Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole"

Transkript

1 Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Strategi og Idekatalog Januar 2014 Esbjerg Kulturskole Islandsgade Esbjerg Tlf Fax www. kulturskolen.dk

2 Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Med det omfattende og unikke samarbejde, som Kulturskolen i over 60 år har haft med folkeskolen i Esbjerg Kommune, ser vi med den nye skolereform frem til fortsat at kunne spille en væsentlig rolle i udviklingen af vore børn og unge. Hvad angår samarbejdet med folkeskolen har Esbjerg Kulturskole alle år været blandt de absolut førende i landet, hvilket vi gerne ser fortsat. Herudover vil vi gerne tilbyde et øget samarbejde med de nye muligheder, som ligger i den kommende folkeskolereform. Vi har i denne skrivelse forsøgt at skitsere størrelsen af vores nuværende samarbejde, samt at komme med idéer til et udvidet samarbejde, som også indbefatter inddragelse af kunstarter, som rækker udover musikken. Alt sammen undervisning foretaget af særdeles kompetente og professionelle undervisere/formidlere. Det er for Kulturskolen væsentligt, at der skabes bevidsthed omkring vores nuværende og mangeårige samarbejde, således at dette ikke tabes på gulvet med skolereformen. Herudover er det væsentligt, at der samtidig skabes bevidsthed omkring de værdifulde ressourcer, som Esbjerg Kommune med Esbjerg Kulturskole allerede besidder og således bør udnytte. Sidst men ikke mindst vil det være af afgørende betydning, at der skabes mulighed for undervisning, udført af Kulturskolens lærere, i tiden som ligger før kl Hvis dette hindres vil en stor del af undervisningen, især hvad angår skolens mindre børn, gå tabt. Vi håber, at vi med nedenstående samt yderligere ideer og ønsker, som måtte opstå, kan være medvirkende til, at den nye skolereform bliver til øget glæde og udvikling for kommunens mange børn og unge. Jan Rohde Pedersen, Kulturskoleleder Esbjerg Kommune Side 2 af 15

3 Status november 2013 Kulturskolens aktivitetselever i folkeskolealderen udgør musikelever, 213 billedkunstelever, 84 teaterelever og 68 balletelever, i alt elever svarende til 20% af den samlede elevmasse i kl. i Esbjerg Kommunes folkeskoler Ca. 70 % af Kulturskolens elever starter deres undervisning i tidsrummet mellem kl. 12 og 15. Kulturskolen tilbyder Musikalsk Forskole på 16 folkeskoler. I alt 45 hold, hvoraf deltagelse er gratis for eleverne på 22 hold, som betales af skolerne. De øvrige hold er forældrebetalte. Kulturskolen tilbyder skolekor på 19 skoler. I alt 28 kor med deltagelse af 696 børn. Deltagelse i kor er gratis for eleverne. Kulturskolen aflønner 59 kombinationsansatte folkeskolelærere i godt timer om året. Kulturskolens musikpædagoger har instrumentalundervisning på 13 af kommunens folkeskoler efter skoletid. Kulturskolen har i alt 140 specialiserede medarbejdere indenfor kunstarterne. Hvorfor et samarbejde med Esbjerg Kulturskole? Det udarbejdede idékatalog skal ikke ses som et færdigt produkt, men snarere som et bud på nogle af de nye muligheder, som adskiller sig fra, hvad folkeskolen tidligere har kunnet tilbyde. Vi ønsker således ikke blot at være leverandør af ydelser, men snarere at indgå i partnerskaber omkring børnenes udvikling på en lang række områder, som skolereformen nu åbner op for. Gennem samarbejdet omkring de kunstnerisk-kreative fag vil børn og unge på nye måder og i øget grad kunne udvikle deres menneskelige kompetencer indenfor en mængde områder frem mod det hele menneske. Områder som der, i mange år med positive resultater af bl.a. hjerneforsker Keld Fredens, er forsket rigtig meget i. Han sammenfatter resultaterne med flg. ord: Musik giver liv til læring Nedenstående er således blot et lille udsnit af, hvad kunsten kan bidrage med til det enkelte menneske: Giver motivation, glæde og trivsel Udvikler sociale kompetencer Udvikler evne til dels "at være i centrum" og dels at "være den der støtter" Udvikler motoriske færdigheder Udvikler empati Dæmper stress Udvikler kreative og innovative kompetencer som vidensamfundet efterspørger Skaber fællesskaber Kan foretage differentieret undervisning. Side 3 af 15

4 Herudover: I Esbjerg har vi allerede et unikt samarbejde mellem folkeskolerne og Kulturskolen, hvor 59 folkeskolelærere har musikundervisning for Kulturskolen på hjemskolerne Ca. 70% af Kulturskolens elever undervises i skoleåret i tidsrummet kl Kulturskolen har 17 musikpædagoger, som underviser i instrumentalundervisning på hjemskolerne Formålet med det forpligtende samarbejde mellem folkeskolen og Kulturskolen er iht. bemærkninger til loven at sikre, at musikskolernes undervisning af eleverne fortsat kan gennemføres på trods af forlænget skoledag Hvornår kan Kulturskolen medvirke? Kulturskolen ser sig selv som en aktiv part i undervisningen i såvel indskoling som på mellemtrin og i udskolingen i folkeskolerne og lægger vægt på, at være en del af børnenes skoledag. Kulturskolen kan byde ind i såvel understøttende undervisning som obligatorisk undervisning og valgfag. Vi foreslår at undervisningen i de kreative fag lægges i bånd eller søjler. Bånd: fx hver dag kl eller (indskoling), kl (mellemtrin) Søjle: en dag om ugen fx kl Musikaktiviteter (solo, hold, kor, sammenspil) eller øvrige kreative fag lægges i båndet/søjlen sammen med andre valgfrie aktiviteter Side 4 af 15

5 Side 5 af 15

6 Side 6 af 15

7 Strategi for det fremtidige partnerskab mellem folkeskolen og Esbjerg Kulturskole Der indgås partnerskab mellem skolerne og kulturskolen gennem en (fornyet) aftale om kombinationstimer folkeskole/kulturskole. Der indgås aftaler med de enkelte skoler om i hvilket omfang kulturskolens undervisning kan blive en del af den sammenhængende skoledag. Der indgås aftaler med de enkelte skoler om i hvilket omfang forældrebetalt undervisning kan blive en del af den sammenhængende skoledag. Organiseringsmuligheder i den nye folkeskole. Musikalsk forskole Skolen betaler For et eller flere hold, en årgang, flere årgange Forældrene betaler I det omfang skolen ikke betaler Kor (Gratis) (Gratis) Blokfløjte eller andre instrumenter. Skolesammenspil Instrumentalundervisning (fx guitar, klaver eller andet) og andre kunstfag For en årgang (fx 3. kl.), et eller flere hold For en årgang (fx 3. kl.), et eller flere hold For et eller flere hold I det omfang skolen ikke betaler I det omfang skolen ikke betaler I det omfang skolen ikke betaler Citater fra Fælles mål 2009 m.v.: Formålet med folkeskolen er, at give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere... skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi. Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik,... bibringe forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Side 7 af 15

8 Målet med folkeskolereformen er, at eleverne bliver så dygtige, som de kan (altså at deres potentialer udnyttes optimalt), og at de trives. Intentionen med den åbne skole er, at elevens hverdagsliv (med musik og andre kreative interesser) bringes ind i skolen. Lærer eleverne at samarbejde, være kreative og skabe produkter til gavn for andre (citat fra KLs materiale om den åbne skole) Kulturministeren (Modus): Politikerne har den opfattelse, at børn faktisk kan lære at lære, ved at spille musik og i det hele taget beskæftige sig med kunst, kultur, design og så videre; det er de bestemte arbejdsformer børn og unge har glæde af. De praktiske/musiske fag giver mange kompetencer. Forslag til den kommunale rammesætning Skolernes nuværende kulturskoleaktiviteter, timetal og økonomi indgår i det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kulturskole i henhold til aftaleteksten pkt. 2.5 Det sikres, at musikskolernes undervisning af eleverne fortsat kan gennemføres på trods af forlænget skoledag (jfr. formålet med det gensidige forpligtende samarbejde mellem folkeskolen og Kulturskolen iht. bemærkningerne til loven s. 41) Det tydeliggøres, at der nu er mulighed for forældrebetalt undervisning i skoletiden, jfr. 33 stk. 9. Det sikres at kulturskolens virke indgår i den strategi for Den åbne skole, som skolerne pålægges at udarbejde. Succeskriterier Succesen er hjemme, når alle - eleven, fysiklæreren, klasselæreren, musiklæreren, kulturskolelæreren, skolelederen, forældrene oplever at musik og kunstfag giver noget godt til børnenes udvikling og trivsel... deltager i et samarbejde præget af respekt og gensidighed. Side 8 af 15

9 Idékatalog Kulturskolen vil kunne tilbyde følgende forløb både for hele sæsonen og som projektforløb: Fortsat samarbejde med vore kombinationsansatte folkeskoleansatte med udgangspunkt i det eksisterende samarbejde udgørende p.t. godt timer Kompagnonundervisning i obligatoriske fag musikpædagoger og skolernes musiklærere samarbejder om den obligatoriske undervisning, (fx uger pr. skoleår (0.-6. årgang)) Kortere modulforløb/projekter på folkeskolen eller på Kulturskolen i alle kunstformer med afsluttende produkt medarbejdere fra Kulturskolen samarbejder med folkeskolelærere om fx 2 ugers projekt én gang pr. år Instrumentalundervisning af hele eller dele af klassen i skoletiden; en hel klasse udstyres med instrumenter (musiklærer, musikpædagog, kombinationsansat folkeskolelærer); obligatorisk instrumentalundervisning i kl. 3-4 elever tages ud af anden undervisning én gang om ugen (musikpædagog); instrumentkarussel; stomp osv. Instrumental solo- eller holdundervisning i skoletiden (forældrebetaling) fx i stedet for lektiecafé eller anden understøttende undervisning. Kor, skoleorkestre, sammenspil, bands Samarbejde med faglærere i almene skolefag Obligatorisk forskole til alle 0. klasser musikpædagog/kombinationsansat lærer i samarbejde med børnehaveklasseleder El Sistema på udvalge skoler Valgfag i kl. Billedkunst Musik og bevægelse/dans (45 min. bevægelse om dagen) Levende musikhistorie Efteruddannelse af lærere Projekt for folkeskolelærere og Kulturskolens musikpædagoger Weekendseminarer for folkeskolelærere og musikpædagoger Almen musikviden Fællestimer (timekoncerter, morgensang o.a.) Talentklasser Musik på computer Side 9 af 15

10 Beskrivelse af Idekataloget I det efterfølgende uddybes de enkelte ideer. Samarbejde med kombinationsansatte Kulturskolen ønsker at bibeholde og udvikle det unikke samarbejde, som vi allerede har med folkeskolen gennem aflønning af 59 kombinationsansatte folkeskolelærere (godt timer pr. år). De kombinationsansatte folkeskolelærere underviser i musikalsk forskole, kor, skolesammenspil samt på blokfløjte- og guitarhold. Endvidere indgår som en del af dette samarbejde, at Kulturskolens musikpædagoger underviser på disse hold, hvis den enkelte folkeskole ikke selv har kvalificerede undervisere. Økonomi vedr. nuværende samarbejde: Kulturskolen køber timer for ca. 2,5 mio. kr. pr. år af skolerne. I forbindelse med indførelse af Helhedsskolen for nogle år siden, blev det vedtaget, at den enkelte skole måtte betale den udgift, som forældrene ellers ville have haft til forskoleundervisning og anden Kulturskoleundervisning, som lå inden for skoletiden. Det var der mange skoler, der valgte at gøre dengang. Efter ophør af helhedsskolen betaler folkeskolerne stadig for 22 forskolehold og 5 sammenspilshold. Køb af hold koster i sæson : kr. pr. forskolehold (12 elever), kr. for instrumentalhold (7 elever) og ca kr. for skolesammenspilshold (7 elever) pr. sæson. Kompagnonundervisning Projektforløb, hvor der samarbejdes mellem en kulturskolelærer og folkeskolelærer om den obligatoriske undervisning i kl. Økonomi: Ca kr. for et forløb med 10 lektioner á 45 min. Kortere modulforløb/projekter på folkeskolen eller på Kulturskolen i alle kunstformer med afsluttende produkt Modulforløb/projekt med underviser fra Kulturskolen om et projekt fx i musik, billedkunst, teater, skrivekunst eller dans. Side 10 af 15

11 Instrumentalundervisning af hele eller dele af klassen i skoletiden Kan fx være frivillig blokfløjteundervisning i 3. kl. at udstyre en hel klasse med blæse- eller strygerinstrumenter at 3-4 elever tages ud af undervisningen én gang om ugen eller anden form for frivillig eller obligatorisk instrumentalundervisning efter nærmere aftale med den pågældende skole. Økonomi: Betales af skolen og/eller af forældre efter nærmere aftale. Instrumentalundervisning solo- eller holdundervisning i skoletiden Elever kan tilbydes solo- eller holdundervisning i skoletiden enten på Kulturskolen: Islandsgade (Esbjerg), Linje10 (Bramming), SeminarieHuset (Ribe) - eller på hjemskolen, og derved opfylde sin undervisningspligt. Økonomi: Forældrebetalt undervisning. Gratis for skolerne. Kor, skoleorkestre, sammenspil, bands Økonomi: Betales af skolen eller forældre. Kan evt. indgå som en del af den kulturskoleundervisning, som allerede findes på skolerne. Samarbejde med faglærere i almene skolefag Obligatorisk forskole til alle 0. klasser Økonomi: Betales af skolen. Kan evt. indgå som en del af den kulturskoleundervisning, som allerede findes på skolerne. Side 11 af 15

12 Musikdramatisk legestue i indskolingen Leg med fantasi musik, roller og universer. Styrelse af innovativ tænkning, sociale evner, relationer og skaberkraft. Max. 20 børn pr.hold og 2 undervisere Økonomi: Ca. 420 kr. pr. lektion á 45 min El Sistema på udvalgte skoler El Sistema blev startet i Venezuela i midten af 1970'erne med det udgangspunkt at give børn, uanset social status og økonomisk formåen adgang til at lære at spille sammen med andre. El Sistema er skildret i en dokumentarfilm: El Sistema - music to change life I Danmark tilpasses projektet primært til børn, som bor i belastede byområder. Økonomi: Evt. søge fondsmidler til dette. Valgfag i kl. Musik, billedkunst og teater. I teater kan bl.a undervises i improvisationsteater, stuntfight m.m. Max 15 elever pr. hold. Undervisningen varetages af en lærer fra Kulturskolen. I musik kan der fokuseres på elevernes interesser og forudsætninger, f.eks. praktisk/ musikalske færdigheder (sang og sammenspil), musikalsk skabende processer (f.eks. sangskrivning, musicalopsætning og koncerter) og ekskursioner ud i musiklivets mange facetter. Billedkunst Tilbud om undervisning på skolerne i tiden mellem kl og af højt kvalificerede undervisere med kunstnerisk baggrund i bl.a. grafik, tegning, keramik og skulptur. Undervisningen af elever, der aktivt har valgt billedkunst som valgfag i aktivitetstimerne fra 2. til 6. klassetrin, dog max 15 elever pr. hold, ligesom Kulturskolens billedkunstlærer kan fungere som kompagnonlærer i den almindelige billedkunstundervisning. Side 12 af 15

13 Der kan varetages billedkunstundervisning for max. 15 elever pr. hold. Kan fx være tegneeller keramikundervisning i forløb over 5 til 10 uger. Undervisningen kan også finde sted på Esbjerg Kulturskole, hvor vi tilmed kan tilbyde undervisning i fremstilling af grafiske tryk på professionelt værksted. Herudover deltagelse i projektforløb, ved udsmykningsopgaver og temauger. Endvidere kan lærerne fungere som konsulenter ved fremstilling af scenografi i forbindelse med teaterstykker. + materialer. Teater Kulturskolen kan tilbyde musikdramatisk legestue i indskolingen samt valgfag for kl. i tidsrummet kl Projektforløb: f.eks. forestillingsprojekter fra idé til forestilling. Lærerne kan også fungere som konsulenter/sparringspartnere i forbindelse med teateraktiviteter og projekter på den enkelte skole. Musik og bevægelse/dans Tilbud om at undervise i forbindelse med, at børnene skal bevæge sig 45 min. hver dag. Kulturskolen har bl.a. erfaring fra musikalsk/dramatisk legestue, og kan også tilbyde SSB (spil-sang-bevægelse) for eleverne. Kulturskolen tilbyder også undervisning i moderne dans og ballet - eksempelvis i forbindelse med de 45 min. bevægelse Levende musikhistorie Folkeskolelærer og musikskolelærer samarbejder om at holde emneuger, fx blues, rock, jazz, pop, rn b. Forløbet afsluttes med en koncert med elever/lærere. Side 13 af 15

14 Projektforløb for specialklasser Modulforløb med tværfaglige samarbejder, hvor der arbejdes med kreative musikalske processer, hvor eleverne selv er med til at skabe musik. Det kunne være at sætte musik til billeder, lyrik, historiske begivenheder m.m. Efteruddannelse af folkeskolelærere Kulturskolen kan tilbyde efteruddannelseskurser for musik-, billedkunst- og teaterlærere i folkeskolen. F.eks. brugsklaver/guitar, kurser i forskellige emner fx stomp, sang- og stemmetræning, sammenspil, billedkunst Økonomi: Bestilles og betales af skolerne iht. nærmere aftale. Projekt for folkeskolelærere og musikskolelærere Sammenspilsforløb for hele klasser med rytmisk band, hvor Kulturskolens elever er grundstammen.kor og ssb (sang-spil-bevægelse) indgår tilligemed i dette projekt. Økonomi: Efter nærmere aftale. Weekendseminarer Folkeskolelærere og musikpædagoger samarbejder og idéudvikler med henblik på at tage det bedste fra begge verdener: Hvad kan vi sammen? Økonomi: efter nærmere aftale Almen musikviden Undervisning ved en musikpædagog - (evt. sparring med folkeskolelærer) - hvor nodelæsning, teori, musikhistorie, ssb, sang indgår. Side 14 af 15

15 Fællestimer (timekoncerter, morgensang o.a.) Talentklasser Oprettelse af talentklasse på én eller flere skoler i lighed med eliteidrætsklasse på Vestervangsskolen. Talentklasserne kan f.eks. bestå af musikelever og Den Kongelige Ballets talentelever. Et materiale omhandlende kulturtalentklasser er under udarbejdelse. Musik på computer Inddrage computeren og relevante musikprogrammer i undervisningen, f. eks. ved at lave optagelser af lyde fra dagligdagen, som i computeren udforskes og bearbejdes til små lydfortællinger. Bruge computeren som et musikinstrument til at lave egne kompositioner. Lave egne instrumenter på computeren. Sammenspilsforløb med computeren som instrument. Lave lyd og musik til billeder og film. (tværfagligt projekt) Side 15 af 15

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Med det omfattende og unikke samarbejde, som Kulturskolen i over 60 år har haft med folkeskolen i Esbjerg Kommune, ser vi med den nye skolereform frem til fortsat

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

KULTURSKOLEN SÆSON 2016-17 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST

KULTURSKOLEN SÆSON 2016-17 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST KULTURSKOLEN SÆSON 2016-17 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST MUSIK MUSIK GIVER UNIVERSET EN SJÆL. DEN GIVER SIN- DET VINGER, FANTASIEN FLUGT, ALVOREN CHARME, OG DEN GIVER MUNTERHED OG LIV TIL ALT. PLATON.

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 29. september 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som et af sine overordnede

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

KulturTalentklasser i Esbjerg Kommune Musik, ballet, teater og billedkunst

KulturTalentklasser i Esbjerg Kommune Musik, ballet, teater og billedkunst KulturTalentklasser i Esbjerg Kommune Musik, ballet, teater og billedkunst KulturTalentklasser i Esbjerg kommune - musik, ballet, teater og billedkunst Et tilbud til elever i Esbjerg Kommune på 7.-9. klassetrin

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Idékatalog Randers Musikskole, september 2015 Randers Musikskole tilbyder et samarbejde med folkeskolerne om undervisning, som udvider skolernes musiske aktiviteter.

Læs mere

RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015

RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015, RØDOVRE MUSIKSKOLE RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/8-2013 TIL 31/7-2015 1 Om musik side 2 Formål side 3 Baggrund side 4 El Sistema side 4 Musik

Læs mere

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Fyraftensmøde Skads Skole Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Kl. 17.00-18.00. 1 2 Nye nationale mål 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2.Folkeskolen

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Årsmøde 2013/14 Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Dagsorden for årsmødet (18:00 20:30) Intro og velkomst (5 minutter) Årsberetning ved formand (10 minutter) Ny folkeskolereform hvordan bliver

Læs mere

De små solstrålehistorier bærer MusikUnik

De små solstrålehistorier bærer MusikUnik De små solstrålehistorier bærer MusikUnik Intensiv musikundervisning giver børn med særlige udfordringer selvtillid på Hendriksholm Skole i Rødovre. Tekst & foto: Jakob Kehlet - Leon, får du penge, når

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN - De indholdsmæssige dimensioner Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi 1 Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi Katalog over musikskolens tilbud om samarbejde i forbindelse med folkeskolereformen Den kommende folkeskolereform indebærer, at folkeskolerne og

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

SÆSON KULTURSKOLEN MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST

SÆSON KULTURSKOLEN MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST SÆSON 2017-18 KULTURSKOLEN MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST MUSIK MUSIKKEN GØR EN SVAG PÅ EN MÅDE SÅ MAN BLIVER STÆRK. BENNY ANDERSEN. Esbjerg Kulturskole tilbyder musikundervisning primært til børn og

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole SKOLEREFORM 2014 FILM OM SKOLEREFORMEN https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=9991a52e SKOLEREFORMENS FORMÅL Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens

Læs mere

KULTURSKOLEN SÆSON MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST

KULTURSKOLEN SÆSON MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST KULTURSKOLEN SÆSON 2018-2019 MUSIK BALLET TEATER BILLEDKUNST MUSIK MUSIKKEN GØR EN SVAG PÅ EN MÅDE SÅ MAN BLIVER STÆRK. BENNY ANDERSEN. Esbjerg Kulturskole tilbyder musikundervisning primært til børn og

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 SkoleNyt oktober 2014 Indledning Så kom vi i gang med det nye skoleår. I skrivende stund har vi været igennem syv uger. Børn og voksne har mærket på deres

Læs mere

Musikklasser på Østervangsskolen

Musikklasser på Østervangsskolen Musikklasser på Østervangsskolen 7M 09-10- 2017 t il 13-10- 2017 MAN DAG 09-10- 2017 TI RSDAG 10-10- 2017 ONSDAG 11-10- 2017 TORSDAG 12-10- 2017 FREDAG 13-10- 2017 08:00-08:45 08:45-09:30 09:50-10:35 10:35-11:20

Læs mere

Folkeskolereform 2014. Åben Skole

Folkeskolereform 2014. Åben Skole Folkeskolereform 2014 Åben Skole Tre nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Alle skal blive dygtigere ikke lige dygtige. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Inspirationsmateriale til understøttende undervisning og lektiecafe

Inspirationsmateriale til understøttende undervisning og lektiecafe Inspirationsmateriale til understøttende undervisning og lektiecafe En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter på lærer- pædagog- ledelse og forvaltningssiden har udarbejdet dels et idekatalog til aktiviteter

Læs mere

Generelt om Holmebækskolen

Generelt om Holmebækskolen Generelt om Holmebækskolen Skolen er tosporet fra 0-9 kl.. Undtagen 3 årgange, der er etsporet. Der er 17 normalklasser og 6 specialklasser. På skolen går 410 elever, der er delt op i 3 fløje. Lille fløj

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 22. april 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som sit overordnede formål,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning

Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning Dato: Fredag d. 2. maj 2014, kl. 9.30-14 Ansøger: Favrskov Musikskole på vegne af Videnscenter for Musik Kontaktpersoner:

Læs mere

Håndbog og praktiske oplysninger for skoleledelser i Aalborg kommune marts 2014

Håndbog og praktiske oplysninger for skoleledelser i Aalborg kommune marts 2014 Håndbog og praktiske oplysninger for skoleledelser i Aalborg kommune marts 2014 Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 1 Indhold Velkomst side 3 Aalborg Kulturskoles Vision side 4 Administration

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

KREATIV MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

KREATIV MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING At den studerende: - tilegner sig relevant viden om musikformidlingstyper - tilegner sig relevant viden inden for kommunikationsog formidlingsteori - tilegner sig relevant

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

PSYKOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE. Undervisningen i psykologi omfatter hovedsagelig personligheds- og gruppepsykologi inden for følgende rammer:

PSYKOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE. Undervisningen i psykologi omfatter hovedsagelig personligheds- og gruppepsykologi inden for følgende rammer: VALGFAG 2009/10 PSYKOLOGI Undervisningen i psykologi omfatter hovedsagelig personligheds- og gruppepsykologi inden for følgende rammer: INDHOLDSFORTEGNELSE Skrivelse til skolens elever i 7. + 8. klasse

Læs mere

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål.

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Arbejdsgruppen kultur og fritid at give mod til at bruge sin forstand Klafki

Arbejdsgruppen kultur og fritid at give mod til at bruge sin forstand Klafki Arbejdsgruppen kultur og fritid at give mod til at bruge sin forstand Klafki Visionen i Kommissorium Der skal anvendes praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole.

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. 1. Hvornår startede samarbejdet og hvordan. Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler.

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Med indførelsen af folkeskolereformen og de politiske beslutninger i Halsnæs Kommune sker der forandringer i det tidligere SFO (0-3 klasse)

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret?

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014 Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Skolereform hvorfor? 17 % aflægger ikke afgangsprøve eller opnår karakteren 2 i dansk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016.

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Kære alle elever og forældre. Så nærmer foråret sig lige så stille, og det er igen tid til at tage stilling til, om I vil fortsætte med at gå til musik. Der er tilmelding

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder DGI Sydvest Skolereform og folkeskoler hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 Et tilbud til 7.-9. klasser på: Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole. Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7.,

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

giv dit barn en gave for livet

giv dit barn en gave for livet Spillelyst giv dit barn en gave for livet Musik er sundt for sjælen Alle ved hvad musik kan gøre ved os. Den kan gøre os glade, den kan få os til at gyse, den kan vække minder, den kan få os til at danse,

Læs mere

MUSIKKEN I FOLKESKOLEN, AUGUST 2014

MUSIKKEN I FOLKESKOLEN, AUGUST 2014 MUSIKKEN I FOLKESKOLEN, AUGUST 2014 Horsens Musikskole, december 2013 Indholdsfortegnelse Forord: Musik til alle flid, fællesskab og læring.... 2 Oversigt over idékataloget... 3-4 Uddybende beskrivelse

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger:

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger: Click here to enter text. Dagsorden til 14. august 2013 KULTURDANMARK Som opfølgning på KulturDanmark forløbet og det Kulturpolitiske Topmøde den 12. marts nedsatte Kulturminister Marianne Jelved fem tematiske

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Sammen om musik og kunst

Sammen om musik og kunst Sammen om musik og kunst Et idékatalog med 24 oplæg til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune fra Musik- og Billedskolen Version 1.0, august 2014 1 Indhold SAMMEN OM MUSIK OG KUNST........3 INDSKOLING.........5

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere