Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger"

Transkript

1 Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar 2013

2 Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Resume Indledning Betalingstyper Filformater Kontonummerformater NemKonto ident formater Datatyper Betalingsformat for overførsler i DKK mellem egne konti Betalingsformater for indenlandske betalinger Betalingsformater for udenlandske betalinger... 11

3 Side 3 af 12 1 Resume Dato Hvad er ændret? Formatbeskrivelse fra februar 2010 er opdateret. ERH755 + ERH756 EURO betaling er udgået som følge af lukning af EURO UDUSclearingen.

4 Side 4 af 12 2 Indledning Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for overførsler i DKK mellem egne konti. Betalingsformat for indenlandske betalinger. Betalingsformat for udenlandske overførsler. 2.1 Betalingstyper Hver betalingstype har sin formatbeskrivelse angivet som første parameter i den kommaseparerede fil. ERH100 - Overførsel mellem egne konti. ERH351 - FI71-indbetalingskort uden advisering. ERH352 - GIRO indbetalingskort kortart 04 eller 15 uden advisering. ERH354 - GIRO indbetalingskort kortart 01, 41 eller blank med advisering. ERH355 - ERH356 - Bank til bank overførsel med adresseoplysninger på debitor og 41 linier advisering (advisering til kreditor sendes straks). Bank til bank overførsel med adresseoplysninger på debitor og 41 linier advisering (advisering til kreditor sendes samtidig med kontoudtog). ERH357 - FI73-indbetalingskort med advisering og adresseoplysninger. ERH358 - FI75-indbetalingskort med advisering og uden adresseoplysninger. ERH400 - Udenlandsk overførsel (MT103). ERH500 - Udenlandsk check 2.2 Filformater Filer med betalinger til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) skal have følgende struktur: Betaling nr. 1: "betalingstype","felt 1","felt 2",...,"felt n" Betaling nr. 2: "betalingstype","felt 1","felt 2",...,"felt n" Betaling nr. n: "betalingstype","felt 1","felt 2",...,"felt n" Der er ingen startrecord eller slutrecord.

5 Side 5 af 12 Hver record starter med en betalingstype og kan evt. afsluttes med en END-OF-RECORD markering <EOR> (carriage return + line feed). En fil må gerne bestå af records af forskellige betalingstyper. Det anbefales, at en fil kun indeholder op til et par tusinde betalinger af hensyn til overførselstiden. Der er ingen krav til filens navn eller placering. Kommaseparerede felter De enkelte felter i en record skal være adskilt af et komma. Indholdet af et felt bør være omkranset af anførselstegn. Dette er dog ikke noget krav på rent numeriske felter, men felter der indeholder komma skal være i anførselstegn. Et felt kan ikke indeholde anførselstegn. Eksempel på en record: "ERH356"," ",""," ","","","","","123,00","281205","Faktura 123"<EOR> Da felterne adskilles af kommaer, er længden af et felt ikke så kritisk, men rækkefølgen er meget vigtig. Det betyder, at felter, der ikke skal udfyldes for en given betalingstype skal optræde som "tomme". Det kan gøres som vist i ovenstående eksempel med to anførselstegn uden indhold, eller blot ved to på hinanden følgende kommaer. Hvis det er de sidste felter i en record, der ikke ønskes udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde resten af recorden med tomme felter. Hvis END-OF-RECORD markering benyttes kan den blot sættes efter sidste udfyldte felt. 2.3 Kontonummerformater En dansk bankkonto (gælder både fra og til konto) består af : Registreringsnr. (4 cifre) + kontonr. (2-10 cifre). Hvis kontonummeret ikke fylder 10 cifre, vil der automatisk blive foranstillet nuller. Eksempel på en dansk bankkonto: " " = " " " " = " " Udenlandske bankkonti er i frit format og kan indeholde både tal og bogstaver. En girokonto kan bestå af konstanten "GIRO" og 2-10 cifre. GIRO kan angives med små eller store bogstaver. Eksempel på et gironummer: "giro " = "GIRO " "GIRO " = "GIRO " For ERH356 kan et girokontonummer også angives som: " " = " " Et FI-kreditornummer består af konstanten "FI" og 7-8 cifre. FI kan angives med små eller store bogstaver. Eksempel på et FI-kreditornummer: "FI " = "FI " "fi " = "FI "

6 Side 6 af NemKonto ident formater Det er kun muligt at benytte NemKonto i forbindelse med ERH355 og ERH356. Ved disse betalingstyper kan der i Til kontonummer feltet angives en NemKonto ident i stedet for et kontonummer. NemKonto identen skal følge formatet i nedenstående tabel: Betalingsformat for overførsler i DKK mellem egne konti NemKonto ident type CPR-nr. CVR-nr. SE-nr. CVR-/P- nr. CVR-/SE- nr. Værdi i Til kontonummer felt NKC + 10 cifre (fx NKC ) NKV + 8 cifre (fx NKV ) NKS + 8 cifre (fx NKS ) NKP + 8 cifre / 10 cifre (fx NKP / ) NKR + 8 cifre / 8 cifre (fx NKR / ) 2.5 Datatyper AN = alfanumerisk: Feltet kan indeholde både tal og bogstaver og skal være omkranset af anførselstegn. Feltet kan indeholde tegnet komma, men feltet må ikke indeholde anførselstegn. N = numerisk: Må kun indeholde tal. Feltet kan omkranses af anførselstegn. Foranstillede nuller er tilladt. D = decimaltal: Feltet er et numerisk felt, der kan indeholde et punktum eller et komma for at angive decimalpunkt. Hvis komma anvendes som decimalpunkt skal feltet være omkranset af anførselstegn. '+' og '-' foran et felt vil altid blive behandlet som positivt. Tegnforklaring K = Kravfelt: Feltet skal altid udfyldes. V = Valgfrit: Feltet kan udfyldes, men det er ikke noget krav. - = Bruges ikke: Feltet bør være tomt. Hvis feltet skulle være udfyldt vil indholdet blive ignoreret.

7 100 Side 7 af 12 3 Betalingsformat for overførsler i DKK mellem egne konti Betalingsformat for overførsler i DKK mellem egne konti Nr. Feltnavn Type 1 Betalingstype AN 6 K ERH100 2 Fra konto AN 11 Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. K Se beskrivelse af kontonummerformater. 3 Egen reference AN 20 V Egen reference til kontoudtog. 4 Til konto AN 11 Skal udfyldes med i alt cifre. K Reg.nr. (4 cifre) + kontonr. (7 cifre evt. foranstillet med 3 nuller). 5 Reserveret - Hvor ofte betalingen skal gentages. Gyldige værdier: 00 = betalingen skal ikke gentages 01 = første dag i måneden 02 = fast den 15. i måneden 03 = sidste dag i måneden 6 Frekvens N 2 V 11 = hver uge 12 = hver 2. uge 13 = fast dag i måneden 15 = kvartalsvis 16 = halvårligt 17 = årligt (alt andet = 00) Antal gange betalingen skal gentages. Gyldige værdier: 01 til Antal gange N 2 V 99 = uendeligt (dog ikke efter slutdato). Default: 0 (dvs. kun denne ene gang). Format: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ Angiver slutdatoen for faste overførsler. Betalingen vil ikke blive gentaget 8 Slutdato N 8 V efter denne dato. Default: 0 9 Beløb i danske kr. D 12 K Max , Betalingsdato N 8 Format: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ. V Kan være op til 360 dage frem i tiden. Kan helt udelades og vil så blive betalt hurtigst muligt 11 Modtagers reference AN 20 Udfyldes med max 20 karakterers tekst, som vil blive vist som posteringstekst V på modtagers kontoudskrift. 12 Reserveret - 13 Reserveret - 14 Reserveret - 15 Reserveret - 16 Reserveret - 17 Reserveret - 18 Reserveret - 19 Reserveret - 20 Overførselskvittering AN 1 V Gyldige værdier: J, j = JA / N, n = nej / (alt andet = N ) Eksempel: ERH100, , Test overførsel, ,, 01, 10, , 250,25, , Lidt til kassen,,,,,,,,, J

8 Side 8 af 12 4 Betalingsformater for indenlandske betalinger Betalingsformater for indenlandske betalinger Nr. Feltnavn Type 1 Betalingstype AN 6 K K K K K K K Gyldige værdier: ERH351 = FI-kortart 71 ERH352 = Girokort uden advisering ERH354 = Girokort med advisering ERH355 = Bankoverførsel med straks advisering ERH356 = Bankoverførsel med normal advisering ERH357 = FI-kortart 73 ERH358 = FI-kortart 75 2 Fra konto AN 11 K K K K K K K 3 Egen reference ERH kan også skrives med småt. Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. Se beskrivelse af kontonummerformater. AN 20 V V V V V V V Egen reference til kontoudtog. Gyldige værdier: 4 Til konto AN 14 K K K K K K K For ERH351: Udfyldes med FI-kreditornummer. For ERH352: Udfyldes med girokonto. For ERH354: Udfyldes med girokonto. For ERH355: Udfyldes med bank-/girokonto / NemKonto ident. For ERH356: Udfyldes med bank-/girokonto / NemKonto ident. For ERH357: Udfyldes med FI-kreditornr. For ERH358: Udfyldes med FI-kreditornr. Se endvidere beskrivelse for kontonummerformater eller NemKonto ident formater. 5 Modt. navn AN 35 V V V V V V V Modtagers navn. 6 Frekvens N V V - - Hvor ofte betalingen skal gentages. Gyldige værdier: 00 = betalingen skal ikke gentages 01 = første dag i måneden 02 = fast den 15. i måneden 03 = sidste dag i måneden 11 = hver uge 12 = hver 2. uge 13 = fast dag i måneden 15 = kvartalsvis 16 = halvårligt 17 = årligt (alt andet = 00) 7 Antal gange N V V - - Antal gange betalingen skal gentages. Gyldige værdier: 01 til = uendeligt (dog ikke efter slutdato). Default: 0 (dvs. kun denne ene gang). 8 Slutdato N V V Beløb i danske kr. 10 Betalingsdat o D 12 K K K K K K K Max ,99. N 8 V V V V V V V Format: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ Angiver slutdatoen for faste overførsler. Betalingen vil ikke blive gentaget efter denne dato. Format: DDMMÅÅ, eller DDMMÅÅÅÅ Kan være op til 360 dage frem i tiden. Kan helt udelades og vil så blive betalt hurtigst muligt

9 Side 9 af 12 Betalingsformater for indenlandske betalinger Nr. Feltnavn Type 11 Kort reference (modtager) AN 20 K K V - V K K Kort reference til modtager: For ERH351: Udfyldes med en numerisk debitor-identifikation på 17 cifre fra FI-kortet. De første 2 cifre (kortart) skal være 71 og de sidste 15 cifre skal være modulus-10 korrekte. For ERH352: Udfyldes med en numerisk debitor-identifikation på 18 eller 19 cifre fra girokortet. Hvis identifikationen er på 18 cifre skal de første 2 cifre (kortart) være 04 eller 15. Hvis identifikationen er på 19 cifre skal første ciffer være 4. Hele feltet skal være modulus-10 korrekt. Referencen moduluskontrolleres. For ERH354: Udfyldes med 01 eller 41. Oplysninger fra felterne samt videresendes til modtager. Såfremt er helt blanke medsendes frakontoens navne og adresse-oplysninger fra banken. For ERH356: Udfyldes med max 20 karakterers tekst, som vil blive vist som indtastet på modtagers kontoudskrift. Eller gyldige tekstkoder: 0523 = lønoverførsel, 0531 = 14 dages løn, 0582 = rentetilskud = børnefamilieydelse 0590 = overskydende skat 0604 = ATP 0612 = ATP-kompensation 0612 = egen overførsel For ERH357: De første 2 cifre (kortart) skal være 73. For ERH358: Udfyldes med en numerisk debitor-identifikation på 18 cifre fra FI-kortet. De første 2 cifre(kortart) skal være 75 og de sidste 16 cifre skal være modulus-10 korrekte. 12 Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Ovf.kvittering AN 1 V V V V V V V Gyldige værdier: J, j = JA / N, n = nej / (alt andet = N ) 21 Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret AN V - - AN V - - til banken vedr. betalingen. For ERH356 = "Modtagers identifikation af indbetaler" fortsat. For ERH356 = "Oplysning om betalingen"

10 Side 10 af 12 Betalingsformater for indenlandske betalinger Nr. Feltnavn Type 28 Afsenders navn AN V V V V - Alternativ afsenders navn Hvis alternativ afsender ikke udfyldes vil navn og adresse fra kontooplysninger blive medsendt som afsender på lang advisering. 29 Afs. adresse 1 AN V V V V - Alternativ afsenders adresse 1 30 Afs. adresse 2 AN V V V V - Alternativ afsenders adresse 2 31 Afs. adresse 3 AN V V V V - Alternativ afsenders adresse 3 32 Afs. adresse 4 AN V V V V - Alternativ afsenders adresse 4 33 Tekst 1 AN K V V K V Advisering / reference til modtager 34 Tekst 2 AN V V V V V Advisering / reference til modtager 35 Tekst 3 AN V V V V V Advisering / reference til modtager 36 Tekst 4 AN V V V V V Advisering / reference til modtager 37 Tekst 5 AN V V V V Advisering / reference til modtager 38 Tekst 6 AN V V V V Advisering / reference til modtager Tekst 7 til 30 AN V V V V Advisering / reference til modtager Tekst 31 til 41 AN V V V V Advisering / reference til modtager Eksempel: ERH356, , 0515, ,,,,, 250,25, , Lidt til kassen,,,,,,,,, J ERH356, NKC , 0515, ,,,,, 250,25, , Lidt til kassen,,,,,,,,, J

11 Side 11 af 12 5 Betalingsformater for udenlandske betalinger Betalingsformater for udenlandske betalinger Nr. Feltnavn Type 1 Betalingstype AN 6 K K Gyldige værdier: ERH400 = Udenlandsk overførsel MT103 ERH500 = Udenlandsk check ERH kan også skrives med småt. 2 Fra konto N 11 K K Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. Se beskriv. af kontonr. formater. 3 Egen reference AN 16 V V Reference til eget kontoudskrift. Feltet kan indeholde 16 karakterer efter eget valg. 4 Til konto AN 35 K - Gyldige værdier: Feltet skal udfyldes med udenlandsk bankkonto hvis inden for EUland skal det være IBAN-kontonummer. 5 Modtagers navn AN 35 K K Modtagers navn. 6 Modtagers adresse 1 AN 35 V V Modtagers adresse. 7 Modtagers adresse 2 AN 35 V V Modtagers adresse fortsat. 8 Modtagers adresse 3 AN 35 V V Modtagers adresse fortsat. 9 Beløb i danske kr. (Modværdi) D 12 V V max ,99. Enten skal beløb i d.kr eller beløb i udenlandsk valuta udfyldes (modværdi). Begge felter må ikke udfyldes. 10 Betalingsdato N 6 K K Format: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ. Kan være op til 360 dage frem i tiden. Kan helt udelades og vil så blive betalt hurtigst muligt. AN Modtager-bankens SWIFT-adresse/BIC V - Kort reference til modtager ERH400: Udfyldes med modtagers bankforbindelses SWIFTadresse/BIC. Max. 11 tegn (kun tal og bogstaver (ej blank o.lign)) Hvis felt 11 ikke udfyldes skal felt 16 udfyldes. 12 Clearingskode AN34 V - Kontoclearing. F.eks. BL Aannnnnnnnn (AA = Landekode). f.eks. SW tal (Schweiz - BC) SW + 6 tal (Schweiz - SIC) BL + 8 tal (Tyskland BLZ) CH + 6 tal (U.S.A. CHIPS) CP + 4 tal (U.S.A. CHIPS) FW + 9 tal (U.S.A. - (Fedw.) SC + 6 tal (G.B. CHAPS) CC tal (Canada - CPADR) ES tal (Spanien - SDI) IT tal (Italien IDI) 13 Valutakode A 3 K K ISO-valutabetegnelse. 14 Udenlandsk beløb D 12 V V Max , Reserveret 16 Modtagers bank 1 AN 35 V - Modtagers bank. Hvis felt 16 ikke udfyldes skal felt 11 udfyldes. 17 Modtagers bank 2 AN 35 V - Modtagers banks adresse. 18 Modtagers bank 3 AN 35 V - Modtagers banks adresse fortsat. 19 Modtagers bank 4 AN 35 V - Modtagers banks adresse fortsat. 20 Overførselstype AN 2 K - Gyldige værdier: 00 = betaling samme dag 01 = Ekspresbetaling 02 = Normal betaling 03 = Økonomioverførsel 04 = Koncernoverførsel

12 Side 12 af 12 Betalingsformater for udenlandske betalinger Nr. Feltnavn Type 21 Leveringskode N 1 - K Kode for levering af udenlandsk check. Gyldige værdier: 1 = afhentes 2 = tilsendes os 3 = tilsendes modtager (alt andet = 3) 22 Omkostningskode AN 1 K K Gyldige værdier for ERH400: S, s = Afsender betaler alle danske omk. O, o = Afsender betaler alle danske og udenlandske omk. B, b = Afsender betaler ingen omkostninger. (alt andet = B ) Gyldige værdier for ERH500: J, j = ja / N, n = nej / (alt andet = N ) Om modtager skal betale omkostninger. 23 Advisering af modtager AN 1 K - Om banken skal advisere modtageren. Gyldige værdier: J, j = ja / N, n = nej / (alt andet = N ) 24 Faxnr. AN 20 V - Modtagers faxnr. 25 Reserveret AN 35 V V til banken vedr. betalingen AN 35 V V fortsat. 28 Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Tekst 1 AN 35 V V Advisering / reference til modtager 34 Tekst 2 AN 35 V V Advisering / reference til modtager 35 Tekst 3 AN 35 V V Advisering / reference til modtager 36 Tekst 4 AN 35 V V Advisering / reference til modtager Reserveret - - Eksempel: ERH400, , Udenlandsk ovf., (evt. IBAN-nr. angives), Test-Olsen,,,,, , cobadeff,, EUR, 256,50,,,,,, 02,, S, N,,, Remark 1, Remark 2

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv Recordbeskrivelser kort Netbank Erhverv 30. juni 2016 30. juni 2016 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management modulet, der følger

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...1 2 BETALINGSFIL-FORMAT...2 DOCUMENT (N=1, mandatory)...4 HEADER...4 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM...7

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata 1 Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata BAGGRUND Med udgangspunkt i behovet for afsendelse, transport, modtagelse og behandling af låneoplysninger fra sektorens institutter, beskriver nærværende

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Filspecifikation. Post Danmark-format 07-11-2013. PO-112-PostDanmarkformat-DK-dk

Filspecifikation. Post Danmark-format 07-11-2013. PO-112-PostDanmarkformat-DK-dk Filspecifikation Post Danmark-format 07-11-2013 PO-112-PostDanmarkformat-DK-dk Dataformat for inputfil Post Danmark-format Filen består af et antal linier med 33 data-felter, med oplysninger om modtageren

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Side 1 af 34 Navision Stat 9.0 ØSY/TIE 17.11.2017 Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Overblik DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere