Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger i pakken og som altid kan hentes i den nyeste udgave på Vigtigt: Det forudsættes, at der skal tastes 0 (nul) for at få en bylinie ved eksterne opkald. Har du programmeret direkte bylinie på dit apparat, så du ikke taster 0 (nul) for at ringe eksternt, skal du foran de fleste af de efterfølgende kommandoer derfor først taste ** ( 2 gange stjerne). Dette er vist som (**) hvor det er nødvendigt. Til gengælde skal du undlade nullet ved eksterne opkald, hvis du har programmeret direkte bylinie. Dette er vist som (0). I alle de efterfølgende kommandoer skal du, hvis ikke andet er nævnt, starte med at løfte røret på din egen telefon og derpå indtaste den beskrevne sekvens. Kommandoerne gælder for alle telefoner. Hvis der gælder særlige procedurer for systemtelefoner, er disse som regel nævnt, se i øvrigt manualen for systemtelefonen. Førstegangstilslutning af telefoner: ISDN- og systemtelefoner: Telefonen skal have det korrekte 2, 3 eller 4-cifrede MSN-lokalnummer indprogrammeret. INDKOMMENDE OPKALD Indtrækning af et opkald der ringer på en anden telefon (pick-up): (**) ##06 samt lokalnummer for telefonen eller gruppenummeret, hvori telefonen indgår. Indtrækning af et opkald til en telefonsvarer, der allerede er gået i gang: (**) ##06 samt lokalnummer for telefonsvareren eller gruppenummeret, den indgår i Der ringes fra et ringetryk ved døren, ind til din telefon: Løft røret inden 30 sekunder Det ringer på en central ringeklokke fordi nogen aktiverer dørtelefonen: (**) dørstationens lokalnummer Din telefon ringer med alarm-rytme: Løft røret, du hører alarmtekst. Tast 0 (nul) inden 60 sekunder. Afvent kvitteringstone, læg på. Under en samtale hører du banke-på-signal. Tag imod det nye opkald. R-2: Du taler med partner 2. Partner 1 venter og hører musik imens. Systemtelefoner: vælg modtag opkald i displayet. Under en samtale hører du banke-på-signal. Afvis det nye opkald. R-0. Systemtelefoner: vælg pil ned i displayet, og derefter afvis i displayet. Side 1 af 22

2 UDGÅENDE INTERNE OPKALD Ring internt til et andet lokalnummer eller til en gruppe af lokaltelefoner: (**) lokalnummeret på den anden telefon eller nummeret på gruppen. Bank-på på en optaget intern telefon: Du hører optaget, når du ringer til et lokalnummer. Vent 5 sekunder og optagettonen skifter til ringetone, hvis ejeren af lokalnummeret har tilladt at der bankes på. Ring op og tal med en besøgende ved dørstationen: (**) dørstationens lokalnummer. Ring til en intern systemtelefon med intercom-funktionen (besked/samtale): Besked: (**) ## 011 systemtelefonens lokalnummer Samtale: (**) ## 012 systemtelefonens lokalnummer InterCom skal være tilladt på den pågældende, kaldte systemtelefon. Fra systemtelefoner kan dette foregå smartere, se manual. Kald ud igennem højttaleranlæg: Tast højttaleranlæggets lokalnummer og tal UDGÅENDE EKSTERNE OPKALD Løft røret og tast 0 eller undlad 0 hvis du har programmeret direkte bylinie på din telefon. Tast herefter det eksterne nummer. Hyppigt kaldte numre kan oprettes som kortnumre, der i så fald tastes i stedet for hele nummeret. Undertryk overførsel af eget nummer (skjul nummer): (**) *31# 0 eksternt nummer. Skjul nummer gælder kun for dette opkald. Systemtelefoner: Tryk på knappen ud for brillen i displayet, og den skifter til solbrille. Alle fremtidige opkald sker nu med undertrykt, skjult nummer. Tryk på knappen for igen at vise nummer. Opkald med specifikt valg af eget nummer som skal overføres til kaldte abonnent: (**)## 96 EGET 8-CIFREDE TELEFONNUMMER * 0 eksternt nummer. Tildeling af et projektnummer til en samtale: Du kan indlede en ekstern samtale med et projektnummer, hvorefter samtalens data (nummer, varighed, beløb) opsamles på projektnummeret. Projektnummeret er 2-6 cifret, som programmeret i programmet ComSet. (**) ##93 projektnummer * 0 eksternt nummer. Vælg en specifik VoIP-konto til det næste eksterne udgående opkald (**) kontonummerets interne lokalnummer, 0 eksternt nummer Side 2 af 22

3 OPKALDET BESVARES IKKE Dobbeltkald besvares ikke, afslut dobbeltkald: Hvis du under en samtale foretager et nyt opkald med R + nummer (dobbeltkald), der ikke besvares, kan du ikke bare lægge på, så afbrydes samtale 1 også. I stedet taster du R 1 når du vil afbryde opringningen til partner 2 og vende tilbage til partner 1. Systemtelefon Automatisk etablering af forbindelse med et forgæves kaldt lokalnummer: Har du kaldt et lokalnummer, der ikke svarer, men blot ringer og ringer, kan du få anlægget til at etablere forbindelsen, så snart personen har ført sin næste samtale. Din telefon vil da ringe tilbage. Dit ubesvarede opkald skal vare mindst 3 sekunder, tast herefter R *37#, hør kvitteringstone og læg på. På systemtelefoner: vælg tilbagekald i displayet. DU TASTER ET NUMMER OG HØRER OPTAGETTONE Automatisk etablering af forbindelse med et optaget lokalnummer: Har du kaldt et lokalnummer, der er optaget kan du få anlægget til at etablere forbindelsen, så snart personen er ledig. Du skal høre optagettone i mindst 3 sekunder, tast herefter R*37#, hør kvitteringstone og læg på. På systemtelefoner: vælg tilbagekald i displayet. Slet bestillingen: #37# Automatisk etablering af forbindelse med et optaget eksternt nummer (CCBS): Har du kaldt et eksternt nummer, der er optaget kan du få teleudbyderen (Tele Danmark) til at etablere forbindelsen, så snart personen er ledig. Dette kræver at du abonnerer på tjenesten CCBS. Du skal høre optagettone i mindst 3 sekunder, tast herefter R*37#, hør kvitteringstone og læg på. På systemtelefoner: Se manualen. Slet bestillingen: #37# Automatisk reservering af den næste ledige bylinie: Får du optaget når du forsøger at ringe ud eksternt, er alle tilgængelige bylinier optaget. Tast R*37# før du lægger på. Når en linie er ledig, ringer din telefon og bylinien er klar, uden du behøver at taste 0 først. På ISDN-telefoner skal du lægge på og ringe op normalt, efter du har besvaret tilbageringningen fra anlægget. Ring til et lokalapparat, hvorpå pågældende person har programmeret forstyr-ikke: Opringning til et forstyr-ikke lokalnummer er normalt ikke muligt, du vil høre optaget-tone. Hvis du alligevel holder røret og venter og hører optaget-tone i mindst ti sekunder, ringer telefonen derefter normalt. Hvis den alligevel ikke gør det, og du stadig hører optagettone, er det fordi, den kaldte faktisk taler på telefonen og er optaget. Side 3 af 22

4 Dobbeltkald er optaget, afslut dobbeltkald: Hvis du under en samtale foretager et nyt opkald med R+nummer (dobbeltkald) til et nummer der er optaget, kan du ikke bare lægge på, når du hører der er optaget, så afbrydes samtale 1 også. Hold derimod blot forbindelsen i nogle sekunder, indtil anlægget selv automatisk afbryder dobbeltkaldet, og du er tilbage i den første samtale. Systemtelefoner: tryk ud for optaget og derpå tilbage, i displayet. MENS DU FØRER EN SAMTALE Internt dobbeltkald: Under en samtale ønsker du at foretage et nyt opkald (dobbeltkald) til et lokalnummer, til en gruppe af lokalnumre, eller til dørstationens lokalnummer. R-lokalnummer eller gruppenummer. Eksternt dobbeltkald: Under en samtale ønsker du at foretage et nyt opkald (dobbeltkald) til et eksternt nummer. R-0-eksternt nummer, eller R-kortnummer Det banker på, tag imod det nye opkald og behold den gamle samtale på vent: R-2 Systemtelefoner: vælg modtag opkald i displayet. Det banker på, tag imod det nye opkald og afslut den gamle samtale: R-1 Det banker på, afvis det nye opkald og behold den gamle samtale: R-0 Systemtelefoner: vælg pil ned i displayet, og derefter afvis i displayet. En anden telefon ringer, træk opkaldet ind til din telefon: Tast ##06 + den anden telefons lokalnummer, eller Tast ##06 + nummeret på gruppen, den anden telefon er medlem af. Det ringer ved døren, du vil tale med vedkommende: R-dørens lokalnummer. Mens du taler med dørstationen, vil du åbne døren: R-# Parkering af et modtaget eksternt opkald (call parking) (ikke Compact 5010 VoIP): Du kan modtage et eksternt opkald og derefter parkere det i en venteposition i centralen i op til 20 minutter, hvorunder den kaldende hører ventemusik. Du kan parkere op til 10 eksterne opkald samtidigt på denne måde. Du eller andre kan herefter senere hente de parkerede samtaler ud af systemet. Opkaldet parkeres ved at omstille samtalen til et parknummer, som er et ud af 10 på forhånd definerede numre, for eksempel numrene Numrene defineres i ComSet programmet. Der kan kun parkeres én samtale på hvert af de 10 parknumre. Hører du optaget, når du forsøger at parkere samtalen, er dette parknummer allerede i brug, og med R-tasten kan du trække samtalen tilbage og forsøge at parkere den på et andet, ledigt, parknummer. Side 4 af 22

5 Når samtalen skal hentes ud af parkering, kan enhver gøre det fra sin egen telefon ved blot at ringe til det parknummer, hvor den bestemte samtale er parkeret. Udløber den definerede ventetid (op til 20 minutter), går opkaldet tilbage til den telefon, der parkerede samtalen. Er denne telefon optaget, går samtalen i parkering endnu en gang i den definerede ventetid, hvorefter den igen ringer tilbage på den første telefon. Er denne stadig optaget, afbrydes den ventende samtale, og opkaldet går tabt. Under ekstern samtale: R-parknummer (eksempelvis 907) hør ringetone- læg på. Afbryd mikrofon, sæt samtale på hold: Tast R, læg ikke på. Modparten hører ventemusik fra anlægget. Tast R igen. Samtalen er genoptaget. DU FØRER EN SAMTALE OG VIL STILLE DEN OM TIL ET INTERNT ELLER EKSTERNT NUMMER Omstil ekstern samtale, uden præsentation (blind transfer), til lokalnummer: R-lokalnummer eller gruppenummer-afvent ringetone-læg på Besvarer det kaldte lokalnummer ikke din omstilling inden 60 sekunder, kommer samtalen tilbage til din telefon. Tager du ikke dette opkald inden 60 sekunder, eller er du i mellemtiden blevet optaget, afbrydes opkaldet. Omstil samtale, med præsentation, til lokalnummer: R-lokalnummer eller gruppenummer-du præsenterer samtalen-læg på Omstil samtale med præsentation, til eksternt nummer: R-0-eksternt nummer-præsenter samtalen-læg på, eller R-kortnummer- præsenter samtalen-læg på, eller På nogle ISDN-telefoner kan omstilling ske via menu eller funktionstast, se manual. Lokalnummer er optaget, læg ekstern samtale i ventesløjfe: Hvis du forsøger at omstille en ekstern samtale til et lokalnummer eller en gruppe, der imidlertid er optaget, kan du lægge den eksterne samtale i en 3 minutters ventesløjfe, hvor der høres ventemusik. Når lokalnummeret eller gruppen er ledig, ringes her i 60 sekunder. Besvares opkaldet inden for disse 60 sekunder, er den eksterne forbindelse etableret. Besvares opkaldet ikke eller er der optaget i alle 3 minutter, ringes der tilbage på din telefon. Besvarer du dette opkald er du igen forbundet med den eksterne part og kan på ny lægge samtalen i ventesløjfen. Besvarer du ikke opkaldet inden 60 sekunder eller er du i mellemtiden blevet optaget, afbrydes samtalen. Efter R + lokalnummer hører du optagettone i nogle sekunder, hvorefter den eksterne samtale automatisk er tilbage i røret- tast R ## 07-hør signaltone og læg på Systemtelefoner: Ved optaget, viser displayet muligheden Ventesløjfe. Tryk ud for Ventesløjfe og læg røret på. Ventesløjfen kan indeholde lige så mange eksterne samtaler som du har eksterne linier og de afleveres til de ønskede lokalnumre/grupper i den rigtige rækkefølge, efterhånden som disse bliver ledige. Du kan også lægge flere eksterne samtaler til samme lokalnummer/gruppe i ventesløjfen på en gang. Imens høres ventemusik, eventuelt blandet med tale, i valgfrit tidsintervalg, 1-30 sekunder. Side 5 af 22

6 DOBBELTKALD, DU FØRER 2 SAMTALER Afslut samtale med én partner i et dobbeltkald (2 samtidige samtaler, som du skifter imellem): Du afventer at den, du taler med, lægger på, hvorefter du automatisk er tilbage i samtalen med part 2, eller Du taster R-0, hvorved du afbryder samtalen, der var i baggrunden og derpå stadig taler med part 1, eller Du taster R-1, hvorved du afbryder den igangværende samtale og er tilbage i samtalen med part 2. Vil du først skifte imellem samtalerne, taster du R-2 indtil du taler med den rette, hvorefter du kan afslutte som beskrevet ovenfor. Systemtelefoner: I displayet vises de to samtaler, og den aktive samtale er markeret med en fed pil. Ved at trykke skiftevis på de to linier i displayet, skifter man imellem de to samtaler, der således skiftevis bliver den aktive samtale og den ventende samtale, der hører ventemusik. For at afbryde en samtale, vælges den først som aktiv, hvorefter der bladres ned/op i displayet indtil der står afslut aktuel samtale, der herefter vælges. Telefonmøde: Under et dobbeltkald (du fører to samtaler) taster du R-3, hvorefter I alle tre kan tale samtidigt. Har du etableret et dobbeltkald og ønsker at tale samtidigt med begge to, kan du ændre dobbeltkaldet til et telefonmøde. Vil du afslutte telefonmødet, kan du lægge på, hvorved alle forbindelser afbrydes. Hver af de andre to deltagere kan forlade mødet ved at lægge på, uden at afbryde for din tilbageblevne samtale med den tredie part. Har du etableret et dobbeltkald med to eksterne parter, behøver du ikke at have abonneret på telefonmøde fra Tele Danmark, da anlægget understøtter eksternt telefonmøde over 2 B-kanaler. Tast R-4 for at forlade mødet, men lad de to andre fortsætte deres samtale. Tast R-2 for at afslutte mødet, men behold alle forbindelser, den første part stilles på vent Tast R-1 for at afslutte mødet, men behold alle forbindelser, den anden part stilles på vent Systemtelefoner: Med bladrepilene findes valget telefonmøde, der aktiveres. Med bladrepilene findes valget forbind begge samtaler, der aktiveres, hvorefter du forlader mødet, men de to andre fortsætter samtalen. Med bladrepilene findes valget skift samtale, der aktiveres, hvorefter mødet ophæves, du taler nu med den samtale der før var markeret, mens den samtale der før var umarkeret er på hold og hører ventemusik. Det er derfor vigtigt inden at vælge skift samtale, under telefonmødet at markere (fed pil) den rigtige af samtalerne. Vælger du afbryde under telefonmødet, vil den markerede (fed pil) samtale blive helt afbrudt. Skift imellem samtaler: Under et dobbeltkald, kan du skifte imellem de to samtaler ved at taste skiftevis R-2, R-2. Det kan du også under et dobbeltkald med to eksterne parter, selv uden at abonnere på Tele Danmarks service Hold, da anlægget understøtter funktionen med 2 B-kanaler. Systemtelefoner: I displayet vises de to samtaler, og den aktive samtale er markeret med en fed pil. Ved at trykke skiftevis på de to linier i displayet, skifter man imellem de to samtaler, der således skiftevis bliver den aktive samtale og den ventende samtale, der hører ventemusik. For at afbryde en samtale, vælges den først som aktiv, hvorefter der bladres ned/op i displayet indtil der står afslut aktuel samtale, der herefter vælges. Side 6 af 22

7 Luk op for døren under dobbeltkald: Har du under en samtale besvaret et døropkald kan du åbne for døren ved at taste R-#. Start et 3. opkald, mens du fører et dobbeltkald: R 5 + internt eller eksternt nummer. Både den første og den anden samtalepartner i dobbeltkaldet er nu på hold og hører ventemusik. Afslut det 3. opkald og vend tilbage til dobbeltkaldet: R 1: du taler med den af de to, du talte med sidst. R 2: du taler med den af de to, du ikke talte med sidst. I begge tilfælde er det 3. opkald hermed afsluttet. Omstil én af samtalerne i et dobbeltkald til et tredie, internt lokalnummer: Du har gang i to samtaler i et dobbeltkald, måske fordi du har accepteret et banke-på opkald mens du talte med den første partner. Det andet, nyeste opkald (samtale 2) ønsker du at omstille til et lokalnummer. Du indleder derfor et tredie opkald, som vist ovenfor, med R5, og imens bliver de to andre sat på vent og hører ventemusik. Under samtalen med 3.opkald tastes R-4 og samtale 2 bliver nu forbundet med 3. opkald, og du taler herefter med samtale 1. Du taler altså nu igen med den første part. Omstillingen er sket. ISDN-telefoner skal understøtte denne funktion. Er den tredie, interne part ikke indstillet på at tage samtalen, taster du R-1 for at trække omstillingen tilbage. Taster du R0, afslutter du de to første samtaler og fortsætter med 3. opkald. Systemtelefoner: Marker (fed pil) den af de to samtaler, du vil omstille. Vælg omstil aktuel samtale i displayet, indtast nummeret og vælg omstil. CALL THROUGH (RING IND IGENNEM CENTRALEN OG UD IGEN): For bestemte godkendte eksterne telefonnumre kan der ringes ind på et nummer i centralen og derefter enten vælges eksterne eller interne telefonnumre. Ring udefra ind til call through-nummeret. Afvent signaltone. Tast eksternt nummer med foranstående 0, eller Tast ** samt et kortnummer, eller Tast ** samt et internt lokalnummer eller gruppenummer. En call through-samtale er tidsbegrænset til mellem 1-99 minutter. Side 7 af 22

8 PROGRAMMERING FRA TELEFON Alle lokalapparater har lov til at foretage de efterfølgende programmeringer. I visse tilfælde indgår der dog i programmeringen et kodeord, kaldet user-pin, sub-admin-pin eller external PIN. Disse PIN-koder kan oprettes og findes i det web-baserede ComSet program. Manuel omskiftning af konfiguration: # # 8 * 8 1 KONFIGURATIONSNUMMER # Systemtelefoner: Opret funktionstaster med de forskellige konfigurationer og skift konfiguration ved at trykke på de relevante taster. Telefonen skal være godkendt i ComSet tila t skifte konfigurationer. Anlægget indeholder 8 forskellige konfigurationer (Commander Business dog 2 som standard og efter udvidelse op til 10), altså sæt af indstillinger, der beskriver hvilke telefoner, grupper etc der skal ringe på forskellige numre. For eksempel én konfiguration om dagen, én om natten, én i ferien, én til frokost etc. Omskiftningen kan også ske automatisk efter en indbygget timer, dette programmeres i ComSet. Manuel omskiftning kan foretages selv om anlægget er indstillet til automatisk omskiftning. Skift af konfiguration fra ekstern telefon: Ring til remote switching number, ##8 ExternalPIN *81 ID-nummer for konfiguration # Viderestil eget lokalnummer, programmeret fra intern telefon: Interne eller eksterne opkald direkte til dit lokalnummer kan viderestilles automatisk til et andet internt eller eksternt nummer. Viderestillingen kan ske straks (din telefon ringer ikke), eller hvis du er optaget, eller hvis du ikke tager telefonen inden en vis tid (forsinket viderestilling). Straks-viderestilling: * 2 1 * lokalnummer/gruppenummer/0-eksterntnr./kortnummer-# Optaget-viderestilling: * 6 7 * lokalnummer/gruppenummer/0-eksterntnr./kortnummer-# Forsinket-viderestilling: * 6 1 * lokalnummer/gruppenummer/0-eksterntnr./kortnummer-# Der indtastes altså det nummer, der skal viderestilles til, enten lokalnummer, gruppenummer, eksternt nummer (med nul), eller kortnummer. Afslut med #. Når du først en gang har indtastet ovenstående kommando(er), kan du nemmere slå viderestilling til og fra, uden igen at indtaste nummeret, der skal viderestilles til, medmindre dette skal ændres. Straks til: *21# Optaget til: *67# Forsinket til: *61# Straks fra: #21# Optaget fra: #67# Forsinket fra: #61# Viderestilling af eget lokalnummer virker kun på opkald direkte til dit lokalnummer, ikke på opkald til en gruppe, hvor din telefon er medlem. Vil du forhindre, at din telefon ringer, når der ringes til gruppen, skal du melde dig ud af gruppen. Ellers kan du benytte den anden form for viderestilling: Viderestilling af en gruppe, som er en viderestilling, der har virkning for alle opkald til en bestemt gruppe, se senere. Side 8 af 22

9 Du kan bruge telefonen normalt, selv om du har programmeret en viderestilling, du hører blot en speciel klartone, når du løfter røret, for at du skal huskes på, at en viderestilling er i kraft. Endelig er der den tredie og sidste form for viderestilling: MSN/DDI-viderestilling, der kun kan bruges til at viderestille kommende eksterne opkald til andre eksterne numre. Viderestilling fra interne lokalnumre til eksterne numre er ikke muligt med MSN/DDI-viderestilling, se senere. Follow-me: Follow-me har samme funktion som den ovenfor beskrevne straks-viderestilling af eget lokalnummer til et andet lokalnummer, blot programmeres det på den telefon, der skal viderestilles til i stedet for på den telefon, der skal viderestilles fra. Du kan altså gå fra rum til rum og tage dine opkald med, ved på de skiftende telefoner at indtaste følgende:. Follow-me til: ##8*191 -dit eget lokalnummer-# Follow-me fra: ##8*190# sletter alle viderestillinger som har denne telefon som mål. Bemærk! Programmerer du follow-me til for dit lokalnummer, ophæver du automatisk eventuelle viderestillinger af eget lokalnummer, som du har programmeret på din telefon. Når du programmerer follow-me fra på et bestemt apparat, vil eventuelle straks-viderestillinger af eget nummer, til dette apparat, blive ophævet. Du kan også programmere follow-me fra en vilkårlig lokaltelefon sådan: ##8*19 1 -lokalnummer der skal viderestilles- * lokalt målnummer # ##8*19 1 -lokalnummer der skal viderestilles- * 0 - eksternt målnummer # ##8*19 0 -lokalnummer der skal viderestilles- # : follow-me er slettet Viderestil lokalnummer eller gruppe, programmeret fra ekstern telefon: Du kan programmere en viderestilling af et lokalnummer eller en gruppe, efter du har forladt kontoret. Du skal i programmet ComSet først have oprettet anlæggets særlige nummer, remote switching number, der ønskes anvendt til formålet og en external PIN, et eksternt kodeord. Start med at taste følgende fra den eksterne telefon, hvor du befinder dig: Remote switching number-hør kvitteringstone-##8 external PIN *19 Herefter tastes: 1 - lokalnummer eller gruppenummer der skal viderestilles * - internt eller eksternt målnummer (med foranstående 0 ved eksternt nummer) Eller: 0 - lokalnummer eller gruppenummer der skal viderestilles #, for at slette viderestilling Viderestilling af gruppe: Interne eller eksterne opkald til en gruppe kan viderestilles automatisk til andre interne eller eksterne numre på samme måde som viderestilling af et lokalnummer, det vil sige straks, ved optaget og forsinket. Desuden er der en 4. mulighed, nemlig viderestilling hvis alle gruppemedlemmer har meldt sig ud af gruppen (tom gruppe). Denne viderestilling kan for eksempel bruges til at stille videre til en telefonsvarer eller en gruppe af telefonsvarere, når kontoret forlades, idet alle medlemmer da har meldt sig ud af gruppen, og viderestillingen derved automatisk aktiveres. Når mindst ét gruppemedlem igen melder sig ind i gruppen, ophæves viderestillingen igen midlertidigt. Denne 4. mulighed kan kun indstilles i ComSet-programmet. Er alle de tre viderestillinger: optaget, forsinket og tom gruppe, aktiveret for en bestemt gruppe, virker alle tre varianter og viderestilling kan ske til forskellige numre, afhængigt af hvilken betingelse der optræder. En programmeret straks-viderestilling vil tage alle opkald til gruppen og viderestille dem, så længe straks-viderestillingen er aktiv. Annulleres den, vil de øvrige viderestillinger igen være aktive. Side 9 af 22

10 En programmeret viderestilling ved optaget vil træde i kraft hvis alle indmeldte gruppemedlemmer er optaget. Straks-viderestilling: ##97 gruppe der skal viderestilles # *21* internt eller eksternt nummer (med 0) # Optaget-viderestilling: ##97 gruppe der skal viderestilles # *67* internt eller eksternt nummer (med 0) # Forsinket-viderestilling: ##97 gruppe der skal viderestilles # *61* internt eller eksternt nummer (med 0) # Når du først en gang har indtastet ovenstående kommando(er), kan du nemmere slå viderestilling til og fra, uden igen at indtaste nummeret, der skal viderestilles til, medmindre dette skal ændres. Du skal dog altid angive nummeret for den gruppe, kommandoen gælder for. Straks til: ##97 gruppe der skal viderestilles # *21# Optaget til: ##97 gruppe der skal viderestilles # *67# Forsinket til: ##97 gruppe der skal viderestilles # *61# Straks fra: ##97 gruppe der skal viderestilles # *21# Optaget fra: ##97 gruppe der skal viderestilles # #67# Forsinket fra: ##97 gruppe der skal viderestilles # #61# MSN/DDI-viderestilling: Dette er den tredie form for viderestilling, som anlægget understøtter. De to første var viderestilling af eget lokalnummer, og viderstilling af en gruppe. Med MSN/DDI-viderestilling viderestilles et kommende opkald på et af dine eksterne DDI-numre eller MSN-numre, til et andet eksternt nummer. De mulige viderestillinger er straks (ingen telefoner ringer), ved optaget (lokalnumrene er optaget), og forsinket (ingen svarer inden en vis frist). Straks: Viderestillingen sker straks, ingen af de telefoner, som det pågældende eksterne nummer er indstillet til at ringe ind på, vil ringe. Optaget: Viderestilling sker kun hvis alle lokalnumre er optaget, som det pågældende eksterne nummer er indstillet til at ringe ind på, din egen telefon inklusive. Forsinket: De lokalnumre, som det pågældende eksterne nummer er indstillet til at ringe ind på, ringer i 20 sekunder (kan indstilles), hvorefter opkaldet viderestilles. Straks-viderestilling: ##96 eget telefonnummer (alle 8 cifre) # *21* 0 eksternt målnummer # Optaget-viderestilling: ##96 eget telefonnummer (alle 8 cifre) # *67* 0 eksternt målnummer # Forsinket-viderestilling: ##96 eget telefonnummer (alle 8 cifre) # *61* 0 eksternt målnummer # Når du først en gang har indtastet ovenstående kommando(er), kan du nemmere slå viderestilling til og fra, uden igen at indtaste nummeret, der skal viderestilles til, medmindre dette skal ændres. Du skal dog altid angive nummeret for den gruppe, kommandoen gælder for. Straks til: ##96 eget telefonnummer (alle 8 cifre) # *21# Optaget til: ##96 eget telefonnummer (alle 8 cifre) # *67# Forsinket til: ##96 eget telefonnummer (alle 8 cifre) # *61# Straks fra: ##96 eget telefonnummer (alle 8 cifre) # #21# Optaget fra: ##96 eget telefonnummer (alle 8 cifre) # #67# Side 10 af 22

11 Forsinket fra: ##96 eget telefonnummer (alle 8 cifre) # #61# Grupper Ud over de enkelte lokalnumre kan anlægget håndtere grupper (Teams), hvori de enkelte lokalnumre kan indgå, også i flere grupper. Det kan være fornuftigt at opdele lokalnumrene i grupper for at gruppere dem i forskellige afdelinger, salg, support, marketing etc. En gruppe har et gruppenummer, som behandles af anlægget som et lokalnummer, for eksempel kan der ringes ind til og stilles om til gruppenummeret og viderestilling kan etableres for en gruppe. Først skal gruppen være oprettet i programmet ComSet med alle de mulige gruppemedlemmer. Når gruppen er oprettet med de ønskede lokalnumre, vil disse samtidigt være aktive medlemmer. Derefter kan det enkelte lokalnummer efter behov melde sig ud og ind af gruppen. Der er altså aktive og passive gruppemedlemmer. For eksempel kan en supportafdeling have medarbejdere, der på skift melder sig ind og ud. Der findes 3 forskellige måder at melde sig ind på: indkommende og udgående opkald kun indkommende opkald kun udgående opkald Normalt vælges første variant. Er du medlem af flere grupper, bør du kun være meldt ind med udgående opkald i en af grupperne, alle andre grupper bør være kun indkommende opkald. Ind- og udmelding af grupper, kun indkommende opkald: ##8*41 1 gruppenummer #: log-ind i én gruppe ##8*41 1#: log-ind i alle grupper ##8*41 0 gruppenummer # : log-ud af én gruppe ##8*41 0#:log-ud af alle grupper Ind- og udmelding af en gruppe, kun udgående opkald: ##8*42 1 gruppenummer #: log-ind i én gruppe ##8*42 0#:log-ud af gruppen Ind- og udmelding af en gruppe, både indkommende og udgående opkald: ##8*40 1 gruppenummer #: log-ind i én gruppe ##8*40 0 gruppenummer # : log-ud af én gruppe ##8*40 0#:log-ud af alle grupper Udmelding af alle medlemmer fra en gruppe, både indkommende og udgående opkald: ##8*480 gruppenummer # Forstyr-ikke: Hvis du ikke vil forstyrres, hverken fra interne eller eksterne opkald, kan du give anlægget denne kommando. Du kan ringe fra telefonen som normalt. Dem der ringer til dig, får optaget. ##8*21 1# forstyr-ikke aktiveret ##8*21 0# forstyr-ikke de-aktiveret Ophæv forstyr-ikke for visse eksterne numre (VIP-liste): Selv om du har programmeret forstyr-ikke på din telefon, kan du tillade visse personer at ringe igennem udefra (eksternt), hvis du har oprettet deres telefonnumre i en VIP-liste med programmet Side 11 af 22

12 ComTools. Du kan herefter bestemme, om listen skal være i kraft eller ej, altså om personerne på listen får lov eller ej til at ringe igennem. ##8 user-pin *22 1# liste i kraft ##8 user-pin *22 0# liste ikke i kraft Forstyr-ikke for bestemte eksterne opkald (Robinson-liste): Hvis der er eksterne numre, du under ingen omstændigheder vil modtage opkald fra, opretter du disse i en Robinson-liste i programmet ComTools. Du kan herefter bestemme, om listen skal være i kraft eller ej, altså om personerne på listen får lov eller ej til at ringe igennem. ##8 user-pin *23 1# liste i kraft ##8 user-pin *23 0# liste ikke i kraft Vækning Hvert lokalnummer kan selv indstille og aktivere et tidspunkt for vækning, hvilket betyder at vedkommendes telefon ringer på det indstillede tidspunkt. Vækning kan også programmeres med programmet ComTools. Vækning kan være indstillet til én eller flere gange ringning på telefonen. Telefonen ringer i et minut ad gangen. Når den besvares høres ventemusik. Indstil og aktiver vækning: En-gangs vækning: ##8-userPIN-*31 klokkeslet: f.eks ugedag: # Gentagne-ganges vækning: ##8-userPIN-*32 klokkeslet: f.eks ugedag: # Som ugedag kan i stedet for 1..7 vælges 8:lørdag + søndag, 9:mandag til fredag, 0:hver dag. Annuller vækning: Kun for din egen telefon: ##8 userpin *33# For alle telefoner: ##8 subadminpin *34# Baby- / seniorkald: Ca. 2 sekunder efter røret løftes af, ringer anlægget automatisk til et forudprogrammeret internt eller eksternt nummer. Indledes et manuelt valg inden 2 sekunder, registreres dette af anlægget og dette nummer kaldes i stedet. *53* -ønsket nummer-# Ønsket nummer kan være lokalnummer, gruppenummer, 0+eksternt nummer, eller kortnummer. Tilkobling og frakobling af babykald, når nummeret én gang er programmeret: Tilkobling: *53# Frakobling (inden 2 sekunder efter afløftning): #53# Rumovervågning: På telefonen i det overvågede rum: ##8*61# læg røret ved siden af telefonen På en intern telefon hvorfra aflytning skal ske: ring til den overvågede telefons lokalnummer På en ekstern telefon hvorfra aflytning skal ske: ring til anlæggets remote switching number, hør tone-tast ##8 external PIN *60# Indtaling, sletning og aflytning af alarmtekst fra en telefon: indtaling: ##8 subadminpin *563 6eller7eller8eller9 * hør tone, tast * og tal, afslut med # slet: ##8 SUB ADMIN PIN *553 6eller7eller8eller9 # lyt: ##8 SUB ADMIN PIN *573 6eller7eller8eller9 # Side 12 af 22

13 Indspil intern ventemusik i anlægget: Anlægget leveres med ventemusik, der er gemt digitalt i anlægget. Ventemusikken høres af personer, der stilles om til andre lokalnumre eller eksterne numre, indtil Disse omstillede opkald besvares. Den høres også, hvis personen er sat på vent mens du foretager et nyt opkald (dobbeltkald). Den høres endvidere hvis personen er lagt i ventesløjfe (se senere). Ønsker du at lægge din egen musik ind som intern ventemusik, tilslutter du en ekstern musikkilde (CD-afspiller, AUX-udgang på forstærker etc.) til anlæggets audio-tilslutning. Dette kræver et udvidelseskort til anlægget, der kan købes separat. ##8 Sub-AdminPIN *5632*-hør kvitteringstone * start din musikkilde - tast # for at stoppe Musikstykket kan vare op til 6 minutter, herefter stopper optagelsen automatisk og du hører kvitteringstone. Indspiller du musik af kortere end 6 minutters varighed, kan du stoppe indspilningen med # eller ved at lægge røret på. NB! den oprindeligt gemte interne musik slettes. Slet intern ventemusik i anlægget: ##8 Sub-AdminPIN *5532# Indtal ventebesked i anlægget: Ventebeskeden er en besked, som gentages mens der høres ventemusik, for eksempel: der er stadig optaget, den kan vare 1 minut. ##8 Sub-AdminPIN *5631* hør tone, tast * og tal, tast # for stop, hør beskeden til kontrol Slet ventebesked i anlægget: ##8 Sub-AdminPIN *5531# Ekstern ventemusik: Ekstern ventemusik er den musik, anlægget løbende modtager fra en ekstern musikkilde, igennem Audio-tilslutningen på anlægget. Styrken kan reguleres på volume ved siden af audioindgangen. Aktiver / deaktiver ventemusik og ventebesked og lyt til det: Du bestemmer selv, hvordan ventemusik og ventebesked skal blandes, og høres af den der venter. Tast ##8 Sub-AdminPIN *573 samt nedenstående 0#: ingen ventemusik og ingen ventebesked 1#: ventebesked men ingen ventemusik 2#: intern ventemusik men ingen ventebesked 3#: intern ventemusik blandet med ventebesked 4#: ekstern ventemusik men ingen ventebesked 5#: ekstern ventemusik blandet med ventebesked Pauselængde imellem afspilning af ventebesked: Du kan bestemme, med hvilket tidsinterval, 0 til 30 sekunder, anlægget afspiller din ventebesked. Dette gøres i programmet ComTools Indtaling af menubesked: Menubeskeden er en besked, som anlægget afspiller for at give mulighed for menu-indvalg til forskellige afdelinger eller til eksterne numre, for eksempel velkommen til firma xx, du har nu følgende muligheder: tryk 1 for salg, 2 for bogholderi etc. Der er 10 menuer og der kan indtales 10 menubeskeder med en varighed på hver 1 minut og disse kan slås til og fra for hvert af dine eksterne numre og for dine grupper. De 10 menuer kan bruges i parallel til 10 forskellige grupper Side 13 af 22

14 eller i serie efter hinanden således at valg af en afdeling i den første starter den næste menu med 10 nye valg etc. Tast ##8 Sub-AdminPIN * (0=besked 1, 2 = besked 2 etc.) * hør tone * indtal besked tast # for at afslutte, beskeden afspilles til kontrol Slet menubesked: ##8 Sub-AdminPIN * # Prøvehør menubesked: Tast ##8 Sub-AdminPIN * # beskeden afspilles Indtaling af vækningsbesked: Vækningsbeskeden er en besked på op til 20 sekunder, som anlægget afspiller når den laver et vækningsopkald på en telefon. Beskeden høres, når røret løftes. Tast ##8 Sub-AdminPIN * (1=besked 1, 2 = besked 2 etc.) * hør tone, * indtal besked tast # for at afslutte, beskeden afspilles til kontrol Slet vækningsbesked: ##8 Sub-AdminPIN * # Prøvehør vækningsbesked: Tast ##8 Sub-AdminPIN * # beskeden afspilles Indtaling af velkomstbesked: Velkomstbeskeden er en besked, som anlægget afspiller før et eksternt opkald ringer ind på en gruppe eller hvis gruppen er optaget. Når velkomstsvaret er afspillet, høres ventemusik indtil opkaldet besvares og de ringende personer står imens i kø. Der kan indtales 10 velkomstbeskeder med en varighed på hver 1 minut og disse kan slås til og fra for hvert af dine eksterne numre og for dine grupper. Velkomstbeskeden kan indtales direkte fra en telefon eller indlæses i anlægget som en wav-fil, ved hjælp af programmet ComTools. Tast ##8 Sub-AdminPIN * (01=besked 1, 02 = besked 2 etc.) * hør tone * indtal besked tast # for at afslutte, beskeden afspilles til kontrol Slet velkomstbesked: ##8 Sub-AdminPIN * # Prøvehør velkomstbesked: Tast ##8 Sub-AdminPIN * # beskeden afspilles Side 14 af 22

15 Copyright Tempo Telecom, kopiering og distribution af dette dokument, helt eller delvist, er kun tilladt efter forudgående skriftlig aftale med Tempo Telecom, Marielundvej 28, 2730 Herlev Side 15 af 22

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

FONET Viderestilling

FONET Viderestilling FONET Viderestilling 110722/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Vejledning Telefoni Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Indhold Tilkobling til din telefon...3 Waoo! Telefoni tjenester...3 Tilkobling af din telefon Beholder du dit eksisterende

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Håndtering af samtaler Funktionstaster System funktioner Håndtering af samtaler Din nye 5402/5602 telefon har indbygget højttaler, som giver mulighed

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Programmering af Compact 5010/5020 VoIP fra en computer

Programmering af Compact 5010/5020 VoIP fra en computer Programmering af Compact 5010/5020 VoIP fra en computer Forbind anlægget med det medfølgende sorte netværkskabel til netværket eller til en PC. Indstil din egen PC s netværksadresse til 192.168.0.241.

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING Indhold 3 SmileTelefoni tjenester Standardtjenester 4 Skjul nummer/præsentér nummer 5 Spærring for anonyme opkald Tillægstjenester 5 Vis nummer 6 Viderestilling ved alle

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Indhold 1 Introduktion... 3 2 OnePresence webklient... 3 3 Sådan logger du ind på webklienten... 4 4 Søgning og status på kollegaer...

Læs mere

Brugervejledning til Waoo! Cisco telefoniboks

Brugervejledning til Waoo! Cisco telefoniboks Brugervejledning til Waoo! Cisco telefoniboks December 2013 02 03 Indhold Sådan tilslutter du din telefon 5 Waoo! Telefoni tjenester 7 Standardtjenester Skjul nummer 7 Spærring for anonyme opkald 8 Tillægstjenester

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 *

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 * Skjul nummer Spærring for anonyme opkald (standardtjeneste) Skjul nummer kan købes uden beregning. Denne funktion bruges, når du ønsker at skjule dit nummer, så den, du ringer til, ikke kan se, hvem der

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Symbian

Kvik guide AMC Klient Symbian 1 Kvik guide AMC Klient Symbian Indhold Installation af Klient software Side 2 Tips for Nokia telefoner Side 3 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 4-5 Beskrivelse af faste funktioner

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Indhold. Bemærk... 12. Indbakke for voicemail... 10 One Number... 11. Postkasse... 12 Voicemail-beskeder... 12

Indhold. Bemærk... 12. Indbakke for voicemail... 10 One Number... 11. Postkasse... 12 Voicemail-beskeder... 12 Indhold Indledning... 2 Login... 2 Bruger... 3 Mig... 4 Enheder... 5 Mine enheder... 5 Indstilling af Mine Enheder... 6 Bemærk... 6 Opsæt taster... 7 Services... 8 Voicemail - der er kun en... 9 Bemærk...

Læs mere

Arc Enterprise Console Operator Attendant

Arc Enterprise Console Operator Attendant Arc Enterprise Console Operator Attendant Hurtig brugervejledning Version 5.1 2003-2009 Arc Solutions (International) Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne dokumentation må gengives i nogen

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang med din TDC Scale Mobilpakke fra TDC Erhverv Med din TDC Scale Mobilpakke får du en række funktioner som omstilling og viderestillinger. Desuden

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Vejledning Telefoni Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Indhold Tilkobling til din telefon...3 Waoo! Telefoni tjenester...3 Standardtjenester Skjul nummer/præsentér nummer...4

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL 1 INDEX Introduktion side 3 Aflytning af beskeder.side 5 Muligheder ved aflytning af beskeder.....side 6 Tilføj personlige indstillinger.side 7 2 INTRODUKTION Der er tre mulige

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT

Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Forte 32/50/100 Brugervejledning Forte DECT Brugervejledning Forte DECT 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Opladning... 6 3.2 Udskiftning af batteri...

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A */# procedures for I7.7 Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A */# procedures for I7.7 Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 */# procedures for I7.7 Betjeningsvejledninger */# procedurer for I7.7 er der ikke er tilgængelige via menuen, kan aktiveres med */#

Læs mere