Budget for boligsocial helhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget for boligsocial helhedsplan"

Transkript

1 Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU Landsbyggefonden Medfinans. Kont. Nordkysten Medfinans. Kont. Tibberupparken Medfinans. Ress. Tibberupparken Medfinans. Kont. Kommunen Projektorganisation Ansættelse af medarbejdere annoncer og tidsforbrug 6. Administrativ bistand fra boligorg. 50,000 50,000 25,000 25,000 Opstart af nye medarbejdere (50 t. BDK udvikl. a 531,25kr.) 7. Konsulentbistand fra boligorg. 26,563 26,563 26,563 Kurser og konferencer 5. Kurser, efteruddannelse mv. 20,000 20,400 20,808 21,224 82,432 62,432 20,000 Supervision og erfa 5. Kurser, efteruddannelse mv. 15,000 15,300 15,606 15,918 61,824 61,824 Udarbejdelse af helhedsplan 7. Konsulentbistand fra boligorg. 70,625 70,625 70,625 Administration af økonomi m.v. 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 75,000 76,500 78,030 79, , ,121 Revision 12. Revision 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 30,000 Indretning af kontorfaciliteter 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 50,000 50,000 50,000 Indkøb og oprettelse, PC og telefon 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 25,000 25,000 25,000 Husleje inkl. forbrug - kontor 10. Lokalleje 36,000 36,720 37, , , ,784 Løbende kontorhold 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 25,000 25,500 26,010 26, , ,040 IT og telefon (drift) 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 8,000 8,160 8,323 8,490 32,973 32,973 Mødeudgifter 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 10,000 10,300 10,609 10,927 41,836 41,836 Information og kommunikation 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 10,000 5,000 5,150 5,305 25,455 25,455 Transport 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 15,000 15,300 15,759 16,232 62,291 62,291 Opstartsworkshop 11. Evaluering/konferencer/rapporter 8,000 8,000 8,000 Forretningsførerdeltagelse i Styregruppe (4 timer 4 gange 6. Administrativ årligt a 531,25 bistand kr.) fra boligorg. 8,500 8,670 8,843 9,020 35,034 35,034 Adm. bistand BDK afdelingskontor (1 time ugt. A 325 kr.) 6. Administrativ bistand fra boligorg. 14,950 15,249 15,554 15,865 61,618 61,618 Sparring BDK's udviklingsafdeling ( 2 timer ugt.a 531,25 7. kr) Konsulentbistand fra boligorg. 48,875 49,853 50,850 51, , ,444 Sparring BDK's afdelingskontor (1 time ugt.a 531,25 kr)7. Konsulentbistand fra boligorg. 24,437 24,926 25,424 25, , ,720 Netværkskoordinator: Administrativt arbejde, kurser, erfa og konferencer 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 75,545 82,264 83,910 85, , ,307 Pension m.v. 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 10,761 14,105 14,528 14,785 54,179 54,179 Netværkskoordinator: Opstartsfase 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 53,961 53,961 53,961 Pension m.v. 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 7,686 7,686 7,686 Brobygger: Administrativt arbejde, kurser, erfa og konferencer 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 54,235 58,760 59,935 61, , ,062 Pension m.v. 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 7,933 10,298 10,591 10,775 39,598 39,598 Brobygger: Opstartsfase 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 32,541 32,541 32,541 Pension m.v. 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 4,760 4,760 4,760 I alt 795, , , ,292 2,319,552 1,526, , , Børn, unge og familie Oplægsholdere 10,000 10,200 10,404 10,612 41,216 21,216 20,000 Forplejning 32,000 32,640 33,293 33, , ,891 Aktivitetsmidler 15,000 15,300 15,606 15,918 61,824 61,824 Frikøb af kommunale timer (100 timer pr. år a 450 kr.) 45,000 45,900 46,818 47, , ,472 Medarbejderudgifter Brobygger 130, , , , , , ,374 Pension m.v. 19,040 30,895 31,774 32, , ,033 Medarbejderudgifter Netværkskoordinator 86,338 94,016 95,897 97, ,066 48, ,679 Pension m.v. 12,298 16,120 16,604 16,897 61,919 61,919 Familienettet 2. Forældre og læring/inddragelse 39% 136,469 42% 175,856 42% 179,547 42% 183,081 Skole og fritidsformidling 10. Vejledningstilbud 61% 213,370 58% 245,494 58% 250,653 58% 255, I alt 100% 349, % 421, % 430, % 438,679 1,640, , , , Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Ejendomsfunktionærtimer ( 3 t.pr.uge i 46 uger pr. år a 220 kr) 34,320 35,006 35,707 36, , ,454 Aktivitetsmidler 35,000 15,000 15,300 15,606 80,906 80,906 Medarbejderudgifter Netværkskoordinator 107, , , , ,582 63, ,374 Pension m.v. 15,372 20,150 20,755 21,122 77,399 77,399 Tag teten 2. Jobparatgørelse 100% 192, % 187, % 191, % 195, I alt 100% 192, % 187, % 191, % 195, , , , , Beboernetværk, inddragelse og demokrati Aktivitetsmidler 25,000 30,000 30,600 31, ,812 80,374 36,438 Eksterne rådgivere/kunstnere/håndværkere 15,000 10,000 10,200 10,404 45,604 45,604 Medarbejderudgifter Brobygger 21,694 23,504 23,974 24,453 93,625 93,625 Pension m.v. 3,173 4,119 4,237 4,310 15,839 15,839 Medarbejderudgifter Netværkskoordinator 129,506 70,512 71,923 73, , ,302 Pension m.v. 18,447 12,090 12,453 12,673 55,663 55,663

2 Pop-up-aktiviteter 8. Frivillige beboere 74% 158,294 82% 122,602 82% 125,176 82% 127,650 Bedre Naboskab 13. Dialogskabende aktivitet 26% 54,526 18% 27,623 18% 28,210 18% 28,

3 I alt 100% 212, % 150, % 153, % 156, , ,194 15,839 80, , Udsatte grupper Forplejning 23,000 23,460 23,929 24,408 94,797 94,797 Aktivitetsmidler 15,000 15,300 15,606 15,918 61,824 36,824 25,000 Medarbejdertimer Brobygger 86,776 94,015 95,895 97, , ,500 Pension m.v. 12,693 16,477 16,946 17,239 63,356 63,356 Kaffestedet 2. Opsøgende boligsocial indsats 100% 137, % 149, % 152, % 155, I alt 100% 137, % 149, % 152, % 155, , ,477 25, Lokal evaluering Beboerundersøgelser 2 stk (BDK) 62,500 62, , ,000 I alt 62,500 62, , , Det Boligsociale Områdesekretariat 20% af den samlede bevilling 225, , , , , , ,000 Netværkskoordinator: tværgående aktiviteter 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 58,760 59,936 61, , ,830 Pension m.v. 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 10,075 10,377 10,561 31,013 31,013 I alt 225, , , ,695 1,110,843 1,010, , Total 1,976,113 1,618,310 1,647,480 1,886,375 7,230,125 4,503,969 1,431, , , ,000 Balance Medfinansieringprocent #REF! #REF! Samlet lønudgift Netværkskoordinator 399, , , ,032 Pension mv Netværkskoordinator 56,877 62,466 64,340 65,477 Samlet lønudgift Brobygger 325, , , ,800 Pension mv Brobygger 42,839 61,790 63,548 64,648

4 Indsatsområde 1. Børn, unge og familie 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati 4. Sundhed Aktivitet 1. Familieskoler 2. Forældre og læring/inddragelse 3. Fritidsaktiviteter i boligområdet 4. Introduktion til foreningslivet 5. Rollemodelsprojekt med fokus på rollemodellernes 6. Rollemodelsprojekt udvikling med fokus på berørte 7. Mentorordning beboeres udvikling 8. Værested/klub med bemanding 9. Værested/klub uden bemanding 10. Vejledningstilbud 11. Dialogskabende aktivitet 12. Andet 1. Beskæftigelse 2. Jobparatgørelse 3. Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats 4. Erhverv med boligsocial involvering 5. Vejledning om ungdomsuddannelser 6. Fritidsjobvejledning 7. Lommepengeprojekter 8. Lektiecafé/lektiehjælp 9. Rollemodelsprojekter med fokus på rollemodellernes 10. Rollemodelsprojekter udvikling med fokus på berørte 11. Mentorordning beboeres udvikling 12. Uddannelsesvejledning 13. Beboerambassadører med fokus på beboerambassadørernes 14. Dialogskabende aktivitet udvikling 15. Andet 1. Beboerhuse/væresteder/klubber 2. Fester/traditioner/fællesspisning 3. Involvering af beboere i fysisk omdannelse 4. Vejledning af og boligområdet aktiviteter der understøtter 5. Beboeraktivitetspulje boligrenoveringer 6. Samarbejde og koordinering mellem flere 7. Udvikling aktører og styrkelse af ejendomsfunktionærers 8. Frivillige beboere kompetencer 9. Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati 10. Introduktion til foreningslivet 11. Nabo-/beboerambassadører med fokus 12. Nabo-/beboerambassadør på beboerambassadørernes fokus på udvikling beboernes 13. Dialogskabende udvikling aktivitet 14. Andet 1. Information om sundhed 2. Motion 3. Sundhedstilbud med kommunale medarbejdere 4. Vejledningstilbud 5. Sundhedsambassadører med fokus på beboerambassadørernes udvikling

5 6. Sundhedsambassadører med fokus på berørte 7. Ressourcebesparende beboers udvikling aktivitet (miljø) 8. Miljøambassadører med fokus på miljøambassadørernes 9. Miljøambassadører med udvikling fokus på berørte 10. Bedre beboeres affaldshåndtering udvikling og renholdelse 11. Information af udearealer om miljøforhold 12. Dialogskabende aktivitet 13. Andet 5. Udsatte grupper 6. Kultur og fritid 7. Image og kommunikation 1. Særlig indsats mod udsættelser 2. Opsøgende boligsocial indsats 3. Sociale aktiviteter 4. Vejledningstilbud 5. Dialogskabende aktivitet 6. Andet 1. Fester/traditioner/fællesspisning 2. Fritidsaktiviteter i boligområdet 3. Forskønnelse og brug af fællesarealer 4. Introduktion til foreningslivet 5. Kulturelle aktiviteter 6. Kultur- og fritidsambassadører med fokus 7. Kultur- på beboerambassadørernes og fritidsambassadører med udvikling fokus 8. Dialogskabende på berørte beboeres aktivitetudvikling 9. Andet 1. Medarbejderdrevne informationstiltag 2. Beboerdrevne informationsaktiviteter 3. Eksterne informationsaktiviteter 4. Forskønnelse og renholdelse af fællesarealer 5. Tilflyttere 6. Nabo-/beboerambassadører med fokus på Nabo-/beboerambassadørernes udvikling 7. Nabo-/beboerambassadører med fokus på berørte beboeres eller det samlede boligområdes oplevelse af image 8. Dialogskabende aktivitet 9. Andet

6 Beskrivelse 1. Struktureret forløb med fokus på at styrke kompetencer til at være en velfungerende familie samt familiens mulighed for at tag 2. Aktiviteter med fokus på at styrke forældres kompetencer og handlemuligheder. 3. Aktiviteter i boligområdet, der understøtter beboernes involvering i sociale og kulturelle tilbud. 4. Inddragelse af beboerne i det eksisterende foreningsliv. 5. Aktivitet for børn og unge, hvor beboerne fungerer som rollemodeller for børn og unge med henblik på at skabe positive socia rollemodellens 6. Aktivitet for børn udvikling og unge, gennem hvor deltagelse. beboere fungerer som rollemodeller for børn og unge med henblik på at skabe positive social på 7. Vejledning boligområdets og kontakt og de berørte til en ressourceperson beboeres (og ikke med rollemodellernes) det formål at styrke udvikling. beboernes kompetencer ift. opdragelse og familie. 8. Væresteder med voksenopsyn, der har fokus på beboernes sociale samvær og styrkelse af netværk eksempelvis pigeklubbe 9. Væresteder uden voksen opsyn, der har fokus på beboernes sociale samvær og styrkelse af netværk eksempelvis pigeklubb 10. Vejledningstilbud eksempelvis åben vejledning og familierådgivning med udgangspunkt i forskellige temaer. 11. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog mellem beboe 1. Kompetenceudvikling af unge og voksne gennem uddannelse, kurser, støtte og rådgivning. Fokus er at få deltagerne i beskæ 2. Kompetenceudvikling af unge og voksne gennem uddannelse, kurser, rådgivning og støtte, som kan styrke dem i at varetage 3. Kommunal job- og uddannelsesvejledning udført i boligområdet, hvor den sociale helhedsplan er medspiller. 4. Aktiviteter, der søger at fremme beboernes kompetencer som selvstændige erhvervsdrivende samt beboernes tilknytning til e 5. Indslusning og fastholdelse af unge i ungdomsuddannelser, eksempelvis igennem vejledning og støtte. 6. Aktiviteter, hvor de unge hjælpes til at komme i ordinært lønnet fritidsjob. 7. Ansættelse af børn og unge til at varetage opgaver, der gavner boligområdet, hvor arbejdsgiveren typisk er boligorganisation 8. Tilbud om lektiehjælp til børn og unge med fokus på børnenes faglige udbytte og motivation til at gå i skole. 9. Aktivitet for børn og unge, hvor beboerne fungerer som rollemodeller for andre beboere med henblik på at skabe positive soc hovedsageligt 10. Aktivitet for på børn rollemodellernes og unge, hvor udvikling beboerne gennem fungerer deltagelse. som rollemodeller for andre beboere med henblik på at skabe positive so hovedsageligt 11. Aktiviteter, på hvor boligområdets en erfaren person og de giver berørte sparring beboeres til en (og mindre ikke rollemodellernes) erfaren person om udvikling. forhold, der vedrører beskæftigelse og udd 12. Vejledning af beboerne i forhold til uddannelsesmuligheder, krav og netværk samt etablering af forløb, der hjælper beboerne 13. Inddragelse og uddannelse af beboere med henblik på videreformidling til andre beboere indenfor et specifikt emne, eksem beboerambassadørernes 14. Aktiviteter, der bruges udvikling som middel/værktøj ift. beskæftigelse til at skabe og uddannelse. kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog mellem beboe 1. En fysisk ramme for aktiviteter, der styrker beboernes sociale samvær og netværksskabelse. 2. Arrangementer, der understøtter beboernes sociale samvær. 3. Aktiviteter, hvor beboerne inddrages i fysisk omdannelse af boligområdet. 4. Vejledning og aktiviteter, der støtter beboerne under renovering af områdets boliger. 5. Eksistensen af en økonomisk pulje, der støtter beboerdrevne aktiviteter. 6. Aktiviteter, der fremmer samarbejdsrelationer og beslutningstiltag mellem boligområdets forskellige aktører. Eksempelvis et u 7. Udvikling og styrkelse af ejendomsfunktionærers kompetencer i varetagelsen af sociale og beboerdemokratiske opgaver. 8. Rekruttering og fastholdelse af beboere i frivilligt socialt arbejde i boligområdet. 9. Aktiviteter, der udvikler og styrker beboerdemokratiet i afdelingen og mellem boligafdelinger. 10. Inddragelse af beboere i det eksisterende foreningsliv med fokus på at styrke beboernes demokratiske kompetencer. 11. Aktivitet, hvor beboere inddrages som ambassadører for godt naboskab og beboerengagement, og hvor de inddrager andre beboerambassadørernes 12. Aktivitet, hvor beboere egen inddrages udvikling. som ambassadører for godt naboskab og beboerengagement og hvor de inddrager andre hovedsageligt 13. Aktiviteter, på der boligområdets bruges som middel/værktøj og de berørte til beboeres at skabe (og kontakt ikke beboerambassadørens) til beboerne, med det formål udvikling. at skabe en dialog mellem beboe 1. Aktiviteter der informerer beboerne om forskellige emner indenfor sundhed. 2. Diverse motionsaktiviteter med henblik på øge beboernes fysiske aktivitet. 3. Sundhedsplejerske eller andet sundhedsfagligt personale, der vejleder beboerne i boligområdet. 4. Vejledning om motion, kost og sundhed. 5. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for sundhed, hvorved ambassadørerne tilegner sig viden om hensigtsm boligområdet. Fokus er hovedsageligt på sundhedsambassadørernes egen udvikling.

7 6. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for sundhed, hvorved ambassadørerne tilegner sig viden om hensigtsm boligområdet. 7. Aktiviteter, der Aktiviteten sætter fokuserer på at hovedsageligt nedsætte beboernes på boligområdets forbrug og og udgifter de berørte af eksempelvis beboeres (og vand, ikke varme sundhedsambassadørens) og elektricitet. 8. Aktiviteter, hvor udvalgte beboere inddrages som ambassadører for miljøet, hvorived ambassadørerne tilegner sig viden om er 9. Aktiviteter, hovedsageligt hvor på udvalgte miljøambassadørernes beboere inddrages egen som udvikling. ambassadører for miljøet, hvorigennem ambassadørerne tilegner sig viden Aktiviteten 10. Aktiviteter, fokuserer hvor beboerne hovedsageligt inddrages på boligområdets for at sikre en og bedre de berørte affaldshåndtering beboeres (og og ikke renholdelse miljøambassadørens) af udearealer. udvikling. 11. Aktiviteter, hvor beboerne informeres om forskellige emner indenfor miljø. 12. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog mellem beboe 1. Hjælp til udsatte beboere, der er i fare for at blive opsagt fra deres lejemål, samt forebyggende arbejde mod udsættelser. 2. Opsøgende arbejde, hvor en boligsocial medarbejder/beboerrådgiver søger at komme i kontakt med særligt udsatte grupper 3. Netværksskabende aktiviteter og arbejde der søger at forbedre udsatte beboeres situation. 4. Hjælp til udsatte beboere med håndtering af dokumenter, kontakt til offentlige myndigheder og generel hjælp til dagligdagen o kommunen. 5. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog mellem beboer boligselskabet, kommunale 1. Arrangementer, der understøtter beboernes sociale samvær 2. Aktiviteter i boligområdet, der understøtter beboernes involvering i sociale og kulturelle tilbud i deres fritid. 3. Aktiviteter, som involverer beboerne i vedligeholdelsen og forbedringen af fællesarealerne i boligområdet samt øger deres br 4. Inddragelse af beboerne i det eksisterende foreningsliv. 5. Kulturelle aktiviteter med fokus på øget oplysning om kultur og inddragelse af nye beboergrupper. 6. Aktivitet, som inddrager beboerne som ambassadører for kultur- og fritidsliv, hvorved ambassadørerne tilegner sig viden om Fokus 7. Aktivitet, er hovedageligt som inddrager på beboerambassadørernes beboere som egen for udvikling. kultur- og fritidsliv, hvorved ambassadørerne tilegner sig viden om e Aktiviteten 8. Aktiviteter, fokuserer der bruges hovedsageligt som middel/værktøj på boligområdets til at skabe og de kontakt berørte til beboerne, beboeres med (og ikke det fritidsambassadørens) formål at skabe dialog udvikling. mellem beboer 1. Informationsaktiviteter som primært varetages af en boligsocial medarbejder. 2. Aktiviteter, som involverer beboerne i formidlingen af diverse emner til boligområdet for eksempel gennem et beboerblad og 3. Arbejde, der søger at formidle positive historier om boligområdet i medier og at tiltrække udefrakommende til boligområdet. 4. Forskønnelse og renholdelse af fællesarealer med fokus på at styrke områdets image. 5. Aktiviteter, der har til formål at tiltrække og fastholde nye lejere til boligområdet. 6. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for boligområdets image og godt naboskab. Fokus er på beboerambass 7. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for boligområdets image og godt naboskab. Aktiviteten fokuserer hoved beboerambassadørens) udvikling. 8. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog mellem beboer

8 Indsatsområde Projektorganisation Aktivitet 1. Projektlederløn 2. Anden løn eskl. 3. Pension, arbejdsmarked 4. Pension, sbidrag arbejdsmarked 5. Kurser, mv. Projektleder sbidrag efteruddannels 6. Administrativ mv. anden e bistand 7. mv. løn fra boligorg. Konsulentbista 8. Ekstern bistand 9. fra boligorg. Administrations 10. Lokalleje udgifter 11. Evaluering/ og anskaffelser konferencer/ 12. Revision rapporter 13. Andet

9 Beskrivelse 1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 5. Kurser, efteruddannelse mv. 6. Administrativ bistand fra boligorg. 7. Konsulentbistand fra boligorg. 8. Ekstern bistand 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 10. Lokalleje 11. Evaluering/konferencer/rapporter 12. Revision 13. Andet

10 Beregning af timeløn, medarbejdere Netværkskoordinator Nettoløn 37 timer 399, , , ,393 Nettotimeløn Pension m.v. 56,877 74,556 76,793 78,150 Pension m.v. pr. time Bruttoløn i alt 456, , , ,778 Bruttotimeløn i alt Brobygger Nettoløn 30 timer 325, , , ,800 Nettotimeløn Pension m.v. 47,599 61,790 63,548 64,648 Pension m.v. pr. time Bruttoløn i alt 373, , , ,683 Bruttotimeløn i alt

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Budgetark for boligsocial indsats inden for 217-2-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Start boligsocial indsats 1-2-217 Slut boligsocial indsats 31-1-221 Boligområde/områdenavn Helhedsplan AlabuBolig/Lejerbo

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Budgetark for boligsocial indsats inden for 215-18-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Start boligsocial indsats 1-6-217 Slut boligsocial indsats 31-5-221 Boligområde/områdenavn Randers Nordby 217-21

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

24. marts 2012. Kredskonference 1. kreds. Opgaver løsninger

24. marts 2012. Kredskonference 1. kreds. Opgaver løsninger En plan for det hele eller en helhedsplan Signalgården Opgaver løsninger Lidt mere af det hele er virkeligheden i boligområderne. Hvad er opgaverne, hvem skal løse dem, og hvilke redskaber kan og vil vi

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010

Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010 Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010 Mødedato 9. september 2010 Mødested/lokale Havneparken 2, 1. sal Mødetidspunkt kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt kl. 18.00 Deltagere Arne Sigtenbjerggård,

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 22 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 214 Når AAB afdeling 58 Tagensvej indtræder i Hothers Plads Helhedsplanen udarbejdes

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

Velkommen til Ghetto Bingo!

Velkommen til Ghetto Bingo! Velkommen til Ghetto Bingo! Hvem får først jammerpladen fuld? Hvor elendigt er der på Nørremarken Alt det vi ikke kan eller hvordan var det engang? Dette belastede område med de ressourcesvage beboere

Læs mere

SØNDERVANGEN II ROSENHØJ SØNDERVANGEN I KJÆRSLUND

SØNDERVANGEN II ROSENHØJ SØNDERVANGEN I KJÆRSLUND SØNDERVANGEN II ROSENHØJ SØNDERVANGEN I KJÆRSLUND Indhold 1.0 Forord... 1 2.0 Resumé... 1 3.0 Baggrund... 2 3.1 Kort om Viby Syd... 2 3.2 Beboersammensætningen i Viby Syd... 2 3.3 Boligsociale udfordringer...

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger. Den underskrevne

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013. Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr.

Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013. Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr. Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013 Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr. 2013-0228210-1 2 Indhold Overordnet om indsatsområdet -... 3 Brobygning til sundhedstilbud

Læs mere

Den almene sektor, beboerdemokratiet og

Den almene sektor, beboerdemokratiet og Introduktion til bestyrelsesarbejdet BoligKorsør Den almene sektor, beboerdemokratiet og Modul 1: Bestyrelsens arbejde Det boligsocialt arbejde 4. november 2014 29.10.2015 Det vil jeg tale om i dag.. Lidt

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Tillæg til helhedsplan for Urbanplan

Tillæg til helhedsplan for Urbanplan Tillæg til helhedsplan for Urbanplan Ansøgning til Landsbyggefonden - 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledning..... s. 3 1 Demokrati og borgerinddragelse....s. 3 2 Kultur, integration og image......s. 4 3

Læs mere

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven.

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven. Velfærd Sekretariat Sagsnr. 239821 Brevid. 1694709 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Boligsociale indsatser i Roskilde Kommune 14. august 2013 Baggrund Morten Gjerskov (S) har

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Køge Boligselskab. Ravnborg Huse Det første beboermøde

Køge Boligselskab. Ravnborg Huse Det første beboermøde Køge Boligselskab Ravnborg Huse Det første beboermøde Køge Boligselskab Hvem gør hvad og hvorfor Selskabet Ansatte Bestyrelser Beboere Hvad regulere den almene sektor Lov om almene boliger Beboerdemokrati

Læs mere

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Udgivet af Efterskoleforeningen 2014 Fra 2005 begyndte vi at lave nogle særlige tiltag for at få en mere mangfoldig skole, for på daværende

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Landsbyggefondens journalnummer: 1505 Område: BoLivVejle Tovholder: Boligsocial indsats - 0350 Arbejdernes Andels-Boligforening 029 29, Finlandsparken Boligorganisation(er):

Læs mere

Bilag til Helhedsplanen 2012-2016. Strategi og handlingskatalog

Bilag til Helhedsplanen 2012-2016. Strategi og handlingskatalog Bilag til Helhedsplanen 2012-2016 Strategi og handlingskatalog Indholdsfortegnelse Vollsmose 2020 - Vision, Mission og Strategi... 2 Vision... 2 Mission... 2 Strategi... 2 Uddybning af Strategien for Vollsmose

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 Børn, unge

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Nye kriterier for særligt udsatte boligområder Værktøjskasse om indsatsen over

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BLAD MED DEBAT & HOLDNINGER TVÆRKULTUREL INTEGRATION LAV EN

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

SØNDERVANGEN II ROSENHØJ SØNDERVANGEN I KJÆRSLUND

SØNDERVANGEN II ROSENHØJ SØNDERVANGEN I KJÆRSLUND SØNDERVANGEN II ROSENHØJ SØNDERVANGEN I KJÆRSLUND Indhold 1.0 Forord... 1 2.0 Resumé... 1 3.0 Baggrund... 2 3.1 Kort om Viby Syd... 2 3.2 Beboersammensætningen i Viby Syd... 2 3.3 Boligsociale udfordringer...

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune, de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune og Diabetesskolen

Læs mere

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Ansøgning til: RUMMELIG imidt Oplysninger om ansøger: LO Midtjylland 8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Projektbeskrivelse 1. Baggrund RUMMELIG i midt er et inklusionsprogram,

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo 212 1 Gennemførelsen af dataindsamlingen Informationerne er indsamlet primo 212 af sermo analyse på foranledning af BL og på basis af

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Motion og sundhed kun for kvinder. Seminar om kost- og motionsinterventioner blandt etniske minoriteter d.6. maj 2008.

Motion og sundhed kun for kvinder. Seminar om kost- og motionsinterventioner blandt etniske minoriteter d.6. maj 2008. Motion og sundhed kun for kvinder Seminar om kost- og motionsinterventioner blandt etniske minoriteter d.6. maj 2008. Evalueringsopgaven Institut for idræt v/lektor Laila Ottesen, har fungeret som faglig

Læs mere

Sundhedskultur i Urbanplanen. Pernille Mahon Hansen, projektleder for sundhedsindsatsen Mikkel Pedersen, sekretariatetsleder i Partnerskabet

Sundhedskultur i Urbanplanen. Pernille Mahon Hansen, projektleder for sundhedsindsatsen Mikkel Pedersen, sekretariatetsleder i Partnerskabet Sundhedskultur i Urbanplanen Pernille Mahon Hansen, projektleder for sundhedsindsatsen Mikkel Pedersen, sekretariatetsleder i Partnerskabet Information og formidling Sekretariatet for den daglige boligsociale

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe Referat tirsdag d. 20. december 2011

Boligpolitisk Styregruppe Referat tirsdag d. 20. december 2011 Boligpolitisk Styregruppe Referat tirsdag d. 20. december 2011 Mødedato Tirsdag den 20.12..2011 Deltagere Mødested/lokale Havneparken 2, 1. sal Mødetidspunkt kl. Kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt kl. 18.00

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 Frivilligkursus: Værktøjskasse for frivillige Dagkursus Lørdagskursus: 09.00 16.00 Program: 09.00 09.30 Morgenmad 09.30 09.45 Velkommen, præsentation og dagens

Læs mere

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune.

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune. 3.0 Arbejdsmarked Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sæt MERE skub i egu 2. Kommunens navn, adresse, tlf.nr., e-mail, www og samarbejds-partnere Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro 97 11

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

1: Oversigt over effektmål

1: Oversigt over effektmål 1: Oversigt over effektmål Effektmål (udvalg) Sundhed og trivsel Deltagelse i samfundsliv og fælleskaber Indikator Sundhed og trivsel Fællesskaber Understøtter effektmål (Ny-Ny) Børn lærer mere og er mere

Læs mere

FRA HELBREDENDE TIL FOREBYGGENDE

FRA HELBREDENDE TIL FOREBYGGENDE Workshop 3: Boligsocialt arbejde og projekt Stop Udsættelser Visionen er, at Boligkontoret Danmark både centralt og lokalt, har ressourcer til at udvise rettidig omhu i forhold til løsningen af medlemmernes

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere