Vejen til øget produktivitet. 8 gode historier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til øget produktivitet. 8 gode historier"

Transkript

1 Vejen til øget produktivitet 8 gode historier

2 Indhold Indledning s. 3 Robotterne skaffer os arbejde K.P. Komponenter s. 4 Verdens førende i håndsave Ditlev-Burke s. 6 Vi skal undgå spildtid B & E Stål s. 8 Medarbejderansvar er nøglen til produktivitet Nilpeter s. 10 Topkvalitet til tiden Micro Matic s. 12 Produktion og udvikling går hånd i hånd MAN Diesel & Turbo s. 14 Forandring for hele tiden at øge produktiviteten LEGO s. 16 Vi vil og vi kan Alfa Laval s Produktivitet 2013

3 Øget produktivitet er nøglen til fremtiden Øget produktivitet er nøglen til fremtidig vækst og velstand. Vi skal være mere produktive for at have arbejdspladser i Danmark. Derfor satte jeg i min tiltrædelsestale som nyvalgt formand for Dansk Metal det mål, at produktiviteten i industrien skal stige 50 pct. over de næste ti år. Det er et ambitiøst mål, ja, men det er et mål som kan nås ved fælles indsats fra ledelse og medarbejdere. Det viser denne pjece med otte virksomheders fortælling om, hvordan de målbevidst arbejder med at øge produktivitet og kvalitet, både i produktionslokalerne og ved at beskære bureaukratiet i administrationen. Det har også ført til, at de har trukket produktion, som de tidligere out sourcede til asiatiske lavtlønslande, hjem til Danmark igen. Produktion har gjort Danmark rigt. Kun uvidende kan tro, at vi nu kan klare os uden produktion i Danmark. Siden finanskrisen begyndte i 2008, er produktiviteten steget 30 pct. i maskinindustrien, mens produktivitetsudviklingen halter gevaldigt efter inden for det offentlige samt i brancher såsom bygge og anlæg, finan siering og forretningsservice. For Metal er det afgørende, at der skabes flere arbejdspladser og mere vækst i det danske samfund. Vejen hertil går ikke gennem lavere lønninger, som mange velaflagte argumenterer for. Det vil være en ren taberkurs. Vejen til vækst og arbejdspladser går gennem at satse på høj produktivitet gennem investeringer i uddannelse, især erhvervsuddan nelserne, og ny teknologi. Claus Jensen Forbundsformand, Dansk Metal 3 Produktivitet 2013

4 K.P. Komponenter Robotterne skaffer os arbejde K.P. Kom ponenter Jan Gimstrup, Metals tillidsrepræsentant Kim Brødbæk, produktionsdirektør 4 Produktivitet 2013

5 K.P. Komponenter A/S i Spjald midtvejs mellem Skjern og Holstebro er underleverandør af komponenter til især store danske eksportvirksomheders hydraulikprodukter. Virksomheden får de støbte komponenter fra vesteuropæiske støberier, bearbejder dem og sender dem videre. 95 pct. af virksomhedens produktion ender i produkter, der sælges i udlandet og som skal klare sig i den knivskarpe globale konkurrence. Derfor har vi automatiseret rigtigt meget, siger produktionsdirektør Kim Brødbæk. I 2004 begyndte vi med robotter, der overtog det fysiske arbejde med at vende, dreje og flytte emner i en bore-fræse-slibe-vaskeproces. I Celle 10 med den mest automatiserede produktion er lønandelen nede på 6-8 pct. af de færdige komponenters pris. Vi har også områder med en lønandel på 40 pct. og her er vi mest presset. Metal-tillidsrepræsentant Jan Gimstrup: Robotterne skaffer os arbejde. Da jeg blev udlært som maskinarbejder på KP i 1989, var vi 30 ansatte. Da jeg i 2003 kom tilbage, var der 70. Nu er vi 200. Nye kompetencer og ansvar Kim Brødbæk: Der er mange veje til øget produktivitet. Vi sætter også ind på kompetencesiden med megen efteruddannelse via kompetencefonden DSEU og mange virksomhedsspecifikke kurser på Herningsholm Erhvervsskole i samarbejde med fire andre Metal-virksomheder, så vi ikke selv skal stille med kursister hver gang. Vi er gået fra en overvægt af ufaglærte til en overvægt af faglærte pga. kompleksiteten i produkterne og teknologiens krav om højere kompetencer. Operatørerne skal kende mange maskiner og mange emner og kunne flyttes rundt og have forståelse for my og hundrededele og for fejlfri produktion. Hvis vi sendte en palle af sted med fejl, skulle vi producere helt uden fejl de næste 10 år for at overholde kundernes kvalitetskrav. En plakat i fabrikslokalet fortæller, at et menneskehår er 150 my. Vi har lagt kvalitetsansvaret over på den enkelte operatør. Ser en operatør en fejl, skal hun øjeblikkeligt stoppe produktionen, siger produktionsdirektøren og oplyser, at pct. af de faglærte operatører er kvinder. Fakta Underleverandørvirksomheden K.P. Komponenter i Vestjylland bruger robotter til at øge produktiviteten og sænke lønandelen af de færdige komponenters pris. KPK s aftalte lønsystem har et par anciennitetsstigninger, belønner den tekniske og menneskelige udvikling og har en bonusordning, baseret på virksomhedens overskud, brok% (hvor meget kasseres) og antal emner med fejl, der kommer ud til kunderne. Han tilføjer: Unge som godt vil arbejde med computer så er det her. Vi har haft områdets UU-vejledere på besøg, og det tror jeg har resulteret i, at vi nu har to studenter, som vil være industriteknikere. Komponenterne skal produceres med hundrededele af en millimeters nøjagtighed. Foto: Jens Bach 5 Produktivitet 2013

6 Ditlev-Burke Verdens førende i håndsave Ditlev-Burke Kim Sølvmose, Metals tillidsrepræsentant Lars Ditlev Vedsmand, adm. direktør Verdens mest effektive virksomhed til produktion af håndsave fukssvanse ligger i Danmark, nærmere bestemt Asnæs nær Nykøbing S. På verdensplan er vi tre store producenter af håndsave: Ditlev-Burke (producent af IR WIN/JACK), Bahco og Stanley og et hav af små fabrikanter. Jeg ved ikke, om vi er nr. 1, 2 eller 3 i størrelse, men vi er de mest effektive og med den laveste cost-base, bedyrer den administrerende direktør og ejer Lars Ditlev Vedsmand, der har givet virksomheden navn efter sit og hustruen Camilla Burke Vedsmands mellemnavne. Han var selvstændig effektiviseringskonsulent og blev i 2004 hyret af den amerikanske Irwinkoncern til at gennemføre Lean Manufacturing på Irwins fabrikker i Asnæs og Thisted (tidligere Joran Bor). Da Irwin senere ændrede strategi og satte dem til salg, købte han Asnæs-fabrikken. 6 Produktivitet 2013

7 Jeg vidste, der var et meget stort potentiale for produktivitetsforbedringer pga. mange overflødige processer, et meget stort spild og en begrænset forståelse for de enkelte processer. På 6 år har vi haft en produktivitetsforbedring på 100 pct, hvis vi alene ser på de 41 produktionsmedarbejdere. Medregner vi funktionærerne og den samlede stab, er tallet 78 pct. I dag kører ca. 80 pct. af produktionen fuldautomatisk. De sidste 20 pct. rummer en del manuelle funktioner, og omkostningen ved at fuldautomatisere her er for høj og samtidig ville vi miste fleksibilitet, forklarer Lars Vedsmand. Metal-tillidsrepræsentant Kim Sølvmose: Vi medarbejdere udviser stor fleksibilitet. Det er vigtigt, at vi kan dække mange processer. Vi løber ikke stærkere, men smartere og undgår transport og tunge løft. Virksomheden investerer mere i den enkelte og det skaber også større tryghed. Lars Vedsmand: Fremstilling af en fukssvans syner umiddelbart som en banal proces, men når der skal konkurreres på prisen i en global konkurrence og i de mængder, vi producerer, så bliver det krævende og kontinuerlig produktivitetsforbedring en nødvendighed. Der vil altid være brug for håndsave. De har også en stor reklameværdi. Det er nemt at markedsføre sit budskab på det brede savblad. Det gav os før jul ordrer på styk til to britiske kampagner om brystkræft og hjælp til hjemvendte Afghanistansoldater. Produktion er nøglen til alt. Har vi ikke produktion i Danmark, har vi ingenting. Jeg har set mange eksempler på, at man har brændt fingrene ved at fokusere for ensidigt på lave lønninger i Asien. Jeg har set mange eksempler på, at man bitterligt har fortrudt outsourcing. Fakta Verdens mest effektive virksomhed til fremstilling af håndsave ligger i Danmark. På seks år har Ditlev-Burke fordoblet produktiviteten. Virksomheden kører med en fast timeløn. Derudover har ejeren hvert år udbetalt en bonus. Steen Viggo Bertelsen tjekker her et savblad. Han reparerer og sliber brugt stanseværktøj, som udstanser savbladene. Foto: Ole Ziegler Fingrene tilhører værktøjsmager Steen Viggo Bertelsen, som reparerer brugt stanseværktøj til at udstanse savblade Foto: Ole Ziegler 7 Produktivitet 2013

8 B & E Stål Vi skal undgå spildtid B & E Stål Industrien har siden 2000 haft en årlig produktivitets vækst på 2,6 pct. Bygge- og anlægsbranchen er gået tilbage med 0,9 pct. B & E Stål A/S i Svenstrup syd for Aalborg er leverandør af stålprodukter til det danske byggeri og har en højere produktivitet end konkurrenterne, fordi vi tilpassede os markedet under finanskrisen, Bill Pedersen, Metals tillidsrepræsentant Ib Jensen, direktør 8 Produktivitet 2013

9 har brugt penge på at udvikle kvaliteten, vi bliver 3834-certificeret på svejsning, investerer massivt og giver ansvar til medarbejderne. Den enkelte medarbejder er ekspert på sit område. Montørerne køber selv det værktøj, de har brug for, bl.a. batteridrevet værktøj for at undgå at trække lange ledninger på pladserne. Vi kender folk og ved, at det er dømt til at gå galt, hvis vi bruger X på den opgave, mens Y vil klare den fint, siger eneejeren siden 2009, Ib Jensen. Hvis en montør ringer, at han mangler en lift, må han selv bestille den rette til opgaven. Det er ikke mig, der skal op at stå i den, siger produktionschef Poul Pedersen, der gerne fortæller lærlinge: Jeg vil hellere have, du saver det rør forkert end at du står og venter på, at nogen kommer og hjælper dig. Gør noget og lær af dine fejl! B & E Stål har senest på værkstedet lavet motorvejsskilte, 1 km trappegelænder til Musikkens Hus i Aalborg, altaner til boliger og stålkonstruktioner til Den arktiske Ring i Københavns Zoo. Metal-tillidsrepræsentant Bill Pedersen: Det at være smed her er ikke det samme som i et smedefirma. For hvad er der i den væg, hvor du skal sætte noget op? Hvis det er nødvendigt at grave et hul, så gør jeg det fremfor at vente to-tre timer på en murerarbejdsmand, når jeg selv kan gøre det på en halv time. Vi skal undgå spildtid. Har man lejet en lift til kr. pr. dag, gælder det om at blive færdig og få den afmeldt igen. Mangler der en times arbejde ved fyraften, laver man det, inden man kører hjem. Til gengæld får vi så også 100 pct. overtidstillæg med det samme. Jeg kan godt huske, at det næsten gav underskud at arbejde over en time med 50 pct. tillæg, da jeg havde mindre børn og barnepige. I 2012 voksede virksomheden fra 40 til 77 medarbejdere, men så skal vi heller ikke være større. Vi skal kunne styre det på den måde, som vi nu kører, hvor intet er for småt til os og intet for stort. Det er de små kunder, vi lever af. Vi må ikke blive så store, at vi ikke kan servicere dem, siger Ib Jensen. Fakta B & E Stål A/S i Svenstrup syd for Aalborg er leverandør af stålprodukter til det danske byggeri, satser på at undgå spildtid og har en højere produktivitet end konkurrenterne. Virksomheden har fast ens timeløn for alle faglærte for at fremme den holdning, at man hjælper hinanden til fælles bedste. Jørgen Arnold Ostenfeld ved et CNC saveanlæg. På maskinværkstedet produce res både i små serier og laves enkeltstykproduktion. Foto: Michael Bo Rasmussen 9 Produktivitet 2013

10 Nilpeter Medarbejderansvar er nøglen til produktivitet Nilpeter Finn Juel Hansen, fællestillidsrepræsentant Steen Bang Larsen, produktionsdirektør Nilpeter A/S i Slagelse er en familieejet virksomhed, der producerer grafiske maskiner for en lille milliard om året til etiketter, labels og fx selvklæbende frimærker. Firmaet fremstiller den mest fleksible offset trykmaskine i verden. Den trykker 200 meter i minuttet og om en meter er farven tør! Vi har øget produktiviteten 48 pct. over de seneste fire-fem år og har en målsætning om at øge produktiviteten pct. om året, oplyser finansog produktionsdirektør Steen Bang Larsen og siger: Nøglen til det er at flytte beslutninger fra centralt hold til decentralt. Ledelse og driftsledelse skal turde give ansvar fra sig, og medarbejderne skal påtage sig ansvar. Kollegerne er ikke bare omstillingsparate, de er omstillingsskabende. Vi kører ikke lean. Der er for meget kommandosystem over det. Som supplement til produktivitetsstigningen har vi opnået pæne administrative besparelser specielt på logistikområdet, hvor produktiviteten er øget ca. 60 pct. Logistikafdelingen er skåret ned fra 12 til 5 personer. Det skyldes, at produktionsmedarbejderne nu bestiller det de skal bruge direkte med en stregkode scanner frem for at gå igennem logistikafdelingen. 10 Produktivitet 2013

11 I maskinfabrikken, som er underleverandør til Nilpeters montagefabrik, er arbejdstiden næsten 100 pct. effektiv mod tidligere 33 pct. Tiden gik med omstillinger mv. Fællestillidsrepræsentant Finn Juel Hansen: Det, der kommer ud af maskinerne, bestemmer lønnen. Vi får et fast tillæg, fordi vi sørger for, at maskinerne også kan arbejde, mens vi ikke er her. Der skal være fornuft i, at vor ejer og administrerende direktør investerer 100 mill. kr. her i Danmark. En landmand kunne ikke drømme om ikke at bruge sin nye dyre traktor om søndagen, hvis vejret er perfekt. Sådan skal vi også tænke. Om nødvendigt cykler vi hen om aftenen og fylder op, så maskinen kan arbejde hele natten. Vi må stort set alt, hvis bare vi registrerer det. Det er grundlæggende nødvendigt med fleksibilitet, hvis vi vil opretholde en produktion i Danmark men fleksibiliteten må aldrig blive kompensation for dårlig planlægning. Gevinsten ved at maskinerne arbejder, mens her ikke er mennesker, deler virksomheden og medarbejderne, siger direktøren. For få år siden var der 350 medarbejdere, nu 205 med et sygefravær på 1,8 pct. 40 af de 100 faglærte er tillige rejsemontører. Flere af vore kolleger på gulvet har guldkort til SAS. De drøner rundt over hele jorden og sætter grafiske maskiner til mill. kr. op i Kina, Argentina og mange andre steder, siger Steen Bang Larsen, der fremhæver retssikkerhed og mangel på korruption som et stort plus for Danmark som produk tionsland. Fakta Nilpeter A/S i Slagelse producerer grafiske maskiner, som sælges over hele verden. Siden finanskrisen har virksomheden øget produktiviteten 48 pct. og har et mål om en årlig produktivitetsstigning på pct. Medarbejderne får et fast tillæg for at holde maskinerne i gang døgnet rundt. Niels Olsen ved et trykværk, der laver én farve i et klistermærke. Alt skal tjekkes og passe på hundrededele af en millimeter. Foto: Ole Ziegler 11 Produktivitet 2013

12 Micro Matic Topkvalitet til tiden Micro Matic Lars Klokker, Metals tillidsrepræsentant Jørn Jensen, direktør for produktionskæden Søren K. Vilby, adm. direktør Micro Matic i Odense er en jernindustriel familieejet fødevareudstyrsvirksomhed, der er fokuseret på sin niche: at producere anstikkere og fadkoblinger til fadølsanlæg. Anstikkeren er den ventil, hvor man pumper CO 2 ind i et ølfad og dermed presser øllet ud gennem ølhanen. Der produceres over 3 millioner anstikkere om året. Virksomheden har flyttet det ufaglærte montagearbejde til Litauen, fjernet et ledelseslag, investeret over 30 mio. kr. i ny teknologi og har med hjælp fra robotter trukket en million emner tilbage, som for næsten ti år siden blev outsourcet til Kina. Administrerende direktør Søren K. Vilby: Ser vi alene på den nøgne timeløn, har vi ikke en chance over for Kina, og det er en stor udfordring. Alligevel kan vi overleve ved at levere topkvalitet til tiden. Hvis vi ikke gør det, tager andre over, og så er vi ude i mange år. Netop dét er årsagen til, at montagen ikke blev flyttet til Kina, hvor timelønnen er 20 kr., men til Kaunas i Litauen med en timeløn på 42 kr. Transporttiden til/fra Kaunas er 24 timer, til/fra Kina 7-8 uger, og skal man have en ladning sendt med fly, er gevinsten ved den kinesiske løn væk. 12 Produktivitet 2013

13 Vi har bragt vor leveringsevne op fra pct. til foreløbig 90 pct. Det er et udtryk for, at vi har styr på produktionsprocessen og kæden med planlægning, medarbejdere, kvalitet og tegninger, siger direktør for produktionskæden Jørn Jensen. Jørn Jensen fortsætter: Produktivitet handler ikke kun om den enkelte medarbejder, men om en hel kæde: Styr på de kemiske bade til overfladebehandling. Nedbringe lageret. Hurtigere beslutningsproces. Nyt fabriks layout. I 2010 lagde vi nye gulve i fabrikken og malede væggene lyse. Hidtil har vi ikke investeret kraftigt i ny teknologi, men nu køber vi en ny sav og et nyt overfladebehandlingsanlæg og derfra fortsætter vort investeringsprogram....og nu spiser vi samlet i kantinen. Alle er samlet om tingene, og information flyder frit, siger adm. dir. Søren Vilby, der også er formand for DI på Fyn. Metal-tillidsrepræsentant Lars Klokker: Med outsourcingen til Litauen og investeringerne i teknologi kan vi være med. Flere job bliver samlet til ét, men samtidig får jobbet mere indhold, og det stiller krav om uddannelse. Man skal have et højt uddannelsesniveau for at være produktionsmedarbejder i dag. Det stiller store krav om matematiske evner, sprog og interesse for arbejdet. Før finanskrisen var der 850 timelønnede i tre skift. Nu er der 155 med sæsonvariation ned til 110 plus 60 funktionærer, herunder ingeniører og udviklere. Værksted og udviklings afdeling samarbejder om at udvikle nye produkter og prototyper. Torbjørn Krogh med lasersvejseren med information om dels materialesituationen, dels hvordan produktionen går. Den er kombineret med en robot, der måler og detailtjekker 1,2 millioner anstikkere om året. Foto: Alex Tran Fakta Micro Matic er en jernindustriel fødevareudstyrsvirksomhed med 220 ansatte i Odense i global konkurrence. Produktivitet handler ikke kun om den enkelte medarbejder, men om en hel kæde, forklarer direktøren for produktionskæden. En femtedel af timelønnen er performance-afhængig: Antal forbrugte timer i forhold til norm-tiden Morten Styr laver programmer og opstiller prototyper på en Mazak. Han begyndte som operatør, blev maskinarbejder, er selvlært programmør og med i et udviklingsteam. Foto: Alex Tran 13 Produktivitet 2013

14 MAN Diesel & Turbo Produktion og udvikling går hånd i hånd MAN Diesel & Turbo Den største udfordring for produktionen i København er, at vores konkurrenter kan levere de samme produkter, som vi producerer, bare til lavere priser. Så udfordringen går ud på at producere billigere, så vi kan nedsætte priserne på vores produkter. Det skal sikre vores fælles fremtidige arbejdsplads, siger håndbogen til de 250 medarbejdere, heraf 175 faglærte og 15 lærlinge, i produktionen hos MAN Diesel & Turbo i København. De udvikler og producerer sliddele omkring forbrændingskammeret til de store MAN B&W skibsmotorer, fx indsprøjtningsventilerne som med 800 atmosfærers tryk sprøjter den tunge fuelolie ind. Ventilerne testes til et tryk på bar bag skudsikkert glas på Teglholmen. Direktør Lars Peter Olsen: Vi har haft en betragtelig produktivitetsudvikling de seneste tre år, primært gennem robottisering samt flermaskinbetjening af primære og sekundære maskiner. Det er med til at reducere lønindholdet i produkterne og dermed billiggøre dem. Sekundært arbejder vi med lean og med at skabe et produktionsflow, hvor produkterne bliver fremstillet i en intelligent rækkefølge med minimal omstilling, og hvor man kan bruge det samme værktøj. 14 Produktivitet 2013

15 I denne fortløbende forenklingsproces er produktionsmedarbejderne dagligt involveret gennem de såkaldte scrum teams. De består af 5-9 personer, der gennem Indflydelse-Samarbejde-Resultater selv udvikler og implementerer optimeringsløsninger. Scrum-tankegangen bygger på, hvordan et rugby-hold vinder. Fællestillidsrepræsentant Henning Søe: Vi kan have en omstillingstid på 3 timer på de store værktøjer. Kan vi minimere denne, stiger produktiviteten. Det er også af stor betydning for produktiviteten at arbejde med folks holdninger. Og så skal den faglige stolthed fortsat være der. Lars Peter Olsen: Vi skal fortsat have en produktivitetsfremgang, men det bliver væsentligst andre steder end på gulvet ved maskinerne. Der er et betydeligt potentiale i at skabe så stor forudsigelig produktion som muligt. I dag ændrer vi planer 5 gange om dagen. Målet må være de 5 re-planlægninger om ugen, som er nødvendige som følge af kundernes pludseligt opståede behov. Direktøren understreger, at opgaven også er at udvikle nyt. Hvis vi ikke evner at udvikle nye produkter, er det et spørgsmål om tid, før vi bliver indhentet. Produktion og udvikling går hånd i hånd. Henning Søe, fællestillidsrepræsentant Fakta MAN Diesel & Turbo i København designer og udvikler de store MAN B&W skibsmotorer og samtidig har de en egen produktion af sliddele omkring forbrændingskammeret til disse motorer. Produktivitetsfremgangen de kommende år bliver væsentligst andre steder end på gulvet ved maskinerne. Virksomheden er afhængig af nærheden til Kastrup Lufthavn, hvorfra reservedele hver nat flyves ud til kunderne. De 250 medarbejdere i produktionen får en fast timeløn. Lars Peter Olsen, direktør Han tilføjer: Vi ligger godt på Teglholmen i kraft af Kastrup Lufthavn. Den er af uvurderlig betydning. Hver aften sender vi en hel lastbil med reservedele til lufthavnen og kunderne kan let komme hertil. Alle kan følge med i, hvordan produktionen går, på sådanne grafer og tabeller i produktionslokalet. Foto: Sanne Vils Axelsen Denne transportskinne er en medarbejderidé til at forenkle transporten af elementer fra maskine til maskine. Foto: Sanne Vils Axelsen 15 Produktivitet 2013

16 Lego Forandring for hele tiden at øge produktiviteten Lego Aage Vest Boddum, tillidsrepræsentant Chresten Bruun, produktionschef LEGO Koncernen har ansatte i Billund, globalt og fabrikker i Tjekkiet, Ungarn og Mexico foruden Billund meddelte LEGO Koncernen at ville outsource fra Billund, men afblæste det i for at have kontrol med produktionen og kvaliteten. Chresten Bruun er produktionschef for den 25 år gamle Low Volume fabrik. Den er bygget op omkring en 480 m lang gang, har 350 ansatte, heraf 140 metallere, og støbemaskiner, der producerer LEGO klodser i ikke færre end timer pr. år. På 8-10 sekunder fyldes en støbeform med flydende plast, støber en portion klodser, køler dem af, spytter dem ud og er klar til en ny runde. Han siger: I alle årene har vi fokuseret på produktivitetsudvikling. De seneste år er produktiviteten i snit steget 3 pct. om året, halvdelen ved at få plads til flere klodser i formene fra 8 til 12, 16, 20 og 24, bl.a. ved at optimere placeringen af kølekanalerne. Den anden halvdel ved lean og bedre arbejdsgange efter princippet work smarter, not harder. Ja, mere ensartede arbejdsprocesser for smøring og vedligehold af forme og støbemaskiner. De er følsomme og skal have så lidt nedetid som muligt, siger Metal-tillidsrepræsentant for støbeformvedligeholdelsen Aage Vest Boddum. Han oplyser, at ingeniørerne viser tegningerne til en ny form frem og spørger har I indvendinger? Ja, vor erfaring er, at den del dér nemt går i stykker. Kan I ændre det, kan vi undgå nedetid. Chresten Bruun: Vi har fordel ved at produktion, engineering og udvikling kan sætte sig sammen om erfaringsbaseret produktudvikling. 16 Produktivitet 2013

17 LEGO-kulturen I LEGO Koncernen er holdningen, at folk på alle niveauer er eksperter. I produktdesign arbejder 20 nationaliteter med at udvikle nye LEGO-produkter og her siger en sydamerikansk designer: Jeg kender kun ét sted i verden, hvor rengøringskonen kan stoppe den administrerende direktør og han så faktisk stopper op og lytter, og det er her på LEGO! LEGO vil være de bedste. Store bannere gør fx opmærksom på, at blot 10 forkerte f arvekorn i en container med 500 kg plastmasse betyder en farvefejl, og så er alt ødelagt! LEGO har et Medarbejder Idé Program. På et kvartal kommer der sædvanligvis medarbejderforslag, typisk med en idé om, hvad man kan lave enklere. Det geniale ligger i det enkle og simple. Fakta LEGO Koncernen har ansatte i Billund og globalt og har droppet planen om at outsource al produktion fra Billund for at have kontrol med produktionen og kvaliteten. Produktiviteten på den gamle Billund-fabrik øges 3 pct. om året. LEGO bruger lønsystemets bonus-parametre til at påvirke holdninger. Fx var målet i fjor at fremme sikkerhedstænkningen. Derfor skulle 9 ud af 10 medarbejdere få øje på problematiske sikkerhedssituationer, hvoraf 80 pct. nemt kunne løses. Kvalitet og salg er to andre bonusparametre. Bonus kan blive på op til 10 pct. af årslønnen. Billedet fra form-vedligeholdelsesværkstedet viser Mikael Jørgensen med en adskilt støbeform og hans nyeste forenklings- og effektiviseringsidé: Et værktøj til at trykke de små stifter ud uden at risikere, at de ryger på gulvet og man skal lede efter dem. Foto: Alex Tran Chresten Bruun: Vi vægter forslagene efter 1) øget sikkerhed, 2) øget kvalitet, 3) spare penge = øget produktivitet. 1.præmien pr. kvartal er kr. plus en LEGOpokal. Alle forslagsstillere præmieres med mindst 500 kr. Man skal ville forandring for hele tiden at øge produktiviteten. En anden præmieret idé fra Mikael Jørgensen og hans kolleger: Et lille værktøj til at forhindre, at man får fingrene i klemme i de to bladfjedre, der i et Klingenzug er med til at holde støbeformens to halvdele sammen. Foto: Alex Tran Den blå 2. generations vognrobot, der henter kasser med nystøbte LEGO-klodser og sætter tomme kasser ved støbemaskinerne. Robotten stopper, når nogen eller noget står i vejen. Foto: Alex Tran 17 Produktivitet 2013

18 Alfa Laval Vi vil og vi kan Alfa Laval Metals mål om 50 pct. produktivitetsvækst på ti år er et højt tal, men opnår vi det, har vi udkonkurreret alle vore konkurrenter, siger Michael B. Sørensen, fabrikschef for Alfa Laval Kolding med 290 timelønnede og 260 funktionærer. Vi har allerede gjort meget, vi forbedrer fortsat 2-3 pct. om året og vi har stadig et stort poten tiale ved at optimere på flow og investere i ny teknologi, siger han. Metals tillidsrepræsentant Brian Andersen: Vi har hentet meget ved at delene ikke skal flyttes unødvendigt rundt i fabrikken, og vores generelle fokus på spild er meget givtigt. I slutningen af 2012 fik vi en ny sliberobot, så vi ikke mere skal have produkterne slebet ude af huset, hvilket sikrer uafbrudt produktion. Ja, vi har rettet flowet ud, skabt træk fra kunden og investeret i ny teknologi. På det specifikke produkt har det ændret gennemløbstiden fra 16 dage med udsving fra 4 til 51 dage, til nu 1½ dag med en afvigelse på 0,2 dag. Det har forbedret vor konkurrenceevne og kostpriser markant. Vi sætter altså ind på teknik og fabrikslayout, men har også et enormt fokus på mennesker. Det har stor indvirkning på produktiviteten, at folk kan lide at gå på arbejde. Kollegerne skal føle sig som en del af virksomheden og kunne se, hvor vi er på vej hen og hvad det betyder for den enkelte, siger Michael B. Sørensen. Brian Andersen, Metals tillidsrepræsentant Michael B. Sørensen, fabrikschef Brian Andersen: Før følte vi, at der højere oppe blev taget uovervejede beslutninger ud fra et excel regneark, men nu er vi med, og det giver virkelig noget ekstra. Når der nu ændres på en gruppes arbejdsplads, er to-tre personer fra gruppen med i arbejdet og hele gruppen er med i beslutningen om, hvad der er smart at gøre, og hvor og hvordan maskinerne skal stå. 18 Produktivitet 2013

19 Kan stå stærkt, hvis Fabrikschefen: Vi er begyndt at fokusere på den totale liste af omkostninger. I 2011 kasserede vi for 5,4 millioner. Med en dedikeret indsats og involvering af kollegerne ændrede vi dette til kun 2,9 i Det er lige så omkostningsrigtigt på bundlinjen at spare brok som løn. Kvalitet er generelt et nøgleord. For nogle år tilbage outsourcede vi 80 pct. af vores simple komponentfremstilling til vore kinesiske og indiske fabrikker, men vi har nu trukket store dele hjem igen. Kvaliteten og leveringstiderne var ikke i orden, og det koster. Ja, tager man alle parametre med, er Danmark ikke et dyrere land at producere i, siger Brian Andersen og Michael B. Sørensen tilføjer: Men så skal vi også sørge for, at der er nogen, der kan køre fabrikken videre i morgen og i overmorgen. Erhvervsuddan nelserne har fået alt for lidt spotlight de senere år. Vi har pt. 12 lærlinge og siger: Glem at I hele tiden hører i fjernsynet, at industrijob er forsvundet ud af landet. For vi vil blive ved at være her. Og vi kan. Han oplyser, at det nu typisk er pct. mere rentabelt at producere i Asien end i Kolding. Asien har en inflation på 5-10 pct. Hvis Danmark kan fastholde den lave inflation på omkring 2 pct. og vi øger produktiviteten 2-3 pct. om året, og hvis vi er villige til, også cheferne, at være lidt mådeholdne i en periode, så står vi ekstremt stærkt om 5-7 år, erklærer han. Fakta Alfa Laval Kolding producerer systemer til væskehåndtering på mejerier, bryggerier, kosmetiske og farmaceutiske industrier og forbedrer produktiviteten 2-3 pct. om året ved en mangesidig indsats. Lønsystemet trækker i samme retning med dets elementer af kvalifikationer, fleksibilitet og resultatløn. Alfa Laval har ansatte globalt og ca i Danmark. Venstre billede: Senahid Mehmedovic monterer ventiler. Midterste billede: Heidi Stegemeier og en kollega passer tre maskiner, her drejebænken. Højre billede: Peter Dinesen ved CNC-Drejebænk. Foto: Alex Tran 19 Produktivitet 2013

20 Har du spørgsmål så kontakt: Mikael Bay Hansen Sekretariatschef Tlf mail: Dansk Metal Nyropsgade 38, 1780 København V. Tlf

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply Fuld skrue Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply 1 2 Højbjerg Maskinfabrik: Højbjerg Maskinfabrik blev grundlagt i 1945 Familieejet selskab stiftet af Arne Bundgaard

Læs mere

Veje til højere dansk produktivitetsvækst

Veje til højere dansk produktivitetsvækst Veje til højere dansk produktivitetsvækst En af forudsætningerne for, at Danmark kan klare sig godt i den globale konkurrence er, at danske virksomheder anvender sit udstyr og medarbejdernes kvalifikationer

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Uddannelse er vigtig fordi...

Uddannelse er vigtig fordi... Uddannelse er vigtig fordi... - Inspiration til hvordan I fanger målgruppens opmærksomhed og får succes med at kommunikere jeres vigtige budskab Resultat af workshop på IF seminar den 31-10-2013 HR Manager

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Metal & fakta INDHOLD

Metal & fakta INDHOLD Metal & fakta INDHOLD Bedre udstyr giver bedre uddannelser Ledelsen ofte skyld i rekrutteringsproblemer Ledighedstal: 3,5 pct. ledighed Jobformidling: 1.534 flere job Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk Personlige data CV Navn: Preben Kihlgast Adresse: Gefionsvej 6, Skibbild Telefon: 97 13 70 06-29 85 03 53 E-mail: preben@kihlgast.dk Hjemmeside: www.kihlgast.dk Fødselsdato: 1.oktober 1963 Civilstand:

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE 2 Multilak står på tre ben Multilak er en virksomhed, som står på tre ben. Med kompetencer inden for maskinfabrik, overfladebehandling og montage er virksomheden blevet

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Kom foran konkurrenterne Øg rentabiliteten med vores fleksible robotter Universal Robots gør robotteknologi tilgængelig for hele industrien. Vi har

Læs mere

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer I 2005 stod en stor del af Alfa Laval Koldings I flere år produktion ramte vi ikke til outsourcing. plet, vores Vores nøgletal egne var fabrikker ikke

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Fra vindmøller tandlægebor

Fra vindmøller tandlægebor Fra vindmøller tandlægebor Det kan godt lade sig gøre at tjene gode penge som elektromekaniker beviset findes i Skjern Af Jørgen Jensen bliver mere servicearbejde hos dem, der outsourcer. Skjern Elektro

Læs mere

LJ Maskinteknik A/S.... Kvalitet til tiden. Bavnehøj 90. V. Nebel. 6040 Egtved. Tlf. 7555 4469. Fax 7555 4496 www.ljmaskinteknik.

LJ Maskinteknik A/S.... Kvalitet til tiden. Bavnehøj 90. V. Nebel. 6040 Egtved. Tlf. 7555 4469. Fax 7555 4496 www.ljmaskinteknik. ... Kvalitet til tiden Bavnehøj 90. V. Nebel. 6040 Egtved. Tlf. 7555 4469. Fax 7555 4496 www.ljmaskinteknik.dk Firmaprofil LJ Maskinteknik A/S blev grundlagt i 1989 af Lars Jørgensen. I dag råder firmaet

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE BE EXCEPTIONAL og besøg canon.dk HVAD FOKUSERER DU PÅ, NÅR DU ER UNDER PRES

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

Jensen Group 04.10.2012 1

Jensen Group 04.10.2012 1 Jensen Group 75 år siden 1. generation reparations værksted 52 år siden 2. generation første produkt i vaskeri industrien 15 år siden 3. generation komplette vaskerier, verdens omspændende netværksorganisation

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter 195 DAGE GENNEMSNITLIG TILBAGEBETALINGSTID Robotter endelig indenfor din rækkevidde Med Universal

Læs mere

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD MAJ 2015 NR. 2 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering OFFICIELT FAGMAGASIN FOR DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING GENNEM VEDLIGEHOLD FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO Thermo Fisher

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kronborg Sikring...når sikkerhed og tryghed går op i en højere enhed FIRMAPROFIL

Kronborg Sikring...når sikkerhed og tryghed går op i en højere enhed FIRMAPROFIL Kronborg Sikring...når sikkerhed og tryghed går op i en højere enhed FIRMAPROFIL 1 2 Kronborg Sikring Firmaprofil Udvikling af sikring til fremtiden Det er vores klare mål at være firmaet, der sætter niveauet

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

04 November 2010 Rasmus Niebuhr

04 November 2010 Rasmus Niebuhr FMV Hærdeseminar 04 November 2010 Rasmus Niebuhr Niebuhr Gears A/S er nordens største og førende producent af tandhjul og transmissionselementer til de fleste brancher i maskinindustrien. Indhold Hvem

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Effektive lønsystemer

Effektive lønsystemer Effektive lønsystemer i dag og i morgen invitation DI s Lønsystemkonference 2009 Onsdag den 28. oktober 2009, kl. 8.00 16.30 Odense Congress Center INVITATION DI s Lønsystemkonference 2009 Onsdag den 28.

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Styrke gennem know-how:

Styrke gennem know-how: Styrke gennem know-how: l Egen konstruktion l Kompetence i materialeegenskaber l Bearbejdning med små tolerancer l Præcis produktion af enkeltdele, reservedele og småserier l Komplette anlæg Styrke gennem

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en professionel produktionsvirksomhed beliggende

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Metal industrien. Automatiserer arbejdsprocesser til: Effektiv og Udholdende: - Maskinebetjening - Kvalitetssikring - Kantbukning - Montage.

Metal industrien. Automatiserer arbejdsprocesser til: Effektiv og Udholdende: - Maskinebetjening - Kvalitetssikring - Kantbukning - Montage. Working Class Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Metal industrien Effektiv og Udholdende: - Maskinebetjening - Kvalitetssikring - Kantbukning - Montage Kantbukning Fleksibelt effektivt Kantbukning

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole ENERGIOPSAMLER ) Vores produkt består af: - Rapport, 23 sider - 3D printet vandmølle - En Energiopsamler - Poster NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole Energiopsamler

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Lønsystemer og arbejdstid

Lønsystemer og arbejdstid Bonus og resultatløn Kvalifikationsløn Arbejdstid Indholdet i disse plancher er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning Nils Kaasing Produktionsingeniør, HD(O) Konsulent, DI (+45) 3377 3313 (+45)

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Metal & fakta. Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal

Metal & fakta. Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal Metal & fakta Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal Virksomheder, der satser, vinder...2 25.000 flere industriansatte i 2020...5 Ledighedstal: 4,0 pct. ledighed... 10 Jobformidling: 1.816 flere job...12 NR.

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer ... Vores erfarne mandskab er klar til at ekspedere enhver opgave med præcision og engagement. Om ALUfabrikken: ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide.

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Personlig profil Michael Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Vi kører i en lejet bil. Det er en gammel Landrover, som kun kører 8 km. Per liter ved en gennemsnitsfart på 80 km/t. Man

Læs mere

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Claus Damgaard Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder Temadrøftelse KKR den 12. september 2014 Claus Damgaard Struer Kommune Fmd. for KD-nets uddannelsesstyregruppe Styregruppe bag rapporten Udviklingsdirektør

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Så dyr bliver din. bolig i år. Sådan holder du udgifterne nede

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Så dyr bliver din. bolig i år. Sådan holder du udgifterne nede Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Så dyr bliver din bolig i år Sådan holder du udgifterne nede Så dyr bliver din bolig i år INDHOLD I DETTE HÆFTE: Brændsel, el,

Læs mere

TekSam Nyt September 2013

TekSam Nyt September 2013 TekSam Nyt September 2013 Side 3 nye muligheder Ortofon 3D-printede pickupper giver Otte virksomheder får mere glæde af deres Side samarbejds udvalg 10 Udvikling og produktion TekSams årsdag Side 2 Printede

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere