Unitel Online-vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unitel Online-vejledning"

Transkript

1 Unitel Online-vejledning

2 Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark... Check til Danmark... Indenlandsk bankoverførsel/koncernoverførsel... Udenlandsk overførsel... Check til udlandet... Tømning af girokonto... Request for Transfer... Indkommen koncernoverførsel... Samlerposter... Dækning på afsender konto... Cut-off... Forespørgsel på betalinger... Tilbagekald af betaling... Kvittering af betalingsanmodninger... Konti... Bankkonto... Valgmuligheder... De enkelte billeder... Spring mellem billeder... Download... Udenlandske konti... UDKT i diagramform... Depotinformationer... Valgmuligheder... Depotmenu... Obligationer i depot... Aktier i depot... Kronemarkedet/Valgmuligheder... HIST... RENT... Unitel Aktuelt... Hjælp... Unitel Hotline... Åbningstider i Unitel Hotline

3 Om vejledningen Vejledningen gælder for Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea eller banken). Brugervejledningen - som tager udgangspunkt i online-modulerne BETA, KTME, UDKT, DEME og KRON - er tænkt som et hjælpemiddel, når du arbejder med programmet Unitel til pc - enten som vejledning i, hvordan du udfører en funktion, eller som tjekliste. Emnerne i vejledningen er inddelt i brugervenlige afsnit. Indholdsoversigten er forsynet med links, så du hurtigt kan klikke frem til det emne eller den funktion, du ønsker vejledning om. Sidst i vejledningen finder du information om, hvordan du kan få hjælp via Unitel Hotline. Har du brug for vejledning til Unitel til pc, ligger der en separat brugervejledning her på hjemmesiden (Brochurer og vejledninger). Bemærk: * Funktionstaster: Nederst i skærmbillederne vises en oversigt over, hvilke funktionstaster du kan bruge i skærmbilledet (PF-tasterne svarer til F-tasterne på tastaturet). * Indtastningsfelter: Du kan udfylde alle indtastningsfelter med enten små eller store bogstaver. 3

4 Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger I menuoversigten i Unitel Online vælges punktet BETA + personlig kode (6 cifre). Når du vælger punkt 1, Indtastning af betalinger, får du en menu over de forskellige betalingstyper. Forklaring på skærmbillede Du vælger betalingstype ved at skrive det nummer, der står ud for betalingstypen, og trykke <Enter>. Derefter får du indtastningsbilledet frem på skærmen. Nedenfor er kort beskrevet de betalingstyper, du kan vælge imellem: 1. Indbetalingskort/Girobetaling Betaling til modtager med girokonto eller betalinger med indbetalingskort (se afsnittet Indbetalingskort/Girobetaling). 2. Kontooverførsel i Nordea, Danmark Betaling til modtager med konto i Nordea - og overførsel mellem virksomhedens egne konti i Nordea (se afsnittet Kontooverførsel i Nordea, Danmark). 3. Check til Danmark Betaling med check til modtager i Danmark (se afsnittet Check til udlandet). 4. Indenlandsk bankoverførsel/koncernoverførsel Betaling til konto i andre pengeinstitutter i Danmark samt Koncernoverførsler (se afsnittet Indenlandsk bankoverførsel/koncernoverførsel). 5. Udenlandsk overførsel Betaling til modtager med konto i udenlandsk bank og Nordeas udenlandske enheder samt overførsler til/fra eller mellem valutakonti i Nordea (se afsnittet Udenlandsk overførsel). 6. Check til udland Betaling med check til modtager i udlandet (se afsnittet Check til udlandet). 4

5 7. Tømning af postgirokonto Overførsel fra egen girokonto til egen Nordea-konto (se afsnittet Tømning af girokonto). Kan kun benyttes, hvis aftale om tømning er indgået før 1. november Request for Transfer (RfT) Betaling fra en udenlandsk konto, herunder konti i Nordea (se afsnittet Request for Transfer). 9. Indkommen koncernoverførsel Melde indkommen koncernoverførsel i danske kroner, der modtages fra andet dansk Pengeinstitut (Ej Færøerne og Grønland). Beløb under 5 mio. kroner får valør næste dag og beløb over 5 mio. kroner får valør samme dag som beløbet indgår. Bemærk! Det er under forudsætning af, at meldingen er oprettet senest kl på dagen for modtagelse. Når du er i én betalingstype, og vil skifte til en anden, kan du bruge funktionstasterne: PF1 = GIFI PF2 = IBE PF3 = INCH PF4 = IBE PF5 = UBE PF6 = UDCH PF7 = PTG - betaling med indbetalingskort eller betaling til girokonto - betaling mellem konti i Nordea - betaling i Danmark med check - betaling til konti i andre pengeinstitutter i Danmark - betaling til udlandet ved overførsel - betaling til udlandet med check - overførsel af saldo fra girokonto til virksomhedens Nordea-konto - betaling fra udenlandske konti, herunder Nordea konti. PF8 = RFT Desuden har du mulighed for at taste: PF12 for at komme et skærmbillede tilbage. Når side 1 er udfyldt, tastes <Enter>, hvorefter der læses korrektur og skrives JA. Du kan skifte side i en betalingsanmodning. Ønsker du at skifte side fra side 3 til side 1, flytter du markøren med (Tab)-tasten til sidetallet i øverste venstre hjørne. Skriv 1 oven i 3-tallet og tast <Enter>. Indbetalingskort/ Girobetaling Her kan du foretage betalinger med indbetalingskort til beløbsmodtagere, som udsender indbetalingskort til deres kunder. Du kan også betale til modtagere med girokonto. Du udfylder skærmbilledet sådan: Betalingsmodtager Første linje i feltet skal altid udfyldes. Overførselstype (I/G) I hvis beløbet skal overføres ved indbetalingskort G hvis beløbet skal overføres til en indenlandsk girokonto. Gironummer Udfyldes ved betaling til beløbsmodtagers girokonto. Du skal her skrive beløbsmodtagers girokontonummer. 5

