MAGASINET ADVOKATGRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET ADVOKATGRUPPEN"

Transkript

1 September 2007 MAGASINET ADVOKATGRUPPEN I N D H O L D 1 Familie, oplevelser, karriere 2 Tommelfingerreglen Fodboldfuldmægtigen Australien i bagagen 3 Ny arveregler Skat og ski 4 Parkeringsgruppen To ny partnere 5 Skattefri aktieombytning 6 Erstatningsansvarsloven C-port 7 Produktansvar Sølvbryllup Eva Kaya kom til Advokatgruppen i 2005 fra en stilling som advokat i Phillip & Partnere. Hun residerer på Advokatgruppens kontor i Amaliegade i København med hofmarskallatet som genbo og vagtparaden som daglig middagsunderholdning. Eva, der er 33 år, arbejder med generel erhvervsret og ikke mindst internationale kontraktforhold. Selvom jeg på den ene side specialiserer mig, bestræber jeg mig samtidig på ikke at blive for ensporet. Man må brede sig en smule for at kunne give sine klienter den bedst mulige rådgivning. For øjeblikket er jeg f.eks. i færd med at opdyrke udbudsretten, som på mange måder ligger tæt op af kontraktsretten, siger Eva. På spørgsmålet om, hvilke internationale sager, hun på det seneste har beskæftiget sig med, remser advokat Eva Kaya et tilfældigt udpluk op: Familie Oplevelser Karriere Overførsel af ejerskabet til en stor landbrugsejendom i Ukraine fra et Cayman Islandselskab til et dansk selskab. En kontrakt om gennemførelse af en større udstilling i Edinburgh. En sag for en tysk hjulfabrikant, der var kommet i konflikt med en dansk konkurrent, som mente, at den tyske virksomhed plagierede den danskes produkter. Repræsentation af en engelsk teatergæst, som i et Københavnsk teater havde fået en del af sceneopstillingen ned over sig. Bistand til en tjekkisk virksomhed, hvis danske leverandør forsøgte at løbe fra parternes eneforhandlingsaftale. En retssag vedrørende formidling af tyrkiske ferieejendomme. I øvrigt er sager med relation til Tyrkiet et af de områder, som Eva har særlige

2 side 2 forudsætninger for at beskæftige sig med. Hun er gift med tyrkiske Egemen, der er økonom i en københavnsk bank, og hun taler tyrkisk bedre og bedre. Tyrkisk har praktisk taget ingen fællestræk med dansk og beslægtede sprog, hvorfor det er en langvarig proces at lære sproget på forretningsniveau. Også selvom man hyppigt besøger svigerfamilien i Istanbul. Indenfor juraens verden har tommelfingerregel imidlertid en ganske særlig betydning. I 1782 afgav den engelske dommer Sir Francis Buller nemlig en udtalelse, der straks blev kendt som The Rule of Thumb. Ifølge denne udtalelse måtte mænd gerne slå deres koner med en kæp, blot kæppen ikke var tykkere end mandens tommelfinger. Den internationale side af advokatgerningen holder Eva Kaya sig bl.a. ajour med gennem Advokatgruppens deltagelse i det internationale advokatsamarbejde Multilaw, der tæller advokater på verdensplan. Eva har deltaget i konferencer i Tyrkiet og på Cypern og har forfattet et indlæg om dansk medielovgivning i en bog om international medieret, der udgives i Multilaw-regi. Multilaw er ikke blot med til at holde os ajour med internationale retsforhold, siger Eva Kaja, men betyder nok så meget, at vi har et stort netværk af kompetente kolleger verden rundt, som vi har tætte personlige relationer til. Udtalelsen vakte betydelig furore allerede i samtiden. En kendt karikatur viser en dommer, der sælger tommetykke kæppe, en kvinde, som bliver pryglet af sin mand og skriger Mord!, og manden, der beder hende tie, da han slår helt forskriftsmæssigt. Eva Kaya er bl.a. advokat for Dansk Maskinhandlerforening. Tommelfingerreglen I vore dage bliver udtrykket tommelfingerregel brugt om en vejledende regel, der som oftest og nogenlunde men ikke altid og fuldt ud holder stik. Det fortaber sig lidt i det uvisse, hvorfra udtrykket stammer, men meget tyder på, at det har sammenhæng med den måde, hvorpå håndværkere i tidligere tider helt tilbage i middelalderen udmålte tommer. Måleenheden en tomme var oprindelig blot tommelfingerens bredde og den kunne jo svinge ganske betydeligt fra person til person, men gav alligevel en rimelig fornemmelse af en given størrelse. Christina Parsberg Lange Christina Parsberg Lange er allerede godt i gang med sine specialer: Jeg har været på de første kurser, jeg læser om emnerne, jeg laver indlæg til Advokatgruppens intranet, og jeg arbejder med sager vedrørende lejeret og ansættelsesret. Indenfor det lejeretlige arbejder jeg ikke mindst sammen med Gitte Nedergaard, den partner der er ansvarlig for Advokatgruppens ejendomsadministration. Eva og Egemen har datteren Sibel på 2 år, så det kan ikke overraske, når Eva fortæller, at en god del af fritiden bruges på andefodring i zoologisk have og tilsvarende barnagtige sysler. Herudover er der dog også tid til tennis og til rejser ikke bare til Tyrkiet, men f.eks. også til Kina. Og så har Eva en passion for islandske heste og taler varmt om de naturoplevelser, som rideturene giver. Eva er glad for at være i Advokatgruppen: Her er højt til loftet og en dejlig tone mellem medarbejderne. Der er meget frihed for den enkelte og et meget tæt samarbejde mellem kontorerne på tværs af geografien. endte hun lidt tilfældigt på jurastudiet. Med Australien i bagagen Christina Krarup Jespersen - også nyansat advokatfuldmægtig - skal hovedsageligt beskæftige sig med immaterialret: varemærker, patenter, brugsmodeller, designs, ophavsret Fodboldfuldmægtigen Advokatgruppen har i sommeren 2007 ansat 3 advokatfuldmægtige. En af dem er Christina Parsberg Lange, 25 år, der skal specialisere sig i lejeret og ansættelsesret. Ved sin tiltrædelse hos Advokatgruppen i juni havde hun allerede et års tid som fuldmægtig på bagen - på advokatfirmaet Dahls kontor i Esbjerg. Christinas altoverskyggende fritidsinteresse er fodbold: Jeg har spillet, siden jeg var 5 år. Mens jeg var i Esbjerg, spillede jeg i Varde, der er bundskraber i Elitedivisionen. Herudover har Christina spillet i Brande og Skovbakken, typisk som midtbanespiller. Så jeg er god til at løbe og råbe ad de andre, griner Christina. Efter gymnasiet skulle hun have været til U.S.A. for at prøve fodboldtalentet af, men en skadesperiode kom i vejen, og så 27 år, opvokset i Horsens og Viborg og nu bosat i Århus, hvor fritiden udover lidt ridning bruges på at synge i Local Vocalkoret. - Vi synger rytmisk musik, mest Beatles og den slags. Jeg er første alt, siger Christina. Det var nok et år som udvekslingsstudent i New Zealand i gymnasietiden, som fik hende til at kigge i retning af Australien, da hun i 2006 ville supplere den danske juristuddannelse med et semester på et udenlandsk universitet, bl.a. for at forbedre sit fagengelsk. Valget faldt på Griffith University i Brisbane, hvor Christina fulgte undervisningen i International Politics of Law and International Organisations, Mediation and Conflict Management og Media Law. Der blev dog også tid til ridning, bungy jump i over 100 m frit fald og faldskærmsspring fra 4 kilometers højde og lidt Koala-hygge. Interessen for immaterialret og for Australien gik op i en højere enhed, da Christina Krarup Jespersen i foråret 2007 skulle vælge sit afsluttende

3 side 3 speciale på Århus Universitet. - Jeg skrev om oprindelige befolkningers, f.eks. Aboriginals, ophavsret til deres egen kultur og til de produkter, der udspringer af den. Der omsættes hvert år Aboriginal-kunst og -håndværk for mellem 300 og 400 millioner australske dollars, men kun omkring 10 % af indtægterne går til den oprindelige australske befolkning, så det er ikke kun et teoretiskjuridisk problem, men i høj grad praktisk dagligdag, siger Christina. boet, forhøjes fra kr til kr Til gengæld skal forsikringssummer og pensioner, som udbetales i forbindelse med dødsfaldet, som noget nyt indgå i beregningen. Herudover nedsættes både ægtefællens og livsarvingers tvangsarv fra halvdelen til en fjerdedel, og samtidig indføres der mulighed for, at arvelader kan begrænse hver af sine livsarvingers arv til kr Dette vil navnlig betyde, at det bliver nemmere at gennemføre generationsskifter i en arveladers virksomhed, siger Katrine Mogensen, men det vil også betyde bedre muligheder for at ligestille egne livsarvinger og særbørn. Loven følger så godt som alle forslag fremsat af arvelovsudvalget. Dog giver loven ikke - som ellers ventet - legal arveret mellem ugifte samlevende. Christina Krarup Jespersen Ved siden af immaterialretten skal Christina Krarup Jespersen i et vist omfang også beskæftige sig med lejeret. Baggrunden herfor har hun ikke kun i kursusfagene på universitetet, men også i et par år som sagsbehandler hos Århus Lejerforening og en igangværende periode som lægdommer ved Boligretten i Århus. Ny arveregler vedtaget Den 6. december 2006 fremsattes forslag til en ny arvelov på grundlag af en betænkning afgivet af arvelovsudvalget et forslag som på mange måder indebærer en markant ændring i forhold til de hidtil gældende arveretlige regler. Advokatfuldmægtig Katrine Mogensen fortæller, at forslaget blev endeligt vedtaget den 1. juni 2007 til ikrafttræden 1. januar Katrine Mogensen siger: Derfor er det stadig nødvendigt for de danskere, der lever sammen uden at være gift, at overveje, om de skal sikre hinanden ved testamente og f.eks. livsforsikring. Og dem er der ca af. Til gengæld har ugifte samlevende med den nye arvelov fået mulighed for at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Med et sådant testamente kan ugifte samlevende opnå samme retsstilling som ægtefæller med fuldstændigt særeje. Partner Ulla Ullvit og advokatfuldmægtig Katrine Mogensen orienterer gerne nærmere. juridisk kandidateksamen fra Århus Universitet. Begge steder har erhvervsog selskabsbeskatning fyldt meget, men også international skatteret har udgjort en væsentlig del af studiet, bl.a. i forbindelse med et studieophold i London, hvor Maria Hygum fik sin LL.M. (Master of Law). De fagområder, som hun i øvrigt har beskæftiget sig med under studiet, læner sig også næsten alle op ad skatteretten: virksomhedsoverdragelse, valg af selskabsform, EU-ret, International Trade and Finance Law. Maria er ikke ny i Advokatgruppen. Siden februar 2006 har hun fungeret som studentermedarbejder, først i inkassoafdelingens callcenter, hvor hun behandlede klager over parkeringsafgifter, og siden som trainee og forfuldmægtig. På spørgsmålet, hvor meget skatteretten har fyldt blandt arbejdsopgaverne i tiden som trainee og forfuldmægtig, svarer Maria 80 %, og det er også, hvad hun og Advokatgruppen regner med, at andelen skal være fremover. Jeg er allerede kommet vidt og bredt omkring i skatteretten, siger hun. Som eksempler på international skatteret, hun allerede har beskæftiget sig med hos Advokatgruppen, nævner hun forhold omkring en kenyansk kaffefarm og beskatning af medarbejdergoder til en international elektronikkoncerns danske ansatte. Efter- og videreuddannelsen er intensiv, og allerede som studentermedarbejder har Maria Hygum deltaget i kurser hos bl.a. SKAT, Advokatsamfundet, KPMG og BDO ScanRevision, primært vedrørende den ny skattepakke og andre aktuelle skatteemner. Katrine Mogensen slapper af fra juraen med yoga Skat og ski Hvilken fritid?, udbryder Maria Hygum, Advokatgruppens tredje nyansatte advokatfuldmægtig, da hun bliver spurgt, hvad hun laver i sin fritid. Den nok væsentligste ændring er en styrkelse af den efterlevende ægtefælles rettigheder: ægtefællens legale arv forhøjes fra en tredjedel til halvdelen. Dette betyder omvendt, at livsarvingers legale arv nedsættes fra to tredjedele til halvdelen, siger Katrine. Skatteret, som er Marias hovedområde, er en særdeles arbejdskrævende disciplin, da man til stadighed skal holde sig ajour med et meget stort stofområde. Det kommer dog frem, at Maria er hyppig gæst i et fitnesscenter og trods alt også finder tid til årlige skiture til Norge og Sverige. Hertil kommer at ægtefællens ret til såkaldt suppleringsarv, d.v.s. den arv ægtefællen som minimum kan udtage af Marias baggrund er en HA jur. i skat fra Handelshøjskolen i Århus og derefter Om skattepakken forklarer Maria, at Folketinget i april 2007 vedtog ny regler om skattefri omstrukturering af selskaber. Reglerne gælder fra den 1. januar 2007, og formålet er at give selskaber og koncerner en mere enkel adgang til at omstrukturere skattefrit. Selskaber og koncerner får mulighed for at foretage tilførsel af aktiver, aktieombytning og spaltning skattefrit uden at skulle indhente en tilladelse fra SKAT. Samtidig kan skattefri fusion i alle tilfælde nu gennemføres uden tilladelse. Denne mulighed er et valgfrit alternativ til den gældende tilladelsesordning og ændrer derfor ikke på de hidtidige regler om mulighed for at søge SKAT om tilladelse til skattefri omstrukturering. Da der efter det nye objektiviserede system ikke er mulighed for at nægte en tilladelse eller at stille vilkår for en tilladelse, omfattes en omstrukturering uden tilladelse af værnsregler, der skal forhindre, at omstruktureringer foretages ud fra et skatteundgåelsesmotiv. Der gælder alene værnsregler for

4 side 4 spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning. Værnsreglerne tilskynder til, at selskabsdeltagerne beholder deres vederlagsaktier i tre år efter en skattefri omstrukturering, således at disse kan afstås skattefrit. For selskaber, der omstrukturerer med henblik på at fortsætte med den nye struktur i længere tid, vil dette ikke indebære problemer. For selskaber, der ikke ønsker at beholde vederlagsaktierne i 3 år, er de nye regler ikke gunstige skattemæssigt, og der vil i stedet kunne foretages en omstrukturering efter det eksisterende tilladelsessystem. To ny partnere i Amaliegade Den 1. september 2007 indtrådte advokaterne Inger Stokvad Loft (H) og Jan Wittenborn (H) som partnere i Advokatgruppen. Inger Stokvad Loft er 50 år og gift med Rene, der er officer i hæren. Sammen med børnene Søren og Ameli på 10 og snart 13 år bor de - med Ingers egne ord - i en stor gammel kasse i Skodsborg med en kolossal baghave, For vi har 8 meter ned til vandet, og så har vi jo hele Øresund. Maria Hygum Tilbage til personen Maria Hygum: hvad med fremtiden? I krystalkuglen kan hun kun se sig selv som advokat, der arbejder med skatteret og det, der ligger i krydsfelterne, ikke mindst selskabsret. Parkeringsgruppen Parkeringsgruppen, der ekspanderer kraftigt, har senest vundet et udbud vedrørende en parkeringsløsning for Odense Universitetshospital, der er et af landets største hospitaler med 6700 fuldtidsansatte medarbejdere, ambulante besøg, indlagte patienter og skadestuebesøg pr. år. Parkeringsgruppen indfører i disse måneder ny teknologi, som bl.a. vil betyde, at parkeringsvagterne direkte fra gerningsstedet trådløst overfører en fotokopi af kontrolkortet, kontrolkortets data og typisk også fotos af parkeringsforseelsen til Advokatgruppens parkeringsservice-afdeling. Indenfor ca. 15 sekunder efter at en bilist er blevet noteret for en forseelse, vil samtlige relevante data herefter befinde sig i Advokatgruppens database, hvorfra der automatisk kan hentes oplysninger hos Centralregistret for Motorkøretøjer om bilens ejerforhold. Ingen andre danske parkeringsselskaber har en tilsvarende avanceret løsning. Da Inger læste på universitetet i Århus, underviste hun yngre medstuderende, og hun blev så bidt af at undervise, at hun, efter at kandidateksamenen var i hus, blev manuduktør på Københavns Universitet samtidig med, at hun startede som advokatfuldmægtig. Hun nåede at undervise i obligationsret og selskabsret på Københavns Universitet i næsten 20 år frem til 2000: 7 år som manuduktør og 13 år som ekstern lektor. & Grønborg (nu Plesner Svane Grønborg), Lett, Vilstrup & Partnere, Lindh Stabell Horten (nu DLA Nordic), Zenith Advokater og senest Selskabsadvokaterne. Sagsmæssigt har hun også prøvet lidt af hvert. Fra den mere farverige side af advokatgerningen nævner hun et syn og skøn i Grønland. Deroppe sprænger man typisk husfundamenterne ud i fjeldet, og dygtige sprængningsfolk kan normalt sprænge til en plan flade, hvorpå man uden videre kan bygge. Det kunne sprængningsentreprenøren i dette tilfælde - som i øvrigt var almindelig kendt som Karl Knald - imidlertid ikke, så bygherren påførtes store ekstraomkostninger. Sagen endte heldigvis ikke i retten, men i et forlig - og en luksusudflugt med helikoptertur ind over indlandsisen for alle rådgivere. En anden sag, der også har en særlig plads i hukommelsen, førte hende til USA på jagt efter ny kapital til en IT-klient, der havde et godt produkt, men en dårlig økonomi. Efter 4 måneder var kapitalindsprøjtningen på plads og derefter en ny direktør, som på få måneder landede en mega-kontrakt på 250 mio. dollars. - Det var ikke så meget alle de penge, siger Inger, men det at være med til at redde et selskab på målstregen og være med til at skubbe det mod succes. Hendes arbejdsområde er udelukkende erhvervsretten og især selskabsret: finansieringsforhold, kontrakter, virksomhedsoverdragelser, komplekse selskabsretlige konstellationer Inger Stokvad Loft rådgiver ofte sine klienter rent forretningsmæssigt uden at der nødvendigvis indgår særlig meget jura i sparringen. - De juridiske kompetencer er et værktøj at rådgive ud fra; de er ikke noget i sig selv, siger hun. Hun rådgiver og planlægger fremadrettet mere end hun baserer sig på fortid og nutid. - Produktet skal være holdbart. Og så lægger hun stor vægt på gamle advokatdyder som hæderlighed og integritet. Klienterne skal kunne have fuld og ubetinget tillid til hende og hendes rådgivning. Inger Stokvad Loft Lidt om advokatdyder, indlandsis og 250 mio. dollars Siden hun startede som advokatfuldmægtig i 1981, har Inger Stokvad Loft været vidt omkring i den københavnske advokatverden: Bornstein Inger lagde mange fritidsinteresser på hylden da hun fik børn. - Men lidt golf, tennis og squash er det da blevet til, og også badminton. Hun mener, at fitness nok er den motionsform som ville passe bedst til hende. - Der er bare lige det ved fitness, at det desværre er jordens mindst spændende måde at motionere på. Weekenderne bliver ofte brugt til en tur i teatret eller biografen eller på

5 side 5 udstillingsbesøg. I hverdagen er der ikke meget tid til den slags. - Det er jo komplet umuligt at forestille sig, at vi i vores job skulle kunne rejse os op kl. 16 og sige Nu er festen forbi. Jeg skal hente børn!. Men Inger gør, hvad hun kan, for at komme fra kontoret mellem kl. 17 og 18, så der stadig er tid til at være sammen med børnene. Senere på aftenen tager hun så en tørn til med sagerne, denne gang på hjemmekontoret. Det er lysten der driver værket, og så er det ingen sag. Jeg er et af de heldige mennesker, der ikke har behov for vandtætte skodder mellem arbejde og fritid. Inger Stokvad Loft ser frem til at arbejde i Advokatgruppen. Det er et dynamisk og innovativt foretagende, som ikke er stivnet i bare at lange traditionelle advokatydelser over bordet. Klienter i øjenhøjde da i det mindste på arbejde igen. Jan er specialist indenfor erstatnings- og forsikringsret og i at føre retssager. I sine fuldmægtigår havde han et sted mellem 60 og 80 domsforhandlinger om året - eller hovedforhandlinger som det hedder nu efter retsreformen. Indenfor erstatnings- og forsikringsretten har han arbejdet meget med udfærdigelse og fortolkning af kontrakter og forsikringsbetingelser. I de senere år har Jan Wittenborn også bevæget sig ind på entrepriserettens område. Han har netop sammen med en kollega afsluttet en retssag om mangler ved et stort byggeri. - Det drejede sig om et pænt stort beløb, ekstrakten i sagen var på 900 sider og vi tilbragte 5 hele dage i retten, siger Jan. Min klient blev stævnet med 6-7 påstande, og jeg syntes ikke, at påstandene hang rigtigt sammen. De var ikke formuleret klart nok, og de burde derfor ikke efterfølgende kunne fuldbyrdes i fogedretten, hvis det skulle komme så vidt. Jan Wittenborn Jan lagde en strategi, hvor man førte sagen på dette rent processuelle grundlag - og det bar frugt. - Vi fik Inger Stokvad Loft fik tilbudt spalteplads til et kort juridisk indlæg - og det blev til dette: De nye regler om skattefri aktieombytning Født 1969, matematiskfysisk student 1988, sergent ved kamptropperne, Sjællandske Livregiment, 1989, Højere Handelseksamen 1991, cand. jur. fra Københavns Universitet 1996, advokat 2001, møderet for landsret 2002, møderet for Højesteret Fuldmægtig i Arbejdsskadestyrelsen i et par år fra 1996, derefter advokatfuldmægtig og senere advokat i københavnske advokatfirmaer, bl.a. Bang & Regnarsen og Bjørst. Senest specialistadvokat i Advokatfirmaet BechBruun. Fra 1. september 2007 partner i Advokatgruppen. Det er advokat Jan Wittenborn i komprimeret CV-beskrivelse. Skal et par af de private data med, så blev Jan i 2003 gift med Janni receptionist i et arkitektfirma. Og for 6 måneder siden kom datteren Line til. Familien bor i et stort hus i Hvidovre, som de købte i Vi kunne godt se, at det trængte til lidt renovering, men det viste sig at være et mindre håndværkertilbud. Jan har derfor brugt det meste af sin fritid i de sidste 6 år på at lave om - for han laver det hele selv. Jeg er ud af en gammel håndværkerfamilie, smiler han. I sin fritid har Jan altid dyrket meget sport, men i det seneste par år er det ikke blevet til meget. - Men nu cykler jeg Såkaldt skattefri aktieombytning er ikke et nyt fænomen. Aktieombytning er, som det beskrives i aktieavancebeskatningsloven, udtryk for en transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital, ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det erhvervede selskab at tildele dem aktier i det erhvervende selskab (og eventuelt en kontant udligningssum). Modellen er hyppigst anvendt til etablering af en holdingkonstruktion, eventuelt som forberedelse til en senere spaltning eller anden koncernomstrukturering. Det nye i reglerne er, at der nu ikke som betingelse for skattefrihed ved aktieoverdragelserne kræves forudgående godkendelse fra SKAT. Ved en skattefri aktieombytning efter de nye regler skal de aktier, som aktionærerne modtager i det erhvervende selskab som vederlag for aktier i det erhvervede, ved indkomstopgørelsen behandles som om, de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier i det selskab, der sælges/overdrages. Der indtræder således fuld succession. Dog skal en aktionær, der er et selskab m.v., og som før ombytningen var aktionær i både det erhvervede og det erhvervende selskab, ved indkomstopgørelsen behandle alle sine aktier i det erhvervende selskab som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet. Det gælder dog ikke, hvis aktionæren på ombytningstidspunktet har ejet alle sine aktier i begge selskaber i mere end 3 år. Aktieombytninger kan kun gennemføres skattefrit, såfremt der ombyttes på grundlag af markedsværdier for aktierne. Der er opstillet forskellige betingelser for benyttelsen af de nye regler om skattefri aktieombytning. F.eks. vil en aktieombytning, der er sket uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, som hovedregel blive skattepligtig og anset som en afst åelse af aktierne til tredjemand på ombytningstidspunktet, hvis det erhvervende selskab i en periode på 3 år fra ombytningstidspunktet modtager skattefrit udbytte af aktierne i det erhvervede selskab, som overstiger det erhvervende selskabs andel af det ordin ære resultat i den godkendte årsrapport for det regnskabsår. Man kan altså ikke tømme det erhvervede selskabs frie reserver op i moderselskabet og bevare skattefriheden. De hidtidige regler om godkendte skattefri aktieombytninger best år sideløbende med de nye.

6 side 6 Jan Wittenborn har siden 1998 i vid udstrækning beskæftiget sig med behandling af retssager inden for erstatningsretlige og forsikringsretlige spørgsmål, herunder personskadeerstatningssager (arbejdsskadesager), så han er den rigtige at spørge: 6 timers søvn, så går resten af døgnet i højeste gear. Har ændringen af erstatningsansvarsloven for 5 år siden haft den ønskede effekt? Nu skal jeg ud at vise, hvad jeg kan - også med foden under eget bord, slutter Jan Wittenborn. Både ja og nej. Erstatningsretten har de senere år været igennem en rivende udvikling, idet der efter et omfattende udvalgsarbejde blev vedtaget en ny erstatningsansvarslov, som skulle gælde for skader indtrådt efter den 1. juli Det var vel lovgivers overordnede hensigt med den nye lov at eliminere de fleste af de problemer, den gamle erstatningsansvarslov skabte, herunder eliminere det meget omstridte stationærtidspunkt, hvis fastsættelse i en lang række tilfælde medførte en underkompensering af skadelidtes egentlige økonomiske tab efter skaden. Der er ingen tvivl om, at den nye lov har elimineret en række af problemerne med den gamle lov. Skadelidte er efter min opfattelse i dag reelt uden for risiko for at blive underkompenseret. Spørgsmålet er imidlertid, om forsikringsselskaberne med de nye regler kommer til at betale for meget i erstatninger. Sandheden er i hvert fald, at vi har været og fortsat er nødt til at føre en række retssager, hvor der rejses spørgsmål om fortolkning af den nye lovs bestemmelser, herunder særligt om hvor længe skadelidte er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Så hvis et af formålene med den nye lov var at skabe en større klarhed over, hvilken erstatning skadelidte er berettiget til, og dermed mindske antallet af retssager tja, så må konklusionen efter min opfattelse være, at den nye erstatningsansvarslov ikke har haft den tilsigtede effekt. Hertil kommer at loven, som følge af at erstatningsniveauet har været væsentligt forskelligt fra erstatningsniveauet i arbejdsskadesikringsloven, efter min opfattelse har medført en række unødvendige tvister. Det ser dog umiddelbart ud til, at der med den nyligt vedtagne ændring af arbejdsskadesikringsloven med virkning for arbejdsskader og erhvervssygdomme indtrådt/anmeldt efter 1. juli 2007 kommer til at ske en tiln ærmelse af erstatningsniveauet i de to love på de erstatningsposter, hvor lovene kan sammenlignes. medhold i vores synspunkter, og det var en meget stor dag, siger Jan, der hader at tabe. Jan har ikke altid vidst, at han skulle være advokat. Interessen blev vakt af en erhvervsretslærer på handelsstudiet, der talte varmt om juraen. Det var ikke advokatbranchen, som trak med det samme efter den juridiske kandidateksamen, og han søgte ansættelse hos Arbejdsskadestyrelsen, hvor han var med til at starte afdelingen for private erstatningssager op fra bunden. Efter et par år i styrelsen blev Jan Wittenborn advokatfuldmægtig på et arbejdsskadeorienteret advokatkontor, og siden er karrieren gået omkring yderligere et par københavnske advokatkontorer. I denne proces har jeg rendt hornene af mig, siger han. Denne gang har jeg baseret mit valg på, hvad jeg allerhelst vil nu og på sigt, så om ti år er jeg Hans næste mål i karrieren er at få porteføljen op at stå - at vise at ikke bare juraen, men også det forretningsmæssige er i orden. stadig partner her i Advokatgruppen. Advokatgruppen har en profil, der passer til en type som mig. Mit indtryk er, at firmaet har forstået betydningen af at være innovativ. Det er den ene ting. Den anden er, at Advokatgruppen har meget forstand på at møde klienterne i øjenhøjde. Udover sine faglige kompetencer mener Jan, at han kan bidrage med en masse energi og humør, for han står sjældent stille. Jeg skal bare have C-Port: Nyt nordisk masseinkassokoncept Sammen med 3 store nordiske inkassobureauer har Advokatgruppen (Inkassogruppen) netop lanceret et nyt elektronisk system, C-Port, der giver nordiske volumeninkassokunder kunder med tusindvis, eller mere typisk titusindvis - af sager i hvert land - en række helt nye muligheder, bl.a. for selv at vælge sprog og valuta, når man følger sagerne online. Den norske partner i samarbejdet og initiativtageren til C-Port er Creno AS. Sverige dækkes af Profina AB og Finland af OK Perintä Indrivning Oy. Vi har i forvejen et tæt samarbejde med en række store inkassobureauer i de nordiske lande, men med C-Port får vi mulighed for at tilbyde storinkassokunder, der arbejder på tværs af grænserne i Norden, noget, som ingen De 3 nyeste advokatfuldmægtige i Advokatgruppen Christina Parsberg Lange, Maria Hygum og Christina Krarup Jespersen

7 side 7 Produktansvarsloven falder også ind under advokat Jan Wittenborns arbejdsområde i Advokatgruppen. Derfor dette spørgsmål til ham: er der sket afgørende ting omkring produktansvar indenfor den senere tid? En at de mest debatterede forandringer inden for dette felt det seneste års tid er utvivlsomt ændringen af produktansvarslovens 10 vedrørende mellemhandlerens hæftelsesansvar. EF-domstolen fandt i dom af den 10. januar 2006, at 10 i den danske produktansvarslov, hvorefter en mellemhandler hæftede for produktansvar umiddelbart overfor skadelidte og senere mellemhandlere i omsætningskæden, var i strid med Rådsdirektivet 85/374/EØF. Danmark kunne således ikke opretholde en regel om, at mellemhandlere skulle hæfte for producentens objektive ansvar. Til gengæld fandtes direktivet ikke at være til hinder for nationale regler om, at en mellemhandler ubegrænset skal hæfte for producentens culpaansvar (skyldsansvar). Dermed kunne Folketinget ikke opretholde formuleringen af 10, og har således, med virkning fra den 10. juni 2006, ændret ordlyden. Med den nye formulering forsøger man fortsat at beskytte forbrugeren mest muligt, men uden at komme på kant med direktivet. Samtidig indsatte man 10 a, som vedrører mellemhandlerens hæftelse for producentens og tidligere mellemhandleres culpa. Om det med denne lovændring er lykkes at bringe loven ind under direktivet, må tiden vise, men der er for mig at se ingen tvivl om, at mellemhandleren st år bedre rustet, nu, hvor han ikke længere hæfter på et objektivt grundlag. andre kan levere, siger advokat Jørgen Pedersen, der er ansvarlig for Advokatgruppens meget omfattende inkassoaktiviteter. Han fortsætter: En række klienter leverer hver for sig mange tusind inkassosager om året til os, så vi er svære at imponere. Men selvfølgelig gjorde det indtryk på os, da den første CPort-klient meldte sig på banen med forventet sager om året - bare i Danmark. Sølvbryllup med Advokatgruppen Den 1. juli 2007 kunne advokatsekretær Bente Simonsen fejre 25 års jubilæum med Advokatgruppen Århus. Og hvad er der så sket på de 25 år? Meget! Bente Simonsen skærmen nedefra. I dag arbejder Bente Simonsen i et system, hvor det meste foregår papirløst. - Det er noget andet end det var at sidde op og ned ad et tærskeværk af en mekanisk bogholderimaskine med to tælleværker, der larmede om kap med en telexmaskine med hulstrimler og en advokat, der dikterede til en kollega, som tog stenogram, siger Bente. Mekanikken ikke bare larmede; kopimaskiner og de første printere osede ud over deres omgivelser. Og det var der også en del jurister og sekretærer, der gjorde. - Vi indførte rygeforbud i Advokatgruppen Århus allerede en gang i 1980 erne, vist som de første i branchen. Hvor var det rart at slippe for de sure askebægre. Hvordan er det at være medarbejder i Advokatgruppen i dag? Der er en rigtig god stemning i firmaet. En af grundene er de mange medarbejder-arrangementer. Dem deltager jeg altid i, hvis jeg overhovedet kan. Det synes jeg er meget vigtigt, slutter jubilaren. Bente havde sine elevår i et advokatfirma, hvor man var De s med højesterets- og landsretssagførere og tiltalte ældre kolleger med fru og frøken. Det ændrede sig til fornavne, da hun i 1982 var med til at starte Advokatgruppen Århus. - Dengang var vi 4. I dag er vi omkring 20 gange så mange i firmaet, siger hun. De første år på Store Torv fabrikeredes alle breve på IBM kuglehovedskrivemaskiner, men firmaet var med på udviklingen, og snart afløstes de af Olivetti-maskiner, der kunne vise en hel A4-linie i et display til godkendelse, inden linien blev skrevet på papiret. Næste skridt var CPT-terminaler, der simulerede en skrivemaskines funktion ved at skyde en A4-side op over Advokatgruppen Århus har til huse på tagetagen i Arosgården ved Århus Å

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

ER DU KOMMET TIL SKADE?

ER DU KOMMET TIL SKADE? ER DU KOMMET TIL SKADE? DAHL ADVOKATFIRMA ER SPECIALISTER I PERSONSKADEERSTATNING OG TILBYDER EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG! Dit valg af advokat

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER 1) Udbudsret Når kommunerne foretager indkøb, skal de anvende de særlige procedureregler i udbudsdirektivet eller de danske udbudsregler i tilbudsloven. Der kan

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Gør det du er bedst til, det gør Eivind

Gør det du er bedst til, det gør Eivind Gør det du er bedst til, det gør Eivind Interview med Eivind Kolding. Stud.jur. har mødt ordførende direktør for Danske Bank, Eivind Kolding, til en samtale om en jurists vej til toppen af dansk erhvervsliv.

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Revisortrainee hos Grant Thornton

Revisortrainee hos Grant Thornton Revisortrainee hos Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling - 1 Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende

Læs mere

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG I ET ADVOKATFIRMA 1 Løft blikket TM ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Vi har i år 2009 indledt en retssag mod haveforeningen Strandparken via advokat Peter Rørdam.

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Vi har i år 2009 indledt en retssag mod haveforeningen Strandparken via advokat Peter Rørdam. 1 Palle Flebo-Hansen 132.000 kr. for at føre en sag frem til hovedforhandling og her taler vi kun om en kolonihave sag? Sent pr. mail til: Fra klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Palle Flebo-Hansen

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE

DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE ADVOKATFULDMÆGTIGUDDANNELSEN 1 Løft blikket TM ADVOKATFULDMÆGTIGUDDANNELSEN Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et

Læs mere

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand Spørgsmål og svar ATP udbud af juridisk bistand ID Modtaget Spørgsmål Svar 1 27. marts 2012 I punkt 8.1 af materialet står der "Tilbuddet skal afleveres som en præsentation". Hvordan skal udtrykket "præsentation"

Læs mere