SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts juni 2002 LHJ/NM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM"

Transkript

1 SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks København Ø Tlf Fax E-post juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts

2 Søulykken Hændelse 1 Den 10. marts 2002, klokken 11.20, forliste en trollingbåd som følge af lækage og vandfyldning ca. tre sømil øst af Nexø. Om bord var fem tyske lystfiskere. De gik i redningsflåden og blev efter ca. 2½ times ophold i flåden bjærget af det britiske orlogsskib HMS LANCASTER. Lystfiskerne sejlede ud fra Nexø mellem klokken og De sejlede mod nordøst, som anbefalet af udlejeren. Ifølge lystfiskerne kunne båden ikke sejle hurtigere end 11 knob, selv om det fra udlejningsfirmaet var blevet sagt, at den kunne sejle 22 knob. Under sejladsen ud var der lidt vand i bunden af cockpittet, og efter kort tids sejlads (ca. 10 minutter) kom der mere og mere vand ind i båden, der kom til at ligge dybere og dybere agter. I begyndelsen hæftede ingen af lystfiskerne sig ved dette, men da bølgerne blev for store, og fordi der kom mere vand ind i båden, vendte de om og sejlede mod land for at søge mere lægt vand. Vejret var ret hårdt, med meget krap sø og nordvestlig vind, m/sek. Det indtrængende vand kom ind nedefra. Der kom i begyndelsen ikke vand over lønningen, men efterhånden sank hækken så dybt, at der også kom vand over hækken og ind i cockpittet. Side 2

3 Lystfiskerne begyndte at øse fra cockpittet, men det var helt uden virkning. På et tidspunkt, hvor båden var ca. tre sømil nordøst af Nexø, bestemte føreren af båden, at de skulle sejle hjem, fordi der var vand i båden. Få sekunder efter, da man var begyndt hjemsejladsen, gik motoren i stå og lod sig ikke starte igen. Derpå gik alt meget hurtigt. Båden vendte (ændrede kurs), hvorefter der kom sø over hækken. Båden lå meget dybt agter, og i forsøg på at rette trimmet lidt gik to af de ombordværende ind i forlukafet. Dette havde dog ikke noget positivt resultat. En af lystfiskerne forsøgte fejlfinding på motoren, mens en anden øsede, og føreren begyndte at sende nødsignal først med VHF på kanal 72, derpå med telefon, atter med VHF på kanal 16 og igen med telefon. Han fik telefonisk kontakt med udlejningsfirmaet, hvortil han oplyste, at de var i nød, og båden var ved at synke. Det stod meget hurtigt klart for lystfiskerne, at de ikke kunne lænse båden ved at øse, og føreren af båden beordrede, at de skulle gøre redningsflåden klar og forlade båden. To af lystfiskerne var iført en flydedragt, og kun en af de øvrige havde iført sig redningsvest. De fik sat redningsflåden i vandet og fik den udløst. Det lykkedes alle at komme i redningsflåden. Dette var dog meget svært for især den ene af dem, fordi han var så udmattet efter at have øset alt, hvad han havde kræfter til, i minutter. Han havde ikke selv kræfter til at komme op i flåden og måtte have de andre til at hale sig indenbords. Bådføreren forblev længst i trollingbåden, mens han hele tiden telefonerede til udlejningsfirmaet. Men da vandet skyllede ind over ham, forlod han også båden. Han måtte svømme syv otte meter for at komme hen til redningsflåden. Ca. halvandet minut efter at motoren var stoppet, kæntrede trollingbåden og sank delvis, således at den malflød med bunden i vejret og med den ene side dybere i vandet end den anden. De skibbrudne lystfiskere fandt faldskærmssignaler i redningsflåden, og ca. 20 minutter efter kæntringen så de et andet skib, og de sendte et faldskærmssignal op. Efter yderligere ca. 20 minutter sendte de atter et faldskærmssignal op. Sø og vind tog til, og kort efter kom en helikopter til området. De skibbrudne signalerede med lys til helikopteren, der fløj mod nord. Kort efter blev de overfløjet af et fly, der fløj i en sløjfe hen over dem og droppede et pejlemærke. Derefter så de et orlogsskib nærme sig. Det var det britiske HMS LANCASTER. Fra HMS LANCASTER satte man en båd i vandet, og de skibbrudne blev reddet efter ca. 2½ times ophold i redningsflåden. Alarmering og redningsaktion Føreren af trollingbåden forsøgte uden held at kalde hjælp med VHF. Samtidig telefonerede han til udlejningsfirmaet, hvis telefonnummer, han havde indkodet i sin mobiltelefon. Han fik forbindelse med udlejningsfirmaets daglige leder og oplyste, at motoren var gået i stå. Få minutter senere kaldte han op igen og sagde, at båden tog vand ind og var ved at synke, og at de behøvede hurtig hjælp. Side 3

4 Den daglige leder af udlejningsfirmaet telefonerede til en medhjælper, der var tættere på havnen i Nexø, og oplyste noget oprevet, at lystfiskerne var i havsnød i området nord af Nexø. Medhjælperen kaldte straks alarmcentralen på nr. 112 og slog alarm, idet han skyndte sig til havnen, hvor han tog en af udlejningsselskabets øvrige både og sejlede ud for at lede efter de nødstedte. Da han nåede et stykke mod Aarsdale, erkendte han, at han ikke kunne klare opgaven og sejlede derpå tilbage til Nexø. Alarmcentralen underrettede Søværnets Operative Kommando, der satte en søredningsaktion i gang med deltagelse af bl.a. Bornholms Marinedistrikt, Redningsstation Nexø, den svenske søredningstjeneste, orlogskutteren BARSØ, det britiske orlogsskib HMS LANCASTER og et fransk maritimt patruljefly. De sidstnævnte enheder var i området i forbindelse med en militærøvelse. Den forliste trollingbåd malflød med bunden i vejret. Redningsmænd i et let redningsfartøj fra Redningsstation Nexø gjorde en slæbetrosse fast til et øje i bådens stævn, og den malflydende båd blev af orlogskutteren BARSØ bugseret ind til Nexø, hvor den blev taget på land med en kran. Udlejning Trollingbåden var udlejet fra Bornholms Trolling & Marine Center, Nexø, til fem tyske lystfiskere, hvoraf de to havde nogen erfaring med lystsejlads uden dog at have duelighedsbevis eller lignende. De tre andre havde aldrig tidligere sejlet med lystfartøjer. Lystfiskerne havde ifølge udlejeren lejet båden to gange tidligere inden for den samme uge. Den samme båd havde været udlejet dagen før ulykken uden at nogen havde observeret noget usædvanligt. Båden blev ikke taget på land. De to af lystfiskerne, der havde lidt kendskab til lystsejlads, fik af udlejningsfirmaet en meget kortvarig tysksproget instruktion om motoren, men ikke i afhjælpning af eventuelt fejl/motorstop. De fik instruktion om, at der var VHF-anlæg i båden, at kanal 72 var en kanal for småfartøjer i området, og kanal 16 var for nødopkald. De fik forevist GPS-anlægget, som de var bekendt med, og søkort. De fik endvidere tilbudt instruktion om brug af faldskærmssignaler, hvilket de dog afslog, da de havde kendskab til dette fra tidligere. Der blev ikke sagt noget om bådens farts-område (maks meter af land) eller om, at trollingfiskeri ikke måtte udøves nærmere end en sømil (1852 meter) af land. De fik at vide, at det var bedst at trollingfiske på meters dybde, i et område, der kaldes Terassen, og som blev vist som en linie på et søkort. Dette område ligger ikke nærmere end 2000 meter af land. Der blev ikke instrueret i brug af redningsflåden, og man gennemgik ikke lejekontrakt eller checkliste for bådens udstyr. Der blev udleveret redningsveste til alle. Hele gennemgangen varede højst en halv time. Side 4

5 Fribord m.v. Under udsejling fra Nexø var vandlinien agter, ifølge lystfiskerne, nogle få centimeter under fenderlisten. Dette svarer til centimeters nedtrykning i forhold til en tom båd. Ved en rekonstruktion senere med en båd af tilsvarende type og med fem voksne mænd om bord, hvoraf to var placeret i forlukafet, konstaterede Opklaringsenheden 7 8 cm nedtrykning agter. Årsag Trollingbåden havde en lækage i skroget ved kølen ca. en tredjedel af bådens længde fra hækken. Lækagen var opstået ved indtrykning i skroget af noget, der gav sorte/mørke spor i gelcoaten. Der var ikke tegn på, at indtrykningen var opstået ved påsejling af en sten. Besætningen i orlogskutteren BARSØ observerede indtrykningen/lækagen i forbindelse med bjærgningen af båden. Opklaringsenheden mener, at lækagen opstod og vandindtrængning dermed var begyndt før udsejlingen fra Nexø. Båden har indbygget opdriftsmiddel i siderne og kaldes synkefri. Den har antageligt haft en given mængde vand indenbords og dermed en større dybgang end sædvanligt, som man ikke har været opmærksom på, før man var komme til søs. Da båden blev yderligere belastet med de fem lystfiskere og deres grej, er vandindtrængningen øget, således at vandet er trængt op igennem en ikke vandtæt luge i bunden af cockpittet. Da motoren gik i stå, forsvandt den selvlænsende effekt i lænseportene, hvorefter vandet i stedet for er løbet ind i båden igennem lænseportene. Opklaringsenhedens bemærkninger Opklaringsenheden mener, at udlejningsfirmaet har undladt et forsvarligt check af båden, inden den blev udlejet. Dette medførte, at båden sejlede ud med vand i rummet under dørken. Opklaringsenheden mener, at også føreren af båden på et meget tidligt tidspunkt burde have været opmærksom på bådens dybe nedlastning og reelt manglende fribord og have sejlet tilbage til havnen. Opklaringsenheden mener, at den daglige leder af udlejningsfirmaet burde have slået alarm direkte til alarmcentralen straks, da han fik den første melding fra lystfiskerne. Side 5

6 Hændelse 2 Den 25. marts 2002, klokken 14.25, blev en trollingbåd vandfyldt ca. 4 sømil ud for Årsdale. Der var fem personer om bord, fire tyske lystfiskere og en guide fra udlejningsfirmaet. Alle fem gik i redningsflåden og blev umiddelbart efter bjærget af en anden trollingbåd, som også bugserede den malflydende trollingbåd og redningsflåden ind til Årsdale. Trollingbåden var udlejet fra Bornholms Trolling & Marine Center Nexø. Selve udlejningen var gennemført via internettet, og lejekontrakten var indgået mellem firmaet og lederen af det tyske lystfiskerselskab. Det blev også aftalt, at udlejningsfirmaet skulle stille en guide til rådighed, og lystfiskerne betalte udlejningsfirmaet ekstra for denne guide. Lederen af lystfiskerselskabet var i besiddelse af et tysk sejlerbevis. De fire lystfiskere ankom til Bornholms Trolling & Marine Center den 25. marts 2002, kl , hvor de konstaterede, at båden lå klar med motoren i gang og guiden om bord. De afsejlede straks fra havnen. De fik ingen instruktion om båd og udstyr, og spurgte ikke om noget, da de gik ud fra, at guiden havde check på det hele. Det var pænt vejr med svag vind og ca. ½ m høje bølger. Lystfiskerne trollede ud for østkysten, fire fem sømil fra kysten og sejlede uden problemer indtil kl. ca På dette tidspunkt blev de klar over, at der var kommet vand i båden, og vandet fortsatte med at stige i selve cockpittet. De begyndte derfor at sejle mod nærmeste havn, Svaneke, med en fart af 6 8 knob. Kort efter gik motoren i stå, og hele agterenden kom under vand. De kaldte hjælp over VHF, uden at få kontakt. De affyrede nogle nødblus og gik herefter i redningsflåden, som fungerede upåklageligt. Kort efter kom de over i en anden trollingbåd og blev sejlet til Årsdale Havn. Det var ikke klart for de 5 ombordværende, hvordan vandet kom ind i båden. Det kom ikke ind over rælingen. Side 6

7 Fra Årsdale blev båden med udstyr kørt til politistationen i Rønne, hvor Opklaringsenheden den 26. marts 2002 gennemgik båd og udstyr. Båden var udstyret med en 90 HK påhængsmotor. Der kunne ikke konstateres nogen lækage i skroget. I styrbord side agter på fenderlisten mellem overdel og underdel konstateredes en slitage. Fatningen (gevinddelen) til dækslet i brønden (agterrummet) ved påhængsmotoren var revnet. Med skibet i fart og med 5 personer ombord kan der være kommet vand ind via den defekte fatning og muligvis ved slitagen på fenderlisten. Vandet har samlet sig i agterskibet, som efterhånden er trykket dybere og dybere. På et tidspunkt så dybt, at vandet er kommet ind gennem lænseportene, hvorefter det er gået hurtigt. Lemmen i cockpittets dørk var ikke lukket vandtæt, idet pakningen rundt om lemmen var virkningsløs. Vand i cockpittet kunne derfor løbe ned i rummet under cockpittet, som på grund af en uhensigtsmæssig konstruktion var i fri forbindelse med rummet i dobbelskroget. Den uhensigtsmæssige konstruktion fremkommer ved, at der i rummet under cockpittet er anbragt en benzintank, som også rækker ind i agterrummet. De to rum burde efter Opklaringsenhedens opfattelse være vandtæt adskilt. Også siderummene er i fri forbindelse med agterrum og rummet under cockpittet. Hvert siderum burde ligeledes efter Opklaringsenhedens opfattelse være vandtæt adskilt fra agterrum og rum under cockpittet. Side 7

8 Det udstyr, som fandtes ombord, blev gennemgået i henhold til Teknisk Forskrift nr. 5 af 19. november 1998, mellemstort fartsområde. Følgende mangler blev konstateret: Ingen årer og åregafler (pkt. 1) (Opklaringsenheden finder det dog ikke relevant med årer i den omhandlede type båd) Intet øsekar/pøs (pkt. 2) (kan være faldet over bord) Redningsflåden var ikke godkendt til udlejningsbrug den virkede dog (pkt. 11) Ingen ankerkugle (pkt. 13) (kan være faldet over bord) Kun 1 redningskrans (pkt. 14) Intet håndlod (pkt. 19) Ingen lægebog, Forbindskasse fandtes, (pkt. 20) Ingen instruktionsbog (pkt. 24) Ingen kopi af den Tekniske Forskrift (pkt. 25) Guiden, som var stillet til rådighed af Bornholms Trolling & Marine Center, havde for nogle år siden haft sin egen båd. Han havde tidligere, nogle gange, lejet båd hos Bornholms Trolling & Marine Center. Han havde dog ikke nogen stor praktisk erfaring med trollingfiskeri, men havde læst en del herom. Han havde ikke skrevet nogen kontrakt med Bornholms Trolling & Marine Center, og dette var hans første tur som guide. Dagen i forvejen var han blevet instrueret i båden og dens udstyr. Årsag I perioden fra afgang, kl , og indtil vandfyldning blev konstateret, kl. ca , er vand gradvist trængt ind i agterskibet og har bredt sig til alle rum i agterskibet på grund af en uhensigtmæssig konstruktion. Agterskibet er derfor sunket mere og mere indtil den dybgang, hvor vandet kom ind ad lænseportene og gennem lugen med dårlig/virkningsløs pakning i cockpittets dørk ned i bådens rum i dobbelskroget. Herefter er båden hurtigt blevet helt vandfyldt. Begge hændelser Bådtypen Begge trollingbåde er af typen Örnvik 520 DC, der måler 5,20 meter i skroglængde. De var forsynet med benzinpåhængsmotorer af fabrikat Mariner på henholdsvis 40 og 90 HK. Bådene er bygget i år 2000 af Sportlake S.A., Polen, og importeres til Danmark af Ketner Outdoor A/S. Side 8

9 Selvlænsende og synkefri Bådene var ikke forsynet med lænsepumper, hverken manuelt drevne eller maskindrevne. Opklaringsenheden har af Søfartsstyrelsens Center for Skibsteknik og Arbejdsmiljø og af importøren fået oplyst, at denne bådtype skulle være selvlænsende på grund af lænseportene agter i cockpittet og synkefri på grund af indbygget opdriftsmiddel, og at båden selv i vandfyldt tilstand skulle malflyde på ret køl og kunne bære fem personer. Den selvlænsende effekt omfatter alene cockpittet, der har to lænseporte agter. Der er ingen lænsemulighed for forlukafet og for rummet under dørken i cockpittet, der står i åben forbindelse med dobbeltskroget. Ifølge importørens oplysninger er modellen ændret pr. den 1. august 2001 og herefter monteret med lænsepumpe fra værftet. Endvidere er lugen i cockpittets dørk ændret i design og hævet fra resten af dørken. Når båden er stilleliggende eller sejler med ringe fart, virker selvlænseren kun, hvis lænseportene er over vandlinien. Hvis lænseportene er under vandlinien, vil der løbe vand ind i cockpittet. Når båden er i god fart, virker selvlænseren, selv om lænseportene er under vandlinien. Redningsflåde Redningsflåderne var ikke godkendt til formålet, men de fungerede, som de skulle. Godkendelse, forskrifter og tilsyn Fritidsfartøjer, der udlejes uden fører, er omfattet af Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 5 af 19. november 1998 om udlejningsfartøjer m.v. Ifølge forskriften er bådens ejer ansvarlig for, at båden ved begyndelse af hvert lejemål opfylder forskriften. Fritidsfartøjer over 20 BRT er synspligtige, øvrige fritidsfartøjer synes kun lejlighedsvis af Søfartsstyrelsen. Ifølge forskriften skal udlejningsfartøjer være forsynet med skilt, der oplyser om, hvilke regler de er bygget og godkendt efter, den godkendende myndighed, den maksimale last og det maksimale antal personer, der må medtages. Bådene var forsynet med et sådant skilt, og et godkendelsescertifikat fra Bureau Veritas og byggeværftets overensstemmelsescertifikat bekræfter, at bådtypen er bygget i henhold til EU-direktiv nr. 94/25 af 16. juni 1994 som konstruktionskategori C til sejlads med højst fem personer eller 488 kg. EU-direktiv nr. 94/25 er gennemført ved Søfartsstyrelsen tekniske forskrift nr. 11. af 15. december 1995 om fritidsfartøjers bygning og markedsføring m.v. Side 9

10 Ifølge bilag 1 til denne tekniske forskrift er fartøjer af konstruktionskategori C defineret som kystfartøjer, der er konstrueret med henblik på sejlads i kystfarvande, større bugter, flodmundinger, søer og floder, hvor vindstyrken kan komme op til 6 (Beaufort skala), og den signifikante bølgehøjde kan komme op til 2 meter. Denne definition og dermed omfanget af fartøjets godkendelse gælder uanset bådenes udrustning. I Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 5 af 19. november 1998 om udlejningsfartøjer er defineret tre farts-områder: Lille fartsområde, Mellemstort fartsområde og Stort fartsområde. Disse fartsområder afgør, hvilken udrustning udlejningsfartøjer skal have, men en ændret (forøget) udrustning har ingen indflydelse på, hvilket område de ifølge deres konstruktionskategori er bygget og godkendt til. Søfartsstyrelsens tiltag Den 15. marts 2002 gennemførte Søfartsstyrelsen et uanmeldt syn på alle udlejningsfartøjer hos Bornholms Trolling & Marine Center. Der blev herunder konstateret en række mangler ved fartøjernes udrustning. Søfartsstyrelsen indskærpede, at fartøjerne ikke måtte udlejes til mellemstort fartsområde, før udrustningerne var bragt i orden i overensstemmelse med Teknisk Forskrift nr. 5 af 19. november Søfartsstyrelsen udbad sig dokumentation for, at flåderne var typegodkendt til udlejningsfartøjer. Den 10. april 2002 gennemførte Søfartsstyrelsen kontrolsyn på fartøjerne. Det blev herunder igen indskærpet, at fartøjerne ikke måtte udlejes til mellemstort fartsområde, før udrustningen var bragt i overensstemmelse med Teknisk Forskrift nr. 5 af 19. november I brev af 20. april 2002 til Ketner Outdoors A/S meddelte Søfartsstyrelsen, at hændelserne den 10. og den 25. marts, efter styrelsens vurdering, hovedsagelig skyldtes, at fartøjerne ikke var konstrueret og indrettet på en hensigtsmæssig måde. Søfartsstyrelsen udstedte derfor forbud mod markedsføring af bådtypen, før der var truffet de nødvendige konstruktions- og indretningsmæssige foranstaltninger, og disse foranstaltninger var godkendt af det bemyndigende organ, i dette tilfælde Bureau Veritas. Søfartsstyrelsen påbød endvidere Ketner Outdoor A/S at oplyse samtlige ejere af den pågældende bådtype om risiciene ved sejlads med båden. Konklusioner Begge hændelser skyldes vandindtrængen i agterskroget med øget nedtrykning til følge. På et tidspunkt er skrogets lænseporte kommet under vandlinien, og vandet er løbet ind i cockpittet gennem lænserportene og har, gennem den ikke vandtætte luge i cockpittets bund, fyldt først dobbeltskroget og herefter cockpittet. Ved hændelse 1 har der været vand i fartøjet inden afsejlingen. Dette blev ikke observeret af udlejeren. Fartøjernes konstruktion har bevirket, at vand kunne flyde frit i hele fartøjet, samt at selvlænsearrangementet virkede modsat fra det tidspunkt, hvor fartøjet lå stille eller sejlede med ringe fart med lænseportene under vand. Side 10

11 Ved hændelse 2 blev det ikke af udlejeren overfor lejeren/guiden specificeret, at fartøjet ikke måtte benyttes ud over Lille fartsområde, fordi fartøjets udstyr ikke fuldt ud opfyldte udstyrskravene for Mellemstort fartsområde i Teknisk Forskrift nr. 5 af 19. november Søfartsstyrelsen havde 10 dage tidligere indskærpet disse krav som betingelse for at sejle i Mellemstort fartsområde. De konstaterede mangler ved udstyret havde imidlertid ingen betydning for den pågældende hændelse 2. Der synes at være uoverensstemmelse mellem Teknisk Forskrift nr. 11 af 15. december 1995 (EU-direktiv nr. 94/25), hvor fartsområder er fastsat i relation til vindstyrke og signifikant bølgehøjde (for konstruktionskategori C maksimalt henholdsvis 6 Beaufort og 2 meter) og Teknisk Forskrift nr. 5. af 19. november 1998, hvor fartsområder er fastsat i relation til fartøjets udstyr. Anbefaling Opklaringsenheden anbefaler, at Søfartsstyrelsens regelcenter tager skridt til at bringe Teknisk Forskrift nr. 5 af 19. november 1998 i overensstemmelse med Teknisk Forskrift nr. 11 af 15. december juni 2002 Lars Jakobsen Seniorskibsinspektør Niels Mogensen Specialkonsulent Side 11

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer 1. Formål: At dokumentere, at fartøjet i vandfyldt tilstand kan holde sig flydende med et fribord på minimum 50 mm. 2. Ækvivalent regel /

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 17. september 2004 Sag 199947798 Arkivkode 01.40.01 Opklaringsenheden HANSIGNARAK ND 294 Forlis den 15. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39 17 44

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION T U C A N A ( H G 2 8 0 ) F o r l i s d e n 2 7. a p r i l 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 8. juni 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Skonnerten MARTHA Forlis den 11. juli 2004

SØULYKKESRAPPORT. Skonnerten MARTHA Forlis den 11. juli 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 2. november 2004 Sag 199949567 Arkivkode 01.40.01 Opklaringsenheden Skonnerten MARTHA Forlis den 11. juli 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

kan standse lystsejlere

kan standse lystsejlere Bådmagasinet har spurgt advokatfi rmaet Delacour, der er eksperter i maritim jura, Søværnets Operative Kommando og Søfartsstyrelsen om, hvem der kan tilbageholde en lystbåd, hvis det er uforsvarligt, at

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT Oktober 2013

SØULYKKESRAPPORT Oktober 2013 SØULYKKESRAPPORT Oktober 2013 SPIRILLEN Forlis den 28. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. side 1 af 5 Udarbejdet: 31. august 2015 14:01 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Skabelon udarbejdet af Søfartsstyrelsen og indholdet udfyldt af Brøndby Kajakklub. 11. november 2015 22:17 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.

Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, finder bestemmelserne i dette regelværk anvendelse på både nye og eksisterende fritidsfartøjer med en skroglængde fra 2,5 m op til og med 24 m. Fritidsfartøj. Et

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. VESTKYSTEN Ulykke under redningsoperation den 31. oktober juli Sag Arkivkode

SØULYKKESRAPPORT. VESTKYSTEN Ulykke under redningsoperation den 31. oktober juli Sag Arkivkode SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 17. juli 2001 VESTKYSTEN Ulykke under redningsoperation

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 8 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Opdateret: 28. marts 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Tornado Viking 580 Skriv navn og kaldesignal: ORCA I - XPD4040

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke Fiskeskib VENUS den 2. december april 2003 Sag /8 Arkivkode

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke Fiskeskib VENUS den 2. december april 2003 Sag /8 Arkivkode SØULYKKESRAPPORT 29. april 2003 Sag 199929663/8 Arkivkode 01.40.50 / Arbejdsulykke Fiskeskib VENUS den 2. december 2002 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 24. januar 2005 Sag 199949292/11 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke fald over bord Fiskeskib VENDELBO den 1. juli 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Hjarbæk Sjægtelaug. for sejlads med børn og gæster. www.sjaegt.dk

Sikkerhedsinstruks. Hjarbæk Sjægtelaug. for sejlads med børn og gæster. www.sjaegt.dk Sikkerhedsinstruks for sejlads med børn og gæster Hjarbæk Sjægtelaug 1 Forord Hjarbæk Sjægtelaug s sikkerhedsinstruks er udarbejdet i vinteren 2012/13 af en gruppe sejlere, som gennem en årrække har beskæftiget

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Forlis WINNIE den 3. november september 2003 Sag: Arkivkode: Opklaringsenheden

SØULYKKESRAPPORT. Forlis WINNIE den 3. november september 2003 Sag: Arkivkode: Opklaringsenheden SØULYKKESRAPPORT 29. september 2003 Sag:199928538 Arkivkode: 01.40.01 Opklaringsenheden Forlis WINNIE den 3. november 2002 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Side 1 af 5 April 2016 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar....

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 4. juli 2014 08:23 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? To Venture Ranger 16 PE kanoer med plads til tre personer. 1. Identifikation

Læs mere

Besøg ved Kustbevaktningen (Göteborg) Strandbekämpare 19. februar 2015

Besøg ved Kustbevaktningen (Göteborg) Strandbekämpare 19. februar 2015 Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 15 Offentligt Besøg ved Kustbevaktningen (Göteborg) Strandbekämpare 19. februar 2015 Indledning. I forlængelse af aftale på forsvarsområdet

Læs mere

Nordstjernen. Procedurer

Nordstjernen. Procedurer Indholdsfortegnelse 1 - Nødsituationer - procedurer med kontakttelefonnumre.... - 3 - I nødstilfælde.... - 3 - Alarm.... - 3 - VHF... - 4 - Nødkald... - 5 - Nødkald - Mayday... - 5 - Nødmelding... - 5-2

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke Fiskeskib ORKAMA den 6. maj 2003

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke Fiskeskib ORKAMA den 6. maj 2003 SØULYKKESRAPPORT Dato 13. april 2004 Sag 199935043/13 Arkivkode 01.40.50 /lhj Opklaringsenheden Arbejdsulykke Fiskeskib ORKAMA den 6. maj 2003 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf. 39

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Udarbejdet af Lars Johnsen og Søren Bojer d. 22. maj, d. 20. juni og d.

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004

SØULYKKESRAPPORT. Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØULYKKESRAPPORT Dato 12. januar 2005 Sag 199948196/12 Arkivkode 01.40.50 Opklaringsenheden /LHJ Opklaringsenheden Arbejdsulykke SONJA DORIS den 21. maj 2004 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

FRITIDSSEJLERE HOLDER AF LIVET

FRITIDSSEJLERE HOLDER AF LIVET Søfartsstyrelsen FRITIDSSEJLERE HOLDER AF LIVET Ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert Dansk Sejlunions klubkonference november 2015 Søfartsstyrelsen De 5 sejlråd for en sikker sejlads Lær

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Senest opdateret d. 07.09.2015 Elevforudsætninger For deltagelse i sejlads med kajak er det et krav, at eleven er i stand til at svømme

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

A T I L U K O Q A r b e j d s u l y k k e, f a l d o v e r b o r d Side j u n i SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN

A T I L U K O Q A r b e j d s u l y k k e, f a l d o v e r b o r d Side j u n i SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN A T I L U K O Q A r b e j d s u l y k k e, f a l d o v e r b o r d Side 1 2 4. j u n i 2 0 0 8 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.* Tlf. 39 17

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 STROMBUS Overbordfald den 18. januar 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bilag 4 Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne.

Læs mere

Manual. 1. Samleanvisning. 2. Check før sejlads. 3. Trimning. 4. Vedligehold. 5. Reservedelsliste. 6. Klasseregler. - Mangler

Manual. 1. Samleanvisning. 2. Check før sejlads. 3. Trimning. 4. Vedligehold. 5. Reservedelsliste. 6. Klasseregler. - Mangler Manual 1. Samleanvisning. 2. Check før sejlads. 3. Trimning. 4. Vedligehold. 5. Reservedelsliste. 6. Klasseregler. - Mangler 7. Nyt fra SUPERNOVA. - Mangler 8. Stikordsregister. - Mangler Trampolinens

Læs mere