TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr Velbesøgt udstilling i Aars TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk

2 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKEVANDS BORINGER Elektromagnetisk flowmåler MagFlux elektromagnetiske flowmålere har høj ydeevne og tilfredsstiller alle krav til nøjagtig og ukompliceret flowmåling. MagFlux er velegnet til flowmåling af alle ledende væsker, herunder procesvand, drikkevand, spildevand og slam. MagFlux har danske menuer, som sikrer nem betjening. MagFlux konverteren kan monteres direkte på flowmåleren, på en væg eller i en tavlefront. mjk.com

3 Indhold Udsendes som medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark FVD. Udkommer fem gange årligt medio februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Sidste frist for indsendelse af stof den 10. i måneden inden udgivelsesmåneden. Ansvarshavende redaktør: Bent Soelberg Redaktionen: Steen Sørensen, Niels Toftegaard, Mette Kingod Redaktion afsluttet: 8. april Layout: Mette Kingod Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Tlf , Hjemmeside CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2013: Kr. 230,00 (ex. moms). Opsigelse af Vandpost abonnement og medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskifte. Annoncepriser 2013 (ex. moms): 1/4 side: kr. 1/2 side: kr. 1/1 side: kr. Bagside: kr. Indstik: kr kr. Annoncemateriale: Annoncer modtages i PDFformat. Farver skal være gråtoner eller CMYK. Satsformat: 1/1 side, bredde højde: mm. 1/1 side til kant: mm til beskæring. 1/2 side: mm og mm. 1/4 side: mm og mm. Vandposten trykkes med miljøvenlige vegetabilske farver. leder 5 Kurser er til for det gode praktisk 6 Korte nyheder forsikring 8 Bliv klar til lynsæsonen 9 Arbejdsgruppe skal se på transientbeskyttelse 9 Rettelse: Tryg siger god for privat NemID foreningsnyt 11 En frontkæmper er ikke mere 13 Husk: Generalforsamling i Region Syd 14 Indberetning af 2012-tal 17 Spar penge med SKI 18 Udstilling i Aars: Igen to gode dage 23 Ikke flere vandværkshjemmesider 24 Nem og gratis hjælp til elektronisk fakturering nyt fra sagsbehandlerne 27 Konkurrencestyrelsen: OK til FVD s vejledning om gebyr på målerdata 28 Opdateret bekendtgørelse: Lånegarantier på 40 år 29 Er revisorerklæring på målerdata en god ide? 31 Elafgifter: Nye satser for modregning 33 Ret og vrang om nedlæggelse af vandværker 34 TETHYS: Ledelsessystem skræddersyet til vandværker 37 Bekendtgørelsen om kvalitetssikring er kommet 39 Prisudvikling og prislofter 41 Bliv klar til Offentlig Digital Post 42 Procesbenchmarking for alle vandsektorloven 44 Folketingets miljøpolitikere besøgte Solrød Vandværk post til vandposten 46 Hvor er jeres -adresser? 47 Kommentar: Tak for dit indlæg i Vandposten 49 Hvorfor fastsætter Miljøstyrelsen grænseværdier for drikkevandet? 51 Ikke enten-eller, men både-og 52 Foråret er (også) travlt 53 VTU-Fonden inviterer til videndeling 54 Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune 57 Lidt folk - meget styre artikler 58 Handelsminister på vandværksbesøg 60 Foredrag lokker mange til generalforsamling i Voerså nyt om navne 63 Nyt om navne i FVD månedens vandværk 66 Glade forbrugere med fjernaflæsning af vandmålere Forsidefoto: Niels Toftegaard, FVD 3

4 A. Højfeldt A/S har bragt verdens bedste vand op til overfladen siden 1927 Teknisk indsigt kombineret med solid viden om geologiske forhold sikrer optimale resultater hver gang. A. Højfeldt stiller sin mangeårige knowhow til rådighed - til glæde for vore kunder og det gode danske vand. Totalløsninger til vandværker Rørføringer i rustfri stål Styretavler & El installationer Råvandsstationer Eftersyn af pumper Vandværksboringer Måler & loggerudstyr Boringsrenovering Køle-/varmeboring A. Højfeldt A/S WATER DRILLING Mads Eg Damgaards Vej Herning Tlf Fax A. Højfeldt hører til branchens mest erfarne og solide samarbejdspartnere når det drejer sig om vandforsyning inden for såvel den private som offentlige sektor. Vort højteknologiske boreudstyr og veluddannede personale sikrer desuden en skånsom og miljømæssigt forsvarlig udnyttelse af Danmarks vigtigste råstof: Koldt og krystalklart drikkevand. MULTICAL 21 Intelligente vandmålere Den MA I Længere UD PA LAnDeT MeD... ja! Fjernaflæsning fra servicebilen er også en kæmpe fordel langt ude på landet Det er ikke alle, der i første omgang tror på, at vores intelligente vandmåler MULTICAL 21 ikke har mekaniske dele, der skal serviceres, og at den kører i 16 år på ét batteri. Ring til os og hør mere på Besøg også multical21.dk FjernAFLæsnIng Længe Leve! 4

5 kurser på programmet leder Kurser er til for det gode Vi skal fortsat drive professionelle vandværker, og de nye krav til kurser og ledelsessystemer er et godt skridt på vejen. Af Ole Wiil, Landsformand, FVD Så blev det endeligt slået fast: Miljøministeriets nye bekendtgørelse med navnet kvalitetssikring på almene vandforsyninger kræver nu, at vandværkspassere skal på kursus i hygiejne og vandværksdrift, og at forsyninger over m 3 skal indføre ledelsessystemer. FVD er tilfredse med bekendtgørelsen, men nogle af FVD s medlemmer er ikke helt så positive. Sekretariatets kursusafdeling har derfor siden nytår modtaget mange opkald fra vandværker, som stiller sig uforstående overfor, at myndighederne nu efter deres opfattelse blander sig i private vandværkers drift og tvinger dem på kursus, når vi nu har fungeret effektivt på samme måde i 100 år. Den kritik er jeg ikke enig i. Værn om vandet Myndighederne stiller de samme krav, som vi selv i årevis har stræbt efter at opfylde: Ren og hygiejnisk vandværksdrift, løbende og grundig vedligeholdelse og konstant overvågning og kontrol med både boringer, vandværk, ledninger og ikke mindst selve vandet. Vand er vores absolut vigtigste fødevare, så selvfølgelig skal vi leve op til de samme krav, som stilles til fødevarevirksomheder som slagterier, gartnerier og restauranter. Og selvfølgelig skal vi også kunne dokumentere vores professionelle tilgang. Det forventer vores forbrugere af os og det er de i deres gode ret til, for det er jo deres forsyning! Jeg hører fra mange vandværker, som frygter, at dette vil true den decentrale vandforsyning. Jeg mener, et det er lige omvendt: Hvis man undlader at leve op til disse krav, er vores unikke model først for alvor i fare. Hvil ikke på laurbærrene Vi lovpriser vores model for, at kun få mennesker vil blive ramt af en eventuel forurening, men det må ikke få os til at hvile på laurbærrene. De danske vandværker skal være professionelle og ikke tro, at vi intet nyt kan lære om vandværksdrift og hygiejne. Netop fordi der sker så meget nyt på området, er FVD s udstillinger her i foråret udvidet til to dage. Vi skal bevæge os væk fra, at bestyrelserne gør alt arbejdet selv. Bestyrelserne skal lægge de overordnede rammer og investeringsplaner for vandværket, men selve driften bør udliciteres til professionelle firmaer, ansatte vandværkspassere eller VVS ere. Vi lovpriser vores model for, at kun få mennesker vil blive ramt af en eventuel forurening, men det må ikke få os til at hvile på laurbæerne For eksempel kan flere mindre vandværker i det samme område med fordel gå sammen om at have en VVS er der løbende tilser vandværkerne. På den måde holdes udgifterne samtidig nede men pas på, for nok skal vi stræbe efter at levere vand til lave priser, men vi må ikke gå på kompromis med sikkerheden. Hvis rentvandstanken er utæt, så skal den renoveres. Hvis vandværket ikke er inddelt i hygiejnezoner, så skal det ordnes. Og hvis vandværket får nyt personale, skal de uddannes og instrueres i forsyningens procedurer. Vi skal være garanter for, at rent vand altid kommer fra hanen. 5

6 kort nyt Prøveboring efter skifergas udskudt Et flertal i byrådet i Frederikshavns Kommune har besluttet, at der skal laves en VVM-undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser ved at bore efter skifergas. Dermed må energiselskabet Total vente med at foretage prøveboringer efter skifergas i Dybendal i Nordjylland. Kilde: Kommunen, nr. 8, 56. årgang, side 10. Opfordring fra Naturstyrelsen Vandværkerne skal hvert år indberette status for samtlige boringer - og kravet glæder fra og med i år. Indberetningen skulle være foretaget senest den 1. februar 2013, og kommunerne skulle senest den 1. april frigive disse data i Jupiter-databasen. Omkring halvdelen af vandforsyningerne har endnu ikke oprettet sig som brugere ( Indberettere ) i GEUS s Jupiterdatabase, og kun ca. 300 vandforsyninger har afsluttet indberetningen. Databasen indeholder oplysninger om alle landets boringer, og det er et lovkrav, at vandværkerne opretter sig. Til gengæld er næsten alle vandværker oprettet af kommunen, således at der automatisk er sendt en mail til den ansvarlige på vandværket, som så skal oprette sig som indberetter. Den manglende oprettelse af Indberettere kan skyldes, at mails er sendt til de forkerte personer, eller at modtageren ikke har reageret på mailen. Vandforsyningerne bedes derfor kontakte kommunen med henblik på at få den rigtige person eller mail-adresse oprettet som indberetter. Alternativt kan den ansvarlige på vandforsyningen, hvis denne har modtaget en mail fra kommunen, oprette sig som indberetter og indtaste data for vandforsyningens boring. FVD opfordrer samtidig til, at vandværkerne opretter en -adresse i vandværkets navn, hvis den ikke allerede er oprettet. Fremtidens vandsektor til debat på generalforsamling i Region Øst Lone Loklindt (R), formand for Folketingets Miljøudvalg, deltog i debatten om fremtidens vandsektor på Region Østs generalforsamling i starten af april. Evalueringen af vandsektorloven bliver færdig sidst på året, så forligspartierne i Folketinget kan finde en løsning, som er tilfredsstillende for alle parter, sagde Lone Loklindt blandt andet. Læs også artiklen om miljøudvalgets besøg på Solrød Vandværk på side 44. Foto: Bent Soelberg 6

7 kort nyt Kurser: Alt udsolgt næsten Der har været rift om pladserne på de 11 hygiejnekurser og 11 driftskurser, som bliver udbudt i Hygiejnekurserne er udsolgt - og der udbydes igen en række kurser i Driftskurserne har endnu enkelte ledige pladser. Se mere på: > Kalender. Igen i 2014 udbydes en stribe nye driftskurser. Selvstudiekurserne FVD er i gang med at planlægge selvstudiekurser til de erfarne driftsledere. På FVD s hjemmeside kan du tilkendegive, om du er interesseret i at tilmelde dig selvstudiekurserne - så vil du blive kontaktet, når vi åbner for tilmeldingen til disse kurser. Vandværker Gjern Østermarks Vandværk Næsborg Vandværk Hem Vandværk I/S Passive medlemmer SHT Vand & Miljø ApS, Ølsted In2tek A/S EP Tolls A/S Petri & Haugsted Endress+Hauser Velkommen til nye medlemmer Skriv dig op på: > KALENDER >RegistreringFVD > Selvstudie_drift_og_hygiejne. Udstilling i Roskilde den maj 2013 Kom til udstilling i Roskilde Kig forbi FVD s vandværksudstilling i Roskilde Kongres- og Idrætscenter den maj Åbningstider Fredag den 3. maj kl Lørdag den 4. maj kl Flere har efterspurgt muligheden for at komme på udstilling fredag i stedet for at bruge weekenden, og det forsøger vi at indfri. Vi håber, at se rigtig mange. Program Fredag kl : Frokost (bestilles på Fredag kl : Udstilling Lørdag kl : Morgenmad (bestilles på Lørdag kl : Udstilling Lørdag kl : Frokost (bestilles på I vedlagte udstillingskatalog kan du se de udstillere, du kan møde i Roskilde. Åben både fredag og lørdag Tilmelding og navneskilt Indsend gerne tilmelding på FVD s hjemmeside også selv om, du ikke ønsker at bestille mad. På den måde kan vi gøre dit navneskilt parat hjemmefra. 7

8 forsikring transientbeskyttelse Bliv klar til lynsæsonen Hvis vandværket skal nå at få transientbeskyttelse inden sommerens tordenvejr begynder, er det ved at være tid. af niels toftegaard,fvd Nu kommer sommeren snart og dermed også højsæsonen for tordenvejr og lynnedslag. Så hvis dit vandværk skal beskyttes effektivt mod lyn, og vil du undgå, at selvrisikoen stiger ved en skade, så er det tid til at få installeret transientbeskyttelse på vandværkets kabler. Hvis du ikke har transientbeskyttelse og vandværket bliver ramt af en lynskade, vil den normale selvrisiko være gældende. Hvis der sker endnu en skade uden transientbeskyttelse, bliver selvrisikoen derimod femdoblet. Omvendt forsvinder selvrisikoen helt, når vandværket installerer transientbeskyttelse. FVD skal godkende Når vandværket får installeret transientbeskyttelsen, er det meget vigtigt at det sker korrekt. På FVD s hjemmeside er der en særlig vejledning, som installatøren skal følge, og efterfølgende skal der udfyldes en installationserklæring om, at installationen er sket korrekt. FVD skal godkende erklæringen, så sørg for at sende den med post eller mail til Husk også at beskytte eventuelle computere hjemme hos bestyrelsesmedlemmer. På FVD s hjemmeside findes en særlig vejledning for, hvordan det gøres. Eksempel Selvrisiko vandværk u m 3 1. skade UDEN transientbeskyttelse: kr. 2. skade UDEN transientkyttelse: kr. Skade MED transientbeskyttelse: 0 kr. Lynnedslag kort fortalt Vandværkernes elektroniske udstyr tåler kun en jævn strømforsyning på typisk 0-24 volt. Hvis et lynnedslag finder vej gennem ledningerne til udstyret, opstår der en kortvarig men meget høj overspænding på måske flere tusinde volt en såkaldt transient som med stor sandsynlighed vil ødelægge udstyret. Skaden kan enten være synlig eller usynlig, hvor den så vil vise sig som periodiske fejl i udstyret, hvilket kan være meget svært at finde. En skade kan opstå både ved et direkte lynnedslag i strømforsyningen, men der er også en risiko, hvis lynet f.eks. slår ned to km fra vandværket, da lynet spreder sig ligesom ringe i vandet. En transientbeskyttelse afleder den høje spænding fra lynet, så den ender i jorden via en god jordforbindelse i stedet for at fortsætte ind til vandværkets udstyr. Derfor skal alle ledninger forsynes med en transientbeskyttelse det være sig også strøm- og signalkabler til boringer, telefonkabler og andet. Hvis man allerede har en transientbeskyttelse, er det vigtigt at efterse den - helst en gang årligt. Beskyttelsen bliver nemlig slidt en lille smule, hver gang den sender en overspænding ned i jorden. Nogle installationer har en grøn-rød-indikator, mens andre skal efterses af leverandøren. Husk også transientbeskyttelse, hvis der f.eks. bliver lagt en ny telefonledning til vandværket. 8

9 transientbeskyttelse forsikring Arbejdsgruppe skal se på transientbeskyttelse Lynnedslag er en af de hyppigst forekommende skader på vandværker, så derfor er det vigtigt, at en transientbeskyttelse er installeret korrekt. Men kan vandværkerne være sikre på, at det sker,er vejledningen god nok, og hvordan sikrer vi, at installatørerne gør arbejdet godt nok? FVD vil være på forkant med de teknologiske muligheder for at beskytte mod lyn, så derfor har FVD og Tryg nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på den nuværende vejledning og installationserklæring for at vurdere, om der eventuelt er mulighed for at sikre vandværkerne yderligere. I arbejdsgruppen vil der også være repræsentanter fra udvalgte vandværker, der har erfaringer med lynnedslag og installation af transientbeskyttelse. Arbejdet i gruppen skal være afsluttet i 2013, så eventuelle ændringer kan træde i kraft fra Læs mere om transientbeskyttelse Klik ind på Forsikring. Klik på menupunktet Lynbeskyttelse. Her kan du downloade forskellige vejledninger og erklæringen, som elektrikeren skal udfylde. Installationserklæringen skal sendes til for at blive godkendt. Har du spørgsmål om installation af transientbeskyttelse, kan du ringe til Trygs tekniker Kim Villadsen på tlf eller sende en mail til: Rettelse: Tryg siger god for privat NemID I det seneste nummer af Vandposten står der desværre fejl-agtigt, at Tryg kræver et selvstændigt NemID til vandværkernes bankkonti, hvis et eventuelt indbrud i netbanken skal dækkes. Det er forkert. Af Niels Toftegaard, fvd Flere kasserere fra vandværkerne har henvendt sig til FVD og fortalt, at de bruger deres private NemID til at logge på vandværkets bankkonti, som dog stadig er knyttet til vandværkets CVRnummer. Efterfølgende har Tryg undersøgt sagen for FVD, og forsikringsselskabet fortæller, at det er helt i orden at bruge et privat NemID. Skal kobles til CVR-nr Det er dog stadig et ufravigeligt krav, at vandværkets bankkonti er knyttet til CVR-nummeret, samt at der kun er et enkelt sæt koder til netbanken. I praksis betyder det, at kun én person (typisk kasseren) har adgang til kontoen, hvis forsikringen skal dække et eventuelt indbrud i netbanken. Hvis en ny person skal overdrages ansvaret for vandværkets netbank, skal man kontakte banken. Tryg oplyser, at hacking er i vækst, det er derfor vigtigt, at firewalls, antivirusprogammer og java m.m. holdes løbende opdateret. FVD beklager fejlen. 9

10 visitkort_simon_oplæg.indd , 13:36 Kvalitet for miljøets skyld Brøndboring: boring i dimensioner fra ø160 til ø800 mm. via: Lufthæveboringer. Skylleboringer. Tørboringer. Snegleboringer. Overboring af eksisterende boringer. Boring/Råvandsstationer: Regenerering af boringer. Montering eller renovering af råvandspumper. Nye råvandsstationer. Vandværks..drift: Renovering/nybygning af vandværker. Hovedentreprise eller delentreprise. Filteranlæg. Udpumpningsanlæg Eftersyn og reparation af pumper og andre tekniske installationer. Rensning af rentvandstanke, iltningstrapper og åbne filtre m.m. Salg og udskiftning af flowmålere, kompressorer, blæsere og affugtere. Styringer: Sro anlæg fjernstyring og overvågning. Fremtid: Service- og vedligeholdelsesplan. Serviceaftale Energioptimering. Fremtidssikring. Andet: Rådgivning og dimensionering Miljøundersøgelser. Grundvandssænkning. Kontakt til offentlige myndigheder. regenerering af boringer Hydropuls Som den første i Danmark har Søren Pedersen Brøndboring AS taget denne nye teknik i brug. Nøgleordene er: Højere effektivitet Enklere teknik Miljøvenlig Ingen kemikalier Den enkelte borings ydelse falder med tiden. Dette skyldes som regel tiltagende udfældning af jern- og manganforbindelser samt af finkornet materiale (silt og finsand) der blokerer porehalse i filtersandet eller i den nære formation nedsætter gradvist effektiviteten af indvindingsboringer. De hidtil traditionelle løsninger af dette problem har været enten kemisk eller mekanisk. Hydropuls-metoden hører til den mekaniske metode, men i forhold til de traditionelle metoder er virkemekanismen grundlæggende anderledes. Metoden virker i korte træk ved en trykpuls fra komprimeret nitrogen skaber en trykbølge i filter og filtersætning efterfulgt af kollops af trykboblen, som derved skaber et vacuum og en sugebølge. Dette sker med en hastighed på ca m/s denne vekslen mellem tryk og vaccum løsner belægninger, udfældninger og fastsiddende finkornet materiale (finsand og silt) som kan pumpes bort fra boringen. Fordelene er bl.a.: Effekten af regenereringen er uafhængig af eksisterende strømningsveje, da forplantningen af tryk sker via kornskellet. Det betyder, at effekten bliver meget fuldstændig og samtidig rækker langt ud i formationen. En væsentlig fordel er, at der ikke tilføres magasinet aktive stoffer eller vand med afvigende kemi som kan medføre utilsigtede negative effekter. Endelig er den arbejdsmæssige fordel ved brug af Hydropuls i forhold til kemiske regenereringsmetoder meget stor. Hydropuls-metoden kan anvendes til langt de fleste typer boringer, såsom drikkevandsboringer, injiceringsboringer, råstofboringer samt miljøboringer. Kontakt os, vore erfarne medarbejdere står gerne til rådighed med yderligere oplysninger om denne epokegørende og miljøvenlige arbejdsmetode. Kvalitet for miljøets skyld NORDJYLLANDS Søren PederSen nordjyllands SØREN PEDERSEN brøndboring BRØNDBORING AS brøndboring BRØNDBORING AS Tlf Tlf Haurum byvej 7, Haurum 8450 Hammel Håndværkervej 1, Haverslev 9610 nørager Tlf Fax Haurum Byvej 7 Haurum Tlf Fax Hammel 10

11 dødsfald foreningsnyt En frontkæmper er ikke mere Kristen Simonsen døde den 9. februar 2013 efter længere tids sygdom. En stærk fortaler for den decentrale vandforsyning er dermed gået bort. Kristen Simonsen blev 80 år. Af ole wiil, landsformand Kristen Simonsen var i en årrække formand for Sammenslutningen af Vandværker i Jylland indtil nedlæggelsen i 1994, hvor han blev formand for vandværksforeningens Region Nord, en stilling, han beklædte indtil sin død. Han har siden 1992 været medlem af landsbestyrelsen i Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) og tillige foreningens næstformand i perioden I denne lange periode i foreningens tjeneste udførte han et helt enestående arbejde for at udvikle og bevare den private vandsektor. Han vil stå for os alle som en utroligt engageret vandværksmand, der ikke veg tilbage for at prøve nye veje. Og der skal ikke herske tvivl om, at den decentrale, forbrugerejede vandforsyning havde en stor plads i hans hjerte. Oprettede vandråd Som regionsformand gik han forrest i bestræbelserne på at oprette vandråd i medfør af den nye kommunalreform. Og han generede sig ikke for at arrangere temaaftener med indbudte folketingspolitikere for at fremføre vandværkernes synspunkter. Han var en meget afholdt og respekteret næstformand i landsbestyrelsen, hvor han på en rolig og jordnær, men også inspirerende måde fremførte sine synspunkter og ideer. Kristen Simonsen har således været et særdeles værdifuldt aktiv for FVD og for den decentrale vandforsyning. Som en synlig påskønnelse af Kristen Simonsens utrættelige og loyale virke for dansk drikkevand, blev han på landsforeningens repræsentantskabsmøde den 6. november 2010 hædret med foreningens æresnål i guld. Jeg er sikker på, at jeg taler på mere end 2000 vandværkers vegne, når jeg udtrykker et Æret være Kristen Simonsens minde. Sikker og præcis ledningsregistrering for Vandværket mal-tek er en konsulentvirksomhed med flere års erfaring, der tilbyder: GPS-opmåling Digital ledningsregistrering Ajourføring og print Indberetning til LER Udarbejdelse af deklarationer mal-tek kan også tilbyde at være din virksomheds fleksible medarbejder. Kvalitet, fleksibilitet og personlig kontakt har højeste prioritet i vores sagsbehandling og rådgivning Asylgade Alrøvej 31B Odder T: 8655 Vokseværket M: VitaPark T: M:

12 Masterseal Kan dit vandværk holde tæt? Prøv vores drikkevandsgodkendte Masterseal produkter, næste gang du skal have tætnet en utæt vandtank. Masterseal 550 og Masterseal 531 indgår i vores komplette sortiment af produkter til betonreparation, tætning af vandtårne- og tanke, injicering af utætheder, indstøbning af rør og overfladebehandling. Besøg os på eller kontakt vores produktchef Jørgen Krogh på tlf

13 generalforsamling i syd foreningsnyt Generalforsamling i Region Syd Regionen afholder generalforsamling lørdag den 1. juni 2013 kl (kaffe fra kl ) på Hotel harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Vi ser frem til igen at møde rigtig mange af vore medlemmer med ledsagere til en god dag. For vores ledsagere vil der under generalforsamlingen være et arrangement om magnet terapi. Efter generalforsamlingen vil vi alle gøre os til gode med hotellets gode mad, musik og dans. Indkaldelse med program tilsendes hvert enkelt medlem med posten i sidste halvdel af april. Rigtig hjertelig velkommen og vel mødt i Haderslev. Bestyrelsen i Region Syd. Husk Generalforsamling lørdag 1. juni kl nov.:Layout 1 12/01/09 12:31 Side 46 13

14 foreningsnyt årlig indberetning Foto: Colourbox Indberetning af 2012-tal Så er det tid til den årlige indberetning af tallene fra Indberetningen er åben frem til og med 20. maj Af Mette Kingod, fvd Det er tid til den årlige indberetning til FVD. Der er mulighed for at indberette jeres tal fra den 15. april til og med 20. maj 2013 via Din side på FVD s hjemmeside. Vi har brug for tre tal 1. Antal afregningsmålere (stk.) 2. Antal forbrugere (stk.) = Boligenheder 3. Udpumpet vandmængde i m 3 = Alt det vand, der går gennem både solgt, købt og spildt. Kun online indberetning Vi er gået over til online indberetning via FVD s hjemmeside, hvor du kan indberette til os, når det passer dig. Sådan gør du Du finder indberetningen på 1: Vælg Din side (i øverste højre hjørne af hjemmesiden) 2: Log ind (Dit brugernavn er det samme som dit medlemsnummer) 3: Du kan nu indtaste de tre tal. Muligheder Indberetningsløsning er bygget op på følgende måde: A) Du kan indberette dine tal én gang B) Du kan rette i de indberettede tal én gang C) Herefter har du kun mulighed for at kigge. D) Skulle du alligevel finde en fejl i de indberettede tal, beder vi dig ringe til sekretariatet, så sørger vi for at rette. Se guiden på næste side... 14

15 årlig indberetning foreningsnyt 1 2 A B C D Stadig fejl? Ring til FVD Hvis du har glemt dit kodeord eller ikke er kendt i FVD s system Glemt brugernavn eller kodeord: Send din -adresse og modtag automatisk dine log ind-oplysninger pr. mail. Hvis du ikke er oprettet i FVD s system: Du kan blive oprettet ved at udfylde formularen online og sende dine oplysninger til FVD. Herefter opretter vi dig og sender dine log ind-oplysninger pr. mail. Dog skal du regne med, at der kan gå op til 48 timer, før du hører fra os. 15

16 HYDRUS forener præcision og kvalitet HYDRUS er en ultralydsmåler, der giver præcis måling af vandforbruget. Dens simple plug&play installation giver en større fleksibilitet. Med en batterilevetid på 16 år garanteres der langvarig og stabil måling. Et integreret radiomodul bringer fremtiden tættere på, så man kan foretage fjernaflæsning uden yderligere installation. Kontakt os i dag for mere information. Glentevej Esbjerg Ø Telefon Fax Overjordisk råvandsstation og installations kabinet Et kabinet med afrundede kanter og hjørner, der står diskret og harmonisk i specielt grønne omgivelser. De glatte og rengøringsvenlige overflader sikrer og signaliserer høj hygiejne. Fremstillet i kompositmaterialet, glasfiber- armeret polyester i sandwichkonstrktion, højisoleret med polyurethanskum. Indvendig udstyret med stor skruefast montagetavle for el-installationer og måleudstyr. Alle beslag og hængsler er udført i rustfri stål. Kabinettet åbnes med et specielt gasfjedre hængsel, der giver en let og sikker oplukning og fastholder tillige kabinettet i åben stilling. Adelgade 29 DK-8400 Ebeltoft Tlf.:

17 fælles ski-aftale foreningsnyt Foto: Colourbox Spar penge med SKI FVD har forhandlet en SKI-aftale, så alle medlemmer kan købe ind med rabat. af susanne witten, fvd Der er penge at spare, hvis vandværket køber ind via SKI. FVD har derfor forhandlet et foreningsabonnement, hvilket betyder, at alle FVD-vandværker kan få SKI-rabat uden selv at skulle betale det årlige abonnement. For at benytte foreningsabonnementet hos SKI, skal vandværket informere FVD om følgende: Vandværkets CVR-nummer Navn på kontaktperson Kontaktpersonens -adresse. Send disse oplysninger pr. mail til Derefter modtager vandværket en mail med brugernavn og password. Så let er det at komme i gang Gå ind på > log ind med dit brugernavn og password > og find de aftaler, der er relevante > køb med rabat. Fordele Ifølge benchmarking fra SKI er der en besparelse på ca. 32 pct. at hente på tele og datakommunikation og det er da værd at tage med. Se hvor meget du kan spare på de forskellige SKI-aftaler på SKI s hjemmeside: > Viden > Prisbenchmark Eksempel Hvis vandværker for eksempel er interesseret i en rabataftale på telefoner? Vælg den blå fane med IT + TELE 3. Vælg Tele- og datakommunikation, Support Har du brug for support til at finde den rigtige aftale eller til systemet generelt, så kontakt SKI s support på: Telefon eller Mail: Der er god hjælp at hente så tøv ikke med at kontakte SKI. 17

18 foreningsnyt aars-udstilling Igen to gode dage i udstillingens tegn Udstillingen i Aars var velbesøgt. Ca. 500 vandværksfolk gæstede de 60 udstillere for at få indsigt i de seneste nye teknik til vandværksdrift. Foto: Niels Toftegaard Aquatex rørrensning Aquatex havde medbragt et snavset stykke rør, som fik lov til at boble i firmaets væske til rensning af vandrør. Picca energioptimering På Piccas stand kunne vandværkerne vinde en flyvetur i en energirigtig svæveflyver. Firmaet arbejder nemlig med energioptimering på vandværker. Poda Hegn Firmaet Poda leverer indhegning til vandværkernes grunde, og på virksomhedens stand var der flere forskellige typer af hegn opstillet. Udstillingsudvalg Fra venstre og rundt: Hanne Thvilum fra Thvilum, Bent Soelberg og Ole Wiil fra FVD, Westy Rasmussen fra Leif Koch, Asbjørn Højfeldt fra A. Højfeldt, Søren Holm Poulsen fra Elbek og Vejrup og Lene Jensby Jensen fra Flonidan. 18

19 aars-udstilling foreningsnyt Ledelsessystemet TETHYS På udstillingen i Aars præsenterede FVD for første gang det nye digitale ledelsessystem Tethys. Systemet er udviklet af Lasse Opdrup som fik demonstreret, hvordan systemet virker for mange vandværker. Systemet er opkaldt efter titaneren Tethys fra den græske mytologi, som havde som opgave at overvåge og styre alle kilder til rent vand i hele verden. Læs mere om TETHYS - ledelsessystemet skræddersyet af vandværksfolk til vandværksfolk på side 34. Få gode kort på hånden og på skærmen Vi leverer aktuelle kortdata for Jylland, Sjælland og Bornholm Vi leverer til hele ledningsejerbranchen herunder 400 vandværker Vi leverer i alle gængse dataformater og koordinatsystemer Vi leverer digitale luftfotos og højdedata Vi ajourfører i byer hvert tredje år og på landet hvert sjette år. KortCenter.dk A/S Vognmagervej 14, 8800 Viborg

20 Vi serverer dine niveauer på et sølvfad HT level logger Niveau logger med egen hjemmeside Hvis det er der SER VI DET Aquasense Tlf

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Vandværksudstilling Messe C - Fredericia 4. oktober 2013 HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Undgå driftsstop med en serviceaftale fra SILHORKO SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit

Læs mere

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark

Udstilling. Vandværksudstilling. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014. foreningen af vandværker i danmark Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling aars 21. marts 2014 Vandværksudstilling Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars Fredag 21. marts 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

Husk at opdatere LER-oplysninger. FVD efterlyser nemmere adgang til UV-behandling. Månedens vandværk: En renovering kan også være administrativ

Husk at opdatere LER-oplysninger. FVD efterlyser nemmere adgang til UV-behandling. Månedens vandværk: En renovering kan også være administrativ vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark juni nr. 189 2013 FVD efterlyser nemmere adgang til UV-behandling Tethys: FVD s ledelsessystem Prøv gratis i 30 dage (inkl. support) Månedens

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 187 2013 Siger vi farvel til vandsektorloven i 2013? På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring Fuld dokumenteret

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Udstilling. Udstilling. Fredag 20. marts 2015. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars. foreningen af vandværker i danmark.

Udstilling. Udstilling. Fredag 20. marts 2015. Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars. foreningen af vandværker i danmark. Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling aars, 20. marts 2015 Åbningstid: 9.00-16.00 Udstilling Fredag 20. marts 2015 Messecenter Vesthimmerland Messevej 1, 9600 Aars UV i beredskabsplanen?

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark posten juni nr. 184 2012 vandtilstandsrapporter Sikker vandforsyning Registrering af vandværkernes ledningsnet Store heddinge Vandværk 100 år Xergi a

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 193 2014 FVD s mening om vandsektorlovsrapporten Læs også: - Få hjælp til Jupiter - Status på BNBO - Risikovurdering i Tethys - Slam

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

VANDLØSNING. Vejen til den gode

VANDLØSNING. Vejen til den gode Vejen til den gode VANDLØSNING A. Højfeldt A/S Water Drilling Aut. brøndborerfirma Mads Eg Damgaards Vej 52 7400 Herning Tlf. 97 12 02 22 Fax 97 12 65 22 ah@a-hoejfeldt.dk www.a-hoejfeldt.dk MEDLEM AF

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER Introduktion Powerbooking er en virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af bookingsystemer til tennisklubber. Systemet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11. Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank

Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11. Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank Vandværk s.m.b.a. Sorø, d. 10. februar 2015 Vej 9999 Danmark Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11 Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning pwc Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning Til ledelsen i Hørsholm Vand ApS og Forsyningssekretariatet Vi har gennemgået Hørsholm Vand ApS' beskrivelse af programmet

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Erfaringer fra udvidelse af jernbanen. VANDSEKTORLOVEN: Så galt kan det gå. Jubilæum. Ø-vand i 100 år

Erfaringer fra udvidelse af jernbanen. VANDSEKTORLOVEN: Så galt kan det gå. Jubilæum. Ø-vand i 100 år vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 185 2012 Jubilæum Ø-vand i 100 år Erfaringer fra udvidelse af jernbanen VANDSEKTORLOVEN: Så galt kan det gå Hvad er forskellen

Læs mere

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr.

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. - Min tryghed Medlemstilbud Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. Alt det med småt Hos dukapc behandler vi folk pænt, og vi regner med, at vores kunder gør det samme. Derfor

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme TotalVarme Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme Vi gør det let for jer fordi I får en samlet løsning med kraftvarme ekspertise inden for alle områder. Erfaring

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Lækagekurser 2015. L E IF KO CH A/ S - Ru g v æn g et 31-2 6 30 T aa st ru p T elef o n : 7 02 3 9 8 98 15-05-2015. Side 1

Lækagekurser 2015. L E IF KO CH A/ S - Ru g v æn g et 31-2 6 30 T aa st ru p T elef o n : 7 02 3 9 8 98 15-05-2015. Side 1 15-05-2015 Lækagekurser 2015 L E IF KO CH A/ S - Ru g v æn g et 31-2 6 30 T aa st ru p T elef o n : 7 02 3 9 8 98 ma ilt o @ le if k o c h.d k - w w w.le if k o c h.d k Side 1 Grundkursus i lednings og

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Tørsugning af filtersand fra vandværker og svømmehaller Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Når man skal fjerne 6 tons filtersand er den nemmeste måde at suge det ud. Så får man

Læs mere

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts på www.fvd.dk Side 2 Aftenens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

Udstilling. Udstilling. Fredag 30. januar 2015. Roskilde Kongres- og Idrætscenter Møllehusvej 15 4000 Roskilde. foreningen af vandværker i danmark

Udstilling. Udstilling. Fredag 30. januar 2015. Roskilde Kongres- og Idrætscenter Møllehusvej 15 4000 Roskilde. foreningen af vandværker i danmark Vandværks foreningen af vandværker i danmark Udstilling roskilde, 30. januar 2015 Åbningstid: 9.00-16.00 Fredag 30. januar 2015 Udstilling Roskilde Kongres- og Idrætscenter Møllehusvej 15 4000 Roskilde

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere