Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 6 Indhold: Leder 2 Handlingsplan Arbejdsgrupper gentænkes 4 Håndbog i Trimmet Byggeri 5 Procesprisen Procesprisen 2006 til Arkitema 7 Empire State Building 8 Kalender 9 Handlingsplan Som en udløber af diskussionen ved Lean Construction-DK s generalforsamling i 2007 har bestyrelsen henover året arbejdet på at udfærdige en handlingsplan for foreningen i perioden Hovedtemaerne er synlighed, dokumentation og kommunikation Side 3 Arbejdsgrupper gentænkes Som et led i den nye handlingsplan redefineres arbejdsgruppernes rolle. De eksisterende arbejdsgrupper/ studiekredse ophører og erstattes af nye grupper med mere konkrete opgaver. Side 4 Nu er den her! Håndbog i Trimmet Byggeri har længe været under revidering. Nu er den første rigtige udgave så udkommet. Flere kapitler er blevet skrevet igennem igen og nye afsnit er kommet til. Side 5 Procesprisen 05 og 06 Inden vi i januar skal uddele Procesprisen for 2007, ser vi lidt tilbage på de seneste års vindere. Enemærke og Petersen, der modtog prisen i 2005, har omsat prisen til et kunstværk, der illustrerer deres processer. Endvidere er der en artikel om Arkitemas sensemaking-koncept, der var en af grundene til, at de fik prisen i Side 6 og 7 Kalender Arrangementskalenderen for foråret 2008 er ikke helt på plads, men du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen for nogle af de vigtigste Lean Construction begivenheder i Side 9

2 Kære alle læsere Alle ønsker udvikling - ingen ønsker forandring. Søren Kierkegaard Lean Construction-DK er en forening for personer og virksomheder med ambitioner om at trimme byggeprocessen og styrke samarbejdet i den danske byggebranche. Foreningen er det centrale sted, hvor danske aktiviteter vedrørende byggeprocessen er forankret. Udgiver Lean Construction-DK c/o Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax Redaktion Henrik Mielke (HM) (ansv.) Rolf Simonsen (RSI) (red.) Gry Nelson Lay-out Gry Nelson Teknologisk Institut Kan downloades fra Her på denne decemberaften, hvor jeg sidder og filosoferer over året 2007, kom jeg i tanke om dette citat af Søren Kierkegaard. Vi har i længere tid talt om, hvor vigtigt det er, at byggebranchen udvikler sig. Vi har i foreningen Lean Construction-DK taget aktiv del i denne proces, og har introduceret filosofierne bag Lean Construction til den danske byggebranche, men er vi kommet videre? Nogle er, men når man læser om den fortsat manglende produktivitet i byggebranchen, understøttet af alt for mange eksempler på byggerier, med alt for mange fejl og mangler, og at det fortsat halter gevaldig med sikkerheden på vores byggepladser, er der noget der tyder på, at vi ikke er kommet langt nok. Hvis man stiller sig ud på sidelinien og betragter byggebranchen, virker det som om, at alle ønsker udvikling, men ingen ønsker forandring. Det er nok byggebranchens største problemstilling, at der er en manglende forståelse for forandringsprocessens mekanismer og at forandringsprocesser tager tid. Set i perspektivet af Lars Kolinds forståelse af de mentale modeller, er byggebranchens problemstilling, at de mentale modeller i branchen bygger på forhold, som ligger flere årtier tilbage, og som ikke er tilpasset de forhold, som vi i udviklingsprocesserne arbejder med i dag. Partneringmodellen fungerer ikke i en mentalmodel, hvor aftalegrundlag bygger på mistillid. Inddragelse og delegering af ansvar og arbejdsopgaver til håndværkerne på pladsen fungerer ikke i en mentalmodel, hvor man ser hinanden som modparter. Der kunne nævnes mange flere eksempler på, hvor de mentale modeller ikke er tilpasset den nutid, vi arbejder i. Konflikten mellem teori og erfaring er en vigtig kilde til udvikling af begge dele. James G. March Konflikten mellem teori og erfaring er en vigtig kilde til udvikling af begge dele, og det er et bærende element i Lean Construction-DKs arbejde med at nedbryde forældede mentale modeller i den danske byggebranche. Udvikling skal give mening og dermed forståelse for nødvendige forandringer. Byggebranchen har brug for foreningen Lean Construction, og vi vil i den kommende periode aktivt arbejde på at skabe ny forståelse for, at udvikling medfører forandringer, at forandringer kræver nye mentale modeller. Vi håber, at I vil være aktive medspillere i denne proces med at formidle viden og udvikling omkring byggeprocessen står for døren og fremadrettet går vi et spændende år i møde. Side 2

3 Lean Construction-DK Vi skal i gang med implementering af handlingsplan På vej mod en ny forståelse af foreningens virke, hvor hovedtemaerne er Synlighed, Dokumentation og Kommunikation - vi glæder os til at invitere jer med i dette arbejde. Vi kan også se tilbage på nogle gode og spændende medlemsmøder, som har været rigtigt godt besøgt både i det jyske og i København. Vi glæder os til at se alle jer gamle og alle de nye til foreningens aktiviteter i det nye år. I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Henrik Mielke Formand for Lean Construction-DK Handlingsplan Som en udløber af diskussionen ved Lean Construction-DK s generalforsamling i 2007 har bestyrelsen henover året arbejdet på at udfærdige en handlingsplan for foreningen i perioden Handlingsplanen har haft arbejdstitlen På vej mod en ny forståelse for foreningens virke og fokuserer på tre temaområder: Synlighed Dokumentation Kommunikation Det er disse 3 temaer, som er gennemgående i de strategiske overvejelser og aktiviteter, som bearbejdes i handlingsplanen. Formålet med handlingsplanen er at omsætte de strategiske overvejelser til konkrete aktiviteter for foreningens medlemmer og aktiviteter rettet mod byggebranchen generelt. Synlighed Foreningen skal være mere synlig i forhold til medlemmerne og i forhold til byggebranchen. For at synliggøre foreningens arbejde skal der arbejdes på afholdelse af flere medlemsmøder. Møderne kan have forskellige temaer og form, og der lægges vægt på både at holde møder i Jylland og på Sjælland. Som led i en synliggørelse af foreningens arbejde, vil der blive arbejdet med at arrangere studieture, der er fagligt målrettet på medlemsvirksomhederne og interessentgrupperne. Endvidere vil foreningen gerne i bedre dialog med uddannelses- og forskningsinstitutioner om et samarbejde om undervisning samt forsknings- og udviklingsprojekter. Bestyrelsen vil arbejde med forskellige udvalg/grupper, der fokuserer på de enkelte opgaver. Dokumentation Resultater og dokumentation af værdien i en mere procesrelateret indfaldsvinkel på byggeprojekter mangler dels i forhold til foreningens arbejde og dels i forhold til byggebranchen generelt. De gode historier fra projekter, hvor man har haft succes med en procesrelateret indfaldsvinkel og brugen af principperne bag Lean Construction skal formidles og underbygges med konkrete resultater. Side 3

4 Dette skal opnås ved eksempelvis at følge udvalgte projekter, være bedre til at formidle eksisterende resultater (som eksempelvis fra BygSoL) samt at involvere medlemmerne til at dele deres resultater og erfaringer. Erfaringerne vil understøtte arbejdet med Håndbog for Trimmet Byggeri. Foreningens arbejdsgruppe for Best Practice og Målinger har fokus på nogle af disse problemstillinger og gruppens arbejde er derfor en vigtig brik i gennemførelsen af handlingsplanens målsætninger. Endvidere inddrages relevante eksterne organisationer og grupper efter behov. Kommunikation Lean Construction-DK s bestyrelse har valgt i den kommende periode at gå i dialog med medlemsvirksomhederne og med byggebranchen generelt for at få afdækket forventninger, ønsker og behov i netværket rundt om foreningen og i selve foreningen. Hovedspørgsmålene er: Hvad ønsker medlemmer og omgivelser af foreningen og hvordan kan vi imødekomme dette i vores kommunikation? Eksempelvis vil der iværksættes en medlemsundersøgelse. Målet er at få igangsat nye aktiviteter som efterspørges af medlemmer og interessenter. Endvidere skal der gøres en indsats for at kommunikere bedre og mere direkte til medlemmerne. Et første skridt er, at foreningens hjemmeside gennemgås og opdateres. Der oprettes en sektion særligt til studerende ved byggeriets uddannelser. Siden kan eksempelvis indeholde guide til specialer, links, litteratur, idékatalog til eksamensprojekter, kontaktmulighed til eksterne vejledere og byggeprojekter. Handlingsplanen iværksættes fra primo 2008 og præsenteres på generalforsamlingen den 6. marts Arbejdsgrupper gentænkes Som en effekt af den nye handlingsplan er det besluttet at revidere de arbejdsgrupper, der hidtil har fungeret i Lean Construction-DK. Det vurderes, at de eksisterende arbejdsgrupper til en vis grad har tjent deres formål, og det arbejde, der er kommet ud af grupperne, har dels været til brug i Håndbogen, men har i ligeså stor grad været til nytte gennem en videnopbygning for deltagerne i grupperne. I stedet for de tidligere arbejdsgrupper, der som nævnt også har virket som en slags studiekredse, vil der fremover - i forlængelse af handlingsplanen - blive nedsat mindre grupper, der arbejder i en afgrænset periode med en mere konkret opgave. Eksempelvis er der nedsat en gruppe, der skal arbejde med at arrangere en studietur. Yderligere kunne man tænke sig grupper, der arbejder målrettet med input til Håndbog for Trimmet Byggeri eller de kommende vejledninger. Den eneste af de eksisterende arbejdsgrupper der overlever, er gruppen Best Practice og Målinger, der blev nedsat i 2006 og hvis formål ligger i tråd med en del af handlingsplanens målsætninger. Foreningen vil gerne sige tak til alle, der har deltaget i de gamle arbejdsgrupper. Deres indsats har betydet, at foreningen er kommet langt med forståelsen af den trimmede byggeproces, og at ideerne har kunnet spredes hurtigt til praksis. Vi håber selvfølgelig, at vi også kan trække på medlemmernes indsats i fremtidige grupper. Side 4

5 Håndbog i Trimmet Byggeri i ny udgave Efter en længere proces er Håndbog i Trimmet Byggeri nu udgivet i en version 1.0. Tanken bag håndbogen er, at den skal fungere som et levende web-dokument, der løbende opdateres. At denne version hedder 1.0 skyldtes at den første udgave i foreningen og af forfatterne blev opfattet som et udkast og derfor havde nummeret 0.1. Håndbogen Håndbogen giver en introduktion til en række af de teorier, ideer og begreber, der ligger til grund for Lean Construction. Det er forsøgt at skrive kapitlerne forholdsvis uafhængige af hinanden, så man ikke behøver at læse bogen fra ende til anden, men kan springe rundt mellem de kapitler, der har ens interesse. Således kan der være nogle afsnit, der virker gode, hvis man er helt ny i tankegangen og andre, der kan være med til at få tankegangen videre, når man har arbejdet med principperne i nogen tid. Håndbogen er tænkt som en samling af den danske viden om Lean Construction byggeprocessen (det vi kalder Trimmet Byggeri) og kan både give viden om ideerne bag byggeprocessen og provokere til at tænke videre og udvikle sine egne processer. Den nye udgave I den nye version er en række af kapitlerne revideret og opdateret og nye afsnit og kapitler er kommet til. Litteraturlisten er samlet og blevet mere overskuelig, og alle børnesygdommene i teksten er kureret. Der er stadig dele af håndbogen, der skal udbygges og i arbejdet med håndbogen frem til næste version, vil der eksempelvis blive fokuseret på forskellige aspekter af Trimmet Projektering. Endvidere vil håndbogen blive suppleret af en serie vejledninger, der vil omsætte teorierne bag Lean Construction til konkrete værktøjer og manualer til glæde for dem, der dagligt står midt i byggeprocessen. Hovedforfatter på bogen er Sven Bertelsen, men bogen er blevet til med input fra Lean Construction-DKs medlemmer. Både direkte og gennem arbejdet i foreningens arbejdsgrupper. Håndbogen er blevet til gennem støtte fra BoligfondenKuben. Håndbogen findes til download på www. leanconstruction.dk/17155, og er tilgængelig for alle medlemmer af foreningen (kræver login). Side 5

6 Procesprisen nu som kunst! Blandt flere kandidater, besluttede et enigt kunstudvalg at Monica Ritterband skulle være kunstneren bag kunstværket. I januar 2006 modtog Enemærke & Petersen a/s (E&P) Procesprisen 2005, blandt andet med den begrundelse, at medarbejderne har en særlig bemærkelsesværdig måde at arbejde sammen på. Med prisen fulgte ud over anerkendelsen og æren, også en sum penge til et levende og dynamisk kunstværk efter eget valg. Komiteen bag Procesprisen opfordrede virksomheden til at tænke alternativt i forhold til kunstværket, således at dette i sig selv kunne understøtte procestankegangen og samarbejdet. E&P besluttede at tage denne udfordring alvorlig, og at udvælgelsen af kunstner og kunstværk skulle følge ånden i deres måde at arbejde sammen på og ånden i Procesprisen. Det betød, at medarbejdere fra alle medarbejdergrupper blev involveret i udvælgelsen via et nedsat kunstudvalg. Kunstudvalget indså hurtigt, at det ikke gjaldt om at vælge kunstværk, men om at vælge en kunstner som kunne og ville deltage i en kunstnerisk proces omkring skabelsen af et kunstværk. Monica Ritterband satte sig nøje ind i virksomheden og begrundelsen for Procesprisen, og gennem et intenst samarbejde med kunstudvalget, skabtes - gennem måneders dialog og kreativ proces - ideen til skulpturen Sammenhold. Derefter udførte Monica Ritterband i tæt samarbejde med flere medarbejdere - håndværkere såvel som funktionærer - hos Enemærke & Petersen det store kunstværk Sammenhold, som beskriver og symboliserer E&P s virksomhedskultur. For at sikre at kunstværket fremover kan være levende og dynamisk, blev det besluttet at indstifte en medarbejderpris, som en gang om året uddeles til en medarbejder fra Enemærke & Petersen, som i årets løb har gjort en bemærkelsesværdig indsats for sammenholdet hos Enemærke & Petersen. Denne medarbejderpris er et maleri udført af Monica Ritterband, som hvert år nytolker skulpturen og på den baggrund udfører maleriet. Skulpturen Sammenhold er placeret således, at medarbejdere og gæster der kommer til vores domicil Klostergården oplever den fra flere vinkler og på nært hold og således træder ind i Klostergården iklædt Enemærke & Petersens virksomhedskultur. Side 6

7 Procesprisen 2006 til Arkitema Arkitema har været innovative i deres tankegang og har stillet spørgsmålstegn ved byggebranchens traditionelle og noget konservative tankegang. Hvert år uddeler Boligfonden Kuben i samarbejde med Lean Construction-DK procesprisen. I januar blev prisen for 2006 uddelt til arkitektvirksomheden Arkitema. En vægtig grund for tildeling af prisen er Arkitemas arbejde med deres processer, der har resulteret i virksomhedskonceptet Sensemaking. Sensemaking - Arkitektur med mening for bygherre og brugere Det nytter ikke udelukkende at tage udgangspunkt i, hvad der er meningsfuldt set fra et arkitektfaglig synspunkt. Vi har brug for metoder til at arbejde processuelt; at afsøge nye løsningsmuligheder og ny viden, frem for den ensidige mekaniske fokus på værket. Sådan beskriver Arkitema selv det udgangspunkt, der har ligget til grund for udviklingen af Sensemaking-konceptet. Nye elementer i de tidlige processer Vejen til at gøre en forskel er at inddrage bygherre, brugere og andre interessenter tidligt i processen, erkendte Arkitema, som gennem en årrække har gjort sig mange erfaringer med at indgå i tættere samarbejdsrelationer. I Sensemaking-konceptet udvider de derfor de tidlige processer om byggeprogram og forprojekt til faserne Definition, Discovering og Dreaming. Her indgår værktøjer som workshops, iagttagelser og interviews, og Arkitema inddrager nye kompetencer, herunder antropologer, for at forstå brugernes egentlige ønsker og behov. Det tætte fokus på brugere og anvendelse fastholdes gennem hele Designfasen og videre i Delivery-fasen, hvor der følges op med rådgivning og studier. Når målet alene driver processen, kommer man kun frem til det, man allerede har erkendt. Hvis vi ensidigt fokuserer på værket, fratager vi os selv muligheden for at stille spørgsmål ved grundlæggende antagelser. Udviser vi derimod åbenhed over for processen, udfolder der sig til stadighed nye valgmuligheder måske man når frem til det uventede resultat. En unikt perspektiv på processerne Arkitemas Sensemaking forståelse er unik i sin grundform og perspektiverer processerne i en byggeopgave på en ny og spændende måde. Det er komitéens vurdering, at Sensemaking forståelsen er værdiskabende, ikke kun i forhold til de enkelte processer, men også - og ikke mindst - for selve slutproduktet. Side 7

8 Arkitema har formået i deres Sensemaking, at få de sociale og menneskelige aspekter med i processerne og forståelse for disse aspekters samspil i forhold til byggeri - lige fra de, som i sidste ende skal være brugere af bygningen, til dem, der skal være med at skabe bygningen og rammerne for denne. Sensemaking-forståelsen betragter arkitektur som et dynamisk værk i vedvarende samspil med æstetiske, sociale og tekniske værdier. Sensemaking forståelsen udfordrer alle aktører om at nytænke organisation, metode og arkitektur. Sensemaking-forståelsen forholder sig til kompleksiteten i byggeriet med et stigende antal interessenter, øget krav om brugerindflydelse, nye teknologier, krav om effektivisering m.m. Arkitema har været innovative i deres tankegang og har stillet spørgsmålstegn ved byggebranchens traditionelle og noget konservative tankegang. Sensemaking er Arkitemas bud på Byggeri med mening. Det er komitéens vurdering, at Arkitema er kommet skridtet videre end Byggeri med mening og har taget fat om temaet: Byggeri med mening for hvem og for hvad? Kilde: Medlemsmøde i februar 2008: Empire State Building Empire State Building I New York stod færdig i 1931 kun 21 måneder efter man startede projekteringen. Selve opførelsen af bygningen tog kun 13 måneder, og de byggede til fast pris og tid og overholdt både budget og tidsplan. Der var ca personer beskæftiget på projektet, da der var flest. Dette gør Empire State Building til et af de mest imponerende byggeprojekter nogensinde. Der er mange faktorer der spiller ind i denne spændende historie: Planlægningen, samarbejdet, designet, logi- stikken, ledelsen og fokus på både at bygge hurtigt og sikkert. Selvom det er over 75 år siden, at Empire State blev bygget er der stadig mange af historierne fra projektet, som vi kan lære af og ikke mindst bruge i nutidens trimmede byggeproces. Mødet afholdes hos Teknologisk Institut den 7. februar i Taastrup, og den 20. februar i Århus. Læs mere om møderne og tilmelding på og Side 8

9 KALENDER Dato Emne Medlemsmøde, Taastrup Empire State Building www. leanconstruction.dk/ Medlemsmøde, Århus Empire State Building Generalforsamling, Taastrup Årsmøde, Taastrup EGLC, Karlsruhe, Tyskland IGLC, Manchester, England Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig på Side 9

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN Titelblad Titel HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! Emne Lean Construction (Trimmet byggeri) Uddannelse Bygningskonstruktør Undervisningssted

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Håndbog i Trimmet Byggeri

Håndbog i Trimmet Byggeri Håndbog i Trimmet Byggeri Lean Construction på dansk Version 2.1 januar 2012 Foreningen Lean Construction DK Kolofon UDARBEJDELSE Hovedforfatter: Sven Bertelsen. Opdateringer 2009: Rolf Simonsen. Redaktion:

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Rapport Projekt 2012-5

Rapport Projekt 2012-5 Rapport Projekt 2012-5 Tillidsbaseret Lean Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Side 1 Indhold Indledning s.. 2 Resume s..3 Baggrund..s. 4 Hvad er Tillidsbaseret Lean?...s. 5 Projektforløb. s. 6 Resultatet.

Læs mere