Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død"

Transkript

1 Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm, cand.jur. Jesper N. Nielsen Alle rettigheder forbeholdes. De nævnte priser er ikke bindende og ændres løbende.

2 Formuens fordeling Behovet for at regulere længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død er typisk, at den ene eller begge ægtefæller har særbørn og måske også fællesbørn. Ifølge arveloven arver den længstlevende ægtefælle halvdelen af førstafdødes formue og de børn, som førstafdøde er forælder til enten biologisk eller via adoption, arver den anden halvdel af førstafdødes formue. Reglerne kan dog for friarvens vedkommende fraviges ved testamente, ligesom oprettelse af ægtepagt om særeje har betydning for, hvordan formuen fordeles mellem ægtefællerne når boet efter førstafdøde skiftes. Nedenfor er vist de tre hovedtyper for deling af boet og fordeling af arv mellem den længstlevende ægtefælle og førstafdødes børn. Type! Formuefællesskab uden testamente Dette er retsstillingen for alle ægtefæller, der hverken har oprettet ægtepagt om særeje eller testamente. Ved den ene ægtefælles død modtager længstlevende sit boslod på halvdelen af fællesboet, og af førstafdødes boslod modtager længstlevende sin andel efter arveloven på halvdelen. Førstafdødes livsarvinger modtager resten. (Beregningen forudsætter, at begge ægtefællers bodele er positive, dvs. at bodelenes aktiver overstiger passiverne). 4-dele livsarvingers arv boslod ægtefællearv 2

3 Type 2! Formuefællesskab med testamente til fordel for længstlevende Dette er den enkleste måde at sikre længstlevende en større andel af den samlede formue. Populært kaldes den 5/6-dels modellen. Ved den ene ægtefælles død modtager længstlevende sit boslod på halvdelen af fællesboet, og af førstafdødes boslod modtager længstlevende hele friarven samt sin andel efter arveloven på halvdelen af tvangsarven. Førstafdødes livsarvinger modtager resten. (Beregningen forudsætter, at begge ægtefællers bodele er positive, dvs. at bodelenes aktiver overstiger passiverne). 6-dele boslod friarv ægtefællearv livsarvingers arv 6 8 Denne løsning kræver oprettelse af testamente. Prisen for et testamente er hos Advokatfirmaet Schack mellem og 5000 kr. inkl. moms. Der skal betales en afgift til notaren på 300 kr.

4 Type 3! Kombinationssæreje med testamente til fordel for længstlevende Denne løsning sikrer længstlevende den størst mulige andel af den samlede formue. Populært kaldes den 3/32-dels modellen. Ved den ene ægtefælles død beholder længstlevende sin bodel som sit fuldstændige særeje. Førstafdødes bodel bliver ved dødsfaldet til fælleseje, og længstlevende modtager sit boslod på halvdelen. Herudover modtager længstlevende hele friarven samt sin andel efter arveloven på halvdelen af tvangsarven. Førstafdødes livsarvinger modtager resten. (Beregningen forudsætter, at begge ægtefællernes bodele er lige store, fx ved at formuens aktiver og passiver tilhører ægtefællerne i lige sameje). 32-dele særeje boslod friarv ægtefællearv livsarvingers arv Denne løsning kræver oprettelse af ægtepagt og testamente. Prisen for en samlet løsning med både ægtepagt og testamente er hos Advokatfirmaet Schack mellem og 6000 kr. inkl. moms. Der skal betales en tinglysningsafgift på.400 kr. og en afgift til notaren på 300 kr.

5 Hvilken type skal I vælge? De ovenfor viste typer er kun standardtyper. Det er vigtigt at tage højde for, hvordan formuen er fordelt mellem ægtefællerne. Det er ikke altid begge parter ejer lige meget eller ejer formuen som sameje, fx at begge ægtefæller står på skødet til huset. Som hovedregel kan man dog sige, at den enkelte type er bedst i følgende tilfælde: Type Er fordelagtig, når ægtefællerne kun har fællesbørn og ingen særbørn. Den længstlevende har mulighed for at sidde i uskiftet bo med fællesbørnene indtil sin egen død. Hvis længstlevende ægtefælle ønsker at gifte sig igen, skal der dog skiftes med børnene. En del mennesker opretter derfor et testamente med ægtefællebegunstigelse (type 2) for det tilfælde, at længstlevende skifter boet i levende live, fx i tilfælde af indgåelse af nyt ægteskab. Type 2 Kan med fordel anvendes af ægtefæller, hvor den ene eller begge har særbørn, men hvor ægtefællerne ikke ejer lige meget. Hvis man ønsker at dele ligeligt i tilfælde af skilsmisse, men ikke ejer lige meget, bør man ikke oprette en ægtepagt om særeje. Typen er en mellemtype, hvor der ikke pilles ved fællesboets fordeling mellem ægtefællerne, men hvor hele friarven testeres til den længstlevende ægtefælle. Type 3 Historisk kaldet /2-modellen, der med den nye arvelovs ikrafttræden kaldes 3/32- modellen. Begrundelsen er, at den længstlevende ægtefælle forudsat, at begge ægtefæller ejer lige meget, endte med tolvte-dele af den samlede formue. Med den nye arvelovs ikrafttræden er dette blevet 3 32-dele. Oprettelsen af ægtepagt om kombinationssæreje betyder, at længstlevende ægtefælle beholder hele sin andel uden at dele med førstafdødes side af boet, mens førstafdøde afleverer halvdelen af sin side af boet til længstlevende. Testamentet er det samme som et type 2-testamente. Det er kombinationssærejet, der forøger den længstlevende ægtefælles samlede andel. Er et testamente nødvendigt? Arveloven indeholder regler, der til en vis grad sikrer længstlevendes økonomiske situation ved den ene ægtefælles død. Der gælder særlige regler i arveloven om ægtefælleudlæg og arvehenstand for længstlevende ægtefælle, og det kan i nogle tilfælde være tilstrækkeligt. Men det er svært at forudsige fremtiden, og det er derfor en god idé at søge kompetent rådgivning, hvis I er i tvivl om, hvad der vil ske, hvis den ene falder bort. I et testamente kan der også tages stilling til meget andet end længstlevendes situation. Der er mulighed for at bestemme, at børnenes arv skal tilhøre dem som særeje, fastsættelse af legater til fjernere slægtninge eller velgørende formål, ønsker og betaling til gravsted osv.

6 Ordforklaring Ægtepagt Et dokument, der underskrives af begge ægtefæller. Dokumentet bestemmer, hvordan ægtefællernes formue skal deles imellem dem i tilfælde af skilsmisse og død. Testamente Et dokument, hvori arvelader bestemmer, hvordan hans eller hendes formue skal fordeles ved sin død. Det kan oprettes af to parter sammen (ægtefæller eller samlevende) og kaldes i det tilfælde et gensidigt testamente. Det primære fokus for testamentet er typisk at regulere fordelingen af formuen til fordel for den længstlevende ægtefælle. Børnene kan derefter indsættes til at arve længstlevende. Uskiftet bo Betyder, at den længstlevende ægtefælle beholder rådigheden over hele fællesboet, som om det hele tilhørte denne. Der skiftes så først, når længstlevende selv er død eller, når længstlevende ønsker det eller er tvunget til det ved indgåelse af nyt ægteskab. Man kan kun sidde i uskiftet bo med fællesboet, ikke med den førstafdødes særeje. Fællesbørn De børn, som samlevende eller ægtefæller begge er enten biologiske eller adoptivforældre til. Særbørn De børn, som kun den ene samlevende eller ægtefælle er enten biologisk eller adoptivforælder til. Testamentsarv Dem arv, som en person modtager som følge af et testamentes bestemmelser. (I modsætning til legal arv og tvangsarv). Legal arv Den arv, som en person modtager i kraft af arvelovens regler. Friarv Den del af afdødes formue, som der kan rådes over ved testamente. Tvangsarv Den del af afdødes formue, som skal tilfalde de legale arvinger, det vil sige de personer, som i den i loven angivne rækkefølge skal arve den afdøde. Kun børn og børns efterkommere samt ægtefællen har krav på tvangsarv. Hvis man ikke har arvinger i nedadgående linie og ikke er gift, så kan man råde over hele sin formue ved testamente. Livsarvinger Livsarvinger er ens egne børn og efterkommere i nedadgående linie. Skilsmissesærje Særejeform, der kun gælder ved separation, skilsmisse og bosondring. Ved død bliver særejet til fælleseje. Kombinationssæreje Skilsmissesæreje, der bliver fuldstændigt særeje for længstlevende, når førstafdøde dør. Typen bruges til begunstigelse af den længstlevende ægtefælle ved, at den længstlevende beholder hele sin andel af formuen, hvorimod førstafdødes andel deles med længstlevende.

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere

Det nye gennemsigtige boligmarked Personligt, enkelt og gratis. 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk. 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere hurtigere boligsalg inspiration fra de profesionelle Maj 2010 2 Sæt din bolig til salg helt gratis 3 Fremhæv din bolig på BoligMap.dk 4 Advokatforbehold er også for boligsælgere 8 Hvordan man sikrer hinanden

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Ægtefællers pensionsrettigheder

Ægtefællers pensionsrettigheder Ægtefællers pensionsrettigheder Behandling på skifte af fællesbo Betænkning afgivet af Ægtefællepensionsudvalget Betænkning nr. 1466 2005 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Kapitel 1... 11 Indledning... 11 1.1. Udvalgets

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière forkortet SCI er en fransk selskabstype, i hvilken deltagerne ejer og driver en fast ejendom i

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere