Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015"

Transkript

1 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015

2 Indhold 1. Indledning Generel beskrivelse Filnavne Filopbygning Formattype Numeriske og alfanumeriske felter Feltbeskrivelse Opbygning af betalinger Mapningsskema Indenlandske betalinger Udenlandske betalinger Særlige betalinger

3 1. Indledning Denne tekniske vejledning beskriver Nordeas EDI/4-format for betalinger. EDI/4-formatet kan anvendes i Corporate Netbank Bemærk: Ved import i Corporate Netbank kan en fil max. indeholde 1200 betalinger. Du kan downloade de fleste formatbeskrivelser og vejledninger i Adobe Acrobat Reader PDFformat fra Nordeas hjemmeside Brug link til vejledninger og formatbeskrivelser. Har du spørgsmål til vejledningen eller ønsker rådgivning om andre forhold i relation til integreret betalingsformidling kan du kontakte: Cash Management Implementation & Customer Support Version November 2009 Juni 2011 November 2014 Beskrivelse af ændringer Mulighed for at vælge omkostningskode M (afsender) udgår pr Tekstredigering. Ændring af feltet Kontoinformation, betalingsmodtager for indenlandske bankoverførsler, hvis aftale om NemKonto betalinger haves. Straksadvisering af indenlandske bankoverførsler udgået. Ny betalingstype tilføjet type 57. August 2015 Unitel er slettet da den har fået sin egen vejledning. Det er nu muligt at importere NemKonto betalinger via CN tekstredigering af felterne Hastighedskode og Kontoinformation, betalingsmodtager. 3

4 2. Generel beskrivelse I dette afsnit findes en generel beskrivelse af EDI/4-formatet for betalinger Filnavne Der er intet krav til navnet på virksomhedens betalingsfiler Filopbygning Hver enkelt betaling skal optræde som én lang streng på én linje og hver betaling skal afsluttes med Carriage Return (ASCII (13)) + Linefeed (ASCII (10)). Af hensyn til overskueligheden er der dog i alle eksempler i denne vejledning lavet linjeskift ved 80 karakterer. I Corporate Netbank anvendes SSL-kryptering og filen er sendt til banken, når den er importeret og brugeren har accepteret filen. Betalingerne godkendes efterfølgende på samme måde som betalinger, der er oprettet manuelt Formattype EDI/4-formatet er et "fastlængde format" opbygget af forskellige recordarter med felter placeret i faste positioner, hvorfor felterne ikke er adskilt af en feltseparator. På trods af betegnelsen "fastlængde format", er enkelte felter variable, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linjer), der benyttes. For eksempel er felterne til meddelelse på indenlandske bankoverførsler variable, således at feltet umiddelbart før meddelelsesfelterne angiver, hvor mange meddelelsesfelter (linjer), der benyttes. Hvis der ikke anføres nogen meddelelse, skal feltet udfyldes med 00, mens det skal udfyldes med 01, hvis der benyttes 1 meddelelseslinje, 02 hvis der benyttes 2 meddelelseslinjer osv. Hvis det maksimalt tilladte antal felter (linjer) ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn. Dette er illustreret i eksemplerne nedenfor, hvor der på 2 indenlandske bankoverførsler er forskel på antallet af anvendte meddelelseslinjer. I eksempel 1 er der anvendt 2 meddelelseslinjer, hvorfor felt 20 "Modtager meddelelse antal" er udfyldt med "02" (position ). Umiddelbart herefter kommer felt 21 "Modtager meddelelse", der i dette tilfælde er på i alt 70 karakterer (position ), efterfulgt af felt 22 "Alternativ afsender, antal linjer", der er ikke anvendes, og derfor er udfyldt med "00" (position ). I eksempel 2 er der anvendt 4 meddelelseslinjer, hvorfor felt 20 "Modtager meddelelse antal" er udfyldt med "04" (position ). Umiddelbart herefter kommer felt 21 "Modtager meddelelse", der i dette tilfælde er på i alt 140 karakterer (position ), efterfulgt af felt 22 "Alternativ afsender antal linjer", der er ikke anvendes, og derfor er udfyldt med "00" (position ). Eksempel 1 (indenlandsk bankoverførsel med 2 meddelelseslinjer): 4

5 UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N100Dette er kort advis 00001Modtager, lini e 1 02Meddelelse, linje 1 Meddelelse, linje 2 00 Eksempel 2 (indenlandsk bankoverførsel med 4 meddelelseslinier): UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N100Dette er kort advis 00001Modtager, lini e 1 04Meddelelse, linje 1 Meddelelse, linje 2 Meddelelse, linje 3 Meddelelse, linje Numeriske og alfanumeriske felter Alle numeriske felter (n), der ikke eller kun delvis benyttes, skal være udfyldt med 0 (nul) i alle ubenyttede positioner (foranstillede nuller, hvis feltet kun er delvis benyttet). Alle alfanumeriske felter (an), der ikke eller kun delvis benyttes, skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner (bagved stillede blanke, hvis feltet kun er delvis benyttet). 5

6 3. Feltbeskrivelse EDI/4-formatet er opbygget af en række felter. Følgende koder anvendes i beskrivelsen af de enkelte felter: an = feltet er alfanumerisk n = feltet er numerisk Efterfølgende tal angiver feltlængden. Eksempel: (n 2) betyder, at feltet er numerisk og 2 karakterer langt. Advis type: (n 2) Feltet skal udfyldes med 00. NB: Ved afsendelse af betalinger via Corporate Netbank har udfyldelse af dette felt ingen betydning., da der ikke dannes returfiler med betalingsadviseringer ved betalinger i Corporate Netbank. Alternativ afsender antal linjer 0-3: (n 2) Antal linjer til "Alternativ afsender". Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives 00. Alternativ afsender: ( an 35) Dette felt kan benyttes til angivelse af alternativ betalingsafsenders navn og adresse. Antallet af linjer i feltet afhænger af feltet "Alternativ afsender antal". Hvis feltet ikke udfyldes tilføjes betalingen kontohavers navn og adresse. I CN skal betalinger med alternativ afsender indeholde information i alle tre linjer, hvis feltet benyttes. Anmeldelse til Centralbank antal: (n 2) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Antal linjer til "Anmeldelse til Centralbank". Anmeldelse til Centralbank: (an 35) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Antallet af linjer i feltet "Anmeldelse til Centralbank" afhænger af "Anmeldelse til Centralbank antal". Feltet giver mulighed for at udfylde en elektronisk anmeldelse til Centralbanken i det land, betalingen skal udføres fra. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. Art: ( n 2) 00 = Betaling Autorisation: (an 35) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Hvis du har aftalt en digital signatur med virksomhedens udenlandske bankforbindelse skal du skrive den her. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. Bankkode: (an 17) Benyttes kun på udenlandske betalinger, men ikke på "Request for Transfer". Feltet indeholder registreringsnummeret på modtagerbanken, fx "BLZ nr." eller "Sort Code" - fx BL eller SC Se i øvrigt vejledningen "Overførsel til udlandet - Opbygning af kontonumre". 6

7 Beløb: (n 15) Angives med 2 decimaler, fx. angives 175,25 som Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender: (an 35) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 Indenlandske overførsler. Kan anvendes ved overførsel til 3. mand, så betalingsmodtager kan identificere betalingsafsender (f.eks. et kundenummer). Betalingsreference: (n 19) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 46 "Indbetalingskort/Giro betaling". Format: 15 eller 16 cifre - modulus 10. Indeholder betalingsidentifikationen fra OCR-linjen på det aktuelle indbetalings-/girokort. Se vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". BIC-code (SWIFT-adresse): (an 11) Benyttes kun på udenlandske betalinger og Request for Transfer (betalingstype 43). Feltet indeholder modtagerbankens BIC-code (SWIFT-adresse), og skal udfyldes med enten 8 eller 11 karakterer. Se i øvrigt vejledningen "Overførsel til udlandet via Unitel - Generel information". Check levering: (an 1) Feltet indeholder en angivelse af, om en bestilt check skal sendes direkte til betalingsmodtager eller til jer selv. C Afsender Check sendes til jer (sendes til afsenderkontoens adresse). D Modtager Check sendes til betalingsmodtager. Hvis feltet ikke er udfyldt ved betalingstype 47 "Check til Danmark" og betalingstype 54 "Check til udlandet" bliver checken sendt direkte til betalingsmodtager. Debitors identifikation af betalingen: (an 35) Såfremt beløbet ikke kan placeres i modtagende pengeinstitut, fx fordi modtagerkontoen er ophævet, vil denne reference blive returneret sammen med beløbet i kreditadviseringen, som dannes i forbindelse med tilbageførslen til afsenders konto. Egenreference: ( an 16) el. (an 20) Feltet indeholder en reference til eget brug - fx kreditornavn, faktura- eller kreditornummer. Egenreferencen fremgår af betalingsafsenders kontoudskrift, men ikke af meddelelsen til betalingsmodtager. Feltet kan eventuelt benyttes til elektronisk afstemning. Request for Transfer: (an 16) Øvrige betalingstyper: (an 20) Ejer af afsenderkonto, antal linjer: (n 2) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Antal linjer til feltet "Ejer af afsenderkonto". Ejer af afsenderkonto: (an 35) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Antallet af linjer i feltet "Ejer af afsenderkonto" afhænger af "Ejer af afsenderkonto, antal". Her kan du taste navnet på den udenlandske kontohaver. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. 7

8 NB: Hvis feltet ikke udfyldes, tilføjes betalingen navn og adresse fra virksomhedens Corporate Netbank aftale. Felt 25 til 31 er anvendt: (n 1) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". J Felterne i Request for Transfer er anvendt N Felterne i Request for Transfer er ikke anvendt End-to-end reference (AN 35): Feltet kan kun benyttes til betalingstype 57 Indenlandske overførsler Feltet kan indeholde op til 35 karakterer. Der er ingen validering i feltet. End-to-end referencen er en unik identifikation, som initieres af afsender. Referencen følger betalingen uændret fra afsender til modtager. Hastighedskode (N 1) Feltet må kun bruges ved betalingstype 57 Indenlandske overførsler. 1. Standard overførsel Betalingen gennemføres på samme måde som betalingstype 45 NB: Ved NemKonto betalinger skal hastighedskoden være 1 (Standardoverførsel) 2. Sammedags-overførsel Betalingen gennemføres samme dag, hvis betalingsinstruktionen modtages inden cut-off. 3. Benyttes pt. ikke. Konkurrenceneutral dispositionsdag: (an 3) Feltet kan kun udfyldes med N eller blank. Kontoinformation, betalingsafsender: (an 14), (an 34) eller (an 35) Feltet indeholder information om betalingsafsenders konto. For betalinger trukket på en dansk konto gælder: (an 35) Udfyldes med IBAN (eks. DK ) eller 4 cifre registreringsnummer og 10 cifre kontonummer (modulus 11 kontrol) (eks ). For Request for Transfer (betalingstype 43) gælder: (an 34) Udfyldes med IBAN eller kontonummer på den udenlandske konto. Kontoinformation, betalingsmodtager: (an 10), (an 14), (an 34) og (an 35) Feltet indeholder information om betalingsmodtagers konto. Der skal være IBAN/BIC på internationale betalinger til en række lande. Se venligst for specifikation. Betalinger uden IBAN/BIC kan afvises af modtagerbanken. For indenlandske bankoverførsler gælder: (an 35) Udfyldes med IBAN (eks. DK ) eller 4 cifre registreringsnummer og 10 cifre kontonummer (modulus 11 kontrol) (eks ). Hvis kontonummeret er mindre end 10 cifre, skal der være foranstillede nuller. NemKonto betalinger: Er den indenlandske bankoverførsel en NemKonto betaling udfyldes med: 8

9 Registreringsnummer 2323 efterfulgt af modtagers CPR nr. eller Registreringsnummer 2589 efterfulgt af modtagers CVR nummer med 2 foranstillede nuller (fx reg.nr. 2589, CVR nr ). Bemærk:. Der kræves særskilt aftale med Nordea for at kunne udføre NemKonto betalinger. For indbetalingskort gælder: (an 10) Udfyldes med kreditornummer på 8 cifre (modulus 11 kontrol). For girobetalinger gælder: (an 10) Udfyldes med girokontonummer på 7 til 10 cifre (modulus 11 kontrol). For udenlandske betalinger gælder: (an 35) Udfyldes med IBAN eller kontonummer. For Request for Transfer (betalingstype 43) gælder: (an 34) Udfyldes med IBAN eller kontonummer. Kortartkode: (n 2) Feltet indeholder kortartkoden på det aktuelle indbetalings-/girokort. Koden står i feltet "Til maskinel aflæsning", og er placeret umiddelbart før betalingsreferencen. Kortartkoden er afgørende for, hvad du kan/skal indtaste i felterne "Betalingsreference", Modtagermeddelelse" og "Alternativ afsender". Reglerne for udfyldelse af disse felter fremgår af vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Kurs: (n 12) Feltet indeholder den valutakurs (med 6 decimaler), som er aftalt i forbindelse med en kursaftale. Referencenummeret på kursaftalen skal angives i feltet "Kursreference". Både felterne "Kurs" og "Kursreference" skal udfyldes, hvis der er indgået kursaftale med Nordea Markets. Feltet skal være blankt, hvis der ikke er indgået en aftale med Nordea. Betalingstype 43 "Request for Transfer": Feltet indeholder den aftalte kurs, når der er indgået en kursaftale med den kontoførende bank. Eller med den kurs, som det overførte beløb er omregnet efter. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. Hvis feltet benyttes skal felterne "Oprindelig valutakode" og "Oprindeligt beløb" også udfyldes samt, "Kursreference", hvis der er indgået en kursaftale med den kontoførende bank. Kursreference: (an 11) el. (an 16) Feltet indeholder et referencenummer for en evt. kursaftale. Kursen skal angives i feltet "Kurs". Både felterne "Kurs" og "Kursreference" skal udfyldes, hvis der er indgået kursaftale med Nordea Markets. Feltet skal være blankt, hvis der ikke er indgået en aftale med Nordea Feltet må ikke udfyldes ved betalingstype 51 "Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut". Betalingstype 43 "Request for Transfer": (an 16) Feltet udfyldes med referencenummeret på den kursaftale, der er indgået med den kontoførende bank. 9

10 Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. Hvis feltet benyttes, skal felterne "Kurs", "Oprindelig valutakode" og "Oprindeligt beløb" også udfyldes. Landekode: (an 2) Benyttes kun på udenlandske betalinger. Feltet indeholder en landekode (ISO) for modtagerbanken, jf. ISO Ved check til udlandet vælges landekoden for det land, hvor checken forventes indløst. Meddelelse til Nordea: (an 40) Feltet kan kun bruges til Ordregivers reference på SEPA-betalinger (kun muligt på den internationale betalingstype "Standardoverførsel" i EUR). Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner. Hvis virksomheden ønsker at medsende Ordregivers reference på SEPA-betalinger, skal dette felt bruges. Referencen skal begynde med /ROC/efterfulgt af op til 35 karakterer (an) fx. /ROC/ AB. Referencen videregives til modtager, hvis modtagerbanken kan modtage den. Modtagerbank antal: (n 2) Antal benyttede linjer i feltet "Modtagerbank". Modtagerbank: (an 4 x 35) Felterne indeholder navn og adresse på den udenlandske bank. Feltet skal kun udfyldes, såfremt BIC/SWIFT ikke bruges. Ved Request for Transfer (betalingstype 43) henvises til de landespecifikke indtastningsvejledninger, der findes på Modtagernavn antal: (n 2) Antal benyttede linjer i feltet "Modtagernavn". Minimum og maksimum antal linjer fremgår af formatet på de enkelte betalingstyper. Modtagernavn: (an 4 x 35) Feltet indeholder betalingsmodtagers navn og adresse. Antallet af linjer afhænger af feltet "Modtagernavn antal". Modtagermeddelelse antal: (n 2) Antal benyttede linjer i feltet "Meddelelse til modtager". Modtagermeddelelse: (an 4 x 35) eller (an 41 x 35) Antallet af linjer skal stemme overens med det antal, der oplyses i feltet "Modtagermeddelelse antal". Minimum og maksimum antal linjer fremgår af formatet på de enkelte betalingstyper. Modværdi: (an 1) Feltet udfyldes med: N Ingen modværdi. Beløbet (felt "Beløb") betales i den valgte valuta (felt "Valutakode"). Modværdi kan p.t. ikke bruges i CN. 10

11 Omkostningskode: (an 1) Feltet indeholder en bogstavkode der angiver, hvem der skal afholde betalingens omkostninger. A Afsender Begge bankers omkostninger hæves på afsenderkontoen. M Modtager Begge bankers omkostninger betales af modtager (Nordeas omkostninger fratrækkes overførselsbeløbet). (Udgår ) N Begge Afsender og modtager betaler hver især egen banks omkostninger. NB: Koden "A" kan ikke anvendes på udenlandske checks. Når du bestiller indenlandske overførsler (i udlandet) via "Request for Transfer", skal du i de fleste tilfælde vælge "Begge", da den udenlandske bank ofte ikke kan håndtere andet. Har du ønske om, at du selv betale alle omkostninger, anbefaler vi, at du først undersøger, om det er muligt i den pågældende bank. Omkostningskontonummer: (an 34) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Ønsker du at omkostningerne ved overførslen skal trækkes fra en anden konto end afsenderkontoen, kan du angive kontoen her. Du kan kun benytte konti i afsenderbanken som omkostningskonti. Det er ikke alle banker, der kan modtage information fra dette felt. Oprindelig valutakode: (an 3) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Hvis du betaler i en anden valuta end den oprindelige, kan du her meddele betalingsmodtager den oprindelige valutakode. Det er ikke alle banker, der kan modtage information fra dette felt. NB: Udfyldes feltet skal felterne "Oprindeligt beløb" og "Kurs" også udfyldes, samt evt. feltet "Kursreference" (se dette). Oprindeligt beløb: (n 15) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Hvis du betaler i en anden valuta end den oprindelige, kan du her meddele betalingsmodtager det oprindelige beløb. Det er ikke alle banker, der kan modtage information fra dette felt. NB: Udfyldes feltet skal felterne "Oprindelig valutakode" og "Kurs" også udfyldes, samt evt. feltet "Kursreference" (se dette). Overførselsdato: (n 8) (ÅÅÅÅMMDD) Feltet indeholder den dato, på hvilken Nordea skal udføre betalingen. Du kan tidligst overføre betalinger 360 dage før overførselsdatoen. Dispositionsdato for betalingsmodtager afhænger af betalingstypen (se evt. prisliste for betalinger). Ved betalingstype 43 "Request for Transfer" indeholder feltet den dato, hvor den udenlandske bank skal udføre betalingen. Overførselstype: (an 3) eller (an 1) Feltet må kun benyttes ved betalingstyperne 43 "Request for Transfer" og 54 "Check til udlandet" Betalingstype 43 "Request for Transfer": (an 3) Bestillingskode for betalingsmåden hos den udenlandske bank. Bestillingskoderne findes i de landespecifikke indtastningsvejledninger, der findes på Betalingstype 54 "Check til udlandet": (an 1) Effektueringsform i Nordea. Udfyldes med blank. 11

12 Ref-primært dokument: (an 35) Må kun benyttes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 Indenlandske overførsler, og giver betalingsafsender mulighed for at referere til fx oprindeligt fakturanummer, ordrenummer m.m. RF-Kreditor reference: (an 25) Kreditor referencen er en unik reference på maksimalt 25 karakterer (RF + 23), initieret af kreditor, som entydigt referer til betalingstransaktionen. Feltet kan kun benyttes til betalingstype 57 Indenlandske overførsler Feltet kan indeholde op til 25 karakterer og starter altid med bogstaverne RF. Feltet skal være moduluskorrekt modulus 97 Feltet kan benyttes sammen med hastighedskode 1 og 2 Feltet kan kun benyttes med tekstkode 000 Følgende felter må ikke være udfyldt sammen med RF-Kreditor referencen: - Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender - Modtagermeddelelse - Tekstkode-linje - Ref-Primært dokument Samlerpost: (n 3) Feltet indeholder identifikation af samledebitering på betalingsafsenders kontoudtog, og giver mulighed for at samle en række betalinger til én samlet debitering. Alle betalinger med samme overførselsdato og samlerpostnummer, bliver hævet på afsenderkontoen i ét samlet beløb. Feltet kan udfyldes, hvis betalingstypen er 45 "Indenlandsk bankoverførsel", 46 "Indbetalingkort/Giro betaling" eller 57 Indenlandske overførsler og betalingen er i DKK. Samlerpostnummeret vil fremgå af afsenders kontoudtog. 000 angiver at samlerpost ikke ønskes anvendt. Bemærk: Betalingstype 57 Indenlandske overførsler med hastighedskode 2 (Sammedagsoverførsel) kan ikke være i den samme samlepost som betalings type 57 med hastighedskode 1 (Standardoverførsel), type 45 Indenlandsk bankoverførsel eller type 46 Indbetalingskort/Girokort. Dette skyldes forskellige cut-off tider. Sendes via: (an 4 x 35) Feltet må kun benyttes ved betalingstype 43 "Request for Transfer". Her kan du skrive en bank, som du ønsker den udenlandske bankforbindelse skal bruge som korrespondent for at sende overførslen til modtageren. Det er ikke alle banker, der kan modtage disse oplysninger. NB: Du kan kun bruge feltet, hvis du har udfyldt "Modtagerbank" og/eller "BIC-code (SWIFTadresse)". Straksadvisering: (an 1) Feltet skal udfyldes med N System: (an 3) Systemtype i Corporate Netbank er altid UBT. 12

13 Tekstkode: (n 3) Feltet indeholder en talkode, der omformes til en tekst, der fremkommer på modtagers kontoudtog. Teksten fortæller modtager, hvad betalingen dækker. Feltet kan kun udfyldes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 Indenlandske overførsler. For at sikre, at betalingsmodtagere af løn- og pensionsoverførsler (uanset om de har konto i Nordea eller andre pengeinstitutter) modtager overførslerne rettidigt og samtidigt, skal overførslerne indeholde en bestemt tekstkode. Tekstkoderne og deres anvendelse er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Corporate netbank understøtter ikke andre tekstkoder end tekstkode 100 og tekstkode løn/pension. Alle andre tekstkoder vil blive omdøbt til "Overførsel". Benyttes tekstkode 100, skal tekstkode-linjen udfyldes. Benyttes tekstkode feltet ikke, skal der indtastes 000. Tekstkode feltet udfyldes med 000, hvis RF-Kreditor referencen skal benyttes. Tekstkode-linje: (an 20) Tekst til betalingsmodtagers kontoudtog. Type: (n 3) Angiver nr. for betalingstype fx.: 045 = Indenlandsk bankoverførsel (Rec id.: UBT04500). Valutakode, ISO-kode: (an 3) Feltet indeholder valutakoden for den valuta, som betalingen ønskes foretaget i, jf. ISO Indenlandske betalingstyper kan kun udføres i DKK. 13

14 4. Opbygning af betalinger I Corporate Netbank findes følgende betalingstyper (betalingstypens nummer er anført i parentes): Indenlandske betalinger Indenlandsk bankoverførsel (Standardoverførsel) (UBT04500) Indbetalingskort/Giro betaling (UBT04600) Check til Danmark (UBT04700) Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea (UBT05600) Indenlandske overførsler (UBT05700) Udenlandske betalinger Standardoverførsel (UBT04900) Ekspresoverførsel (UBT05000) Koncernbetaling til udenlandsk pengeinstitut (UBT05100) Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske afdelinger (UBT05200) Check til udlandet (UBT05400) Særlige betalinger (kræver særligt aftalegrundlag) Koncernoverførsel (Indenlandsk) (UBT05500) Request for Transfer (UBT04300) De enkelte betalingstyper er nærmere beskrevet i afsnittene 4.1, 4.2 og 4.3. Under hver betalingstype vises et eller flere eksempler. 14

15 4.1. Mapningsskema For nedenstående mapningsskema gælder følgende tegnsætning: M = Mandatory D = Dependent O = Optional (skal dog indeholde blanke karakterer) - = Anvendes ikke. Felt Betalingstype System M M M M M M M M M M M M Type M M M M M M M M M M M M Art M M M M M M M M M M M M Advis type M M M M M M M M M M M M Kontoinformation, betalingsafsender M M M M M M M M M M M M Beløb M M M M M M M M M M M M Overførselsdato M M M M M M M M M M M M Egenreference 16 el. 20 O O O O O O O O O O O O Kontoinformation, betalingsmodtager 10, 34 el. 35 M M M - M M M M - M M M Valutakode M M M M M M M M M M M M Kursreference 11 el. 16 O O O O O O - O - Kurs D D D D D D - D - Modværdi - M M M M M M M M M M - Omkostningskode M M M M M M Checklevering afs./modt M M Overførselstype 1 el. 3 M M Modtagerbank antal M Modtagerbank D D D D D Bankkode O O O O BIC-code (SWIFT-adresse) D O O O O Landekode M M M M M Straksadvisering - M Tekstkode - D M Tekstkode-linje - D O Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender - O O Ref. primært dokument - O O Samlerpost - M M M Kortartkode - - M Betalingsreference - - D Modtagernavn antal M M M Modtagernavn antal M M M M M - M - Modtagernavn antal M Modtagernavn antal 1-4 M M - Modtagernavn M D D M M M M M M - M D Modtagermeddelelse antal M M M Modtagermeddelelse antal 0-4 M - - M M M M M M - M - Modtagermeddelelse D D D D D D D D D - D D Alternativ afsender antal - M M M M M M M M - M M 15

16 Felt Betalingstype Alternativ afsender - D D D D D D D D - D D Konkurrenceneutral dispositionsdag - O O Debitors identifikation af betalingen - O O Meddelelse til Nordea O O O O O - O - Ejer af afsenderkonto antal M Ejer af afsenderkonto D Anm. til Centralbank antal M Anmeldelse til Centralbank D Felt 25 til 31 er anvendt M Autorisation D Kursreference D Sendes via D Oprindelig valutakode D Oprindeligt beløb D Omkostningskontonummer D Hastighedskode M RF-Kreditor reference O End-to-End reference O 16

17 4.2. Indenlandske betalinger Indenlandsk bankoverførsel Standardoverførsel (UBT04500) Recordnavn: Indenlandsk bankoverførsel Rec id: UBT04500 Dato: Maj 2004 NB: Anvendelse af meddelelsesfelterne (12-16 og 21) er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Nr. Feltnavn AN/N Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis-type N Kontoinformation, betalingsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 N 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, betalingsmodtager AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. Ved NemKonto betalinger: Reg..nr efterfulgt af CPR nr. eller reg.nr efterfulgt af CVR nr. med 2 foranstillede nuller. 12 Straksadvisering AN Feltet må kun udfyldes med "N" 13 Tekstkode N Tekstkode. Hvis tekstkode ikke benyttes, skal der angives Tekstkode-linje AN Fri tekstlinje 15 Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender AN Anvendes ved overførsel til 3. mand, så betalingsmodtager kan identificere betalingsafsender (f.eks. et kundenummer). 16 Ref-primært dokument AN Reference til primær dokument, fx oprindeligt fakturanummer. 17 Samlerpost N Samlerpostnummer. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives 000. Bemærk: Betalingstype 45 kan ikke være i den samme samlepost som betalingstype 57 med hastighedskode 2. Dette skyldes forskellige cut-off tider. 17

18 18 Modtagernavn antal N Antal modtagernavnelinjer, maks. 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinjer, skal der angives Modtagernavn AN Navn på modtager; maks karakterer 20 Modtager meddelelse antal N Antal meddelelseslinjer til modtager, maks. 41. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; maks karakterer 22 Alternativ afsender antal linjer N Antal alternativ afsenderlinjer, maks. 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender, maks karakterer 24 Filler AN Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" ") 25 Konkurrenceneutral dispositionsdag AN Venstrestilles. Kan kun udfyldes med N eller blank = Nej 26 Debitors identifikation af betalingen AN Debitors identifikation af betalingen. Returneres til beløbsafsender, hvis modtagerbank ikke kan placere beløbet Felterne 19, 21 og 23 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linjer) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn. Eksempel 1(lønoverførsel med tekstkode 156): UBT DK DKKN Egenrefe Rence DK N Modtager, linj e 1 For at sikre, at betalingsmodtagere af løn- og pensionsoverførsler (uanset om de har konto i Nordea eller andre pengeinstitutter) modtager overførslerne rettidigt og samtidigt, skal overførslerne indeholde en bestemt tekstkode i felt 13. Tekstkoderne er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Eksempel 2. Kort advis, 4 meddelelseslinjer og 2 linjer med alternativ afsender: 18

19 UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N100Dette er kort advis 00001Modtager, linj e 1 04Meddelelse, linje 1 Meddelelse, linje 2 Meddelelse, linje 3 Meddelelse, linje 4 02Alternativ afsender, linje 1 Alternativ afsender, linje 2 Eksempel 3 (kort advis og 41 meddelelseslinjer): UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N100Dette er kort advis 00004Modtager, linj e 1 Modtager, linje 2 Modtager, linje 3 Modtager, linje 4 41Meddelelse, linje 1 Meddelelse, linje 2 Meddelelse, linje 3 Meddele lse, linje 4 Meddelelse, linje 5 Meddelelse, linje 6 Meddelelse, linje 7 Meddelelse, linje 8 Meddelelse, linje 9 Meddelelse, linje 10 Me ddelelse, linje 11 Meddelelse, linje 12 Meddelelse, linje 13 Meddelelse, linje 14 Meddelelse, linje 15 Meddelelse, linje 16 Meddelelse, linje 17 Meddelelse, linje 18 Meddelelse, linje 19 Meddele lse, linje 20 Meddelelse, linje 21 Meddelelse, linje 22 Meddelelse, linje 23 Meddelelse, linje 24 Meddelelse, linje 25 Meddelelse, linje 26 Me ddelelse, linje 27 Meddelelse, linje 28 Meddelelse, linje 29 Meddelelse, linje 30 Meddelelse, linje 31 Meddelelse, linje 32 Meddelelse, linje 33 Meddelelse, linje 34 Meddelelse, linje 35 Meddele lse, linje 36 Meddelelse, linje 37 Meddelelse, linje 38 Meddelelse, linje 39 Meddelelse, linje 40 Meddelelse, linje

20 Indbetalingskort/Giro betaling (UBT04600) Recordnavn: Indbetalingskort Rec id: UBT04600 Dato: Maj 2004 NB: Sammenhængen mellem kortartkode og betalingsreference/meddelelse og anvendelsen af alternativ afsender er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis-type N Kontoinformation, betalingsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO). Pt. DKK, på sigt EUR 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) Defaultværdi: "N" 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Sendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, betalingsmodtager N Betalingsmodtagers kreditor nr. eller girokonto nr. 12 Kortartkode N Kortartkode fra OCR-linje 13 Betalingsreference N Betalingsreference fra OCR-linje 14 Samlerpost N Samlerpostnummer. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives 000 Bemærk: Betalingstype 46 kan ikke være i den samme samlepost som betalingstype 57 med hastighedskode 2. Dette skyldes forskellige cut-off tider. 15 Modtagernavn antal N Antal modtagernavnelinjer, maks. 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinjer, skal der angives Modtagernavn AN Navn på modtager; maks karakterer 17 Medd. til modtager antal N Antal meddelelselinjer til modtager, maks. 41. Hvis der ikke er meddelelser til modtager, skal der angives Medd. til modtager AN Medd. til modtager; maks karakterer 19 Alternativ afsender antal N Antal alternativ afsenderlinjer, maks. 3 linjer. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; maks karakterer. Kan kun anvendes ved kortkode

21 Felterne 16, 18 og 20 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linjer) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn. Eksempel 1 (indbetalingskort kortart 71): UBT DK DKKN Egenrefe rence Modtager, linje Eksempel 2 (indbetalingskort kortart 73 med 3 meddelelseslinjer): UBT DK DKKN Egenrefe rence Modtager, linje 1 03Meddelelse, linje 1 Meddelelse, linje 2 Medde lelse, linje 3 00 Eksempel 3 (indbetalingskort kortart 75) UBT DK DKKN Egenrefe rence Modtager linie 1 Modtager linie 2 Modtager linie 3 Modtage r linie 4 41Meddelelse til modtager linie 1 Meddelelse til modtager linie 2 Meddelelse til modtager linie 3 Meddelelse til modtager l inie 4 Meddelelse til modtager linie 5 Meddelelse til modtager linie 6 Meddelelse til modtager linie 7 Meddelelse til modtager linie 8 Meddelelse til modtager linie 9 Meddelelse til modtager linie 10 Meddelelse til modta ger linie 11 Meddelelse til modtager linie 12 Meddelelse til modtager linie 13 Meddelelse til modtager linie 14 Meddelelse til modtager linie 15 Medde lelse til modtager linie 16 Meddelelse til modtager linie 17 Meddelelse til modtager linie 18 Meddelelse til modtager linie 19 Meddelelse til modtager l inie 20 Meddelelse til modtager linie 21 Meddelelse til modtager linie 22 Meddelelse til modtager linie 23 Meddelelse til modtager linie 24 Meddelelse til modtager linie 25 Meddelelse til modtager linie 26 Meddelelse til modta ger linie 27 Meddelelse til modtager linie 28 Meddelelse til modtager linie 29 Meddelelse til modtager linie 30 Meddelelse til modtager linie 31 Medde lelse til modtager linie 32 Meddelelse til modtager linie 33 Meddelelse til modtager linie 34 Meddelelse til modtager linie 35 Meddelelse til modtager l inie 36 Meddelelse til modtager linie 37 Meddelelse til modtager linie 38 Meddelelse til modtager linie 39 Meddelelse til modtager linie 40 Meddelelse til modtager linie

22 Check til Danmark (UBT04700) Recordnavn: Check til Danmark Rec id: UBT04700 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis-type N Kontoinformation, betalingsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO), pt. DKK 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) Defaultværdi: "N" 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Check-levering AN 93 1 Markering for om check sendes til: "C" =Afsender el. "D" = Modtager 12 Modtagernavn antal N 94 2 Antal modtagernavnelinjer, min. 3 og max 5 linjer. 13 Modtagernavn AN Navn på modtager; min og maks karakterer. 14 Modtager meddelelse antal N Antal meddelelseslinjer til modtager, maks. 4 linjer. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; maks karakterer 16 Alternativ afsender antal linjer N Antal alternativ afsenderlinjer, maks. 3 linjer. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; maks karakterer. 520 Felterne 13, 15 og 17 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linjer) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn. Eksempel: UBT DK DKKN Egenrefe rence D04Modtager, linje 1 Modtager, linje 2 Modtager, linje 3 Modtager, linje 4 02Med delelse, linje 1 Meddelelse, linje

23 Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea (UBT05600) Recordnavn: Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea Rec id: UBT05600 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis-type N Kontoinformation, betalingsafsender N IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, betalingsmodtager N IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 12 Kursreference AN Kursreference hvis aftalekurs 13 Kurs N Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Hvis valutakurs ikke benyttes, skal der angives Filler AN Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" "). 15 Modtagernavn antal N Antal modtagernavnelinjer; min. 1 og maks. 4 linjer 16 Modtagernavn AN Navn på modtager; min og maks karakterer 17 Modtager meddelelse antal N Antal meddelelseslinjer til modtager; maks. 4 linjer. Hvis der ikke er meddelelse til modtager, skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; maks karakterer. 19 Alternativ afsender antal linjer N Antal alternativ afsenderlinjer; maks. 3 linjer. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; maks karakterer 21 Meddelelse til Nordea AN Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner

24 Felterne 16, 18 og 20 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linjer) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn. Eksempel: UBT DK EURN Egenrefe rence DK Modtager, linje 1 Modtager, linje 2 01Meddelelse, linje 1 00 Modtager, linje 3 Indenlandske overførsler (UBT05700) Nedenstående indenlandske overførsler har samme format: - Standardoverførsel (brug hastighedskode 1) - Sammedags-overførsel (brug hastighedskode 2) Recordnavn: Indenlandske overførsler Rec id: UBT05700 Dato: November 2014 NB: Anvendelse af meddelelsesfelterne (12-16 og 21) er beskrevet i vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis-type N Kontoinformation, betalingsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) Default N 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, betalingsmodtager AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. Ved NemKonto betalinger: Reg..nr efterfulgt af CPR nr. eller reg.nr efterfulgt af CVR nr. med 2 foranstillede nuller. 12 Filler AN Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" ") 24

25 13 Tekstkode N Tekstkode. Hvis tekstkode ikke benyttes, skal der angives 000. Tekstkode feltet udfyldes med 000, hvis RF- Kreditor referencen skal benyttes. 14 Tekstkode-linje AN Fri tekstlinje 15 Betalingsmodtagers identifikation af betalingsafsender AN Anvendes ved overførsel til 3. mand, så betalingsmodtager kan identificere betalingsafsender (f.eks. et kundenummer). 16 Ref-primært dokument AN Reference til primær dokument, fx oprindeligt fakturanummer. 17 Samlerpost N Samlerpostnummer. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives 000. Bemærk: Betalingstype 57 med hastighedskode 2 kan ikke være i den samme samlepost som: - type 57 med hastighedskode 1 - type 45 Indenlandske bankoverførsel - type 46 Indbetalingskort/Giro betaling Dette skyldes forskellige cut-off tider. 18 Modtagernavn antal N Antal modtagernavnelinjer, maks. 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinjer, skal der angives Modtagernavn AN Navn på modtager; maks karakterer 20 Modtager meddelelse antal N Antal meddelelseslinjer til modtager, maks. 41. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; maks karakterer 22 Alternativ afsender antal linjer N Antal alternativ afsenderlinjer, maks. 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender, maks karakterer 24 Filler AN Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" ") 25 Konkurrenceneutral dispositionsdag 26 Debitors identifikation af betalingen 27 Hastighedskode N AN Venstrestilles. Kan kun udfyldes med N eller blank = Nej AN Debitors identifikation af betalingen. Returneres til beløbsafsender, hvis modtagerbank ikke kan placere beløbet. 1. Standard overførsel Betalingen gennemføres på samme måde som betalingstype 45. Ved NemKonto betalinger skal hastighedskoden være 1 2. Sammedags-overførsel Betalingen gennemføres samme dag, hvis betalingsinstruktionen modtages inden cut-off. 3. Benyttes pt. ikke. 25

26 28 RF-Kreditor reference AN Felt 13 (Tekstkode) skal udfyldes med 000 hvis RF Kreditor referencen udfyldes. Feltet kan ikke benyttes sammen med følgende felter: 14 (Tekstkode-linje) 15 (Betalingsmodtages identifikation af betalingsafsender) 16 (Ref-primært dokument) og 21 (Meddelelse til modtager) 29 End-to-end Reference AN Referencen følger betalingen fra afsender til modtager Felterne 19, 21 og 23 er variable felter, idet det er muligt at undlade at benytte disse felter, eller blot benytte enkelte af dem. I feltet umiddelbart før de variable felter skal det angives, hvor mange af de variable felter (linjer) der benyttes. Hvis det maksimalt tilladte antal felter ikke benyttes, skal de efterfølgende felter rykkes frem i filen, og vil derfor ikke findes i de positioner, der er angivet i formatbeskrivelsen. Blanke tegn tæller med som udfyldte tegn. Eksempel UBT DKK Egenref Dette er kort advis Betaling smodtagers id af afsender Ref-primært dokument 00004Modtager lin. 1 Modtager linie 2 Modtager linie 3 Modtager linie 4 33Meddelelse, linie 1 Meddelelse, linie 2 Meddelelse, linie 3 Meddel else, linie 4 Meddelelse, linie 5 Meddelelse, lini e 6 Meddelelse, linie 7 Meddelelse, linie 8 Meddelelse, linie 9 Meddelelse, linie 10 M eddelelse, linie 11 Meddelelse, linie 12 Meddelelse, linie 13 Meddelelse, linie 14 Meddelelse, linie 15 Meddelelse, linie 16 Meddelelse, linie 17 Meddelelse, linie 18 Meddelelse, linie 19 Meddel else, linie 20 Meddelelse, linie 21 Meddelelse, lini e 22 Meddelelse, linie 23 Meddelelse, linie 24 Meddelelse, linie 25 Meddelelse, linie 26 M eddelelse, linie 27 Meddelelse, linie 28 Meddelelse, linie 29 Meddelelse, linie 30 Meddelelse, linie 31 Meddelelse, linie 32 Meddelelse, linie 33 03Alternativ afsender linje 1 Alternativ afsender linje 2 Alte rnativ afsender linje 2 N Debitors indetifikation af bet 1 End to End reference Eksempel 2: med kreditor reference UBT DKK Egenref Modtager lin.1 Modtager linje 2 Modta ger linje 3 Modtager linje RF N 26

27 4.3. Udenlandske betalinger Udenlandske overførsler Følgende udenlandske overførsler har samme format, - Standardoverførsel (UBT04900) - Ekspresoverførsel (UBT05000) - Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut (UBT05100) - Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske enheder (UBT05200) Recordnavn: Udenlandske overførsler Rec id: UBT04900, UBT05000, UBT05100, UBT05200 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N Start pos. Antal kar. Feltbeskrivelse Min. felt 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N , 050, 051, Art N Advis-type N Kontoinformation, betalingsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea. Format: ÅÅÅÅMMDD. 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kursreference AN Kursreference hvis aftalekurs 12 Kurs N Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Hvis valutakurs ikke benyttes, skal der angives Omkostningskode AN Omkostningskode: A / M / N 14 Bankkode AN Reg. Nr. på modtagende bank, fx BLZ, SC, FW mfl. 15 Kontoinformation, betalingsmodtager AN IBAN eller kontonummer 16 Modtagerbank AN Modtagerbanks navn og adresse. Se anvendelsen i feltbeskrivelsen 17 BIC-code (SWIFT-adresse) AN Modtagerbanks BIC-code (SWIFT-adresse) 18 Landekode AN Landekode (ISO) på modtagerbank 19 Filler AN Tomt felt. Feltet skal indeholde blanke (" ") 20 Modtagernavn antal N Antal modtagernavnelinjer; min. 3 og maks. 4 linjer. 27

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel eller Corporate Netbank... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger...4

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL Juli 2017 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 4

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv Recordbeskrivelser kort Netbank Erhverv 30. juni 2016 30. juni 2016 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

Integration med Unitel Generel vejledning Maj 2005

Integration med Unitel Generel vejledning Maj 2005 Integration med Unitel Generel vejledning Maj 2005 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger... 4 1.2 Integreret løsning til indbetalinger...

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 9. maj 2016

Betalinger via Unitel. Priser pr. 9. maj 2016 Betalinger via Unitel Priser pr. 9. maj 16 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre valutaer,

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder c Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Bilag 1A Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingstjenester via betalingskonti i Nordea Danmark, filial

Læs mere