HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HICOM 150 E OFFICE Version 2.2"

Transkript

1 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO,

2 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE OPTISET E DISPLAY STANDARD LAYOUT TEKSTER I DISPLAY NÅR HÅNDSÆTTET ER PÅLAGT VED OPKALD TIL ANDRE INTERNE NUMRE TALETILSTAND NÅR EN SAMTALEPARTNER ER PÅ HOLD OG MAN HAR KONTAKT MED EN ANDEN FUNKTIONSTASTERNES BETYDNING SERVICE MENU GENTAG NUMMER MIKROFON AFBRYDER HØJTTALER PLUS/MINUS-TASTERNE SERVICETAST - MENUTEKSTER FUNKTIONER TIL DE FRIE TASTER INFORMATION OG FRAVÆRSTEKSTER FRAVÆRSBESKEDER INFORMATIONSTEKSTER OPGAVER SÅDAN GØR DU INDSTILLING AF RINGESTYRKEN INDSTILING AF TONEKLANG INDSTIL SAMTALEVOLUMEN NOTERING VED OPTAGET NOTERING VED UBESVARET OMSTILLE EN BYSAMTALE TIL ET INTERNT NR OMSTIL EN BYSAMTALE TIL ET EKSTERNT NR VIDERESTILLING TIL INTERNT NUMMER OPHÆV VIDERESTILLLING VIDERESTILLING TIL EKSTERNT NUMMER VIDERESTILLING AF KALD TIL PHON KONFERENCE SAMTALESKIFT PARKERING AF SAMTALE PARKERINGSTAST SEND EN INFOTEKST SEND EN FRAVÆRSTEKST UNDERTRYK VIS NUMMER GEM NUMMER TIL OPKALDSLISTE TELEFONBOG HØJTTALERKALD TIL ANDET LOKALNR INDTRÆKNING AF KALD FRA EN, DER IKKE ER MEDLEM AF GRUPPEN UDVALGTE FUNKTIONERS BETYDNING Siemens A/S OVO, s. 2

3 10. APPENDIX STANDARD LAYOUT FOR OMSTILLINGSBORD SYSTEMADMINISTRATION OPTISET E - MEMORY PHONE STANDARD ELLER ADVANCE PHONE PROGRAMMERING - EKSEMPLER OMSTILLING VIDERESTILLING OPHÆV VIDERESTILLING PROGRAMMERING AF FRIE TASTER PROGRAMMERING AF ET INDIVIDUELT KORTNUMMER OPKALD AF INDIVIDUELT KORTNUMMER Siemens A/S OVO, s. 3

4 2. Optiset E 2.1 Display Designet af Optiset E telefonen giver mulighed for hurtigere og nemmere adgang til funktionerne i Hicom 150 systemet. Nøglen til dette er et selvforklarende bruger interface, som understøttes af et interaktivt display. Du vil kun få præsenteret de muligheder, der er relevante i forbindelse med det aktuelle situation. Caroline Henderson Forespørgsel? > Gem telefonnr.? Indled konference? > > Spole Dialogtaster Funktioner udvælges i display Faste taster til mest anvendte funktioner Håndfri betjening Siemens A/S OVO, s. 4

5 2.2 Standard layout Service Gentag nummer Plus Minus Mikrofonafbryder Højttaler Fri tast Fri tast Fri tast Fri tast Fri tast Fri tast Fri tast Afbryd Mikrofon Bekræfter handlingen Tilbage i menu Frem i menu Siemens A/S OVO, s. 5

6 3. Tekster i display Afhængig af konfigurationen og hvilken telefonimæssig tilstand man befinder sig i, vil der fremkomme forskellige tekster/ tilbud i displayet. Der kan spoles mellem tilbudene ved hjælp af piletasterne. Aktivering af en funktion der vises i displayet gøres ved tryk på Ok tasten. 3.1 Når håndsættet er pålagt Opkaldsliste? (Liste over ubesvarede kald) Viderestilling aktiv? (Angiv målet for viderestillingen) Alle opkald Kun eksterne opkald Kun interne opkald Telefonspærring? (Spærrer for brug af telefonen) Forstyr ikke aktiv? (Tilringning ikke mulig/forstyr ikke - ej på OB apparat) Fraværsbesked tænd? (Beskeder, som andre vil modtage ved kald til dit apparat) Tavs ringning tænd? (Kun visuel visning ved kald) Send info tekst? (Informationstekster, som kan sendes til andre) Vis noteringer? (Teksten vises, hvis man har noteret et andet nummer) Telefonbog? (Søgning på interne numre og fælles kortnumre) Højttaler besked tænd/sluk? (Mikrofon åben, hvis andre laver højttaler kald til dig) Ud af søgegruppe? (Ringning i søgegruppen vil springe dit nummer over) Undertryk vis nummer? (Dit telefonnummer vil ikke blive overført til den, du kalder) Banke på uden tone? (Kun visuel signalering, når andet kald banker på) 3.2 Ved opkald til andre interne numre Notering? Send info tekst? Gem telefonnr.? (Medfører tilbageringning - kun internt) (Afleverer evt. en informationstekst - kun internt) (Gemmer det netop opkaldte nummer til opkaldsliste) 3.3 Taletilstand Forespørgsel? Gem telefonnummer? Indled konference? Indled transport? Telefonbog? Mikrofon sluk? Send infotekst? (Anvendes ved omstillling) (Hvis nr. ses i display kan dette lagres i opkaldslisten) (Flere telefonpartnere tilkobles en samtale) (Muligt at sammenkoble 2 partnere) (Søgning i telefonbog lokalnumre og fælles kortnumre) (Din samtalepartner kan ikke høre dig) (Afleverer evt. en informationstekst kun internt) Siemens A/S OVO, s. 6

7 3.4 Når en samtalepartner er på hold og man har kontakt med en anden Afslut og tilbage? Samtaleskift? Konference Transport? Forespørgsel? Gem telefonnummer? Telefonbog? Mikrofon sluk? Send infotekst? (Tilbage til den der er sat på hold ) (Der skiftes mellem to forbindelser) (Alle tre kan sammenkobles) (Den der er på hold og den forespurgte sammenkobles) (Endnu en forespørgsel) (Gem evt. nummeret til opkaldslisten) (Søgning på interne numre og fælles kortnumre) (Den anden part kan ikke høre dig) (Afleverer evt. en informationstekst kun internt) Siemens A/S OVO, s. 7

8 4. Funktionstasternes betydning 4.1 Service menu Servicetasten benyttes når man vil foretage programmeringer som ønskes lagret. Eksempelvis hvis man skal lagre et kortnummer, parkere en samtale eller programmere en funktion på en fri tast. Se liste over teksterne side Gentag nummer Anlægget husker automatisk de tre sidste eksterne numre, som du har tastet. Ved tryk på tasten etableres genopkald til sidst kaldte nummer. Ved to tastetryk etableres genopkald til næstsidste nummer osv. 4.3 Mikrofon afbryder Ved aktivering af tasten vil lampen lyse og modparten kan ikke høre din stemme, men du kan høre modpartens. Ved tryk på tasten tændes og slukkes for funktionen. 4.4 Højttaler 1. Kald kan besvares ved aktivering af denne tast. Telefonen vil hermed være i håndfri betjeningstilstand. Det er nu muligt at høre og tale til modparten mens røret er pålagt. Funktionen gælder ikke for Optiset E Advance apparater. Der kan i denne tilstand skiftes til normal tilstand ved at løfte røret. 2. I normal taletilstand kan medhør etableres ved at trykke på højttaler. Man skal stadigvæk anvende telefonrørets mikrofon når man taler. 3. Hvis man fra normal taletilstand ønsker at skifte til håndfri betjening er dette muligt ved at lægge røret på - samtidig som højttalertasten holdes nede. 4. Hvis man ønsker at foretage opkald I håndfri betjening gøres dette ved at taste telefonnummeret uden at løfte røret. Man er herved automatisk I håndfri betjeningstilstand. Siemens A/S OVO, s. 8

9 4.5 Plus/minus-tasterne Ved tryk på plus- eller minus-tasten kan der vælges mellem følgende menuer: Ringetone, lydstyrke? Ringetone, klang? Håndfri tale? Akustiske forhold i lokale: Dæmpet, almindelig, rungende Siemens A/S OVO, s. 9

10 4.6 Servicetast - menutekster - Anvend kortvalgsnummer? (Kortnummerkald. Individuelle 0-9, fælles ) - Højttalerkald? (Direkte ud på andet lokalnummers højttaler - intercom) - Parkering? (Parkeringsmuligheder 0-9) - Specifik Indtrækning? (Vælg det nummer der ønskes indtrækket) - Projektkode? (Samtalen kan henføres til et kundenummer) - Vis omkostninger? (Pris pr. enhed) - Termin tænd? (Alarmering ( vækkeur ), klokkeslæt indtastes) - Nulstil tjenester? (Sletter de fleste brugerprogrammeringer) - DTMF - valg? (Benyttes i en indvalgsfunktion. Eksempelvis hos banker) - Signal til nettet? (Flash - kun aktuel ved analoge bylinier) - Opkaldstildeling? (Parallelkobling af flere apparater) - Tildel tlf.nummer? (Andet lokalnummer kan overføres som A-nummer) - Tastfunktion? (Hvis en fri tast skal programmeres med en facilitet) - Ændre kortvalgsnummer? (Lagring/ændring af individuelle kortnumre 0-9) - Ændre spærringskode? (Ændring af password til blokering af telefonen) - Opkaldsfordeling? (Anvendes i forbindelse med UCD-grupper) - Systemadministration? (Kun apparat tilsluttet port 1) - Yderligere funktioner? # 82 = Opkaldsliste? 82 = Gem telefonnummer? 1 = Viderestilling aktiv? 66 = Telefonspærring? 97 = Forstyr ikke aktiv? 69 = Fraværsbesked tænd? 98 = Tavs ringning tænd? 68 = Send info tekst? #68 = Sendte infotekster? #58 = Vis noteringer? 96 = Højttalerbesked tændt? 86 = Undertryk vis nummer? 87 = Banke på uden tone? 55 = Tillad banke på? 0 = Tilbage til ventende? 2 = Samtaleskift? 52 = Mikrofon sluk? 940= Apparattest? Siemens A/S OVO, s. 10

11 5. Funktioner til de frie taster (Afhængig af konfigurationen) (Service - tastefunktion - vælg tast ændre? spol frem til den ønskede funktion) Telefonnummer? Kortnummervalg? Afbryd-tast? Fortryd? Opkaldsliste? Viderestilling? Telefonspærring? Forstyr ikke? Fraværsbesked? Tavs ringning? Ekstern viderestilling? Send infotekst? Mailboks? Notering? Telefonbog? Højttalerbesked tænd/sluk? Ingen nummervisning? Banke på uden tone? Tillad banke på? Samtaleskift? Konference? Højttalerkald? Opkaldstast? Retningstast? Genoptag linie? Afbryd linie? Tildel tlf.nr.? Parkering? Specifik indtrækning? Indtrækning gruppe? Projektkode? Vis omkostninger? Termin? DTMF - valg R-tast? Info v. fax/tlf.svarer? Opkaldstildeling? Hold-tast? Intern forespørgsel? Linietast? Stand. opkaldstast? Tlf. datatjeneste? Opkaldsfordeling? Vis antal opkald? Siemens A/S OVO, s. 11

12 6. Informations og fraværstekster 6.1 Fraværsbeskeder Der kan vælges mellem 10 fraværsbeskeder. Hvis man aktiverer en af disse, vil andre interne abonnenter, der ringer til dit nummer, få fraværsbeskeden vist i sit display. Din telefon vil ringe, selvom du har aktiveret en fraværsbesked. Hvis man ønsker andre tekster end de 10 forprogrammerede, kan disse ændres af systemadministratoren. Tilbage kl: Ferie indtil Bortrejst indtil: Tilbage i morgen Tilbage efter middag Træffes ikke Privat tlf.: Stedfortræder For tiden: Er i lokale nr: Indtast anden tekst? (kun Memory-apparat) 6.2 Informationstekster En informationstekst kan sendes til andre interne abonnenters display. Hvis man sender en infotekst til én optaget abonnent, vil der i hans/hendes display fremkomme en meddelelse om, at der er modtaget en infotekst. Denne kan aflæses mens samtalen foregår. Tekster kan også sendes direkte uden at foretage opkald. Hvis man ønsker andre tekster end de 10 forprogrammerede, kan disse ændres af systemadministratoren. Ring venligst tilbage Besøg venter Husk aftale Vigtigt opkald venter Forstyr venligst ikke Hent venligst fax Tag venligst diktat Kom venligst Bring venligst kaffe Forlader kontoret Indtast anden tekst? (kun Memory-apparat) Siemens A/S OVO, s. 12

13 7. Opgaver 7.1 Indstil telefonapparaterne til forskellig ringekadence 7.2 Modtag et kald og omstil til andet lokalnummer 7.3 Foretag viderestilling 7.4 Foretag notering ved kald til ubesvaret nummer og ved optaget nummer 7.5 Send en infotekst 7.6 Aktivér en fraværstekst 7.7 Indled en konference 7.8 Indled samtaleskift mellem to samtalepartnere og afslut med transport Siemens A/S OVO, s. 13

14 7.9 Afprøv højttalerkald 7.10 Programmér et individuelt kortnummer og afprøv 7.11 Parkér en samtale 7.12 Programmér en af de frie taster til: Direkte tast til andet lokalnummer - afprøv faciliteten Indtrækning lokal - afprøv faciliteten Parkeringstast - afprøv faciliteten 7.13 Tillad banke på (andet kald) Hvis tillad banke på er aktiveret i systemadminstrationen, er det muligt at lade et andet kald banke på, mens man fører en samtale. I displayet vil man få tilbudt at etablere kontakt med den bankende ved hjælp af OKtasten. Hvis man vælger dette, bliver den 1. samtalepartner sat på hold. Hvis frem-tasten nu anvendes, får man tilbud om samtaleskift. Siemens A/S OVO, s. 14

15 8. Sådan gør du Løsningerne kan afhænge af konfigurationen 8.1 Indstilling af ringestyrken 8.2 Indstilling af toneklang 8.3 Indstil samtalevolumen Under en samtale ønskes styrken ændret 8.4 Notering ved optaget Ved opkald til et optaget lokalnummer ønskes en tilbageringning, når der bliver ledigt 8.5 Notering ved ubesvaret Det kaldte lokalnummer svarer ikke. Tilbageringning ønskes, når det kaldte lokalnummer har benyttet sin telefon 1. gang 8.6 Omstille en bysamtale til et internt nr. Omstilling til et andet lokalnummer. Hvis lokalnummeret ikke besvares indenfor 45 sek., vender samtalen tilbage 8.7 Omstil en bysamtale til et eksternt nr. To bylinier ønskes sammenkoblet Det er muligt at sammenkoble to bylinier ved blot at lægge røret på, ligesom ved normal omstilling. Dette kræver at teknikeren har sat et specielt parameter i programmering af anlægget. Hvis dette ikke er sket er det nødvendigt at anvende teksten Transport + tasten Ringetone, lydstyrke ok Justér på +/- tasterne Ok ved den rigtige styrke + tasten Ringetone, lydstyrke vises i display Fremtasten - Spol frem til Ringetoneklang ok Justér på +/- tasten Ok ved rigtige toneklang Samtale føres Justér på +/- tasten Ok - medfører at styrken forbliver til næste samtale Tast lokalnummeret - der høres optaget tone Notering vises i display ok Tast nummeret Notering vises i display ok Samtale føres Forespørgsel vises i display ok Klartone - tast lokalnummer Læg røret på Samtale føres med A-abonnent Forespørgsel vises i display ok Klartone - tast et eksternt nummer, (Cabonnent) Samtale føres med C-abonnent Afslut og tilbage vises i display? Fremtasten - Spol frem til transport Transport ok Siemens A/S OVO, s. 15

16 8.8 Viderestilling til internt nummer Alle indkommende kald til din telefon ønskes omdirigeret til andet lokalnummer 8.9 Ophæv viderestilling 8.10 Viderestilling til eksternt nummer Alle indkommende kald til din telefon ønskes omdirigeret til eksternt nummer. Kræver at teknikeren/systemadministratoren har åbnet op for faciliteten 8.11 Viderestilling af kald til Phon Alle indkommende kald til din telefon ønskes omdirigeret til eksternt nummer 8.12 Konference Under samtale med en ekstern abonnent (Aabonn.), ønskes en intern/ekstern deltager (Cabonn.) med på samtalen. Når konferencen er etableret er flg. muligt: - Udvid konference? - Forespørgsel? - Vis deltagerliste? afbryd deltager forbind deltagerne - Forbind deltagerne? - Afslut konference? - Mikrofon sluk? Rør pålagt Fremtasten - Spol frem til Viderestilling aktiv Viderestilling aktiv - ok Alle opkald - ok Til: Tast lokalnummer Gem - ok Til: xxx - vises i display Fremtasten Viderestilling deaktiveres - ok Rør pålagt Fremtasten - Spol frem til Viderestilling aktiv Viderestilling aktiv - ok Alle opkald - ok Til: Tast eksternt nummer Gem - ok Rør pålagt Fremtasten - Spol frem til Viderestilling aktiv Viderestilling aktiv - ok Alle opkald - ok Til: Tast lokalnummer til Phon Gem - ok r Samtale føres Forespørgsel vises i display Fremtasten - Spol frem til Indled konference Indled konference - ok Ring op: Tast C-abonnentens nummer Samtale med C-abonnenten Konference vises i display ok Siemens A/S OVO, s. 16

17 8.13 Samtaleskift Skifte mellem to samtalepartnere. Den man ikke snakker med sættes på hold 8.14 Parkering af samtale En samtale skal parkeres. Samtalen ønskes genoptaget eventuelt på andet lokalnummer 8.15 Parkeringstast Opret en parkeringstast 8.16 Send en Infotekst Send en informationstekst til et andet lokalnummer, som herved vil være i stand til at se teksten i sit display Samtale føres Forespørgsel vises i display ok Vælg - tast nummer til C-abonnent Samtale med C-abonnent Fremtasten - Spol frem til Samtaleskift Samtaleskift ok Samtale med A-abonnent Samtaleskift vises i display ok Samtale med C-abonnent Samtale føres Servicetasten Fremtasten -Spol frem til Parkering Parkering - ok Parkeret på nr: - 0 (parkeringsplads 0) Læg røret på (A-abonnenten er nu parkeret) Genoptag samtalen evt. på andet lokalnr. Servicetasten Fremtasten - Spol frem til Genoptag parkeret Genoptag parkeret - ok Parkeret på nr: - 0 Servicetasten Fremtasten - Spol frem til Tastefunktion Tastefunktion - ok Vælg tast - Tryk på en ledig tast Ændre tast - ok Fremtasten - Spol frem til Parkering Parkering - ok Afslut - ok Røret pålagt Fremtasten - Spol frem til Send infotekst Send infotekst - ok Infotekst til: - Tast lokalnummeret Fremtasten - Spol frem til den ønskede tekst ok Send - ok Siemens A/S OVO, s. 17

18 8.17 Send en fraværstekst Aktiver en fraværstekst, som andre lokalnumre vil kunne se i deres display ved opkald til dit nummer 8.18 Undertryk vis nummer Den du ringer til skal ikke være i stand til at se dit telefonnummer. Tjenesten skal også være bestilt hos teleoperatøren 8.19 Gem nummer til opkaldsliste Hvis man under en samtale kan se modpartens nummer i displayet, er det muligt at gemme dette nummer til opkaldslisten. Opkaldslisten fremkaldes med fremtasten, når røret er pålagt Telefonbog Søg på en intern medarbejder i telefonbogen og foretag et opkald Søgning kan foretages både under samtale og med røret pålagt Betingelse: Apparatnavne skal være indprogrammeret af systemadministrator eller af tekniker 8.21 Højttalerkald til andet lokalnr. Foretag opkald direkte på et andet lokalnummers højttaler 8.22 Indtrækning af kald fra en, der ikke er medlem af gruppen Indtrækning af et kald fra en man ikke er i gruppe med Rør pålagt Fremtasten - Spol frem til Fraværsbesked tænd Fraværsbesked tænd - ok Fremtasten: - Spol frem til den ønskede tekst Gem - ok Rør pålagt Fremtasten - Spol frem til Undertryk vis nummer Undertryk vis nummer - ok Samtale føres Fremtasten - Spol frem til Gem telefonnr. Gem telefonnummer - ok Fremtasten - Spol frem til telefonbog Telefonbog - ok Interne abonnenter - ok Fremtasten - Spol frem til en bogstavskombination, hvor første bogstav i navnet fremkommer, ok Bladr - ok hvis der er flere Fremtasten Foretag opkald - ok Servicetasten Fremtasten - Spol frem til Højttalerkald - ok Lokalnummer: Tast lokalnummeret Et andet lokalnummer ringer, men bliver ikke besvaret Servicetasten Fremtasten - Spol frem til specifik indtrækning - ok Indtræk opkald - ok Siemens A/S OVO, s. 18

19 9. Udvalgte funktioners betydning Adgang til døråbner (kun hvis berettiget hertil) Abonnenten kan give tilladelse til, at en besøgende kan aktivere døråbneren ved hjælp af en kode. Afsendelse af infotekst (kun til systemtelefoner) Afsendelse af forud definerede display meddelelser til medarbejdere med systemtelefoner. Aktivering/deaktivering af mikrofonen i telefonrøret Mikrofonen i telefonrøret kan deaktiveres f.eks. for at foretage en forespørgsel i lokalet, uden at samtalepartneren kan høre, hvad der bliver sagt. Apparattest Test af telefonen. Associeret valg (kun hvis berettiget hertil) Etablering af forbindelse for andre telefoner. Associeret tjeneste (kun hvis berettiget hertil) Aktivering/deaktivering af funktioner for andre telefoner. Banke på En intern, optaget abonnent får signaleret, at der venter et andet opkald. DTMF-valg (DualTone MultiFrequency, også kaldt tonevalg), DTMF-eftervalg Afsendelse af DTMF-signaler under en forbindelse, f.eks. til styring af en telefonsvarer. Forespørgsel Under en samtale foretages der endnu et opkald til en anden abonnent. Forstyr ikke Mulighed for i perioder at spærre for opkald (ro for telefonen). Gentag nummer Det sidst kaldte eksterne telefonnummer gemmes automatisk og ringes op igen ved tryk på tasten. Højttalerbesked Hvis funktionen højttalerbesked er frigivet, kan der svares på et Højttalerkald uden at skulle trykke på en tast eller at skulle løfte røret, håndfri tale. Højttalerkald (kun til systemtelefoner med display) Meddelelse til en anden abonnent via vedkommendes telefonhøjttaler. Siemens A/S OVO, s. 19

20 Indbrydning At koble sig ind i en eksisterende forbindelse for at tale med en optaget kollega. Indlytning (rumovervågning) Til akustisk overvågning af et bestemt lokale. Indtrækning (modtagelse af opkald til en anden) Modtagelse af opkald til en anden telefon på egen telefon. Konference, 3 deltagere Indkobling af yderligere deltagere til en samtale. Kortnummervalg, centralt Centralt programmerede telefonnumre ringes op ved hjælp af kortvalgsnumre. Kortnummervalg, individuelt Til programmering og opkald af maks. 10 individuelle telefonnumre ved hjælp af koder Transporter linie Hvis berettiget hertil kan en ledig ekstern linie stilles til rådighed for en abonnent for at foretage et eksternt opkald. Modtagelse af banke på (2. opkald) Modtagelse af et (andet) indkommende opkald (2. opkald) under en samtale. Den akustiske signalering kan deaktiveres (banke på uden tone). Natstilling Viderestilling af alle opkald (f.eks. efter fyraften) til et fast telefonnummer (standardtelefonnummer) eller et individuelt defineret telefonnummer. Notering Den kaldte abonnent ringer automatisk tilbage. Nulstilling/sletning Nulstilling af aktiverede funktioner. Opkaldsliste Opkald, som ikke blev besvaret, gemmes og kan vises i en liste (eksterne opkald kun via ISDN med nummervisning). Tildeling af telefonnummer Inden etablering af en ekstern forbindelse kan et andet telefonnummer overtages, som så vises i den kaldtes display. Siemens A/S OVO, s. 20

21 Parkering En samtale kan parkeres og samtalen kan genoptages fra en anden telefon. Projektkode Omkostninger i forbindelse med samtaler kan tildeles specifikke projekter. Reservation af en linie Hvis anlægget er konfigureret hertil, er det muligt at reservere en optaget, ekstern linie. Tavs ringning Den akustiske signalering af opkald kan aktiveres/deaktiveres. Opkald signaleres stadig optisk via displayet eller tasterne. Samtaleskift Der kan skiftes frem og tilbage mellem to eksisterende forbindelser. Sporing (afhængig af netudbyderen) Generende opkald kan identificeres via netudbyderen. Svartekst Der kan lægges forud definerede meddelelser til interne kaldende. Der er mulighed for numeriske tilføjelser (klokkeslæt, dato). Denne tekst vises i displayet hos den kaldende, når vedkommende ringer én op. Tastefunktion Det er muligt at gemme et vilkårligt telefonnummer (internt eller eksternt telefonnummer) eller en funktion (f.eks. Forstyr ikke) på en ledig tast på telefonen eller på sidekonsollen. Telefonspærring Ved fravær beskyttes telefonen mod uvedkommendes brug. Den fornødne spærrings kode fastsættes individuelt. Telefonbog Hvis systemadministratoren har tildelt et navn til mindst én abonnent eller til ét centralt kortvalgsnummer, kan den interne telefonbog anvendes til at foretage et opkald. Siemens A/S OVO, s. 21

22 Undertrykkelse af nummervisning, ekstern (afhængig af netudbyder) Inden etablering af en ekstern forbindelse kan den kaldende undertrykke visningen af sit telefonnummer/navn i den kaldtes display. Kræver at tjenesten også er bestilt hos teleoperatøren Viderestilling Viderestilling af opkald til en anden telefon, evt. også til et eksternt telefonnummer. Visning af omkostninger De påløbne omkostninger for opkald inden for en vis periode kan vises. Åbn døren (kun hvis berettiget hertil) Døråbneren kan aktiveres via telefonen. Siemens A/S OVO, s. 22

23 10. Apendix 10.1 Standard layout for omstillingsbord Service Gentag nummer Plus Minus Mikrofonafbryder Højttaler Natstilling Telefonbog Vis antal opkald Indbrydning Hold Opkald retn.1 Opkald retn. 1 Afbryd Mikrofon Bekræfter handlingen Tilbage i menu Frem i menu Siemens A/S OVO, s. 23

24 10.2 Systemadministration Hvis teknikeren har oprettet et specielt System-administrator password, vil en administrator med dette password, kunne foretage visse ændringer i systemet fra en systemtelefon. Telefonen skal være tilsluttet en af de to første porte på systemet. Menuerne der herefter bliver tilgængelige vil afhænge af, hvilket systemapparat man har se nedenstående liste. Vær opmærksom på følgende: Hvis der er blevet oprettet et password vil det herefter ikke være muligt for serviceteknikerne, at servicer visse ting eksempelvis: Kortnumre, telefonnumre der er på faste taster, samt visse dele ang. debitering Optiset E - Memory phone 11. Centrale kortvalgsnumre 12. Tid 13. Dato 14. Omkostningsregistrering 15. Apparatnavn 16. Infotekster 17. Fraværsbeskeder 18. Sprog 19. Gruppenavne 20. Projektkoder 21. Hotline 22. Kode, fjernadministration 23. Kode, Cordless 24. Sikkerhed 10.4 Standard eller Advance phone 11. Centrale kortvalgsnumre 12. Tid 13. Dato 14. Omkostningsregistrering 18. Sprog 20. Projektkoder 21. Hotline 22. Kode, fjernadministration 23. Kode, Cordless 24. Sikkerhed Siemens A/S OVO, s. 24

25 10.5 Programmering - eksempler Omstilling At modtage et indkommende kald og omstille det til andet lokalnummer, f.eks. 203 Displaytekst Din handling Kommentar Opkald: XXX XXX Forespørgsel? > Løft røret Ved eksterne kald ses nummeret på den opkaldende, hvis der er A- nummer-overførsel. Hvis der ikke er A-nummeroverførsel ses XXX. Ved interne kald ses lokalnummeret Den opkaldende sættes på hold og hører ventemusik. Du modtager en klartone. Vælg Tilbage til ventende? > 203 Lokal 203 vil ringe 203 Tilbage til ventende? den ventende?> > Læg røret på Kaldet er omstillet. Hvis lokal 203 ikke besvarer kaldet vil det komme tilbage. 203 Afslut og tilbage? > 203 Afslut og tilbage? > Eller: Vent med at pålægge rør indtil 203 har bevaret. Eller: Kaldet er omstillet. Tilbage til den opkaldende, hvis 203 ikke ønsker at modtage kaldet Siemens A/S OVO, s. 25

26 Viderestilling Viderestilling af alle kald, f.eks. til lokal 203 Displaytekst Din handling Kommentar 21:03 Lør 1 Jan 00 Tryk på frem-tasten Der åbnes for menuerne 21:03 Lør 1 Jan 00 Opkaldsliste? > Spol frem til Viderestilling aktiv? 21:03 Lør 1 Jan 00 Viderestil. aktiv? > Bekræft Viderestilling aktiv? Viderestilling: 1=Alle opkald? > Bekræft at alle kald skal omstilles. V.h.a. fremtasten er det muligt at differentiere mellem: Alle kald Eksterne kald Interne kald Til: 203 Lokal 203 vælges som viderestillingsmål Til: 203 Gem? Programmeringen gemmes. Efter 5 sekunder er der normal tekst i displayet. Siemens A/S OVO, s. 26

27 Ophæv viderestilling Tryk på frem-tasten og du vil blive spurgt, om du ønsker at deaktivere viderestillingen. Displaytekst Din handling Kommentar Til: 203 > > Der åbnes for menuerne Til: 203 Viderestil. deakt.? > Bekræft deaktiveringen af viderestillingen. Efter 5 sekunder er der normal tekst i displayet. Siemens A/S OVO, s. 27

28 Programmering af frie taster Programmer en fri tast, f.eks. med et telefonnummer. Displaytekst Din handling Kommentar 21:03 Lør 1 Jan 00 > Tryk på servicetasten Er også muligt i samtaletilstand. Service: *7=Vælg kortvalgsnr? > Spol frem til Tastefunktion? Service: *91=Tastefunktion? > Bekræft funktionen Vælg tast Tryk på en ledig tast 203 Intet gemt Tilbage Ændre tast? til den ventende?> > Tastefunktion: Telefonnummer? > Spol frem til den ønskede funktion: Her Telefonnummer Det kan ses, om tasten har en funktion i forvejen. Hvis denne ønskes ændret trykkes OK til Ændre tast? Bekræft at det er et telefonnummer, som man ønsker at programmere tasten med. Telefonnummer: > Indtast det ønskede nummer, f.eks Hvis det er et eksternt nummer, skal der tastes nul foran nummeret Gem? > Telefonnummeret er hermed gemt under denne tast Siemens A/S OVO, s. 28

29 Programmering af et individuelt kortnummer Man kan programmere et individuelt telefonnummer på nummertastaturet. Displaytekst Din handling Kommentar 21:03 Lør 1 Jan 00 > Tryk på servicetasten Kan også udføres under samtale Service: *7=Vælg kortvalgsnr? > Spol frem til Ændre kortvalgsnr.? Service: *92=Ændre kortvalgsnr.? > Kortvalgsnummer: Bladr? > Der ønskes programmeret et nyt kortvalgsnummer eller visning af eksisterende Man kan bladre i kortvalgsnumrene (0-9) *0: - Næste destination? > > Man kan se, om der evt. er programmeret et nummer på 0 *0: - Ændre? > Der ligger ikke noget nummer på 0. Der kan nu indtastes et nummer. *0: > Det er kun muligt at programmere eksterne numre. Husk at taste 0 for bylinie. *0: Gem? > Nummeret er lagret. *0:0 Næste destination? > Tryk på servicetasten Programmeringen afsluttes Siemens A/S OVO, s. 29

30 Opkald af individuelt kortnummer Displaytekst Din handling Kommentar 21:03 Lør 1 Jan 00 > Tryk på servicetasten Også muligt i samtaletilstand Service: *7=Vælg kortvalgsnr? > Bekræft, at det er et kortvalgs nummer du vil ringe op Kortvalgsnummer: Tast *0 Telefonnummeret ringes op Siemens A/S OVO, s. 30

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OM DENNE VEJLEDNING...3 HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET...3 SPECIALFUNKTIONER...4 RINGEPLANER I TELESYSTEMET...4

Læs mere

ISDN TK-anlæg. Kort betjeningsvejledning. AS 181, AS 1x, AS 2x AS 3x, AS 35, AS 35 All-In-One AS 40 P, AS 4000, AS 100 IT

ISDN TK-anlæg. Kort betjeningsvejledning. AS 181, AS 1x, AS 2x AS 3x, AS 35, AS 35 All-In-One AS 40 P, AS 4000, AS 100 IT ISDN TK-anlæg Kort betjeningsvejledning S 181, S 1x, S 2x S 3x, S 35, S 35 ll-in-one S 40 P, S 4000, S 100 IT Sikkerhedsanvisninger - nlæggets opstilling og vedligeholdelse må kun udføres af uddannet personale!

Læs mere

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

PBX Designer Kundemanual

PBX Designer Kundemanual PBX Designer er et avanceret grafisk værktøj til at etablere og vedligeholde et IP-telefonomstillingsanlæg. Version 170215 Side 1 af 52 Indhold Introduktion... 5 Grafisk konfiguration... 5 Let at lave

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virtuel PBX Manual. Kapitel 1: Introduktion. Kapitel 1: Introduktion... 4. Grafisk konfiguration... 4. Let at lave ændringer...

Indholdsfortegnelse. Virtuel PBX Manual. Kapitel 1: Introduktion. Kapitel 1: Introduktion... 4. Grafisk konfiguration... 4. Let at lave ændringer... Kapitel 1: Introduktion Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion... 4 Grafisk konfiguration... 4 Let at lave ændringer... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang... 4 Download... 4 Bruger login og password...

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om Cisco IP Communicator

Ofte stillede spørgsmål om Cisco IP Communicator Frequently Asked Questions Ofte stillede spørgsmål om Cisco IP Communicator Ofte stillede spørgsmål 2 Introduktion 2 Rundtur i brugergrænsefladen 3 Besvarelse af opkald 4 Foretagelse af opkald 7 Konferenceopkald

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere