Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør"

Transkript

1 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OM UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO STILLINGSBESKRIVELSE PROCES- OG TIDSPLAN Side 2 af 13

3 1. Indledning Den nuværende direktør Svend Ørgaard går efter 22 års ansættelse på pension til sommer, hvorfor Uddannelsescenter Holstebro søger hans efterfølger til at stå i spidsen for skolen. Den nye direktør for Uddannelsescenter Holstebro forventes at tiltræde pr. 1. august Uddannelsescenter Holstebro (herefter UCH) og Mercuri Urval (herefter MU) har indgået aftale om samarbejde vedrørende rekruttering og udvælgelse af den nye direktør. MU samarbejder i ansættelsesprocessen med bestyrelsen samt ansættelsesudvalget. Nærværende notat, som er udarbejdet af MU og godkendt af ansættelsesudvalget, vil blive anvendt til: at sikre en fælles forståelsesramme i ansættelsesudvalget og mellem ansættelsesudvalget og MU i relation til stillingens indhold og profilen på direktøren at udgøre baggrundsmateriale som information til muligt interesserede at vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold samt de formulerede krav og forventninger til den kommende stillingsindehaver. Således indgår notatet som grundlag for vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen. Ansættelsesudvalget består af følgende personer: Bestyrelsesformand, murermester Jørn Vejgaard (udpeget af Industri- og Håndværkerforeningen, Holstebro) Næstformand, statsaut. revisor Tage Hjortkjær (udpeget af Holstebro Handelsstandsforening) Medlem af forretningsudvalget, afdelingsformand Karin Østerby (udpeget af HK MidtVest) Ledelsesrepræsentant, vicedirektør Jens Knudsen (UCH) Medarbejderrepræsentant, lærer Birgit Vind Madsen (UCH). Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til bestyrelsen, der har ansættelseskompetencen. For en fortrolig drøftelse af mulighederne i stillingen kan du kontakte direktør Jesper Lund, Mercuri Urval på telefon eller konsulent Lisbeth Kjeldgaard Larsen, Mercuri Urval på telefon Du er også velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsesformand for UCH, Jørn Vejgaard, på telefon Du kan søge stillingen på (referencenummer: DK ) og vedhæfte ansøgning og CV. Ansøgningsfristen udløber 1. juni 2015, kl Om Uddannelsescenter Holstebro UCH er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse. UCH blev dannet i 2010 i fusionen mellem Holstebro Tekniske Skole og Holstebro Handelsskole og er placeret på fem adresser i Holstebro. Fem år efter fusionen understøttes følelsen af en fælles UCH-ånd af positive medarbejdertrivselsmålinger og af nøgleord som mangfoldighed og fællesskab. Blandt medarbejderne er der generelt en høj anciennitet, og der opleves en stolthed ved at være ansat på UCH. Side 3 af 13

4 På UCH tilbydes to gymnasieuddannelser, tre områder for erhvervsuddannelser samt EUX: Gymnasieuddannelserne omfatter: HHX og HTX EUD omfatter: Kontor, handel og forretningsservice; Teknologi, byggeri og transport; Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Der er tilknyttet et skolehjem med 220 pladser og det er muligt at kombinere sin uddannelse med Holstebro Elitesport eller et ophold på Holstebro Sports-College. Herudover har UCH et KursusCenter som indgår i tæt samarbejde med en lang række af områdets virksomheder om uddannelse og kompetenceudvikling. Det betyder, at UCH s kurser og efteruddannelser er ajour og tæt på praksis i virksomhedernes dagligdag. Hos UCH finder man også VEU-Center MIDTVEST, hvor et stort korps af veluddannede konsulenter står klar til at foretage besøg i virksomhederne. Herudover udbyder skolen arbejdsmarkedsuddannelse, åben uddannelse og indtægtsdækket virksomhed (brugerbetalte kurser) inden for skolens fagområder til enkeltpersoner, virksomheder og organisationer. UCH har ca årselever. Se i øvrigt detaljerede oplysninger om UCH på hvor følgende links indeholder væsentlige informationer om skolen: Elevtrivsel 2014: Medarbejdertrivsel 2013: Pædagogisk grundlag for EUD: Bestyrelsen : UCH s lokationer: I bilag 1 kan du ligeledes læse UCH s Årsrapport 2014 og i bilag 2 kan du orientere dig i det interne regnskab Organisation UCH ledes af direktøren og en chefgruppe (se de røde felter i organisationsdiagrammet på næste side). Rektor for HTX repræsenterer begge gymnasiale uddannelser, dvs. både HTX og HHX. Denne chefgruppe, inkl. direktøren, står for de strategiske beslutninger vedrørende UCH. Gruppen mødes hver 14. dag efter en årsplan. Direktøren, vicedirektøren og økonomidirektøren deltager ydermere i alle bestyrelsesmøder. Direktøren er herudover bindeled til Holstebro Sports-College, idet UCH giver driftstilskud til Sports- College. Chefgruppen: Direktør (vakant) Vicedirektør og chef for erhvervsuddannelser Jens Knudsen Økonomidirektør Søren Schubert Rektor for HTX Karsten Søndertoft Kursuschef Hanne Brink. Side 4 af 13

5 Figur 1 Organisationsdiagram Læsevejledning: De områder, som ikke har navn og titel angivet, illustrerer områder eller funktioner ikke personer De turkise felter i organisationsdiagrammet angiver de chefer og ledere (eller funktionsområder), der har taktisk og operationelt ansvar og beføjelser. Forskellen i titler (hhv. chef eller leder) bunder blandt andet i forskellige traditioner fra de forskellige skoler før fusionen De gule felter illustrerer stabsfunktioner. Side 5 af 13

6 2.2 Hoved- og nøgletal Læs yderligere i bilag 1 og 2. Side 6 af 13

7 2.3 Mission og vision Mission UCH sikrer et bredt og relevant udbud af uddannelser, kurser og konsulentydelser både lokalt, regionalt og nationalt udvikler unge og voksne fagligt, alment og personligt med henblik på at ruste dem til videreuddannelse og til varetagelse af job på et globaliseret arbejdsmarked bidrager til udvikling og vækst i lokalsamfundet og erhvervslivet i vores område. Vision UCH er et professionelt, udviklingsorienteret og dynamisk kompetencecenter, der er en attraktiv samarbejdspartner for interessenter såvel lokalt som regionalt, nationalt og internationalt har et udfordrende og attraktivt uddannelsesmiljø er en attraktiv arbejdsplads. 2.4 Værdigrundlag UCH indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker at udvikle et dynamisk og innovativt studie- og arbejdsfællesskab, som fremmer nytænkning og gennem læring skaber værdier for interessenter og for UCH selv. Derfor er nedenstående værdier særligt vigtige for UCH: Mangfoldighed og originalitet Fordi de originale idéer, vi selv skaber, er grundlaget for den fortsatte udvikling i vores uddannelser og i vores region. Vi skal udvikle originale uddannelser og kurser, som bliver attraktive både nationalt og internationalt. Dette betyder, at: vi vil arbejde på at udfordre og lade os udfordre af vores omgivelser det er vejen til indflydelse mangfoldighed er en forudsætning for udvikling. Åbenhed er nødvendig på Uddannelsescenter Holstebro, fordi den store geografi og de kulturelle forskelle nødvendiggør, at der skabes gode betingelser for samhørighed som vækstgenerator og som forudsætning for dynamik og kreativitet. Dette betyder, at: åbenhed er en forudsætning for beslutninger og handlinger samarbejde betaler sig strategier udvikles både nede fra og oppe fra - og i stadig dialog kommunikation er et fælles ansvar. Kvalitet er bærende for alle aktiviteter i Uddannelsescenter Holstebro. Faglig kvalitet på internationalt niveau er forudsætningen for at kunne udvikle uddannelser, som har målgruppens interesse. Dette betyder, at: vi skaber kvalitet gennem strategisk kompetenceudvikling vi udviser loyalitet i vores fælles beslutninger. Side 7 af 13

8 Bæredygtighed Fordi Uddannelsescenter Holstebro - som en stor uddannelses- og vidensinstitution - har ansvaret for at uddanne mennesker med indsigt i og fornemmelse for samfundets sammenhængskraft og miljømæssige kvaliteter. Dette betyder, at: vi - fra hver vores plads - skal samarbejde om at skabe et godt resultat vi alle skal respektere kompleksiteten. Nærhed, ærlighed, tryghed og ansvar Fordi vi skal skabe attraktive læringsmiljøer og arbejdspladser. Dette betyder, at: vi har en udfordring i at sikre nærheden i en stor helhed ærlig kommunikation skaber tryghed. Vi har alle et fælles ansvar for elevers, kursisters og medarbejderes trivsel. 2.5 Strategiplan De indledende drøftelser om en ny strategi for UCH blev indledt i september 2014 på et bestyrelsesseminar. På baggrund af denne proces foreligger et oplæg til en ny strategi. Det bliver en central opgave for den nye direktør at fortsætte arbejdet med dette oplæg i samarbejde med bestyrelsen, ledere og medarbejdere, for at fastlægge den endelige strategi. På baggrund af den udarbejdede strategi forventes direktøren ligeledes at sikre, at konkrete handlingsplaner udarbejdes og eksekveres af chefer og ledere i organisationen. Som indledning til det kommende strategiarbejde har bestyrelsen godkendt en revideret udgave af skolens mission, vision og værdier. 2.6 Arbejdet på skolen UCH s to gymnasiale retninger er begge i særdeles god drift. De fastholder et stort elevoptag og undersøgelserne af elevernes trivsel viser, at begge gymnasieretninger er særdeles attraktive for de unge. De faglige resultater er i top sammenlignet med øvrige tilsvarende gymnasier. Der arbejdes målrettet med det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø ikke mindst set i forlængelse af OK13, som er et betydningsfuldt paradigmeskifte for medarbejderne. På begge gymnasier er frafaldet blandt de unge meget begrænset. Erhvervsuddannelserne deltog igen i 2014 ved DM i Skills. Sidste år vandt UCH Danmarksmesterskabet for ernæringsassistenter. De øvrige deltagere var maler, detailslagter, bager og tømrer og for første gang deltog UCH inden for autofaget. UCH har i 2014 prioriteret en målrettet indsats for fremskaffelse af flere praktikpladser, også set i relation til skolepraktikelever. Det har givet nogle flotte resultater, senest bevist med en flot placering i en måling af Uddannelsesministeriet blandt landets erhvervsskoler. Her fik UCH en fjerdeplads målt i indgåelse af uddannelsesaftaler, hvilket fortæller, at der stadig er muligheder for fremskaffelse af praktikpladser til de unge. Et godt signal til de, som skal vælge uddannelse: vælger man at komme på UCH, er chancerne for at få en praktikplads gode. Uanset om man kommer direkte fra grundforløbet eller man starter i kortere eller længere tid som skolepraktikelev, så vil det lykkes at finde en praktikplads. Side 8 af 13

9 UCH har i 2014 endvidere arbejdet intenst på at planlægge erhvervsuddannelsesreformen, herunder den kombinerede ungdomsuddannelse og EUD10 med henblik på iværksættelse fra august Endvidere er fagretningerne på grundforløbets første del sendt ud, så eleverne kan tilmelde sig i optagelse.dk. Arbejdet fortsætter, så grundforløbets anden del forventes klar til august. VEU-centeret kom ud af 2014 på fornemste vis, idet centeret - ud af landets i alt 13 VEUcentre - scorede den højeste karakter i ministeriets årlige afrapportering. Der arbejdes intenst med efteruddannelsesområdet og specielt er AMU-uddannelserne et fokusområde, idet disse i en årrække har været under pres, både på grund af arbejdsgivernes og skolens økonomi. UCH har succes med at udbyde kortere forløb for virksomheder, som sender deres medarbejdere til UCH, og disse udtrykker stor tilfredshed med kvaliteten i den undervisning, de tilbydes. Samlet set er kursuscentret et stort aktiv for UCH, fordi dets høje kvalitet smitter af på det image, som skolen har i den nære geografi. 2.7 Udfordringer for UCH De kompetencer, som erhvervslivet efterspørger - og dermed de uddannelser, som skolen udbyder - er i konstant udvikling. Derfor er det afgørende med kontinuerlig opmærksomhed på tendenser, udvikling og tilpasning af forretningen samt synliggørelse af uddannelser på områderne - både i branchen og i uddannelsessystemet. Der er til stadighed behov for at gøre en indsats for at sætte UCH på landkortet. UCH s samarbejdspartnere og aftagervirksomheder er overvejende beliggende i lokalområdet og regionen. Udfordringen er at fastholde og skabe nye relationer på tværs af flere brancher og interessenter, så skolen fortsat er kendetegnet ved at være branchernes og områdets foretrukne samarbejdspartner. Forskellige politiske tiltag har ligeledes en stor indflydelse på uddannelserne, og det er vigtigt at følge og påvirke udviklingen og tilpasse skolens uddannelsestilbud såvel indenfor erhvervs- som efteruddannelserne. Det er derudover nødvendigt at iværksætte initiativer med henblik på at opnå en effektivisering og dermed en væsentligt forbedret udnyttelse af de eksisterende ressourcer samtidig med, at kvalitetsniveauet fastholdes. Der er grund til at gøre en særlig indsats for at sikre lønsomheden og tænke og handle forretningsorienteret/kommercielt. I sommeren 2015 træder en reform af erhvervsuddannelserne i kraft en reform, der medfører betydelige ændringer i uddannelsernes struktur og opbygning. Det må forventes, at denne reform i et vist omfang - i en periode - kan medføre et faldende antal årselever. På længere sigt skulle reformen dog gerne sikre, at flere elever gennemfører uddannelserne. Skolemiljøet og elevtrivsel er en vigtig del af arbejdet på UCH. Det vægtes meget højt, at eleverne og kursisterne, ud over at få en kompetent og professionel undervisning, også oplever at have et godt ophold på skolen. Underviserne er i tæt dialog med praktikvirksomheder omkring elevernes uddannelse og personlige udvikling. Der er blandt skolens elever et stort aldersspænd og dermed også et spænd i modenhed. Denne forskellighed skal håndteres med henblik på at understøtte eleverne bedst muligt i løbet af uddannelsesforløbet. Der arbejdes systematisk med elevfastholdelse. Side 9 af 13

10 3. Stillingsbeskrivelse 3.1 Stillingen Titel: Reference: Geografisk placering: Direktør Direktøren refererer til bestyrelsen Holstebro Ansættelsestidspunkt: 1. august Direktørens opgaver Direktøren har i hovedtræk følgende arbejdsopgaver: Ansvar og kompetence Direktøren er med til at sikre, at de menneskelige ressourcer i organisationen understøtter skolens vision, strategier og mål Direktøren løfter det øverste administrative, uddannelsesmæssige og personalemæssige ansvar Direktøren er nærmeste leder og personaleansvarlige for seks chefer (se organisationsdiagrammet) Direktøren skal sikre, at skolen løbende udbyder tidssvarende, markedsorienterede og pædagogisk kvalitetsbetonede uddannelser og kurser Direktøren skal stå i spidsen for en ny strategi med henblik på at sikre en uddannelsesmæssig og kvalitetsmæssig udvikling og fortsat rationel drift af skolen Direktøren indgår i lokale, regionale og nationale netværk Direktøren rapporterer til bestyrelsen og er sekretær herfor Direktøren har hovedansvar for, at planlagte økonomiske rammer overholdes. Mål- og opgavebeskrivelse Direktøren skal - sammen med vicedirektøren og chefgruppen - medvirke til at indfri UCH s vision samt arbejde for at indfri de strategiske og taktiske målsætninger for skolen Direktøren har hovedansvaret for den daglige ledelse af skolens afdelinger, som varetages af de respektive chefer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regelsæt samt i henhold til vedtagne krav om kapacitet og kvalitet Direktøren har hovedansvaret for, at der sker en videreudvikling af skolen i henhold til den vedtagne strategi i forhold til markedet, udvikling, pædagogik og styring Direktøren skal gå foran med det gode eksempel og inspirere ledere og medarbejdere for derigennem at sikre, at UCH er i konstant udvikling. 3.3 Forventninger til direktøren Landspolitiske samt regionale og lokale politiske tiltag har stor indflydelse på uddannelserne, og det er vigtigt at følge og påvirke udviklingen og tilpasse UCH s uddannelsestilbud såvel indenfor handels-, erhvervs- samt efteruddannelserne. Den nye direktør forventes derfor på professionel vis at være ambassadør for skolen eksternt i relation til de uddannelsespolitiske netværk, politiske beslutningstagere samt erhvervslivet. Direktøren skal dog i lige så høj grad stå i spidsen for det interne liv på skolen, herunder blandt andet skabe mål, rammer og trivsel samt motivere til idé- og kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejderne. Det forventes, at den nye direktør forstår, anerkender og påtager sig den vigtige, samfundspolitiske opgave, UCH har med hensyn til både dannelse og uddannelse af skolens elever. Side 10 af 13

11 Skolen foretrækker, at den nye direktør bor eller vil bo i UCH s regionale markedsområde. Det forventes, at direktøren opsøger og deltager aktivt i møder og arrangementer i lokalområdet og engagerer sig socialt med medarbejderne. Medarbejderne er fagorganiseret og kommer generelt med meget forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde. Det betyder, at der er arbejdskulturelle forskelle mellem de enkelte faggrupper. Dette er en styrke for skolen, men skaber også nogle udfordringer. Derfor er der behov for, at direktøren favner bredt i sin ledelsesstil samt skaber synergi og fællesskaber inden for de områder, hvor det giver mening. Direktøren vil komme til at udfordre plejer i forhold til den måde, hvorpå man tidligere har grebet organisering, faglighed, undervisning og samspil an. Dette skal direktøren være parat og i stand til at håndtere. Det forventes, at den nye direktør enten allerede har indsigt i eller meget hurtigt sætter sig grundigt ind i reformen på erhvervsuddannelsesområdet samt de konsekvenser og muligheder den afføder for UCH. Herudover forventes det, at direktøren spiller en aktiv rolle i at gøre UCH klar til de kommende udbudsrunder i 2016/ Faglige og personlige kompetencer Krav til faglige og erfaringsmæssige kompetencer Den rette person: har en videregående/akademisk eller længerevarende teknisk uddannelse suppleret med en lederuddannelse, gerne masteruddannelse har grundigt kendskab til uddannelsessystemet (erhvervsskolesektoren/ungdomsuddannelserne/amu- og VUC-området) samt aftagere af skolens elever har chef-/ledererfaring fra uddannelsessystemet har erfaring fra/med det private erhvervsliv har erfaring med etablering, vedligeholdelse og udvikling af strategiske alliancer i bl.a. de faglige organisationer, institutioner, offentlige myndigheder, branchenetværk, lokale netværk m.m. har erfaring med at navigere på forskellige institutionelle og politiske niveauer har erfaring med markedsorienteret produkt- og metodeudvikling inden for uddannelsessystemet evner at have/få indflydelse på centrale beslutningstagere har væsentlig pædagogisk interesse og indsigt har gerne undervisningserfaring er strategisk begavet og en tydelig retningsgiver - har erfaring med formulering og implementering af strategi er analytisk skarp skal kunne tænke fleksibelt og dynamisk i forhold til økonomien og det marked, UCH er en del af evner at udvikle og etablere en langsigtet strategi, dvs.: o samle egen organisation og have en god situationsfornemmelse o foretage risikostyring ved forandringer o lave langsigtet planlægning og lede via stærke nøgletal o samle nøglemedarbejdere, samt anvende egen analysekraft o balancere drift og udvikling o lede ledere og anvende medarbejdernes kompetencer til skolens fordel. Side 11 af 13

12 3.4.2 Personlige kompetencer Der er ønske om en person, der: tænker og agerer visionært og ambitiøst om UCH og lokalområdet tør udfordre organisationen brænder for at udvikle sig sammen med UCH agerer proaktivt er omstillingsparat trives i et uddannelsesmiljø med primært unge mennesker agerer interesseret og proaktivt i forhold til fremadrettet forretningsudvikling inviterer til åbenhed og dialog også om bevæggrunden for (strategiske) beslutninger er tillidsvækkende, synlig og imødekommende både over for bestyrelse, medarbejdere og elever i hverdagen søger demokratiske processer og samarbejde er empatisk og lyttende besidder en vis personlig robusthed og gennemslagskraft har viljen og evnen til at prioritere, træffe og holde fast i de vanskelige og rigtige beslutninger skaber resultater udøver en delegerende, helhedsorienteret og involverende ledelsesstil kommunikerer klart og på en overbevisende måde i både små og store fora har en positiv indstilling - er uformel og har humor udviser respekt for og tillid til de mange forskellige medarbejdere, deres faglighed, kompetencer og talenter. 3.5 Succeskriterier Den nye direktør vil efter nogen tid blive målt på sin evne til: at tage ansvar for udviklingen af UCH s fremtidige strategi at operationalisere vision og strategier til konkrete tiltag i hverdagen at etablere et tæt og tillidsfuldt samarbejde til bestyrelsen, som bærer præg af faglig og saglig sparring at skabe tillid omkring egen person i forhold til bestyrelsen, ledere og medarbejdere hurtigt at have taget kontakt til relevante samarbejdspartnere samt aktører lokalt og regionalt at have igangsat konkrete initiativer/systemer i forhold til fortsat tiltrækning og fastholdelse af elever og kursister at sikre fortsat medarbejder- og elevtrivsel o at have implementeret ny erhvervsuddannelsesreform o at understøtte organisationen i at balancere mellem fællesskabets ensrettede linjer og en passende selvstændighedsgrad o på længere sigt at have hævet overskudsgraden samt elevantallet o at ensrette visse organisatoriske strukturer på det gymnasiale område o at sikre etableringen af kvalitetsmål for UCH s kvalitetsudvikling o at have styr på udbud i Målgruppe Primær målgruppe Den rette kandidat kan komme fra en lederstilling i uddannelsesverdenen, og har tilstrækkelig relevant ledelseserfaring samt erfaring med strategisk forretningsudvikling. Side 12 af 13

13 3.6.2 Subsidiær målgruppe Den rette kandidat kan komme fra den private kursus-/uddannelsesverden, hvis kandidaten har relevant erfaring fra eller indsigt i mekanismerne i en offentlig uddannelsesinstitution, herunder netværk og udvalg Kan komme fra en lederstilling i andre dele af den offentlige/private sektor, hvor myndighedsregulering, netværk og politik spiller en væsentlig rolle. 3.7 Ansættelsesvilkår Stillingen er aflønnet efter resultatlønsaftale og den samlede bruttoløn ligger på ca. kr inkl. pension. 4. Proces- og tidsplan AKTIVITET TIDSANGIVELSE Ansøgningsfrist , kl Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler Indledende samtaler , kl Test, personvurdering og referencetagning Efter Finalekandidaterne møder bestyrelsesformand/vicedirektør Efter Rapportering og anden samtalerunde , kl Tiltrædelse (Med forbehold for ændringer) Side 13 af 13

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere