Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger"

Transkript

1 Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar 2013

2 Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Resume Indledning Betalingstyper Filformater Kontonummerformater NemKonto ident formater Datatyper Betalingsformat for overførsler i DKK mellem egne konti Betalingsformater for indenlandske betalinger Betalingsformater for udenlandske betalinger...11

3 Side 3 af 12 1 Resume Dato Hvad er ændret? Formatbeskrivelse fra februar 2010 er opdateret. ERH755 + ERH756 EURO betaling er udgået som følge af lukning af EURO UDUSclearingen ERH355 er udgået i forbindelse med indførelsen af intradagclearingen. Felt 74 og 75 er tilføjet til formatbeskrivelsen af indenlandske betalinger til brug for intradagclearingen Betalingsformat for indenlandske betalinger er opdateret med felt 76 End-to-end reference. Feltet vil forventeligt kunne bruges i løbet af 2 kvartal 2014.

4 Side 4 af 12 2 Indledning Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for overførsler i DKK mellem egne konti. Betalingsformat for indenlandske betalinger. Betalingsformat for udenlandske overførsler. 2.1 Betalingstyper Hver betalingstype har sin formatbeskrivelse angivet som første parameter i den kommaseparerede fil. ERH100 - Overførsel mellem egne konti. ERH351 - FI71-indbetalingskort uden advisering. ERH352 - GIRO indbetalingskort kortart 04 eller 15 uden advisering. ERH354 - GIRO indbetalingskort kortart 01, 41 eller blank med advisering. ERH356 - Bank til bank overførsel med adresseoplysninger på debitor og 41 linier advisering (advisering til kreditor sendes samtidig med kontoudtog). ERH357 - FI73-indbetalingskort med advisering og adresseoplysninger. ERH358 - FI75-indbetalingskort med advisering og uden adresseoplysninger. ERH400 - Udenlandsk overførsel (MT103). ERH500 - Udenlandsk check 2.2 Filformater Filer med betalinger til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) skal have følgende struktur: Betaling nr. 1: "betalingstype","felt 1","felt 2",...,"felt n" Betaling nr. 2: "betalingstype","felt 1","felt 2",...,"felt n" Betaling nr. n: "betalingstype","felt 1","felt 2",...,"felt n" Der er ingen startrecord eller slutrecord. Hver record starter med en betalingstype og kan evt. afsluttes med en END-OF-RECORD markering <EOR> (carriage return + line feed). En fil må gerne bestå af records af forskellige betalingstyper.

5 Side 5 af 12 Det anbefales, at en fil kun indeholder op til et par tusinde betalinger af hensyn til overførselstiden. Der er ingen krav til filens navn eller placering. Kommaseparerede felter De enkelte felter i en record skal være adskilt af et komma. Indholdet af et felt bør være omkranset af anførselstegn. Dette er dog ikke noget krav på rent numeriske felter, men felter der indeholder komma skal være i anførselstegn. Et felt kan ikke indeholde anførselstegn. Eksempel på en record: "ERH356"," ",""," ","","","","","123,00","281205","Faktura 123"<EOR> Da felterne adskilles af kommaer, er længden af et felt ikke så kritisk, men rækkefølgen er meget vigtig. Det betyder, at felter, der ikke skal udfyldes for en given betalingstype skal optræde som "tomme". Det kan gøres som vist i ovenstående eksempel med to anførselstegn uden indhold, eller blot ved to på hinanden følgende kommaer. Hvis det er de sidste felter i en record, der ikke ønskes udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde resten af recorden med tomme felter. Hvis END-OF-RECORD markering benyttes kan den blot sættes efter sidste udfyldte felt. 2.3 Kontonummerformater En dansk bankkonto (gælder både fra og til konto) består af : Registreringsnr. (4 cifre) + kontonr. (2-10 cifre). Hvis kontonummeret ikke fylder 10 cifre, vil der automatisk blive foranstillet nuller. Eksempel på en dansk bankkonto: " " = " " " " = " " Udenlandske bankkonti er i frit format og kan indeholde både tal og bogstaver. En girokonto kan bestå af konstanten "GIRO" og 2-10 cifre. GIRO kan angives med små eller store bogstaver. Eksempel på et gironummer: "giro " = "GIRO " "GIRO " = "GIRO " For ERH356 kan et girokontonummer også angives som: " " = " " Et FI-kreditornummer består af konstanten "FI" og 7-8 cifre. FI kan angives med små eller store bogstaver. Eksempel på et FI-kreditornummer: "FI " = "FI " "fi " = "FI "

6 Side 6 af NemKonto ident formater Det er kun muligt at benytte NemKonto i forbindelse med ERH355 og ERH356. Ved disse betalingstyper kan der i Til kontonummer feltet angives en NemKonto ident i stedet for et kontonummer. NemKonto identen skal følge formatet i nedenstående tabel: Betalingsformat for overførsler i DKK mellem egne konti NemKonto ident type CPR-nr. CVR-nr. SE-nr. CVR-/P- nr. CVR-/SE- nr. Værdi i Til kontonummer felt NKC + 10 cifre (fx NKC ) NKV + 8 cifre (fx NKV ) NKS + 8 cifre (fx NKS ) NKP + 8 cifre / 10 cifre (fx NKP / ) NKR + 8 cifre / 8 cifre (fx NKR / ) 2.5 Datatyper AN = alfanumerisk: Feltet kan indeholde både tal og bogstaver og skal være omkranset af anførselstegn. Feltet kan indeholde tegnet komma, men feltet må ikke indeholde anførselstegn. N = numerisk: Må kun indeholde tal. Feltet kan omkranses af anførselstegn. Foranstillede nuller er tilladt. D = decimaltal: Feltet er et numerisk felt, der kan indeholde et punktum eller et komma for at angive decimalpunkt. Hvis komma anvendes som decimalpunkt skal feltet være omkranset af anførselstegn. '+' og '-' foran et felt vil altid blive behandlet som positivt. Tegnforklaring K = Kravfelt: Feltet skal altid udfyldes. V = Valgfrit: Feltet kan udfyldes, men det er ikke noget krav. - = Bruges ikke: Feltet bør være tomt. Hvis feltet skulle være udfyldt vil indholdet blive ignoreret.

7 Side 7 af 12 3 Betalingsformat for overførsler i DKK mellem egne konti Betalingsformat for overførsler i DKK mellem egne konti Nr. Feltnavn Type Betalingstype AN 6 K ERH100 2 Fra konto AN 11 Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. K Se beskrivelse af kontonummerformater. 3 Egen reference AN 20 V Egen reference til kontoudtog. 4 Til konto AN 11 Skal udfyldes med i alt cifre. K Reg.nr. (4 cifre) + kontonr. (7 cifre evt. foranstillet med 3 nuller). 5 Reserveret - Hvor ofte betalingen skal gentages. Gyldige værdier: 00 = betalingen skal ikke gentages 01 = første dag i måneden 02 = fast den 15. i måneden 03 = sidste dag i måneden 6 Frekvens N 2 V 11 = hver uge 12 = hver 2. uge 13 = fast dag i måneden 15 = kvartalsvis 16 = halvårligt 17 = årligt (alt andet = 00) Antal gange betalingen skal gentages. Gyldige værdier: 01 til Antal gange N 2 V 99 = uendeligt (dog ikke efter slutdato). Default: 0 (dvs. kun denne ene gang). Format: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ Angiver slutdatoen for faste overførsler. Betalingen vil ikke blive gentaget 8 Slutdato N 8 V efter denne dato. Default: 0 9 Beløb i danske kr. D 12 K Max , Betalingsdato N 8 Format: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ. V Kan være op til 360 dage frem i tiden. Kan helt udelades og vil så blive betalt hurtigst muligt 11 Modtagers reference AN 20 Udfyldes med max 20 karakterers tekst, som vil blive vist som posteringstekst V på modtagers kontoudskrift. 12 Reserveret - 13 Reserveret - 14 Reserveret - 15 Reserveret - 16 Reserveret - 17 Reserveret - 18 Reserveret - 19 Reserveret - 20 Overførselskvittering AN 1 V Gyldige værdier: J, j = JA / N, n = nej / (alt andet = N ) Eksempel: ERH100, , Test overførsel, ,, 01, 10, , 250,25, , Lidt til kassen,,,,,,,,, J

8 Side 8 af 12 4 Betalingsformater for indenlandske betalinger Nr. Feltnavn Type Betalingstype AN 6 K K K K K K Gyldige værdier: ERH351 = FI-kortart 71 ERH352 = Girokort uden advisering ERH354 = Girokort med advisering ERH356 = Bankoverførsel med normal advisering ERH357 = FI-kortart 73 ERH358 = FI-kortart 75 2 Fra konto AN 11 K K K K K K 3 Egen reference ERH kan også skrives med småt. Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. Se beskrivelse af kontonummerformater. AN 20 V V V V V V Egen reference til kontoudtog. Gyldige værdier: 4 Til konto AN 14 K K K K K K For ERH351: Udfyldes med FI-kreditornummer. For ERH352: Udfyldes med girokonto. For ERH354: Udfyldes med girokonto. For ERH356: Udfyldes med bank-/girokonto / NemKonto ident. For ERH357: Udfyldes med FI-kreditornr. For ERH358: Udfyldes med FI-kreditornr. Se endvidere beskrivelse for kontonummerformater eller NemKonto ident formater. 5 Modt. navn AN 35 V V V V V V Modtagers navn. 6 Frekvens N V - - Hvor ofte betalingen skal gentages. Gyldige værdier: 00 = betalingen skal ikke gentages 01 = første dag i måneden 02 = fast den 15. i måneden 03 = sidste dag i måneden 11 = hver uge 12 = hver 2. uge 13 = fast dag i måneden 15 = kvartalsvis 16 = halvårligt 17 = årligt (alt andet = 00) 7 Antal gange N V - - Antal gange betalingen skal gentages. Gyldige værdier: 01 til = uendeligt (dog ikke efter slutdato). Default: 0 (dvs. kun denne ene gang). 8 Slutdato N V Beløb i danske kr. 10 Betalingsdat o D 12 K K K K K K Max ,99. N 8 V V V V V V Format: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ Angiver slutdatoen for faste overførsler. Betalingen vil ikke blive gentaget efter denne dato. Format: DDMMÅÅ, eller DDMMÅÅÅÅ Kan være op til 360 dage frem i tiden. Kan helt udelades og vil så blive betalt hurtigst muligt

9 Side 9 af 12 Nr. Feltnavn Type Kort reference (modtager) AN 20 K K V V K K Kort reference til modtager: For ERH351: Udfyldes med en numerisk debitor-identifikation på 17 cifre fra FI-kortet. De første 2 cifre (kortart) skal være 71 og de sidste 15 cifre skal være modulus-10 korrekte. For ERH352: Udfyldes med en numerisk debitor-identifikation på 18 eller 19 cifre fra girokortet. Hvis identifikationen er på 18 cifre skal de første 2 cifre (kortart) være 04 eller 15. Hvis identifikationen er på 19 cifre skal første ciffer være 4. Hele feltet skal være modulus-10 korrekt. Referencen moduluskontrolleres. For ERH354: Udfyldes med 01 eller 41. Oplysninger fra felterne samt videresendes til modtager. Såfremt er helt blanke medsendes frakontoens navne og adresse-oplysninger fra banken. For ERH356: Udfyldes med max 20 karakterers tekst, som vil blive vist som indtastet på modtagers kontoudskrift. Eller gyldige tekstkoder: 0523 = lønoverførsel, 0531 = 14 dages løn, 0582 = rentetilskud = børnefamilieydelse 0590 = overskydende skat 0604 = ATP 0612 = ATP-kompensation 0612 = egen overførsel For ERH357: De første 2 cifre (kortart) skal være 73. For ERH358: Udfyldes med en numerisk debitor-identifikation på 18 cifre fra FI-kortet. De første 2 cifre(kortart) skal være 75 og de sidste 16 cifre skal være modulus-10 korrekte. 12 Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Ovf.kvittering AN 1 V V V V V V Gyldige værdier: J, j = JA / N, n = nej / (alt andet = N ) 21 Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Afsenders navn AN V - - AN V - - AN V V V - til banken vedr. betalingen. For ERH356 = "Modtagers identifikation af indbetaler" fortsat. For ERH356 = "Oplysning om betalingen" Alternativ afsenders navn Hvis alternativ afsender ikke udfyldes vil navn og adresse fra kontooplysninger blive medsendt som afsender på lang advisering.

10 Side 10 af 12 Nr. Feltnavn Type Afs. adresse 1 AN V V V - Alternativ afsenders adresse 1 30 Afs. adresse 2 AN V V V - Alternativ afsenders adresse 2 31 Afs. adresse 3 AN V V V - Alternativ afsenders adresse 3 32 Afs. adresse 4 AN V V V - Alternativ afsenders adresse 4 33 Tekst 1 AN K V K V Advisering / reference til modtager 34 Tekst 2 AN V V V V Advisering / reference til modtager 35 Tekst 3 AN V V V V Advisering / reference til modtager 36 Tekst 4 AN V V V V Advisering / reference til modtager 37 Tekst 5 AN V V V Advisering / reference til modtager 38 Tekst 6 AN V V V Advisering / reference til modtager Tekst 7 til 30 AN V V V Advisering / reference til modtager Tekst 31 til AN V V V Advisering / reference til modtager 74 Kreditorreference AN V - - Unik reference fra betalingsafsender til identifikation af betaling Kan først anvendes fra juni Definition af clearingscykel. Sammedagsoverførsel = DK1 Samme dag betalingen hæves på afsenderkontoen, indsættes den på modtagerkontoen, såfremt den er godkendt inden kl Clearings cykel AN V - - Standardoverførsel = DK10130 Indsættes på modtagerkontoen dagen efter betalingen er hævet på afsenderkontoen. Hvis feltet er blankt opfattes betalingen som Standardoverførsel = DK Sammedagsoverførsel kan alene anvendes i betalingstypen ERH356 og kan ikke indlæses som en Massebetaling. 76 End-to-end reference AN V - - Unik reference givet af kreditor til identifikation af en betaling ISO11649 skal anvendes Kan først anvendes fra juni Eksempel: ERH356, , 0515, ,,,,, 250,25, , Lidt til kassen,,,,,,,,, J ERH356, NKC , 0515, ,,,,, 250,25, , Lidt til kassen,,,,,,,,, J

11 Side 11 af 12 5 Betalingsformater for udenlandske betalinger Betalingsformater for udenlandske betalinger Nr. Feltnavn Type Betalingstype AN 6 K K Gyldige værdier: ERH400 = Udenlandsk overførsel MT103 ERH500 = Udenlandsk check ERH kan også skrives med småt. 2 Fra konto N 11 K K Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. Se beskriv. af kontonr. formater. 3 Egen reference AN 16 V V Reference til eget kontoudskrift. Feltet kan indeholde 16 karakterer efter eget valg. 4 Til konto AN 35 K - Gyldige værdier: Feltet skal udfyldes med udenlandsk bankkonto hvis inden for EUland skal det være IBAN-kontonummer. 5 Modtagers navn AN 35 K K Modtagers navn. 6 Modtagers adresse 1 AN 35 V V Modtagers adresse. 7 Modtagers adresse 2 AN 35 V V Modtagers adresse fortsat. 8 Modtagers adresse 3 AN 35 V V Modtagers adresse fortsat. 9 Beløb i danske kr. (Modværdi) D 12 V V max ,99. Enten skal beløb i d.kr eller beløb i udenlandsk valuta udfyldes (modværdi). Begge felter må ikke udfyldes. 10 Betalingsdato N 6 K K Format: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ. Kan være op til 360 dage frem i tiden. Kan helt udelades og vil så blive betalt hurtigst muligt. AN Modtager-bankens SWIFT-adresse/BIC V - Kort reference til modtager ERH400: Udfyldes med modtagers bankforbindelses SWIFTadresse/BIC. Max. 11 tegn (kun tal og bogstaver (ej blank o.lign)) Hvis felt 11 ikke udfyldes skal felt 16 udfyldes. 12 Clearingskode AN34 V - Kontoclearing. F.eks. BL Aannnnnnnnn (AA = Landekode). f.eks. SW tal (Schweiz - BC) SW + 6 tal (Schweiz - SIC) BL + 8 tal (Tyskland BLZ) CH + 6 tal (U.S.A. CHIPS) CP + 4 tal (U.S.A. CHIPS) FW + 9 tal (U.S.A. - (Fedw.) SC + 6 tal (G.B. CHAPS) CC tal (Canada - CPADR) ES tal (Spanien - SDI) IT tal (Italien IDI) 13 Valutakode A 3 K K ISO-valutabetegnelse. 14 Udenlandsk beløb D 12 V V Max , Reserveret 16 Modtagers bank 1 AN 35 V - Modtagers bank. Hvis felt 16 ikke udfyldes skal felt 11 udfyldes. 17 Modtagers bank 2 AN 35 V - Modtagers banks adresse. 18 Modtagers bank 3 AN 35 V - Modtagers banks adresse fortsat. 19 Modtagers bank 4 AN 35 V - Modtagers banks adresse fortsat. 20 Overførselstype AN 2 K - Gyldige værdier: 00 = betaling samme dag 01 = Ekspresbetaling 02 = Normal betaling 03 = Økonomioverførsel 04 = Koncernoverførsel

12 Side 12 af 12 Betalingsformater for udenlandske betalinger Nr. Feltnavn Type Leveringskode N 1 - K Kode for levering af udenlandsk check. Gyldige værdier: 1 = afhentes 2 = tilsendes os 3 = tilsendes modtager (alt andet = 3) 22 Omkostningskode AN 1 K K Gyldige værdier for ERH400: S, s = Afsender betaler alle danske omk. O, o = Afsender betaler alle danske og udenlandske omk. B, b = Afsender betaler ingen omkostninger. (alt andet = B ) Gyldige værdier for ERH500: J, j = ja / N, n = nej / (alt andet = N ) Om modtager skal betale omkostninger. 23 Advisering af modtager AN 1 K - Om banken skal advisere modtageren. Gyldige værdier: J, j = ja / N, n = nej / (alt andet = N ) 24 Faxnr. AN 20 V - Modtagers faxnr. 25 Reserveret AN 35 V V til banken vedr. betalingen AN 35 V V fortsat. 28 Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Tekst 1 AN 35 V V Advisering / reference til modtager 34 Tekst 2 AN 35 V V Advisering / reference til modtager 35 Tekst 3 AN 35 V V Advisering / reference til modtager 36 Tekst 4 AN 35 V V Advisering / reference til modtager Reserveret - - Eksempel: ERH400, , Udenlandsk ovf., (evt. IBAN-nr. angives), Test-Olsen,,,,, , cobadeff,, EUR, 256,50,,,,,, 02,, S, N,,, Remark 1, Remark 2

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata 1 Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata BAGGRUND Med udgangspunkt i behovet for afsendelse, transport, modtagelse og behandling af låneoplysninger fra sektorens institutter, beskriver nærværende

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv. Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement 25-03-2014

Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv. Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement 25-03-2014 Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement Moderniseringsprojektet og afledte effekter Moderniseringsprojektet De danske pengeinstitutter har indledt en

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog Navision ChangeLog Indholdsfortegnelse Indhold... 4 e faktura 2.24... 5 Understøttede versioner... 5 Ændringer i e faktura 2.24... 6 e faktura 2.23... 7 Understøttede versioner... 7 Ændringer i e faktura

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere