LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013"

Transkript

1 LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 INDLEDNING På landsmødet sidste år indledte jeg min beretning med at konstatere, at vi havde taget ordet krise ind som en del af vores daglige ordforråd og en del af vores hverdag. Efter regn kommer sol siger man måske lidt naivt men har vi virkelig troet på, at samfundskrisen bare var en krusning på det økonomiske hav, og at vi med tiden igen ville finde tilbage til den fremgang, vi havde før? Troede vi det, så er vi nu blevet meget klogere. Krusningerne på det økonomiske hav har ikke lagt sig, men ændret på selve havet vi står i en ny situation, hvor forandring er en del af hverdagen, og alt er i spil. Fremtiden tilhører ikke længere dem, der loyalt og stabilt passer deres arbejde. Uanset om vi vil det eller ej, så er fremtiden et sted, hvor det eneste man virkelig kan regne med er, at der hele tiden vil ske forandring. Fremtidens medarbejdere er dem, som ikke bare accepterer forandring, men glæder sig til den og har eller tager de kompetencer, som kræves. Det er, hvad vi ser ske omkring os. Det er en ny virkelighed, som DFL ikke blot skal forholde sig til, men forstå, og også selv tilpasse sig. Ja, vi skal fortsat vise fornuft og mådehold, men vi skal også handle: Realisere den fremtidsorienterede fagforening realisere den vision, som vi har arbejdet frem mod de seneste mange år. Først vil jeg dog tale om, hvad DFL har arbejdet med siden landsmødet sidste år, og på, hvad foreningen skal have fokus på det kommende år. 1

2 ET SAMFUND I LAVT GEAR Forsikring er en robust branche, hvor man først får kundernes penge og sætter dem i sikre og udbytterige investeringer. Først derefter måske, måske ikke udbetaler man dem så igen til kunderne. Selv om vores branche har præsteret det ene gyldne regnskab efter det andet de seneste måneder, så kører hjulene i samfundet langsommere og værdierne mindskes. Det får i stadig højere grad selskaberne til at se sig om efter metoder, der kan gøre arbejdet mere effektivt og kræver færre hænder. Målet er at sænke omkostningerne, og da medarbejderne er den uden sidestykke største omkostning, så er det her, ledelserne starter. Selskaberne nok forretninger, men ud over at tilgodese aktionærerne ville det klæde dem også at udvise samfundsansvar. Det kan de gøre ved at fastholde og ansætte medarbejdere, for det holder samfundets hjul i gang. Vi ser allerede afskedigelser med baggrund i organisationsændringer, digitalisering og outsourcing, og den udvikling vil fortsætte. Jeg har ikke noget positivt budskab her, men kan kun opfordre alle til at læse uddannelseskatalogerne grundigt igennem, for ikke alene kræves forandring, men der er også nye spillere på vores hjemmebane medarbejdere med andre og højere uddannelser. MED EN LEDELSE I HØJT GEAR Når samfundets hjul kører langsommere, så opfordres vi fra alle sider til mådeholdenhed på lønfronten med det argument, at der ikke er penge til højere lønninger og at de forsikringsansatte har fået mere end rigeligt. Vi har vist mådehold ved de seneste to overenskomstforhandlinger med FA og accepteret lønjusteringer, som ikke sikrede reallønnen på den korte bane. Det fik vi også ros for, men heller ikke andet. Paradoksalt nok så er mådehold ikke det ord, jeg vil bruge om selskabernes måde at bruge deres ufatteligt mange overskudskroner på. Dem bruger de nemlig typisk på mere i posen til ledelsen, bestyrelse og aktionærer, mens 2

3 medarbejderne, som i meget høj grad er med til at sikre overskuddene, blot skal vise mådehold. Det er ikke okay, at vi ser minimale justeringer af lønningerne på DFLområdet, mens ledelserne mange steder får tocifrede lønstigninger. Ugebrevet A4, der udgives af LO, har regnet på lønstigningerne i en række store virksomheder. Konklusionen er, at gabet mellem almindelige medarbejdere og direktører bliver stadig større. Hvor medarbejderne sidste år typisk fik 1 pct. i lønjustering, så fik topdirektører i snit en stigning på 11 procent. Det er et dårligt signal over for medarbejderne - og er det mådehold? POLITISK BENSPÆND Som om vi ikke har udfordringer nok med en branche i stadig forandring, så har vi sandelig også udfordringer med en regering, som mener at virksomhederne skal straffes for at have medarbejdere. Ja, jeg taler om lønsumsafgiften, som jo desværre netop er blevet vedtaget og skal stige markant som led i det, der kaldes vækstpakken. Vi tror nu ikke, at der bliver megen vækst ud af den for medarbejderne i den finansielle sektor. De må derimod frygte afskedigelser som følge af stigningen i lønsumsafgiften, der ganske enkelt beskatter selskabernes omkostning til lønninger og dette kun i den finansielle sektor Ingen er tjent med en skat på lønninger ikke medarbejderne, ikke selskaberne og bestemt heller ikke samfundet, der kommer til at stå med endnu flere uden job. Her er en sag, hvor en hel branche er enig. Både DFL, Finansforbundet og FA har prøvet at påvirke beslutningen om lønsumsafgiften, men lige meget hjalp det 3

4 EN BRANCHE, SOM SKÆRER NED Vi vil gerne tro på nye opgangstider og de kommer naturligvis før eller siden. For en del af vores medlemmer bliver det desværre siden, for vi vil se udviklingen mod færre ansatte i branchen fortsætte. Med færre ansatte bliver der også færre potentielle medlemmer af DFL. Vi vil se flere omorganiseringer, nedlæggelser af lokalkontorer og stadig flere områder, hvor teknologien vil overtage det arbejde, som ellers er håndteret af en forsikringsmedarbejder. OG PRESSER MEDARBEJDERNE Tilbage i selskaberne mødes medarbejderne med høje, og til tider også for høje krav til effektiviteten noget, som sygestatistikkerne viser konsekvenserne af. Samtidig er der en kedelig udvikling i retning mod, at selskaberne afskediger medarbejdere, som ikke har de rette kompetencer til nye typer jobs. Jeg vil klart opfordre selskaberne til at de i stedet uddanner dem, så de bliver i stand til at håndtere de nye udfordringer. Vi ser, at der i stedet ansættes medarbejdere med anden uddannelsesmæssig baggrund, for dem anser ledelsen for bedre egnede til at håndtere kravene i de nye jobtyper. Ved overenskomsten i 2012 fik selskaberne ret til at sætte arbejdstiden op for enkelte afdelinger, mod før kun i hele selskabet - naturligvis mod behørigt varsel og en lønkompensation. Det begynder vi nu at se ske, idet der meldes om opvarsling af arbejdstiden i en række selskaber blandt andet i Skandia, Nordea og Topdanmark. 4

5 Også overarbejde er et redskab, som selskaberne stadig oftere tager i brug. Der kan naturligvis opstå situationer, som håndteres bedst med overarbejde i en periode, men det må bare ikke blive en fast del af hverdagen. Hvis det bliver en fast del af hverdagen, så er der for få ansatte og overarbejdet burde i stedet føre til ansættelser. I DFL har vi været dygtige til at forhandle overenskomster. Det ses ikke mindst af de meget attraktive satser for genebetaling, som vi i dag har i overenskomsten. Om arbejdsgiverne har sovet i timen eller ikke regnet på konsekvenserne må blive et gæt, men nu pives der for alvor over omkostningerne, når de har medarbejdere, der arbejder på skæve tidspunkter og weekender. Det skal vi til at forholde os til som følge af en sag, der kører netop nu i SOS FARVEL TIL NOGLE GODDAG TIL ANDRE Siden 1. marts har vi lagt op til en særlig indsats for medlemshvervning rundt omkring i selskaberne. Vi ved godt at I hverver kontinuerligt, og det skal I blive ved med men en gang imellem skal der noget ekstra til så derfor hvervekampagnerne Men tager vi et kig på medlemstallet nu og her, så ser det ved første øjekast faktisk lidt skidt ud. Vi var i marts i år medlemmer af DFL, mod medlemmer sidste år på samme tid. Hvor er de godt 380 medlemmer blevet af? Svaret er, at langt størsteparten er pensionister, som har været utilfredse med, at vi på landsmødet i 2012 besluttede at hæve kontingentet fra 120 til 5

6 360 kr. på årsbasis. For kontingentet fik de godt nok gratis adgang til regionale arrangementer, rabatordninger, medlemsbladet Forsikring og meget andet, men kontingentjusteringen fik alligevel en del af DFL s pensionister til at melde sig ud, således at der i dag er lige under 600 tilbage. Økonomisk var de faktisk en underskudsforretning for DFL, men det er alligevel trist at de ikke mener, at fordelene opvejede de 240 kr. mere om året Regner vi pensionisterne fra, så var vi aktive medlemmer i marts sidste år, mod i år. Vi kan altså med stor tilfredshed konstatere, at DFL s medlemstal ligger fast og at vi ikke mister medlemmer på trods af de mange afskedigelser, pensioneringer og medlemmer, som har fundet beskæftigelse i andre brancher. GODT ARBEJDE! Tallene understreger også klart nødvendigheden af at have fokus på medlemshvervning ikke blot her under hvervekampagnen, men også i hverdagen ude i selskaberne hele tiden. Hvervningskampagnen fortsætter frem til 1. juni, men jeg vil allerede nu gerne takke alle personaleforeninger og tillidsrepræsentanter for et fantastisk godt stykke arbejde: Resultatet af kampagnen indtil i dag vil jeg ikke røbe her det får I at høre senere når Lars Christoffersen kommer på og præsenterer Medlemsudvalgets arbejde 6

7 VIDEO BENTE SORGENFREY OM DE GULE DE GULE FORRETNINGER Tak til Bente for kommentaren til de gule forretninger. De kører en meget slagkraftig markedsføring med fokus på, hvad man kan spare ved at blive medlem hos dem. Jeg ville selv blive mistroisk, når min ægte fagforening tager 225 kr. om måneden, og jeg så kan få en discount-løsning til 49 kr. om måneden, som det ses i dag. Ord er jo taknemmelige, og de siger i reklamerne at man får samme sikkerhed til en lavere pris. Men det passer ikke. De gule forretninger er ren gift for de rigtige fagforeninger, den danske model, og dermed også for hele balancen på arbejdsmarkedet den balance, som sikrer os gode overenskomster med ordentlige lønninger og gode, trygge arbejdsforhold. Jo flere medlemmer de gule forretninger får, desto svagere står de ægte fagforeninger dem med overenskomsterne altså os DERFOR ER DFL BEDRE Alene de groteske prisforskelle burde jo få kunderne medarbejderne i selskaberne til at studse over om de gule nu også leverer samme vare. Derfor er det utroligt vigtigt at vi husker at forklare både medlemmer og ikke-medlemmer, hvorfor de er dårligere stillet som medlem af en gul : - DFL forhandler overenskomsten. Som medlem af DFL har man indflydelse på overenskomsten, og derfor også på sin arbejdssituation 7

8 - DFL har lokal tilstedeværelse som står klar til at støtte, rådgive og hjælpe, bl.a. som bisidder ved vanskelige samtaler - DFL kender branchen vi ER branchen! - Ingen er tjent med, at den danske model smuldrer. Som medlem af en gul forretning er man med til at sætte det faglige system ud af kraft DFL er ikke en dyr fagforening og vi giver fuld værdi for kontingentkronerne! PENGE TIL MEDLEMMER Det seneste år har DFL sikret 35 millioner kroner til 224 opsagte og fratrådte medlemmer fra maj sidste år til nu. Det er sket gennem overenskomstens regler, og gennem forhandling med selskaberne. Beløbet er gjort op af personaleforeningerne og sekretariatet. Hovedparten af beløbet er skaffet gennem lokale forhandlinger om vilkår for de opsagte i form af særlige godtgørelser plus værdien af aftalte outplacementforløb. Hertil lægger vi værdien af vores overenskomsts særlige tryghedsbestemmelser om godtgørelser og ekstra pensionsbidrag. Når beløbet er så relativt højt det seneste år, så skyldes det flere ting. Vi har i set en del selskaber gennemføre opsigelsesrunder, og i nogle selskaber har der været forhandlet frivillige fratrædelsesaftaler som alternativ til opsigelser. Disse aftaler har været af betydeligt omfang, og fylder meget i årets opgørelse. Udover dette har nogle af de mindre selskaber indtil nu været forskånet for egentlige fyringsrunder. Det er de ikke længere fremover vil man også her skulle sige farvel til mangeårige kolleger, som er både dygtige og effektive. 8

9 Jeg har sagt det før, men jeg vil gerne gentage at DFL s overenskomst ikke bare er god i gode tider, men også fungerer efter hensigten, når samfundets og selskabernes hjul drejer langsommere. Det er i mine øjne bevis for kvaliteten af vores overenskomst. FAGLIG KAMP TIL STREG EN Vi kan se tilbage på et aktivt år, præget af en mere eller mindre god dialog med arbejdsgiverne. Mange sager er håndteret i god dialog og fordragelighed, men flere end normalt er endt i det fagretslige system. DFL har kørt en række voldgiftssager, og fået dommernes støtte i vigtige spørgsmål blandt andet i spørgsmålet om, hvorvidt antallet af sygedage i en afdeling kan lægges til grund for beregning af bonus til afdelingen. I DFL finder vi det etisk forkasteligt, at man i et selskab havde koblet sygedage og bonus sammen og det fik vi heldigvis medhold i ved voldgiften. Så nej, sygedage må ikke indgå i bonusberegninger. Naturligvis ikke! AFRUNDING PÅ OK-2012 Det startede som et overenskomstkrav fra arbejdsgiverne, men sluttede som noget, DFL gerne ville have. Ja, jeg taler om timebanken, som vi fik med i overenskomsten, og som medlemmerne generelt er glade for. Der har været nogle knaster, men egentlig ikke mange i betragtning af, hvor stort et skifte det egentlig er. Selskaberne er ikke så begejstrede for systemet. Dels har det givet medarbejderne ret til frihed mod behørigt varsel. De får nu pension for alle 9

10 timerne. Nogle medarbejderes timebanker begynder nu også at svulme i en grad, hvor der ikke er langt til tvangsudbetaling med 50 procent i tillæg. Det bliver dyrt. Hvor timebanken gik rimelig glat igennem, så er samarbejdet med arbejdsgiverne altså FA ikke altid lige enkelt og positivt. Siden overenskomsten i 2012 har der været nedsat flere arbejdsgrupper med deltagelse af både DFL og FA. En af dem var Forsikringsløn-gruppen, som havde til formål at fastlægge grundlaget for et nyt lønsystem i branchen. Arbejdsgruppen måtte konkludere, at indførelse af Forsikringsløn koster penge, mange penge. Og da der ikke er udsigt til den store ramme ved overenskomsten i 2014, blev Forsikringsløn udskudt til Om 14 dage har vi et sidste møde i styregruppen for Forsikringsløn, men her og nu er DFL s vurdering, at Forsikringsløn er død og begravet. Ikke mindst efter at arbejdsgiverne meldte ud, at de i et fremtidigt lønsystem ønsker HELE lønrammen lagt ud til lokal fordeling og kun til lokal fordeling. Vi kom heller ikke i mål med Kønsbalance-gruppen. I kommissoriet for gruppen var der ikke mindre end to steder nævnt ordet ligeløn. Da vi nåede dér til under arbejdet, ønskede FA ganske enkelt ikke at tale om ligeløn og det på trods af at lønstatistikker fra dem selv viser, at vi faktisk har lønforskelle i branchen. Jeg tror ikke på at de forsvinder af sig selv, hvis vi bare lader være med at tale om dem, men det er øjensynlig holdningen hos FA. Enden på ligelønssnakken blev i hvert fald, at gruppen blev nedlagt. 10

11 Så havde vi en arbejdsgruppe, som skulle se på hvordan SU er i tværnationale selskaber fungerer, og hvad der måske er af udfordringer. Den fælles undersøgelse blandt en række tværnationale selskaber viste, at SU erne fungerer fint i dag. Dette tvivlede FA på, og de overvejede efterfølgende at lave deres egen ekstra undersøgelse. Det eneste, vi fik ud af den arbejdsgruppe, var et uenighedsbilag. Hvad skal jeg konkludere ovenpå disse erfaringer? I DFL må konsekvensen være, at vi fremover nøje må overveje om vi mener vi kan få et reelt udbytte af arbejdsgrupperne. Vi skal have nedskrevet et meget klart kommissorium og ikke mindst sikre os, at FA s repræsentanter har et meget klart mandat med fra deres bagland, inden arbejdet påbegyndes. VÆRDI FOR KONTINGENTET Ved landsmødet i 2012 besluttede vi, at kvalitet og faglighed fremadrettet skulle være DFL's tema i landsmødeperioden og være i fokus i alt, hvad vi foretager os i DFL: I vores arbejde med og tilbud til medlemmerne, i uddannelse og støtte til de tillidsvalgte, i personaleforeningernes arbejde lokalt og i sekretariatet. Vi skal også vise kvalitet og faglighed over for arbejdsgiverne, som skal opleve et vågent, aktivt og kritisk med- og modspil, såvel lokalt som på organisationsplan. Men det vil Lone fortælle mere om efter beretningen, hvor hun rapporterer fra udvalgets arbejde. 11

12 En vigtig del af den kvalitet og faglighed, som medlemmerne ser i deres hverdag, er de tillidsvalgtes arbejde. De er mere end noget andet med til at profilere DFL og give en direkte, synlig værdi for medlemmerne. For at sikre den højest mulige kvalitet og faglighed i de tillidsvalgtes arbejde er der igangsat en udvikling af de tillidsvalgtes kompetencer, som betyder at vi er i gang med at tilrette såvel GO-uddannelserne som temadage, seminarer, kursustilbud og andet. Jeg vil opfordre alle tillidsvalgte til at have fokus på deres kompetencer, videreuddanne sig og holde godt øje med TR-Info og TR-portalen på hjemmesiden, hvor der løbende informeres om nye tiltag. Viden er guld. Kompetencer inden for it er bestemt noget værd, og DFL har derfor indgået en aftale med vores hovedorganisation FTF som betyder, at alle DFL s medlemmer frit kan bruge Onlineskolen til at udvikle deres itkompetencer. Onlineskolen er en elektronisk skole, hvor man kan tage uddannelse i en lang række af de mest benyttede systemer og programmer. Og tilmed få diplom på, at man har gennemført uddannelsen. Eller uddannelserne for man kan tage et enkelt kursus, nogle stykker eller dem alle, hvis man har tid og lyst til det. Hvis man har været uden arbejde et stykke tid, så har det god værdi at få hjælp og støtte til at komme godt videre i arbejdslivet. DFL s hovedbestyrelse har derfor valgt at sætte ekstra penge af, og støtte de medlemmer, som har været uden arbejde så længe, at de er ved at falde ud af dagpengesystemet på grund af den nye 2-års regel. 12

13 Dette arbejde vil fortsætte frem til landsmødet i OG I HVERDAGEN Værdi er ikke kun noget, som skal tælles i erstatningskroner og timebanks - tillæg. Det skal i høj grad også være nærværende i medlemmernes hverdag. Ud over vores tillidsrepræsentanter, så er de elektroniske medier nok det, der giver mest synlighed. På hjemmesiden finder man alt om DFL, vores arbejde, services, overenskomst og utallige andre ting. Flere gange om ugen lægges der nyheder, arrangementer, blogindlæg og andet på hjemmesiden. På hjemmesiden finder man information fra både DFL centralt, og fra ens lokale personaleforening. Man kan se og tilmelde sig medlemskurser og regionale arrangementer og det virker og bruges. Hjemmesiden er en levende organisme, som til stadighed udvikler sig med nye services, nye sider, ny information, informationsbreve, medlemsbladet Forsikring og hvad man ellers har brug for. Vi har allerede en Arbejdsmiljøblog, som skrives af Peter Kirkegaard, og har nu også fået en Jurablog, som skrives af Bent Halfdan Pedersen. Det er også på grund af ønsket om synlighed, at DFL i slutningen af 2012 gik mere alvorligt på Facebook, som både medlemmer og ikke-medlemmer uden tvivl bruger flittigt. Facebook-siden er åben for alle, og bruges først og fremmest til at informere om, hvad der er af ny information på DFL s hjemmeside. Det praktiske ved Facebook-siden er, at man her får et ping, når der er nyt fra DFL. Det giver opmærksomhed og viser, hvor aktiv foreningen er i de elektroniske medier. VIDEO Mariane Dissing om forventningerne til OK

14 OVERENSKOMST 2014 Jeg siger ikke tak til Mariane Dissing, for denne hilsen Som I kan høre, så er scenen sat til forhandlinger, hvor FA s udgangspunkt er at vi allerede har fået rigeligt, og ikke har noget at komme efter. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad DFL spiller ud med ved de kommende overenskomstforhandlinger, men vores grundholdning er at medlemmernes realløn skal sikres og vi vil IKKE accepterer en nul-løsning. Dette er et vigtigt, men dog ikke eneste fokusområde vi vil uden tvivl også sætte fokus på medlemmernes tryghed. Det store spørgsmål er, hvor langt vil vi gå? Og hvor langt vil vores medlemmer gå? Hvad, hvis FA spiller ud med en nul-løsning? Er medlemmerne klar til at kaste sig ud i en strejke for at ændre det til et plus? Hvor ligger smertegrænsen? Det er blot nogle af de vanskelige spørgsmål, som vi skal vurdere. Vi skal også tænke over, om det bør være dyrere for selskaberne at afskedige medarbejdere? Om afskedigede medarbejdere skal have mulighed for ekstra lønsikring i en periode, som det er set hos andre fagforeninger? Og så skal vi overveje, hvordan vi bedst kan sikre at medlemmerne kommer videre i deres arbejdsliv, hvis de bliver afskediget Så ja, scenen er sat til nogle meget udfordrende forhandlinger. 14

15 VIDEO Bente Sorgenfrey om den danske model DEN DANSKE MODEL Er der nogen lighed mellem en forsikringsansat og en folkeskolelærer? Mange vil nok mene, at der ikke er den store lighed, men vi deler faktisk en markant udfordring, som regeringsindgrebet for nylig kun har understreget alvoren bag: At den danske model er ved at blive undermineret gennem politisk indgriben og manipulation. Hvis den danske model fungerede som den burde, så skulle KL og lærerne selv have fundet en løsning på deres problemer, men man fornemmer at denne kamp ganske enkelt var fixet at det fra starten har været KL s og politikernes mål at afgøre konflikten hurtigt og effektivt, uden at lærerne fik et ben til jorden. Vi kan se det som et eksempel på Matchfixing : Det som får dialogen mellem arbejdsgiver og arbejdstager til at se rigtig ud, men hvor udfaldet allerede er aftalt bag kulisserne. Jeg kan ikke understrege nok, at DFL som rigtig fagforening tror fuldt og fast på at arbejdsmarkedets parter selv skal finde løsningerne. Det har den danske model sikret gennem rigtig mange år. Det giver ro på arbejdsmarkedet, og sikrer gode og trygge forhold for medarbejderne. 15

16 En vigtig forudsætning for at den danske model kan fungere er, at organisationsgraden hos den fagforening, som har overenskomsten, er høj. Ikke mindst derfor har vi så stor fokus på medlemshvervning i DFL. VIDEO Carsten Bech om fremtidens medarbejdere DET ER SVÆRT AT SPÅ specielt om fremtiden. Sådan sagde Storm P i sin tid, og sådan er det stadig. Tak til Carsten Bech for hans kig ud i en ikke særlig fjern fremtid. Ja, den er faktisk allerede startet og vil kun accelerere de kommende år. I vil høre mere til Carsten Bech og hans syn på fremtiden senere på dagen. Men hvad bringer fremtiden? Og hvordan ser fremtiden ud for vores branche? På nogle områder er det ikke så svært at spå, for vi vil se en væsentlig mere udbredt digitalisering og automatisering af mange opgaver. Vi vil også se en udbredt selvbetjening, hvor kunderne selv laver meget af det arbejde, som det i dag er medarbejderne, der udfører. Vi ser også tendensen til at erstatte nuværende medarbejdere, som har uddannelser fra Forsikringsakademiet, med folk, der har højere uddannelser bachelorer og akademikere. De almindelige forsikringsjobs bliver ganske enkelt færre, men der vil uden tvivl altid være behov for dygtige medarbejdere til kundeservice og håndtering af sager, som kører skævt i de digitale systemer. 16

17 Ikke mindst er der brug for et rigtigt menneske, når ens kælder står under vand og man har brug for hjælp: Kan I forestille jer at få en telefonsvarer i røret, der siger: Gå ind på vores hjemmeside og udfyld formularen for vandskader. Husk at afkrydse rubrikken Har brug for hjælp nu, hvis vandet går til knæene. I eftermiddag skal I også møde Niels Mortensen, som er underdirektør i Codan. Han kommer for at give os selskabets og ledelsens syn på fremtiden. Det vil jeg også se frem til at høre! TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Med disse ord håber jeg at orienteringsmødet vil tage min beretning til efterretning. 17

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

LANDSFORMANDENS BERETNING DFL S LANDSMØDE DEN 9. MAJ 2014

LANDSFORMANDENS BERETNING DFL S LANDSMØDE DEN 9. MAJ 2014 LANDSFORMANDENS BERETNING DFL S LANDSMØDE DEN 9. MAJ 2014 INDLEDNING Jamen, så står jeg jo her! Det stod ikke lige skrevet i kortene ved sidste landsmøde i 2012, at jeg skulle have fornøjelsen af at stå

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

LANDSFORMANDENS BERETNING DFL S LANDSMØDE DEN 27. APRIL 2012

LANDSFORMANDENS BERETNING DFL S LANDSMØDE DEN 27. APRIL 2012 LANDSFORMANDENS BERETNING DFL S LANDSMØDE DEN 27. APRIL 2012 INDLEDNING Da jeg aflagde min beretning for to år siden var Danmark i krise ja, hele verden var nærmest i krise. Dengang tolkede vi små, positive

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde

Referat af hovedbestyrelsesmøde 09. juli 2015 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 25. juni 2015 Tilstede Fra sekretariatet: Fraværende Charlotte Hougaard Lone Clausen Tina Snejbjerg Mette Jensen Tina Møller Carlsson Helle Låsby Frederiksen

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING Der er gået et år siden at Lone og jeg blev valgt som formandskab. Et meget kort år, kan vi begge skrive under på for tiden er

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav FORBUND Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2018 Indhold Kære FOA-medlem 3 Løn mest til lavtlønnede og kvindefagene 4 Uddannelse og kompetencer 6 Pension og seniorvilkår 8 Et godt arbejdsliv 10

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Beretning generalforsamlingen 2013

Beretning generalforsamlingen 2013 Beretning generalforsamlingen 2013 Kære medlemmer - så er det tiden den årlige generalforsamling i Shopping Svendborg. Siden sidste generalforsamling er der kommet ny formand til, idet jeg har overtaget

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, april 2010 Hvad er ligeløn Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU?

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Nye IT-systemer, digital kontakt til borgerne, mere selvbetjening, digitale redskaber integreret i ens arbejde. Den offentlige sektor er i rivende udvikling

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere