HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HICOM 150 E OFFICE Version 2.2"

Transkript

1 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO,

2 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE OPTISET E DISPLAY STANDARD LAYOUT TEKSTER I DISPLAY NÅR HÅNDSÆTTET ER PÅLAGT VED OPKALD TIL ANDRE INTERNE NUMRE TALETILSTAND NÅR EN SAMTALEPARTNER ER PÅ HOLD OG MAN HAR KONTAKT MED EN ANDEN FUNKTIONSTASTERNES BETYDNING SERVICE MENU GENTAG NUMMER MIKROFON AFBRYDER HØJTTALER PLUS/MINUS-TASTERNE SERVICETAST - MENUTEKSTER FUNKTIONER TIL DE FRIE TASTER INFORMATION OG FRAVÆRSTEKSTER FRAVÆRSBESKEDER INFORMATIONSTEKSTER OPGAVER SÅDAN GØR DU INDSTILLING AF RINGESTYRKEN INDSTILING AF TONEKLANG INDSTIL SAMTALEVOLUMEN NOTERING VED OPTAGET NOTERING VED UBESVARET OMSTILLE EN BYSAMTALE TIL ET INTERNT NR OMSTIL EN BYSAMTALE TIL ET EKSTERNT NR VIDERESTILLING TIL INTERNT NUMMER OPHÆV VIDERESTILLLING VIDERESTILLING TIL EKSTERNT NUMMER VIDERESTILLING AF KALD TIL PHON KONFERENCE SAMTALESKIFT PARKERING AF SAMTALE PARKERINGSTAST SEND EN INFOTEKST SEND EN FRAVÆRSTEKST UNDERTRYK VIS NUMMER GEM NUMMER TIL OPKALDSLISTE TELEFONBOG HØJTTALERKALD TIL ANDET LOKALNR INDTRÆKNING AF KALD FRA EN, DER IKKE ER MEDLEM AF GRUPPEN UDVALGTE FUNKTIONERS BETYDNING Siemens A/S OVO, s. 2

3 10. APPENDIX STANDARD LAYOUT FOR OMSTILLINGSBORD SYSTEMADMINISTRATION OPTISET E - MEMORY PHONE STANDARD ELLER ADVANCE PHONE PROGRAMMERING - EKSEMPLER OMSTILLING VIDERESTILLING OPHÆV VIDERESTILLING PROGRAMMERING AF FRIE TASTER PROGRAMMERING AF ET INDIVIDUELT KORTNUMMER OPKALD AF INDIVIDUELT KORTNUMMER Siemens A/S OVO, s. 3

4 2. Optiset E 2.1 Display Designet af Optiset E telefonen giver mulighed for hurtigere og nemmere adgang til funktionerne i Hicom 150 systemet. Nøglen til dette er et selvforklarende bruger interface, som understøttes af et interaktivt display. Du vil kun få præsenteret de muligheder, der er relevante i forbindelse med det aktuelle situation. Caroline Henderson Forespørgsel? > Gem telefonnr.? Indled konference? > > Spole Dialogtaster Funktioner udvælges i display Faste taster til mest anvendte funktioner Håndfri betjening Siemens A/S OVO, s. 4

5 2.2 Standard layout Service Gentag nummer Plus Minus Mikrofonafbryder Højttaler Fri tast Fri tast Fri tast Fri tast Fri tast Fri tast Fri tast Afbryd Mikrofon Bekræfter handlingen Tilbage i menu Frem i menu Siemens A/S OVO, s. 5

6 3. Tekster i display Afhængig af konfigurationen og hvilken telefonimæssig tilstand man befinder sig i, vil der fremkomme forskellige tekster/ tilbud i displayet. Der kan spoles mellem tilbudene ved hjælp af piletasterne. Aktivering af en funktion der vises i displayet gøres ved tryk på Ok tasten. 3.1 Når håndsættet er pålagt Opkaldsliste? (Liste over ubesvarede kald) Viderestilling aktiv? (Angiv målet for viderestillingen) Alle opkald Kun eksterne opkald Kun interne opkald Telefonspærring? (Spærrer for brug af telefonen) Forstyr ikke aktiv? (Tilringning ikke mulig/forstyr ikke - ej på OB apparat) Fraværsbesked tænd? (Beskeder, som andre vil modtage ved kald til dit apparat) Tavs ringning tænd? (Kun visuel visning ved kald) Send info tekst? (Informationstekster, som kan sendes til andre) Vis noteringer? (Teksten vises, hvis man har noteret et andet nummer) Telefonbog? (Søgning på interne numre og fælles kortnumre) Højttaler besked tænd/sluk? (Mikrofon åben, hvis andre laver højttaler kald til dig) Ud af søgegruppe? (Ringning i søgegruppen vil springe dit nummer over) Undertryk vis nummer? (Dit telefonnummer vil ikke blive overført til den, du kalder) Banke på uden tone? (Kun visuel signalering, når andet kald banker på) 3.2 Ved opkald til andre interne numre Notering? Send info tekst? Gem telefonnr.? (Medfører tilbageringning - kun internt) (Afleverer evt. en informationstekst - kun internt) (Gemmer det netop opkaldte nummer til opkaldsliste) 3.3 Taletilstand Forespørgsel? Gem telefonnummer? Indled konference? Indled transport? Telefonbog? Mikrofon sluk? Send infotekst? (Anvendes ved omstillling) (Hvis nr. ses i display kan dette lagres i opkaldslisten) (Flere telefonpartnere tilkobles en samtale) (Muligt at sammenkoble 2 partnere) (Søgning i telefonbog lokalnumre og fælles kortnumre) (Din samtalepartner kan ikke høre dig) (Afleverer evt. en informationstekst kun internt) Siemens A/S OVO, s. 6

7 3.4 Når en samtalepartner er på hold og man har kontakt med en anden Afslut og tilbage? Samtaleskift? Konference Transport? Forespørgsel? Gem telefonnummer? Telefonbog? Mikrofon sluk? Send infotekst? (Tilbage til den der er sat på hold ) (Der skiftes mellem to forbindelser) (Alle tre kan sammenkobles) (Den der er på hold og den forespurgte sammenkobles) (Endnu en forespørgsel) (Gem evt. nummeret til opkaldslisten) (Søgning på interne numre og fælles kortnumre) (Den anden part kan ikke høre dig) (Afleverer evt. en informationstekst kun internt) Siemens A/S OVO, s. 7

8 4. Funktionstasternes betydning 4.1 Service menu Servicetasten benyttes når man vil foretage programmeringer som ønskes lagret. Eksempelvis hvis man skal lagre et kortnummer, parkere en samtale eller programmere en funktion på en fri tast. Se liste over teksterne side Gentag nummer Anlægget husker automatisk de tre sidste eksterne numre, som du har tastet. Ved tryk på tasten etableres genopkald til sidst kaldte nummer. Ved to tastetryk etableres genopkald til næstsidste nummer osv. 4.3 Mikrofon afbryder Ved aktivering af tasten vil lampen lyse og modparten kan ikke høre din stemme, men du kan høre modpartens. Ved tryk på tasten tændes og slukkes for funktionen. 4.4 Højttaler 1. Kald kan besvares ved aktivering af denne tast. Telefonen vil hermed være i håndfri betjeningstilstand. Det er nu muligt at høre og tale til modparten mens røret er pålagt. Funktionen gælder ikke for Optiset E Advance apparater. Der kan i denne tilstand skiftes til normal tilstand ved at løfte røret. 2. I normal taletilstand kan medhør etableres ved at trykke på højttaler. Man skal stadigvæk anvende telefonrørets mikrofon når man taler. 3. Hvis man fra normal taletilstand ønsker at skifte til håndfri betjening er dette muligt ved at lægge røret på - samtidig som højttalertasten holdes nede. 4. Hvis man ønsker at foretage opkald I håndfri betjening gøres dette ved at taste telefonnummeret uden at løfte røret. Man er herved automatisk I håndfri betjeningstilstand. Siemens A/S OVO, s. 8

9 4.5 Plus/minus-tasterne Ved tryk på plus- eller minus-tasten kan der vælges mellem følgende menuer: Ringetone, lydstyrke? Ringetone, klang? Håndfri tale? Akustiske forhold i lokale: Dæmpet, almindelig, rungende Siemens A/S OVO, s. 9

10 4.6 Servicetast - menutekster - Anvend kortvalgsnummer? (Kortnummerkald. Individuelle 0-9, fælles ) - Højttalerkald? (Direkte ud på andet lokalnummers højttaler - intercom) - Parkering? (Parkeringsmuligheder 0-9) - Specifik Indtrækning? (Vælg det nummer der ønskes indtrækket) - Projektkode? (Samtalen kan henføres til et kundenummer) - Vis omkostninger? (Pris pr. enhed) - Termin tænd? (Alarmering ( vækkeur ), klokkeslæt indtastes) - Nulstil tjenester? (Sletter de fleste brugerprogrammeringer) - DTMF - valg? (Benyttes i en indvalgsfunktion. Eksempelvis hos banker) - Signal til nettet? (Flash - kun aktuel ved analoge bylinier) - Opkaldstildeling? (Parallelkobling af flere apparater) - Tildel tlf.nummer? (Andet lokalnummer kan overføres som A-nummer) - Tastfunktion? (Hvis en fri tast skal programmeres med en facilitet) - Ændre kortvalgsnummer? (Lagring/ændring af individuelle kortnumre 0-9) - Ændre spærringskode? (Ændring af password til blokering af telefonen) - Opkaldsfordeling? (Anvendes i forbindelse med UCD-grupper) - Systemadministration? (Kun apparat tilsluttet port 1) - Yderligere funktioner? # 82 = Opkaldsliste? 82 = Gem telefonnummer? 1 = Viderestilling aktiv? 66 = Telefonspærring? 97 = Forstyr ikke aktiv? 69 = Fraværsbesked tænd? 98 = Tavs ringning tænd? 68 = Send info tekst? #68 = Sendte infotekster? #58 = Vis noteringer? 96 = Højttalerbesked tændt? 86 = Undertryk vis nummer? 87 = Banke på uden tone? 55 = Tillad banke på? 0 = Tilbage til ventende? 2 = Samtaleskift? 52 = Mikrofon sluk? 940= Apparattest? Siemens A/S OVO, s. 10

11 5. Funktioner til de frie taster (Afhængig af konfigurationen) (Service - tastefunktion - vælg tast ændre? spol frem til den ønskede funktion) Telefonnummer? Kortnummervalg? Afbryd-tast? Fortryd? Opkaldsliste? Viderestilling? Telefonspærring? Forstyr ikke? Fraværsbesked? Tavs ringning? Ekstern viderestilling? Send infotekst? Mailboks? Notering? Telefonbog? Højttalerbesked tænd/sluk? Ingen nummervisning? Banke på uden tone? Tillad banke på? Samtaleskift? Konference? Højttalerkald? Opkaldstast? Retningstast? Genoptag linie? Afbryd linie? Tildel tlf.nr.? Parkering? Specifik indtrækning? Indtrækning gruppe? Projektkode? Vis omkostninger? Termin? DTMF - valg R-tast? Info v. fax/tlf.svarer? Opkaldstildeling? Hold-tast? Intern forespørgsel? Linietast? Stand. opkaldstast? Tlf. datatjeneste? Opkaldsfordeling? Vis antal opkald? Siemens A/S OVO, s. 11

12 6. Informations og fraværstekster 6.1 Fraværsbeskeder Der kan vælges mellem 10 fraværsbeskeder. Hvis man aktiverer en af disse, vil andre interne abonnenter, der ringer til dit nummer, få fraværsbeskeden vist i sit display. Din telefon vil ringe, selvom du har aktiveret en fraværsbesked. Hvis man ønsker andre tekster end de 10 forprogrammerede, kan disse ændres af systemadministratoren. Tilbage kl: Ferie indtil Bortrejst indtil: Tilbage i morgen Tilbage efter middag Træffes ikke Privat tlf.: Stedfortræder For tiden: Er i lokale nr: Indtast anden tekst? (kun Memory-apparat) 6.2 Informationstekster En informationstekst kan sendes til andre interne abonnenters display. Hvis man sender en infotekst til én optaget abonnent, vil der i hans/hendes display fremkomme en meddelelse om, at der er modtaget en infotekst. Denne kan aflæses mens samtalen foregår. Tekster kan også sendes direkte uden at foretage opkald. Hvis man ønsker andre tekster end de 10 forprogrammerede, kan disse ændres af systemadministratoren. Ring venligst tilbage Besøg venter Husk aftale Vigtigt opkald venter Forstyr venligst ikke Hent venligst fax Tag venligst diktat Kom venligst Bring venligst kaffe Forlader kontoret Indtast anden tekst? (kun Memory-apparat) Siemens A/S OVO, s. 12

13 7. Opgaver 7.1 Indstil telefonapparaterne til forskellig ringekadence 7.2 Modtag et kald og omstil til andet lokalnummer 7.3 Foretag viderestilling 7.4 Foretag notering ved kald til ubesvaret nummer og ved optaget nummer 7.5 Send en infotekst 7.6 Aktivér en fraværstekst 7.7 Indled en konference 7.8 Indled samtaleskift mellem to samtalepartnere og afslut med transport Siemens A/S OVO, s. 13

14 7.9 Afprøv højttalerkald 7.10 Programmér et individuelt kortnummer og afprøv 7.11 Parkér en samtale 7.12 Programmér en af de frie taster til: Direkte tast til andet lokalnummer - afprøv faciliteten Indtrækning lokal - afprøv faciliteten Parkeringstast - afprøv faciliteten 7.13 Tillad banke på (andet kald) Hvis tillad banke på er aktiveret i systemadminstrationen, er det muligt at lade et andet kald banke på, mens man fører en samtale. I displayet vil man få tilbudt at etablere kontakt med den bankende ved hjælp af OKtasten. Hvis man vælger dette, bliver den 1. samtalepartner sat på hold. Hvis frem-tasten nu anvendes, får man tilbud om samtaleskift. Siemens A/S OVO, s. 14

15 8. Sådan gør du Løsningerne kan afhænge af konfigurationen 8.1 Indstilling af ringestyrken 8.2 Indstilling af toneklang 8.3 Indstil samtalevolumen Under en samtale ønskes styrken ændret 8.4 Notering ved optaget Ved opkald til et optaget lokalnummer ønskes en tilbageringning, når der bliver ledigt 8.5 Notering ved ubesvaret Det kaldte lokalnummer svarer ikke. Tilbageringning ønskes, når det kaldte lokalnummer har benyttet sin telefon 1. gang 8.6 Omstille en bysamtale til et internt nr. Omstilling til et andet lokalnummer. Hvis lokalnummeret ikke besvares indenfor 45 sek., vender samtalen tilbage 8.7 Omstil en bysamtale til et eksternt nr. To bylinier ønskes sammenkoblet Det er muligt at sammenkoble to bylinier ved blot at lægge røret på, ligesom ved normal omstilling. Dette kræver at teknikeren har sat et specielt parameter i programmering af anlægget. Hvis dette ikke er sket er det nødvendigt at anvende teksten Transport + tasten Ringetone, lydstyrke ok Justér på +/- tasterne Ok ved den rigtige styrke + tasten Ringetone, lydstyrke vises i display Fremtasten - Spol frem til Ringetoneklang ok Justér på +/- tasten Ok ved rigtige toneklang Samtale føres Justér på +/- tasten Ok - medfører at styrken forbliver til næste samtale Tast lokalnummeret - der høres optaget tone Notering vises i display ok Tast nummeret Notering vises i display ok Samtale føres Forespørgsel vises i display ok Klartone - tast lokalnummer Læg røret på Samtale føres med A-abonnent Forespørgsel vises i display ok Klartone - tast et eksternt nummer, (Cabonnent) Samtale føres med C-abonnent Afslut og tilbage vises i display? Fremtasten - Spol frem til transport Transport ok Siemens A/S OVO, s. 15

16 8.8 Viderestilling til internt nummer Alle indkommende kald til din telefon ønskes omdirigeret til andet lokalnummer 8.9 Ophæv viderestilling 8.10 Viderestilling til eksternt nummer Alle indkommende kald til din telefon ønskes omdirigeret til eksternt nummer. Kræver at teknikeren/systemadministratoren har åbnet op for faciliteten 8.11 Viderestilling af kald til Phon Alle indkommende kald til din telefon ønskes omdirigeret til eksternt nummer 8.12 Konference Under samtale med en ekstern abonnent (Aabonn.), ønskes en intern/ekstern deltager (Cabonn.) med på samtalen. Når konferencen er etableret er flg. muligt: - Udvid konference? - Forespørgsel? - Vis deltagerliste? afbryd deltager forbind deltagerne - Forbind deltagerne? - Afslut konference? - Mikrofon sluk? Rør pålagt Fremtasten - Spol frem til Viderestilling aktiv Viderestilling aktiv - ok Alle opkald - ok Til: Tast lokalnummer Gem - ok Til: xxx - vises i display Fremtasten Viderestilling deaktiveres - ok Rør pålagt Fremtasten - Spol frem til Viderestilling aktiv Viderestilling aktiv - ok Alle opkald - ok Til: Tast eksternt nummer Gem - ok Rør pålagt Fremtasten - Spol frem til Viderestilling aktiv Viderestilling aktiv - ok Alle opkald - ok Til: Tast lokalnummer til Phon Gem - ok r Samtale føres Forespørgsel vises i display Fremtasten - Spol frem til Indled konference Indled konference - ok Ring op: Tast C-abonnentens nummer Samtale med C-abonnenten Konference vises i display ok Siemens A/S OVO, s. 16

17 8.13 Samtaleskift Skifte mellem to samtalepartnere. Den man ikke snakker med sættes på hold 8.14 Parkering af samtale En samtale skal parkeres. Samtalen ønskes genoptaget eventuelt på andet lokalnummer 8.15 Parkeringstast Opret en parkeringstast 8.16 Send en Infotekst Send en informationstekst til et andet lokalnummer, som herved vil være i stand til at se teksten i sit display Samtale føres Forespørgsel vises i display ok Vælg - tast nummer til C-abonnent Samtale med C-abonnent Fremtasten - Spol frem til Samtaleskift Samtaleskift ok Samtale med A-abonnent Samtaleskift vises i display ok Samtale med C-abonnent Samtale føres Servicetasten Fremtasten -Spol frem til Parkering Parkering - ok Parkeret på nr: - 0 (parkeringsplads 0) Læg røret på (A-abonnenten er nu parkeret) Genoptag samtalen evt. på andet lokalnr. Servicetasten Fremtasten - Spol frem til Genoptag parkeret Genoptag parkeret - ok Parkeret på nr: - 0 Servicetasten Fremtasten - Spol frem til Tastefunktion Tastefunktion - ok Vælg tast - Tryk på en ledig tast Ændre tast - ok Fremtasten - Spol frem til Parkering Parkering - ok Afslut - ok Røret pålagt Fremtasten - Spol frem til Send infotekst Send infotekst - ok Infotekst til: - Tast lokalnummeret Fremtasten - Spol frem til den ønskede tekst ok Send - ok Siemens A/S OVO, s. 17

18 8.17 Send en fraværstekst Aktiver en fraværstekst, som andre lokalnumre vil kunne se i deres display ved opkald til dit nummer 8.18 Undertryk vis nummer Den du ringer til skal ikke være i stand til at se dit telefonnummer. Tjenesten skal også være bestilt hos teleoperatøren 8.19 Gem nummer til opkaldsliste Hvis man under en samtale kan se modpartens nummer i displayet, er det muligt at gemme dette nummer til opkaldslisten. Opkaldslisten fremkaldes med fremtasten, når røret er pålagt Telefonbog Søg på en intern medarbejder i telefonbogen og foretag et opkald Søgning kan foretages både under samtale og med røret pålagt Betingelse: Apparatnavne skal være indprogrammeret af systemadministrator eller af tekniker 8.21 Højttalerkald til andet lokalnr. Foretag opkald direkte på et andet lokalnummers højttaler 8.22 Indtrækning af kald fra en, der ikke er medlem af gruppen Indtrækning af et kald fra en man ikke er i gruppe med Rør pålagt Fremtasten - Spol frem til Fraværsbesked tænd Fraværsbesked tænd - ok Fremtasten: - Spol frem til den ønskede tekst Gem - ok Rør pålagt Fremtasten - Spol frem til Undertryk vis nummer Undertryk vis nummer - ok Samtale føres Fremtasten - Spol frem til Gem telefonnr. Gem telefonnummer - ok Fremtasten - Spol frem til telefonbog Telefonbog - ok Interne abonnenter - ok Fremtasten - Spol frem til en bogstavskombination, hvor første bogstav i navnet fremkommer, ok Bladr - ok hvis der er flere Fremtasten Foretag opkald - ok Servicetasten Fremtasten - Spol frem til Højttalerkald - ok Lokalnummer: Tast lokalnummeret Et andet lokalnummer ringer, men bliver ikke besvaret Servicetasten Fremtasten - Spol frem til specifik indtrækning - ok Indtræk opkald - ok Siemens A/S OVO, s. 18

19 9. Udvalgte funktioners betydning Adgang til døråbner (kun hvis berettiget hertil) Abonnenten kan give tilladelse til, at en besøgende kan aktivere døråbneren ved hjælp af en kode. Afsendelse af infotekst (kun til systemtelefoner) Afsendelse af forud definerede display meddelelser til medarbejdere med systemtelefoner. Aktivering/deaktivering af mikrofonen i telefonrøret Mikrofonen i telefonrøret kan deaktiveres f.eks. for at foretage en forespørgsel i lokalet, uden at samtalepartneren kan høre, hvad der bliver sagt. Apparattest Test af telefonen. Associeret valg (kun hvis berettiget hertil) Etablering af forbindelse for andre telefoner. Associeret tjeneste (kun hvis berettiget hertil) Aktivering/deaktivering af funktioner for andre telefoner. Banke på En intern, optaget abonnent får signaleret, at der venter et andet opkald. DTMF-valg (DualTone MultiFrequency, også kaldt tonevalg), DTMF-eftervalg Afsendelse af DTMF-signaler under en forbindelse, f.eks. til styring af en telefonsvarer. Forespørgsel Under en samtale foretages der endnu et opkald til en anden abonnent. Forstyr ikke Mulighed for i perioder at spærre for opkald (ro for telefonen). Gentag nummer Det sidst kaldte eksterne telefonnummer gemmes automatisk og ringes op igen ved tryk på tasten. Højttalerbesked Hvis funktionen højttalerbesked er frigivet, kan der svares på et Højttalerkald uden at skulle trykke på en tast eller at skulle løfte røret, håndfri tale. Højttalerkald (kun til systemtelefoner med display) Meddelelse til en anden abonnent via vedkommendes telefonhøjttaler. Siemens A/S OVO, s. 19

20 Indbrydning At koble sig ind i en eksisterende forbindelse for at tale med en optaget kollega. Indlytning (rumovervågning) Til akustisk overvågning af et bestemt lokale. Indtrækning (modtagelse af opkald til en anden) Modtagelse af opkald til en anden telefon på egen telefon. Konference, 3 deltagere Indkobling af yderligere deltagere til en samtale. Kortnummervalg, centralt Centralt programmerede telefonnumre ringes op ved hjælp af kortvalgsnumre. Kortnummervalg, individuelt Til programmering og opkald af maks. 10 individuelle telefonnumre ved hjælp af koder Transporter linie Hvis berettiget hertil kan en ledig ekstern linie stilles til rådighed for en abonnent for at foretage et eksternt opkald. Modtagelse af banke på (2. opkald) Modtagelse af et (andet) indkommende opkald (2. opkald) under en samtale. Den akustiske signalering kan deaktiveres (banke på uden tone). Natstilling Viderestilling af alle opkald (f.eks. efter fyraften) til et fast telefonnummer (standardtelefonnummer) eller et individuelt defineret telefonnummer. Notering Den kaldte abonnent ringer automatisk tilbage. Nulstilling/sletning Nulstilling af aktiverede funktioner. Opkaldsliste Opkald, som ikke blev besvaret, gemmes og kan vises i en liste (eksterne opkald kun via ISDN med nummervisning). Tildeling af telefonnummer Inden etablering af en ekstern forbindelse kan et andet telefonnummer overtages, som så vises i den kaldtes display. Siemens A/S OVO, s. 20

21 Parkering En samtale kan parkeres og samtalen kan genoptages fra en anden telefon. Projektkode Omkostninger i forbindelse med samtaler kan tildeles specifikke projekter. Reservation af en linie Hvis anlægget er konfigureret hertil, er det muligt at reservere en optaget, ekstern linie. Tavs ringning Den akustiske signalering af opkald kan aktiveres/deaktiveres. Opkald signaleres stadig optisk via displayet eller tasterne. Samtaleskift Der kan skiftes frem og tilbage mellem to eksisterende forbindelser. Sporing (afhængig af netudbyderen) Generende opkald kan identificeres via netudbyderen. Svartekst Der kan lægges forud definerede meddelelser til interne kaldende. Der er mulighed for numeriske tilføjelser (klokkeslæt, dato). Denne tekst vises i displayet hos den kaldende, når vedkommende ringer én op. Tastefunktion Det er muligt at gemme et vilkårligt telefonnummer (internt eller eksternt telefonnummer) eller en funktion (f.eks. Forstyr ikke) på en ledig tast på telefonen eller på sidekonsollen. Telefonspærring Ved fravær beskyttes telefonen mod uvedkommendes brug. Den fornødne spærrings kode fastsættes individuelt. Telefonbog Hvis systemadministratoren har tildelt et navn til mindst én abonnent eller til ét centralt kortvalgsnummer, kan den interne telefonbog anvendes til at foretage et opkald. Siemens A/S OVO, s. 21

22 Undertrykkelse af nummervisning, ekstern (afhængig af netudbyder) Inden etablering af en ekstern forbindelse kan den kaldende undertrykke visningen af sit telefonnummer/navn i den kaldtes display. Kræver at tjenesten også er bestilt hos teleoperatøren Viderestilling Viderestilling af opkald til en anden telefon, evt. også til et eksternt telefonnummer. Visning af omkostninger De påløbne omkostninger for opkald inden for en vis periode kan vises. Åbn døren (kun hvis berettiget hertil) Døråbneren kan aktiveres via telefonen. Siemens A/S OVO, s. 22

23 10. Apendix 10.1 Standard layout for omstillingsbord Service Gentag nummer Plus Minus Mikrofonafbryder Højttaler Natstilling Telefonbog Vis antal opkald Indbrydning Hold Opkald retn.1 Opkald retn. 1 Afbryd Mikrofon Bekræfter handlingen Tilbage i menu Frem i menu Siemens A/S OVO, s. 23

24 10.2 Systemadministration Hvis teknikeren har oprettet et specielt System-administrator password, vil en administrator med dette password, kunne foretage visse ændringer i systemet fra en systemtelefon. Telefonen skal være tilsluttet en af de to første porte på systemet. Menuerne der herefter bliver tilgængelige vil afhænge af, hvilket systemapparat man har se nedenstående liste. Vær opmærksom på følgende: Hvis der er blevet oprettet et password vil det herefter ikke være muligt for serviceteknikerne, at servicer visse ting eksempelvis: Kortnumre, telefonnumre der er på faste taster, samt visse dele ang. debitering Optiset E - Memory phone 11. Centrale kortvalgsnumre 12. Tid 13. Dato 14. Omkostningsregistrering 15. Apparatnavn 16. Infotekster 17. Fraværsbeskeder 18. Sprog 19. Gruppenavne 20. Projektkoder 21. Hotline 22. Kode, fjernadministration 23. Kode, Cordless 24. Sikkerhed 10.4 Standard eller Advance phone 11. Centrale kortvalgsnumre 12. Tid 13. Dato 14. Omkostningsregistrering 18. Sprog 20. Projektkoder 21. Hotline 22. Kode, fjernadministration 23. Kode, Cordless 24. Sikkerhed Siemens A/S OVO, s. 24

25 10.5 Programmering - eksempler Omstilling At modtage et indkommende kald og omstille det til andet lokalnummer, f.eks. 203 Displaytekst Din handling Kommentar Opkald: XXX XXX Forespørgsel? > Løft røret Ved eksterne kald ses nummeret på den opkaldende, hvis der er A- nummer-overførsel. Hvis der ikke er A-nummeroverførsel ses XXX. Ved interne kald ses lokalnummeret Den opkaldende sættes på hold og hører ventemusik. Du modtager en klartone. Vælg Tilbage til ventende? > 203 Lokal 203 vil ringe 203 Tilbage til ventende? den ventende?> > Læg røret på Kaldet er omstillet. Hvis lokal 203 ikke besvarer kaldet vil det komme tilbage. 203 Afslut og tilbage? > 203 Afslut og tilbage? > Eller: Vent med at pålægge rør indtil 203 har bevaret. Eller: Kaldet er omstillet. Tilbage til den opkaldende, hvis 203 ikke ønsker at modtage kaldet Siemens A/S OVO, s. 25

26 Viderestilling Viderestilling af alle kald, f.eks. til lokal 203 Displaytekst Din handling Kommentar 21:03 Lør 1 Jan 00 Tryk på frem-tasten Der åbnes for menuerne 21:03 Lør 1 Jan 00 Opkaldsliste? > Spol frem til Viderestilling aktiv? 21:03 Lør 1 Jan 00 Viderestil. aktiv? > Bekræft Viderestilling aktiv? Viderestilling: 1=Alle opkald? > Bekræft at alle kald skal omstilles. V.h.a. fremtasten er det muligt at differentiere mellem: Alle kald Eksterne kald Interne kald Til: 203 Lokal 203 vælges som viderestillingsmål Til: 203 Gem? Programmeringen gemmes. Efter 5 sekunder er der normal tekst i displayet. Siemens A/S OVO, s. 26

27 Ophæv viderestilling Tryk på frem-tasten og du vil blive spurgt, om du ønsker at deaktivere viderestillingen. Displaytekst Din handling Kommentar Til: 203 > > Der åbnes for menuerne Til: 203 Viderestil. deakt.? > Bekræft deaktiveringen af viderestillingen. Efter 5 sekunder er der normal tekst i displayet. Siemens A/S OVO, s. 27

28 Programmering af frie taster Programmer en fri tast, f.eks. med et telefonnummer. Displaytekst Din handling Kommentar 21:03 Lør 1 Jan 00 > Tryk på servicetasten Er også muligt i samtaletilstand. Service: *7=Vælg kortvalgsnr? > Spol frem til Tastefunktion? Service: *91=Tastefunktion? > Bekræft funktionen Vælg tast Tryk på en ledig tast 203 Intet gemt Tilbage Ændre tast? til den ventende?> > Tastefunktion: Telefonnummer? > Spol frem til den ønskede funktion: Her Telefonnummer Det kan ses, om tasten har en funktion i forvejen. Hvis denne ønskes ændret trykkes OK til Ændre tast? Bekræft at det er et telefonnummer, som man ønsker at programmere tasten med. Telefonnummer: > Indtast det ønskede nummer, f.eks Hvis det er et eksternt nummer, skal der tastes nul foran nummeret Gem? > Telefonnummeret er hermed gemt under denne tast Siemens A/S OVO, s. 28

29 Programmering af et individuelt kortnummer Man kan programmere et individuelt telefonnummer på nummertastaturet. Displaytekst Din handling Kommentar 21:03 Lør 1 Jan 00 > Tryk på servicetasten Kan også udføres under samtale Service: *7=Vælg kortvalgsnr? > Spol frem til Ændre kortvalgsnr.? Service: *92=Ændre kortvalgsnr.? > Kortvalgsnummer: Bladr? > Der ønskes programmeret et nyt kortvalgsnummer eller visning af eksisterende Man kan bladre i kortvalgsnumrene (0-9) *0: - Næste destination? > > Man kan se, om der evt. er programmeret et nummer på 0 *0: - Ændre? > Der ligger ikke noget nummer på 0. Der kan nu indtastes et nummer. *0: > Det er kun muligt at programmere eksterne numre. Husk at taste 0 for bylinie. *0: Gem? > Nummeret er lagret. *0:0 Næste destination? > Tryk på servicetasten Programmeringen afsluttes Siemens A/S OVO, s. 29

30 Opkald af individuelt kortnummer Displaytekst Din handling Kommentar 21:03 Lør 1 Jan 00 > Tryk på servicetasten Også muligt i samtaletilstand Service: *7=Vælg kortvalgsnr? > Bekræft, at det er et kortvalgs nummer du vil ringe op Kortvalgsnummer: Tast *0 Telefonnummeret ringes op Siemens A/S OVO, s. 30

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Håndbog Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Easy REFLEXES apparatet, som du er i besiddelse af i dag, giver dig på en enkel og ergonomisk måde adgang til alle de tjenester

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

optipoint 500-systemtelefoner Den nye telefonserie til HiPath-/Hicom-systemer

optipoint 500-systemtelefoner Den nye telefonserie til HiPath-/Hicom-systemer s optipoint 500-systemtelefoner Den nye telefonserie til HiPath-/Hicom-systemer optipoint 500-telefonernes konstruktion giver adgang til de forskellige HiPath TM -/ Hicom -funktioner nemt og hurtigt. Kendetegnende

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone Brugervejledning Forte FeaturePhone 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Tilslutninger...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Håndbog +RZ Du har vist tillid til Alcatel ved at vælge en telefon i serien Reflexes, og det er vi glade for. Dit digitale

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN

Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN Tillægsprodukter til PSTN... 2 Banke På... 2 Fast Modtager... 4 Kortnummervalg... 5 Automatisk Vækning... 6 Privat Notering... 7 Forstyr Ikke... 9 Samtaleskift...

Læs mere

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S Side 1 af 10 Hvad er TDC IP Telefoni Scale? TDC IP Telefoni Scale er en telefoni løsning, hvor du får leveret samme funktionalitet

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap

Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap SV 8100 Enkelbrugervejledningfor systemtelefoner IPtelSophi Indholdsfortegnelse Side Bekrivelserne i denne enkle brugsanvisning er ikke fuldstændig. Se (engelsk-) uførlig vejledning på hjemmesiden til

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte HomePhone

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte HomePhone Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte HomePhone Brugervejledning HomePhone 1 Indholdsfortegnelse 1. HOMEPHONE... 4 1.1 Tillykke med HomePhone... 5 2. IBRUGTAGNING... 6 2.1 Tilslutning

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Ascotel Office 135 / 135pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 135 / 135pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 135 / 135pro Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 11 1 2 3 4 5 6 7 5 12 13 8 19 9 17 10!

Læs mere

Ascotel Office 1600IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 1600IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 1600IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Side 2 Indhold Sikkerheds information... 4 Inden du starter... 6 Tilpas telefonen således at den imødekommer

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 408/409-telefon. Din 408 (IP)/409 (digitalt)-telefon

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Programmeringsvejledning. DoorCom Analog DCA 650-02

Programmeringsvejledning. DoorCom Analog DCA 650-02 Programmeringsvejledning DoorCom Analog DCA 650-02 Indhold Programmeringsstruktur Generelt 3 Kvikguide til idriftsættelse og programmering 4-5 Betjeningspanel Symbolforklaring Tastefunktioner 6 Funktionstabel

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 160pro Office 160Safeguard Office 160ATEX Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 160pro Office 160Safeguard Office 160ATEX Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 160pro Office 160Safeguard Office 160ATE Betjeningsvejledninger Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual

Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual Avaya IPO Operator Express v. 1.0 Brugermanual COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 03 Hospitality features På dette kort vises Business Series Terminals-tasterne. I tabellen nedenfor

Læs mere

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OM DENNE VEJLEDNING...3 HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET...3 SPECIALFUNKTIONER...4 RINGEPLANER I TELESYSTEMET...4

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

BRUGSANVISNING Cisco Small Business

BRUGSANVISNING Cisco Small Business BRUGSANVISNING Cisco Small Business SPA 300 Series IP-telefoner Modellerne 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Cisco-logoet er varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaber i USA.

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere