den mulige samfundsgevinst blive tabt på jorden på forhånd. En produktivitetspræmie, som svarer til en stigning på 3,5 % i produktiviteten, betyder godt 5 mia. kr. i tabt bruttoværditilvækst. man kan arbejde i en af de større byer. Danmark bør som velfærdssamfund kunne give sine borgere disse muligheder. 2 Det samfundsøkonomiske tab fra manglende tilflytning og øgede pendlingsomkostninger Mia. kr. 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 København og omegn Aarhus Odense Aalborg 2-3,5 % produktivitetspræmie 2 % produktivitetspræmie Kilde: DAMVAD og Dansk Byggeri Grafen illustrerer, hvordan det samfundsøkonomiske tab ved manglende tilflytning og øget pendling vil materialisere sig for Danmarks fire største byområder, hvis ikke boligunderskuddet imødekommes Andel af tilflyttere til kommunen med en given alder, 213 I procent Byen København København omegn Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers Kolding Horsens Vejle Roskilde Øvrige aldersgrupper årige 2-44-årige Herning Kilde: Danmarks Statistik Det er i høj grad unge og midaldrende, som flytter til byerne, hvilket skyldes, at mange flytninger er motiveret af uddannelsesstart, lønniveauer og nyt job eller bedre beskæftigelsesmuligheder 3

4 TEMA FREMTIDENS BOLIGBEHOV Flere ældre kræver flere Allerede om seks år vil der være godt 165. flere personer i Danmark på 7 år eller ældre, og de vil ofte bo alene i enten parcelhuse eller store lejligheder. Hvis der skal være tag over hovedet til de mange ældre borgere og plads til rollator og et aktivt liv, så kræver det, at der i løbet af de næste seks år bliver bygget eller renoveret 116. flere boliger end i dag. Det viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. Øget boligbehov til ældre borgere over 7 år i de danske kommuner. År 22 De ældre har særlige behov Hvis tilflytningen fortsætter i samme tempo som nu, kommer der om seks år til at mangle næsten 36. boliger i København heraf 7., som er indrettet specielt til ældre. Også i lidt mindre byer som fx Randers kommer der til at mangle cirka 2. boliger også udelukkende til personer over 7 år. - Det er konsekvensen, når vi bliver flere mennesker, og der samtidig sker en forskydning i demografien, som gør, at antallet af ældre over 7 år stiger. Unge mennesker og børnefamilier bor på meget færre kvadratmeter per person end ældre mennesker, og det sætter et ekstra pres på efterspørgslen af boliger ude i de enkelte kommuner, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, Maria Schougaard Berntsen, og uddyber: - Selvom nogle kommuner i dag har mange tomme boliger, så løser det desværre ikke problemet. De er ofte i så dårlig stand, at de bør rives ned, de ligger langt væk fra storbyerne og er derfor ikke attraktive for ældre mennesker, der i dag ønsker et aktivt otium, hvor de fx kan tage bussen eller toget til kulturarrangementer, den dag de ikke længere kan køre bil. Og i byerne handler det om no- get så simpelt som at kunne tage elevatoren i stedet for trappen op til lejligheden på fjerde sal. Boliger og skattekroner I landdistrikterne er der ikke kun udfordringer i forhold til mængden af boliger, der er egnede til de ældre borgere. Der er også en økonomisk udfordring. Om blot seks år vil henholdsvis hver fjerde og hver tredje indbygger på Ærø og Læsø være 7 år eller ældre. - En af de store vanskeligheder for de mindre kommuner langt væk fra storbyernes vækstcentre bliver at få økonomien til at hænge sammen, samtidig med at antallet af ældre stiger. Når de unge flytter fra kommunen, mens der bliver flere ældre, hvem skal så tjene penge til kommunekassen? Den gordiske knude bør flere af landets kommuner tage alvor- 4

5 boliger De bor ofte alene i parcelhuset eller lejligheden, og der kommer flere af dem. Det stigende antal ældre betyder, at kommunerne skal i gang med at bygge eller renovere boliger, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri Af ANETTE SØRENSEN, Øget boligbehov til ældre borgere over 7 år i de danske kommuner. År 23 Øget boligbehov på under 5 boliger boliger boliger boliger over 5. boliger Boligbehovet skal kortlægges Kommunernes muligheder for at tilpasse bygningsmassen til den demografiske udvikling afhænger ikke blot af, hvor mange ældre i kommunen, der har brug for en bolig. Kommunerne bør også tage i betragtning, i hvor høj grad der er ledige boliger, som kan omdannes til ældrevenlige boliger, eller om kommunen oplever en generel befolkningstilvækst, da det i så fald kan være lettere at bygge nye ældrevenlige boliger for at imødegå behovet. ligt, for den skal løses i løbet af ganske kort tid, siger Maria Schougaard Berntsen. Hun henviser til, at problemet vil være endnu større i 23, hvor 46 kommuner vil have mere end 2 % ældre over 7 år. Det gælder for 11 kommuner i Det er ikke kun de allermindste kommuner, som står med den udfordring. Det er knap halvdelen af kommunerne, der kan få svært ved at få indtægter og udgifter til at passe sammen, siger Maria Schougaard Berntsen. Knap seks ud af ti danskere bor i dag i byområder eller tæt på de største danske byer. Landdistrikterne længere væk fra storbyerne dækker derimod næsten halvdelen af Danmark rent størrelsesmæssigt, men her bor kun 14 % af befolkningen. - Landdistrikterne må ikke tro, at de gyldne tider vender tilbage, men de skal i stedet være progressive og satse på fx turisme og sammenhold i lokalområdet eller stedbundne kvaliteter som natur, og dermed være et attraktivt alternativ til børnefamilier, der ikke ønsker eller har råd til at bo i byen, siger Maria Schougaard Berntsen. 2 5

6 Skolepraktikken virker for byggeriets elever 2 Foto Nicky Bonne Når praktikpladssøgende elever i første omgang ikke har held med at finde en virksomhed og derfor skal i skolepraktik, er det bygge- og anlægseleverne, der får størst gavn af opholdet Af PER BØJGAARD SØRENSEN, Mange unge vælger skolepraktikken fra og satser udelukkende på at finde en plads i en virksomhed. Men det er en dårlig idé, viser en ny undersøgelse fra Dansk Byggeri. Skolepraktikken er nemlig med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne, og den gavner elevernes chance for på et senere tidspunkt at komme ud i en virksomhed. - Det er glædeligt at se, at den øgede indsats, der er gjort på byggefagsuddannelserne de seneste år, virker. Skolepraktikken er simpelthen blevet bedre, og samarbejdet med virksomhederne for at finde flere elevpladser, som kan bruge elevernes erfaringer i skolepraktikken, er også lykkedes bedre end tidligere, siger Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri. Lavere frafald og flere praktikpladser i virksomheder Sammenligner man Undervisningsministeriets tal for byggefagene med resten af uddannelserne på erhvervsskolerne, har de generelt både en lavere frafaldsrate samt en større andel, der sidenhen finder en elevplads i en virksomhed. For ser man på byggefagselever seks måneder efter, at de var praktikpladssøgende i februar 214, er andelen, der er kommet i virksomhedspraktik eller fortsætter deres skolepraktik, henholdsvis to og fire procentpoint højere end gennemsnittet af erhvervsuddannelserne. Og andelen af de byggefagselever, der får en plads i en virksomhed, mens de er i skolepraktik, er fem procent højere end andelen af elever, der takker nej til skolepraktik. Så selv om de unge, der ikke er begyndt i skolepraktik, burde have bedre tid til og mulighed for at finde en elevplads, så viser tallene, at eleverne øger deres chance for praktik i en virksomhed, hvis de i første omgang vælger skolepraktikken. Louise Pihl peger på partnerskabsaftalerne som en af årsagerne til, at det er lykkedes at give flere unge en attraktiv uddannelse. - Tendensen med, at byggefagene har flest elever, der fuldfører uddannelserne i en blanding af skolepraktik og virksomhedspraktik, er i høj grad på grund af de partnerskabsaftaler, som stadig flere kommuner vælger at indgå med Dansk Byggeri. Men når det er sagt, skal vi hele tiden finde nye måder at udvikle aftalerne og gøre uddannelserne endnu bedre. Specielt for den tredjedel af byggefagseleverne, der dropper ud og finder en anden uddannelse, et ufaglært arbejde eller kommer på en offentlig ydelse, siger hun. Næsten ens jobmuligheder Undervisningsministeriets tal viser desuden, at stort set samtlige unge, som i løbet af deres uddannelsesforløb har været i skolepraktik, også kommer i praktik hos virksomheder. Og når uddannelsen er fuldført, har de unge, som har haft meget skolepraktik, næsten lige så gode muligheder for at få et job som de unge, der har haft mest virksomhedspraktik. - Selvfølgelig har de elever, der slutter deres uddannelse med at være i praktik i en virksomhed, en lidt større chance for bagefter at få tilbudt en fast stilling i samme firma, og heldigvis afslutter de fleste elever, der har været forbi skolepraktik, deres uddannelse i en virksomhed, siger Louise Pihl. 2 Status efter seks måneder for elever, der var praktikpladssøgende i februar 214 I procent Udlært I praktikaftale Bygge- og anlægsindgangen I skolepraktik Søgende Tilstand ukendt Alle indgange 6

7 Pengene fosser ind i statskassen! Dansk økonomi har fortsat fødderne solidt plantet i ingenmandsland mellem krise og opsving. På plussiden tæller, at beskæftigelsen i løbet af 214 er begyndt at stige. I negativ retning trækker det, at privatforbruget ikke har fået luft under vingerne Af BO SANDBERG, 215 står for døren og dermed også en god anledning til at gøre status for, hvor 214 har bragt dansk økonomi hen. Julen er hjerternes fest, og derfor er det naturligt at begynde statusopgørelsen i den positive ende. Der er ikke længere tvivl om retningen for dansk økonomi. Mens samfundsøkonomien bevægede sig baglæns både i 212 og 213 de to første hele år, hvor den nuværende regering har haft det overordnede økonomiske ansvar så bliver facit for 214 en moderat økonomisk vækst i omegnen af +,7 % af bruttonationalproduktet. Men en vækst på,7 % er ikke ensbetydende med et økonomisk opsving. I givet fald ville det have været buldrende i 21 og 211, hvor BNP-væksten landede på hhv. 1,6 og 1,3 %. Offentlig saldo Mia. kr Offentlig saldo, realiseret skæftigelsen endelig er begyndt at stige. Siden bunden blev nået midtvejs i 213, er der kommet 23. flere i job. Men der er også meget at indhente: Fra 28 til 213 faldt beskæftigelsen med 169. primært i den private sektor. Et andet lyspunkt er de offentlige finanser, som fem år i træk har udviklet sig bedre, end mørkemændene i Finansministeriet havde skønnet i begyndelsen af året. Det har sparet de kommende generationer for en gældsætning på over 2 mia. kr., og det er jo også en slags penge sidst på måneden. Pengene fosser ind i statskassen, og 214 bliver første år siden finanskrisen med overskud på den offentlige saldo. Lavt privatforbrug Vender man så blikket mod den mere dystre side af dansk økonomi, så er det de "forkerte" ting, der i 214 bragte væksten op i positivt territorium. Dels Offentlig saldo, regeringens skøn primo året Kilde: Danmarks Statistik samt Økonomisk Redegørelse, diverse årgange (ØIM & FM). Anm.: 214-skønnet for faktisk saldo, er hentet fra Nationalbankens kvartalsoversigt, dec Danskerne sparer på pengene. Der er fornuftigt for de enkelte familier, men knap så godt for samfundsøkonomien, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri 2 Foto Ricky John Molloy en stigning i det offentlige forbrug på 1,1 %, dels en lageropbygning i industri og engroshandel men dog også som noget positivt, en lille fremgang i de private investeringer fra et historisk lavt udgangspunkt. Eksporten har for længst rejst sig efter finanskrisen, men er nu udfordret af blandt andet Ukraine-konflikten. Derfor ville det være godt, hvis privatforbruget kunne træde til som hjælpemotor. Men her har det vist sig, at krisens ændrede forbrugs- og opsparingsmønster har bidt sig fast. Det er både fornuftigt og rationelt for de enkelte familier, men knap så godt for samfundsøkonomien. Det hjælper heller ikke på privatforbruget, at BoligJobordningen ophører til nytår. Det er skidt for både forbrugere, håndværkere og samfundsøkonomi og cementerer en Flere i job Mest glædelig er udviklingen på arbejdsmarkedet, hvor bemodproduktiv politik. stop-and-go- Vi venter fortsat på opsvinget Spørgsmålet er så, hvad 215 vil bringe? Prognosemagerne har vanen tro i efteråret gentaget de seneste års mantra om, at økonomien godt nok har skuffet i år, men at NÆSTE ÅR kommer der gang i hjulene. Og hvis man bliver ved med at råbe "opsvinget kommer!", så sker det såmænd nok på et tidspunkt. Sikkert er det, at det kraftige olieprisfald isoleret set giver dansk økonomi et løft. Det mindsker omkostningerne for virksomheder og forbrugere og virker dermed reelt som en stor skattelettelse. Indtil videre indtager vi i Dansk Byggeri en forsigtig og afventende attitude. Så kan man altid blive positivt overrasket, hvis det bliver i 215, at opsvinget indfinder sig. 2 7

8 Er København fremtidens "Udkantseuropa"? København halter bagud, både når det gælder befolkningstilvækst og økonomisk vækst. Nabostorbyer som Stockholm og Oslo er længere fremme. Hvordan sikrer vi, at København ikke reduceres til en provinsby, hvor udviklingen kører lige forbi? Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, International forskning viser, at der er en klar synergieffekt i storbyer, og at vi bliver mere effektive og produktive, når vi bor tæt sammen. Men hvor ligger fremtidens storbyer og hvilke byer bliver reduceret til udkantsområder? København er flere år i træk blevet kåret som verdens bedste by at bo i senest i det internationale livsstilsmagasin Monocle i juni 214. På plads nummer fire finder vi Stockholm, Helsinki indtager en femte plads og Oslo en 24. plads. Det er især københavnernes frisind, investeringen i byens infrastruktur samt brugen af byens offentlige steder, som sikrer byen førstepladsen. Men vælger man at anskue den danske hovedstads succesfulde fremgang fra en økonomisk vinkel, ser situationen knap så positiv ud. Haltende I procentbefolkningstilvækst Hvad 9 angår befolkningstilvæksten til 8 byen, så viser de nyeste tal, at hovedstadsområdet 6 fra 27 til 211 ikke har haft 7 nær 5 samme befolkningstilvækst som i de 4 nordiske nabohovedstæder. Københavns 3 Kommune 2 oplever en tilflytning på knap 1. 1 personer om måneden, og selvom det lyder som mange, er det ikke tilstrækkeligt til, at København kan følge med de København Stockholm Oslo Helsinki andre storbyer i Nordeuropa. Kun sølle fire procent, svarende til 66. nye indbyggere, blev det til i "Storkøbenhavn", mens hovedstadsområderne Stockholm og Oslo har haft en langt mere kraftig tilstrømning, både procentmæssigt og antalsmæssigt. - I perioden har hovedstadsområdet i Sverige fået 139. flere indbyggere og Oslo 9., hvilket begge steder er temmelig meget mere end København. Hvis ikke København følger med rent strukturelt i form af flere indbyggere og dertil nye bygninger, infrastruktur og institutioner, så vil der i fremtiden ikke være et naturligt Befolkningstilvæksten for hovedstadsområderne I procent I 1. euro København Kilde: Eurostat København Oslo Kilde: Eurostat og Dansk Byggeri BNP for 211, euro pr indbygger Oslo Stockholm Helsinki Stockholm Helsinki vækstpotentiale i byen, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius. Lavere BNP Målt i BNP pr. indbygger i regionen ligger København ligeledes lavere end både Oslo og Stockholm. Dog klarer vi os bedre end Helsinki. - Hvis vi betragter samme femårige periode som før, så klarede København sig bedre end Stockholm lige efter, at krisen indtraf. Men det seneste år har væksten taget fart i Stockholm og har overhalet København indenom, siger Torben Liborius. - Det stemmer overens med, at Danmark i I øvrigt 1. euro har et generelt problem med 8 at indhente tabt BNP set i forhold til centrale samhandelspartnere. 7 6 Tyskland, Norge og Sverige 5 har for længst indhentet krisens negative 4 indflydelse, mens Danmark forsat befinder 3 sig under 27-niveau, siger Torben 2 Liborius og fortsætter: 1 - Krisen ramte Danmark hårdere, så for at løfte vækstniveauet, København skal Stockholm der mere til. Afgørende er Oslo det, at København Helsinki fortsat er en attraktiv by at bo og investere i. Pointen er, at byens størrelse i sig selv har betydning for produktivitet og vækst. Tilflyttere skal derfor kunne finde boliger, der matcher deres ønsker og behov og så hjælper det ikke noget, at vi henviser dem til det københavnske opland, hvis de helst vil bo i det centrale København. Et boligunderskud i storbyerne går nemlig direkte ud over produktiviteten og dermed væksten. Boliger og infrastruktur En ny analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at Danmark vil gå glip af et vækstpotentiale på godt fem milliarder kroner, hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, som ønsker at flytte dertil. - Vi er nødt til at sikre os, at vi har nogle stærke vækstmotorer i form af solide byer med gode rammer for udvikling. Ud over et attraktivt boligmarked handler det om mange forhold, fx en god infrastruktur, uddannelser på internationalt niveau og kulturelle tilbud. Pointen er, at byen skal ses som en helhed, og at vi nu kender tabet ved, at vi ikke udbygger byen tilstrækkeligt. Med det nuværende niveau er der en oplagt risiko for, at København reduceres til en europæisk provinsby, slutter Torben Liborius Foto Simon Ladefoged

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE Indlæg på DA s LBR/RBR-konference tirsdag den 13. marts 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut Københavns Universitet Baggrunden:

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

TAL NO.10 SYDDANMARK I. State of the region BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.10 SYDDANMARK I. State of the region BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.10 State of the region Der er bedring at spore, når man ser på, hvordan det går i regionen. Det viser det overvågningsnotat, som Region Syddanmark

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst 11-0770 - JKRO - 23.08.2011 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst Regeringens nye vækstplan indeholder en række positive elementer om

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere