MAGASINET ADVOKATGRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET ADVOKATGRUPPEN"

Transkript

1 September 2007 MAGASINET ADVOKATGRUPPEN I N D H O L D 1 Familie, oplevelser, karriere 2 Tommelfingerreglen Fodboldfuldmægtigen Australien i bagagen 3 Ny arveregler Skat og ski 4 Parkeringsgruppen To ny partnere 5 Skattefri aktieombytning 6 Erstatningsansvarsloven C-port 7 Produktansvar Sølvbryllup Eva Kaya kom til Advokatgruppen i 2005 fra en stilling som advokat i Phillip & Partnere. Hun residerer på Advokatgruppens kontor i Amaliegade i København med hofmarskallatet som genbo og vagtparaden som daglig middagsunderholdning. Eva, der er 33 år, arbejder med generel erhvervsret og ikke mindst internationale kontraktforhold. Selvom jeg på den ene side specialiserer mig, bestræber jeg mig samtidig på ikke at blive for ensporet. Man må brede sig en smule for at kunne give sine klienter den bedst mulige rådgivning. For øjeblikket er jeg f.eks. i færd med at opdyrke udbudsretten, som på mange måder ligger tæt op af kontraktsretten, siger Eva. På spørgsmålet om, hvilke internationale sager, hun på det seneste har beskæftiget sig med, remser advokat Eva Kaya et tilfældigt udpluk op: Familie Oplevelser Karriere Overførsel af ejerskabet til en stor landbrugsejendom i Ukraine fra et Cayman Islandselskab til et dansk selskab. En kontrakt om gennemførelse af en større udstilling i Edinburgh. En sag for en tysk hjulfabrikant, der var kommet i konflikt med en dansk konkurrent, som mente, at den tyske virksomhed plagierede den danskes produkter. Repræsentation af en engelsk teatergæst, som i et Københavnsk teater havde fået en del af sceneopstillingen ned over sig. Bistand til en tjekkisk virksomhed, hvis danske leverandør forsøgte at løbe fra parternes eneforhandlingsaftale. En retssag vedrørende formidling af tyrkiske ferieejendomme. I øvrigt er sager med relation til Tyrkiet et af de områder, som Eva har særlige

2 side 2 forudsætninger for at beskæftige sig med. Hun er gift med tyrkiske Egemen, der er økonom i en københavnsk bank, og hun taler tyrkisk bedre og bedre. Tyrkisk har praktisk taget ingen fællestræk med dansk og beslægtede sprog, hvorfor det er en langvarig proces at lære sproget på forretningsniveau. Også selvom man hyppigt besøger svigerfamilien i Istanbul. Indenfor juraens verden har tommelfingerregel imidlertid en ganske særlig betydning. I 1782 afgav den engelske dommer Sir Francis Buller nemlig en udtalelse, der straks blev kendt som The Rule of Thumb. Ifølge denne udtalelse måtte mænd gerne slå deres koner med en kæp, blot kæppen ikke var tykkere end mandens tommelfinger. Den internationale side af advokatgerningen holder Eva Kaya sig bl.a. ajour med gennem Advokatgruppens deltagelse i det internationale advokatsamarbejde Multilaw, der tæller advokater på verdensplan. Eva har deltaget i konferencer i Tyrkiet og på Cypern og har forfattet et indlæg om dansk medielovgivning i en bog om international medieret, der udgives i Multilaw-regi. Multilaw er ikke blot med til at holde os ajour med internationale retsforhold, siger Eva Kaja, men betyder nok så meget, at vi har et stort netværk af kompetente kolleger verden rundt, som vi har tætte personlige relationer til. Udtalelsen vakte betydelig furore allerede i samtiden. En kendt karikatur viser en dommer, der sælger tommetykke kæppe, en kvinde, som bliver pryglet af sin mand og skriger Mord!, og manden, der beder hende tie, da han slår helt forskriftsmæssigt. Eva Kaya er bl.a. advokat for Dansk Maskinhandlerforening. Tommelfingerreglen I vore dage bliver udtrykket tommelfingerregel brugt om en vejledende regel, der som oftest og nogenlunde men ikke altid og fuldt ud holder stik. Det fortaber sig lidt i det uvisse, hvorfra udtrykket stammer, men meget tyder på, at det har sammenhæng med den måde, hvorpå håndværkere i tidligere tider helt tilbage i middelalderen udmålte tommer. Måleenheden en tomme var oprindelig blot tommelfingerens bredde og den kunne jo svinge ganske betydeligt fra person til person, men gav alligevel en rimelig fornemmelse af en given størrelse. Christina Parsberg Lange Christina Parsberg Lange er allerede godt i gang med sine specialer: Jeg har været på de første kurser, jeg læser om emnerne, jeg laver indlæg til Advokatgruppens intranet, og jeg arbejder med sager vedrørende lejeret og ansættelsesret. Indenfor det lejeretlige arbejder jeg ikke mindst sammen med Gitte Nedergaard, den partner der er ansvarlig for Advokatgruppens ejendomsadministration. Eva og Egemen har datteren Sibel på 2 år, så det kan ikke overraske, når Eva fortæller, at en god del af fritiden bruges på andefodring i zoologisk have og tilsvarende barnagtige sysler. Herudover er der dog også tid til tennis og til rejser ikke bare til Tyrkiet, men f.eks. også til Kina. Og så har Eva en passion for islandske heste og taler varmt om de naturoplevelser, som rideturene giver. Eva er glad for at være i Advokatgruppen: Her er højt til loftet og en dejlig tone mellem medarbejderne. Der er meget frihed for den enkelte og et meget tæt samarbejde mellem kontorerne på tværs af geografien. endte hun lidt tilfældigt på jurastudiet. Med Australien i bagagen Christina Krarup Jespersen - også nyansat advokatfuldmægtig - skal hovedsageligt beskæftige sig med immaterialret: varemærker, patenter, brugsmodeller, designs, ophavsret Fodboldfuldmægtigen Advokatgruppen har i sommeren 2007 ansat 3 advokatfuldmægtige. En af dem er Christina Parsberg Lange, 25 år, der skal specialisere sig i lejeret og ansættelsesret. Ved sin tiltrædelse hos Advokatgruppen i juni havde hun allerede et års tid som fuldmægtig på bagen - på advokatfirmaet Dahls kontor i Esbjerg. Christinas altoverskyggende fritidsinteresse er fodbold: Jeg har spillet, siden jeg var 5 år. Mens jeg var i Esbjerg, spillede jeg i Varde, der er bundskraber i Elitedivisionen. Herudover har Christina spillet i Brande og Skovbakken, typisk som midtbanespiller. Så jeg er god til at løbe og råbe ad de andre, griner Christina. Efter gymnasiet skulle hun have været til U.S.A. for at prøve fodboldtalentet af, men en skadesperiode kom i vejen, og så 27 år, opvokset i Horsens og Viborg og nu bosat i Århus, hvor fritiden udover lidt ridning bruges på at synge i Local Vocalkoret. - Vi synger rytmisk musik, mest Beatles og den slags. Jeg er første alt, siger Christina. Det var nok et år som udvekslingsstudent i New Zealand i gymnasietiden, som fik hende til at kigge i retning af Australien, da hun i 2006 ville supplere den danske juristuddannelse med et semester på et udenlandsk universitet, bl.a. for at forbedre sit fagengelsk. Valget faldt på Griffith University i Brisbane, hvor Christina fulgte undervisningen i International Politics of Law and International Organisations, Mediation and Conflict Management og Media Law. Der blev dog også tid til ridning, bungy jump i over 100 m frit fald og faldskærmsspring fra 4 kilometers højde og lidt Koala-hygge. Interessen for immaterialret og for Australien gik op i en højere enhed, da Christina Krarup Jespersen i foråret 2007 skulle vælge sit afsluttende

3 side 3 speciale på Århus Universitet. - Jeg skrev om oprindelige befolkningers, f.eks. Aboriginals, ophavsret til deres egen kultur og til de produkter, der udspringer af den. Der omsættes hvert år Aboriginal-kunst og -håndværk for mellem 300 og 400 millioner australske dollars, men kun omkring 10 % af indtægterne går til den oprindelige australske befolkning, så det er ikke kun et teoretiskjuridisk problem, men i høj grad praktisk dagligdag, siger Christina. boet, forhøjes fra kr til kr Til gengæld skal forsikringssummer og pensioner, som udbetales i forbindelse med dødsfaldet, som noget nyt indgå i beregningen. Herudover nedsættes både ægtefællens og livsarvingers tvangsarv fra halvdelen til en fjerdedel, og samtidig indføres der mulighed for, at arvelader kan begrænse hver af sine livsarvingers arv til kr Dette vil navnlig betyde, at det bliver nemmere at gennemføre generationsskifter i en arveladers virksomhed, siger Katrine Mogensen, men det vil også betyde bedre muligheder for at ligestille egne livsarvinger og særbørn. Loven følger så godt som alle forslag fremsat af arvelovsudvalget. Dog giver loven ikke - som ellers ventet - legal arveret mellem ugifte samlevende. Christina Krarup Jespersen Ved siden af immaterialretten skal Christina Krarup Jespersen i et vist omfang også beskæftige sig med lejeret. Baggrunden herfor har hun ikke kun i kursusfagene på universitetet, men også i et par år som sagsbehandler hos Århus Lejerforening og en igangværende periode som lægdommer ved Boligretten i Århus. Ny arveregler vedtaget Den 6. december 2006 fremsattes forslag til en ny arvelov på grundlag af en betænkning afgivet af arvelovsudvalget et forslag som på mange måder indebærer en markant ændring i forhold til de hidtil gældende arveretlige regler. Advokatfuldmægtig Katrine Mogensen fortæller, at forslaget blev endeligt vedtaget den 1. juni 2007 til ikrafttræden 1. januar Katrine Mogensen siger: Derfor er det stadig nødvendigt for de danskere, der lever sammen uden at være gift, at overveje, om de skal sikre hinanden ved testamente og f.eks. livsforsikring. Og dem er der ca af. Til gengæld har ugifte samlevende med den nye arvelov fået mulighed for at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Med et sådant testamente kan ugifte samlevende opnå samme retsstilling som ægtefæller med fuldstændigt særeje. Partner Ulla Ullvit og advokatfuldmægtig Katrine Mogensen orienterer gerne nærmere. juridisk kandidateksamen fra Århus Universitet. Begge steder har erhvervsog selskabsbeskatning fyldt meget, men også international skatteret har udgjort en væsentlig del af studiet, bl.a. i forbindelse med et studieophold i London, hvor Maria Hygum fik sin LL.M. (Master of Law). De fagområder, som hun i øvrigt har beskæftiget sig med under studiet, læner sig også næsten alle op ad skatteretten: virksomhedsoverdragelse, valg af selskabsform, EU-ret, International Trade and Finance Law. Maria er ikke ny i Advokatgruppen. Siden februar 2006 har hun fungeret som studentermedarbejder, først i inkassoafdelingens callcenter, hvor hun behandlede klager over parkeringsafgifter, og siden som trainee og forfuldmægtig. På spørgsmålet, hvor meget skatteretten har fyldt blandt arbejdsopgaverne i tiden som trainee og forfuldmægtig, svarer Maria 80 %, og det er også, hvad hun og Advokatgruppen regner med, at andelen skal være fremover. Jeg er allerede kommet vidt og bredt omkring i skatteretten, siger hun. Som eksempler på international skatteret, hun allerede har beskæftiget sig med hos Advokatgruppen, nævner hun forhold omkring en kenyansk kaffefarm og beskatning af medarbejdergoder til en international elektronikkoncerns danske ansatte. Efter- og videreuddannelsen er intensiv, og allerede som studentermedarbejder har Maria Hygum deltaget i kurser hos bl.a. SKAT, Advokatsamfundet, KPMG og BDO ScanRevision, primært vedrørende den ny skattepakke og andre aktuelle skatteemner. Katrine Mogensen slapper af fra juraen med yoga Skat og ski Hvilken fritid?, udbryder Maria Hygum, Advokatgruppens tredje nyansatte advokatfuldmægtig, da hun bliver spurgt, hvad hun laver i sin fritid. Den nok væsentligste ændring er en styrkelse af den efterlevende ægtefælles rettigheder: ægtefællens legale arv forhøjes fra en tredjedel til halvdelen. Dette betyder omvendt, at livsarvingers legale arv nedsættes fra to tredjedele til halvdelen, siger Katrine. Skatteret, som er Marias hovedområde, er en særdeles arbejdskrævende disciplin, da man til stadighed skal holde sig ajour med et meget stort stofområde. Det kommer dog frem, at Maria er hyppig gæst i et fitnesscenter og trods alt også finder tid til årlige skiture til Norge og Sverige. Hertil kommer at ægtefællens ret til såkaldt suppleringsarv, d.v.s. den arv ægtefællen som minimum kan udtage af Marias baggrund er en HA jur. i skat fra Handelshøjskolen i Århus og derefter Om skattepakken forklarer Maria, at Folketinget i april 2007 vedtog ny regler om skattefri omstrukturering af selskaber. Reglerne gælder fra den 1. januar 2007, og formålet er at give selskaber og koncerner en mere enkel adgang til at omstrukturere skattefrit. Selskaber og koncerner får mulighed for at foretage tilførsel af aktiver, aktieombytning og spaltning skattefrit uden at skulle indhente en tilladelse fra SKAT. Samtidig kan skattefri fusion i alle tilfælde nu gennemføres uden tilladelse. Denne mulighed er et valgfrit alternativ til den gældende tilladelsesordning og ændrer derfor ikke på de hidtidige regler om mulighed for at søge SKAT om tilladelse til skattefri omstrukturering. Da der efter det nye objektiviserede system ikke er mulighed for at nægte en tilladelse eller at stille vilkår for en tilladelse, omfattes en omstrukturering uden tilladelse af værnsregler, der skal forhindre, at omstruktureringer foretages ud fra et skatteundgåelsesmotiv. Der gælder alene værnsregler for

4 side 4 spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning. Værnsreglerne tilskynder til, at selskabsdeltagerne beholder deres vederlagsaktier i tre år efter en skattefri omstrukturering, således at disse kan afstås skattefrit. For selskaber, der omstrukturerer med henblik på at fortsætte med den nye struktur i længere tid, vil dette ikke indebære problemer. For selskaber, der ikke ønsker at beholde vederlagsaktierne i 3 år, er de nye regler ikke gunstige skattemæssigt, og der vil i stedet kunne foretages en omstrukturering efter det eksisterende tilladelsessystem. To ny partnere i Amaliegade Den 1. september 2007 indtrådte advokaterne Inger Stokvad Loft (H) og Jan Wittenborn (H) som partnere i Advokatgruppen. Inger Stokvad Loft er 50 år og gift med Rene, der er officer i hæren. Sammen med børnene Søren og Ameli på 10 og snart 13 år bor de - med Ingers egne ord - i en stor gammel kasse i Skodsborg med en kolossal baghave, For vi har 8 meter ned til vandet, og så har vi jo hele Øresund. Maria Hygum Tilbage til personen Maria Hygum: hvad med fremtiden? I krystalkuglen kan hun kun se sig selv som advokat, der arbejder med skatteret og det, der ligger i krydsfelterne, ikke mindst selskabsret. Parkeringsgruppen Parkeringsgruppen, der ekspanderer kraftigt, har senest vundet et udbud vedrørende en parkeringsløsning for Odense Universitetshospital, der er et af landets største hospitaler med 6700 fuldtidsansatte medarbejdere, ambulante besøg, indlagte patienter og skadestuebesøg pr. år. Parkeringsgruppen indfører i disse måneder ny teknologi, som bl.a. vil betyde, at parkeringsvagterne direkte fra gerningsstedet trådløst overfører en fotokopi af kontrolkortet, kontrolkortets data og typisk også fotos af parkeringsforseelsen til Advokatgruppens parkeringsservice-afdeling. Indenfor ca. 15 sekunder efter at en bilist er blevet noteret for en forseelse, vil samtlige relevante data herefter befinde sig i Advokatgruppens database, hvorfra der automatisk kan hentes oplysninger hos Centralregistret for Motorkøretøjer om bilens ejerforhold. Ingen andre danske parkeringsselskaber har en tilsvarende avanceret løsning. Da Inger læste på universitetet i Århus, underviste hun yngre medstuderende, og hun blev så bidt af at undervise, at hun, efter at kandidateksamenen var i hus, blev manuduktør på Københavns Universitet samtidig med, at hun startede som advokatfuldmægtig. Hun nåede at undervise i obligationsret og selskabsret på Københavns Universitet i næsten 20 år frem til 2000: 7 år som manuduktør og 13 år som ekstern lektor. & Grønborg (nu Plesner Svane Grønborg), Lett, Vilstrup & Partnere, Lindh Stabell Horten (nu DLA Nordic), Zenith Advokater og senest Selskabsadvokaterne. Sagsmæssigt har hun også prøvet lidt af hvert. Fra den mere farverige side af advokatgerningen nævner hun et syn og skøn i Grønland. Deroppe sprænger man typisk husfundamenterne ud i fjeldet, og dygtige sprængningsfolk kan normalt sprænge til en plan flade, hvorpå man uden videre kan bygge. Det kunne sprængningsentreprenøren i dette tilfælde - som i øvrigt var almindelig kendt som Karl Knald - imidlertid ikke, så bygherren påførtes store ekstraomkostninger. Sagen endte heldigvis ikke i retten, men i et forlig - og en luksusudflugt med helikoptertur ind over indlandsisen for alle rådgivere. En anden sag, der også har en særlig plads i hukommelsen, førte hende til USA på jagt efter ny kapital til en IT-klient, der havde et godt produkt, men en dårlig økonomi. Efter 4 måneder var kapitalindsprøjtningen på plads og derefter en ny direktør, som på få måneder landede en mega-kontrakt på 250 mio. dollars. - Det var ikke så meget alle de penge, siger Inger, men det at være med til at redde et selskab på målstregen og være med til at skubbe det mod succes. Hendes arbejdsområde er udelukkende erhvervsretten og især selskabsret: finansieringsforhold, kontrakter, virksomhedsoverdragelser, komplekse selskabsretlige konstellationer Inger Stokvad Loft rådgiver ofte sine klienter rent forretningsmæssigt uden at der nødvendigvis indgår særlig meget jura i sparringen. - De juridiske kompetencer er et værktøj at rådgive ud fra; de er ikke noget i sig selv, siger hun. Hun rådgiver og planlægger fremadrettet mere end hun baserer sig på fortid og nutid. - Produktet skal være holdbart. Og så lægger hun stor vægt på gamle advokatdyder som hæderlighed og integritet. Klienterne skal kunne have fuld og ubetinget tillid til hende og hendes rådgivning. Inger Stokvad Loft Lidt om advokatdyder, indlandsis og 250 mio. dollars Siden hun startede som advokatfuldmægtig i 1981, har Inger Stokvad Loft været vidt omkring i den københavnske advokatverden: Bornstein Inger lagde mange fritidsinteresser på hylden da hun fik børn. - Men lidt golf, tennis og squash er det da blevet til, og også badminton. Hun mener, at fitness nok er den motionsform som ville passe bedst til hende. - Der er bare lige det ved fitness, at det desværre er jordens mindst spændende måde at motionere på. Weekenderne bliver ofte brugt til en tur i teatret eller biografen eller på

5 side 5 udstillingsbesøg. I hverdagen er der ikke meget tid til den slags. - Det er jo komplet umuligt at forestille sig, at vi i vores job skulle kunne rejse os op kl. 16 og sige Nu er festen forbi. Jeg skal hente børn!. Men Inger gør, hvad hun kan, for at komme fra kontoret mellem kl. 17 og 18, så der stadig er tid til at være sammen med børnene. Senere på aftenen tager hun så en tørn til med sagerne, denne gang på hjemmekontoret. Det er lysten der driver værket, og så er det ingen sag. Jeg er et af de heldige mennesker, der ikke har behov for vandtætte skodder mellem arbejde og fritid. Inger Stokvad Loft ser frem til at arbejde i Advokatgruppen. Det er et dynamisk og innovativt foretagende, som ikke er stivnet i bare at lange traditionelle advokatydelser over bordet. Klienter i øjenhøjde da i det mindste på arbejde igen. Jan er specialist indenfor erstatnings- og forsikringsret og i at føre retssager. I sine fuldmægtigår havde han et sted mellem 60 og 80 domsforhandlinger om året - eller hovedforhandlinger som det hedder nu efter retsreformen. Indenfor erstatnings- og forsikringsretten har han arbejdet meget med udfærdigelse og fortolkning af kontrakter og forsikringsbetingelser. I de senere år har Jan Wittenborn også bevæget sig ind på entrepriserettens område. Han har netop sammen med en kollega afsluttet en retssag om mangler ved et stort byggeri. - Det drejede sig om et pænt stort beløb, ekstrakten i sagen var på 900 sider og vi tilbragte 5 hele dage i retten, siger Jan. Min klient blev stævnet med 6-7 påstande, og jeg syntes ikke, at påstandene hang rigtigt sammen. De var ikke formuleret klart nok, og de burde derfor ikke efterfølgende kunne fuldbyrdes i fogedretten, hvis det skulle komme så vidt. Jan Wittenborn Jan lagde en strategi, hvor man førte sagen på dette rent processuelle grundlag - og det bar frugt. - Vi fik Inger Stokvad Loft fik tilbudt spalteplads til et kort juridisk indlæg - og det blev til dette: De nye regler om skattefri aktieombytning Født 1969, matematiskfysisk student 1988, sergent ved kamptropperne, Sjællandske Livregiment, 1989, Højere Handelseksamen 1991, cand. jur. fra Københavns Universitet 1996, advokat 2001, møderet for landsret 2002, møderet for Højesteret Fuldmægtig i Arbejdsskadestyrelsen i et par år fra 1996, derefter advokatfuldmægtig og senere advokat i københavnske advokatfirmaer, bl.a. Bang & Regnarsen og Bjørst. Senest specialistadvokat i Advokatfirmaet BechBruun. Fra 1. september 2007 partner i Advokatgruppen. Det er advokat Jan Wittenborn i komprimeret CV-beskrivelse. Skal et par af de private data med, så blev Jan i 2003 gift med Janni receptionist i et arkitektfirma. Og for 6 måneder siden kom datteren Line til. Familien bor i et stort hus i Hvidovre, som de købte i Vi kunne godt se, at det trængte til lidt renovering, men det viste sig at være et mindre håndværkertilbud. Jan har derfor brugt det meste af sin fritid i de sidste 6 år på at lave om - for han laver det hele selv. Jeg er ud af en gammel håndværkerfamilie, smiler han. I sin fritid har Jan altid dyrket meget sport, men i det seneste par år er det ikke blevet til meget. - Men nu cykler jeg Såkaldt skattefri aktieombytning er ikke et nyt fænomen. Aktieombytning er, som det beskrives i aktieavancebeskatningsloven, udtryk for en transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital, ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det erhvervede selskab at tildele dem aktier i det erhvervende selskab (og eventuelt en kontant udligningssum). Modellen er hyppigst anvendt til etablering af en holdingkonstruktion, eventuelt som forberedelse til en senere spaltning eller anden koncernomstrukturering. Det nye i reglerne er, at der nu ikke som betingelse for skattefrihed ved aktieoverdragelserne kræves forudgående godkendelse fra SKAT. Ved en skattefri aktieombytning efter de nye regler skal de aktier, som aktionærerne modtager i det erhvervende selskab som vederlag for aktier i det erhvervede, ved indkomstopgørelsen behandles som om, de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier i det selskab, der sælges/overdrages. Der indtræder således fuld succession. Dog skal en aktionær, der er et selskab m.v., og som før ombytningen var aktionær i både det erhvervede og det erhvervende selskab, ved indkomstopgørelsen behandle alle sine aktier i det erhvervende selskab som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet. Det gælder dog ikke, hvis aktionæren på ombytningstidspunktet har ejet alle sine aktier i begge selskaber i mere end 3 år. Aktieombytninger kan kun gennemføres skattefrit, såfremt der ombyttes på grundlag af markedsværdier for aktierne. Der er opstillet forskellige betingelser for benyttelsen af de nye regler om skattefri aktieombytning. F.eks. vil en aktieombytning, der er sket uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, som hovedregel blive skattepligtig og anset som en afst åelse af aktierne til tredjemand på ombytningstidspunktet, hvis det erhvervende selskab i en periode på 3 år fra ombytningstidspunktet modtager skattefrit udbytte af aktierne i det erhvervede selskab, som overstiger det erhvervende selskabs andel af det ordin ære resultat i den godkendte årsrapport for det regnskabsår. Man kan altså ikke tømme det erhvervede selskabs frie reserver op i moderselskabet og bevare skattefriheden. De hidtidige regler om godkendte skattefri aktieombytninger best år sideløbende med de nye.

6 side 6 Jan Wittenborn har siden 1998 i vid udstrækning beskæftiget sig med behandling af retssager inden for erstatningsretlige og forsikringsretlige spørgsmål, herunder personskadeerstatningssager (arbejdsskadesager), så han er den rigtige at spørge: 6 timers søvn, så går resten af døgnet i højeste gear. Har ændringen af erstatningsansvarsloven for 5 år siden haft den ønskede effekt? Nu skal jeg ud at vise, hvad jeg kan - også med foden under eget bord, slutter Jan Wittenborn. Både ja og nej. Erstatningsretten har de senere år været igennem en rivende udvikling, idet der efter et omfattende udvalgsarbejde blev vedtaget en ny erstatningsansvarslov, som skulle gælde for skader indtrådt efter den 1. juli Det var vel lovgivers overordnede hensigt med den nye lov at eliminere de fleste af de problemer, den gamle erstatningsansvarslov skabte, herunder eliminere det meget omstridte stationærtidspunkt, hvis fastsættelse i en lang række tilfælde medførte en underkompensering af skadelidtes egentlige økonomiske tab efter skaden. Der er ingen tvivl om, at den nye lov har elimineret en række af problemerne med den gamle lov. Skadelidte er efter min opfattelse i dag reelt uden for risiko for at blive underkompenseret. Spørgsmålet er imidlertid, om forsikringsselskaberne med de nye regler kommer til at betale for meget i erstatninger. Sandheden er i hvert fald, at vi har været og fortsat er nødt til at føre en række retssager, hvor der rejses spørgsmål om fortolkning af den nye lovs bestemmelser, herunder særligt om hvor længe skadelidte er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Så hvis et af formålene med den nye lov var at skabe en større klarhed over, hvilken erstatning skadelidte er berettiget til, og dermed mindske antallet af retssager tja, så må konklusionen efter min opfattelse være, at den nye erstatningsansvarslov ikke har haft den tilsigtede effekt. Hertil kommer at loven, som følge af at erstatningsniveauet har været væsentligt forskelligt fra erstatningsniveauet i arbejdsskadesikringsloven, efter min opfattelse har medført en række unødvendige tvister. Det ser dog umiddelbart ud til, at der med den nyligt vedtagne ændring af arbejdsskadesikringsloven med virkning for arbejdsskader og erhvervssygdomme indtrådt/anmeldt efter 1. juli 2007 kommer til at ske en tiln ærmelse af erstatningsniveauet i de to love på de erstatningsposter, hvor lovene kan sammenlignes. medhold i vores synspunkter, og det var en meget stor dag, siger Jan, der hader at tabe. Jan har ikke altid vidst, at han skulle være advokat. Interessen blev vakt af en erhvervsretslærer på handelsstudiet, der talte varmt om juraen. Det var ikke advokatbranchen, som trak med det samme efter den juridiske kandidateksamen, og han søgte ansættelse hos Arbejdsskadestyrelsen, hvor han var med til at starte afdelingen for private erstatningssager op fra bunden. Efter et par år i styrelsen blev Jan Wittenborn advokatfuldmægtig på et arbejdsskadeorienteret advokatkontor, og siden er karrieren gået omkring yderligere et par københavnske advokatkontorer. I denne proces har jeg rendt hornene af mig, siger han. Denne gang har jeg baseret mit valg på, hvad jeg allerhelst vil nu og på sigt, så om ti år er jeg Hans næste mål i karrieren er at få porteføljen op at stå - at vise at ikke bare juraen, men også det forretningsmæssige er i orden. stadig partner her i Advokatgruppen. Advokatgruppen har en profil, der passer til en type som mig. Mit indtryk er, at firmaet har forstået betydningen af at være innovativ. Det er den ene ting. Den anden er, at Advokatgruppen har meget forstand på at møde klienterne i øjenhøjde. Udover sine faglige kompetencer mener Jan, at han kan bidrage med en masse energi og humør, for han står sjældent stille. Jeg skal bare have C-Port: Nyt nordisk masseinkassokoncept Sammen med 3 store nordiske inkassobureauer har Advokatgruppen (Inkassogruppen) netop lanceret et nyt elektronisk system, C-Port, der giver nordiske volumeninkassokunder kunder med tusindvis, eller mere typisk titusindvis - af sager i hvert land - en række helt nye muligheder, bl.a. for selv at vælge sprog og valuta, når man følger sagerne online. Den norske partner i samarbejdet og initiativtageren til C-Port er Creno AS. Sverige dækkes af Profina AB og Finland af OK Perintä Indrivning Oy. Vi har i forvejen et tæt samarbejde med en række store inkassobureauer i de nordiske lande, men med C-Port får vi mulighed for at tilbyde storinkassokunder, der arbejder på tværs af grænserne i Norden, noget, som ingen De 3 nyeste advokatfuldmægtige i Advokatgruppen Christina Parsberg Lange, Maria Hygum og Christina Krarup Jespersen

7 side 7 Produktansvarsloven falder også ind under advokat Jan Wittenborns arbejdsområde i Advokatgruppen. Derfor dette spørgsmål til ham: er der sket afgørende ting omkring produktansvar indenfor den senere tid? En at de mest debatterede forandringer inden for dette felt det seneste års tid er utvivlsomt ændringen af produktansvarslovens 10 vedrørende mellemhandlerens hæftelsesansvar. EF-domstolen fandt i dom af den 10. januar 2006, at 10 i den danske produktansvarslov, hvorefter en mellemhandler hæftede for produktansvar umiddelbart overfor skadelidte og senere mellemhandlere i omsætningskæden, var i strid med Rådsdirektivet 85/374/EØF. Danmark kunne således ikke opretholde en regel om, at mellemhandlere skulle hæfte for producentens objektive ansvar. Til gengæld fandtes direktivet ikke at være til hinder for nationale regler om, at en mellemhandler ubegrænset skal hæfte for producentens culpaansvar (skyldsansvar). Dermed kunne Folketinget ikke opretholde formuleringen af 10, og har således, med virkning fra den 10. juni 2006, ændret ordlyden. Med den nye formulering forsøger man fortsat at beskytte forbrugeren mest muligt, men uden at komme på kant med direktivet. Samtidig indsatte man 10 a, som vedrører mellemhandlerens hæftelse for producentens og tidligere mellemhandleres culpa. Om det med denne lovændring er lykkes at bringe loven ind under direktivet, må tiden vise, men der er for mig at se ingen tvivl om, at mellemhandleren st år bedre rustet, nu, hvor han ikke længere hæfter på et objektivt grundlag. andre kan levere, siger advokat Jørgen Pedersen, der er ansvarlig for Advokatgruppens meget omfattende inkassoaktiviteter. Han fortsætter: En række klienter leverer hver for sig mange tusind inkassosager om året til os, så vi er svære at imponere. Men selvfølgelig gjorde det indtryk på os, da den første CPort-klient meldte sig på banen med forventet sager om året - bare i Danmark. Sølvbryllup med Advokatgruppen Den 1. juli 2007 kunne advokatsekretær Bente Simonsen fejre 25 års jubilæum med Advokatgruppen Århus. Og hvad er der så sket på de 25 år? Meget! Bente Simonsen skærmen nedefra. I dag arbejder Bente Simonsen i et system, hvor det meste foregår papirløst. - Det er noget andet end det var at sidde op og ned ad et tærskeværk af en mekanisk bogholderimaskine med to tælleværker, der larmede om kap med en telexmaskine med hulstrimler og en advokat, der dikterede til en kollega, som tog stenogram, siger Bente. Mekanikken ikke bare larmede; kopimaskiner og de første printere osede ud over deres omgivelser. Og det var der også en del jurister og sekretærer, der gjorde. - Vi indførte rygeforbud i Advokatgruppen Århus allerede en gang i 1980 erne, vist som de første i branchen. Hvor var det rart at slippe for de sure askebægre. Hvordan er det at være medarbejder i Advokatgruppen i dag? Der er en rigtig god stemning i firmaet. En af grundene er de mange medarbejder-arrangementer. Dem deltager jeg altid i, hvis jeg overhovedet kan. Det synes jeg er meget vigtigt, slutter jubilaren. Bente havde sine elevår i et advokatfirma, hvor man var De s med højesterets- og landsretssagførere og tiltalte ældre kolleger med fru og frøken. Det ændrede sig til fornavne, da hun i 1982 var med til at starte Advokatgruppen Århus. - Dengang var vi 4. I dag er vi omkring 20 gange så mange i firmaet, siger hun. De første år på Store Torv fabrikeredes alle breve på IBM kuglehovedskrivemaskiner, men firmaet var med på udviklingen, og snart afløstes de af Olivetti-maskiner, der kunne vise en hel A4-linie i et display til godkendelse, inden linien blev skrevet på papiret. Næste skridt var CPT-terminaler, der simulerede en skrivemaskines funktion ved at skyde en A4-side op over Advokatgruppen Århus har til huse på tagetagen i Arosgården ved Århus Å

ADVODANnyt. Selskabskonstruktioner. Fra kartoffelkælder til koncern. Overflødige regler skal væk. Tøjsalg i trygge holding-hænder

ADVODANnyt. Selskabskonstruktioner. Fra kartoffelkælder til koncern. Overflødige regler skal væk. Tøjsalg i trygge holding-hænder Magasin for mindre og mellemstore virksomheder >< #2 2008 ADVODANnyt Selskabskonstruktioner Den rette selskabsform understøtter virksomhedens vækst KR KR KR KR Overflødige regler skal væk Fra kartoffelkælder

Læs mere

BALANCE ADVOKATGRUPPEN BALANCE 1

BALANCE ADVOKATGRUPPEN BALANCE 1 BALANCE ADVOKATGRUPPEN BALANCE 1 FORORD Dette magasin udgives af Advokatgruppen, Parkeringsgruppen, Inkassogruppen, Kursusgruppen og Boggruppen, der alle er en del af en virksomhedsgruppe bestående af

Læs mere

Eneret - hvad er det?

Eneret - hvad er det? Marts 2006 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Eneret - hvad er det? 2 Må man låne penge af sit eget selskab? 3 Sygemeldinger 4 Aktieavancebeskatning Pensionsmidler og iværksætteri 5 Alder og direktørkontrakter

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

Lejelovens blanketregel

Lejelovens blanketregel September 2006 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Lejelovens blanketregel 2 Danske Lov Revisionspligt for mindre selskaber 3 Ny arvelov Ejendomsinvestering i Tyskland 4 Pensionsrettigheders deling 5 Ny

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 3 APRIL 2014 BORGER MOD STAT Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN. ADVOKATEN SER PÅ KVALITETEN

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Årsrapport 2014. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52

Årsrapport 2014. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Årsrapport 2014 LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Indhold Indblik i vores virksomhed Årets resultater Om LETT 2 Vejen til fremtidig vækst 3 Et marked i forandring 4 Andre større opgaver i 2014

Læs mere

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet.

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 1 JANUAR 2014 ADVOKATENS STEMME Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. RETSSIKKERHEDEN

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

HAN BESTYRER ET BANKKRAK U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Advokaterne har hovedroller i kølvandet på Islands finanskrise

HAN BESTYRER ET BANKKRAK U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Advokaterne har hovedroller i kølvandet på Islands finanskrise DOM MÅ VI UDSULTE MENNESKER I DANMARK? VOLDGIFT FOKUS PÅ RENFÆRDIGE DOMMERE KLAGENÆVN HAR KUNDEN ALTID RET? A D V O K A T E R N E S S E R V I C 7 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Advokatprofessionens kommercialisering

Advokatprofessionens kommercialisering Advokatprofessionens kommercialisering Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Danmark Advokatprofessionen har navnlig forandret sig som følge af specialiseringen og globaliseringen. Dernæst har markedet

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

Den 6. april 2005 udstedtes en bekendtgørelse om unges arbejde, der supplerer arbejdsmiljølovens regler herom.

Den 6. april 2005 udstedtes en bekendtgørelse om unges arbejde, der supplerer arbejdsmiljølovens regler herom. September 2005 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Unges arbejde Advokatbranchen 2 Næringsbasen Domænenavne 3 Ny voldgiftslov Virksomhedspant 4 Høring af lønmodtagere 5 Ny navnelov Fogedforbud og læderpolstersofaer

Læs mere

Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk

Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Energien i Randers side 3 Boligmarkedet side 6 Hvad bringer det nye år? Ny arvelov side 8 På vegne af Mortensen &

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig?

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig? 3 pengenyt 2009 Betal mere til pensionen i år du må, og du får mere ud af det Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser spændende bud på, hvordan verden ser ud, når du går på pension 29 Elektronisk

Læs mere

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct.

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct. M A RT S 2 0 0 6 M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E I N V E S T investor Mød tre investorer:»tryghed og afkast er vigtigt«over 70 pct. i afkast: Vi tror fortsat på Østeuropa En fodboldlegionær vender

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden EjerskifteDanmark Tillægget er udgivet af EjerskifteDanmark FOTO: NIELS HOUGAARD Et godt ejerskifte starter i god tid Ejerskifte er et boost til Tiger kæden Side 4 Rundt om ejerskifte tre gode råd om ejerskifte

Læs mere