Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2006"

Transkript

1 Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2006

2 Forord Det er over 3 år siden, at Epilepsihospitalet i Dianalund systematisk forstærkede forskningsindsatsen ved besættelsen af et professorat og over 2 år siden, at et Ph.D.- projekt inden for epilepsi og genetik tog sin begyndelse. Siden er forskningsindsatsen tiltaget, og fra den har tre af Epilepsihospitalets overlæger fået fast skemalagt ugentlig forskningsdag. Den Danske Kvalitets Model, som skal implementeres på landets sygehuse, vil også komme til Epilepsihospitalet, og et stort arbejde på kvalitetssikrings og kvalitetsudviklingsområdet venter. I betragtning af dette har vi valgt, at forskningsrapporten skal fokusere på forskning og ikke omtale rene kvalitetssikringsprojekter, som i den kommende tid vil få megen opmærksomhed andetsteds. Derfor er visse emner, som var omtalt i forskningsrapporterne for 2004 og 2005, ikke omtalt her. Christian Pilebæk Hansen Lægelig direktør Peter Wolf Professor

3 Indhold I Forskningsprojekter Projektleder 1. Prodromer til epileptiske anfald Jørgen Alving 2. Epilepsi og Genetik Christian Pilebæk Hansen Rikke Møller 3. Juvenil myoklon epilepsi Peter Wolf 4. Encefalopati med CSWS hos børn Marina Nikanorova 5. Psykogene non-epileptiske anfald Lene Sahlholdt 6. EURAP Marit Dahl 7. Farmakologi ved Lamotrigin Peter Wolf 8. Farmakologi ved Levetiracetam Peter Wolf 9. Anfaldsdetektion ved billedbehandling Peter Wolf 10. Narkolepsi Jørgen Alving 11. Kildeanalyse af epileptisk EEG-aktivitet Jørgen Alving 12. SUDEP hos børn Peter Uldall 13. Rystealarmer og pulsoxymetre Christian Pilebæk Hansen 14. Føtalt valproatsyndrom Lene Sahlholdt 15. Farmakogenetik Kirsten Annette Nielsen II Lægemiddel- og diætafprøvning 1. Zonisamid Noémi Becser Andersen 2. Ketocal Maria Miranda IV Publikationsliste (originalartiker, oversigtsartikler, abstracts og foredrag) V Dianalund Epilepsi Symposium 2006 Christian Pilebæk Hansen

4 VI Internationalt epilepsisympsoium 2007 Marina Nikanorova

5 1. Prodromer til epileptiske anfald Projektdeltagere: Overlæge Jørgen Alving og overlæge Jesper Erdal, Rigshospitalet. Studiet blev påbegyndt i juni 2004 (se Forskningsrapport ) og inklusionen af patienter afsluttet i juni I alt 985 patienter er blevet interviewet, hvoraf 23 (2,3 %) rapporterede prodromer d.v.s. forvarsler til epileptiske anfald af mindst 30 minutters varighed, og som med hensyn til symptomer var forskellige fra anfaldene. Resultaterne er præsenteret ved den 7. europæiske epilepsikongres, Helsinki, Finland, juli Endelig bearbejdning af data er ikke helt færdig endnu, og det er planen at publicere arbejdet i form af to artikler i et internationalt tidsskrift.

6 2. Epilepsi og Genetik Projektdeltagere: Lægelig direktør Christian Pilebæk Hansen, Ph.D.-studerende Rikke Møller, Ph.D., Cand. Scient. Kirsten Annette Nielsen, overlæge Ejvind Lyders Hansen, overlæge Marina Nikanorova, professor Peter Wolf, professor Niels Tommerup fra Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning, lektor Zeynep Tumer fra Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning Delprojekt om det genetiske grundlag for hjernemisdannelser og epilepsi Studiet tager udgangspunkt i patienter der har en MR dokumenteret epileptogen hjernemisdannelse, hvilket omfatter ca. 10% af Epilepsihospitalets patienter. I 2005 og 2006 har vi indsamlet blodprøver fra over 100 patienter med hjernemisdannelser. Patienternes arvemasse undersøges ved brug af forskellige cytogenetiske teknikker i håb om at finde nye gener, der er involveret i udviklingen af epileptogene hjernemisdannelser. Samtlige inkluderede patienter har fået lavet en standardkromosomundersøgelse, og ca. 75 af patienterne har fået lavet array CGH (komparativ genom hybridisering), hvilket er en teknik hvor man hurtigt og nemt kan undersøge hele arvemassen for små ændringer, der ikke er mulige at detektere med standardmetoder som f.eks. karyotypering. Disse analyser er blevet udført i samarbejde med Max Planck Instituttet for molekylær genetik i Berlin. Vi har hos de 75 undersøgte patienter fundet 26 patogenetiske mikrodeletioner og duplikationer. Flere af disse forandringer er associeret med kendte syndromer og har derfor ført til direkte diagnosticering af patienten. Størstedelen af ændringerne er dog ikke tidligere rapporterede forandringer der har ledt til fundet af nye gener der er involveret i hjerneudvikling og epilepsi. Flere af disse forandringer vil blive kortlagt yderligere i videre studier. Dette studie er det første, hvor man har undersøgt en kohorte af epilepsipatienter med hjernemisdannelse med array CGH og den høje hit-ratio tyder på, at epilepsi er en stærk indikator for forekomsten af mikrodeletioner og duplikationer. Vi har sandsynligvis kun set en brøkdel af de forandringer, der kan føre til epilepsi og hjernemisdannelse og vi vil derfor i de kommende år fortsætte med at undersøge denne patient-gruppe med array CGH. Hos en mindre del af patienterne med hjernemisdannelse og behandlingsresistent epilepsi er det muligt at bortoperere det misdannede væv, hvilket i bedste fald kan føre til anfaldsfrihed. Projektgruppen har etableret et samarbejde med neurokirurgen, der udfører disse operationer på Rigshospitalet, og vi har efter tilladelse fra patienterne fået lov at lave genetiske analyser på det bortopererede væv. Udover væv fra hjernemisdannelser laver vi også genetiske analyser på væv fra patienter med temporallapsepilepsi (TLE), der bliver opereret for hippocampus-sklerose. TLE er den hyppigste form for epilepsi i specialiserede centre, hvor den udgør ca. 50% af tilfældene. Omkring 30% af disse patienter udvikler medikamentresistens, hvilket medfører fortsatte epileptiske anfald og dermed risiko for skade på centralnervesystemet. Hippocampus-sklerose er karakteriseret ved neurontab og gliose med atrofi og er den hyppigst forekommende abnormitet (50-70%) knyttet til TLE. TLE+HS kan behandles kirurgisk, hvorved ca % af patienterne opnår anfaldsfrihed. Resultaterne fra disse analyser kan være med til at belyse de genetiske ændringer, der sker i hjernen i forbindelse med epilepsi.

7 2.2. Delprojekt om det genetiske grundlag for behandlingsresistens ved epilepsi En selekteret gruppe af børn, som alle er veldiagnosticerede med myoklon-astatisk epilepsi og som ikke responderede på mindst 3 medicinske behandlinger, blev inkluderet i projektet som svært behandlelige. Det har været muligt at underopdele denne patientgruppe i en responderende ikke behandlingsresistent - gruppe, som nu er anfaldsfri i valproat - leviteracetam kombinationsbehandling. Der er ligeledes identificeret en ikke-responderende undergruppe med samme ætiologi, som ikke blev anfaldsfri på denne behandling. Denne gruppe defineres som behandlingsresistent om end yderligere medicinsk behandlingsoptimering løbende udføres for at reducere anfaldsfrekvensen. Dette arbejde er blevet præsenteret dels som poster og dels som udvalgt til elektronisk powerpoint-præsentation ved den Europæiske Epilepsikongres i Helsinki. Der vil blive udfærdiget et manuskript med den kliniske beskrivelse af denne patientgruppe, hvorefter genetiske undersøgelser på biobank-materiale vil blive udført. For at udvide patientmaterialet for de genetiske undersøgelser er alle patienter ved Epilepsihospitalet og i Levetiracetam-behandling i perioden fra 1. januar til 30. juni 2006 opgjort. Det antages, at medicinering med levetiracetam, som ved opgørelsen i projekt 8 er set at blive anvendt som add-on, kan indikere at patienterne er svært behandlelige og har været gennem flere forudgående medicinske behandlinger uden at opnå anfaldsfrihed. Journalerne på disse patienter vil blive gennemgået med henblik på at udvælge undergrupper som i lighed med ovenstående hhv. responderer og ikke responderer på levetiracetam medicinering. Fundet af patienter, som tolererer høje serum-koncentrationer af lamotrigin i monoterapi og som bliver anfaldsfri på denne behandling danner grundlag for selektion af yderligere patientmateriale til genetiske undersøgelser.

8 3. Juvenil myoklon epilepsi: Projekt om endofænotyper og GABA A - receptorer Projektdeltagere: Professor Peter Wolf, lægelig direktør Christian Pilebæk Hansen, overlæge Jørgen Alving, overlægerne Noémi Becser Andersen, Marit Dahl og Erling Tømmerup, molekylærbiolog, Ph.D. Kirsten Annette Nielsen, alle Epilepsihospitalet, og overlægerne Bjarke á Rogvi Hansen og Jesper Erdal, Rigshospitalets Epilepsiklinik, overlægerne Hans Høgenhaven og Troels Kjær, klinisk neurofysiologisk afdeling, Rigshospitalet, og reservelæge Lars Pinborg og forskningsassistent Haroon Malik Arfan, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet Den systematiske patientrekruttering med tilbud om deltagelse til alle JME patienter, og den samtidige endofænotypisering vedr. refleksepileptiske træk begyndte i 2006 på Rigshospitalet, hvor alle kandidater ses personligt af prof. Wolf. På Epilepsihospitalet er enkelte patienter rekrutteret og en systematisk gennemgang af journalerne med en sikker eller mulig JME begyndt ved overlæge Bécser Andersen og prof. Wolf. Syntetisering af den nye PET - ligand flumazenil, som skal bruges i projektet, var ikke afsluttet ved årets slutning i Neurobiologisk Forskningsenhed. Det er aftalt, at blodprøver til genetiske undersøgelser tappes på RH og fremsendes til opbevaring i biobank på Epilepsihospitalets Laboratorium med henblik på senere genetiske analyser.

9 4. Encefalopati med CSWS hos børn Projektdeltagere: Overlæge Marina Nikanorova, overlæge Jørgen Alving, overlæge Mary Atkins, ledende psykolog Lene Sahlholdt, psykolog Tove Hoffmann, psykolog Kirsten Juul og psykolog Lene Starup. Projektet omfatter 3 dele: 4.1. Analyse af elektro-kliniske karakteristika af encefalopati med CSWS og korrelation mellem kliniske og EEG-data og kognitiv dysfunktion Der er undersøgt 40 børn, 25 drenge og 15 piger i alderen 6-17 år. Epilepsiens udvikling og ændringer i EEG er undersøgt, og disse forhold korreleres med neuropsykologiske fund. Data vil blive bearbejdet m.h.p. originale publikationer Prædiktorer af CSWS-forekomst Denne delundersøgelse er gennemført i gruppen af rolandisk epilepsi-relaterede syndromer (20 patienter, alder 5 14 år). Patienterne er fulgt i 2-5 år, og EEGforhold, der forudsiger CSWS-forekomsten, er identificeret Nye terapeutiske muligheder ved encefalopati med CSWS Klinisk effekt af levetiracetam hos børn med CSWS Levetiracetam (LEV) er anvendt som en supplerende terapeutisk mulighed hos 22 børn (6-16 års alderen), som er refraktære overfor almindelige antiepileptika og steroider. Der er anvendt doser af LEV på mg/kg/dag. Klinisk effekt er analyseret ved 24-timers EEG monitoring efter 3, 6 og 12 måneder siden LEV-opstart. 17 af de 22 børn havde effekt på CSWS-forekomsten Ketogen diæt ved behandling af CSWS 5 børn (6-11 års alderen) med refraktær CSWS blev behandlet med ketogen diæt i 6 18 måneder. Diætens effekt er analyseret ved 24-timers EEG-monitorering efter 3, 6 og 12 måneder siden diæt - opstart. Resultaterne er under opgørelse.

10 5 Psykogene non-epileptiske anfald (PNES) Projektdeltagere: Projekt om voksne: Neuropsykologerne Lars Brunbech, Hanne Kryger, Lotte Søvsø, ledende ergoterapeut Conny Olsen, overlæge Erling Tømmerup. Projekt om børn: Børneneuropsykologerne Tove Hoffmann, Kirsten Juul, Lene Sahlholdt, Lene Starup, overlæge Kern Olofsson. I løbet af 2006 blev protokol indsendt til den lokale videnskabsetiske komité, som efter en del korrespondance konkluderede, at projektet ikke faldt indenfor deres ansvarsområde. Projektet var dermed klart til at starte pr I børneprojektet fokuseres på følgende aspekter: 1. Hvordan går det til, at nonepileptiske anfaldsfænomener bliver opfattet som epilepsi? Dette undersøges via anamnesen og semi-struktureret interviews med barnet og de pårørende. 2. Personlighedsmæssig og social beskrivelse af børnene, hvor det er valgt at børnene undersøges med evneprøven WISC III, personlighedsmæssigt undersøges med Beck Youth Inventories som barnet selv udfylder, forældrene udfylder CBCL spørgeskema om barnets adfærd, såvel børn som forældre udfylder et spørgeskema BIPQ i relation til vurdering af anfaldenes betydning for barnets liv. 3. Børnene gennemgår et struktureret behandlingstilbud under indlæggelse og ved ambulant opfølgning med vurdering via spørgeskemaer af behandlingens effekt et halvt år efter behandlingens afslutning. Projektbeskrivelsen for projektet om unge og voksne blev i løbet af 2006 indsendt til den videnskabsetiske komité, man har dér ønsket yderligere oplysninger, korrespondancen med komitéen var ikke afsluttet ved udgangen af år I projektet fokuseres der på sammenligning mellem kognitiv terapeutisk gruppebehandling suppleret af ADL-træning sammenlignet med individuel kognitiv terapeutisk behandling, dvs. det nu eksisterende sædvanlige tilbud som kontrolgruppe. Deltagelse i enten gruppeterapeutisk tilbud eller individuelt tilbud tilbydes efter lodtrækning. 6. EURAP Projektdeltagere: Overlæge Marit Dahl, overlæge Noémi Andersen, lægelig direktør Christian Pilebæk Hansen, projektsygeplejerske Vibeke Stubbings, overlæge Anne Sabers, KAS Glostrup. EURAP er et internationalt projekt, som begyndte i Europa, men nu involverer en række lande udenfor Europa. Formålet med EURAP er at indsamle oplysninger om helbredsforhold hos gravide med epilepsi og deres børn for at kunne bestemme risikoen for sværere misdannelser hos børn af epilepsiramte kvinder, der har taget epilepsimedicin under graviditeten. I Danmark har indrapporteringen af oplysninger til projektet været samlet på Epilepsihospitalet i Dianalund. Projektet har tiltaget i

11 omfang, og det er ikke lykkedes varigt at rejse midler til aflønning af projektmedarbejder. Derfor er det i 2006 besluttet at overgå til decentral elektronisk indberetning fra de enkelte danske afdelinger. Epilepsihospitalet har således ikke længere en koordinerende funktion. Overlæge Anne Sabers er fortsat dansk EURAPrepræsentant, og overlæge Marit Dahl ansvarlig for indberetningerne fra Epilepsihospitalet.

12 7. Farmakologi ved Lamotrigin (LTG) Projektdeltagere: Professor Peter Wolf, overlæge Marit Dahl, reservelæge Marianne Søndergaard Khinchi, molekylærbiolog PhD, Kirsten Annette Nielsen 7.1. Delprojekt om terapeutiske tærskler (TT) for LTG De resultater, der var fremvist som poster ved den Internationale Epilepsikongres i Paris 2005, blev kritisk gennemgået for at sikre dokumentation til primær publikation. Et manuskript er blevet indsendt til publicering. Vores fund tyder på at der, mens tærsklerne hos de fleste patienter viser en normalfordeling, eksisterer en kvalitativt forskellig gruppe af vanskeligt behandlelige patienter, som kan blive anfaldsfri uden voldsomme bivirkninger ved høje serumkoncentrationer. Fundet genererer et projekt under Epilepsi og Genetik 2.2.), hvor den farmakogenetiske baggrund hos denne gruppe af patienter undersøges Delprojekt om bioækvivalens af forskellige synonyme LTG - præparater I løbet af 2006 fik i alt ni patienter, der havde klaget over problemer efter generisk substitution, undersøgt sammenlignende døgnprofiler af deres LTG plasma koncentration med de pågældende præparater. I nogle tilfælde afveg biotilgængeligheden med mere end de tilladte 10 %. Resultaterne blev præsenteret som poster ved både den Europæiske og den Nordamerikanske Epilepsikongres. Undersøgelsen skal betragtes som en pilotundersøgelse, der peger på nødvendigheden af at gennemføre et prospektivt projekt med uselekterede patienter. Resultaterne er under bearbejdning til en primær publikation, hvor der fokuseres dels på sammenfald mellem målte serumkoncentrationer af LTG og spontane rapporter om transiente bivirkningssymptomer på bestemte tidspunkter af døgnet og dels på sammenfald mellem målte serum koncentrationer og anfaldsgennembrud i ellers velbehandlede patienter Delprojekt om halveringstid af LTG ved kontinuerlig behandling Som spin-off af undersøgelsen af døgnprofiler blev vi opmærksomme på, at målingerne i døgnforløbet generelt viste større udsving end forventet på grundlag af de allerede publicerede data om LTG s halveringstid. En detailleret analyse synliggjorde dette og resultaterne blev antaget som foredrag til den Internationale Epilepsikongres i Singapore Der er udarbejdet og indsendt et manuskript med henblik på publicering. Disse fund genererer et nyt projekt, hvor halveringstiden af LTG skal undersøges ved detaljerede serum-målinger på en patient gruppe, hvor seponering foretages på klinisk indikation.

13 8. Farmakologi ved Levetiracetam Projektdeltagere: Professor Peter Wolf, reservelæge Lucie Spanila, molekylærbiolog, Ph.D. Kirsten Annette Nielsen Ligesom ved Lamotrigin er terapeutiske tærskler endnu ikke blevet undersøgt for Levetiracetam (LEV), der udskilles uomdannet. Der er ikke fastlagt et terapeutisk vindue, men det antages at serum-målinger kan vise sig nyttige, når kopipræparater af levetiracetam opnår salgstilladelse. En undersøgelse af serumkoncentrationer med henblik på beregning af terapeutiske tærskler blev indsendt til den Internationale Epilepsikongres i Singapore, hvor den blev antaget som poster. Det fremgår ved gennemgangen af data fra patienter set i ambulatoriet over en 6 måneders periode i 2006, at Levetiracetam anvendes hos mange patienter som add-on medicinering og at antallet af patienter i monoterapi derfor ligger lavt og foreløbig er omkring 10 for hele hospitalet.

14 9. Anfaldsdetektion ved billedbehandling Projektdeltagere: Overlæge Jørgen Alving, professor Peter Wolf, lektor Helge B. Sørensen samt masterstuderende Kenan Vilic og Gitte Bager fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I 2006 blev der fundamentet lagt for et lovende og potentielt længerevarende samarbejde med en forskergruppe på DTU, der har ekspertise i automatisk signal- og billedbehandling. Det første masterarbejde i kooperationen blev gennemført i Det bestod først i en metodekritisk analyse af de få eksisterende tiltag til anfaldsdetektion ved automatisk billedbehandling. Det vanskelige problem består i at udvikle en metode, der korrekt genkender et legemes position, hvis det har foretaget en hurtig drejning, eller hvis et objekt er midlertidigt kommet mellem patienten og videokameraet. De to studerende udviklede en metode, der bruger farvemarkører på ekstremiteterne, og påviste at den er gangbar. De forsvarede deres arbejde med højeste mulige karakter. Metoden skal publiceres mest i det ingeniørmæssige miljø, men et bidrag blev også anmeldt til den Internationale Epilepsikongres i Singapore.

15 10. Narkolepsi Narkolepsi og hypokretin i cerebrospinalvæsken Projektdeltagere: Overlæge Jørgen Alving (Epilepsihospitalet), reservelæge Stine Knudsen og overlæge Poul Jennum, Center for Søvnmedicin, klinisk neurofysiologisk afdeling, Glostrup Hospital. Dette arbejde, der omtaltes i Forskningsrapporten for 2005, er nu nær sin afslutning hvad angår inklusion af patienter. Epilepsihospitalet har leveret fire af de ca. 50 patienter der er inkluderet indtil nu. Ph.D.-afhandlingen forventes at være færdig i foråret 2008.

16 11. Kildeanalyse af epileptisk EEG-aktivitet Projektdeltagere: Overlæge Jørgen Alving og kolleger fra neurologisk og klinisk neurofysiologisk afdeling samt klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, Københavns Amts Sygehus i Glostrup, samt afdelingen for magnetisk Resonans, H:S Hvidovre Hospital. Dette arbejde, der omtaltes i Forskningsrapporten for 2005, har nu resulteret i et publiceret originalarbejde (Beniczky et al. 2006). Det er planen at arbejde videre med dette projekt, hvor de lovende fund skal valideres hos et væsentligt større antal patienter, først og fremmest i relation til resultaterne af epilepsikirurgi.

17 12. SUDEP hos børn Projektdeltagere: Afdelingslæge Karen-Lis Daneman, afdelingslæge Christine i Dali, Børneafdelingen, Rigshospitalet, Overlæge Peter Uldall, børneafdelingen Rigshospitalet, Projektet drejer sig om pludselig uventet død hos børn med epilepsi (SUDEP = sudden unexpected death in epilepsy). Som omtalt i forskningsrapporten for 2005 er der identificeret 2238 CPR-numre på personer som var børn og indlagt på Epilepsihospitalet i perioden Heraf er ca. 50 afgået ved døden. Journalerne på sidstnævnte gruppe skal gennemgås for at identificere risikofaktorer for SUDEP hos børn.

18 13. Rystealarmer og pulsoxymetre Projektdeltagere: Lægelig direktør Christian Pilebæk Hansen, overlæge Jørgen Alving, reservelæge René Mathiasen, sygeplejerske Birgitte Højgaard Jensen, sygeplejerske Ellen Høgh Jensen og afdelingssygeplejerske Signe Madsen. Som omtalt i forskningsrapporten for 2005 har afprøvningen af pulsoxymetre og rystealarmer pågået siden foråret I 2006 er data opgjort, præsenteret som foredrag ved det tredje Dianalund Epilepsisymposium samt som poster ved den nordamerikanske epilepsikongres. Hovedresultaterne er, at alarmernes følsomhed er langt mindre end forventet. Således opdages ca. 1/3 af alle generaliserede tonisk kloniske krampeanfald ved kombineret anvendelse af rystealarmer og pulsoxymetre, og følsomheden er lavere ved andre anfaldstyper. Samtidig er der gennemgående en del alarmer, som ikke skyldes anfald (falske alarmer), og på baggrund af vores resultater kan en anvendelse af disse epilepsialarmer udenfor specialiserede epilepsicentre ikke anbefales. Resultaterne er sammenskrevet til et manuskript, der ved udgangen af 2006 blev indsendt til Seizure.

19 14. Føtalt valproatsyndrom: Projektdeltagere: Ledende psykolog Lene Sahlholdt, overlæge Anne Sabers, Glostrup, overlæge Susanne Blichfeldt, Roskilde, Molekylærbiolog John Rasmussen, tidl. Epilepsihospitalet, samt Ph.D.-studerende Katja Tiscali, Glostrup. Formålet med projektet er at undersøge om der er en sammenhæng mellem en genetisk disposition (677 C-T mutation) hos kvinder, der har fået Valproat under graviditeten og født barn med nogle bestemte misdannelser og udviklingsforstyrrelser. Den genetiske sammenhæng blev ikke fundet. Projektet vil munde ud i at overlæge Susanne Blichfeldt vil fremlægge materialet ved et videnskabeligt møde for neuropædiatere i Danmark.

20 15. Farmakogenetik: Projektdeltagere: Molekylærbiolog, Ph.d. Kirsten Annette Nielsen, overlæge Ejvind Lyders Hansen, overlæge Marina Nikanorova alle Epilepsihospitalet, overlæge Mona Christensen, Psykiatrihospitalet i Dianalund, forskningsassistent Sascha Gille, TIB- Molbiol, Berlin, Phd studerende Louise Herbild, SDU, Catherine Chiron, Frankrig. Genetiske analyser kan afdække patienters evne til at omsætte udvalgte medikamenter. Mange lægemidler omsættes af leverenzymer, hvor CYP2D6 og CYP2C19 omsætter en meget stor del af psykofarmaka og enkelte antiepileptika. En øget efterspørgsel og offentlig interesse omkring de farmakogenetiske tests har medført behov for analyseudvikling. Vi har som det første laboratorium etableret en teknologisk platform, som baserer sig på anvendelse af en enkelt, fluorescerende probe, som kan detektere enkeltbase-varianter. Dette arbejde er udført i samarbejde med probe-producenten og har medført dels et teknologisk forspring for Laboratoriet og dels en primærpublikation af arbejdet samt invitationer til at præsentere resultaterne i Nordisk regi. Yderligere har Ugeskrift for læger præsenteret Laboratoriets ydelser i en artikel med et interview med Kirsten A Nielsen. For at undersøge den behandlingsmæssige effekt på patienters efterfølgende kontakt til sundhedsvæsnet er etableret et samarbejde med PhD studerende Louise Herbild ved Syddansk Universitet. Det er hensigten at samkøre data vedrørende lægekontakter, medicinudgifter og sengedage på patienter i antidepressiv behandling, som har fået udført gentest med tilsvarende data fra en patientgruppe i antidepressiv behandling som ikke har fået udført en gentest til behandlingsoptimering. Der er givet tilladelse til projektet fra såvel datatilsyn, sundhedsstyrelse som videnskabsetisk komité. Der er etableret systematisk gentest for CYP2C19 på epilepsipatienter i Stiripentol og clobazam behandling. Stiripentol vil hæmme CYP2C19 aktiviteten og dermed øge effekten af clobazam. Ved manglende CYP2C19 aktivitet vil dette medføre ophobede bivirkninger af clobazam. I et europæisk projekt under ledelse af Catherine Chiron testes CYP2C19 på lignende vis

21 II Lægemiddel- og diætafprøvning 1. Zonisamid Projektdeltagere: Overlæge Noémi Becser Andersen og projektsygeplejerske Ruth Jensen Det drejer sig om en åben undersøgelse af effekten og eventuelle bivirkninger af Zonegran som er et lægemiddel, der anvendes som tillægspræparat ved behandling af fokal epilepsi. Undersøgelsen varer 19 uger for hver patient. Undersøgelsen gik i gang den To patienter er blevet inkluderet, en patient har afsluttet studiet

22 3. Ketocal Projektdeltagere: Overlæge Maria Miranda, klinisk diætist Helle Nielsen, klinisk diætist Mette Mortensen og projektsygeplejersker Dea Johansen. I et samarbejde med firmaet SHS International afprøves ketogen diæt på flydende form (Ketocal) på børn med medicinsk intraktabel epilepsi. Ved udgangen af 2006 forelå en samarbejdaftale med firmaet i henhold til hvilken det forventes, at op til fem patienter inkluderes i undersøgelsen i løbet af 2007.

23 IV Publikationsliste Originalartikler Beniczky S, Oturai PS, Alving J, Sabers A, Herning M, Fabricius M: Source analysis of epileptic discharges using multiple signal classification analysis. Neuroreport 2006;17: Mayer TA, Schroeder F, May TW, Wolf P. Perioral Reflex Myoclonias: A Controlled Study in Patients with JME and Focal Epilepsies. Epilepsia 47 (2006) MJ Miranda, K Olofsson, K Sidaros. Noninvasive Measurements of Regional Cerebral Perfusion in Preterm and Term Neonates by Magnetic Resonance Arterial Spin Labeling. Pediatr Res 2006 Sep;60(3): Epub 2006 Jul 20 MJ Miranda. Neuroimaging in preterm infants. Rev Neurol Oct 10;43 Suppl 1:S Rasmussen JO, Christensen M, Svendsen JM, Skausig O, Hansen EL og Nielsen KA. CYP2D6 gene test in psychiatric patients and healthy volunteers. Scand. J Clin Lab Invest : Uldall P, Alving J, Hansen LK, Kibæk M, Buchholt J. The misdiagnosis of epilepsy in children admitted to a tertiary epilepsy centre with paroxysmal events. Arch Dis Child 2006;91: Wolf P, Pastuchova T, Mataringa M. Decline in seizure propensity in seizure-free patients as reflected in the evolution of the therapeutic antiepileptic drug threshold. Epilepsy & Behavior 8 (2006) Wolf P. Descriptions of clinical semiology of seizures in literature. Epileptic Disorders 8 (2006) 3-10 Wolf P. Basic principles of the ILAE syndrome classification. Epilepsy Research 70 Suppl 1 (2006) Oversigtsartikler, bøger og bogkapitler Basisbog i epilepsi Jørgen Alving, Anne Sabers og Peter Uldall Novartis 2006

24 Postere Alving J, Erdal J. Are experiential epileptic prodromes non-convulsive status epilepticus? 7. European Epilepsy Congress, Helsinki, Finland july 2006 Dahl M, Wolf P: Comparative daily profiles of various Lamotrigine preparations. European Congress of Epileptology, Helsinki. Dahl M, Wolf P (2006). Comparative daily profiles of Lamotrigine. Epilepsia 47 Suppl 4: Dahl, M, Nielsen KA, Wolf P: Comparative daily profiles of Lamotrigine. American Epilepsy Society and North American Epilepsy Congress, San Diego. Hansen CP, R. Mathiasen, J. Alving, B.H. Jensen, E.H. Jensen, and S. Madsen. Clinical value of epilepsy alarms for improvement of patient safety. Epilepsia 2006:47(S4): (abstract nummer 3195). Møller RS, Tümer Z, Hansen CP and Tommerup N Mapping of chromosomal breakpoints associated with corpus callosum agenesis and epilepsy: a bypass for isolation of candidate disease genes., 7 th European congress of epileptology 2-6 juli 2006, Helsinki. Nielsen KA, Khinchi MS, Frangu M, Nikanorova M, Hansen EL, Nikanorov V. Characteristics of levetiracetam responders and non-responders. European Congress of Epileptology, Helsinki Nikanorova, Alving J. Levetiracetam influence on continuous spikes and waves during slow sleep. (7th European Epilepsy Congress, Helsinki) Foredrag Alving J. Psychogenic non-epileptic seizures (PNES) diagnostic procedures. 7. European Epilepsy Congress, Helsinki, Finland july 2006 Miranda M., Monica Gimenez,, Alfred Peter Born, Zoltan Nagy, Terry Jernigan, Egill Rostrup Accelerated development in the visual areas of preterm infants? A voxelbased morphometry study on diffusion tensor MR imaging (DTI). (Abstract), 2006 Pediatric Academic Societies' Meeting, San Francisco, CA, USA, April 29-May For dette arbejde opnået forskningspris Society for Pediatric Researchs Fellow Clinical Research Award ved PAS-mødet Miranda M, Monica Gimenez,, Alfred Peter Born, Zoltan Nagy, Jernigan Terry, Rostrup Egill.Accelerated development in the visual areas of preterm infants? A voxel-based morphometry study on diffusion tensor MR imaging (DTI). (Abstract), oral presentation at the 2006 European Academy of Paediatrics Congress, Barcelona, Spain, 7-10 October 2006.

25 Miranda M Neuroimaging in preterm infants.. Invited speaker at the VII National Congress of The Spanish Society of Paediatric Neurology, Murcia, October 11-14, Published in: Rev Neurol Oct 10;43 Suppl 1:S Nielsen KA: Genotyping an SNP using SimpleProbes TM. Nyborg, September 2006, Nordisk LightCycler Brugermøde, Nikanorova, M. Universiteta Tor Vergata, Roma, juni 2006 Electroclinical features of epilepsy associated with tuberous sclerosis Nikanorova M. Idiopathic generalized epilepsies with mendelian inheritance, Pædiatrisk kongres Moskva. Oktober 2006 Nikanorova M. Semiology of temporal lobe seizures in children:age and etiologic correlations, Pædiatrisk kongres Moskva. Oktober 2006 Wolf P: Änderungen der therapeutischen Schwelle unter langfristiger Anfallsfreiheit. 15. Fortbildungskolloquium Cottbus, Tyskland, 14. januar 2006 Wolf P: Is the phenomenon of forced normalization clinically relevant? Annual Courses in Neurosciences. Chennai, Indien, februar Wolf P: Some controversies on the nosology of the epilepsies. Annual Courses in Neurosciences. Chennai, Indien, februar Wolf P: Development of seizure propensity in seizure free patients. Annual Courses in Neurosciences. Chennai, Indien, februar Wolf P: Nosological aspects of the Idiopathic Generalized Epilepsies. Lithuanian Society for Epileptology and Centre for Neurology of Vilnius University, Vilnius, Litauen, 25. februar Wolf P: Reflex Epilepsies.. Lithuanian Society for Epileptology and Centre for Neurology of Vilnius University, Vilnius, Litauen, 25. februar Wolf P: Juvenil myoklon epilepsy. Dansk Epilepsiselskabs årsmøde, Ebberup, marts Wolf P: Generic substitution and preparation shift in AED treatment. Satellite meeting Legislative and other aspects of therapy of epilepsy at the 38 th International Danube Symposium, Brno, Tjekkiet, 6. april Wolf P: Precipitating factors in epilepsy: the reflex epilepsies. Teaching course at the 38 th International Danube Symposium, Brno, Tjekkiet, april Wolf P: Specific seizure precipitation and generalized ictogenesis. IV Curso Epilepsia da Primavera, Douro, Portugal, april Wolf P: Juvenile myoclonic epilepsy. Keppra Børneindikation Launch Symposium, Middelfart, 19. maj 2006.

26 Wolf P: Epilepsie als globales Projekt. Praxisseminar der Stiftung Micael, Gargnano, Italien, maj Wolf P: New Developments concerning the Classification of the Epilepsies: ILAE overview. XXXI Brazilian Congress of Epilepsy. Bento Gonçalves, Brasilien, juni Wolf P: Reflex epilepsies. 5th National Epilepsy Congress Bursa, Turkey Wolf P: Epilepsy in the work of Joaquím Maria Machado de Assis ( ). Simpósio Epilepsia e Literatura. Machado de Assis: Ilustre Romancista. Rio de Janeiro, Brasilien, 19. juni Wolf P: Machado de Assis Epilepsy. XXXI Brazilian Congress of Epilepsy. Bento Gonçalves, Brasilien, juni Wolf P: How can ILAE and Commission on European Affairs facilitate European research collaboration? 7 th European Congress of Epileptology, Helsinki, Finland, juli 2006 Wolf P: Update on classification of epilepsies and epilepsy syndromes. Post-Congress Satellite Meeting, St. Petersburg, Russia, juli Wolf P: The global care approach: Comprehensive epilepsy centres and epilepsy surgery. 5 th International Course on Epilepsy: Surgically Remediable Epilepsies. San Servolo, Venedig, Italien, 28. juli 8. august Wolf P: Strategies and actions for improving epilepsy care. JEPICC meeting Ideal Epilepsy Care, Tokyo, Japan, 26. august 2006 Wolf P: Reflex epilepsies. 4 th Latin American Congress of Epileptology. Guatemala, September Wolf P: Aftrapning af antiepileptika. 3. Dianalund Epilepsiesymposium, 22. september 2006 Wolf P: Generic substitution in antiepileptic drug treatment. Dansk Epilepsiselskabs efterårsmøde, Kolding oktober Wolf P: Remission of epilepsy with AED treatment. 2 nd Bejing International Epilepsy Forum. Bejing oktober 2006 Wolf P: Precipitating factors and type of epilepsy. 6 th Asian and Oceanian Epilepsy Congress, Kuala Lumpur, Malaysia, November 2006 Wolf P: Regard sur les Ligues Nationales Africaines. Session de formation de formateurs en épileptologie. Dakar, Senegal, november 2006.

27 Wolf P : Programme d enseignement et de formation de la LICE. Session de formation de formateurs en épileptologie. Dakar, Senegal, november Wolf P : Conversion to AED Generics : European Policies. Symposium Legal aspects of epilepsy care at the 1st North American Congress of Epileptology. San Diego, California, 4. December Abstracts i øvrigt: Giménez M, Miranda MJ, Born AP, Nagy Z, Jernigan T, Rostrup E. Accelerated development in the visual areas of preterm infants? A voxel-based morphometry study on diffusion tensor MR imaging. Proc Intl Soc Mag Reson Med 2006, (Abstract,) ISMRM meeting 2006, Seattle (USA), May R. de Nijs, M. Miranda, L. G. Hanson.Significant changes in metabolite ratios in the brain of prematurely born infants determined by long echo time single voxel proton spectroscopy at 3 Tesla. (Abstract). European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB) meeting September 2006.

28 V Dianalund Epilepsi Symposium 2006 For tredje gang i træk blev der den 22. september 2006 afholdt epilepsisymposium på Epilepsihospitalet i Dianalund. Grundkonceptet var som ved de to foregående symposier. Hovedtemaerne var pludselig uventet død ved epilepsi (SUDEP), patientsikkerhed, søvnforstyrrelser og aftrapning af antiepileptisk behandling. Ca. 120 fagfolk deltog, hvoraf flertallet var læger fra andre hospitaler i Danmark. VI Internationalt Epilepsisympsoisum 2006 På initiativ af overlæge Marina Nikanorova blev der den 3. november 2006 for første gang afholdt et internationalt epilepsisympsoium i Dianalund. Emnerne var Dravet syndrom, progressiv myoclonus-epilepsi epilepsi ved tuberøs sklerose, epileptiske spasmer ved tidligt debuterende epilepsi og forværring af epilepsi p.g.a. antiepileptika. Foredragene blev holdt af prominente internationale foredragsholdere, nemlig Charlotte Dravet, Pierre Genton og Paolo Curatolo. Der var ca. 80 deltagere, heraf enkelte fra de øvrige skandinaviske lande.

Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2005

Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2005 Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2005 Forord På Epilepsihospitalet i Dianalund er der siden året 2003 satset målrettet på at styrke forskningsindsatsen, bl.a. ved oprettelsen af et

Læs mere

Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2004

Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2004 Forskningsrapport for Epilepsihospitalet i Dianalund 2004 Forord Epilepsihospitalet i Dianalund er Danmarks eneste specialhospital for epilepsipatienter. For at kunne yde patienterne undersøgelse og behandling

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Resume Titel: Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. Arbejdsgruppe Pia Lentz Henriksen, Udviklingssygeplejerske, Center for Neurorehabilitering Kurhus, Trine

Læs mere

FORSKNINGSRAPPORT FOR EPILEPSIHOSPITALET 2008

FORSKNINGSRAPPORT FOR EPILEPSIHOSPITALET 2008 FORSKNINGSRAPPORT FOR EPILEPSIHOSPITALET 2008 Forskningsvisioner:...3 Forord til forskningsrapporten 2008...4 Forskningsområder:...5 Epilepsi og genetik...5 Epilepsi og pædiatri...5 Epilepsi og neurologi...5

Læs mere

Epilepsi og sygepleje

Epilepsi og sygepleje Epilepsi og sygepleje Af Helene Meinild Epilepsi og sygepleje af Helene Meinild Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd,2006 ISBN 87-7266-300-6 Grafi sk Enhed

Læs mere

Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings

Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings Status på epilepsibehandling 20 25 præparater på markedet til behandling af epilepsi. Hos ca 20-30 % af epilepsipatienter

Læs mere

En svensk messe med räksalat og kaffe. Rejseberetning fra 11 th European Congress on Epileptology d. 29. juni 3. juli I Stockholm

En svensk messe med räksalat og kaffe. Rejseberetning fra 11 th European Congress on Epileptology d. 29. juni 3. juli I Stockholm En svensk messe med räksalat og kaffe. Rejseberetning fra 11 th European Congress on Epileptology d. 29. juni 3. juli I Stockholm Udgivet September 2014 af Dansk Epilepsiforening, Store Gråbrødrestræde

Læs mere

Epilepsi EPILEPSI. Jesper Erdal

Epilepsi EPILEPSI. Jesper Erdal 1035 Epilepsi Jesper Erdal Anfald med forbigående tab af bevidstheden er hyppige. Hvornår er det epilepsi? Den første af en serie på fem artikler om epilepsi giver en generel introduktion til emnet. En

Læs mere

KIRURGISK BEHANDLING AF EPILEPSI Tanker om udviklingen i Danmark

KIRURGISK BEHANDLING AF EPILEPSI Tanker om udviklingen i Danmark KIRURGISK BEHANDLING AF EPILEPSI Tanker om udviklingen i Danmark Udvikling af epilepsimedicin 1850-2016 Brivaracetam Perampanel Retigabin Eslicarbazepin Stirpentol Lacosamid Zonisamid Rufinamid Pregabalin

Læs mere

Registreringsskema - forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer

Registreringsskema - forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer Registreringsskema - forslag til emner for nationale kliniske retningslinjer Emnets navn Overvej om emnet meningsfyldt kan afgrænses til et centralt delforløb af det samlede patientforløb, fx diagnostik

Læs mere

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 1 Ictalcare A/S Kim Gommesen, Business Manager Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 2 Ictalcare A/S epatch konsortiet frembragte kropsbåret 24/7

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Vagusstimulation - VNS

Vagusstimulation - VNS Vagusstimulation - VNS Program: Hvad er VNS-behandling Forløb forud og efter VNS-implantation Effekt af VNS-behandling VNS Overblik På verdensplan er der til dato over 70.000 epilepsi patienter, der er

Læs mere

Politik på behandlingsområdet Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Politik på behandlingsområdet Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Politik på behandlingsområdet Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Mennesker med epilepsi skal hurtigst muligt tilbydes den bedst mulige behandling, og det samlede behandlingstilbud skal indrettes

Læs mere

THROMBO-Base. En national database for patienter i AK-behandling Odense 22. april 2004

THROMBO-Base. En national database for patienter i AK-behandling Odense 22. april 2004 THROMBO-Base En national database for patienter i AK-behandling Odense 22. april 2004 Torben Bjerregaard Larsen Overlæge, Ph.D Afdeling KKA Odense Universitets Hospital Kvalitetssikring af behandlingen?

Læs mere

Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003

Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003 2. februar 2004 J.nr. 0-203-02-11/1/MJ 5. kontor Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003 Telefon 7222 7400 Fax

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 27.11.13 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 27.11.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Britta

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Foreløbigt program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia. Programmet vil løbende blive opdateret på www.cpop.

Foreløbigt program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia. Programmet vil løbende blive opdateret på www.cpop. Foreløbigt program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Foreløbigt program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 155 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 4.

Besvarelse af spørgsmål nr. 155 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 4. Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 22. august 2005 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-1339-110 Sagsbeh.: TBA Fil-navn: Dokument

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Epilepsi og andre anfaldfænomener hos børn

Epilepsi og andre anfaldfænomener hos børn BØRN I PRAKSIS 689 Epilepsi og andre anfaldfænomener hos børn Peter Uldall Epilepsi er en af de hyppigste neurologiske sygdomme i barnealderen med en prævalens på 0,5%. I artiklen beskrives de hyppigste

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Vejledere til bachelor/kandidatopgaver 2017, Neurosøjlen

Vejledere til bachelor/kandidatopgaver 2017, Neurosøjlen Vejledere til bachelor/kandidatopgaver 2017, Neurosøjlen Professor Messoud Ashina, Rigshospitalet-Glostrup, Dansk Hovedpinecenter messoud.ashina@regionh.dk, http://www.danskhovedpinecenter.dk migræne,

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Tør. så du igen kan planlægge livet! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder. at spørge!

Tør. så du igen kan planlægge livet! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder. at spørge! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder så du igen kan planlægge livet! Tør at spørge! Tal med din læge om andre behandlingsmuligheder. Medicinresistent epilepsi Tag kontrol

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Ny viden om prognose for og behandling af børneabsenceepilepsi

Ny viden om prognose for og behandling af børneabsenceepilepsi Ny viden om prognose for og behandling af børneabsenceepilepsi Joakim Bloch 1 & Maria J. Miranda 2 STATUSARTIKEL 1) SUND, Københavns Universitet 2) Børneafdelingen, Herlev Hospital Ugeskr Læger 2017;179:V09160673

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 7

Indholdsfortegnelse. Forord... 7 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1 Epilepsi i et historisk perspektiv... 9 Epilepsi som neurologisk sygdom... 9 The International League Against Epilepsy (ILAE) 1909... 9 Efter 1. verdenskrig klassifikation

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering

Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering Ortopædkirurgisk afdeling /ambulatorium Oplæg på modul 13 i Næstved om rehabiliteringsprojektet. Tirsdag den 4. september (9.25 11.05) Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering V/projektsygeplejersker

Læs mere

Undervisningsplan revideret fra d.11.marts

Undervisningsplan revideret fra d.11.marts FORÅR 2008 Undervisningsplan revideret fra d.11.marts 1. 5. februar Introduktion til faget Hana Malá 2. 12. februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá 3. 19. februar Metoder, Anatomi og Nyt fra forskningen

Læs mere

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient 1 1. Forsøgsansvarliges/sponsors navn Birthe Dinesen, Lektor, PhD, Cand.

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid).

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). København, den 23. marts 2016 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

STXBP1 symptomer Helle Hjalgrim, Ovl., Ph.d. Forskningsleder

STXBP1 symptomer Helle Hjalgrim, Ovl., Ph.d. Forskningsleder STXBP1 symptomer Helle Hjalgrim, Ovl., Ph.d. Forskningsleder De danske familier Frederik 3 år, debut 4½ mdr ES, KD, VNS, multihandicappet, dårligt syn, feber god behandling. 4-5 anfald dgl Iben, 3½, debut

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 20. marts 2013 til tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 20. marts 2013 til tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 20. marts 2013 til tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Danmarks Apotekerforening

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet Klinisk assistent. Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitets Hospital KBU

Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet Klinisk assistent. Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitets Hospital KBU CV Navn Helene Højsgaard Jensen Dato for medicinsk autorisation 29. juni 2012 Uddannelsessted Syddansk Universitet Ansættelser Dec. 2015 Nuværende Sep. 2014 Sep. 2013 March 2013 Aug. 2013 Sep. 2012 Feb.

Læs mere

EPILEPSI. Def.: Gentagne, spontane anfald af funktionsforstyrrelser pga. abnormt elektrisk aktivitet i grupper af hjerneceller

EPILEPSI. Def.: Gentagne, spontane anfald af funktionsforstyrrelser pga. abnormt elektrisk aktivitet i grupper af hjerneceller EPILEPSI Def.: Gentagne, spontane anfald af funktionsforstyrrelser pga. abnormt elektrisk aktivitet i grupper af hjerneceller 1. Tab af kontrol af hjernecellernes impulsudsendelser 2. Store grupper udsender

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Medicinsk signalbehandling

Medicinsk signalbehandling Detection of early markers for neurodegenerative diseases Introduktion: Aldring er en uundgåelig proces som gør kroppen sårbar overfor alderdomsrelaterede sygdomme, heriblandt de neurodegenerative sygdomme

Læs mere

Neurologi. Den forventede udvikling i aktiviteten indenfor specialet:

Neurologi. Den forventede udvikling i aktiviteten indenfor specialet: Den forventede udvikling i aktiviteten indenfor specialet: Neurologi 1. Udvikling i de forskellige neurologiske sygdomme og demografisk udvikling... 2 2. Best practice... 4 3. Neurorehabilitering... 4

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Registre og kvalitetsdatabaser - Big Data

Registre og kvalitetsdatabaser - Big Data Registre og kvalitetsdatabaser - Big Data Bør industrien have forskningsadgang til data? Frederik Nielsen, Clinical Research Medical Advisor, Novartis Copenhagen May 7 th 2015 Fælles mål For patienterne

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Bilag II. Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner 7 Videnskabelige konklusioner Federal Institute of Drugs and Medical Devices (BfArM), Tyskland og Health Care Inspectorate (IGZ), Sundhedsministeriet i Nederlandene,

Læs mere

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn.

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. af Lisbeth Hansen, Malene Luun og Ragnhild Løberg Projektet

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Velkommen Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Baggrund - formål Baggrund Ønsket af regioner, kommuner og Sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen i relations

Læs mere

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Et projekt i samarbejde mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien, Region Nordjylland.

Læs mere

Udvikling af sygeplejerskers og sygeplejestuderendes kompetencer til at anvende en klinisk retningslinje i den kliniske beslutningstagning

Udvikling af sygeplejerskers og sygeplejestuderendes kompetencer til at anvende en klinisk retningslinje i den kliniske beslutningstagning Udvikling af sygeplejerskers og sygeplejestuderendes kompetencer til at anvende en klinisk retningslinje i den kliniske beslutningstagning Anne-Marie Schrader, Lektor, MPH, Gitte Rom, Lektor, Cand. Pæd.

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Fakta om epilepsi. En samling af symptomer. Myter og epilepsi. Alle kan få et krampeanfald

Fakta om epilepsi. En samling af symptomer. Myter og epilepsi. Alle kan få et krampeanfald Lotte Hillebrandt, faglig konsulent og kursusleder, Videnscenter om Epilepsi Fakta om epilepsi I Danmark er der ca. 55.000 mennesker, der har epilepsi. Det er mere end en ud af hver 100 personer. Det er

Læs mere

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer Velfærdsløftet er lige om hjørnet København den 23. oktober 2013 Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer PLATFORM Fondsgiver UNIK Partnerskabet Teknologi

Læs mere

Skriftlig information til forsøgspersoner

Skriftlig information til forsøgspersoner Skriftlig information til forsøgspersoner Dette er information til dig, som deltager som forsøgsperson i forskningsprojektet Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes. Den følgende information beskriver

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Geografiske forskelle i opfølgning og behandling af 8-15 årige CP børn i Danmark

Geografiske forskelle i opfølgning og behandling af 8-15 årige CP børn i Danmark Geografiske forskelle i opfølgning og behandling af 8-15 årige CP børn i Danmark Ph.d. stud., børnelæge Gija Rackauskaite Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital Vejledere: prof. J.R. Østergaard,

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Redaktion: Stine Kjær, Jacob Brønnum og Marie Herholdt Jørgensen, faglige konsulenter Socialstyrelsen

Redaktion: Stine Kjær, Jacob Brønnum og Marie Herholdt Jørgensen, faglige konsulenter Socialstyrelsen Kolofon Titel: Epilepsisyndromer Copyright 2014 Socialstyrelsen Udgivet af: Socialstyrelsen, 2014 1. udgave Elektronisk udgave: ISBN 978-87-93052-56-7 Forfattere: Helle Hjalgrim, speciallæge Kirsten Juul,

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF EPILEPSI HOS BØRN OG UNGE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF EPILEPSI HOS BØRN OG UNGE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF EPILEPSI HOS BØRN OG UNGE OG FORSLAG NY STATUS INSTRUKS Christina E. Høi-Hansen Afdelingslæge, dr.med BørneUngeKlinikken, RH Fagkonsulent,

Læs mere

Maritim Forskerdag Den danske Maritime Fond DTU, Lyngby 04.05.10

Maritim Forskerdag Den danske Maritime Fond DTU, Lyngby 04.05.10 Maritim Forskerdag Den danske Maritime Fond DTU, Lyngby 04.05.10 En præsentation af Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed (CMSS) Syddansk Universitet, Esbjerg Jørgen Riis Jepsen jriis@cmss.sdu.dk Opgaver

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 265 Offentligt Tak for invitationen uden KØBENHAVNS UNIVERSITET Kravene til fremtidens dyrlægeuddannelse edens 3. februar, 2016 Professor Ulla Wewer,

Læs mere

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling.

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Frederik Nielsen, Clinical Research Medical Advisor, Novartis Copenhagen May 7 th 2015 Fælles mål For patienterne

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

STUDIETUR Inspiration til Det Nye JMC. Toronto 22.oktober 2014 The Hospital for Sick Children - SickKids

STUDIETUR Inspiration til Det Nye JMC. Toronto 22.oktober 2014 The Hospital for Sick Children - SickKids STUDIETUR Inspiration til Det Nye JMC Toronto 22.oktober 2014 The Hospital for Sick Children - SickKids DELTAGERE Professor Overlæge FRA KJELD SCHMIEGELOW CATHERINE RECHNITZER BØRNEUNGEKLINIKKEN Oversygeplejerske

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Biomarkører ved neurologiske sygdomme. Thomas Christensen

Biomarkører ved neurologiske sygdomme. Thomas Christensen Biomarkører ved neurologiske sygdomme Thomas Christensen Biomarkører ved neurologiske sygdomme Identificere diagnostiske og prognostiske biomarkører for neurologiske sygdomme Biobank oprettet Samarbejde

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere