LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013"

Transkript

1 LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 INDLEDNING På landsmødet sidste år indledte jeg min beretning med at konstatere, at vi havde taget ordet krise ind som en del af vores daglige ordforråd og en del af vores hverdag. Efter regn kommer sol siger man måske lidt naivt men har vi virkelig troet på, at samfundskrisen bare var en krusning på det økonomiske hav, og at vi med tiden igen ville finde tilbage til den fremgang, vi havde før? Troede vi det, så er vi nu blevet meget klogere. Krusningerne på det økonomiske hav har ikke lagt sig, men ændret på selve havet vi står i en ny situation, hvor forandring er en del af hverdagen, og alt er i spil. Fremtiden tilhører ikke længere dem, der loyalt og stabilt passer deres arbejde. Uanset om vi vil det eller ej, så er fremtiden et sted, hvor det eneste man virkelig kan regne med er, at der hele tiden vil ske forandring. Fremtidens medarbejdere er dem, som ikke bare accepterer forandring, men glæder sig til den og har eller tager de kompetencer, som kræves. Det er, hvad vi ser ske omkring os. Det er en ny virkelighed, som DFL ikke blot skal forholde sig til, men forstå, og også selv tilpasse sig. Ja, vi skal fortsat vise fornuft og mådehold, men vi skal også handle: Realisere den fremtidsorienterede fagforening realisere den vision, som vi har arbejdet frem mod de seneste mange år. Først vil jeg dog tale om, hvad DFL har arbejdet med siden landsmødet sidste år, og på, hvad foreningen skal have fokus på det kommende år. 1

2 ET SAMFUND I LAVT GEAR Forsikring er en robust branche, hvor man først får kundernes penge og sætter dem i sikre og udbytterige investeringer. Først derefter måske, måske ikke udbetaler man dem så igen til kunderne. Selv om vores branche har præsteret det ene gyldne regnskab efter det andet de seneste måneder, så kører hjulene i samfundet langsommere og værdierne mindskes. Det får i stadig højere grad selskaberne til at se sig om efter metoder, der kan gøre arbejdet mere effektivt og kræver færre hænder. Målet er at sænke omkostningerne, og da medarbejderne er den uden sidestykke største omkostning, så er det her, ledelserne starter. Selskaberne nok forretninger, men ud over at tilgodese aktionærerne ville det klæde dem også at udvise samfundsansvar. Det kan de gøre ved at fastholde og ansætte medarbejdere, for det holder samfundets hjul i gang. Vi ser allerede afskedigelser med baggrund i organisationsændringer, digitalisering og outsourcing, og den udvikling vil fortsætte. Jeg har ikke noget positivt budskab her, men kan kun opfordre alle til at læse uddannelseskatalogerne grundigt igennem, for ikke alene kræves forandring, men der er også nye spillere på vores hjemmebane medarbejdere med andre og højere uddannelser. MED EN LEDELSE I HØJT GEAR Når samfundets hjul kører langsommere, så opfordres vi fra alle sider til mådeholdenhed på lønfronten med det argument, at der ikke er penge til højere lønninger og at de forsikringsansatte har fået mere end rigeligt. Vi har vist mådehold ved de seneste to overenskomstforhandlinger med FA og accepteret lønjusteringer, som ikke sikrede reallønnen på den korte bane. Det fik vi også ros for, men heller ikke andet. Paradoksalt nok så er mådehold ikke det ord, jeg vil bruge om selskabernes måde at bruge deres ufatteligt mange overskudskroner på. Dem bruger de nemlig typisk på mere i posen til ledelsen, bestyrelse og aktionærer, mens 2

3 medarbejderne, som i meget høj grad er med til at sikre overskuddene, blot skal vise mådehold. Det er ikke okay, at vi ser minimale justeringer af lønningerne på DFLområdet, mens ledelserne mange steder får tocifrede lønstigninger. Ugebrevet A4, der udgives af LO, har regnet på lønstigningerne i en række store virksomheder. Konklusionen er, at gabet mellem almindelige medarbejdere og direktører bliver stadig større. Hvor medarbejderne sidste år typisk fik 1 pct. i lønjustering, så fik topdirektører i snit en stigning på 11 procent. Det er et dårligt signal over for medarbejderne - og er det mådehold? POLITISK BENSPÆND Som om vi ikke har udfordringer nok med en branche i stadig forandring, så har vi sandelig også udfordringer med en regering, som mener at virksomhederne skal straffes for at have medarbejdere. Ja, jeg taler om lønsumsafgiften, som jo desværre netop er blevet vedtaget og skal stige markant som led i det, der kaldes vækstpakken. Vi tror nu ikke, at der bliver megen vækst ud af den for medarbejderne i den finansielle sektor. De må derimod frygte afskedigelser som følge af stigningen i lønsumsafgiften, der ganske enkelt beskatter selskabernes omkostning til lønninger og dette kun i den finansielle sektor Ingen er tjent med en skat på lønninger ikke medarbejderne, ikke selskaberne og bestemt heller ikke samfundet, der kommer til at stå med endnu flere uden job. Her er en sag, hvor en hel branche er enig. Både DFL, Finansforbundet og FA har prøvet at påvirke beslutningen om lønsumsafgiften, men lige meget hjalp det 3

4 EN BRANCHE, SOM SKÆRER NED Vi vil gerne tro på nye opgangstider og de kommer naturligvis før eller siden. For en del af vores medlemmer bliver det desværre siden, for vi vil se udviklingen mod færre ansatte i branchen fortsætte. Med færre ansatte bliver der også færre potentielle medlemmer af DFL. Vi vil se flere omorganiseringer, nedlæggelser af lokalkontorer og stadig flere områder, hvor teknologien vil overtage det arbejde, som ellers er håndteret af en forsikringsmedarbejder. OG PRESSER MEDARBEJDERNE Tilbage i selskaberne mødes medarbejderne med høje, og til tider også for høje krav til effektiviteten noget, som sygestatistikkerne viser konsekvenserne af. Samtidig er der en kedelig udvikling i retning mod, at selskaberne afskediger medarbejdere, som ikke har de rette kompetencer til nye typer jobs. Jeg vil klart opfordre selskaberne til at de i stedet uddanner dem, så de bliver i stand til at håndtere de nye udfordringer. Vi ser, at der i stedet ansættes medarbejdere med anden uddannelsesmæssig baggrund, for dem anser ledelsen for bedre egnede til at håndtere kravene i de nye jobtyper. Ved overenskomsten i 2012 fik selskaberne ret til at sætte arbejdstiden op for enkelte afdelinger, mod før kun i hele selskabet - naturligvis mod behørigt varsel og en lønkompensation. Det begynder vi nu at se ske, idet der meldes om opvarsling af arbejdstiden i en række selskaber blandt andet i Skandia, Nordea og Topdanmark. 4

5 Også overarbejde er et redskab, som selskaberne stadig oftere tager i brug. Der kan naturligvis opstå situationer, som håndteres bedst med overarbejde i en periode, men det må bare ikke blive en fast del af hverdagen. Hvis det bliver en fast del af hverdagen, så er der for få ansatte og overarbejdet burde i stedet føre til ansættelser. I DFL har vi været dygtige til at forhandle overenskomster. Det ses ikke mindst af de meget attraktive satser for genebetaling, som vi i dag har i overenskomsten. Om arbejdsgiverne har sovet i timen eller ikke regnet på konsekvenserne må blive et gæt, men nu pives der for alvor over omkostningerne, når de har medarbejdere, der arbejder på skæve tidspunkter og weekender. Det skal vi til at forholde os til som følge af en sag, der kører netop nu i SOS FARVEL TIL NOGLE GODDAG TIL ANDRE Siden 1. marts har vi lagt op til en særlig indsats for medlemshvervning rundt omkring i selskaberne. Vi ved godt at I hverver kontinuerligt, og det skal I blive ved med men en gang imellem skal der noget ekstra til så derfor hvervekampagnerne Men tager vi et kig på medlemstallet nu og her, så ser det ved første øjekast faktisk lidt skidt ud. Vi var i marts i år medlemmer af DFL, mod medlemmer sidste år på samme tid. Hvor er de godt 380 medlemmer blevet af? Svaret er, at langt størsteparten er pensionister, som har været utilfredse med, at vi på landsmødet i 2012 besluttede at hæve kontingentet fra 120 til 5

6 360 kr. på årsbasis. For kontingentet fik de godt nok gratis adgang til regionale arrangementer, rabatordninger, medlemsbladet Forsikring og meget andet, men kontingentjusteringen fik alligevel en del af DFL s pensionister til at melde sig ud, således at der i dag er lige under 600 tilbage. Økonomisk var de faktisk en underskudsforretning for DFL, men det er alligevel trist at de ikke mener, at fordelene opvejede de 240 kr. mere om året Regner vi pensionisterne fra, så var vi aktive medlemmer i marts sidste år, mod i år. Vi kan altså med stor tilfredshed konstatere, at DFL s medlemstal ligger fast og at vi ikke mister medlemmer på trods af de mange afskedigelser, pensioneringer og medlemmer, som har fundet beskæftigelse i andre brancher. GODT ARBEJDE! Tallene understreger også klart nødvendigheden af at have fokus på medlemshvervning ikke blot her under hvervekampagnen, men også i hverdagen ude i selskaberne hele tiden. Hvervningskampagnen fortsætter frem til 1. juni, men jeg vil allerede nu gerne takke alle personaleforeninger og tillidsrepræsentanter for et fantastisk godt stykke arbejde: Resultatet af kampagnen indtil i dag vil jeg ikke røbe her det får I at høre senere når Lars Christoffersen kommer på og præsenterer Medlemsudvalgets arbejde 6

7 VIDEO BENTE SORGENFREY OM DE GULE DE GULE FORRETNINGER Tak til Bente for kommentaren til de gule forretninger. De kører en meget slagkraftig markedsføring med fokus på, hvad man kan spare ved at blive medlem hos dem. Jeg ville selv blive mistroisk, når min ægte fagforening tager 225 kr. om måneden, og jeg så kan få en discount-løsning til 49 kr. om måneden, som det ses i dag. Ord er jo taknemmelige, og de siger i reklamerne at man får samme sikkerhed til en lavere pris. Men det passer ikke. De gule forretninger er ren gift for de rigtige fagforeninger, den danske model, og dermed også for hele balancen på arbejdsmarkedet den balance, som sikrer os gode overenskomster med ordentlige lønninger og gode, trygge arbejdsforhold. Jo flere medlemmer de gule forretninger får, desto svagere står de ægte fagforeninger dem med overenskomsterne altså os DERFOR ER DFL BEDRE Alene de groteske prisforskelle burde jo få kunderne medarbejderne i selskaberne til at studse over om de gule nu også leverer samme vare. Derfor er det utroligt vigtigt at vi husker at forklare både medlemmer og ikke-medlemmer, hvorfor de er dårligere stillet som medlem af en gul : - DFL forhandler overenskomsten. Som medlem af DFL har man indflydelse på overenskomsten, og derfor også på sin arbejdssituation 7

8 - DFL har lokal tilstedeværelse som står klar til at støtte, rådgive og hjælpe, bl.a. som bisidder ved vanskelige samtaler - DFL kender branchen vi ER branchen! - Ingen er tjent med, at den danske model smuldrer. Som medlem af en gul forretning er man med til at sætte det faglige system ud af kraft DFL er ikke en dyr fagforening og vi giver fuld værdi for kontingentkronerne! PENGE TIL MEDLEMMER Det seneste år har DFL sikret 35 millioner kroner til 224 opsagte og fratrådte medlemmer fra maj sidste år til nu. Det er sket gennem overenskomstens regler, og gennem forhandling med selskaberne. Beløbet er gjort op af personaleforeningerne og sekretariatet. Hovedparten af beløbet er skaffet gennem lokale forhandlinger om vilkår for de opsagte i form af særlige godtgørelser plus værdien af aftalte outplacementforløb. Hertil lægger vi værdien af vores overenskomsts særlige tryghedsbestemmelser om godtgørelser og ekstra pensionsbidrag. Når beløbet er så relativt højt det seneste år, så skyldes det flere ting. Vi har i set en del selskaber gennemføre opsigelsesrunder, og i nogle selskaber har der været forhandlet frivillige fratrædelsesaftaler som alternativ til opsigelser. Disse aftaler har været af betydeligt omfang, og fylder meget i årets opgørelse. Udover dette har nogle af de mindre selskaber indtil nu været forskånet for egentlige fyringsrunder. Det er de ikke længere fremover vil man også her skulle sige farvel til mangeårige kolleger, som er både dygtige og effektive. 8

9 Jeg har sagt det før, men jeg vil gerne gentage at DFL s overenskomst ikke bare er god i gode tider, men også fungerer efter hensigten, når samfundets og selskabernes hjul drejer langsommere. Det er i mine øjne bevis for kvaliteten af vores overenskomst. FAGLIG KAMP TIL STREG EN Vi kan se tilbage på et aktivt år, præget af en mere eller mindre god dialog med arbejdsgiverne. Mange sager er håndteret i god dialog og fordragelighed, men flere end normalt er endt i det fagretslige system. DFL har kørt en række voldgiftssager, og fået dommernes støtte i vigtige spørgsmål blandt andet i spørgsmålet om, hvorvidt antallet af sygedage i en afdeling kan lægges til grund for beregning af bonus til afdelingen. I DFL finder vi det etisk forkasteligt, at man i et selskab havde koblet sygedage og bonus sammen og det fik vi heldigvis medhold i ved voldgiften. Så nej, sygedage må ikke indgå i bonusberegninger. Naturligvis ikke! AFRUNDING PÅ OK-2012 Det startede som et overenskomstkrav fra arbejdsgiverne, men sluttede som noget, DFL gerne ville have. Ja, jeg taler om timebanken, som vi fik med i overenskomsten, og som medlemmerne generelt er glade for. Der har været nogle knaster, men egentlig ikke mange i betragtning af, hvor stort et skifte det egentlig er. Selskaberne er ikke så begejstrede for systemet. Dels har det givet medarbejderne ret til frihed mod behørigt varsel. De får nu pension for alle 9

10 timerne. Nogle medarbejderes timebanker begynder nu også at svulme i en grad, hvor der ikke er langt til tvangsudbetaling med 50 procent i tillæg. Det bliver dyrt. Hvor timebanken gik rimelig glat igennem, så er samarbejdet med arbejdsgiverne altså FA ikke altid lige enkelt og positivt. Siden overenskomsten i 2012 har der været nedsat flere arbejdsgrupper med deltagelse af både DFL og FA. En af dem var Forsikringsløn-gruppen, som havde til formål at fastlægge grundlaget for et nyt lønsystem i branchen. Arbejdsgruppen måtte konkludere, at indførelse af Forsikringsløn koster penge, mange penge. Og da der ikke er udsigt til den store ramme ved overenskomsten i 2014, blev Forsikringsløn udskudt til Om 14 dage har vi et sidste møde i styregruppen for Forsikringsløn, men her og nu er DFL s vurdering, at Forsikringsløn er død og begravet. Ikke mindst efter at arbejdsgiverne meldte ud, at de i et fremtidigt lønsystem ønsker HELE lønrammen lagt ud til lokal fordeling og kun til lokal fordeling. Vi kom heller ikke i mål med Kønsbalance-gruppen. I kommissoriet for gruppen var der ikke mindre end to steder nævnt ordet ligeløn. Da vi nåede dér til under arbejdet, ønskede FA ganske enkelt ikke at tale om ligeløn og det på trods af at lønstatistikker fra dem selv viser, at vi faktisk har lønforskelle i branchen. Jeg tror ikke på at de forsvinder af sig selv, hvis vi bare lader være med at tale om dem, men det er øjensynlig holdningen hos FA. Enden på ligelønssnakken blev i hvert fald, at gruppen blev nedlagt. 10

11 Så havde vi en arbejdsgruppe, som skulle se på hvordan SU er i tværnationale selskaber fungerer, og hvad der måske er af udfordringer. Den fælles undersøgelse blandt en række tværnationale selskaber viste, at SU erne fungerer fint i dag. Dette tvivlede FA på, og de overvejede efterfølgende at lave deres egen ekstra undersøgelse. Det eneste, vi fik ud af den arbejdsgruppe, var et uenighedsbilag. Hvad skal jeg konkludere ovenpå disse erfaringer? I DFL må konsekvensen være, at vi fremover nøje må overveje om vi mener vi kan få et reelt udbytte af arbejdsgrupperne. Vi skal have nedskrevet et meget klart kommissorium og ikke mindst sikre os, at FA s repræsentanter har et meget klart mandat med fra deres bagland, inden arbejdet påbegyndes. VÆRDI FOR KONTINGENTET Ved landsmødet i 2012 besluttede vi, at kvalitet og faglighed fremadrettet skulle være DFL's tema i landsmødeperioden og være i fokus i alt, hvad vi foretager os i DFL: I vores arbejde med og tilbud til medlemmerne, i uddannelse og støtte til de tillidsvalgte, i personaleforeningernes arbejde lokalt og i sekretariatet. Vi skal også vise kvalitet og faglighed over for arbejdsgiverne, som skal opleve et vågent, aktivt og kritisk med- og modspil, såvel lokalt som på organisationsplan. Men det vil Lone fortælle mere om efter beretningen, hvor hun rapporterer fra udvalgets arbejde. 11

12 En vigtig del af den kvalitet og faglighed, som medlemmerne ser i deres hverdag, er de tillidsvalgtes arbejde. De er mere end noget andet med til at profilere DFL og give en direkte, synlig værdi for medlemmerne. For at sikre den højest mulige kvalitet og faglighed i de tillidsvalgtes arbejde er der igangsat en udvikling af de tillidsvalgtes kompetencer, som betyder at vi er i gang med at tilrette såvel GO-uddannelserne som temadage, seminarer, kursustilbud og andet. Jeg vil opfordre alle tillidsvalgte til at have fokus på deres kompetencer, videreuddanne sig og holde godt øje med TR-Info og TR-portalen på hjemmesiden, hvor der løbende informeres om nye tiltag. Viden er guld. Kompetencer inden for it er bestemt noget værd, og DFL har derfor indgået en aftale med vores hovedorganisation FTF som betyder, at alle DFL s medlemmer frit kan bruge Onlineskolen til at udvikle deres itkompetencer. Onlineskolen er en elektronisk skole, hvor man kan tage uddannelse i en lang række af de mest benyttede systemer og programmer. Og tilmed få diplom på, at man har gennemført uddannelsen. Eller uddannelserne for man kan tage et enkelt kursus, nogle stykker eller dem alle, hvis man har tid og lyst til det. Hvis man har været uden arbejde et stykke tid, så har det god værdi at få hjælp og støtte til at komme godt videre i arbejdslivet. DFL s hovedbestyrelse har derfor valgt at sætte ekstra penge af, og støtte de medlemmer, som har været uden arbejde så længe, at de er ved at falde ud af dagpengesystemet på grund af den nye 2-års regel. 12

13 Dette arbejde vil fortsætte frem til landsmødet i OG I HVERDAGEN Værdi er ikke kun noget, som skal tælles i erstatningskroner og timebanks - tillæg. Det skal i høj grad også være nærværende i medlemmernes hverdag. Ud over vores tillidsrepræsentanter, så er de elektroniske medier nok det, der giver mest synlighed. På hjemmesiden finder man alt om DFL, vores arbejde, services, overenskomst og utallige andre ting. Flere gange om ugen lægges der nyheder, arrangementer, blogindlæg og andet på hjemmesiden. På hjemmesiden finder man information fra både DFL centralt, og fra ens lokale personaleforening. Man kan se og tilmelde sig medlemskurser og regionale arrangementer og det virker og bruges. Hjemmesiden er en levende organisme, som til stadighed udvikler sig med nye services, nye sider, ny information, informationsbreve, medlemsbladet Forsikring og hvad man ellers har brug for. Vi har allerede en Arbejdsmiljøblog, som skrives af Peter Kirkegaard, og har nu også fået en Jurablog, som skrives af Bent Halfdan Pedersen. Det er også på grund af ønsket om synlighed, at DFL i slutningen af 2012 gik mere alvorligt på Facebook, som både medlemmer og ikke-medlemmer uden tvivl bruger flittigt. Facebook-siden er åben for alle, og bruges først og fremmest til at informere om, hvad der er af ny information på DFL s hjemmeside. Det praktiske ved Facebook-siden er, at man her får et ping, når der er nyt fra DFL. Det giver opmærksomhed og viser, hvor aktiv foreningen er i de elektroniske medier. VIDEO Mariane Dissing om forventningerne til OK

14 OVERENSKOMST 2014 Jeg siger ikke tak til Mariane Dissing, for denne hilsen Som I kan høre, så er scenen sat til forhandlinger, hvor FA s udgangspunkt er at vi allerede har fået rigeligt, og ikke har noget at komme efter. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad DFL spiller ud med ved de kommende overenskomstforhandlinger, men vores grundholdning er at medlemmernes realløn skal sikres og vi vil IKKE accepterer en nul-løsning. Dette er et vigtigt, men dog ikke eneste fokusområde vi vil uden tvivl også sætte fokus på medlemmernes tryghed. Det store spørgsmål er, hvor langt vil vi gå? Og hvor langt vil vores medlemmer gå? Hvad, hvis FA spiller ud med en nul-løsning? Er medlemmerne klar til at kaste sig ud i en strejke for at ændre det til et plus? Hvor ligger smertegrænsen? Det er blot nogle af de vanskelige spørgsmål, som vi skal vurdere. Vi skal også tænke over, om det bør være dyrere for selskaberne at afskedige medarbejdere? Om afskedigede medarbejdere skal have mulighed for ekstra lønsikring i en periode, som det er set hos andre fagforeninger? Og så skal vi overveje, hvordan vi bedst kan sikre at medlemmerne kommer videre i deres arbejdsliv, hvis de bliver afskediget Så ja, scenen er sat til nogle meget udfordrende forhandlinger. 14

15 VIDEO Bente Sorgenfrey om den danske model DEN DANSKE MODEL Er der nogen lighed mellem en forsikringsansat og en folkeskolelærer? Mange vil nok mene, at der ikke er den store lighed, men vi deler faktisk en markant udfordring, som regeringsindgrebet for nylig kun har understreget alvoren bag: At den danske model er ved at blive undermineret gennem politisk indgriben og manipulation. Hvis den danske model fungerede som den burde, så skulle KL og lærerne selv have fundet en løsning på deres problemer, men man fornemmer at denne kamp ganske enkelt var fixet at det fra starten har været KL s og politikernes mål at afgøre konflikten hurtigt og effektivt, uden at lærerne fik et ben til jorden. Vi kan se det som et eksempel på Matchfixing : Det som får dialogen mellem arbejdsgiver og arbejdstager til at se rigtig ud, men hvor udfaldet allerede er aftalt bag kulisserne. Jeg kan ikke understrege nok, at DFL som rigtig fagforening tror fuldt og fast på at arbejdsmarkedets parter selv skal finde løsningerne. Det har den danske model sikret gennem rigtig mange år. Det giver ro på arbejdsmarkedet, og sikrer gode og trygge forhold for medarbejderne. 15

16 En vigtig forudsætning for at den danske model kan fungere er, at organisationsgraden hos den fagforening, som har overenskomsten, er høj. Ikke mindst derfor har vi så stor fokus på medlemshvervning i DFL. VIDEO Carsten Bech om fremtidens medarbejdere DET ER SVÆRT AT SPÅ specielt om fremtiden. Sådan sagde Storm P i sin tid, og sådan er det stadig. Tak til Carsten Bech for hans kig ud i en ikke særlig fjern fremtid. Ja, den er faktisk allerede startet og vil kun accelerere de kommende år. I vil høre mere til Carsten Bech og hans syn på fremtiden senere på dagen. Men hvad bringer fremtiden? Og hvordan ser fremtiden ud for vores branche? På nogle områder er det ikke så svært at spå, for vi vil se en væsentlig mere udbredt digitalisering og automatisering af mange opgaver. Vi vil også se en udbredt selvbetjening, hvor kunderne selv laver meget af det arbejde, som det i dag er medarbejderne, der udfører. Vi ser også tendensen til at erstatte nuværende medarbejdere, som har uddannelser fra Forsikringsakademiet, med folk, der har højere uddannelser bachelorer og akademikere. De almindelige forsikringsjobs bliver ganske enkelt færre, men der vil uden tvivl altid være behov for dygtige medarbejdere til kundeservice og håndtering af sager, som kører skævt i de digitale systemer. 16

17 Ikke mindst er der brug for et rigtigt menneske, når ens kælder står under vand og man har brug for hjælp: Kan I forestille jer at få en telefonsvarer i røret, der siger: Gå ind på vores hjemmeside og udfyld formularen for vandskader. Husk at afkrydse rubrikken Har brug for hjælp nu, hvis vandet går til knæene. I eftermiddag skal I også møde Niels Mortensen, som er underdirektør i Codan. Han kommer for at give os selskabets og ledelsens syn på fremtiden. Det vil jeg også se frem til at høre! TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Med disse ord håber jeg at orienteringsmødet vil tage min beretning til efterretning. 17

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING Der er gået et år siden at Lone og jeg blev valgt som formandskab. Et meget kort år, kan vi begge skrive under på for tiden er

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3

OK14 Forsikring. De sociale bestemmelser 7. OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2. Forsikringsordninger 8. Moderate lønstigninger 3 OK14 Forsikring OK14 - ansvarlig overenskomst i usikre tider 2 Moderate lønstigninger 3 Arbejdstid og timebank 4 Pensionsregulativet 6 De sociale bestemmelser 7 Forsikringsordninger 8 Fagligt arbejde 9

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Det går ufatteligt godt!

Det går ufatteligt godt! INFORMATION OM DINE FORDELE SOM MEDLEM I LEDERFORENINGEN I TDC Det går ufatteligt godt! Her er lidt læsestof til dem, der bekymrer sig om karrierevejen alligevel... NYE ORD ER KOMMET MED IND I HVERDAGEN

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere