Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver januar 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004"

Transkript

1 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for indenlandske betalinger Betalingsformat for udenlandske overførsler Betalingstyper Hver betalingstype har sin formatbeskrivelse angivet som første parameter i den kommaseparerede fil. ERH100 - Overførsel mellem egne konti registreret i banken. ERH350 Bank til bank overførsel med tekstkode som advisering til modtager ERH351 FI1-indbetalingskort med betalingsident ERH352 - GIRO indbetalingskort type kortart 04, 15 eller blank med betalingsident ERH354 GIRO indbetalingskort type kortart 01 eller med advisering og adresseoplysninger ERH355 Bank til bank overførsel med adresseoplysninger på debitor og linier advisering (advisering til kreditor sendes straks) ERH356 Bank til bank overførsel med adresseoplysninger på debitor og linier advisering (advisering til kreditor sendes senest samtidig med kontoudtog) ERH35 FI3-indbetalingskort med advisering og adresseoplysninger. ERH358 FI5-indbetalingskort med advisering og betalingsident. ERH400 - Udenlandsk overførsel (MT100). ERH401 - Udenlandsk anmodning fra egen udenlandsk konto (MT101). ERH1 Udenlandsk anmodning fra egen udenlandske konto til egen konto i Danmark (MT101). ERH500 Udenlandsk check ERH50 - EURO-betaling som ERH350. ERH55 - EURO-betaling som ERH355. ERH56 - EURO-betaling som ERH356. Side 1E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

2 Filformat Filer med betalinger til Bankens Erhvervssystem til Dos og Windows skal have følgende struktur: betaling nr 1 "betalingstype","felt 1","felt 2",...,"felt n"<eor> betaling nr 2 "betalingstype","felt 1","felt 2",...,"felt n"<eor> betaling nr n "betalingstype","felt 1","felt 2",...,"felt n"<eor> Der er ingen startrecord eller slutrecord. Hver record starter med en betalingstype og afsluttes med en END-OF-RECORD markering <EOR> (carriage return + line feed). En fil må gerne bestå af records af forskellige betalingstyper. Det anbefales, at en fil kun indeholder op til et par hundrede betalinger af hensyn til de krav meget store filer stiller til memory, diskplads og overførselstid. Der er ingen krav til filens navn. Kommaseparerede felter De enkelte felter i en record skal være adskilt af et komma. Indholdet af et felt bør være omkranset af anførselstegn. Dette er dog ikke noget krav på rent numeriske felter; men felter der indeholder komma skal være i anførselstegn. Et felt kan ikke indeholde anførselstegn. Eksempel på en record: "ERH350"," ",""," ","Modtagers navn",""," ","","123,00", "020592","Faktura 123"<EOR> Da felterne adskilles af kommaer, er længden af et felt ikke så kritisk, men rækkefølgen er meget vigtig. Det betyder, at felter, der ikke skal udfyldes for en given betalingstype skal optræde som "tomme". Det kan gøres som vist i ovenstående eksempel med to anførselstegn uden indhold, eller blot ved to på hinanden følgende kommaer. Hvis et felt er længere end 35 karakterer, vil hver 35 karakter gælde for et nyt felt. Hvis det er de sidste felter i en record, der ikke ønskes udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde resten af recorden med tomme felter. END-OF-RECORD markeringen sættes blot efter sidste udfyldte felt. Kontonummerformater En dansk bankkonto - dette gælder kun til kontoen ifm. overførsler til tredjemand - består af 2 dele; et registreringsnr. og et kontonr. Registreringsnr. er altid på 4 cifre og kontonr er på 2-10 cifre. Eksempel på en bankkonto: Side 2E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

3 " " = " " " " = " " Udenlandske bankkonti er i frit format og kan indeholde både tal og bogstaver. Et girokontonr. består af konstanten "GIRO" og 2-10 cifre. GIRO kan angives med små eller store bogstaver. Hvis girokontonr. er på 8 cifre må det ikke starte med, 8 eller 9. Girokontonummeret moduluskontrolleres. Eksempel på et gironummer: "giro0003" = "GIRO 0003" "GIRO " = "GIRO " For ERH350 kan et girokontonummer også angives som: " " = " " Et FI-kreditornr består af konstanten "FI" + 2 mellemrum + 8 cifre. FI kan angives med små eller store bogstaver. Kreditornr. skal starte med, 8 eller 9. Kreditornummeret moduluskontrolleres. Eksempel på et FI-kreditornummer: "FI " = "FI " "fi " = "FI " Datatyper: AN = alfanumerisk: N = numerisk: D = decimaltal: Feltet kan indeholde både tal og bogstaver og skal være omkranset af anførselstegn. Feltet kan indeholde tegnet komma; men feltet må ikke indeholde anførselstegn. Feltet må kun indeholde tal. Feltet kan omkranses af anførselstegn. Foranstillede nuller er tilladt. Feltet er et numerisk felt, der kan indeholde et punktum eller et komma for at angive decimalpunkt. Hvis komma anvendes som decimalpunkt skal feltet være omkranset af anførselstegn. '+' og '-' foran et felt vil altid blive behandlet som positivt. Tegnforklaring: K = Kravfelt: Feltet skal altid udfyldes. V = Valgfrit: Feltet kan udfyldes, men det er ikke noget krav. - = Bruges ikke: Feltet bør være tomt. Hvis feltet skulle være udfyldt vil indholdet blive ignoreret. Side 3E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

4 Side 4E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

5 Betalingsformat for overførsler mellem egne Nr Feltnavn Type 100 Bemærkning 1 Betalingstype AN 6 K ERH100 2 Fra konto AN 11 K 3 Egen reference AN 20 V 4 Til konto AN 11 K 5 Reserveret - 6 Frekvens N 2 V Antal gange N 2 V 8 Slutdato N 8 V 9 Beløb i danske kr. D 12 K max ,99 10 Betalingsdato N 6 V format DDMMÅÅ, blank => hurtigst mulig 11 Modtagers reference AN 20 V 12 Reserveret - 13 Reserveret - 14 Reserveret - 15 Reserveret - 16 Reserveret - 1 Reserveret - 18 Reserveret - 19 Reserveret - 20 Overførselskvittering AN 1 V Overførselskvittering Gyldige værdier: J, j = JA N, n = nej (alt andet = N ) Eksempel : ERH100, , Test overførsel, ,, 01, 10, , 250,25, , Lidt til kassen,,,,,,,,, J Side 5E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

6 Betalingsformat for indenlandske betalinger Nr Feltnavn Type Bemærkning 1 Betalingstype AN 6 K K K K K K K K K K K ERHxxx 2 Fra konto AN 11 K K K K K K K K K K K 3 Egen reference AN 20 V V V V V V V V V V V 4 Til konto AN 14 K K K K K K K K K K K 5 Modtagers navn AN 35 V V V V V V V V V V V 6 Frekvens N 2 V V V - - V V V Antal gange N 2 V V V - - V V V 8 Slutdato N 8 V V V - - V V V format ÅÅÅÅMMDD 9 Beløb i danske kr. D 12 K K K K K K K K max ,99 10 Betalingsdato N 6 K K K K K K K K K K K format DDMMÅÅ 11 Kort reference (modtager) AN 20 V K K V - V K K V - V 12 Tilmeld til BS AN 1 - V V J, N eller 13 Valutakode AN K K K ISO-valutabetegnelse 14 Udenlandsk beløb D K K K Max ,99 15 Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Overførselskvittering AN 1 V V V V V V V V V V V J, N eller 21 Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Bemærkning 1 AN V V 2 Bemærkning 2 AN V V 28 Afsenders navn AN V V V V - - V V 29 Afsenders adresse 1 AN V V V V - - V V 30 Afsenders adresse 2 AN V V V V - - V V 31 Afsenders adresse 3 AN V V V V - - V V 32 Afsenders adresse 4 AN V V V V - - V V 33 Tekst 1 AN K K V K V - K V 34 Tekst 2 AN V V V V V - V V 35 Tekst 3 AN V V V V V - V V 36 Tekst 4 AN V V V V V - V V 3 Tekst 5 AN V V V V - V V 38 Tekst 6 AN V V V V - V V Tekst til tekst 30 AN V V V V - V V 63-3 Tekst 31 til tekst AN V V V V - V V Eksempel : ERH350, , 0515, ,,,,, 250,25, , Lidt til kassen,,,,,,,,, J Side 6E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

7 Beskrivelse af felter til betalingsformat for indenlandske betalinger Nr. Feltnavn Beskrivelse 1 Betalingstype Gyldige værdier: ERH350 = Bankoverførsel ERH351 = FI-kort 1 ERH352 = GIRO-kort uden advisering ERH354 = GIRO-kort med advisering, ERH355 = Bankoverførsel med straks advisering ERH356 = Bankoverførsel med normal advisering ERH35 = FI-kortart 3 ERH358 = FI-kortart 5 ERH50 = Euro som UDUS 350 ERH55 = Euro som UDUS 355 ERH56 = Euro som UDUS 356 (alt andet = ERH356) ERH kan også skrives med småt 2 Fra konto Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. Se beskrivelse af kontonr. formater 3 Egen reference Egen reference til kontoudtog. 4 Til konto Gyldige værdier: For ERH350: Feltet skal udfyldes med bankkonto eller girokonto. For ERH351: Feltet skal udfyldes med FI-kreditornr. For ERH352: Feltet skal udfyldes med girokonto. For ERH354: Feltet skal udfyldes med girokonto. For ERH355: Feltet skal udfyldes med bankkonto eller girokonto. For ERH356: Feltet skal udfyldes med bankkonto eller girokonto. For ERH35: Feltet skal udfyldes med FI-kreditornr. For ERH358: Feltet skal udfyldes med FI-kreditornr For ERH50: Feltet skal udfyldes med bankkonto eller girokonto. For ERH55: Feltet skal udfyldes med bankkonto eller girokonto. For ERH56: Feltet skal udfyldes med bankkonto eller girokonto. Se endvidere beskrivelse for kontonr. formater. 5 Modtagers navn Modtagers navn 6 Frekvens Frekvens for hvor ofte betalingen skal gentages. Gyldige værdier: 00 = betalingen skal ikke gentages 01 = første dag i måneden 03 = sidste dag i måneden 11 = hver uge 12 = hver 2. uge 13 = hver måned 14 = hver 2. måned 15 = kvartalsvis 16 = halvårligt 1 = årligt (alt andet = 00) Antal gange Antal gange betalingen skal gentages. Gyldige værdier : 01 til = uendeligt (dog ikke efter slutdato) 8 Slutdato format ÅÅÅÅMMDD. Angiver slut datoen for faste overførsler. Betalingen vil ikke blive gentaget efter denne dato. 9 Beløb i danske kr. max , Betalingsdato Format DDMMÅÅ. Kan være op til 360 dage frem i tiden. Kan helt udelades og vil så blive betalt hurtigst muligt 11 Kort reference Kort reference til modtager For ERH350: Feltet skal udfyldes med en 4 cifret numerisk tekstkode, som vil blive oversat til en fast tekst på modtagers kontoudskrift. Gyldige Tekstkoder: 002 = lønoverførsel, 0035 = 14 dages løn, 0299 = rentetilskud = børnefamilieydelse 0329 = overskydende skat 0493 = ATP 050 = ATP-kompensation 0515 = egen overførsel 054 = LG-udbetaling Side E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

8 Beskrivelse af felter til betalingsformat for indenlandske betalinger Nr. Feltnavn Beskrivelse For ERH351: Feltet skal udfyldes med en numerisk debitor-identifikation på 1 cifre fra FI-kortet. De første 2 cifre (kortart) skal være 1 og de sidste 15 cifre skal være modulus 10 korrekte. For ERH352: Feltet skal udfyldes med en numerisk debitor-identifikation på 18 eller 19 cifre fra giro-kortet. Hvis identifikationen er på 18 cifre skal de første 2 cifre (kortart) være 04 eller 15. Hvis identifikationen er på 19 cifre skal første ciffer være 4. Hele feltet skal være modulus 10 korrekt. Referencen moduluskontrolleres. For ERH354: Feltet skal udfyldes med 01 eller. Oplysninger fra felterne samt videresendes til modtager. Såfremt er helt blanke medsendes fra-kontoens navne og adresseoplysninger fra banken. For ERH356: Feltet kan udfyldes med max 20 karakterers tekst, som vil blive vist som indtastet på modtagers kontoudskrift. For ERH35: De første 2 cifre (kortart) skal være 3. For ERH358: Feltet skal udfyldes med en numerisk debitor-identifikation på 18 cifre fra FI-kortet. De første 2 cifre(kortart) skal være 5 og de sidste 16 cifre skal være modulus 10 korrekte. For ERH50: Feltet skal udfyldes med en 4 cifret numerisk tekstkode, som vil blive oversat til en fast tekst på modtagers kontoudskrift. Gyldige Tekstkoder: 002 = lønoverførsel, 0035 = 14 dages løn, 0299 = rentetilskud = børnefamilieydelse 0329 = overskydende skat 0493 = ATP 050 = ATP-kompensation 0515 = egen overførsel 054 = LG-udbetaling For ERH55: Feltet kan udfyldes med max 20 karakterers tekst, som vil blive vist som indtastet på modtagers kontoudskrift. For ERH56: Feltet kan udfyldes med max 20 karakterers tekst, som vil blive vist som indtastet på modtagers kontoudskrift. 12 Tilmeld til BS For ERH351, ERH352: Tilmeld betalingen til PBS BetalingsService, hvis det er muligt. Gyldige værdier: J, j = ja N, n = nej (alt andet N ) 13 Valutakode ISO-valutabetegnelse 14 Udenlandsk beløb Modværdi i udenlandsk valuta. max ,99 15 Reserveret 16 Reserveret 1 Reserveret 18 Reserveret 19 Reserveret 20 Overførselskvittering Overførselskvittering Gyldige værdier: J, j = JA N, n = nej (alt andet = N ) 21 Reserveret 22 Reserveret 23 Reserveret 24 Reserveret 25 Reserveret 26 Bemærkning 1 Bemærkning til banken vedr. betalingen. For ERH356 = "Modtagers identifikation af indbetaler" 2 Bemærkning 2 Bemærkning fortsat. For ERH356 = "Oplysning om betalingen" Side 8E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

9 Beskrivelse af felter til betalingsformat for indenlandske betalinger Nr. Feltnavn Beskrivelse 28 Afsenders navn Alternativ afsenders navn Hvis alternativ afsender ikke udfyldes vil navn og adresse fra kontooplysninger blive medsendt som afsender på lang advisering. 29 Afsenders adresse 1 Alternativ afsenders adresse 1 30 Afsenders adresse 2 Alternativ afsenders adresse 2 31 Afsenders adresse 3 Alternativ afsenders adresse 3 32 Afsenders adresse 4 Alternativ afsenders adresse 4 33 Tekst 1 Advisering / reference til modtager 34 Tekst 2 Advisering / reference til modtager 35 Tekst 3 Advisering / reference til modtager 36 Tekst 4 Advisering / reference til modtager 3 Tekst 5 Advisering / reference til modtager 38 Tekst 6 Advisering / reference til modtager 39- Tekst til tekst 30 Advisering / reference til modtager Tekst 31 til tekst Advisering / reference til modtager Side 9E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

10 Betalingsformat for udenlandske betalinger Nr Feltnavn Type Bemærkning 1 Betalingstype AN 6 K K ERHxxx 2 Fra konto N 11 K K 3 Tekst til egen kontoudskrift AN 16 V V 4 Til konto AN 35 K - 5 Modtagers navn AN 35 K K 6 Modtagers adresse 1 AN 35 V V Modtagers adresse 2 AN 35 V V 8 Modtagers adresse 3 AN 35 V V 9 Beløb i danske kr. D 12 V V max ,99 (Modværdi) 10 Betalingsdato N 6 K K format DDMMÅÅ 11 Swiftadresse / Modtager AN 11 V - SWIFT for anmodning 12 Reserveret Valutakode AN 3 K K 14 Udenlandsk beløb D 14 V V max ,99 15 Nationalbankkode AN 4 V V 16 Modtagers bank 1 / AN 35 V - Clearingskode / Modtagers bank for anmodning 1 Modtagers bank 2 AN 35 V - 18 Modtagers bank 3 AN 35 V - 19 Modtagers bank 4 AN 35 V - 20 Overførselstype AN 2 K - format nn 21 Leveringskode N 1 - K 22 Omkostningskode AN 1 K K 23 Advisering af modtager AN 1 K - 24 Telexnr. AN 20 V - 25 Tilbagesvar AN 10 V - 26 Bemærkning 1 AN 35 V V 2 Bemærkning 2 AN 35 V V 28 Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret Tekst 1 AN 35 V V 34 Tekst 2 AN 35 V V 35 Tekst 3 AN 35 V V 36 Tekst 4 AN 35 V V 3 Importtidspunkt AN 6 V V 38 Modtagers landekode AN 2 V V Reserveret Reserveret - - Eksempel : Side 10E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

11 ERH400, , Udenlandsk ovf., /DEM,,,,,,, ,,, DEM, 256,50, 2100, /CH123456,,,, 0 2,, S, N,,,, Remark 1, Remark 2 Side 11E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

12 Beskrivelse af felter til betalingsformat for udenlandske betalinger Nr. Feltnavn Beskrivelse 1 Betalingstype Gyldige værdier: ERH400 = Udenlandsk overførsel MT100 ERH500 = Udenlandsk check ERH kan også skrives med småt 2 Fra konto Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. Se beskrivelse af kontonr. formater. For ERH401 kan det være op til 35 karakterer langt ellers internt kontonummer format (11 kar) 3 Tekst til egen kontoudskrift 16 karakterers fri tekst 4 Til konto Gyldige værdier: For ERH400: Feltet skal udfyldes med udenlandsk bankkonto. Se endvidere beskrivelse for kontonr. formater. 5 Modtagers navn Modtagers navn 6 Modtagers adresse 1 Modtagers adresse Modtagers adresse 2 Modtagers adresse fortsat 8 Modtagers adresse 3 Modtagers adresse fortsat 9 Beløb i danske kr. max ,99. For ERH400 og ERH500: Enten skal beløb i d.kr eller beløb i udenlansk valuta udfyldes(modværdi). Begge felter må ikke udfyldes. 10 Betalingsdato Format DDMMÅÅ. Kan være op til 360 dage frem i tiden. Kan helt udelades og vil så blive betalt hurtigst muligt. 11 Swiftadresse Kort reference til modtager For ERH400: Feltet skal udfyldes med modtagers bankforbindelses SWIFT-adresse. Max. 11 tegn Hvis felt 11 ikke udfyldes skal felt 16 udfyldes. 12 Reserveret 13 Valutakode ISO-valutabetegnelse 14 Udenlandsk beløb max ,99. Modværdi i udenlandsk valuta. 15 Nationalbankkode Angiver betalingsformålet for DNanmeldelse. For ERH400 og ERH500: Feltet skal udfyldes med en DN-anmeldelseskode, hvis værdien af betalingen udgør mere end d.kr. 16 Modtagers bank 1 / clearingskode / Modtager af anmodningen Side 12E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313 (tekstlinie 5 og 6) skal udfyldes for visse nationalbankkoder. Modtagers bank. For ERH400: Kan Indeholde clearingskode til DN-anmeldelsen i formatet: /Aannnnnnnnn (AA = Landekode). f.eks. /SW tal (Schweiz - BC) /SW + 6 tal /BL + 8 tal /CH + 6 tal /CP + 4 tal /FW + 9 tal /SC + 6 tal (Schweiz - SIC) (Tyskland BLZ) (U.S.A. CHIPS) (U.S.A. CHIPS) (U.S.A. - (Fedw.) (G.B. CHAPS) /CC tal (Canada - CPADR) /ES tal (Spanien - SDI) /IT tal (Italien IDI) ellers modtagers bank linie 1 Hvis felt 16 ikke udfyldes skal felt 11 udfyldes. 1 Modtagers bank 2 Modtagers banks adresse eller modtagers bank linie 1 hvis der er angivet clearingskode 18 Modtagers bank 3 Modtagers banks adresse fortsat 19 Modtagers bank 4 Modtagers banks adresse fortsat 20 Overførselstype Overførselstype for udenlandsk overførsel. Gyldige værdier, ERH400: 00 = betaling samme dag 01 = Ekspresbetaling 02 = Normal betaling 03 = Økonomioverførsel (+2 bankdage) 04 = Koncernoverførsel

13 Beskrivelse af felter til betalingsformat for udenlandske betalinger Nr. Feltnavn Beskrivelse 21 Leveringskode Kun ERH500 Kode for levering af udenlandsk check. Gyldige værdier: 1 = afhentes 2 = tilsendes os 3 = tilsendes modtager (alt andet = 3) 22 Omkostningskode Skal modtager betale omkostninger Gyldige værdier for ERH500: J, j = ja N, n = nej (alt andet = N ) Gyldige værdier for ERH400 & ERH402: S, s = Afsender betaler alle DK-omk O, o = Afsender betaler alle DK+UDL-omk B, b = Afsender betaler ingen om- kostninger (alt andet = B ) 23 Advisering af modtager For ERH400. Skal banken advisere modtageren Gyldige værdier: J, j = ja N, n = nej (alt andet = N ) 24 Telexnr Modtagers telex/faxnr. 25 Tilbagesvar Ønsket tilbagesvar 26 Bemærkning 1 Bemærkning til banken vedr. betalingen. 2 Bemærkning 2 Bemærkning fortsat. 28 Reserveret 29 Reserveret 30 Reserveret 31 Reserveret 32 Reserveret 33 Tekst 1 Advisering / reference til modtager 34 Tekst 2 Advisering / reference til modtager 35 Tekst 3 Advisering / reference til modtager 36 Tekst 4 Advisering / reference til modtager 3 Importtidspunkt Indeholder importtidspunkt til DN-anmeldelsen i formatet: MMÅÅÅÅ (måned og år). 38 Modtagers landekode Indeholder modtagers landekode i formatet AA (AA = Landekode) Reserveret Reserveret Side 13E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

14 Betalingsformat for udenlandsk anmodning Nr Feltnavn Type 401 Bemærkning 1 Betalingstype AN 6 K ERH401 2 Fra konto AN 35 K 3 Tekst til egen kontoudskrift AN 16 V 4 Til konto AN 35 K 5 Modtagers navn AN 35 K 6 Modtagers adresse 1 AN 35 V Modtagers adresse 2 AN 35 V 8 Modtagers adresse 3 AN 35 V 9 Valutakode AN 3 K 10 Udenlandsk beløb N 14 V max ,99 11 Valutakode modværdi AN 3 V 12 Modværdi N 14 V max ,99 13 Betalingsdato N 6 K format DDMMÅÅ 14 SWIFT-adresse (fra konto) AN 11 K 15 SWIFT-adresse (til konto) AN 11 V 16 Modtagers bank 1 AN 35 V 1 Modtagers bank 2 AN 35 V 18 Modtagers bank 3 AN 35 V 19 Modtagers bank 4 AN 35 V 20 Overførselstype AN 2 K 21 Aftale kode AN 1 K Cut-off kode 22 Omkostningskode AN 1 K 23 Alternativ afsender AN 35 V 24 Reserveret 25 Reserveret 26 Reserveret 2 Reserveret 28 Aftale kurs N 6,4 V 29 Dealer reference AN 16 V 30 Lovgivningskrav 1 AN 35 V Evt. nationalbankkode 31 Lovgivningskrav 2 AN 35 V 32 Lovgivningskrav 3 AN 35 V 33 Tekst 1 AN 35 V 34 Tekst 2 AN 35 V 35 Tekst 3 AN 35 V 36 Tekst 4 AN 35 V 3 Reserveret 38 Reserveret Eksempel : ERH401, CHF, A101xxxx, /DEM,Herr. Helmuth Schmidt, Hannoverstrasse 11, Düsseldorf, DEM, ,00,,, ,"HANDSESS", DEBKDDXXX,,,,, 02,, S,,,,, 122,50, , Side 14E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

15 Side 15E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

16 Beskrivelse af felter til betalingsformat for udenlandsk anmodning Nr. Feltnavn Beskrivelse 1 Betalingstype ERH401= Udenlandsk anmodning MT101 2 Fra konto Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. Kan være op til 35 karakterer langt 3 Tekst til egen kontoudskrift Tekst til egen kontoudskrift. max 16 karakterer 4 Til konto Der kan overføres til en anden bankkonto eller betales via check. Hvis der ønskes overført til anden bankkonto skal feltet udfyldes med det udenlandske bankkontonummer. (Op til 35 karakterer langt) Hvis der betales via check skal feltet ikke udfyldes. 5 Modtagers navn Modtagers navn 6 Modtagers adresse 1 Modtagers adresse Modtagers adresse 2 Modtagers adresse fortsat 8 Modtagers adresse 3 Modtagers adresse fortsat 9 Valutakode ISO-valutabetegnelse 10 Udenlandsk beløb Max ,99. Enten skal udenlandsk beløb eller modværdi (felt 12) udfyldes. Begge felter må ikke udfyldes. 11 Valutakode til modværdi ISO-valutabetegnelse 12 Modværdi Max ,99. Enten skal udenlandsk beløb (felt 10) eller modværdi udfyldes. Begge felter må ikke udfyldes. 13 Betalingsdato Format DDMMÅÅ. Kan være op til 360 dage frem i tiden. Dato for effektuering i modtagers bank 14 SWIFT-adresse (fra konto) SWIFT-adressen på den bank hvor pengene skal sendes fra. Max 11 tegn Hvis felt 14 ikke udfyldes skal felt 16 udfyldes. 15 SWIFT-adresse (til konto) SWIFT-adresse på den bank hvor pengene skal sendes til. Max. 11 tegn 16 Modtagers bank 1 / clearingskode Side 16E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313 Modtagers bank. Kan Indeholde clearingskode til DN-anmeldelsen i formatet: /Aannnnnnnnn (AA = Landekode). f.eks. /SW tal (Schweiz - BC) /SW + 6 tal (Schweiz - SIC) /BL + 8 tal (Tyskland BLZ) /CH + 6 tal (U.S.A. CHIPS) /CP + 4 tal (U.S.A. CHIPS) /FW + 9 tal (U.S.A. - (Fedw.) /SC + 6 tal (G.B. CHAPS) /CC tal (Canada - CPADR) /ES tal (Spanien - SDI) /IT tal (Italien IDI) ellers modtagers bank linie 1 Hvis felt 16 ikke udfyldes skal felt 14 udfyldes. 1 Modtagers bank 2 Modtagers banks adresse eller modtagers bank linie 1 hvis der er angivet clearingskode 18 Modtagers bank 3 Modtagers banks adresse fortsat 19 Modtagers bank 4 Modtagers banks adresse fortsat 20 Overførselstype Overførselstype for udenlandsk overførsel. Gyldige værdier: 01 = Normal 02 = Ekspres 03 = Koncern 04 = Check 21 Aftale kode Betalingskoder der kan anvedes ifm. den valgte fra-konto. Oplyses af banken 22 Omkostningskode Hvordan skal omkostningerne fordeles. Gyldige værdier S, s = Afsender betaler alle indenlandske omk O, o = Afsender betaler alle inden- og udenlandske omk

17 Beskrivelse af felter til betalingsformat for udenlandsk anmodning Nr. Feltnavn Beskrivelse B, b = Afsender betaler ingen omkostninger 23 Alternativ afsender Alternativ afsenders navn Hvis der foretages betaling fra 3. mands konto skal alternativ afsender udfyldes. Hvis feltet ikke udfyldes vil navnet på kontohaver ikke blive medsendt som afsender på adviseringen. 24 Reserveret 25 Reserveret 26 Reserveret 2 Reserveret 28 Aftale kurs Hvis der er aftalt en kurs ifm. overførslen tastes kursen ind i dette felt. Gyldig værdi: , Dealer reference Dealer reference skal udfyldes hvis der er aftalt en kurs. 30 Lovgivningskrav 1 Fri tekst til angivelse af evt. lovgivningskrav eller evt. Nationalbankkode 31 Lovgivningskrav 2 Fri tekst til angivelse af evt. lovgivningskrav 32 Lovgivningskrav 3 Fri tekst til angivelse af evt. lovgivningskrav 33 Tekst 1 Advisering / reference til modtager 34 Tekst 2 Advisering / reference til modtager 35 Tekst 3 Advisering / reference til modtager 36 Tekst 4 Advisering / reference til modtager 3 Reserveret 38 Reserveret Side 1E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

18 Betalingsformat for udenlandsk anmodning egne (hjemtag udenlandsk kapital) Nr Feltnavn Type Bemærkning 1 Betalingstype AN 6 K ERH1 (Hjemtag betaling) 2 Fra konto AN 35 K 3 Tekst til egen kontoudskrift AN 16 V 4 Til konto AN 35 K 5 Reserveret 6 Reserveret Reserveret 8 Reserveret 9 Valutakode AN 3 K 10 Udenlandsk beløb N 14 V max ,99 11 Valutakode modværdi AN 3 V 12 Modværdi N 14 V max ,99 13 Betalingsdato N 6 K format DDMMÅÅ 14 Reserveret 15 Reserveret 16 Reserveret 1 Reserveret 18 Reserveret 19 Reserveret 20 Reserveret 21 Reserveret 22 Reserveret 23 Reserveret 24 Reserveret 25 Reserveret 26 Reserveret 2 Reserveret 28 Aftale kurs N 6,4 V F36 29 Dealer reference AN 16 V F21F 30 Lovgivningskrav 1 AN 35 V FB Evt. nationalbankkode 31 Lovgivningskrav 2 AN 35 V FB 32 Lovgivningskrav 3 AN 35 V FB 1 Eksempel : ERH1, CHF, Egen reference, /DEM,,,,, DEM, ,00,,, ,,,,,,,,,,,,,,, 122,50, ,"10304",,, Side 18E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

19 Beskrivelse af felter til betalingsformat for hjemtag udenlandsk kapital Nr. Feltnavn Beskrivelse 1 Betalingstype ERH1= Hjemtag udenlandsk kapital MT101 2 Fra konto Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. Kan være op til 35 karakterer langt 3 Egen reference Tekst til egen kontoudskrift. Max 16 karakterer. 4 Til konto Der kan overføres til en anden bankkonto eller betales via check. Hvis der ønskes overført til anden bankkonto skal feltet udfyldes med det udenlandske bankkontonummer. (Op til 35 karakterer langt) Hvis der betales via check skal feltet ikke udfyldes Valutakode ISO-valutabetegnelse 10 Udenlandsk beløb Max ,99. Enten skal udenlandsk beløb eller modværdi (felt 12) udfyldes. Begge felter må ikke udfyldes. 11 Valutakode til modværdi ISO-valutabetegnelse 12 Modværdi Max ,99. Enten skal udenlandsk beløb (felt 10) eller modværdi udfyldes. Begge felter må ikke udfyldes. 13 Betalingsdato Format DDMMÅÅ. Kan være op til 360 dage frem i tiden. Dato for effektuering i modtagers bank Omkostningskode Hvordan skal omkostningerne fordeles. Gyldige værdier S, s = Afsender betaler alle indenlandske omk O, o = Afsender betaler alle inden- og udenlandske omk B, b = Afsender betaler ingen omkostninger Reserveret 25 Reserveret 26 Reserveret 2 Reserveret 28 Aftale kurs Hvis der er aftalt en kurs ifm. overførslen tastes kursen ind i dette felt. Gyldig værdi: , Dealer reference Dealer reference skal udfyldes hvis der er aftalt en kurs. 30 Lovgivningskrav 1 Fri tekst til angivelse af evt. lovgivningskrav eller evt. Nationalbankkode 31 Lovgivningskrav 2 Fri tekst til angivelse af evt. lovgivningskrav 32 Lovgivningskrav 3 Fri tekst til angivelse af evt. lovgivningskrav 33 Tekst 1 Advisering / reference til modtager 34 Tekst 2 Advisering / reference til modtager 35 Tekst 3 Advisering / reference til modtager 36 Tekst 4 Advisering / reference til modtager 3 Reserveret Side 19E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

20 Beskrivelse af felter til betalingsformat for hjemtag udenlandsk kapital Nr. Feltnavn Beskrivelse 38 Reserveret Side 20E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...1 2 BETALINGSFIL-FORMAT...2 DOCUMENT (N=1, mandatory)...4 HEADER...4 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM...7

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv Recordbeskrivelser kort Netbank Erhverv 30. juni 2016 30. juni 2016 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel eller Corporate Netbank... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger...4

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Manual for e-betaling Juni 2007

Manual for e-betaling Juni 2007 Manual for e-betaling Juni 2007 Indhold 1 Indledning................................... 1 1.1 Gode råd og retningslinjer for nethandel......... 1 1.2 Nordeas danske retningslinjer.................. 1 1.3

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Filspecifikation. Post Danmark-format 07-11-2013. PO-112-PostDanmarkformat-DK-dk

Filspecifikation. Post Danmark-format 07-11-2013. PO-112-PostDanmarkformat-DK-dk Filspecifikation Post Danmark-format 07-11-2013 PO-112-PostDanmarkformat-DK-dk Dataformat for inputfil Post Danmark-format Filen består af et antal linier med 33 data-felter, med oplysninger om modtageren

Læs mere

Filspecifikation. Post Danmark-format PO-112-PostDanmarkformat-DK-dk

Filspecifikation. Post Danmark-format PO-112-PostDanmarkformat-DK-dk Filspecifikation Post Danmark-format 26-10-2016 PO-112-PostDanmarkformat-DK-dk Dataformat for inputfil Post Danmark-format Filen består af et antal linier med 33 data-felter, med oplysninger om modtageren

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL)

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) 27.06.2001 11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Strukturdiagram...3 Dansk tolkning...5 UNH...6 BGM...8 DTM...10 BUS...12 Segmentgruppe 1 (niveau A)...15 RFF...16 DTM...18

Læs mere