6 Kortartkode Feltet udfyldes med 2 cifre. Kortartkoden står i feltet Til maskinel aflæsning, placeret umiddelbart foran betalingsreferencen og har fx følgende udseende: +04<. Kortartkoden kan være 01, 04, 15, 71, 73 eller 75. Kortartkoden er afgørende for, hvad du kan/skal indtaste i felterne Betalingsreference og Meddelelse. Felterne udfyldes som vist her: Kortartkode Betalingsref. Meddelelse 01 Blank Valgfri (4 linjer á 35 kar.) cifre Ingen cifre Ingen cifre Ingen 73 Ingen Valgfri (4 linjer á 35 kar.) cifre Valgfri (4 linjer á 35 kar.) Betalingsreference Her indtaster du betalingsreferencen (se ovenfor). Betalingsreferencen indeholder oplysninger om afsender til brug for modtager. Kortartkode og betalingsreferencen ser fx sådan ud: +04< < De sidste 7 cifre er modtagers girokontonummer eller kreditornummer. Et kreditornummer er altid på 8 cifre og starter med 8. Kreditornr. Udfyldes ved betaling via indbetalingskort. Du skal her skrive betalingsmodtagers kreditornr. Overførselsdato Her skrives den dato, hvor du ønsker, at Nordea skal udføre betalingen. Datoen, der skal være en bankdag, skrives som ddmmåå. Bemærk Den dato, du angiver som overførselsdato, er ikke den dato, hvor betalingsmodtager modtager beløbet. Oplysninger om dato for debetvalør, og dispositionsdato for beløbsmodtager, finder du i prislisten Betalinger via Unitel. Afsender konto Her skrives nummeret på den konto, hvorfra du ønsker beløbet hævet. Kontoen skal være tilmeldt Unitel. Feltet skal udfyldes med enten 14 cifre for reg.nr. + kontonr. (fx ) eller med 18 tegn for IBAN (fx DK ). Beløb Betalingsbeløbet. Hvis beløbet skrives uden decimalkomma, bliver det betragtet som hele kroner. Meddelelser Du kan her skrive en meddelelse til betalingsmodtager, fx fakturanummer eller ordrenummer. Modtagers pengeinstitut/pbs afsender meddelelsen til modtageren. Feltet kan ikke udfyldes ved girobetalinger med kortartkode 04 og 71. 6

7 Afsender Her kan du indtaste ordregivende afdeling eller person, samt adresse. Der skal indtastes min. 3 linier. På meddelelsen til modtager vil det fremgå, at betalingen er foretaget på vegne af afdelingen eller personen. Hvis du ikke indtaster noget i dette felt, vil Nordea meddele beløbsmodtager kontoejers navn og adresse. Feltet kan ikke udfyldes, hvis Betalingsref. er udfyldt. Egen reference Her kan du anføre egen identifikation af betalingen. Du kan se den i funktionen Forespørgsel på betalinger. Er feltet ikke udfyldt, overføres de første 16 karakterer/betalingsreferencen til kontoudskriften. Kontooverførsel i Nordea, Danmark Her kan du foretage betalinger til modtagere med konti i Nordea, eller overførsler mellem virksomhedens egne konti i Nordea, Danmark. Betalingsmodtager Udfyldes med betalingsmodtagers navn og evt. adresse. Modtager kontonr Betalingsmodtagers kontonummer (14 cifre). Feltet skal udfyldes med enten 14 cifre for reg.nr. + kontonr. (fx ) eller med 18 tegn for IBAN (fx DK ). Afsender konto Her skrives nummeret på den konto, hvorfra du ønsker beløbet hævet. Kontoen skal være tilmeldt Unitel. Feltet skal udfyldes med enten 14 cifre for reg.nr. + kontonr. (fx ) eller med 18 tegn for IBAN (fx DK ). Overførselsdato Her skrives den dato, hvor du ønsker, at Nordea skal udføre betalingen. Datoen, der skal være en bankdag, skrives som ddmmåå. Beløbet kreditters straks på modtagers konto. Beløb Betalingsbeløbet. Hvis beløbet skrives uden decimalkomma, vil det blive betragtet som hele kroner. Meddelelser Du kan her skrive en meddelelse til betalingsmodtager, fx faktura- eller ordrenummer. Nordea sender meddelelsen til modtageren med mindre overførslen er mellem egne konti. Afsender Her kan indtastes ordregivende afdeling eller person, samt adresse. Der skal indtastes min. 3 linier. På meddelelsen til modtager vil det fremgå, at betalingen er foretaget på vegne af afdelingen eller personen. Hvis du ikke indtaster noget i dette felt, vil Nordea meddele beløbsmodtager kontoejers navn og adresse. Meddelelser til Nordea Her kan du skrive en kort meddelelse til Nordea om betalingsanmodningen. Feltet benyttes efter aftale med Nordea. 7

8 Egen reference Her kan du anføre egen identifikation af betalingen. Du kan se den i funktionen Forespørgsel på betalinger. Er feltet udfyldt, overføres de første 16 karakterer til kontoudskriften. Check til Danmark Her kan du foretage betalinger med checks til indenlandske beløbsmodtagere. Betalingsmodtager Udfyldes med betalingsmodtagers fuldstændige navn og adresse. Skal udfyldes med mindst 3 linjer. Overførselsdato Her skrives den dato, hvor du ønsker, at Nordea skal udføre betalingen. Datoen, der skal være en bankdag, skrives som ddmmåå. Bemærk Den dato, du angiver som overførselsdato, er ikke den dato, hvor betalingsmodtager modtager beløbet, men den dato, Nordea skal sende checken. Afsender konto Her skrives nummeret på den konto, hvorfra du ønsker beløbet hævet. Kontoen skal være tilmeldt Unitel. Feltet skal udfyldes med enten 14 cifre for reg.nr. + kontonr. (fx " ") eller med 18 tegn for IBAN (fx "DK "). Beløb Betalingsbeløbet. Hvis beløbet skrives uden decimalkomma, vil det blive betragtet som hele kroner. Valuta Der kan kun benyttes DKK. Modværdi (J/N) Feltet kan ikke benyttes. Check t. afs/mdt (C/D) Check til afsender eller modtager: C - hvis du selv ønsker at modtage checken, for at kunne sende den vedlagt egne bilag. D - checken sendes direkte fra Nordea til beløbsmodtager. Meddelelser Du kan her skrive en meddelelse til betalingsmodtager på 4 x 35 karakterer, fx faktura- eller ordrenummer. Modtager kan se meddelelsen på checken. Afsender Her kan du indtaste ordregivende afdeling eller person, samt adresse. Der skal indtastes min. 3 linier. På meddelelsen til modtager vil det fremgå, at betalingen er foretaget på vegne af afdelingen eller personen. Hvis du ikke indtaster noget i dette felt, vil Nordea meddele kontoejers navn og adresse. Egen reference Her kan du anføre egen identifikation betalingen. Du kan se den i funktionen Forespørgsel på betalinger. Er feltet udfyldt, overføres de første 16 karakterer til kontoudskriften. 8

9 Indenlandsk bankoverførsel/ Koncernoverførsel Her kan du foretage betalinger til konti i andre pengeinstitutter i Danmark, med eller uden meddelelse og Koncernoverførsler til andre PI i Danmark. Betalingsmodtager Udfyldes med betalingsmodtagers navn og adresse (kan evt. udfyldes med mindst 1 linje). Ved Overførsel uden meddelelse (type M) kræves feltet ikke udfyldt, da betalingsmodtager ved denne overførselstype alene identificeres i modtagende pengeinstitut på Modtagers reg.nr. og kontonummer. Overførselstype (M/N/A/ ) M Overførsel uden meddelelse. Overførsel direkte til danske kronekonti i alle danske pengeinstitutter, herunder Færøerne og Grønland. Hverken Nordea eller modtagende pengeinstitut giver beløbsmodtager besked om kreditering. Du skal derfor udfylde feltet Tekstkode og evt. sende en særskilt advisering direkte til beløbsmodtager, idet feltet Meddelelser ikke kan benyttes. Ved tekstkode 100 kan du skrive en valgfri tekst på 20 karakterer. N Koncernoverførsel, via Nationalbanken. Koncernoverførsel kan kun bruges inden for samme koncern, og der skal være indgået en aftale med Nordea om brugen af N. A Overførsel med meddelelse men uden straksadvisering. Ellers samme kriterier som type M. ( ) Feltet udfyldes ikke, hvis beløbet skal overføres som en Overførsel med straksmeddelelse. Overførselsdato Her skrives den dato, hvor du ønsker, at Nordea skal udføre betalingen. Datoen, der skal være en bankdag, skrives som ddmmåå. Bemærk Den dato, du angiver som overførselsdato, er ikke den dato, hvor betalingsmodtager modtager beløbet. Oplysninger om dato for debetvalør, og dispositionsdato for beløbsmodtager, finder du i prislisten Betalinger via Unitel. Afsender konto Her skrives nummeret på den konto, hvorfra du ønsker beløbet hævet. Kontoen skal være tilmeldt Unitel. Feltet skal udfyldes med enten 14 cifre for reg.nr. + kontonr. (fx ) eller med 18 tegn for IBAN (fx DK ). Beløb Betalingsbeløbet. Hvis beløbet skrives uden decimalkomma, betragtes det som hele kroner. Valutakode (DKK/EUR) Her angives valutakoden EUR, hvis beløbet, der skal overføres/betales, ikke er DKK, men EUR - ellers skal feltet ikke udfyldes. Hvis overførslen er i EUR, skal afsenderkonto være en valutakonto i EUR. Modværdi (J/N) Feltet kan ikke benyttes. 9

10 Modtager kontonr Betalingsmodtagers kontonummer (14 cifre). Feltet skal udfyldes med enten 14 cifre for reg.nr. + kontonr. (fx ) eller med 18 tegn for IBAN (fx DK ). Bank navn Bank navn udfyldes automatisk af Unitel ud fra det nummer, du har udfyldt i feltet Modtager kontonr. Tekstkode Tekstkoden er en talkode, som oversættes til en tekst, der fremkommer på beløbsmodtagers kontoudtog ud for overførslen. Teksten fortæller kort beløbsmodtager, hvad betalingen dækker. Tekstkoden kan ikke udfyldes/ benyttes ved Overførsler med straksmeddelelse. Følgende tekstkoder kan anvendes: 100 Valgfri tekst (20 karakterer) 008 Opgjort konto 014 Valuta 016 Fonds 018 Omkostninger 035 Husleje 056 Inkasso 058 Veksler 068 Overførsel 071 Terminsydelse 082 Remburs 086 Tilbageførsel 156 Lønoverførsel dagsløn 158 Indbetaling 159 Regning 160 Faktura 161 Kontingent 162 Ekspeditionsgebyr 163 Udbytte 262 Gebyr 302 Børnefamilieydelse 328 Boksleje 329 Overskydende skat Afsender Her kan du indtaste ordregivende afdeling eller person, samt adresse. Der skal indtastes min. 3 linier. På meddelelsen til modtager vil det fremgå, at betalingen er foretaget på vegne af afdelingen eller personen. Hvis du ikke indtaster noget i dette felt, vil Nordea meddele beløbsmodtager kontoejers navn og adresse. Egen reference Her kan du anføre egen identifikation af betalingen. Du kan se den i funktionen Forespørgsel på betalinger. Er feltet udfyldt, overføres de første 16 karakterer til kontoudskriften. 10

11 Meddelelser Du kan her skrive en meddelelse til betalingsmodtager. Ved Overførsel med meddelelse kan meddelelsesfeltet udvides til 41 linjer. Hvis du samtidig udfylder afsenderfeltet, kan meddelelsesfeltet kun udvides til 36 linjer. Hvis du ønsker at bruge flere linjer, taster du J for ja i feltet Ønskes flere linjer. Modtagerbank afsender meddelelsen til modtageren. Feltet kan ikke benyttes ved Overførsel uden meddelelse (type M). Udenlandsk overførsel Her kan du både foretage betalinger til beløbsmodtagere med konti i udlandet og foretage valutakonto overførsler i Nordea. Betalingsmodtager Udfyldes med betalingsmodtagers fulde navn og adresse (skal udfyldes med mindst 3 linjer). Overførselstype Afhængig af, hvilken overførselstype du ønsker at anvende, skal feltet udfyldes med et af følgende bogstaver: A E K Z V Standardoverførsel Ekspresoverførsel Nordea Intercompany Payment (Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske enheder) Koncernoverførsel til udvalgte korrespondentbanker og øvrige pengeinstitutter Valutakontooverførsel i Nordea. Afsender konto Her skrives nummeret på den konto, hvorfra du ønsker beløbet hævet. Kontoen skal være tilmeldt Unitel. Feltet skal udfyldes med enten 14 cifre for reg.nr. + kontonr. (fx ) eller med 18 tegn for IBAN (fx DK ). Overførselsdato Her skrives den dato, hvor du ønsker, at Nordea skal udføre betalingen. Datoen, der skal være en bankdag, skrives som ddmmåå. Bemærk Den dato, du angiver som overførselsdato, er ikke den dato, hvor betalingsmodtager modtager beløbet. Oplysninger om dato for debetvalør, og dispositionsdato for beløbsmodtager, finder du i prislisten for Betalinger via Unitel. Beløb Betalingsbeløbet i danske kroner eller udenlandsk valuta. Valuta Valutakoden for den valuta, betalingen skal foretages i. Feltet udfyldes med ISO-koden for den pågældende valuta. Modværdi (J/N) Feltet udfyldes med J, hvis der skal overføres valuta for et bestemt beløb i danske kroner. Feltet kan ikke benyttes, hvis overførslen skal hæves på en valutakonto. 11

12 Kurs reference Har du indgået en aftalekurs eller terminskontrakt, skal du her indtaste den kursreference, du har fået opgivet af Nordea. Feltet skal ikke udfyldes ved valutakonto overførsler. Aftalekurs Du skal her indtaste den kurs, du har aftalt med Nordea, hvis du har indgået en aftalekurs eller terminskontrakt. Feltet skal ikke udfyldes ved valutakonto overførsler. Modtager kontonr Beløbsmodtagers kontonummer. Der er ingen kontrol på udenlandske kontonumre eller IBAN (International Bank Account Number) i Unitel. Bankkode Hvis betalingsmodtager er bosiddende i Irland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA eller Østrig, skrives bankens reg.nr. i dette felt. Registreringsnr. skrives på følgende måde: - for Irland //SCNNNNNN (6 cifre for filialens reg.nr.) - for Schweiz //SWNNNNN (5 cifre for filialens reg.nr.) - for Storbritannien //SCNNNNNN (6 cifre for filialens reg. nr.) - for Tyskland //BLNNNNNNNN (8 cifre for filialens reg.nr.) - for USA //FWNNNNNNNNN (9 cifre for filialens reg. nr.) - for Østrig //ATNNNNN (5 cifre for filialens reg.nr.) Se evt. faktabladet Overførsel til udlandet via Unitel. Bank navn Fuldt navn og adresse på den udenlandske bank (udfyldes med mindst 3 linjer). Feltet skal ikke udfyldes ved valutakonto overførsel. SWIFT-adresse Har du SWIFT-koden på den bank, du ønsker at sende betalingen til, udfyldes feltet. Hvis du udfylder feltet, skal du indtaste min. 8, max. 11 karakterer. Landekode Her skrives betalingsmodtagers landekode. Meddelelser Du kan her skrive en meddelelse til betalingsmodtager, fx faktura-, ordreeller faxnummer. Afsender Her kan du indtaste ordregivende afdeling eller person, samt adresse. Der skal indtastes min. 3 linier. På meddelelsen til modtager vil det fremgå, at betalingen er foretaget på vegne af afdelingen eller personen. Hvis du ikke indtaster noget i dette felt, vil Nordea meddele beløbsmodtager Kontoejers navn og adresse. Meddelelser til Nordea Her kan du skrive en kort meddelelse til Nordea om betalingsanmodningen. Feltet benyttes efter aftale med Nordea. 12

13 Egen reference Her kan du anføre egen identifikation af betalingen. Du kan se den i funktionen Forespørgsel på betalinger. Check til udlandet Her kan du bestille checks til beløbsmodtagere i udlandet. Modtager Udfyldes med betalingsmodtagers fulde navn og adresse (udfyldes med mindst 3 linjer). Overførselsdato Her skrives den dato, hvor du ønsker, at Nordea skal sende checken. Datoen skrives som ddmmåå. Afsender konto Her skrives nummeret på den konto, hvorfra du ønsker beløbet hævet. Kontoen skal være tilmeldt Unitel. Feltet skal udfyldes med enten 14 cifre for reg.nr. + kontonr. (fx ) eller med 18 tegn for IBAN (fx DK ). Beløb Betalingsbeløbet i danske kroner eller udenlandsk valuta. Valuta Valutakoden for den valuta, betalingen skal foretages i. Feltet udfyldes med ISO-koden for den pågældende valuta. Modværdi (J/N) Feltet udfyldes med J, hvis der skal overføres valuta for et bestemt beløb i danske kroner. Feltet kan ikke benyttes, hvis overførslen skal hæves på en valutakonto. Check t. afs/mdt (C/D) Check til afsender eller modtager. C hvis du selv ønsker at modtage checken for at kunne sende den vedlagt egne bilag D checken sendes direkte fra Nordea til beløbsmodtager. Kurs reference Har du indgået en aftalekurs eller terminskontrakt, skal du her indtaste den kursreference, du har fået opgivet af Nordea. Aftalekurs Du skal her indtaste den kurs, du har aftalt med Nordea, hvis du har indgået en aftalekurs eller terminskontrakt. Gebyr (M/B) M=Modtager (Gebyr til Nordea er trukket fra beløbet på den udskrevne check, samt indløsningsgebyr til egen bank). B=Begge (Gebyret bliver delt mellem afsender og modtager. D.v.s. Nordea s gebyr bliver tillagt på afregning til afsender og modtager betaler selv indløsningsgebyr til egen bank). Landekode Her skrives betalingsmodtagers landekode. 13

14 Meddelelser Du kan her skrive en meddelelse til betalingsmodtager, fx faktura- eller ordrenummer. Afsender Her kan indtastes ordregivende afdeling eller person, samt adresse. Der skal indtastes min. 3 linier. Hvis du ikke indtaster noget i dette felt, vil Nordea meddele Kontoejers navn og adresse. Meddelelser til Nordea Her kan du skrive en kort meddelelse til Nordea om betalingsanmodningen. Feltet benyttes efter aftale med Nordea. Egen reference Her kan du anføre egen identifikation af betalingen (du kan se den i funktionen Forespørgsel på betalinger). Tømning af girokonto Her kan du overføre beløb fra virksomhedens girokonti til egne konti i Nordea (Bemærk: Kan kun benyttes, hvis der er indgået en tømningsaftale med BG Bank før 1. November 1996). Gireringsmåde (A/S) A Almindelig overførsel S Straksoverførsel. Overførselsdato Her skrives, hvilken dato du ønsker beløbet overført fra girokontoen (datoen skrives som ddmmåå). Afsender giro konto Her skrives nummeret på den girokonto, hvorfra du ønsker beløbet overført. Girokontoen skal være tilmeldt Unitel. Nordea konto Betalingsmodtagers kontonummer. Feltet skal udfyldes med 14 cifre for reg.nr. + kontonr. (fx ). Nordea kontoen skal være tilmeldt Unitel. Bemærk Den dato, du angiver som overførselsdato, er ikke nødvendigvis den dato, hvor beløbet krediteres virksomhedens konto i Nordea (se prislisten for Betalinger via Unitel). Beløb Overførselsbeløbet. Hvis beløbet skrives uden decimalkomma, vil det blive betragtet som hele kroner. Egen reference Her kan du anføre egen identifikation af betalingen (du kan se den i funktionen Forespørgsel på betalinger). Request for Transfer I Request for Transfer kan du afgive instruktion om betaling fra virksomhedens konti i en af Nordeas udenlandske enheder eller andre udenlandske banker. Brug af Request for Transfer forudsætter særskilt tilmelding til Unitel. 14

15 Betalingen kan udføres til modtagere i det land, virksomhedens udenlandske konti føres i, eller til modtagere i andre lande. Request for Transfer kan også bruges til hjemtagelse af beløb til virksomhedens konti i Nordea. Når du har indtastet en Request for Transfer, sender Nordea betalingsinstruktionen til den bank, hvor virksomhedens konto føres. Kontoførende bank foretager så betalingen, som du har givet ordre til i Unitel. Modtager Udfyldes med betalingsmodtagers fulde navn og adresse. Min. 3 linjer af max. af 35 karakterer. Overførselstype Overførselstypen er afhængig af, hvor du skal sende pengene hen, og hvordan de skal sendes. De forskellige overførselstyper til Request for Transfer fremgår af prislisten Betalinger via Unitel - Request for Transfer. Overførselsdato Her skrives den dato, hvor du ønsker, at Nordea skal udføre betalingen. Datoen skrives som ddmmåå. Bemærk Den dato, du angiver som overførselsdato, er ikke den dato, hvor betalingsmodtager modtager beløbet. Oplysninger om dato for debetvalør, og dispositionsdato for beløbsmodtager, finder du i prislisten Betalinger via Unitel - Request for Transfer. Afsender konto Her skrives nummeret på den konto, hvorfra du ønsker beløbet trukket. Kontoen skal være tilmeldt Unitel. Beløb Betalingsbeløb i den pågældende valuta. Valuta Valutakoden for den valuta, betalingen skal foretages i. Feltet udfyldes med ISO-koden for den pågældende valuta. Omkostninger afholdes af A Afsender M Modtager N Normal (Omkostningerne deles) Swift adresse Har du SWIFT-koden på den bank, du ønsker at sende betalingen til, udfyldes feltet. Hvis du udfylder feltet, skal du indtaste min. 8, max. 11 karakterer. Modtager bank Fuldt navn og adresse på den bank, som skal modtage betalingen. Min. 3 linjer af max. 35 karakterer. Modtager kontonr Beløbsmodtagers kontonummer. Der er ingen kontrol på udenlandske kontonumre i Unitel. 15

16 Meddelelse Her kan du skrive en meddelelse til betalingsmodtager, fx faktura, ordreeller faxnummer. Egen reference Her kan du anføre egen identifikation af betalingen. Du kan se den i funktionen Forespørgsel på betalinger. Specielle forhold Se prislisten Betalinger via Unitel - Request for Transfer. Indkommen koncernoverførsel I Indkommen koncernoverførsel kan du meddele Nordea om overførsel via Danmarks Nationalbank. Overførselsdato Her skrives den dato Nordea modtager beløbet via Nationalbanken. Datoen skrives som ddmmåå. Afsender SWIFT adresse Feltet udfyldes med min. 8, max 11 karakterer. Nordea konto Her skrives nummeret på den konto, hvortil beløbet bliver overført til. Feltet skal udfyldes med enten 14 cifre for reg.nr. + kontonr. (fx ) eller med 18 tegn for IBAN (fx DK ). Beløb Betalingsbeløbet. Hvis beløbet skrives uden decimalkomma, vil det blive betragtet som hele kroner. Valuta Kan kun være DKK Samlerposter Det er ikke muligt af lave betalinger med samlerposter i BETA. Hvis banken modtager betalinger med samlerpost som kun er delvis kvitteret, bliver den oprindelige kvittering ophævet og samlerposten står med status UKVT. Den skal herefter kvitteres forfra. Dækning på afsender konto: Hvis banken modtager betalinger, hvor der på udførselsdagen ikke er dækning på afsender kontoen, vil betalingerne ændre status til HOLD. Udførselsdagen bliver automatisk rullet til næste bankdag. Efter 10 dage bliver betalingen slettet, såfremt der ikke kommer dækning på kontoen. Cut-off Hvis banken modtager betalinger efter Cut-off, bliver udførselsdagen automatisk rullet til næste bankdag. Dog undtaget Request for Transfer, der bliver afvist. 16

17 Forespørgsel på betalinger Her kan du forespørge på både udførte betalinger og fremtidige betalingsanmodninger (3 måneder frem og 1 måned tilbage). Du kan finde en betaling ud fra: - et enkelt søgekriterium eller - en kombination af søgekriterier. Mulige søgekriterier: Overførselsdato Indberetningsdato Type IBE GIFI INCH PTG SAML IALL UBE UDCH RFT UALL IKON - Den dato, du har indtastet som overførselsdato - Den dato, du har indtastet betalingerne Betalingstype - Indenlandsk bankoverførsel - Betaling med indbetalingskort eller betaling til en girokonto - Betaling via en check i Danmark - Overførsel fra girokonto til egen konti i Nordea - Samlerpost - Alle indenlandske betalinger - Udenlandsk overførsel - Betaling via check til udlandet - Betaling fra en konto i en af Nordeas udenlandske enheder - Alle udenlandske betalinger - Melding om koncernoverførsler fra andet Pengeinstitut 17

18 Referencenr. Afsender kontonr. Modtager kontonr. Status Det nummer, Unitel har tildelt den enkelte betaling Den konto du sender fra Den konto du sender til Blank - Alle Status koder AFML - Tilbagekald betaling AFVE - Fremtidig betaling, der afventer effektuering EFFE HOLD RESV UKVT - Effektueret betaling - Betalingen er ikke effektueret på grund af manglende dækning på afsenderkonto - Betalingen er reserveret, men endnu ikke endelig afregnet -Betalingen mangler kvittering Ønsker du fx at se, hvor mange betalinger du har sendt til Nordea d , indtast ud for Indberetningsdato og IALL ud for Type - og tast <Enter>. Det er ikke muligt at forespørge på både indenlandske og udenlandske betalinger samtidig. Du får så et nyt skærmbillede med en oversigt over betalingsanmodningerne - med én linje pr. betaling. Skriv ud for betalingen: K for at kopiere en betaling. Herefter vises betalingen på skærmen, og du kan ændre oplysningerne. Derefter accepterer du betalingen på normal vis. X for yderligere oplysninger om en betaling T for at tilbagekalde betalingsanmodningen og tryk <Enter>. Herefter vises betalings-anmodningen. Ønsker du stadig at tilbagekalde den, skal du taste <Enter> igen. Betalingen ændre status til AFML. Det er kun muligt at tilbagekalde én betaling af gangen. 18

19 Du kan benytte (PF1) og (PF2) for at bladre frem og tilbage i oversigten over betalinger. Eller du kan flytte markøren ved hjælp af (Tab)-tasten til sidenummer i øverste venstre hjørne af skærmen og ændre sidenummeret til en anden side. Tilbagekald af betaling Betalinger bliver principielt effektueret med det samme, så det er kun betalinger frem i tid (med status AFVE) og betalinger hvor der mangler dækning på kontoen (med status HOLD), som kan tilbagekaldes via BETA. Tilbagekaldelse af betalinger på udførselsdagen: Indenlandske betalinger kontakt Unitel Hotline eller filialen Udenlandske betalinger kontakt filialen. Det er muligt at tilbagekalde enkeltposter i en samlerpost, hvis samlerposten står med status AFVE eller HOLD. Hvis man gør det, ændres beløbet på forsiden, men antallet ændres ikke. Det er også muligt at tilbagekalde hele samlerposten. Bemærk! Der kan være betalinger på udførselsdagen som ikke kan tilbageføres. Kvittering af betalingsanmodninger Hver enkelt bruger i virksomheden har sin egen personlige kode, som skal indtastes for at få adgang til betalingsdelen. Koden består af seks tal. Har virksomheden også Unitel til pc, vil brugerens personlige kode være den samme som underskriftkoden. Brugerens personlige kode har tilknyttet en fuldmagtskode. Der er tre muligheder: S S-fuldmagt giver mulighed for at kvittere en betalingsanmodning alene. Betalingen kvitteres automatisk, når du taster den ind. A A-fuldmagt giver mulighed for at kvittere en betalingsanmodning sammen med en anden brugers A-, B- eller S-kode. B B-fuldmagt giver mulighed for at kvittere en betalingsanmodning sammen med en anden brugers A- eller S-kode. Du vil som bruger få oplyst af virksomheden, hvilken kvitteringskode du har, og hvem du eventuelt skal kvittere sammen med. 19

20 I betalingsdelens hovedmenu vil der fremkomme en meddelelse, hvis der er betalingsanmodninger, som mangler kvittering. For at kvittere vælger du punkt 4 Kvittering af betalinger og får følgende skærmbillede: På skærmbilledet vises bl.a. initialerne på den person, som har indtastet betalingsanmodningen. Betalingsanmodninger, indtastet af personer med en personlig kode af type S, kvitteres automatisk i forbindelse med indtastning af betalingsanmodningen - og vises derfor ikke her. Du har mulighed for at få betalingsanmodningerne vist, inden du kvitterer dem. Du kan taste følgende: X = Vise Ønsker du at se nærmere på en betalingsanmodning, før der kvitteres, skriver du X ud for betalingsanmodningen og taster <Enter>. K = Kvittere Du kvitterer en betalingsanmodning ved at skrive K ud for den og taste <Enter>. Hvis du ønsker at kvittere flere betalingsanmodninger, skriver du K ud for de aktuelle betalingsanmodninger og taster <Enter>. Ønsker du at kvittere alle betalingsanmodninger på én side, skal du skrive kvit i feltet Vil du kvittere eller slette denne side. Ønsker du at kvittere samtlige betalingsanmodninger, skriver du kvit efter antallet af betalingsanmodninger og taster <Enter>. S = Slette Ønsker du at slette en betalingsanmodning, skriver du S ud for betalingsanmodningen. Du skal herefter bekræfte med <Enter>, at det er den valgte betalingsanmodning, du vil slette. 20

21 Hvis du ønsker at slette flere betalingsanmodninger, skriver du S ud for de aktuelle betalingsanmodninger og taster <Enter>. Tast <Enter> igen for at bekræfte sletningen. Konti Bankkonto Ønsker du at slette alle betalingsanmodninger på én side, skal du skrive slet i feltet Vil du kvittere eller slette denne side. Ønsker du at slette samtlige betalingsanmodninger, skriver du slet efter antallet af betalingsanmodninger. Begge metoder afsluttes ved at taste <Enter> igen for at acceptere/ bekræfte sletningen. I modulet KTME (Bankkonti) får du informationer om virksomhedens konti i Nordea, Danmark. KTME giver et overblik over de konti, som er tilmeldt i Unitel. Ønsker du at se oversigt over virksomhedens konti i Nordeas udenlandske enheder eller andre udenlandske banker, skal du tilmeldes Unitel-modulet Udenlandske konti (UDKT). Hvis du vil se fremtidige adviseringer om udenlandske overførsler vælges dette ved at skrive kontoens linjenummer i feltet Kontovalg og -U (fx 1u) og trykke <Enter>. Du vælger Bankkonti fra hovedmenuen ved at skrive KTME, dit kodeord til dette modul og taste <Enter>. Hvis du bruger et forkert kodeord, bliver det afvist, og systemet bliver spærret efter tre forsøg. Kontakt Unitel Hotline for at få spærringen fjernet. Hvis du vil ændre kodeordet, taster du X i feltet Nyt kodeord og taster <Enter>. I det næste skærmbillede skriver du det gamle kodeord i feltet Gammelt kodeord, og det nye kodeord i feltet Nyt kodeord - og taster <Enter>. Valgmuligheder Modulet har følgende indhold: Engagementsoversigt Valørsaldi KTFO Faste oplysninger KTPO Ikke udskrevne posteringer KTME KTFP KTUD KTRT KTSM Fremtidige posteringer Kontoudskrifter Renteoplysninger Søgemenu Du vælger funktion ved hjælp af PF-tasterne, vist nederst på skærmen. 21

22 De enkelte billeder Oversigt over konti (KTME) - Engagementsoversigt Viser en oversigt over de tilmeldte konti med disponibel saldo for kronekonti og valutasaldo for valutakonti. Desuden vises, for valutakontis vedkommende, en saldo i DKK, hvor valutasaldoen er omregnet til DKK. D: Et D betyder, at der i dag har været bevægelser på kontoen. F: Et F ud for kontoen betyder, at der er fremtidige poster på kontoen. R: Et R ud for kontoen betyder, at udenlandske beløb er reserveret på kontoen. Hvis du vil se fremtidige adviseringer om udenlandske overførsler vælges dette ved at skrive kontoens linjenummer i feltet Kontovalg og -U (fx 1u) og trykke <Enter>. Oversigt over valørsaldi (KTME - F8): Viser en oversigt over de tilmeldte konti med bogført saldo og valørsaldi for de næste tre bankdage. Faste oplysninger (KTFO - F3): Viser en oversigt over faste oplysninger på den valgte konto, bl.a. maksimum, bevilget overtræk, udskrifts- og provisionsoplysninger og rentebeløb. Ikke udskrevne posteringer (KTPO - F4): Viser en oversigt over de posteringer, som endnu ikke er udskrevet på papirkonto udskrifter. Hvis du vil se eventuelle referencer på posteringen tastes et -X- ud for posteringen og dernæst <Enter>. Tryk F2 for at se meddelelser. Fremtidige posteringer (KTFP - F5) - herunder adviseringer om udenlandske overførsler: Viser en oversigt over posteringer, som ventes bogført på virksomhedens konto. Hvis du vil se fremtidige poster på kontoen, vælges dette ved at skrive kontoens linjenummer i feltet Kontovalg og -U- (fx 1u) og trykke <Enter>. Kontoudskrifter (KTUD - F6): Viser papirkontoudtog - min. tre måneder tilbage. Funktionstaster F7 tilbage i udskrifter og F8 frem i udskrifter. Renteoplysninger (KTRT - F7): Viser en oversigt over renteoplysninger. På valutakonti er det dog ikke muligt at se renteoplysninger. Koncernkonto Kun topkontoen vises. I valg af konto skrives nummeret og tryk F9 for at se de underliggende konti. Søgemenu (KTSM - F11): Giver adgang til at søge efter posteringer ud fra kriterierne dato, beløb og checknummer. Søgning efter checknummer gælder kun for kronekonti. Søgningen omfatter ikke fremtidige posteringer. 22

23 Spring mellem billeder Spring mellem billeder sker ved hjælp af felterne Valg af konto og Valg af billede samt F-tasterne. Vær opmærksom på, at de to felter ikke kan kombineres. Med F8 springer du mellem de to oversigtsbilleder Oversigt over konti og Oversigt over valørsaldi. Fra disse to billeder springer du til billederne, der viser oplysninger om en enkelt konto, ved at indtaste kontoens løbe- eller kontonummer i feltet Valg af konto og trykke billedets F-tast. Fx taster du "1" i Valg af konto og F7 for at se renteoplysninger. Du springer mellem de billeder, som viser oplysninger om en enkelt konto, ved at indtaste billedets forkortede navn i feltet Valg af billede og trykke F10. Fx springer du fra billedet Faste oplysninger til Kontoudskrifter ved at indtaste KTUD i Valg af billede og trykke F10. De forkortede billednavne står i parentesen efter billednavnet. Du kan springe til en anden konto - i samme billede - ved at indtaste den anden kontos løbe- eller kontonummer i feltet Valg af konto og trykke <Enter>. Fx springer du fra konto 1's faste oplysninger til konto 2's faste oplysninger ved at indtaste "2" i Valg af konto og trykke <Enter>. Du springer tilbage til oversigtsbillederne ved at trykke F12. Download Du kan downloade kontoudskrifter fra billedet Kontoudskrifter og endnu ikke udskrevne posteringer fra billedet Ikke udskrevne posteringer. Vær opmærksom på, at en gammel download-fil overskrives ved en ny download. Filen ligger i downloadmappen. Udenlandske konti Udenlanske konti viser de udenlandske konti som er tilmeldt Unitel. Du vælger Udenlandske konti fra hovedmenuen ved at skrive UDKT, dit kodeord og trykke <Enter>. Hvis du bruger et forkert kodeord, bliver det afvist, og systemet bliver spærret efter tre forsøg. Kontakt Unitel Hotline for at få spærringen fjernet. Hvis du vil ændre kodeordet, taster du X i feltet Nyt kodeord og taster <Enter>. I det næste skærmbillede skriver du det gamle kodeord i feltet Gammelt kodeord, og det nye kodeord i feltet Nyt kodeord - og taster <Enter>. Modulet giver mulighed for at følge virksomhedens konti i udenlandske banker og i Nordea's udenlandske enheder. Du kan søge på oplysninger op til tre måneder tilbage. 23

24 UDKT i diagramform Du vælger funktion ved hjælp af PF-tasterne - vist nederst på skærmen. Oversigt over udenlandske konti Account Statement Oversigt over udenlandske konti Når du vælger UDKT, får du en oversigt over virksomhedens udenlandske konti, tilmeldt Unitel. Du kan få oplysninger om den enkelte konto ved at skrive kontoens linjenummer i feltet Kontovalg og trykke <Enter>. Account Statement Dette skærmbillede er en kontoudskrift over den konto, du har valgt. Hver kontoudskrift fylder fra ét til tre skærmbilleder. Er der flere sider i en udskrift, kan du bladre ved hjælp af (PF1) og (PF2). De foregående udskrifter får du frem på skærmen ved at taste (PF3). Du bladrer frem igen ved hjælp af (PF4). Udskrifterne vises op til tre måneder tilbage. Søgemulighed Du har mulighed for at søge på en bestemt dato. Skriv fx 0108 i feltet Udskriftsdato og tryk <Enter> - og du får alle dagens posteringer. Depotinformationer Depotadgang viser de depoter, der er tilmeldt Unitel. Du vælger Depotadgang fra hovedmenuen ved at skrive DEME, dit kodeord og trykke <Enter>. Hvis du bruger et forkert kodeord, bliver det afvist, og systemet bliver spærret efter tre forsøg. Kontakt Unitel Hotline for at få spærringen fjernet. Hvis du vil ændre kodeordet, taster du X i feltet Nyt kodeord og trykker <Enter>. I næste skærmbillede skriver du det gamle kodeord i feltet Gammelt kodeord, og det nye kodeord i feltet Nyt kodeord - og trykker <Enter>. Via Depotadgang kan du få oversigter over virksomhedens beholdning af aktier og obligationer, der opbevares i depot i Nordea, samt pantebreve. Valgmuligheder Du vælger funktion ved hjælp af PF-tasterne - vist nederst på skærmen. Depotmenu Obligationer i depot Aktier i depot Pantebreve i depot 24

25 Depotmenu Depoterne præsenteres maksimalt seks ad gangen. Du får oplyst kontonummeret på afkast- og kapitalkonto til det enkelte depot. Hvis du har mange depoter, kan du bladre frem ved hjælp af PF-tasterne, som er vist nederst på skærmen. Du har mulighed for at få oplysninger om: - obligationer - aktier - pantebreve. Du kan enten skrive depotnummeret eller nøjes med at skrive det linjenummer, som står til venstre for depotnummeret. Obligationer i depot Dette skærmbillede vælger du fra depotmenuen ved at skrive i feltet Obligationer: - enten obligationens linjenummer - eller nummeret på depotet, hvori obligationen bliver opbevaret. Du får oplysninger, som uddyber obligationerne i depotet. Du bladrer i obligationsoversigten ved hjælp af PF-tasterne, som er vist nederst på skærmen. Til sidst i obligationsoversigten får du følgende totaler: - Nominel Her angives den samlede pålydende værdi for obligationerne i depotet - Kursværdi Her angives den samlede kursværdi for obligationerne i depotet. Kursen, der anvendes, er den officielle kurs dagen før. - Udtrukne Her angives det samlede beløb for obligationer, som er udtrukket. - Årlig rente Her angives den årlige rente for samtlige obligationer i depotet. Vi gør opmærksom på, at renten for næste termin bliver optalt dage før termin. Faste oplysninger på obligation Du kan vælge faste oplysninger på to måder: - Du skriver fondskoden i feltet Papirvalg nederst på skærmbilledet Obligationer i depot og trykke <Enter>. - Du skriver linjenummeret til venstre for fondskoden i feltet Papirvalg nederst på skærmbilledet Obligationer i depot og trykke <Enter>. Aktier i depot Dette skærmbillede vælger du fra depotmenuen ved at skrive i feltet Aktier: - enten aktiens linjenummer - eller nummeret på depotet, hvori aktien bliver opbevaret. 25

26 Du får en række oplysninger, som uddyber aktierne i depotet. Du bladrer i aktieoversigten ved hjælp af PF-tasterne, som er vist nederst på skærmen. Til sidst i aktieoversigten får du følgende total: - Kursværdi Her angives den samlede kursværdi for aktierne i depotet. Kursen, som anvendes, er den officielle kurs dagen før. Faste oplysninger på aktie Du kan vælge faste oplysninger på to måder: - Du skriver fondskoden i feltet Papirvalg nederst på skærmbilledet Aktier i depot og trykker <Enter>. - Du skriver linjenummeret til venstre for fondskoden i feltet Papirvalg nederst på skærmbilledet Aktier i depot og trykker <Enter>. Pantebreve i depot Dette skærmbillede vælger du fra depotmenuen ved at skrive depotnummeret i feltet Pantebreve. Du kan få en række oplysninger, som uddyber pantebrevene i depotet. Du bladrer i pantebrevsoversigten ved hjælp af PF-tasterne, som er beskrevet nederst på skærmen. Til sidst i pantebrevsoversigten får du oplyst den totale restgæld for pantebrevene. Faste oplysninger på pantebrev Hvert pantebrev har et nummer, som Nordea har tildelt det pågældende pantebrev. Du kan vælge oplysninger på to måder: - Du skriver pantebrevsnummeret i feltet Papirvalg nederst på skærmbilledet Pantebreve i depot og trykker <Enter>. - Du skriver linjenummeret til venstre for pantebrevsnummeret i feltet Papirvalg nederst på skærmbilledet Pantebreve i depot og trykker <Enter>. Kronemarkedet/ Valgmuligheder KRON HIST Nordeas månedsgennemsnit af NBID/NBOR RENT Nordeas daglige basisrentesats HIST Nordeas månedsgennemsnit af NBID/NBOR. Her ser du gennemsnittet for NBID/NBOR for de enkelte måneder. RENT Nordeas daglige basisrentesats. Her ser du NBID/NBOR, der er referencesatsen over for pengemarkedsrelaterede konti. Satserne opdateres dagligt mellem kl og

27 Unitel Aktuelt Hjælp Aktuelle nyheder fra Nordea Unitel Hotline Når du ringer til Unitel Hotline, bliver du bedt om at indtaste det 7-cifrede Unitel-nummer. Unitel-nummeret kan skrives her: Du finder Unitel-nummeret under Hjælp og Unitel Hotline. Du kan ringe til Unitel Hotline på tlf eller evt. sende en til adressen Åbningstider i Unitel Hotline Mandag - torsdag kl Fredag kl Nordea Bank Danmark a/s, CVR-nr , København 27

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Kom godt i gang med Sydbanks NetBank

Kom godt i gang med Sydbanks NetBank Kom godt i gang med Sydbanks NetBank Du skal bruge dit kodebrev og dit nøglekort, som er på dit nøglebrev. På www.sydbank.dk, vælger du [Log på] dernæst NetBank. Indtast brugernummer og kodeord fra kodebrevet.

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Kom godt i gang med Online Banking

Kom godt i gang med Online Banking Kom godt i gang med Online Banking Du skal bruge dit kodebrev og bilaget Online Banking Light Vejledning til dine brugere, som dit firma har fået tilsendt. På Sydbanks hjemmeside, www.sydbank.dk, vælger

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services

Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Indledning Formålet med denne vejledning er at give dig et overblik over de mest almindelige cash management-funktioner i Corporate Netbank

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 9. maj 2016

Betalinger via Unitel. Priser pr. 9. maj 2016 Betalinger via Unitel Priser pr. 9. maj 16 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre valutaer,

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel eller Corporate Netbank... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger...4

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014 Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS: EU-betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000, ikke haste,

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr.

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Fakkel-konto 1) Nominel årlig rente i % Bemærkninger Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rente af den del af indestående der overstiger

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland.

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland. 1 af 5 3.00 af posteringsmodul 1.25 af betalingsmodul 1.86 2.52 185,00 SEK 185,00 SEK Girobetalinger Konto til konto - via Giro eller banken Konto til konto - via FOB Webbank over 500.00/ 55.00 20 Girobetalinger

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Bilag 1B Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingstjenester via betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere