Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør"

Transkript

1 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OM UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO STILLINGSBESKRIVELSE PROCES- OG TIDSPLAN Side 2 af 13

3 1. Indledning Den nuværende direktør Svend Ørgaard går efter 22 års ansættelse på pension til sommer, hvorfor Uddannelsescenter Holstebro søger hans efterfølger til at stå i spidsen for skolen. Den nye direktør for Uddannelsescenter Holstebro forventes at tiltræde pr. 1. august Uddannelsescenter Holstebro (herefter UCH) og Mercuri Urval (herefter MU) har indgået aftale om samarbejde vedrørende rekruttering og udvælgelse af den nye direktør. MU samarbejder i ansættelsesprocessen med bestyrelsen samt ansættelsesudvalget. Nærværende notat, som er udarbejdet af MU og godkendt af ansættelsesudvalget, vil blive anvendt til: at sikre en fælles forståelsesramme i ansættelsesudvalget og mellem ansættelsesudvalget og MU i relation til stillingens indhold og profilen på direktøren at udgøre baggrundsmateriale som information til muligt interesserede at vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold samt de formulerede krav og forventninger til den kommende stillingsindehaver. Således indgår notatet som grundlag for vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen. Ansættelsesudvalget består af følgende personer: Bestyrelsesformand, murermester Jørn Vejgaard (udpeget af Industri- og Håndværkerforeningen, Holstebro) Næstformand, statsaut. revisor Tage Hjortkjær (udpeget af Holstebro Handelsstandsforening) Medlem af forretningsudvalget, afdelingsformand Karin Østerby (udpeget af HK MidtVest) Ledelsesrepræsentant, vicedirektør Jens Knudsen (UCH) Medarbejderrepræsentant, lærer Birgit Vind Madsen (UCH). Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til bestyrelsen, der har ansættelseskompetencen. For en fortrolig drøftelse af mulighederne i stillingen kan du kontakte direktør Jesper Lund, Mercuri Urval på telefon eller konsulent Lisbeth Kjeldgaard Larsen, Mercuri Urval på telefon Du er også velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsesformand for UCH, Jørn Vejgaard, på telefon Du kan søge stillingen på (referencenummer: DK ) og vedhæfte ansøgning og CV. Ansøgningsfristen udløber 1. juni 2015, kl Om Uddannelsescenter Holstebro UCH er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse. UCH blev dannet i 2010 i fusionen mellem Holstebro Tekniske Skole og Holstebro Handelsskole og er placeret på fem adresser i Holstebro. Fem år efter fusionen understøttes følelsen af en fælles UCH-ånd af positive medarbejdertrivselsmålinger og af nøgleord som mangfoldighed og fællesskab. Blandt medarbejderne er der generelt en høj anciennitet, og der opleves en stolthed ved at være ansat på UCH. Side 3 af 13

4 På UCH tilbydes to gymnasieuddannelser, tre områder for erhvervsuddannelser samt EUX: Gymnasieuddannelserne omfatter: HHX og HTX EUD omfatter: Kontor, handel og forretningsservice; Teknologi, byggeri og transport; Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Der er tilknyttet et skolehjem med 220 pladser og det er muligt at kombinere sin uddannelse med Holstebro Elitesport eller et ophold på Holstebro Sports-College. Herudover har UCH et KursusCenter som indgår i tæt samarbejde med en lang række af områdets virksomheder om uddannelse og kompetenceudvikling. Det betyder, at UCH s kurser og efteruddannelser er ajour og tæt på praksis i virksomhedernes dagligdag. Hos UCH finder man også VEU-Center MIDTVEST, hvor et stort korps af veluddannede konsulenter står klar til at foretage besøg i virksomhederne. Herudover udbyder skolen arbejdsmarkedsuddannelse, åben uddannelse og indtægtsdækket virksomhed (brugerbetalte kurser) inden for skolens fagområder til enkeltpersoner, virksomheder og organisationer. UCH har ca årselever. Se i øvrigt detaljerede oplysninger om UCH på hvor følgende links indeholder væsentlige informationer om skolen: Elevtrivsel 2014: Medarbejdertrivsel 2013: Pædagogisk grundlag for EUD: Bestyrelsen : UCH s lokationer: I bilag 1 kan du ligeledes læse UCH s Årsrapport 2014 og i bilag 2 kan du orientere dig i det interne regnskab Organisation UCH ledes af direktøren og en chefgruppe (se de røde felter i organisationsdiagrammet på næste side). Rektor for HTX repræsenterer begge gymnasiale uddannelser, dvs. både HTX og HHX. Denne chefgruppe, inkl. direktøren, står for de strategiske beslutninger vedrørende UCH. Gruppen mødes hver 14. dag efter en årsplan. Direktøren, vicedirektøren og økonomidirektøren deltager ydermere i alle bestyrelsesmøder. Direktøren er herudover bindeled til Holstebro Sports-College, idet UCH giver driftstilskud til Sports- College. Chefgruppen: Direktør (vakant) Vicedirektør og chef for erhvervsuddannelser Jens Knudsen Økonomidirektør Søren Schubert Rektor for HTX Karsten Søndertoft Kursuschef Hanne Brink. Side 4 af 13

5 Figur 1 Organisationsdiagram Læsevejledning: De områder, som ikke har navn og titel angivet, illustrerer områder eller funktioner ikke personer De turkise felter i organisationsdiagrammet angiver de chefer og ledere (eller funktionsområder), der har taktisk og operationelt ansvar og beføjelser. Forskellen i titler (hhv. chef eller leder) bunder blandt andet i forskellige traditioner fra de forskellige skoler før fusionen De gule felter illustrerer stabsfunktioner. Side 5 af 13

6 2.2 Hoved- og nøgletal Læs yderligere i bilag 1 og 2. Side 6 af 13

7 2.3 Mission og vision Mission UCH sikrer et bredt og relevant udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser både lokalt, regionalt og nationalt udvikler unge og voksne fagligt, alment og personligt med henblik på at ruste dem til videreuddannelse og til varetagelse af job på et globaliseret arbejdsmarked bidrager til udvikling og vækst i lokalsamfundet og erhvervslivet i vores område. Vision UCH er et professionelt, udviklingsorienteret og dynamisk kompetencecenter, der er en attraktiv samarbejdspartner for interessenter såvel lokalt som regionalt, nationalt og internationalt har et udfordrende og attraktivt uddannelsesmiljø er en attraktiv arbejdsplads. 2.4 Værdigrundlag UCH indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker at udvikle et dynamisk og innovativt studie- og arbejdsfællesskab, som fremmer nytænkning og gennem læring skaber værdier for interessenter og for UCH selv. Derfor er nedenstående værdier særligt vigtige for UCH: Mangfoldighed og originalitet Fordi de originale idéer, vi selv skaber, er grundlaget for den fortsatte udvikling i vores uddannelser og i vores region. Vi skal udvikle originale uddannelser og kurser, som bliver attraktive både nationalt og internationalt. Dette betyder, at: vi vil arbejde på at udfordre og lade os udfordre af vores omgivelser det er vejen til indflydelse mangfoldighed er en forudsætning for udvikling. Åbenhed er nødvendig på Uddannelsescenter Holstebro, fordi den store geografi og de kulturelle forskelle nødvendiggør, at der skabes gode betingelser for samhørighed som vækstgenerator og som forudsætning for dynamik og kreativitet. Dette betyder, at: åbenhed er en forudsætning for beslutninger og handlinger samarbejde betaler sig strategier udvikles både nede fra og oppe fra - og i stadig dialog kommunikation er et fælles ansvar. Kvalitet er bærende for alle aktiviteter i Uddannelsescenter Holstebro. Faglig kvalitet på internationalt niveau er forudsætningen for at kunne udvikle uddannelser, som har målgruppens interesse. Dette betyder, at: vi skaber kvalitet gennem strategisk kompetenceudvikling vi udviser loyalitet i vores fælles beslutninger. Side 7 af 13

8 Bæredygtighed Fordi Uddannelsescenter Holstebro - som en stor uddannelses- og vidensinstitution - har ansvaret for at uddanne mennesker med indsigt i og fornemmelse for samfundets sammenhængskraft og miljømæssige kvaliteter. Dette betyder, at: vi - fra hver vores plads - skal samarbejde om at skabe et godt resultat vi alle skal respektere kompleksiteten. Nærhed, ærlighed, tryghed og ansvar Fordi vi skal skabe attraktive læringsmiljøer og arbejdspladser. Dette betyder, at: vi har en udfordring i at sikre nærheden i en stor helhed ærlig kommunikation skaber tryghed. Vi har alle et fælles ansvar for elevers, kursisters og medarbejderes trivsel. 2.5 Strategiplan De indledende drøftelser om en ny strategi for UCH blev indledt i september 2014 på et bestyrelsesseminar. På baggrund af denne proces foreligger et oplæg til en ny strategi. Det bliver en central opgave for den nye direktør at fortsætte arbejdet med dette oplæg i samarbejde med bestyrelsen, ledere og medarbejdere, for at fastlægge den endelige strategi. På baggrund af den udarbejdede strategi forventes direktøren ligeledes at sikre, at konkrete handlingsplaner udarbejdes og eksekveres af chefer og ledere i organisationen. Som indledning til det kommende strategiarbejde har bestyrelsen godkendt en revideret udgave af skolens mission, vision og værdier. 2.6 Arbejdet på skolen UCH s to gymnasiale retninger er begge i særdeles god drift. De fastholder et stort elevoptag og undersøgelserne af elevernes trivsel viser, at begge gymnasieretninger er særdeles attraktive for de unge. De faglige resultater er i top sammenlignet med øvrige tilsvarende gymnasier. Der arbejdes målrettet med det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø ikke mindst set i forlængelse af OK13, som er et betydningsfuldt paradigmeskifte for medarbejderne. På begge gymnasier er frafaldet blandt de unge meget begrænset. Erhvervsuddannelserne deltog igen i 2014 ved DM i Skills. Sidste år vandt UCH Danmarksmesterskabet for ernæringsassistenter. De øvrige deltagere var maler, detailslagter, bager og tømrer og for første gang deltog UCH inden for autofaget. UCH har i 2014 prioriteret en målrettet indsats for fremskaffelse af flere praktikpladser, også set i relation til skolepraktikelever. Det har givet nogle flotte resultater, senest bevist med en flot placering i en måling af Uddannelsesministeriet blandt landets erhvervsskoler. Her fik UCH en fjerdeplads målt i indgåelse af uddannelsesaftaler, hvilket fortæller, at der stadig er muligheder for fremskaffelse af praktikpladser til de unge. Et godt signal til de, som skal vælge uddannelse: vælger man at komme på UCH, er chancerne for at få en praktikplads gode. Uanset om man kommer direkte fra grundforløbet eller man starter i kortere eller længere tid som skolepraktikelev, så vil det lykkes at finde en praktikplads. Side 8 af 13

9 UCH har i 2014 endvidere arbejdet intenst på at planlægge erhvervsuddannelsesreformen, herunder den kombinerede ungdomsuddannelse og EUD10 med henblik på iværksættelse fra august Endvidere er fagretningerne på grundforløbets første del sendt ud, så eleverne kan tilmelde sig i optagelse.dk. Arbejdet fortsætter, så grundforløbets anden del forventes klar til august. VEU-centeret kom ud af 2014 på fornemste vis, idet centeret - ud af landets i alt 13 VEUcentre - scorede den højeste karakter i ministeriets årlige afrapportering. Der arbejdes intenst med efteruddannelsesområdet og specielt er AMU-uddannelserne et fokusområde, idet disse i en årrække har været under pres, både på grund af arbejdsgivernes og skolens økonomi. UCH har succes med at udbyde kortere forløb for virksomheder, som sender deres medarbejdere til UCH, og disse udtrykker stor tilfredshed med kvaliteten i den undervisning, de tilbydes. Samlet set er kursuscentret et stort aktiv for UCH, fordi dets høje kvalitet smitter af på det image, som skolen har i den nære geografi. 2.7 Udfordringer for UCH De kompetencer, som erhvervslivet efterspørger - og dermed de uddannelser, som skolen udbyder - er i konstant udvikling. Derfor er det afgørende med kontinuerlig opmærksomhed på tendenser, udvikling og tilpasning af forretningen samt synliggørelse af uddannelser på områderne - både i branchen og i uddannelsessystemet. Der er til stadighed behov for at gøre en indsats for at sætte UCH på landkortet. UCH s samarbejdspartnere og aftagervirksomheder er overvejende beliggende i lokalområdet og regionen. Udfordringen er at fastholde og skabe nye relationer på tværs af flere brancher og interessenter, så skolen fortsat er kendetegnet ved at være branchernes og områdets foretrukne samarbejdspartner. Forskellige politiske tiltag har ligeledes en stor indflydelse på uddannelserne, og det er vigtigt at følge og påvirke udviklingen og tilpasse skolens uddannelsestilbud såvel indenfor erhvervs- som efteruddannelserne. Det er derudover nødvendigt at iværksætte initiativer med henblik på at opnå en effektivisering og dermed en væsentligt forbedret udnyttelse af de eksisterende ressourcer samtidig med, at kvalitetsniveauet fastholdes. Der er grund til at gøre en særlig indsats for at sikre lønsomheden og tænke og handle forretningsorienteret/kommercielt. I sommeren 2015 træder en reform af erhvervsuddannelserne i kraft en reform, der medfører betydelige ændringer i uddannelsernes struktur og opbygning. Det må forventes, at denne reform i et vist omfang - i en periode - kan medføre et faldende antal årselever. På længere sigt skulle reformen dog gerne sikre, at flere elever gennemfører uddannelserne. Skolemiljøet og elevtrivsel er en vigtig del af arbejdet på UCH. Det vægtes meget højt, at eleverne og kursisterne, ud over at få en kompetent og professionel undervisning, også oplever at have et godt ophold på skolen. Underviserne er i tæt dialog med praktikvirksomheder omkring elevernes uddannelse og personlige udvikling. Der er blandt skolens elever et stort aldersspænd og dermed også et spænd i modenhed. Denne forskellighed skal håndteres med henblik på at understøtte eleverne bedst muligt i løbet af uddannelsesforløbet. Der arbejdes systematisk med elevfastholdelse. Side 9 af 13

10 3. Stillingsbeskrivelse 3.1 Stillingen Titel: Reference: Geografisk placering: Direktør Direktøren refererer til bestyrelsen Holstebro Ansættelsestidspunkt: 1. august Direktørens opgaver Direktøren har i hovedtræk følgende arbejdsopgaver: Ansvar og kompetence Direktøren er med til at sikre, at de menneskelige ressourcer i organisationen understøtter skolens vision, strategier og mål Direktøren løfter det øverste administrative, uddannelsesmæssige og personalemæssige ansvar Direktøren er nærmeste leder og personaleansvarlige for seks chefer (se organisationsdiagrammet) Direktøren skal sikre, at skolen løbende udbyder tidssvarende, markedsorienterede og pædagogisk kvalitetsbetonede uddannelser og kurser Direktøren skal stå i spidsen for en ny strategi med henblik på at sikre en uddannelsesmæssig og kvalitetsmæssig udvikling og fortsat rationel drift af skolen Direktøren indgår i lokale, regionale og nationale netværk Direktøren rapporterer til bestyrelsen og er sekretær herfor Direktøren har hovedansvar for, at planlagte økonomiske rammer overholdes. Mål- og opgavebeskrivelse Direktøren skal - sammen med vicedirektøren og chefgruppen - medvirke til at indfri UCH s vision samt arbejde for at indfri de strategiske og taktiske målsætninger for skolen Direktøren har hovedansvaret for den daglige ledelse af skolens afdelinger, som varetages af de respektive chefer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regelsæt samt i henhold til vedtagne krav om kapacitet og kvalitet Direktøren har hovedansvaret for, at der sker en videreudvikling af skolen i henhold til den vedtagne strategi i forhold til markedet, udvikling, pædagogik og styring Direktøren skal gå foran med det gode eksempel og inspirere ledere og medarbejdere for derigennem at sikre, at UCH er i konstant udvikling. 3.3 Forventninger til direktøren Landspolitiske samt regionale og lokale politiske tiltag har stor indflydelse på uddannelserne, og det er vigtigt at følge og påvirke udviklingen og tilpasse UCH s uddannelsestilbud såvel indenfor handels-, erhvervs- samt efteruddannelserne. Den nye direktør forventes derfor på professionel vis at være ambassadør for skolen eksternt i relation til de uddannelsespolitiske netværk, politiske beslutningstagere samt erhvervslivet. Direktøren skal dog i lige så høj grad stå i spidsen for det interne liv på skolen, herunder blandt andet skabe mål, rammer og trivsel samt motivere til idé- og kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejderne. Det forventes, at den nye direktør forstår, anerkender og påtager sig den vigtige, samfundspolitiske opgave, UCH har med hensyn til både dannelse og uddannelse af skolens elever. Side 10 af 13

11 Skolen foretrækker, at den nye direktør bor eller vil bo i UCH s regionale markedsområde. Det forventes, at direktøren opsøger og deltager aktivt i møder og arrangementer i lokalområdet og engagerer sig socialt med medarbejderne. Medarbejderne er fagorganiseret og kommer generelt med meget forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde. Det betyder, at der er arbejdskulturelle forskelle mellem de enkelte faggrupper. Dette er en styrke for skolen, men skaber også nogle udfordringer. Derfor er der behov for, at direktøren favner bredt i sin ledelsesstil samt skaber synergi og fællesskaber inden for de områder, hvor det giver mening. Direktøren vil komme til at udfordre plejer i forhold til den måde, hvorpå man tidligere har grebet organisering, faglighed, undervisning og samspil an. Dette skal direktøren være parat og i stand til at håndtere. Det forventes, at den nye direktør enten allerede har indsigt i eller meget hurtigt sætter sig grundigt ind i reformen på erhvervsuddannelsesområdet samt de konsekvenser og muligheder den afføder for UCH. Herudover forventes det, at direktøren spiller en aktiv rolle i at gøre UCH klar til de kommende udbudsrunder i 2016/ Faglige og personlige kompetencer Krav til faglige og erfaringsmæssige kompetencer Den rette person: har en videregående/akademisk eller længerevarende teknisk uddannelse suppleret med en lederuddannelse, gerne masteruddannelse har grundigt kendskab til uddannelsessystemet (erhvervsskolesektoren/ungdomsuddannelserne/amu- og VUC-området) samt aftagere af skolens elever har chef-/ledererfaring fra uddannelsessystemet har erfaring fra/med det private erhvervsliv har erfaring med etablering, vedligeholdelse og udvikling af strategiske alliancer i bl.a. de faglige organisationer, institutioner, offentlige myndigheder, branchenetværk, lokale netværk m.m. har erfaring med at navigere på forskellige institutionelle og politiske niveauer har erfaring med markedsorienteret produkt- og metodeudvikling inden for uddannelsessystemet evner at have/få indflydelse på centrale beslutningstagere har væsentlig pædagogisk interesse og indsigt har gerne undervisningserfaring er strategisk begavet og en tydelig retningsgiver - har erfaring med formulering og implementering af strategi er analytisk skarp skal kunne tænke fleksibelt og dynamisk i forhold til økonomien og det marked, UCH er en del af evner at udvikle og etablere en langsigtet strategi, dvs.: o samle egen organisation og have en god situationsfornemmelse o foretage risikostyring ved forandringer o lave langsigtet planlægning og lede via stærke nøgletal o samle nøglemedarbejdere, samt anvende egen analysekraft o balancere drift og udvikling o lede ledere og anvende medarbejdernes kompetencer til skolens fordel. Side 11 af 13

12 3.4.2 Personlige kompetencer Der er ønske om en person, der: tænker og agerer visionært og ambitiøst om UCH og lokalområdet tør udfordre organisationen brænder for at udvikle sig sammen med UCH agerer proaktivt er omstillingsparat trives i et uddannelsesmiljø med primært unge mennesker agerer interesseret og proaktivt i forhold til fremadrettet forretningsudvikling inviterer til åbenhed og dialog også om bevæggrunden for (strategiske) beslutninger er tillidsvækkende, synlig og imødekommende både over for bestyrelse, medarbejdere og elever i hverdagen søger demokratiske processer og samarbejde er empatisk og lyttende besidder en vis personlig robusthed og gennemslagskraft har viljen og evnen til at prioritere, træffe og holde fast i de vanskelige og rigtige beslutninger skaber resultater udøver en delegerende, helhedsorienteret og involverende ledelsesstil kommunikerer klart og på en overbevisende måde i både små og store fora har en positiv indstilling - er uformel og har humor udviser respekt for og tillid til de mange forskellige medarbejdere, deres faglighed, kompetencer og talenter. 3.5 Succeskriterier Den nye direktør vil efter nogen tid blive målt på sin evne til: at tage ansvar for udviklingen af UCH s fremtidige strategi at operationalisere vision og strategier til konkrete tiltag i hverdagen at etablere et tæt og tillidsfuldt samarbejde til bestyrelsen, som bærer præg af faglig og saglig sparring at skabe tillid omkring egen person i forhold til bestyrelsen, ledere og medarbejdere hurtigt at have taget kontakt til relevante samarbejdspartnere samt aktører lokalt og regionalt at have igangsat konkrete initiativer/systemer i forhold til fortsat tiltrækning og fastholdelse af elever og kursister at sikre fortsat medarbejder- og elevtrivsel o at have implementeret ny erhvervsuddannelsesreform o at understøtte organisationen i at balancere mellem fællesskabets ensrettede linjer og en passende selvstændighedsgrad o på længere sigt at have hævet overskudsgraden samt elevantallet o at ensrette visse organisatoriske strukturer på det gymnasiale område o at sikre etableringen af kvalitetsmål for UCH s kvalitetsudvikling o at have styr på udbud i Målgruppe Primær målgruppe Den rette kandidat kan komme fra en lederstilling i uddannelsesverdenen, og har tilstrækkelig relevant ledelseserfaring samt erfaring med strategisk forretningsudvikling. Side 12 af 13

13 3.6.2 Subsidiær målgruppe Den rette kandidat kan komme fra den private kursus-/uddannelsesverden, hvis kandidaten har relevant erfaring fra eller indsigt i mekanismerne i en offentlig uddannelsesinstitution, herunder netværk og udvalg Kan komme fra en lederstilling i andre dele af den offentlige/private sektor, hvor myndighedsregulering, netværk og politik spiller en væsentlig rolle. 3.7 Ansættelsesvilkår Stillingen er aflønnet efter resultatlønsaftale og den samlede bruttoløn ligger på ca. kr inkl. pension. 4. Proces- og tidsplan AKTIVITET TIDSANGIVELSE Ansøgningsfrist , kl Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler Indledende samtaler , kl Test, personvurdering og referencetagning Efter Finalekandidaterne møder bestyrelsesformand/vicedirektør Efter Rapportering og anden samtalerunde , kl Tiltrædelse (Med forbehold for ændringer) Side 13 af 13

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Direktør JOB- OG KRAVPROFIL. Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015

Direktør JOB- OG KRAVPROFIL. Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen, Louise Dohn og Mia Hvilshøj Hellerup, den 13. april 2015 Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen Jan Kjeldsmark Aarhus, den 31. januar 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Økonomi- og administrationschef

Økonomi- og administrationschef JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Katharina Jespersen Aarhus, den 6. marts 2015 Økonomi- og administrationschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus, den 24. juni 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 VEU-Centerchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY

Læs mere

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune TILBUD PÅ Konsulent John Reynolds Hellerup, den 26. juni 2014 Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Direktør Esrum Kloster & Møllegård og Kilden

Direktør Esrum Kloster & Møllegård og Kilden JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen / Jens Erik Jacobsen 13. december 2013 Direktør Esrum Kloster & Møllegård og Kilden AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af rektor

Rekruttering og udvælgelse af rektor JOB- OG KRAVPROFIL Lise Østermark Aarhus, 24. september 2014 Rekruttering og udvælgelse af rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv Lise Østermark/Jan Kjeldsmark Aarhus, den 10. oktober 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Teknik og Erhverv AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Thomas Gajhede & Winnie Rechnagel Aarhus, 10. oktober 2014 Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog

Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Information til ansøgere Dato: Oktober 2010 AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Sct. Knuds Gymnasium November 2012 Opdragsgiver Sct. Knuds Gymnasium Adresse Læssøegade 154 5230 Odense M Telefon: 63 11 56 60 www.sctknud-gym.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af souschef

Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af souschef Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af souschef Dato: 2. juli 2009 Konsulent: Jesper Lund/Line Revsbæk AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY ITALY

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Bestyrelsesmødet 5. december 2014

Bestyrelsesmødet 5. december 2014 Bestyrelsesmødet 5. december 2014 Dagsorden 1. Bestyrelsens rolle og visionen for Lemvig Gymnasium v/ole Zinck 2. Orientering om to nye uddannelser EUD og EUX 3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Stillings- og personprofil Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Maj 2014 Opdragsgiver Høje-Taastrup Gymnasium Adresse Frøgaard Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 3396 4050 www.htg.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere