Public. Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer. store infrastrukturinvesteringer. Januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Public. Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer. store infrastrukturinvesteringer. Januar 2011"

Transkript

1 Public Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Januar 2011 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer. Analyse Dialog med leverandører bør prioriteres Perspektiv Nye partnerskaber kræver viden om risikofordeling Interview Transportminister Hans Christian Schmidt Klumme Deloittes erfaringer fra udlandet

2 Styr på kompleksiteten i fremtidens infrastruktur Det handler om sammenhængskraft, miljø og forudsætninger for økonomisk vækst. Den offentlige infrastruktur er nerven i dansk samfundsøkonomi og står i øjeblikket over for investeringer i milliardklassen. projekterne på. Men det stiller også nye krav til myndighederne. De skal være ekstra bevidste om både deres egne og deres partneres styrker og svagheder i forhold til at kunne udnytte kompetencerne og i sidste ende skatteborgernes penge på bedste vis. Foto: Jørgen Ekberg Af Business Consultings transportgruppe: Helle Lange, Niels Fugmann, Lene Tolstrup Christensen og Gustav Jeppesen Investeringsniveauet er i disse år historisk højt, hvilket stiller ekstra store krav til ledere og medarbejdere, der skal prioritere, planlægge og styre infrastruktur projekterne. Samtidig er nye tendenser i sektoren med til at øge projekternes kompleksitet, for eksempel når det gælder projekternes organisering. Partnerskabsmodeller som OPP og outsourcing, der indgås mellem offentlige myndigheder og private aktører, tilfører de offentlige investeringer viden om organisering og om nye måder at gennemføre Dette nummer af Public sætter fokus på, hvad der skal til for at få mest muligt ud af de afsatte midler, de nye finansieringsmodeller og de kompetencer og erfaringer, der findes i Danmark og Europa. Det rører ved nogle af de temaer, der i øjeblikket er vigtige at forholde sig til, blandt andet risikofordelingen i gennemførelsen af de store infrastrukturprojekter, og hvad der skal til af overblik og kompetencer for at kunne gennemføre projekterne effektivt. Men Public behandler også, hvordan togpassagerernes krav til regularitet, punktlighed og mobilitet sætter serviceorienterede spor hos jernbaneoperatørerne rundt omkring i Europa, og så giver vi ordet til en række af Danmarks store infrastrukturudbydere, der kommer med deres bud på, hvordan man på bedste vis håndte - rer de store og komplekse investeringer, der lige nu er på tegnebrættet. De investeringer, der udgør fremtidens infrastruktur en central del af fremtidens samfundsøkonomiske nervesystem. God læselyst! Deloitte Business Consulting A/S Public, januar 2011 Forside Foto: Kliplev Motorway Group Udgiver Deloitte Weidekampsgade København S Ansvarshavende Mette Lindgaard Redaktion Trine Beckett, Kontrabande Grafisk design Trine Kronborg, Deloitte Tryk Rosenberg Bogtryk Oplag 500 eksemplarer 2011 Deloitte Business Consulting A/S. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 2

3 Indhold Leder Styr på kompleksiteten i fremtidens infrastruktur Analyse Markedet med på råd i fremtidens investeringer Prioritering, inddragelse af markedet, sikring af kompetencer og langsigtet planlægning er nøgleord, hvis man skal sikre succesfulde investeringer i fremtiden. Perspektiv Ethvert partnerskab kræver risikostyring Partnerskaber med private kan bidrage til mere effektive investeringer i infrastruktur hvis risikofordelingen er rigtig fra starten. Noter Mod dobbelt så mange passagerkilometer Nye serviceydelser på danske og europæiske jernbaner. Klumme Punktlighed er jernbanens vigtigste serviceparameter Europæiske jernbaneoperatører udvikler sig fra kun at være transportvirksomheder til at udbyde en række nye serviceydelser. Q&A Interview med transportminister Hans Christian Schmidt Der er nogle ting, private investorer gør bedre. Fra venstre: Adm. direktør Lars Rohde, ATP Foto: Sine Fiig Direktør Leo Larsen, Sund & Bælt Foto: Sund & Bælt Direktør Jesper Hansen, Banedanmark Foto: Tao Lytzen Branchedirektør Michael Svane, DI Foto: Transportminister Hans Christian Schmidt Foto: Transportministeriet 3

4 Transporttema Antallet af infrastrukturprojekter er i disse år historisk højt. Skal man undgå løbske budgetter og tidsplaner, bør man indhente viden fra markedet tidligt i processen og sikre dialog med de rette kompetencer. Og så skal man måske planlægge endnu mere langsigtet, end det er tilfældet i dag, lyder det fra de infrastrukturudbydere og andre centrale aktører, som Public har talt med. Foto: Banedanmark Markedet med på råd i fremtidens investeringer 4

5 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Det handler om: Prioritering Inddragelse af markedet Sikring af kompetencer At tænke langsigtet. Første skridt er prioritering Samtlige interviewede peger på, at infrastrukturprojekter jo frem for alt handler om at skabe samfundsøkonomisk værdi, og her er prioriteringen det allerførste skridt. I det aktuelle trafikforlig er det trængsel, der er i fokus politisk, og det er en prioritering, de bakker op om. Som Johnny Hansen, direktør i Arriva, formulerer det: Man kan sagtens hælde 100 millioner kroner ud over Danmark, uden at nogen ville lægge mærke til det. Puljen er rettet mest mod det østjyske og det københavnske. Det har vores store opbakning. Der er her, der er behov. Leo Larsen, direktør i Sund og Bælt, supplerer: Jeg er meget enig i, at vi skal fokusere på tilgængelighed og fremkommelighed og investere, hvor det giver størst samfundsmæssig værdi. Markedet med på råd Når så prioriteringerne er foretaget, handler det om at finde frem til, hvordan man med den optimale udnyttelse af ressourcer fører dem ud i livet. Her kan det betale sig at involvere leverandørerne tidligt i processen. milliarder kroner. Det er, hvad der er sat af til investeringer i offentlig infrastruktur i regeringens grønne trafik- 94 forlig fra Det er et historisk højt niveau, og så er det endda uden at regne puljen til Femernforbindelsen og metrocityringen med. Inkluderer man de midler, når man op på omkring 150 milliarder, der skal blive til broer, jernbaneskinner, motorveje, signalsystemer, tunneler osv. inden for en kort årrække, og der venter en række udfordringer forude for de aktører, der skal omdanne ord på papir til design, byggeri og drift. Det kræver kompetencer og bygherreerfaring, viser historien, som er rig på projekter, der løber løbsk, byggerier, der trækker ud, og budgetter, der får vokseværk. Public har talt med en række infrastrukturudbydere, operatører og eksperter om, hvad der skal til for at bruge de midler, der er sat af, bedst muligt. Det vurderer blandt andre direktør i Banedanmark, Jesper Hansen, hvis organisation tegner sig for omkring 40 af de afsatte milliarder. De skal gå til at udbygge banestrækningen mellem København og Ringsted og til at skifte signalsystemerne på s-banen og fjernbanenettet. Sidstnævnte er den første nationale udrulning i Europa. Banedanmark står for styring, rekruttering og organisering. De sidste fire år har Jesper Hansen og hans medarbejdere forberedt sig på opgaven. De har rejst rundt for at opbygge relationer til alle potentielle leverandører og arbejdet for at fjerne de tekniske bindinger og traditioner, der kunne stå i vejen for, at udenlandske entreprenører fandt det attraktivt at byde ind. 5

6 Transporttema Deloittes erfaringer Implementering af ny vejregelproces Vejreglerne danner grundlag for, at der i Danmark findes et ensartet vejnet og en god trafiksikkerhedsmæssig standard. Reglerne medvirker også til, at vejsektoren udvikles i bæredygtig retning. Med henblik på at optimere afviklingen og planlægningen af vejregelarbejdet har Vejdirektoratet og Vejregelrådet gennemført et fornyelsesprojekt, hvor de principper, som arbejdet udføres efter, er blevet justeret. Deloitte har bistået Vejdirektoratet og Vejregelrådet med implementeringen af den nye proces for vejregelarbejdet. Implementeringen af den nye vejregelproces er baseret på udarbejdelse af nye arbejdsgangsbeskrivelser, udformning af nye skabeloner og værktøjer til understøttelse af vejregelprocessen og træning til understøttelse af den nye proces. Firmatisering af Naviair I oktober 2010 blev Naviair omdannet fra statsejet virksomhed til selvstændig offentlig virksomhed (SOV). Deloitte har bistået Naviair med at forberede denne omdannelse ved at indgå i strategisk sparring om grundlaget for en omdannelse af Naviair, herunder udarbejdelse af økonomisk fremskrivning og simulering af de økonomiske konsekvenser for virksomheden på kort og lang sigt samt definition af styringsmæssigt setup for et firmatiseret Naviair. Foto: Banedanmark Ressourcerne anvendes bedst, når leverandørerne kommer med deres standardprodukter, og vi dermed får fuldt udbytte af den teknologi og viden, der findes og fungerer andre steder. Jesper Hansen, direktør i Banedanmark Jeg har haft fire møder med ledelsen hos alle potentielle leverandører forud for udbuddet, og vores projektorganisation har fået input fra dem om, hvordan vi kan gøre det let og billigt og ligetil for dem at levere det, vi vil have. Ressourcerne anvendes bedst, når leverandørerne kommer med deres standardprodukter, og vi dermed får fuldt udbytte af den teknologi og viden, der findes og fungerer andre steder, siger Jesper Hansen, der er godt tilfreds med at have prækvalificeret fem ud af seks potentielle europæiske udbydere, og at alle fem har budt på opgaven. Overblik minimerer risiko for meromkostninger Inddrager man leverandørerne tidligt i processen, kan man hurtigere danne sig et overblik over, hvilke muligheder man har som bestiller, og hvad der tjener projektet bedst. Professor på Oxford University, Bent Flyvbjerg, der har forsket i anlæggelse af offentlig infrastruktur, mener, at det i sig selv er en vigtig erkendelse for de offentlige myndigheder, at de ikke nødvendigvis har det fulde overblik fra starten. Han forklarer, at mange projekter går galt, netop fordi det offentlige ikke er klædt godt nok på. Det er tit et problem for offentlige myndigheder, at man mangler erfaring nok. Man bygger ikke store projekter så ofte, mens entreprenørerne gør det hele tiden. Og så får man som offentlig myndighed en asymme trisk relation til entreprenøren, siger Bent Flyvbjerg. Det kan være et problem i forhold til slutproduk tet, men også i forhold til processen og den kontraktlige organisering og ansvarsfordeling mellem bygherre og entreprenør. 6

7 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Kontrakterne i de store byggeprojekter er på tusindvis af sider, og de kan være løsningsorienterede eller konfliktfremmende. Noget af det mest omkostningsfulde i de store byggeprojekter er konflikter. De fjerner fokus fra selve byggeriet, medfører forsinkelser, kræver indimellem politisk indblanding og betyder under alle omstændigheder ekstra omkostninger og et dårligt image, siger Bent Flyvbjerg, der fremhæver Øresundsforbindelsen som et eksempel på et dansk byggeri, hvor man havde en løsningsorienteret struktur i kontrakterne. For eksempel blev der udløst bonus til entreprenøren ved færdiggørelse før tid frem for bod ved forsinkelse af pro jektet. Rette kompetencer er afgørende Det bliver ikke mindre vanskeligt at vurdere, hvad der er den rigtige kontraktstruktur, i takt med at nye måder at udbyde og tænke i partnerskaber på, også med private aktører, vinder frem. At det kræver erfaring og de rette kompetencer, nikker Jesper Hansen genkendende til. Han har de seneste år arbejdet benhårdt på at få skabt en stærk bygherreorganisation. Hvis man ikke har de rigtige rådgivere, får man ikke det rigtige projekt i den sidste ende. De bedste entreprenører er de sværeste at arbejde sammen med. Vi vil sikre os rådgivere med kompetencer, der kan matche de bedste leverandører på markedet, siger Jesper Hansen, hvis samlede budget til ekstern rådgivning og konsulenter udefra beløber sig til 1,2 milliarder kroner. Alt skriftligt materiale i Signalprogrammet er desuden på engelsk, så man er sikker på, at sproget ikke er en barriere for at kunne trække internationale eksperter ind efter behov. Leo Larsen peger på, at der er en reel risiko for, at man kommer til at mangle kompetencer, når de mange afsatte milliarder i det aktuelle trafikforlig skal folde sig ud på især jernbaner og vejnettet. At vi skal gennemføre så mange projekter i løbet af relativt kort tid betyder meget i forhold til at have de tilstrækkelige ressourcer i de udførende organisationer. For at undgå fejlskud skal man bruge de ressourcer, man har, usædvanligt intelligent. Det kræver stor koordinering blandt de parter, der del tager, mener Leo Larsen, der af samme grund mødes jævnligt med de andre danske infrastrukturejere for både på topplan og på operativt plan at koordinere de mange tiltag og drøfte styring af store projekter og konkurrenceforhold på markedet. Tænk langsigtet En fornuftig investering er altså baseret på en samfundsøkonomisk værdifuld prioritering, et velforberedt udbud, der sikrer attraktive konkurrencevilkår, og et løsningsorienteret kontraktligt setup. Men det handler også om at tænke langsigtet fra starten. Netop det langsigtede perspektiv er centralt, når DI skal vurdere det trafikpolitiske forlig. Michael Svane, branchedirektør i DI, ser gerne, at man fremover er endnu mere ambitiøs i sin planlægning og tør at tegne endnu mere langsigtede perspektiver for også at time projekterne i forhold til deres betydning for den nationale økonomi. ca. 58 mia. kr. ca. 36 mia. kr. ca. 4 mia. kr. Har man et for kort perspektiv, risikerer man at fremme enkeltbeslutninger og ikke nødvendigvis helheden. Med en vision, der tager udgangspunkt i det helt lange perspektiv, kan man i højere grad investere fremadrettet og ikke bare reparere på en infrastruktur, der er udnyttet til bristepunktet. Man kan bedre time investeringerne i forhold til, hvornår de bidrager til størst mulig vækst, siger Michael Svane og tilføjer: Når der kommer forslag om en Kattegatforbindelse eller en ny Lillebæltsforbindelse, er det interessante ikke at diskutere, om de skal komme, men hvornår de skal komme. De langsigtede investeringer fremover handler ikke blot om at sikre sammenhæng mellem det såkaldte udkantsdanmark og resten af landet, men også om at sikre, at Danmark ikke bliver en slags udkantseuropa. Og det kræver prioriteringer af historiske milliardbeløb. Igen. Fordeling mellem vej og bane i transportaftalen Kilde: Forslag til Finanslov 2011, Transportministeriet (2010): Kollektiv trafik 1 Vej Ikke fordelt 1 Tog, letbaner, busser og færger 7

8 Transporttema 8

9 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Ethvert partnerskab kræver risikostyring Partnerskaber med private kan både være et finansieringsinstrument og et bidrag til mere effektive investeringer i infrastruktur. Men partnerskaber skal indgås med omtanke og med sans for fordelingen af risici. Ellers ender stat og borgere som tabere i den sidste ende. Foto: Kliplev Motorway Group 9

10 Transporttema Offentlig-private partnerskaber (OPP) i forskellige afskygninger har været på den politiske dagsorden det seneste årti i hele Europa. Særligt i Storbritannien har man brugt private midler til at finansiere offentlige investeringer i infrastruktur, for eksempel vejstrækninger og letbaner, og i Sverige har man gjort sig erfaringer med udbudsformen på blandt andet jernbaneforbindelsen mellem Arlanda og Stockholm. Arlandabanen opnåede allerede kort tid efter anlæggelsen høje passagertal, høstede høj kundetilfredshed og opfyldte endda nogle af de skrappeste miljøkrav i Europa. Men selvom der absolut er fordele ved at trække private midler ind i finansieringen af de milliardstore byggerier, kræver det stort overblik over byggeriernes livscyklus og en skarp fornemmelse for fordelingen af risici, hvis den offentlige myndighed ikke skal ende som taber. Private midler er effektive John Hultén og Susanne Ingo, ansvarlige for strategisk udvikling i svenske Trafikverket, står bag en nylig rapport om medfinansiering af statslige infrastrukturinvesteringer. De vurderer, at en af fordelene ved at involvere private investorer er, at man kan øge volumen i byggerierne, fordi man umiddelbart får flere midler til rådighed. Men private penge er dyrere end offentlige, fordi private virksomheder ikke har adgang til de billige statsgaranterede lån. Derfor ligger værdien af de private midler først og fremmest i at skabe forudsætninger for nye og mere omkostningseffektive og helhedsorienterede løsninger: En vigtig del af OPP er, at entreprenørerne tager større ansvar for helheden det gælder både ved anlæg, drift og vedligeholdelse. Den private finansiering er på den måde et incitament til effektiv brug af midlerne på lang sigt, konstaterer de svenske udviklere. Værdi for pengene Væsentlig fordel ved risikooverførsel, da privat sektororganisering sikrer effektiv performance Optimal risikooverførsel Risikooverførsel i henhold til traditionel, privat finansiering A Værdien falder i takt med, at omkostningerne ved risikooverførsel overstiger fordelene Pensionsselskabet ATP er en af de private aktører, der har medfinansieret byggerier som veje og havne i blandt andet Storbritannien, Frankrig og Australien. Spørger man Lars Rohde, administrerende direktør for ATP, om, hvad man som privat aktør tilfører et projekt, er det netop fokus på optimering. Det er vi bedre til end den offentlige sektor. Vi vælger måske ikke den billigste vejbelægning, men den, der er slidstærk over tid, så projektet samlet set bliver billigere. B A Akkumuleret risikooverførsel Virksomheder tager andre hensyn Private penge i infrastrukturprojekter er dog ikke en kvalitetssikret vej til himlen for økonomisk trængte offentlige myndigheder. Det er vigtigt at holde sig for øje, som Lars Rohde formulerer det, at private investorer ikke indgår i en relation for at give noget, men for at få noget. En opsamling af OPP-erfaringerne fra Storbritannien viser, at der er grænser for, hvor mange risici det offentlige hensigtsmæssigt kan overføre til den private part. Hvis der overføres risici, som den private part i virkeligheden ikke har særlig gode muligheder for at håndtere, vil det offentlige komme til at betale overpris, men vil i mange tilfælde alligevel hænge på projektrisikoen. Det drejer sig derfor om at finde den optimale risikofordeling. Kilde: Deloitte Når man som offentlig myndighed går ind i partnerskaber, må man indstille sig på, at projekterne bliver mere komplekse, og at virksomhedsøkonomiske og samfundsmæssige interesser ikke altid harmonerer. Det har man netop måttet sande på Arlandabanen, hvor man i øjeblikket kæmper med kapacitetsproblemer, men ikke kan udvide strækningen, fordi den private aktør har monopol de næste mange år. 10

11 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Foto: Niklas Alm Fordel risici efter kompetence Skal man høste fordelene ved et partnerskab, skal man altså have et godt overblik over projektets livscyklus, ligesom man skal være skarp på, hvilke kompetencer de forskellige parter i projektet byder ind med. Det sidste gælder især i forhold til fordelingen af risici. Både de svenske udviklere og Lars Rohde peger på, at man bør gå efter at finde et setup, hvor arbejdsdelingen er klar, og hvor hver enkelt part bærer de risici, de har spidskompetence til at håndtere. Lægger myndighederne alle risici over på den private aktør, kommer de til at betale alt for meget i forhold til, hvad de får ud af det, viser erfaringerne. Arlandabanen kunne udnyttes mere optimalt, hvis der ikke havde været en virksomhedsøkonomisk interesse at tage hensyn til, men på den anden side havde man måske slet ikke fået bygget banen uden en OPP-model. John Hultén og Susanne Ingo, Trafikverket 11

12 Transporttema Men hvilke risici kan man med fordel lade private tage sig af, og hvilke skal man som offentlig myndighed selv håndtere? Lars Rohde skelner især mellem finansielle og regulatoriske risici og konstaterer, at mens private er gode til det første, er offentlige myndigheder bedst til det sidste. Når det gælder de regulatoriske risici, sidder modparten med alle kort på hånden, og vi vil ikke bringe os i en situation, hvor staten, regionen eller kommunen har en beslutningsret, der kan betyde, at vores investering ikke længere kan betale sig, siger Lars Rohde og uddyber: Som bygherre på en vejbro kan man for eksem pel pludselig støde på en vikingeborg. Den har det offentlige magten til at fjerne eller tage sig af. Men for os vil den risiko være så stor, at vi næsten ikke kan forsikre os ud af den. Det samme gælder risikoen omkring trafiktæthed. Der er så mange usikkerhedsmomenter i at vurdere, hvor mange der vil køre over en ny bro, at det vil koste alt for meget at få os til at tage ansvaret for det. Til gengæld vil vi gerne tage enhver form for finansiel risiko. Vi indgår gerne væddemål om inflation og rente. Behov for standardkontrakter På infrastrukturområdet er antallet af offentlig-private partnerskaber i Danmark begrænset. Mens man har bygget skoler, retsbygninger og rigsarkiv i partnerskabsstrukturer, er den igangværende motorvej mellem Kliplev og Sønderborg det første eksempel inden for infrastruktur. Tilbageholdenheden har fra de offentlige myndigheders side typisk haft rod i argumentet om, at private penge er dyrere end offentlige. Men noget andet er, at det ikke nødvendigvis er attraktivt for de private aktører at byde ind på opgaverne. Lars Rohde peger på, at det kontraktuelle setup er så kompliceret, at startomkostningerne let bliver meget høje. Deloitte udvikler betalingsmodel for den første OPP-motorvej i Danmark Den 25 kilometer lange vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg i Sønderjylland udføres som et partnerskab mellem Vejdirektoratet og det private firma KMG (Kliplev Motorway Group). Deloitte har sammen med Vejdirektoratet og Kammeradvokaten udviklet en særlig dansk model for betalinger og garantier i projektet. Projektet er specielt i OPP-sammenhæng, blandt andet fordi staten ejer motorvejen i hele aftaleperioden frem for, som det er kutyme, først at få overdraget ejerskabet, når aftalen ophører. KMG står for finansiering, projektering og anlæg samt drift og vedligeholdelse af motorvejen i 26 år, fra den tages i brug. Betalingsmodellen indebærer, at betalingen opdeles i en anlægsfase og en driftsfase. KMG har i anlægsfasen stort set frie hænder til projektering, planlægning og udførelse. Den samlede betaling på 1,1 mia. kr. for selve anlægget forfalder først, når motorvejen tages i brug, og det betyder blandt andet, at motorvejen sandsynligvis kommer til at stå færdig næsten 1½ år tidligere end forventet, nemlig i foråret

13 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Når det gælder de regulatoriske risici, sidder modparten med alle kort på hånden, og vi vil ikke bringe os i en situation, hvor staten, regionen eller kommunen har en beslutningsret, der kan betyde, at vores investering ikke længere kan betale sig. Lars Rohde, administrerende direktør i ATP Der skal en hærskare af revisorer, advokater osv. til, før vi får taget det første spadestik, så startomkostningerne for overhovedet at byde på en opgave bliver enormt store, konstaterer ATP-direktøren, der kunne ønske sig større incitament, for eksempel ved at man udviklede nogle standardkontrakter, som man har gjort flere steder i udlandet. Det kunne fremme businesscasen, også for mindre projekter: Det er klart, at jo mere erfaring, man får, jo mere standardiserede kan man lave kontrakterne. Indholdet kan variere, men man har et udgangspunkt, som alle parter kender. Det mangler i Danmark. Hvis man ville fremme brugen af OPP, skulle man sponsorere udviklingen af en standardkontrakt. Ideen er hermed givet videre. Visualisering: Vejdirektoratet Foto: Kliplev Motorway Group 13

14 Transporttema Foto: René Strandbygaard Mod dobbelt så mange passagerkilometer Trængslen på vejene skal mindskes, og danskerne skal komme mere miljørigtigt frem. Det mener regeringen, der har lanceret initiativet En jernbane i vækst, der går ud på at køre jernbanen i stilling som et konkurrencedygtigt alternativ til privatbilisme og fly. En af målsætningerne er, at antallet af passagerkilometer skal fordobles i 2030, blandt andet ved at øge frekvensen af tog på visse strækninger og ved at øge hastigheden. Desuden har transportbranchen i de seneste år haft fokus på grundlæggende serviceforbedringer som regularitet og tilgængelighed; det sidste blandt andet gennem det tværgående branchesamarbejde om og i form af en række nye serviceinitiativer som gratis internet og mobilbilletter. Det er dog ikke kun i Danmark, man tænker i nye måder at nå ud til passagererne på. Også svenske og hollandske jernbaneoperatører har sat en række nye initiativer i gang. 14

15 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Figuren viser, hvilke behov kunderne lægger vægt på at få dækket, når de vælger at tage toget. Sverige Varierende priser og bonuspoint som på fly På de svenske jernbaner (SJ) har man indført varierende priser, eller et såkaldt yield management-system, som man kender det fra flybranchen, og som handler om, at jo mindre efterspørgsel, jo billigere bliver billetten. Et andet servicekoncept er SJ Prio, der kan sammenlignes med SAS EuroBonus-kort, hvor man får point på sine rejser. Rejser man meget, kan man bruge pointene på enten nye rejser, andre indkøb, mad i bistroen, internet eller andre tilbud som for eksempel koncertoplevelser, hotelophold eller billeje, som SJ eller SJ s samarbejdspartnere udbyder. SJ s serviceinitiativer har øget belægningen med 30 procent og har ikke mindst med ført flere passagerer på de mindre attraktive afgange. Følelser Tiden er værdifuld Fysisk indsats Personlig bekvemmelighed Mental indsats Intet besvær, ingen stress Rejsetid fra dør til dør Jo hurtigere, jo bedre Tillid Tryg og sikker rejse. Få, hvad du forventer Kundebehovspyramide Kilde: NS Sikkerhed Oplevelse Komfort Ubesværet Hastighed Pålidelighed Lyst Rejse afslappet Nødvendighed Rejse hurtigt Kilde: Affärsutveckling, SJ AB. Danmark Holland Maksimalt 10 minutters ventetid Holland er et pendlerland, og det er ikke unormalt at rejse 120 kilometer om dagen for at komme på arbejde. De seneste to år har man arbejdet målrettet på at øge mobiliteten. Blandt andet har man indledt projektet High Frequency Rails, der går ud på, at der mellem de fire største byer skal afgå 12 tog i timen. Uanset om man skal rejse lokalt eller intercity, kommer man derfor maksimalt til at vente 10 minutter på stationen. Man har også implementeret et nationalt chipkortsystem, der gør det muligt at benytte og betale alle offentlige transportformer ved blot at køre et enkelt kort igennem, hvorefter ens rejse takseres nøjagtig efter forbrug. Systemet omfatter derudover cykel- og scooterudlejning 150 steder landet over. Serviceydelser på mobilen i S-togene Mobilen er omdrejningspunktet for lanceringen af en række nye servicer i DSB S-tog a/s. For eksempel kan man fra sin mobil købe billetter til toget, tjekke, hvornår det næste tog går, og oven i købet få en daglig opskrift og en indløbsliste, som man kan sende på sms til den, der køber ind, mens man selv sidder i toget. DSB S-tog a/s har også målrettet en række rabatprodukter til erhvervskunderne og tilbyder for eksempel at fremsende en daglig pendlerbillet per sms til virksomhedens medarbejdere. Smsbilletterne er der solgt 2 millioner af, siden ordningen blev lanceret. Det har sammen med andre tiltag, for eksempel at man kan rejse efter klokken 19 for en tyver, at man kan rejse gratis om søndagen, at man kan tage cyklen med i toget, at man kan surfe frit på nettet osv., betydet, at man er gået fra negativ kundevækst i 2007 til en stigende vækstrate og øget kundetilfredshed. Kilde: Adriaan Roeleveld, accountmanager, NS. Kilde: Niklas Marschall, salgsdirektør, DSB S-tog a/s. 15

16 Transporttema Klumme: Punktlighed er jernbanens vigtigste serviceparameter Af Marc Derycke, director, Deloitte Belgien Europæiske jernbaneoperatører udvikler sig i øjeblikket fra kun at være transportvirksomheder til at udbyde en række nye serviceydelser. Men punktlighed og pålidelighed er stadig nøgle ordene i den service, passagererne efterspørger, og det skal alle medarbejdere i en jernbaneorganisation forstå. Tendensen i samfundet i dag går mod øget mobilitet og konstant opkobling, og det får europæiske jernbaneoperatører til at tænke i nye og mere målrettede serviceydelser. Men punktlighed og pålidelighed er og bliver de mest afgørende faktorer for passagerernes tilvalg af jernbanen, og denne forståelse skal gennemsyre enhver jernbaneorganisation. Forståelsen bliver sat på prøve, især når der opstår forstyrrelser i driften i form af ulykker eller mindre nedbrud. Her handler det ikke bare om, at bestemte funktioner i organisationen arbejder for at udbedre skaderne, men også om at servicere passagererne; at have et beredskab parat, der sikrer kommunikation og samarbejde på tværs af funktionerne. Derved sikrer man, at passagererne får den bedste behandling og så hurtig, konsistent og præcis information som muligt. For passagererne skal 16

17 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer Deloittes erfaringer Deloitte Belgien Business continuity management Deloitte har bistået de belgiske og hollandske infrastrukturforvaltere med at forbedre regulariteten i relation til større uheld og uforudsete hændelser, for eksempel udfald i signalerne, udfald i kørestrømanlæg eller skinnebrud. Deloitte Belgien HR-transformationsprogram Ved restruktureringen af det nationale belgiske jernbaneselskab i et infrastrukturselskab og et operatørselskab med et overliggende holdingselskab gennemførte Deloitte et HR-transformationsprogram for hele koncernen, der omfattede BPR af alle HR-processer, udvikling af en ny samlet HR-model og udarbejdelse af en businesscase for hele programmet. Deloitte Østrig Infrastrukturstrategitjek Deloitte assisterede den østrigske infrastrukturforvalter ÖBB Infrastruktur AG med tilpasning af forretningsområdestrategier og rapporteringssystemer efter samling af flere infrastrukturdivisioner i 2009/2010. Foto: René Strandbygaard ikke opleve dårlig service mange gange, før de fravælger toget til fordel for konkurrerende transportformer som bil eller fly. Udfordringen er, at jernbanerne mange steder i Europa er nedslidte, og at kapaciteten er udnyttet til bristepunktet. Enhver investering i infrastruktur betyder, at man udfordrer den pålidelighed, punktlighed og frekvens, der er så afgørende for passagerernes tilvalg. I Belgien har vi derfor arbejdet med såkaldt kontinuitetsplanlægning, der optimerer processer og kommunikation i organisationen, så driften kan fortsætte selv i tilfælde af uforudsete hændelser, hvilket gør en væsentlig forskel for passagerernes oplevelse af service. Service er nøgleordet i fremtidens jernbanedrift. Man ser i øjeblikket jernbaneoperatører over hele Europa fortolke begrebet og udvikle nye produkter. De inkluderer cykelleje i togbilletten, introducerer loyalitetsprogrammer, varierende priser og frie internetservicer og optimerer transportformerne, så metroer, tog, sporvogne og busser passer bedre sammen. De udvikler sig fra at være I Belgien har vi arbejdet med såkaldt kontinuitetsplanlægning, så driften kan fortsætte selv i tilfælde af uforudsete hændelser. Marc Derycke, director, Deloitte Belgien snævre transportvirksomheder til at blive servicevirksomheder, der tænker rejsen som en helhedsoplevelse, der omfatter al den tid, passagererne bruger fra dør til dør. En frugtbar strategi, der medfører flere og mere tilfredse passagerer, men altså vel at mærke kun, hvis punktligheden og pålideligheden er på plads. 17

18 Transporttema Transportministeren: Der er nogle ting, private investorer gør bedre Vi har viljen, hvis private virksomheder har modet til at gå ind i store infrastrukturprojekter, siger transportminister Hans Christian Schmidt, der også gerne ser flere niveauer af pris og kvalitet på jernbanen. Hvordan undgår man fremover, at de offentlige infrastrukturprojekter bliver dyrere og mere forsinkede end planlagt? Jeg lægger stor vægt på, at statens infrastrukturprojekter planlægges og gennemføres uden tab af tid eller penge. Det er borgernes penge, og ressourcerne skal udnyttes optimalt. En ting, der kan medvirke til at holde udgifterne nede, er, at projekterne ikke dimensioneres unødigt dyrt i forhold til den opgave, de skal løse. Projekterne skal optimeres, så der samlet set opnås det størst mulige afkast af de midler, der nu engang er til rådighed. Desuden har vi i de seneste år gennemført en forstærket indsats for at sikre en mere præcis og retvisende planlægningsfase. Det handler om stram styring. Det er gjort ved at fastlægge klare kriterier for, hvordan et projekt planlægges og projekteres. De foreløbige meldinger, jeg har fået fra vores anlægsmyndigheder, tyder på, at tiltagene virker. Skal privat finansiering spille en større rolle i fremtidens infrastrukturinvesteringer? Og i givet fald på hvilken måde? Private virksomheder og investorer kan helt givet gøre nogle ting bedre og på en ny og anderledes måde end det offentlige. Der er brug for det private erhvervsliv til at tænke nye tanker og udvikle nye løsninger ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Flere store private investorer har været ude og sige, at de gerne finansierer infrastrukturprojekter. Til dem vil jeg sige, at vi har viljen, hvis de har modet! Det kræver nemlig en vis form for mod og risikovillighed fra de private investorers side. De må involvere sig i projektet og tage en medrisiko. Hvis det bare handler om at 18

19 Effektiv styring af store infrastrukturinvesteringer stille lånekapital til rådighed, så kan staten låne pengene til en billigere rente, end de private investorer kan tilbyde. Det, der er vigtigt for mig, er, at vi har en bred vifte af instrumenter til at løse vores opgaver, når vi bygger og driver infrastrukturprojekter. Derfor er vi for eksempel nu i gang med at afprøve en form for offentlig-privat partnerskab (OPP) ved bygningen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg, hvor drift og vedligehold udbydes i en periode på 26 år. Jeg venter mig meget af projektet og tror, det kan bringe os videre til at bruge OPP i langt større udstrækning end nu. Blandt andet ser det ud til, at motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg bliver bygget hurtigere, end hvis det ikke var blevet udbudt som OPP. Og prisen er også blevet lavere. Så der er grund til at være optimist. Hvilke incitamenter skal styrkes eller introduceres for at sikre flere passagerer til jernbanen? Vi skal først og fremmest sørge for, at kvaliteten er i orden virkelig i orden så togtrafikken kan holde på de bestående passagerer. Togene skal køre til tiden, de skal køre hver gang, og man skal i alle henseender kunne regne med, hvad der loves. Hvis ikke tingene fungerer nu og her, er der ikke basis for at snakke om, hvad man skal på længere sigt. Jeg lægger stor vægt på, at statens infrastrukturprojekter planlægges og gennemføres uden tab af tid eller penge. Det er borgernes penge, og ressourcerne skal udnyttes optimalt. Når denne forudsætning er på plads, skal togtrafikken gøres mere attraktiv, så den kan tiltrække nye kunder. Hurtig rejsetid og mulighed for at anvende tiden fornuftigt vil være et vigtigt kort, og det forudsætter især ny og bedre infrastruktur. Det har vi taget hul på med regeringens aftale om et omfattende og ambitiøst investeringsprogram i nye baneanlæg og modernisering af det bestående net. Passagererne skal betragtes som kunder, og servicen skal tilrettelægges i henhold til deres ønsker. Der må godt komme flere varer på hylderne gerne med valgfrihed mellem forskellige niveauer af pris og kvalitet. En direkte fremtidig konkurrence mellem flere jernbanevirksom heder om passagererne kan være et godt bud i de sammenhænge, hvor det i praksis er muligt. Foto: Transportministeriet 19

20 Om Business Consulting Fra idé til virkelighed Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for proces - ser fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. In spirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybt gående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Business Consulting A/S. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG

GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 2 Offentligt GENERELLE ERFARINGER MED ORGANISERING AF VEJPROJEKTER SAMT MERE SPECIFIKKE ERFARINGER FRA OPP PROJEKTET KLIPLEV - SØNDERBORG TRANSPORTUDVALGETS

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Præsentation Poul Kilt Projektchef hos Kemp & Lauritzen med ansvar for bl.a. OPP/OPS, ESCO o.l. komplekse D&V-kontrakter. Har medvirket ved følgende

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Fra statsejet virksomhed

Fra statsejet virksomhed Fra statsejet virksomhed til kommercielt aktieselskab Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektør Jonas Nilsson, Chef Public Affairs 11. maj 2011 JERNBANEN i Sverige Flere og flere vil med toget 50% flere

Læs mere

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004 Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten Jens Andersen Fire nøgleord Ny Sammenhæng Trafikkøb Planlægning Indlægget har to dele Den aktuelle jernbanestrukturændring

Læs mere

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 58 Offentligt Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser Præsentation af hovedresultater Uddannelses- og Forskningsudvalget 8. december

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

OPP. KKR Hovedstaden 16. april 2013

OPP. KKR Hovedstaden 16. april 2013 OPP KKR Hovedstaden 16. april 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012: 139 mia. kr. 2017:

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Mobilitetsråd i Syddanmark

Mobilitetsråd i Syddanmark Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ebbe Jensen/Ulrich Jensen Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Journal nr.: 08/7009 Telefon: Dato: 7. maj 2008 Notat Mobilitetsråd i Syddanmark 1. Baggrund

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Indhold: Den fremtidige kontrakt i Danmark Fakta om den vindende operatør Udbuddets trafikomfang Udbudsform Væsentlige udbudsbetingelser Målsætninger

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

En jernbane i vækst. - debatoplæg om jernbanestrategien. 30. oktober 2009

En jernbane i vækst. - debatoplæg om jernbanestrategien. 30. oktober 2009 En jernbane i vækst - debatoplæg om jernbanestrategien 30. oktober 2009 Mål for jernbanen Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens trafikvækst Jernbanen skal levere attraktiv transport

Læs mere