Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør"

Transkript

1 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OM UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO STILLINGSBESKRIVELSE PROCES- OG TIDSPLAN Side 2 af 13

3 1. Indledning Den nuværende direktør Svend Ørgaard går efter 22 års ansættelse på pension til sommer, hvorfor Uddannelsescenter Holstebro søger hans efterfølger til at stå i spidsen for skolen. Den nye direktør for Uddannelsescenter Holstebro forventes at tiltræde pr. 1. august Uddannelsescenter Holstebro (herefter UCH) og Mercuri Urval (herefter MU) har indgået aftale om samarbejde vedrørende rekruttering og udvælgelse af den nye direktør. MU samarbejder i ansættelsesprocessen med bestyrelsen samt ansættelsesudvalget. Nærværende notat, som er udarbejdet af MU og godkendt af ansættelsesudvalget, vil blive anvendt til: at sikre en fælles forståelsesramme i ansættelsesudvalget og mellem ansættelsesudvalget og MU i relation til stillingens indhold og profilen på direktøren at udgøre baggrundsmateriale som information til muligt interesserede at vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold samt de formulerede krav og forventninger til den kommende stillingsindehaver. Således indgår notatet som grundlag for vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen. Ansættelsesudvalget består af følgende personer: Bestyrelsesformand, murermester Jørn Vejgaard (udpeget af Industri- og Håndværkerforeningen, Holstebro) Næstformand, statsaut. revisor Tage Hjortkjær (udpeget af Holstebro Handelsstandsforening) Medlem af forretningsudvalget, afdelingsformand Karin Østerby (udpeget af HK MidtVest) Ledelsesrepræsentant, vicedirektør Jens Knudsen (UCH) Medarbejderrepræsentant, lærer Birgit Vind Madsen (UCH). Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til bestyrelsen, der har ansættelseskompetencen. For en fortrolig drøftelse af mulighederne i stillingen kan du kontakte direktør Jesper Lund, Mercuri Urval på telefon eller konsulent Lisbeth Kjeldgaard Larsen, Mercuri Urval på telefon Du er også velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsesformand for UCH, Jørn Vejgaard, på telefon Du kan søge stillingen på (referencenummer: DK ) og vedhæfte ansøgning og CV. Ansøgningsfristen udløber 1. juni 2015, kl Om Uddannelsescenter Holstebro UCH er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse. UCH blev dannet i 2010 i fusionen mellem Holstebro Tekniske Skole og Holstebro Handelsskole og er placeret på fem adresser i Holstebro. Fem år efter fusionen understøttes følelsen af en fælles UCH-ånd af positive medarbejdertrivselsmålinger og af nøgleord som mangfoldighed og fællesskab. Blandt medarbejderne er der generelt en høj anciennitet, og der opleves en stolthed ved at være ansat på UCH. Side 3 af 13

4 På UCH tilbydes to gymnasieuddannelser, tre områder for erhvervsuddannelser samt EUX: Gymnasieuddannelserne omfatter: HHX og HTX EUD omfatter: Kontor, handel og forretningsservice; Teknologi, byggeri og transport; Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Der er tilknyttet et skolehjem med 220 pladser og det er muligt at kombinere sin uddannelse med Holstebro Elitesport eller et ophold på Holstebro Sports-College. Herudover har UCH et KursusCenter som indgår i tæt samarbejde med en lang række af områdets virksomheder om uddannelse og kompetenceudvikling. Det betyder, at UCH s kurser og efteruddannelser er ajour og tæt på praksis i virksomhedernes dagligdag. Hos UCH finder man også VEU-Center MIDTVEST, hvor et stort korps af veluddannede konsulenter står klar til at foretage besøg i virksomhederne. Herudover udbyder skolen arbejdsmarkedsuddannelse, åben uddannelse og indtægtsdækket virksomhed (brugerbetalte kurser) inden for skolens fagområder til enkeltpersoner, virksomheder og organisationer. UCH har ca årselever. Se i øvrigt detaljerede oplysninger om UCH på hvor følgende links indeholder væsentlige informationer om skolen: Elevtrivsel 2014: Medarbejdertrivsel 2013: Pædagogisk grundlag for EUD: Bestyrelsen : UCH s lokationer: I bilag 1 kan du ligeledes læse UCH s Årsrapport 2014 og i bilag 2 kan du orientere dig i det interne regnskab Organisation UCH ledes af direktøren og en chefgruppe (se de røde felter i organisationsdiagrammet på næste side). Rektor for HTX repræsenterer begge gymnasiale uddannelser, dvs. både HTX og HHX. Denne chefgruppe, inkl. direktøren, står for de strategiske beslutninger vedrørende UCH. Gruppen mødes hver 14. dag efter en årsplan. Direktøren, vicedirektøren og økonomidirektøren deltager ydermere i alle bestyrelsesmøder. Direktøren er herudover bindeled til Holstebro Sports-College, idet UCH giver driftstilskud til Sports- College. Chefgruppen: Direktør (vakant) Vicedirektør og chef for erhvervsuddannelser Jens Knudsen Økonomidirektør Søren Schubert Rektor for HTX Karsten Søndertoft Kursuschef Hanne Brink. Side 4 af 13

5 Figur 1 Organisationsdiagram Læsevejledning: De områder, som ikke har navn og titel angivet, illustrerer områder eller funktioner ikke personer De turkise felter i organisationsdiagrammet angiver de chefer og ledere (eller funktionsområder), der har taktisk og operationelt ansvar og beføjelser. Forskellen i titler (hhv. chef eller leder) bunder blandt andet i forskellige traditioner fra de forskellige skoler før fusionen De gule felter illustrerer stabsfunktioner. Side 5 af 13

6 2.2 Hoved- og nøgletal Læs yderligere i bilag 1 og 2. Side 6 af 13

7 2.3 Mission og vision Mission UCH sikrer et bredt og relevant udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser både lokalt, regionalt og nationalt udvikler unge og voksne fagligt, alment og personligt med henblik på at ruste dem til videreuddannelse og til varetagelse af job på et globaliseret arbejdsmarked bidrager til udvikling og vækst i lokalsamfundet og erhvervslivet i vores område. Vision UCH er et professionelt, udviklingsorienteret og dynamisk kompetencecenter, der er en attraktiv samarbejdspartner for interessenter såvel lokalt som regionalt, nationalt og internationalt har et udfordrende og attraktivt uddannelsesmiljø er en attraktiv arbejdsplads. 2.4 Værdigrundlag UCH indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker at udvikle et dynamisk og innovativt studie- og arbejdsfællesskab, som fremmer nytænkning og gennem læring skaber værdier for interessenter og for UCH selv. Derfor er nedenstående værdier særligt vigtige for UCH: Mangfoldighed og originalitet Fordi de originale idéer, vi selv skaber, er grundlaget for den fortsatte udvikling i vores uddannelser og i vores region. Vi skal udvikle originale uddannelser og kurser, som bliver attraktive både nationalt og internationalt. Dette betyder, at: vi vil arbejde på at udfordre og lade os udfordre af vores omgivelser det er vejen til indflydelse mangfoldighed er en forudsætning for udvikling. Åbenhed er nødvendig på Uddannelsescenter Holstebro, fordi den store geografi og de kulturelle forskelle nødvendiggør, at der skabes gode betingelser for samhørighed som vækstgenerator og som forudsætning for dynamik og kreativitet. Dette betyder, at: åbenhed er en forudsætning for beslutninger og handlinger samarbejde betaler sig strategier udvikles både nede fra og oppe fra - og i stadig dialog kommunikation er et fælles ansvar. Kvalitet er bærende for alle aktiviteter i Uddannelsescenter Holstebro. Faglig kvalitet på internationalt niveau er forudsætningen for at kunne udvikle uddannelser, som har målgruppens interesse. Dette betyder, at: vi skaber kvalitet gennem strategisk kompetenceudvikling vi udviser loyalitet i vores fælles beslutninger. Side 7 af 13

8 Bæredygtighed Fordi Uddannelsescenter Holstebro - som en stor uddannelses- og vidensinstitution - har ansvaret for at uddanne mennesker med indsigt i og fornemmelse for samfundets sammenhængskraft og miljømæssige kvaliteter. Dette betyder, at: vi - fra hver vores plads - skal samarbejde om at skabe et godt resultat vi alle skal respektere kompleksiteten. Nærhed, ærlighed, tryghed og ansvar Fordi vi skal skabe attraktive læringsmiljøer og arbejdspladser. Dette betyder, at: vi har en udfordring i at sikre nærheden i en stor helhed ærlig kommunikation skaber tryghed. Vi har alle et fælles ansvar for elevers, kursisters og medarbejderes trivsel. 2.5 Strategiplan De indledende drøftelser om en ny strategi for UCH blev indledt i september 2014 på et bestyrelsesseminar. På baggrund af denne proces foreligger et oplæg til en ny strategi. Det bliver en central opgave for den nye direktør at fortsætte arbejdet med dette oplæg i samarbejde med bestyrelsen, ledere og medarbejdere, for at fastlægge den endelige strategi. På baggrund af den udarbejdede strategi forventes direktøren ligeledes at sikre, at konkrete handlingsplaner udarbejdes og eksekveres af chefer og ledere i organisationen. Som indledning til det kommende strategiarbejde har bestyrelsen godkendt en revideret udgave af skolens mission, vision og værdier. 2.6 Arbejdet på skolen UCH s to gymnasiale retninger er begge i særdeles god drift. De fastholder et stort elevoptag og undersøgelserne af elevernes trivsel viser, at begge gymnasieretninger er særdeles attraktive for de unge. De faglige resultater er i top sammenlignet med øvrige tilsvarende gymnasier. Der arbejdes målrettet med det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø ikke mindst set i forlængelse af OK13, som er et betydningsfuldt paradigmeskifte for medarbejderne. På begge gymnasier er frafaldet blandt de unge meget begrænset. Erhvervsuddannelserne deltog igen i 2014 ved DM i Skills. Sidste år vandt UCH Danmarksmesterskabet for ernæringsassistenter. De øvrige deltagere var maler, detailslagter, bager og tømrer og for første gang deltog UCH inden for autofaget. UCH har i 2014 prioriteret en målrettet indsats for fremskaffelse af flere praktikpladser, også set i relation til skolepraktikelever. Det har givet nogle flotte resultater, senest bevist med en flot placering i en måling af Uddannelsesministeriet blandt landets erhvervsskoler. Her fik UCH en fjerdeplads målt i indgåelse af uddannelsesaftaler, hvilket fortæller, at der stadig er muligheder for fremskaffelse af praktikpladser til de unge. Et godt signal til de, som skal vælge uddannelse: vælger man at komme på UCH, er chancerne for at få en praktikplads gode. Uanset om man kommer direkte fra grundforløbet eller man starter i kortere eller længere tid som skolepraktikelev, så vil det lykkes at finde en praktikplads. Side 8 af 13

9 UCH har i 2014 endvidere arbejdet intenst på at planlægge erhvervsuddannelsesreformen, herunder den kombinerede ungdomsuddannelse og EUD10 med henblik på iværksættelse fra august Endvidere er fagretningerne på grundforløbets første del sendt ud, så eleverne kan tilmelde sig i optagelse.dk. Arbejdet fortsætter, så grundforløbets anden del forventes klar til august. VEU-centeret kom ud af 2014 på fornemste vis, idet centeret - ud af landets i alt 13 VEUcentre - scorede den højeste karakter i ministeriets årlige afrapportering. Der arbejdes intenst med efteruddannelsesområdet og specielt er AMU-uddannelserne et fokusområde, idet disse i en årrække har været under pres, både på grund af arbejdsgivernes og skolens økonomi. UCH har succes med at udbyde kortere forløb for virksomheder, som sender deres medarbejdere til UCH, og disse udtrykker stor tilfredshed med kvaliteten i den undervisning, de tilbydes. Samlet set er kursuscentret et stort aktiv for UCH, fordi dets høje kvalitet smitter af på det image, som skolen har i den nære geografi. 2.7 Udfordringer for UCH De kompetencer, som erhvervslivet efterspørger - og dermed de uddannelser, som skolen udbyder - er i konstant udvikling. Derfor er det afgørende med kontinuerlig opmærksomhed på tendenser, udvikling og tilpasning af forretningen samt synliggørelse af uddannelser på områderne - både i branchen og i uddannelsessystemet. Der er til stadighed behov for at gøre en indsats for at sætte UCH på landkortet. UCH s samarbejdspartnere og aftagervirksomheder er overvejende beliggende i lokalområdet og regionen. Udfordringen er at fastholde og skabe nye relationer på tværs af flere brancher og interessenter, så skolen fortsat er kendetegnet ved at være branchernes og områdets foretrukne samarbejdspartner. Forskellige politiske tiltag har ligeledes en stor indflydelse på uddannelserne, og det er vigtigt at følge og påvirke udviklingen og tilpasse skolens uddannelsestilbud såvel indenfor erhvervs- som efteruddannelserne. Det er derudover nødvendigt at iværksætte initiativer med henblik på at opnå en effektivisering og dermed en væsentligt forbedret udnyttelse af de eksisterende ressourcer samtidig med, at kvalitetsniveauet fastholdes. Der er grund til at gøre en særlig indsats for at sikre lønsomheden og tænke og handle forretningsorienteret/kommercielt. I sommeren 2015 træder en reform af erhvervsuddannelserne i kraft en reform, der medfører betydelige ændringer i uddannelsernes struktur og opbygning. Det må forventes, at denne reform i et vist omfang - i en periode - kan medføre et faldende antal årselever. På længere sigt skulle reformen dog gerne sikre, at flere elever gennemfører uddannelserne. Skolemiljøet og elevtrivsel er en vigtig del af arbejdet på UCH. Det vægtes meget højt, at eleverne og kursisterne, ud over at få en kompetent og professionel undervisning, også oplever at have et godt ophold på skolen. Underviserne er i tæt dialog med praktikvirksomheder omkring elevernes uddannelse og personlige udvikling. Der er blandt skolens elever et stort aldersspænd og dermed også et spænd i modenhed. Denne forskellighed skal håndteres med henblik på at understøtte eleverne bedst muligt i løbet af uddannelsesforløbet. Der arbejdes systematisk med elevfastholdelse. Side 9 af 13

10 3. Stillingsbeskrivelse 3.1 Stillingen Titel: Reference: Geografisk placering: Direktør Direktøren refererer til bestyrelsen Holstebro Ansættelsestidspunkt: 1. august Direktørens opgaver Direktøren har i hovedtræk følgende arbejdsopgaver: Ansvar og kompetence Direktøren er med til at sikre, at de menneskelige ressourcer i organisationen understøtter skolens vision, strategier og mål Direktøren løfter det øverste administrative, uddannelsesmæssige og personalemæssige ansvar Direktøren er nærmeste leder og personaleansvarlige for seks chefer (se organisationsdiagrammet) Direktøren skal sikre, at skolen løbende udbyder tidssvarende, markedsorienterede og pædagogisk kvalitetsbetonede uddannelser og kurser Direktøren skal stå i spidsen for en ny strategi med henblik på at sikre en uddannelsesmæssig og kvalitetsmæssig udvikling og fortsat rationel drift af skolen Direktøren indgår i lokale, regionale og nationale netværk Direktøren rapporterer til bestyrelsen og er sekretær herfor Direktøren har hovedansvar for, at planlagte økonomiske rammer overholdes. Mål- og opgavebeskrivelse Direktøren skal - sammen med vicedirektøren og chefgruppen - medvirke til at indfri UCH s vision samt arbejde for at indfri de strategiske og taktiske målsætninger for skolen Direktøren har hovedansvaret for den daglige ledelse af skolens afdelinger, som varetages af de respektive chefer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regelsæt samt i henhold til vedtagne krav om kapacitet og kvalitet Direktøren har hovedansvaret for, at der sker en videreudvikling af skolen i henhold til den vedtagne strategi i forhold til markedet, udvikling, pædagogik og styring Direktøren skal gå foran med det gode eksempel og inspirere ledere og medarbejdere for derigennem at sikre, at UCH er i konstant udvikling. 3.3 Forventninger til direktøren Landspolitiske samt regionale og lokale politiske tiltag har stor indflydelse på uddannelserne, og det er vigtigt at følge og påvirke udviklingen og tilpasse UCH s uddannelsestilbud såvel indenfor handels-, erhvervs- samt efteruddannelserne. Den nye direktør forventes derfor på professionel vis at være ambassadør for skolen eksternt i relation til de uddannelsespolitiske netværk, politiske beslutningstagere samt erhvervslivet. Direktøren skal dog i lige så høj grad stå i spidsen for det interne liv på skolen, herunder blandt andet skabe mål, rammer og trivsel samt motivere til idé- og kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejderne. Det forventes, at den nye direktør forstår, anerkender og påtager sig den vigtige, samfundspolitiske opgave, UCH har med hensyn til både dannelse og uddannelse af skolens elever. Side 10 af 13

11 Skolen foretrækker, at den nye direktør bor eller vil bo i UCH s regionale markedsområde. Det forventes, at direktøren opsøger og deltager aktivt i møder og arrangementer i lokalområdet og engagerer sig socialt med medarbejderne. Medarbejderne er fagorganiseret og kommer generelt med meget forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde. Det betyder, at der er arbejdskulturelle forskelle mellem de enkelte faggrupper. Dette er en styrke for skolen, men skaber også nogle udfordringer. Derfor er der behov for, at direktøren favner bredt i sin ledelsesstil samt skaber synergi og fællesskaber inden for de områder, hvor det giver mening. Direktøren vil komme til at udfordre plejer i forhold til den måde, hvorpå man tidligere har grebet organisering, faglighed, undervisning og samspil an. Dette skal direktøren være parat og i stand til at håndtere. Det forventes, at den nye direktør enten allerede har indsigt i eller meget hurtigt sætter sig grundigt ind i reformen på erhvervsuddannelsesområdet samt de konsekvenser og muligheder den afføder for UCH. Herudover forventes det, at direktøren spiller en aktiv rolle i at gøre UCH klar til de kommende udbudsrunder i 2016/ Faglige og personlige kompetencer Krav til faglige og erfaringsmæssige kompetencer Den rette person: har en videregående/akademisk eller længerevarende teknisk uddannelse suppleret med en lederuddannelse, gerne masteruddannelse har grundigt kendskab til uddannelsessystemet (erhvervsskolesektoren/ungdomsuddannelserne/amu- og VUC-området) samt aftagere af skolens elever har chef-/ledererfaring fra uddannelsessystemet har erfaring fra/med det private erhvervsliv har erfaring med etablering, vedligeholdelse og udvikling af strategiske alliancer i bl.a. de faglige organisationer, institutioner, offentlige myndigheder, branchenetværk, lokale netværk m.m. har erfaring med at navigere på forskellige institutionelle og politiske niveauer har erfaring med markedsorienteret produkt- og metodeudvikling inden for uddannelsessystemet evner at have/få indflydelse på centrale beslutningstagere har væsentlig pædagogisk interesse og indsigt har gerne undervisningserfaring er strategisk begavet og en tydelig retningsgiver - har erfaring med formulering og implementering af strategi er analytisk skarp skal kunne tænke fleksibelt og dynamisk i forhold til økonomien og det marked, UCH er en del af evner at udvikle og etablere en langsigtet strategi, dvs.: o samle egen organisation og have en god situationsfornemmelse o foretage risikostyring ved forandringer o lave langsigtet planlægning og lede via stærke nøgletal o samle nøglemedarbejdere, samt anvende egen analysekraft o balancere drift og udvikling o lede ledere og anvende medarbejdernes kompetencer til skolens fordel. Side 11 af 13

12 3.4.2 Personlige kompetencer Der er ønske om en person, der: tænker og agerer visionært og ambitiøst om UCH og lokalområdet tør udfordre organisationen brænder for at udvikle sig sammen med UCH agerer proaktivt er omstillingsparat trives i et uddannelsesmiljø med primært unge mennesker agerer interesseret og proaktivt i forhold til fremadrettet forretningsudvikling inviterer til åbenhed og dialog også om bevæggrunden for (strategiske) beslutninger er tillidsvækkende, synlig og imødekommende både over for bestyrelse, medarbejdere og elever i hverdagen søger demokratiske processer og samarbejde er empatisk og lyttende besidder en vis personlig robusthed og gennemslagskraft har viljen og evnen til at prioritere, træffe og holde fast i de vanskelige og rigtige beslutninger skaber resultater udøver en delegerende, helhedsorienteret og involverende ledelsesstil kommunikerer klart og på en overbevisende måde i både små og store fora har en positiv indstilling - er uformel og har humor udviser respekt for og tillid til de mange forskellige medarbejdere, deres faglighed, kompetencer og talenter. 3.5 Succeskriterier Den nye direktør vil efter nogen tid blive målt på sin evne til: at tage ansvar for udviklingen af UCH s fremtidige strategi at operationalisere vision og strategier til konkrete tiltag i hverdagen at etablere et tæt og tillidsfuldt samarbejde til bestyrelsen, som bærer præg af faglig og saglig sparring at skabe tillid omkring egen person i forhold til bestyrelsen, ledere og medarbejdere hurtigt at have taget kontakt til relevante samarbejdspartnere samt aktører lokalt og regionalt at have igangsat konkrete initiativer/systemer i forhold til fortsat tiltrækning og fastholdelse af elever og kursister at sikre fortsat medarbejder- og elevtrivsel o at have implementeret ny erhvervsuddannelsesreform o at understøtte organisationen i at balancere mellem fællesskabets ensrettede linjer og en passende selvstændighedsgrad o på længere sigt at have hævet overskudsgraden samt elevantallet o at ensrette visse organisatoriske strukturer på det gymnasiale område o at sikre etableringen af kvalitetsmål for UCH s kvalitetsudvikling o at have styr på udbud i Målgruppe Primær målgruppe Den rette kandidat kan komme fra en lederstilling i uddannelsesverdenen, og har tilstrækkelig relevant ledelseserfaring samt erfaring med strategisk forretningsudvikling. Side 12 af 13

13 3.6.2 Subsidiær målgruppe Den rette kandidat kan komme fra den private kursus-/uddannelsesverden, hvis kandidaten har relevant erfaring fra eller indsigt i mekanismerne i en offentlig uddannelsesinstitution, herunder netværk og udvalg Kan komme fra en lederstilling i andre dele af den offentlige/private sektor, hvor myndighedsregulering, netværk og politik spiller en væsentlig rolle. 3.7 Ansættelsesvilkår Stillingen er aflønnet efter resultatlønsaftale og den samlede bruttoløn ligger på ca. kr inkl. pension. 4. Proces- og tidsplan AKTIVITET TIDSANGIVELSE Ansøgningsfrist , kl Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler Indledende samtaler , kl Test, personvurdering og referencetagning Efter Finalekandidaterne møder bestyrelsesformand/vicedirektør Efter Rapportering og anden samtalerunde , kl Tiltrædelse (Med forbehold for ændringer) Side 13 af 13

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelseschef for Industri, Transport & Service

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelseschef for Industri, Transport & Service JOB- OG KRAVPROFIL Lars Raun / Jesper Lund Aarhus, den 6. november 2012 Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelseschef for Industri, Transport & Service AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen Jesper Lund Aarhus, den 2. maj 2013 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014 JOB- OG KRAVPROFIL Horsens, 1. december 2014 Vicerektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, d. 17. november 2015 Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør Jan Kjeldsmark Aarhus, den 17. november 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune

Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jakob Westh, Mia Hvilshøj Dal og Natalia Holst-Pedersen Hellerup, den 14. oktober 2016 Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Skoleleder JOB- OG KRAVPROFIL. Sorø Privatskole. Jakob Westh & Louise Aagaard Hellerup, den 16. marts 2017

Skoleleder JOB- OG KRAVPROFIL. Sorø Privatskole. Jakob Westh & Louise Aagaard Hellerup, den 16. marts 2017 JOB- OG KRAVPROFIL Jakob Westh & Louise Aagaard Hellerup, den 16. marts 2017 Skoleleder Sorø Privatskole AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Skoleleder Højboskolen Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Højboskolen Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Katharina Jespersen Aarhus, 28. april 2016 Skoleleder Højboskolen Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelseschef for Byggeri & Automatik

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelseschef for Byggeri & Automatik JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/LLR 4. oktober 2013 Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelseschef for Byggeri & Automatik AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder Fors A/S

Kommunikationsmedarbejder Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, den 16. februar 2016 Kommunikationsmedarbejder Fors A/S AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMA RK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT)

Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) JOB- OG KRAVPROFIL Bjarke Lindemann Jepsen & John Reynolds Hellerup, 2. maj 2017 Faglig sekretær Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Skoleleder til Tappernøje Dagskole

Skoleleder til Tappernøje Dagskole JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal & Louise Aagaard Hellerup, den 1. juni 2017 Hellerup, den ber 2016 Skoleleder til Tappernøje Dagskole AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Kundedirektør til KAB

Kundedirektør til KAB JOB- OG KRAVPROFIL Steen Vidø & Hirse Tikjøb Hellerup, den 3. juli 2017 Kundedirektør til KAB AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til områderne

Job- og personprofil. Uddannelseschef til områderne Job- og personprofil Uddannelseschef til områderne Food College Style & Wellness College Dental College samt Skolehjem December 2015 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen

Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds & Nina Allin Hellerup, den 1. februar 2016 Rekruttering og udvælgelse af beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Juridisk konsulent til Fors A/S

Juridisk konsulent til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 14-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Juridisk konsulent til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Juridisk konsulent

Læs mere

Ansættelse af Havnedirektør til Korsør Havn

Ansættelse af Havnedirektør til Korsør Havn JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, den 16. december 2016 Ansættelse af Havnedirektør til Korsør Havn AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Business Controller til Fors A/S

Business Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Business Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Business Controller

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Direktør JOB- OG KRAVPROFIL. Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015

Direktør JOB- OG KRAVPROFIL. Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015 Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Direktør for Sundhed og Social University College Sjælland

Direktør for Sundhed og Social University College Sjælland JOB- OG KRAVPROFIL Jakob Westh & Mia Hvilshøj Dal Hellerup, den 23. maj 2017 Direktør for Sundhed og Social University College Sjælland AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Forstander til Helsingør Produktionsskole - Sundet

Forstander til Helsingør Produktionsskole - Sundet JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal Hellerup, den 21. april 2017 Hellerup, den ber 2016 Forstander til Helsingør Produktionsskole - Sundet AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Financial Controller til Fors A/S

Financial Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Financial Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Financial Controller

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Skoleleder Gyvelhøjskolen, Galten Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Gyvelhøjskolen, Galten Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Morten Mølgaard Aarhus, 16. december 2014 Skoleleder Gyvelhøjskolen, Galten Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Modeller til ledelsesorganisering i Vestsjællands Brandvæsen

Modeller til ledelsesorganisering i Vestsjællands Brandvæsen Notat Christian Kofoed-Enevoldsen, John Reynolds og Nina Allin Hellerup, 19. august 2015 Modeller til ledelsesorganisering i Vestsjællands Brandvæsen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Inspektør hos Hobro Boligforening

Inspektør hos Hobro Boligforening Evald Eriksen 06-10-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Inspektør hos Hobro Boligforening JOB- OG KRAVPROFIL Inspektør hos Hobro Boligforening 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen

Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen Uddybende Notat Jan Kjeldsmark Aarhus, den 17. marts 2017 Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Rektor HF & VUC Nordsjælland

Rektor HF & VUC Nordsjælland JOB- OG KRAVPROFIL Louise Dohn og Allan R. Jacobsen Hellerup, 26. februar 2015 Rektor HF & VUC Nordsjælland AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelsesleder

Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelsesleder JOB- OG KRAVPROFIL Winnie Rechnagel/Jesper Lund Aarhus, 26. januar 2016 Uddybende notat vedrørende stillingen som uddannelsesleder AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Notat vedr. stillingen som entreprenørchef til Drift & Anlæg, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune

Notat vedr. stillingen som entreprenørchef til Drift & Anlæg, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune Jesper Madsen/Anne Cecilie Kjærgaard Aarhus, den 10. juli 2017 Notat vedr. stillingen som entreprenørchef til Drift & Anlæg, Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen Jan Kjeldsmark Aarhus, den 31. januar 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør 21. september 2011 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør Job- og personprofil Baggrund Social- og Sundhedsskolen Esbjerg søger en ny direktør, der vil medvirke til at fastholde og

Læs mere

Skoleleder Gjøl Skole Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Gjøl Skole Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 3. februar 2015 Skoleleder Gjøl Skole Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Rektor VUC Aarhus JOB- OG KRAVPROFIL. Uddybende information til potentielle ansøgere. Lars Raun/Evald Eriksen Aarhus, 27.

Rektor VUC Aarhus JOB- OG KRAVPROFIL. Uddybende information til potentielle ansøgere. Lars Raun/Evald Eriksen Aarhus, 27. JOB- OG KRAVPROFIL Lars Raun/Evald Eriksen Aarhus, 27. februar 2013 Uddybende information til potentielle ansøgere Rektor VUC Aarhus AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

(genopslag) Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen. Uddybende Notat. Jan Kjeldsmark Aarhus, den 5. maj 2017

(genopslag) Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen. Uddybende Notat. Jan Kjeldsmark Aarhus, den 5. maj 2017 Uddybende Notat Jan Kjeldsmark Aarhus, den 5. maj 2017 (genopslag) Kontorchef i Faglig Service Staben, Socialforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør

Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør 26. oktober 2012 Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør 1. Indledning Skolen arbejder indenfor politikområderne arbejdsmarked, erhverv og uddannelse. Skolen er en selvejende institution under Ministeriet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Økonomi- og administrationschef

Økonomi- og administrationschef JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Katharina Jespersen Aarhus, den 6. marts 2015 Økonomi- og administrationschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Centerchef, Intern Service

Centerchef, Intern Service JOB- OG KRAVPROFIL Anne Sofie Osmundsen og Jesper Lund Aarhus, den 14. marts 2017 Centerchef, Intern Service AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Juridisk Projektleder Arealudvikling Aarhus, Teknik og Miljø

Juridisk Projektleder Arealudvikling Aarhus, Teknik og Miljø JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus den 5. november 2012 Information til potentielle ansøgere Juridisk Projektleder Arealudvikling Aarhus, Teknik og Miljø AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Forretningsudvikler JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

Forretningsudvikler JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 Forretningsudvikler AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som fagchef for Sundhed og Ældre

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som fagchef for Sundhed og Ældre Jan Kjeldsmark/anc Aarhus, den 3. maj 2017 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som fagchef for Sundhed og Ældre AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør for Billund ErhvervsFremme

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør for Billund ErhvervsFremme Aarhus, den 17. juni 2013 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør for Billund ErhvervsFremme AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere