Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen. arbejdsmiljønet 14. april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen. arbejdsmiljønet 14. april 2011"

Transkript

1 Nytænkning af Arbejdsmiljøorganisationen Der er en historie om Einstein, som jeg synes passer til lejligheden. Han havde engang, da han var professor på Princeton University afleveret nogle opgaver til sin assistent, som skulle kopiere dem. På vej ud til at kopimaskinen læser assistenten opgaverne og tænker, Næ, nu rabler det for den gamle! Han går tilbage til Einstein og siger: Hr Einstein, hr Einstein, der må være sket en fejl, spørgsmålene er jo de samme, som de studerende fik sidste år. Javist svarede Einstein javist er det de samme spørgsmål, men svarene unge mand, svarene er anderledes i år. På sammen måde med Arbejdsmiljøet. Spørgsmålene om hvordan vi forbedrer det er de samme, men svarene: De er i år anderledes end de var for blot få år siden. Svarene er anderledes fordi grundlaget for arbejdsmiljøarbejde har ændret sig. Arbejdsmiljøforholdene på virksomhederne har ændret sig. Medarbejderne og lederne har ændret sig. Vores tekniske muligheder er ændret markant. arbejdsmiljønet 14. april 2011

2 Mogens Bo Thomsen: Daglig leder af SIO/AMO i 25 år o Post, Giro, BG Bank, Kapital Holding, Realdanmark og Danske Bank Præsentation Holdninger: o arbejdsmiljø er et fællesanliggende og ikke konfliktstof o sund fornuft er vigtigere end paragraffer Inspiration: Jammerrapporterne o arbejdsmiljøarbejdet skal ind i linjeorganisationen Inspiration: VIPS projektet o o møder kan blive medskabere af et godt psykisk arbejdsmiljø i det daglige, når dagligdags problemer omkring arbejdet bliver tematiseret, diskuteret og søgt forbedret de langsomme forandringer er de hurtigste. Vedvarende opmærksomhed og prioritering af trivsel bærer de bedste frugter. Inspiration: Leavitt Nytænkning af AMO

3 FARMOR Fremtidens Arbejdsmiljøorganisation april 2006-oktober 2007: Indhold Opprioritering af lokal leders ansvar Støtte til leder fra arbejdsmiljøprofessionel Dialogmøder om arbejdsmiljø i forsøgsområdet Ledernes evaluering 2/3 af lederne har trivedes med at varetage arbejdsmiljøarbejdet, og et stort flertal vurderer tidsforbruget som rimeligt. 39% tilslutter sig helt, at arbejdsmiljøarbejdet også fremover bør være en ledelsesopgave i de enkelte afdelinger, mens 41% mener måske. Medarbejdernes evaluering En klart større del af medarbejderne vurderer i dag deres leder positivt i forhold til dennes varetagelse af afdelingens arbejdsmiljø. Til dette skal tilføjes, at et stort flertal af medarbejderne både før og efter FARMOR peger på deres nærmeste leder som den, de vil henvende sig til med et arbejdsmiljøproblem. Evaluatorbesøg i syv enheder viser, at hverken medarbejdere eller ledere opfatter den lokale varetagelse af arbejdsmiljøet som noget nyt. Kilde:

4 Harold Leavitt Opgaven Aktørerne Værktøjerne Organisationen Nytænkning af AMO

5 Opgaven Sikre og sunde arbejdsforhold Fælles opgave for A og B Forebyggelse skal prioriteres Lokal dialog det vigtigste Medarbejderindflydelse Fælles interesse Repræsentativ Direkte Dokumentation af indsats Intern og ekstern Systematik Nytænkning af AMO

6 Opgaven Et afgørende fællesanliggende Medarbejderens gode arbejde Mening Indflydelse Forudsigelighed Støtte Belønning Krav Resultat: V V V V V V Tilfreds, aktiv og produktiv Nytænkning af AMO

7 Aktørerne Medarbejderne Engagements-svigt Flyvske De unge: IT-kyndige og meget vidende Lederne Stigende engagement Stabil gruppe Nøgleposition ift. lokal dialog Repræsentanterne Kontrol Klageinstans Nytænkning af AMO

8 Værktøjerne IT: Målinger af medarbejdernes arbejdsmiljø IT: Medarbejdervurderinger af arbejdsmiljøindsatsen IT: Kommunikation internt og eksternt IT: Dokumentation af aktiviteter (APV/WEMS) Mødemateriale Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO

9 Tilgængelig for alle 24/7/52 Arbejdsmiljøbibliotek 9

10 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 10

11 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 11

12 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 12

13 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 13

14 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 14

15 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 15

16 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 16

17 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 17

18 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 18

19 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 19

20 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 20

21 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 21

22 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 22

23 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 23

24 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 24

25 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 25

26 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 26

27 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 27

28 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 28

29 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 29

30 Arbejdsmiljøbibliotek Nytænkning af AMO 30

31 Arbejdsmiljøbibliotek Mødemateriale Nytænkning af AMO 31

32 Mødemateriale Nytænkning af AMO 32

33 Obligatoriske DIALOG-materialer for alle APV Psykisk arbejdsmiljø Støj Krænkende adfærd Screening Synsproblemer Obligatoriske for særlige medarbejdergrupper Arbejde i kassen Løfte og bære Vejledning om DIALOG-materialer Vold og trusler APV-relaterede Anerkendelse Indeklima Konflikter Stress Belysning Kemi Social Kapital Sygdom Nytænkning af AMO Mødemateriale 33

34 Mødemateriale Nytænkning af AMO 34

35 DIALOG om PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIALOG om BELYSNING DIALOG om at LØFTE og BÆRE Alle de andre DIALOGER Målgruppe Dagsorden (mål og forventninger med mødet) Definition af emnet Hvad kan du gøre? Bruge HR-universet Snakke med mig, din medarbejderrepræsentant, HR Hvad kan vi gøre? Yderligere dialog og egen handlingsplan Hente hjælp i Working Environment Mødemateriale Resumé af dagens vigtigste (5) punkter Hvad gør vi? Oprette handlingsplan Emne til møde om tre måneder 35 Nytænkning af AMO

36 DIALOG om PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIALOG om BELYSNING DIALOG om at LØFTE og BÆRE Alle de andre DIALOGER Let tilgængeligt (7-9 sider) og humoristisk Lærebog i arbejdsmiljø (primært til leder men tilgængelig for alle ansatte) Formål: Forebyggelse Udbrede kendskab til egne handlemuligheder og ansvar Hvor der kan hentes hjælp Kende krav til en selv og til leder Udbrede kendskab til koncernens holdninger og politik Udviklende arbejdsmiljø er værdiskabende (anerkendelse, guldkorn og diamanter) Nultolerance overfor mobning og chikane Medvirke til en dialogbaseret kultur om alle arbejdsforhold Springbræt til de særligt interesserede: Henvisninger til web-sider og andre materialer Nytænkning af AMO Mødemateriale 36

37 Mødemateriale t 37

38 Mødemateriale 38

39 Mødemateriale Afdelingens handlekompetence Vi kommer nemt til at tale om det, vi ikke vil have det, der ikke virker det, vi vil undgå Vi taler ofte i et mangelsprog: vi kan ikke lære uden kritik samarbejde, hvis vi ikke er enige se forandring som noget, vi selv kan påvirke I en værdsættende samtale vælger vi at tale om det, vi gerne vil have det, der virker godt den fremtid, vi ønsker os Vi taler i et ressourcesprog: vi kan lære af vores erfaringer anerkende forskellige holdninger og synspunkter se forandring som noget, der sker i selve samtalen

40 Mødemateriale 40

41 ARBEJDSMILJØorganisationen Bekendtgørelsen Virksomhedens størrelse Ledelsesmæssig struktur Geografi Ensartethed i arbejdet Arbejdsmiljøforhold art og farlighed Nærhed Mulighed for kontakt også skifteholdsarbejde samt hjemme- /udearbejde i DK. ( i udlandet ) Hierarki 353 adresser i DK Primært kontor og bankarbejde Få arbejdsskader (bortset fra røverier) Mail og telefon Kundelinje Intern vagtcentral Nytænkning af AMO 41

42 Arbejdsmiljøorganisationen en utopi? 1400 ledere Lederne skal være udførende i hverdagen, holde 4 forebyggende DIALOG-møder om arbejdsmiljø årligt foretage opfølgning på årlig APV 18 arbejdsmiljøgrupper En gruppe for hvert DIALOG-emne Har adgang til alle APV/WEMS-materialer om deres emne Udarbejder indstillinger til Arbejdsmiljøudvalget om deres emne Arbejdsmiljøudvalg 4 amr + 4 aml + 1 fagforening + HR + formand + arbejdsmiljøchef Nytænkning af AMO 42

43 ARBEJDSMILJØorganisationen 1400 ledere Lederne skal være udførende i hverdagen, holde 4 forebyggende møder om arbejdsmiljø årligt foretage opfølgning på årlig APV 44 arbejdsmiljøgrupper 10 hovedsæder (18) 9 regioner (20) Særlige grupper (Lager/transport/kantiner mv.) (6) Arbejdsmiljøudvalg 4 amr + 4 aml + 1 fagforening + HR + formand + arbejdsmiljøchef Nytænkning af AMO 43

44 ARBEJDSMILJØorganisationen Arbejdsmiljøgruppernes rolle: AMG tilgængelig for medarbejderne ifm. arbejdsmiljø rådgivere for ledere kontrollere at APV bliver fulgt op med handlingsplaner i WEMS status til AMU deltage i tilpassede tilsyn Arbejdsmiljøgruppernes uddannelse: et etdags seminar (som seminarerne i lige år) en opgave (gennemgang af et DIALOG-materialer i en selvvalgt enhed) som de får ½ dag til at løse. Nytænkning af AMO 44

45 ARBEJDSMILJØorganisationen PROFESSIONELT behov: Koordinering af arbejdsmiljøindsats mellem virksomhedens aktører (og eksterne) Udarbejdelse af: Arbejdsmiljøbiblioteket Mødematerialerne APV-systemer Afrapporteringssystemer Kravspecifikationer Oplæg til ledelse og udvalg

46 Tilbage til Einstein, som sagde: "Det vigtige er at blive ved med at stille spørgsmål. Kan du forstille dig at jeres ledere kan løfte det udførende arbejdsmiljøarbejde, ved hjælp af gode mødematerialer? Hvad skal vi med arbejdsmiljøgrupper, hvis medarbejderne kan hente alt arbejdsmiljøinformation på nettet? "Fantasi er mere vigtig end viden. For mens viden omfatter alt det, der er, omfatter fantasi alt det, der vil komme til at være. Tak fordi I lyttede! Skriv en mail til mig hvis du har kommentarer eller spørgsmål til oplægget: Nytænkning af AMO 46

47 Anbefalinger Arbejdsmiljøarbejdet i udvikling. Stranddorf et al. Arbejdsmiljøfiondet 1992 SIOs lange vej. Peter Hasle, Tidsskrift for arbejdsliv nr 2/2001: Anderledes tanker om Leavitt - en klassiker i ny belysning. Nyt fra Samfundsvidenskaberne 2002 FARMOR i Danske Bank Se rapporten: Fra protest til paragraf. Niels Porse Sørensen, Arbejderhistorie : Fra engagement til styring. Kabel et al. Selskab for Arbejdsmiljø 2008 Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog. Olesen et al.nfa 2008 Arbejdets kerne. Sørensen et al. Frydenlund 2008 Trivsel og produktivitet. Tage Søndergaard Kristensen. HK

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere