TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr Velbesøgt udstilling i Aars TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk

2 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKEVANDS BORINGER Elektromagnetisk flowmåler MagFlux elektromagnetiske flowmålere har høj ydeevne og tilfredsstiller alle krav til nøjagtig og ukompliceret flowmåling. MagFlux er velegnet til flowmåling af alle ledende væsker, herunder procesvand, drikkevand, spildevand og slam. MagFlux har danske menuer, som sikrer nem betjening. MagFlux konverteren kan monteres direkte på flowmåleren, på en væg eller i en tavlefront. mjk.com

3 Indhold Udsendes som medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark FVD. Udkommer fem gange årligt medio februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Sidste frist for indsendelse af stof den 10. i måneden inden udgivelsesmåneden. Ansvarshavende redaktør: Bent Soelberg Redaktionen: Steen Sørensen, Niels Toftegaard, Mette Kingod Redaktion afsluttet: 8. april Layout: Mette Kingod Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Tlf , Hjemmeside CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2013: Kr. 230,00 (ex. moms). Opsigelse af Vandpost abonnement og medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskifte. Annoncepriser 2013 (ex. moms): 1/4 side: kr. 1/2 side: kr. 1/1 side: kr. Bagside: kr. Indstik: kr kr. Annoncemateriale: Annoncer modtages i PDFformat. Farver skal være gråtoner eller CMYK. Satsformat: 1/1 side, bredde højde: mm. 1/1 side til kant: mm til beskæring. 1/2 side: mm og mm. 1/4 side: mm og mm. Vandposten trykkes med miljøvenlige vegetabilske farver. leder 5 Kurser er til for det gode praktisk 6 Korte nyheder forsikring 8 Bliv klar til lynsæsonen 9 Arbejdsgruppe skal se på transientbeskyttelse 9 Rettelse: Tryg siger god for privat NemID foreningsnyt 11 En frontkæmper er ikke mere 13 Husk: Generalforsamling i Region Syd 14 Indberetning af 2012-tal 17 Spar penge med SKI 18 Udstilling i Aars: Igen to gode dage 23 Ikke flere vandværkshjemmesider 24 Nem og gratis hjælp til elektronisk fakturering nyt fra sagsbehandlerne 27 Konkurrencestyrelsen: OK til FVD s vejledning om gebyr på målerdata 28 Opdateret bekendtgørelse: Lånegarantier på 40 år 29 Er revisorerklæring på målerdata en god ide? 31 Elafgifter: Nye satser for modregning 33 Ret og vrang om nedlæggelse af vandværker 34 TETHYS: Ledelsessystem skræddersyet til vandværker 37 Bekendtgørelsen om kvalitetssikring er kommet 39 Prisudvikling og prislofter 41 Bliv klar til Offentlig Digital Post 42 Procesbenchmarking for alle vandsektorloven 44 Folketingets miljøpolitikere besøgte Solrød Vandværk post til vandposten 46 Hvor er jeres -adresser? 47 Kommentar: Tak for dit indlæg i Vandposten 49 Hvorfor fastsætter Miljøstyrelsen grænseværdier for drikkevandet? 51 Ikke enten-eller, men både-og 52 Foråret er (også) travlt 53 VTU-Fonden inviterer til videndeling 54 Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune 57 Lidt folk - meget styre artikler 58 Handelsminister på vandværksbesøg 60 Foredrag lokker mange til generalforsamling i Voerså nyt om navne 63 Nyt om navne i FVD månedens vandværk 66 Glade forbrugere med fjernaflæsning af vandmålere Forsidefoto: Niels Toftegaard, FVD 3

4 A. Højfeldt A/S har bragt verdens bedste vand op til overfladen siden 1927 Teknisk indsigt kombineret med solid viden om geologiske forhold sikrer optimale resultater hver gang. A. Højfeldt stiller sin mangeårige knowhow til rådighed - til glæde for vore kunder og det gode danske vand. Totalløsninger til vandværker Rørføringer i rustfri stål Styretavler & El installationer Råvandsstationer Eftersyn af pumper Vandværksboringer Måler & loggerudstyr Boringsrenovering Køle-/varmeboring A. Højfeldt A/S WATER DRILLING Mads Eg Damgaards Vej Herning Tlf Fax A. Højfeldt hører til branchens mest erfarne og solide samarbejdspartnere når det drejer sig om vandforsyning inden for såvel den private som offentlige sektor. Vort højteknologiske boreudstyr og veluddannede personale sikrer desuden en skånsom og miljømæssigt forsvarlig udnyttelse af Danmarks vigtigste råstof: Koldt og krystalklart drikkevand. MULTICAL 21 Intelligente vandmålere Den MA I Længere UD PA LAnDeT MeD... ja! Fjernaflæsning fra servicebilen er også en kæmpe fordel langt ude på landet Det er ikke alle, der i første omgang tror på, at vores intelligente vandmåler MULTICAL 21 ikke har mekaniske dele, der skal serviceres, og at den kører i 16 år på ét batteri. Ring til os og hør mere på Besøg også multical21.dk FjernAFLæsnIng Længe Leve! 4

5 kurser på programmet leder Kurser er til for det gode Vi skal fortsat drive professionelle vandværker, og de nye krav til kurser og ledelsessystemer er et godt skridt på vejen. Af Ole Wiil, Landsformand, FVD Så blev det endeligt slået fast: Miljøministeriets nye bekendtgørelse med navnet kvalitetssikring på almene vandforsyninger kræver nu, at vandværkspassere skal på kursus i hygiejne og vandværksdrift, og at forsyninger over m 3 skal indføre ledelsessystemer. FVD er tilfredse med bekendtgørelsen, men nogle af FVD s medlemmer er ikke helt så positive. Sekretariatets kursusafdeling har derfor siden nytår modtaget mange opkald fra vandværker, som stiller sig uforstående overfor, at myndighederne nu efter deres opfattelse blander sig i private vandværkers drift og tvinger dem på kursus, når vi nu har fungeret effektivt på samme måde i 100 år. Den kritik er jeg ikke enig i. Værn om vandet Myndighederne stiller de samme krav, som vi selv i årevis har stræbt efter at opfylde: Ren og hygiejnisk vandværksdrift, løbende og grundig vedligeholdelse og konstant overvågning og kontrol med både boringer, vandværk, ledninger og ikke mindst selve vandet. Vand er vores absolut vigtigste fødevare, så selvfølgelig skal vi leve op til de samme krav, som stilles til fødevarevirksomheder som slagterier, gartnerier og restauranter. Og selvfølgelig skal vi også kunne dokumentere vores professionelle tilgang. Det forventer vores forbrugere af os og det er de i deres gode ret til, for det er jo deres forsyning! Jeg hører fra mange vandværker, som frygter, at dette vil true den decentrale vandforsyning. Jeg mener, et det er lige omvendt: Hvis man undlader at leve op til disse krav, er vores unikke model først for alvor i fare. Hvil ikke på laurbærrene Vi lovpriser vores model for, at kun få mennesker vil blive ramt af en eventuel forurening, men det må ikke få os til at hvile på laurbærrene. De danske vandværker skal være professionelle og ikke tro, at vi intet nyt kan lære om vandværksdrift og hygiejne. Netop fordi der sker så meget nyt på området, er FVD s udstillinger her i foråret udvidet til to dage. Vi skal bevæge os væk fra, at bestyrelserne gør alt arbejdet selv. Bestyrelserne skal lægge de overordnede rammer og investeringsplaner for vandværket, men selve driften bør udliciteres til professionelle firmaer, ansatte vandværkspassere eller VVS ere. Vi lovpriser vores model for, at kun få mennesker vil blive ramt af en eventuel forurening, men det må ikke få os til at hvile på laurbæerne For eksempel kan flere mindre vandværker i det samme område med fordel gå sammen om at have en VVS er der løbende tilser vandværkerne. På den måde holdes udgifterne samtidig nede men pas på, for nok skal vi stræbe efter at levere vand til lave priser, men vi må ikke gå på kompromis med sikkerheden. Hvis rentvandstanken er utæt, så skal den renoveres. Hvis vandværket ikke er inddelt i hygiejnezoner, så skal det ordnes. Og hvis vandværket får nyt personale, skal de uddannes og instrueres i forsyningens procedurer. Vi skal være garanter for, at rent vand altid kommer fra hanen. 5

6 kort nyt Prøveboring efter skifergas udskudt Et flertal i byrådet i Frederikshavns Kommune har besluttet, at der skal laves en VVM-undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser ved at bore efter skifergas. Dermed må energiselskabet Total vente med at foretage prøveboringer efter skifergas i Dybendal i Nordjylland. Kilde: Kommunen, nr. 8, 56. årgang, side 10. Opfordring fra Naturstyrelsen Vandværkerne skal hvert år indberette status for samtlige boringer - og kravet glæder fra og med i år. Indberetningen skulle være foretaget senest den 1. februar 2013, og kommunerne skulle senest den 1. april frigive disse data i Jupiter-databasen. Omkring halvdelen af vandforsyningerne har endnu ikke oprettet sig som brugere ( Indberettere ) i GEUS s Jupiterdatabase, og kun ca. 300 vandforsyninger har afsluttet indberetningen. Databasen indeholder oplysninger om alle landets boringer, og det er et lovkrav, at vandværkerne opretter sig. Til gengæld er næsten alle vandværker oprettet af kommunen, således at der automatisk er sendt en mail til den ansvarlige på vandværket, som så skal oprette sig som indberetter. Den manglende oprettelse af Indberettere kan skyldes, at mails er sendt til de forkerte personer, eller at modtageren ikke har reageret på mailen. Vandforsyningerne bedes derfor kontakte kommunen med henblik på at få den rigtige person eller mail-adresse oprettet som indberetter. Alternativt kan den ansvarlige på vandforsyningen, hvis denne har modtaget en mail fra kommunen, oprette sig som indberetter og indtaste data for vandforsyningens boring. FVD opfordrer samtidig til, at vandværkerne opretter en -adresse i vandværkets navn, hvis den ikke allerede er oprettet. Fremtidens vandsektor til debat på generalforsamling i Region Øst Lone Loklindt (R), formand for Folketingets Miljøudvalg, deltog i debatten om fremtidens vandsektor på Region Østs generalforsamling i starten af april. Evalueringen af vandsektorloven bliver færdig sidst på året, så forligspartierne i Folketinget kan finde en løsning, som er tilfredsstillende for alle parter, sagde Lone Loklindt blandt andet. Læs også artiklen om miljøudvalgets besøg på Solrød Vandværk på side 44. Foto: Bent Soelberg 6

7 kort nyt Kurser: Alt udsolgt næsten Der har været rift om pladserne på de 11 hygiejnekurser og 11 driftskurser, som bliver udbudt i Hygiejnekurserne er udsolgt - og der udbydes igen en række kurser i Driftskurserne har endnu enkelte ledige pladser. Se mere på: > Kalender. Igen i 2014 udbydes en stribe nye driftskurser. Selvstudiekurserne FVD er i gang med at planlægge selvstudiekurser til de erfarne driftsledere. På FVD s hjemmeside kan du tilkendegive, om du er interesseret i at tilmelde dig selvstudiekurserne - så vil du blive kontaktet, når vi åbner for tilmeldingen til disse kurser. Vandværker Gjern Østermarks Vandværk Næsborg Vandværk Hem Vandværk I/S Passive medlemmer SHT Vand & Miljø ApS, Ølsted In2tek A/S EP Tolls A/S Petri & Haugsted Endress+Hauser Velkommen til nye medlemmer Skriv dig op på: > KALENDER >RegistreringFVD > Selvstudie_drift_og_hygiejne. Udstilling i Roskilde den maj 2013 Kom til udstilling i Roskilde Kig forbi FVD s vandværksudstilling i Roskilde Kongres- og Idrætscenter den maj Åbningstider Fredag den 3. maj kl Lørdag den 4. maj kl Flere har efterspurgt muligheden for at komme på udstilling fredag i stedet for at bruge weekenden, og det forsøger vi at indfri. Vi håber, at se rigtig mange. Program Fredag kl : Frokost (bestilles på Fredag kl : Udstilling Lørdag kl : Morgenmad (bestilles på Lørdag kl : Udstilling Lørdag kl : Frokost (bestilles på I vedlagte udstillingskatalog kan du se de udstillere, du kan møde i Roskilde. Åben både fredag og lørdag Tilmelding og navneskilt Indsend gerne tilmelding på FVD s hjemmeside også selv om, du ikke ønsker at bestille mad. På den måde kan vi gøre dit navneskilt parat hjemmefra. 7

8 forsikring transientbeskyttelse Bliv klar til lynsæsonen Hvis vandværket skal nå at få transientbeskyttelse inden sommerens tordenvejr begynder, er det ved at være tid. af niels toftegaard,fvd Nu kommer sommeren snart og dermed også højsæsonen for tordenvejr og lynnedslag. Så hvis dit vandværk skal beskyttes effektivt mod lyn, og vil du undgå, at selvrisikoen stiger ved en skade, så er det tid til at få installeret transientbeskyttelse på vandværkets kabler. Hvis du ikke har transientbeskyttelse og vandværket bliver ramt af en lynskade, vil den normale selvrisiko være gældende. Hvis der sker endnu en skade uden transientbeskyttelse, bliver selvrisikoen derimod femdoblet. Omvendt forsvinder selvrisikoen helt, når vandværket installerer transientbeskyttelse. FVD skal godkende Når vandværket får installeret transientbeskyttelsen, er det meget vigtigt at det sker korrekt. På FVD s hjemmeside er der en særlig vejledning, som installatøren skal følge, og efterfølgende skal der udfyldes en installationserklæring om, at installationen er sket korrekt. FVD skal godkende erklæringen, så sørg for at sende den med post eller mail til Husk også at beskytte eventuelle computere hjemme hos bestyrelsesmedlemmer. På FVD s hjemmeside findes en særlig vejledning for, hvordan det gøres. Eksempel Selvrisiko vandværk u m 3 1. skade UDEN transientbeskyttelse: kr. 2. skade UDEN transientkyttelse: kr. Skade MED transientbeskyttelse: 0 kr. Lynnedslag kort fortalt Vandværkernes elektroniske udstyr tåler kun en jævn strømforsyning på typisk 0-24 volt. Hvis et lynnedslag finder vej gennem ledningerne til udstyret, opstår der en kortvarig men meget høj overspænding på måske flere tusinde volt en såkaldt transient som med stor sandsynlighed vil ødelægge udstyret. Skaden kan enten være synlig eller usynlig, hvor den så vil vise sig som periodiske fejl i udstyret, hvilket kan være meget svært at finde. En skade kan opstå både ved et direkte lynnedslag i strømforsyningen, men der er også en risiko, hvis lynet f.eks. slår ned to km fra vandværket, da lynet spreder sig ligesom ringe i vandet. En transientbeskyttelse afleder den høje spænding fra lynet, så den ender i jorden via en god jordforbindelse i stedet for at fortsætte ind til vandværkets udstyr. Derfor skal alle ledninger forsynes med en transientbeskyttelse det være sig også strøm- og signalkabler til boringer, telefonkabler og andet. Hvis man allerede har en transientbeskyttelse, er det vigtigt at efterse den - helst en gang årligt. Beskyttelsen bliver nemlig slidt en lille smule, hver gang den sender en overspænding ned i jorden. Nogle installationer har en grøn-rød-indikator, mens andre skal efterses af leverandøren. Husk også transientbeskyttelse, hvis der f.eks. bliver lagt en ny telefonledning til vandværket. 8

9 transientbeskyttelse forsikring Arbejdsgruppe skal se på transientbeskyttelse Lynnedslag er en af de hyppigst forekommende skader på vandværker, så derfor er det vigtigt, at en transientbeskyttelse er installeret korrekt. Men kan vandværkerne være sikre på, at det sker,er vejledningen god nok, og hvordan sikrer vi, at installatørerne gør arbejdet godt nok? FVD vil være på forkant med de teknologiske muligheder for at beskytte mod lyn, så derfor har FVD og Tryg nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på den nuværende vejledning og installationserklæring for at vurdere, om der eventuelt er mulighed for at sikre vandværkerne yderligere. I arbejdsgruppen vil der også være repræsentanter fra udvalgte vandværker, der har erfaringer med lynnedslag og installation af transientbeskyttelse. Arbejdet i gruppen skal være afsluttet i 2013, så eventuelle ændringer kan træde i kraft fra Læs mere om transientbeskyttelse Klik ind på Forsikring. Klik på menupunktet Lynbeskyttelse. Her kan du downloade forskellige vejledninger og erklæringen, som elektrikeren skal udfylde. Installationserklæringen skal sendes til for at blive godkendt. Har du spørgsmål om installation af transientbeskyttelse, kan du ringe til Trygs tekniker Kim Villadsen på tlf eller sende en mail til: Rettelse: Tryg siger god for privat NemID I det seneste nummer af Vandposten står der desværre fejl-agtigt, at Tryg kræver et selvstændigt NemID til vandværkernes bankkonti, hvis et eventuelt indbrud i netbanken skal dækkes. Det er forkert. Af Niels Toftegaard, fvd Flere kasserere fra vandværkerne har henvendt sig til FVD og fortalt, at de bruger deres private NemID til at logge på vandværkets bankkonti, som dog stadig er knyttet til vandværkets CVRnummer. Efterfølgende har Tryg undersøgt sagen for FVD, og forsikringsselskabet fortæller, at det er helt i orden at bruge et privat NemID. Skal kobles til CVR-nr Det er dog stadig et ufravigeligt krav, at vandværkets bankkonti er knyttet til CVR-nummeret, samt at der kun er et enkelt sæt koder til netbanken. I praksis betyder det, at kun én person (typisk kasseren) har adgang til kontoen, hvis forsikringen skal dække et eventuelt indbrud i netbanken. Hvis en ny person skal overdrages ansvaret for vandværkets netbank, skal man kontakte banken. Tryg oplyser, at hacking er i vækst, det er derfor vigtigt, at firewalls, antivirusprogammer og java m.m. holdes løbende opdateret. FVD beklager fejlen. 9

10 visitkort_simon_oplæg.indd , 13:36 Kvalitet for miljøets skyld Brøndboring: boring i dimensioner fra ø160 til ø800 mm. via: Lufthæveboringer. Skylleboringer. Tørboringer. Snegleboringer. Overboring af eksisterende boringer. Boring/Råvandsstationer: Regenerering af boringer. Montering eller renovering af råvandspumper. Nye råvandsstationer. Vandværks..drift: Renovering/nybygning af vandværker. Hovedentreprise eller delentreprise. Filteranlæg. Udpumpningsanlæg Eftersyn og reparation af pumper og andre tekniske installationer. Rensning af rentvandstanke, iltningstrapper og åbne filtre m.m. Salg og udskiftning af flowmålere, kompressorer, blæsere og affugtere. Styringer: Sro anlæg fjernstyring og overvågning. Fremtid: Service- og vedligeholdelsesplan. Serviceaftale Energioptimering. Fremtidssikring. Andet: Rådgivning og dimensionering Miljøundersøgelser. Grundvandssænkning. Kontakt til offentlige myndigheder. regenerering af boringer Hydropuls Som den første i Danmark har Søren Pedersen Brøndboring AS taget denne nye teknik i brug. Nøgleordene er: Højere effektivitet Enklere teknik Miljøvenlig Ingen kemikalier Den enkelte borings ydelse falder med tiden. Dette skyldes som regel tiltagende udfældning af jern- og manganforbindelser samt af finkornet materiale (silt og finsand) der blokerer porehalse i filtersandet eller i den nære formation nedsætter gradvist effektiviteten af indvindingsboringer. De hidtil traditionelle løsninger af dette problem har været enten kemisk eller mekanisk. Hydropuls-metoden hører til den mekaniske metode, men i forhold til de traditionelle metoder er virkemekanismen grundlæggende anderledes. Metoden virker i korte træk ved en trykpuls fra komprimeret nitrogen skaber en trykbølge i filter og filtersætning efterfulgt af kollops af trykboblen, som derved skaber et vacuum og en sugebølge. Dette sker med en hastighed på ca m/s denne vekslen mellem tryk og vaccum løsner belægninger, udfældninger og fastsiddende finkornet materiale (finsand og silt) som kan pumpes bort fra boringen. Fordelene er bl.a.: Effekten af regenereringen er uafhængig af eksisterende strømningsveje, da forplantningen af tryk sker via kornskellet. Det betyder, at effekten bliver meget fuldstændig og samtidig rækker langt ud i formationen. En væsentlig fordel er, at der ikke tilføres magasinet aktive stoffer eller vand med afvigende kemi som kan medføre utilsigtede negative effekter. Endelig er den arbejdsmæssige fordel ved brug af Hydropuls i forhold til kemiske regenereringsmetoder meget stor. Hydropuls-metoden kan anvendes til langt de fleste typer boringer, såsom drikkevandsboringer, injiceringsboringer, råstofboringer samt miljøboringer. Kontakt os, vore erfarne medarbejdere står gerne til rådighed med yderligere oplysninger om denne epokegørende og miljøvenlige arbejdsmetode. Kvalitet for miljøets skyld NORDJYLLANDS Søren PederSen nordjyllands SØREN PEDERSEN brøndboring BRØNDBORING AS brøndboring BRØNDBORING AS Tlf Tlf Haurum byvej 7, Haurum 8450 Hammel Håndværkervej 1, Haverslev 9610 nørager Tlf Fax Haurum Byvej 7 Haurum Tlf Fax Hammel 10

11 dødsfald foreningsnyt En frontkæmper er ikke mere Kristen Simonsen døde den 9. februar 2013 efter længere tids sygdom. En stærk fortaler for den decentrale vandforsyning er dermed gået bort. Kristen Simonsen blev 80 år. Af ole wiil, landsformand Kristen Simonsen var i en årrække formand for Sammenslutningen af Vandværker i Jylland indtil nedlæggelsen i 1994, hvor han blev formand for vandværksforeningens Region Nord, en stilling, han beklædte indtil sin død. Han har siden 1992 været medlem af landsbestyrelsen i Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) og tillige foreningens næstformand i perioden I denne lange periode i foreningens tjeneste udførte han et helt enestående arbejde for at udvikle og bevare den private vandsektor. Han vil stå for os alle som en utroligt engageret vandværksmand, der ikke veg tilbage for at prøve nye veje. Og der skal ikke herske tvivl om, at den decentrale, forbrugerejede vandforsyning havde en stor plads i hans hjerte. Oprettede vandråd Som regionsformand gik han forrest i bestræbelserne på at oprette vandråd i medfør af den nye kommunalreform. Og han generede sig ikke for at arrangere temaaftener med indbudte folketingspolitikere for at fremføre vandværkernes synspunkter. Han var en meget afholdt og respekteret næstformand i landsbestyrelsen, hvor han på en rolig og jordnær, men også inspirerende måde fremførte sine synspunkter og ideer. Kristen Simonsen har således været et særdeles værdifuldt aktiv for FVD og for den decentrale vandforsyning. Som en synlig påskønnelse af Kristen Simonsens utrættelige og loyale virke for dansk drikkevand, blev han på landsforeningens repræsentantskabsmøde den 6. november 2010 hædret med foreningens æresnål i guld. Jeg er sikker på, at jeg taler på mere end 2000 vandværkers vegne, når jeg udtrykker et Æret være Kristen Simonsens minde. Sikker og præcis ledningsregistrering for Vandværket mal-tek er en konsulentvirksomhed med flere års erfaring, der tilbyder: GPS-opmåling Digital ledningsregistrering Ajourføring og print Indberetning til LER Udarbejdelse af deklarationer mal-tek kan også tilbyde at være din virksomheds fleksible medarbejder. Kvalitet, fleksibilitet og personlig kontakt har højeste prioritet i vores sagsbehandling og rådgivning Asylgade Alrøvej 31B Odder T: 8655 Vokseværket M: VitaPark T: M:

12 Masterseal Kan dit vandværk holde tæt? Prøv vores drikkevandsgodkendte Masterseal produkter, næste gang du skal have tætnet en utæt vandtank. Masterseal 550 og Masterseal 531 indgår i vores komplette sortiment af produkter til betonreparation, tætning af vandtårne- og tanke, injicering af utætheder, indstøbning af rør og overfladebehandling. Besøg os på eller kontakt vores produktchef Jørgen Krogh på tlf

13 generalforsamling i syd foreningsnyt Generalforsamling i Region Syd Regionen afholder generalforsamling lørdag den 1. juni 2013 kl (kaffe fra kl ) på Hotel harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Vi ser frem til igen at møde rigtig mange af vore medlemmer med ledsagere til en god dag. For vores ledsagere vil der under generalforsamlingen være et arrangement om magnet terapi. Efter generalforsamlingen vil vi alle gøre os til gode med hotellets gode mad, musik og dans. Indkaldelse med program tilsendes hvert enkelt medlem med posten i sidste halvdel af april. Rigtig hjertelig velkommen og vel mødt i Haderslev. Bestyrelsen i Region Syd. Husk Generalforsamling lørdag 1. juni kl nov.:Layout 1 12/01/09 12:31 Side 46 13

14 foreningsnyt årlig indberetning Foto: Colourbox Indberetning af 2012-tal Så er det tid til den årlige indberetning af tallene fra Indberetningen er åben frem til og med 20. maj Af Mette Kingod, fvd Det er tid til den årlige indberetning til FVD. Der er mulighed for at indberette jeres tal fra den 15. april til og med 20. maj 2013 via Din side på FVD s hjemmeside. Vi har brug for tre tal 1. Antal afregningsmålere (stk.) 2. Antal forbrugere (stk.) = Boligenheder 3. Udpumpet vandmængde i m 3 = Alt det vand, der går gennem både solgt, købt og spildt. Kun online indberetning Vi er gået over til online indberetning via FVD s hjemmeside, hvor du kan indberette til os, når det passer dig. Sådan gør du Du finder indberetningen på 1: Vælg Din side (i øverste højre hjørne af hjemmesiden) 2: Log ind (Dit brugernavn er det samme som dit medlemsnummer) 3: Du kan nu indtaste de tre tal. Muligheder Indberetningsløsning er bygget op på følgende måde: A) Du kan indberette dine tal én gang B) Du kan rette i de indberettede tal én gang C) Herefter har du kun mulighed for at kigge. D) Skulle du alligevel finde en fejl i de indberettede tal, beder vi dig ringe til sekretariatet, så sørger vi for at rette. Se guiden på næste side... 14

15 årlig indberetning foreningsnyt 1 2 A B C D Stadig fejl? Ring til FVD Hvis du har glemt dit kodeord eller ikke er kendt i FVD s system Glemt brugernavn eller kodeord: Send din -adresse og modtag automatisk dine log ind-oplysninger pr. mail. Hvis du ikke er oprettet i FVD s system: Du kan blive oprettet ved at udfylde formularen online og sende dine oplysninger til FVD. Herefter opretter vi dig og sender dine log ind-oplysninger pr. mail. Dog skal du regne med, at der kan gå op til 48 timer, før du hører fra os. 15

16 HYDRUS forener præcision og kvalitet HYDRUS er en ultralydsmåler, der giver præcis måling af vandforbruget. Dens simple plug&play installation giver en større fleksibilitet. Med en batterilevetid på 16 år garanteres der langvarig og stabil måling. Et integreret radiomodul bringer fremtiden tættere på, så man kan foretage fjernaflæsning uden yderligere installation. Kontakt os i dag for mere information. Glentevej Esbjerg Ø Telefon Fax Overjordisk råvandsstation og installations kabinet Et kabinet med afrundede kanter og hjørner, der står diskret og harmonisk i specielt grønne omgivelser. De glatte og rengøringsvenlige overflader sikrer og signaliserer høj hygiejne. Fremstillet i kompositmaterialet, glasfiber- armeret polyester i sandwichkonstrktion, højisoleret med polyurethanskum. Indvendig udstyret med stor skruefast montagetavle for el-installationer og måleudstyr. Alle beslag og hængsler er udført i rustfri stål. Kabinettet åbnes med et specielt gasfjedre hængsel, der giver en let og sikker oplukning og fastholder tillige kabinettet i åben stilling. Adelgade 29 DK-8400 Ebeltoft Tlf.:

17 fælles ski-aftale foreningsnyt Foto: Colourbox Spar penge med SKI FVD har forhandlet en SKI-aftale, så alle medlemmer kan købe ind med rabat. af susanne witten, fvd Der er penge at spare, hvis vandværket køber ind via SKI. FVD har derfor forhandlet et foreningsabonnement, hvilket betyder, at alle FVD-vandværker kan få SKI-rabat uden selv at skulle betale det årlige abonnement. For at benytte foreningsabonnementet hos SKI, skal vandværket informere FVD om følgende: Vandværkets CVR-nummer Navn på kontaktperson Kontaktpersonens -adresse. Send disse oplysninger pr. mail til Derefter modtager vandværket en mail med brugernavn og password. Så let er det at komme i gang Gå ind på > log ind med dit brugernavn og password > og find de aftaler, der er relevante > køb med rabat. Fordele Ifølge benchmarking fra SKI er der en besparelse på ca. 32 pct. at hente på tele og datakommunikation og det er da værd at tage med. Se hvor meget du kan spare på de forskellige SKI-aftaler på SKI s hjemmeside: > Viden > Prisbenchmark Eksempel Hvis vandværker for eksempel er interesseret i en rabataftale på telefoner? Vælg den blå fane med IT + TELE 3. Vælg Tele- og datakommunikation, Support Har du brug for support til at finde den rigtige aftale eller til systemet generelt, så kontakt SKI s support på: Telefon eller Mail: Der er god hjælp at hente så tøv ikke med at kontakte SKI. 17

18 foreningsnyt aars-udstilling Igen to gode dage i udstillingens tegn Udstillingen i Aars var velbesøgt. Ca. 500 vandværksfolk gæstede de 60 udstillere for at få indsigt i de seneste nye teknik til vandværksdrift. Foto: Niels Toftegaard Aquatex rørrensning Aquatex havde medbragt et snavset stykke rør, som fik lov til at boble i firmaets væske til rensning af vandrør. Picca energioptimering På Piccas stand kunne vandværkerne vinde en flyvetur i en energirigtig svæveflyver. Firmaet arbejder nemlig med energioptimering på vandværker. Poda Hegn Firmaet Poda leverer indhegning til vandværkernes grunde, og på virksomhedens stand var der flere forskellige typer af hegn opstillet. Udstillingsudvalg Fra venstre og rundt: Hanne Thvilum fra Thvilum, Bent Soelberg og Ole Wiil fra FVD, Westy Rasmussen fra Leif Koch, Asbjørn Højfeldt fra A. Højfeldt, Søren Holm Poulsen fra Elbek og Vejrup og Lene Jensby Jensen fra Flonidan. 18

19 aars-udstilling foreningsnyt Ledelsessystemet TETHYS På udstillingen i Aars præsenterede FVD for første gang det nye digitale ledelsessystem Tethys. Systemet er udviklet af Lasse Opdrup som fik demonstreret, hvordan systemet virker for mange vandværker. Systemet er opkaldt efter titaneren Tethys fra den græske mytologi, som havde som opgave at overvåge og styre alle kilder til rent vand i hele verden. Læs mere om TETHYS - ledelsessystemet skræddersyet af vandværksfolk til vandværksfolk på side 34. Få gode kort på hånden og på skærmen Vi leverer aktuelle kortdata for Jylland, Sjælland og Bornholm Vi leverer til hele ledningsejerbranchen herunder 400 vandværker Vi leverer i alle gængse dataformater og koordinatsystemer Vi leverer digitale luftfotos og højdedata Vi ajourfører i byer hvert tredje år og på landet hvert sjette år. KortCenter.dk A/S Vognmagervej 14, 8800 Viborg

20 Vi serverer dine niveauer på et sølvfad HT level logger Niveau logger med egen hjemmeside Hvis det er der SER VI DET Aquasense Tlf

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 193 2014 FVD s mening om vandsektorlovsrapporten Læs også: - Få hjælp til Jupiter - Status på BNBO - Risikovurdering i Tethys - Slam

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Vandværksudstilling Messe C - Fredericia 4. oktober 2013 HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Undgå driftsstop med en serviceaftale fra SILHORKO SILHORKO sammensætter en serviceaftale så den passer til dit

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 1 FEBRUAR 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Minister vil have flere oplysninger ved salg ANDELSLIV Kortspil med omsorg FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV leder Tryghed på skema Nyt år, nye udfordringer.

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014

Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 foreningen af vandværker i danmark Vandværks Udstilling roskilde 24. januar 2014 Vandværksudstilling Roskilde Kongres og Idrætscenter Hal D Fredag 24. januar 2014 Åbningstid: 9.00-16.00 Fuld dokumenteret

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 32 11. årgang September 2007 Hovedbanegården holder sig tør med Grundfos KØBENHAVN: DSB varetager omkring 80 procent af al passagertogtransport i Danmark og befordrer omkring 157 millioner

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Genvalg, udtrædelse, nyvalg. Mød den nye

FAKTUELT. Succésfuld messe. Vandløbsloven. bestyrelse. Genvalg, udtrædelse, nyvalg. Mød den nye FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 4 m a r t s 2011 Succésfuld messe Danmarks bedste fagfolk i kloakbranchen blev kåret ved årets begivenhed Se billede Vandløbsloven Politisk strid, røde mod blå. Smutter kommunerne

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere