SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts juni 2002 LHJ/NM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM"

Transkript

1 SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks København Ø Tlf Fax E-post 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts

2 Søulykken Hændelse 1 Den 10. marts 2002, klokken 11.20, forliste en trollingbåd som følge af lækage og vandfyldning ca. tre sømil øst af Nexø. Om bord var fem tyske lystfiskere. De gik i redningsflåden og blev efter ca. 2½ times ophold i flåden bjærget af det britiske orlogsskib HMS LANCASTER. Lystfiskerne sejlede ud fra Nexø mellem klokken og De sejlede mod nordøst, som anbefalet af udlejeren. Ifølge lystfiskerne kunne båden ikke sejle hurtigere end 11 knob, selv om det fra udlejningsfirmaet var blevet sagt, at den kunne sejle 22 knob. Under sejladsen ud var der lidt vand i bunden af cockpittet, og efter kort tids sejlads (ca. 10 minutter) kom der mere og mere vand ind i båden, der kom til at ligge dybere og dybere agter. I begyndelsen hæftede ingen af lystfiskerne sig ved dette, men da bølgerne blev for store, og fordi der kom mere vand ind i båden, vendte de om og sejlede mod land for at søge mere lægt vand. Vejret var ret hårdt, med meget krap sø og nordvestlig vind, m/sek. Det indtrængende vand kom ind nedefra. Der kom i begyndelsen ikke vand over lønningen, men efterhånden sank hækken så dybt, at der også kom vand over hækken og ind i cockpittet. Side 2

3 Lystfiskerne begyndte at øse fra cockpittet, men det var helt uden virkning. På et tidspunkt, hvor båden var ca. tre sømil nordøst af Nexø, bestemte føreren af båden, at de skulle sejle hjem, fordi der var vand i båden. Få sekunder efter, da man var begyndt hjemsejladsen, gik motoren i stå og lod sig ikke starte igen. Derpå gik alt meget hurtigt. Båden vendte (ændrede kurs), hvorefter der kom sø over hækken. Båden lå meget dybt agter, og i forsøg på at rette trimmet lidt gik to af de ombordværende ind i forlukafet. Dette havde dog ikke noget positivt resultat. En af lystfiskerne forsøgte fejlfinding på motoren, mens en anden øsede, og føreren begyndte at sende nødsignal først med VHF på kanal 72, derpå med telefon, atter med VHF på kanal 16 og igen med telefon. Han fik telefonisk kontakt med udlejningsfirmaet, hvortil han oplyste, at de var i nød, og båden var ved at synke. Det stod meget hurtigt klart for lystfiskerne, at de ikke kunne lænse båden ved at øse, og føreren af båden beordrede, at de skulle gøre redningsflåden klar og forlade båden. To af lystfiskerne var iført en flydedragt, og kun en af de øvrige havde iført sig redningsvest. De fik sat redningsflåden i vandet og fik den udløst. Det lykkedes alle at komme i redningsflåden. Dette var dog meget svært for især den ene af dem, fordi han var så udmattet efter at have øset alt, hvad han havde kræfter til, i minutter. Han havde ikke selv kræfter til at komme op i flåden og måtte have de andre til at hale sig indenbords. Bådføreren forblev længst i trollingbåden, mens han hele tiden telefonerede til udlejningsfirmaet. Men da vandet skyllede ind over ham, forlod han også båden. Han måtte svømme syv otte meter for at komme hen til redningsflåden. Ca. halvandet minut efter at motoren var stoppet, kæntrede trollingbåden og sank delvis, således at den malflød med bunden i vejret og med den ene side dybere i vandet end den anden. De skibbrudne lystfiskere fandt faldskærmssignaler i redningsflåden, og ca. 20 minutter efter kæntringen så de et andet skib, og de sendte et faldskærmssignal op. Efter yderligere ca. 20 minutter sendte de atter et faldskærmssignal op. Sø og vind tog til, og kort efter kom en helikopter til området. De skibbrudne signalerede med lys til helikopteren, der fløj mod nord. Kort efter blev de overfløjet af et fly, der fløj i en sløjfe hen over dem og droppede et pejlemærke. Derefter så de et orlogsskib nærme sig. Det var det britiske HMS LANCASTER. Fra HMS LANCASTER satte man en båd i vandet, og de skibbrudne blev reddet efter ca. 2½ times ophold i redningsflåden. Alarmering og redningsaktion Føreren af trollingbåden forsøgte uden held at kalde hjælp med VHF. Samtidig telefonerede han til udlejningsfirmaet, hvis telefonnummer, han havde indkodet i sin mobiltelefon. Han fik forbindelse med udlejningsfirmaets daglige leder og oplyste, at motoren var gået i stå. Få minutter senere kaldte han op igen og sagde, at båden tog vand ind og var ved at synke, og at de behøvede hurtig hjælp. Side 3

4 Den daglige leder af udlejningsfirmaet telefonerede til en medhjælper, der var tættere på havnen i Nexø, og oplyste noget oprevet, at lystfiskerne var i havsnød i området nord af Nexø. Medhjælperen kaldte straks alarmcentralen på nr. 112 og slog alarm, idet han skyndte sig til havnen, hvor han tog en af udlejningsselskabets øvrige både og sejlede ud for at lede efter de nødstedte. Da han nåede et stykke mod Aarsdale, erkendte han, at han ikke kunne klare opgaven og sejlede derpå tilbage til Nexø. Alarmcentralen underrettede Søværnets Operative Kommando, der satte en søredningsaktion i gang med deltagelse af bl.a. Bornholms Marinedistrikt, Redningsstation Nexø, den svenske søredningstjeneste, orlogskutteren BARSØ, det britiske orlogsskib HMS LANCASTER og et fransk maritimt patruljefly. De sidstnævnte enheder var i området i forbindelse med en militærøvelse. Den forliste trollingbåd malflød med bunden i vejret. Redningsmænd i et let redningsfartøj fra Redningsstation Nexø gjorde en slæbetrosse fast til et øje i bådens stævn, og den malflydende båd blev af orlogskutteren BARSØ bugseret ind til Nexø, hvor den blev taget på land med en kran. Udlejning Trollingbåden var udlejet fra Bornholms Trolling & Marine Center, Nexø, til fem tyske lystfiskere, hvoraf de to havde nogen erfaring med lystsejlads uden dog at have duelighedsbevis eller lignende. De tre andre havde aldrig tidligere sejlet med lystfartøjer. Lystfiskerne havde ifølge udlejeren lejet båden to gange tidligere inden for den samme uge. Den samme båd havde været udlejet dagen før ulykken uden at nogen havde observeret noget usædvanligt. Båden blev ikke taget på land. De to af lystfiskerne, der havde lidt kendskab til lystsejlads, fik af udlejningsfirmaet en meget kortvarig tysksproget instruktion om motoren, men ikke i afhjælpning af eventuelt fejl/motorstop. De fik instruktion om, at der var VHF-anlæg i båden, at kanal 72 var en kanal for småfartøjer i området, og kanal 16 var for nødopkald. De fik forevist GPS-anlægget, som de var bekendt med, og søkort. De fik endvidere tilbudt instruktion om brug af faldskærmssignaler, hvilket de dog afslog, da de havde kendskab til dette fra tidligere. Der blev ikke sagt noget om bådens farts-område (maks meter af land) eller om, at trollingfiskeri ikke måtte udøves nærmere end en sømil (1852 meter) af land. De fik at vide, at det var bedst at trollingfiske på meters dybde, i et område, der kaldes Terassen, og som blev vist som en linie på et søkort. Dette område ligger ikke nærmere end 2000 meter af land. Der blev ikke instrueret i brug af redningsflåden, og man gennemgik ikke lejekontrakt eller checkliste for bådens udstyr. Der blev udleveret redningsveste til alle. Hele gennemgangen varede højst en halv time. Side 4

5 Fribord m.v. Under udsejling fra Nexø var vandlinien agter, ifølge lystfiskerne, nogle få centimeter under fenderlisten. Dette svarer til centimeters nedtrykning i forhold til en tom båd. Ved en rekonstruktion senere med en båd af tilsvarende type og med fem voksne mænd om bord, hvoraf to var placeret i forlukafet, konstaterede Opklaringsenheden 7 8 cm nedtrykning agter. Årsag Trollingbåden havde en lækage i skroget ved kølen ca. en tredjedel af bådens længde fra hækken. Lækagen var opstået ved indtrykning i skroget af noget, der gav sorte/mørke spor i gelcoaten. Der var ikke tegn på, at indtrykningen var opstået ved påsejling af en sten. Besætningen i orlogskutteren BARSØ observerede indtrykningen/lækagen i forbindelse med bjærgningen af båden. Opklaringsenheden mener, at lækagen opstod og vandindtrængning dermed var begyndt før udsejlingen fra Nexø. Båden har indbygget opdriftsmiddel i siderne og kaldes synkefri. Den har antageligt haft en given mængde vand indenbords og dermed en større dybgang end sædvanligt, som man ikke har været opmærksom på, før man var komme til søs. Da båden blev yderligere belastet med de fem lystfiskere og deres grej, er vandindtrængningen øget, således at vandet er trængt op igennem en ikke vandtæt luge i bunden af cockpittet. Da motoren gik i stå, forsvandt den selvlænsende effekt i lænseportene, hvorefter vandet i stedet for er løbet ind i båden igennem lænseportene. Opklaringsenhedens bemærkninger Opklaringsenheden mener, at udlejningsfirmaet har undladt et forsvarligt check af båden, inden den blev udlejet. Dette medførte, at båden sejlede ud med vand i rummet under dørken. Opklaringsenheden mener, at også føreren af båden på et meget tidligt tidspunkt burde have været opmærksom på bådens dybe nedlastning og reelt manglende fribord og have sejlet tilbage til havnen. Opklaringsenheden mener, at den daglige leder af udlejningsfirmaet burde have slået alarm direkte til alarmcentralen straks, da han fik den første melding fra lystfiskerne. Side 5

6 Hændelse 2 Den 25. marts 2002, klokken 14.25, blev en trollingbåd vandfyldt ca. 4 sømil ud for Årsdale. Der var fem personer om bord, fire tyske lystfiskere og en guide fra udlejningsfirmaet. Alle fem gik i redningsflåden og blev umiddelbart efter bjærget af en anden trollingbåd, som også bugserede den malflydende trollingbåd og redningsflåden ind til Årsdale. Trollingbåden var udlejet fra Bornholms Trolling & Marine Center Nexø. Selve udlejningen var gennemført via internettet, og lejekontrakten var indgået mellem firmaet og lederen af det tyske lystfiskerselskab. Det blev også aftalt, at udlejningsfirmaet skulle stille en guide til rådighed, og lystfiskerne betalte udlejningsfirmaet ekstra for denne guide. Lederen af lystfiskerselskabet var i besiddelse af et tysk sejlerbevis. De fire lystfiskere ankom til Bornholms Trolling & Marine Center den 25. marts 2002, kl , hvor de konstaterede, at båden lå klar med motoren i gang og guiden om bord. De afsejlede straks fra havnen. De fik ingen instruktion om båd og udstyr, og spurgte ikke om noget, da de gik ud fra, at guiden havde check på det hele. Det var pænt vejr med svag vind og ca. ½ m høje bølger. Lystfiskerne trollede ud for østkysten, fire fem sømil fra kysten og sejlede uden problemer indtil kl. ca På dette tidspunkt blev de klar over, at der var kommet vand i båden, og vandet fortsatte med at stige i selve cockpittet. De begyndte derfor at sejle mod nærmeste havn, Svaneke, med en fart af 6 8 knob. Kort efter gik motoren i stå, og hele agterenden kom under vand. De kaldte hjælp over VHF, uden at få kontakt. De affyrede nogle nødblus og gik herefter i redningsflåden, som fungerede upåklageligt. Kort efter kom de over i en anden trollingbåd og blev sejlet til Årsdale Havn. Det var ikke klart for de 5 ombordværende, hvordan vandet kom ind i båden. Det kom ikke ind over rælingen. Side 6

7 Fra Årsdale blev båden med udstyr kørt til politistationen i Rønne, hvor Opklaringsenheden den 26. marts 2002 gennemgik båd og udstyr. Båden var udstyret med en 90 HK påhængsmotor. Der kunne ikke konstateres nogen lækage i skroget. I styrbord side agter på fenderlisten mellem overdel og underdel konstateredes en slitage. Fatningen (gevinddelen) til dækslet i brønden (agterrummet) ved påhængsmotoren var revnet. Med skibet i fart og med 5 personer ombord kan der være kommet vand ind via den defekte fatning og muligvis ved slitagen på fenderlisten. Vandet har samlet sig i agterskibet, som efterhånden er trykket dybere og dybere. På et tidspunkt så dybt, at vandet er kommet ind gennem lænseportene, hvorefter det er gået hurtigt. Lemmen i cockpittets dørk var ikke lukket vandtæt, idet pakningen rundt om lemmen var virkningsløs. Vand i cockpittet kunne derfor løbe ned i rummet under cockpittet, som på grund af en uhensigtsmæssig konstruktion var i fri forbindelse med rummet i dobbelskroget. Den uhensigtsmæssige konstruktion fremkommer ved, at der i rummet under cockpittet er anbragt en benzintank, som også rækker ind i agterrummet. De to rum burde efter Opklaringsenhedens opfattelse være vandtæt adskilt. Også siderummene er i fri forbindelse med agterrum og rummet under cockpittet. Hvert siderum burde ligeledes efter Opklaringsenhedens opfattelse være vandtæt adskilt fra agterrum og rum under cockpittet. Side 7

8 Det udstyr, som fandtes ombord, blev gennemgået i henhold til Teknisk Forskrift nr. 5 af 19. november 1998, mellemstort fartsområde. Følgende mangler blev konstateret: Ingen årer og åregafler (pkt. 1) (Opklaringsenheden finder det dog ikke relevant med årer i den omhandlede type båd) Intet øsekar/pøs (pkt. 2) (kan være faldet over bord) Redningsflåden var ikke godkendt til udlejningsbrug den virkede dog (pkt. 11) Ingen ankerkugle (pkt. 13) (kan være faldet over bord) Kun 1 redningskrans (pkt. 14) Intet håndlod (pkt. 19) Ingen lægebog, Forbindskasse fandtes, (pkt. 20) Ingen instruktionsbog (pkt. 24) Ingen kopi af den Tekniske Forskrift (pkt. 25) Guiden, som var stillet til rådighed af Bornholms Trolling & Marine Center, havde for nogle år siden haft sin egen båd. Han havde tidligere, nogle gange, lejet båd hos Bornholms Trolling & Marine Center. Han havde dog ikke nogen stor praktisk erfaring med trollingfiskeri, men havde læst en del herom. Han havde ikke skrevet nogen kontrakt med Bornholms Trolling & Marine Center, og dette var hans første tur som guide. Dagen i forvejen var han blevet instrueret i båden og dens udstyr. Årsag I perioden fra afgang, kl , og indtil vandfyldning blev konstateret, kl. ca , er vand gradvist trængt ind i agterskibet og har bredt sig til alle rum i agterskibet på grund af en uhensigtmæssig konstruktion. Agterskibet er derfor sunket mere og mere indtil den dybgang, hvor vandet kom ind ad lænseportene og gennem lugen med dårlig/virkningsløs pakning i cockpittets dørk ned i bådens rum i dobbelskroget. Herefter er båden hurtigt blevet helt vandfyldt. Begge hændelser Bådtypen Begge trollingbåde er af typen Örnvik 520 DC, der måler 5,20 meter i skroglængde. De var forsynet med benzinpåhængsmotorer af fabrikat Mariner på henholdsvis 40 og 90 HK. Bådene er bygget i år 2000 af Sportlake S.A., Polen, og importeres til Danmark af Ketner Outdoor A/S. Side 8

9 Selvlænsende og synkefri Bådene var ikke forsynet med lænsepumper, hverken manuelt drevne eller maskindrevne. Opklaringsenheden har af Søfartsstyrelsens Center for Skibsteknik og Arbejdsmiljø og af importøren fået oplyst, at denne bådtype skulle være selvlænsende på grund af lænseportene agter i cockpittet og synkefri på grund af indbygget opdriftsmiddel, og at båden selv i vandfyldt tilstand skulle malflyde på ret køl og kunne bære fem personer. Den selvlænsende effekt omfatter alene cockpittet, der har to lænseporte agter. Der er ingen lænsemulighed for forlukafet og for rummet under dørken i cockpittet, der står i åben forbindelse med dobbeltskroget. Ifølge importørens oplysninger er modellen ændret pr. den 1. august 2001 og herefter monteret med lænsepumpe fra værftet. Endvidere er lugen i cockpittets dørk ændret i design og hævet fra resten af dørken. Når båden er stilleliggende eller sejler med ringe fart, virker selvlænseren kun, hvis lænseportene er over vandlinien. Hvis lænseportene er under vandlinien, vil der løbe vand ind i cockpittet. Når båden er i god fart, virker selvlænseren, selv om lænseportene er under vandlinien. Redningsflåde Redningsflåderne var ikke godkendt til formålet, men de fungerede, som de skulle. Godkendelse, forskrifter og tilsyn Fritidsfartøjer, der udlejes uden fører, er omfattet af Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 5 af 19. november 1998 om udlejningsfartøjer m.v. Ifølge forskriften er bådens ejer ansvarlig for, at båden ved begyndelse af hvert lejemål opfylder forskriften. Fritidsfartøjer over 20 BRT er synspligtige, øvrige fritidsfartøjer synes kun lejlighedsvis af Søfartsstyrelsen. Ifølge forskriften skal udlejningsfartøjer være forsynet med skilt, der oplyser om, hvilke regler de er bygget og godkendt efter, den godkendende myndighed, den maksimale last og det maksimale antal personer, der må medtages. Bådene var forsynet med et sådant skilt, og et godkendelsescertifikat fra Bureau Veritas og byggeværftets overensstemmelsescertifikat bekræfter, at bådtypen er bygget i henhold til EU-direktiv nr. 94/25 af 16. juni 1994 som konstruktionskategori C til sejlads med højst fem personer eller 488 kg. EU-direktiv nr. 94/25 er gennemført ved Søfartsstyrelsen tekniske forskrift nr. 11. af 15. december 1995 om fritidsfartøjers bygning og markedsføring m.v. Side 9

10 Ifølge bilag 1 til denne tekniske forskrift er fartøjer af konstruktionskategori C defineret som kystfartøjer, der er konstrueret med henblik på sejlads i kystfarvande, større bugter, flodmundinger, søer og floder, hvor vindstyrken kan komme op til 6 (Beaufort skala), og den signifikante bølgehøjde kan komme op til 2 meter. Denne definition og dermed omfanget af fartøjets godkendelse gælder uanset bådenes udrustning. I Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 5 af 19. november 1998 om udlejningsfartøjer er defineret tre farts-områder: Lille fartsområde, Mellemstort fartsområde og Stort fartsområde. Disse fartsområder afgør, hvilken udrustning udlejningsfartøjer skal have, men en ændret (forøget) udrustning har ingen indflydelse på, hvilket område de ifølge deres konstruktionskategori er bygget og godkendt til. Søfartsstyrelsens tiltag Den 15. marts 2002 gennemførte Søfartsstyrelsen et uanmeldt syn på alle udlejningsfartøjer hos Bornholms Trolling & Marine Center. Der blev herunder konstateret en række mangler ved fartøjernes udrustning. Søfartsstyrelsen indskærpede, at fartøjerne ikke måtte udlejes til mellemstort fartsområde, før udrustningerne var bragt i orden i overensstemmelse med Teknisk Forskrift nr. 5 af 19. november Søfartsstyrelsen udbad sig dokumentation for, at flåderne var typegodkendt til udlejningsfartøjer. Den 10. april 2002 gennemførte Søfartsstyrelsen kontrolsyn på fartøjerne. Det blev herunder igen indskærpet, at fartøjerne ikke måtte udlejes til mellemstort fartsområde, før udrustningen var bragt i overensstemmelse med Teknisk Forskrift nr. 5 af 19. november I brev af 20. april 2002 til Ketner Outdoors A/S meddelte Søfartsstyrelsen, at hændelserne den 10. og den 25. marts, efter styrelsens vurdering, hovedsagelig skyldtes, at fartøjerne ikke var konstrueret og indrettet på en hensigtsmæssig måde. Søfartsstyrelsen udstedte derfor forbud mod markedsføring af bådtypen, før der var truffet de nødvendige konstruktions- og indretningsmæssige foranstaltninger, og disse foranstaltninger var godkendt af det bemyndigende organ, i dette tilfælde Bureau Veritas. Søfartsstyrelsen påbød endvidere Ketner Outdoor A/S at oplyse samtlige ejere af den pågældende bådtype om risiciene ved sejlads med båden. Konklusioner Begge hændelser skyldes vandindtrængen i agterskroget med øget nedtrykning til følge. På et tidspunkt er skrogets lænseporte kommet under vandlinien, og vandet er løbet ind i cockpittet gennem lænserportene og har, gennem den ikke vandtætte luge i cockpittets bund, fyldt først dobbeltskroget og herefter cockpittet. Ved hændelse 1 har der været vand i fartøjet inden afsejlingen. Dette blev ikke observeret af udlejeren. Fartøjernes konstruktion har bevirket, at vand kunne flyde frit i hele fartøjet, samt at selvlænsearrangementet virkede modsat fra det tidspunkt, hvor fartøjet lå stille eller sejlede med ringe fart med lænseportene under vand. Side 10

11 Ved hændelse 2 blev det ikke af udlejeren overfor lejeren/guiden specificeret, at fartøjet ikke måtte benyttes ud over Lille fartsområde, fordi fartøjets udstyr ikke fuldt ud opfyldte udstyrskravene for Mellemstort fartsområde i Teknisk Forskrift nr. 5 af 19. november Søfartsstyrelsen havde 10 dage tidligere indskærpet disse krav som betingelse for at sejle i Mellemstort fartsområde. De konstaterede mangler ved udstyret havde imidlertid ingen betydning for den pågældende hændelse 2. Der synes at være uoverensstemmelse mellem Teknisk Forskrift nr. 11 af 15. december 1995 (EU-direktiv nr. 94/25), hvor fartsområder er fastsat i relation til vindstyrke og signifikant bølgehøjde (for konstruktionskategori C maksimalt henholdsvis 6 Beaufort og 2 meter) og Teknisk Forskrift nr. 5. af 19. november 1998, hvor fartsområder er fastsat i relation til fartøjets udstyr. Anbefaling Opklaringsenheden anbefaler, at Søfartsstyrelsens regelcenter tager skridt til at bringe Teknisk Forskrift nr. 5 af 19. november 1998 i overensstemmelse med Teknisk Forskrift nr. 11 af 15. december juni 2002 Lars Jakobsen Seniorskibsinspektør Niels Mogensen Specialkonsulent Side 11

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. D r a g e b å d K æ n t r i n g 1 1. f e b r u a r 2 0 1 1

SØULYKKESRAPPORT. D r a g e b å d K æ n t r i n g 1 1. f e b r u a r 2 0 1 1 SØULYKKESRAPPORT D r a g e b å d K æ n t r i n g 1 1. f e b r u a r 2 0 1 1 Den Den Maritime Maritime Havarikommission, Havarikommission, Vermundsgade Vermundsgade 38 A, 38 2100 A, 2100 København København

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Rapport vedrørende ulykke, hvor en fritidsdykker den 3. juli 2000 omkom ved dykning på et vrag i Østersøen

Rapport vedrørende ulykke, hvor en fritidsdykker den 3. juli 2000 omkom ved dykning på et vrag i Østersøen SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk Dato: 12. december 2000 Rapport vedrørende

Læs mere

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 2 1 28 BÅDMAGASINET SEJL 4 1 Thurø 33 skulle være en smuk båd og en hurtig båd. Nyd selv linjerne. 2 Tidløs, enkel design, som stadig fungerer i 2009. Læg mærke til det tilbagetrukne,

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011

SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011 SOK operationer til Fritidsfolket 2010/2011 Dansk Søredningsselskab Vision Igennem frivilligt arbejde at redde værdier og liv til søs Forebygge at uheld bliver til ulykker og katastrofer - vi kalder det

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger

Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger 2 1. Transitlodsninger og højsølodsninger, 1.1. Hvad er transitlodsning og højsølodsning? En transitlodsning, er en lodsning

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati

FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati Folkeskibet er det vestjyske bidrag til Folkemødet på Bornholm i året 2015. Vi kaster søforklaringerne over borde, og inviterer til fi re dages sejlads

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø Tlf: +45 72 54 36 34 CVR: 34372098 EAN: 5798000860674 vadehavet@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkvadehavet.dk J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02.

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

YOUR LIFE COMPANION. Marine2008. www.texas.dk. I bølgen blå

YOUR LIFE COMPANION. Marine2008. www.texas.dk. I bølgen blå YOUR LIFE COMPANION Marine2008 I bølgen blå www.texas.dk YOUR LIFE COMPANION Velkommen til en rundtur omkring det udstyr du har brug for på bølgen blå Texas har haft fejemaskiner og fræsere, som kerneprodukter

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere