Nyhedsbrev Nr. 5 Juli 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Nr. 5 Juli 2007"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 5 Indhold: Leder 2 Trimmet Projektering 3 Glenn Ballard i Danmark 4 Udskiftninger i bestyrelsen 5 Årsmøde 2007: Digitalisering af byggeriets processer 6 Generalforsamling Kalender 10 Trimmet Projektering Lean Design er på dansk blevet oversat til Trimmet Projektering, men det er ikke altid helt klart, hvad udtrykket dækker over. Dette skyldes, at der er flere der bruger udtrykket Trimmet Projektering for forskellige dele af de tidligere faser i byggeriet. I artiklen redegøres for, hvordan Lean Construction kan spille sammen med forskellige faser i projekteringen. Side 3 Årsmøde 2007: Digitalisering af byggeriets processer Den 30. marts 2007 afholdt Lean Construction-DK sit tredje årsmøde med over 100 deltagere fra hele byggebranchen. Temaet i år var digitalisering af byggeriets processer set i relation til metoder og idéer i Lean Construction. Jesper Rasmussen, Gunnar Friborg, Michael H. Nielsen og Glenn Ballard kom med hver deres bud på betydningen af digitalisering af byggeriets processer. Side 6 Generalforsamling 2007 Torsdag den 29. marts 2007 afholdt Lean Construction-DK generalforsamling på Teknologisk Institut. I den forbindelse blev der foretaget udskiftninger i bestyrelsen. Side 8 Sæt kryds i kalenderen Se datoerne for de kommende medlemsmøder i 2. halvår af 2007 på side 10.

2 Lean Construction-DK er en forening for personer og virksomheder med ambitioner om at trimme byggeprocessen og styrke samarbejdet i den danske byggebranche. Foreningen er det centrale sted, hvor danske aktiviteter vedrørende byggeprocessen er forankret. Udgiver Lean Construction-DK c/o Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax Redaktion Henrik Mielke (HM) (ansv.) Rolf Simonsen (RSI) (red.) Gry Nelson Tanja Wetterstein Lay-out Tanja Wetterstein, Teknologisk Institut Kan downloades fra Kære alle læsere Bedre og Billigere boliger er titlen på regeringens byggepolitiske handlingsplan, som netop er blevet offentliggjort (maj 2007). Handlingsplanen kommer med initiativer indenfor 24 indsatsområder, som skal bidrage til at gøre dansk byggeri bedre og billigere. Initiativerne tager udgangspunkt i alle faser af byggeriet, hvor målet er, at statslige bygherrer skal anvende bedste praksis i alle byggeriets faser. Vores minister på området Bent Bendtsen udtaler; Det er mit håb, at byggebranchen vil tage konstruktivt imod dette initiativkatalog og endvidere bidrage med egne tiltag for at opnå bedre og billigere byggeri. Vi vil i foreningen Lean Construction-DK tage konstruktivt imod den udstrakte hånd fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, og vi kan på mange områder bidrage til den fortsatte dialog og udvikling af byggebranchen hen mod bedre og billigere boliger. Et af indsatsområderne er Anvendelse af bedst praksis i offentlige byggeprojekter. Som bedst praksisbeskrivelser nævnes planlægning af byggeriet og samarbejdet på byggepladsen. Områder, der direkte tager udgangspunkt i det, vi arbejder med i foreningen. BygSoL og Trimmet byggeri nævnes som de gode eksempler på måder at skabe en ny og bedre byggeproces - områder, hvor vi som forening skal være aktive med at udbrede kendskabet til metoder og processer og fremadrettet være med til at videreudvikle på disse. Arbejdet med håndbogen i Trimmet byggeri og de mere praktiske vejledninger til håndbogen understøtter denne proces. Vi har i bestyrelsen startet arbejdet med en fremadrettet handlingsplan for foreningens arbejde de kommende år - en handlingsplan, som vil understøtte udbredelsen og kendskabet til procestænkning i byggebranchen og som kan være et konstruktivt input til den boligpolitiske handlingsplan. Vi glæder os til september, hvor vi vil præsentere handlingsplanen for alle vores medlemmer. I hovedoverskrifter arbejder vi med 3 områder, som skal understøtte vores udviklingsarbejde; Synlighed, Dokumentation og Kommunikation. Byggebranchen har behov for foreningen Lean Construction-DK, hvis vi som branche skal kunne bidrage med tiltag for at opnå bedre og billigere byggeri. Dette er dog ikke gået op for alle i branchen, så vi må udbrede kendskabet til foreningen, og vi håber, at I alle vil være med i denne proces. God sommer! Henrik Mielke Formand for Lean Construction-DK Side 2

3 Trimmet Projektering Af Rolf Simonsen, Teknologisk Institut og Anders Kirk Christoffersen, NIRAS Det engelske udtryk Lean Design er på dansk blevet oversat til Trimmet Projektering, men det er ikke altid helt klart, hvad udtrykket dækker over. Dette skyldes, at der er flere der bruger udtrykket Trimmet Projektering, men for forskellige dele af de tidlige faser i byggeriet. Trimmet Projektering består af de to dele værdidesign og værdileverance. Todelingen er illustreret i nedenstående figur, hvor den første del illustrerer, hvordan mulighederne lukkes, og projektet bliver mere og mere konkret, efterhånden som bygherren fastlægger sine værdier, behov og krav. Herefter går det over i den egentlige projektering, der i højere grad kan regnes som en produktion, hvor mængden af projektmateriale øges. Værdidesign (Værdifastlæggelse) Værdiskabelsen i workshops sker ofte i flere omgange, hvor løsninger på forskellige niveauer diskuteres og konkretiseres frem mod den egentlige detailprojektering. En vigtig erkendelse er, at man i den tidlige fase arbejder i en løbende kreativ proces, der ikke nødvendigvis kan strømlines og sættes i system. Værdileverance (Projektering) Procesplanlægning Workshops Brugerinddragelse Rum for kreative iterationer Forventninger og aftaler Procesplanlægning Last Planner System Samspil med de udførende Udførelse Kreativitet Målrettet produktion Værdifastlæggelse i workshops I den første del samarbejdes der med bygherren om dennes værdier for byggeriet. Dette arbejde har traditionelt foregået mellem bygherren og arkitekten, men arbejdet med Lean Construction har vist gode resultater ved, at denne værdiformulering og diskussion behandles i workshops med flere parter som deltagere. På disse workshops inddrages rådgiverne og entreprenørerne for at kunne optimere forslag og løsninger. Værdileverance gennem projektering Når rådgivernes detailprojektering starter, kan man i højere grad tale om, at det er en produktion. I denne fase har mange formået at benytte Lean Construction s Last Planner System til at styre produktionsprocessen. Især er der i projekteringen fokus på procesplanlægningen og periodeplanen, hvor man koordinerer projekteringsaktiviteten med de øvrige rådgivere og ikke mindst med de udførende. Er projekteringsfasen særligt presset eller Side 3

4 bygges der sideløbende med projekteringen, kan ugeplanlægningen også med fordel tages i brug. Samtidig kan PPU bruges som indikator for aftalernes pålidelighed og det er ofte meget værre i projekteringen, end det er på byggepladsen, fordi der ikke er specificeret et fast produkt at måle op imod før forholdsvis sent. Workshops, hvor man fastholder og arbejder med kundens værdier, kan også bruges i denne fase. Ledelse Forskellene giver anledning til overvejelser om at lede de to processer forskelligt. I den første del handler ledelsen om at lede og stimulere en kreativ proces for at opnå maksimal værdi, mens man i den anden skal lede og stimulere en målrettet produktionsrettet proces. Det er en delikat balance imellem at målrette og give slip i forhold til at give kunden mest værdi for pengene. Samtidig skal der arbejdes i et flydende miljø med et antal iterationer. Gode effekter Workshopprojekteringen giver en langt bedre udnyttelse af den samlede projektgruppes kapacitet og kompetencer. Den er med til at sikre, at den nødvendige viden kommer i spil på rette tidspunkt. De udførendes deltagelse i workshopprojekteringen betyder, at der sker en bedre projektoverdragelse til entreprenøren. Dette resulterer i, at bygherrens værdier er tydeligere gennem hele projektet med et bedre slutprodukt til følge. Brugen af proces- og periodeplaner i detailprojekteringen giver en bedre og glattere proces, hvor de forskellige rådgivere og de udførende ikke skal vente på hinanden. Endvidere giver den bedre kommunikation mulighed for at lave det projektmateriale, der efterspørges og samtidig minimere projektmaterialet. Glenn Ballard i Danmark I slutningen af marts besøgte en af Lean Constructions fædre Glenn Ballard Danmark. Udover sit indlæg på Lean Construction- DK s årsmøde havde Teknologisk Institut arrangeret en heldags workshop med Ballard med titlen How to lower the river to reveal the rocks. Workshoppen handlede om, hvordan man kan presse sin byggeproces ved at fjerne buffere for at finde ud af, hvor processen kan forbedres. Først fjernes spild og overflødige buffere, og herefter udfordres de nødvendige buffere for at optimere processerne. Ideer og metoder blev illustreret med eksempler fra både den tidlige kravspecifikation, projektering og udførelse samt deltagernes egne erfaringer. Glenn Ballard viste igen, at han er meget langt fremme i tankegangen om brugen af Lean i byggeriet, og alle deltagere fik en inspirerende og udfordrende workshop med masser af ideer og værktøjer at arbejde videre med. /RSI Side 4

5 Udskiftninger i bestyrelsen I forbindelse med Lean Construction-DK s generalforsamling den 29. marts blev der foretaget udskiftninger i bestyrelsen. Håkon Pettersen (Jakon) og Sven Bertelsen (Strategisk Rådgivning) trådte ud af bestyrelsen. De har begge været med, siden bestyrelsen blev nedsat i 2004 og ydet et stort arbejde for foreningen. Bertelsen vil fortsat arbejde for foreningen, men altså ikke som bestyrelsesmedlem. På de to bestyrelsespladser indtræder henholdsvis Ulrik Dybro fra Arkitema og Sten Bonke fra BYG.DTU. De nye bestyrelsesmedlemmer understreger med en arkitekt og en person fra det akademiske miljø endnu en gang den faglige bredde i Lean Construction-DK. i foreningens formandskab, og Lean Construction-DK s bestyrelse består nu af: Formand: Henrik Mielke (Enemærke & Petersen) Næstformænd: Anders Kirk Christoffersen (NIRAS) Bjarne Krog-Jensen (Fruehøjgaard) Øvrig bestyrelse: Steen Boesen (BAT-Kartellet) Ivan Maimann (NCC) Jacob Ravn Thomsen (Konstruktørforeningen) Sten Bonke (BYG.DTU) Ulrik Dybro (Arkitema) Bjørn Lykke Jensen (Teknologisk Institut) Jacob Ravn Thomsen (Konstruktørforeningen) og Anders Kirk Christoffersen (NIRAS) modtog begge genvalg til bestyrelsen. På det efterfølgende konstituerende møde blev der ikke foretaget ændringer Faglig sekretær: Rolf Simonsen (Teknologisk Institut) /RSI Den nye bestyrelse efter generalforsamlingen den 29. marts Fra venstre: Steen Boesen, Ivan Maimann, Henrik Mielke, Anders Kirk Christoffersen, Jacob Ravn Thomsen, Sten Bonke, Bjarne Krog-Jensen, Ulrik Dybro Side 5

6 Årsmøde 2007: Digitalisering af byggeriets processer Fredag den 30. marts 2007 afholdt Lean Construction-DK sit tredje årsmøde. Der var ca. 100 deltagere fra hele byggebranchen. Temaet var digitalisering af byggeriets processer set i relationen til metoder og idéer i Lean Construction. Jesper Rasmussen, vicedirektør Erhvervs- og Byggestyrelsen, Gunnar Friborg, sekretariatsleder Bips, Michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri og Glenn Ballard, Lean Construction Institute kom med hver deres bud på betydningen af digitalisering af byggeriets processer. INFO Data: Digitalisering af den eksisterende bygningsmasse. Arbejde: Opgradering af kompetencer - og generelt høje krav til uddannelsesniveau. Processer: Lean produktion og industrialisering. Digitalisering af byggeriets processer - en del af den kommende byggepolitiske handlingsplan Jesper Rasmussens budskab var, at den danske byggesektor skal have verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2015 for at kunne skabe bedre og billigere byggeri med mere innovation og færre administrative byrder - digitalisering af byggeriets processer skal være med til at løfte denne opgave. Budskabet er omsat til en byggepolitisk handlingsplan, som vil blive offentliggjort i maj Det digitale byggeri er indeholdt i handlingsplanen, og visionen for det digitale byggeri er; At alle data er digitale og alle aktører kan arbejde rationelt med disse data, og forstå de tilknyttede processer. Skabelonen til en ny forståelse af digitaliseringen af byggeriets processer ligger i Det Digitale Byggeri og den byggepolitiske handlingsplan, men byggeriets parter skal selv være aktive i processen med at få indholdet til at give mening. Jesper Rasmussen sluttede af med at invitere hele byggesektoren med i processen med det videre arbejde med byggeriets udfordringer, hvor nye initiativer er meget velkomne. Det Digitale Byggeri og digitalisering af byggeriet Gunnar Friborg gav en statusrapport på Det Digitale Byggeri efter 3 års arbejde med de fire bygherrekrav: Projektweb, 3D modellering, Digitalt udbud og Digtal aflevering. Der er arbejdet meget på at få standardiseret Det Digitale Byggeri i en brugervenlig form. I samarbejdet med Erhvervs- og Byggestyrelsen er der igangsat flere test af forståelsen og brugen af Det Digitale Byggeri herunder et virtuelt projekt. Testene viser, at de deltagende virksomheder og offentlige myndigheder er parate og villige til at opfylde kravene i Det Digitale Byggeri. Testene viser også, at der er en del problemstillinger, som der skal arbejdes med i den kommende tid specielt på kompetenceudvikling og klassifikationer. Gunnar Friborg sluttede af med at konkludere, at det digitale fundament er tilstede for Det Digitale Byggeri, som et godt udgangspunkt for videreudvikling af den danske byggesektor. Værdistrømme og flow uden stop gennem klassifikation, 3D arbejdsmetoder, logistik og procesforståelse understøtter det digitale fundament. Side 6

7 Det Digitale Byggeri, som giver de udførende langt bedre mulighed for at hente relevante informationer ud af byggeprojektet. Jesper Rasmussen Gunnar Friborg Foredragsholdere ved Årsmødet 2007 Henrik Mielke Michael Nielsen Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser Michael H. Nielsen tog udgangspunkt i implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri - et netværk med en bred repræsentation af den danske byggesektor - i sit indlæg på årsmødet. Hovedbudskaber er, at byggesektoren er klar til at arbejde med Det Digitale Byggeri, men implementeringsnetværket peger også på nogle problemstillinger omkring læring og udvikling, som en forudsætning for en succesfuld implementering. Michael H. Nielsen tog følgende fokusområder op i sit indlæg; Udvikling Læringsplaner Metoder Undervisning af undervisere Glenn Ballard Læring Kompetenceløft til alle medarbejdere nu og her Indarbejdelse af metoder i alle relevante uddannelses- og læringstilbud Læring skal helt ud på pladserne Michael H. Nielsen kom endvidere ind på koblingen mellem Det Digitale Byggeri og en effektiv byggeproces, hvor digitaliseringen på flere områder understøtter Lean elementer. Strukturen i produktionskortet kan ligeledes understøtte denne proces. Logistik og proces er vigtige elementer i En effektiv byggeproces forstås gennem Lean tankegangen hos ledelsen, medarbejdere, underentreprenører og øvrige samarbejdspartnere understøttet af viljen til at arbejde efter Lean tankegangen. Dansk Byggeri vil fortsat understøtte og deltage aktivt i denne proces i et tæt samspil med alle parter i byggesektoren. Putting Lean, Sustainability and Information Technology together A substantially new manner of thinking is required if mankind is to survive Albert Einstein Glenn Ballard tog i sit indlæg udgangspunkt i flere store byggeprojekter fra England og USA, hvor digitalisering og specielt 3D projektering gjorde meget komplekse konstruktionsopbygninger forståelige og dermed bygbare. Computer modellering af de komplekse konstruktioner gjorde det muligt på forkant at arbejde med og løse problemstillinger på et meget tidligere tidspunkt end ved traditionelle projekter. Erfaringer med 3D projekteringen var, at de projekterende på et tidligt tidspunkt ud fra 3D modeller kunne diskutere konstruktionsopbygninger med de håndværkere, som skulle udføre selve konstruktionsarbejdet, før konstruktionerne blev færdig designet. Interaktionen berigede processen og erfaringstal viste, at der var store økonomiske besparelser på selve projekteringen og ikke mindst i forbindelse med selve udførelsen samt et meget bedre og styret flow både i projekterings- og udførelsesfasen. Projekterne blev alle udført ud fra Lean principper, hvor Last Planner System var et bærende element. Samspillet mellem Lean principperne og 3D modulering var medvirkende til en kraftig forøgelse af produktiviteten og minimerede fejl, dels i projekteringen og dels i udførelsen. Glenn konkluderede, Side 7

8 at det ikke kun er fornuftigt, men også nødvendigt putting Lean, Sustainability and Information technology together. Afsluttende debat Årsmødet sluttede med en åben debat om betydningen og udfordringerne i digitalisering af byggeriets processer. Det Digitale Byggeri er kommet for at blive, men om det bliver helt i den form, som er kendt i dag, er der en vis usikkerhed om. Den byggepolitiske handlingsplan vil lægge pres på den danske byggesektor for at tage ansvar for og for aktivt at deltage i processen med at implementere og udvikle Det Digitale Byggeri. Foreningen Lean Construction-DK vil gerne være med til at præge denne proces, og i modsætning til mange andre interessenter repræsenterer foreningen alle aktører, lige fra den som slår sømmet i til bygherren som skal betale for det. Dette samspil sammen med foreningens procesforståelse vil kunne berige implementerings- og udviklingsprocessen, og foreningen inviterer hermed flere virksomheder til at indgå i arbejdet omkring denne udvikling. /HM Generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Lean Construction-DK afholdt torsdag den 29. marts på Teknologisk Institut. Bestyrelsens beretning Formand Henrik Mielke gennemgik bestyrelsens beretning, som i høj grad er sammenfaldende med foreningens årsberetning for Henrik fortalte, at Lean Construction-DK Medlemmer i Lean Construction-DK Virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og personlige medlemmer i 2006 havde haft fokus på at skabe mere synlighed omkring foreningen og samtidig gøre foreningens aktiviteter mere målrettede og fokuserede mod den praktiske anvendelse i hele byggeriet. Blandt andet fortalte Henrik Mielke om arbejdsgrupperne, medlemsmøder, Håndbog i Trimmet Byggeri, og at foreningen har indledt en dialog med EBST om, at de kan bruge foreningens kompetencer i deres arbejde bl.a. med at kvalificere den byggepolitiske handlingsplan. Her gør Lean Construction-DK sig specielt interessant og gældende ved at samle alle byggeriets aktører i ét forum. Mht. medlemsstatus er foreningen vokset i 2006 til 63 betalende medlemmer. Fremover vil der også være fokus på at udbrede kendskabet til foreningen internt i virksomhederne, så det ikke kun er én ildsjæl, der er forankringspunkt. Henrik Mielke sluttede af med perspektiver for fremtiden, hvor foreningen i samarbejde med medlemmerne vil arbejde for Side 8

9 at forbedre Lean Construction-DK s aktiviteter og ydelser. Endvidere vil foreningen være første valg som samarbejdspartner på områder indenfor byggeprocessen. Der henvises i øvrigt til Lean Construction- DK s årsberetning Regnskab Regnskab og budget blev gennemgået af foreningens faglige sekretær, Rolf Simonsen. I begge kan det ses, at foreningen arbejder med en omsætning omkring en halv million kr pr. år. Regnskab 2006 og budget 2007 er vedlagt årsberetningen. Generalforsamlingen besluttede på bestyrelsens forslag, at kontingentniveauet blev fastholdt for Dette gøres ud fra det argument, at øget omsætning i foreningen skal ske gennem medlemstilvækst og ikke prisstigning eller pristalsregulering. Handlingsplan Generalforsamlingen blev efterfulgt af en diskussion af foreningens aktiviteter i fremtiden. Denne diskussion danner grundlag for den handlingsplan, som bestyrelsen udarbejder i 2007 for de kommende år. b) Dokumentation Foreningen skal blive bedre til at formidle de gode historier fra projekter, der er gået godt vha. Lean Construction. Et problem er nogle gange, at selvom vi har de gode historier, så mangler vi facts. En måde at få nye gode historier kan være at følge enkelte projekter på tæt hold eller fokusere på enkelte spydspidsområder det kommende år. c) Kommunikation Herunder blev det drøftet, hvad og hvordan Lean Construction-DK skal kommunikere til medlemmerne. Det blev foreslået at lave en lille undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne. Målet er at konsolidere foreningen med de nuværende medlemmer og få en fornemmelse af, hvad andre virksomheder ønsker af et medlemskab. Med udgangspunkt i dette skal diskussionen i bestyrelsen gerne munde ud i en handlingsplan for foreningen for det kommende år. Årsberetningen fra 2006 og referat fra generalforsamlingen kan findes på /RSI De tre hovedoverskrifter for foreningens fokus den kommende tid bliver: a) Synlighed b) Dokumentation c) Kommunikation a) Synlighed Foreningen skal blive mere synlig overfor omverdenen. Blandt andet gennem flere medlemsmøder og øget samarbejde med andre parter og organisationer i byggeriet. Endvidere kan der arbejdes med at konkretisere brugen af Lean Construction i forhold til aktuelle problematikker i byggeriet. Side 9

10 K A L E N D E R Dato Emne IGLC konference, Michigan, USA Medlemsmøde, Taastrup Trimmet/Lærende Byggeri - overrækkelse af Lean Construction-DKs studiepris Medlemsmøde, Århus Medarbejderdreven innovation på byggepladsen Medlemsmøde, Taastrup Medarbejderdreven innovation på byggepladsen Temadag, Århus Hvad er Lean Construction? Teori og eksempler fra byggeriets praksis Medlemsmøde, Taastrup Location Based Scheduling Medlemsmøde, Århus Location Based Scheduling Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig på Side 10

Lean Construction-DK årsberetning 2006

Lean Construction-DK årsberetning 2006 Lean Construction-DK årsberetning 2006 Indledning Denne årsberetning hænger tæt sammen med de strategier, der er blevet udarbejdet for 2006. Disse fokuserede især på synlighed og kommunikation i forhold

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007 Nyhedsbrev Nr. 6 Indhold: Leder 2 Handlingsplan 2007-2009 3 Arbejdsgrupper gentænkes 4 Håndbog i Trimmet Byggeri 5 Procesprisen 2005 6 Procesprisen 2006 til Arkitema 7 Empire State Building 8 Kalender

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2015 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7.

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2015 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2015 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2016 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 Maj 2006

Nyhedsbrev Nr. 3 Maj 2006 Nyhedsbrev Nr. 3 Indhold: Leder 2 Generalforsamling 2006: Ny bestyrelse og strategi 3 Årsmøde 2006: Vision 2020 og Lean Construction 5 Studiepris 2006: Trimmet fodboldhold løb med sejren 7 Arbejdsgruppe:

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Lean Construction - DK Generalforsamling 2012 Torsdag den 22. marts kl. 16.00-17.30 Generalforsamling 2012 www.leanconstruction.dk 1 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Handlingsplan 2012 Dagsorden

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 7 April 2008

Nyhedsbrev Nr. 7 April 2008 Nyhedsbrev Nr. 7 Indhold: Leder 2 Trimmede Tanker - Interview med Sven Bertelsen 3 Resultaterne kan måles! 4 Årsmøde 2008 6 ProcesPrisen 2007 8 Generalforsamling 2008 10 Kalender 11 Gode resultater skal

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi

Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi Op mod 70 deltog og overværede de spændende oplæg, bud og bud på innovative teknologier i byggeriet ved Lean Constructions

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2008

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2008 Nyhedsbrev Nr. 8 Indhold: IGLC 2008 Leder 2 IGLC 2008 3 Studietur til USA 4 Efterårets medlemsmøder 5 Lad os samarbejde 6 Introduktionsseminar til medlemmmer 9 Farvel, men på gensyn! 9 Kalender 10 Læs

Læs mere

Referat af Lean Construction - DK: Generalforsamling 2013

Referat af Lean Construction - DK: Generalforsamling 2013 Referat af Lean Construction - DK: Generalforsamling 2013 Afholdt d. 14. marts 2013 kl. 16.00-17.30 på Teknologisk Institut, Taastrup. Til generalforsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 5 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 August 2005

Nyhedsbrev Nr. 1 August 2005 Nyhedsbrev Nr. 1 Indhold: Leder Side 2 Lean Construction i Europa Side 3 Ny håndbog i Trimmet Byggeri Side 3 Lean Construction i Europa I foråret blev det første møde i European Group for Lean Construction

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 12 December 2009

Nyhedsbrev Nr. 12 December 2009 Nyhedsbrev Nr. 12 Indhold: Inspiration til bedre byggeprocesser 2 Finland tur-retur 3 Mod skal forvandle drøm til virkelighed 4 Håndbogen opdateres 6 Kalender 7 Inspiration til bedre byggeprocesser Praktiske

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Hans Peter Svendler Direktør Lean Construction DK årsmøde 2014 Bygherren skal mere på banen! 3 faser i mit indlæg: En case: Den Blå Planet - og

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Foreslået af regeringen i task force redegørelsen december 2000 Stiftet af F.R.I., PAR, Danske Entreprenører, BYG, BAT-kartellet kartellet, Byggematerialeindustrien, Fonden

Læs mere

bips faglige strategi

bips faglige strategi bips faglige strategi Workshop Mandag den 14. september 2015 bips konferencen, Nyborg Strand v. Morten Alsdorf, NCC og Gunnar Friborg, bips 2 Agenda - bips faglige strategi Hvorfor faglig strategi? Tidsplanen

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) FBE GEOGRAFI Hvor effektiv er byggeprocesserne? 1.

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Rolf Simonsen Teknologisk Institut Rolf.Simonsen@teknologisk.dk Tlf: 7220 2251 Temadag 19. nov 2007 1 Program Lean historien kort Lean Construction

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København

Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København Bygherreforeningens Kvalitets- og Procesudvalg lagde på dette medlemsmøde op til debat om bygherrens rolle og kompetencer og

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Lean Construction - DK. Vision og Strategi

Lean Construction - DK. Vision og Strategi Lean Construction - DK Vision og Strategi VISION Frontløbere i byggeriets processer Vi er mødestedet for alle, der vil optimere byggeriets processer gennem brug af lean construction. Hos os mødes engagerede

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Temamøder Der har med succes været afholdt en række temamøder over flg. emner:

Temamøder Der har med succes været afholdt en række temamøder over flg. emner: Referat Årsmøde 2007 i Bygherreforeningen 25. april 2007 kl. 15-18 Borgergade 111, 1300 København K 0. Deltagere 29. maj 2006 Ud af 37 tilmeldte mødte 22 op til årsmødet. Endvidere var revisor Bo Madsen

Læs mere

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø Bent Kofoed, Teknologisk Institut Kim Lyngby Mikkelsen & Pete Kines, AMI Stig Christensen, NCC Arbejdsmiljøkonferencen

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling.

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling. Notat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2016-03-02 0 CL 9-151 Fra bestyrelsen: Forslag om sammenlægning

Læs mere

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01.

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01. Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 VALGFAGSKATALOG Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK Revision 20.01.2014 VALGFAGSPLAN Valgfrie emner er studieaktiviteter, som

Læs mere

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Lean Construktion-DK Studiedag 2012 Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Enemærke & Petersen a/s er et mellemstort entreprenørfirma med

Læs mere

Værdiskabende Byggeproces

Værdiskabende Byggeproces Værdiskabende Byggeproces BABELs generalforsamling 8. december 2011 Christian Lerche Fælles indsats Tager fat i problemer alle kæmper med, og hvor hele byggesektoren har del i både problemer og løsninger

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

delivering defining discovering designing dreaming A R K I T E M A S E N S E M A K I N G D E S I G N I N G M E A N I N G F U L A R C H I T E C T U R E

delivering defining discovering designing dreaming A R K I T E M A S E N S E M A K I N G D E S I G N I N G M E A N I N G F U L A R C H I T E C T U R E A R K I T E M A S E N S E M A K I N G D E S I G N I N G M E A N I N G F U L A R C H I T E C T U R E SENSEMAKING - Et redskab til at håndtere brugerværdi Værdidesign (Værdifastlæggelse) Værdileverance (Projektering)

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Værdibaseret workshopprojektering

Værdibaseret workshopprojektering Værdibaseret workshopprojektering Lean Construction DK Lisbet Wolters Workshopbaserede byggeprocesser siden 2001. Workshopprojektering på boligprojekter, skoler, erhvervsdomiciler Workshops hvad er det?

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT KONFERENCE 2 0. S E P T E M B E R 2 0 1 6 ÅRHUS Konferencen er udviklet i samarbejde med VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT BYGGERIETS NYE VÆRDIKÆDE BYGGEBRANCHEN VERSION 2.0 * Branchens bud på hvordan man

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø

Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø Indledning Her følger opsamling på møder om lean construction og arbejdsmiljø, som blev afholdt fem steder i landet i november 2014 januar 2015.

Læs mere

VIBEKE AFDELINGSLEDEREN

VIBEKE AFDELINGSLEDEREN VIBEKE AFDELINGSLEDEREN Vibeke er leder af en større arkitekttegnestues afdeling for bæredygtighed. Hun brænder for emnet og går op i at sikre, at det bliver en væsentlig del af virksomhedens brand og

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Grontmij. Lean Construction-DK Netværksmøde hos Grontmij 6. Marts Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita

Grontmij. Lean Construction-DK Netværksmøde hos Grontmij 6. Marts Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Lean Construction-DK Netværksmøde hos Grontmij 6. Marts 2014 1 Musikhuskvarteret - Aalborg Gødstrup Hospital visualisering: CuraVita Agenda 2 Velkomst

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere